Първанов е вземал пари от Държавна сигурност, вербуван е през 1989г.

Бившия вицепрезидент ген. Семерджиев, който унищожи много от ахривите, е бил явочник

Първанов е вземал пари от Държавна сигурност, вербуван е през 1989г.

© ReutersПрезидентът Георги Първанов е бил секретен сътрудник на Първо главно управление на Държавна сигурност с псевдоним "Гоце", вербуван на 4 октомври 1989 г.


Това е установила комисията по досиетата, която оповести резултатите от проверката си за агентурно минало на президентите и тяхната администрация.РЕАКЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА
"Още преди една година, на 23 юни 2006 г., президентът Георги Първанов изнесе информация за съдържащите се документи в т.нар. папка " Гоце" и направи своя коментар по темата.
Във връзка с днешното решение на комисията президентът Първанов изиска спешно документите, с които тя разполага. Тези документи ще бъдат публикувани на сайта на президента незабавно след тяхното получаване. Държавният глава ще изиска от комисията и документите на обявените от нея служители в администрацията на президента от 2002 година до сега.
Товй се казва в официално съобщение на прессекретариата на Първанов.Според проучването на комисията съдържател на явка е бил вицепрезидентът от 1990 г. до 1992 г. Атанас Семерджиев с псевдоним "Славейчето".


Комисията оповести и още над 20 служители в президентските администрации, както на Първанов, така и на предшествениците му Петър Стоянов и Желю Желев, сътрудничили на комунистическите служби.СПИСЪК НА ОГЛАСЕНИТЕ


Анатолий Дамянов Пазийски (псевдоним Толя)


Началник на отдел "Церемониал" - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2002 г. до момента.


- Секретен сътрудник към Първо главно управление-ДС, отдел 03. Ръководил го служител - кап. Георги Илиев Димитров. Изключен от сътрудническия апарат през 1993 г.


Принадлежността е установена чрез разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7070.Андрей Стоянов Караславов (псевдоним Чавдар)


Началник на кабинета на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.03.2007 г.


- Секретен сътрудник към Първо главно управление-ДС, отдел 03. Вербувал го служител - кап. Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. - възстановен. Ръководили го служители -кап Иван Енчев Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев. Снет от отчет на 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел "Международни връзки" в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ.


Документи: собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303.Атанас Иванов Будев (псевдоним Асенов)


Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 06.04.1998 г. до 14.02.2000 г.


- Агент на ВГУ-ДС (Второ главно управление), отдел "ЧЖ". Вербувал го служител - ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител - ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски. Комисията не посочва дали е снет от отчет.


Документи: собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 1, 2 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 36208.Атанас Павлов Велчев (псевдоним Асенов)


Директор на дирекция "Протокол"- администрация на президента Георги Първанов –от 25.01.2002 г. до 31.10.2005 г.


- Агент на ВГУ-ДС, отдел І. Вербувал го служител - Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г. Ръководили го служители - Цанко Трашлиев; Димчо Костадинов; Христо Киров. Комисията не посочва дали е снет от отчет.


Документи: Картон обр. 4; рег. дневник. Комисията посочва, че за Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.Валентин Добрев Петров (псевдоним Козма)


Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 24.02.1998 г.


- Секретен сътрудник на Първо главно управление-ДС, отдел 10. Вербувал го служител - лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г. Ръководили го служители - лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов. Снемане от действащия оперативен отчет на 09.05.1991 г.


Документи: Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 8; дело Ф1 а.е. 7554.Виктор Крумов Алексиев (псевдоним Пеневски)


Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.


- Секретен сътрудник на Първо главно управление-ДС, отдел 04. Не е известно кой го е вербувал или ръководил.


- Щатен служител на РУ на Генералният щаб - МНО


Документи за ДС: Картон обр. 1; предложение рег. № 1604/ 30.01.1990 г. относно заличаване на дело № 18472 на секретен сътрудник "Пеневски".


Документи за РУ - ГЩ на МНО: Решение вх. № 060/ 11.01.1977 г. на Комисията за приемане на офицери в системата на РУ-ГЩ - лейтенант Алексиев. Със заповед Р-022/ 28.09.1978 г. е назначен за помощник началник на отдел. Със заповед Р-012/ 09.07.1980 г. е назначен за секретар на военно аташе на НРБ в Брюксел, Белгия. Със заповед Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач VІ степен. Със заповед Р-050/ 20.09.1984 г. е в разпореждане на управление "Кадри"-МНО. Лично дело № 13070.Владимир Иванов Филипов (псевдоним Васил, Вилньов)


Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 17.01.2001 г.


- Агент; секретен сътрудник на ВГУ-ДС, отдел 01; Първо главно управление-ДС, отдел 10. Вербувал го служител - ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 01.04.1988 г.; лейт. Владимир Георгиев на 22.11.1988 г. Ръководили го служители - ст. лейт. Валентин Колев Борисов; лейт. Владимир Георгиев. Снемане от действащия оперативен отчет на 14.05.1991 г. "поради изчерпване на разузнавателни възможности".


Документи: разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично дело 1А 36206; дело Ф1 а.е. 6848.Георги Димитров Димитров (псевдоним Антон, Боил)


Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.


- Агент; секретен сътрудник на ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10. Вербувал го служител - ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин. Ръководили го служители - ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС.


Документи: Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473.


Добрин Христов Канев (псевдоним Петев)


Секретар по анализи и прогнози на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до момента.


- Секретен сътрудник на РУ на ГЩ-МНО. Вербувал го служител - ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г. Ръководили го служители - ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков. Снемане от действащия оперативен отчет на 27.09.1979 г. поради изчерпване на разузнавателните възможности.


Документи: собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9. Лично и работно дело № 12627.Емил Димитров Вълев (псевдоним Валентин)


Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.


- Агент на ВГУ-ДС, отдел І. Вербувал го служител - ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководили го служители - ст. лейт. Пламен Ст. Димитров. Снемане от действащия оперативен отчет на 13.02.1991 г. поради здравословни причини.


Документи: документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317.


Златин Вангелов Тръпков (псевдоним Тарасов)


Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.


- Секретен сътрудник на Първо главно управление-ДС, отдел 10. Вербувал го служител - ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г. Ръководил го служител - ст. лейт. Петко Колев. Снемане от действащия оперативен отчет на 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката.


Документи: разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212.Кирил Иванов Василев (псевдоним Стефан)


Секретар по въпросите на националната отбрана – администрация на президента Петър Стоянов – от 31.01.1997 г. до 07.07.2000 г.


- Агент на Управление 03-ДС, отдел 02. Вербувал го служител - подп. Янко Данаилов Дамянов на 04.11.1975 г. Ръководили го служители - подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Гоцев; Кр. Вълкарев; Георги Георгиев Гавраилов. Снемане от действащия оперативен отчет на 31.05.1991 г.


Документи: Картон обр. 4; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител.


Марияна Манова Тодорова (псевдоним Ана)


Икономически съветник - канцелария на президента Желю Желев – от 13.08.1990 г. до 11.03.1993 г.


- Агент на ВГУ-ДС, отдел 8. Вербувана от ст. лейт. Иван Стоянов Танов на 13.12.1974 г. Ръководена от Ст. лейт. Иван Стоянов Танов. Снемане от действащия оперативен отчет на 10.03.1980 г. поради изчерпани възможности.


Документи: Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 25137; работно дело 1Р 10159.


Милан Стоянов Миланов (псевдоним Валтер)


Съветник по военно-морските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 15.12.1993 г. до 19.08.1996 г.


- Резидент на Управление 03-ДС, отдел 10. Вербувал го служител - Атанас Колев Атанасов на 15.02.1974 г. Ръководили го служители - Атанас Колев Атанасов; Атанас Вълков Атанасов; о. р. Патриков. Снемане от действащия оперативен отчет на 25.08.1981 г. поради изчерпани възможности.


Документи: Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 25600 и работно дело 1Р 10777.Митко Петров Николов (псевдоним Дипломат)


Директор на дирекция "Протокол" - администрация на президента Георги Първанов – от 03.01.2006 г. до момента


- Секретен сътрудник на Първо главно управление-ДС, отдел 10. Вербувал го служител - кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководили го служители - кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев. Снемане от действащия оперативен отчет на 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката.


Документи: Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449.Никола Иванов Карадимов (псевдоним Андрей)


Секретар по външната политика на президента -администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 31.10.2006 г.


- Агент на ІV управление-ДС, отдел 02. Вербувал го служител - о. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г. Ръководил го служител - о. р. Асен Димитров Асенов. Не е посочено дали е снет от оперативен отчет.


Документи: Картон обр. 4; рег. дневник, липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.Павлина Велчева Попова (псевдоним Сердика)


Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 29.09.2005 г. до момента.


- Съдържател на явочна квартира на Първо главно управление-ДС, отдел 04. По доклад от НРС е вербувана през 1986 г. Няма данни кой я е ръководил. С предложение № 6132/ 26.06.1990 г. е снета от отчет.


Документи: Картон обр. 1; предложение № 6132/ 26.06.1990 г. относно унищожаване на дело 17064 по оперативна целесъобразност.


Павломир Колев Кънчев (псевдоним Федя)


Съветник по сухопътните сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.091995 г. до 22.01.1997 г.


- Агент на ІІІ управление-ДС, отдел V. Вербувал го служител - полк. Георги Патриков на 26.07.1978 г. Ръководил го служител - полк. Георги Патриков. Снемане от действащия оперативен отчет на 27.03.1980 г. поради изчерпани възможности.


Документи: Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 24976 и работно дело 1Р 9968.Петър Иванов Странчевски (псевдоним Камен)


Съветник по военноморските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.03.1992 г. до 24.09.1993 г.


Секретар по националната отбрана на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 23.04.2007 г.


- Агент на Управление 03, отдел 01, отделение 01-ДС. Вербувал го служител - о. р. Георги Гоцев на 09.03.1989 г. Ръководил го служител - о. р. Георги Гоцев. Не е посочено дали и кога е свален от отчет.


Документи: Картон обр. 4.; липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.Тодор Иванов Велев (псевдоним Тонич)


Ръководител на програмата на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 23.01.2002 г. до момента.


- Агент; секретен сътрудник на VІ управление-ДС, отдел ІV; на 26.03.1982 г. преминава на ръководство в Първо главно управление-ДС, отдел 14; VІ управление-ДС, отдел 03. Вербувал го служител - лейт. Георги Миланов Илиев на 15.11.1978 г. Ръководили го служители - лейт. Георги Миланов Илиев; ст. лейт. Г. Илиев. Снемане от действащия оперативен отчет на 16.12.1986 г. поради перспектива да се развива като научен работник в системата на АОНСУ. На 31.03.1987 г. е свален в архив поради изчерпване на възможностите му и служебното му развитие в Института за история на БКП.


Документи: Собственоръчно написани и подписани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 28842 и работно дело 1Р 14460; лично и работно дело Ф1 а.е. 5244.Христо Ангелов Чолаков (псевдоним Якимов)


Началник отдел "Протокол" - канцелария на президента Желю Желев – от 03.09.1990 г. до 22.01.1997 г.


- Агент на Второ главно управление - ДС, отдел 10-А. Вербувал го служител - лейт. Боян Василев Константинов на 30.06.1983 г. Ръководил го служител - лейт. Боян Василев Константинов. Снемане от действащия оперативен отчет нНа 04.04.1990 г. поради изчерпани възможности.


Документи: Картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 1А 33716.

Коментари (146)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Мартин
  Мартин
  Рейтинг: 616 Весело

  Ха-ха-хаа! И какво от това? Пука ли й на българската популация за това, какво е правил Гоце някога? Най-много да стигнат до заключението, че е служил на държавата и на народа си. И да се разлеят самодоволно в зловонието на собствената си мизерия. Героят от Сирищник е точно това, което залужават българите.

  Бул-гар-но! Бляк.

 2. 2 Профил на Sunder
  *****
  Неутрално

  Та това новина ли се води?
  Кой гражданин с акъл в главата е мислил по друг начин?
  Той нека и доноси е правил, докато вдигне на електората си пенсиите с 5%, същите, които е натопявал и преследвал преди години ще му дадат гласа си.
  Понеже сме българи. Тоест - къса памет и поглед напред - 0.

 3. 3 Профил на предложител
  *****
  Неутрално

  Предлагам вече да му викаме Гоце. Така да е официално! Това е заради това, че толкова време мълча по този случай докато беше президент. Това е подигравка с българите!

 4. 4 Профил на Nik
  *****
  Неутрално

  ДС миналото на Гоце не е новина.
  Но е полезно да се припомня на българите.

 5. 5 Профил на Гоце
  *****
  Неутрално

  що народ е изревал от мен, ама и Вие има още да ревете с мойте аверчета и майките Ви ще разплачем

 6. 6 Профил на Drake
  *****
  Неутрално

  Да бъдеш вербуван за сътрудник на 4.10. 1989 наистина проницателно решение ,което показва изключителния интелект на Гоце. Мъдър, наистина мъдър държавник. Поне може ли да се публикуват хонорарите му от ДС ,за да сравним колко по-скъпо се продава в момента. Тогава в левове ,сега в конвертируеми рубли. Има развитие

 7. 7 Профил на Nik до Drake
  *****
  Неутрално

  По повод вербовката на 4.10.89....
  Хубаво би било да се припомни, че много скоро след тази дата Гоце оглави ОКЗНИ.
  О минало незабравимо...

 8. 8 Профил на delyan
  *****
  Неутрално

  Какво пък е това Явочник?

 9. 9 Профил на General_Cobalt
  *****
  Гневно

  Държава-кочина, и заради агент "Гоце"!

  Безобразията на "Гоце" са безчет!

  Огромно безобразие и огромен ПОЗОР е изпращането от страна на агент "Гоце" на един луд за посланик - с цел да бъде отдалечено потърсването на сметка за престъпленията му! Друго умопомрачително БЕЗОБРАЗИЕ сред страшно многото, извършени от “агент Гоце”, е амнистирането на един цигански престъпник - с цел БСП, наследниците на комунистическите убийци и варвари, да спечелят гласове от циганските орди.

  Всъщност сътрудничеството на ДС е относително "дребно" прегрешение на така наречения президент на тая "държава". Номиналният президент на тая “държава” (всъщност кочина), е не само агент “Гоце”! Той има далеч по-важни личностни и “професионални” характеристики от “агент Гоце”.
  Една такава характеристика е, например, че в битността си на “историк на БКП” (”доцент” в така наречения “Институт по история на БКП”) Първанов е “специалист по делото” на терориста Дядото и масовия убиец Гошо Тарабата.

  Нещо повече, Сирищника е голям фен на масовия убиец Гошо Тарабата - индивид, отговорен за изпращането на хиляди българи в ГУЛаг, а след 09.09.1944 за избиването без съд и присъда на десетки хиляди. Той държи в кабинета си негов портрет:

  http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/mailcobalt/my_photos.

  В държави като Германия за поставяне на обществено място на портрет на Хитлер СЕ ПОЛАГА ЗАТВОР! И за такова деяние може и да доживееш края на дните си в затвора.
  Разбира се, това тук не е Германия! Това тук е една “държава”, много по-точно определима като истинска кочина! И заради такива като агент “Гоце”!

 10. 10 Профил на vinicius de moraes
  *****
  Неутрално

  Затова гласувайте за млади хора които не са работили за държавна сигурност

 11. 11 Профил на anti-Goce
  *****
  Неутрално

  В коя да е друга държава това подобие на президент отдавна да е напуснало мястото, което заема. Лъжец и мошеник.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 13. 13 Профил на минаващ
  *****
  Неутрално

  Голема работа,кой знае какво се е случило та чак такава новина.Цялата дьржава е от доносници и агенти,сигурен сьм че и от тия кьдето сега лелечат има такива.Повече нищо неможе да ме учуди.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 15. 15 Профил на ivanov
  *****
  Неутрално

  Колко умнички сте всички!И какво от това.Керванът си върви, кучетата си лаят.

 16. 16 Профил на гшиая
  *****
  Неутрално

  Хе,ква стана тя,бе.
  Със стари новини нова реклама да му правим.Този субект отдавна е ясен.
  Но по-важното е,че имаше пак хиляди и стотици хиляди хора,които го преизбраха, с което просто си платиха - и буквално,да ги представлява един измислен политик.

 17. 17 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  Агент Гоце трябва да си подаде оставката, ако има поне някакво останало достойнство. То не, че вицепрезидентът е цвете за мирисане...
  Ама къде достойнство у комунист????
  Иначе това, че е вербован преди преврата просто показва, че ДС е планирала всичко.

 18. 18 Профил на Исках .....
  *****
  Неутрално

  ......и аз да кажа нещичко,но загубих и дума,и мисъл!!!Божичко,защо сме толкова различни от нормалният свят?!

 19. 19 Профил на Георги Първанов
  *****
  Неутрално

  Е, за какво е тази олелия - та нали сега съм агент на ЦРУ, та...нещата се компенсират, а и братята американци наскоро си имаха президент баш шеф в ЦРУ!

 20. 20 Профил на До Исках .....
  *****
  Неутрално
 21. 21 Профил на RICHARD
  *****
  Гневно

  Повръщоч.Първанов трябва да подаде оставката си.Безумие е държава в НАТО и Европейския Съюз да си има за президент човек служил на ДС.Необходим е граждански натиск...

 22. 22 Профил на Попов
  *****
  Неутрално

  след като излиза наяве колко хора от висшата администрация и парламента са работили за ДС следва да се проверят и 100-те най-богати българи за същото !

  може би тогава, най-накрая, на този затъпял народ ще му светне че една клика от 1000-2000 човека под "вещото" ръководство на офицери от ДС, го манипулира професионално и го държи в бедност и пошлост /да не забравяме радио Сигнал+ на друг един агент/

  ...пък, ако дай боже се светне, да му мисли на следващите избори че гледайте Румъния вече колко напред отиде !!!

 23. 23 Профил на борко
  *****
  Неутрално

  Ще огласят ли какво точно е правил там?

 24. 24 Профил на МОНАРХИСТ
  *****
  Неутрално

  Срам! Президент - доносник!
  Гоце е имал сериозни разходи за националната сигурност - отчитал ги е прилежно с разходни ордери.
  Егати наглеците

 25. 25 Профил на Alexandra
  *****
  Неутрално

  Атанас Семерджиев с псевдоним "Славейчето".
  Някой е имал чувство за хумор тогава. Днес обаче е трагично

 26. 26 Профил на az
  *****
  Гневно

  освен че е бил от ДС, Гоце най-нагло ни ИЗЛЪГА с романса дето го бил списвал за Македония.

 27. 27 Профил на fan na Kobalt
  *****
  Неутрално

  Kochina. Komunisticheska kochina - tova e Bulgaria! Narode ne spi, a potursi vuzmezdie za stradaniqta, unijeniqta i ograbvaneto. Da smachkame glavata na komunistite!

 28. 28 Профил на Петров
  *****
  Неутрално

  Комунизмът остана деца, а ние вече сме младежи и се разбягахме.

 29. 29 Профил на babati
  *****
  Неутрално
 30. 30 Профил на Аз
  *****
  Неутрално

  Политическия и икономическия ни елит е пълен с бивши и настоящи ченгета и доносноци начело с Президента на Републиката!

 31. 31 Профил на Позор за БГ
  *****
  Неутрално

  Айде гоцеооглу взимай си партакешите и убитите съветници и в с. сирищник да копаш царевица. Срам и позор за тези който гласуват за тази измет.гоце-продажник и доносник ще управлява България 10г. Ужас българи трябва да се езселваме от тук.

 32. 32 Профил на Nik
  *****
  Неутрално

  Бабо, те никога не са се разделяли...

 33. 33 Профил на TRUMAN
  *****
  Гневно

  Ако все още у него е останала и мъничка частичка СРАМ,Първанов трябва да подаде ОСТАВКА.Призовавам всички нормални хора да поискат оставката му...

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 35. 35 Профил на ОСТАВКА
  *****
  Гневно

  ОСТАВКА ЗА ТОЗИ ПРОДАЖЕН СЛУГА НА АХМЕТ ДОГАН

 36. 36 Профил на Njama Da Kaja
  *****
  Гневно

  Toi GOZE si e prezident i "GO BOLI". Vsichkite mu savetnici sa razni izmisleni chestni biznesmeni, cjalata ni darjava e edna izmislena darjava, bez rabote6ta ikonomika i celiat ni narod e edin bolen narod......Zatova mladite hoda da si biat 6uta, az ve4e 5 godini sam izvan tazi ko4ina i njama namerenie da se pribiram skoro da jiveia tuk.....Sega sam na gosti da si vidja semeistvoto i prijatelite i si zaminavam...Za 2 godini ni6to ne se e promenilo,daje horata sa po-bedni i Darjavata ni prilicha na pogreb....Jalko no Fact.......Prodaljavaite da si tarpite gnidite koito sami ste si gi izbirali........Az ne gi priznavam......

 37. 37 Профил на гневна опитна мишка
  *****
  Неутрално

  Това което предполагахме лъсна-няма случайни хора във властта.Ако не са роднини,съученици, то са...съагенти,ортаци по мафия.Явно участваме в някакъв гаден експеримент на ДС.Поздрави на останалите мишки.

 38. 38 Профил на МММ
  *****
  Неутрално

  ОСТАВКА НА ДС ПРЕЗИДЕНТА И дирижираното от него корумпирано правителство!!!

 39. 39 Профил на и.сл.неподкупният
  *****
  Неутрално

  сложен народ-сложна държава

 40. 40 Профил на Премянов
  *****
  Весело

  Наглостта на комуноидите е безгранична А ни убеждаваше този тип, че носел бил като един истински тимуровец македонска наденица на един стар емигрант и нищо повече

 41. 41 Профил на ВИКТОР
  *****
  Неутрално

  Ако в една демократична страна се разкрие,че президента и обкръжението му са работили за чуздите служби,то следва веднага оставката на президента и агентурата му,но това не може да се случи в нас,дори ще започнат да говорят,че са "горди",че са работели за "родината",но без да посочват коя родина,защото се знае,че ДС си беше само един обикновен филиал на КГБ. Също трябва да се знае,че няма "бивши"ченгета на КГБ,те си остават такива до гроб,следователно президента и цялото му обкръжение са все още агентура на руските служби. Това се вижда от послушното и роболепно държание на Гоце към мафиота Путин! ТЕЗИ ХОРА СРАМА НЯМАТ ЛИ?

 42. 42 Профил на бай Мамут
  *****
  Неутрално

  Странно защо интернетските вестници като "Фокус", "Нюзбг", "Сега" и др. подобни в същия цвят мълчат по скандала! Предполагам, че не са им дали още напътствия какво да правят! Браво, Първанов, браво, Гоце! сега подозирам, че всички "осветени" ще си направят българско сепуку, т.нар. секуру - ще си го преместят от единия крачол в другия! Отвратен съм!

 43. 43 Профил на Срам и отврат!
  *****
  Неутрално

  Сега ще се изпъчат да обясняват колко били горди, че са работили за България! Били снети от служба ли? Бивши комунисти ли? Няма бивши агенти и бивши комунисти, както няма бивши негри и бивши педерасти!

 44. 44 Профил на babati
  *****
  Неутрално
 45. 45 Профил на Gaco Baco
  *****
  Неутрално

  Ей много шпиони в тая българия бе много нещо. Блъгарина да работи неможе ма да наклепе некой еее кеф

 46. 46 Профил на БОБИ
  *****
  Неутрално

  В ДС Е ГОЦЕ, А КАК ЛИ Е ПСЕВДОНИМЧЕТО МУ В КГБ НА ТОВА СЕЛСКО МЕКЕРЕ?

 47. 47 Профил на Все пак
  *****
  Неутрално

  Най-големият провал на Гоце, все пак, е удостояването на Доган с най-високото ни отличие "Стара планина". Доган е доказан агент на турските спецслужби, съден е за това преди 10 ноември. Но големият резил е, че той си върна ордена на Гоце. Върна му го, да. Първанов си подви опашката и си затрая, разбира се. След като е от ясно по-ясно, че Първанов е човек на Путин, как се съвместява стратегическото му партньорство, всъщност слугинаж, спрямо Доган? Ами така. Турция и русия си партнират идеално в българия, разпределили са си сферите на влияние и здраво държат днешните властници.Точно по съвета на Путин Първанов заигра с ДПС. Това е положението.

 48. 48 Профил на kirsner
  *****
  Неутрално

  Tova che Purvanov e sutrudnik na DS e izvestno oste ot nachaloto na 2001. Vuprosut e zasto horata, koito znaeha tova, ne go kazaha predi i okolo prezidentskite izbori v kraja na 2001. Togava Purvanov pobedi s malko na vtorija tur P.Stojanov.
  Ako I.Kostov be spomenal tozi fakt, togava prezident steshe da bude P.Stojanov. Javno Kostov ne e iskal tova da se sluchi!

 49. 49 Профил на 123
  *****
  Неутрално

  Едно не мога да си обясня....Уж агент на ДС, заобиколен с други агенти а не могат да си опазят съветниците, които са само едни честни бизнесмени. Или съветниците са взели много да се еманципират ??? Срам!!!

 50. 50 Профил на borjes
  *****
  Гневно

  ОСТАВКА...Оставка на Първанов.Това се знаеше,но както и да се погледне е свръх скандално президент на страна от ЕС и НАТО да е бил агент на Държавна Сигурност...

 51. 51 Профил на МОНАРХИСТ
  *****
  Неутрално

  Срам! Президент - доносник!
  Гоце е имал сериозни разходи за националната сигурност - отчитал ги е прилежно с разходни ордери.
  Егати наглеците

 52. 52 Профил на Гоце
  *****
  Неутрално

  Аз съм Гоце президент
  от доносниците най-левент,
  хубави парички ми платиха
  и бая народ заради мене биха,
  с бой държавата ще изградим
  комунизъмъ скоро ний ще възродим
  моите съветници подбрани
  за далаверите са най призвани
  жалко, почнаха да ги гърмят
  искат май да ми мъстят
  че играч съм аз от класа
  а народа с мен я втаса
  аз социален съм на думи
  пенсиите за мен са чуми
  с фесчето и със царчето
  крачим бодро под небето
  коалицийка си ний стъкмихме
  еврофондовето натъкмихме
  тез в Европа селяндури
  май ще ръфат нашите цървули

 53. 53 Профил на Otvraten
  *****
  Неутрално

  Господи какво нещо! И най-отвратителното е, че не ни пука!

 54. 54 Профил на Do Niama d akaja
  *****
  Неутрално

  Прав си. И аз сам така! Майната им на будалите в БГ.

 55. 55 Профил на Do Baba ti ot Dyado ti
  *****
  Неутрално

  Не са КАТО октопод а СА октопод. Гадни, гадни комуноиди!

 56. 56 Профил на до БОБИ
  *****
  Неутрално

  "В ДС Е ГОЦЕ, А КАК ЛИ Е ПСЕВДОНИМЧЕТО МУ В КГБ НА ТОВА СЕЛСКО МЕКЕРЕ?"

  Гоша

 57. 57 Профил на Sin
  *****
  Неутрално

  Докога да ги почакаме сами да си подадат оставките ?

 58. 58 Профил на БОБИ
  *****
  Неутрално

  НЕКА ГО ВИДЯТ ДОНОСНИКА-ЛЪЖЕЦ НА ФОНА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗНАМЕ И ОНЕЗИ КАТО СКИОРЧЕТО ФРАТИНИ, ДЕТО ТАКИВА КАТО НЕГО ПРИЕХА И ЛЕГИТИМИРАХА ГОЦЕТАТА И ГОЦЕВЩИНАТА, КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОЗИ ЗАСПАЛ И КЬОРАВ НАРОД БЪЛГАРСКИ.

 59. 59 Профил на призив
  *****
  Любопитно

  Нека сега излезе агент "Николай" и да поведе широките народни маси към пространството до президентството и да му легнем,както през 1991г.,когато свалихме Пешо танкиста!Може и Фори светулката да доведем от В.Търново-да спретне бдение на свещи.И др.Иван Костов да отговори-защо когато имаше 139 депутати 1997-2001 г.си трая като бит гъз ,събаряше мавзолеи , продаваше авиокомпании по-евтино от един средноголям мезонет,а сега проявява нетърпимост към производните на Гоцоолу.

 60. 60 Профил на Gozeada - podobrena
  *****
  Неутрално

  Аз съм Гоце президент
  пръв доносник-мутрогент.
  Много пачки ми броиха
  и бая народ заради мене биха.
  С бой държавата ще изградим
  комунизъмъ ще възродим.
  Моите съветници подбрани
  от далавери са осрани.
  Жалко, почнаха да ги гърмят
  искат май да ми мъстят,
  че играч съм аз от класа
  а народат с мен я втаса.
  Аз социален съм на думи
  пенсиите са за мене чуми.
  С феса и царчето
  бодро крачим под небето.
  Коалицийка си ний стъкмихме
  еврофондовете присвоихме.
  А тез в Европа селяндури
  май ще ръфат моите цървули.
  Но накрая фес Доган
  в гъза ми селски ще го тури
  и ще ходя кат насран.

 61. 61 Профил на Enough ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
  *****
  Неутрално

  ГОЦЕ, ТИ НЕ СИ ПРЕЗИДЕНТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ТИ СИ ЕДИН СЕЛЯНИН-АГЕНТ НА ДС. ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТЕ КАНИМ ДА СИ ХОДИШ НА СЕЛО И ДА НИ ОСВОБОДИш ОТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ. ВЕДНО С РУМЕНОВЦИТЕ, СЕРгейЧЕТАТА, БОРКОВЦИТЕ И ДРУГИТЕ ФЕСЧЕТА. НЕ СЕ ЛИ НАЛАПАХТЕ БЕ ЖИВОТНИ????

 62. 62 Профил на ГОЦЕ - при Путин, вън от България !!!
  *****
  Неутрално

  Комунистите са доносници по партийно членство, национални предатели !!!!

 63. 64 Профил на митко
  *****
  Неутрално

  Безобразие, естествено сега няма да си подаде оставката, а ще почне да обяснява какъв патриот бил. безобразие е и че го търпим, наведени, този селяндур от Перник, който направи 50 ти юбилей все едно е шахът на Иран. Заради такива като него намразваш род и родина, махни се Юда безсрамен от позицията и се покай

 64. 65 Профил на анонимен
  *****
  Гневно

  И тайното ще стане явно ! Да но, доносническатата дейност на Гоце, отдавна е публична тайна. Все пак да не бъдем толкова строги, човека остана съвсем без съветници /все "чести бизнесмени" и все с "прозрачен бизнес"/ и все с досиета в ДС.

 65. 66 Профил на Anton K
  *****
  Неутрално

  Ебаси, тоя списък няма край ве. Колко хора са били доносници на ДС. Тея в списъка са известни личности. Колко други има? Мааааалеееее, не случайно на хората комунизма им е "харесвал".

 66. 67 Профил на delyan
  *****
  Неутрално

  какви оставки викате? нали вие го избрахте! като избираш комунист за президент не мислиш ли, че вероятноста да е доносник е 99 на 100?

 67. 68 Профил на борко
  *****
  Неутрално

  Аз не харесвам Първанов (няма да се спирам на причните за това) и никога не съм гласувал за БСП. Но... Първо: какво точно е правил Георги Първанов (Гоце)? Казвал ли е на другарите, че еди-кой си е разказвал вицове за Тодор Живков и после на този човек са му съсипвали живота или е правел нещо друго?
  Второ: наскоро гледах по Viasat History един британски(!) филм за мръсните игрички на САЩ и ЦРУ с разни режими и диктатори от Латинска Америка и Африка по време на Студената война. Трябва да ви кажа, че нашите служби са били като палави гимназисти в сравнение с тях.

 68. 69 Профил на grajdanin
  *****
  Неутрално

  Ако в България има дори някакво подобие на гражданско общество още днес пред президенството би трябвало да започне митнг с едшн едиствен лозунг Гоце Оставка Да видим Бсйко Борисов дали ще го забрани аз мисля че ще те помгне и сега на Гоце

 69. 70 Профил на grajdanin
  *****
  Весело

  Ако в България има дори някакво подобие на гражданско общество още днес пред президенството би трябвало да започне митнг с едшн едиствен лозунг Гоце Оставка Да видим Бсйко Борисов дали ще го забрани аз мисля че ще те помгне и сега на Гоце

 70. 71 Профил на grajdanin
  *****
  Весело

  Ако в България има дори някакво подобие на гражданско общество още днес пред президенството би трябвало да започне митнг с едшн едиствен лозунг Гоце Оставка Да видим Бсйко Борисов дали ще го забрани аз мисля че ще те помгне и сега на Гоце

 71. 72 Профил на Emigrant
  *****
  Весело

  Агент-1 !!! Да се МАХА ! заедно с колегите си агенти!!СТИГА СА НИ СРАМИЛИ ПО СЖЕТА!

 72. 73 Профил на koh
  *****
  Гневно

  До кога 6те ни баламостват с тея досиета!!!! Няма ли веднъж за винаги да ги отворят, да се разбере, кои какво е правил. Явно на мн. хора, не им изнася разсекретяването на досиетата. Имат все о6те някаква власт и ги кирят в тайна досиетата. Целият преход е управляван и дирижиран от съратниците на ДС!!

  Те искат да сме марионетки и да си имат лостове и да се манипалулират един друг. - "Из ти имам папката и мога да я пусна в медиите"

  Това е ужасно и гнусно!

  Има и мн. др. факти, но не ми се пише...

 73. 74 Профил на Венко
  *****
  Гневно

  Написано 24.06.2006


  Всички достатъчно дълго чакахме г-н Първанов, извинявам се за израза - "да надуе духалото".
  За съжаление когато той го направи, от гайдуницата на гайдата излезе само ззлобно фъстене, а от ручилото само капнаха няколко плюнки.
  Както и да е. Над главите на подобни пишман-музиканти в каубойските кръчми навремето стоели табели "Не стреляйте в музиканта! Той толкова може!"
  Но тъй като в преамбюла на Конституцията ни е записано, че ние сме социална държава, българския народ реши да не излага г-н Първанов на критиките и присмеха на правнуците на едновремешните каубои и вместо да се разхожда по площадите с анти-НАТО-вски лозунги го направи социален президент и по ирония на съдбата - главнокомандващ НАТО-вска армия.

  Обаче да се върнем на това, което произлезе, когато г-н Първанов наду духалото на гайдата на лъжата, демагогията и комунистическия гьон-суратлък:

  От гайдуняка с фъстене излезе едно нескопосано оправдание, че г-н Първанов си мислел, че оказва съдействие при написването на ръкопис под формата на спомен. Ето защо няколко месеца ф-н Първанов помагал на виден български имигрант, чието име г-н Първанов не иска да каже, но праща другите да четат спомените му в Народната библиотека. По какво ще ги познаят не казва. Сигурно по ззлобните плюнки срещу пишещите статии в "работническо дело".
  За няколко месечния си труд по задача, възложена му от ръководството на института г-н Първанов получил скромно възнаграждение за което си признава, само защото не знае къде е разписката, която е подписал и дали не е копирана вече. Разбира се г-н Първанов пропусна да каже, че тия няколко месеца е взимал и заплата. Вероятно въздуха в гайдата е свършил. Все пак да ме поправи ако греша.

  Да видим какво излезе от ручилото:
  От ручилото излязоха само няколко ззлобни плюнки срещу Костов. Не че е в стила на г-н президента да персонифицира политическия дебат, но както всеки червенотиквеник и монархо-комунист и той като се сети за г-н Костов губи присъствие на духа и си изпуска нервите. По някога и други работи.

  Чакал г-н Първанов г-н Костов да му надуе балона, но г-н Костов не искал да му го надуе, а карал г-н Първанов сам да си надуе и балона и гайдата. Как да не се изпусне човек! Ами я си представете, че за една нищо и никаква статия г-н Костов е взел повече, отколкото г-н Първанов е взел за няколко месечния си труд за МВнР, дето се оказало, че било ДС? Кажи си, Иване! Кажи си колко ти платиха за статията, че президента ни ще се пукне от яд!
  Но най-голямата и най гнусна плюнка капна от ручилото на г-н Първанов когато заговори за зависимостта. Попита г-н Първанов кой бил по-зависим - дали онзи офицер, който е работил за страната си продължение на 20-30 години, или този политик, който с един замах, без да се колебае, за миг е продал националната авиокомпания на цената на един апартамент в София и чия зависимост е по-голяма - дали на офицера, или на този, който бил получил десетки хиляди, може би стотици хиляди долари в семейната си фондация?

  А де! Я кажете как да не се напълни с ядни плюнки ручилото на г-н Първанов! Как няма сега едно ДС, дето да възложи на един млад историк от името на външно, да му помогне да си спомни някои неща, та да не се излага като Цола Драгойчева на пленум?

  Ако имаше такъв млад историк, той щеше да му припомни първо, че още не сме чули името на нито един такъв офицер, дето е работил за страната си продължение на ония 20-30 години, които г-н Първанов има предвид, но за сметка на това научихме имената на Бригадир Аспарухов, на шефа на политическата полиция Д. Иванов, на шестака Цвятко Цветков, на ст. л-нейтенант Димитров (водешия на агент Алберт). И че е по-вероятно да чуем имената на офицерите, дето организираха убийството на Г. Марков, отколкото името на офицера, който г-н президента ни презентира. Поне щеше да припомни на г-н Първанов кой беше неговия водещ офицер, дето сигурно му е казвал какво да помогне на емигранта да си спомни и какво - да забрави.

  Ако имаше такъв млад историк, той шеше да подскаже на г-н Първанов, че тия, дето източиха авиокомпания Балкан и я докараха до фалит, а след това я вписаха със специален закон в списък за ликвидация са много по-зависими от тоя, дето след това в една разсипана от комунистите България все пак успя да вземе за разсипаната пак от тях авиокомпания колкото струва ДНЕС един апартамент като на едновремешния министър на Виденов Р. Овчаров.

  Ако имаше такъв историк, щеше да припомни на г-н президента, че фондациите по които се опитва да хвърля кал и плюнки все пак са похарчили парите за българските деца, дето неговата партия навремето остави на чернобилската радиация. И че това е показано от няколкото ревизии, дето синът на един от тия, дето източиха Балкан им прави. И да му намекне, че е неудобно някак си да подпитва за тях при положение, че фондацията, кръстена на министъра на вътрешните работи, който изпрати полиция срещу народа, който поиска комунистите, дето разсипаха и Балкан и България да се махнат раздава парите си на Бъзлуджа за награда на изявени (може би в плюенето като г-н президента) млади социалисти. А още по-неудобно е някак си, след като сина на тоя министър беше замесен в далаверата с оня куфар с долари и марки. Сигурно нямаше чак толкова да настоява тогава г-н президента за отваряне на архивите на фондациите.

  Щеше да му припшомни тоя млад историк на късопаментиия ни президент и че точно неговата партия и то по времето когато той я ръководеше се е забъркала в далавери със садамов петрол за сметка на иракските деца. И че иракските им другари ясно го заявиха, а и в доклада на ООН пише същото. Така че малко неудобничко е точно той да говори за доларите, дадени на (а не взети от) българските деца.

  Щеше да припомни на г-н президента, че е цинично да говори за тежки манипулации когато той самия като лидер на БСП, скрит зад депутатския имунитет обвиняваше г-н Костов във всички грехове, демонстрирани многократно именно от партията, която той ръководеше. И че също не каза в какво точно го уличава. Защото едва ли някой ще повярва, че г-н президента не знае кой източи Балкан, Плама, Кремиковци, Химко, Стомана, банките, държавния резерв, военния резерв, зърното на България ...

  Щеше да му припомни и малко по-далечната история, когато докато г-н Първанов е писал за разузнаването, офицерите от разузнаването грабеха България и влачеха в чужбина, та така до 10 000 0000 000 $

  Това не е политика господа.
  Това и демагогия не е.
  Това, което демонстрира нашият президент е чиста проба нагъл комунистически гьон-суратлък.
  Срам ме е, че имам такъв президент!

 74. 75 Профил на С. Добрев-председател ДСБ Лясковец
  *****
  Неутрално

  Първо -браво на Венко...
  Второ -срам ме е, че имам такъв президент..Това е!

 75. 76 Профил на плис
  *****
  Неутрално

  koh, важните досиета отдавна са унищожени или пренесени на сигурно място. Това с Гоце си е смешка.

 76. 77 Профил на народее!!!!
  *****
  Неутрално

  Най-интересните неща за Гоцето тепърва предстоят.
  Те са по веригата Ирак- Садам - Хюсеин-нефт -БСП.
  Всъщност, "историйката на Гоце" се знае отдавна. Въпроса беше колегите му милиционери , да я прикрият до след избора за втори мандат.Признавам, справиха се блестящо.

 77. 78 Профил на дсб
  *****
  Неутрално

  През 1993 Станишев и Първанов реализират кражбата по програмата Петрол срещу храни !!!
  По това време Станишев е завеждащ международните връзки на БСП, а Първанов - агент от външно разузнаване на ДС , двамата са замесени в далавера с режима на Саддам, по която отклониха милиони. Кражбата за се осъществи с участиеюто на ДС и БКП/БСП в посочения период.
  Сега тези хора са начело на страната, благодарени на същото това ДС !!!!
  Срам и позор за Бъглария !

  Срам ме е от българите, които гласуват за такива лайна !

 78. 79 Профил на ПАМЕТЛИВ
  *****
  Гневно

  ЗА 74-ВЕНКО-ПОЗДРАВИ И УВАЖЕНИЕ,ЗА СУБЕКТА ГОЦЕ+ДРУЖИНКА-ГНЪС И ОМЕРЗЕНИЕ.

 79. 80 Профил на плис
  *****
  Неутрално

  Хора бе, направо ме боли като си спомня само преди 8-9 години какво беше. Жалкото е, че не помня от преди това, но и малкото което помня, ми стига, за да недоумявам как е възможно ТОЛКОВА години, да не разбере народа кой окраде Бълагрия и кой се опита поне мъничко да я стабилизира.

 80. 81 Профил на "Рецензентът"-нова българска филмова комедия
  *****
  Неутрално

  Книгата в която Първанов бил уж резензент може да се видях като антикварен екземпляр на "Славейков".
  Малко книжле, с автор Георги Димов /наистина голям българин от МПО/.
  Дотук добре както се казва.Само че, моя милост си направи труда та прелисти цялата книжка.Никъде в тази книга,НИКЪДЕ, няма никакъв предговор, мнение , рецензия или пожелания или каквото и да е от никакъв Георги Седефчов Първанов.

 81. 82 Профил на Sramuvasht se
  *****
  Неутрално

  Sram me e, che imame takav preziden! SRAM ME E!!!!!

 82. 83 Профил на Гешев
  *****
  Неутрално

  Ами защо тупащите се по гърдите "демократични" президенти Желев и Стоянов не са правили справки в архива на ДС?. Той недостъпен ли е бил за тях? Когато са назначавали хората си, не са ли превели проверки? На времето издъниха бедния музеен работник Петър Берон. За него Желев явно е поискал справка и после забравил да въне досието му. Но той беше по-обаятелен политик от веселиновския мушмурок и трябваше овреме да бъде разкаран от политиката. Значи Желев е действал като старите партийни секретари. Те имаха маниера да си поръчат на ДС справки за определени лица със съдаржание и изводи, произтичащи от "повелята на Партията". Господи, колко кирливи ризи и долно вонливи бельо се съдържа в папките на ДС. Клю, клю, канари. Вие сте виновни за вековния комунистически режим, който явно продължава и до днес.

 83. 84 Профил на Грешка в превода
  *****
  Неутрално

  Не сте разбрали. Грешката е печатна.
  Гоце не е бил рецензент, а РЕЗИДЕНТ.
  Затова го няма на корицата. Работи тайно, като в петролна далавера със Саддам.

 84. 85 Профил на Дзержински
  *****
  Неутрално

  Честито на всички малоумници, гласували 17 г. за БСП и сие !
  "Българин" отдавна е мръсна дума по света - и пълно право !

 85. 86 Профил на 90
  *****
  Неутрално

  Лесно ще го свалим - кой ще ни спре?

  Но...

  КОЙ ще сложим на негово място? :/

 86. 87 Профил на vvkm
  *****
  Неутрално

  Е, та това е новина... Никой не го и подозираше даже...

  Само едно ме учудва и то не като чета статията, а по скоро форума - защо каквото и да стане и каквато и да е темата на статията, в крайна сметка, Господа и Дами Форумисти, все срещу Иван Костов пишете... Че не е перфектен - не е... Че много грешки направи - направи... Но моля ви се, нека не забравяме и кой стабилизира държавата след виденовата зима и дали щяхме да видим Европеъски Съюз и НАТО на нещо друго освен по Телевизията, ако не беше правистелството на Костов. Да не забравяме, че само тои се осмели да се противопостави на мафията, да отстрани министрите си, за които се знаеше че са подкупни. Знам какво ще ми кажете, че и много грешки направи, така е - направи... Но нека все пак отдадем заслуженото на единствения достоен български Примиер на прехода...

 87. 88 Профил на Дънбар
  *****
  Неутрално

  А бе хора - разберете, че тези дето са гласували за президента пак ще гласуват за него. Повечето от тях се гордеят с ДС. Защото в ДС работеха най-големите пичове според тях. Защото от там тръгваха приказките как сме най-голямата работа в Европа и в света едва ли не. И за бай Ганьо-Българина - дето бил големия тарикат, голямата работа, големия пияч, ибач и т.н. И това компенсираше мизерните заплати и това че чакаш да си купуш кола 10-15 години в най-добрия случай и други разни тъпотии.И парите спестени от пенсии и заплати къде са отивали тогава - където и сега отиват. Сега какво им дават на тези избиратели - последни сме в Европа по всичко. Това им дават!А и пенсии им дават(най-малките в ЕС). И те не могат да разберат че това е заради тези за които са гласували. Защото единствения свестен политик Иван Костов се държа високомерно с тях и не можа да им го обясни. Защото и той се заигра с разни мафиотчета или ги създаде нарочно - няма значение.....Или може би не искаше да им обяснява. И Петър Стоянов не можа и Филип Димитров. Та те (червените фенове) знаят че в момента не сме първи в света заради СДС И ДСБ. Така са им казали.И ги боли.Щото повечето от тях са честни хора и патриоти имали нещастието да не са достатъчно информирани в продължение на 50 години. И да разберат защо всъщност изобщо не сме първи и защо не вземаме заплати като тъпите германци - си траят(щото малкото им познати дето не са гласували за президента ще им се смеят) и после пак ще гласуват - ей така на инат - за нашето момче или момчета. За нашия отбор! Един отбор един народ! ДС! И ще го хвалят.... Това е положението Минке!
  Който не може да трае да отива в Англия, Германия, САЩ. Аз ще стоя тук и ще чакам да дойдат тези които в момента са на 10-15 години в тях ми е надеждата!Аз ще гласувам за юношеския отбор на БЪЛГАРИЯ!

 88. 89 Профил на плис
  *****
  Неутрално

  vvkm, аз точно за него говорех, ама не споменах името му. Кампанията която се проведе срещу него беше направена от същите, които сега се чудим как да "заменим", ама ги избираме по ред на номерата под едно или друго име.

  Жалкото е само, че самият той не прави нищо, за да размърда нещата. Няма ясна и отчетлива програма, която да защитава всичко, което самият той се опита да направи по време на мандата му.

 89. 90 Профил на до vvkm
  *****
  Неутрално

  Отдаваме му почест и да ходи в пенсия. Писането на мемоари е почтено занимание.

 90. 91 Профил на vvkm
  *****
  Неутрално

  До N 82...

  Мен пък хич не ме е срам... Такъв сме си заслужили и сме си го избрали...

  Още преди изборите се знаеше, че е ченге, но това не попречи на Великият Български Избирател да гласува за него... Така де, мнозинството българи избраха:
  1. да гласуват за Гоце
  2. да гласуват за Волен Сидеров
  3. да не гласуват (= 1&2)

  Така че май е по-точно да кажа, че ме е срам от народа ни... Но вече и на него му свикнах... И все си се сещам за една статия в Швейцарски вестник още от 2002 година: "Ex-roi et ex-rouge - cohabitation a la bulgare" в която се казваше, че изборните изненади са явно национален спорт на българите... Още си пазя изрезката от тази статия, в нея доста истини бяха написани...

  Така че няма място за срам, кой какъвто президент си избере, такъв със гордост ще си го търпи... Ние си избрахме Гоце...

 91. 92 Профил на Историк на "Прехода" дето все още не се получава.
  *****
  Неутрално

  Президенството на България е било и е филиал на ДС.
  Единствената държава в НАТО и ЕС с такива висши чиновници-предани на СССР и световния комунизъм.
  И със спазарен от Ж.Желев Вице Президент-комунистически генерал.
  Значи Ив.Костов и истинските сини са ГЕРОИ, защото успяха да вкарат България в пътя към НАТО и ЕС.
  И затова толкова злоба се лее срещу него и срещу тях.

 92. 93 Профил на човек
  *****
  Неутрално

  Може би в една нормална държава е нормално след изнасяне на такива факти народът да се събере пред президенството и да не пусне повече ЛЕКЕТО вътре!

 93. 94 Профил на Истината е ЖЕСТОКА! Всеки народ-балканско племе си заслужава управниците.
  *****
  Неутрално

  Затова се лее тъпотия, простотия, лъжи и каква ли не гнусотия от ТВ екраните и вестниците-парцали.
  Не се чудете! Говедата в стадото не могат да мислят!

 94. 95 Профил на от "Рецензентът"-нова българска филмова комедия
  *****
  Неутрално

  Javno ne si chel "knijleto".
  Ne stava duma za Georgi Dimov, a za .... Metodi Dimov.

 95. 96 Профил на vvkm
  *****
  Неутрално

  До N 90

  Ако той отиде в пенсия, и напусне политиката, да ти кажа честно и аз ще сложа кръст на България и ще я споменавам с хубаво или с нищо! А я обичам много и ме боли много за нея...

  Повтарям - не идеализирам Иван Костов, признавам многото му грешки (изредени от Дънбар и плис, сигурно и други има...), но просто на друг от наште политици просто вече не вярвам...

 96. 97 Профил на до рекламните агенти на Иван Костов
  *****
  Неутрално

  Иван Костов стабилизира България? Я не ме разсмивайте. Иван Костов и неговата администрация разпродадоха България и то по тъпанарски начин, чийто последствия търпим все още. Да припомням ли фалита на Авиокомпания Балкан, бисера в короната на Иван Костов! да не говорим за разпродадените на парче на приятелски групировки - Боровец, Злтни пясъци, Слънчев бряг? Иван Костов възприемаше държавата като негово лично притежание и като го изритаха даже се разсърди на българския народ!!! Е, такова дебелоочие няма. Не ми го хвалете това леке, моля. Другите, че не са цвете и те, не са...ама Командира, Класната и неговата гвардия, направо тръпки ме побиват...само прякорите им са показателни!

 97. 98 Профил на RICHARD
  *****
  Гневно

  Хем със Саддам,хем с Буш.Хем с Милошевич,хем с Джордж Робертсън.Хем против НАТО,хем за НАТО.Хем Социален,хем Капитален.Хем против Мафията,хем с Мафиоти за съветници.Хем работил за БКП,хем за Европеиският Съюз.Познайте кой е той от първи път...

 98. 99 Профил на plis
  *****
  Неутрално

  До #97, аз не бих се излагала по този начин да пиша неща, за които нямам и най-малката представа. Балкан беше УНИЩОЖЕНА МНОГО преди Костов дори да помирише властта. Недей да се излагаш и да говориш наизуст, ами прочети, ако не си присъствал на това унищожаване.

  И ако не вярваш на мен, или пък другите пишещи тук, то поне повярвай на комисари и отговорни по приемането на България в ЕС и НАТО, които открито си казват, че само Костовото управление е работило за България и само на тях са имали доверие и то оправдано.

 99. 100 Профил на mena
  *****
  Неутрално

  и като се замисли човек, че повечето от тези хора се занимават активно с външна политика, някои от тях дипломати и посланици....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK