Първият фалит: Как Живков тайно продава българския златен резерв на СССР

Част от писмото до съветския ръководител Никита Хрушчов за приемане на българския златен резерв.

© Красимир Юскеселиев

Част от писмото до съветския ръководител Никита Хрушчов за приемане на българския златен резерв.Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани строго поверителни и секретни материали за икономическата политика на БКП през последните 30 години от управлението й. Сред тях са неизвестни досега документи от поверителния архив на БНБ, от архива на Българската външнотърговска банка, Министерството на външноикономическите връзки, отдел "Специален" на Министерството на финансите, "Кинтекс", Комитета за държавен и народен контрол, МВР. В показанията си по делото членовете на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП, министри от правителствата, водещи фигури от тогавашния стопански елит и ръководителите на БНБ и БВТБ признават несъстоятелността на комунистическа система и икономика.


"Дневник" публикува настоящата поредица с убеждението, че информацията в нея ще запълни съществени празнини от най-близката ни история. Публикациите са част от предстоящата книга на журналиста Христо Христов "Тайните фалити на комунизма".


Проучването на архива на дело №4 е по Закона за достъп до обществена информация и съдействието на Върховната касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба.
Съдържание:


- Строго поверителната истина

- Живков: Честно ви казвам, не си спомням


- Да заложиш цяла държава


- Сметка 105 "Разни дебитори и кредитори"


Кой е авторът Христо ХристовСтрого поверителната истина


"Не зная по какви причини, вероятно от съображения за сигурност, но преди мен златният резерв на страната ни беше изпратен за съхранение в съветски банки. Ние върнахме у нас това злато и забранихме износа. След създаването на златния фонд от България не беше изнесен нито грам от благородния метал." Думите са на генералния секретар на БКП Тодор Живков, цитирани в неговите "Мемоари", издадени след промените през 1989 г. в България. Това твърдение е откровена лъжа.


Златният резерв изобщо не е върнат в България, а човекът, който с еднолично решение го продава тайно на СССР, е самият Живков. Причината е тежкото финансово състояние, в което комунистическото управление у нас изпада в края на 50-те години. Всички документи, свързани с валутния баланс и платежоспособността на страната, носят грифове "Строго поверително" и са известни на малцина в партийното и държавното ръководство. През 1960 г., когато външният дълг на страната е почти 3 млрд. лв., правителството изпада в състояние, което не му позволява да изплаща получените кредити не само от западни банки, но и от Съветския съюз. Въпросът с издължаването към съветските банки, базирани в Париж и Лондон, както и към Държавната банка в Москва, става неотложен.


"Задълженията на страната в капиталистическа валута от 115 млн. долара в началото на годината достигнаха 134 млн. в края на месец март. Ейробанк, Париж, и Московската народна банка, Лондон, ни уведомиха, че не са в състояние да ни предоставят нови кредити, докато не намалим сумата по ползваните досега. Всяко неплащане може да изложи на риск двете приятелски банки, както и Държавната банка на СССР", предупреждава председателят на БНБ Кирил Несторов в строго поверителен доклад от април 1960 г.


С него Политбюро на ЦК на БКП е уведомено, че общият недостиг на валута надхвърля 50 млн. долара. Банката информира, че въпреки опитите не успява да получи заеми от други социалистически страни, както и от западни банки. Несторов подчертава, че "поради това БНБ не намира друг изход от положението освен използването на златните резерви, които се намират на съхранение в Държавната банка на СССР". Партийното ръководство е посъветвано да предложи на съветското правителство да купи българския златен резерв и да помоли за отсрочка на част от задълженията към двете съветски банки в Париж и Лондон поне за две години.


По това време стратегическият златен резерв на България се състои от около 24 тона злато, формиран преди 9 септември 1944 г. Дотогава, дори и в най-трудните моменти, като двете национални катастрофи, никоя власт не си е позволявала да посегне на него (само през 1919 г. е взето официално решение за частична продажба, за да се осигури доставката на брашно за населението).Първият секретар на БКП Тодор Живков обаче си го позволява, и то при пълна секретност. "Такива операции със злато бяха строго секретни през онзи период и не бяха довеждани до знанието на непосветени хора", посочва проф. Нешо Царевски, началник на направление "Валутно" в БНБ от 1959 г. и зам.-председател на БНБ за периода 1959-1964 г.


Живков е улеснен максимално от факта, че не се е налагало златният резерв да бъде изваден от трезора на БНБ, тъй като няколко месеца по-рано той е предаден на съхранение в Държавната банка в Москва. Това е станало през септември 1958г. отново със секретно решение на правителството на Антон Югов. Формалната причина е несигурността на сградата на БНБ, която нямало да издържи на "пряко попадение на фугасна бомба и на ударна вълна от атомен взрив" по доклад на МВР.


Златото е застраховано и през февруари 1959 г. под засилена охрана е транспортирано с влак до Москва. Само 10 месеца по-късно, през април 1960 г., Кирил Несторов, председател на БНБ, прави предложението до Живков депозираното вече злато да бъде продадено за спешно покриване на част от дълговете към съветските банки. "По това време на България вече не отпускаха кредити от чужбина, защото бяхме използвали вече много. Нямаше изгледи за нови валутни постъпления, с които да плащаме лихвите и кредитите. Причината за продажбата на голямото количество злато на СССР беше, че вече никой не искаше да даде кредит на България, дори и съветското правителство", разкрива проф. Царевски.


Освен да купи златния резерв, Живков моли съветския ръководител Никита Хрушчов България да получи нови спасителни кредити и да отложи плащанията по старите. Хрушчов приема само второто предложение и не отпуска нови заеми, като остро критикува българското партийно ръководство, че води политика, с която не контролира разходите си и поставя в тежко положение не само страната, но и съветските банки. Първият секретар на БКП и неговият премиер няма какво друго да направят освен да го ударят на молба.


Проф. Царевски свидетелства: "Спомням си, че с Кирил Несторов изготвихме доклади - устни и писмени, до Тодор Живков и Антон Югов за тежкото валутно положение на страната и платежния баланс. Тогава се взе решение да се направи обръщение към Хрушчов двете съветски банки в Париж и Лондон да помогнат, като ни кредитират със западна валута. Хрушчов ни изпрати отговор в размер на една страница и с него становище на Госбанк, Москва, която доста критично се отнасяше към българската валутна политика. Предполагам, че тогава се е взело решението да се продаде българското злато на Госбанк."


В архивите е запазен проект на писмо до първия секретар на ЦК на КПСС и председател на Министерския съвет на СССР Никита Хрушчов от Живков и Югов. В него двамата признават: "Ние си даваме пълна сметка за сериозното положение на нашите плащания, възникнало не само в резултат на обективни причини, но и поради съществени слабости на нашата търговия, и особено поради грешките, допуснати в търговията ни със страните, с които плащанията се извършват в конвертируема валута, където вносът на стоки не е бил строго обвързан с гарантиран износ на български стоки... Не сме в състояние да посрещнем срочните погашения в капиталистическа валута през второто и третото тримесечие на тази година."


Честно ви казвам...


Операцията по продажбата на българския златен резерв е оформена с писмо на Несторов от 7 май 1960 г. до председателя на Госбанк Коровушкин, който с отговор от същата дата е дал съгласието си да осъществи покупката. Българското злато е подложено на рафинация в Новосибирск за привеждането му към изискванията на международните златни борси в Цюрих и Лондон, при което е намаляло до 20.1 тона. Продадено е на руската страна на 11 юли 1960 г. на четири партиди - две в Цюрих и две в Лондон, при цена за тройунция от 35.10 щатски долара. Общо за него са платени 22 738 255 долара. От тях в българската хазна не влиза нито цент, защото са погасени просрочените задължения на комунистическото управление към съветските банки кредитори.


Тайната сделка на Тодор Живков е осчетоводена от БНБ много по-късно - през март 1964 г., когато първият секретар на БКП вече е и министър-председател. Тогава БНБ изготвя формален доклад до Живков, с който предлага на Бюрото на Министерския съвет да я одобри. "Тази продажба на златото на България е престъпление и решението за нея е взето от Тодор Живков. С продажбата българският лев се лишаваше от последното си покритие", заключава проф. Нешовски.


Самият Живков, който се слави с изключително точна памет, заявява първоначално пред прокурора: "За първи път чувам за такава голяма продажба на злато от България. Честно ви казвам, че това е всичко, което знам. Какъвто и отговор да дам, той няма да е верен, защото не си спомням нищо." След като са му цитирани редица документи, той признава: "Предполагам, че за да дам съгласие за продажба на злато, е имало тежки аргументи, изложени от банката пред мен. Вероятно с валутата, получена от тази сделка, са плащани някои разходи, които са били неотменими и не е имало никаква друга възможност." Притиснат от обстоятелствата да дава обяснения за тайните операции със злато, Живков е принуден накрая да признае: "Липсваха ни финансови средства и страната беше пред пълен финансов банкрут."


Страната обаче не е пред, а във финансов банкрут.


Зам.-председателят на БНБ по това време проф. Нешо Царевски разкрива: "Продажбата на злато стана неизбежна при допуснатия голям пасив на платежния баланс в конвертируема валута. Не биваше да се допуска натрупването на дълг в чужбина, който не сме в състояние да погасяваме. Банката е правила не един доклад по това време с предложение да се ограничи ползването на външни кредити до рамките на възможностите за погасяване. Но въпреки всичко, робувайки на високи темпове на всяка цена, в страната се извършваше внос повече, отколкото са ни платежните способности, което ни доведе още в началото на 60-те години до кризисно положение във валутната област, или неплатежоспособност. Бедата е в това, че необмислената валутна политика ни доведе до невъзможност да плащаме в чужбина и трябваше да се посегне на това малко национално богатство, натрупано в миналото."


Да заложиш цяла държава


Банкрутът, в който се намира комунистическото управление в началото на 60-те години, принуждава Живков да търси решение, което да не застрашава оставането му на власт. Така стига до отчаяния ход с предложението България да се присъедини към СССР като "два организма с една и съща кръвоносна система". Той предлага това на ЦК на БКП броени месеци след като е поел министърпредседателския пост, воден от прагматичния мотив, че ако Москва приобщи България, икономическите проблеми ще изчезнат, а той пак ще е на власт. Въпросът с присъединяването към СССР е поставен на пленум на ЦК на БКП през юли 1963 г. На него Живков обяснява:


"У мен има една идея от няколко години. Тук трябва да кажа, че тази идея не е моя, това е идея фактически на другаря Димитров. Като вземем предвид какво представлява НРБ, тя е малка страна, а в икономическо отношение - изостанала в сравнение с други страни, като вземем предвид връзките на нашата партия с болшевишката партия, ръка за ръка, рамо до рамо с КПСС при всички условия... Всичко прогресивно в НРБ е свързано с руския, със съветския народ, очевидно е назрял въпросът... Ние го обсъждахме в Политюбро, възражения няма и аз искам да занимая пленума сега: да се обърнем с едно писмо към ЦК на КПСС и към правителството на Съветския съюз, в което да поставим въпроса, да аргументираме необходимостта от създаването на по-тясна връзка между съветската и нашата икономика в перспектива с нейното сливане. И по-нататък политическо сливане."


Пред пленума Живков изтъква: "Когато условията за сливане бъдат всестранно подготвени, тогава животът ще подскаже формата на обединението. Дали това ще бъде обединение под формата на федерация или нещо по-друго, това няма защо сега да се предрешава."


Живков поставя въпроса пред съветския ръководител при посещението си в Москва през октомври 1963 г. "Ние съвсем нямаме намерение да седнем наготово на съветската трапеза като консуматори и... за сметка на Съветския съюз да повишаваме жизненото си равнище", увещава българският ръководител своя домакин. Никита Сергеевич обаче му отвръща, че "въпросът не е до българския народ, а външнополитически".


В тази ситуация и със задълбочаващия се проблем с платежния баланс Живков прибягва до още няколко секретни операции със злато. През май 1962 г. Бюрото на МС в състав Антон Югов, ген. Иван Михайлов, Живко Живков, Станко Тодоров и Георги Дамянов разрешава на БНБ да депозира шест тона злато в Унгарската банка срещу кредит в размер на 10 млн. долара. Те резолират с подписите си доклад на председателя на БНБ Кирил Несторов до премиера Югов, в който се посочва, че "недостигът на капиталистическа валута за осигуряване на плащанията към чужбина наложи да бъде проучен въпросът за залог на злато срещу кредит в конвертируема валута". Предадените общо 5878 кг злато на Унгарската банка обаче по-късно също са продадени за погасяване на кредити.


Сметка 105 "Разни дебитори и кредитори"


Сериозните проблеми с платежния баланс на НРБ и острата нужда от конвертируема валута за погасяване на взетите кредити продължават и след това. Чрез БНБ и създадената на 1 април 1964 г. Българска външнотърговска банка (БВТБ) българско злато е депозирано в залог срещу кредит в Московската народна банка в Лондон в кюлчета и в български и чуждестранни златни монети. Три месеца по-късно то също е продадено. Теглото му възлиза на 5849 кг, а операцията е съгласувана отново с Живков. Между 1960 г. и 1964 г. с негово разрешение са продадени общо около 31 880 кг чисто злато, като получената валута е използвана единствено за погасяване на задължения предимно към съветските банки в Париж и Лондон.


Доказателствата в БНБ сочат решаващата роля на Живков. "По данни на Главната каса на БНБ 20.15 т злато са продадени на Госбанк - СССР, на 10 декември 1962 г., а 5.85 т злато - на 2 ноември 1964 г. Върху двете счетоводни операции е записано, че са извършени с резолюция на председателя на Министерския съвет Тодор Живков", се посочва в писмо на проф. Тодор Вълчев до президента Желю Желев през 1991 г.


Живков старателно пази в тайна тези операции. Те са осчетоводявани в БНБ по специална сметка 105 "Разни дебитори и кредитори". Какво се крие зад нея разяснява проф. Тотю Тотев, зам.-председател на БНБ в периода 1955 -1974: "Сметка 105 е "тъмна" сметка, която не дава представа за същината на извършената и осчетоводена по този начин операция."


В периода 1967-1974 г. Живков неколкократно прибягва до залагане на българско злато в швейцарски и лондонски банки. Проф. Царевски обобщава: "Общо за трите продажби на злато от българския златен резерв България не е получила повече от 30 млн. долара, което очевидно не можеше да реши валутните проблеми на страната. Можеше да се вземат мерки за икономии, но е предпочетено да се продаде наличното злато. СССР тогава не ни отпусна кредит, защото в България се водеше неразумна валутна политика и с нея сме поставили в тежко положение съветските банки в Париж и Лондон. Ако се има предвид, че след 8-10 години цените на златото рязко скочиха над 10 пъти, то щетата за България е огромна, дори и да се има предвид инфлацията."


И към края на 60-те години правителството на Живков не е в състояние да осигури необходимата валута за насрещни плащания по външните дългове, на които се крепи управлението му. Кирил Зарев, председател на БНБ в периода 1969-1974 г., си спомня думите на предшественика си Несторов, когато приема поста от него: "Дори той спомена, че БНБ не е изплатила 50 млн. долара с изтекъл погасителен срок на Московската народна банка в Лондон. Това е било може би през 1967 г. или 1968 г. и на практика означава, че тогава БНБ е фалирала."


---


* Христо Христов е журналист във в. "Дневник" от основаването му през 2001. Автор е на документалните книги "Секретното дело за лагерите" (1999), "Държавна сигурност срещу българската емиграция" (2000) и "Убийте Скитник" (българската и британската държавна политика по случая Георги Марков, 2005).Носител е на най-престижните български награди за разследваща журналистика:
- "Паница" (1999) на фондация "Свободна и демократична България"
- "Разследващи журналисти" (2001) на българската Асоциация за разследващи журналисти, Центъра за развитие на медиите и британската фондация "Гардиън"
- "Черноризец Храбър" (
2003 и 2005) на Съюза на издателите на всекидневници в България.
Отличен е с наградата за цялостен принос в областта на достъпа до информация на фондация "Програма достъп до информация" (2005).
Христо Христов е първият носител на
наградата за принос към свободата на духа на фонд "Георги Василев – Швейцария" (2006).
Специализирал е във в. "Гардиън", Великобритания (декември 2002) и в Международния център за журналистика, Вашингтон, САЩ (април 2004).
Последното му разследване за убийството на българския писател Георги Марков, предизвика международен отзук и за него писаха редица престижни британски вестници, сред които "Сънди Таймс" и "Гардиън", както и световните информационни агенции Ройтер, Асошиейтед прес, Франс прес и др.
Сегашното разследване е част от новата му документална книга, която предстои да бъде пусната на пазара от издателство "Сиела" под заглавието "Тайните фалити на комунизма".

Коментари (150)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на продажбите продължават
  *****
  Неутрално

  разследвайте как и защо М.Заимов продаде нумизматични златни монети като златен скрап и защо БНБ заложи (продаде) злато, къде е то сега и кога ще се върне в България. Кой е виновен - колективен орган? Питайте Кольо Парамов.

 2. 2 Профил на трагедия
  *****
  Неутрално

  обикновен червенотиквеничковизъм

 3. 3 Профил на Др. Иванов
  *****
  Неутрално

  Така и не се разба какво иска да каже автора. Златото е продадено по международни цени, в операциите участват реско, швейцарски и английски банки. Продадено е за да покрие дългове, които са били получени. Единствения извод е, че и СССР, и България са били достатъчно обвързани в световната финансова система и социализмът не е бил някакъв изолиран остров. подчинявал се е на същите правила, на които и всички останали.
  А за това, че БНБ/Тошо/ е успял да завлече Московската банка с 50 млн. долара, равностойноста на 50 тона злато - вечна слава на правешкия хитрец.
  Когато Костов, царя или Станиш успеят да преметнат някоя банка с 50 тона злато и за тях вечна слава. А дотогава да се учат от Първия.

 4. 4 Профил на mike
  *****
  Весело

  Evala na avtora, 4e si e napravil truda da izvadi istinata naqve. 45 godini ni praviha na Vsi4ki komunisti na Lunata s ednoposo4en bilet!

 5. 5 Профил на Snaiper
  *****
  Неутрално

  Това разследване го знаем. Господине, разследвайте как и колко се изнесе за последните 10-12 години и какво се изнася днес. Стига история ама сега не ти изнася, ще чакаме години и твоя внук да пише какви мародери и разбойници са ни управлявали в началото на 21 век

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 8. 8 Профил на Браво!
  *****
  Весело

  Бих искал да поздравя автора за това изследване! Много добро, много точни факти! Браво и на Дневник за публикуването им. Съжалявам, че има неблагодарни коментари. Явно за много хора е трудно да се живее с истината и реалността.

 9. 9 Профил на до #1 и #5
  *****
  Неутрално

  Ако и сега продължават загубите, то за това сме виновни самите ние. С гласуване или негласуване ние определяме съдбата на страната и никой друг не ни е виновен. Трябва да търсим, издигаме и подкрепяме по-достойни, по-способни, по-умни представители в държавното управление. От нас зависи!

 10. 10 Профил на екс-номенклатурчик
  *****
  Разстроено

  Не мога да съдя, доколко безпристрастно е изложението на автора и затова нито се ядосвам, нито се разстройвам от фактите в статията.

  Разстройвам се, обаче, като гледам, от колко институции е трябвало да бъде получено разрешение за достъп до информацията.

  Като екс-номенклатурчик мога с голяма степен на достоверност да твърдя, че 1) едва ли наличните в делото ОРИГИНАЛНИ документи покриват цялата фактология около цитираните сделки - колкото и да са били уверени във властта си Т. Живков и Ко, те в никой случай не бяха глупаци и нямаше да оставят улики, водещи към тях. За копия, преписи или проекти/чернови на документи - мисля, няма изобщо нужда да се коментират;
  2) след горната тройна съгласувателна процедура лично аз не се съмнявам, че НЕ е предоставен пълният комплект документи по делото...

 11. 11 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  дотук добре. сега остава да поразпитаме червенотиквеничковчетата, които са още живи и техните деца, че и внуци къде са отишли кинтите.

  крайно време е да почне да се разплита работата вече.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 12. 12 Профил на Мечката
  *****
  Неутрално

  До Др. Иванов:

  Авторът ясно и открито посочва, че през 1960 БКП е довела България до външнотърговски ФАЛИТ, т.е. е взела ОГРОМНИ ДЪЛГОВЕ и НЕ Е МОГЛА ДА ИЗПЛАТИ! Никоя банка не е била преметната, тъй като дългът е БИЛ ИЗПЛАТЕН със ЗЛАТНИЯ РЕЗЕРВ на България. ПИТО, ПЛАТЕНО, А ЗЛАТОТО ГО НЯМА!

  До Snaiper:

  Има Прокуратура и там се подвизава другаря Велчев съратник на другаря Георги Първанов. Защо не изложите наблюденията и съображенията Си по грабежите и незаконните трансфери (главно на ДС, БКП, Мултигруп, СИК, ТИМ и пр,) до въпросния овластен другар Велчев? Предполагам, че достоверните Ви факти, подкрепени със не будещи никакви съмнения доказателства ще дадат възможност на Прокуратурата да възбуди следствия и дела, които допълнително ще дадат възможност за изява на автора на тази статия.

 13. 13 Профил на реалист
  *****
  Неутрално

  Изумителна е не само информацията от разследването, а най-вече коментарите на читателите. Те показват, че или в този форум е пълно с комунистически ченгета, пишещи на щат към някое ведомство, или просто тъпоумието в България е станало хронично.
  Абе, другари, вие не четете ли за какво става дума в разследването? Българските комунисти са предали на руснаците неприкосновения златен резер, натрупван от създаването на Третата Българска държава. И след това като за капак поискали да унищожат България, присъединявайки я към СССР.
  Умопомрачителното в случая е, че все още има някой, който си задава въпроса, защо България сега е бедна. Ами бедна е защото продажните български комунисти и техните руски господари са ограбвали и все още ограбват най-безсрамно тази страна.

 14. 14 Профил на др
  *****
  Неутрално

  Нали автора ти каза къде са отишли кинтите - за изплащане на заеми. Каза ви и колко кинти са взети за златото 30 млн. долара.Не ви каза само, че репарациите които натресаха на комунистите, тея дето вкараха страната във войната бяха над 300 млн. долара. Само лихвите по тях са били толкова на година.
  Каква непълна информация бе екс номенклатурчик? Не прочете ли, че това са сделки между бъгларска, руски, унгарски, швейцарски и английски банки. Документи които се съхраняват десетилетия.
  И след като през 60 та година бил продаден целият резерв, откъде се взеха още 10 тона за 4 години. купени са с получените пари и пак са продадени. това са нормални търговски сделки.

 15. 15 Профил на иво
  *****
  Неутрално

  Др. Иванов, ти пак ли размиваш форума с науко-образните си поистиги бре момче? Социализмът не бил остров, той санким бил видите ли нещо съвсем нолмално ама ъ, поради отделни грешки и извращения , взел та фалирал. Да ти кажа , хората в този форум няма да те разберат. Не са ти от класата.Я иди в някой клуб по интереси, та да те слушат с отворени уста. Тъй де. Ше ти ръкоплещят , та и цветя ще ти дадат накрая.Какво се ядосваш тук с нас...

 16. 16 Профил на до Реалист
  *****
  Неутрално

  Реалисте, абе ти статията чете ли? Защото там пише: продали златото и върнали парите. Нищо не са предали. Не прочете ли, че същите тези комунисти завлекли руснаците с 50 тона злато, да са живи и здрави. Вие сега с колко завлекохте американците?

 17. 17 Профил на др
  *****
  Неутрално

  За фалит има определение в закона. това, че не може да се обслужва дълг не е фалит. Освен това дългът е бил обслужен, както казваш пито-платено, къде е фалита?
  А обраната е : "БНБ не е изплатила 50 млн. долара с изтекъл погасителен срок на Московската народна банка в Лондон."

 18. 18 Профил на dalechen
  *****
  Неутрално

  Ще помоля комунистите от форума да ходят да разправят тъпите си коментари на партийните дедовци и баби. Всеки мислещ човек може да си направи заключение от тая статия без да има необходимост от дебилното й тълкуване от някой запенил се другар. Мисля, че за да има малко справедливост в тая държава, все що е комунист трябва да се изпрати веднага в Русия за рафинация в Новосибирск.

 19. 19 Профил на Бай Ганю-марксист
  *****
  Неутрално

  Когато фактите говорят боговете мълчат, а комунистите врещят.

 20. 20 Профил на близък
  *****
  Неутрално

  Далечен, я си мий чиниите. Ако можете да ми купите гарсониера в Москва заминавам.

 21. 21 Профил на хачо
  *****
  Неутрално

  Започвам да събирам пари за 20.

 22. 22 Профил на Леле, леле...чудо голямо!
  *****
  Неутрално

  Някакви си 50 млн. долара.....и вой до небесата....та сега брутният ни външен дълг гони 35 милиарда долара, ама за тъмносините съскащи злобарчета и поръчковия "журналист" Хр. Христов това не е новина, а шегичка!!!

 23. 23 Профил на Робувайки на високи темпове на всяка цена
  *****
  Неутрално

  "Зам.-председателят на БНБ по това време проф. Нешо Царевски разкрива: "Продажбата на злато стана неизбежна при допуснатия голям пасив на платежния баланс в конвертируема валута. Не биваше да се допуска натрупването на дълг в чужбина, който не сме в състояние да погасяваме. Банката е правила не един доклад по това време с предложение да се ограничи ползването на външни кредити до рамките на възможностите за погасяване. Но въпреки всичко, робувайки на високи темпове на всяка цена, в страната се извършваше внос повече, отколкото са ни платежните способности, което ни доведе още в началото на 60-те години до кризисно положение във валутната област, или неплатежоспособност. Бедата е в това, че необмислената валутна политика ни доведе до невъзможност да плащаме в чужбина и трябваше да се посегне на това малко национално богатство, натрупано в миналото."
  Колко актуално!

 24. 24 Профил на Balgarin
  *****
  Гневно


  Ракритието е печално макар и известно в определен смисъл. Продаването на българския лев и златно покритие е антибългарско деяние, което се извършва в период на пълен страх и догонване на фалшиви цели.

  То поставя основата за липсата на морал и в днешни условия и неразбирането на тази връзка е само въпрос на време и смяна на поколенията с други.


 25. 25 Профил на С.Х.
  *****
  Неутрално

  Доста повърхностна и тенденциозна статия..Чудно ми е как след като е продала целия златен запас от 24 тона през 1960г., една "фалирала" държава натрупва още 8 тона до 1964г. които продава,това всъщност означава ,че икономиката работи много добре и си е напълно в реда на нещата такава операция..

 26. 26 Профил на dalechen do No20
  *****
  Неутрално

  Виж сега "другарю", познато ми е комплексарското мислене на комунистите и тяхното първично вътрешно убеждение, че в некомунистическа среда могат само да мият чинии или тоалетни. Това за вас, свикналите да живеят от ограбеното от хората, е самата истина. Вие за друго не ставате, но все пак, слава богу, не всички българи са от вашия изроден вид.

 27. 27 Профил на Мечката
  *****
  Неутрално

  ФАЛИТ е невъзможност да обслужваш дълговете си. Какво друго може да бъде проявление на фалит? Да не ти става ... инструмента ли или жена ти да ти избяга?

  Печалното в случая не е ФАЛИТЪТ! В края на краищата може и да преинвестираш и да не можеш да плащаш преди да дойдат очакваните печалби. Това се случва и тогава се прави разсрочка на дълга.


  Печалното в случая е, че парите са пропиляни и никога не са донесли печалба! Икономиката на Соца се оказала нефелна и носеща само загуба!

  И ако ви кажа каква немотия и хронична липса на стоки видях през 1960. Пращаха ме с колело да отида от Твърдица до Голямо Шивачево да купя ... олио, понеже в Твърдица нямаше в магазина, а в Шивачево били пуснали.... Много добре ми се отразиха тези разходки, незабравими са, в истинският смисъл на думата, пейзажи, поля, рекички, тютюневи ниви, слънце и незабравимият подбалкански въздух на моето юношество - никога няма да ги забравя, 47-50 години по-късно!
  Благодаря ти Цоцализъм и лично на теб - другарю Живков! Никопга нямаше да имам тези спомени, ако не беше тази оскъдица

 28. 28 Профил на Дядо Петър
  *****
  Неутрално

  Тия които искат да умаловажат това (от безкрайните) престъпление на комунистите, нека знаят, че по това време един инженер започваше със заплата от 60 лв., а кило домати струваше 10-20 ст.
  А също и че доларът беше многократно по-ценен от сега.

 29. 29 Профил на др. Иванов
  *****
  Неутрално

  Като се цитират разпити на свидетели, да не се забравя, че разпитите са 35-40 години след събитията. Тогава бившите директори на БНБ са били на по 80-85 години. На такива неща, мадридската ми свръзка, с псевдоним Царо, викаше: "Абе малко е несериозна тази работа."
  А за фалита освен спряло обслужване, трябва да е налице и превишаващ размер на дълговете над масата на активите на длъжника. Едва ли в който и да е момент, дълговете ни са надвишавали цената на азовир Искър или количеството на дървения материал в горите.

 30. 30 Профил на Чекистджия
  *****
  Любопитно

  Първо продали 20 т, после след 2-3 г. още няколко пъти по 5-6 и веднъж 31 т. май !? Е па сигурно ФЕД си е държал златото у нашта дупка у Царичина ? Скоро пак ровиха там, ама вече нема ...

 31. 31 Профил на Bravo na 13, Dr Ivanov da mul4i
  *****
  Неутрално

  Напулно съм съгласна. А до останалите - това, 4е има основание да се разследват сегашните ни политици, не означава, 4е трябва да престанем да търсим истината за миналото. Още пове4е, когато то е толкова близо до нас и сегашната ни реалсност е до голяма степен отражение на решенията през тези 45 години. Разкритията не са никак изненадващи. Жалко и необяснимо е, 4е трябва да 4акаме журналистите да търсят истината, вместо разследващите органи да си свършат работата и да кажат 4естно на обществото каво то4но се е слу4ило през тези години. Това още веднъж показва кои са силните на деня.

  А до тези, които не се интересуват от миналото, просто не 4етете статиите. Аз ли4но не се интересувам, 4е вие не се интересувате.

 32. 32 Профил на New Yorker
  *****
  Неутрално

  Комунистите са по-лоши от османлиите. Анти-българи! Кирливите ризи излизат на яве. То това дето са го направили е толкова долно и трагично че нормалният човешки ум не може да го побере. Представете си само милата България, само 50 години след Освобождението и прас идва 9-ти Септември. Браво Анти-българи-комунисти! За вас само смърт!

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 34. 34 Профил на dalechen do No 33
  *****
  Неутрално

  За да разбереш дали е казал нещо трябва да можед да четеш. Ако в ДС-то са пропуснали да те научат, сърди се на тях. Ако ли пък цял живот си носил противогаз и все газове са ти в празната глава, сложи си противогаза и мълчи, че правиш течение.

 35. 35 Профил на Един любопитен......
  *****
  Любопитно

  Защо ли никой не коментира наложените на България репарации???
  Защо ли никой не споменава колко е бил външния дълг на България в началото на 80-те години??? И с колко се е различавал от външните дългове на другите соцстрани?

 36. 36 Профил на Иванов
  *****
  Неутрално

  много си тъп приятелю. Всеки кредит си има сума за плащане и време за плащане. Така че колкото и активи да има кухата ти кратуна ако неможеш да ги обарнеш в пари на време го поемаш отзад панимаеш. Какви язовири взе и ти да раздаваш

 37. 37 Профил на 36 е до иванов
  *****
  Неутрално

  Иванов взе да продава и язовири ехеее

 38. 38 Профил на Финансист
  *****
  Неутрално

  Доларът тогава и доларът сега не са едно и също нещо - има инфлация. Продадените 20.1 тона злато в момента струват $523.7 млн. долара.

 39. 39 Профил на др.Иванов Четете бе кратуни празни
  *****
  Неутрално

  Емисионната банка и гъвкавостта на управлението
  (Историческо изследване върху монетарната политика на БНБ и паричното обръщение в периода 1912–1928)
  представено от Гергана Танева,
  за програмата гост-изследователи в БНБ Докторантка по икономическа история в Университета « Michel de Montaigne, Bordeaux III », Франция  Кризата се задълбочава и, макар и тривиално, световното преразпределение на злато се променя. България започва войната с приблизително 55 млн. зл. франка, като през 1918 г. те са вече 64 млн. франка, поради закупуване на златни монети от страна на БНБ .114 Златните резерви на българската Емисионна банка са най-малки през 1920 година - те намаляват с 27 млн. златни франка, (което представлява половината от златните запаси на БНБ), поради изплащането на огромните количества американско брашно по нареждане на СГОП. Народната банка не успява да си набави нужното количество долари и залогът е българското злато. Стоянов пише получи (се) телеграма от София със съобщение, че няма възможност да платим американското брашно в чужди девизи, и американците ще вземат златото, като ни казват, че след това, ако искаме, можем пак да си купим злато от Америка. Покойният Тодоров веднага отговори телеграфически да се направи всичко възможно да се откупи златото с чужди девизи. Обаче от София отговорът беше, че телеграмата е късно получена и че американските параходи са вече отпътували заедно с българското злато за Америка.115 Така, в резултат на военновременната оскъдица и недостиг на храна, правителството взима решение, което,от една страна, увеличава зърнения запас на страната, но, от друга, става една от причините за голямото обезценяване на лева. След този износ на златни запаси, наличността на БНБ намалява от 64 млн лева до 37 млн.
  България е натоварена по чл. 121 от Ньойския договор с репарационен дълг от 2 250 млрд. златни франка, за 37 г. с 5% лихва. Началото на плащане е определено за 01 януари 1920 г. България се превръща в център на две основни влияния - френски и английски, - предопределили и основните икономически процеси в страната. Защото основната цел е финансова свобода, но не и с цената на всичко. Така в националната ни стопанска история започва един период, който за обедняла и изтощена България, е период на финансова война. Решаващата дума в нея принадлежи на Междусъюзническата комисия.


  При над 2 милиарда златни франка, резерва е бил 37 милиона. до 1957 година българия изплаща тези суми към тях се прибавени и 300 млн. от втората световна.
  А сега ме светнете за фалитите.

 40. 41 Профил на Човек
  *****
  Неутрално

  Пазете се от тази болест и дори чрез форума не контактувайте с комуноидите, защото болестта им е заразна. Влезе ли веднъж вируса на светлото бъдеще в главата, оттърване няма. Отначало се развива като красива идея, но после мутира в нагаждачество, тарикатлък, мързел, доносничество, кариеризъм, непоносимост към способния и свободен човек, и води до деградация на личността. Защо им обяснявате какво пише в статията бе хора? Не знаете ли кой е царя на демагогията и с чиста съвест казва на черното бяло? Намери се и един тарикат, който ги похвали, че били преметнали банката и паметник бил готов да им издигне. Абсурд на абсурдите!

 41. 42 Профил на Todor Jivkov
  *****
  Неутрално

  Абе другарки и другари, абе какви ги дьвкате едни такива.
  Абе па я да не сьм бил сам бе, епа тия до мене дека бее па и они изнесоха с коли злато и ПАРИ. Ама са умни сега се оправдават с мене. Та нали сега децата им Ви управляват.
  А моя Владко не му понесе политиката, ама сега си живее в Швеицария в палат па вие си лаите колкото си искате.

 42. 43 Профил на do един любопитен
  *****
  Неутрално

  Любопитни, вземи прочети малко история, поне за периода преди комунистите се знае достатъчно, ами недей да си мислиш, че си хванал Господ за шлифера с някакъв въпрос, който няма НИЩО общо с престъпленията на комунистите!

  Пак да повторя, че явно някои червени галфони не разбират, ЧЕТИ история!

 43. 44 Профил на Хан Крум
  *****
  Неутрално

  Най-примамливото в комунистическата клоака беше вярата на селяните. Там беше котилото на комунистите. Те силно искаха богатствата на другите, получаваха ги просто. С приклад в челото, натирваха роднините по селата в Делиормана, влизаха в домовете на изедниците и заживяваха богато и пребогато. Народните борци имаха специално направление за снабдяване с храна. Те получаваха народни пенсии, другарите милиционери бяха пенсионирани по на четиридесет и пет години с яки пенсии, а партийният елит живееше с размаха на милиардерите от презирания Запад. Ти , казваха комунистите, трябва да работиш според възможностите си, а ще получиш според труда си. А ние, допълваха комунистите, получаваме според потребностите си. И наистина, другарите ходеха на лов за слонове и лъвове, затваряха Лувъра за своите височайши частни посещения. Те имаха странната потребност да спират движението на целия град за да преминат блиндираните им мерцедеси от Бояна до Партийния дом. Другарите организираха пищни мероприятия за утвърждаване на своята власт. Например правеха грандиозни безмислени садо-мазо спектакли-спартакиади на стадионите, на които десетки хиляди младежи в спортни екипи и униформи изпълняваха под палещото слънце упражнения до припадък часове и дни наред заради поредното странно забавление на върхушката с нейните потребности. Другарите имаха потребност на своите празници да видят робите строени в колони да преминат пред трибуните и да изразяват щастието си с мощни възгласи :" Слава, слава, слава, Бе Ка Пе, Бе Ка Пе..." Другарите имаха още по-странна потребност да ни натикат в СССР. Обаче на съветските другари им било писнало от наглостта на нашите разбойници и мъдро си правели пас по въпроса. Прекален комунист и на съветските сатрапи не е драг. По-късно другарите се разпищолиха яката. В потребностите им се явиха странни капризи за резиденции, скъпи западни коли и стоки, взеха да си строят мраморни палати с прислуга и пазванти, наречени Партийни домове. Гаулайтерите живееха като в 1001 нощ, в гигантските им кабинети, облицовани с мозайки, дърворезби, кована мед, гоблени и ламперии от славонски дъб имаше скъпи системи Сони, видеомагнетофони, а в специални кутии на дългите пет метра орехови бюра секретарките всяка сутрин слагаха пачки за"безотчетни прадставителни разходи". Другарите имаха обичай да си похапват екзотични блюда от т.нар. първо снабдяване. Другарки с тънки талии им носеха в скъпи захлупени съдове проверена храна, правена в специални кухни. Специални коли ,пазени от специални пазванти носеха храната за другарите от ЦК и техните семейства. Впрочем за тях имаше и долари, въобще имаше всичко, за което безпартийният комунист или селянчето с висше образование дори не подозираше че съществува. Най-интересното ставаше след банкета, специални другари от ДС и пазвантите увиваха неизядената храна, тонове храна всеки божи ден от трапезата в Бояна и окръжните комитети и я унищожаваха под строг секрет, преди това им се разрешаваше да хапнат от огризките на място. Полека лека правилото за сто и двадесет квадрата взе да не важи за другарите. Те получаваха по за 4000 лв апартаменти с як номенклатурен градеж от по 360, 400 квадрата в монолитни мраморни блокове в тихи улици на центъра. И до днес блоковете на некои другари около Докторската градина и в Изток, Лозенец и Бояна показват скромните потребности на собствениците си. На другарите обаче комунизмът им се видя недостатъчен. Един ден те решиха да спрат с тая щуротия и взеха курс към още по-гигантско грабене по пътя към строителството на капитализЪма. За тая цел другарите потребиха помежду си има-няма 25 милиарда долара през периода 87-90-та. Ама и това не стигна за все по-пълното задоволяване на потребностите на другарите. Сетне стана ясно и за най-безпартийните комунисти какво последва. И днес другарите хич не си поплюват. Току некой самозабравил се перач на другарските мангизи го "обезвреждат". А беловласите баяти-селяни с умиление пеят партийни маршове в центъра на столицата пред своя любим паметник на съветската армия, без която щяха да са си съвсем същите баяти селяни
  Другарите, кой знае защо, нещо не обичаха нашето образование. Изпървом пречукаха старите професори, натириха интелигенцията по концлагери, после измислиха рабфака, после назначиха простаци с кухи дисертации, после съвсем загърбиха образованието, туриха му най-ниското заплащане и до днес в света и взеха да пращат своите чеда по западните университети. Имаше и тъпи другари, които пращаха децата си в СССР, там те ставаха лесна плячка на КГБ и сега са верни протежета но милия братски руски народ. Некои другари зеха да залитат по некои ненАучни учения и братства,но си намериха майстора и маргарита. Странно, другарите все при Ванга одеха, а некои и тайно се черкуваха в Самоковския манастир, станал негласно партийна модна закачка с религията. Те не че се черкуваха, просто кръщаваха децата си за секи случай. Инак на старите другари се слагаше мраморна петолъчка на гроба, на безпартийните комунисти се полагаше картонен ковчег и шпертплатова пирамидка с надпис" тук почива другарят еди кой си". На баш-другаря Живков издигнаа паметник приживе. После го махнаа, после пак го туриа, абе интересна работа. Другарите взеха по-късно да трупат сметки по Швейцария. Даже и внуците на другарите там си харчеха парите, докато ги търсеха я за убийство , я за изнасилване. Изобщо прекрасен строй, другари. За културата на другарите, за казармата -"школа за мъжество", за икономиката, за прикриваната престъпност, за лъжите и престъпленията на режима на другарите и ДС има да ви разправям 60 години. Апа твръдоглавите другари по-горе че си повтарят все едно и също. Те и на оня свят че си го повтарят.

 44. 45 Профил на bezpristrasten
  *****
  Неутрално

  По принцип бях против Др. Иванов в началото на този форум, което всъщност беше поставено още с анонса за серията на Христов. Но едно е някой да не ти е приятен, друго е да не чуваш каква казва. Др. Иванов звучи най-смислено от всички в последните 35 коментара и повечето заядки с него са просташки и неаргументирани. Форумисти, моля, коментирайте по темата, не плюйте само защото имате слюнка.

 45. 46 Профил на Филип Боков
  *****
  Неутрално

  И друг път съм отбелязвал, че ще вината поемаме само с мезета. Победителите никой не ги съди. И сега сме си на власт както и преди. Още нищо не сте видели. Ще паднете като разберете какво стана с външния дълг за 12 милиарда, който взехме от името на България и след това си го прибрахме като момченца. На вас оставихме да го плащате.

 46. 47 Профил на до bezpristrasten
  *****
  Неутрално

  Като сме му свикнали на доктора на щуротиите, човек вече не намира смисъл да се пробва да резонира с този човек.

 47. 48 Профил на pak do bezpristrastnia
  *****
  Неутрално

  Само да видиш за какво говоря. Как се спори и аргументира с човек, който твърди, че репарациите оставени на комунистите били от 300млн, като те са от 70млн долара?! При това заради любимите му комуняги ни тръшкат репарации, защото СССР обявява война на България, което тотално ни обрича в Париж. Но не че това има много общо, изродщините на нашите комунисти не могат да бъдат обяснени или омаловажени от 70млн долара репарации.

 48. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 49. 50 Профил на Snaiper
  *****
  Гневно

  49-ти, ставаш за бияч,внимавай да не разстегнеш езика от злоба....

 50. 51 Профил на Нормален
  *****
  Неутрално

  #19 писа: """Когато фактите говорят боговете мълчат, а комунистите врещят."""

  Хахаха! Жестоко, страхотно, сюблимно!

  Тези дни очакваме (с нетърпение, естествено) и останалите статии на Хр. Христов, и очакваме врясъка на озверелите червени кучета.

  Не са свикнали червените псета на такава разкриваща журналистика във водещ български всекидневник. Това не е в-к Труп на агент Бор, който лъска четки на светлото соц-минало.

  За наградата за най-олигофренски комуноиден коментар предлагам олигото, който написа, че продажбата на златото, последвана от нова такава след няколко години, била индикация на жизнеспособна икономика. Бедна ми е фантазията с какви лайна вместо мозък трябва да е пълна главата, родила такава олигофрения.

  Селският идиот на форума Иванчо е на далечно второ място с дебилната мисъл, че Плешивия бил врътнал московската банка с 50М. Колкото и да е дебилна мисълта му, няма яркия блясък на истинската олигофрения - по-скоро импотентен опит да се каже нещо, каквото и да е. Затова, само второ място във временното класиране.

 51. 52 Профил на Злато-До 32
  *****
  Неутрално

  Правиш добра сметка.Малко на ангро,но ни-
  що.В 1918 год.точно след Ноьския договор
  България е притежавала /40г. След освобож
  дението/ тонове злато.Точно 30 год. след това нашите мили другари го профукват.
  Въпроса е за какво.?Защо?Кой е бил главния финансист?Кой е измислил всичките глупости каито са правени в НРБ.?За едно съм на ясно произвеждано е оръжие,уж продавано,в същност подарявано на третия свят.Една от тези страни е Либия.Сега бяхме принудени да им опростим греховете за да пуснат медиците със съмнително реноме.Франция направи оръжейна сделка,затова Кадафи ги пусна.Тоав е истината.Та зе златото и парите.Всичко беше насочено за производство на оръжие,
  но патрони не могат да се ядат.С тях се само убива не само на бойното поле но и с липсата на храна по магазините.Помня го това време много добре.Говрише се "Пуснали са ..." и всички бегом та да си купим ако още е останало.Сега не е по добре.Има,но няма пари.!!!!!!

 52. 53 Профил на До Абе комуняги
  *****
  Неутрално

  Да ти се връща...и, бъди сигурен, ще ни превариш - тъп и алчен си бил, тъп и алчен ще си пукнеш - чети Алеко, гъз реститутски - та дано ти влезе нещо под каубойската шапка!

 53. 54 Профил на х + (-х) = 0
  *****
  Неутрално

  Защо за комунистическите държави бе толкова важна презряната валута американски долар на упадъчните и порочни Съединени Щати, а за западните държави българският лев и съветската рубла бяха хартийки?

  Защо най-развитата и прогресивна държава СССР драпаше за долари, а прогнилият Запад нехаеше за рубли?

  Защо прогресивните комунистически държави влизаха в дългове към прогнилите и упадъчни западни държави?

  Защо в комунистическа България имаше магазини Кореком, където обикновения българин не можеше да купува (без да купува долари на черно)? Защо имнно тези магазини действаха като магнит на населението, а не прогресивните соц магазини с празни соц щандове?

  Въпроси, въпроси...

 54. 55 Профил на до #52
  *****
  Неутрално

  Добър въпрос. Жалко че не го написах аз Как България след феноменалната катастрофа след Ньой се оправи, а НРБ с подкрепата на голия червен брат не успя?

  Между другото, за оръжието. Нека Дневник се потрудят още, ДАНО го направят, да видят малко хората с какво са се занимавали нашите власти. Например трафик и търговия с оръжие и НАРКОТИЦИ. Че сегашните мафиотски структури още тогава си действаха, за да крепят тук-таме каквото е можело да се крепи, и за да се пъха в джобовете.

  Тук говорим за периода преди голямото Добрутро (големите кражби на трошичките наречени Българска държава).

 55. 56 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  Да уточня за репарациите. По Ньойския договор е трьябвяла заедно с лихвите да се изплатят над 4 млрд. златни френски франка. Последните плащания са били по график до 1982 г. В последствие по различни споразумения са изплатени като парчни и натурални репарации 1153000000/един милиард и сто петдесет и три милиона златни френски франка/ равняващи се на 350 тона злато, точно 12 пъти повече от това което Тошо потурчил.За Втората в пари без лихвите са 60 млн. Но България се отказва от претенции за построеното в Беломорието и Македония, както и обезщетение за имуществото на изселилите се от там българи.Общите плащания в пари и натура, както и изплащане на заемите с които е строено в Македония и Беломорието, заедно с обезщетяването със земи в България на бежанците са за над 300 млн. Да е чул някой да сме се пренесли в България училища, мостове, пътища които сме строили там. Но парите с които сме ги строили сме върнали на банките/по Тошово време/ до стотинка.
  Всички страни, които са били във война, дори само с една страна от коалицията, са били във война с всичките.Няма никакво значение дали някой ни е обявявал война или не, още като сме обявили война на Англия и САЩ сме влезнали във война с цялата коалиция.
  И да ви влезе в кратуните, България е обявена за страна агресор, много преди СССР да ни обяви война.

 56. 57 Профил на абе комунисти какво да ги правиш
  *****
  Неутрално

  мръзи ги да работат,нещо да откраднат та и за тръговия не ставать те за кво ли стават с оръжие зеа парите иначе ги не бива да вратът капитал е и сега техните фирми се губат се мошенгии и да излъжат нещо

 57. 58 Профил на докторе
  *****
  Неутрално

  Прочети си ПАК уроците по история. България НЕ СЕ ОТКАЗВА, ами просто никой не я слуша за инвестициите в териториите.

  А тези 300млн си ги извади пак от.... носа. Има една сума за репарации и тя е точно 70 милиона долата, разделени както следва: 45млн. на Гърция и 25млн на Югославия. България се опитва всячески да намали репарациите с доказване на големите инвестиции, но заради обявената война от СССР, никой не приема факта, че сме се били срещу Германците и че се губят 40 хиляди български живота за това нещо.

  Ама вие така си я карате, изкривявате факти както ви душа иска. Ама се чудя как срам нямаш такива всеизвестни истини да декларираш като факт, пък после от 15 кладенеца вода да носиш, бежанци и т.н., за да излезеш от ситуацията.

  Пак повтарям БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ, просто я третират на същото ниво като всички останали загубили.

 58. 59 Профил на до # 55
  *****
  Неутрално

  Какво разбираш под "България се е оправила", че един автомобил се е падал 1750 човека, в САЩ на 4, в Германия и Англия на 8, Че на глава сме имали по-малко радиоапарати от Египет. Кой ти е критерия за оправяне. Защото при Тоша всеки викаше ама така е в САЩ, така е в ГФР, а пък тук е така. Та по кой критерий през 1939 г. сме се оправили. Защото по станистически данни от Годишниците на Царство България сме били на дереджето само на Албания и Турция. През 1943 сме по зле и от Албания, защото там са италианците.

 59. 60 Профил на комунистите не моа да работат с пари бе ора
  *****
  Неутрално

  бе тръговията не е за секи ма дека па комунист бе

 60. 61 Профил на др
  *****
  Неутрално

  Абе пич, ние може да сме искали и те да ни платят, кой ни е питал. Банките като си поискаха парите за инвестициите там, ние какво, пратихме ги да си ги вадят от....носа ли? Платихме ги барбар с лихвите. И прочети бюлетините на Царствота за да видиш за колко са инвестициите. И след това с колко държавна и общинска земя са оземлени бежанците. И да не се окаже няколко пъти по 300 млн.

 61. 62 Профил на Така е #59,
  *****
  Неутрално

  но сме били на първо място по такива "величествени" показатели като детска смъртност,туберкулозни на 10000 души от населението, най-ниска средна продължителностост на живота /впрочем...вече пак сме там!/ неграмотност /почти сме пак там!/ и т.н. Но, за реститута от "Витошка" или "Графа" - това е била "цветуща" България - да,...с 90% селско бедно население - дето го е имало само в някои райони на Африка...ама - мижи да те лажем! Тия "номерца" отдавна не минават!

 62. 63 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  Не мога да разбера тук къде е сензацията. Моите вчерашни сметки за няколкократно мо-малка сума от един милиард долара не само, че се оказаха верни, но и нещо повече. Става дума за няколко десетки милиони долари.

  Вие луди ли сте тук да ни занимавате с такива суми и да декларирате, че това е било фалит за България?. Защо правите от мухата слон? Та това е най-обикновена финансова операция за която е използван златния резерв, който и без друго е бил твърде малък.

  Знаете ли изобщо какво означава фалит?

  Пак повтарям - осъзнавате ли че това е стойността на една картина на който и да е известен европейски художник? На едно парче платно в рамка? Защо ни занимавате с глупости?

  Изобщо най-голямата трагедия за България е, че напоследък хората невероятно са оглупели. До такава степен, че не могат да направят разлика между милиони и милиарди например. Особено що се отнася за журналистите. От това вече наистина няма спасение.

  Бог да пази България...

  От некадърници.

 63. 64 Профил на докторе
  *****
  Неутрално

  Първо не съм пич, второ дори за Ньойските репарации пишеш откровени ГЛУПОСТИ (репарациите са били предвидени за изплащане за 37 години, а не до 82). Бъркаш с "временното" администриране. Трето, инвестициите на България са едно, репарациите са ДРУГО. На какъв език трябва да го напиша?

  Тук вече ще напиша, много са ти бегли познанията, за да спориш на тази тема. Замълчи си, че вече за втори път само с репарациите се правиш сам за смях.

 64. 65 Профил на до #59
  *****
  Неутрално

  Явно в този форум някои хора избират да не разбират. Оправили сме се, че- един светъл пример по темата- не се е наложило да си продаваме златния резерв. Това по-ясничко ли се струва на дебеголавите като обяснение?

 65. 66 Профил на Последно, до Неутрален
  *****
  Неутрално

  То наистина се е видяло с дебели глави не може да се спори. нека ти напомня някои неща:

  1. Ти имаш ли идея какво е държавен резерв? Не само като значение за икономиката, ами и като символ?
  2. Представа имаш ли за това какво са били тези милиони тогава?
  3. Как някои хора не разбраха, че тук се говори за абсолютна некадърност в управлението на държавата. Но какво ли се чудя, след като преди ден-два, пак тук хора си позволяваха да плюят по паметта на многобройните жертви на режима в България.

  Дам, за да колят и бесят имаха и време, пари и знания, ама да стабилизират държава, която все пак се отървава сравнително леко в Париж, която не е била срината до основи, не са могли.

  Ай сиктир вече!

 66. 67 Профил на др
  *****
  Неутрално

  На осн. чл. 122 от Ньойския договор, на 21 март 1923г. между България и Междусъюзническата комисия е сключено споразумение за намаление на годишната репарационна вноска и отлагане плащането на репарациите, по силата на което българският репарационен дълг се разделя на две части: част А и част Б. Част А на стойност 550 000 000 златни френски франка, платими с 5 % годишна лихва, с равни шестмесечни вноски, в срок от 60 години, начиная от 1 април 1923г. Част Б на стойност 1 700 000 000 златни френски франка, отсрочена безлихвено за 30 години. На 1 април 1953г. се приспадат част от Б сумите, на които България има право по Ньойския договор, и към получения остатък се приложат постановленията на чл. 122 от Ньойския договор.
  Окончателният план за изплащане част А от репарационния дълг предвижда годишни плащания, с шестмесечни падежи на 1 април и 1 октомври, с първи шестмесечен падеж 1 октомври 1923г. ( по 2 500 000 златни френски франка за шестмесечие за периода 1923г. – 1924г.; по 3 000 000 златни френски франка за периода 1924г. – 1925г.;по 3 500 000 златни френски франка за периода 1925г. – 1926г.; 4 000 000 златни френски франка за периода 1926г. – 1927г.; 5 000 000 златни френски франка за периода 1927г. – 1932г.; 10 000 000 златни френски франка за периода 1932г. – 1933г.; 16 447 688 златни френски франка за периода 1933г. – 1982г. ) и последен на 1 април 1983г. ( последните две вноски, платими на 1 октомври 1982г. и 1 април 1983г. са в размер на 21 697 668 златни френски франка ).
  А междувпрочем 25 млн. към Югославия са опростени от Тито под натиска на Сталин.
  И за да се върнем на статията, как целият резерв е бил продаден през 1960, а до 1964 са се появили още 8-9 тона?

 67. 68 Профил на др
  *****
  Неутрално

  Абе как при абсолютна некадърност магистралата стигна до Пловдив, а при абсолютно кадърния Костов пак до там, и при сегашните кадърници ще викаме португалци?

 68. 69 Профил на Учител
  *****
  Неутрално

  Поздравления за автора!

  Златният резерв, който е похарчен е интелигенцията.

  Каскетите не разбират от добро, народът е офчи, кумирите са Славчо Пльеенски и Бате Гойко, главите на младите са пълни със силикон, от фонтаните струи урина...

 69. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 70. 71 Профил на Платено недоразумание.
  *****
  Неутрално

  Това са към 400млн днешни пари-увеличението на учителите Това ли е фалита и голямата новина Ефтина журналистическа реклама И каква е разликата между Европеиския съюз и Съветския съюз та толкова си играете с това ставане 16 република Сега коя република сме .Тариката Божков има краднал 1 млрд къде е Христов със журналистичестите си проучваниа. Платено недоразумание.

 71. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 72. 73 Профил на др.Иванов
  *****
  Неутрално

  Даскале, за това са ви толкова заплатите.

  Абе нещо се сетих за Кремиковци, дават на сегашния собственик 1-1,5 млрд.евро за земята, той пък го купи от един за 300 млн., ония пък го купи от един комунистически икономист за 1/един/лев. Май последния се казваше Иван Костов. Та нерде 1 лев, нерде 300 милиона долара, нерде милиард и половина евро и нерде 30 милиона долара за златото - по международни цени. Ако беше нашето момче, икономиста, отмах щеше едно левче да му вземе, и 10% да даде на мистъра с това име. Глупости, най-малко 3 лева щеше да му вземе, все пак е на три транша.

 73. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 74. 75 Профил на Офф
  *****
  Неутрално

  Като ви чета така коментарите, ми става ясно какво са направили комунистите. Направили са от нас не хора, които да се стремят да оправят живота си, а хора, които все търсят кой им е виновен за жалкото положение, в което се намират. И виновни са всички други освен самите ние.

  Срам ме е да ви чета коментарите! Хора, взимайте се в ръце и работете, не можем да върнем времето, нека това, което предстои да е поне малко и наша заслуга.

 75. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 76. 77 Профил на до # 76 от Офф
  *****
  Неутрално

  Е точно това имам предвид

 77. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 78. 79 Профил на до Офф от др Иванов
  *****
  Неутрално

  Офф, точно щях да ти пиша, че ще те погнат като империалист.Луд ли си да ги караш да работят, ще те кълнат като дърти циганки.
  Сега написах нещо до псевдодругар по вчерашната статия, ще го напиша и тук.
  В Бразилия има нещо поучително, което тези кратуни не могат да разберат. След 20 години диктатура идва демокрация. Едно от условията за да се предаде власта е да се гледа само напред. Преди години дойде на власт работническата им партия/комуняги/, макар, че си имат и комунистическа. Президента и някои министри, както и една министърка с български произход са били в съпротивата, многократно арестувани и зверски изтезавани. Когато питаха Дилма Русеф/Русева/ дали ще търси наказание за тези които са я изтезавали и изнасилвали. тя каза: Ние ще водим Бразилия напред, не назад. И за тези 5 години Бразилия дръпна много. Когато дойдоха, 3,5 реала бяха един долар, сега един долар е 1,85 реала и се говори, Блазилия да влезе в Г8. Ние гледаме само назад и затова сме си все на едно и също дередже.

 79. 80 Профил на Офф
  *****
  Неутрално

  Аз гледам само напред. Похарчих откраднатото и сега се оглеждам за още.

 80. 81 Профил на др Иванов
  *****
  Неутрално

  На теб колко ти дадаха?

 81. 82 Профил на Офф
  *****
  Неутрално

  Много са прости другите във форума -не искат да работят и да ги крадем. Аз им обяснявам, ама те са много глупави, добре че си ти, да се подкрепям.

 82. 83 Профил на др Иванов
  *****
  Неутрално

  Ти до колко си на работа?

 83. 84 Профил на Офф до #80
  *****
  Неутрално

  Много оригинално, няма що.
  Сега ще те светна нещо. На 32 години съм, от които последните 10 работя всеки ден. Не мога да кажа, че съм добре, но докато мога, ще правя всичко възможно да израствам.

  А щом моите доходи растат, растат и доходите на държавата.Оттам всички сме една стъпка нагоре. Децата ми няма да мизерстват и ще им дам всичко, от каквото се нуждаят, за да успеят и те да живеят добре. Всичко е свързано, единственото, което е нужно, е да работим здраво. И не ми говорете за комунизъм, твърде млад съм за да си го спомням.

 84. 85 Профил на Офф до Иванов
  *****
  Неутрално

  Тия ще ме накарат да се регистрирам

 85. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 86. 87 Профил на Жан Доган
  *****
  Неутрално

  Говори ги на баба си, те от нейното поколение ги плащат тия приказки.

  Но равносметката ти е, че не си желан в този форум и няма смисъл да се напъваш, като не става - не става. Не се излагай повече.

 87. 88 Профил на До "от Офф"
  *****
  Неутрално

  Млади момко,
  казваш, че си твърде млад за да си спомняш комунизма. А гледай да не стане така, че да дойдат години, в които да ти го припомнят!

 88. 89 Профил на др Иванов е разкрит
  *****
  Неутрално

  Абе, бацко, първо не ти вярвам, че си само на 32, второ за толкова години до медия монитор ли израстна? Мен на твое място щеше да ме е срам, камо ли да се опитвам "да светвам" някого за каквото и да било. Само си си разбил здрвето като не си израстнал и 1 сантиметър. Хората те плюят, ти си мислиш че дъжд вали? СРАМ!!! Скрий се!!!!!!!!!!

 89. 90 Профил на видите ли комунист лепнете му един шамар
  *****
  Неутрално

  вари го печи го се комунист, мръзлив, се фолософства се работа не пофаща ако може така месен па овесен

 90. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 91. 92 Профил на Сбогом другарки и другари
  *****
  Неутрално

  Не си мисли, че като смениш името ще смениш и миризмата, ха-ха-ха

 92. 93 Профил на ЦК на ДС
  *****
  Неутрално

  Решавал еднолично???
  ...
  Постановлението на Министерския съвет от 1958, с което българският златен резерв е изнесен за временно съхранение в Госбанк – Държавната банка на СССР в Москва. Забележка: Секретните грифове върху публикуваните документи са закрити по указание на съдебните власти.

  Фотограф: Красимир Юскеселиев [Дневник]

 93. 94 Профил на сменете почерка
  *****
  Неутрално

  Не спи това МВР, не спи. Развива активна творческа дейност по форумите и особено в Дневник.

  То не беше ОФФ, то не беше Иванов, а по време на учителската стачка бяха си харесали ника Атанас. И все се изкарват млади професионалисти, които са преуспели с труд и сега са седнали да се правят на компетентни по всякакви теми - като се започне от образованието и се стигне до златния резерв на България.

  Е, хайде спрете се малко и сменете тактиката или стила на писане, защото така и децата ви разпознават общия почерк. А пък и сте избрали доста антипатичния образ на преуспелия всезнайко, който дава акъл как да се работи, а всъщност по цял ден виси във форумите и пише глупости. Трябва да имате малко повече фантазия и творческа мисъл, за да манипулирате успешно общественото мнение и да не се излагате. Все пак толкова пари ви дават, а вие май се оказвате неспасяемо посредствени и само настройвате хората срещу себе си.

 94. 95 Профил на Карина
  *****
  Неутрално

  Оставете ОФФ, да бачка, че комунистическата мафия да има от къде да краде.

 95. 96 Профил на аз или съм твърде умен или бъркам много
  *****
  Неутрално

  На въпроса откзде българия е взела 10 тона злато за 4 години, ами не може ли това злато да е добито, пречистено и продадено? Данеби да има мини за цветни метали в родопите отвчера? Смешно е да се твърди че икономиката работела и затова имала пари държавата да купува злато. Друго ми направи впечатление обаче, ако цитираните от другаря иванов 1.7 млрд златни франка са верни, и един златен франк се е равнявал на 0,29 ГРАМА злато, то излиза че българия е дължала около 480 ТОНА злато (груби сметки), което е 20 пъти повече от златния резерв. Тва не е ли малко множко, и по онова време (40-50 години) на колко се е равнявал един златен франк във тогавашни щатски долари. Целият план Маршал е на стойност 13 млрд долара, като Великобритания получава 3, Франция 2, германия 1,5 млрд и така нататък. Това са пари благодарение на които напълно, или почти напълно опустошени от войната страни са възвърнали и надминали предвоенните равнища на икономиките си за по-малко от десетилетие. Каде сме ние в цялата картина. Гледах наскоро един немски документален филм за чеушеску, същите малумщини като у нас, даже имаше кадри как той обикаля селата за да види новата реколта, едни щайги едни пълни кошници, а после очевидци от селото разказват че това са били дървени и восъчни плодове и че са се молели той да не отхапе нещо за пред камерата. Глад, мизерия, безкрайни манифестации и смазваща тайна полиция. Нещо ми напомня за у нас през 80те. Докато в упадъчния запад хората си живеят живота...

 96. 97 Профил на Хан Крум
  *****
  Неутрално

  Най-примамливото в комунистическата клоака беше вярата на селяните. Там беше котилото на комунистите. Те силно искаха богатствата на другите, получаваха ги просто. С приклад в челото, натирваха роднините по селата в Делиормана, влизаха в домовете на изедниците и заживяваха богато и пребогато. Народните борци имаха специално направление за снабдяване с храна. Те получаваха народни пенсии, другарите милиционери бяха пенсионирани по на четиридесет и пет години с яки пенсии, а партийният елит живееше с размаха на милиардерите от презирания Запад. Ти , казваха комунистите, трябва да работиш според възможностите си, а ще получиш според труда си. А ние, допълваха комунистите, получаваме според потребностите си. И наистина, другарите ходеха на лов за слонове и лъвове, затваряха Лувъра за своите височайши частни посещения. Те имаха странната потребност да спират движението на целия град за да преминат блиндираните им мерцедеси от Бояна до Партийния дом. Другарите организираха пищни мероприятия за утвърждаване на своята власт. Например правеха грандиозни безмислени садо-мазо спектакли-спартакиади на стадионите, на които десетки хиляди младежи в спортни екипи и униформи изпълняваха под палещото слънце упражнения до припадък часове и дни наред заради поредното странно забавление на върхушката с нейните потребности. Другарите имаха потребност на своите празници да видят робите строени в колони да преминат пред трибуните и да изразяват щастието си с мощни възгласи :" Слава, слава, слава, Бе Ка Пе, Бе Ка Пе..." Другарите имаха още по-странна потребност да ни натикат в СССР. Обаче на съветските другари им било писнало от наглостта на нашите разбойници и мъдро си правели пас по въпроса. Прекален комунист и на съветските сатрапи не е драг. По-късно другарите се разпищолиха яката. В потребностите им се явиха странни капризи за резиденции, скъпи западни коли и стоки, взеха да си строят мраморни палати с прислуга и пазванти, наречени Партийни домове. Гаулайтерите живееха като в 1001 нощ, в гигантските им кабинети, облицовани с мозайки, дърворезби, кована мед, гоблени и ламперии от славонски дъб имаше скъпи системи Сони, видеомагнетофони, а в специални кутии на дългите пет метра орехови бюра секретарките всяка сутрин слагаха пачки за"безотчетни прадставителни разходи". Другарите имаха обичай да си похапват екзотични блюда от т.нар. първо снабдяване. Другарки с тънки талии им носеха в скъпи захлупени съдове проверена храна, правена в специални кухни. Специални коли ,пазени от специални пазванти носеха храната за другарите от ЦК и техните семейства. Впрочем за тях имаше и долари, въобще имаше всичко, за което безпартийният комунист или селянчето с висше образование дори не подозираше че съществува. Най-интересното ставаше след банкета, специални другари от ДС и пазвантите увиваха неизядената храна, тонове храна всеки божи ден от трапезата в Бояна и окръжните комитети и я унищожаваха под строг секрет, преди това им се разрешаваше да хапнат от огризките на място. Полека лека правилото за сто и двадесет квадрата взе да не важи за другарите. Те получаваха по за 4000 лв апартаменти с як номенклатурен градеж от по 360, 400 квадрата в монолитни мраморни блокове в тихи улици на центъра. И до днес блоковете на некои другари около Докторската градина и в Изток, Лозенец и Бояна показват скромните потребности на собствениците си. На другарите обаче комунизмът им се видя недостатъчен. Един ден те решиха да спрат с тая щуротия и взеха курс към още по-гигантско грабене по пътя към строителството на капитализЪма. За тая цел другарите потребиха помежду си има-няма 25 милиарда долара през периода 87-90-та. Ама и това не стигна за все по-пълното задоволяване на потребностите на другарите. Сетне стана ясно и за най-безпартийните комунисти какво последва. И днес другарите хич не си поплюват. Току некой самозабравил се перач на другарските мангизи го "обезвреждат". А беловласите баяти-селяни с умиление пеят партийни маршове в центъра на столицата пред своя любим паметник на съветската армия, без която щяха да са си съвсем същите баяти селяни
  Другарите, кой знае защо, нещо не обичаха нашето образование. Изпървом пречукаха старите професори, натириха интелигенцията по концлагери, после измислиха рабфака, после назначиха простаци с кухи дисертации, после съвсем загърбиха образованието, туриха му най-ниското заплащане и до днес в света и взеха да пращат своите чеда по западните университети. Имаше и тъпи другари, които пращаха децата си в СССР, там те ставаха лесна плячка на КГБ и сега са верни протежета но милия братски руски народ. Некои другари зеха да залитат по некои ненАучни учения и братства,но си намериха майстора и маргарита. Странно, другарите все при Ванга одеха, а некои и тайно се черкуваха в Самоковския манастир, станал негласно партийна модна закачка с религията. Те не че се черкуваха, просто кръщаваха децата си за секи случай. Инак на старите другари се слагаше мраморна петолъчка на гроба, на безпартийните комунисти се полагаше картонен ковчег и шпертплатова пирамидка с надпис" тук почива другарят еди кой си". На баш-другаря Живков издигнаа паметник приживе. После го махнаа, после пак го туриа, абе интересна работа. Другарите взеха по-късно да трупат сметки по Швейцария. Даже и внуците на другарите там си харчеха парите, докато ги търсеха я за убийство , я за изнасилване. Изобщо прекрасен строй, другари. За културата на другарите, за казармата -"школа за мъжество", за икономиката, за прикриваната престъпност, за лъжите и престъпленията на режима на другарите и ДС има да ви разправям 60 години. Апа твръдоглавите другари по-горе че си повтарят все едно и също. Те и на оня свят че си го повтарят.

 97. 98 Профил на р.Иванов до умния или бъркащия
  *****
  Неутрално

  нали съм ти пратил адрес да четеш. На БНБ, от тези суми които са там, са изплатени не всички, а милиард и сто петдесет и шест милиона в пари и натура. хората при оправилата се България са оряли като са се впрягали пред плуга, защото ни прибират добитъка.
  Прав си тези 8-9 тона са дошли от икономиката. Тия дето са родени по това време на къра ли ги родиха или в болниците. Ходиха да слушат новините в кръчмата по единственото радио в селото или вече си купуваха телевизори. Пътища с какво се строят?
  Не чух как се отнася Кремиковци, шитнат от нашия човек за 1 лв., чиято земя струва 1,5 милиарда евро, към 30 те тона злато, продадени по международни цени.И като споменах снощи името на нашия чавек, много се разписахте, до тогава беше пълна скука. Даже и моето име сте използвали. Та името на крадливото мекере е Иван Костов.

 98. 99 Профил на Всичко се връща
  *****
  Неутрално

  Перфектно Хан Круме! Поздрави от мен!

 99. 100 Профил на добре Хане
  *****
  Неутрално

  Младото поколение не се интересува от тези неща-там е трагедията!Но нашето поколение ги помни МНОГО добре-описваш ги точно:др.Иванов беше някакъв спортист е не плувец но го посъветваха да стане спасител на Сл.бряг.Знаеш наше момче-дялан камък може и да плувне....Там бяха-"мускула","боксера","водолаза","доктора"....,което ще рече Иванов сега е над 50 и сигурно простата вече го бори и 100% рогоносец!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK