РАЗСЛЕДВАНЕ "Икономическото досие на комунизма" - Част V: Оръжейната търговия

РАЗСЛЕДВАНЕ "Икономическото досие на комунизма" - Част V: Оръжейната търговия

© Красимир ЮскеселиевТова документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани строго поверителни и секретни материали за икономическата политика на БКП през последните 30 години от управлението й. Сред тях са неизвестни досега документи от поверителния архив на БНБ, от архива на Българската външнотърговска банка, Министерството на външноикономическите връзки, отдел "Специален" на Министерството на финансите, "Кинтекс", Комитета за държавен и народен контрол, МВР. В показанията си по делото членовете на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП, министри от правителствата, водещи фигури от тогавашния стопански елит и ръководителите на БНБ и БВТБ признават несъстоятелността на комунистическа система и икономика.


"Дневник" публикува настоящата поредица с убеждението, че информацията в нея ще запълни съществени празнини от най-близката ни история. Публикациите са част от предстоящата книга на журналиста Христо Христов "Тайните фалити на комунизма".


Проучването на архива на дело №4 е по Закона за достъп до обществена информация и съдействието на Върховната касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба.
Съдържание:


- Продажба на кредит вместо плащане в брой


- Основните пазари затъват един по един


- Финансовата криза на ВПК започва в началото на 80-те


- Съществува голямо количество произведено оръжие


- Политиката на "харизване" не спира


- Структура на оръжейния износ за 1976 - 1989


- За автора


- Форум за статията


В средата на 60-те години в България започва да се развива производството на леко стрелково оръжие, но вниманието на партийното ръководство все още не е насочено към увеличаването на военната промишленост и към оръжейната търговия. Това става през 70-те, когато страната получава безплатно от СССР лицензионна техническа документация за над 250 изделия. През 1975 г. от ДСО "Металхим" (основната структура на военнопромишления комплекс) се отделя ДСО "Електрон", което преминава към министерството на отбраната.


Както и при другите отрасли, така и при военнопромишлената индустрия се оказва, че кризата е заложена много преди официално признатия крах на комунизма през 1989 г. Упадъкът на този сектор също е една от тежките глави в завещанието на комунистическото управление. Той обаче беше маскиран успешно от пропагандния мит, че промените съсипали един процъфтяващ бизнес.


В края на 70-те години военнопромишленият комплекс и електрониката се превръщат в спасителните пояси за измъкване от поредния критичен финансов период. Петролната криза през 1973 г. променя съществено икономическото развитие в световен мащаб. На социалистическа България й трябват няколко години, докато осъзнае какво й се случва. Тогавашният вицепремиер Живко Живков посочва: "След арабско-израелската война от 1973 конюнктурата се измени. Темповете в развитието на страната и в производството на националния доход явно започнаха да спадат. През този период като резултат от голямото увеличение на цените на импортните стоки се затрудняваше балансирането на вноса и износа и това доведе до нова рецесия." Кризата се изразява в бързото нарастване на външните задължения, които през 1977 г. отново стигат критична точка от 6 млрд. долара. Съветският съюз спира евтината продажба на петрол за България и въвежда плавно изравняване с международните цени. Финансовото положение става толкова сериозно, че на Тодор Живков се налага лично да моли за заем канцлера Шмид при посещението си във ФРГ. Като изход е взето решение за форсиране на оръжейното производство и търговия, за да се набави необходимата конвертируема валута. В своите "Спомени" Огнян Дойнов, една от основните фигури в икономиката по това време, пише, че "в резултат на всичко това България разви един от най-мощните военнопромишлени потенциали в Източна Европа и реализира значителен успех в износа на военна продукция срещу конвертируема валута. Към 1985 постигнахме над 1 млрд. долара валутни постъпления от продажба на бойна техника в страните от Третия свят". Една важна подробност, която Дойнов не споменава, е, че по-голямата част от тази оръжейна продукция се пласира като отпускане на държавен кредит и за нея не се плаща в брой. Основни клиенти са Алжир, Ирак, Иран, Либия.


Продажба на кредит вместо плащане в брой


В края на 70-те години, когато политическото ръководство на БКП решава да засили търговията с оръжие, настъпват известни промени. Докато в началото основните продажби се извършват към страни като Ирак и Либия, които плащат в брой, след 1977-1978 тези страни намаляват поръчките поради насищането на пазарите с продукция. Основни купувачи стават страни като Алжир и Сирия, които използват отпуснатите им от България държавни кредити. Между 1977 и 1980 например алжирският пазар е основен за "Кинтекс". През този период са подписани договори за оръжейни доставки общо за 442 млн. долара. Алжир купува оръжие изцяло при условията на кредит и дори използва силната конкуренция за по-изгодни кредитни отстъпки.


Други страни от Африка, които търсят оръжие, са със слаби платежни способности и не са в състояние да правят големи и редовни покупки. В един анализ на "Кинтекс" се отбелязва, че "тенденцията е за засилване на продажбата на кредит, която ще се развива в рамките на 70-80 процента от износа на оръжие". За периода 1981-1985 е утвърдена програма "Кинтекс" да изнесе имущество за 1.2 млрд. валутни лева. Очакванията за петилетката са продажбите на кредит да надхвърлят 350 млн. долара. Плащането обикновено се осъществява при следните условия - 10-20 процента авансово плащане в брой, 2.5-5 процента лихва и срок за погасяване 5-10 години. Изводът, който "Кинтекс" прави след края на периода, е, че обемът на чистия кредит надхвърля планираното и достига около 550-575 млн.


Войната между Иран и Ирак (1980-1988) променя пазара на оръжие. Българският износ за Ирак датира от 1976, като до 1980 средногодишният обем на продукцията, която Багдад купува, е между 15 и 20 млн. долара. До средата на 1983 плащането е в брой. От края на същата година Ирак започва да купува оръжие от България по линията на държавни кредити. През ноември 1983 е сключена междуправителствена спогодба за 300 млн. долара. През август 1985 е отпуснат фирмен кредит за 75 млн. долара. През февруари 1986 следва втора междуправителствена спогодба за 1 млрд. долара. Тя е покрита 100 процента с договори. Предоставените кредити са двегодишни при 5 процента проста лихва и покриват 95 на сто от стойността на доставките. Към 31 януари 1989 е изнесено оръжие на обща стойност 1 млрд. и 251 млн. долара, от които близо 1.2 млрд. долара е размерът на кредитната част. Българското правителство разсрочва плащанията на Ирак четири пъти между 1986 и 1989 по негово настояване. От края на 1987 Ирак просрочва всички плащания - и по държавния кредит, и по фирмения.


Основните пазари затъват един по един


В един строго секретен документ за кредитната политика при износа на специална продукция след 1985 се изтъкват новите фактори в оръжейния пазар: "Влошаване на валутно-финансовото състояние на развиващите си страни и все по-широко използване на кредитни улеснения и бартерни съглашения. Насищане на специалния пазар с традиционно изнасяни от нас изделия и изостряне на конкуренцията между страните - износители. В резултат пазарното предлагане превишава значително търсенето и се засилва тенденцията за намаляване нивото на цените."
През тези години се утвърждава тенденцията все по-голям дял от износа на оръжие да става при условията на държавен кредит. Ако през 1982 този кредит е бил 62 млн. валутни лева, или 14.2 процента от общия износ, през 1985 вече е 390 млн. валутни лева, или 56 процента.


Държавната политика определя като основни пазари Ирак, Либия, Иран, Алжир. В дългосрочната програма от 1986 обаче не е взето предвид едно ключово обстоятелство за пласмента на оръжейната продукция в тези страни - драстичният спад на цената на петрола през 1985 в резултат на намесата на Саудитска Арабия, която рязко увеличава производството си няколко пъти и наводнява пазара. Едностранният ход на Риад е и част от стратегията на Рейгън за икономическо обезсилване на СССР. От значителното поевтиняване на петрола милиарди долари губи не само Съветският съюз, но и страни - производителки на нефт, като Ирак, Либия, Алжир и Иран. Това довежда до промяна в начина на заплащане на военната продукция, а именно ориентирането към дългосрочни кредити.


С Либия България сключва дългосрочна военно-икономическа спогодба на стойност 1 млрд. и 350 млн. долара. В резултат на влошеното икономическо положение по искане на либийската страна през 1985 се извършва ревизия на спогодбата и стойността на оръжейните доставки е намалена на 562 млн. долара. Условията по кредита са погасяване по 20 процента за пет години и лихва 2.5 процента. С падането на цената на нефта Либия започва да настоява плащанията по договорите да се извършват с нефт, което води до намаляване на ефективността на износа. През 1986 и 1987 Либия не спазва графика за погасяване.


До войната оръжейният пазар в Иран е закрит за социалистическите страни. В първата година от нея плащанията за оръжейни доставки са изцяло в брой, впоследствие половината са в нефт. От 1986 съотношението е 20 процента в брой и 80 - с нефт. Така средногодишно се реализират доставки за 100-150 млн. долара.


Второстепенните пазари за България са Сирия, Етиопия, Индия, Нигерия, Ангола, Танзания, Зимбабве, Мозамбик. Там "Кинтекс" реализира износ средногодишно общо за 80-100 млн. долара при предоставяне на изключително благоприятни кредитни условия, включващи 80-100 процента кредит, погасителен период 10-12 години, гратисен период 2-3 години и лихвен процент от 2 до 5 процента. Министерството на финансите е едно от малкото държавни институции, които се опитват да се прекратят търговията с неплатежоспособните страни от Африка, но политиката не се променя.


След 1986 обаче настъпва трайна тенденция за просрочване или за спиране на плащанията по държавните кредити, с които различните страни изкупуват българска оръжейна продукция. България започва да губи от оръжейната търговия, тъй като средствата, които тя хвърля за модернизирането на военнопромишления си комплекс, за производството на военно имущество и за пласирането му, надхвърлят печалбата от продажбата. Тя се отчита в годишните планове, но реално не влиза в държавния бюджет, а се трупа застрашително в една друга графа, родена от комунистическото управление - дълг на трети страни към България, който в края на комунизма ще е надхвърлил 1.5 млрд. долара.


Финансовата криза на ВПК започва в началото на 80-те


В началото на 80-те години митологизираният по-късно военнопромишлен комплекс трайно изпада във финансова криза и потъва в дългове. През 1984 положението на ДСО "Металхим" вече не позволява дори да се купуват лицензи за производство на нови видове въоръжение, а БНБ отказва да отпуска нови заеми, тъй като не се изплащат натрупани вече за 770 млн. лв. Ситуацията е повод за специално обсъждане от министрите на финансите, на търговията, председателя на БНБ и зам.-председателя на плановия комитет, който отговаря за военнопромишления комплекс. Те изготвят поверителен доклад до члена на Политбюро на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет Георги Атанасов. В него се казва: "През последните години задлъжнялостта на обединението по кредити за капитални вложения към банките значително нараства. В края на 1987 този дълг възлиза на 1 млрд. и 234 млн. лева. Анализът на паричните ресурси за 1987 показва, че обединението е в невъзможност да погаси кредитите на БНБ и едновременно да осъществява по-нататъшното развитие на материалната база." Печалбата от износа през 1984 от 315 млн. лева спада на 260 млн. лв. през 1986. През 1981-1985 за губещи предприятия и цехове обединението е изплатило около 187 млн. лева вътрешни дотации. Изходът ресорните министри виждат в ново разсрочване на дълговете за срок от 10 години. Тази заложена бомба ще гръмне веднага след 1989 и ще се изрази в съкращаването на десетки производствени линии и на стотици работни места.


Неадекватната държавна политика в износа на оръжие обаче проличава в най-голяма степен при търговията с Ирак. Багдад спира плащанията по всички спогодби още през 1987. Българското политическо ръководство не разполага с точна информация за развитието и за изхода от войната между Иран и Ирак, за да има по-гъвкава позиция за връщането на дълговете от Багдад. Освен това "Кинтекс" му представя грешна прогноза за изхода от войната, получена от СССР. В информацията от март 1988 руснаците успокояват българските си колеги, че войната няма да приключи скоро, считат, че "Ирак продължава да е платежоспособен. Може и следва да се дават кредити" (според докладна на шефа на "Кинтекс" Иван Дамянов). Опровергани са само пет месеца по-късно, през август 1988. Прекратяването на военните действия между Иран и Ирак обърква не само прогнозите, но и цялата търговска политика в износа на специална продукция. Провалени са договори за общо 469 млн. щатски долара, от които над 130 млн. долара за Ирак. "В резултат на тази пазарна обстановка от началото на 1988 "Кинтекс" се оказа в тежко финансово състояние", се признава в поверителна справка на предприятието. Задълженията на "Кинтекс" към Българската външнотърговска банка (БВТБ) възлизат на 601 млн. лева към 31 октомври 1989. Несъбраните вземания са за 327 млн. лева. Освен това има неплатена продукция към края на септември 1989 за 237 млн. лева на фирмите "Метал", "Арсенал", "Агротехника" и "Гама". БВТБ е принудена да предупреди ръководството на "Кинтекс", че "отново се потвърждава трайно установилата се от началото на второто полугодие на 1988 тенденция на силно влошаване на финансовото състояние на предприятието и рязко снижаване на валутните резултати от неговата дейност".


В същото време съществува голямо количество произведено оръжие - за над 400 млн. лв., което се явява допълнителен проблем.


Ръководствата на "Металхим" и "Кинтекс" се опитват да намерят изход от положението. През септември 1988 при председателя на БНБ Васил Коларов се организира среща между ген. Димитър Димитров от Министерството на икономиката и планирането, Илия Гунчев, директор на "Металхим", и директора на "Кинтекс" Иван Дамянов. На срещата присъства и ръководството на БВТБ. Устно е поставено искане от СО "Металхим" за предоставянето от БВТБ на "Кинтекс" на допълнителен кредит в размер на 120-150 млн. лева, които да се използват за заплащане на стоки, произведени от обединението и подготвени за експедиция в чужбина. По такъв начин в предприятията ще се отчете реализация и ще се формират доход и печалба. БВТБ отказва да кредитира тези стоки, тъй като вече е предоставила чрез "Кинтекс" кредити в размер на 2 млрд. и 243 млн. лева, както следва: за износ на правителствен кредит за сметка на държавата - 1 млрд. и 667 млн. лева, в изпълнение на министерско решение №94 от 8 октомври 1987 - 187 млн. лева, текущи кредити - 389 млн. лв. Последните включват допълнителен кредит за "Кинтекс" за подпомагане на "Металхим" в размер на 300 млн., за който е договорено да бъде погасен до началото на август 1988. Погасени до този срок са 155 млн., в просрочие са останали 145 млн. лева.
След разискванията е уточнено, че БНБ би могла да предостави временен кредит в левове на предприятията в състава на СО "Металхим", с който да се възстановяват разходите за доставка на суровини и материали, както и недостигът при работните заплати.


Политиката на "харизване" не спира


Въпросът със залежалата продукция, която е предназначена за Ирак, стига до правителството. В секретното писмо на министъра на икономиката и планирането Стоян Овчаров за проверката, изпратено до Министерския съвет, се посочва, че през 1988-1989 в резултат на прекратяването на военните действия и рязкото влошаване на финансовото състояние на традиционните клиенти от подписани договори за 600 млн. долара са анулирани за 469 млн., за което фирмите производителки са били своевременно информирани от "Кинтекс". Въпреки това "Металхим" е продължило да произвежда продукция по анулирани договори. С решение на правителството залежалата продукция е изнесена в Ирак, въпреки че той вече е отказал поръчките и е ясно, че няма изгледи скоро да изплати огромните си дългове към България. Директорът на "Кинтекс" Иван Дамянов обяснява подробно: "През септември 1988 се оказахме в наличност с произведени оръжия за повече от 200 млн. лева за изпълнение на тези договори с Ирак. Тогава именно възникна проблемът дали да продължи износът на стоки на кредит за Ирак, или произведеното имущество да остане в наличност в склад в България. БНБ, БВТБ и "Кинтекс" бяха единодушни, че тези стоки не трябва да се изнасят на кредит за Ирак, тъй като междувременно започна разсрочването на изплащането на предоставените на Ирак кредити. Въпреки това по предложение на стокопроизводителите - "Металхим", СО "Електрон", МНО, беше прието правителствено решение №166 от 27 октомври 1988, с което дадените държавни кредити на Ирак бяха превърнати във фирмени кредити. С кредит от банката "Кинтекс" изкупи произведеното специално производство и го изнесе в Ирак в рамките на спогодбата. Ирак продължи да забавя плащанията си към нас и така "Кинтекс" стана длъжник с огромна сума, общо повече от 500 млн. лева, на банката.


Имам предвид, че имаше и други подобни решения на Министерския съвет, касаещи също такива случаи на изкупено от "Кинтекс" и оставено на отговорно пазене в България специално имущество. Това беше през 1981 и 1982 по решение на Партийно-правителствената комисия по отбранителната промишленост към Министерския съвет."51
Харизването на оръжие за над 200 млн. долара на Ирак през 1988, което остава неплатено, не е единственият случай, който илюстрира неефективната политика на тогавашното управление. Предоставянето на държавни кредити след 1985, точно в период, когато икономиката се нуждае от стабилна финансова политика, има единствено отрицателни последствия. Реализацията на всяка цена на продукцията на военнопромишления комплекс, която партийното ръководство очаква като спасение, всъщност води до фалита на "Металхим" и "Кинтекс" и до натрупването на огромен дълг към България от други неплатежоспособни страни.


Дори през 1989, когато самата България е вече банкрутирала, комунистическото управление продължава да разчита на основни клиенти като Ирак, Либия, Иран, Алжир, Ангола, Етиопия, Нигерия, Мозамбик. За разлика от България страни като Чехословакия, а и дори СССР, още в средата на 80-те години прекратяват отпускането на нови кредити за нередовните длъжници. Резултатът от политиката на България е 1.546 млрд. долара и 16.2 млн. лв. дългове към страната от оръжеен износ към 31 януари 1990 г. Освен най-големия длъжник - Ирак, в дълг към България остават Либия - 239.9 млн. долара, по спогодба от 1984; Алжир - 31.4 млн. долара, по спогодба от 1978; Ангола - 50.4 млн. долара, по спогодби от 1977, 1986 и 1987; Етиопия - 45.9 млн. долара, по спогодба от 1984; Никарагуа - 46.3 млн. долара, по спогодби от 1984 и 1987 и Сирия - 51.4 млн. долара, по спогодби от 1980 и 1983.


Структура на оръжейния износ за 1976 - 1989 (по данни на Външнотърговска банка)


- Общо 5 млрд. и 282 млн. долара:
- в брой - 3 млрд. и 076 млн. долара, или 58.3 процента
- държавен кредит - 2 млрд. и 145 млн. лева, или 40.6 процента
- в това число платен държавен кредит - 599 млн. долара, или 11.3 процента
- остатък за погасяване - 1 млрд. и 546 млн. долара, или 29.3 процента
- фирмен кредит - 59 млн., или 1.1 процента.


* Христо Христов е журналист във в. "Дневник" от основаването му през 2001. Автор е на документалните книги "Секретното дело за лагерите" (1999), "Държавна сигурност срещу българската емиграция" (2000) и "Убийте Скитник" (българската и британската държавна политика по случая Георги Марков, 2005). Носител е на най-престижните български награди за разследваща журналистика:
- "Паница" (1999) на фондация "Свободна и демократична България"
- "Разследващи журналисти" (2001) на българската Асоциация за разследващи журналисти, Центъра за развитие на медиите и британската фондация "Гардиън"
- "Черноризец Храбър" (
2003 и 2005) на Съюза на издателите на всекидневници в България.
Отличен е с наградата за цялостен принос в областта на достъпа до информация на фондация "Програма достъп до информация" (2005).
Христо Христов е първият носител на
наградата за принос към свободата на духа на фонд "Георги Василев - Швейцария" (2006).
Специализирал е във в. "Гардиън", Великобритания (декември 2002) и в Международния център за журналистика, Вашингтон, САЩ (април 2004).
Последното му разследване за убийството на българския писател Георги Марков, предизвика международен отзук и за него писаха редица престижни британски вестници, сред които "Сънди Таймс" и "Гардиън", както и световните информационни агенции Ройтер, Асошиейтед прес, Франс прес и др.
Сегашното разследване е част от новата му документална книга, която предстои да бъде пусната на пазара от издателство "Сиела" под заглавието "Тайните фалити на комунизма".

Коментари (91)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на др.Иванов
  *****
  Неутрално

  Авторът е пропуснал да спомене колко оръжие е било доставяно на българската армия и колко е щяло да струва това оръжие ако беше вносно. Сега видяхме само 2-3 сделки от по-ново време за по около 1 млрд. всяка.

 2. 2 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  Не ти ли омръзна да се заяждаш по форумите,Иванов?!

 3. 3 Профил на Василев
  *****
  Неутрално

  Автора е пропуснал и още нещо:

  А шеф на Кинтекса в Алжир беше Петър Манджуков, който сега издава в-к Дума, приватизира Завод за Металорежещи машини и Машиноекспорт и все още притежава лиценз за търговия с оръжие чрез фирмата си Норууд България.

  Пропуснал е да спомене и че нагли комунисти от ДС са всъщност винаги източвали тази държава точно толкова успешно, колкото успешно горния господин - централна фигура и касиер в БСП успешно присвои близо 500 милиона щатски долара от сметките на държавното дружество Кинтекс в Алжир.

 4. 4 Профил на jjj
  *****
  Любопитно

  Защо г-н Иванов? Нима САЩ, Германия, Франция и т.н.не доставят собствено оръжие на армията си? А не фалираха, загниващите капиталисти... А и аз не съм видял в България да се правят корвети, че и танкове или хеликоптери, а може и да е трябвало да пише за това колко е струвала една ескадрила МиГ-ове да речем. Ама ти си дърдори тука де... няма проблеми. Циментирани глави има много.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 7. 7 Профил на Staykov
  *****
  Неутрално

  Интересно....Авторьт Христов едва ли ще спомене и една положителна фраза в цялосното си разследване. 45 години черна боя, катран и сажди.
  И нека му подскажа нещо...да включи в труда си и раздел ''Спорта в социалистическа Бьлгария- една голяма пародия'' - допинг,скандали, партийна намеса.Нека напише за тоталното неуважение на българския спорт по света, болното и недъгаво поколение расло 45 години от спартакиада на спартакида, спортните интернати съсипващи здравето и бъдещето на цели поколения млади българи.........
  Дерзайте г-н Христов, желая ви успех !

 8. 8 Профил на Хан Крум
  *****
  Неутрално

  Проблемът на подобни изследвания е, че се използват только официални данни. Би било добре, ако ставаше дума за нормална държавности за нормална партия- Но Партията си беше разбойническа и съответно комунистическата държава беше баш-разбойнически струпей в родната история. Как да бръкнеш в изтритите подробности и да извадиш истината като за нейното изопачаване се грижеше цяла кохорта наемни мозъци, денонощно размиващи фактите в блудкав комунистически бъркоч от "правилна" хроника. Ей тук дори нищо не се споменава от гигантската печалба с тайните ремонти на руските самолети в Граф Игнатиево, щото не вървеше СССР да помага едновременно на враждуващите граничещи с него Иран и Ирак. Колосална спецпродукция се изнасяше в Африка, при това внесена от същия братски Съветски съюз, не можеха да стигнат корабите, дори за ЮАР се караха кервани с петрол и оръжие. И да знаете, че СИВ беше мощна икономическа сила. Нарочно се срути камарата, БНР отговаряше за мръсното производство и мръсната търговия, през нашите "момчета" минаваше и хероинът, и "кашоните", тук се навъртаха представители на де що имаше терористически органицзации по света, тук се приемаха мокри поръчки, оттук диктаторът Живков изпълняваше това, което Съюзът тайно му нареждаше. Изобщо не е имало САМОСТОЯТЕЛНА ИКОНОМИКА и изобщо не е имало САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ "ДЕМОКРАЦИЯ". Тук и до ден днешен не се продума дума за ролята на КГБ, не се сочи и прашинка за паричния поток ,заминал към Москва.

 9. 9 Профил на MGUK
  *****
  Неутрално

  Ако не е част от тази книга, бих препоръчал на автора да проследи и аферата Тексим от втората половина на 60-те години.
  "Национално отговорният капитал", за който говорим днес и от там тръгва...

 10. 10 Профил на Стилет
  *****
  Неутрално

  Въпросът за развитието на военна/през годините наричана още специална или отбранителна промишленост/има два аспекта.Единият,който е засегнат в статията е икономическият и той е такъв какъвто е посочен в материала.Другият е научно -технически и кадрови.Посещавал съм най-добрите военни заводи и съм оставал с отлични впечатления от цивилните им специалисти.ВМЗ-Сопот,Арсеал -Казанлък,Черно море -Варна,Оптикоелектрон -Панагюрище,Самел-Самоков ,Дунарит-Русе,Аркус-Лясковец разполагаха с перфектни,високообразован инженери.В НИТИ/Научно -изследователски технологически институт/-Казанлък работеха много хабилитирани учени.Същевременно обаче имаше и много баласт .Голяма бюрократична машина/по съветски образец/от режимни официери на няколко нива,огромен апарат от ОТК/във ВМЗ Сопот отделът на ОТК надхвърляше 500души,като по-голямата част не бяха контрольори в истинският смисъл на думата ,а браковчици/също по съветски теретип/поради липса на модерни автоматизирани устройства за 100% контрол,който е задължителен за военните изделия.Но вината не е в инженерно-техническите кадри,а както е посочено и в материала в пазарната и икономическа стратегия водена от най-висшото държавно и партийно ръководство.

 11. 11 Профил на некой си
  *****
  Весело

  той др. Иванов не е сам, те са цяла група

 12. 12 Профил на До некой си
  *****
  Неутрално

  Така е и то голяма за разлика от дребната ти банда!

 13. 13 Профил на  др. до jjj
  *****
  Неутрално

  Много струваха, страшно много. Но ги имахме, защото икономиката работеше. Имахме още: ракети "Скъд" които бяха 50% от аналогичните в цяло НАТО, СС20/САЩ не мирясаха докато не ги унищожихме, защото нарушаваха баланса в наша полза/, 2200 танка, над 5000 бронирани машини от различни класове, стотици самоходни оръдия - една от най-мощните и модерни бронетанкови съединения в света. Над 400 самолета. десетки ударни хеликоптери /Турция нямаше нито един от този клас/. Противовъздушна система СС 300, най-мощната в Европа без СССР, в състояние да води едновременно бой с над 450 самолета и да ги сваля на 300 км. далечина. Затова на никой и през ум не му минаваше да говори със заплахи с нас. Даже Горби като ни изостави и турците ревяха "напред към София" беше достатъчно да започнем маневри и фесовете подвиха опашки. България трябваше да воюва едновременно с Турция, Гърция и защото те бяха недостатъчни, трябваше да им помага 6-ти американски флот.
  И САЩ, Франция и Германия въоръжават своите армии. И ние бяхме като тях. Сега сме като Хондурас и Габон. Габон го казвам , защото по времето на Костов деляхме с тях 105 място по икономическа свобода. Сега кме малко по-напред с напреднали страни като Камерун, Мароко и все от този род. Само оръжието на армията ни надхвърля 2-3 пъти всичко за което Христов пише. Я сметнете колко струват 600 хиляди панелни апартамента. Сигурно 10 пъти повече от загубите по осемте серии на автора.

 14. 14 Профил на Обява
  *****
  Неутрално

  Специално за Иванов, с най-добри чувства, а също и към останалите комунолигофрени:

  Внимание!
  Намерени са стотици зъбни протези (т.н. ченета) в подножието на Глупакът На Хълма (The Fool On The Hill), по-известен като Альоша. Вероятно са изпуснати от своите млади и буйни потребители при опитите им да извикат френетично "Да живей" за своя кумир по случай годишнина от възкачването му на съответния хълм.
  За повече информация - [url=http://www.bsp-plovdiv.org] тук [/url] или [url=http://www.russia.bg/index.php] тук [/url] Умоляваме пострадавшите да не използват вербални средства за комуникация, по разбираеми причини.

  От организаторите

 15. 15 Профил на анти
  *****
  Гневно

  чудя се на някой хора тук-болшевиките съсипаха тази държава, мнозинството живее като скотове и пак се намират хореа които да кажат да ама не имаше и хубави моменти.Да имаше за хора като Манджуков, покойния Дамянов, полк Радев от Варна и т.н. .За тях имаше хубави моменти че заграбиха парите и сега има хубави моменти че ги увеличиха.А Ивановци и др подобни продалжават да крякат какви хубави неща имало при комунягите

 16. 16 Профил на Емах му бабата
  *****
  Неутрално

  №13, ти одил ли си у казармата? Ма истинска, не У Горна Баня. Примерно - Хасково, Кърджали, Крумовград, Марица и так делее, както казвате вие.
  Каиш най-модерни танкове. Правилно, ако се приеме, че Т54/55 са били модерни за ония времена? И това беше в танков полк! А по-дребни поделенийца си ползаха город танка-герой Т34. На занятия изпълзяваха да 20-я километър и обратно... Т5х имаха повече даян, някои изкарваха до края на занятията
  Пич (ако си такъв, де), съвсем официално се знаеше, че при напън от "евентуалния противник", както евфемистично бяха назоваани южните ни съседи, трябва да задържи определен брой часове, докато дойдат серьожите...
  Ей, аман от червени хипопотами - до главата в калта, ама ей такваз уста отворил...

 17. 17 Профил на Nik
  *****
  Неутрално

  За другаря Иванов аз съм винаги готов!
  В случая - да го защитя. Отстоявайки добре известните ни позиции той поне се е опитал да изкаже някакъв аргумент.
  Колкото до другаря "др." #13 - то той е еманация на ретроградното фатмашко-комунизко мислене. Той просто си обича казармата от съветски тип и е пропит от клишетата и войнствуващата и пропаганда. И точно такива като него бяха бетонните глави дали основата на описваните от Христов мегаломански простотии.

 18. 18 Профил на Станчев
  *****
  Неутрално

  Моля редакцията да информира четателите си:Кога е роден Журналиста Христо Христов.Какво е работил баща му до 1989 и какво след тази година.Същата информация и за майка му.Последният ми въпрос е:Смята ли авторът, че чрез маниполативно подбиране на иформация, може да се създаде и маниполативно внушение за реални събития.Казвам това, цзащото при външен дълг на България през 1985г. от 6-7млрд.щ.д. износът на страната е 16млрд.щ.д.Не е ли повод за замесване на България в атентата срещу папата, факта,че бяхме 4 страна по продажба на оръжие в света и с това се целеше нашето отстраняване ат световния пазар чрез ембаргова политика.България е имала и други сквернители в своята история, но съдбити им са трагични.

 19. 19 Профил на Пак ли бре
  *****
  Неутрално

  Това почна да става скучно още на 3 част. Я дайте нещо по така. Например една статийка за годишнината от създаването на СССР. Е това ще докара десно заблудените до лудост и ще има сеир.

 20. 20 Профил на Наивник
  *****
  Неутрално

  Ще е добре Христо Христов да напише и за българската електроника и компютри Правец!!!!! Още една глупост на комунистите.

 21. 21 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Наивник вече ПИСА! Чети внимателно!

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 22. 22 Профил на до Станчев
  *****
  Неутрално

  Това да не ти е партийно събрание за разглеждането на досиета? Че майка, че баща...До девето коляно не искаш ли?
  Жалък опит да манипОлираш и да мърсиш по начина по който сте съсипвали съдбИтИ на толкова хора.

 23. 23 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  до Станчев: Няма да приемаме Журналиста Христо Христов в Партията затова няма нужда от проверка за миналото на на родителите му

 24. 24 Профил на H.J
  *****
  Весело

  ГОСПОДА ДРУГАРИ-РАЗВАЛНУВАН САМ ОТ ТОВА чЕ КИНТЕКС И КОМУНАРИТЕ НЕ СА ВЗЕЛИ ПУКНАТ ДОЛАР НИ ЛЕВ ОТ ЦЯЛАТА ТАРГОВИЯ НА ОРЪЖИЕ С ТЕРОРИСТИТЕ.(според автора на когото яко е платено да ги прикрива и оневинява).АМИ ДА ИМ САБЕРЕМ МИЛОСТИНЯ ЗА ДА НЕ СА КАПО И ДА НЕ ГИ САДИМ В СТРАСБУРГ ЗА КРАЖБИ.УРААА-ГОСПОДА КОМСОМОЛЦИ!

 25. 25 Профил на Anticommunist
  *****
  Неутрално

  Другарят Станчев се притеснява, защото сред многобройните награди на Христов се мяркат американски, швейцарски, британски, но не и съветски и Путин-ски награди. И аз мисля, че Христов не трябва да го приемате в партията. Комунистите съсипаха България и продължават да съсипват каквото е останало от нея. Хора, които все още не виждат това са или глупаци или лично облагодетелствани от комунистическите кражби.

 26. 26 Профил на realist-ikonomist
  *****
  Неутрално

  Каде е печалбата(парите)от това г-н Иванов.Каде са парите от износа на оръжията?,това е главното.
  Както се казва за лудо неработи,за лудо не стой!

 27. 27 Профил на К.Атанасов
  *****
  Разстроено

  Коментара ми ще бъде ктък:Каквото и да се изпше по отношение на ИКОНОМИЧЕСКОТО състояни на страната по времето на социализма е бращолевици за мен.Като икономист вийдам сегашното развитие през прехода,кой го създажа и до какво е довел!Моля погледнете трезво на нещата и вижте как децта на комунизма създадоха 'демокрацията' и сега нито Социялизам нито Капетализам.С една дума АНАРХИЗАМ !!!!!!

 28. 28 Профил на АНТИдругар до всички другари
  *****
  Неутрално

  ПЕТЪР АТАНАСОВ МАНДЖУКОВ участва към днешния ден във: 9 (девет) акционерни дружества - АД , 7 (седем) еднолични дружества с ограничена отговорност -ЕООД , 3 (три) дружества с ограничена отговорност - ООД и 1 (едно) еднолично акционерно дружество - ЕАД. Справка агенция по вписванията.

 29. 29 Профил на sega
  *****
  Неутрално

  Е сега Иванов и Станчев да отидат и да се надупят на арбските си приятели,че да ни платат поне малко от дълга.Колкото да не е без нищо.

 30. 30 Профил на др.Иванов
  *****
  Неутрално

  Все тази къде са отишли парите. Може с тях да са строени апартаментите в които живеем, язовири чиято вода пием или да са трепани папи. Може и нашето, а и образованието на автора и Костов да е платено с тях. Или телените огради на Белене. Минали работи. Като смятате, че комунистите са виновни хващате първия и го хвърляте в Искъра.
  По добре ми кажете къде са парите от водата на София. Защото както се чу, почти никакви инвестиции няма, а цената скочи 10 пъти от тошово време. Или къде са парите от тока, който се изкупува средно 6-7 ст. от електроцентралите и се шитка по 17 ст. от електроразпределителите -чужди фирми/споко, тях по изключение не ги продаде Костов/.
  Това е важно сега, а всички държави продават оръжие на кредит, това са 90% от сделките, и ние сега взимаме оръжието така. Тошо сигурно е бил гений за да продаде 60% кеш.

 31. 31 Профил на Хан Крум до др.
  *****
  Неутрално

  Ама др, недей така с големата баданарка по военните данни бе, това не ти е ОФ-клуба. Каква Турция бълнуваш, нашата славна алмия трябваше да удържи дванайсет минути ,докато дойдат руските самолети. Цялото поречие на Тунджа беше прекопано и заровено с танкове, ракети, оръдия, а по ученията загиваха десетки младежи годишно. Между другото да ти напомня, че панелките струваха около 2000 лева, а държавата ги продаваше по 13500 лв. При това трябваше да изработиш 500 часа ангария в строителството, без това нямаше панелка. Чакаше се дванайсет години за тези панелки и то ,ако парите ти стояха замразени в банката.Що народ изгърмя със спестяванията си за жилище от милата хиперинфлация, стъкмена от комунистите... А освен онези заводи, дето ги споменава Стилет, имаше едно още по-голямо обединение, то включваше и химическите заводи и танковете съвсем не ги правеха там, куполите ги думкаха в завод "Георги Кирков", в сопотските заводи във всеки административен коридор имаше баре три табелки " съветски специалисти". Уранът го копаха в Елешница, бил най-качественият - директно на вагоните и у СССР. А за тая пуста военна индустрия се създадоха и тежките мръсни заводи до Асеновград, Стара Загора, София, заради реекспорта се правеха тежките танкери от некачествени материали и се износваха за пет години. Заради тоя Варшавски договор половината страна беше оградена в бетон и тел за военните обекти, а що нещо е ограбено до шушка от шапкарите и шефовете на комплекса, нема кой да каже, сигур има над два-три милиарда. Само в строителни войски що нещо е гепено, може да му се тресне чивия на чиляка. Ебаси комунистическата проказа...

 32. 32 Профил на ikonomika
  *****
  Неутрално

  Точно през 80-те години работех в така наречената ни тогава(промишленост) икономика-заводите просто агонизираха и се опитваха да наваксът нещо загубено.Имаше и режим на тока и се налагаше да се доработва през събота или неделя.А тя кава била работата.Тогава се осещаше,че вече системата е грохнала,но никой нищо не можеше да промени.1990г.едни от най-добрите спец. и инженери заминаха в Канада и повече не се върнаха в БГ.

 33. 33 Профил на jjj
  *****
  Весело

  Този 13 трябва да е фаталист Аз ходих в казармата в "елитната" школа за запасни офицери в Плевен. Мога да кажа че тогава - 96-97, за пръв път в България се въоръжихме с БМП модел 86 година от братушките. Какво е било по бойните поделения не ми се мисли. А колко е работила икономиката едно време се видя - щом Иван Костов можа да я окраде... много силна трябва да е била Нали това е тезата на някои хорица тук. Както се изказа един пич тука по рано - единственото нещо което каскетите са правили качественно, с мерак и вещина е естествената тор. А от икономика са разбирали колкото другарите тука от космонавтика... Още си спомням гледката от родното село на Г. Димитров... "Дом на авиацията и космонавтиката" Гледката е потресаваща...

 34. 34 Профил на sega
  *****
  Неутрално

  А сега строим курортни гета по крайбрежието, за да си отдъхва западният пролетарият и пенсионер през лятото.
  Индустрията се разбра че не е лъжица за всеки.Особено в държави където населението е 2/3 малоумно.

 35. 35 Профил на IBM370/148
  *****
  Неутрално

  Проблемът с краха на българската индустрия е много прост и той се състои в следното – почти, веднага след като Горбачов дойде на власт в Съветския съюз, той беше силно уязвен от организираното (днес е много добре известно от кого и как) почти тройно намаляване на цените на петрола на световния пазар.

  Този удар принуди руснаците още през 1986 година да намалят почти двойно обема на доставките си към нас, а българската индустрия, също както впрочем и съветската, беше по онова в жизнена зависимост от валутата, която тя получаваше при реекспорта на получавания от руснаците петрол. Съкращаването от руска страна на петролните постави началото на дългосрочни тежки проблеми, но днес ние добре знаем, че, дори и след 5-6 годишното им предъвкване, бяха необходими твърде много още довършителни глупости, за да се срине всичко окончателно.

  По същия начин днес постъпват и другите големи от доскоро "обратния" край на завесата - изхождайки от собствените си интереси и критерии за целесъобразност, те действуват директно и безпардонно в стила на по-големия - няма никакво значение дали и доколко другите могат да пострадат, важното е непременно да стане това, което на тях им трябва.

  Все пак, обаче, разликата им с "перестройкаджиите", е твърде съществена - те изключват варианти на поведение, напълно закопаващи партньорите им!

  По онова време, също така, възникнаха няколко много доходоносни за износителите на оръжие конфликти в арабския свят, които помогнаха да се спечелят доста допълнителни пари от големи доставки на оръжие, произведено от българските военни заводи, но и създадоха много илюзии за една намерена стабилна компенсация на съкратените руски петролни доставки.

  Днес това успешно се използува като оправдание на скритото и позорно петролно заколение на бързоразвиващата се по онова време се българска икономика. Когато, обаче, им се поставя директно въпроса, руснаците за свое оправдание ни казват следното: Ама, нали ви разрешихме тогава да продавате тяхния петрол?

  Да, но междувременно в типичен стил, който днес не може да учуди никого, но тогава беше едно потресаващо откритие, поредица от горбачовско-перестроечни управленски глупости съсипа целия арабски пазар за дълги години напред и никой вече не знае кога и дали въобще някога ще можем да си вземем дълговете от там. Да не говорим за възстановяване на доверието и търговията. Пък и това, което можахме да продадем на този пазар, съвсем не беше дошло от небето - то не беше никаква компенсация, а си беше един изработен и изстрадан допълните-лен доход.

  Истинското решение на тогавашния проблем би било балансът на двустранния държавен стокообмен да се изгради изцяло по международните пазарни цени и постепенно да се отвори икономиката на страната към международните пазари.

  Добре известно е, разбира се, че според руските изчисления, сметката на баланса по международните цени отвсякъде би била в тяхна полза. Това е напълно разбираемо – ние много пъти сме виждали и много добре знаем колко едностранно те могат да си представят двустранното сътрудничество и колко изкелифещено те могат да си нагласяват ценовите справки. Но вместо да им се завираме вътре в кухнята на цялата аритметическа стъкмистика и да се занимаваме да им чистим грешките и гурелите един по един, нека да погледнем нещата отвън.
  Защото, ако сметките им бяха верни, при онези тогавашните цени на петрола те би трябвало още в началото Горбачовскката власт да преминат в цветущо състояние, след като веднага да спряха „издръжката” и след като изгониха изцяло от трапезата си своите неблагодарни съюзници. Да, ама не. Ние много добре видяхме, че тогавашната цена на петрола трябваше да се качи почти 10 пъти, за да стане поне малко верно това, на което те тогава се надяваха.

  Има ли ги тези факти и анализи в статията? Има ги, ама друг път. Следователно тя е една повърхностна и некомпететна манипулация.

 36. 36 Профил на следващата глава
  *****
  Неутрално

  трябва да е за ВВС(водно спасителната служба),където др.Иванов е бил млад стажант."Спасителите"ето се занимават с всичко друго но не и със спасяване.Как да спасяват ,че 70%от тях не умеят да плуват!Не разбирам защо изобщо има нужда от тях - да пазят морето от "нахалните"туристи.....

 37. 37 Профил на др
  *****
  Неутрално

  Хане, хане. Наистина ли си толкова прост или се преструваш? За 12 мин. танк с пехота изминава 4-5 км. без съпротива. Въобще не ни е била нужна армия, те сами са щели да се забавят с 12 мин. още в първите 5 км. Руснаците много трябва да са ни обичали, за да си пратят самолетите да ни спасяват, докато натовските бомбандират руски градове.
  Но това бледнее с щуротията за 2000 лв. за апартамент. За 80 м2 с общите части това са по 25 лв. за квадрат. Бърже да търсим последните останали живи комунисти и да ги назначаваме за министри. Сега нашите галоши строят за 400 лв.м2. Казах ти, комунягите са били финансови/и строителни/ гении. А за да си вземеш апартамент сега не е нужно да работиш 500 часа ангария. Плащаш половината, теглиш кредит с ипотека и след това 35 години изплащаш. За ипотеката работиш в най-добрия случай 10 дни в месеца - 120 в годината, 4200 дни за периода. И накрая се разболяваш, неплащаш 3 вноски и ти го взимат. Давай ги комунягите, предпочитам 500 дни ангария.

 38. 38 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  Доста внимателно подхвърлена манипулация. За разлика от смехотворното твърдение, че продажбата на 20 тона златен резерв представлявало "фалит" за България, тук се борави с факти и цифри. Единственото което бие на очи е неправилната им интерпретация. Ето вижте:

  "Структура на оръжейния износ за 1976 - 1989
  - Общо 5 млрд. и 282 млн. долара:
  - в брой - 3 млрд. и 076 млн. долара, или 58.3 процента
  - държавен кредит - 2 млрд. и 145 млн. лева, или 40.6 процента
  - в това число платен държавен кредит - 599 млн. долара, или 11.3 процента
  - остатък за погасяване - 1 млрд. и 546 млн. долара, или 29.3 процента
  - фирмен кредит - 59 млн., или 1.1 процента."

  Изводите:

  "Една важна подробност, която Дойнов не споменава, е, че по-голямата част от тази оръжейна продукция се пласира като отпускане на държавен кредит и за нея не се плаща в брой."

  Вие такива ли изводи бихте направили, уважаеми съфорумци!? Нали, за разлика от автора не сте стигнали до "гениалната" идея, че когато се продава на кредит се продава на загуба?

  Както и че остатък за погасяване - 1 млрд. и 546 млн. долара, или 29.3 процента са по-голямата част в стоте процента? Това как ви се струва а?

  Може би все пак на автора, този нежен пацифист, не му е приятно, че сме произвеждали тези оръжия и дори че сме ги продавали. Трябваше очевидно да се занимаваме с производството на черешови топчета, както сме го правили преди стотина години. Токава определено щяхме да заслужим неговите симпатии.

 39. 39 Профил на др
  *****
  Неутрално

  За да не обсъждаме повече техниката: България имаше 395 танка Т-72, около 800 -Т-62, другите бяха Т-55 и по стари. Турция нямаше танкове от класа на Т-72, имаха само 195 танка Леопард 1, който е класа на т-62, всички останали 4000 техни танка бяха М-52 и М-48. Руските танкове бяха с по-добри брони, а нато имаше по-добри бронебойни снаряди. Бронята на Т-72 можеше да се пробие от М 48 и 52 от 300-400 м, докато той пробиваше тяхната броня от 3 км. Леопардите пробиваха челната му броня от 1000-1200 м., Т-72 тяхната от 1800-2000 м. Гърците бяха още по-зле. Не помните ли, че кото се подписа ДОВСЕ ние трябваше само да съкращаваме, а те получиха право да увеличат въоръжението си, толкова ги превъзхождахме. Техниката не беше в поделенията, а в складовете. В поделенията беше стара техника, с която се обучаваше войската. Другата се вади при война. Поделенията бяха окомплектовани, с какво според вас щяха да воюват запасняците - 3-4 пъти повече от редовната армия?

 40. 40 Профил на Кашъмов
  *****
  Неутрално

  Възхищавам се на ентусиазма и дълбочината на Христовия труд, както винаги! Убеден съм, че и това му дело ще е непреходно, както разследването му за убийството на писателя Георги Марков, което имах удоволствието да разказвам днес пред върховни и административни съдии в Черна гора. Ето това са неща, с които можем да се гордеем като общество и да узнаем повече за миналото си, за да градим промислено настоящето и бъдещето.

 41. 41 Профил на 6ampiona- I .YORDANOW
  *****
  Неутрално

  Някакьв,панелен пльх,пише, че било добре да се напише продьлжение за спорта.
  А БЕ МИШКО КОМПЛЕКСИРАНА-КАКВО РАЗБИРАШ ТИ ОТ СПОРТ.Пише ти бивш световен,европеиски и вице олимпииски шампион.Как може да говориш за спорта от онова време без дори да си бил роден тогава бе, мизерник.
  Ще ти кажа за да си на ясно ,ТЬПАКО- в спорта партията не помага и не пречи.Или пелищ или губиш-ГОВЕДО. А сега накратко- учих НМГ ако знаеш какво е това,завьрших СУ -Славянска Филология.Тренирах нон стоп,Иван Абаджиев ме "тормозеше",а Нураир Нурикян ме "тьпчеше" с анаболи.Затова кьдето отидехме,другите получавха стрес.ПРОДЬЛЖЕНИЕТО ТЬПАКО Е-на 46 години сьм здрав като кон,работя по 14 часа,правя секс като за световно, имам доста висок материален статус и давам работа на 65 души.

  Сега изяснили ти се какви са спортистите от онова време-ПАНЕЛНА ГНИДО НЕЩАСТНА

 42. 42 Профил на Do Dr. Ivanov
  *****
  Неутрално

  Всяка чест, др. Иванов!

 43. 43 Профил на bratja ilievi
  *****
  Неутрално

  Бате шампион, недей така. Ние знаем кои са борците, за какво се бориха и кого победиха. 'ма ти си бил щангист, нали :0)

 44. 44 Профил на jjj
  *****
  Весело

  Този човек, "др" не е човек а енциклопедия. Всичко знае, с бройки, цени, километри, броебойност, дебелина на бронята, пътници в самолетите на балкан, как се плаща по света за оръжието, колко човека са работили в предприятията, какво са произвеждали ... Сигурно знае и колко хора са ... жена му? Абе пич, а забременявал ли си да дадеш малко съвети на булката? А кажи и колко открадна Костов ама в цифри, че да знаем колко са били напред каскетите, нали той ги окраде. Ама като си толкова знаещ, кажи и къде са парите, щото ми е интересно.
  Явно не можеш да смяташ много щото пехотинец за 12 мин да мине 5 км с пълно бойно... много филми с Рамбо трябва да е гледал. Ама ти си и тактик, стратег, философ и физкултурник на народа, извинявай... щом си казал.. толкова е няма да споря Вземи ми кажи и на кой язовир за риба да отида събота и неделя, колко е щяло да хвана по соца и колко ще хвана сега... че да знам и да съжалявам.

 45. 45 Профил на Хан Крум до др.
  *****
  Неутрално

  Производствената цена на панелка 64 кв. през 1978-ма беше 2000 лв. Толкова струваше бетонът, кофражът и дограмата по заводски цени с труда. Държавата го продаваше 7 пъти по-скъпо. Ама ти драги др. не можеше да го получиш току тъй. Можеше да го купиш само с долари по 87 ст. купса. Или да чакаш дванайсет години в стая с пет човека, инвалид и три бебета. като ангаруваш 500 часа. И пак не беше сигурно. За Москвич чакаш 7 години. Виж за апартамент от 240 квадрата монолит в Изток некои другари даваха 16 000 лв. от които 6000 заем. Получаваха го веднага. А други другари направо си земаха ахпартаменти през тъмните години, трепейки собствениците им. Гробищата ви очакват, драги др. Червеите много обичат тлъсто червено комунистическо чесо.

 46. 46 Профил на 123
  *****
  Неутрално

  На "Др." разсъжденията ми зву4ат логи4но. Ама мн. цифри - мн. нещо и по всяка една тема. Един вид е като "постоянно присъствие" във всеки форум. Ама и "JJJ" хубаво го е написал ))

 47. 47 Профил на Неутрален - до jjj
  *****
  Неутрално

  Ами ти защо се дразниш, че др. се аргументира с цифри? Знае човекът - има обща култура. Нормално е, да знае, ако е живял през онези години. И освен това говорим си за икономиката, нали? Истината там се изразява точно по този начин. Когато цифрите говорят и боговете мълчат.

  А иначе много е интересно да се чете, как някоя девица някъде е изпратили в Белене, защото е употребила червило или подобни сензационни новини, както прави хан Крум, но само ако имаш вкус към художествената литература. Ако наистина се интересуваш какво е било дереджето на икономиката ни и какво ни очаква в бъдеще, по-добре да се обърнеш към цифрите и фактите.

  Друг е въпросът, че точно на тебе този начин може да не ти изнася. Защото нямаш същата обща култура и не можеш да се аргументираш по същия начин. Но кой ти е крив!?

 48. 48 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  Защото някой ме пита какво е откраднал Костов - дълга тема, ще дам един пример. В един момент от управлението на Костов се реши да се въведат касови апарати по пазарите. Тъй като бяхме закрили темата с електрониката, даже тези касови апарати, които се монтираха тук се правиха с вносни части. Цените бяха около 300 лв., от които поне половината във вносни части. Десетки милиони заминаха само за частите. Апаратите така и не заработиха по пазарите, оказа се, че и в ЕС не са задължителни. не знам колко е прибрал лично Костов и тези около него от делаверата, но десетки милиони заминаха в чужбина. Това е един от най-малките примери. Или акциите срущу китайските ресторанти, те започнаха след като наше момче, в случая беше момиче, приватизира няколко десетки обекта от бившето обществено хранене в София. И евтините китайски ресторанти започнаха да пречат. Да припамням ли калка струваха на бизнеса 750 лиценза, които при Виденов бяха около 30, а царя ги намали на около 100. Защото аз съм вадил. И тази тема край няма. Но и Костов е в историята, както и Живков. и няма какво да го мислим, за политическите мъртъвци най-добре нищо. В историята в смисъл, че е в миналото. Докато Живков ще си е в историята, която се изучава.

 49. 49 Профил на jjj
  *****
  Неутрално

  А ти как разбра че това са истинските цифри? Или и ти си енциклопедик? Щото тоя дето е писал статията документи е снимал там отгоре и там ги пише. А "ДР" гледа в тавана, смята 2+3 да е 5 и после много разбира... Щото и аз мога да ти кажа: БТК я купиха за 985М евро, разделиха дивидент 234М лева и после човека я продаде за 1.034 милиарда евро - всичко е в рамките на нормалното - и аз ти говоря с факти и цифри. Ама цифрите са изкривени, даже много. Ама хората дето не знаят - какво ще кажат? Евала на холдинга - добро ни направи. И "ДР"-ската работат такава говори колкото да не заспи и смята 2+3=5 ама нито 2 може да докаже че е 2 нито 3 че е 3. Ако пък си много открехнат - кажи и ти тука - като беше такъв голям келепир за всички соца, що бяхме с огромен дълг и що имахме мораториум по плащанията му - Костов не управляваше тогава да кажеш че той го е направил. Може и цифри малко да покажеш, може да повикаш и на помощ енциклопедика "ДР", само да не забравиш да го питаш къде за риба да отида, че ми е зор. Айде със здраве.

 50. 50 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Към 31 януари 1989 е изнесено оръжие на обща стойност 1 млрд. и 251 млн. долара, от които близо 1.2 млрд. долара е размерът на кредитната част" - четете комунистически тикви и после лайте, че Костов съсипал оръжейната промишленост.

 51. 51 Профил на Попов
  *****
  Неутрално

  дали е "неефективна политика" на БКП или целенасочена и доста ефективна политика на КПСС за заливане на местата с тлеещи конфликти с "безплатно оръжие" ????

 52. 52 Профил на jjj
  *****
  Весело

  "ДР" мноо постен в цифрите стана... сметни колко точно търговци са си купили апарати, ама точно тия дето не са заработили после, после и китайските ресторанти сметни и накрая дай цифрата моляте разочароваш ме... Това да ти кажа е било заговор на Костов да съсипе електрониката за да може далавера да направи за чужденците за резервни части... само за справка - 100 М Евро е вноската към Майкрософт тази година за лицензи. А Костов не управлява... за съжаление Ама той и с Бил Гейтс е комбина да знаеш... опс ама ти знаш даже може да кажеш колко е прибрал

 53. 53 Профил на Попов до "6ampiona"
  *****
  Неутрално

  невероятен си - очèвидно обединяваш таланта на спортист от най-висока класа, математик с голямо познание и на другите точни науки, малко нещо полиглот и за капак ...успешен "бизнесмен" ??? !!!

  КРЪВОЛОК си ти драги, а не спортист!!!

  а с това за секса направо ме скъса от смях - номенклатурна подлога !!!

 54. 54 Профил на до 47
  *****
  Неутрално

  Само един др.не е в състояние да борави с всичките тия цифри - насреща седи цял футболен отбор все ДРУГАРИ....

 55. 55 Профил на Бойчо
  *****
  Неутрално

  За 45г се направи толкова че вече 17г само се краде и не свършва.ТОВА СЕ ВИЖДА.ТОВА СА ФАКТИТЕ.А този гн.Христов или е малоумен или добре му се плаща.

 56. 56 Профил на АНТИдругар до всички другари
  *****
  Весело

  ОСНОВАТА на "ГОЛЕМИЯ УСПЕХ" на комунизма в цифри: ДРУГАРИ, ДА ПОСТРОИМ ПЕТИЛЕТКАТА ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ НА ТРИ СМЕНИ С ДВАМА РАБОТНИКА НА ЕДНА ЗАПЛАТА.

 57. 57 Профил на Bravo nomer 56
  *****
  Неутрално

  Много умно и намясто!
  Мамка им комунистическа!

 58. 58 Профил на номер 35
  *****
  Неутрално

  Предишният път нямах достатъчно време, много бързах и не съм правил никаква редакция. Сега я направих. Ето окончателния ми вариант:

  Проблемът с краха на българската индустрия е много елементарен и той се състои в следното – почти веднага, след като Горбачов дойде на власт в Съветския съюз, той беше много силно уязвен икономически от организираното (днес много добре е известно от кого и как) почти тройно намаляване на цените на петрола на световния пазар. Този удар принуди руснаците още през 1986 година да намалят почти двойно обема на доставките си към нас и като следствие на това – българската индустрия веднага започна своя неудържим спад надолу и за няколко години стигна до дъното. Защото, също както впрочем и съветската, тя беше по онова време в жизнена зависимост от валутата, която държавата получаваше при реекспорта на „по-малката половина” от получавания от руснаците петрол.

  По онова време, също така, възникнаха няколко много доходоносни за износителите на оръжие конфликти в арабския свят, които помогнаха да се спечелят доста допълнителни пари от големи доставки на оръжие, произведено от българските военни заводи, но и създадоха много илюзии за една намерена стабилна компенсация на съкратените руски петролни доставки.

  Днес това успешно се използува като оправдание на скритото и позорно петролно заколение на бързоразвиващата се по онова време се българска икономика. Защото, когато им се поставя въпроса директно, руснаците за свое оправдание казват следното: Ама, нали ви разрешихме тогава да продавате техния петрол?

  Истинското решение на тогавашния проблем би било балансът на двустранния държавен стокообмен да се изгради изцяло по международните пазарни цени и постепенно да се отвори икономиката на страната към международните пазари.

  Добре известно е, разбира се, че според руските изчисления, сметката на баланса по международните цени отвсякъде би била в тяхна полза. Това е напълно разбираемо – ние много пъти сме виждали и много добре знаем колко едностранно те могат да си представят двустранното сътрудничество и колко изкелифещено те могат да си нагласяват ценовите справки. Но вместо да им се завираме вътре в кухнята на цялата аритметическа стъкмистика и да се занимаваме да им чистим грешките и гурелите един по един, нека да погледнем нещата отвън.

  Защото, ако сметките им бяха верни, веднага след жестокото орязване на петролните си доставки за съюзниците, те трябваше да тръгнат бързо нагоре и да стигнат до цветущо състояние точно по времето, когато съюзниците им започнаха поединично да мрат. Да, ама не. Защото ние много добре видяхме, че тогавашната цена на петрола трябваше да се качи почти 10 пъти и да минат цели 20 години, за да стане чак днес поне малко верно това с разцъфтяването, на което те още тогава се надяваха.

  Нека да повторим това горното още веднъж, защото то е от ключова важност:
  - далеч не е верна интерпретацията на руснаците, че те са били изхранвали своите съюзници. Животът, който изтече от тогава до днес, доказа това по един категорично неопровержим начин. Защото, ако това беше така, след като ни захвърлиха – те отдавна трябваше да са станали много богати. А те чак след повече от 20 години едва в днешните дни тепърва застанаха на пътя на своето замогване като държава и то не за друго, а защото цената на петрола спрямо тогавашната се увеличи почти 10 пъти.

  Следователно, така публикуваната поредица от статии за българската индустрия, която въобще не може да се издигне над всякаквите подробности и да се справи с тях, за да забележи от високо тези ключови факти и генерални изводи за недалечното българско историческо минало, е една повърхностна и некомпетентна манипулация.

  Изгодна за руските „псевдореформатори”, които ни съсипаха държавата, манипулация.

  Те си я повтарят отдавна тази манипулация – още от времето, когато техните „ставленици” Младенов и Луканов се опитаха да управляват държавата. Е, не можаха да се справят тези двамата нали? И не се справиха не заради собствените си вътрешни послушно-ученически качества, а защото нещата не бяха изобщо ясни на техните учители и задкулисни вдъхновители. Те бяха тези, които най-много сбъркаха. Но продължават и до днес да се оправдават.

  Пак няма да стане. Няма как.

 59. 59 Профил на Бах мааа му
  *****
  Неутрално

  Само твърдоглавите кратуни няма да вдянат - производство се прави ,като има пазар. В Татовата държава се прави производство и като няма пазар. Ей тъй, да не седим без работа и да отчитаме продукция. Видехте ли каква я натворихте, тикви празни? А иначе журналиста не е свършил нищо повече от това да преразкаже накратко папките от дело номер 4. Полезна работа е свършил. Ама кратуните викат - не е верно. Еми като не е верно, що има дългове, дето не може Българи яда ги събере? Защо Ирак ще даде сега 360 млн. от общо 1,8 млрд. дълг?

 60. 60 Профил на IBM370/148+
  *****
  Неутрално

  До номер 59:

  Уважаеми грубиянино,

  Нищо не знаеш и не разбираш ти. Защото:

  Съвсем не е случайно това, че Тодор Живков се е хвалил, че България е най-голямата колониална държава в света, защото е разполагала с пазарите на бившия Съветския съюз. Както не е случайно и това, че руснаците не може да не са разбрали за неговите мегаломански простотии и не може да не са поискали да ги прекратят. И съвсем не е случайно също и това, че в днешния свят оцеляват и се развиват само онези държави, които имат наистина сериозно отношение към и мислят преди всичко за своите пазари. Независимо дали става въпрос за стратегии на глобализация, колонизация или общоевропейска интеграция.

  Задачата е винаги една и съща. Само решенията са различни.

 61. 61 Профил на gens
  *****
  Неутрално

  Чест и почест на всички съфорумци тук в този форум,а и навсякъде другаде,разобличаващи невероятните комунистически престъпления срещу българското общество и неговата държава!Свалям щапка пред "Хан Крум"!Скоро и обществото ни и държавата му, до 20-тина години, няма да ги има!Те и двете, още днес са напълно в състоянието на болник ,който е упаднал с здравето фатално под чертата ,след която няма връщане към живота!А ,земята на българите ще попадне в ръцете на народи ,които в момента са силни и упорити,умеещи умно и търпеливо да изчакват и работят,докато дойде тяхното време!Настъпи ли ,тогава са безмилостни и упорити докрай!Докато спечелят всичко,което им трябва,безкомпромисно и неотвратимо!Те си чакат своето приемане в Европейския съюз и то, до края на 20-те години на този нов век, ще се състои!Тогава иде неотвратимо и техния час!А,той ще дойде неотвратимо ,защото българските комунистически негодяи изсмукаха докрай и разболяха гибелно, без възможност за каквото и да е излекуване,защото те и сега му пречат с всички сили това да стане, с нещастното ни загробено общество!То, в по-голямата си част и досега им лиже гнусните комунистически задници!

 62. 62 Профил на Гого12
  *****
  Неутрално

  @др. #13: За ракетите - имахме само желязото, но не и управлението им! "Куфарчетата" се държаха от съветските другари! Това за "военната мощ на България" и "независимостта й".

  За "супер техниката", с която разполагала БА: в колко поделения сте влизали? В колко бойни машини сте се качвали? "Нула" е най-вероятния отговор, защото иначе нямаше да пишете такива небивалици. Както и небивалиците за мобилизационната готовност - някой от вас виждал ли такива данни? Не, очевидно не.

 63. 63 Профил на Стефан Стайков
  *****
  Неутрално

  до 41 шампиона

  Абе нещастник, ти не можеш ли да разбереш иронията на казаното от Стайков, ами си заобиждал като за световно. Явно си шампион по еди какво си, разбирам щанги затова и не ме учудва че в кратуната ти освен паяжина друго няма. И внимавай със секса за да не си останеш на 46, дръвнико. Плондир !

 64. 64 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "помогнаха да се спечелят доста допълнителни пари от големи доставки на оръжие" - какви "допълнителни пари" бе дрисък? НИЩО, повтарям като за дебили, НИЩО не е евлизало в държавата от оръжейните сделки. Ти на него документи му показваш, той продължава с маразмите си.

 65. 65 Профил на Миша
  *****
  Неутрално

  "Бронята на Т-72 можеше да се пробие от М 48 и 52 от 300-400 м, докато той пробиваше тяхната броня от 3 км." - видяхме ги "вашите" танкове по време на освобождението на Кувейт - над 4000 унищожени съветски танка. И знаете ли колко са загубите на американците в танкове? 4 (четири)танка. За съветските изтребители да не говорим - веднага след първите въздушни боеве, Садам пребазира осталата авиация в ... Иран. Стига с тия легенди за "страшната" руска техника.

 66. 66 Профил на др.до Миша
  *****
  Неутрално

  Американските танкове бяха унищожети от от Т-62 в единствената атака която предприе Садам в началота на войната. В Югославия излитаха 7-8 сръбски самолета срещу 200-250 на НАТО и свалените самолети от двете стране бяха по-равно - 5-6. Освен това бяха унищожени още 7-8 сръбски на земята. Техниката се обслужва от хора. Индия купува руски самолети защото са направили прост тест. Индийски пилоти се сражават по между си с руски и американски самолети. След това пилотите си разменят самолетите за да се елиминира човешдият фактор. И в двата случая побеждават руските самолети и в момента Индия ги купува. През Втората арабо-израелска война руски инструктори обслужват египетските ракетни установки в Синай. За 3 дни унищожават 97 израелски самолети. След това Египет решава на настъпи през пустинята. СССР не е съгласен и заповядва на инструкторите си да се оттеглят. Египтяните не успяват да свалят нито един самолет и са обкръжени. По данни публикувани неофициално от много страни при настъплението на Израел в Ливан, когато сирийската авиация не може да противодейства за да проверят състоянието на самолетите руснаците излитат с 4 мига и започват бой с 6 израелски, при който унищожават 2, повреждат 2 без да дадат загуби.
  И защото ще решиш, че съм пристрастен, афганистанските муджахидини не са: когато изгониха талибаните, американците им предложиха свое оръжие. Те отказаха и заявиха, че искат само руско.
  А за хеликоптерите да си припомним, че един американски беше свален с ловна пушка, друг с автомат, само за свален с прашка не съм чул още.

 67. 67 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  До др. Иванов
  Др. Иванов,за ваше сведение,образованието в капиталистическа Германия си е все още безплатно.

 68. 68 Профил на ВАСИЛ
  *****
  Неутрално

  ДА СЕГА, ОТ ТОВА РАЗСТОЯНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ДАДЕНИТЕ СЪБИТИЯ В СТАТИЯТА ВИЖДАМЕ/УСЕЩАМЕ/ЗА ЧАСТ ОТ ИСТИНАТА.ТАКА ПРЕДСТАВЕНА И ТОВА Е ЛЕКИЯ ВАРИАНТ НА СТАТИЯТА,ЗАЩОТО КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ РАЗРОВИ ИЗ СЕКРЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДО КОИТО ОЩЕ НЯМА ДОСТЪП ЩЕ СЕ РАЗМИРИШЕ МНОГО И ТО АДСКИ МНОГО.ИМА МНОГО СЕКРЕТНИ ДОКУМЕНТИ УНИЩОЖЕНИ И НИКОГА НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА.

 69. 69 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Американските танкове бяха унищожети от от Т-62 в единствената атака която предприе Садам в началота на войната" - абе катил, спомни си репортажите от войната - стотици бройки унищожена "съветска" техника покрай пътя. Повече от 4000 унищожени съветски танка срещу 4 американски. Това е статистика на Пентагона. Само не излизай с номера че лъжат. Тяхната статистика не е комунистическата стъкмистика. А останалите приказки за Израел и Югославия откъде ги знаеш приятел? Една жена на пазара ли ти каза? Дръвнико - сърбите не вдигнаха НИТО един самолет във въздуха. Нито един. НАТО губи само 2(два) изтребителя - един F-117 СТЕЛТ и един F-16, свалени от ПВО. И СТЕЛТА го свалят благодарение на предателството на един френски офицер - той съобщава на сърбите маршрута и времето на полета. И французите го опердашват с дълга присъда. Това е в страницата на НАТО, умнико. И останалата ти "информация" е от същия порядък.

 70. 70 Профил на blue_fish
  *****
  Неутрално

  Всъщност, статията по-скоро набляга на лошото управление на ВПК, а оттам идват и финансовите негативи. Самото качество на продукцията не е под въпрос. Което все пак е нещо.

 71. 71 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  Мишо, интервюто с сръбският пилот свалил стелта го даваха по канал "Хистори". Мога да ти го преразкажа. За танковете не знам, но пак по "Хистори" се върти един филм за Пейтриът-ити. Оказа се, че всичко казано от Пентагона е лъжа. Нито един Скъд не е бил свален с Пейтриът. Те са били такъв провал, че Израел веднага започва собствена разработка. Същата история с Югославия, 2 месеца бомбандироки и 3 танка. Другото макети. А какъв беше броят на унищожените съветски и американски танкове във Виетнам. Защото воюват хората. На теб Абрахам да ти дадат, една виетнамска ученичка с вилица ще те победи. А историите за превъзходството на техниката подлъгаха Наполеон и Хитлер да воюват с Русия. Чул си предполагам как свърши. Но това е извън темата.

 72. 72 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  Абе,слон!
  То това слон ли е!?
  Ти да видиш съветския Слон...
  Е,това е Слон!

 73. 73 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  Русия е велика военна сила и да се спори в това отношение е просто безмислено. Военната и продукция е призната по целия свят. Ние имахме невероятния шанс да ползваме пазарите на военна продукция на тази сила. При това без да плащаме лицензи за производството на оръжието и военно оборудване, което произвеждахме. Дори проектната документация на сградния фонд на военните заводи ни е предоставена даром.

  Аз не мисля, че производството от което печелехме милиарди може да бъде предмет на каквато и да е обективна критика. Продажбата на кредит е международна практика. Даже и когато тези кредити не се издължават напълно, обикновено се стига до споразумения, които са взаимоизгодни. Губят се пари, печели се влияние и бъдещи договорни споразумения.

  А сега какво правим? Шием гащи в многобройните гръцки фирми. Колко ли гащи трябва да се ушият за да се купи един бронетранспортьор например? Как мислите?

 74. 74 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  Тц,тц,съветския Слон!
  Е-ей,Съветски-и-ия Слон.......

 75. 75 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  А ти си гледай "Хистори"-то. Там ще видиш не само такива чудеса, като "сръбски пилот свалил СТЕЛТ", а и че Хо Шимин е бил много добър човек. СТЕЛТ беше ударен от ПВО. И в двата случая на свалени изтребители, американците спокойно, с "кофтите" си хеликоптери, спасиха пилотите си от героичната сръбска армия. Сърбите сигурно са нямали ловни пушки да ги свалят. Ето вариант на интервю с друг сръбски "герой" свалил СТЕЛТ-а : "Полковник Золтан Дани стои зад една от най-зрелищните загуби, преживени някога от американските военовъздушни сили: свалянето от ПВО през 1999 г. по време на войната срещу бивша Югославия на невидимият бомбардировач F-117A Найтхоук, познат повече като технологията "Стелт", разказва "Дейли нюз". А бе, много герои в Сърбия много нещо, направо манифестация! Или сърбите са свалили два СТЕЛТ-а? След десетина години може и 20 да станат. И твоята Сърбия е единствената държава в света, която се е предадала на самолети. Да паднеш от смях. И са загубили само два танка! А като се събудиш вадиш ли краката си от контакта?
  "Хистори" е просто една левичарска западна програма. Заради такива идиоти, като журналистите в "Хистори", на запад дълго време никой не вярваше за престъпленията на комунистите. Нещо да кажеш за "Пейтриът" по "Хистори"?
  Та, значи партизаните на Виетконг са воювали с танкове? Събуди се скъпи - съветски танкове в Южен Виетнам се появиха чак при изтеглянето на американците. Тогава нахлуха редовни войски на Севера. А ти си гледай "Хистори"-то.
  Винаги съм се възхищавал на заблудата на комунягите че СССР е победил Германия. Скъпи, червенотиквеничичковчета, къде ви е страната "победител" - СССР? На бунището на историята е. Появи се един решителен американски президент и завря "империята на злото" в кенефа с всичките и ракети и танкове. Руснаците, през Втората световна война, спечелиха битката, а войната я загубиха. Съгласи се, драги Херодоте наш, че Германия изглежда доста по-добре от трупа на СССР!

 76. 76 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До слабонервния истерик Мишо:

  А бе, на тебе пяната на устата каква ти е на цвят и консистенция? Щото, ако не е бяла, работата е съвсем лоша, а ако е бяла все още имаш някакви шансове. Ама най-добре е по-бързо да ходиш да се лекуваш и да спреш да пръскаш слюнки и секрети наоколо. Жалко само, че лекарството за лековерни наивници не се дава от докторите, а от живота. И ти, рано или късно, ще си го получиш, недей да имаш никакви съмнения. Но посещението при докторите преди това гледай да не го пропуснеш. Все нещо, може би, ще ти помогнат хората.

 77. 77 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Продажбата на кредит е международна практика." - абе тъпанар да си чувал "Локхиид" или някоя друга фирма да е продавала някому на кредит? Държавата дава кредит на друга държава и тя отива в "Локхиид" да купува техника с пари от същия кредит. Да си чул оръжейна фирма на запад да фалира от неплатени доставки? А нашите "златни яйца" са били пред фалит дълго преди 1989 г. Ей, комунягите били много тъпи хора бе! Всичко трябва на пръсти да им се обяснява.

 78. 78 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "И ти, рано или късно, ще си го получиш, недей да имаш никакви съмнения" - вземи си хапчетата нещастнико. Така и до инфаркт ще го докараш. А за "получаването" - къси са ви ръчичките, нещастници. Първо си сменете памперсите и после разсъждавайте за "световните" проблеми с пилешките си мозъци.

 79. 79 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Русия е велика военна сила и да се спори в това отношение е просто безмислено" - а къде е СССР, нещастнико! Или СССР не е Русия? Твоята велика Русия се намира на 68 място по икономическо развитие. 74% от износа на твоята "велика" Русия е нефт и газ, 1,3% е промишлена продукция - цифрата 1,3% е в областта на статистическата грешка. Останалият износ са полуфабрикати - метали, дървесина. Твоята "велика" Русия е Горна Волта с ракети. По качество на живот Русия е на 65 място, между Либия и Македония. България е на 51!!! Данните са на ООН. Русия още не е достигнала БВП на Португалия, най-бедната държава от старите страни членки на ЕС. Бюджета на "велика" русия е три пъти по-малък от ВОЕННИЯ бюджет на САЩ. Бюджета на "велика" русия е колкото материалните активи на веригата американски магазини "Уолмарт". Вътрешния стоков оборот на "велика" Русия е равен на стоковия оборот на френския град Лион. Искаш ли още статистика нещастни почитателю на "великия" бантустан Русия?

 80. 80 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  Скъпи "IBM370/148+..."!
  Не ни занимавай със собствената си диагноза. Виждам, че имаш преки наблюдения върху "цвета и консистенцията" на собствената си пяна.

 81. 81 Профил на avtor
  *****
  Неутрално

  неутрален, продай ми моля (на офшорката ми де) жилището си срещу 100% кредит от твоя страна, 3 години гратисен период и 20 години изплащане. аз обещавам да се влияя от теб след това. (т.е. не аз, ами офшорката, но не точно тя, защото ще е фалирала, но някой, който уж е работил в нея). трябва или да си идиот, или да прибираш тлъста комисионна, за да даваш пари назаем на режим, който я спечели, я не и средно на 5 години избиват всички управляващи и идват нови.
  и жалкото не е, че шием гащи за гърците, а че купуваме гръцко сирене и гръцки кашкавал и гръцки домати и трябва да благодарим на комунистите за това.

 82. 82 Профил на др
  *****
  Неутрално

  Авторе, аз съм съгласен да ти продам моето, но когато гарантираш плащанията, при твоите условия. С надценката с която се продава военната техника. Шиткам ти веднага на кредит апартамент който струва 80 хил. за 400 хиляди. при условията които предложи. Че си чакам парите.

 83. 83 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До слабонернвния истерик:

  Не се плаши, бе малкия - никой не те е заплашвал с нищо и няма намерение да ти прави каквото и да е. Ти просто не знаеш да четеш ясно написаното и не разбираш за какво ти се говори там.

  Типично, впрочем, за случаи, като твоя - желаното да се приема за единствено възможно и действително, пък няма никакво значение дали това има нещо общо с истината или не.

  И вземи да отидеш на доктор - самолечението е опасно, ей!

 84. 84 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  Охо, виждам, че съмв предизвикал определени реакции. Браво! Имам твърде много работа сега но довечера сигурно пак ще отворя форума. Дотук нищо интересно не забелязах. Продължавайте нататък. Между другото няма да ви навредят може би оценките на президента Желев. Прегледайте ги и ще си говорим пак.

 85. 85 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  Оценките на президента марксиста Желев ли? Ами нали го мразехте бе чворове. А сега като се прибра при майката кърмилница изведнъж почнахте да го цитирате. Само да можехте да се видите отстрани! Щяхте да видите каква жалка картинка сте.

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 87. 87 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  За съжаление нищо интересно до тук.

  До Мишо - Да продажбата на кредит е международна практика и сега. Не мога да разбера какво точно те притеснява. Все пак аз работя точно в един от бившите военни заводи, за разлика от тебе и достатъчно добре знам какво приказвам. А колкото до мозъците, единственият който демонстрира пилешки мозък и кокоши познания във форума тази вечер май си точно ти.

  Естествено е, че Русия е велика военна сила - как иначе щеше да спечели най-голямата война в историята. Как иначе можеш да я наречеш - намери по-точна дума ако я знаеш. И напълно закономерно продава най-много конвенционално оръжие в целия свят, колкото това и да не ти е приятно. Или ти и това ще вземеш да отричаш?

  И накрая - защо мислиш, че съм мразел или пък съм обичал бившия президент Желев, не ми е ясно, но явно си получил някаква информация отнякъде или пък си сънувал нещо с мокри крака. За твое сведение съм с хетеросексуална определеност и любовта, както и омразата между хора от един и същи пол не ме интересува. За теб не знам как е.
  Цитирам Желев, защото все пак е бивш президент, образован и интелигентен, за разлика от тебе и мнението му е значително по-реално. Имаш ли нещо против?

  Пък и да имаш, за кого ли това има значение?


  До автор - очевидно смяташ че оръжейните сделки са като покупката на сирене в кварталната бакалия. Не мисля да ти развалям светогледа - той си е твой проблем.

 88. 88 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Естествено е, че Русия е велика военна сила - как иначе щеше да спечели най-голямата война в историята." - Винаги съм се възхищавал на заблудата на комунягите че СССР е победил Германия. Скъпи, червенотиквеничичковчета, къде ви е страната "победител" - СССР? На бунището на историята е. Появи се един решителен американски президент и завря "империята на злото" в кенефа с всичките и ракети и танкове. Руснаците, през Втората световна война, спечелиха битката, а войната я загубиха. Съгласи се, драги Херодоте наш, че Германия изглежда доста по-добре от трупа на СССР!

 89. 89 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  Ами докажи ми, че си прав и ще се съглася с тебе. Защото с клишетата които използваш ти нищо не доказваш освен уменията на папагала - да повтаряш това което си чул. Факти, фякти господине... Брутен продукт, ръст, тенденции и т.н. И освен това, кой тук твърди, че Германия и САЩ не са велики сили също. Такива са, да. За разлика от нас. Но никой от тях не ни предостави пазарите си за военна продукция, нали? Макар че те са по-малки от руските, особено тези на Германия.

  За това си говорим, ако нямаш нищо против.

  А не за това, кой е фен на Германия и кой на Русия. Става дума за икономика а не за футболен мач.


 90. 90 Профил на Неутрален
  *****
  Неутрално

  А това, че толкова се дразниш само доказва, че съм прав. Дразниш се от безсилието си да намериш аргументи.

 91. 91 Профил на Чаги
  *****
  Весело
 92. 92 Профил на Чаги
  *****
  Гневно

  Другарю , "неутрален" не самърсяваите ефира на интернета с комунарската малоумна маимуноподобна ислямска марионетка Желю Желев ,възкачен от ДС и КГБ за президент.За него и настоящето правителство трябва да има филм "Подмяната-2", а него да го затворят в маимунска клетка и да го разкарват из България за да плюят и пикаят по него хората които тои предаде.А ти сериозно си се заблудил че Русия или СССР продават или дори подаряват наи -много оръжие.Те по добре да го ядат за да си вдигнат стандарта.Заради такива "неутрални" другари русофили лизачи на руския кур сме на това дередже.В Европа те пуснаха, ама ти пак по Сталин и Че Гевара въздишаш.

 93. 93 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Ами докажи ми, че си прав и ще се съглася с тебе. Защото с клишетата които използваш ти нищо не доказваш освен уменията на папагала - да повтаряш това което си чул."
  Абе "Неутрален", какви клишета какви 5 лева - отговори ми къде е СССР? Знам, че ще мълчиш като пукал и ще гледаш мъдро от портрета. Искаш факти ли? Ще повторя като за дебили - ето ти факти:
  Твоята велика Русия се намира на 68 място по икономическо развитие. 74% от износа на твоята "велика" Русия е нефт и газ, 1,3% е промишлена продукция - цифрата 1,3% е в областта на статистическата грешка. Останалият износ са полуфабрикати - метали, дървесина. Твоята "велика" Русия е Горна Волта с ракети. По качество на живот Русия е на 65 място, между Либия и Македония. България е на 51!!! Данните са на ООН. Русия още не е достигнала БВП на Португалия, най-бедната държава от старите страни членки на ЕС. Бюджета на "велика" русия е три пъти по-малък от ВОЕННИЯ бюджет на САЩ. Бюджета на "велика" русия е колкото материалните активи на веригата американски магазини "Уолмарт". Вътрешния стоков оборот на "велика" Русия е равен на стоковия оборот на френския град Лион. Искаш ли още статистика нещастни почитателю на "великия" бантустан Русия?

 94. 94 Профил на Аналитично погледнато
  *****
  Неутрално

  Анализирайки изложеното в статията, може да се направят и следните изводи :

  1. Отчитайки голямата конюнктура на пазарите за оръжие, България създава мощна индустрия. При това наготово, без да прави разходи за развойна дейност, с която се оправдават високите цени на бранша.

  2. България бързо намира пласмент за това свое ново производство, и за кратък срок реализира 5,3 млд. долара, 70% от които в брой. Отчитайки ОГРОМНИТЕ ПЕЧАЛБИ в бранша можем да си представим какви нищожни производствени разходи стоят срещу тези суми. И, че дори да останат несъбрани, то оставащите 30% могат без много усилия да бъдат пренебрегнати.
  Още повече, че при "продажбите на кредит" на такива стоки, цените са още по-високи, защото кредитополучателя (купувача) си прави сметка, че няма да го връща (или поне не той, а някое друго правителство след него), и затова не се пазари много-много, а гледа да лапне стоката.
  А "Продавача" пък за да отчете пред своите началници голям ефект, завишава максимално цените. В случая (както и при бартерите) и двете страни са наясно с играта и бъдещето на "кредита", и затова без много да му мислят отчитат значително завишени суми.

  3. Със създаване военната промишленост се откриват хиляди работни места. Хората печелят пари, и си купуват жилища. По този показател (собствени жилища), страната ни е на едно първите места в света.

  Намаляването на напрежението в света, и свързаната с това криза на пазара за оръжия, надали следва да се разглежда като вина на България и нейното ръководство.

  Ако военно-промишления комплекс беше частна фирма, при това положение щеше да уволни повечето от работниците, и те щяха да бъдат принудени да получават помощи за безработни. В България го решават така, че хората си остават по местата, а стоката се складира. (Автоматите и патроните са търсена стока и могат да поотлежат в складовете, в очакване на "по-добри времена".) Още повече, че инфлацията вдига цената им всеки ден.
  -------
  Тъй че работниците си остават по местата, без да губят квалификация си, и без да си продават жилищата по необходимост. Същевременно ползуват социално и пенсионно осигуряване, безплатна медицинска помощ и образование за децата си.
  ----------
  Разбира се, високите печалби и ажиотажа около военната промишленост имат и негативни страни. Колегите им от другите отрасли почват да им завиждат за високите резултати, които реализират и отчитат, и започват да завишават и своите отчети, особено онези, които работят за износ.

  Така на призива да увеличават печалбата, те изкуствено увеличават цените, без това да е покрито с повишена производителност.

  От тук и последиците за цялата икономика.
  Но това е друга тема.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK