РАЗСЛЕДВАНЕ "Икономическото досие на комунизма" - Част VII: Валутният резерв

РАЗСЛЕДВАНЕ "Икономическото досие на комунизма" - Част VII: Валутният резерв

© АСЕН ТОНЕВТова документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани строго поверителни и секретни материали за икономическата политика на БКП през последните 30 години от управлението й. Сред тях са неизвестни досега документи от поверителния архив на БНБ, от архива на Българската външнотърговска банка, Министерството на външноикономическите връзки, отдел "Специален" на Министерството на финансите, "Кинтекс", Комитета за държавен и народен контрол, МВР. В показанията си по делото членовете на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП, министри от правителствата, водещи фигури от тогавашния стопански елит и ръководителите на БНБ и БВТБ признават несъстоятелността на комунистическа система и икономика.


"Дневник" публикува настоящата поредица с убеждението, че информацията в нея ще запълни съществени празнини от най-близката ни история. Публикациите са част от предстоящата книга на журналиста Христо Христов "Тайните фалити на комунизма".


Проучването на архива на дело №4 е по Закона за достъп до обществена информация и съдействието на Върховната касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба.
Съдържание:


- На пряко подчинение на Живков


- Ръководителят на БКП за пореден път не казва истината


- Външнотърговската банка - основният оператор


- Максуел става инвестиционен посредник


- Скоростното стопяване тъне в мъгла


- За автора


- Форум за статията

Една от най-големите тайни на комунистическото управление е т.нар. стратегически валутен резерв. Историята на създаването и стопяването му е неизвестна за широката общественост и до днес.


На пряко подчинение на Живков


Първите предложения за валутен резерв датират още от края на 50-те години и са от ръководството на БНБ. Въпреки че тогава става въпрос за заделяне на сумата от 10 млн. долара, с която да се осигуряват спешни задължения към западни банки, Живков и правителството отхвърлят идеята заради липсата на излишни пари. Стратегическият валутен резерв се формира чак през първата половина на 70-те години. "Аз бях инициаторът за създаването на стратегическия държавен златен резерв и на валутен резерв на България. Именно тези резерви - валутния и златния, аз лично контролирах до момента, когато бях на работа. Без мое изрично разрешение никой не можеше да позволи изнасянето на валута от страната", посочва Живков в показанията си за дело №4.


Ръководителят на БКП за пореден път не казва истината. Председателят на БНБ Васил Коларов отбелязва:


"Чувал съм, че Кирил Зарев е предложил на Живков да бъде създаден този фонд, който е абсолютно необходим като краен резерв за най-лоши случаи за поддържане за определено време платежоспособността на страната при изчерпване на всички други възможности." И самият Кирил Зарев: "Вероятно е било през 1972, когато аз направих предложение да се създаде резервен валутен фонд. Това предложение направих пред Станко Тодоров и пред Живков. Стори ми се, че те погледнаха на това мое предложение с недоверие, тъй като ние имахме да изплащаме дългове във валута, а в същото време аз исках да създам резервен фонд. Те обаче не възразиха на това мое предложение и такъв фонд беше създаден. Източници за попълването му бяха получаваните лихви във валута от банката. Имахме банка в Ливан, която се наричаше Литексбанк. Приходите, които внасяше тук, отиваха също към този фонд. Получените долари от продажбата на сребро също бяха предназначени за този фонд. Така с течение на годините започна натрупването на валута от него. С нарастването му нарастваха и лихвите, които получавахме от депозирането му в различни банки. Към края на престоя ми в Държавния комитет по планиране сумата по този фонд достигна около 800 млн. долара."


Живков има две съвсем различни интерпретации за този резерв - едната е в параден стил в мемоарите му: "Искахме да представим реално пред света успехите на нашата икономика. През изминалите години бяхме увеличили националния доход, селското стопанство хранеше две Българии. Успешно развивахме машиностроенето и електрониката. Виждаше се, че България върви уверено напред. Затова създаването на валутния резерв беше важно и от вътрешен, и от международен аспект. Вложените от нас 250 млн. долара в чуждестранни банки ежегодно се увеличаваха. В средата на 70-те години те достигнаха 2 млрд. долара." Под клетва пред прокуратурата комунистическият лидер заявява съвсем друго: "Имахме сериозни затруднения за България при плащанията в чужда валута. За да преодолеем тези затруднения, се наложи по уговорка между мен и Кирил Зарев - тогава председател на БНБ, да извършим една операция, като се изнесоха български авоари на стойност 250 млн. долара в швейцарски и в някои северноамерикански банки."


В действителност стратегическият валутен резерв никога не достига 2 млрд. долара, още по-малко това е възможно през 70-те години. Освен Живков никой друг не твърди подобно нещо.


Председателят на БВТБ в периода 1980 - 1989 Иван Драгневски посочва: "Доколкото ми е известно, през средата на 70-те години тогавашният председател на БНБ Кирил Зарев е изготвил докладна записка до председателя на Министерския съвет Станко Тодоров с предложение да се създаде стратегически валутен резерв на страната. От председателя на БНБ Веселин Никифоров разбрах, че със стратегическия валутен резерв може да оперира само Политбюро." Най-точни данни дава Димитър Белчев, началник на отдел "Валутна наличност" в БВТБ в периода 1966-1992. Той е главен дилър и пряко отговаря за валутния резерв: "Когато председател на БНБ беше Кирил Зарев, на базата на негова докладна записка до Живков се направи предложение да се формира валутен резерв, който да се използва при крайни случаи, когато държавата изпадне в неплатежоспособност и не могат да се обезпечат разплащанията в чужбина. Този валутен резерв беше счетоводно в БНБ, а технически се водеше в БВТБ ( външнотърговската банка), звено "Валутна наличност". Бяха около 70 млн. валутни лева при формирането на стратегическия валутен резерв в средата на 1974. Той беше формиран само от лихвите на наши депозити в чужбина, по същество средства от кредити и постъпления от износа и друга дейност."


Външнотърговската банка - основният оператор


Ревизията на БВТБ, извършена от "Банков надзор" на БНБ през 1992-1993, хвърля повече светлина по този въпрос. От нея се разбира, че нормативната база за съществуването на резерва е постановление №33 на Министерския съвет от 10 юли 1978, с което се утвърждават Правилник за финансиране на стопанската дейност и Правилник за отношенията с банките в народното стопанство. Въз основа на втория правилник управителният съвет на БНБ утвърждава през 1978 указания за набиране и ползване на средствата по фонд "Валутен" на БНБ. "Аз заварих този фонд формиран и съм се старал валутните резерви на страната да не спадат под равнището, определено от висшите органи. От моя предшественик проф. Никифоров знаех, че с тези средства може да се разпорежда единствено Политбюро на ЦК на БКП. Това практически означаваше Живков", обяснява бившият председател на БНБ Васил Коларов. Той продължава: "БНБ беше предоставила за стопанисване цялата валута по стратегическия валутен резерв на БВТБ. Тя пласираше тази валута в съответни чужди банки - в най-първокласните кореспонденти на БВТБ."


Размерът на резерва към 31 декември 1988 е 1 млрд. и 461.9 млн. долара. По това време страната вече е в икономическа криза. Средствата от него обаче започват да се топят. Положението е толкова сериозно, че БВТБ си позволява да прибегне до резерва без знанието на Живков, което е прецедент. "Имаше само един случай, когато без мое разрешение са изразходвани средства от валутния резерв. През 1988 Васил Коларов, председателят на БНБ, дойде при мен заедно с председателя на БВТБ Иван Драгневски и ме информира, че Драгневски е изхарчил, без да съгласува с него и без мое разрешение 300 млн. долара от стратегическия резерв. Не мога да си спомня за какво председателят на БВТБ беше изхарчил тези пари. Тогава аз се скарах на Коларов и на Драгневски", заявява Живков. "Забравените" подробности по операцията и последствията от нея са изяснени в строго поверителна записка на председателя на БНБ до Живков от 13 май 1988. В нея Коларов го уведомява, че още през януари е разбрал, че външнотърговската банка е използвала средства от резерва за покриване на дефицита по платежния баланс без разрешение, вместо да се направи опит за привличане на допълнителни кредити от чужбина. Тогава председателят на БНБ е решил да спести информацията, за да провери подробно случая. Коларов установява, че "естествените трудности за БВТБ през 1987 да осигури необходимите нови външни кредити, за да бъде финансиран извънредно големият дефицит по платежния баланс на страната за същата година (в размер на 1 млрд. и 457 млн. валутни лева, или 1 млрд. и 767 млн. щатски долара), са довели до това, че след изчерпване на оперативните валутни резерви се е посегнало и на стратегическия валутен резерв".


Използването на милионите е станало по указание на шефа на БВТБ Драгневски. Коларов посочва, че към 31 декември 1987 реално стратегическият валутен резерв е възлизал на 700.8 млн. валутни лева, или 850 млн. щатски долара. "При положение че БВТБ не беше ползвала средства от резерва за покриване на част от текущия дефицит за 1987, неговият размер към 31 декември 1987 трябваше да бъде 1 млрд. и 171.4 млн. валутни лева, или 1 млрд. и 420.6 млн. долара", заключава председателят на БНБ. Използването на средствата без разрешение обаче води и до други по-далечни последствия, които Коларов разкрива пред Живков: "Известно е, че БВТБ изпраща на съвсем ограничен кръг членове на партийното и държавното ръководство всеки месец данни за равнището на брутния дълг на страната в несоциалистическа валута. Нашите данни за брутните ни валутни резерви не се съобщават освен на вас. Това, което е направила БВТБ, има и следния резултат: БВТБ е изпращала сведения за брутния дълг, който не е нараствал толкова бързо, колкото би следвало да нараства, ако не се ползваха средствата на стратегическия валутен резерв, а се привличаха необходимите допълнителни кредити. В същото време поради това, че данните за брутния авоар не се пращат на същите другари, те не са могли да оценят докрай колко бързо нараства чистият дълг на страната поради бързото намаляване на брутните валутни резерви."


Председателят на БНБ предлага Драгневски да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен първият заместник Веселин Ранков. Живков обаче не прави това. Драгневски, който поема БНБ след освобождаването на Коларов през декември 1989, обяснява, че заплахата страната да бъде обявена за неплатежоспособна още през 1987 поради забавяне в плащанията по дълга е причината той да използва средства от резерва: "Действително тогава в резултат на силното нарастване на отрицателното салдо по платежния баланс банката трябваше да привлича допълнително кредити. Известно е, че при такива ситуации, когато се излиза на пазара за търсене на кредити, се получава рязко влошаване на условията и едновременно с това силно ограничаване на възможностите за ползване на кредити. Така е, защото, когато се яви масово търсене на кредити от една банка, пазарът става информиран, че тя търси кредити в различни банкови институти по едно и също време, което предизвиква у кредитодателите определена сдържаност и опасения. Трябва да се подчертае, че реализирането на каквато и да е кредитна сделка на пазара, в това число и отпочването на каквито и да са предварителни разговори, означава тази информация да се разпространи сред всички банки, с които БВТБ има кредитни взаимоотношения. Спирането на плащането или дори забавянето извън времето би означавало обявяването на страната ни в неплатежоспособност с всички последици от това още през 1988. В тази критична обстановка и за запазване на платежоспособността на страната прецених, че не трябва да се преустановява плащането на задълженията. Дадох указания на Димитър Белчев, ръководител на отдел "Валутна наличност", да ползва сума от порядъка на 300 млн. щатски долара за осигуряване на текущите плащания на страната от депозитите на стратегическия валутен резерв в западни банки."


Максуел става инвестиционен посредник


След това първо принудително намаляване на стратегическия валутен резерв следва още една тайна операция, свързана с магната Робърт Максуел. През 80-те години той става близък с висшето комунистическо ръководство. С бизнес проектите се ангажират лично Живков, Луканов и Дойнов. Един от реализираните е участието на България в търговията с ценни книжа на международния пазар. Това става чрез посредничеството на английската финансова компания "Ландън енд Бишопгейт интернешънъл инвестмънт мениджмънт Пи Ел Си", в която основен акционер е Максуел. На 22 април 1988 председателите на БНБ и на БВТБ Коларов и Драгневски подписват поверително предложение до правителството за "Даване съгласие БВТБ да инвестира част от стратегическия резерв в ценни книжа чрез английска финансова компания". Сделката е наредена директно от Живков. Васил Коларов разкрива: "Няколко седмици преди датата на изготвяне на предложението на двете банки до Министерския съвет бях извикан от Стоян Овчаров, министър на икономиката и планирането. Той ми предаде, че има указание от генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет Тодор Живков определена сума от него да се вложи в ценни книжа, като за посредник да се ползва английска финансова компания. Овчаров ми съобщи, че главен акционер в нея е Робърт Максуел." В предложението на банкерите се посочва, че посредничеството ще стане чрез компанията на Максуел и че БВТБ "не е имала други делови контакти с тази финансова компания, която е създадена неотдавна". Според подписания договор българската страна ще получи допълнителен доход над пазарната лихва, а посредникът - "комисиона в размер на една четвърт на сто годишно" ( бел. ред. - 0.25 процента), като специално се отбелязва, че обичайната комисиона при подобни операции, които БВТБ е плащала дотогава, е 0.1 на сто. Сумата, която се влага в ценни книжа за срок от две години, е 50 млн. долара, като при положителен резултат може да се увеличи до 200 млн. С поверително решение №63 от 27 април 1988 Министерският съвет дава разрешение. Според справка на БНБ от май 1992 става ясно, че в резултат на сделката българската страна е получила с 1 процент по-висока лихва от основния лихвен процент на Лондонския паричен пазар, тоест 9.77 процента вместо 8.77 процента. За преотстъпените 50 млн. долара БВТБ получава чиста печалба в размер на 8 242 470 долара, а през май 1990 г. 50-те млн. долара са възстановени. Печалбата за Максуел е над 1 млн. долара.


Скоростното стопяване тъне в мъгла


В краткия период от януари 1989 до март 1990, в края на който Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг, следват още няколко операции със стратегическия валутен резерв, с които на практика той е стопен изцяло. Размерът му от 1 млрд. и 461.9 млн. щатски долара към 31 декември 1988 се запазва твърде кратко. Със записка от 9 януари 1989 на председателя на БНБ Коларов до премиера Георги Атанасов в съответствие с указанията на Живков се предлага намаляване на стратегическия валутен резерв до 1 млрд. долара. Предлага се 100 млн. долара от горницата да се насочат за неинвестиционни разходи ( бел. ред. - в делото не е изяснено как са изразходвани), а 361.9 млн. долара - за покриване на дефицита в платежния баланс на страната. Коларов уточнява, че "не е имало писмено решение какъв да бъде минималният размер на стратегическия валутен резерв, но тъй като всяка година по няколко пъти размерът му се докладваше лично на Живков от мен, то се приемаше, че размерът може само да нараства. Единствено през 1989 поради затрудненията на БВТБ да привлича нови кредити и по настояване на председателя на БВТБ Иван Драгневски тогава министър-председателят Георги Атанасов помоли писмено Тодор Живков да утвърди решение, че валутният резерв не бива да спада под 1 млрд. долара."


На 26 октомври 1989 е следващото олекване на валутния резерв. Тогава председателят на БВТБ Драгневски получава съгласието на Живков и на премиера Атанасов да се използват още 300 млн. долара за насрещни плащания. Така резервът намалява на 700 млн. долара. С нова докладна записка от 26 януари 1990 от резерва се взимат още 300 млн. долара и остават само 400 млн. долара.


Намаляването е отразено в актива на баланса на БВТБ, но не и в пасива му. Затова и по данни на БВТБ към 31 декември 1989 той възлиза на 1 млрд. и 012 млн. долара. До 30 март 1990 в отчетите тази сума остава непроменена. Стратегическият валутен резерв - с тази стойност от малко над 1 млрд. долара, е включен в приходите в конвертируема валута за първото тримесечие на 1990, когато вече управлява първият кабинетът на Андрей Луканов. Общата сума на валутните приходи за този кратък срок заедно със стратегическия валутен резерв възлиза на 2 млрд. и 587.2 млн. долара. Освен сумата от 1 млрд. долара в това число влизат:


- валутни приходи за първото тримесечие - 710 млн. долара (392.7 млн. от износ на стоки, 296 млн. - нестокови приходи, и 21.3 млн. погашения от държавни кредити)


- финансови кредити - 425 млн. долара


- стокови кредити - 439.4 млн. долара.


За същия срок направените разходи са:


- разходи по внос на стоки за първото тримесечие - 577.4 млн. долара


- разходи по внос на стоки от 1989 - 117.7 млн. долара


- разходи по вноса със собствени средства на фирми за първото тримесечие - 150.2 млн. долара


- предоставени държавни кредити за първото тримесечие - 400 000 долара


- плащания към търговски банки - 111 млн. долара


- погашения по ползвани кредити (главница) - 1 млрд. и 178.5 млн. долара.


Общо разходите възлизат на 2 млрд. и 448.9 млн. долара. В документите те са дадени в този най-общ вид и липсват данни за конкретните получатели на тези средства. В архивите няма и данни, че прокурорите по дело №4 са изискали такава информация.


От съпоставянето на приходите и разходите през първите три месеца на 1990 се оказва, че държавният резерв към 31 март 1990 е само 138.3 млн. долара. Тоест от останалите към 26 януари 1990 г. 400 млн. долара от стратегическия валутен резерв са похарчени още 262 млн. долара.


На 3 декември 1990 управителният съвет на БНБ взема следното решение: "Във връзка с използваната от БВТБ ефективно валута по валутен фонд на БНБ за плащания по външния дълг на държавата преди установяване на мораториума БВТБ да отрази тези плащания след доказването им и във валутната сметка на БНБ, като едновременно с това се възстанови на БНБ левовата равностойност на валутата по курса към деня на взетите операции във валута." За доказване на плащанията председателят на БВТБ прилага справка, от която е видно, че в периода 1 януари - 31 март 1990 има плащания за падежи по кредити 1 млрд. и 325.2 млн. долара, за лихви по кредитите в размер на 205.2 млн. долара и 193.4 млн. долара съгласно постановление на правителството №41 от 23 декември 1988 за единния държавен план на страната за 1989. Общо това са разходи за 1 млрд. и 723.8 млн. долара. Основен източник за посрещането им при пасивния платежен баланс на страната през 1989 и 1990 и при намалените й авоари са били средствата по валутния фонд. Тези пари обаче не са могли да помогнат с нищо на държавата.


* Христо Христов е журналист във в. "Дневник" от основаването му през 2001. Автор е на документалните книги "Секретното дело за лагерите" (1999), "Държавна сигурност срещу българската емиграция" (2000) и "Убийте Скитник" (българската и британската държавна политика по случая Георги Марков, 2005). Носител е на най-престижните български награди за разследваща журналистика:
- "Паница" (1999) на фондация "Свободна и демократична България"
- "Разследващи журналисти" (2001) на българската Асоциация за разследващи журналисти, Центъра за развитие на медиите и британската фондация "Гардиън"
- "Черноризец Храбър" (
2003 и 2005) на Съюза на издателите на всекидневници в България.
Отличен е с наградата за цялостен принос в областта на достъпа до информация на фондация "Програма достъп до информация" (2005).
Христо Христов е първият носител на
наградата за принос към свободата на духа на фонд "Георги Василев – Швейцария" (2006).
Специализирал е във в. "Гардиън", Великобритания (декември 2002) и в Международния център за журналистика, Вашингтон, САЩ (април 2004).
Последното му разследване за убийството на българския писател Георги Марков, предизвика международен отзук и за него писаха редица престижни британски вестници, сред които "Сънди Таймс" и "Гардиън", както и световните информационни агенции Ройтер, Асошиейтед прес, Франс прес и др.
Сегашното разследване е част от новата му документална книга, която предстои да бъде пусната на пазара от издателство "Сиела" под заглавието "Тайните фалити на комунизма".

Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ххх
  *****
  Неутрално

  др.,
  Айде, стана вече обяд, а още не си разобличил поредният пасквил, вдъхновен от международния империализъм и неговите български слуги.....
  Губиш бдителност, ще има организационни изводи.....

 2. 2 Профил на cos
  *****
  Неутрално

  Бих искал да поздравя Христо Христов
  за последователноста на позициите си,
  смелостта и достойнството, които
  следя с внимание ирадист, че има,
  въпреки всичко и такива люде в България!

 3. 3 Профил на коко
  *****
  Разстроено


  Една от най-големите тайни на комунистическото управление е т.нар. стратегически валутен резерв. Историята на създаването и стопяването му е неизвестна за широката общественост и до днес.
  - На пряко подчинение на Живков

  - Ръководителят на БКП за пореден път не казва истината

  - Външнотърговската банка - основният оператор

  - Максуел става инвестиционен посредник

  - Скоростното стопяване тъне в мъгла

 4. 4 Профил на Дрррр
  *****
  Неутрално

  @xxx.
  Другарю, разберете ме и мен, и аз душа нося. Не се издържа вече. Трябва да следя повече от 50 подобни виртуални сборища на нашите врагове. После доклади да пиша. Анализ да правя. Очи не ми останаха. Сега и тоя Христов...
  Успокояват ме другарите, и нашите, и съвет... пардон - руските, че ще има възмездие, ще дойде Видовден и всичките тез форумнописци ще бъдат на място злачно и потайно.
  Дали? Предния път вместо Видовден дойде Виденовден, та не знам...

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 6. 6 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Тази част е най-интересната досега. Частта с Максуел също. Приблизително става ясно колко пари са изнесени "с куфарчета".
  За разлика от ограбените активи, това са именно парите използвани за "първият милион" на много настоящи (или вече бивши) "бизнесмени"

 7. 7 Профил на Иванчо И.
  *****
  Неутрално

  Христов пише за фалити на Б-я 1944 - 1989г Но има ли генерале фалит? през 1989 г. държавата имаше дълг примерно 10 млрд а активите (държавни) бяха поне 50 млрд. Да сметне Христов салдото сегал Само чисто финансово. А политически - тогава у нас нямаше чужди военни бази! Защо не напише за по-раншните фалити, почвайки от разпадането на Б-я на три царства и падането под турско. За фалита след първата световна война, тъкмо сега лъжеисторици извадиха прякор на фердинанд "ф.БЪЛГАРСКИИ"?!? Да пише за фалита, който започна с пускането на германските войски да нападнат Гърция, после присъединяването към Рим Берлин и Токио, после непредизвикано обявяване на война на САЩ и Великобритания. Да каже Христов размера на инфлацията 1940 - 1944 г и от какво се получи. И най-важното - да подчертае действията на цари политици, който докараха 9 септември 1944г. т.е. Съветската окупация. Така или иначе, тази окупация продължи до 1990 г. Другото са подробности, коато големият писател Христов чопли за да изкара някой лев. Поне да е бил десидент, а патриот той няма да бъде.

 8. 8 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  Ех,и ти ли Иванчо!
  Що не си гледаш пенсийката и не си пиеш ракийката с блаженните спомени от соц-а,а ми си тръгнал да се оакваш по форумите -барабар Петко с мъжете.

 9. 9 Профил на Nik
  *****
  Неутрално

  За Робърт Максуел.
  Един интересен паралел е, че има снимки на Максуел с фанелки "King of Bulgaria" с Луканов и "King of USSR" с Примаков. Снимките са потресаващо идентични. Което говори за един и същ постановчик. Няма други такива снимки. Надали Максуел е инициаторът, тъй като дори българският премиер да е дребна риба руският не е. В последствие за разлика от Централна Европа и в България и в Русия комунистическите ченгета останаха и държат икономическата и политическата власт. И субординацията се запази. В Русия е президент кадровото кагебе-ченге Путин, в България - доброволният таен доносник Гоце.
  А Максуел си изигра ролята и изгоря....Луканов също....Не изгърмя Примаков, но той си е генерал и бивш замшеф на КГБ.

 10. 10 Профил на Нутрален - до gentilebg
  *****
  Неутрално

  Времето е наше и форумното пространство също !!! Да живей демокрацията!!!

 11. 11 Профил на gentilebg
  *****
  Неутрално

  До нУтрален:
  То лошо няма.
  Само 'дето и излагацията си е ваша.

 12. 12 Профил на Сашо
  *****
  Любопитно

  Това скоростно стопяване на стратегическия валутен резерв не съвпада ли по време с раздаването на куфарчетата на верни другари от БКП/БСП?

 13. 13 Профил на ggg
  *****
  Неутрално

  ей, днес много постнички коментари.
  какво става? да не ви е студено, свършиха ли паричките от резера?

 14. 14 Профил на Долар
  *****
  Неутрално

  "Предлага се 100 млн. долара от горницата да се насочат за неинвестиционни разходи ( бел. ред. - в делото не е изяснено как са изразходвани)"

  По това време средната заплата беше около 200 лв или 40 долара.

 15. 15 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  Уважаеми господин Антидругарю,

  Искаш ли да посмятаме още малко заедно?

  Значи – както е добре известно, като европейска помощ към нас, са предвидени за усвояване 11,7 милиарда евро за 7 годишен период, което прави по 1,671 милиарда годишно. Ако от тази сума извадим българската годишна вноска от 317 милиона за 2007-ма година, получаваме 1,354 милиарда евро. По същия начин, ако извадим вноската от 670 милиона, която предстои за 2008-ма година, получаваме годишна субсидия от 1,001 милиарда евро.

  Нека сега да направим едно сравнение между нас и твоите германци. Както казваш ти – за 18 години на тях са им наляли 1 500 милиарда евро. Значи – това прави по 83,3 милиарда евро годишно.

  Което, в сравнение с нашата субсидия, прави 1,6% за 2007-ма година и 1,2% за 2008-ма година.

  Тоест, излида, че с една трудно постижима и направо абсурдна логика, за една и съща цел за нас е предвидено да бъде отпусната сто пъти (!) по-малка, нищожно жалка част от немските пари! Още по-непостижимото в случая е, че ... не се е намерил досега никой от местните политически баламурници, на когото това да не му харесва. Точно обратното – всички са безумно щастливи.

  И то – много.

  За теб лично – да не говорим. Що така, бе?

 16. 16 Профил на ggg
  *****
  Неутрално

  до Сашо
  е ти съмняваш ли се?
  къде ще са иначе? у мен не са. на теб да ти се намира някое излишно?

 17. 17 Профил на Комитата
  *****
  Неутрално

  Ми то дори си пише бе, къде са отишли част от парите - Литексбанк, разни други банки. Парите са изнесени от бг, готови да бъдат внесени отново от партийните бизнесмени от г-7

 18. 18 Профил на Иванчо И. - gentilebg
  *****
  Неутрално

  Който не може да каже нещо по същество, говори (пише) за ракия и пенсии. Иначе сега не може да се говори за фалит, има тотална разпродажба - почвайки от банките и свършвайки с нивите. Ще останат български само някои чукари. Далаверите продължават.

 19. 19 Профил на До сметката IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  "Точно обратното – всички са безумно щастливи.
  И то – много.
  За теб лично – да не говорим. Що така, бе?"
  Да беше сравнил и броя на жителите на България и Германия!

 20. 20 Профил на Пенсионер
  *****
  Неутрално

  Тази сделка с 50-те млн. е като дребна игра в сравнение със сделките по разсрочване и трансформация на външния дълг от по-ново време.
  Данните са представени едностранчиво и манипулативно.Едва ли точно външния дълг е източника на "първият милион".

 21. 21 Профил на Неутрален до gentilebg
  *****
  Неутрално

  Ето това вече ми харесва. Браво!

 22. 22 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 917 Неутрално

  IBM370/148+...

  тези 1500 млрд, няма какво да ги мислиш това са пари на Западна Германия не на ЕС. Сещаш ли се!?

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 23. 23 Профил на Velichka84
  *****
  Неутрално

  Миналото е важно, но бьде6тето е мнооого по-важно.
  Горда сьм с БЬЛГАРИТЕ,който вьпреки вси4ки грабежи работят като п4ели4ки и градят бьде6тето на децата. Аз сьм 84ти набор, у4а и работя в Германия и горе-долу се справям. Смятам 4е все о6те мога да дам много на тази страна и ако не да вьрна загубените пари на родителите ми, поне да помогна за изграждането на една 4иста и сигурна БЬЛГАРИЯ, която да даде бьде6те на на6ите деца. АЗ ВЯРВАМ В ТОВА БЬДНО; УСПЕ6НО РАЗВИТИЕ НА РОДИНАТА; ЗА6ТОТО АЗ НЕ ВЯРВАМ В ПОЛИТИЦИТЕ, А В БЬЛГАРИТЕ, КОЙТО ВИНАГИ СА УСПЯВАЛИ ДА СЕ СПРАВЯТ И ДА УСИГОРЯТ ЕНДО ПО-ДОБРО БЬДЕ6ТЕ

 24. 24 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 917 Любопитно

  Величке, Величкееее.... без коментар!))

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 25. 25 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До номер 19:

  Знам това, но ти пък пропускаш, че става въпрос само за Източна Германия и разликата в големината на населението е само два пъти.

  От друга страна, обаче, източно-германското ниво при социализма е било доста по-добро от нашето и съответно на това, за достигане на една съща отметка на нас биха ни трябвали доста повече пари от техните. Примерно, да речем - пак 2 пъти. Ето защо, аз не съм пипал нищо в сметката.

  Но, ако приемем да не отчитаме стартовите нива, а само разликата в големината на населението, както е твоето предложение, сметката за съотношението в субсидирането от приблизително 1%, ще отиде на приблизително 2%.

  Това нещо грее ли те?

  Щото мен хич. И затова не съм се занимавал чак толкова, дето се вика - да му садя на корена ряпа. Както си казвахме на времето - няма сми.

 26. 26 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До номер 22:

  Става въпрос за цената на един рязък преход от една обществена система в друга при българските условия. Не за това, кой ще плаща сметката.

  Сещаш ли се?

 27. 27 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 917 Неутрално

  "Значи – както е добре известно, като европейска помощ към нас, са предвидени за усвояване 11,7 милиарда евро за 7 годишен период, което прави по 1,671 милиарда годишно. Ако от тази сума извадим българската годишна вноска от 317 милиона за 2007-ма година, получаваме 1,354 милиарда евро. По същия начин, ако извадим вноската от 670 милиона, която предстои за 2008-ма година, получаваме годишна субсидия от 1,001 милиарда евро."

  От този ти коментара може да бъде заключено, че разчиташ на ЕС да ни субсидира! Или ако не е така не му виждам смисъла и мястото в цялата сметка!

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 28. 28 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 917 Неутрално

  М/у другото ти говориш за ГЕРМАНИЯ. Стандартът който те поддържат в Европа е 1 от най-високите и просто не ми е ясно как точно планираш това да се случи в българската действителност. Не всичко е пари. В Б-я и 2000 млрд, да се излеят нищо не би се променило освен да е малко по-лъскаво, съвест, отговорност,... с пари не могат да се купят!

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 29. 29 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  Повторението е майка на знанието:

  Според някои източници през изтеклия 18 годишен период за модернизацията и приобщаването на източно-германските провинции заподно-германското ниво са били изхарчени 1 500 милиарда евро. Аз съм правил подобни сметки през 2000 година в марки и долари, когато еврото още го нямаше. Тогава сумата за 10 години беше 1 400 милиарда марки или 1 100 милиарда долара по съответните курсове. Порядъкът на резултата, който накрая ще видите, беше потресаващ. Но, днешните сметки при 1 500 милиарда евро за 18 години са още по-разтърсващи. Нека да ги видим.

  Нека се опитаме да приведем немските цифри към мащабите на България.

  Нека за момент да забравим, че, безработицата в Германия (данните са от 2006 година) все още е на нивото на 10,7%, но, в източната част тя е цели 18,8%. Още по-тежко, обаче, е прякото сравнение – например, във Фрайзинг, един малък, но, много бурно развил се град на север от Мюнхен, който е в западната част на Германия, безработицата е само 3,9% (и това е двойно повече, отколкото е било преди само 3 години), докато от другата страна, например, във Вайсвасер, друг подобен (също така бурно развил се, но по времето социализма) малък град на юг от полската граница в източната част на Германия, безработицата днес е цели 24,6%. И всичко това е въпреки постоянно изливащия се върху източната част огромен паричен поток

  Нека да забравим също за разликата, където и доколото я е имало, между нашите две страни на времето в нивата и обемите на материалните им ресурси. Отчитането на тези немаловажни подробности още повече би утежнило сметката в полза на извода, който би могъл да бъде направен и без тях. Нещо повече, нека да направим още по-грубо изчисленията, като в ущърб на изгодния за нас извод допуснем, че въпреки приблизителната еднаквост в размерите на територията и приблизителната разлика от само два пъти в броя на населението, за Източна Германия е било трябвало да се отделят четири пъти повече пари, отколкото за България.

  С други думи, нека да допуснем, че социалистическа Източна Германия е била на по-ниско ниво от социалистическа България и за нея е трябвало да се отделят повече пари. И то цели 4 пъти повече! Което е абсурд, но нека да го направим. Така ще имаме един резултат, чийто размер ще бъде извън всякакво съмнение, защото по-малка парична сума от неговата просто няма как и от къде да се получи. Тоест, тези допускания съвсем не са случайни – освен лекота при сметките, те биха ни дали една абсолютно пълна сигурност в достоверността на получения резултат, съотнесен към нашите възможно най-минимални изисквания. Обоснована по този начин, простата аритметика (1500 делено 4) показва, че минимално необходимата сума за рязък преход от една обществена система в друга при българските условия би била не по-малка от 375 милиарда евро.

  Невероятна е тази сума, нали!

  Тя не е измислена, нито пък е надута или преувеличена. Нейният възможно най-минимален размер вече е неопровержимо доказан от реалния живот, който е протекъл редом до нас.

  С други думи, реалната проверка в практиката на живия живот вече е показала категорично, че всички онези празноглавци и вдъхновилите ги в началото на реформите перестройко-превратаджии вътре и извън конкретиката на истински реалните условия в българските реформи, които са смятали за допустим, полезен, възможен и реално осъществим резкият преход и “шоковата терапия” в тези реформи, но не са знаели откъде да се вземат необходимите за това поне 375 милиарда евро, са едни жалки нещастници, на които е било напълно излишно да се обръща сериозно внимание и които не е трябвало в никакъв случай и по никакъв начин да бъдат допускани да пипат лостовете на държавното управление или да внушават измамно близки цели и надежди на безогледните съсипници на неговата материална основа.

 30. 30 Профил на Планинар
  *****
  Неутрално

  до IBM370/148+...

  Абе мухъл какво си тръгнал да ни убеждаваш колко пари са се изляли в Източна Германия.
  В статията се каза колко пари са ОТКРАДНАТИ от червените мекерета, които тъпия народ продължава да си ги избира и да им се радва.
  Егати Вие на кой свят живеете. От всичките Ви коментари по време на тези стати, тръбите как сме били добре при комунизма. Ако сме цъфвали и вързали, защо България ФАЛИРА през 1990 г. Може би Западът е виновен че се развивал толкова бързо

 31. 31 Профил на др. Иванов
  *****
  Неутрално

  За един ден да ви остави човек и глупости и скука във форума.
  До 1, да си живее международния империализъм. Аз единствен комай от форума имам връзка с него.
  Velichka84 абе голяма късметлийка си, аз си избодох очите да търся работливи българи и не намерих, ти къде ги видя? Ей сега ще ги пратя да работят и ще видиш как ще пощуреят из форума.

  Марш да работите тунеядци!/гледай сега какво ще стане/.

 32. 32 Профил на Пешо до Иванчо
  *****
  Неутрално

  Абе мама като не ти са ясни нещата,то по-
  не не взимай дума.Имали смче активи за 50 млрд.Но защо се взимат още пари на заем,бе малоумник.?Да са продали част от активите та да са купили нове заводи.Само
  че така не става както я мислиш ти.!!Тези активи са в строежи,заводимашини.Те са стрували горната цена като са купени,но в момента цената им е по малка.После не ста
  ва стар завод да се продаде.Кой ще го купи бе ?????

 33. 33 Профил на УУ до  №15
  *****
  Неутрално

  и на тебе не ти е ясно положението в ЕС.
  Германия и Великобритания не получават от ЕС нищо.Техният баланс към ЕС е бил винаги отрицателен.Или те плащат повече отколкото поручават.Затова Тачер на времето направи скандала,че плащат много
  заради фермерите на Франция.Недей да пишеш пълно ЛЪЖИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 34. 34 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  IBM370/148+... много дълго пишеш бе моето момче/момиче/, да не следваш за интелектуалец? Казваш по същество - 17 млн., похарчени 1,5 трилиона евро или по средно 88 хиляди на парче. 150 кв.м. ново жилище на човек. 300 хиляди километра магистрали. Най-голямата измама в историята. Ей на това му викам делавера. И на края източна Германия обрана и разорена до шушка. Я Величка да ви каже къде ходят като гасарбайтери. Там да бях успял да пипна нещо, ама не стана само големи банки и предприятия крадаха. Ама крадоха като за всетовно. Тия Костов за чирак няма да го вземат.Царя най-много да го пуснат да мете из банката. Професионалисти.
  А вие му прескачате кокалите на Тошо за някакви стотинки.
  Дано като обединяват Кореите хванем ръка с Ваньо и царо.

 35. 35 Профил на Ентусиазъм до 23
  *****
  Неутрално

  Въсхищавам ти се на ентусиазъма.На 23 год и аз мислих така като тебе в далечните
  60-години.Уви отвориха ми се очите много рано.Не бях доволен от номенклатурата в БГ и правих макар и малки протести на работното ми място,в квартала.Стараех да обядня на другите на къде отиваме.Това ми
  коства разходка да Белене.Не мога да го опиша.Дори Д.Телав писателя е бил н алагер,но итой не е можал да го опише.Се-
  га ти имаш възможноста да отидеш другаде да рабогиш и получаваш пари с които можеш да живееш.Тогава не можеше да се живее с една заплата.Имай пред вид,че докато са комунистите на власт България ще е все така бедна и лошо устроена.Приходите се харчат безрачзборно,отчетност няма,заплащането е минимално.Затова ти сега си в Германия.Разбирам че пращаш пари на родителите си.Хубаво!Но за тебе остава ли нещо?Парите пращани от българите в чужбина са помече от 1 млрд.
  еуро.Срещу тях хората получават хартиики.
  Къде отиват тези пари????????

 36. 36 Профил на Anton K
  *****
  Неутрално

  Робърт Максуел=Майкъл Чорни. Тези двамината и Луканов са мръсни убийци и пладнешки разбойници, наедно с цялата комунистическа шайка. Аз не мога да разбера как Чорни оцеля. Той успя да излъже сумати мафиози в България и Русия. В най скоро време Олег Дерипаска може да му духне по опашката.

 37. 37 Профил на дo IBM370/148+..и др.
  *****
  Неутрално

  Ей,IBM370/148+.. ако не се лъжа операционната ти система е от края на 60 години за това и така мислиш ако това избщо може да се наре4е мислене. Според тебе трябваше да си седиме в балгото на развития социализъм.
  А до др. твоята операционна система в глабата е още по стара. Царя такива като тебе го докараха. И давмата сте мръсни комунисти. А как ще сметнете кръвта която изляхте за тези 40 години и стотиците хиляди живота дето унищожихте? Дано до трето коляно ве гони провидението така както гонихте до трето коляно всеки който беше нещо преди 9-ти. Кескети одрипани.

 38. 38 Профил на Нормален
  *****
  Неутрално

  Дали слабоумните комуноиди могат да дадат на въпроса "Защо преуспяваща комунистическа България се е пънела да трупа упадъчната и порочна валута USD, а не прогресивната рубла?" отговор, не-изоморфен на кучи лай?

  Съмнявам се, но да видим, да видим...

  Give it a try, червени дебили!

 39. 39 Профил на Alex
  *****
  Неутрално

  Какво да говорим!
  С всяка поредна статия от разследването все едно и също: чудовищни безотговорни разхищения и бездънна некадърност. Бедна България, как креташ още?

 40. 40 Профил на Хамлет
  *****
  Неутрално

  Ентусиаст 35,прекланям се -жертвата,която си направил е достайна за уважение!
  Величка-23,не им обръщай внимание бъди такава каквато си -хора като Вас правят живота по лек и крепят надеждата за по-добро бъдеще!
  Др.Иванов,цинизмът и нихилизмът са присъщи на нещастните хора....

 41. 41 Профил на до 29
  *****
  Неутрално

  375 милиарда евро?????? Ти съвсем превъртя бе, другарю? И 500 млрд да преведат в бг-то, другарите Р. Овч., П. Коз., Щ. Говед., В. Гъз. и други чугунени селяндури ще ги изпапкат веднага, а другарите по низшите нива като тебе ще ги гледат, ще им се радват, ще изпапкат и те някоя огризка и ще обяснят, че е можело да се оправим ако са ни превели още 200 млрд.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 43. 43 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До др. (номер 34):

  Специално за тебе, този път ще пусна нещо сдъвкано. За да не се мъчиш да мислиш. И ще го напиша бавно. За да не се оплакваш после, че и да го прочетеш ти е трудно.

  В Източна Германия капитализмът се строи, като се започва от нулата. Построеното от предишната държава е изцяло обновено или напълно разрушено. За това на източните немци им трябват много пари. Западногерманските автори и донори на този план редовно си казват колко.

  В Българската държава се осъществи същия план – всичко построено от комунистите днес е съсипано и не става за нищо. Да, ама ние нямаме такива богати братовчеди, като източногерманците. На нас тяхните пари няма кой да ни ги даде. За разлика от Източна Германия, единственият външен донор на България е Европа.

  Е, и аз съм взел и сравнил двете дарения. Някой да има нещо против?

  И понеже ти и другите подобни на тебе нечленоразделници във форума не можете да си направите сами изводите от това сравнение, аз ще ги направя вместо вас:
  - Първо – германският подход за смяна системата, който се осъществява в България, е голяма глупост. Защото ние нямаме и никога няма да имаме немските пари.
  - Второ – в Германия този подход е обмислен и планиран, в България се случайно стигна до това положение. Защото перестройко-превратаджиит, които започнаха реформите, не разбираха какво правят и погрешно си мислеха, че „всичко е много просто” и морето е до колене.
  - Е, и понеже морето беше много дълбоко и бурно, когато те стигнаха до другия му край, тоест – когато най-после ни приеха в Европа, на кораба вече беше изпотрошено всичко.
  - Четвърто – за да не се занимават хората с техните глупости, перестройко-превратажиите отдавна са им подхвърлили едни други кокали, които са много лесни и много удобни за дъвчене и предъвкване – кой, какво, къде, защо и как бил откраднал.
  - Даже и съдебни дела по тези въпроси са скалъпили. Ама, няма никакво значение колко е пълна в тях истината и колко дълбоко разследващите са прогледнали в проблемите. Важното е хората да има какво да дъвчат и да не спират да го правят.
  - А, ако спрат – пускат се статии, като тези сега във вестниците. После, разбира се, ще има книги, филми и телевизионни предавания. От грижа за човеците, които са спрели да дъвчат.
  - Седмо, последно и най-важното – даже и всичко това скалъпеното да е вярно (а то, разбира се – не е, защото, както добре се видя от делата им – престройко-превратаджиите не са измежду най-баш-умните и нямат дори необходимото средно ниво) и всичките пари да се съберат и да се умножат по десет, пак няма да се стигне и до една десета от немските пари.

  Това показват сметките. Айде стига ти толкова, че да не вземеш много да се умориш.

 44. 44 Профил на jjj
  *****
  Весело

  Алооо мъдрия, ти какво предлагаш? Както казваше Бай Тошо? "Като идва перестройката, ние да се понаведем (навежда се под микрофоните) да видим какво става в другите страни и тогава, ако е хубаво да я направим и ние" Само докато сме понаведени някой да не ни "оправи" и отпед и одзад...

 45. 45 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До номер 37:

  Лъжеш се, разбира се. Виж по-горе, к'во съм написал за такива, като тебе - отвътре излъгани.

 46. 46 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До заекналата три пъти йот буква:

  Не ми викай, бе!

  Не по-важно, първо да разбереш какво става и после да питаш какво да правиш?

  Но, понеже ти сигурно първо стреляш, а после мислиш, ще ти дам един пример за добра цел, която можеше да бъде постигната - Словения.

  Само, че не карай сега да ти обяснявам защо. Първо първото, после второто. Нали така?

 47. 47 Профил на Анонимен
  *****
  Неутрално

  Знам от първа ръка за един бракуван завод за специални тръби,купен за ? милиона $ от Зап. Германия, демонтиран от наши специалисти през 80-те години и докаран в Попово, където си остана в калта. Това беше нашата "техническа" революция. Знае ли някой нещо повече за този завод?

 48. 48 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  Анонимен, този завод го монтираха късно и не му стигна времето да заработи. Още като се обърна кебапчето искаха да го вземат, но какво стана точно не си спомням вече.

 49. 49 Профил на др до IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  Не спомена какъв е резултата в източна Германия, същият като в останалите. само парите отидоха из джобовете на добри хора. Аз винаги говоря конкретно. Без да е получила милиарди от никъде община Несебър, по точно жителите й са далеч по богати от германците в най-богатите им провинции. Но там, в Сл.бряг и Несебър се работи.Там пазач на 24 ч. с 3 дни почивка взимаше миналата година 650 лв. по ведомост с осигуровки, премии и 30 кутии цигари на месец. Камериерка дето турски не знае хубаво, камо ли български - 450. Там вече работят от северните държави, от Германия, Англия - като гастарбайтери. Не съм чул някой от Несебър да работи в Германия. Едно семейство работи в Англия дълги години, но сега се върнаха и започнаха в един хотел на Банско, а лятото в комплекса. Детските градини са безплатни, а учителите не стачкуваха, защото общината им плаща добре. Училището е като хотел, само дето джакузита няма. Като дойде братовчед ми , който от двайсет години е в Германия казва:"Тук се чуствам абсолютен бедняк". И това го направихме последните 5-6 години. А го направихме, защото политиците в един момент не разбраха какво става и докато започнат да вредят организирано бяхме дръпнали.
  Няма оправена държава. Има оправили се хора. Тези които псуват комунизма, псуват и демокрацията. Все нещо им пречи. Един ме пита колко съм крал,отговарям му: като всички - колкото съм могъл. Точно този питащия е откраднал образованието си, окрал е с мързела предприятието си, не е пропуснал нито една възможност да гепи, но защото не може да завлече всичко, а иска, се сърди на другите. Капитализма е кражба. И незнайно защо, точно тези с комунистическите души и сърца, за които трябва да има равенство и манджа за народа, реват най силно срещу Тошо. И мечтаят за някакъв капитализъм дето ще ги хрантути като Тато. На тях не им пречи комунизма, пречи им, че те не са били на власт.

 50. 50 Профил на "др Иванов"
  *****
  Неутрално

  представлява враждебен към българското население елемент - паразит който трябва да унищожен.
  От особена важност е идентифицирането и неутрализирането на паразита.

 51. 51 Профил на Хамлет
  *****
  Неутрално

  до Др.-Благодаря за отговора (този за краденето)-имаш моето уважение за твоята искреност!За образованието не си прав,то се дава - не се краде! Що се отнася до познанията те няма как да се крадат - не се наливат с фуния в нечия глава един трябва да си направи труда да почете,което предполага известно усилие...Но по тошово време познания не се изискваха-изискваше се ЛОЯЛНОСТ и ето какви са били резултатите!
  "Няма оправена държава има оправени хора...."Не споделям цинизма ти - ще се съгласиш,че все пак има държави където броят на оправените е 80%-ако БГ се развива по твоите"правила никога няма да достигне това ниво. Упс!Забравих за Несебър....

 52. 52 Профил на IBM370/148+...
  *****
  Неутрално

  До др.:

  Др. Др.,

  Цитат:
  Не спомена какъв е резултата в източна Германия, същият като в останалите. само парите отидоха из джобовете на добри хора. Аз винаги говоря конкретно.
  Край на цитата.
  И аз говаря конкретно, ама ти не си видял какво съм говорил. Щото много много не четеш, предпочиташ повече да говориш. Ето го за тебе пак:
  Цитат:
  Нека за момент да забравим, че, безработицата в Германия (данните са от 2006 година) все още е на нивото на 10,7%, но, в източната част тя е цели 18,8%. Още по-тежко, обаче, е прякото сравнение – например, във Фрайзинг, един малък, но, много бурно развил се град на север от Мюнхен, който е в западната част на Германия, безработицата е само 3,9% (и това е двойно повече, отколкото е било преди само 3 години), докато от другата страна, например, във Вайсвасер, друг подобен (също така бурно развил се, но по времето социализма) малък град на юг от полската граница в източната част на Германия, безработицата днес е цели 24,6%. И всичко това е въпреки постоянно изливащия се върху източната част огромен паричен поток.
  Край на цитата.

  Ти казваш, че:
  Цитат:
  Без да е получила милиарди от никъде община Несебър, по точно жителите й са далеч по богати от германците в най-богатите им провинции.
  Край на цитата.
  Е, с това трябва да ти кажа, че можеш да избиеш всичката риба в цялото море. Само им го кажи това на рибите и те ще умрат от смях. Точно пък в община Несебър от небето се изляха милиарди и вместо гъби (голяма грешка, май) поникнаха някакви огромни и грозни хотели, които скриха морето на хората. И ако някой това не го вижда и си говори само, че пазачите в Несебър ей-така изведнъж били станали много добре платени, на мен просто не ми се говори с него и няма да му обяснявам нищо. Утре, може би, този някой утре ще дойде тук във форума и гурелите да му чистим.

  За твое сведение – аз не псувам нито комунизма, нито демокрацията. Но това българското не е демокрация и не влиза в правилото. За това и за всичко останало не харесвам перестройко-превратаджиит. Но те не са комунисти – те са руски мекерата и еничари. Тодор Живков също никога не съм го харесвал, защото знам много добре, че имаше много по-умни от него в партията. Но, не съм го „псувал” никога. С течение на времето, обаче, виждайки какво става наоколо, започвам да го уважавам все повече. Оказа се, че в миналото, обсъждайки колко не сме добре (сравнително), изобщо не сме знаели колко по-зле може да стане. Нямаше за това база за сравнение. Впрочем, между другото, Тодор Живков на времето също е поставен на власт от руснаците. В противовес на местните авторитети и умници.

  За днес - стига толкова.

 53. 53 Профил на П.Г.Удхаус
  *****
  Неутрално

  Господа ,стига сте коментирали икономиката на бившата ГДР,пишете по темата!Снощи по една телевизия Кольо Парамов бивш подуправител на БНБ в годините след 1990г, обяви,че от замяната извършена от Милен Велчев на външният дълг от долари в евро ,досега за три години сме загубили 1милярд лева!!Ако някой е сведущ по въпроса нека коментира това твърдение!!

 54. 54 Профил на до несебърския другар 49
  *****
  Гневно

  Ами такива като тебе направиха Несебър кочина, преди 10 години беше любимото ми място заедно със Созопол, сега и двата града са ми противни - бетон, цигания и селяндури като тебе. Нищо, слугувайте на долната прослойка на Западна Европа, аз пък си карам почивките в чужбина

 55. 55 Профил на бай ганьо
  *****
  Любопитно

  Един от най-богатите хора в САЩ и в цял свят Уорън Бъфет смята, че предаването на несметните богатства по наследство не отговаря на интересите на обществото. Легендарният американски инвеститор потвърди това на слушания във финансовата комисия на Сената на САЩ, пише БГНЕС.


  Слушанията бяха по повод опитите на управляващата Републиканска партия за отмяна или намаляване на данъците върху наследство. Бъфет обаче решително се противопостави на това, предаде ИТАР-ТАСС. „Мисля, че от момчета като мен трябва да бъдат сваляни повече кожи”, каза той. Принципната си позиция Бъфет аргументира с убеждението, че талантът и способностите на човека трябва да се оценяват преди всичко според собствените му заслуги. Такъв модел на обществено устройство, който се нарича „меритократия”, спомага за връщането на съществена част от особено големите състояния в държавната хазна.


  „Не смятам, че ресурсите на обществото трябва да се предават по принципа на аристократическата династия. Вярвам в максималното запазване на равните възможности в нашата страна”, каза Бъфет. През миналата година Бъфет сензационно заяви, че ще даде за благотворителни цели голямата част от личното си състояние, което тогава се оценяваше на 44 милиарда долара. Щедрият магнат е решил да даде за такива цели над 37 милиарда долара. Тогава той също казваше, че не вярва в предаването на капитали от подобен мащаб по наследство.

 56. 56 Профил на Милен Велчев
  *****
  Неутрално

  До умника под №53 Колю Паламов е от тая Живкова и Виденова шайка, която разсипа банковата система;раздаде лицензи на добре облечени бизнесмени и окраде държавата.Основната полза от сделката за дълга е, че той бе разсрочен във времето, когато на държавата няма да й е толкова тежко неговото изплащане.

 57. 57 Профил на пази БОЖЕ,сляпо да прогледа
  *****
  Неутрално

  Мъдри мисли от др.!!!!
  Без да е получила милиарди от никъде община Несебър, по точно жителите й са далеч по богати от германците в най-богатите им провинции. Но там, в Сл.бряг и Несебър се работи.Там пазач на 24 ч. с 3 дни почивка взимаше миналата година 650 лв. по ведомост с осигуровки, премии и 30 кутии цигари на месец. Камериерка дето турски не знае хубаво, камо ли български - 450. Там вече работят от северните държави, от Германия, Англия - като гастарбайтери. БЕЗ КОМЕНТАР

 58. 58 Профил на Абе ай би ем и така нататъка
  *****
  Неутрално

  Я сега отговори на най-важният въпрос - кой си и зак'во се бориш.

 59. 59 Профил на До умника №56
  *****
  Неутрално

  А,М.Велчев от коя шайка е? "Яхтената " ли?Въпросът е не защо е разсрочено изплашането на дълга,а защо е преобразуван от долари в евро??Поради непрекъснатото спадане на курса на долара спрямо еврото България е изгубила 1милярд лева досега за тези три години!!Отговори на този въпрос,ако си компетентен!!

 60. 60 Профил на Б.Б. софийски
  *****
  Неутрално

  МЪЧНО МУ Е НА ТОЗИ ПОЛУ-ДРУГАР IBM370/148+...ЗА правешката тъпа глава и умниците от партията.

 61. 61 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Основната полза от сделката за дълга е, че той бе разсрочен във времето,..." -основната пък полза от теб е, че си тъп като галош. Нищо не беше "разсрочено" а просто Миленчо превъртя част от дълга от една валута в друга. И то в момент когато долара почна да пада. Ей, комунягите от девет дерета вода ще докарат за да оправдаят собствените си золуми.

 62. 62 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Там вече работят от северните държави, от Германия, Англия - като гастарбайтери." - и като се събудиш - чаршафите мокри.

 63. 63 Профил на др.Иванов
  *****
  Неутрално

  IBM370/148+... Старах се и прочетох това което си написал и точно за това ти казах да не пишеш толкова дълго. както на мен на времето един висш магистрат ми каза: какви са тези искове по 5-6 страници, кой съдия ще седне да ги чете внимателно. Опитния адвокат пише иск или жалба от максимум 2-3 страници, другото е пустословие." Освен това, избирателно взетата безработица не е доказателство, трябвало е да дадеш пример с цяла източна и цяла западна Германия. И безработицата, макар и основен фактор не е единствен. Така или иначе, в източна живеят много по-зле от западна. Но така е било и преди Хитлер, особено на север винаги са били бедни райони.
  И да запомним: Разликата между "демократите" в ГДР и България е, че разрушиха ГДР за да я направят като ГФР през 1989 г. България беше разрушена, за да я направят като България през 1939 г. За съжаление българските "демократи" успяха.
  За Сл.бряг, направихме курорта такъв за да ви дадем шанс. Ние направихме едикакво си и обслужваме голтаците, за да ви дадем възможност вие да направите архитектурни чудеса и да обслужвате от милярдер нагоре. Ние печелим достатъчно, не се жалим. Верно, по нашите пътища и бентлито друса, ламборджинитата се трошат бързо, ама ще се мъчим за полза роду. А който иска да провери колко скандинавци работят, просто да се разходи из комплекса, защото те работят най-вече по откритите барове. Германците са обикновено готвачи. Заповядайте, разгладайте комплекса, но най добре заминавайте да мърморите в чужбина. Ние не сме достойни за потомствени графове като вас.

 64. 64 Профил на Нормален
  *****
  Неутрално

  Комунета, няма ли да се пробвате? Айде пак: защо прогресивната народнарепубликабългария се пънеше пряко сили да гуди някой друг долар, а не рубла? След като доларът е упадъчната и порочна валута на упадъчните и порочни САЩ, а рублата е прогресивна, носителнабъдещето валута на прогресивната, найразвитавсвета държава СССР?


  Аз се надявах, че като дойда днес във форума, ще има отговори, кой от кой по-дебилни, да ме развеселят в този мрачен и тъжен ден, а то йок.

  Айде, генерирайте някой друг бисер за доброто настроение на форума ... give it a try.

 65. 65 Профил на др.
  *****
  Неутрално

  Нормален, цитирай един документ в който е казано, че рублата е прогресивна, а доларът упадъчен и ще ти отговоря.

 66. 66 Профил на Мишо
  *****
  Неутрално

  "Там пазач на 24 ч. с 3 дни почивка взимаше миналата година 650 лв. по ведомост с осигуровки, премии и 30 кутии цигари на месец." - абе като пишете глупости поне мислете с гръбначния си мозък. Значи в най-богата провинция на Германия пазачите не взимат 325 евро на месец. Тук има луди за връзване. Тикво, минималната ПОЧАСОВА заплата в Германия е над 20 евро. А сега смятай, ако помниш таблицата за умножение.

 67. 67 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 917 Неутрално

  Другарят
  Ти съвсем за мезе ни взимаш бре хахахах от северните страни идват да ти работят в Империята на Източен Несебър част от Московския анклав или как !??! Хахаххахаха недей така, че ще припадна от смях. Ми аз да кажа освен на всичките ми колеги за атрактивните ви оферти и шансове за бъдеща реализация и просперитет и развитие и всички да се втурват към вас нищо, че и ние съществуваме някак си в 1 от най-богатите провинции в Германия където безработицата е само под 3% аххахахах еххх смешници смешницииииии много смях има още във вас то хубаво, че е той, че инак само с мухлясалия хлебес щяхте си останете!

  Hope is the first step on the road to disappointment.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK