Империята на задграничните фирми

Началото: "Имекстраком" - алжирската оръжейна връзка

Поверителният документ, разсекретен от Министерския съвет едва през 2004 г., с който от ръководителя на "Тексим" Георги Найденов са иззети правомощията му над първата задгранична фирма "Имекстраком"
ЦИТАТ:


"Кой друг може да бъде разстрелян освен такъв подлец и предател... Или Георги Найденов, или ние трябва да бъдем на подсъдимата скамейка!"


Тодор Живков пред Политбюро на ЦК на БКП и Колегиума на МВР, 13 юли 1971 г. по повод фирмата "Имекстраком"

През 1960 г. управляваната от БКП България става първата страна в социалистическия лагер, която изпада в неплатежоспособност. Комунистическата власт не е в състояние да изгради ефективна икономика и да връща заемите от СССР. Съветският ръководител Никита Хрушчов отказва нови кредити и това принуждава Тодор Живков да спасява поста си, като тайно продава българския златен резерв на Москва. Освен златото най-сигурният източник на твърда валута е търговията с оръжия...


На 24 септември 1963 г. Политбюро на ЦК със секретно решение дава съгласие "на другаря Георги Найденов да се издаде алжирски паспорт като на алжирски гражданин, без да губи българското си поданство", което още на следващия ден е потвърдено с "лично строго поверително" разпореждане на Министерския съвет. Целта е офицерът от Първо управление на Държавна сигурност (разузнаването), който е натоварен с тайните операции по доставянето на оръжие на Алжир, да бъде максимално улеснен. Три години по-рано той е назначен за ръководител на създаденото със "строго поверително" разпореждане на Министерския съвет външнотърговско предприятие "Тексим" към инженерното управление при Министерството на външната търговия (МВТ), отговарящо за търговията с оръжие и специалните суровинни доставки. Година по-късно, през 1961 г., Георги Найденов създава първото задгранично дружество с българско участие, като регистрира във Вадуц, Лихтенщайн, фирмата "Имекстраком" с основен капитал 10 000 швейцарски франка. Така е поставено началото на империята на задграничните фирми, регистрирани на Запад и в страни от Третия свят, за да служат за прикриване на операции на Държавна сигурност. Създадени под предлог, че са необходими за завладяването на нови пазари, те ще се превърнат след разпадането на комунизма в един от каналите за източване на национални капитали.

ЦИТАТ:


"Кой друг може да бъде разстрелян освен такъв подлец и предател... Или Георги Найденов, или ние трябва да бъдем на подсъдимата скамейка!"


Тодор Живков пред Политбюро на ЦК на БКП и Колегиума на МВР, 13 юли 1971 г. по повод фирмата "Имекстраком"


С одобрението на ръководството на БКП през първата задгранична фирма "Имекстраком" минават продажбите на оръжие за Алжирския фронт за национално освобождение. Фронтът дотогава води продължителна партизанска война (1954 - 1962) срещу френските власти. Българските


тайните оръжейни доставки


в които основна роля играе Георги Найденов, преодоляват френската морска блокада и обръщат хода на войната. За целите на операцията "Имекстраком" е регистрирана по начин, който напълно законспирира реалния собственик. Едно "лично строго поверително" разпореждане на Министерския съвет от 1963 г., разкрива, че "Имекстраком" е създадена на 5 декември 1961 г. във Вадуц от западногерманския гражданин Алфред Шилде. Както обяснява самият Георги Найденов в поверителна докладна до ЦК на БКП "на същата дата той (Шилде - бел. авт.) подписа пред нотариуса декларация за прехвърляне на правата си над фирмата на бяло, т.е. без да се посочва на кого е прехвърлена. Подписа също така и генерално пълномощно на наш представител за ръководене на фирмата. В момента, ако някой провери търговския регистър и събере сведения за фирмата, ще установи, че г-н Шилде продължава да е собственик".


След "Имекстраком" Найденов получава разрешение от висшето партийно ръководство да основе нови задгранични фирми - "Сикомин", Лозана, Швейцария, с основен капитал 100 000 швейцарски франка (70 процента българско участие) и "Сасия" в Алжир с основен капитал 40 000 долара при 50 процента българско участие. Чрез тях се изпращат български специалисти в Алжир, купуват се тонове маслини и портокали, урежда се продажбата на желязна руда от Алжир за нуждите на новопостроения металургичен комбинат в Кремиковци. Кораби, купени чрез задграничните фирми, превозват рудата до България. Дружествата на "Тексим" зад граница се разрастват - "Деманд", "Интроф" и "Казимекс" в Австрия; "Трансродопи" и клон на "Имекстраком" в Швейцария; "Икомев" в Лихтенщайн, "Литесбанк" и "Транлитекстур" в Бейрут, Ливан; "Интернационале трейдинг инвестмънт банк инкопорейтед" в Панама.


По това време дейността на "Тексим" е изключение от праволинейната линия на плановата икономика в социалистическа България. Заедно с държавно стопанско обединение "Родопа" и търговското предприятие "Булет" на тях им е разрешено да осъществяват дейност, много по-близка до свободното предприемачество, частната инициатива и пазарните механизми, отколкото до каноните на плановото стопанство, наложено по съветски образец. "Това бяха държавни предприятия, но по нищо не се различаваха от предприятията, които работеха на свободния пазар. Критерий за дейността им беше ефективността и печалбата, измерима в свободно конвертируема валута", посочва бившият първи зам.-председател на Министерския съвет Живко Живков. Експериментът обаче приключва малко след края на Пражката пролет, когато под натиск от Москва Тодор Живков разформирова трите предприятия, праща Георги Найденов на съд и си разчиства завинаги сметките с поддръжниците на опита - министъра на външната търговия Лъчезар Аврамов, вицепремиера Живко Живков и вътрешния министър ген. Ангел Солаков. "Съветските специалисти и съветското ръководство направиха оценка, която беше много погрешна, че това е уклон надясно, че ние насочваме развитието на


България по югославски път


Това стресна Тодор Живков и партийното ръководство. След това започнаха събитията в Чехословакия, а това още повече влоши нашето положение и впоследствие се отказахме от тази реформа", разкрива в показанията по дело №4 членът на Политбюро и премиер Гриша Филипов.


Голяма част от задграничните фирми на трите закрити предприятия са ликвидирани, а някои са прехвърлени към други външнотърговски организации. "Имекстраком" има същата съдба. Имуществото на "Тексим" за над 10 млн. долара, съсредоточено в нея, обаче създава големи проблеми на Живков. Алжирският оръжеен търговец Мабет Шареф предявява претенции към част от собствеността и поставя условие съдружникът му Найденов да не бъде съден. В крайна сметка на него са изплатени 150 000 долара, а уговорката шефа на "Тексим" да не бъде съден не е спазена. Случаят става повод на едно инфарктно заседание на Политбюро и на колегиума на МВР през 1971 г. , на което се обсъжда "Тексим", първият партиен и държавен ръководител да възкликне: "Има един факт над фактите... как Георги Найденов предаде народно имущество на един чужденец, подписа документ, че това дружество ("Имекстраком" - бел. авт.) е общо. Кой може да падне така, че да даде кораби народно имущество на един чужденец, освен един подлец и предател. Кой друг може да бъде разстрелян освен такъв подлец и предател... Или Георги Найденов, или ние трябва да бъдем на подсъдимата скамейка!"


Този случай става повод партийното ръководство да нареди да се извърши подробна проверка на всички регистрирани в чужбина дружества. Оказва се, че до края на 1969 г.общият брой на задграничните фирми надхвърля 80


и изпреварва значително по този показател другите страни в социалистическия лагер, дори и СССР. Един новооткрит доклад на МВТ от 1970 г., обобщаващ състоянието и дейността на задграничните фирми през 60-те години, разкрива, че в страната е липсвал какъвто и да било регламент за създаването им. Картината, описана в него, е следната:


- отсъствието на контрол и търсене на отговорност за допуснати нарушения;


- дейността на много от фирмите се разминава с тази, за която са регистрирани;


- за работа в тях са изпращани неподготвени кадри;


- мнозинството от директорите на фирмите безотговорно, нехайно и упорито не желаят да изпращат финансови отчети.


"Най-много неблагополучия и провали са в опитите на външнотърговските организации да организират в чужбина собствени или смесени фирми за производство. В тази област ние се оказваме най-неподготвени, а сме вложили най-много средства", се заключава в доклада.


Печалбата е 8 млн. долара, от които само 5 млн. са преведени в страната.


След ревизията правителството пристъпва към ликвидиране на общо 43 задгранични фирми. В тях дяловото участие възлиза на над 3 млн. долара, вложените допълнителни средства са близо 14 млн. долара, а загубите в резултат на прекратеното участие са 10.7 млн. долара. При такива финансови резултати приключва историята на задграничните дружества през 60-те години. На запазените близо 40 търговски дружества е възложена стратегическата задача да завладяват западните пазари за пласиране главно на българска машиностроителна продукция. Няколко задгранични фирми на ДС обаче никога не влизат в отчетите на МВТ пред правителството. Тяхната дейност е дълбоко засекретена, защото се занимават с контрабанда.Кой е Георги Найденов


Георги Найденов е роден през 1927 г. в Стрелча. Още като гимназист става нелегален и един от най-младите партизани. След 9 септември 1944 г. преминава курс за военни инструктори в Югославия, а след завръщането си постъпва в Първо управление на Държавна сигурност (разузнаването). През 1952 г. започва работа в Министерството на външната търговия (МВТ) като офицер на прикритие. Работи в българското търговско представителство в Египет (1952-1956) и в представителството в Истанбул, Турция (1958-1960). Назначен е за зам.-началник на инженерното управление при МВТ, което отговаря за доставката на суровини за оръжейните заводи и за търговията с оръжие. Оглавява създаденото през декември 1960 г. със "строго поверително" разпореждане на Министерския съвет "външнотърговско предприятие "Тексим" като фирма на инженерното управление за внос и износ с капиталистическите страни". "Тексим" е първото от редица предприятия, ръководени от Найденов, които по-късно са обединени в икономическа групировка "Български търговски флот". Тя и "Тексим" са закрити в края на 1969 г. по указания на Тодор Живков след натиск от Москва, опасявайки се, че провеждат политика, противоречаща на плановата икономика. Ръководството на "Тексим" е изправено на съд през 1971 г., но е оправдано. По настояване на Живков е започнато ново дело, което осъжда Найденов на 20 години затвор. Той излежава пет години, след което е освободен. След промените присъдата му е отменена, а през 1992 г. основава частна банка "Тексим". Почива през 1998 г.

Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на evala
  evala
  Рейтинг: Неутрално
 2. 2 Профил на Slash
  Slash
  Рейтинг: Неутрално

  Не е този другар, Костов ги е източил фирмите

 3. 3 Профил на pancho
  pancho
  Рейтинг: Неутрално

  Нищо ново под слънцето:

  CIA's ambitious post-9/11 spy plan crumble:
  The agency spent millions setting up front companies overseas to snag terrorists.
  http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-intel17feb17,0,2706918,print.story

 4. 4 Профил на Някой да е изненадан?
  Някой да е изненадан?
  Рейтинг: Неутрално

  България изпреварва значително по брой на задграничните дружества другите соцстрани...
  За СССР ясно - там хватката е друга. Но България е първенец защото от Източна Европа само българските комунисти не могат да организират като хората икономиката на страната си. Забележете, че става дума за 70-те години - точно когато са изядени окончателно тлъстинките от "онази" България. И затова нзпращат най-оправните си другари да се пробват на запад в контрабандата. Това е. Те толкова си могат.
  Потвърждение на тезата е и констатацията от доклада: "Най-много неблагополучия и провали са в опитите на външнотърговските организации да организират в чужбина собствени или смесени фирми за производство. В тази област ние се оказваме най-неподготвени, а сме вложили най-много средства".

 5. 5 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Има и един още лек въпрос, за който обаче никой не се сеща сега - какво са гепили другарите след 1944-та. Щото по това време у нас си е имало банки, имало си е спестявания, имало е ,разбира се, и изнудване: "Дай валутата, че мамицата ви разгонваме фамилна" . И валутата е взета без никакви затруднения, взети са скъпоценности, експроприирани са огромни количества ценности, накити, злато, картини, предмети и техника, автомобили и камиони, автобуси и мотоциклети, селскостопански машини,къщи, сгради, медицинско оборудване от лекарските кабинети, цялата собственост на бившите съюзнически легации, колосални количества стоки от складовете заминали директно с руските камиони още първата седмица, дрехи, бельо дори, ръчен багаж, пръстени, табакери, дори порцелановите нощни гърнета от двореца все още седят у наследниците на един другар... Мебели с резбована кожа, бюфети с дърворезба и мраморни плотове, кристални огледала, кожени дрехи, платове, огромни количества храни, тютюни, обувки... Грабежът е бил колосален, само от семействата на стоте хиляди, избити през първата година след 9-ти септември си представете какво е отмъкнато и как са изнудвани роднините да дават , за да запазят живота си. Верно е,че с кръв взеха властта, но грабежите не стихвали и масовата истерия парализирала нормалните хора. Достатъчно било да се появиш с бомбе и балтон от хубав плат и почти сигурно ти било привикването от отрядниците. Червената чума прекъснала пъпната връв на живота... А после започнала познатата рецепта с терора, глад, купони, нощни арести, шпиономания, обвинения: "Този е враг, да го ликвидираме", целият инструментариум на гнусния сталинистки режим тук се практикуваше до последно, щото култът към личността беше дребна гаргарка с размаха на живкковизма. И никакви истини няма да излязат изцяло, 99% от архивите са унищожени, езиците са млъкнали и всичко ще се стоварва върху мъртвите велможи, пукнали на свобода без възмездие. Затова са толкова силни икономически и техните наследници, 60-годишен зверски грабеж си е това, не е шега. Идеята за тарикатски капитализъм зад граница никак не е тормозел другарските кръгове, те ни най-малко не са имали някакви скруполи относно идеологическите противоречия. Демагогията на комунистическите лозунги, стоящи и до днес с неизличената боя по забутаните селски постройки имаше само една функция - да зомбира робите на социализма. Цялата извратена същност на комунистическия строй се криеше точно в това противоречие: господарите хич и не се интересуваха от идеология, от родолюбие, от някакви си там Вапцаровски лиготии за "Имам ли аз, то значи да имаш и ти". Другарите искаха само едно- зверска власт, деспотична кървава тирания, смазване на най-плахия опит за отпор, виц дори, тихо казан въпрос дори, поглед дори- веднага джиповете с озверелите гадове с автомати и червени ленти над лактите пристигаха пред дома на нещастника, имал дързостта нещо да промърмори и той завинаги е изчезвал в ямата на лагерите. Едва седем-осем хиляди са оцелелите от осемдесетте хиляди лагерници, минали през кървавите звероломни на концлагерите в България. И повечето от тях са се споминали няколко години по-късно. Малцината преживели по-дълго време май нещо не са били съвсем истински репресирани, те си знаят защо. Аз бях потресен през 1978-ма година от разказите на бивш затворник от Белене, присъствал на смъртта на чичо ми. Гледах го -развалина на 52 години, а изглеждаше на осемдесет, без зъби, с разкривени обувки и окъсан балтон, с угаснал поглед,никога нищо престъпно не е правил, просто баща му имал строителна фирма, отначало работел като техник до 47-ма, а после и за него дошли с джипката... И сега ще мътим по вестника с 50 годишно закъснение какво взели някога и къде го похарчили. Бе те взеха единствения живот на милионите измъчени поколения българи, живяли през комунистическата чума, сега ще се вълнуваме за "Тексим". Думи нямам...

 6. 6 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Ама сериозно ли се съмнява още някой ,че комунистите са си грабели ,та грабели още от първите дни на властта, още ли някой се съмнява, че между тях е имало " истински комунисти"? Че кой от вас не е чувал от поне един познат познатия рефрен:" той беше честен комунист, затова го ликвидираха" или "Той беше честен комунист и си остана беден с едно двустайно жилище". Познато ли ви е? Ами точно тези зекларации сами по себе си са достатъ(чни да срутят цялата фалшива идеалистична фасада на екскомунистическата носталгия, с която сега озлобените бивши слуги на червените феодали замерят обществото, безсилни да спрат срутването на една грозна история от сатанинска жестокост и омраза. Преображението им в капиталисти за десет минути без ни най-малки угризения просто извади на показ цялятя куха и лъжовна демагогия , с която ни заливаха денонощно от радиото, вестниците, екраните. Няма честен комунист, както няма и честен разбойник и убиец. Лекотата , с която партийните вождове и милиционерите си разпределиха държавната плячка доказва що за животни е раждала, ражда и сега българската майка разбойническа.

 7. 7 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Отделно пакостите , докарани от съветската окупация, която и до днес ни мачка, променили завинаги вероятното развитие на една малка цветуща България между двете войни, отделно мегаломанските скудоумия на правешкия диктатор, чиито последици ще има с години да преодоляваме, да си знаем още от сега ,че Кремиковци едва ли ще извлачи повече от три години, катастрофата там е неизбежна, а половината Софийско поле е мъртво завинаги, като и мъртвите полета пред Златица и къде ли не още. Дружбата с Путин е на път да осере и малкото нещо от Черноморието, което привлича туристи. Изобщо, майката разгониха на една прекрасна страна и народа и другарите, това ,което други душмани не успяха да развалят в България за столетия, другарите го развалиха за десет петилетки, ако можем така да префразираме любимия им лозунг...

 8. 8 Профил на f
  f
  Рейтинг: Неутрално
 9. 9 Профил на В допълнение...
  В допълнение...
  Рейтинг: Неутрално

  Да Хане,трудът на хилядите бригадири построили Димитровград-"как се наливаха основите"...,ученическите и студентските бригади,трудовите войски,съботниците-все безплатно:"дайте да дадем другари....!" От тях лозунгите а трудът от НАРОДА

 10. 10 Профил на jw
  jw
  Рейтинг: Неутрално

  Да, човек не може да бъде едновременно тези три неща: умен, честен и комунист.
  - Ако е умен и честен, не е комунист
  - Ако е умен и комунист не е честен
  - Ако честен и комунист, не е умен.

 11. 11 Профил на Do Han Krum
  Do Han Krum
  Рейтинг: Неутрално

  Всичко, което винаги пишеш, е 100% истина, написана кратко и ясно. Свидетел съм на всичко това. Баща ми, само защото е бил член на земеделската партия - Петковисти два пъти беше на лагер. Разсипаха го. А в града беше пълно с изселени софианци, в чиито апартаменти ж София се бяха настанили комунистически говеда.

 12. 12 Профил на Отегчени читатели
  Отегчени читатели
  Рейтинг: Неутрално

  В книгата на Люба Манолова "външният дълг и 10 ноември 1989" много ясно ие написано всичко с таблици, документи и решения на Бюрото на Министерския съвет всичко по "новата тема" на Христо Христов! Няма изчезнали документи, има плагиаство с бомбастични изрази!
  Даже не е смешно, тъпо е.
  В парламента от предишния мандат по тази книга един син депутат поиска да се направи проверка и бе създадена комисия. За задграничните дружества и Тошо Тошев преписа от сайта на Л. Манолова едно разследване.
  За Христо Христов - преписването на стари дела и скучното им представяне е стил на професионално безсилие.
  Ако иска да преписва да вземе тази книга, да влезе в сайта на авторката, да вземе и броевете на "Демокрация" по темата, Монитор и списание "Български дневник" и да преписва. Убедена съм, че след това от плагиатството ще издаде и книга! От преписи е най-сладко да издаваш, но има и Закон за авторското право и присъди по него. така че не е лошо да се внимава...
  До следващите преписи и плагиатства на Христов...
  И още нещо:защо Христо Христов не отиде в Дарик радио и да провери как забогатяха и кога. ще му подскажем - на тях им плати Костов заради януари 1997 година като вкараха пари от едно задгранично дружество и му купиха друго с тези пари. Благодариха на Р. Радев с пари на задгранични дружества за фалшивите репортажи от площад "Народно събрание". Хайде, Христо, пиши!
  Или пиши защо зетят на Йордан Соколов изхвърча от властта и го проверяваха - заради задгранични дружества.
  Засекретиха всичко за тези фирми, които след 1992 се разроиха от едно - на четири-пет.
  Ех Христо, толкова ли си тъп, да ти се налага да крадеш и преписваш?
  И не пиши глупости: тези дружества не са на БКП , а на българската държава.
  Бръсни си брадичката катинарче и си трай!
  И кога ще напишете защо на Иво Прокопиев му викат Лелиното?
  Кой и какви пари му дадоха?

 13. 13 Профил на От, Я Ицето да каже
  От, Я Ицето да каже
  Рейтинг: Неутрално

  Ице защо не отидеш в Дарик радио и да провериш как забогатяха радиобизнесмените и кога. Малко подсказване - на тях им плати друтгаря Костов заради януари 1997 година, като вкараха пари от едно задгранично дружество и му купиха друго с тези парички. Благодариха на Радослав Радев с пари на задгранични дружества за фалшивите репортажи от площад "Народно събрание". Помниш ли Ице как развилняли се млади репортерки вкарани в схемата какви бойни демократични площадни репортажи правиха? Хайде, Христо, пиши, като си казал "А" продължи с "Б" не се стеснявай!
  Например Ице не е лоша да отразиш и пиши защо зетят на Йордан Соколов изхвърча от властта и го проверяваха - заради задгранични дружества? Туй тещо го прескачаш, що така. Някак си в сянка остава некогашната секретарка на другаря Соколов ГЕРБ-ажийката ПОЛЯ СТАНЧЕВА. Оттам и изгря звездата демократка-седесарка и хоп ДИРЕКТОР на БНР. Сега хайде в ГЕРБ и понеже имаме опит ще правим с друг пишман демократ ИВАН НЕЙКОВ общинско РАДИО. А, познай Ице с кои парички. За товя информация засекретиха всичко за тези фирми, които след 1992 се разроиха от едно - на четири-пет и каква стана ТЯ? Де остана "комисията Луджев" и тогавашно изгряващата звезда на Иван Костов?Май позабравихме ония ти ми работи със Златков, студенските кооперации, митниците, и какво ли още НЕ. Почваше се процеса по ПЪРВОНАЧАЛНОТО НАТРУПАВАНЕ НА КАПИТАЛА където демократите хич не се шегуваха , а сериозно действаха...

 14. 14 Профил на От отегчени читатели
  От отегчени читатели
  Рейтинг: Неутрално

  Влезте на тези адреси и четете от къде е преписвал Христов!

  Кой разреши износ на капитали и създаване на задгр
  Кой разреши износ на капитали и създаване на задгранични дружества
  http://www.lubamanolova.info/29VDjuli_inv.html В търсене на изнесените държавни
  капитали ...

  clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=vlast&Number=1946053938&page=7&view=collapsed&sb=5&part= - 51k - Кеширана - Подобни страници

 15. 15 Профил на От отегчени читатели
  От отегчени читатели
  Рейтинг: Неутрално

  lubamanolova.info - РазследванияКой разреши износ на капитали и създаване на задгранични дружества? - 30 юли 2006 (Прочети) 1.Кой разреши износ на капитали и създаване на задгранични ...
  lubamanolova.info/razsledvaniq.html - 36k - Кеширана - Подобни страници

  lubamanolova.info - Хронология на едно убийство... натъкнах се на документи за едно не толкова известно явление в икономиката на страната - задграничните дружества. В ръцете ми попаднаха схемите за износ ...
  lubamanolova.info/aboutme.html - 10k - Кеширана - Подобни страници
  Още резултати от lubamanolova.info »

  Кой разреши износ на капитали и създаване на задгрКой разреши износ на капитали и създаване на задгранични дружества http://www.lubamanolova.info/29VDjuli_inv.html В търсене на изнесените държавни капитали ...
  clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=vlast&Number=1946053938&page=7&view=collapsed&sb=5... - 51k - Кеширана - Подобни страници

  Frog News - Публикува актуална информация, анализи и интервюта за ...... от списъка на Луканов си регистрираха фирми – основно задгранични и започнаха да препират парите. ... За 4 февруари четете сайта lubamanolova.info ...
  frognews.bg/Frog/index.php?option=com_content&task=view&id=4593&Itemid=1 - 105k - Кеширана - Подобни страници

 16. 16 Профил на В помощ на преписвачи и плагиати
  В помощ на преписвачи и плагиати
  Рейтинг: Неутрално

  lubamanolova.info - РазследванияКой разреши износ на капитали и създаване на задгранични дружества? - 30 юли 2006 (Прочети) 1.Кой разреши износ на капитали и създаване на задгранични ...
  lubamanolova.info/razsledvaniq.html - 36k - Кеширана - Подобни страници

  lubamanolova.info - Хронология на едно убийство... натъкнах се на документи за едно не толкова известно явление в икономиката на страната - задграничните дружества. В ръцете ми попаднаха схемите за износ ...
  lubamanolova.info/aboutme.html - 10k - Кеширана - Подобни страници

  Кой разреши износ на капитали и създаване на задгранични дружества?се създадоха задгранични дружества с държавен капитал, като регистрацията им се извърши по местонахождение - т. е. в съответната чужда държава. ...
  lubamanolova.info/29VDjuli_inv.html - 16k - Кеширана - Подобни страници

  5.В търсене на изнесените държавни капитали - документи ...Как продължава търсенето на парите и дълговете на задграничните дружества през годините на преход. * Как се разроиха те след 10 ноември и как със Закон им ...
  lubamanolova.info/8avg-inv.html - 24k - Кеширана - Подобни страници

  6.В търсене на изнесените държавни капитали - документи ...Кои депутати за последно попитаха в парламента за задграничните дружества и защо искането им за отчет и данни, както започна - така и замря. ...
  lubamanolova.info/9avg-inv.html - 24k - Кеширана - Подобни страници

  3. Защо Доклад на Луджев остана без последици?Част от задграничните дружества са известни и по тях започва проверка от немай къде, ... Ще дам следния пример, на две от задграничните дружества, ...
  lubamanolova.info/270307-inv.html - 21k - Кеширана - Подобни страници

  4.В търсене на изнесените държавни капитали - документи ...2 фонд "Финансиране на дейността на задграничните дружества с българско участие е ... След закриване на МВиВ и отдела му "Задгранични дружества" отчетите на ...
  lubamanolova.info/7avg-inv.html - 26k - Кеширана - Подобни страници

  В търсене на изнесените държавни капитали - документи ...Ще цитирам думите на Чакъров, казани по "Дарик", в които нямаше смисъл: "Да се добива информация за скрития транзит в задграничните дружества и там работеха ...
  lubamanolova.info/4avg-inv.html - 19k - Кеширана - Подобни страници

  3.В търсене на изнесените държавни капитали - документи ...Прехвърлянето на скрития транзит ли създаде задграничните дружества? Този въпрос бе поставен на 30 юли в ефира на "Дарик радио". ...
  lubamanolova.info/6avg-inv.html - 25k - Кеширана - Подобни страници

  Кой разреши износ на капитали и създаване на задгрКой разреши износ на капитали и създаване на задгранични дружества http://www.lubamanolova.info/29VDjuli_inv.html В търсене на изнесените държавни капитали ...
  clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=vlast&Number=1946053938&page=7&view=collapsed&sb=5... - 51k - Кеширана - Подобни страници

 17. 17 Профил на От отегчени читатели в помощ на плагиати и преписвачи
  От отегчени читатели в помощ на плагиати и преписвачи
  Рейтинг: Неутрално

  2.В търсене на изнесените държавни капитали - документи ...На две от задграничните дружества, на които е правена ревизия намерих запазена и Служебна записка на ревизорите Кирил Лалов и Бойко Христов. Дружествата са ...
  lubamanolova.info/5avg-inv.html - 21k - Кеширана - Подобни страници

  Убийството на Илия Павлов - влакът спря за смяна на водача... запознати с финансовите дела на БКП и задграничните сметки на държавата, .... дружество, доколко "Газпром" ще диктува и избира съдружниците си в него. ...
  lubamanolova.info/1juli_inv.html - 28k - Кеширана - Подобни страници

  1. Защо Доклад на Луджев остана без последици?... задгранични инвестиции и най вече под формата на задгранични дружества с ... който обслужваше външна търговия, външнотърговските дружества и "Кинтекс". ...
  lubamanolova.info/230307-inv.html - 18k - Кеширана - Подобни страници

  3. Как се измъкваха пари от родината преди свалянето на ЖивковТези афери проправиха пътя към бъдещите частни фирми, създадени с държавни капитали и към бъдещите задгранични дружества - проправиха пътя към натрупване на ...
  lubamanolova.info/28juli_inv.html - 25k - Кеширана - Подобни страници

  3.Каналите на Държавна сигурност/Друга Справка за състоянието на този фонд публикувам в главата за задграничните дружества, тъй като се отнася до отношението на тази фонд към въпросните ...
  lubamanolova.info/25juli_inv.html - 21k - Кеширана - Подобни страници

  Как се крадат милиониТези афери проправиха пътя към бъдещите частни фирми, създадени с държавни капитали и към бъдещите задгранични дружества - проправиха пътя към натрупване на ...
  lubamanolova.info/27juli_inv.html - 19k - Кеширана - Подобни страници

  13.Другите убийства и самоубийства... наяве данни за източване на национален капитал в чужбина и тайна приватизация на задгранични дружества чрез частни фирми на една синдикална централа. ...
  lubamanolova.info/27noem-inv.html - 21k - Кеширана - Подобни страници

  Как се крадат милиониТези афери проправиха пътя към бъдещите частни фирми, създадени с държавни капитали и към бъдещите задгранични дружества - проправиха пътя към натрупване на ...
  lubamanolova.info/26juli_inv.html - 26k - Кеширана - Подобни страници

  Ако имаше действаща Прокуратура - законът нямаше да е само на хартия... за източени банки и държавни предприятия, за средствата на 393 задгранични дружества, за аферата "Сапио", която спряна, дочака давност, за тези, ...
  lubamanolova.info/1sept-inv.html - 18k - Кеширана - Подобни страници

  3. Другари политици! Пиша ви бавно, защото схващате трудно...... регистриране на задгранични дружества. Така имаше възможност по още един начин да се осигуряват продукти от ембаргови високотехнологични производства. ...
  lubamanolova.info/13dec-a.html - 22k - Кеширана - Подобни страници

 18. 18 Профил на уточнител
  уточнител
  Рейтинг: Неутрално

  Поля Станчева не беше секретарка на Йордан Соколов, а началник на пресцентъра на парламента.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 20. 20 Профил на евро
  евро
  Рейтинг: Неутрално

  Тодор Живков се страхуваше яко от Георги Найденов,защото беше станалмного силен и богат.Всичко което направи беше държава в държавата и побърза да премахне един мислещ човек.Ако беше останал.Найденов България щеше да цъфти и всички щяхме да сме богати.Но,страха на бати Тошо тъпия беше голям.Но Г.Найденов имаше мангизи изпра си ги във Варшава с банка и след това откри банка в София и Пловдив .Мисля че Мария Найденова/негова племенница на Г.Н./ е още директорка на частната му банка в Пловдив.Да е жива и здрава.

 21. 21 Профил на ШОК
  ШОК
  Рейтинг: Неутрално

  Автора се е оплел като петел в кълчища в материалите, и въпреки асното желание да внуши определени инсинуации, съвсем не става ясно добре или лошо е това, че :

  1. Са били създадени "...предприятията, които работеха на свободния пазар. Критерий за дейността им беше ефективността и печалбата" ?

  2. На "... тях им е разрешено да осъществяват дейност, много по-близка до свободното предприемачество, частната инициатива и пазарните механизми, отколкото до каноните на плановото стопанство, наложено по съветски образец." ??

  3. " тези фирми изпращат български специалисти в Алжир, купуват тонове маслини и портокали, урежда се продажбата на желязна руда от Алжир за нуждите на новопостроения металургичен комбинат" ?

  4. "...Експериментът (изпреварил Пражката пролет !!)приключва под натиск от Москва" ??

 22. 22 Профил на ШОК
  ШОК
  Рейтинг: Неутрално

  Пускам го отделно, за да е по-отчетливо :

  На мен не ми стана ясно похвални или осъдителни са действията на Москва, която е упражнила натиск за спирането на тези фирми ?

  С други думи как трябва да ги разглеждаме, от днещна, демократична гледна точка, разбира се. Нали статията е писана сега, и отразява днешното виждане на събития от преди почти половин век ?

 23. 23 Профил на до ШОК
  до ШОК
  Рейтинг: Неутрално

  Авторът изнася факти и се опира само на документи. За тълкуването им имате глава на раменете.
  Ако искате тълкуване на фактите и на личните позиции на участвалите в подобни събития, потърсете сайта на Люба Манолова. От там ще научите, че по времето на Виденов "Успоредно с безредиците е предизвикана изкуствена инфлация, която след това служебният премиер Стефан Софиянски "овладя"!". С мнениея и позиции от вида "Кой ми с-ра в гащите?" ще се почувствате добре.

 24. 24 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Едва ли знес вече може да се обобщи друго заключение, освен че комунистите си баха и са перфидни мошеници и разбойници. Кретенската същност на тяхната икономика, в която те си бяха и господари, и отчетници на резултатите( мале, какви отчети се правеха), и критиците на гнилия Запад, просто няма как да се захване с някакъв опит за наукоподобно обяснение. Просто си бяха и са си разбойници, това е. А четници в бандата бяха и са ДС-катилите. Ето ви класически пример-схема за нагъл грабеж от името на НРБ, пари, които са влезли в черните каси, финансиращи и до днес комунистическите кланове, но изплащани от робите в България: Другарите теглят от името на държавата огромна сума от австрийска банка, вкарват изтеглените пари в същата банка, другарят Боев и пазачи на другаря Боев(да не гепи пък той мангизите), отиват при хер Вихърски, съдружник в задгранично дружество в Австрия, упълномощени са да теглят плащат с превод сумите за крупна доставка на машини за тежката индустрия. Дотук всичко е перфектно.Отиват заедно при господин Омар и съдружника му хер Колев в Щутгарт. Купуват от немски завод машини пред бракуване, машините се разглобяват и се почистват с разтвори и киселини, сменят им се външни агрегати, пребоядисват се, стават на вид нови, товарят се в прясно сглобени дървени сандъци и се внасят в Австрия. Оттам Боев купува втори път стоката вече от Вихърски за нечувано сума марки, сякаш ще достави сглобена космическа станция, машините идват в България, стоварват се в двора на някой завод, после нещо става със сандъците, а тук трябва да се питат бая другари какво е станало, аджеба. Вихърски прави проста аритметична сметка, вади всички разходи от заема,а останалите пари са си все още във Виена на разболожение на Боев, Вихърски и ко. Боев, Вихърски и ко през цялото време имат за задача да размножават тези и некои други пари още. За тази цел парите влизат в странни нерегламентирани доставки на некои специални стоки за приятелски режими, за некои и други още по-специални стокообмени с некои неофициални партньори, преследвани от Интерпол. Стопаните от ЦК и ДС обаче а напълно наясно какво става и а некой другар си позволи да се пооблажи, а са му пратили момчетата на Боев. Впоследствие мъртвата коруба на идеологията пада, другарите си разпределят една оформена нелоша сума от 25 милиарда долара, да речем, а останалото ограбено е башкън заделеното дотук.

 25. 25 Профил на Сириус
  Сириус
  Рейтинг: Неутрално

  Тук пак "отегчени читатели"..Абе тия дежурства ли дават...Явно "добрите" в ДС /цитирам ББ, НБ-Николай Бареков/нещо са притеснени от разследването...

 26. 26 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  Абе, червени тапони. Престанете с глупостите си - публикуват ви документи за грабежа на комунистите вие си чешете крастата с Дарик и други словоблудия. Бе вас жена ли ви е раждала или партията? Или са ви изпускали с главата надолу върху плочника? Ега ти гьонсуратите!

 27. 27 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Но схемите за грабеж в неоробовладелския строй, наречен хуманно "социализъм" в самата рОдина си бяха екстра измислени. Например грабежа от безплатната експлоатация. Я кажете как си обяснявате робията в строителните войски? А робията в "бригадите", толкова любимо изобретение на комунистическите велможи. Или наложената "ценност" да работиш безплатно като луд при фиксирана заплата , за да се "преизпълни план, другарки и другари". И бачкаторите си скъсваха ръцете от наднормено поизводство, а в замяна получаваха през август карти в тенекиените бунгала в Ахтопол. Ама само част от тях, останалите си караха отпуската през октомври и ноември. А имаше и друга хитра ангария, наречена "Ленински съботници".
  Той, социализЪмът в България, изобщо беше нещо с некои извратени икономически категории. Ами в коя друга страна цигарите,храните и алкохола,родно производство, имаха по-висока цена тук от тази на изнесените в друга страна? Е те тоа факт и до днес не моем да си го обЯсним, уважаеми другари и другарки. Се едно американските цигари у Америка да са по-скъпи от изнесените американски цигари у други страни.

 28. 28 Профил на Сириус
  Сириус
  Рейтинг: Неутрално
 29. 29 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Ала целият пладнешки грабеж, старателно направен с една едничка цел - запазване на икономическото господство на комунистическата банда след метаморфозата, надхвърля и най-грандиозното въображение с размаха си. Представете си само начина за приватизация на предприятията с доказана печалба, докарвани до фалит, за да може местният комунистически феодал и бандата му да си ги присвояват без пари. Разходете се из бившата индустриална зона зад София Север днес и си припомнете изпочупените до скоро халета, разграбените дворове, запустелите и уж "безстопанствени" заводски цехове. Днес като по някакво извънземно чудо там са блеснали модерни архитектурни комплекси, сякаш изневиделица някой е снесъл 25 милиарда долара, там ще видиш супермодерно оборудване ,нови съоръжения и камиони, а с изненада ще установиш, че цялото това икономическо чудо, кой знае като как, е собственост тъкмо на ексноменклатурчиците-комуисти .

 30. 30 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Вие сега се питате каква е била службата на вездесъщите герои от Държавна сигурност, освен да репресират населението, освен да пазят другарите, освен да се грижат за техните доларови разкошни ежедневни глезотии и странни прищевки от рода да утрепеш носорог в Кения или да си затвориш Лувъра за самостоятелно разглеждане. Другарите имаха и некои неприятни задачи, да речем. Например ,ако некой пиян син на гилем другар вземе че изнасили и после фърли от балкона некое глупаво честолюбиво момиче, дс-чистачите се грижеха всичко да се потули. Ако некое седемнадесетгодишно момче на наш другар катастрофира с открадна кола и счупи гръбнака на свое аверче, то от съдебните каси тайнствено изчезва цялата приписка, документи, експертни заключения, медицински свидетелства и пр. ДС-хероите обаче си изпълняваха мокри поръчки, наредени от КГБ най-регулярно. Ще срежат спирачните тръбички на лош нарочен бивш другар, отклонил се от "правилната" посока, ще бутнат с камион разприказвал се за нещо техен четник, ще понижат опиянчен и негоден за нищо милиционерски шеф, но инак се грижат абсолютно за лоялните си четници. "Той, Кире(Кире е прост селски, набутан от шурето на Главния в системата) , като напуснА второ, сега се уреди у една застрахователна фирма, много е добре, щерка му отвори аптека,он сега живее у Иван Вазов, видех го миналата седмица, добре е, а кво стана с Борето, с Борето бе, ее, нали го помниш на Станчев заместника, дето го млатиа пред магазина му 92-ра"...

 31. 31 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  Другарите много обичаха да вземат печалбата на некой завод, за да правят култура. Тяхна комунистическа мегаломанска мегалитна култура. Секретарят на ГК на Партията се обажда на шефа на завода и се отделят триста хиляди лева за паметник на загинали герои. Най хубавият хълм над градчето се терасира с камънаци, отгоре се прави чудовищен комплекс от уродливо измайсторени гранитни кютуци, поръчани на некой любим автор-участник в ловните дружинки на Живков, оценени високо и хпревисоко от Държавната комисия да архитектура и монументални изкуства при СБХ. Или от бюджета ще се задели страшна сума, та да може коньовичарчето Славков, склонил да легне с една голема красавица, да си направи "По хълмовете на времето". То вие си представете само що пари са поарчени, та за него да има и хонорар от 100 000 лв. А за суперпродукциите с кичозни филми на бездарници, с потънали в тях милиони и милиони народни пари, днес напълно негледаеми и тънещи в прахоляка на складоете, за това и дума не се отваря. А не е ли грабеж на народни пари издаването на томове в стохилядни тиражи, печатани на луксозна хартия, на придворните комунистически "поети"? "Култура, да му еба майката", както би възкликнал някой голем познавач в темата...

 32. 32 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: Неутрално

  И накратко заключението, обобщаващо казаното дотук: Какъвто им бе социализЪма, такъв им бе и капитализЪма.

 33. 33 Профил на до уточнител №18
  до уточнител №18
  Рейтинг: Неутрално

  Така де -началник на Пресцевнъра звучи някак си по общо и интлектуално нали? Нещо като позицията/професията/ не "домашна прислужница", а асистент на семейството...? И кой бе ШЕФ на "семейството" в парламента и мнозинство разбира се - "Другаря" ЙОРДАН СОКОЛОВ! Естествено думата на този другар относно това назначение е от ключово значение. На раменцата на красивата ПОЛЯ гълъбчето и кацва тогаз. Следва "демократично", обаждане и ПОЛЯ и изгрява звездата на шеф на БНР. Тогава демократка-седесарка, днес ГЕРБ-ажийка, това няма значение, ПОЛЯ и демократа ИВАН НЕЙКОВ ги сърби как да перат парички и сега щурата идея-общинско радио. Я, ПРОВЕРЕТЕ какво е завършила тази хубавица и какъв образователен ценз има?

 34. 34 Профил на Мечката
  Мечката
  Рейтинг: Неутрално

  Странна работа ... Винаги болшеветата след като вземат властта фалират и си правят ... Н Е П (Нова Икономическа Политика), която си е чисто пазарна ...
  Похвална самокритичност, но не достигат докрай в констатациите си - трябва им много повече време - до 1985-89 година. Бавни реотани са ... Дотук нищо лошо за Живков и режима, но лошото е, че не са знаели как да се борят на конкурентен пазар (защото изтребиха и затриха кадърните Българи, като Буров, Чапрашиков и други банкери и индустриалци, изгониха кадърните професори и поставиха рабфаковци на тяхно място):

  Цитат:
  Картината, описана в него, е следната:

  - отсъствието на контрол и търсене на отговорност за допуснати нарушения;

  - дейността на много от фирмите се разминава с тази, за която са регистрирани;

  - за работа в тях са изпращани неподготвени кадри;

  - мнозинството от директорите на фирмите безотговорно, нехайно и упорито не желаят да изпращат финансови отчети.

 35. 35 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "Така де -началник на Пресцевнъра звучи някак си по общо и интлектуално нали?" - малииии, тъпунгерите продължават серията "А вие що бийте негрите?". Бе, зеленчуци! Всичките слухове дет ги пускате по опашките и в клубовете по интереси да изсипете, пак не можете да скриете едно нещо - "комунист" е синоним на "крадец". И документи има. А такива тапони като теб продължават с кадесарската мания да сипете лъжи. Ми, "мили хора", дет викаше Продев. Това сте учили в милиционерските школи завалийките.

 36. 36 Профил на за 24-коментар
  за 24-коментар
  Рейтинг: Неутрално

  Е Хане,все пак и народеца се е "пооблажил"-някой пазач или домакин в споменатите заводи си е отнесъл някой и друг празен сандък да си направи "вила"на нивичката.....

 37. 37 Профил на Мишка №35 , а "демократите"?
  Мишка №35 , а "демократите"?
  Рейтинг: Неутрално

  "комунист" е синоним на "крадец" -пише №35 и след като прочете декларацията е обещал по телефона да каже какви са -демократите!

  ПОЗИЦИЯ на Демократи за силна България – София
  "Демократи за силна България – София: - не подкрепят проекто-бюджета на София за 2005 г. и задължават общинските си съветници да гласуват против него; - настояват за оставката на Владимир Кисьов като председател на СОС; - настояват за оставката на кмета Стефан Софиянски и предсрочни кметски избори. Начинът, по който се управлява София, е еднакъв с начина, по който Симеон Сакскобургготски управлява България. Неговото правителство е вредно, защото размива политическите граници, защото задкулисно вкарва бившите комунисти във властта, защото става параван за разграбването на държавата. Управлението на София, което ние първи нарекохме “модел “Софиянски”, е столичното копие на този модел “Сакскобургготски”. В Столичната община политическите граници също са размити. Управляващата софийска коалиция и бившите комунисти са в негласна коалиция. БСП директно участва в управлението със своите места в директорските бордове на общинските фирми. София се разграбва и се превръща в град на разрухата. Публична тайна е, че Столичната община е разделена между две групировки. Първата групировка е съсредоточена около Общинска банка и задкулисно се управлява от Любомир Павлов. Политически параван на тази групировка е партията на Стефан Софиянски. Втората групировка е съсредоточена около "Софийски имоти" и задкулисно се управлява от Антоан Николов. Политически параван на тази групировка са СДС, Гергьовден и партията на Евгени Бакърджиев. Дясното обединение, което Филип Димитров и Петър Стоянов представиха, няма да се състои не защото партиите в него имат принципни различия, а защото клановете на Софиянски и Антоан Николов не могат да се разберат. Демократи за силна България – София се обявява против този порочен модел на източване на общинска собственост за финансиране на партийно-семейни кръгове. Затова: - ние няма да подкрепим бюджета на София и призоваваме партиите, които претендират, че са десни, да го докажат като се присъединят към нас; - ние искаме оставката на Владимир Кисьов, който показа, че не може да се справи с председателството на Общинския съвет и запази олигархичния модел на управление завещан му от Антоан Николов; - ние искаме оставката на кмета Стефан Софиянски и свикване на предсрочни кметски избори в София". Декларацията на ДСБ: - http://dsb.bg/print.php?open_news=828

  КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!

 38. 38 Профил на Анализатор
  Анализатор
  Рейтинг: Неутрално

  Преди 18 г. българите научиха, че всеки от тях има задължение от поне по 1000 долара. Нищо, че някои от тях не бяха виждали в джоба си дори един долар. Тези, а може би и много повече пари им бяха натресени като "държавен дълг" от една
  партия, която обрече България на мизерия и страдания, които не заслужава. Приказките, колко бил способен др. Найденов, основал банка и пр. /на кого мислите са другите банки, които се пръкнаха след 1991 г, и обраха ка, кой ли път българите и "фалираха"/ са пълна глупост. В криминална държава, каквато беше и си остава България нещата се решаваха от политбюро по инструкции от Москва, а сега от тези, които обсебиха нашите пари и ни обрекоха на мизерия и безизходидица десетилетия напред.

 39. 39 Профил на П.Г.Удхаус
  П.Г.Удхаус
  Рейтинг: Неутрално

  Като цяло задграничните дружества са били печеливши.По време на перестройката преподаватели по икономика ги даваха за пример .Спомням си за едно дружество в Сингапур ръководено от Огнян Дойнов ,което под прикритие е притежавало кораби ,ресторанти,дори няколко публични дома!?От там тръгва и кариерата на Огнян Дойнов.Въпросът е кой след 1990г заграбва активите на задграничните дружества/имоти,банкови сметки,бизнес информация,патенти и т.н/Това е според мен важното!Колкото за дейността в Алжир имаше игрален филм за кораб с оръжие за "братския алжирски народ"възхваляващ нашата помощ в борбата с "френските окупатори".

 40. 40 Профил на тъжна приказка
  тъжна приказка
  Рейтинг: Неутрално

  Преди "светлият Девети"в Бг имаше едни наивници,казваха им ДАРИТЕЛИ.Богати хора но обществено ангажирани-заделили част от спечеленото в полза на обществото ей така по собствено усмотрение("ега си глупаците"-комунистичесо възклицание...).Училища,обществени сгради,стипендии за талантливи и бедни деца....ей така по християнски! В червената историята тези "наивници" са описани като "изядници","кулаци""експлоататори"...Днес голяма част от техните дарения събират прах по вилите,таваните и мазите на ДРУГАРИТЕ! Даааа такива ми ти работи....

 41. 41 Профил на до МИШО-№35 и останалите демократи?
  до МИШО-№35 и останалите демократи?
  Рейтинг: Неутрално

  Що млъкнахте бе? Ето Ви обръчите на демократите посочени в самата СОС -декларация на ДСБ. На мен ако не вярвате на нея съмнявате ли се? Цял линк съм Ви дал грледате и да се учите Вашта м..а манипулаторска.

 42. 42 Профил на до тъжна приказка - №40
  до тъжна приказка - №40
  Рейтинг: Неутрално

  тъжна приказка сега ще ти дам един линк и като цъкнеш, ще видиш баш демократичен ДАРИТЕЛ! Нема как да ти видя възклицанието нещастик, крадливо демократично мекере.....

  http://fip.bg/president.php?lg=0;

 43. 43 Профил на СОС- инф.бюро
  СОС- инф.бюро
  Рейтинг: Неутрално

  "Всички знаят, че г-н Радослав Тошев е син на г-н Т.Тошев, но никой не свързва името му с г-н Христо Дряновски - доскорешен изпълнителен директор и член на борда на директорите на Столичен електротранспорт. А трябва - той е втори съпруг на майка му и считам, че е имало конфликт на интереси. Сега същият 70 годишен господин е уреден като член на друг борд на друга общинска фирма. Нека г-н Бойко Борисов да не се прави, че не знае за този конфликт. Нали обеща в бордовете да няма хора на партиен прицпип, като е било досега"!

  ТАКА УПРАВЛЯВАТ ДЕМОКРАТИТЕ!......?

 44. 44 Профил на до ФОРУМА
  до ФОРУМА
  Рейтинг: Неутрално

  dnevnik.bg и читателите нека да видят КАК манипулаторите бързо им стихва "ентусиазма" когато се появи ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА.Веднага ме надушват и пълно радиомълчание. Марш под полите на булките и в кочината при прасетата. КОЛИЗЕУМА на ИСТИНАТА лъжата не търпи!

 45. 45 Профил на До ФОРУМА!
  До ФОРУМА!
  Рейтинг: Неутрално

  За да бъда чист пред съвестта си обявявам пред форума, че до Костовото управление работех в Държавна Сигурност! И имаха наглостта да ме уволнят! Мене! Бореца с корупцията, вражеската емиграция и предателите на социализЪма! Специалист в борбата с идеологическата диверсия! Жена ми работеше в заглушвателна станция! Въобще не съм отмъстителен! Но защо уволниха МЕН точно! А-а ма ха! За мен Костов е виновен за всичко!

 46. 46 Профил на Другарите анализатори-от кога си точим зъбите:
  Другарите анализатори-от кога си точим зъбите:
  Рейтинг: Неутрално

  Как да изкупим България
  Още 1973г. в-к "Работническо дело" твърди, че са заделени над 700млн.$, с които да БКП да изкупят собствеността в БГ при капиталистическа система.
  През 1984г. тези пари са 5,4млрд$. До 1990г продължават да растат. Това се извършва от Държавна Сигурност под ръководството на КГБ.
  При Виденов и комсомолските секретари станаха кредитни милионери! И източиха от България ОЩЕ 10млрд$! А хиперинфлацията заличи следите!

 47. 47 Профил на до 42
  до 42
  Рейтинг: Неутрално

  Погледнах и какво?Господинът-Антоан Николов е неземен! Как успява да се справи с всичките задължения,с които се е заел......
  PS:Не принадлежа към СОФРАТА-просто съм един от нещастните поданици на тази изтерзана страна.....

 48. 48 Профил на Обективен
  Обективен
  Рейтинг: Неутрално

  Очевидно е, че вече не сте първа младост, участници във форума. На тези години трябва да сте разбрали от опит, че хората не се делят на левскари и цесекари, комунисти и антикомунисти, когато ги оценяваш откъм морал и способности. В живота си някои от най-честните хора, които съм познавал, бяха именно комунисти. Стотинка да намереха на улицата, предаваха я в милицията. Работеха като изуглавени за общо благо и нищо не искаха. Спасяваха несправедливо преследваните си приятели с антинародна биография, а един такъв комунист, бог да го прости, защити приятеля си, подписа се за него в милицията, за да може той да отиде на екскурзия до САЩ, да получи там завещаните от баща му милиони и да не се върне никога тук, въпреки клетвите си... Всичко имаше тогава, има и сега. Съдът също не беше така подкупен, както ви изглежда сега-лично аз осъдих на ефективни присъди 3 -ма милиционери-побойници...Както и да е - не това е темата. Появата на тези дружества слдва да се разглижда като изцяло положителен факт - това беше единственият начин да се заобиколи дървеняшкия съветски образец, да се осигури на България достъп до продукция и пазари, както и до технологии, до които иначе не можеше да припари. Някои хора в тия дружества бяха умни, честни и работливи, допринесоха много за страната си, други бяха връзкари и треторазрядни ченгета,и завлякоха държавата а и всички нас...Защо се пенявите? Нима сега това не става - про това още по-безогледно, арогантно и жестоко? И не са задължително децата на комунистите, хич даже. Напротив, на техните врагове...Смисълът на форума е да се анализира, да се добавят щрихи -в нормалн, конструктивен, тон. Да си изливате комплексите не е работа - едва ли ще помогне на мнозина тук, да се почувстват по-добре, когато утре сутрин видят в огледалото озлобеното от собствения провал лице...

 49. 49 Профил на до експерта
  до експерта
  Рейтинг: Неутрално

  експертът да не се плъзга по повърхността на нещата защото му убягва факта, че баш комунягите си назначиха и капиталисти и демократи, за да е сигурно, че както превърнаха със своите действия "комунист" в синоним на "крадец" така ще направят и с "демократ". така днес ислиза, це всички са маскари, а фактът, че са произлезли от същото комунистическо котило се пропуска. как така се оказа, че колкото по-нагоре са ченгетата във властта толкова по-прочистени са им досиетата?

 50. 50 Профил на до №47
  до №47
  Рейтинг: Неутрално

  №47, видя ли сега как дежурните ДСБ-арски манипулатори веднага ревнаха. Да, ама НЕ! 1.Ще им пусна сега темата как се правиха СОС обръчите - 1997-2001г;
  2.Наш Антоан,зад завеските на една друга ЦЪРКОВНА фондация "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН"!Там често ще спрешнете ЯВОР ДАЧКОВ. Търговия под покрова на храма;
  http://pokrov-foundation.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=76
  3.Наш Антоан и в трета фондация-"ВИТОША"!Безценен крадлив играч; Поднасям Извинения за софрата. Нищо лично!

  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА!

 51. 51 Профил на до №49 - и кои ще са на митинга?
  до №49 - и кои ще са на митинга?
  Рейтинг: Неутрално

  №49 че КРАДЦИТЕ на ПРЕХОДА с просто око се виждат бе? Не е нужно да си ЕКСПЕРТ.Ами хайде сега да видим -"Лъчезар Иванов от ГЕРБ казал, че в България има гражданско общество, което щяло да подкрепи позицията на обединената десница и т.н. И кой беше Иванов? 1. НТе е ли този който преди да отиде в ГЕРБ бе член на СДС- крало чрез „Правителството на корупцията” България в периода 1997-2001г; 2.ДСБ-Иван Костов и съпартиеца му Константин Димитров. Самия Димитров във Враца в зората на демокрацията като СИНДИК опраскал предприятие на местната промишленост гушнато от пишман демократи. Сега се мълчи за ГРАБЕЖА на тия демократични синковци и говори само за "триглавата ламя"! А сега де!? 3.И кои призовават гражданите, кои са "опозицията"? Не са ли КРАДЦИТЕ НА ПРЕХОДА доказали как чрез АЛЧНОСТ и ЛАКОМИЯ, отдали се на ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ГРАБЕЖ построиха КОМУНИЗМА в личен план, живеещи днес в охолство, разгул, задгранични разходки и командировки в страните от ЕС; 4. В същото време 95% от "електората" тъне в МИЗЕРИЯ и НИЩЕТА, ограбени от тия същите, които се правят на демократи огладнели за власт и очите им вече в червено;5.Вгледай се №49, не са ли ТЕЗИ, които построиха палати, спа - селища, сафарита в Кения, разходки на о-в Пукет, медени месеци на брега на Червено море, лъскави возила струващи стотици хиляди евро;? 6.На тази ли „опозиция”, вярваш №49? 7.Демократа АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ, фукащ фсе наскоро пред къде пред репортер на НТВ с последния си модел мерцедес;9.Може би ДОЛОРЕС АРСЕНОВА с малкото НДК в полите на Витоша?; 9. Ами туристическия министър В.Василев с безброй хотели по морето; 10. Не е останал назад и вътрешния министър БОГОМИЛ БОНЕВ с ПАЛАТ в Банско. Как с министерска заплата се вдига такъв дворец? 11.Щяхме да пропуснем "другаря" ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ? Я да каже колко усилия е струвало да "гушне" почивна станция в Приморско за 100 000лв.(стари пари) или сегашни 100лв. Тя е на 4 етажа, по 30 стаи на всеки, ресторант, барове, барчета, гаражи, свободи площи и други помощни помещения. Сега е притежание на чехите.Този "елитен" крадец нека открехне как е "забърсал" и други терени и имоти, без да забравя да спомене "Червените покриви - само в Приморско!13.Ами СТЕФАН СОФИЯНСКИ, замъка в Поручек Чунчево и и Фалкона на Алиса? АНТОАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ и неговите ОБРЪЧИ писал съм за тях, ами другите СОС –демократи ИВАН НЕЙКОВЦИ и прочие? 13.Тези ли КРАДЦИ на ПРЕХОДА, на тях ли вярвате? 14. "Електората" излъган и ограбен не ще да ги гледа камо ли чуе тези грабители; 16. Последните избори за европарламент и местните се видя всичко. 17. №47 - "ДВОРЦИТЕ БЕ ТЯХНАТА МЕЧТА, ВИЕНСКИТЕ БАЛОВЕ, ЛЪСКАВИТЕ ВОЗИЛА"; 18. Шефа на теле. "Европа" ЕМИЛ СТОЯНОВ, брат на П.Стоянов не се стърпя, грабна Маргарита Ралчева,самолета и въртяне гъз на бал във Виена. Ето му мечтата, тя е вече факт? 19.А, Народа, кой го брои за нещо налеи? 20. Кой крал, крал де вика АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ. Другите да не са зяпали, а крали;
  21.№47 едно лингче за бала у нас? ЖИВИ и ЗДРАВ!
  http://bulgaria.actualno.com/news_148827.html

  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА!

 52. 52 Профил на Написах в#46 за източвани ДЕСЕТКИ милиарди $ от БГ, ...
  Написах в#46 за източвани ДЕСЕТКИ милиарди $ от БГ, ...
  Рейтинг: Неутрално

  А вие ми отговяряте за източени милиони! "МАЛКА" разлика в порядъците-100 до 10 000 пъти! В полза на БСП=ДС!

 53. 53 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "Що млъкнахте бе?" - абе зеленчук червен - за какво става дума в статията? Какво се обсъжда в нея? Ма много сте тъпи бе. Повтаряте си като мантра едно и също. А къде са 17 банки които комунягите срутиха по времето на Виденов? А къде отиде хляба по същото време? Не помните ли, идиоти, как се редяхме на опашки от 5 сутринта за един самун хляб? А заплатите по 10 долара и пенсиите по 4 долара при Виденов. Пак ли "демократите" са виновни? Никой не спори, че се краде в СОС. Ама що изпускате, че половината общински фирми бяха с бордове, командвани от комунягите? Защо това което не ви отърва срамежливо го забравяте? И още нещо - дайте поне едно доказателство за кражби от правителството на Костов. Ама доказателство, а не "една жена каза". Веднага реввам "Долу Костов". И наличието на фондация не е доказателство за кражба. Не разбирам телешката радост на някой от това че Антоанчо имал фондация. Страхотен довод! А сега всяка седмица арестуват комунистически издънки с белязани банкноти и се намират идиоти да реват как СДС-то ограбило България. Ма вие наистина сте дебили, Тутраканчовци. Или някой ви е насилвал през детството.

 54. 54 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  Апропо, Виденов остави хазната с 250 млн долара валутен резерв, а "крадливото" костово управление остави държавата с 7 млрд марки. Ха сега въпрос с повишена трудност, тапони, кой е крал?

 55. 55 Профил на до №52
  до №52
  Рейтинг: Неутрално

  №52 пак не сте в ЧАС и класната ще Ви дърпа ушите;
  1. Най големия ГРАБЕЖ от създаването на държавата като РАЗМЕР сума бе в периода 1997-2005г;
  2. Както е известно началото на грабежа започва от 1997г., навечерието на държавните активи непобутнати възлизащи на 300 милиарда;
  3.ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОРУПЦИЯТА реализира на 70% грабежа , това на височеството около 20% и останаха има нема 10 % за тройната коалиция;
  4. Така че моля манипулаторитке да отидат малко на курсове по ограмотяване;

  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА!

 56. 56 Профил на За Алжирските доставки на оръжие
  За Алжирските доставки на оръжие
  Рейтинг: Неутрално

  Последният кораб с българско оръжие довежда до окончателното изгонване на французите от Алжир. Той е платен със злато, събирано от населението!

 57. 57 Профил на до Мишо №53 - технология на "демократичните" ОБРЪЧИ!
  до Мишо №53 - технология на "демократичните" ОБРЪЧИ!
  Рейтинг: Неутрално

  Добре известно е че 17 години обществото бе жестоко лъгано и достигна до никъде! "Правителството на корупцията" прочуто с КРИМИНАЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ и заменилото го правителство на "височеството" с наглия ГРАБЕЖ направо разказаха играта на «електората» Да припомня как «СОФИЙСКИ ИМОТИ» чрез обръчите бяха ограбени жестоко софиянци! А.Николов, Ст.Софиянски,Е.Бакърджиев и Л.Пъпката чудеса от приватизационни далавери. Крадоха как турчин не е крал! Вижте как В. Каролев млъкнал, защото таткото и той в списъка! ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУПОВЕ, участвали в ГРАБЕЖА на София, чрез създадени десетки фалшиви псевдо дружества като: "Софийски имоти", “Елеват” - ООД, “Триадица - Приват” – АД, “Чистота - Приват” - АД, “Авеста Трейд 98”-АД , “Проксима-НТ”-ЕООД, “Витоша 13” - АД, МОЗ.77, “Централ”-АД, “Бета Корп”-АД, “Ирис-2000”-ЕАД, “Софинформ” –ЕАД, “Форум” – ЕАД, “Форум Елит”-АД, “МДЗ-Балша”-ЕАД, “Лидекс”-ЕООД, ОФ “Университетски строител”, "Парк Мария Луиза", “Парк” - АДСИЦ, София, "Астрима", "Дигеста", "Симетра", “Ателие - Софпроект”, “Софпроект - Магис”, “Софпроект - запад”, “Софпроект - център”, “Софпроект-инженерни системи”, “Софпроект-АСС”, “Софпроект-Универсал-90”, “Софпроект център 99”, “Софпроект Ц”, “Софпроект Реал РТР”, “Софпроект - Транспортно проектиране”, “Софпроект - София 21”, “КБКП Софпроект” , Приватизационен фонд "Св. София", "Общинска застрахователна компания", "Софийска компания за строителство". „ОМОФОР” ЕООД и др. Протоколи №5/20.01.2000г., №6/28.01.2000г., №19/11. 12.2000г., №20/22.01.2001г., №21/19.2.2001г., №24/30.03.2001г., №26/23 .05.2001г., №27/17.09.2001г., и др, са пример как е ставал грабежа на столицата от СОС- холдинга, Антоан Николов и Ст.Софиянски и «Софийски имоти», абсолютна помия! Ето ги нашите „герои” - ИГРАЧИ: Илиана Александрова Цветановa, Елисавета Лазарова Парушева, Тодор Борисов Страшилов, Антоан Димитров Николов, Николай Борисов Даковски, Недко Тотев Досев, Елена Борисова Довас, Мая Христова Кирчева, Георги Христов Кирчев, Стоян Евгениев Трайков, Владимир Славчев Златков, Венелин Николов Димитров, Иван Михайлов Делиев, Николай Исак Грасияни, Венко Георгиев Шишков, Николай Венциславов Тодоров, Галина Стефанова Атанасова, Емил Иванов Касабов, Венелин Георгиев Първанов, Банко Петков Банков, Кирил Николов Иванов, Димитър Петров Петров, Стефан Николов Топалов, Димитър Иванов Петков, Люсиен Александров Иванов, Асен Димитров Каролев, Доли Петрова Трендафилова, Мирослав Ласло Боршош, Иван Динев Бакалов, Петя Стойчева Захариева, Юлиян Иванов Георгиев, Никола Николов Пъдарев, Илия Петров Цонев, Николай Милков Милков, Пламен Илиев Илиев, Иван Делчев Колев, Хриса Стоянова Стефанова, Стефко Стоянов Дончев, Васил Георгиев Ангелов, Газуан Ахмед Шараф, Жени Радкова Коева, Даниела Цанкова Цанева, Иван Василев Иванов, Стоилка Димитрова Маждракова, Кристина Иванова Стоянова, Венцислав Милчев Стойков, Живка Драганова Павлова, Ани Иванова Трошева, Вера Генова Стойкова, Атанас Иванов Бойчев, Борислав Александров Попов, София Петрова Касидова, Николай Петров Касидов, Николина Стоянова Георгиева, Росен Йорданов Воденичарски, Росица Денева Сандева, Анелия Георгиева Вачева, Людмил Димитров Бойков, Николина Стоянова Георгиева, Орлин Конов Конов, Албена Василева Брашнарова, Юрий Асенов Станчев, Галина Христофорова Георгиева, Ивайло Синишев Ценев, Галина Христофорова Георгиева и други. Например чрез Илиана Александрова – Сивова, фирмата “ОМОФОР” ЕООД и учредената фондация “ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН” в мръсна игра бе вкарана и БПЦ, удар по православието и православния сайт www.pravoslavie.bg. Самия А. Николов, пречистен, чист като херувимче, дарител, манастири освещава, фитнес центрове открива, старчески домове, домове на сираци, голям християнин, чудеса! Грабителя станал дарител! Луда търговия под покрова на храма/БПЦ/! ЛЕГОВИЩЕ на ВЪЛЦИ! Пълен срам! И всичките, неосъдени и вкарани в ЗАТВОРА където им е мястото!http://dsb.bg/print.php?open_news=828 http://fip.bg/president.php?lg=0; http://pokrov-foundation.org/index.ph p?option=com_content&task=view&id=29&Ite mid=76
  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА!

 58. 58 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "Както е известно началото на грабежа започва от 1997г., навечерието на държавните активи непобутнати възлизащи на 300 милиарда" - оливките продължават - бившият главен прокурор пусна лакардията, че държавните активи възлизали на 30 млрд долара. Май ти си по-голям идиот и от прокурора, Тутраканчо. Абе, тапон! При Виденов беше направена ревизия на всички държавни активи. ВСИЧКИ! И сумата възлезе на 6 млрд долара. И от тези 6 млрд бяха приватизирани около 4 млрд. Ай сега си заври процентите дет си си ги измислил в правото черво. Щот от твоите "данни" само на лъжа мирише. И на още нещо, по неприятно. Ега ти фантазията 300 млрд долара. Ми нали, тъпако при 300 млрд собственост и при 10% печалба щяхме да си живеем като симеончовци. Бе като пишете нещо мислете малко, пък включвайте и главния си мозък бе тъпаци. Стига на гръбначен сте гилали.

 59. 59 Профил на до Мишо№53 - КРАДЦИТЕ на ПРЕХОДА!
  до Мишо№53 - КРАДЦИТЕ на ПРЕХОДА!
  Рейтинг: Неутрално

  В РБългария е налице ФЕОДАЛЕН модел на управление на обществото и демокрация, "демократи", е несериозно и навява смешки. Сън в лятна нощ!ТАКА, ГЕРБ,НДСВ,БДЦ, ОХДЦ, БНС,СДС,ОДС, ДСБ,ССД,сега Капонската БНД и прочие формации са измишльотините на прехода. Медиите обаче много обичаха „другаря ” Костов, на който бяха наложили ореола на светец. Този другар бил „десен”, алтернатива на лявото, на комунистите и прочие простотии. Издържал се бил от имотите на богатата Елена, не бил мултимилионер, мразел ДПС и какво ли не други лъжи и манипулации.Те криеха от обществото, че той е представетел на една нова каста, пример на посткомунистически богаташ – мултимилионер, представител на ОЛИГАРХИЯТА! Достатъчно е да се видим кои са бизнес партньорите, кръга от фирмените обръчи, средата на комуникация и нещата си идват на място. Например случая с хотела - убиец, собственост на "почтените" Мая и Георги Кирчеви от фирма "ХРИСОМА". Тази Мая е съучредител на фондация "Бъдеще за България"...? В нея участва и зетя на Командира, комсомолеца Георги Христов - 1998г. Забравихте вече социалистическия НАРМАГ с многото магазини в цялата държава нали? Няма го! Днес е собственост на приятелски кръг от обръча - Костов? Да видим хватките...!? През 1998г., с решение на СОС, фирма „Хрисома” и държавното "Нармаг" учредяват дружеството „Витоша” – 13, включаващо първоначално 4 държавни магазина. Година по късно 75 % от „Нармаг” е продадено на друга фирма „Тикотак”, зад която стои подставеното лице ливанеца Газуан Ахмед Шараф. Сделката включва 12 държавни магазина. Впоследствие се прави нова „хватка”, като се променя наименованието на „МОЗ” – 77. Тоест държавната „НАРМАГ” изчезва от полезрението на обществото, което всъщност е целта. Тук бандитите Антоан Николов, Любо Пъпката и Стефан Софиянски от СОС си свършиха работата. НАРМАГ завинаги изчезна, гушната от шепата мошеници. В капитала на „МОЗ” – 77 е включено и нашумялото кафе „ЛАВАЦА” на ”Витошка”, чийто собственици са познатите "герои" на хотела –убиец , Мая и Георги Кирчеви. Какво стана с приватизацията на увеселителното „СОФИЯ ЛЕНД”! Обръча - Костов и тук с нашия герой Газуан Шараф с други „ другари” - Светлин и Мирослава Нейнски. Мирослава и тя съучредител на фондация "Бъдеще за България”. Понеже другаря Костов много мразеше „ДПС” затуй щерката Мина през 1998г., започва бизнес във фирмата „СИ енд ЕН” с управител СЕРГЕЙ ФЕДЕВ ЧАУШЕВ. Чрез него се отива към приватизацията на ДФ” Нитекс” – Доспат и т.н. В заключение припомням е- „Кой не скача е червен”,Няма да Ви предадем” ! И докато едни скачаха, други като другаря Костов си прехвърлиха държавната собственост на предвидените по списък фамилии!
  Забележка! Има правно иднф.системи ДАКСИ, СИЕЛА и т.н. Лесно се проверяват дрежества и лица в неоф.раздел на продукта. Да няма оправдания. КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ и БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!

  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМЗА!

 60. 60 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "Да припомня как «СОФИЙСКИ ИМОТИ» чрез обръчите бяха ограбени жестоко софиянци!" - тъпако, къде тук е правителството на СДС? И за какво е статията, червена кратуно? За Антоан Николов ли? Абе теб май наистина са те изпускали с главата надолу. И си повтаряш едно и също вече месеци наред. И изреждането на имена и фирми нищо не говори. Къде са ти доказателствата? Къде? Всичко е предположения. А документите от тошово време доказват, че комунягите са крали с милиарди. Пак питам - къде са 17-те банки дет фалираха през Виденово време. Къде отиде зърното от резерва пак по същото време. Та народа остана без хляб. Защо Виденов остави държавата с 250 млн долара резерв, а костов 7 млрд марки? И сега всяка седмица излавят някой от същата банда с белязани банкноти. Само, че за тапони като теб това е нищо. Ти за софийските магазини ревеш. Ай сега пак ми пускай сополи за някой софийски дюкян.

 61. 61 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "Издържал се бил от имотите на богатата Елена, не бил мултимилионер, мразел ДПС и какво ли не други лъжи и манипулации" - чакам доказателства за всичко което си написал, тъпако. Всичко коет пишеш са лакардии от вашите седенки в клубовете по интереси. И най-тъпото е че си ги повтаряш с дебилно усърдие - копи, пейст, копи, пейст. А къде са ти доказателствата? И пак те питам Тутраканчо - за кво е статията и кво обсъждаме? Или си толкова тъп, че си забравил. Не се учудвам!

 62. 62 Профил на до Мишо
  до Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  Мишка ти вече изкрези. Ей, точно в тия протоколчета посочени в постинга иди в СОС и ги поискай, разгледай и тогава лай. Аз си ги имам отделно! Стига Мише, не се излагай.-№5/20.01.2000г., №6/28.01.2000г., №19/11. 12.2000г., №20/22.01.2001г., №21/19.2.2001г., №24/30.03.2001г., №26/23 .05.2001г., №27/17.09.2001г., и др...

  Спирам защото със стар грамофон не се спори. Много си зле крадлив демократе! Само, че де вика "другаря" КОСТОВ малка страна сме и да не се окажем братовчеди? Явно си от тези дето са на ЯСЛА и затова така ревеш...
  Жив и здрав!

  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА!

 63. 63 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМЗА!" - ти си единствено тежка форма на шизофрения. Комунягите са в едно правителство с ДПС, но ти с дебилно упорство повтаряш, че Костов "уж" бил против ДПС. Трябва или да си комунист или безкрайно тъп.

 64. 64 Профил на Браво на Мишо!
  Браво на Мишо!
  Рейтинг: Неутрално

  За блестящите писания! Браво! Браво! Браво!
  ..."и на клеветата строшава зъба"...

 65. 65 Профил на До Мишо и всички Мишовци!
  До Мишо и всички Мишовци!
  Рейтинг: Неутрално

  За блестящите писания! Браво! Браво! Браво!
  ..."и на клеветата строшава зъба"...

 66. 66 Профил на до ФОРУМА
  до ФОРУМА
  Рейтинг: Неутрално

  Боже колко заблуда има в тоя свят боже....

 67. 67 Профил на референдумец
  референдумец
  Рейтинг: Неутрално

  СКАТ и ЦИГАНИТЕ гласували на референдума за тръбата в Бургас. Това сочат резултатите.

 68. 68 Профил на ras16377431
  ras16377431
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  Хан Круме, мисля, че по екологичните въпроси си върл селяк, но аргументираната ти позиция срещу комунистите ме кефи максимално!

  gradinko.bg
 69. 69 Профил на kgb
  kgb
  Рейтинг: Неутрално

  да си червен е диагноза!

 70. 70 Профил на Mo
  Mo
  Рейтинг: Неутрално

  ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФОРУМА и Хан Крум!Още двама идиоти пораснали и остаряли по времето на червените кхмери.

 71. 71 Профил на До Мо
  До Мо
  Рейтинг: Неутрално

  Съгласен съм с теб.Още преди 15г.при едно от посещенията си в София големият полски дисидент и журналист Адам Михник каза:"Всички сме копелета на социализма".Нашите седесари,тогава не го разбраха.,дори се обидиха,че ги поставя наравно със новоизлюпените социалисти.Но Михник се оказа прав.Сега вече никой не се съмнява в думите му.

 72. 72 Профил на Burgas
  Burgas
  Рейтинг: Неутрално

  "67 да не манипулира форума,защото в Бургас циганите и турците не гласуваха на референдума.Дори и пенсионерите не излязаха този път.Гласува средното поколение.А против тръбата се говори от преди 1 година,но СКАТ реагираха след подписването на договора,а също и АТАКА.Които е следил събитията,много добре знае.Хронология!!!

 73. 73 Профил на Другарите анализатори-от кога си точим зъбите:
  Другарите анализатори-от кога си точим зъбите:
  Рейтинг: Неутрално

  Как да изкупим България
  Още 1973г. в-к "Работническо дело" твърди, че са заделени над 700млн.$, с които да БКП да изкупят собствеността в БГ при капиталистическа система.
  През 1984г. тези пари са 5,4млрд$. До 1990г продължават да растат. Това се извършва от Държавна Сигурност под ръководството на КГБ.
  При Виденов и комсомолските секретари станаха кредитни милионери! И източиха от България ОЩЕ 10млрд$! А хиперинфлацията заличи следите!

 74. 74 Профил на до Burgas
  до Burgas
  Рейтинг: Неутрално

  Поздрави на Burgas! Уважавам Ви, но по уважавам ИСТИНАТА. Трябваше да се говори за "тръбата" далеч преди това още по времето на "другаря" Костов, когато и той бе ЗА тръбата, че дори проведено цяло правителствено заседание със приета програма, финасиране, комисия начело зам.министър и т.н. Днес "другаря" Костов забравил работи, ама за всичко си има документи. Вашата работа същата. Следя СКАТ и то много преди година. Ревнахте кога? Когато Ви упря яйце у дупето. Като строяхте ХОТЕЛИТЕ, перяхте парички и приемахте куфарчета Ви бе хубаво. Вдигнахте туристическите красавци със съмнителни доходи, никой държавен орган не пита КАК и откъде капитали и сега кофти. Ревем та пушек се дига. Хич не Ви е до гражданите -бургазлии, ами другаде Ви стяга чепика. Приятели на РУСИЯ и сега нещем РУСИЯ. Бре тарикати с тарикати. Много умно. Тръбата била сега "лоша", дай референдум защо? Ами защото пречи вече на бизнеса, да правим гушки с краднатите някога от Народа пари. Няма по чисто и бързо превъртане пари в качеството на РЕНТИЕР нали? Де гиди вършина, че всичикте до един пишма орагтнизатори на площада и публично с пръчката по задниците!

 75. 75 Профил на бургазлия
  бургазлия
  Рейтинг: Неутрално

  СКАТ и ЦИГАНИТЕ гласували на референдума за тръбата в Бургас. Честните граждани бургазлии не се омешиха с тия нехранимайковци.Това сочат резултатите.

 76. 76 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "Днес "другаря" Костов забравил работи, ама за всичко си има документи" - комунягите засират всичко до което се докоснат. Абе тапир червен, колко беше нашата собственост на компанията за нефтената тръба при Костов? Забравил си нали? Защото червените кратуни сте като маймуните - помните по две минути. Та собсвеността беше 33% за всеки от участниците, Тутраканчо. А твоите червени предатели се съгласиха на 24%. За това Костов е против, тъпако. Сега вдяна ли? Ако не мога и на албански да ти го светна.

 77. 77 Профил на до Мишо
  до Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  Мишо,
  хапчето спря да ти действа и ти се разбесня. Е не става отставям те в ръцете на останалите форумци да ти четат простотиите. Отивам да правя салатата и малко гроздова братче че зе да умирисваш пак ФОРУМА. А бе драги тапир ли си , скалалаце ли си незнам, че кой продаде Нефтохим- Бургас на Лукойл и то на безценица.Само горивото в резервоарите бе 3 пъти над продажната цена. Ами Кремиковци за 1 лев, ами БГА БАЛКАН на цената на един тристаен? А, бе какво питам-международното положение е виновно и лошия бизнес климат. Страшно нещо еневежеството, ама другаря ти Мишо се събуди хвана клавитурата вместо лопатката за почистване на кочината и стой та гледай какво почнва сега. Здраво комунясване и громене на врага в червено...

 78. 78 Профил на от Гриша Ганчев с любов
  от Гриша Ганчев с любов
  Рейтинг: Неутрално

  Една малка корекция ако позволите - "Литексбанк", а не "Литесбанк". Останалото е добре.

 79. 79 Профил на до Гриша Ганчев с благодарност
  до Гриша Ганчев с благодарност
  Рейтинг: Неутрално

  БРАВО! Научил си азбуката....

 80. 80 Профил на NIBELUNG
  NIBELUNG
  Рейтинг: Неутрално

  забебелязвате ли как някои прехвълят топката на Костов,, Николов,и други сегашни ;демократи;Визирам номер(12,13,21,33,48)уф! уморих се да ги помня,и другите подобни.абе другари,ами ние говорим за доказани документи,и то комунистически,вие си знаете вашата песен,КОСТОВ Е КРАЛ!НЕ СИ МИЙТЕ ЛИЦАТА с чужда помия,още по-мръсни ставате.а пък други изпитвали досада.е това емалко по-перфиден начин да отклоняваш вниманието от темата,но все пак е елементарно!а по отношение на сегашното положение в БЪЛГАРИЯ--БИВшИ КУРВИ И КОМУНИСТИ НЯМА!

 81. 81 Профил на ХАХА
  ХАХА
  Рейтинг: Неутрално

  НАЙ-ГОЛЕМИЯ МАФИОТ В БГ Е КОСТОВ ЧРЕЗ ОЛИМПИЕЦА СЛАВЧО ИЗТОЧИ ТОЯ ЧЕРНИЯ ЕДНА КАМАРА ПАРИ.

 82. 82 Профил на Мишо
  Мишо
  Рейтинг: Неутрално

  "НАЙ-ГОЛЕМИЯ МАФИОТ В БГ Е КОСТОВ ЧРЕЗ ОЛИМПИЕЦА СЛАВЧО" - призовавам водещия офицер да направи медицински преглед на кадрите си. Пълно е с хистерици.

 83. 83 Профил на от дежурните но не в ДС а в форумите , дежурни по плагиатства и преписване
  от дежурните но не в ДС а в форумите , дежурни по плагиатства и преписване
  Рейтинг: Неутрално

  Не се хабете - всичко е разпределенои покрито, не е вярно че някой се дразни от христов - може ли да се предизвика раздразнение от преписващо и плагиатстващо момченце?
  осъзнайте се, ицо е крал, крал, но не е станал крал както казва народа
  и не ми цитирайте бареков - тази пловдивска фурия на клишета и думи без мисъл мисълта му все изостава на бареков, трудноподвижна е някак
  във форума от днес 19 има откъси от книгата на манолова, някой ги е пуснал за да се види откъде момчето е вземало
  много ги бива - четете и тогава пишете

 84. 84 Профил на кап.
  кап.
  Рейтинг: Неутрално
 85. 85 Профил на Карина
  Карина
  Рейтинг: Неутрално

  От 60-те години са почнали да създават тайна система от фирми, на някой да не му е ясно какво е станало и как са действали, когато стана ясно, че трябва да започват перестройката и на кого дължим днешното си мизерно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK