Търсят се фирми за сертификация на 100 общини по ISO

Министерството на държавната администрация обяви обществена поръчка за сертифициране на системи за управление в съответствие с международните стандарти в 100 общински и областни администрации. Проектите ще се набират до 27 август. Поръчката е разделена на 3 лота, като за участие във всеки един от тях трябва да се внесе гаранция от 5 хил. лв. По закон тази сума е до 1% от стойността на проекта, който се финансира по оперативна програма "Административен капацитет". При оценяването на офертите 50% тежест има предлаганата цена, а останалите се разделят между опита и капацитета на консултанта.


Съмнения за успешното приключване на проекта вече изразиха председателят на Европейската агенция по акредитация към Европейската комисия Лоренцо Тионе и управляващият съдружник на Moody International Иван Савов. Според тях опасността идва от кратките срокове за внедряване на системите за качество, които трябва да са готови до 20 септември. Това обричало на провал и издаването на сертификатите, защото системите нямало да работят ефективно. При посещението си в България Тионе предупреди, че е възможно нито една акредитирана в световен мащаб организация да не се яви на конкурса за сертифициране. Документи, издадени от непризнати компании, не се смятат за валидни и от Европейската агенция по акредитация.

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 3 Профил на Лоренцо Тионе
  *****
  Неутрално

  Офиса на председателя на ЕА 17.07.2008


  2008/EACH/008

  До г-н Николай Василев
  Министър на държавната администрация и административната реформа

  Уважаеми г-н Министър,

  За мен беше удоволствие да се срещна с Вас и Вашите сътрудници по време на последното ми посещение в София и бих желал да Ви благодаря за възможността, която ни предоставихте, като представител на официалната организация на ЕС по отношение на акредитацията, да проведем открита дискусия по въпроса и изразим нашата гледна точка и потвърдим още веднъж загрижеността, която споделих в писмото си от 15 юни 2008г.

  От нашата дискусия останах в впечатлението, че планираните доста „сгъстени” срокове за изпълнение на проекта, целят преди всичко да провокират по-бързо вземане на решения и по-голяма ефективност, а не толкова фиксиран задължителен краен срок на изпълнение.

  Разбрах и че дори и да не се направи официална промяна в планирането, Вашите служители ще бъдат особено внимателни при наблюдението на изпълнението на проекта, за да се гарантира, че и двата етапа – и на внедряване, и на сертификация на интегрираните системи за управление ще бъдат извършени задълбочено, ефективно и по подходящ начин, който да позволи реално постигане на основните стратегически цели, като по този начин се избегне чисто формалния подход, който не би имал никаква добавена стойност, както за българската публична администрация, така и за българската икономика и общество, на които администрацията е призвана да служи.

  Реализирането на проекта по правилния начин, със сигурност ще предизвика огромно забавяне във сроковете, които би трябвало да се доближават до тези посочени в писмото ми от 15 юни 2008г., но аз съм уверен, че Вие имате готовност и желание да приемете това удължаване на сроковете в името на качеството на резултатите.

  Бих желал също така да подчертая, че Българската служба по акредитация е член на ЕА и на Международното споразумение за взаимно признаване на сертификатите, и аз горещо Ви препоръчвам да ангажирате по подходящ начин БСА в наблюдението на ефективността на сертификацията, дори и ако избраните органи по сертификация не са акредитирани от ИА „БСА”.

  ИА „БСА” има изключително важна роля за страната Ви и трябва да участва по подходящ начин, особено в проекти като този.

  В заключение, бих желал да потвърдя, че ЕА ще продължава внимателно да следи развитието на проблема, и ще реагира незабавно в рамките на своите правомощия, в случай, че проектът се развие по неудовлетворителен начин.


  Лоренцо Тионе
  Председател на ЕА

 2. 4 Профил на Лоренцо Тионе
  *****
  Неутрално

  Офисът на Председателя на ЕА
  До всички заинтересовани страни
  15 юни 2008
  2008/EACH/006

  Относно: Проект на МДААР № К 07-31-3б23.11.2007 г. - “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрацията”, съфинансиран от Социалния фонд на ЕС и във връзка с внедряването и акредитираната сертификация на интегрирани системи за управление в българските местни власти

  Уважаеми господа,

  Получихме информация за горепосочения проект и в качеството си на официален орган на ЕС в областта на акредитацията, ние сме задължени да изразим нашето становище с цел да се предотврати вероятното застрашаване на репутацията на процеса на акредитация, доверието в акредитираната сертификация, както и стойността на самите стандарти за системи за управление.
  Съгласно информацията, която получихме, Проектът предвижда следните последователни действия:
  1)
  Разработване и ефективно внедряване на интегрирани системи за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000 (управление на качеството), ISO 14001:2004 (управление на околната среда) и ISO 27001:2005 (управление на информационната сигурност) в общо 100 български общини и областни администрации за периода 19 май – 20 септември 2008.
  2)
  Оценка и сертификация на горните системи от акредитирани органи по сертификация в съответствие с европейските и международни критерии и практики (т.е. акредитирани от органи по акредитация, членове на ЕА или IAF MLA) в периода 20 Септември – 30 ноември 2008.
  Приема се, че горните системи ще бъдат разработени паралелно в посочените организации като свързаните документи и самото действие на системите ще бъдат обединени в една обща рамка. Същото се отнася и за „сертификациите” („интегрирана сертификация”).
  Разбираме, че тази инициатива цели да насърчи изграждането и укрепването на култура и практики, свързани с качеството, в българската публична администрация като ефективни инструменти за подкрепа на развитието на българската икономика и както и за доброто на цялото българско общество – и искаме да почертаем, че дълбоко ценим това благородно начинание. Разбираме, че проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд и вярваме, че за ЕС тази финансова подкрепа е инвестиция, която трябва да има положителна възвращаемост за цялото бъдеще на Европа, тъй като напредъкът на един от членовете в много отношения е напредък и за целия Европейски съюз.
  В тази връзка бихме желали нашите коментари да се разглеждат като положителен принос, с който се стремим да подкрепим постигането на горепосочените стратегически цели.
  В същото време, в стремежа си да бъдем конструктивни, ние сме задължени да подчертаем някои от рисковете, свързани с начина, по който оперативно е изграден проекта, може би поради прекален ентусиазъм и амбиции.
  Всъщност именно подхода за реализиране на този проект ще застраши ефективното постигане на неговите цели. За да бъдем по-точни и ясни, ние ще коментираме отделно в две части двете точки посочени по-горе.
  1)
  Разработване и внедряване на интегрирани системи за управление.
  Този етап е от първостепенно значение за реализирането на стратегическата цел за изграждане и укрепване на култура и практики, свързани с качеството, в българската публична администрация.
  Всъщност крайната цел е администрацията да е в състояние да удовлетворява нуждите и очакванията на икономическите оператори и на гражданското общество, а именно – да е в състояние „да създава и доставя качество” при изпълнението на основните си задачи на регулатор и доставчик на услуги – всичко това със сигурност ще бъде улеснено чрез въвеждането в организацията и дейността на администрацията на системния подход към качеството, базиран на правилното управление на ресурсите и процесите с цел да удовлетворяват очакванията на директните потребители (съответствие с ISO 9001), както и на по-голям кръг заинтересовани страни (съответствие с ISO 14001 и ISO 27001).
  Не трябва да се забравя, че усвояването на системния подход, а именно ефективното и адекватно използване на системите за управление за създаване, поддържане и доставяне на икономическо и социално качество, непременно изисква процес на културно съзряване, който е уникален за всяка организация.
  Този процес разбира се би могъл да бъде подкрепен от консултанти, но само като допълнение, но не и като заместител на вътрешното съзряване.
  Проектът, очевидно, сериозно разчита на приноса на Консултантите (по-точно на двата избрани консорциума). Но освен ако вътрешната подготвителна работа в засегнатите администрации не е била започната преди достатъчно дълъг период от време (най-малко 1 година) (*), е изключително невероятно работата на консултантите да доведе до значимо (а не само формално) внедряване на ефективни системи за управление в стоте общини и областни администрации за период от по-малко от пет месеца (който включва и сезона на летните отпуски).
  Това време ще бъде недостатъчно дори да се разработи подходяща документация на системата за управление (освен ако те не се направят еднакви за всички), особено като се има предвид същностната сложност на интегрирания подход, а и всички знаем, че създаването на документите е само част, и то незначителна, от процеса на внедряване на ефективна система за управление. Този факт ще остане непроменен дори и да бъдат ангажирани по-голям брой консултанти. Основният проблем ще продължава да бъде налице.
  В тази връзка ние горещо препоръчваме да се преразгледа планирането на тази част от проекта, както се започне с въвеждането на подготвителна фаза, състояща се от брифинги, семинари, курсове на обучение, разглеждане на казуси, изпити и др., които да ангажират ключовия персонал от всяка от администрациите, включени в проекта. В края на тази фаза, която би трябвало да продължи няколко месеца като се има предвид големия брой на участващите организации, за всяка от тях ще бъдат налице „ембрионите” на системите за управление, на едно достатъчно добро ниво на интернализация.
  След това системите биха могли да бъдат допълнително развити чрез разработването на документи, които да станат неразделна част от живота на организацията и да се тестват оперативно, така и да се стигне до фазата на пълно внедряване. Тази дейност би отнела още няколко месеца.
  Консултантите биха могли да бъдат полезно ангажирани в горните дейности, свързани с обучение, разработване на документи, прилагане и пилотно тестване, но водеща роля трябва да има ключовия персонал на ангажираните администрации.
  В обобщение, ние сме убедени, че времето изисквано за адекватно разработване и ефективно внедряване на интегрираните системи за управление в този случай, трябва да бъде най-малко между 10 и 12 месеца (повече от два пъти от планираното време в Проекта).
  (*) Това не знаем, но го изключваме на базата на информацията, която имаме.
  2. Сертификация на интегрирани системи за управление
  Самата същност на понятието „качество” (способност за удовлетворяване на нужди) изключва възможността сертификацията, като независима и надеждна оценка на съответствието с приложимите изисквания, да е крайна цел сама по себе си. Тя, обаче, е ефективен инструмент за създаване на достатъчна увереност и заинтересованите страни за тази способност.
  Още повече, тя представлява външен стимул за организацията да поддържа съответствие с изискванията с течение на времето. В тази връзка ние оценяваме високо включването в проекта на етап на сертификация като адекватно и ценно допълнение към другите дейности.
  В този случай обаче ние сме задължени да изразим сериозната си загриженост. На първо място трябва да се отбележи, че сертификацията може да бъде стартирана единствено след като системата е действала от достатъчно дълго време, за да даде възможност на организацията да генерира записи, които органът по сертификация да подложи на оценка (приблизително 3 месеца). Опитът да се стартира процес на сертификация в деня след (или „същия ден”), в който е приключило изграждането на системата, е напълно безсмислен.
  Такава сертификация е невъзможна, и в случай че се направи, тя не би имала никаква стойност.
  Например, ако приемем, че дейността по разработване и внедряване на системите за управление, съгласно процеса описан в точка 1 по-горе, започнал през май 2008, приключи до 1 март 2009, сертификацията ефективно би могла да стартира едва през май 2009.
  Още повече, че минималният срок изискван за практическото извършване на целия сертификационен процес съгласно изискванията на приложимия стандарт ISO/IEC 17021, който трябва да бъде стриктно спазван от всички органи по сертификация, включително извършването на евентуални предварителни одити, одит етап 1 и коригиращи действия, одит етап 2 и коригиращи действия, вътрешен преглед и решение за сертификация, и като се има предвид допълнителната сложност по същество на интегрирания подход, не би могъл да бъде по-кратък от 3-4 месеца за всяка от одитираните организации.
  Следователно, за да се извърши сертификация на тези сто организации е необходимо 100 екипа от одитори да работят паралелно в продължение на 3-4 месеца. Дори и да приемем, че това би могло да се реализира на базата на наличните ресурси (което също е съмнително), сертификационната програма не би могла да бъде завършена преди юли-август 2009.
  В заключение
  В светлината на горните съображения, времевият график за изпълнение на Проекта, а именно 19 май 2008 – 20 септември 2008 за разработване и оперативно внедряване на интегрирани системи за управление в 100 структури на публичната администрация в България и 20 септември – 30 ноември за сертификация, е напълно нереалистичен, най-малкото на базата на информацията, с която разполагаме.
  Системите за управление, дори и сглобени по някакъв начин, няма да са нищо повече от набор от документи, които ще останат отчасти или напълно неразбрани и неизползвани от организациите, участващи в проекта.
  Такива системи не биха могли да бъдат сертифицирани от органи по сертификация, акредитирани от членове на ЕА или IAF MLA.
  Ако бъдат издадени сертификати, те със сигурност не биха били достоверно доказателство за способността на сертифицираните организации да доставят очакваното от тях качество, както поради очакваната ефективност на системите, както и поради недостатъчното време планирано за процеса на сертификация.
  В обобщение, Проектът няма да постигне иначе благородните си цели да насърчи изграждането и укрепването на култура и практики, свързани с качеството, в българската публична администрация и ще излъже очакванията, на които ЕС е основал своята финансова подкрепа.
  Убедени сме, че отговорните български власти, и особено Министерството на държавната администрация и административната реформа, както и другите заинтересовани страни, като консултантските организации и органите по сертификация, ще вземат предвид нашето становище.
  ЕА ще продължи внимателно да следи развитието на случая, и в тази връзка, потвърждаваме, че сме готови на среща с посочените по-горе заинтересовани страни за допълнително обсъждане на тези въпроси.
  С уважение,
  Лоренцо Тионе
  Председател на ЕА

 3. 5 Профил на IVAN SAVOV
  *****
  Гневно

  НА МЕН ЩЕ МИ ДАДАТ ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ? ДА УЧАСТВАМ С МОЕТО МУУДИ!!! Моля ВИ се - все пак това са парички - аз за тях г..а си давам, иначе мама ще се кара - и ТИОНЕ доведох, и калцоне го черпих, но нещо никой не ме е...а((( А аз съм най-добрия и единствен специалист - няма други сертификатори в страната АЗ СЪМ, АЗ СЪМ......

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK