ДПС – поглед отвътре

ДПС – поглед отвътре

© ДневникПреди близо месец от крепостта на Ахмед Доган - Кърджали, тръгнаха протести на селскостопански производители и животновъди срещу земеделското министерство, което партията му управлява вече два мандата. Малко по-късно ДПС загуби председателя и мнозинството си в Общинския съвет в Ардино. За партия, от която в публичното пространство излизат почти единствено "крилати фрази" на лидера, но не и кавото и да било признаци за движение отвътре, подобно лятно вълнение изглежда почти като петбалово. Тук обаче е и проблемът – дали случващото се е симптом за по-дълбоки трансформации вътре в електората на ДПС, или това са само леки протуберанси, които ще отминат като лятна буря и ще затихнат като НДПС на Гюнер Тахир?От 8 до 20 август, социологическа агенция Алфа Рисърч проведе поредица от дълбочинни интервюта и представително количествено проучване сред 560 потенциални избиратели на ДПС в районите Благоевград, Добрич, Кърджали, Силистра, Търговище, Шумен и Хасково. Макар и да няма претенциите да обхваща всички аспекти от сложната икономическа и социално-политическа картина в тези региони, изследването показва някои интересни тенденции, които очертават възможните варианти в политическото поведение на твърде изолираната, несловоохотлива и обикновено страняща от външно внимание турска общност у нас.
Жизнен стандарт, икономическа диференциация и .... оптимизъм
Около 70% от турците в България живеят в селата, близо 55% са с основно образование. В голяма степен това определя сравнително ниският им икономически статус и трудната адаптация към икономическите отношения на прехода. През последните години обаче, тенденциите и при тях са не по-различни от наблюдаваните в национален план. От 2001 до 2008г. безработицата сред турския етнос спада три пъти – от 41 на 16%. В структурата на заетостта доминира строителството (30%), производството и търговията (около 25%), селското стопанство (20%). Служителите в администрацията нарастват от 4 на 9 на сто, частните собственици са около 5%, колкото е делът им и сред цялото население. Диференциацията между бедни и богати нараства, въпреки че само една относително малка част живее в големите областни центрове, където стандартът на живот е най-висок. С най-добри финансови показатели са хората, които работят на повече от едно място – често се съчетават администрация и земеделие, търговия и производство, администрация и дребен бизнес и пр. "На дъното" са работниците в селското стопанство и пенсионерите. Ако говорим в обективни икономически показатели, турският етнос днес е между българите и ромите. В редица отношения обаче, като например структура на заетост и икономическа активност, той се доближава много повече до българския, отколкото до ромския.


Така е по обективни икономически показатели. Много различна е картината, когато се премине към субективните оценки. Обратно на категоричния песимизъм на българите, турците са доволни като цяло от начина, по който се променя живота им през последните години. А в сравнение с мнозинството от населението, са направо "ултра оптимисти". Така например, националните проучвания сочат, че само за последните шест месеца делът на домакинствата, според които финансовото им положение се влошава, нараства от 39 на 52%, като това са най-негативните оценки от средата на 2004г. Аналогични са очакванията за близкото бъдеще - 42% предвиждат влошаване и едва 19% - подобрение. На този фон, само 24% от турските домакинства определят живота си като променящ се към по-лошо, а 35% - към по-добро. 67% се надяват да бъдат по-добре материално през следващите две-три години. Такива са очакванията им и за населеното място, в което живеят.


Това не означава, че ежедневието на тази общност е пощадено от битовите несгоди. Напротив, в оценките им присъства и носталгията по икономическата сигурност на социализма "добре че къщи поне направихме тогава, сега една тераса да остъклиш е 200 лева", и тъгата от емиграцията на децата и обезлюдяването на малките селища "безработицата прокуди младите, от 18 000, само 8000 останахме вече", и трудностите на дребните земеделски производители "за жълти стотинки изкупуват млякото и месото, а после в търговската мрежа го продават десетократно по-високо". В рекапитулацията обаче, неизменно присъства оптимизмът, въпреки проблемите: "пътища направиха, водопровод в селото пуснаха, младите роптаят, ама не знаят в Балкана колко е тежко. За всички е трудно, но нещата общо-взето вървят"; "от две години няма безработица и нещата вървят към по-добре", "не вярвам много на политиците, но работата ми е добра, като няма напрежение между хората, нещата вървят"....


Основанията за този оптимизъм не могат да бъдат разбрани, ако останем само при материално-битовите оценки. Трудностите, с които се сблъсква това население с ниско образование, живеещо в изостанали райони, са не по-малко от тези на всички останали. При него обаче е налице нещо много съществено – усещане за движение, за промяна, включително и перспектива за по-нататъшна промяна не просто в материалния, а в цялостния социален статус на турската общност. Това е, което я прави по-голям оптимист от българите, които не виждат промяна в статуса си на граждани – не се възприемат нито като по-ценени, нито като по-зачитани, нито като по-овластени.


Недоволство от земеделската политика, подкрепа за протестите
Позитивно настроени, турците разбираемо са значително по-слабо критични както към собствената си партия, така и към управлението като цяло. И тук обаче нещата не са еднозначни. Икономизацията на живота им оказва двоен ефект – от една страна, повишава финансовите възможности, самочувствието и оптимизма им, но от друга, започва директно да сблъсква поне част от тях с по-високите равнища на държавното управление, от което обикновеният турчин като цяло страни, или систематично е изтласкван встрани. Към момента зоната на този сблъсък гравитира около селското стопанство. Независимо дали са заети в него или не, мнозинството от турците знаят за протестите на земеделските производители. И точно защото става дума за сфера, която добре познават, 76% от тях са убедени, че исканията имат чисто икономически причини, а не са политически подстрекателства, както се прокрадна в някои официални изказвания. 57% ги подкрепят, но без да възнамеряват да се включат, 32% са готови да участват в тях. Прякото отражение на проблема със субсидиите върху собствения им живот, кара мнозина да бъдат и много по-открити, и много по-радикални в изказванията си, което рязко контрастира с обичайната им уклончивост, когато става дума за чиста политика. "Не знам какви пари ми се полагат, нищо не ни обясняват, сигурно, за да може по-лесно да крадат", казва млад мъж. Друг добавя: "Хората разчитат на тези фондове (европейските), но малко ги получават. В нашия район няма получени средства, или ако има, то със сигурност ще са на големите. До дребните производители не достига нищо".


Не трябва да се пренебрегва фактът, че именно сред земеделските производители е най-висок делът на хората (87%), които смятат, че спирането на плащанията по европейски програми ще има пряко негативно въздействие както върху региона, в който живеят, така и върху тях самите. Не случайно точно те са и единствената група сред активното турско население, която е песимистично настроена за близкото бъдеще. Осъзнатият съсловен интерес е очертал ясен пробив в общността, която започва да формулира конкретни искания "отдолу". Веднъж получили достатъчно масово споделяни основания, критичните мнения започват да обхващат и по-широки територии. 43% заявяват, че ДПС носи вина за слабостите в управлението, 41% смятат, че "сред депутатите, министрите и други представители на ДПС във властта има голяма корупция".


При други обстоятелства, подобно ескалиране на негативни оценки, подкрепени с протестни действия, би било сериозен сигнал за спад в политическата подкрепа и промяна в общите нагласи на избирателите. Противно на това обаче, за момента ДПС продължава да се радва на електорален комфорт, за който останалите партии могат само да мечтаят. 53% от неговите потенциални избиратели се доверяват на правителството, 45% - на ДПС, също толкова - на местните власти. Единственото по-ниско доверие е към собствените им депутати (33%), но и то е далеч над средните стойности за страната. Частично, но само частично, тази подкрепа се дължи на усещането за възходящо движение и промяна в цялостния социалния статус, за които вече говорихме. Самата тази промяна обаче не е нито толкова голяма, нито еднакво силна за отделните представители на турската общност, че да мотивира политическа подкрепа, независимо от отнемането на икономически ресурс и явното облагодетелстване на политическия елит.


Политическо-патриархалната симбиоза на вота за ДПС
Онова, от което ДПС черпи своя гарантиран резерв, е възможността, когато икономическата аргументация забуксува, да апелира към по-фундаментални ценности и по-дълбоки страхове на турската общност – религия, етническа идентичност, съхранение на обичаи и традиции. В това отношение реакциите на турските избиратели и до ден днешен са еднозначни.
За кого гласувам? - за ДПС, че иначе може да стане страшна работа. Може да се сменят партиите и да забранят религията ни, да се повтори онова, което беше преди..


Ще гласувам за ДПС, както и всичките ми познати, Защо ли? Не мога да отговоря точно. Аз лично, за да запазя етническата си принадлежност. Иначе икономически нещата вървят на зле и Атака открито си казва, че ако дойде на власт ще отнеме преимуществата ни и правото ни да изповядваме исляма. Засега само ДПС ни е защитник, за добро или за лошо.


Обобщените резултати възпроизвеждат тези нагласи. Два са основните мотива за вот в полза на ДПС - 27%, "защото се грижи да живеем по-добре", 23% - "защото защитава религията и обичаите ни". 44% са на мнение, че най-голямата опасност за България е да дойдат на власт партии "които да посегнат на религията ни". В това отношение атаките на Атака оказват голяма услуга на ДПС. 68% от турците са убедени, че има партия, която е техен враг и това е Атака. Двусмисленото отношение на останалите партии към нея не допринася нито за разсейване на тези страхове, нито за дистанциране от "защитника ДПС".


Колкото и важни фактори обаче да са етническата и религиозната идентичност, те не действат сами по себе си в политическия избор. Ако спасителният резерв на ДПС е апелирането към тези пластове, то възможността да го прави се крие в онази специфична култура на зависимост, в която поддържа своя електорат вече 19 години. Икономическата протекция, патерналистичната грижа и дребните привилегии са важни инструменти в тази култура. Но не са само те. Симбиозата между религия, традиция и обичаи прави от политиката не индивидуален автономен избор, а защита на общностен статут. Патернализмът, строгата йерархичност, властта на лидера в една затворена общност създават идеалната среда за практикуване на прото-политика, която ограничава всяко самостоятелно политическо действие. В тази среда упреците към неправомерно забогателия елит биват туширани от механизмите на "преразпределението". "Доган и да е крал, дава и на хората, помага колкото може. Халал да са му имотите, щом мисли и за нас". Икономическите несгоди отстъпват пред страха "да не стане като преди, да няма кой да ни защити".


Политиката не модернизира общността. Общността патернализира политиката. Поне докато тази схема е налице, основания за радикален електорален отлив няма. Разбира се, остава хипотезата, при която ефективното разпределение на евросубсидиите по механизъм, различен от този на обръчите от фирми, ще даде достатъчно стабилност на поне част от турците, така че те да станат по-автономни и да започнат да се отдалечават от културата на общностно-политическа зависимост. Но затова е необходима политическа промяна. А тя опира не само до турския етнос, а до всички български граждани.


*Използваните в статията данни са от проучване на Алфа Рисърч проведено в периода 8 - 20 август по поръчка на в. "Дневник" и от регулярните изследвания на агенцията.

Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на student
  *****
  Неутрално

  Mnogo interesno prouchvane..

  Potvarzhdava che DPS i ATAKA sa vzaimno zavisimi i vzaimno polezni edna za druga, dokato i dvete sa vredni kakto za Bulgaria kato tsialo, taka i za dvata osnovni etnosa po otdelno. Logichno e da se doupsne che i dvete partii se rezhisirat ot vanshni sili, s tselta da podpomagat bivshite komunisti sega krimi-soialist i tjahnata vrazka s Rusija.

 2. 2 Профил на аз
  *****
  Неутрално

  аман от поръчкови и навременни данни

 3. 3 Профил на Hristo Todorov- Шумен
  *****
  Гневно

  S promianata,sled 1989g, BCP, registrira v narushenie na konstitutsiata, s tsel da moje da ia izpolzva za da pecheli v izborite i da produljava da upravliava i da moje da kradat suvmestno sega i s NDSV.Bulgaria zagiva,komunizma ne si e otischel, stanal oschte po agresiven v deistviata si za prisvoiavane, vijte koi sa milionerite i miliarderite v Bulgaria, naroda e uplaschen i straxliv ot vremeto na sosializma, triabva da se destva za istiskata demokratsia i da doide vremeto na Xan Krum???.

 4. 4 Профил на ТТТ
  *****
  Неутрално

  Поглед от вътре - не и за ДПС. Просто е невъзможно.

 5. 5 Профил на do 1
  *****
  Неутрално

  Как АТАКА ще е свързана с ДПС, бе човек? ДПС как така съществува 16 години без да я има АТАКА? Не разбираш ли че тези лъжи за АТАЛА се тиражират от ДПС, за да отблъсне българите от АТАКА? Мисли, мисли!

 6. 6 Профил на Погнусен
  *****
  Неутрално

  Къде са проведени тези "изследвания" на които са базирани резултатите в графиката? Май само в селата около Кърджали, а? Повръща ми се от поръчкови лъжи!

 7. 7 Профил на Ivan
  *****
  Неутрално

  а знае ли се, 4е много от турците в България дори не разбират български език. Казвам го от ли4ен опит.

 8. 8 Профил на насс
  *****
  Гневно

  май идват избори и трябва да си заработят заплатите. Много ми е чудно кво турско население има в България!!!!!!!!!!!

 9. 9 Профил на петко
  *****
  Неутрално

  хубаво проучване. показва за пореден път колко са малоумни турците
  "Доган може да е крал, ама помага колкото може" - само тва ми стига.
  Пледирам за запазване генетичния фонд на турското млацинство.

 10. 10 Профил на :/
  *****
  Неутрално

  Случващото се е въпрос на глобална политика. Просто бг полека лека пак става руска губерния. Подмално, скрито, малко по малко но сигуно. Който иска да се радва, който иска да плаче, аз искам да се евакуирам...

 11. 11 Профил на iso
  *****
  Неутрално

  parvo iskam da kaja, 4e sas svoeto mnenie ne iskam po niakakav na4in da sazdavam niakakav vid protivopostaviane na turzi-balgari.az sam etni4eski tur4in ,no za razlika ot mnogo balgari imam mnogo dobro obrazovanie i vav momenta sladvem vav germania ,pritejavam firma koiato se zanimava sas upravitelska deinost na hoteli i resturanti.kato sam tragnal ot samata nula -da pod4etaia.ne go kazvam za da se hvalia ,a da vi dokaja 4e ima i mnogo turzi,koito sa svesni hora.rodom sam ot ruse i pove4eto mi prietli sa balgari s koito se razbiram mnogo dobre .4len sam na dps i moga da vi kaja 4e horata koito 4lenuvat i zaemat visoki postove vav tazi partia sa s mnogo dobro obrazovanie.podkrepiam dps ne zaradi etni4eskiat si koren ,a za6toto vav tazi partia ima 1-vo iararhia ,red i disziplina ,2-ro programa koiato se spazva do kolkoto davat vazmojnostite na sega6nata troinna kolaizia. 3-to izklu4itelnata za balgaria pokrepa za mladoto balgarsko naselenie bolo to ot balgarski ,romski ili turski proizhod.ne podkrepiam ideite na partia Ataka za6toto mislai 4e sa hora koito si niamat nikakva prestava ot pazarnata ikonomika vav koiato jivem,i iavno sa ostanali i sa se zagubili niakade vav minaloto.ne mislia 4e etni4eskite turzi glasuvat za dps poradi strah ot Ataka ,po skoro za6toto vijdat ,4e dps nai-bliko se doblijava do tehnite ejednevni griji i problemi .6to se otnasia do usvoiavaneto na fondovte .vijte az sam na 21 godini i uspiah na tazi si vazrast da usvoai pari po programa za mlad-zemedelez.bih kazal samo -stiga sas tezi provokativni izvle4enia ot znaini i neznaini agenzii ,badete malko po 4ove4ni i se razbirate s sagrajdanite si .spazvaite malko pone hristianskite si zennosti za koito taka se natiskate ... ako sam dopusnal pravopisni gre6ki -molia za izvinenie.

 12. 12 Профил на до Петко
  *****
  Неутрално

  Цитат от Петко:
  хубаво проучване. показва за пореден път колко са малоумни турците
  "Доган може да е крал, ама помага колкото може" - само тва ми стига...

  то и българите така мислят
  "БСП/ДС може да са крали, ама помага колкото могат" та турците са толкова малоумни колкото и българите пасваме си прекрасно. Къде е проблема ?

 13. 13 Профил на :)
  *****
  Неутрално

  Бати тъпите българи! Доган краде дава на турците - турците доволни, българите бедни, нещастни и недоволни!
  И при Османската империя българите са били нещастни и при Българската (не знам, какво да я нарека) пак са нещастни. Ми - хак да им е (то и аз съм българин)!

  Нека ДПС ни краде и да дава на турците! Туй се вика - комунизъм!

 14. 14 Профил на до 10
  *****
  Неутрално

  Каква Руска губерния сънуваш и ти бе! Турски санджак ставаме! Боже ле малеле с тая ваша русофобия почнахте да изперквате чак!
  Русия е толкоз далече! Ама толкоз, толкоз далече!

 15. 15 Профил на към 10
  *****
  Неутрално

  Защо "ставаме". Не сме ли вече.

 16. 16 Профил на perihond
  *****
  Неутрално

  Нали ДПС не била етническа партия?!А правите проучвания на турското население, като единствен електорат на ДПС! Май само от цяла България само на Конституционния съд не му е ясно, че ДПС е противокституционна партия!Стига с тия привилегии за така нареченото турско малцинство.Може ли управляваща партия да се грижи за интересите само на едно малцинство? То си е чиста дискриминация на българите в България.Абе ненормална държава!

 17. 17 Профил на рус
  *****
  Весело

  наивно е да си мислите че мюсюлманин ще гласува за друга партя-те са овце и на където ги заведе коча.

 18. 18 Профил на Една възможност
  *****
  Неутрално

  Трябват ни към 100-150 хиляди души от български произход от Молдова, Украйна, Русия, Казахстан, Македония, Сърбия и Узбекистан (по-нататък и от Америките, ЮАР итн.) и ще видим ДПС колко процента ще печели на парламентарните избори. За съжаление българската държава не помага за преселването на сънародниците от чужбина, а същевременно емиграцията поради ниските доходи достига фантастични размери. Като цяло на България й трябват 1 - 1,5 млн. допълнително население, за да се преобърне мрачната демографска прогноза. Това е изпълнима задача, но тя изисква повече държавен ангажимент и ангажимент на институциите. Но не само на институциите, а и на университети, работодатели, НПО, медии, патриотични организации (напр. Съюз на тракийските дружества - повечето бесарабски българи са потомци на тракийски българи), на всеки който има досег с тях.

 19. 19 Профил на До 17.
  *****
  Неутрално

  Че са овце - овце са. Именно затова в цивилизованите държави не се стремят да подтискат малцинствата, а да ги приобщят. Ако повече турци се образоват и се почувстват в наистина равностойно положение (имам предвид да няма дискриминация), тогава вече няма да са овце. Същото важи и за циганите, но при тях решението на проблема е мнооого по-трудно. В общи линии държавите, които възприемат такава политика се развиват. Такива са САЩ, Англия, Германия, Франция и т.н. От другата страна са държави като Сърбия и Грузия, които поради неразбирането на този проблем стават много удобни за САЩ и Русия, които имат зелена светлина да си правят каквото искат.

 20. 20 Профил на Една възможност до Рус
  *****
  Неутрално

  Рус, това е предразсъдък. Ти колцина български мюсюлмани познаваш? Тези които живеят в селска среда са подложени на натиск от организирани ДПС бригади, но идвайки в градовете този контрол се губи. Чувството за застрашеност ги кара да продължават да гласуват за ДПС, те не са слепи и виждат колко крадлива и уродлива е тая партия. Ако вкараме колкото казах по-долу нови наши съграждани, ще спрем да се притесняваме от ДПС, а при това ще можем по съвършен начин да спазваме малцинствените права на всяко малцинство. Просто малцинствата наистина ще станат малцинства.

 21. 21 Профил на straf loze pazi
  *****
  Неутрално

  От доста материали по медиите и този включително си правя извода, че много властимащ народ сее уплашил от възможността дпс-то да се разцепи - единй вид даже влизането в следващия парламент да е под въпрос.
  За туй вкупом журналистчетата скочиха и заслужиха коледна премиика.
  Ама странното е защо толкова много държат на диписето наще българските партии - който може да ми отговори на този въпрос. Щото примерно комунистите пакмогат да си фалшифицират изборите и да водят под строй баби и роми да гласуват директно за тях со , а не за тях ама през посредника ДПС.... мистерия който има информация да не се стиска

 22. 22 Профил на levski do #11
  *****
  Неутрално

  ia stiga si mi hvalil tova dps i tehnite programi ami viz raionite kadeto sa na vlast dps gi e prevarnalo v turski bastioni.ami kakvo shte kazesh za multimilionera dogan-agent sava che ima niuh ot pazarna ikonomika i natrupa milionite ot sech na gorite ,usvoiavane na fondove,ot privatizacia i iztochvane na darzavnia rezerv na zarno i t.n.a ti kakvo pravish v germania a ne si stoish v bg kato tvoito dps ima takiva programi za razvitie na mladite i za usvoiavane na evrofondovete.po dobre nedei prikazvai gluposti i stavash smeshen.kato ne se chuvstvash balgarin a turchin stoi si v chuzbina balgaria niama nuzda ot takiva kato teb

 23. 23 Профил на Ами то е ясно
  *****
  Неутрално

  Ами то е ясно - управляват ни БСП и ДПС, защото техния идеален избирател е прост човек, без образование, от малко село.

 24. 24 Профил на бг
  *****
  Неутрално

  Социолозите, стига ги плашили турците, че някой ще им посегне на религията, езика, обичаите и там каквото - тенденциозно вдигате акцийките на ДПС - избори идват, да не се объркат за кого да гласуват, нали?

 25. 25 Профил на СВОБОДЕН
  *****
  Неутрално

  ..ЗА ДПС МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ САМО КАТО , ЕДНО ОТ ПИПАЛАТА НА ПАРТИЯТА- МАФИЯ , И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КАТО ПАРТИЯ . .ПАРТИЯТА , ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПРОСЛОЙКА . .КАЖЕТЕ КОЯ ПАРТИЯ КОЯ ОБЩЕСТВЕНА ПРОСЛОЙКА ЗАЩИТАВА . .ПАРТИЯТА-МАФИЯ ЗАЩИТАВА СОБСТВЕНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ И Е ЕДИНСТВЕН МОНОПОЛИСТ . .ПРАВИ СИ "ИЗБОРИ" ,ОБЯВЯВА СИ РЕЗУЛТАТИ ,И ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯ ПУСНА АТАКА ЗА ОПОЗИЦИЯ . .НО ДО ТУК . .СЕГА СЕ РЕШАВА ,КОИ ДА БЪДАТ ПУСНАТИ В ПАРЛАМЕНТА ,С КОЛКО ДЕПУТАТИ ,КОИ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ,КОИ СА ОПОЗИЦИЯ . .НОВИЯ ЗАКОН ЩЕ УСЪВЪРШЕНСТВА СИСТЕМАТА ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ . .НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ НАРОДЕ ,ИМА КОЙ ДА МИСЛИ ЗА ТЕБ . .И 5 човека , и 5 000 000 мл. ДА ГЛАСУВАТ ,РЕЗУЛТАТА ЩЕ Е СЪЩИЯ . .Е ДПС МОЖЕ ДА СКРОИ НОМЕР НА БСП ,С ОБЯСНЕНИЕТО ,АМИ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ ГЛАСУВАТ ЗА НАС ,ЗАТОВА ИМАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВАС .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  .АМА ТО ВСЕ ЕДНИ ГАЩИ .??????????????

 26. 26 Профил на СВОБОДЕН
  *****
  Неутрално

  ..А ЖУРНАЛИСТИТЕ 20г. разтягат ОБИКНОВЕНИЯ ЛОКУМ ,ТОЧНО КАТО КОЛЕГИТЕ СИ ОТ ОНОВА "ДРУГОТО ДЕМОКРАТИЧНО ВРЕМЕ" . А ТО И ЛОКУМА И ВРЕМЕТО И ЖУРНАЛИСТИТЕ И НИЕ СМЕ СИ ВСЕ СЪЩИТЕ .САМО БЕЗ ОБЩОНАРОДНОТО .
  .ТО ВЕЧЕ Е ТЯХНО ,ЧАСТНО .ДА ЖИВЕЕ ПАРТИЯТА-МАЙКА ,ДНЕС ПАРТИЯТА-МАФИЯ .!!!!!

 27. 27 Профил на AZ
  *****
  Неутрално

  До исо- нямаш право на правописни грешки, твърдиш че си образован не ги допускай!

 28. 28 Профил на ben chur
  *****
  Неутрално

  аз сам болгарин,но не христианин.и болгари и турци и цигани в бгето пет пари не дават истински да спазват религиозните закони.без зна4ение каква конфесиа са.знам турци,ходйат в джамиата,молйт се прилейно,ама йдат синско,за циганите,нема какво да се каже.те не се под4инйват на закони.мирски или верски.дижи некакви хора.никои не трйАбва да буде подтисник в бг.вссеки да има право да си изповеда религиата.ли4ната свобода е важна.СВОБОДА,НЕ СЛОБОДИА.за сажаление о6те нема управници с родолиубие и отговорност за този народ.затова работиме по 4ужбина.никои НЕМА ПАВО ДА ГРАБИ ПЛОДОВЕТЕ НА НА6ИА ТРУД.4ЕРВЕНАТА ПИОВРА СЕ НАУ4И ДА СМУ4Е КРАВТА НА НАРОДА И АКО ОТРЕЖЕМ ЕДНО ОТ ПИПАЛАТА И,10 НОВИ НИКНАТ.АРТИИ И ПАРТИИКИ.НО СТИГА.6ТЕ АВАСТАНЕ РОБА,6ТЕ СТРО6И ЙАРЕМА.ВЕРВАМ В ТОВА.

 29. 29 Профил на турист
  *****
  Неутрално

  Хора, вие ходили ли сте напоследък в Кърджалийския край? Ами че по махалите са останали само баби и дядовци, някои на по 8, 90 и повече години! Много от тях не знаят български, защото не са ходили на училище (през 30-те години на миналия век). В много махали НЯМА вода, допреди 2-3 години не е имало и асфалтиран път (ако е имало изобщо път). Няма редовен превоз, няма кметство, няма магазини, няма покритие от оператор, елнапрежението си скача както си иска. Има сума ти изоставени турски села, по които сега се нанасят цигани и крадат добитък от възрастните турци. Доган и ко. са асфалтирали някои пътища, построили са чат-пат няколко моста на Арда - ами че и вашата баба ще се трогне от това! Но точно от тези пенсионери чух за далаверите с гори и земи - на Дикме и други.
  Кърджали днес: прахоляк, соц-сивота, а районът има ОГРОМЕН потенциал за туризъм - природни забележителности, археология, супер кухня, но той като че ли се пилее: има табели, но само по главното шосе, а на самия обект никъде не се плаща вход, няма нито табела с информация, нито екскурзоводи, нито сувенири, а на светилището на Орфей работници монтираха лампи?!! Вместо да се монтира будка за билети.
  Сидеров, Атака и Расате с неврастеничните си изказвания и патриотарска параноя само плашат възрастните хора! Убеден съм, че местните хора могат сами да възродят района си, но явно не им се предоставя информация какво, кога и как. Това го пише и в статията! 100% съм уверен, че Доган и Атака гребат за един и същи отбор - на ченгетата от ДС!

 30. 30 Профил на бля, бля
  *****
  Неутрално

  Всеки много знае, всеки много говори! Аз това мога, онова мога....дрън, дрън! От прикази не ни остава време да си свършим работата и после сме били най-бедните в Европа, защо ли?! Ма защо да се напрягаме като заплатите ни са ниски?! Що да не прецакаме шефа, като не си вършим работата, той ще ни цака с ниска заплата, ха амаха?! Пък и тоя глупак бачка 5 пъти повече от мен, а взима колкото мен! Виж, ако падне някоя далавера, тогава вече сме мотивирани(да ограбим по-глупавия, по-слабия АМА БЪЛГАРИН). Тези, които ги избираме за наши оправници да не си ги внасяме от някъде или те са пришълци от друга планета?! Ми и те са Българи! Това е положението дами и господа, и докато 90% от българското население не си върши работата, а разпъва лукуми и се бие в гърдите "Аз...това, аз ....онова" и политикат ни ще е такава, и спорта, и образованието...

 31. 31 Профил на Тад
  *****
  Неутрално

  Явно българите ще си търсят място за друга държава , където да няма привилегии за малцинствата по политически принцип , както за ДПС членовете в момента .

 32. 32 Профил на ЕДНА ГОРДА БЪЛГАРСКА ТУРКИНЯ
  *****
  Неутрално

  наивно е да си мислите че мюсюлманин ще гласува за друга партя-те са овце и на където ги заведе коча.
  Аз съм туркиня, но ще ти кажа, че се казва ПАРТИЯ, а не ПАРТЯ. Кой ли е овцата в случая...

 33. 33 Профил на merichleri
  *****
  Гневно

  ас съм турчин по селата дърва се дава само на този който гласува за ДПС населението е грамотно ама нема дърва па Сокола казва Атака ще ви сменят имената а бат Бойко мафиото ще рекетира турците е аз ще гласувам за БСП понеже те ни таковаха поне им свикнахмеБАте Соколчо им даде гаранциа че няма да съдят 1 комунист за вазродителния процес само да регистрира етническа партия та той да лапа кокала и до сега си играе с вас българите Ако го нема Волен -серсема половината Турци мачкани от ДПС ще гласуват за Български рартии

 34. 34 Профил на SHOW PATROL
  *****
  Неутрално

  Боже господи.сега ще ви разкажа една история която ние Българите винаги ще носим в сазнанието си.които се преджажат поколение от поколение от страшхо по страшхо. Хващаха брементите дежоики ьедо разпаряха им коремите хжарляха плода и им палняха коремите със сено откадето пасяха конете.И ако обиьате не преинаьажаитедумата претопяжаме с преобщатава ме.Сега спирам да говоря защтото не му е дошло времето.Искам само да подьертая ье ние Българите в ьужбина ставаме все по силни и когато ьасат настапи ще преварнем джамиите ви вав вашият Батак и така ще ви преобщим към българското още повеье.А колкото ьовека които е писал над мен:ти имав ли си предстажа какжо стажа ж европа и света няма такав метот на преобщавана като този които си съьинихте вие пр.Англия населението само в лондон е 12 милиона микс от цял свят Араби индиици японци индианци и пр. европеиската система за преобщажане е такава всеки има сжои храм за изпожяджане и никои не натрапва с регилията си дори и арабите а какжо щеше да стане ако жсяка общхост тук ревне за новини на роден език всеки роден в УК било то и арабин никога не натрапва родовите си корени никога!Сега ви зарибяват разни смотаняьи но трябжа да знаете ье накрая ще си останем пак ние и вие казжам вие защтото се делите от нас,ще преварнете с глупостаси България в ниьия земя като израел и палестина и нито вашите нито навите деца ще спат спокоини защото вие се стремите кам конфликт ще се мразим помежду си а турция самодожолно ще гледа как се самоизяждаме и ще си седи ще си седи крото.И не си мислете ье когато жи доиде бреме да жидим кои кои е и от каде е някои ще доиде да жи помогне всиьки живеете в голяма заблуда Бъгария е в Нато и ЕС мислите ли ье заптиетета ще нападнат Ьлвнка на нато Братя не се лайете едно жреме изазнасилжаха маиките жи сега торци жи напражиха голям зор ще жидите така да знаете!!!

  ДОПБ

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK