Пълен списък на агентите на ДС в електронните медии

Пълен списък на агентите на ДС в електронните медии

© ДневникС решение №72 от 3 август 2009 г. комисията по досиетата с председател Евтим Костадинов обяви щатните и нещатните сътрудници на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА в електронните медии за периода 2006 - 2009 г.


Предоставяме пълния списък, огласен от комисията.


Легенда:
ВГУ – Второ главно управление на ДС (контраразузнаването)
ВКР – Военно контраразузнаване (Трето управление на ДС)
ОУ – Окръжно управление на МВР
ПГУ – Първо главно управление на ДС (разузнаването)
СГУ – Софийско градско управление на МВР
РУ - Разузнавателно управление
ГЩ - Генерален щаб
Собственици в медии или в дружества свързани с електронни медии


Румен Йорданов (1954), собственик на АЙ СИ ЕС ЕАД – щатен служител в Шесто управление на ДС от 1975 г.


Стефан Найденов (1946), собственик в АЙ СИ ЕС ЕАД и в "Еврофутбол" ООД – агент Николов, вербуван през 1980 г. от Софийско градско управление (СГУ) на МВР
по линия на ДС.


Младен Петров (1964), собственик в "АЛИСА-93" ООД – агент Аврамов, вербуван за Трето управление (военно контраразузнаване, ВКР) през 1982 г.


Ангел Бучков (1957), собственик в "Алома" ООД – агент Яне, вербуван през 1980 г. от Окръжно управление (ОУ) на МВР - Благоевград, по линия на Шесто управление. Обявен с решение като кандидат за местните избори през 2007 г.


Георги Рашев (1954), собственик в "Алфа медиа" ООД – агент Свилен, вербуван от ОУ на МВР - Толбухин (Добрич), през 1986 г.


Йордан Колушки (1953), собственик в "Астра – Пан" ООД – агент Омега, вербуван през 1985 г. от Шесто управление на ДС.


Благовест Белев (1959), собственик в "БАГРИ ТВ" ООД. Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ", председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД, председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ" – агент Христо, вербуван през 1985 г. по линия на ДС в ОУ на МВР - Бургас.


Георги Агафонов (1961), собственик в "БАГРИ ТВ" ООД, "ВЯРА ТВ" АД, "ДЖИПСИ ТВ" АД, "Хип-хоп ТВ" ЕООД, "ХОТ ТВ" ЕАД – агент Здравков, вербуван през 1980 г. от ВКР. Обявен с решение през 2007 г. като народен представител.


Петър Манджуков (1942), собственик в Би Би Ти – агент Омортаг, секретен сътрудник в Първо главно управление (ПГУ, разузнаването) на ДС през 1974 г. Регистриран като оперативен работник на обществени начала (ОРОН) в ПГУ през 1982 г. с псевдоним Пампоров.


Красимир Гергов (1961), собственик в "Кантус фирмус" АД – щатен служител в Управление за безопасност и охрана (УБО, Пето управление на ДС) от 1985 г.


Радосвет Радев (1960), изпълнителен директор в "Дарик радио," собственик в "РИНГ-С.В." АД – агент Карак, вербуван през 1988 г. от Шесто управление на ДС.


Живко Иванов (1945), собственик и управляващ в ИРТЦ - Мизия, собственик и изпълнителен директор в "РИНГ-С.В." АД, собственик в "Телевизия Варна" АД – агент Чакъров, вербуван през 1965 г. от ВКР. Щатен служител на ОУ на МВР - Варна, от 1971 г. по линия на ДС.


Красимир Узунов (1963), собственик на "ФОКУС – НУНТИ" ООД (информационна агенция "Фокус") – агент Завадски, вербуван през 1988 г. от ВКР.

Васил Зисовски (1956), собственик в "Добруджа спектър" ООД – агент Дренски, вербуван през 1975 г. от ВКР.


Георги Барбудев (1957), собственик в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД – агент Хари, вербуван през 1989 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на ДС.


Веселин Ранков (1942), собственик в "Еврофутбол" ООД – секретен сътрудник Шантов, вербуван през 1971 г. от ПГУ.


Стефан Найденов (1946), собственик в "Еврофутбол" ООД и АЙ СИ ЕС ЕАД – агент Николов, вербуван през 1980 г. от СГУ на МВР по линия на ДС.


Николай Клисурски (1955), собственик в "Инфопрес и ко" ЕООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Бор, вербуван през 1984 г. от ОУ на МВР - Ямбол, по линия на ДС.


Николай Стоянчов (1959), собственик в "Кракра" АД – агент Камен, вербуван през 1986 г. от ОУ на МВР - Перник, по линия на ДС.


Владимир Карабойков (1957), собственик в "Кроа България" ЕООД – секретен сътрудник Бориславов, вербуван през 1982 г. от ПГУ.


Ангел Киряков (1958), собственик в "М.САТ ТВ" ООД – агент Александър, вербуван през 1989 г. от ОУ на МВР - Варна, по линия на ДС.


Константин Тилев (1952), собственик в "Мила ФМ" ООД, "Орфей медия ФМ", "Плевен +" АД, "Радио FМ+", "Радио свят" ЕООД, "ТРЕЛИ" ЕООД – агент, секретен сътрудник Първан, вербуван през 1976 г. от Шесто управление, работил е и за ПГУ.


Петър Пунчев (1956), собственик в "Мила ФМ" ООД, "Орфей медия ФМ", "Плевен +" АД, "Радио FМ+", "Радио свят" ЕООД – щатен служител на РУ-ГЩ от 1980 г. Агент Троянски на ВГУ от 1986 г.


Пламен Радански (1953), собственик в "FМ+" АД, "МИЛА ФМ" ООД, директор в "Плевен +" АД – резидент Боев, вербуван през 1974 г. от ВКР.


Николай Кръстев (1945), собственик в "НИКИКА" ООД – съдържател на явочна квартира под псевдонима Младост, вербуван през 1984 г. от ВКР.


Тончо Бебов (1946), собственик на "Нов център" ЕООД, собственик и програмен директор на "Радио Браво" ЕООД – агент Няголов, вербуван през 1980 г. от ВКР.


Димитър Илиев (1941), собственик в "ОМЪ" СД – осведомител Пирин, вербуван през 1971 г. от РУ на МВР-Петрич по линия на ДС.


Илия Илиев (1956), собственик в "Орбител Кондор" ООД – агент Цанев, вербуван през 1987 г. от ОУ на МВР - Бургас, по линия на ВГУ.


Валентин Христов (1960), собственик в "Р-22" ЕООД – агент Плиска, вербуван през 1984 г. от Шесто управление на ДС.


Алекси Алексов (1948), собственик в "Радио Скиптър" ООД – агент Янко, секретен сътрудник Агайн, вербуван през 1978 г. от ВГУ, работил и за ПГУ.


Огнян Кусиников (1952), собственик в "САТУРН – КУСИНИКОВ и ИВАНОВ и С-ИЕ" СД – агент Александър, вербуван през 1979 г. от ПГУ.


Ошнут Алиев (1963), собственик в "ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД – агент Сашо, вербуван през 1988 г. от ОУ на МВР - Толбухин (Добрич), по линия на ДС.


Румен Стоянов (1960), собственик и директор в "ТЕМПО" АД – агент Ачев, вербуван през 1979 г. от ВКР.


Господин Чолаков (1954), собственик в "ТРЕЛИ" ООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Озон, вербуван през 1982 г. от ОУ на МВР - Стара Загора, по линия на ВГУ.


Саша Арнаудова (1954), собстгвеник във "ФАР РГВ" АД – осведомител Валентина, вербувана през 1974 г. от ОУ на МВР - Бургас.


Щатни и нещатни сътрудници на ДС на ръководни длъжности в електронни медии


Михаил Бързанов (1942), директор в Би Би Ти – секретен сътрудник Вихрен, вербуван през 1978 г. от ПГУ на ДС.


Крум Хаджиянев (1957), изпълнителен директор във "Верея кабел" АД – щатен служител на Разузнавателното управление (РУ) на Генералния щаб (ГЩ) на Българската народна армия (БНА) от 1987 г.


Мария Рашкова (1950), програмен директор във СД "Вис виталис Самарски и сие" (радио "Вис виталис" - Казанлък) – съдържател на явочна квартира под псевдоним Сцена, вербувана през 1978 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на ВГУ.


Наню Манафов (1939), председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "ВИСВИТАЛИС ТВ" АД – резидент Боляров, вербуван през 1970 г. от ВКР.


Румен Панайотов (1948), председател на съвета на директорите на "ДЖИПСИ ТВ" АД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Кино, вербуван през 1987 г. от СГУ на МВР по линия на Шесто управление на ДС.


Велизар Енчев (1953), изпълнителен директор в "Еко телевизия" ООД, водещ "Дискусионно студио" в "СКАТ" ООД, водещ на предаване в "Телевизия 7 дни" – щатен служител на ПГУ от 1985 г. Обявен с решение през 2007 г. за лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местните избори.


Виолета Белева-Ханъмова (1947), изпълнителен директор в "Кроа България" ЕООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Лале, вербувана през 1980 г. от Шесто управление на ДС.


Владимир Танев (1960), изпълнителен директор в "Кроа България" ЕООД – агент Спасов, вербуван през 1980 г. от Шесто управление на ДС.


Бранимир Петров (1953), директор в "НИКИКА" ООД – агент Юлиян, вербуван през 1989 г. от ОУ на МВР - Бургас, по линия на ДС.


Борислав Тошев (1952), член на съвета на директорите в "Информационен център" ЕАД, Враца - осведомител Пенев, вербуван през 1971 г. от ВКР.


Илия Илиев (1950), директор в сдружение "Християнски център" – секретен сътрудник Неделчев(ски), вербуван през 1984 г. от ПГУ.


Александър Георгиев (1941), член на съвета на директорите в "ТВ СЕДЕМ" ЕАД – агент Пламен, вербуван през 1985 г. от ВГУ.


Веселин Дремджиев (1958), директор на новини и актуални предавания в "ТВ СЕДЕМ" ЕАД, водещ новини в същата телевизия – агент Богдан, вербуван през 1985 г. от Шесто управление на ДС.


Георги Георгиев (1944), зам.-директор в "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Загоре, вербуван през 1971 г. от СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


Борислав Костурков (1948), директор във "ФАР РГВ" АД – агент Страхил, вербуван през 1978 г. от ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агентите в БТА.


Агенти в Българското национално радио


Александър Александров (1948), водещ на предавания на немски език и отговорен редактор в БНР – агент Симо, вербуван през 1981 г. от Шесто управление на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за сътрудници на ДС в БНР.


Ангел Мощански (1925), водещ на предавания в РРС - Благоевград, БНР – информатор Андрей, вербуван през 1948 г. от ОУ на МВР - Благоевград, по линия на ДС.


Атанас Ценов (1954), водещ на новини и коментари международна политика и редактор в БНР – агент Хулио, вербуван през 1989 г. от СГУ на МВР по линия на Второ главно управление (ВГУ, контраразузнаването) на ДС.


Божидар Томов (1944), водещ на хумористични и сатирични предавания, редактор в БНР – агент Пантелеев, вербуван през 1980 г. от Шесто управление на ДС.


Божидарка Димова (1955), редактор, водещ на новини в РРС Шумен БНР – агент Диляна, вербувана през 1985 г. от ОУ на МВР - Шумен, по линия на ДС. Обявена с решение през 2008 г. за сътрудници на ДС в БНР.


Валентин Стоянов (1951), директор на програма "Радио България" в БНР – секретен сътрудник Андреев, агент Филип, вербуван през 1978 г. от ПГУ на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР (обявен е и за агент в БНТ, където е бил главен редактор и директор). Говорител на президента Желю Желев.


Велислав Добрев (1942), директор на дирекция "Административно обслужване" в БНР – агент Сергей, вербуван през 1977 г. от ВГУ на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Венцеслав Николов (1941), зам. главен редактор в БНР, водещ на предавания на испански език, редактор в БНР – секретен сътрудник Любо, вербуван през 1979 г. от ПГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Виктор Ангелоев (1965), водещ новини в БНР – агент Панайотов, вербуван през 1984 от ВКР.


Владимир Даскалов (1951), редактор и водещ на предаване на немски език в БНР – агент Философа, вербуван през 1981 г. от ВГУ.


Ганчо Ганчев (1930), водещ на предаване на сръбски език в БНР – агент Монев, вербуван през 1965 г. от Второ управление (контраразузнаването) на ДС, работил за ОУ на МВР - Стара Загора, и Шесто управление.


Димитър Петров (1932), водещ на предаване на английски език в БНР – агент Иванов, Русков, Иван, вербуван през 1952 г. от Второ управление на ДС, работил за ПГУ и Шесто управление.


Димитър Ушев (1949), отговорен редактор и водещ новини и коментатор международна политика в БНР – агент Огнян, вербуван през 1980 г. от Шесто управление. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Дора Цветкова (1956), продуцент, главен редактор в програма "Радио София" в БНР – агент Николова, вербувана през 1983 г. от Шесто управление. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Евтим Петков (1957), водещ рубрики и репортер в БНР – агент Левитан, вербуван през 1987 г. от ОУ на МВР - Търговище, по линия на ДС.


Екатерина Манолова (1953), отговорен редактор и водещ на предавания на сръбски език в БНР – агент Мая, вербувана през 1984 от ВГУ. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Игнат Иванов (1940), водещ на предаване в БНР – агент Сергей, вербуван през 1966 г. от Второ управление на ДС, работил за Шесто управление.


Йордан Георгиев (1950), старши музикален редактор и водещ на музикално предаване и рубрика в БНР – агент Луи, вербуван през 1981 г. от ВГУ, работил за СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


Катя Пеева (1958), водеща рубрики в БНР – агент Таня, вербувана през 1985 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на ДС.


Людмила Савова (1958), водеща на предавания на испански език – агент Цветкова, вербувана през 1986 г. от ВГУ на ДС.


Мартин Минков (1955), кореспондент в чужбина, политически коментатор, завеждащ кореспондентски пункт – агент Максим, вербуван през 1987 г. от Шесто управление. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Методи Кръстев (1943), водещ на предаване в БНР – щатен служител на Второ управление на ДС от 1967 г. до 1969 г., обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в СЕМ и БТА.


Милен Белчев (1949), продуцент, главен редактор в "Предавания на балкански езици и на руски език" в БНР – агент Симо, вербуван през 1977 г. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Наджи Местанов (1940), водещ на предаване на турски език, редактор в БНР – агент Салиев, вербуван през 1964 г. от Второ управление, софийски отдел.


Никола Анастасов (1949), главен редактор в Национална информационна служба в БНР – агент Настев, вербуван през 1983 г. от ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Пенка Велева-Димитрова (1956), редактор и водеща на предаване на гръцки език в БНР – агент Виржиния, вербувана през 1986 от СГУ на МВР по линия на ДС.


Петър Петров (1951), родещ на рубрики в БНР – осведомител Попов, вербуван през 1969 от ВКР.


София Попова-Карапетрова (1955), отговорен редактор и водеща на предавания на албански език в БНР – секретен сътрудник Станислава, вербувана през 1988 г. от ПГУ. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Спасиана Русева (1948), старши редактор, водеща на новини и коментатор международна политика в БНР – агент, осведомител Селин, вербувана през 1968 от Софийско управление на МВР по линия на Шесто управление, работила за Шесто управление. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Станимир Делчев (1942), водещ на предавания на френски език в БНР – агент Валери, вербуван през 1974 от ВГУ.


Стоимен Павлов (1952), водещ на новини и коментатор международна политика, редактор в БНР – секретен сътрудник Пауло, вербуван през 1987 г. от ПГУ.


Татяна Обретенова (1952), редактор и коментатор вътрешна политика в БНР – агент Зоя, вербувана през 1974 г. от ВГУ.


Татяна Табакова (1947), водеща на предавания на турски език в БНР – осведомител Ирина, вербувана през 1974 от ВГУ.


Тодор Ротермел (1930), водещ на предавания в БНР – агент Хофман, вербуван през 1961 г. от Софийско управление на МВР, работил по линия на ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Тома Спространов (1941), старши музикален редактор и водещ на музикални предавания и рубрики в БНР ("Музикална стълбица" и др.) – агент Ан, вербуван през 1973 г. от ВГУ.


Цанко Заечки (1945), водещ на предаване в БНР – агент Огнянов, вербуван през 1988 г. от ОУ на МВР - Благоевград, по линия на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Янка Константинова (1931), водеща на предаване на английски език в БНР – информатор Валя, вербувана през 1953 г. от Второ управление на ДС.


Агенти в Българска национална телевизия


Александър Авджиев (1958), главен редактор в БНТ, член на програмната комисия в БНТ, водещ на предаване – агент Павел, вербуван през 1984 г. от СГУ на МВР, разузнавателно отделение на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Атанас Митрев (1937), водещ на предаване в БНТ – агент Пламенов, вербуван през 1980 г. от Шесто управление. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Божидар Димитров (1945), водещ на предаване в БНТ – секретен сътрудник, агент Кардам, Тервел, Телериг, вербуван през 1973 г. от ПГУ, работил и за ВГУ. Обявен с решение през юни 2009 г. за агенти на ДС сред лица, регистрирани от ЦИК за народни представители. Министър без портфейл за българите в чужбина в кабинета на Бойко Борисов.


Владимир Береану (1954), водещ на предаване в БНТ – агент Георгиев, вербован през 1986 г. от Шесто управление на ДС.


Владко Мурдаров (1948), водещ на предавания в БНТ – агент, секретен сътрудник Драган, вербуван през 1975 г. от Шесто управление на ДС, работил и за ПГУ.


Костадин Филипов (1947), член на редакционния съвет в БНТ – агент Дамян, вербуван през 1978 г. от ВГУ, работил и за Шесто управелние. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Наташа Тодорова (1950), зам. главен редактор в БНТ – агент Рилка, вербувана през 1978 г. от Шесто управление на ДС. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Николай Априлов (1954), водещ на предаване в БНТ – агент Орис, вербуван през 1979 г. от Шесто управление на ДС.


Петър Вучков (1938), водещ на рубрика в БНТ (предаването "Минута е много") – агент Балкански, вербуван през 1957 г. от Второ управление на ДС, работил и са СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


Агенти в други електронни медии


Владимир Каперски (1953), водещ на предаване във "ВВД-РУЙЧЕВ" ЕООД – секретен сътрудник Илич, вербуван през 1988 от ПГУ.


Веселин Стоянов (1942), автор на предаване в ИА "Военни клубове и информация" – агент Генадиев, вербуван през 1976 г. от ВКР.


Карамфила Йоргова (1931), водеща на предаване в "ЕМВОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Синчец, вербувана през 1966 г. от ОУ на МВР - Кърджали, по линия на ДС.


Георги Коритаров (1959), политически коментатор в "Нова телевизия", водещ предаване в Би Би Ти – агент Алберт, вербуван през 1979 г. от Шесто управление на ДС, работил и за ПГУ.


Йосиф Мешулам (1950), редактор в "РЕКОРДИНГ" ООД – агент Захаревич, вербуван през 1982 г. от ОУ на МВР - Хасково, по линия на ДС.


Любомил Лазаров (1952), водещ рублика в "САТ ТВ" ООД – агент Михайлов, вербуван през 1980 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на Шесто управление на ДС.


Борислав Джамджиев (1949), водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД – агент Красимиров, вербуван през 1988 г. от Шесто управление на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агентите на ДС в БНР.


Николай Конакчиев (1942), водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД – агент Благовест, вербуван през 1974 г. от ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агентите на ДС в БНР.


Найден Рангелов (1944), водещ "Чшае шукарие" в "СКАТ" ООД – агент Караиванов, вербуван през 1972 г. от ОУ на МВР - Михайловград (Монтана), по линия на ДС.


Стефан Солаков (1942), водещ "Фронтално" – дискусионно студио Атака в "СКАТ" ООД – щатен служител в Първо управление (разузнаването) на Комитета за държавна сигурност от 1967 г. и на ПГУ от 1969 г. Нещатен служител – оперативен работник на обществени начала (ОРОН) под псевдоним Сидер в ПГУ от 1989 г.


Цветан Начев (1958), водещ на предаването "Това не е истина" в "СКАТ" ООД – щатен служител на ПГУ от 1984 г.

Коментари (150)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Agent
  *****
  Неутрално

  След като агентите на ДС излязоха наяве, СДС и ДСБ могат да се саморазпуснат и да се чувстват щастливи.
  Мишън акомплишт, както се казва.

 2. 2 Профил на Един българин
  *****
  Неутрално

  Ами остава само агент Гоце да им даде по един орден и всичко ще бъде съвсем наред.

 3. 3 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1074 Весело

  Хахахаха - жалки малки човечета. Сега ще се наслушаме какви важни мисии за Родината са изпълнявали като са донасяли за колегите и приятелите си...

 4. 4 Профил на Благовест
  *****
  Весело

  Нямат край, и нямат край, и нямат край... Вече знаем защо и кой е "виновен", като Костов например, а също и кой не е виновен, като Доган, например!

 5. 5 Профил на Родна реч
  *****
  Неутрално
 6. 6 Профил на Стария Бен
  Стария Бен
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Ааа, тия не са дорасли за орден още! Гоце ще даде орден само на агент Сава, а Бойко ще даде орден на агент Кардам/Тервел/Телериг

 7. 7 Профил на баничар
  *****
  Неутрално

  Владимир Береану (1954), водещ на предаване в БНТ – агент Георгиев, вербован през 1986 г. от Шесто управление на ДС.


  Петър Вучков (1938), водещ на рубрика в БНТ (предаването "Минута е много" – агент Балкански, вербован през 1957 г. от Второ управление на ДС, работил и са СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


  КРАСОТА Много неща почват да се изяснпват, всички така наречени бизнесмени са агенти, ясно е как са стартирали бизнесите си с чий пари и чий интереси обслужват....

 8. 8 Профил на Читател
  *****
  Неутрално

  Браво на комисията по досиетата. Най-после публикуваха списъка на агентите на бившата държавна сигурност в електронните медии. Би трябвало да бъдат публикувани и списъците на сътрудниците и агентите на същата тази държавна сигурност, работещи и в университетите, както и в Българската академия на науките. След това би трябвало да се приеме и закон за т. нар. лустрация, който да забранява на тези хора да заемат каквито и да било длъжности в съответните области. Достатъчно време се криеха от срамните си дейности като такива сътрудници и агенти. Интересно е какво стана с досието на президента. За него не се разбра дали е бил сътрудник на бившата държавна сигурност, дали е бил само доносник или просто тази негова работа като такъв му е била необходима за да направи политическа кариера.

 9. 9 Профил на communists's killer
  *****
  Гневно

  бас си майката, ква сволоч!

 10. 10 Профил на радо
  *****
  Неутрално

  Радосвет Радев големия бизнесмен и той бил агентче бе.... Браво !

 11. 11 Профил на jljtrhsmn;gmkl
  *****
  Неутрално

  това е истината за независимите , честни , високоморални български журналисти!

 12. 12 Профил на Agent
  *****
  Неутрално

  Както виждате господа, сред нас прости хора няма, и парите и медиите са наши.И така ще си остане.Преходът свърши.
  Пукайте се от яд.

 13. 13 Профил на главно
  *****
  Неутрално

  Няма да е лошо да кажат и кои са собствениците на големите интернет сайтове, освен ако тях не ги водядт за електронни медии.

 14. 14 Профил на Agent
  *****
  Неутрално

  Всеки минус за първия пост под статията указва на броя кандидат-агенти на ДС, понастоящем седесари, четящи материала ХА-ХА-ХА

 15. 15 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 866 Любопитно

  Свободните ни и независими български медии май са се освободили само от "външни вражи елементи, които работят против държавата", ха-ха-ха ...
  Бедни, бедни Богомил Райнов, детективските ти романи са като приказките на Сънчо в сравнение с това, което е и до момента.
  Интересно като как са се стремили всички тези люде да подобрят живота българки а пък ние живеем в такъв коптор? Нещо няма връзка между приказките и делата им, а?

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 16. 16 Профил на dot
  *****
  Неутрално

  Невероятно,... но факт....

 17. 17 Профил на недоумяващ
  *****
  Любопитно

  внушително списъче... и сега какво?

 18. 18 Профил на Коминтерна
  *****
  Неутрално

  Ние сме на всеки МЕТЪР, а не на всеки километър!
  Ламбо ни е лъгал и тогава.

 19. 19 Профил на забравих си името от ужас!
  *****
  Неутрално

  о-оо мили Боже! Някои от тия... са ми били шефове! Боже мили, за Радосвет съм шокирана, но пък май всичко ми блесна вече...

 20. 20 Профил на Кнез Мизийски
  *****
  Неутрално

  А не е ли редно да се публикува "Пълен списък на агентите на ДС". Да се направи един добър справочник да можем най-редовно да надничаме в него и да си правим справки! Какво лошо има в това? Ще знаем да ли баба Митра или чичо Груйо са били драскачи, а може би в крайна сметка са били достойни хора!

 21. 21 Профил на Отвореният прозорец
  *****
  Неутрално

  Това са ОПЕРАТОРИТЕ НА ГОЛЯМАТА ПЕРАЛНЯ, с която промиваха мозъците/ където ги е имало/ на българското народонаселение!

  Не забравяйте червената нишка във всички предавания:
  "Костов е виновен"

 22. 22 Профил на Енчо
  *****
  Неутрално

  След като на практика всички медии се управляват от агенти и щатни служители на ДС, няма нищо чудно, че в България да си бил доносник, не се смята за лошо. И че българинът си избира за президент човек, за когото се знае, че е бил доносник.

 23. 23 Профил на Джурналяшко инфо
  *****
  Гневно

  "Дневник", бъдете точни!

  КДС, а НЕ ДС.

  НЕпълен е списъкът, НЕ е пълен.

  Става реч за Малка Част от агентите на нелегитимната и престъпна Комунистическа Диктатура 1944-1989.

  Намерете достатъчно Добросъвестност, Воля и Грамотност
  и Бъдете Точни.


  "Пълен списък на агентите на ДС в електронните медии"
  ...

 24. 24 Профил на логан4о
  *****
  Неутрално

  Радосвет Радев-ето такива са Великите Бълг.Бизнесмени-хахахаха
  най-добрия-най умния-най можещия.Малиииииииииии.
  Тъжно....мноооого тъжно.Бог да пази България.

 25. 25 Профил на vasilev
  vasilev
  Рейтинг: 221 Неутрално

  то половин българия са агенти ДС, наистена по това време в българия е нямоло безработеца всички са имали работа

 26. 26 Профил на минаващ
  *****
  Неутрално

  Енчо, кривиш си душата на фльонга.

  Опитваш се да оправдаеш Чуждестранното Геноцидно Робство
  срещу България и Българския народ проведено и провеждано
  от Бекапе на ссср с волно неволното сътрудничество на... сътрудници.

  Защо ти е нужно?

  Енчо
  * 22

  След като на практика всички медии се управляват от агенти и щатни служители на ДС, няма нищо чудно, че в България да си бил доносник, не се смята за лошо.

  И че българинът си избира за президент човек, за когото се знае, че е бил доносник.

 27. 27 Профил на DASHO
  *****
  Неутрално

  NA CHATA NA DARIK NE PRIEMAT MNENIYA SRESHTU R.RADEV...

 28. 28 Профил на FREE EUROPE
  *****
  Неутрално

  Черна станция,

  защо заглушаваш форум относно Осветляване на агенти на БКП и КДС на бившата марксистка нация на злото ссср?

  Отвореният прозорец
  * 21

  Това са ОПЕРАТОРИТЕ НА ГОЛЯМАТА ПЕРАЛНЯ, с която промиваха мозъците/ където ги е имало/ на българското народонаселение!

  Не забравяйте червената нишка във всички предавания:
  "Костов е виновен"

 29. 29 Профил на някой смята, че
  *****
  Неутрално

  половината бг-население е доносничело. Скромен е в мислите си човекът. С някои сметки може да се покаже, че поне 2/3 от бг-населението е развивало такава дейност. Беше изгодно, а може би още е така.

 30. 30 Профил на ATES
  *****
  Гневно

  За мое огромно съжаление на масовия българин не му "пука".Всичко е толкова жалко и ясно-постове ,пари, възможности за кариера,за други-унижения,мизерия,безаботица! Всичко това е огледало на обществото ни-дребнаво,мизерно,жалко,тъжно!

 31. 31 Профил на Иван
  *****
  Неутрално

  Айде сега малко да се замислите ЗАЩО точно сега оповестиха имената на всичките тзи люде.
  Мое лично мнение е, че сега тези хора ще бъдат заменени пак с други подобни, само дето няма да са вербувани от ДС, ами ще са на директен отчет при ББ.
  Много бих искал да прочета мнението на Алиен по въпроса.
  Не ме разбирайте погрешно - с никого не искам да се заяждам. Просто понеже коментрите на Алиен винаги са ми били интересни, а също така са написани грамотно и обосновани, затова се обръщам към него.
  Пак повтарям - не искам да се заяждам с никого.
  Поздрави

 32. 32 Профил на Гео
  *****
  Неутрално

  ЕДНО ДОБРО ДЕЛО НА "ПОЛЗУ РОДУ" ОТ СТРАНА НА СТАРИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА!

 33. 33 Профил на Диоген
  *****
  Неутрално

  Ицка, айде да спреш със седесарските глупотевини. Да тичаш срещу Петър Пенчев, примерно, не можеш да го стигнеш като журналист. Кажи кой и по какъв начин е бил прецакан от някой от изброените в идиотския списък. И във форума - нек'ви общи приказки за комунизъм, за не знам си 'кво. То 'щото бат' Ви Бойко Костов СА голем демократ, нали...!

 34. 34 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Добре, де, не, че познавам много журналистите, но прави впечатление, че с изключение на 6-7 имена, повечето в списъка са непознати, изпълнявали периферни, невидими за зрителската/слушателската и пр. аудитория длъжности.

  Да се разбира ли, че всичките други журналисти са чисти като сълзи, или да се има предвид, че ограничението "в електронните медии за периода 2006 - 2009 г." просто оставя извън вниманието другите - и най-вече известните имена?

  Няма ги тук агент "Бор", агент "Димитър" и пр. Защо?

  Защо отново имаме действие по разкриване на агенти на ДС, което е дефектно?

  Красимир Кабакчиев, дфн
 35. 35 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 866 Весело

  К'ви журналисти бе, брато, к'ви пет лева? Че те 90% без значение агенти или не на термина "чело на статия" гледат като теле в железница. Непроверена фактология, преиначаване на думи при интервюта, безсмислени въпроси, прозиращо лично отношение към интервюираните и т. н. и т. н. Я ми покажете страница на Труд, 24 часа, Монитор, Телеграф и т. н. на която да има по-малко от 10 правописни грешки? Че те и в програмата на телевизията имат правописни грешки вече!
  К'ва журналистика, к'ви 5 лв.? На кой му пука? Въобще будките за вестници освен от 3-та възраст, Позвънете, Еврофутбол и продажба на билети за градски транспорт печелят ли от нещо друго? Абе я им вижте само тиражите и пребройте библиотекитеи държавните организации, които се абонират по презумция, и ще ви стане ясно кой чете вестниците. Най-често държавният чиновник докато чака да му мине работния ден.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 36. 36 Профил на М-м-м-да
  *****
  Неутрално

  Преди 89г - работили за Бг ( с по две заплати), напреднали в кариерата не заради талант, а заради принадлежност към ДС. След 89г - "назначени за капиталисти" , поддържани през всички 20 год на прехода или като водещи (" Мин е много" е все така тъпо,както в началото си) или като собственици на медии . Те изпълниха мисията си - опростачиха масата , втълпиха и ,че "Костов е виновен,черен циганин", а СДС е крадливо. Криха и лъгаха през последните 8 години за да запазят ръката която ги храни . Май не успяха - Европа ясно нарече Станишевото правителство най-корумпирано и крадливо, а чалгизираната маса им би дузпата.

 37. 37 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Е, добре, "М-м-м-да", нямали талант!

  Съгласен.

  "След 89г - назначени за капиталисти".

  Съгласен.

  Обаче, след като са неталантливи, как тогава е станало така, че

  "изпълниха мисията си - опростачиха масата , втълпиха и ,че "Костов е виновен,черен циганин", а СДС е крадливо"???????

  Излиза, че са били талантливи.

  Айде отново, а! Поне мъъъничко логика да има!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 38. 38 Профил на До 36
  *****
  Неутрално

  и кое точно му е доброто на Костов - партиен секретар и даскал по политическа икономия преди 89г, за след това всички знаем

 39. 39 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 866 Любопитно

  Една медия ако няма публика, която да й вярва на информацията, за какво съществува? Сама за себе си ли?
  Медиите продават информация. Когато стоката обаче ти е некачествена никой не иска да я купи. След като никой не ти купува стоката ти фалираш. Познайте сега защо не са фалирали толкова телевизии и вестници, които никой не ги чете и ще започнете като мене да слгате титлата "журналист" в кавички в 90% от случаите и на останалите 10% ще им се размине само заради старанието и желанието.
  Българската журналистика като клика се доведе дотам, че никой да не я чете и да не й обръща внимание. Бедата вече не е че са били агенти, бедата е че нямат вече авторитет и обществено влияние. Това ги обезмисля и като журналисти. За какво са им, ако немогат вече да влияят на общественото мнение?

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 40. 40 Профил на мона
  *****
  Весело

  аз съм особено раззстроена за Владо Береану, или както там му е името. бях му до сега фен на този титан, този колос на журналистическата мисъл...

 41. 41 Профил на Deja vu
  *****
  Гневно

  Дали някога ще имат край тези умопомрачителни факти от нашето близко минало? Та това са хора ,с които сме израснали пред радиата, телевизията! Вярвали сме им, възхищавали сме им се ...., а то ! Агенти!
  Ами представяте ли си какво разочарование и омерзение ще настане ако извадят досиетата на любими български актьори, художници,писатели? И дали ще го направят?
  Въпрос към комисията по досиетата

 42. 42 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Прасимир Кебапчиев,
  Прасимирчо, мамин, ти пак ли изпълзя веднага след като се върна от Бузлуджа?
  долна пасмина сте вие, гнилочта на нацията и копоите на ДС!

  а ти, бе, колко от колегите си оклепал пред партията-майка, защото са били по-талантливи от теб, долна гнусна плужешка свиньо?

  повдига ми се от неудачници и некадърници - агенти на ДС!

  РЕФОРМИ !
 43. 43 Профил на Pantera
  *****
  Неутрално

  Добре че е Дневник и Капитал да ги напишат черно на бяло и на видно място! Сега крайна сметка много агенти много нещо, а имало ли е не агенти. Да имало. И заради тях тия свине трябва да бъдат линчувани!

 44. 44 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  сега поне знаем голяма част от мрежата на доносниците, техните бизнеси и сфери на влияние.

  както някои форумци тук вече предложиха:
  ако не с активна гражданска позиция, нека поне ги накажем с пасивна гражданска позиция - никакъв бизнес с боклуците и техните фирми, посочени по-горе.

  никакъв зрителски и слушателски интерес към техните медии, сайтове и др.

  никакви голф курсове при Прасимир Гербов!
  никакви наеми в бизнес центровете на свинята майка (Сирена Кръстева) а тя да вземе да купи БиБиТи на Маджуков и Кирето Гоцев...

  РЕФОРМИ !
 45. 45 Профил на от 19 години
  *****
  Неутрално

  От 19 години се говорят на ухо приказки че СЛЕД 1989 са РАЗДАДЕНИ куфарчета с пари на близките от соцвластта за да ЗАПОЧНАТ БИЗНЕС

  ВЕче е признато че
  1
  ВСИЧКИ ЩАТНИ СЪТРУДНИЦИ на ДС са или ВИДНИ БИЗНЕСМЕНИ или ДЪРЖАТ ОТНОВО в ръцете си ИНФОРМАЦИОННИ медии- радиа телевизии вестници списания вероятно и интернет сайтове
  2
  Всички НЕЩАТНИ сътрудници от соцминалото СЕГА са на работа при НОВИТЕ БИЗНЕСМЕНИ и са °променили ° УЖ линията от защита на БКП-БСП в защита на ЕВРОПА

  Че това ( защитата на Европа!!) НЕ Е така се видя по време на изборите КОГАТО ВСИЧКИ МЕДИИ БЪЛВАХА МЕРЗОСТИ по СИНЯТА КОАЛИЦИЯ и ИВАН КОСТОВ!!!

  Ами как няма да бълват мерзости когато са СЪЩИТЕ Щатни и Нещатни сътрудници- със СЪЩИЯ СОЦЧИП в мозъците!
  НО сега се казват Частни Радиа и ТВ служител в частна тв
  ВИДНИ БИЗНЕСМЕНИ

  Ще научим ли НЯКОГА КОЙ им даде НАЧАЛНИТЕ пари
  ИЛИ ТЕ САМИ да кажат
  ЛУКАНОВ ОГНЯНОВ или друг от ЦК на БКП

  Ех сталинизъм= нацизъм!!!
  Ех Европа виж истината за демократизиралите се сталинистко-тоталитарни режими!
  Каква РАНА в тялото на Европа и света е °социалистическото минало°
  И добре мислете за Русия( там ще е още по-голям ужас!)

 46. 46 Профил на САРФОШ ГОШО
  САРФОШ ГОШО
  Рейтинг: Неутрално

  Глупаци са тези,които след 20 години "демокрациа" могат да виарват на тези списаци.

  Чрез такива манипулации се скриват истинските намерениа на тези,които са обнародвали този списак!!!

 47. 47 Профил на Косьо
  *****
  Неутрално

  Хихик, спомням си как в началото на 90-те водещият Констатин Лиглев бе опердашен в градинката пред Радиото, около заведението ВОА...
  Сигурно се е опъвал нещо на водещия офицер

 48. 48 Профил на DO KOMANDIRA
  *****
  Неутрално


  Г-Н КОСТОВ ,
  ИЗВАДЕТЕ НА СВЕТЛО ВСИЧКИ СЪТРУДНИЦИ !
  НЕ НИ РАЗОЧАРОВАЙТЕ ЗА 2 ПЪТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧЕНГЕТАТА!
  ЗАЩОТО ТОЗИ ПЪТ НАИСТИНА ЩЕ СТЕ ВИНОВЕН!

  ДО # 44
  ТАКА Е! АКО ИЗВАДЯТ ВСИЧКИ ЧЕНГЕТА И ПОСЛЕДВАМЕ
  ТВОЙТЕ СЪВЕТИ НЯМА ДА ИМА ОТ КЪДЕ ДА СИ КУПИМ
  ОТ ХЛЯБА ДО МИНЕРАЛНАТА ВОДА! ЩЕ СЕ САМОУНИЩОЖИМ
  БЕ ГУНДИ- ТЕ СА НАВСЯКЪДЕ В ИКОНОМИКАТА!

 49. 49 Профил на Македонците од Пиринскиот дел на Македония
  *****
  Неутрално

  1. Да се отворат сите досите (без исключок) на сите службеници, агенти и доносници на ДС во Пиринскиот дел на Македония, да бидат осудени, да им биде конфискувано сето движимо и недвижимо имуштество, и да лежат во затвор. 2. Бугарската окупаторска войска и полиция, што е окупирала Пиринскиот дел на Македония уште од 1912 година, веднаж да го напушти и Пиринскиот дел на Македония да биде демилитаризирана зона. 3. Сите Бугарски Претседатели, Премиери, Министри,Генерали, Офицери , Държавни службеници, Лидери на партии и поединци ,кои от 1912 г до денес са вршили ЗЛОДЕЛА врз Македонскиот народ во Пиринскиот дел на Македония (окупация, поделби, геноцид, асимилация, криминал) ке бидат осудени во Мегюнародниот Суд во Хаг како ВОЕНОЗЛОСТОРНИЦИ. 4. Државата Бугария ке биде осудена во Мегюнароден суд за окупация, поделби, геноцид, асимилация, во рок од 100 години наназад. Бугария веднаж да врати сите откраднати од Македония културни споменици (Икони, староМакедонски книги и друго Македонско Културно Историско богатство). 5. Во Пиринскиот дел на Македония и во Бугария сите Бугарски политички партии и Бугарски Организации кои проповедуват национализам,шовинизам, комунизам, фашизам, да бидат веднаж забранети со Закон .6 . Во Пиринскиот дел на Македония сите Бугарски партии и Бугарски Организации да бидат преименовани во Македонски Партии и Македонски Организации, кои да дадат отпор на Бугарската асимилация под Пирин. 7. Во сите официялни документи на Македонскиот народ што живее во Пиринскиот дел на Македония и во Бугария , да пишува националност- МАКЕДОНЕЦ / МАКЕДОНКА. 8. Неврокопската Епархия (Пиринскиот дел на Македония ) да се приключи кон Македонската Православна Црква со седиште во Охрид и во Пиринскиот дел на Македония да биде биран Македонец за Владика. 9. Во Пиринскиот дел на Македония да отворат врати Македонски школи и факултети и да се изучува Македонската История и Култура. 10. Во Пиринскиот дел на Македония сите медии да бидат на Македонски литературен язик. 11. Официялниот язик во Пиринскиот дел на Македония да биде Македонскиот литературен язик. 12 .Во Пиринскиот дел на Македония да отвори врати Македонски Радио Телевизиски Центар , а за Македонците кои живеят во Бугария да има програма на Македонски язик по Бугарска Телевизия и Радио. 13. Пиринскиот дел на Македония да добие статут на Самостойна ( Автономна )Македонска Држава, со име - Република ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ ,коя ке има свои Македонски граници ,Престолнина, Македонско знаме, Химна, Герб, и ке биде под закрилата на Великите сили и ОН.

 50. 50 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Иван - има логика в разсъжденията Ви. Честно казано и аз се чудя как толкова години криха всичко, а сега в рамките на по-малко от един мандат (и забележете чии мандат!) започнаха да ги осветяват. Може би наистина някой да си прави сметка да сменя физиономиите и по този начин да придаде повече легитимност на т.нар. "елит", но някак си не се връзва. Най-малкото защото на всички мисля е ясно, че тези индивиди няма да се покрият нито ще се покаят. Както писах в коментара по-долу, сега ще разберем как всички са бранили нацията от враговете и. Убеден съм че някои (като моят личен любимец фатмакът Узунов) даже ще се героизират и ще ни обясняват назидателно какви сме червеи неблагодарни, понеже не оценяваме техните заслуги. И медиите ще си останат същите. Цялата работа повече ми прилича на тази с Гоцето - да излезе всичко наяве, после с мощен ПиАр ще замажем нещата, ще отклоним дискусията, Костов ще излезе виновен за всичко (както и ЦРУ, МОСАД, МИ-5 и 6, "Отворено общество", ВВС и т.н. все западни служби и организации) и една седмица по-късно всичко ще си тръгне по старому, с тази разлика че вече не може да гръмне "бомба".

  П.П. Кабакчиев - тия които са ти неизвестни до един в един или друг период са били на средно управленско ниво по доста важни медии. И също са оказвали огромно влияние.

 51. 51 Профил на гнъс
  *****
  Неутрално

  Не съм се чувствала толкова погнусена, колкото днес- след прочитането на поредните доносници. Ей, тези изроди край нямат! И всичките тези изроди са клепали по-кадърните от тях за своя изгода! Пълен потрес!!!

 52. 52 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Някакъв ритнитопковец взел да се кахъри за моята личност, за досиетата и защо съм се връщал от Бузлуджа!

  Както вече казах другаде, тук повечето не излизат с името си, а се държат като плъхове. Докато аз не само излизам с името си, но и посочвам конкретно: направих това и това против комунизма.

  Повечето тук - включително ритнитопковецът, с какво излизат? С името си? Не. С извършени действия? Не.

  Нещастни и неграмотни плъхове, погледнете например автора на тази статия! Това е човекът, разкрил убийството на светеца на българската демокрация Георги Марков! Това е българският писател и общественик № 1 на 21 век! Ето, това е достойно гражданско поведение! Няма и дума за това в коментарите! Ритнитопковците тук вероятно дори не са чели книгата "Убийте Скитник"!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 53. 53 Профил на М-м-гадно
  *****
  Неутрално

  Драги ми логорейко 37 ми кфм , опростачването се извършва по метода на китайската капка – подиграваш всеки опит за налагане на принципи, представяш скромни и честни хора като малоумници и налагаш като супер звезди Кати,Емануела,Луна...,Постоянни гости на водещите са сводници,проститутки и загрижено проследяваш съдбата на неуспели емигранти. Не забравяш да направиш символа СДС мръсна дума, подхвърляйки ,че черноморието е на Костов...Е,кое е на Костов – палатите на Доган, хотелите на Милен Велчев, хотелите на Манджуков ? Даваш широк път на Слави и запречваш като тапа на пътя на младите Вучков със склерозиралото си предаване и пияната му дъщеря, вечна ръководеща. Уреждаш агент Береану и кресливата му жена за водещи без конкурс и щедро ги опсипваш с пари на данъкоплатеца. И докато се радваш колко си хитър и умен и как владееш положението, простака на когото си показал, че таланта и образованието нямат значение, важни са връзките и парите е заякнал и ти бие дузпата. Е,така става.

 54. 54 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Alien пише:

  "Кабакчиев - тия които са ти неизвестни до един в един или друг период са били на средно управленско ниво по доста важни медии. И също са оказвали огромно влияние."

  Напълно съгласен. Всъщност тук повечето са собственици на големите медии, чиито имена са известни, но по принцип остават в сянка.

  Това са кукловодите: начертават политиката, определят какво може и трябва - и респективно какво не може и какво не трябва - да се пише, казва и показва!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 55. 55 Профил на обикновен гражданин
  *****
  Неутрално
 56. 56 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Прасимире, Кебапчиев,

  долна комунистическа доносническа свиньо!
  чели сме и "Портретът на моя двойник", "Задочни репортажи за България", "Когато часовниците са спрели. Нови задочни репортажи за България", "Жените на Варшава" и още малко.

  ти си една вмирисана комунистическа отрепка, която не само, че нищо не е направила против комунизъмъ, ами си и бил един долен доносник!

  сложил си бил истинското име?!?
  не. истинското ти име е:
  Долен Доноснически Свинаров

  мисля, че освен лустрация, трябва да се приеме закон за изгонването на всички агенти на ДС. да си отиват по къщите на изток от Урал.

  а ти, Прасимире, морлошка комунистическа душо, се покрий някъде, защото само да те хвана на улицата
  ще пееш две денонощия: "Боже, цяре ми пази"!
  (бъди спокоен, не те заплашвам със саморазправа. на мен не ми е приятно да "бъркам в лайната"

  РЕФОРМИ !
 57. 57 Профил на Независим
  *****
  Неутрално

  Невярвам Б.Борисов да доведе нещата до край. Той назначи човек на ДС като министър защото му бил верен приятел. И знаел какво досие има. Бойко и престъпниците ли ще мериш с два аршина? На верни приятели и неверни? Ясна е работата от самото начало. ЧИСТИ РЪЦЕ се извършват от хора с ЧИСТА СЪВЕСТ. Бат Бойко е поредния жалък актьор!

 58. 58 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Alien,
  дори този списък да е плод на планирана кампания, поне е едно добро начало.
  но е крайно време със закон да се отворят всички досиета на тези "true Bulgarian heroes"...

  за да се знае с кой не трябва да се прави бизнес, да имаме отношения и делови (дори лични) връзки в нашата мила татковина. и с децата им включително. защото децата им са ползвателите на Бентли-та, яхти, банкови сметки и т.н.

  РЕФОРМИ !
 59. 59 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  М-м-гадно пише:

  "опростачването се извършва по метода на китайската капка – подиграваш всеки опит за налагане на принципи, представяш скромни и честни хора като малоумници и налагаш като супер звезди Кати,Емануела,Луна...,Постоянни гости на водещите са сводници,проститутки и загрижено проследяваш съдбата на неуспели емигранти."

  Тук вече съм съгласен.

  М-м-гадно пише още:

  "Не забравяш да направиш символа СДС мръсна дума, подхвърляйки ,че черноморието е на Костов"

  Тук не съм съгласен. Напротив - много малко е говорено за Костов. Което е говорено - са глупости, дреболии, лъжи. А това, което не е говорено, като например деянията му през комунизма, даването на съвети на комунистическите убийци в "Работническо дело" - е най-важното, което пък всъщност е умишлено прикривано.

  Ето пак пример с автора на тази статия.

  Той разкри пълното бездействие на СДС по отношение на случая с писателя Георги Марков, като напълно изобличи поведението на лицата Стоянов и Гяуров. По този въпрос медиите мълчаха и продължават да мълчат като гробове!

  Днес лицето с хубавото име Гяуров е адвокат на СДС, лидер на организацията и, ако не се лъжа, депутат.

  Красимир Кабакчиев, дфн
 60. 60 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ритнитопковецът бил чел Георги Марков. Хубаво. Обаче не е чел "Убийте Скитник".

  Ами прочети я, бе, неграмотник!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 61. 61 Профил на Майк Тайсън
  *****
  Неутрално

  Комунистите решили, че капиталистите са годове и ги избили. После демократите решили, че комунистите са гадове и призовават да бъдат избити. Аз не вярвам избиването на комунистите да оправи светофарите в София, да прибере уличните помияри, да спре войната по пътищата, изобщо да направи живота по-нормален.

 62. 62 Профил на Ами сега?
  *****
  Неутрално

  Всички осветлени досега, вкл. Алберт, Гоце, Стефан и стотиците други - те са поискали ПРЕКРАТЯВАНЕ и ИЗЛИЧАВАНЕ, формално са недействащи агенти...

  А действащите агенти и тези родени след 1973 г (отново дискриминация) - те си работят тихо и необезпокоявани, няма да бъдат осветлени!

 63. 63 Профил на EU
  *****
  Неутрално

  до # 49 :

  Албанското малцинство в Македония настоява албанският официално да стане втори държавен език в бившата югославска републиката. Въвеждането му да стане по региони, се застъпват някои експерти и политици.

  Необходима е нова уредба на официалното използване на албанския език в Македония, смятат политическите представители на албанското малцинство в парламента в Скопие. Според тях албанският трябва да се въведе със закон като втори официален държавен език в Парламента, правителството, в публичната комуникация с централната власт и с всички държавни органи и институции, макар че не е задължително на всяка цена да се употребява на цялата територия на страната.

  Професор Мурати от университета в Тетово смята: "Не е нормално на заседание на парламента някой депутат да говори на албански, а министърът, също албанец, да му отговаря на македонски. Защо министрите да са длъжни да говорят само на македонски, след като депутатите, ако са албанци, имат право да говорят на албански?" Лингвистът също е на мнение, че албанският трябва да стане втори официален език в Македония

 64. 64 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1074 Весело

  Георги - don't feed the troll!!!

  ДФН-то се събуди след тежката кома причинена му от изборните резултати и последвалите събития. Да си пожелаем да понася още такива тежки удари! А през останалото време да му се радваме с надеждата, че такива като него скоро ще има само в музеите и зоопарковете.

 65. 65 Профил на Да продължим
  *****
  Неутрално

  Сега очаквам списъка на желаещите да работят за ДС, но не одобрени по некадърност, неграмотност, алчност и други подобни причини.
  Като гледам много народ вижда нещастието в живота си като резултат от действия на странични и непреодолими външни фактори.
  Това е позицията на роба, на вечно губещия индивид!!!!!!!!!

 66. 66 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Alien,
  имаш право.
  ДФН-то се храни с омраза и обича да го ругаят. зер това му е работата

  РЕФОРМИ !
 67. 67 Профил на Велизар Енчев:
  *****
  Неутрално

  Велизар Енчев: Срамувам се, че служих на държава, която не заслужава това
  04.08.2009 12:24
  "Днес в сутрешния блок на Би Ти Ви водещият Сашо Диков си позволи нещо крайно непрофесионално, което е чуждо на журналистическата етика. След като ме включи по телефона и ми даде думата по темата за досиетата, на третата минута от разговора Диков изненадващо прекъсна телефонната линия, не давайки възможност дори да завърша изречението". Това се казва в изявление на известния журналист и дипломат Велизар Енчев.

  "Какво успях да кажа и какво не ми позволи да изнеса гастролиращият водещ на тази телевизия: Първо, че не може да нарича "ченге" кадрови офицер от Националната разузнавателна служба, работил в тази институция от 1985 до 1996 г. През 1996 г. бях уволнен от ген. Бриго Аспарухов заради противопоставянето ми на балканската политика на правителството на Жан Виденов.

  Това е премиерът, който публично заяви, че в Гърция няма българи, а Западните покрайнини трябвало да се наричат "Източна Сърбия"", пише Енчев и добавя: Второ, всеки, който е прочел неотдавна издадената ми книга "Аз бях в разузнаването"/издателсво "Милениум"/, ще се убеди, че работата ми в Скопие и Белград е била подчинена на една цел - защита на българските държавни интереси в Македония и Сърбия, укрепване на българското малцинство в Западните покрайнини, създаване на пробългарски партии и организация в Република Македония, интернационализиране на въпроса за потъпканите права на българите в Сърбия и Македония.

  "Трето, отварянето на досиетата на цивилното и военното разузнаване на Балканите е национално предателство, извършено от правителството на Сергей Станишев. Четвърто, именно заради моята работа в НРС, през 1997 г. президентът Петър Стоянов ме изпрати за български посланик в Република Хърватия. По този повод е добре г-н Сашо Диков да се обърне за мнение към Петър Стоянов, ген. Димо Гяуров, ген. Бриго Аспарухов, ген. Кирчо Киров. Убеден съм, че нито един от тези господа няма да каже и една негативна дума за работата ми в бивша Югославия. Напротив!

  Пето, искам да попитам Сашо Диков какво е правил той в тези години, когато българското разузнаване в Югославия водеше истинска война за българската кауза? И сторил ли е поне една стотна от това, което аз и мои колеги в НРС вършехме в Скопие и Белград, рискувайки своя живот заради една държава, която днес ни предаде? Шесто, за разлика от дежурните фрази на работилите в службите, че се гордеят с това, аз ще кажа точно обратното: Срамувам се, че служих на държава, която не заслужава това! И призовавам сега работещите в НРС и Военното разузнаване да не повтарят моята грешка", се казва в края на изявлението на Велизар Енчев. /БГНЕС

 68. 68 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  последно

  Прасимире, Кебапчиев,
  "Убийте "Скитник" не е книга на Г. Марков. не е тук мястото да пиша какво съм чел. нито ти си нищожеството, с което ще водя тази дискусиял

  ти си долна безподобна комунистическа свиня и като такава заслужаваш презрението ми и ругатните мил

  но добрата новина е, че си тотален некадърник. поради тази причина няма да прочетем името ти в списъка на агентите... просто защото не ставаш за ръководен пост (на медия в случая).

  а не ставаш за ръководен пост, защото си долна мерзавска душичка

  я кажи сега какъв е твоя агентурен никнейм?
  - Дядо Мраз
  - Фагот
  - Агент Лхотце (с другия връх на българското контра-разузнаване сте били почти адаши)
  - Агент Фильо лог
  - Мичо Гейзадето

  РЕФОРМИ !
 69. 69 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 866 Весело

  Най-интересното е, че се води спор за хора, които вече нямат абсолютно никаква тежест в обществото много преи да ги обявят.
  Освен това смятам, чеако престанете с личните обиди един към друг ще е от полза за всички ни.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 70. 70 Профил на xa, xa, xa,xa !
  *****
  Неутрално

  Ей, нито един няма в тоя списък от www.dnevnik.bg ! или вие работите само за турското разузнаване?
  -отварянето на досиетата на цивилното и военното разузнаване на Балканите е национално предателство, извършено от правителството на Сергей Станишев!

 71. 71 Профил на Болшай въш
  *****
  Неутрално

  На всеки МИЛИМЕТЪР сме, скромно казано.

  Коминтерна
  * 18

  Ние сме на всеки МЕТЪР, а не на всеки километър!
  Ламбо ни е лъгал и тогава.

 72. 72 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1074 Весело

  Хехехе - пак познах. Само че не е бил първи Узунов, а Енчев. Гниди.

 73. 73 Профил на Продължение
  *****
  Неутрално

  Комунистическо ченге уж срам няма.

  Поради что доносникът се срамува да се назове ченге на КДС?

  Да продължим
  * 65

  Сега очаквам списъка на желаещите да работят за ДС, но не одобрени по некадърност, неграмотност, алчност и други подобни причини.

 74. 74 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Boriaz,
  не е съвсем вярно, че са хора без тежест.
  но по-добре да отрежат пръстите и ръцете на туловището. то като остане само "мозък" или ще излезе на светло, или ще си търси други крайници, или сивото вещество ще мимикрира в кафяво такова...

  малко по малко. списък по списък.
  и ще си създадем съвременно гражданско общество.
  в което мястото за ДФН-тата и Добри Божиловците е в ъгъла... или на къра...

  РЕФОРМИ !
 75. 75 Профил на ?
  *****
  Неутрално
 76. 76 Профил на Vulcano
  *****
  Неутрално

  Прасимире,

  ти като стар червен кадър се опитваш да работиш по схемата "защо не си кажеш името". Ако имаше половин гънка повече в старческата тиква, щеше да разбереш, че само в тоталитарно общество името решава нещо. Важно е какво казваш и какво правиш. Иначе си оставаш прасе с име и толкова. За теб също не се знае кой си. Влизаш, пишеш се еди кой си, но какво от това. Тук нищо не доказва самоличността ти. Личи си, че коефициентът ти на интелигентност стига само за социално-битови дейности. Пишейки "професор" пред името си, не те прави автоматично умен. Нужно ли е да давам пример с професор Юлиян Вучков.

 77. 77 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 866 Неутрално

  Аспарухов, напълно съм съгласен с тезата ти че като нестана навреме и изведнъж ще става малко по малко. ТРЯБВА да се знаят имената им за да видят хубаво всички кой кой е и кой е бил. Това обаче не отменя факта, че ги пуснаха когато вече никой не си купува вестници и не вярва на телевизии.
  В момента едва ли има човек в българия, на който да вярват повече от 10% от българите. До такава степен нихилизираха обществото, че дори и факта, че президентът на странате е бил агент на ДС се посреща с "Ами ние не сме и очаквали друго" от масовата публика. Преди 10 години си мисля че щеше да има доста по-остра реакция.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 78. 78 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 866 Неутрално

  Мисълта ми е, че е закъсняла реакцията. Явно лобито им всеоще е достатъчно силно за да се издават по системата "след дъжд- качулка".
  Дано поне се откъснем малко по малко от тяхната хватка. Иначе не виждам възможност за прогрес.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 79. 79 Профил на ACDC
  *****
  Неутрално

  Сега ,ще се приеме ли закон за лустрацията?

 80. 80 Профил на ПИНОЧЕТ
  *****
  Любопитно

  ПО-ДОБРЕ КЪСНО,ОТКОЛКОТО НИКОГА(става дума за досиетата)! ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ И НИТО ЕДИН СЛУЖИЛ НА ДС КЪМ КГБ,ДА НЕ ЗАЕМА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ.ВСИЧКИ ЧЕНГЕТА ОТ ПОСОЛСТВАТА НИ ПО СВЕТА - ДА БЪДАТ ОТЗОВАНИ...ВСИЧКИ ЧЕНГЕТА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ДА БЪДАТ СЪКРАТЕНИ И Т.Н. ГОЦЕ,СЪЩО НЯМА МЯСТО В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО....

 81. 81 Профил на Do ACDC #79
  *****
  Неутрално

  По скоро ще приемат закон за мастурбацията!

 82. 82 Профил на scarface
  *****
  Гневно

  недеите да злорадствате много .повечето от хората споменати тук дори не са знаели защо и как имената им са там .тези които наистина трябва да бъдат публикувани 100 % ще си останат таина.

 83. 83 Профил на scarface
  *****
  Гневно

  и друг един много любопитен факт , кои според вас ни управлява последните 20 години и продължата дори и в момента бивши и настоящи ченгета така че нищо ново под слънцето

 84. 84 Профил на Вениамин
  *****
  Неутрално

  Нужно ли е оповестяването на досиетата, след като агент на ДС току-що е назначен за министър?

  Според мен, не.

 85. 85 Профил на jantra
  jantra
  Рейтинг: Неутрално

  Списъкът не е пълен. Защо само ръководните кадри?! "Обикновените" журналисти не са ли доносници? И до кога ще се отварят досиетата избирателно, както уйдисва на някого?

 86. 86 Профил на гад
  *****
  Неутрално

  Не виждам в списъка Асен Агов - агент "Педро"!

 87. 87 Профил на криминал
  *****
  Неутрално

  20 години ни беше внушава демокрация и то откого. Лудост,сега е момента всичко да е вече наяве , колкото се може по скоро и по скоро.Време да няма скрито покрито. На маймуни ни направиха.

 88. 88 Профил на BIG AL
  *****
  Неутрално

  Другари,НЯМА БКП-ДС- кадри- мултимилионери, дс- е нещо в миналото…Да са “свети” имената им ..Няма съсипан живот на две поколения българи,..Има само добри чичковци от ДС…Добре служили на КГБ и Тошовата банда..Дълго, дълго ОПАЗИЛИ властта на БКП- мафията, единствената , “българска ” партия служила на чужди - руски интереси ..Рубладжийте са най- доостойните синове “български “..)
  Копелетата на БКП- потискали и неспазвали ОСНОВНИТЕ ПРАВА на гражданите..СЪЗНАТЕЛНО служили на една банда, червена , а НЕ на България..)
  Типовете на БКП- създали по съветски образец една чужда за България система-ТЕ на първо място , трябва да го ‘отнесат”"..Фамилийте живкови, станишеви ,такови, добреви , пирински, корнезовци и цялата ДС-измет..След това са тези - доносниците ..), получили сребърниците си ..Тази мръсна , долна комунистическа партия, тези петковци , овчаровци и сие , трябва да бъдат прокълнати за векове..Съсипали и СЕГА съсипващи живота на нормалните граждани..Нима тези типчета , спонсори на Гоце - с таковците си от ДС- не ОГРАБВАТ отново , и отново България ?? Баневци , петя “гоцеви “, някакви предприемачи-борчЕта диневи -:),и сие ,,Някакви мутанти от Правец-златевци - ни обират всеки ден с “цената ” на бензина !!??? Някакви турчета от Дс- доносниците - се правят на графове..) ..И всичко това е добре ОМАЗАНО В ЧЕРВЕНО.
  .Криминалните от БКП-ДС- най ” свестните ” в България ..))

 89. 89 Профил на 72
  *****
  Неутрално

  Добре че съм 72 набор, та това поне ни подмина

 90. 90 Профил на kirsner
  *****
  Неутрално

  Евалла на Велизар Енчев!! Наистина хора, които са работели в службите за българската кауза в Македония заслужават само уважение.

 91. 91 Профил на do kirsner
  *****
  Неутрално

  от такива наивници,като теб сме на това шибано дередже...Щом е бил ченге не е стока!

 92. 92 Профил на Попов
  *****
  Неутрално

  много ми е интересно защо толкова много хора свързани с ДС (едва ли са излезли на яве всичките) са собственици на медии и водещи фактори в тях ???

  Да не би някак си да е организирано мероприятие заповядано от техните началници ???

  Ако е организирано мероприятие - то каква е неговата цел (едва ли е печалбата - има къде къде по-печеливши сектори) ???

  Да не би целта случайно да е по-лесно да могат да се прокарват определени идеи, информации, дезинформации...???

  Абе да не би ДС да се опитва да МАНИПУЛИРА българския народ и така по-лесно да замазва престъпленията си ???

 93. 93 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Малеей, много нахален тоя ритнитопковец!
  Естествено, че "Убийте Скитник" не е книга на Георги Марков. Това е книга на автора на тая статия.
  Обясняваш му, обясняваш, ама за какво ли?

  Красимир Кабакчиев, дфн
 94. 94 Профил на FOX
  *****
  Любопитно


  Не може повече трудещите се българи да хрантутят едни хора, които използват служебното си положение единствено и само, за да уреждат своя бизнес и своите семейство. Това е отровно за страната.
  Трябва да се изработи съвременен закон - ЛУСТРАЦИЯ, който да засегне не само зависимостите на някои хора с бившите специални служби, но и други икономически и по-модерни зависимости като например участия в схеми за теглене на ДДС. Или участия в схеми за пране на пари, за контрабанда, за точене на еврофондове, свързани лица и т.н. То и сега има закон за свързаните лица, ама какво от това. Казват: „Има конфликт на интереси” и най-много да го уволнят. Ама това, че е откраднал сто милиона долара, не се наказва и няма последствия. Трябва да има страх от закона, защото в България трябва да има страх от законите.

 95. 95 Профил на лично АЗ
  *****
  Неутрално


  Alien, всички тези хора са си вършили работата. Такива са били законите тогава.От къде да сме сигурни, че това оповестяване сега- в този момент е ЗАКОННО. Всяка държава, включително и днешното управление на България ползва сътрудници в службите си. за днешните доносници какво ще кажеш. Мислиш ли, че ги няма, че не ти се правят само на приятели, а в същото време те обследват, разказват за теб и да има как в една капка вода да те удавят, ако си малко по-умен или успял от тях.
  Знаеш ли, че за някои професии навремето, това донасяне беше част от трудовата характеристика едва ли не.
  Ревизорите например. Знаеш ли, че опазваха социалистическата собственост по закон? Такива мнения, като твоето, може да се пишат само от съвсем наивни хора- това мисля аз.

  Много важно кой какво е казал за мен- дреме ми....а че го е говорил преди 20 години..минало заминало.Приятелите ми знаят кой съм, какво ме интересува за другите.

 96. 96 Профил на К. Боргиев
  *****
  Гневно

  Кабакчиев, доноснико мръсен, вземи се разкарай и престани да мърсиш форума с присъствието си. Много си ербап, че няма да разкрият досието ти, защото сигурно нямаш дори и досие. А нямаш, тъй като не е имало нужда въобще да те вербуват - ти сам, по собствено желание си донасял за колегите си. Така че не се прави на борец против комунизма, защото те познавам много добре как се бореше в компанията на Кочев, Попова, Цанов, Цанова, Чомонев, Манолева, Пачев и т.н. комунистически и ДС-арски шефове и слуги.
  Комичното е, цървул такъв, че не можеш да бъдеш дори като другия доносник от твоя институт, Владко Мурдаров. Защото той поне има знания и култура. А ти, скъсан цървул, и два чифта черни очила да си сложиш, все ще си останеш селянчето, което се натяга на властта, слухти и доносничи срещу по-умните си колеги.
  На времето беше дори сложил и бял костюм и шалче в обкръжението на Тренчо, че белким те помислят за европеец. А то приличаше на келнер, другарю Кабакчиев. На келнер!!!
  Умните хора от село, като дойдат в големия град, се учат и преосмислят наученото. А ти реши, че всичко си знаеш и затова си остана жалък, скъсан селски цървул!
  И не се занимавай с Аспарухов. Явно акълът ти е толкова малко, че дори не помисляш, че може да е съвпадение на имената с покойния Гунди.

 97. 97 Профил на Щерьо
  *****
  Неутрално

  Сънувах странен сън.
  Работя в държавна фирма, ръководена от агент на ДС.
  Балдъзата му отговаря за копуцията.
  Назначават се само роднини, приятели, приятели на приятелите...
  Любовниците са няколко, една от тях е "най-големият красив ум".
  Всички те принадлежат към категорията "активни" - най- активно доносничат за останалите.
  Естествено, останалите са "пасивни".
  "Активните са ръводители на отдели, получават по-високи заплати, непрекъснато пътуват в командировки...
  "Пасивните" трябва да са доволни, че имат работа и получават някаква заплата и нямат никакви перспективи за развитие...

  Изведнъж се събудих. Бях облян в студена пот. Добре, че всичко това беше само сън...

 98. 98 Профил на К. Боргиев
  *****
  Неутрално

  Поздрави, Щерьо! Много интересен сън! И аз го сънувам от време на време.
  Само не съм много сигурен, че си (съм) се събудил напълно!

 99. 99 Профил на asen
  asen
  Рейтинг: Неутрално

  Нека се спре с обобщаването, че всички журналисти са агенти и че цяла българия са агенти. Ако приемем, че журналистите са някаква извадка то проверените са близо 2400, а от тях само 100-тина са агенти. Това прави под 10% и нека не забравяме, че все пак това не са прости хора (все пак са имали образувание) и е нормално да се търсят такива хора за вербуване.

 100. 100 Профил на asen
  asen
  Рейтинг: Неутрално

  Нека се спре с обобщаването, че всички журналисти са агенти и че цяла българия са агенти. Ако приемем, че журналистите са някаква извадка то проверените са близо 2400, а от тях само 100-тина са агенти. Това прави под 10% и нека не забравяме, че все пак това не са прости хора (все пак са имали образувание) и е нормално да се търсят такива хора за вербуване.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK