Сметната палата: Пътната агенция е правила фиктивни търгове

Сметната палата: Пътната агенция е правила фиктивни търгове

© Георги КожухаровФиктивно проведени търгове, удължаване на договорите с пътните фирми и увеличаване стойността на поръчките заради допълнително възложени работи от агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това са само част от констатациите на Сметната палата, която направи одит за дейността на АПИ за времето от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2009 г. Одитът беше възложен от парламента.Сметната палата е сезирала главния прокурор за осем случая, по които е установила нарушения.

Част от строителните обекти са спирани за продължително време поради липса на финансиране, без да са прекратени договорите, установиха одиторите. Те предупреждават, че това поставя под съмнение както качеството на вече изпълненото, така и довършването и експлоатацията на обектите. Възниква и риск от нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В някои случаи за изпълнението на един и същи работи са сключвани няколко договора. Не е предприемано нищо и срещу недобросъвестните изпълнители.
Сред дадените на прокуратурата са обществените поръчки за ремонта на моста при Бяла, на който стана тежка катастрофа в края на 2006 г., търг по "Транзитни пътища ІV", поръчки, възлагани от областните пътни управления.


10 млн. лв. неусвоени аванси от пътните фирми


Близо 10 млн. лв. , раздадени авансово на пътните фирми, които не свършили работата си в срок, е трябвало да си прибере агенцията към 30 юни 2009 г., констатират одиторите. В доклада е посочено, че "предоставените аванси не се усвояват през продължителен период от време, в който сроковете, предвидени в подписаните договори, изтичат без предприети управленски и правни действия за възстановяването на авансите или за усвояването им, като по този начин с предоставените бюджетни средства се финансират контрагентите на агенцията". Към 31 декември 2008 г. размерът на осчетоводените аванси с изтекъл срок за усвояване е 7.5 млн. лв., а към 30 юни 2009 г. е 9.7 млн. лв. В одита на Сметната палата не е посочено кой е отговорен за това нарушение, но за случая е сезиран главният прокурор.


Ремонтът моста над Бяла възложен незаконно
Според одита на Сметната палата изборът на изпълнител на ремонта на моста на Бяла и за строителен надзор са били предварително ясни. Те са избрани чрез договаряне без обявление заради лошото състояние на пътя Русе - Велико Търново и множеството катастрофи, мотивират се от пътната агенция. В края на 2006 г. автобус, пълен с пътници, падна от моста, след като беше засечен от камион, и загинаха 18 души.


"Изборът на двете процедури на договаряне без обявление е незаконосъобразен, защото не са възникнали предпоставките, посочени в разпоредбата на чл.90, ал.1 т.4 от ЗОП", пише в доклада на Сметната палата. В него е посочено, че е поканено чуждо юридическо лице, с което се водят и преговорите, като са съставени три протокола. Единият от тях е с подправена дата 10 май 2007 г., защото в текста има корекция в датата, нанесена на ръка, констатират одиторите. Видно и от съдържанието в протокола се коментират факти от следващата дата - 11 май 2007 г. Въпреки че преговорите са водени с чужда фирма, в информацията за сключен договор, предоставена в Агенцията за обществените поръчки, е посочено гражданско дружество със същото наименование, пише в доклада. "В досието не е приложен договорът за гражданското дружество, не са ясни субектите, които участват в него и от кого се представлява дружеството", посочват одиторите.


"В нарушение на чл.41, ал.2 от ЗОП възложителят е сключил договор със субект, който е различен от участника, определен с решението за изпълнител на обществената поръчки. Като се има предвид, че процедурата за договаряне е неоснователно избрана и срокът за изпълнение съвпада с датата на сключване на договора, възникват съмнения, че изпълнителят е бил избран от възложителя преди провеждането на процедурата и предметът на договора е бил предварително изпълнен", пише в доклада на Сметната палата, без да е посочено името на фирмата.


Според регистъра на обществените поръчки договорът за реконструкцията на моста е сключен с ДЗЗД "СО.КО.ДЖЕН" на 31 май 2007 г. Стойността му е 1.26 млн. евро без ДДС, като срокът за изпълнение е 6 месеца. Според ДАКСИ дружеството е собственост на италианската СО.КО.ДЖЕН и българското й дружество. Управител е Грационо Кровети. Ремонтът беше приключен в срок с акт 15, казаха от фирмата за "Дневник". Според тях ангажимент на пътната агенция е да издаде т.нар. акт 16 за въвеждането в експлоатация на съоръжението. От италианската компания уточниха още, че по основния договор сумите им са изплатени, но досега не са получили нищо за допълнително възложените работи.


Фиктивни търгове
Поради непредвидени обстоятелства пътната агенция отново се възползва от правото си да проведе процедура по договаряне без обявление за обходния път на Силистра. Договорът с ГД "Дръстър" е сключен на 5 декември 2007 г., а на следващия ден фирмата представя фактура за плащане на повече от половината от общата стойност на поръчката. Това според одиторите показва, че е "допуснато изпълнение на определени строително-монтажни работи преди сключването на договора и фиктивното провеждане на процедура за договаряне". Стойността на договора с ГД "Дръстър" е била за над 1.5 млн. лв. без ДДС, показва справка в регистъра на обществените поръчки. Според ДАКСИ дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите и е собственост на фирмите "Пътинженерингстрой-Т", хасковската "АБ" и "Стройпроект". Сметната палата е предала този случай на главния прокурор.


Областното пътно управление в Плевен отново чрез договаряне без обявление в началото на 2008 г. е сключило договор за снегопочистване с фирма, която не е била поканена в процедурата. Документите, които се изискват от възложителя при представяне на офертата, са дадени от кандидата на 21 януари 2008 г., след като договарянето е приключило и договорът е сключен на 4 януари 2008 г., констатират одиторите. Затова одиторите правят извод, че и това договаряне е било формално, а протоколът е с невярно съдържание. Случаят е предаден на главния прокурор.


Три договора с една и съща фирма за път, който все още не е готов


Областното пътно управление в Разград пък сключва три договора с една и съща фирма "Пътно строителство" - Разград, за допълнителни строително-монтажни работи в участъка от пътя Русе - Тетово - Беловец - Кубрат, констатират одиторите. Договорът е сключен на 7 януари 2008 г. Срокът за изпълнение е 24 месеца и трябва да приключи на 7 януари 2010 г. Стойността му е 1.338 млн. лв. До 30 юни строителството не е започнало, а обектът не е включен в инвестиционната програма на ОПУ - Разград, за миналата година. Такъв договор е сключван със същия изпълнител и през 2006 г. и през 2000 г. Най-старият е на стойност 2.565 млн. лв. без ДДС със срок за изпълнение 18 месеца и осигурено финансиране, като изпълнителят е получил аванс от 461 795 лв. Към 30 юни 2009 г. размерът на неусвоения аванс е 46 492 лв.


Въпреки че договорът не е изцяло изпълнен, през октомври 2007 г. на изпълнителя е възстановена гаранцията от 10 565 лв. В писмени обяснения директорът на ОПУ - Разград, прави извода, че след като е възстановена гаранцията за изпълнение, договорните отношения са прекратени. В ОПУ - Разград, липсва информация за прекратяването му, а обектът не е завършен. В същото време АПИ не е направила нищо, за да си възстанови неоползотворения аванс.


"За ремонта на един и същ пътен участък са сключени три договора. Изпълнителят по трите договора е един и същ, като на практика по всеки от следващите договори е възлагано строителство, неизпълнено по предишния. Към момента на одита изграждането на пътния участък не е осъществено и това е установено при проверка на място", пише в доклада на Сметната палата. Случаят е предаден на прокуратурата.


Цесията "Средногорци"
Оказва се, че и при пътните ремонти може да се сключват цесии, от които естествено потърпевша е държавата. Такъв е случаят със Средногорци, но от доклада на Сметната палата не става ясно коя е облагодетелствалата се фирма. През септември 2003 г. компанията получава в аванс 40% от стойността на договора - 947 834 лв. за "експериментални ремонтни дейности". Срокът за изпълнение е удължен с два анекса, вторият от които е три месеца след като е изтекъл първият анекс. Четири години по-късно е сключен договор за цесия - на 2 март 2007 г. При договарянето на цесията е отразено, че договорът от 17 септември 2003 г. е прекратен, без да е посочен документ, удостоверяващ този факт. Съгласно договора за цесия от аванса са приспаднати 500 хил. лв. и 221 286 лв. по фактури за изпълнени строително-монтажни работи, издадени от фирмата за други обекти. От това следва, че авансът не е усвоен по предназначение, посочват одиторите. Към 30 юни 2009 г. пътната агенция все още не може да си прибере от изпълнителя 226 547 лв. За одитирания период не са предприети управленски действия за уреждане на вземането на АПИ от изпълнителя, е посочено в доклада на Сметната палата. Случаят е предаден на прокуратурата.Сметната палата е сезирала главния прокурор за осем случая, по които е установила нарушения.

Ключови думи към статията:

Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на -
  *****
  Неутрално

  Няма как внимателният читател да не забележи, че всички гореописани случки са от 2007, т.е. от времето на Веселин Георгиев. Странно.

 2. 2 Профил на Дaни
  Дaни
  Рейтинг: 160 Неутрално

  В ЗАТВОРА!
  С ГАГАУЗОВ ЗАЕДНО!

  Това което правим за себе си - загива с нас. Това което правим за другите - остава завинаги.
 3. 3 Профил на kamenl
  *****
  Весело

  Добра новина! "Агенция По Сервиране Кинти За Божковите Пътища" крадяла пари, надплащала, използвала ЗОП за тоалетна хартия и т.н.

  Очаквайте утре: "Учени от БАН открили, че при определени условия водата е мокра"

 4. 4 Профил на bulgarin v USA
  *****
  Неутрално


  Нищо няма да се случи, докато не се подмени,замени 100%

  цялата съдебна система / или поне 80%/.

  ТОВА Е ПЕЧАЛНАТА ИСТИНА !!!!

 5. 5 Профил на № 3
  *****
  Неутрално

  На първо четене няма нито една от фирмите на Божков!

 6. 6 Профил на Nota Bene
  *****
  Неутрално

  "случаят е предаден на прокуратурата". И с това се приключва.

 7. 7 Профил на Оня с коня
  *****
  Неутрално

  Искаме ОСЪДЕНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. 8 Профил на Дaни
  Дaни
  Рейтинг: 160 Гневно

  Ето точно затова няма да си купя и да си залепя винетка!

  Това което правим за себе си - загива с нас. Това което правим за другите - остава завинаги.
 9. 9 Профил на Щази
  *****
  Неутрално

  Всички знаем, че без тотална промяна в съдебната система няма да стане. Знаем и защо.
  Сега знаем и че трябва да подменим ..мнозинството от съдиите.
  И ни е ясно че лицето Борисов очаква да направи това (или поне така изглежда) но става и банално понятно, че без лустрация няма да може да се преборим с "държавата" в държавата.
  Така че другари от "Герб" - шах и мат!

 10. 10 Профил на Атанасов
  *****
  Неутрално

  Не само в пътната агенция.Защо забравяте "Марица Изток", мини"Маришки басейн", мина "Здравец".Там всички търгове са фиктивни.Работа,която може да се свърши за година се точи 5г.,за да се източват бюджетни средства. И се възлага само на абонирани фирми,без никакви критерии.

 11. 11 Профил на хан Крум
  *****
  Неутрално

  Искаме натрошени ръчичките на крадливата сган нагла!! Съсипваща и убиваща народ и страна!Човек по човек и да изповръщат всички пари до последния лев!!
  всичко друго е брътвилня празна!!

 12. 12 Профил на Sabi
  *****
  Неутрално

  Трябват кинти за нови коли и самолети.Раздават се предварително комисионни срещу допълнителни договори.Живее им се и на Георгиев и на Гагаузов, влезте им в положението.

 13. 13 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Ужас, тая държава е като швейцарско сирене - отвсякъде пробойни.

 14. 14 Профил на STOYAN
  *****
  Весело

  В ЗАТВОРА ВСИЧКИ!
  ПРИ БАЙ СТАВРИ-СТОГ, НО СПАВЕДЛИВ ЧОВЕК!

 15. 15 Профил на pero
  *****
  Неутрално

  Абе аз си мислех, че Сметната палата вече не съществува, а тя си била тааам!
  Ами тях коя "СМЕТНА ПАЛАТА" ще ги пита на кому го държаха досега!
  Малииии, и това е една малка частица от зулумите!
  Всички кокошкари да освободят килиите и тия ТАМ!
  Такава "държава" едва ли има другаде!

 16. 16 Профил на Емил
  *****
  Неутрално

  До коментар [#3] от "kamenl":

  Тази глупост водевилна ли намери да напишеш? Последното нещо което човек би трябвало да прави в този случай е да се ташачи.

 17. 17 Профил на Мими
  *****
  Неутрално

  А пък вие правите фиктикни конкурси за служители!

 18. 18 Профил на Weingro
  Weingro
  Рейтинг: 754 Гневно

  Дневник, допуснали сте правописна грешка:
  "...за случая е сезиран главния прокурор."
  Правилното е:
  "...за случая е сезиран арменския поп."

  При всяка разкрита такава помия се чудя следните неща:

  - Защо не се учудвам?!

  - Докога хората на власт ще дестват и бездействат по такъв нагъл начин?!

  - Колко прост, малоумен и нагъл дебил трябва да си, че хем да искаш неоправдано огромни суми от държавата, хем тя да ти ги даде, защото решенията се взема КойтоТрябва в полза на Когото Трябва, хем да не си свършиш работата, че да не я почнеш даже?!

  - При всичките разкрития до момента, защо още няма операция на МВР "Най-Наглите", последвана от акция на съда "Зад решетките"?!

  - Как не ги е срам?!

  - С какъв мазен червен сурат другарят СерГей дръзва да дава мнение за управлението на нещо повече от външна тоалетна?!

  - Същият върпос и за "новата стратегия" на Доган - "Как да крадем в съвременни условия"?!

  - Искам ли синът ми да расте в такава "държава"?!

  С За съжаление всички тези и много подобни въпроси са изцяло риторични.

 19. 19 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Пътната агенция
  чака индулгенция!

  www.berbenkov.hit.bg
 20. 20 Профил на Наблюдател
  *****
  Неутрално

  Още какви точно доказателства чака, така наречения
  "Български съд"?

 21. 21 Профил на Данъкоплатец
  *****
  Гневно

  Питам се до кога сметната палата ще ни залива със стара информация - къде бяха нейните одити до сега,как със стара дата се променят доклади - с две думи поръчкови ли са проверките обслужващи сегашната власт или не са си вършили работата до сега.Мисля че и в двата случая ръководството на СП,която трябва да бъде независима,пазител на държавни средства,коректив трябва да подаде оставка.

 22. 22 Профил на WhatTheFuck
  *****
  Неутрално

  ДОБРО УТРО, Съдии, Прокурори, Милиционери, Служители в която и да е държавна инспекция и агенция...

  Как спахте снощи ?

  Не че много ни интересува де, така или иначе скоро ще ви режат гърлата пред камера, така че...

 23. 23 Профил на Мунчо
  *****
  Весело

  Не вервам ! Статията цели омаскаряване на честни и трудолюбиви хора !

 24. 24 Профил на Canada Dry
  *****
  Неутрално

  Комунистът винаги краде от всичко и от всички, тъй, че щом комунисти са ръководили агенцията през последните години това не е новина.
  Когато комунист нищо не открадне, тогава го съобщавайте като новина, ама съм сигурен, че скоро това няма как да се случи

 25. 25 Профил на Blag
  Blag
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Правилният текст е "Всички държавни фирми и организации са правили фиктивни търгове". Всички ! Вкл. Народното събрание, министерствата, общините, съда, банките, партиите. Но освен това и много от приватизираните държавни фирми, сега акционерни дружества, в които управленската култура и контролът са обикновено в зачатъчно състояние. Всички повече или по-малко крадат от държавата. Механизмът е много прост. Чиновникът, който отговаря за търга, обикновено някакъв началник-отдел, се обажда на свой приятел-фирмаджия и му дава указания за съставяне на офертата. Грижа на последния е да намери още три други оферти (от три приятелски фирми в бранша), по-слаби от неговата. "Възложителят" отговаря търгът да бъде спечелен от "правилната" оферта, а фирмаджията връща част от парите обратно на чиновника, който обикновено плаща на висшестоящите началници. Тази корупционна практика е масова, в нея често се включват и чуждестранни инвеститори, знаейки че друг начин да спечелиш у нас няма. Заслуга на това правителство е, че се мъчи да създаде атмосфера на нетърпимост към корупционните практики и, може би затова (чак сега !) Сметната палата изнася част от истината, която ние всички знаем.

 26. 26 Профил на Mdaaa
  *****
  Неутрално

  Който смята че има държавна институция в БГ която да не е корумпирана да кликне +, ако смята че няма такава да кликне -

 27. 27 Профил на abv
  *****
  Неутрално

  Я оня крадец Димчо Михалевски - бивш зам. шеф на Агенция Пътища и настоящ любимец на Станишката - да даде обяснения по тези въпроси.

 28. 28 Профил на tool
  *****
  Неутрално

  Благодаря за интересната информация

 29. 29 Профил на tool
  *****
  Неутрално

  Да, вероятно така че е

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK