Разкрити са 44 агенти на Държавна сигурност на ръководни постове в БАН

Българската академия на науките

© Надежда Чипева, Капитал

Българската академия на наукитеС решение от днес комисията по досиетата обяви 44 агенти на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в Българската академия на науките (БАН).


Комисията е проверила 348 лица, заемащи следните отговорни длъжности в академията: председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в БАН и в нейните научни институти и други самостоятелни звена.


Обявените агенти са само сред ръководния състав на БАН, тъй като по закон комисията е задължена да проверява единствено висшите длъжности без да слиза на по-ниските нива. По всяка вероятност там присъствието на ДС-агенти е още по-голямо.
Сред обявените агенти се открояват имената на Константин Косев – зам.-председател на БАН, Иван Хавезов – член на УС на БАН, Георги Марков – директор на Института по история към БАН. Освен него сътрудници на ДС се оказват и ръководителите на над 8 института в БАН.


"Прави впечатление, че за първи път присъствието на сътрудници на ДС в институция надхвърлят 10 процента", коментира пред "Дневник" председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов.


"Важно е да се отбележи, че всички обявени сътрудници са на действащи позиции в БАН в момента. Немалко от сътрудниците са работили за Първо главно управление (ПГУ) на ДС и научно-техническото разузнаване към него", заяви пред "Дневник" Екатерина Бончева, член на комисията по досиетата.


Тя цитира оценката на оперативен работник от ПГУ, дадена през 1986 г. при вербовката на един от обявените агенти: "В резултат на проведения разговор бяха обсъдени възможностите, с които БАН разполага, за решаване на оперативни задачи". Бончева коментира: "Тук си задавам въпроса как ДС е гледала на БАН като на академия на науките или като на свое поделение".


На въпрос на "Дневник" какво би било присъствието на агентурата на ДС сред по-ниските нива в БАН, когато то е толкова високо в ръководния състав на академията Бончева отговори с въпрос: "А какъв ли щеше да е процентът на агентите тогава?"


"Възможността на учените да пътуват по света създава предпоставка да са сътрудничили на Държавна сигурност и да са предавали научно-техническа информация за нуждите на комунистическата държава. Убеден съм обаче, че повечето от тях не са давали сведения на репресивния апарат", коментира пред "Дневник" председателят на БАН акад. Никола Съботинов.


Той подчерта, че БАН не прави изключение от нито една институция в държавата, където са открити сътрудници на ДС. "За съжаление това огласяване трябваше да стане в началото на прехода, за да тръгнем на чисто в изграждането на демократичната държава", смята председателят на академията.По повод огласената проверка на комисията ръководството на БАН разпространи следното съобщение:


"Последствията от дейността на ДС са тежък проблем за българското общество. Фактите за принадлежността към службите трябваше да бъдат разкрити още в началото на продължаващия вече 20 години преход  у нас, за да може днес да имаме обективен поглед към случилото се от позиция на времето и всички институции в държавата да се чувстват свободни.


Принадлежността към ДС е сложен, личен избор. Всеки има правото да избере своята реакция на този морален казус днес. Ръководството на БАН заявява, че единствения критерий, който е определящ за административното и научното развитие на работещите в Академията са професионалните качества на всеки."


Ето имената на обявените сътрудници на ДС:


Валери Стоянов (1951), зам.-директор на Института по история - съдържател на явочна квартира под псевдонимите Парк и Бела към Второ главно управление (ВГУ, контраразузнаването) на ДС и Софийско градско управление (СГУ)на МВР по линия на ДС от 1987 г.


Васил Проданов (1946), директор на Института за философски изследвания - агент Иванов на Шесто управление за борба за идеологическата диверсия (политическата полиция) на ДС от 1979 г.


Велин Николов (1946), зам.-директор на Института по обща и неорганична химия - агент Митев на Четвърто управление (икономическото) на ДС от 1987 г.


Велина Топалова (1940), директор на Института по социология - агент Георгиев на Шесто управление на ДС от 1987 г.


Венко Бешков (1946), директор на Института по инженерна химия - секретен сътрудник Хаджията на Първо главно управление (разузнаването, ПГУ) на ДС от 1981 г.


Венцеслав Съйнов (1945), директор на Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията - агент и секретен сътрудник Христов на ВГУ и ПГУ от 1984 г.


Владимир Лазаров (1942), зам.-директор на Института по паралелна обработка на информацията - агент Стоянов, сътрудничил на ДС - отдел "Задгранични паспорти" от 1976 г.


Владимир Димитров (1953), зам.-директор на Института по органична химия с център по фитохимия и научен секретар на БАН - секретен сътрудник Чипанов на ПГУ от 1988 г.


Георги Марков (1946), директор на Института по история - секретен сътрудник Роман на ПГУ от 1981 г. Той вече беше обявен за сътрудник на ДС с решение на комисията през декември 2009 г. при проверката на печатните медии.


Георги Ангелов (1948), директор на Центъра по наукознание и история на науката - агент Лазар на Шесто управление на ДС от 1982 г.


Димитър Пеев (1938), директор на Института по ботаника - агент Димитров на Пето управление (Управление за безопасност и охрана, УБО) от 1958 г.


Димчо Солаков (1954), зам.-директор на Геофизичния институт - секретен сътрудник Диен на Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ на ГЩ) на БНА от 1982 г.


Евгени Головански (1934), научен ръководител на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" - агент Юрий и Ернст на ВГУ от 1966 г. Той е бил обявен вече като агент при проверката на Националната агенция за оценяване и акредитация през януари 2010 г.


Евгени Миланов (1945), зам.-директор на Института по хидро и аеродинамика - Варна - агент Филип на Окръжно управление (ОУ) на МВР - Варна по линия на ДС от 1984 г.


Иван Пършоров (1945), научен секретар на Института по металознание - секретен сътрудник Максим на научно-техническото разузнаване (НТР) в ПГУ от 1981 г.


Иван Иванов (1947), научен секретар на БАН - секретен сътрудник Инов на НТР в ПГУ от 1982 г.


Иван Хавезов (1941), член на Управителния съвет на БАН, работещ в Института по обща и неорганична химия - секретен сътрудник Химик на ПГУ от 1969 г.


Йордан Петров (1946), зам.-директор на Института по биофизика - агент Иван на Шесто управление на ДС от 1988 г.


Кирил Боянов (1935), директор на Института по паралелна обработка на информацията - агент Лалчев на Трето управление на ДС от 1959 г.


Кольо Троев (1944), директор на института по полимери - секретен сътрудник Чипев на НТР в ПГУ от 1983 г.


Константин Косев (1937), зам.-председател на БАН - агент Найденов на ВГУ от 1961 г., щатен сътрудник на ПГУ от 1972 г. Той вече е бил обявяван за агент при проверката на народните представители през 2007 г.


Костадин Гечев (1940), директор на Института по генетика - секретен сътрудник Георгиев на ПГУ от 1977 г.


Костадин Йосифов (1943), директор на Института по хидро и аеродинамика - Варна - секретен сътрудник Омуртаг на РУ на ГЩ от 1972 г.


Лъчезар Петров (1939), директор на Института по катализ - секретен сътрудник Климент на ПГУ от 1971 г.


Любомир Казаков (1944), научен секретар на БАН, зам.директор на Института по невробиология, зам.-ректор на Център за обучение - секретен сътрудник Азовски на ПГУ от 1977 г.


Людмил Константинов (1947), зам.-директор на Централна лаборатория по минералогия и кристалография - секретен сътрудник Лаци на НТР в ПГУ от 1987 г.


Наум Якимов (1943), зам.-председател и главен научен секретар на БАН - агент Христо на ВГУ от 1984 г.


Орлин Събев (1970), научен секретар на Института по балканистика - агент Лечев на Трето управление (военното контраразузнаване, ВКР) на ДС от 1989 г.


Пенчо Генешки (1948), директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана - агент Трендафилов на СГУ на МВР по линия на ДС от 1975 г.


Петър Берон (1940), директор на Националния природонаучен музей - сътрудник, осведомител Бончев от 1969 г.. Той е бил обявяван вече за сътрудник при проверката на депутатите през 2007 г.


Радомир Радомиров (1942), директор на Института по невробиология - агент Господинов на отдел "Задгранични паспорти" на ДС от 1974 г.


Радослав Павлов (1847), зам.-директор на Института по математика и информатика - съдържател на явочна квартира под псевдонима Интеграл на Шесто управление на ДС от 1984 г.


Румен Каканаков (1945), директор на Централната лаборатория по приложна физика - Пловдив - агент на ОУ на МВР - Пловдив по линия на ДС и секретен сътрудник на НТР в ПГУ съответно от 1987 г. и 1989 г.


Румяна Радева-Каракашева (1939), директор на дирекция "Международна дейност към Централното управление на БАН - осведомител Раймонда на Шесто управление и на ВГУ от 1970 г.


Светлина Тодорова (1942), директор на Кирилов-Методиев научен център - агент Колева на Шесто управление на ДС от 1978 г.


Стайчо Колев (1948), научен секретар на Националния институт по метрология и хидрология - агент Стоян на Четвърто управление (икономическото) на ДС от 1988 г.


Стефан Андреев (1942), зам.-директор на Института по физика на твърдото тяло - агент, осведомител, секретен сътрудник Асенов на ВГУ, ПГУ и Четвърто управление на ДС от 1968 г.


Стоян Пинтев (1946), директор на Научния архив в БАН - агент Владимиров на Шесто управление на ДС от 1975 г.


Тодор Стойчев (1938), зам.-директор на Института по металознание - осведомител Петров на СГУ на МВР по линия на ДС от 1970 г.


Толя Стоицова (1955), зам.-директор на Института по психология - агент Сергей на Шесто управление на ДС от 1988 г.


Христо Нанев (1938), директор на Института по физикохимия - секретен сътрудник Казански на ПГУ от 1968 г.


Цветан Дачев (1949), директор на Института по слънчево-земни въздействия - секретен сътрудник Първанов на НТР в ПГУ от 1980 г.


Янко Арсов (1934), директор на Института по металознание - агент Серьожа (Сергей) на ВГУ от 1977 г., на Четвърто управление на ДС и секретен сътрудник Володя на ПГУ от 1983 г.


Ячко Иванов (1932), директор на Академично издателство "Марин Дринов" - съдържател на явочна квартира под псевдонима Тополница на Шесто управление на ДС от 1969 г. и секретен сътрудник Тополов на ПГУ от 1979 г.

Коментари (345)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ?
  *****
  Неутрално
 2. 2 Профил на kamski
  kamski
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Кви 10%-50% от тези "феодални старци" са дърти агенти

 3. 3 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1220 Неутрално

  столетната терористична организация е навсякъде.

  защо само се съобщават имената на сътрудниците, а не се освобождават постовете??

 4. 4 Профил на Истината за другаря Костов
  *****
  Неутрално

  Мисля, че е крайно време да се каже какво е правил Костов в Съветска Украйна. Ами обучаван е в секретна школа за шифровчици на Главното разузнавателно управление на Съветската армия! Ето това е старателно скриваната тайна! Мисля, че оттук-нататък Черния ще бъде разкостен напълно - има достатъчно читави журналисти, който ще проведат необходимото разследване и ще публикуват данните за това!

 5. 5 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 670 Неутрално

  Незабавно закриване на БАН. Стига са получавали пари за да ни учат на комунизъм!

 6. 6 Профил на 2+2
  *****
  Неутрално
 7. 7 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Незабавна лустрация на учените в БАН!

  Списъкът на доносниците:
  http://www.comdos.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=47

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 8. 8 Профил на mm40
  *****
  Неутрално

  НЕЗАБАВНО ЗАКРИВАНЕ НА БАН И СМЪРТ ЗА ФЕОДАЛНИТЕ СТАРЦИ, които цял живот работа не са хванали и само са лежали и яли в БАН парите на нещастните данъкоплатци.
  Сигурно сътрудници на ДС са всички там!

 9. 9 Профил на vypros
  *****
  Неутрално
 10. 10 Профил на ооо
  *****
  Неутрално

  Ами-ськращенията да започнат с агентите на ДС.

 11. 11 Профил на Гео
  *****
  Гневно

  Забравете Костов, тъпанари ниедни!!! В БАН има много по-важни некадърници от него, както и много по-ценни кадри, които си заслужават позицията! А немалка част от тях работят заради самата работа, което е неразбираемо за по-голямата част от тук драскащите!

 12. 12 Профил на Държавна поръчка
  *****
  Неутрално

  Памперси за многократна употреба. Върху това да работят агентите 00.

 13. 13 Профил на Емо
  Емо
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Егати и тъпите басни, дето се въртят за Костов. Като глупостите на #4. Омръзна ми, бе хора. Напишете най-накрая някакво смислено очерняне, та белкем се хване и някой по-умен от кибритена клечка.

  Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
 14. 14 Профил на философ
  *****
  Неутрално

  А Васил Проданов? А всичките комсомолски секретари в ИФИ?

 15. 15 Профил на !
  *****
  Неутрално

  Хайде да има поне малко коректност. Надхвърля 10% от проверените, а не от институцията.

 16. 16 Профил на DAN
  *****
  Неутрално
 17. 17 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Стана ясно,защо от БСП,не дават да се закрие бан.Нали са си колеги....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 18. 18 Профил на Дешовка
  *****
  Неутрално

  А смятайте какво чудо ще бъде по ВУЗ-овете! Там очаквам делът да е поне 30%

 19. 19 Профил на hah
  *****
  Весело


  ето един вариант. Незабавно уволнение на всички агенти на ДС отвсякъде и разстрел с картечници на стадиона за всички, които са над 20 години и нямат средно образование. После със сигурност България ще се оправи.

 20. 20 Профил на Феодалов
  *****
  Неутрално

  Сега ръкопляскайте и като разгрябат имотите на БАН. Защото това е целта - някой да си прибери имотите под бурните овации и радостни възгласи на населението.
  Затова са феодални старци и агенти.
  После пак ще се питате как някои хора са станали милионери . . .

 21. 21 Профил на Део
  *****
  Неутрално

  На първо място да се провери за Костов. Особено след вчерашните разкрития за "чадър" на агентите на ДС до 2002 г. Искаме да стане ясна истината за нашия водач и духовен наставник. Веднъж за винаги да спрат недомлъвките и да се разберекой е най-праведния

 22. 22 Профил на gara
  *****
  Неутрално

  да не забравим да питаме

  страхотни имоти, дарени преди девети след това, богатство несметно,
  Бан.

 23. 23 Профил на абв
  *****
  Неутрално

  Незабавна и ПЪЛНА! лустрация на БАН и университетите!

 24. 24 Профил на До желаещите закриването на БАН
  *****
  Неутрално

  44 на 7000 - много под средния коефициент в другите структури, разкрити досега.
  Не казвайте, ама това е сред ръководството - нима при журналистите се откриха досиета на редовите журналисти или на служителите на която и друга структура.

 25. 25 Профил на ИВАН
  *****
  Неутрално

  До коментар [#10] от "ооо":
  Не - те са последни.

 26. 26 Профил на ich
  *****
  Неутрално

  Време е да се разкрият и тези във ВУЗ-овете! Дали ще има ректори и т.н.?!

 27. 27 Профил на бай Петко
  бай Петко
  Рейтинг: 497 Неутрално

  На кой му пука изобщо? ГЕРБ защо ни занимава с глупости а не каже къде ще се лекуват хората като закрият болниците?

 28. 28 Профил на Леле Боже
  *****
  Неутрално

  Леле Боже, представяте ли си каква наука се е
  създавала при феодалните старци.
  Да не се окаже, че старците са не феодални,
  а резидентални.

 29. 29 Профил на Аха,
  *****
  Любопитно

  ето защо се е отървал Кебапчиев:
  "проверила 348 лица, заемащи следните отговорни длъжности в академията"

  Дребните риби не са проверявани.

 30. 30 Профил на бай хуй
  *****
  Неутрално

  Странно,но повечето от обявените са от западна БГ,има по двама от Бургас и Ст.Загора,а няма от Варна и други обл. градове от източна БГ.Не са назначавани от там,нямали са шанс да работят в БАН или са неблагонадеждни...

 31. 31 Профил на Памела
  *****
  Любопитно

  Георги Марков! Ах! Навремето се пишеше седесар. Не е изненада, още тогава му лъсна мръсният косъм.

 32. 32 Профил на ich
  *****
  Неутрално

  Ама защо само по върховете е проверявано?! Трябва от дъно! Нали като се махнат тези после ще изкочат отдолу другите...

 33. 33 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#26] от "ich":

  дали ще има ректори..
  И студенти и студенти...

 34. 34 Профил на Николов
  *****
  Гневно

  Едно ченге /Парамов/ " съобщава "страхотна тайна за Костов и останалите ченгета започват в хор да пригласят.Нагледахме и се нашлушахме на такива "тайни" от страниците на "Труд","24 часа" и други ченгеджийски медии.Много старателно се дава трибуна на ченгето Парамов по националните медии,а никой от там не пита Костов за това.Не бил казвал до сега Парамов,защото подписал декларация да не казва.Отпаднал ли му е подписа от там.Щом може той да казва,значи и Костов може да каже.Да не стане така,че са били там като войници заедно с българските полкове за да се подготвят за нахлуване в Чехословакия през 1968г.Аман от "активни мероприятия" на бивши ченгета и комунисти.Така ни докараха до това дередже. Ако Костов е ченге е всички ченгета бяха донесли толкова обществена полза,колкото него,сега щяхме да сме надминали Швеция по жизнен стандарт.

 35. 35 Профил на uff
  *****
  Неутрално

  Всички до един са били държавна сигурност. От професорите по университетите, главни счтоводители в полицията. Всички висши постове в държавна администраиця, полиция, АРМИЯТА, политиката са заемани от тях. Нищо не са разкрили все още. И Костов ще лъсне след време и бащата на Дянков и Борисов.

 36. 36 Профил на Чико
  *****
  Неутрално

  Аз пък да попитам за какво са им имоти на БАН.Защо не си гледат науката,защо не се захванат с нещо което ще има непоссредствен ефект и бизнеса и хората да го видят.Нямам представа с какво се занимават,но поне що се отнася до промените,които настъпиха с прехода,не съм чула БАН да има водеща роля като анализатор и съветник.И няма нищо чудно.Те винаги са били верни на червените,а очвидно добре са служили и на ДС.Кой навремето можеше да стане научен сътрудник в БАН?А професор или академик.Те са си ретроградни колкото искаш.Малцина са тези ,които имаха открита позиция и вземаха отношение по актуални въпроси,напр.като проф.Марков.Чудно ми е защо никой нямаше доблестта да признае,че е бил вербуван.За огромно съжаление,това не го направинито В.Мутафчиева,нито Г.Данаилов,нито Фотев и т.н.Това са хора,които приемахме за достойни ,свободомислящи и антитоталитаристи.Но,здраве да е.Това сме ние.

 37. 37 Профил на Петров
  *****
  Гневно

  Защо проверката се прави само за БАН. Това е крайно наложително за държавните университети - там е пълно с доносници, които на всичкото отгоре обучават млади хора. Спешна проверка във ВУЗ-овете и незабавна лустрация!!!

 38. 38 Профил на Dam
  *****
  Неутрално

  Е как иначе тези хорица с беден селски произход и потенциал са станали такива импАктни учЕни?

  Лустрация трябва - като в Германия. И по-добре късно отколкото никога!

 39. 39 Профил на Conservative Future
  Conservative Future
  Рейтинг: 1366 Гневно

  До коментар [#27] от "бай Петко":

  Това че на ТЕБ не ти изнася да се оповестяват имената на теб и подобните ти доносници, не значи, че жертвите на сатрапския комунистически режим не се интересуват от истината, кука мръсна, кадесарска!

  Формулата за спасение на Европа и на България: християнство, патриотизъм, капитализъм. Другото е от лукавия.
 40. 40 Профил на forf
  *****
  Неутрално
 41. 41 Профил на Николов
  *****
  Гневно

  Едно ченге /Парамов/ " съобщава "страхотна тайна за Костов и останалите ченгета започват в хор да пригласят.Нагледахме и се нашлушахме на такива "тайни" от страниците на "Труд","24 часа" и други ченгеджийски медии.Много старателно се дава трибуна на ченгето Парамов по националните медии,а никой от там не пита Костов за това.Не бил казвал до сега Парамов,защото подписал декларация да не казва.Отпаднал ли му е подписа от там?Щом може той да казва,значи и Костов може да каже.Да не стане така,че са били там като войници заедно с българските полкове за да се подготвят за нахлуване в Чехословакия през 1968г.Аман от "активни мероприятия" на бивши ченгета и комунисти.Така ни докараха до това дередже. Ако Костов е ченге и всички ченгета бяха донесли толкова обществена полза,колкото него,сега щяхме да сме надминали Швеция по жизнен стандарт.Защото той сам направи толкова много за държавата,а те са десетки хиляди.Представяте ли си , да заработят в полза на държавата и народа?А не срещу него както до сега и в полза на чужди държави и себе си.

 42. 42 Профил на Миколов
  *****
  Неутрално

  До 34
  Прав си. Нашите ченгета са от "добрите", вкл. Костов

 43. 43 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  за Георги Марков
  Не случайно институтът, който той ръководи има една от най-ниските оценки на международния одит. Този човечец от години разпръсква научно-подобен национализъм. Учените на запад не могат да разберат как е възможно една национална историография да е на ниво 19 век и да е в разрез с всички световни тенденции в историческите изследвания. Ма той от 'родолюбие' е бил агент на ДС бе!

 44. 44 Профил на лустратор
  *****
  Неутрално

  Л У С Т Р А Ц И Я!!!!!!

  Незабавно и несимволично уволнение на ченгетата от държавни и общински служби!

 45. 45 Профил на проф.доносник
  *****
  Любопитно

  Разкрити са 44 агенти на Държавна сигурност в БАН - а добро утро ! Хубаво ще бъде да разкрият и доносниците от ДС, които се кичат с разни научни звания и извън БАН.

 46. 46 Профил на Костовист
  *****
  Неутрално

  Това обяснява защо СерГей Станишев и БСП толкова много държат на БАН.Феодален Комунизъм-разбира се с доносници а ла съветски тип . Така е вероятно в цялата държава-което обяснява защо сме на последно място по стандарт на живот,по усвояване на фврофондове ...и на първо място по присвояване на бюджетен излишък

 47. 47 Профил на учен
  *****
  Неутрално

  ИЛИ ДА СЕ МАХАТ ОТ РЪКОВОДНИТЕ ПОСТОВЕ
  ИЛИ АКО БАН НЯМА СИЛИ ЗА ТОВА ДА Я ЗАКРИЯТ!!!
  и свестните да ги прехвърлят в елитните ВУЗове
  а тъпанарите - на борсата - в родопите още търсят учители!

 48. 48 Профил на !
  *****
  Неутрално

  Малко тъпо ми се вижда. Сътрудничил от 1958 до 1960, снели го от отчет и сега го изтипосват. Няма ли давностен срок за тези неща? Било е пред 50 години.

 49. 49 Профил на Петката
  *****
  Весело

  ИЗРИТВАЙТЕ ГИ -ВЪН!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ И ПО-МЛАДИТЕ ИМ ПРОТЕЖЕТА И НАГАЖДАЧИ.

 50. 50 Профил на Rossi
  *****
  Неутрално

  Ето затова трябва да се разформира БАН, повече от 10% от състава са ченгета и то в ръководните органи- за каква наука говорим?????

 51. 51 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#46] от "Костовист":

  то и на Гоце там му пишат икономическите доклади....

 52. 52 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Повече от десет процента
  от стадото на президента!

  www.berbenkov.hit.bg
 53. 53 Профил на !
  *****
  Неутрално

  До коментар [#50] от "Rossi":

  По-малко от 1% от състава на институцията БАН. Прочети още веднъж материала.

 54. 54 Профил на от БАН
  *****
  Гневно

  Само че този списък е непълен и затова - манипулативен! Изпокрити са напр. хора, които по критериите на закона са в списъка на проверяваните, от института по археология и тракология. Публична тайна е обаче на кого са си продали душите, кой ги е скрил и ги ползва за мокри поръчки при нужда! Безобразие!Хора, които се добраха до досиетата си, намериха доноси, писани от тях. Христо Христов моментално да се заеме със скандала! Подкрепям призива за незабавна и пълна лустрация на цялата БАН и ВСИЧКИ университети!

 55. 55 Профил на срамчо
  *****
  Неутрално

  Чудничко, сред тях има и сътрудници на Шесто! Браво, добре са топили колегите си! Да ги изгоним, докато не са ни завлекли на дъното!

 56. 56 Профил на Завършил 7-ми клас
  *****
  Неутрално

  До коментар [#19] от "hah":
  Разбирам , че искате разстрел за такива като мен. Нямам против да стане според волята Ви. Но тогава ще се наложи Вие да копаете вместо мен, жена Ви ще остане недоебана и т.н. Оттеглете думите си, иначе ще спомена и мвайка Ви с добро. Лайнар.


 57. 57 Профил на ЧЕРВЕНбан
  *****
  Неутрално

  сега РАЗБРАХТЕ ЛИ ЗАЩО ДОНОСТНИЦИТЕ ГЕОРГИ МАРКОВ И ВАСИЛ ПРОДАНОВ НЕ САМО СА ДИРЕКТОРИ, НО И СА СРЕД НОВИТЕ - ПО-МЛАДИ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАН,
  ГОТВЯТ СЕ ДА СТАНАТ И АКАДЕМИЦИ

 58. 58 Профил на akademik
  *****
  Неутрално

  А каде са Академиците , чл кореспондентите, итн на БАН?
  А бившата Селскостопанска Академия? Там , сам сигурна, % на доносниците ще ни изненада още повече.

 59. 59 Профил на ?
  *****
  Неутрално

  Абсурдно е да са само толкова. Ами, нямаше как един научен сътрудник да стане човек, ако не е подписал декларация за сътрудничество към ДС.

  И какво като са разкрити? Законът да не би да ги отстрани такива ретрогради от науката?! Не! Тогава? К'о правим?

 60. 60 Профил на НН
  *****
  Неутрално

  Това са само хора, които са били на проверяваните длъжности между 2006-2010. Нито е цялата БАН, нито за целия период, да не говарим, че не са огласени и умрелите. Наистина е направено много манипулативно, а дори и при това положение са изпокрити хора! Жестокото е, че истинските цифри са в пъти по-големи. Лустрация! Стига сте заблуждавали този изстрадал народ!

 61. 61 Профил на Така и предполагах
  *****
  Гневно

  Оппаланкааа...
  Не всичко, което е кафяво и мирише лошо е лайно, но обикновено е!

 62. 62 Профил на UFO
  UFO
  Рейтинг: 388 Любопитно

  "...Прави впечатление, че за първи път присъствието на сътрудници на ДС в институция надхвърлят 10 процента", коментира пред "Дневник" председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов..."

  Е, време е за "рекорди", в крайна сметка, не е ли така Но... остават открити нЕкои въпроси, както следва:

  1. КОЛКО над 10% са агентите?;

  2. "...сътрудници на ДС се оказват и ръководителите на над 8 института в БАН..." Тук логично възниква питането: КОЛКО над 8 института? ( Може би ВСИЧКИТЕ... );

  3. Как е възможно агент да бъде САМО ЗАМЕСТНИК Председател? Ами нали си е "обществена тайна", че даже и за Патриарх да те избират, ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си агент! Нещо ми убЕгва от вниманието в конкретният случай, ама нейсе, нЕма да му връзваме кусур;

  4. "...С решение от днес комисията по досиетата обяви 44 агенти..." Също е крайно неясно дали РЕШЕНИЕТО касае да се обявят ВСИЧКИ, или е направен "подбор" КОИ от тях да бъдат обявени! Ако е "подбор", то КОЙ го е правил и ПО КАКВИ КРИТЕРИИ? В нЕкакъв "конкурс" ли са взели участие, или е „хвърлян чоп” КОИ да бъдат изтипосани пред колегите, пред Нацията, пред целият свят?);

  5. ( Грамотни хора сме, нищо, че ни правят на МАЙМУНЯЦИ, затова си задайте въпроса САМИ... );

  Но в цялата тази какафония, има, имааааааа, едно нещо, което предизвиква у мен искрен, неподправен и ( дано не стигам твърде далеч с това ) екзалтиран възторг: „...разузнавателните служби на Българската народна армия в Българската академия на науките (БАН)...” БрЯ! К’ва стана тя?!?! Армия реално НЯМАМЕ ( имаме, ама числеността й е тооолкова символична, че не зная как да я наречем... ), но тайните служби на Българската народна армия, за които се твърдеше и през годините немалко по въпроса се изписа в медиите, че са разпердушинени, разпарчатосани и били вече НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ, оказва се, че са си намерили своето „тихо пристанище” в Българската академия на науките (БАН). Американските подводничари си имат един „лаф” – “But our fishes still swim!” Тоест, подводницата може и да е ударена смъртоносно и ще бъде унищожена, но изстреляните от нея преди това торпеда, все пак си „пътуват” към ЦЕЛТА...

  А в нашият конкретен случай, може ли НЯКОЙ да ми отговори на един, единствен конкретен въпрос: КАКВА Е ЦЕЛТА В ТОЗИ СЛУЧАЙ...?

 63. 63 Профил на шестак
  *****
  Неутрално

  Три имена Петър Кирилов Берон
  Дата на раждане 14.03.1940 г.
  Място на раждане Гр. София
  Вербувал го служител о. р. Нешо Нешев на 16.12.1969 г.
  Ръководил го служител о. р. Нешо Нешев; о. р. Кънчо Иванов
  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І отдел, ІІ
  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник; осведомител
  Псевдоними Бончев
  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-искане вх. № 1988/ 20.04.1990 г. за заличаване от общата справочна картотека обр. 4, ръководените от 11 отдел - НСЗК агенти – "Бончев" лично дело 22292
  Снемане от действащия оперативен отчет
  Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален природонаучен музей

 64. 64 Профил на от форума
  *****
  Гневно

  До коментар [#24] от "До желаещите закриването на БАН":

  Недей да манипулираш долно! Хубаво прочети и материала на Христов и закона! Не са проверявани всички, а само шефовете им и то от 2006г. насам/на брой 348/. Безобразие!

 65. 65 Профил на Мила родна картинка
  *****
  Разстроено

  Полудяваме бавно

  Полудяваме бавно,(2)
  неусетно почти.
  Много видимо аз (2)
  по-невидимо ти.

  Полудяваме бавно,(2)
  неусетно почти.
  Много видимо аз (2)
  по-невидимо ти.

  Вече май наближаваме 21,
  а светлото бъдеще
  бяга от нас презглава.

  Едно старо човече
  почва в мен да личи.
  Със опънати нерви,
  с уморени очи.

  Обяснима развръзка
  и естествен процес.
  Утре същата чалга
  ще звучи, като днес.

  БКП, БСП
  РЗС, СДС.
  Има ли значение,
  все си е ДС.

  БКП, БСП
  РЗС, СДС.
  Има ли значение,
  все си е ДС.

  Остаряваме бавно,(2)
  неусетно почти.
  Много видимо аз (2)
  по-невидимо ти.

  Остаряваме бавно,(2)
  неусетно почти.
  Много видимо аз (2)
  по-невидимо ти.

  И ни връзват жестоко,
  със желязно въже.
  Хищни големи джуджета,
  страшни малки мъже.

  Погледни ме, не гледай,
  все към тях, все към тях.
  Ах, отдавна забравих
  тази думичка: Ах!

  Остави ги самички
  тази вечер поне.
  Ние имаме още
  колене, рамене.

  Ние имаме още,
  свита в нас на кълбо,
  една зла, упорита,
  остаряла любов.

  Ние имаме още,
  свита в нас на кълбо,
  една зла, упорита,
  остаряла любов.

  Остаряваме бавно,(2)
  неусетно почти.
  Много видимо аз (2)
  по-невидимо ти.

  Остаряваме бавно,(2)
  неусетно почти.
  Много видимо аз (2)
  по-невидимо ти.

 66. 66 Профил на Йонка
  *****
  Неутрално

  Васил Проданов - агент управление VI-I-I, управление VI-I-III - тотален некадърник-псевдофилософ, а ръководеният от него институт за "философски изследвания" - под всякаква критика за непрофесионализъм.

 67. 67 Профил на ДС
  *****
  Неутрално

  поредната серия от "докато свят светува"

  ако списъкът е 300,000 служители и агенти на ДС ще ни го точат още 20 години и две три патки ще се пенсионират като четци на списъци. Кой кво е правил отдавна е забравено, наново измислено и написано.

 68. 68 Профил на ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
  *****
  Неутрално

  УЖАС и СРАМ
  БАН - ТАЗИ НАВРЕМЕТО СВЯТА ИНСТИТУЦИЯ СЕГА Е В РЪЦЕТЕ НА ЧЕРВЕНИ РОДООТСТЪПНИЦИ, ЧЕНГЕТА И МРАКОБЕСИ
  ОСНОВАТЕЛИТЕ И ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ В ГРОБА
  И НЯМА ИЗХОД -ДИРЕКТОРИТЕ СА СЕ ОБГРАДИЛИ С ПОДОБНИ

 69. 69 Профил на баш лустратора
  *****
  Неутрално

  Червените полуидиоти се впрягат много на тема ченгета. Очевидно смятат, че спорът е приключил (в тяхна полза), когато успеят да посочат, че някой нормален човек също е бил в ченгеджийницата.

  Работата е там, че огромната част от ченгетата:
  1. не са нормални хора.
  2. са твърде подобни един на друг
  Те дори и на външен вид се познават, ако човек има набито око. Те са от една порода. От една кръвна група. Отличават се с безкраен цинизъм, прагматизъм и животинска жестокост; омраза и презрение към меката (според тях) либерална цивилизация и животинска преданост към азиатщината и особено към азиатската степна империя (в момента Русия, преди това СССР, преди това Златната орда, преди това хуните - във всеки случай, антипод на европейската цивилизация).

  Сред вербуваните от бившата ДС има и нормални хора. Като покойната Вера Мутафчиева например. Или Георги Данаилов. Или Иво Инджев. Това са все homo sapiens. Които дори визуално се отличават от ченгетата. Защо са се огънали в даден момент и са подписали - не съм аз този, който ще ги съди. Де да знам аз дали бих устоял, ако уродите заплашват живота ми или живота на близките ми.

  Истинските ченгета много добре усещат, когато някой с картонче всъщност е нормален човек, а не от тяхната дефектна порода. И тогава омразата им изригва като вулкан. И в животинската си тъпота мислят, че слагат точка в разговор, когато посочат нормален човек, когото са пречупили.

  Коментарите за Иван Костов след тази статия са следствие на точно тази животинска тъпота на ченгетата. То в неговия случай не е и вярно, той не е бил ченге, но не това е основното и интересното. Интересното е друго - на някакво подсъзнателно ниво, ченгетата усещат, че са дефектни. Затова защитата им е, да омажат колкото е възможно останалите със себе си.

  Жалка картинка са.

 70. 70 Профил на Буля Петковица
  *****
  Неутрално

  До коментар [#27] от "бай Петко":

  Гиди, дърт михлюзино! Веднага да се мащаш от пивницата с интернета, дето по цял ден с акраните седите и ровите в порносайтовете. Че като дойда ще играе гьостерицата.

 71. 71 Профил на Яне
  *****
  Неутрално

  До коментар [#1] от "?":
  Яж ѝ П....та.

 72. 72 Профил на математик
  *****
  Неутрално

  точни сметки:
  Проверени са 348 лица от тях 44 са агенти
  44/348 ~=0,13%
  СРАМ за БАН - рекорд
  до сега бях против Прибързаните мерки на министъра, но ако БАН не реагира с оставки - да я закриват!!!

 73. 73 Профил на СУ
  *****
  Неутрално

  До коментар [#18] от "Дешовка":

  По първоначални данни/официални, има и интервю на член от комисията/ само от СУ към момента са към 90%.

 74. 74 Профил на Яне
  *****
  Весело

  До коментар [#4] от "Истината за другаря Костов":

  Чукал е жена ти!

 75. 75 Профил на UFO
  UFO
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#65] от "Мила родна картинка":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 76. 76 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1366 Весело

  Радослав Павлов (1847) ???

  тоя трябва да е бил с псевдоним "Древния"

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 77. 77 Профил на питанка
  *****
  Любопитно

  А къде е вечно изказващият се Красимир Кабакчиев к.ф.н.? Иначе е много активен, сега защо се е спотаил?

 78. 78 Профил на Борислав Георгиев
  Борислав Георгиев
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Прави впечатление, че само директори, зам директори и хора нагоре в йерархията... Срамота за държавата ни, че 20 години след "прехода", тези утрепки продължават да дърпат конците!

 79. 79 Профил на БАН
  *****
  Неутрално

  МАЛИИИИ, МНОГО СМЕ БИЛИ БЕ!

 80. 80 Профил на из блога на Иво Беров
  *****
  Неутрално

  http://ivoberov.blog.bg/politika/2009/12/18/na-kogo-na-tiia-li-veche-vi-razbiram-gospojo-mutofchieva.457355

  И каква излезе тя?… Иво Инджев, Вера Мутафчиева, проф. Георги Фотев, Георги Данаилов и още десетки „наши” хора били ченгета. Доносници или не, ама все свързани по някакъв начин с Държавна сигурност.

  А всички те бяха част от демократичната общност, бяха дори опора и съвест на българската демокрация, всички те бяха разобличавали комунизма, всички те бяха уважавани и достойни хора, а сега се оказа...

  Всъщност какво се оказа…

  Дали че не са били достойни хора? Дали че не са подкрепяли демокрацията? Дали че не са били нейна опора и съвест? Дали че не са разобличавали комунизма? Дали че са били лицемери? Дали че са били внедрени от комунистите, за да подкопават устоите на демокрацията? Дали че вече не заслужават уважение? Дали че са продажни, лъжливи, користни и вероломни люде?

  За разлика примерно от техните, как бяха… наблюдаващи офицери или нещо подобно. Чиито имена никой не споменава. И които никой не укорява. Защото, нали, всички тези офицери са били родолюбци и патриоти. Работили са за благото на отечеството. И са принудили Атанас Свиленов да стане сътрудник на Държавна сигурност заради благото на отечеството.

  Та така излезе, значи. Защитниците на свободата и демокрацията, умните и образовани хора се оказаха лоши, а пък всички ония полуграмотни и полутъпи, или направо неграмотни и тъпи партийни и офе-началници и секретарчета - добри. Те са честни и достойни, защото не са били доносници и не са били свързани с Държавна сигурност.

  Членовете на комунистическото политбюро също значи са добри – нали и те не са били доносници. И Тодор Живков не е бил доносник, и той е бил добър, бил е родолюбец и патриот, построил две Българии.

  Затова Тодор Живков заслужава паметник.

  И затова е построен паметник на Тодор Живков.

  И затова на този паметник се поднасят цветя.

  Затова синовете, дъщерите и внуците на Тодор Живков и на цялата комунистическа върхушка станаха простонародни любимци (в смисъл любимци на широките простонародни маси).

  И всички те заслужават уважение. И трябва да се покрият с неувяхваща слава, едва ли не.

  А Вера Мутафчиева не заслужава уважение. И трябва да се покрие с неувяхващ позор.

  Така излиза. Така се получава в заплетените, обърканите и усуканите като прососурляк български понятия.

  Или още по-точно казано, в извратените български понятия.

  Дето се вика - тъмна черква, кьорав поп, ситно евангелие.

  Би било редно да се подредят малко нещата. Да се посъберат, да се поотръскат от прашасалите образци, да се понатъкмят, да се понагласят, белким се провиди малко поне кой е крив и кой е прав, кой кум, кой сват и кой на булката брат из мрачните български чертози.

  Хората не са равни. Природата ги е разделила на грозни и красиви, на яки и хърбави, на здрави и нефелни, на черни, бели, жълти и червени, а също на мъже и жени. Донякъде на мързеливи, работливи, умни и глупави. А също - нека не го забравяме – на даровити и на бездарни. След природата ги разделя възпитанието, училището, приятелите и личните особености. Разделя ги на добри и лоши. Появяват се люде почтени и непочтени, приятни и неприятни, честни и подли, готини и гадняри.

  Разбира се, с много оттенъци на едни или други добродетели, недостатъци, кусури, кривици, предимства и достойнства.

  Кой обаче разделя хората на ченгета, разузнавачи и доносници, на партийни и безпартийни? На хора с привилегии и без привилегии. На равни, по-равни, по-малко равни и най-равни. На истински българи и на не съвсем истински българи. На големи, средни, малки и по-малки българи.

  Това никой в България не го знае. Въобще

  България не ги разбира, не ги знае тия работи. Или се прави, че не ги знае. Или ги е забравила. Или не ще да ги знае. Или пък дотолкова вече не ще да ги знае, че даже е забравила, че само се прави, че не ги знае и вече наистина не ги знае.

  Един добър, почтен, надарен и достоен човек може да стане доносник.

  По случайност. Когато някой от така наречените разузнавачи реши да изпълни своя така наречен дълг пред своето така наречено отечество (което, ако Партията заповяда, тутакси може да бъде харизано на СССР във вид на Съветска Социалистическа Република) и впише в своите отчети един свестен човек като доносник, за да изпълни насрещния си план по вписване на доносници.

  Както се е случило с Иво Инджев.

  Един добър човек може да стане доносник и защото е изнудван поради някоя своя особеност или недостатък. Както е станало с Атанас Свиленов.

  Един свестен човек може да е бил принуден да сътрудничи на Държавна сигурност, за да спаси свой близък, както се е случило с Георги Данаилов например.

  Един добър човек може да работи за Държавна сигурност по различни причини. Докато един лош човек…

  Докато един лош човек може да работи за Държавна сигурност по една единствена причина – защото е лош. А може да работи и без причина. Просто защото лошият работи за лошите.

  Толкоз.

  И ако някой от лошите не е служил на Държавна сигурност, то е поради една единствена причина – не са му поискали. За негово съжаление.

  Объркването идва от това, че има добри, умни и надарени хора, които са станали ченгета.

  По случайност.

  Както че има тъпи, зли и бездарни хора, които не са станали ченгета. Пак по случайност.Щото не ги пожелали.

 81. 81 Профил на Моралист
  *****
  Неутрално

  Цяла Мара втасала
  и пу...та си лустрасала.
  Е и?

 82. 82 Профил на радой
  *****
  Неутрално

  Не се бори с прасе, ченге или червен!
  и двамата ще се окаляте, но на него ще му хареса!
  (и че се е окалял и че и теб е окалял )

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 84 Профил на ...
  *****
  Неутрално

  Искаме и агентите от културата!!!

 85. 85 Профил на до ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
  *****
  Неутрално

  все пак има изход - точно СЕГА СЕ ПРОВЕЖА РЕФОРМА В БАН и
  ще има избори за директори - ако БАН иска да се запази - общото събрание да гласува правило, че ЧЕНГЕТА НЕ МОГАТ ДА СА ДИРЕКТОРИ, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАН
  а пък ако не го гласуват какво пък- ИГНАТОВ ИМА КАРТ-БЛАШ ДА ЗАКРИЕ БАН няма да ни е жалко - пада им се

 86. 86 Профил на кака ти
  *****
  Весело

  До коментар [#69] от "баш лустратора":

  Пишеш: "... Сред вербуваните от бившата ДС има и нормални хора. Като покойната Вера Мутафчиева например. Или Георги Данаилов. Или Иво Инджев. Това са все homo sapiens. Които дори визуално се отличават. Защо са се огънали в даден момент и са подписали - не съм аз този, който ще ги съди. Де да знам аз дали бих устоял, ако уродите заплашват живота ми или живота на близките ми... "


  ВЕрваш ли си? Никой не е заплашвал животеца им. Прсото такива бяха тези хорица - кариеристи. Имаше много умни глави, които не се поддадоха на "примамливите" екстри на ДС за кариера. Просто истински интелигентните и мъдри хора са смирени, работили са и работят за науката, а не за Партията. И не са голи материалисти като изброените манипулатори от теб, които сформираха облика на обществото днес.

 87. 87 Профил на Rock J
  Rock J
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Е ,как няма след 20 години "преход" все още да сме на тоя хал!? В която и сфера да "барнеш", бъка от агенти и сътрудници на ДС. Внедрени във всички структури на обществения живот ,от парламента ,през съдебната система, до науката и образованието, тези хора всячески пречеха и продължават да пречат за модернизирането на държавата.

  Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
 88. 88 Профил на Гуано
  Гуано
  Рейтинг: 714 Весело

  Радослав Павлов (1847)...

  Те това е заслужил академик, на 163 години вече.

  Иначе прякорите много приличат на мутренските, само Крушата и Очите нещо липсват.

  У нас не само смятат свестните за луди, но и лудите за свестни
 89. 89 Профил на коректор
  *****
  Неутрално

  печатна грешка е Радослав Павлов е (1947)

 90. 90 Профил на Истината за другаря Костов
  *****
  Неутрално

  Мисля, че е крайно време да се каже какво е правил Костов в Съветска Украйна. Ами обучаван е в секретна школа за шифровчици на Главното разузнавателно управление на Съветската армия! Ето това е старателно скриваната тайна! Мисля, че оттук-нататък Черния ще бъде разкостен напълно - има достатъчно читави журналисти, който ще проведат необходимото разследване и ще публикуват данните за това!

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 92 Профил на kolumb
  *****
  Неутрално

  Да , проверката засега касае само директори, зам.директори и научни секретари, а колко научни сътрудници (доносници) се мъдрят в лабораториите на всеки институт. Например д-р Станислав Янев, брат на небезизвестния бивш архитект на София Стоян (Стуци) Янев, който отдавна трябваше да е в затвора, прави странна (агентска ) наука наближавайки 70 -те.

 93. 93 Профил на Яне
  *****
  Неутрално

  До коментар [#35] от "uff":

  Ще ти лъсне червения комунистически задник.

 94. 94 Профил на BIG AL ::)))))
  *****
  Весело

  Да "забравим", стари работи били..)))
  Ако на някой още не му е ЯСНО - защо се влачим 20 години , след 1989година , да МУ СТАНЕ ЯСНО ...)))
  На КОГО служат и са служили , тези ?? На НОВА БЪЛГАРИЯ !!???..))

 95. 95 Профил на АНГАЖИРАН
  *****
  Гневно

  Толя Стоицова и тя в този списък! В момента е зам. ректор и професор в НБУ. Агент "Сергей" от Шесто в "новия" демократичен университет... А задържат блестящи преподаватели и учени, за да ги тъпчат десарските изверги! Стига с това мерзко лукавство и фарисейщина! Да се подемат някакви национални инициативи и да се тръгва към пълна лустрация, защото народът повече не може да търпи и зле ще свърши всичко!

 96. 96 Профил на бръмбар на трънка
  *****
  Неутрално

  Малей, този Петър Берон как се пенеше, че не бил ДС, че нямал досие...Сега ще се извини ли на всички нас, че така дълго и упорито е лъгал, та чак си е повярвал .

 97. 97 Профил на Graovec
  *****
  Весело

  академик - милиционер, академик - милиционер, академик - милиционер.....
  Стига простотии бе тате...

 98. 98 Профил на Шменто Капелов
  *****
  Весело

  ФЕОДАЛНИТЕ СТАРЦИ СА КЛЕПАЛИ ТА ДИМ СЕ Е ВДИГАЛО!

 99. 99 Профил на ДОбавка кум №85
  *****
  Неутрално

  ДОбавка кум №85
  да не забравиме и академиците и членкоровете - този списък е само с началниците -директори, зам директори, членове на общото събрание, членове на ръководството на бан....

 100. 100 Профил на Прекрасница
  Прекрасница
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Явно каквото имаше в държавата във вид на фирми, заводи и подобни апетитни неща се изкраде, осмука и преразпредели, останаха земите и в частност на БАН имотите, особено софийските. Сега ще ги варят, пекат, въртят на шиш, докато мърдат (и без това малко живец им е останал при средна възраст 70 на тези изброените горе), ще ги изкарат накадърници, агенти и обикновени педали, за да ги закрият позорно и да си направят в сградите им магазини за салами и гащи.

  Не сме народ, а мърша.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK