Кадровото досие на Алексей Петров в ДС

Снимка на Алексей Петров от кадровото му досие.

© Комисия по досиетата

Снимка на Алексей Петров от кадровото му досие.Арестуваният при операция "Октопод" Алексей Петров беше обявен за сътрудник на бившата Държавна сигурност с решение №78 от 14 октомври 2009 г. на комисията по досиетата при проверката на Националния осигурителен институт, където той е бил член на управителния съвет. През 1987 г. като служител в тогавашния Специализиран оперативен милиционерски батальон (дал основата на днешния Специализиран отряд за борба с тероризма) Петров е преназначен на щат към Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия и противодържавните прояви. По това време в управлението, известно още като политическата полиция, се сформира ново направление "Т" (Терор). В структурата му влиза и Специализираният милиционерския батальон на червените барети край резиденция "Врана".


Личното кадрово досие на Алексей Петров се състои от три части и съдържа общо 139 листа. Първата част се отнася за кандидатстването му и престоя му в средното милиционерско училище в Пазарджик; втората – за службата му в Специализирания батальон на червените барети, и третата част съдържа различни документи за назначаване, преназначаване, свързани с него, както и с напускането му на МВР.


Масленозелената папка под №63507, съхранила част от миналото на о. з. старши лейтенант Алексей Илиев Петров, крие важни подробности от живота на арестувания миналата седмица доскорошен съветник в Държавна агенция "Национална сигурност" при управлението на тройната коалиция.
Корицата на кадровото дело.

© Комисия по досиетата

Корицата на кадровото дело.


Досието хвърля светлина не само върху кариерното развитие на бившата барета в структурите на МВР в периода 1977 - 1992 г., но и върху негови основни психологически характеристики, мотивировка и профил, които без съмнение са дали отражение върху реализирането и дейността му след напускане на системата на вътрешното министерство в началото на прехода.


Произход и семейство


"Има уравновесен, твърд, волеви характер. В екстремални ситуации проявява изключително хладнокръвие, съобразителност, бърза реакция, умение за вземане на правилни решения, за което е използван многократно при изпълнение на специални задачи".


Това е характеристиката, която е дадена на Алексей Петров през 1990 г., когато му е присъдено офицерско звание. Интересна подробност е, че тринадесет години по-рано, през 1977 г., когато е кандидатствал за приемане в Средното милиционерско училище (СМУ) "Ф. Е. Дзержински" в Пазарджик, той собственоръчно е записал в секретния личен формуляр на управление "Кадри" в МВР следния отговор на въпроса "Кой ви е ориентирал да кандидатствате за работа в МВР?": "Аз съм се ориентирал сам". Алексей Петров избира вътрешното министерство едва 15-годишен.


След още 15 години, през 1992 г., вече на 30 години, отново собственоръчно ще подаде рапорт до министъра на вътрешните работи за доброволно напускане на системата, в която се е утвърдил като един от най-перспективните служители в Специализирания отряд за борба с тероризма.


Алексей Петров е роден на 23 април 1962 г. в тетевенското село Градешница, тогава Ловешки окръг (днес селото се изписва Градежница). Както е посочено в множеството документи от досието, той произхожда от бедно селско семейство.


В секретна справка, екземпляр единствен, на Окръжно управление (ОУ) МВР – Ловеч, от 1977 г. относно: "Изучаването на лицето АЛЕКСЕЙ ИЛИЕВ ПЕТРОВ, кандидат за курсант в СМУ – Пазарджик", е посочено, че баща му Илия Петров Василев (1942) работил като извозвач на дървен материал в ТКЗС в Тетевен.


Той се е проявил като един от най-добрите секачи в България на организираните социалистически съревнования. Впоследствие работи като секач в СССР – Коми. "Безпартиен, но с положително отношение към мероприятията на народната власт", е записано в секретната справка.


Майката на Алексей Петров – Диляна Илиева Веселинова (1943), произхожда от бедно селско семейство. Тя е работила е като гледачка на волове (пастирка на добитък в друга справка на ОУ на МВР – Ловеч, б.а.) в държавното земеделско стопанство в с. Гложене, Тетевенско. Тя също е безпартийна. И двамата родители са определени като трудолюбиви.


Алексей Петров е първородното им дете. Той има брат Огнян Илиев Петров (1964) и сестра Теменужка Илиева Петрова (1968), които тогава са ученици.


Кандидат за милиционерското училище в Пазарджик


Кандидатът на милиционерското училище е член на ДКМС и неженен. Завършва основното си образование с отличен (5.60) и примерно поведение в основното училище "Христо Ботев" в тетевенското с. Глогово.


"Учебните занятия посещава редовно. Активно се е включвал в трудовите инициативи и съзнателно е изпълнявал поставените му поръчения. В продължение на три години е бил член на дружествения съвет, а през последната година секретар на ДКМС в училището.


По характер е тих, скромен и общителен. За добра комсомолска работа е награждаван многократно. Здравословното му състояние е добро. Отговаря на основните изисквания за курсант в СМУ. Няма близки и роднини, засегнати от мероприятията на народната власт и такива зад граница в капиталистическите страни", се казва в справката на ОУ на МВР – Ловеч.


Изяснено е още, че при проведения с 15-годишния младеж разговор той е изразил желание да учи в СМУ – Пазарджик. Така началникът на отдел "Кадри" и началникът на ОУ на МВР в Ловеч предлагат Петров да бъде приет за курсант.


Психологическото изследване на Алексей Петров.

© Комисия по досиетата

Психологическото изследване на Алексей Петров.


Следват собственоръчно написани от кандидата с четлив почерк молба и автобиография. В секретния личен формуляр на МВР "Кадри" Алексей Петров е попълнил, че е от български произход и не е сменял името си.


Като социален произход е посочил – "селски". Записал е, че е член на ДКМС от 25 ноември 1976 г. комсомолски секретар в основното училище с. Глогово, Ловешки окръг. Не притежава шофьорска книжка, не владее чужди езици, не е посещавал чужбина, а срещу графата "Спортни занимания" е записал футбол.


На въпрос "Къде, как и с кого прекарвате свободното си време?" е отговорил следното: "През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС и помагам в домакинството".


Въпросникът за проучване е изискал да се посочат и лицата, с които кандидатът дружи. Петров е изброил трима души – единият е дружинният председател, а другите двама са ръководители на ДКМС. В друга графа е посочил, че е бил е в кръжок "Млад приятел на МВР".


В подкрепа на кандидатурата в досието са приложени два документа от негови пълномощници. Първият е характеристика на Алексей Петров от зам.-председателя на общинския народен съвет в с. Гложене, а вторият – характеристика от ДКМС, с. Глогово. В нея за Петров се посочва:


"Акуратно изпълнява възложените му комсомолски поръчения. Не притежава лоши пороци и наклонности към алкохол и тютюнопушене." Препоръката на общинския комитет на ДКМС в с. Глогово е "другарят Алексей Петров да продължи образованието си, за да покаже скритите си резерви от знания и комсомолски жар".


В педагогическата характеристика от директора на основно училище "Христо Ботев" в с. Глогово е подчертано, че "вниманието на ученика е съсредоточено и устойчиво. Има логичност и трайност на запомнянето. По характер е тих и скромен".
При приемането в СМУ в Пазарджик Алексей Петров е подписал декларация, която го задължава след завършване на милиционерското училище да служи в органите на МВР най-малко 10 години.


Преназначаването на Алексей Петров в Шесто управление на ДС.

© Комисия по досиетата

Преназначаването на Алексей Петров в Шесто управление на ДС.


В батальона на баретите


През 1981 г. той завършва СМУ в Пазарджик с общ успех  отличен 5.71 и през август същата година е назначен в поделение №72620 – Мотомилиционерския батальон край резиденция "Врана", който по това време се води към Софийско градско управление (СГУ) на МВР. Заповедта за назначаването като старшина от Народната милиция носи датата 13 август 1981 г.


Няколко месеца по-късно, през ноември 1981 г., Петров изразява желание да се яви на изпит по чужди езици – английски.


През март 1983 г. той подава рапорт до началника на СГУ с молба да кандидатства във Висшия икономически институт (ВИИ) "Крал Маркс" (днес УНСС, б.а.) Желанието му е да продължи образованието си задочно обучение в търговския факултет на ВИИ, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".


В служебната му характеристика от този период е отбелязано, че "като характерна черта следва да се посочи професионалното му отношение към подготовката и особено активността в занятията му при провеждане на учебния процес, а също така и при носене на службата". Неколкократно му е присъждано званието "Образцов служител".


В документ със заглавие "Преценка за комсомолската работа на Петров" е отбелязано, че той се "проявява и утвърждава като изпълнителен, принципен и настоятелен комсомолец и служител". Отговорник е по спортно-масовата дейност в комсомолската организация на баретите.


Постепенно той се очертава като един от най-перспективните кадри в специализирания батальон и един от служителите с изявени лидерски качества.


В предложение относно: "Повишаване в длъжност на служител от под. 72620 СГУ на МВР", подписано от командира на поделението Е. Лазарков, за Алексей Петров се казва:


"Показва стабилни и високи резултати в периодично провежданите изпити и особено по бойно приложните дисциплини. Има изграден правилен марксистко-ленински мироглед, разбира и работи за изпълнение на партийните решения.


Многократно е определян за "Образцов служител" в ротата, където служи. Умее да организира служителите около себе си, подпомага командира на ротата и взводния командир в провеждането на занятията от учебния процес. В момента е един от най-добре подготвените служители в страната по джудо и карате. Има завоювано звание "инструктор", а на състезания, организирани от районния комитет на ДКМС при МВР, зае първо място. През 1982 г. е избран за комсомолски групов отговорник. Има завоюван авторитет между колегите си в поделението."


През 1983 г. Петров подава рапорт до началника на СГУ – МВР да му бъде разрешено да сключи граждански брак с Мариана Миланова (1964) от София. Тя произхожда от работническо семейство. Завършила е техникум по търговия и след разпределението работи в ЦУМ като продавачка на дамски обувки. След подробно проучване на момичето, определено в документите като "скромна и трудолюбива девойка", и на родителите й, началниците на старшина Петров му разрешават да се ожени.


Щурмовак, лидер и каратист №1


Документите от кадровото дело на Алексей Петров разкриват, че в средата на 80-те години Алексей Петров вече се откроява от останалите барети и се налага като лидер и човек със специални умения във военноприложни дисциплини и най-вече в джудото и каратето. В една справка за служебната дейност на Алексей Петров от този период е посочено:


"Политически е много добре ориентиран. От 1 януари 1984 г. е назначен за командир на отделение. Със задълженията се справя добре. Физически е отлично развит. Има наклонности към карате и военноприложни дисциплини. На състезание по карате е първенец на София. Председател е на секцията по карате. Винаги получава отлични оценки по стрелба. Награждаван е от министъра на вътрешните работи, от началника на СГУ и ръководството на поделението."


В друга характеристика на старшина Алексей Петров – командир на отделение, обобщаваща периода 1981-1986 г. (документът е от август 1986 г., б.а.), може да се прочете следното:


"С хората работи умело, като ги увлича за изпълнение на служебните задачи. Обществено-политическата активност е на високо равнище. Заемал е изборни длъжности в комсомолския актив. В момента е зам.-секретар на комсомолското дружество.


В началото на службата си в поделението е профилиран в състава на щурмовите групи. Специалността си усвоява с любов и полага допълнителни усилия за повишаване на професионалната си подготовка. В учебния процес постига отлични резултати по физическа, огнева и политическа подготовка.


В занятията по оперативно карате се изявява като един от служителите с най-висока степен на подготвеност. От специална комисия специалисти е награден с черен колан за оперативно карате. Успешно е завършил курс и притежава инструкторска правоспособност по оперативно-бойните дисциплини.


На провежданите състезания от Спартакиади на МВР и организирани прегледи от районния комитет на ДКМС се е класирал на призови места, за което е отличаван с медали, грамота и награждаван по служебна линия. Благодарение на придобитите качества му е възлагано да провежда занятия по карате на служители от поделението.


Добрата теоретична подготовка и познаването на нормативните документи му позволяват отлично да носи службата. Успешно е участвал в изпълнението на специални задачи, за което е награждаван многократно с морални, предметни и материални награди.


Отличава се със смелост и мъжество в преодоляване на трудностите. Сред колегите си се ползва с отлично обаяние и авторитет."


Въпреки че е определен като дисциплиниран служител, в кадровото му дело не е пропуснато и едно негово провинение, регистрирано през 1985 г. Тогава след употреба на алкохол той участва в скандал, който за малко не прераства във физическа разправа. Секретна справка за инцидент между служители от Народната милиция и шофьори от стопанско предприятие "Таксиметрови превози" описва случилото се.


На 25 ноември 1985 г. старшина Георги Георгиев, колега на Алексей Петров, го поканил на гости да празнуват рожден ден. Черпили се с водка, играли шах и слушали музика. След това цивилно облечени излезли и на трамвайната спирка "Бъкстон" и се качили в такси, което било без шофьор. Шофьорът, който пиел кафе със свой колега, настоял да излязат от колата. При възникналия спор баретите и двамата шофьори започнали да се заплашват взаимно и да се блъскат. Само дошлите милиционери от близкото Шесто РПУ предотвратили по-нататъшното разрастване на спречкването.


В доклада на началника на Шесто РПУ обаче е записано, че двете барети са били употребили алкохол. При оценката на инцидента ръководството на специализирания батальон е преценило, че баретите не са предприели истински действия, тъй като специалните им умения позволявали много бързо да се справят с двамата шофьори, макар и единият да е успял да се "въоръжи" с крик. Въпреки това Алексей Петров е наказан с "Предупреждение за непълно служебно съответствие". Впоследствие то е било отменено, тъй като според началниците на баретата то е изиграло възпитателна роля.


Заповед за награждаване от министър Димитър Стоянов на изявени служители, сред които и Алексей Петров.

© Комисия по досиетата

Заповед за награждаване от министър Димитър Стоянов на изявени служители, сред които и Алексей Петров.


Продължение на документа в частта за Алексей Петров.

© Комисия по досиетата

Продължение на документа в частта за Алексей Петров.


Към Шесто управление на ДС


Бомбените атентати, извършени в България през 1984-1985 г., предизвикани от наредената от Тодор Живков и Политбюро на ЦК на БКП политика за насилствено преименуване на българските турци, налага преструктуриране на Шесто управление на ДС. В него е създадено направление "Терор", към чиято структура е присъединен и Специализираният милиционерски батальон на баретите. От началото на 1987 г. всички негови служители са преназначени на щат в Шесто управление на ДС.


Със заповед от 3 януари 1987 г. Алексей Петров е назначен за командир на отделение, а с последвала заповед от 5 януари същата година е назначен за помощник-инструктор към Шесто управление. Рапортите на Петров от този период са адресирани чрез началника на батальона до началника на направление "Терор" в Шесто управление на ДС.  


В една от секретните заповеди на началника на Шесто управление на ДС ген. Антон Мусаков от октомври 1987 г. фигурира преназначаването на Алексей Петров за помощник-инструктор със заплата от 165 лв. плюс 25 лв.


Макар в кадровото дело на баретата да няма описания на операциите, в които той е участвал, батальонът като цяло е използван по време на "възродителния процес". През 1987 г. Петров е награден със значка "Отличник на МВР" и както многократно е отбелязано в документите, заради професионалните му качества многократно е бил използван при специални операции.


През 1988 г. Алексей Петров е приет за член на БКП. В една "Оценка за политическите, личностни и делови качества на Алексей Петров, комунист – помощник-инструктор" се казва, че "като комунист активно участва в обществено-политическия живот на поделението, проявява критичност и самокритичност в дейността на партийната организация".


Политическите промени в България през 1989 г. не повлияват на възходящата кариера на Петров от отряда на баретите. Със заповед от 2 ноември 1990 г. той получава офицерско звание – старши лейтенант, направление ДС.


Преди това е подложен на психологическо изследване в Центъра за научно-приложна и учебна дейност по психология в МВР. Ето какви са резултатите от изследването, проведено на 10 октомври 1990 г.:


"Личност с устойчива нагласа за личностно самоутвърждаване в рискова, отговорна и обществено значима дейност. Склонен е да отстоява справедливи каузи, хармониращи с неговата ценностна система. Преживял е значими идейни колизии в процеса на професионалното и образователното си развитие. Активна, динамична личност, той не избягва сблъсъците при открито отстояване на собствените си разбирания и убеденост.


Добри интелектуални възможности и сравнително уравновесеният му характер позволяват да прояви необходимото хладнокръвие и премереност в поведението при възникване на конфликтни взаимоотношения. Общителен, контактен човек, проявяващ афинитет към работата с хора, с много добре развити комуникативни способности.


Културен, задълбочен събеседник, склонен да проявява съпричастност и ангажираност към социално значими проблеми.


Към предложената дейност се насочва с известни колебания, породени от неувереността му в наличието на обективни възможности за усъвършенстване и творческо преобразуване на някои елементи от дейността с оглед повишаване на нейната ефективност и надеждност. Има изразена потребност от постигане на успех в начинанията и намеренията си.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данните са благоприятни за работа като офицер І група в под. 72620-МВР."


В "Оценка за професионалните и лични качества на Алексей Петров – помощник-инструктор в под. 72620", подписана от командира на отряда Н. Николаев на 25 юли 1990 г., е изтъкнато следното:


"В учебния процес постига отлични резултати по всички дисциплини. Изключително добре овладява бойноприложните техники на оперативно джудо-карате, методите и тактическите способи за предотвратяване и обезвреждане на терористични действия. Притежава и отлична теоретична подготовка, изразяваща се в познаване на нормативната база и правилни тактически действия при изпълнение на поставените му задачи, което го откроява от останалия състав.


Отличен спортист – многократен републикански шампион по карате. Да му бъде присвоено офицерско звание "Лейтенант".


През юли 1990 г. Алексей Петров завършва ВИИ "Карл Маркс". Същата година името на батальона е сменено на Специализираното поделение за борба с тероризма, (впоследствие отряд, б.а.). В секретно "предложение относно: преназначаване на служител от МВР от сержантска на офицерска длъжност" от 10 октомври 1990 г. до управление "Кадри" на МВР за Алексей Петров се посочва:


"Като младши командир има изградени много добри командно-организаторски качества. Има уравновесен, твърд, волеви характер. В екстремални ситуации проявява изключително хладнокръвие, съобразителност, бърза реакция, умение за вземане на правилни решения, за което е използван многократно при изпълнение на специални задачи".


Дадено му е звание старши лейтенант и заплата от 325 лева и 25 лева за изпълнение на важни и отговорни задачи.


Клетвата на деполитизирания Алексей Петров.

© Комисия по досиетата

Клетвата на деполитизирания Алексей Петров.


През ноември 1990 г., когато общественото доверие към МВР и към Държавна сигурност е изключително ниско, на Алексей Петров е предложено да оглави един от отрядите в антитерористичното поделение. По това време в поделението вече съществува известно напрежение и несигурност в служителите, породена от променената политическа обстановка в страна и от необходимостта от преформулиране на задачите на отряда.


Алексей Петров пише до началника рапорт да се проведе конкурс за длъжността. В него посочва:


"Разбирам обречеността на системата на МВР на принципите на единоначалието и специфичността им на приложение при нас, но от позиция на личната си оценка за конкретната обществено-политическа ситуация в страна и социално-психологическия климат в поделението, намирам подобен подход в този преломен за държавата ни момент за нормален, още повече когато лично ме касае."


На 3 декември 1990 г. на проведена среща с ІІІ отряд личният състав категорично приема Алексей Петров да им бъде командир, като отхвърля наличието на други кандидатури.


Деполитизацията на силовите ведомства, приета със споразумението между опозицията и БКП на Кръглата маса, налага хиляди служители в системата на МВР, които дотогава са се кълнели във вярност към БКП, да положат клетва за служба на демократичното общество. Алексей Петров също я полага през октомври 1991 г.:


"Аз, гражданинът на Република България, като постъпвам на служба в МВР, се заклевам:


-         да спазвам конституцията и законите на страната;
-         да бъда лоялен към институциите на политическата система и да не предприемам действия, с които са нарушавам политическия си неутралитет;


-         да опазвам живота и здравето, правата и свободите на гражданите и да уважавам човешкото им достойнство при изпълнение на служебните си задължения;


-         във всичките си действия да се ръководя от интересите на обществото и Република България.


Заклех се. Алексей Петров."


По това време като началник отделение месечната му заплата е възлизала на 1725 лв.


Рапортът на Алексей Петров за напускане на МВР.

© Комисия по досиетата

Рапортът на Алексей Петров за напускане на МВР.


През есента на 1991 г. в дните около парламентарните избори, които СДС печели с минимална преднина пред БСП, на 18 октомври 1991 г. е регистриран нов инцидент с Алексей Петров. Констатирано е, че при него той отново е употребил алкохол. Обект на буйството му се оказва пазачката на прелеза на ул. "Я. Сандански" (днес "Вардар", б.а.) и бул. "Стамболийски". Той тропал на по прозорците на будката на жената и разбил външната врата в желанието си да й прави компания. Инцидентът е регистриран в Трето РПУ.


Това е кварталът, в който Алексей Петров по това време е живеел във ведомствен апартамент, намиращ се на ул. "Яне Сандански". През септември 1990 г. той е сключил договор с управление "Тил" на МВР за закупуване на ведомствения апартамент, като се е задължил да работи в системата на МВР най-малко още една година. Това и прави.


Сам избрал МВР, Алексей Петров сам го и напуска. Той подава рапорт за напускане на системата по собствено желание като началник-група 03 в сектор "Специални операции" при Специализирания отряд за борба с тероризма.


Със заповед на министър Йордан Соколов от 5 май 1992 г. Алексей Петров е освободен от МВР, считано от 1 май 1992 г.

Коментари (201)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Райна
  *****
  Любопитно

  Този ли е племенника на ген.Любен Гоцев,или е Пашата.

 2. 2 Профил на Рашо
  *****
  Разстроено

  Направо във затвора, и конфискация на милионите, мафиот мутра от ДС занимаваща се със пране на пари , рекет, проституция, наркотици, А и 1 милион и половина има не платени данъци.

 3. 3 Профил на коколино
  *****
  Любопитно

  Да сравним с досието на майора от пожарната Бойко Борисов?

 4. 4 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#1] от "Райна":

  Пашата.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 5. 5 Профил на Ей Рашо
  *****
  Весело

  Ей Рашо! Нищо не е доказано.По едни медийни прояви човек да осъждаш....Малко на Гестапо мирише.

  Айде по-полека.

  Щото и ти може да си следващия с"прояви".Мисли малко.

 6. 6 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 815 Любопитно

  Някак непълно ми се вижда досието! До момента е явно, че не е преминал към тъмната страна.

 7. 7 Профил на Вальо топлото
  *****
  Весело

  Откога те Чакам Тракторе да сме във една килия и със Ковачки

 8. 8 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 815 Любопитно

  По интересно ми е какво става след това! До момента човека явно си е живеел във ведомственото жилище и си е вършил работата! После какво става се пита в задачата! Частен бизнес с други негови колеги... и поема по пътя на тъмната страна....

 9. 9 Профил на ИМАМ НУЖДА
  *****
  Любопитно

  Някой да знае кой дава парите за поддържането на Трактора по форумите, че и аз съм мераклия?

 10. 10 Профил на tsekata
  tsekata
  Рейтинг: 696 Весело

  еее направо ще ни разплачете с тия водевили, това вече сапунките ряпа да ядат!

 11. 11 Профил на cos
  *****
  Неутрално

  Почти цялата милиция са хора от този тип произход. А "умението и критериите" за подбор на персонал само показва лумпенския, примитивен и с объркани ценности произход на власт имащите.

 12. 12 Профил на Гошко
  *****
  Неутрално
 13. 13 Профил на ??
  *****
  Неутрално

  Това е за учебник по история! Като разберат младите в къв концлагер сме живяли ,ще разберат и защо не можем да се освободим от тях вече двайсет години!
  Ако е искал разрешение да се ожени дори, защо след това да не поиска той самия да дава разрешенията?!!!!!!!!

 14. 14 Профил на ???
  *****
  Неутрално

  До коментар [#4] от "ARRI":

  откъде знаеш?дай линк или посочка - питам сериозно, не се бъзикам

 15. 15 Профил на self-made man
  *****
  Неутрално

  Понякога физиономията на човек казва всичко. Както е при Алексей Петров..........

 16. 16 Профил на Альоша
  *****
  Неутрално

  ...Тих, скромен и обича полицейската служба.....

 17. 17 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#14] от "???":

  Няма линк.Това не е обществена тайна.Всеки, в определени среди го знае.Питай тигъра,той ще потвърди,със сигурност,кой кой е.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 18. 19 Профил на Браво
  *****
  Неутрално

  Я, кога успяха да го осъдят? Или досиетата на всички обвиняеми по разни дела излизат в медиите? Няма лошо, ама дайте на всички, иначе прилича на ПР акция. А досието на Бойко не ща да го гледам. Той имаше 4 години в МВР да го редактира.

 19. 20 Профил на ANTI
  *****
  Неутрално

  Наистина ли прочетохте досието или само една малка част от него????
  Дневник следва да побликувате досиетата на Първанов,Кеворкян,А.К. и о.е няколко добре познати лица.
  Информацията е наистина интересна,така опознаваме самата личност и тук наистина ударихте десятката.

 20. 21 Профил на TULIP
  *****
  Неутрално

  MUTRATA ZATOVA E MUTRA ZASHTOTO E IZKOVANA V KOVACHNICATA ZA KADRI NA B.K.P. - D.S. VSICHKI SPORTISTI OT JIVKOVO VREME SI IMAHA CHIN V M.V.R. ILI M.N.O. POMNITE LI ?

 21. 22 Профил на A3
  *****
  Любопитно
 22. 23 Профил на далавераджия
  *****
  Гневно

  Само кажете ,че във власта,няма ДАЛАВЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://www.afera.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=9362&Itemid=1

 23. 24 Профил на sfnia53
  *****
  Неутрално

  Днес успях по БТВ да гледам събеседникът Иван Костов. Проверете произхода на неговите приватизационни милиони/за които и г-н Филчев коментира в медиите/, също тези на Лидия Шулева, Ахмед Доган, Милен Велчев, Александър Томов ... Проверка , прокуратура и съд с връщане на заграбеното. Като данъкоплатец не желая моето семейство, децата ми и всички останали почтенни хора да плащаме от кражбите на горепосочените, а и много други.

 24. 25 Профил на Заключение
  *****
  Весело

  Типично комунистическо еничарче.

 25. 26 Профил на sfnia53
  *****
  Неутрално

  Днес успях по БТВ да гледам събеседникът Иван Костов. Проверете произхода на неговите приватизационни милиони/за които и г-н Филчев коментира в медиите/, също тези на Лидия Шулева, Ахмед Доган, Милен Велчев, Александър Томов ... Проверка , прокуратура и съд с връщане на заграбеното. Като данъкоплатец не желая моето семейство, децата ми и всички останали почтенни хора да плащаме от кражбите на горепосочените, а и много други.

 26. 27 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Гневно

  До коментар [#23] от "далавераджия":

  На това се казва ,,семейно планиране,,.Този процес, върви вече 65г.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 27. 28 Профил на Алиен
  *****
  Неутрално

  Долу фашиста Борисов и гестаповеца Дянков!
  Да живее БКП!

 28. 29 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Това "произхожда от бедно селско семейство" навремето беше едва ли не задължителен атрибут във всяко CV.

 29. 30 Профил на kiko
  *****
  Неутрално

  Бойко Борисов и Иван Костов са агенти на турските тайни служби и ЦРУ.

 30. 31 Профил на Torlak
  Torlak
  Рейтинг: 755 Весело

  "Има изграден правилен марксистко-ленински мироглед, разбира и работи за изпълнение на партийните решения."

  Като съм торлак, да не съм ахмак, да ям зелени краставици!
 31. 32 Профил на абе
  *****
  Неутрално

  Абе като ви гледам в тоя сайт 2/3 от вас са болни комплексирани недоравити мозъчета, но които все някой и нещо им е виновно и и пречи. Жалко за България с такива хора като вас.

 32. 34 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 673 Неутрално

  Ако добре си спомням, от с. Гложене е и сегашният зам.-министър на вътрешните работи Павлин Димитров...

 33. 35 Профил на Северозападнал
  Северозападнал
  Рейтинг: 879 Весело

  Истински ариец. Характер нордически. Верен на Партията и Фюрера. Безпощаден към враговете на Райха.

 34. 36 Профил на ти
  *****
  Неутрално

  и какво. аха да ме трогнете. досието на мъжката коза кога.

 35. 37 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Така-кадърен с отлични качества но...пред парите всичко това е безполезно.Алчноста е присъща на човека и това е движещият мотив на по голямата част от човечеството.Че живота е кратък на всички е известно ,но ,че не можеш нищо да занесеш с себе си също и все пак ето един пример на материалист без никакво духовно богатство.Израстнал в бедност,да както всички по известни престъпници които считат че да си честен е грях а да крадеш е престижно.Изобщо човек които след време никои няма да се спомня.А като се замисля ,че повечето от така вареченият "елит" у нас са все такива нещасници....

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 36. 38 Профил на ???
  *****
  Любопитно

  До коментар [#17] от "ARRI":

  Ти от тези среди ли си?

 37. 39 Профил на хуна
  *****
  Неутрално

  Не виждам да е еничарче за №-25.Много силна психика и подготовка трябва да имаш да се изправиш срещу насочено оръжие.Гледай американските филми ,включително и тези ,които са направени по и с пари на амеликанската армия.След демократичната революция всеки от нас се е променил.
  Ще ми се да им повярвам ,че е най -великата мутра ,която е ръководила престъпниците и политиците на всичките Партии и техните Правителства.По български-някой трябва да обере пишкира!

 38. 40 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Тоя не е истински шестак, ама почвам да се чудя какви хора са избирали за командоси едно време. Като им развързаха каишката бетер борчетата. Поне борчетата ходили при баш криминалните бандити да учат занаят, а "симеоновците" вече обучени.

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 39. 41 Профил на ТИХоЛОВ
  *****
  Неутрално

  Няма нищо укоримо в досието на Алексей Петров. И сега всеки, който търси експерт по сигурността , а не шоумен-дебил би го предпочел.
  Налага се извода, че обществено-политическата система предопределя развитието на човека.
  Не "демократичната" система не трябва непременно да се противопоставя на "демократичната". Поне докато стане ясно що е то демокрацията.
  Както няма вечни хора ,така няма и вечни истини.
  А колкото до конкретния случай дали да оставим лудите да се налудуват, докато умните се наумуват?

 40. 42 Профил на Черпили се с водка, играли шах и слушали музика.
  *****
  Весело

  Има ли разпечатка от партията?

 41. 43 Профил на kiko
  *****
  Неутрално

  Първанов трябва да награди Алексей Петров с орден за достойната му борба срещу чуждите тайни служби и техните агенти в лицето на Бойко Борисов и Иван Костов, както и за защитата на родината и нейните интереси.

 42. 44 Профил на TAU
  TAU
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Сега е моментът да броим истинските политици в България. Време разделно е. Сега всеки от тях, който е играл на къс пас, само за лична изгода и партийна далавера, има възможност да държи поправителен. И да се докаже като истински политик. И не само политиците – магистрати, медии, общественици.

  Сега българите могат да сътворят своята история. Сега може всички, с общи усилия, и с посредничеството на политиците, да създадем една перфектно функционираща, ефективна държавна машина, която стои зад гърба на всеки свой гражданин, който играе по правилата, и стоварва цялата си мощ върху всеки, който кривва от пътя.

  Въпросът е: има ли политици, които искат да влязат в историята? Като строители на модерна България, а не като представители на крадливата българска политическа класа!

 43. 45 Профил на Идеален
  *****
  Гневно

  Идеален кадър на времето си.
  Най- ми допада как " През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС и помагам в домакинството".
  Голям смях

 44. 46 Профил на BIG AL
  *****
  Неутрално

  До кога ще ни занимавате с това НИЩО ? Син на краварка и дървосекач в Коми !!??
  Когато няма ЛУСТРАЦИЯ за 'кадрите" на ДС-и не са вкарани овреме в пандиза,ПОСЛЕ става СКЪПО и по-трудна борбата с 'творенията" на ДС...Тези рекетьорчета трябваше вече да са излежали половината от 20 - годишните си присъди...

 45. 47 Профил на Rock J
  Rock J
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Не виждам защо трябва да си губим времето да четем досиета на който и да било. Аз уважавам хората ,които нямат досиета!

  Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
 46. 48 Профил на жалеийка
  *****
  Неутрално

  Типчен пример като по учебник, как от елитен и скромен "Образцов служител на МВР" до къде може да го доведът условията на демокрация и която за благодарност обществено ще го демонизира.

 47. 49 Профил на МАРИ
  *****
  Неутрално

  Сбъркани фанатици!!! Такива гнусни агенти е произвеждала ДС!! А тя е жива и днес!!! Страшничко!! П-фу!!!!

 48. 50 Профил на Обективен
  *****
  Неутрално

  Дотук уважения за службата -- на мен казармата изобщо не ми хареса, ако и да се уволних лейтенант, че и хора командвах.

  Малко сте попрекалили с ДКМС-то и Партията, но по него време без това Алексей само е можел да пасе волове като майка си и да сече дърва като баща си.

 49. 51 Профил на Berna
  *****
  Неутрално

  лелеее ама тоя си един обикновен старшина от милицията

 50. 52 Профил на КАФ
  КАФ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  То не бяха клетви, то не бе чудо - чакайте и аз да се закълна :

  В Името на личното ми щастие се заклевам:

  - Да няма никога Българска държава.
  - Да няма никога партийна система на територията на България.
  - Да бъде Свободата кодекс, а смъртта закон.

  Заклех се !

  Голям смях, нали ! Писна ми от това шоу.

 51. 53 Профил на стар цитат:
  *****
  Неутрално

  До коментар [#26] от "sfnia53":

  За г-на костов, цитат от в-к Труд, от времето когато беше премиер, още докато медиите бяха добре настроени към него:
  "Може да съм всякакъв, но съм много лош баща", в смисъл че нищо не е направил за бъдещето на децата си-тогава 1 от дъщерите на Костов продаваше ризи в подлез на бул. България.

 52. 54 Профил на popo
  *****
  Неутрално

  "През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС"
  "Личност с устийчива нагласа за личностно самоутварждаване"
  Не се наяде комуниста лъжец.

 53. 55 Профил на NikB
  *****
  Неутрално

  Когато материалите, подбни на този, станат масова практика, тогава ще е началото на демокрацията в България.
  Това е пример за активност на журналята за прозрачност на обществения живот.

 54. 56 Профил на бдс
  *****
  Неутрално

  Нека поощряваме полезните действия на правителството на Борисов, но нека и никога не забравяме миналото му, което силно напомня това на Алексей Петров. И да имаме едно на ум. Да не се кланяме на герои, а да искаме ред и законност в държавата си. И нека дойде момент когато да научим цялата истина за миналото на Борисов.

 55. 57 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 2008 Неутрално

  Аз съм психолог по образование и съм роден 1966 г. Второто говори, че имам опит с характеристиките като субект по онова време. Образованието ми дава основание да коментирам "характеристиките." Няма какво да гледате характеристиките и да се чудите как "такова хубаво момче" е станало "такъв лош човек." Характеристиките не са много обективни, пък и дори и обективните психологически профили не предсказват как ще се държи човек в бъдеще. Понеже е важно какъв смисъл влагаме в ситуациите. Едни и същи хора са наричани "терористи" и "борци за свобода" според идеологическата позиция.

  1. Те са задължителни и субективни. Знае се какво трябва да се пише, за да приемат някого някъде. И това се и пише, когато човекът е "заслужил." Може да е бил наистина идеологически добре ориентира, може да е бил просто послушен. (Говоря по принцип, не конкретно за А.П.). 2. Много са изпълнени с идеология, има малко научни термини. Едниственото, което подлежи на верификация е: "общителен, запазва самообладание, има воля." Другото ... може и да е така, може и да не е. И пак, дори и тези неща, които се верифицират, са по наблюдение (т.е., пак има субективен фактор). 3. В много малко случаи данни от изследване (тест, психологически профил, събеседване и т.н.) могат да бъдат основание за достоверни прогнози относно поведението в бъдеще. Тестовете и профилите не мерят "контекста." А именно контекста дава основание да наричаме някого "герой" или "престъпник."
  Аз като съм разговарял с престъпници винаги съм се сблъсквал с много логични обяснения на тяхното поведение. И е доста специфичен процес да ги накараш да си признаят. (Кой от вас ще стане сега и ще каже "Да, и аз паркирах неправилно, да и аз не си платих всички данъци миналата година!"
  Да не говорим, че в историята ни (последните 130 години) е пълно с министри, които са били в затвора (преди или след като са станали министри).

  Никола Йорданов
 56. 58 Профил на Даниела
  *****
  Гневно

  До коментар [#53] от "стар цитат:":

  А когато,голямата му дъщеря се омъжи,и взе да строи къща,той каза:Това е нормално, всяко младо семейство си строи дом.Е,за мен не беше нормално,защото заплатата не ми стигаше и за храна.И Костов е мръсен комунист,ама вие си му вервайте.И го защитавайте.

 57. 59 Профил на Славина
  *****
  Неутрално

  Ако сте забелязали най-големите "бизнесмени" и отрепки на България задължително са от селски произход с родители от най-долното стъпало на обществото. Явно селяндурчетата са много амбициозни и готови на всичко за да се издигнат.
  Как това ченге влезе в управителния съвет на НОИ ?
  Затова здр.осигурителната ни система е на този хал - мизерна и оглозгана.

 58. 60 Профил на Софиянец
  *****
  Неутрално

  Въпросът за минаването от другата страна на барикадата от един куп момчета като Алексей Петров е много интересен. Премираните с маса "Оскари" измислици на Холивуд по тази тема прсто ряпа да ядат в сравнение с истинските персонажи у нас. Въобще животът на Петров отдавна щеше да е филмиран в САЩ. А иначе някой по - горе го беше казал много вярно, че тези хора реализират себе си съобразно доминиращата ценността система в обществото. В началото на 90-те, а този процес виждам продължава и до днес, настана тотално демонизиране на службите и се отрече и обруга работата на всички, свързани с правоохранителните органи, нищо, че такава дейност е присъща на вксички държави по света. Сложиха се под общ знаменател жалки подлизурковци и кариеристчета, които са клепали приятели и колеги, за да получат някоя и друга облага или просто от перверзно удовоствие да съсипят някого и хора, които са си вършили работата в сферата на противодействие на борбата с престъпността и тероризма. В тази развратена среда кой ще остане да служи на държавата срещу мизерна заплата и тотално обругаване при наличието на супервъзможностите за забогатяване, които "новото време" предлга? А процесът на първоначално натрупване на капитали е дивашки навсякъде, само дето на Запад се е случил отдавна и още пра-прадедите на днешните богаташи там от хора с бухалки са станали добре облечени бизнесмени.

 59. 61 Профил на Бивш СинГлупак
  Бивш СинГлупак
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#22] от "A3":

  Козела е вънка.

 60. 62 Профил на 1Наум
  *****
  Неутрално

  Алексей Петров е доста по-умен от много шопи и заслужено е станал директор в НОИ и ДАНС.

 61. 63 Профил на kuh
  *****
  Гневно

  Б.Б.Б. да възтанови лагерите!Не по политически причини,а само крадци и убийци да вкарват в тях.

 62. 64 Профил на Еничар
  *****
  Неутрално

  Помак от Градешница, сигурно са ритали мач с Гриша Ганчев в Малка Желязна!

 63. 65 Профил на opre roma!
  *****
  Весело

  И тоя е ашладисан циганин!

 64. 66 Профил на Free Person
  *****
  Весело

  Поздравления за г-н Христо Христов за упоритостта в търсене на истината,не само сега,а дори и по случая Георги Марков.Жалко,че много от блогърите не вникват в същтността на неговите проучвания.Още по- жалко би било,ако и днес не се достигне до политическа воля нещата да се доведат до края,какъвто и да е той.Толкова е гнило всичко,поздравчвам и г-н Иван костов,че има воля,въпреки "че е виновен" за всичко станало от Балканската война насам...

 65. 67 Профил на хъм
  *****
  Неутрално

  Може да е дреболия, но не ми е ясно как резолюцията "Съгласен" е от 22.04, а рапорта от 23.04...

 66. 68 Профил на ГЕШЕВ
  *****
  Неутрално

  С такива данни,това момче можеше и при мен да напредне в кариерата.

 67. 69 Профил на Щъркел
  *****
  Неутрално

  НЕ Е НУЖНО ДА ИМА ОЩЕ НЕЩО В ДОСИЕТО!
  То нагледно показва, какво ставаше преди и сега, ВЪТРЕ В МВР.
  А. Петров е ЧЕСТЕН и ПРЕДАН комунист, който промените променят (объркват) и него.

  Стана тя каквато стана.

  ВЗЕМИ ЕДНОТО БЛЪСНИ ДРУГОТО.

  Свободна, агресивна проституция, пари бол ЗА ВСИЧКО, това са част от ИДИАЛИТЕ, които се пребутват от СВОБОДНИЯ СВЯТ на Источна Европа. НО ДАЛИ ТОВА СЕ ТОЛЕРИРА И НА ЗАПАД?

  В момента той е набрал точки за бесило, но дали ВИЕ СТЕ ПО-ХУБАВИ ОТ НЕГО ГОСПОДА?


 68. 70 Профил на :)
  *****
  Неутрално

  ".....лева и 25 лева за изпълнение на важни и отговорни задачи."

  Ха-ха,
  посе голями лихви е взел.

 69. 71 Профил на Давайте точно инфо
  *****
  Неутрално

  Абе алооооооооо тъпи ли сте Алексей Петров не е и никога не е бил - ПАШАТА!!!!

 70. 72 Профил на jean
  *****
  Любопитно

  "...на 18 октомври 1991 г. е регистриран нов инцидент с Алексей Петров. Констатирано е, че при него той отново е употребил алкохол. Обект на буйството му се оказва пазачката на прелеза на ул. "Я. Сандански" (днес "Вардар", б.а.) и бул. "Стамболийски". Той тропал на по прозорците на будката на жената и разбил външната врата в желанието си да й прави компания."

 71. 73 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  Алексей - агент,
  Гоцето - агент...
  Единият в ареста,
  другият - президент!

  www.berbenkov.hit.bg
 72. 74 Профил на Иван
  *****
  Неутрално

  Отлично написана статия !! Поздравявам автора !

 73. 75 Профил на Никола
  *****
  Неутрално

  Ето това е нормална журналистическа практика, а не порно такава, с каквато ни облъчват супер претенциозни "анализатори". Господин Христов, поздравявам ви, че в статията си сте поднесли фактите от кадровото досие на Алексей Петров, без да правите субективни внушения "про" и "анти". Такъв подход намирам за почтен към читателите. Всеки от тях има право на свое мнение по тях, както и вие, но ми е приятно да констатирам, че не натрапвате своето и не ни се представяте като последна инстанция на истината. Това страшно много ме впечатли на фона на истеричните в последните дни знайни и незнайни "познавачи" на житието на Алексей Петров. Още веднъж поздравления за професионалния подход.

 74. 76 Профил на АНА
  *****
  Неутрално

  Бах ти злобата тресе тука!На умрело куче - нож
  що не му го казахте в очите ,докато не беше следствен?

  ма комплексарите ,като видят , че някой по-силен е паднал бързат да го подритнат и да се разграничат
  истината е ,че само с воля и последователни усилия се постига желаното , а доверие се гласува на силни хора .много важно ,че е от селски произход - има редовна диплома от ВИИ ,преди 1991, сиви на което само може да се завижда - от 15 годишен знае какво иска в живота и върви стъпка по стъпка за да го постигне - образование , което да му гарантира професия , професия ,която да го доведе в София и да има ведомствено жилище, възможност за задочно образование , а колкото до разрешението за брак - във всички служби по света контролират личните връзки и много често хората предпочитат кариерата пред щастливата любов , а има и изключения.

 75. 77 Профил на въпроси въпроси въпроси
  *****
  Неутрално

  18 години МРАК след досието на честния и предан комунист.

  ЗАЩО субектът е предал комунистическата идея и решил да стане ЧАСТНИК?

  Защо е станал ПРЕДАТЕЛ на комунизма?

  МРАК, МРАК, МРАК...

  Щъркел
  * 69

  НЕ Е НУЖНО ДА ИМА ОЩЕ НЕЩО В ДОСИЕТО!
  То нагледно показва, какво ставаше преди и сега, ВЪТРЕ В МВР.
  А. Петров е ЧЕСТЕН и ПРЕДАН комунист, който промените променят (объркват) и него.

 76. 78 Профил на Коста до №76
  *****
  Неутрално

  До коментар [#76] от "АНА":
  Така е, Ана. Природата на българина е такава, че не прощава на онзи, който сам постигне нещо и се наслаждава по най-извратения начин, когато същият този падне. Докато е прав му лиже задника, а падне ли, се ръга с още куп себеподобни пръв да го ритне. Не се наемам да дам категоричен отговор на въпроса дали Петров е от добрите или от лошите, още повече, че във времената, в които живеем тези понятия някак си все повече се размиват и често някои представители на подземния свят се оказват по-малко непочтени от уважавани представители на официалната държава. Не мога обаче да приема долнопробни коментари от жалки драскачи за "селския произход" на Алексей Петров, за родителите му и пр. Баси комплексарите, които в тоя живот не са си дали никакъв друг зор, освен да се родят. Шапка свалям на Петров за това, което е постигнал в системата на МВР. За по-нататъшната му биография едва ли някога ще разберем истината.

 77. 79 Профил на 1-1
  *****
  Неутрално

  До коментар [#53] от "стар цитат:":
  После й направи подарък - гора в Девин и не само, айде и В.В. по пантофи го знае.

 78. 80 Профил на бенков с уважение
  *****
  Неутрално
  berbenkov
  Любопитно 7315:22 17 фев, 2010 Отговор Алексей - агент,
  Гоцето - агент...
  Единият в ареста,
  другият - президент!
  третият - резидент,
  две лета - пак президент

 79. 81 Профил на бенков с уважение
  *****
  Неутрално
  berbenkov
  Любопитно 7315:22 17 фев, 2010 Отговор Алексей - агент,
  Гоцето - агент...
  Единият в ареста,
  другият - президент!
  третият - резидент,
  две лета - пак президент

 80. 82 Профил на Ганю
  *****
  Весело

  Ма много му ниско челцето беее ... (на снимката кат' старши)

 81. 83 Профил на Интересно!
  *****
  Неутрално

  За да работиш в МВР при бай Тошо те проучваха до девето коляно. Т.н. класовопартиен подход си е едно на ръка. /Да нямаш близки на запад или баща ти да не е "засяган от мероприятията на народната власт", или да не си си писал с някого "от там", например и пр. Но са проучвали и самото битие. Другарски кръг, склонност към пиене и пушене /дори/ и т.н. Вижда се, че са проучвали дори момичетата, бъдещи съпруги. И ако нещо не е както трябва - човекът избира - или остава в МВР и се разделя с годеницата си, или се жени и напуска. Доста мрачно. Но пък сигурно. И да се чуди човек как от тъй добре проучените излязоха най-големите престъпници.

 82. 84 Профил на дс
  *****
  Неутрално

  мюлюционерче момче, ама от лошите

 83. 85 Профил на zaw12929
  zaw12929
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Нека съдът да се произнесе. Не виждам какво се ровим в досието на Алексей Петров и го осъждаме.Не сме съдии, нито прокурори и ми страшно да чета колко тъпи коментари се пишат . Виновни за това са статиите, които ни манипулират, настройват, шумят, като черните станции, дето заглушаваха "Гласът на Европа!"

 84. 86 Профил на Ганю
  *****
  Неутрално

  В тая статия (документи) всъщност няма нищо интересно - типична биография на бедно селянче-комсомолец, превърнал се в комунистически еничарин. Не казвам, че е гаф на журналиста. Интересно би било да се прочете по-нататък, след като нашият герой "напуснал" МВР-то.

 85. 87 Профил на ?
  *****
  Неутрално

  До коментар [#76] от "АНА":

  ква злоба ма, каке? това е престъпността с главно П!

 86. 88 Профил на Lili Kostova
  *****
  Неутрално

  "Така е, Ана. Природата на българина е такава, че не прощава на онзи, който сам постигне нещо и се наслаждава по най-извратения начин, когато същият този падне. Докато е прав му лиже задника, а падне ли, се ръга с още куп себеподобни пръв да го ритне."

  Ти откъде знаеш кой от форума е лизал задника на Алексей Петров бе, тъпак?

  Освен това за какво падане говорим? Като го оставят без милионите му, ако някой посмее да го закача - аз лично бих го защитила. Само че дотогава той си остава изнудвач, престъпник и крадец, който не си е получил наказанието.

  ЗА ТАКЪВ ЗАЩО ДА МИ Е ЖАЛ?

 87. 89 Профил на Щъркел
  *****
  Неутрално

  Имам едно предложение към СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ.
  Знам, че закона е лош да се посегне на жена.
  Бихте ли приели закон също така, който да съди ЖЕНИТЕ КОИТО ПОДВЕЖДАТ.
  Те позират почти като готови, но пипнеш ли ги дори съвсем леко, СТАВАТ ЗМИИ и ти разкътават майката.
  Така както е сега няма НИТО РАВНОПРАВИЕ, НИТО ПРАВОСЪДИЕ!

 88. 90 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 696 Весело

  ...."През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС и помагам в домакинството"....

  Това не са думи на истински амбициозен селянин! Само малко...

  ......."Към предложената дейност се насочва с известни колебания, породени от неувереността му в наличието на обективни възможности за усъвършенстване и творческо преобразуване на някои елементи от дейността с оглед повишаване на нейната ефективност и надеждност."........

  Някой може ли да преведе на българско-некомунистическ език горния пасаж. Благодаря!

  Извода е ясен! Болезнено амбициозен селянин, явно добър спортист, само да не ми излизат с тезата за отличника, щото знам как ставаха нещата тогава.....

  Генерален извод: Категоричен бандит на прехода. За отстрел!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 89. 91 Профил на zaw12929
  zaw12929
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Един ден получих " Комсомолско поръчение" да си пиша с младех от Дюселдорф. След време щяха да ме уволнят от работа в завод, заради тази кореспонденция. За късмет пазех писмото с което ми бяха възложили да си пиша, защото усъвършенствах немския. И се спасих. Защото бяхме засегнати "от мероприятията на народната власт" не можеше никой от семейството ми да работи в МВР , а брат ми приет във военното училище за летци след изпити, върнат , по тази причина. Затова сер чудя ние какви смя сега да се ровим по комунистически в досиета. Някой иска да ми внуши- щом е одобрен от МВР значи са го готвели да стане мафиот ... а те бяха убедени, че никога няма да бъдат победени...

 90. 92 Профил на Graovec
  *****
  Весело

  Светът е голям...изкушение дебне отвсякъде...

 91. 93 Профил на Ганю
  *****
  Весело

  Хе-хе .. ама и Трактора бил д-р на науките, кат' вишиста-пожарникар. Интересно дали Цецко е единствен останал без докторат сред управляващите? То ще трябва да се рзшири щата на БАН, че ей го - колко "академици" чакат ред...

  От близка статия в Дневник: "..Хора извън системата споделяха, че в разговори с Петров самият той се е хвалел, че вече е на работа в НСС. Т.нар. служител под прикритие защитава дисертация в Академията на МВР пред Специализирания научен съвет...."

 92. 94 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 696 Неутрално

  "В секретния личен формуляр на МВР "Кадри" Алексей Петров е попълнил, че е от български произход и не е сменял името си."

  Е нали пишеше, че са му го сменили?!

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 93. 95 Профил на Ганю
  *****
  Весело

  До коментар [#94] от "Milen.Ivanov":

  И аз мернах другаде, че бил покръстен.... Значи, к'во стана с т'ва досие (горе)? ... фалшификат излиза, че е, .....а народа " реве от възсторг"... ваахх божеееееей

 94. 96 Профил на Добри Божилов
  Добри Божилов
  Рейтинг: 638 Неутрално
 95. 97 Профил на Sofiaman
  *****
  Неутрално

  Какво искате бе....? Човекът се доказал,че и при комунизма и при демокрацията ,може да бъде между най добрите! Колко от вас могат да се похвалят с такива успехи????

 96. 98 Профил на БЪЛГАРАН
  *****
  Неутрално

  След като провъзгласихме всички помаци,цигани,турци и пр.боклуци за БЪЛГАРИ и ги вкарахме във властта,какво да очакваме.Днес всеки втори проспериращ "бизнесмен" е от съмнителен произход, или ашладисан мангал.
  България за българите!

 97. 99 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 696 Весело

  ......."Спекулация е, че е бил агент на Държавна сигурност."

  25 ред от горе надоле

  http://www.capital.bg/show.php?storyid=857288

  Г-н Йово,
  моите уважения, но вие с какаво спекулирате. Пишете верни неща. Силно се надявам, че това ваше писание е от невежество, не не що друго....(да речем подмазване на дейсващите ДС-капути)....

  Добронамерена критика към екипа!
  Христо Христов се е постарал с тази статия!  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 98. 100 Профил на АЗ
  *****
  Неутрално

  "По националност българин", та те в Бабинци,Градежница и Глогово не знаят български език.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK