Стенограма от пресконференцията на Георги Първанов

Георги Първанов

© Красимир Юскеселиев, foton.bg

Георги ПървановСедмица след началото на скандала около публикуването на стенограмата от разговора между президента Георги Първанов и вицепремиера Симеон Дянков, в 14 ч. днес държавният глава свика пресконференция, на която коментира отношенията си с правителството и управляващата партия ГЕРБ, както и антикризисните мерки на кабинета.


Брифингът се състоя три дни след като ГЕРБ обяви, че започва процедура по отстраняване на Първанов от длъжност. Към инициативата се присъединиха Синята коалиция и "Атака", а от вчера и РЗС. БСП и ДПС са против.


Dnevnik.bg публикува стенограмата от пресконференцията, разпространена от прессекретариата на президента на интернет страницата на институцията:
Уважаеми дами и господа,


Тази пресконференция беше замислена доста отдавна с идеята да направим рекапитулация, да осмислим или дори да преосмислим антикризистната си политика и да хвърлим поглед напред в следващото десетилетие както впрочем го правят много интензивно в Европа в последните няколко месеца. Затова и тези теми ще бъдат акцентът на моето встъпление с риск да разочаровам някого, защото смятам, че това е най-важно и защото това е израз на последователността в действията на президентската институция от септември месец, през януари до ден днешен. Казах септември. Да припомня, че тогава инициирахме дебат по необходимите антикризистни мерки с доклад на експерти, характеризиран, впрочем, доста цветисто тогава от финансовия министър, който дори не го беше чел.


Тогава поставих настоятелно въпроса за обвързването на мерките на антикризисната ни политика с формирането на цялостна визия за следкризисното развитие на страната. Подчертах, че не е възможно ефективното противодействие на кризата, ако не знаем посоката, ако нямаме формулирани ясни цели и приоритети - към каква икономика, към какъв модел на икономическо развитие се стремим. Защото - и по това мисля, че всички сме съгласни, кризата коренно промени условията, променя и ще промени изходните равнища след излизането от кризата, когато и да се случи това. Условията и ресурсите за предишното състояние на близо десетилетие растеж са вече изчерпани. Самият модел на растеж и за България, и за Европа е изчерпан според мнозина от експертите.


В края на януари продължих тази тема чрез дискусията "България - накъде след кризата". Поставих тази тема, защото от месеци наред в Европа набира сила дебатът по стратегическия документ "Европа 2020". Искам да ви обърна внимание, че на сайта на президентската институция са публикувани основните тематични области на дебата: към каква икономика се стремим, каква да бъде структурата, защото очевидно ще се наложи преструктуриране на българската икономика, кои да бъдат новите източници на растежа и развитието ни към 2020 г., какъв модел на социална политика преследваме и ще се опитаме да изградим, защото и това е другият много важен акцент в работата по европейската стратегия 2020.


Тези дни научихме, че кабинетът ще приеме нов пакет от антикризисни мерки. Дочу се и екстравагантната идея за Закон за кризата. Научихме, че е одобрена и рамковата позиция на България по стратегия "Европа 2020". Аз не познавам документите, проектите, впрочем, и затова не би било коректно да коментирам нещо, за което нямам информация, но за мен въпросът на въпросите е за съдържателната връзка между двата основни документи. Тоест, не може да се води антикризисна политика на парче, под натиска на обстоятелствата. Трябва да е ясно, че антикризисните мерки и действия ще бъдат ефективни, само ако са част от тази стратегия за изход от кризата, от Стратегията "България 2020" в "Европа 2020". Затова и тези стратегически търсения в рамките на Европейския съюз не би трябвало да са нещо абстрактно, отделечено, чуждо за нас, защото би било много лошо, ако "отгоре", от Брюксел ни се спуснат някакви параметри, друг е въпросът ние доколко бихме могли да ги постигнем, и ние стигнем дотук да коментираме единствено това постижими ли са параметрите, свързани с устойчивия растеж, с интелигентния растеж в българските условия.


Ще отворя още една скоба. По време на тази няколкодневна визита в Брюксел основната тема на разговора ми с европейските лидери – знаете, че имах възможността да срещна практически всички европейски лидери на институции, беше за това как да се скъси дистаницията между България, между новите страни-членки и старите, страните с развити икономики. Защото най-голямата заплаха за нас, дами и господа, е след края на кризата ние да остане в още по-отдалечената периферия. Заплаха за Европа е да има Европа на три писти, на няколко етажа и т.н. Затова аргументът "дайте първо да преборим кризата, пък после ще му мислим" е неработещ. Кризата трябва да се управлява, а не да се оставяме на нейното течение.


Нещо повече. Управлението на кризата не може да бъде ефективно, ако то - ще използвам един жаргонен израз - не бъде "комуникирано". Казано с други думи, ако всеки ден не се води необходимият диалог с бизнеса, с хората, ако не се обясняват мерките и ако я няма обратна връзка.


Няколко думи за антикризисната политика към днешна дата. На 27 април 2010 г. изтича срокът на действие на приетите от Министерския съвет Икономически мерки за възстановяване на българската икономика. Очевидно е, че в следващите месец и половина страната няма как да се излезе от икономическата криза. Не искам да коментирам различните мнения и хипотези, прогнози, които бяха направени от представители на управляващото мнозинство, в това число и от членове на самия кабинет, защото един каза на първи април, друг каза в средата на юни, а пък министър-председателят заяви, че това е криза, непозната от времето на войната. Моята прогноза, която впрочем кореспондира с онова, което съм казал през септември, е, че поради самия модел на българската икономика, кризата у нас ще бъде по-дълбока и уви ще продължи по-дълго. Казвам го не зад а плаша, а за да погледнем реалността в очите, да не градим антикризисните си мерки и политика на свръхоптимистични и пропагандни хипотези.


Има няколко конкретни индикатори, които не могат да не събудят тревога:


Първо: тази задлъжнялост, вътрешният дълг между държавата и фирмите, между самите фирми, между гражданите и банките – имам предвид лошите кредити;


Второ: замразяването на дейността, нарастване на фалитите и оттук на безработицата в секторите и регионите, най-силно засегнати от кризата, особено промишлеността и строителството;


Трето: спадането на потреблението и на жизнения стандарт. На практика, дами и господа, се консумира известното на нарастване на доходите от последните години;


Четвърто: критичното състояние на някои социални системи и институции, закриването на училища, болници и пр.


Без да влизам в детайли по анализа на всеки един от тези индикатори, ще трябва да призная, че кризата не само не отслабва, но и се задълбочава във всичките й измерения: финансовото – става дума за обема на приходите, знаете, че през януари сме на червено, през февруари може би ситуацията ще бъде още по-тежка.


Второ: икономическото измерение. Спадът на икономиката като цяло продължава, макар че според някои има занижени темпове. И социалното измерение – това, че кризата засегна не само най-уязвимите социални групи, но вече много сериозно страда и малкият и средният бизнес.


Това е обективната страна. Стои въпросът обаче за субективния фактор, за ефекта от следваната политика. Важният, бих казал, ключовият въпрос е за оценката на положението, в което се намираме. Тук е отговорът на въпроса за правилността на политиката, която се следва. За мен все по-ясно става, че е необходимо преразглеждане на досегашната антикризисна политика, че е необходим нов план за действие. Не само заради формалното изтичане на предишните мерки. Необходим е друг подход.


В тази връзка отново ще върна лентата назад, за да припомня, че на базата на този антикризисен доклад, подготвен от учени, бизнесмени, хора от самото производство, аз настоявах да има активна антикризисна политика чрез стимулиране на фирмите и потребителите, производството и потреблението. Държавата има различни инструменти за това. Тогава аз предложих да има един минимален структурен дефицит, дефицит в разумни граници, който да даде глътка въздух на бизнеса и гражданите, защото реалността изисква да бъдем гъвкави. Иначе бюджетният дефицит и без това набъбва и не е необходимо да дойдат от Международния валутен факт, за да ни го кажат. Реално твърде вероятно е да стигнем близо 2%, около 1.8% по данните, с които разполагам. Това е дефицит, който обаче се формира под натиска на обстоятелствата, а не като изпреварваща политика за подкрепа на бизнеса и гражданите. Тогава настоявахме за изпреварващо разплащане на държавата с фирмите. Боя се, че твърде много закъсняхме, загубен е един цял цикъл, много важен цикъл в развитието на бизнеса, на всяка една отделна фирма. Цената на това закъснение е много висока, защото една не малка част от икономиката ни вече е образно казано във "фризера", безработицата вече влиза в двуцифрени измерения.


Затова мисля, че ако се преосмислят нещата, вместо да се вземат решенията постфактум, под натиска на реалността, когато цената ще бъде все по-висока - и социална, и икономическа, по-добре е да се възприеме един активен, изпреварващ подход.


Няколко проблеми е крайно време да намерят своето разрешение.
Първо, вече казах, неразплатените просрочени плащания към бизнеса по отношение на възстановяването на ДДС и коректно изпълнените договори по обществени поръчки, в това число и по проекти, финансирани по европейските фондове и програми.


Нерешаването на този проблем в края на 2009 г. според работодателските организации, според експерти, е една от основните причини за тази междуфирмена задлъжнялост, за фалитите на фирми, за уволнението на персонала, за неизплащане на работни заплати. Очакванията за по-високи приходи в началото на годината, които да позволят да се извършат разплащанията на натрупаните задължения, не се оправдаха. Сега, макар и със закъснение, този въпрос ще трябва да намери решение. Дано не съм лош пророк, но мисля, че при така очертаващата се ситуация става вече неизбежна актуализацията на бюджета. Стремежът поне трябва да бъде тя да е в рамките на посочения критерий за дефицита.


Второ, ще посоча необходимостта от осигуряване на по-приемливи условия, един по-лесен достъп до кредитен ресурс на малките и средни предприятия. Крачка напред в това отношение бе направена чрез Българската банка за развитие, но според мен тя е недостатъчна. Необходимо е увеличение на ресурса и подобряване на условията за достъп, особено споменатите малки и средните предприятия. Тази мярка задължително следва да бъде съпътствана от създаване на необходимата организация за ефективно използване на средствата и за техния контрол.


Трето: споделям изразените позиции от представители на бизнеса и работодателски организации и искам да изразя своето несъгласие с предложението за увеличаване на здравноосигурителната вноска от 8 на 10 %. Това не е антикризисна мярка, а натоварва допълнително работника и работодателя, в никакъв случай не гарантира в условията на кризата събираемост на очакваните допълнителни приходи и предоставянето, което е особено важно, на по-качествени медицински услуги. Вярно е, че допълнително поисканите средства от Националната здравноосигурителна каса ще доведат до дефицит, но той може да бъде осигурен в рамките на критерия за него и за сметка на депозираните средства на здравната каса в БНБ, за което многократно съм настоявал.


Четвърто : в тази връзка възниква въпросът за подхода към здравната реформа и то от гледна точка на гарантиране конституционното право за навременна и качествена медицинска помощ за всички български граждани.


Смятам за необходимо:
• да се представи и публично да се обсъди национална здравна карта или програма за преструктуриране, която да гарантира правото на равен достъп до качествени медицински услуги;
• нормативно да се гарантира адаптивен период за преструктуриране на болничния сектор, за да могат, уважаеми дами и господа, общините, които успеят да отговорят на критериите, да получат финансиране за преструктуриране на медицинските заведения. Практически сега такъв срок не беше даден;
• да се ускори процесът по въвеждането на прозрачен и предвидим механизъм за договарянето на цените и обемите на здравните услуги;
• да се създадат благоприятни условия и стимули за развитие на допълнителното здравно осигуряване.
Пето: по същата причина: че не е антикризисна мярка, не подкрепям и вече увеличения значително минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 260 на 420 лева.


Шесто: в септемврийския ни дебат поставих проблема за социалната цена на антикризистната политика. Този въпрос, който е основен за президента Обама, за президента Саркози, за всички европейски лидери, който е ключов в споменатата, обсъждана макар и не толкова гласно у нас стратегия "Европа 2020". Тогава конкретният ми въпрос беше как ще бъдат открити тези обещани от правителството 150 хиляди нови работни места при тези съкращения в администрацията, някои от които неизбежни; при отсъствието на достатъчно регулаторни механизми, с които да стимулира бизнеса да се създадат нови работни места?


Резултатът за съжаление е налице - вместо нови работни места имаме над 100 хиляди нови безработни и още може би 200 хиляди, ако се вярва на синдикалните експерти, които са с "единия крак" навън. Не броя нерегистрираните, защото там е много трудно да се прецени.


В тази връзка подкрепям позицията на синдикатите, че е необходимо да се реализира комплекс от мерки за осигуряването на по-голяма гъвкавост и сигурност на трудовите пазари.


Седмо: оценявам високо предприетите действия и постигнатите резултати по "отпушването" на еврофондовете. Правителството, мнозинството трябва да бъде поздравено за това. При усвояването на средствата от ЕС считам, че има проблеми в този процес най-вече в общините. Необходимо е да се осигурят средства за съфинансиране на проекти по Структурните и Кохезионния фонд, за покриването на ДДС по Националния план за развитие на селските райони. Периферно дочух днес в парламентарния контрол отговор на министъра на земеделието, който звучеше струва ми се обнадеждаващо и ако наистина се работи в тази посока, ще се радвам да има конкретни резултати, както и по проектите по Оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие", за подпомагане на финансово слабите общини чрез напълно или частично компенсиране на разходите по обслужване на дълга им към Фонд "ФЛАГ", защото тяхното неосигуряване ще постави под съмнение усвояването на средствата от общините по отделните програми на ЕС. Не трябва да се забравя, че крайните срокове за издължаване на общинското финансиране масово започват да текат от 2011 и 2012 г. В тази връзка при намалената приходна база на общините все по-актуален става въпросът и за финансовата децентрализация и източниците на финансирането.


Няколко думи по българската позиция по "Европа 2020". Само след една седмица, уважаеми дами и господа, в Брюксел ще има обсъждане вече на един напреднал вариант на стратегия 2020. Аз не знам каква е българската позиция. Знам, че вчера е имало обсъждане. Нядавям се да има конкретен, видим, значим резултат, макар че откровено казано не мога да си представя, че нещо такова може да се работи в лабораторните условия, в кабинетите само на един или друг министър. Защото, отново казвам, става дума за фундаментални стратегически въпроси, става дума за начина на развитие, за модела на българската икономика, за равнището на заетост, за инвестициите в образованието и научната и развойна дейност, за енергийните ни показатели, равнище на доходи и т.н. При това, ние трябва да направим тези прогнози и трябва да намерим своето място в Европейския съюз на базата на реалната оценка на това как ще изглежда България и българската икономика на изхода от кризата. Давам ви за пример проблема с изискването 3% от БВП на ЕС трябва да отива за инвестиции в научната и развойната дейност. У нас в момента за наука и изследвания се отделят 0,3% от БВП. Как ние ще съумеем да преодолеем тази сериозна разлика, ако искаме да имаме интелигентен растеж, ако не искаме да сме отново на опашката.


Нека да не забравяме, че сред европейските цели има и такива като 75% заетост за населението между 20 и 64 години. У нас равнището на заетост в този възрастов диапазон е 60%.


Вече ви напомних за това обсъждане, което организирах на 22 януари. Когато започнахме подготовката на "Стратегия 2020", спомняте си добре, поканих министър-председателя, икономическия екип, представители на българския парламент, много бизнесмени, хора на науката с идеята да се направи стратегия, документ, който наистина ще има консолидираната подкрепа, ще бъде формиран при взаимодействието на всички български институции и ще изразява единната ни воля и второ, което е не по-маловажно, ще има широката обществена подкрепа, защото много лесно е ние да спуснем един документ, който да се изпълнява по места. И най-вече този документ трябва да бъде изработен при максимална мобилизирана експертна подкрепа. Нямам самочувствието, че най-добрите експерти са в президентството, въпреки че работят перфектно. Надявам се и в Министерския съвет да не смятат, че само там е концентриран този експертен потенциал. Сега е моментът наистина да се опрем на знаещите и можещите. В това е и смисълът на моето послание.


Уважаеми дами и господа,


Смятам, че не ни трябват битки между институциите, трябва ни битка с кризата. Нека да насочим енергията си не в междуособни сблъсъци, а за извеждането на България на качествено нова позиция след кризата.


Рада Домусчиева, бТВ: Бих Ви помолила за коментар на политическия скандал, на политическите аспекти на този скандал и какво смятате Вие за искането за Вашето отстраняване.


И още един въпрос имам: как ще коментирате идеята на 8 икономически организации да започне приватизация на дялове от енергийните предприятия, които в момента са в забранителния списък?
Благодаря.


Георги Първанов: Не съм се и надявал да избегнем горещата тема. Съзнателно обаче не исках да я включвам в това свое изложение. Ще отговоря на всички ваши въпроси в тази посока.


Преди всичко ми се струва, че искането за импийчмънт е просто едно продължение на шоуто от началото на март. Не е нещо ново. Сигурно ние сме на път да влезем в Книгата "Гинес" по брой искания за импийчмънт на президент.


Защо тръгва тази поредна атака?


Спомняте си преди месеци, сигурно беше месец ноември, имаше едно подобно искане. Тогава лидери на мнозинството обявиха, че ще искат импийчмънт, без обаче да бяха измислили темата, по която ще го направят. Седнаха, помислиха и извадиха темата за моя отказ да реагирам светкавично на искането на министър Желева за уволнението на двама български посланици.


Сега вече вероятно мнозина от вас не си спомнят и повода, и самата случка. Аз си мислех тогава, че едва ли би могло да се измисли по-нелеп повод за отстраняването на президента, но признавам, че последните няколко дни ме опровергаха.


За какво става дума?


Аз няма да коментирам, освен ако няма допълнителни въпроси по темата стенограми, но мисля, че тук политическият дебат е сведен до едно деловодно, архиварско отношение. Всички действия в тази посока са ясно регламентирани в закони – за достъпа до обществена информация, и много други, по които ще се изкажат юристите.


Г-н Дянков беше при мен в качеството му на вицепремиер и министър. Като такъв е заявил срещата. Аз лични отношения с г-н Дянков нямам и не бих искал да имам. Още повече, че настоя за такава среща и самият министър-председател.


Нямаше по-лесен начин, уважаеми дами и господа, от това истината да излезе наяве от публикацията на стенограмата едно към едно. Така, както го правят в Министерския съвет. Някой питал ли е предишните кабинети преди да публикуват техните стенограми? Не. И не го смятам за необходимо. Титулярят, ръководителят решава. Разбира се, в рамките на закона. Там, където няма класифицирана информация и няма лични данни, проблем няма.


Но, забележете, тук беше подменена темата на дебата. Проблемът не е в публикуването на стенограмата. Проблемът беше в това, че се показа истинският образ на една лъжа. Или може би на една тенденция, серия от лъжи по отношение на президентската институция.


Иначе самият разговор вие сте го чели, мнозина от вас са го чули, е разговор, в който няма една обидна дума. Понеже говорим за честта и достойнството, за разлика от събеседника ми тогава и от много български политици - вие знаете не по-зле от мен - аз никога, дами и господа, не съм си позволявал подобни обидни думи и квалификации, независимо дали става дума за отделни личности или за цели социални групи.


Трябва ли да припомням колко много се обогати българският политически речник в последните месеци, благодарение на личния принос на няколко души?


Аз ще запазя моя стил. Пак казвам, разговорът беше строг, но беше интелигентен. Беше конструктивен, както каза и самият министър. Така че, не виждам аргументите на тези, които сега го защитават.


Иначе по повод на стенограмите съм готов да говоря много днес, но тук има една книга, една от многобройните книги, които сигурно вие познавате – "Стенограмите на Кисинджър", свръхсекретните стенограми. Това е част от търсенето на истината и на повече прозрачност.


Разбира се, атаката срещу президентската институция намери в това повод. Ако не беше това, щяха да се намерят други поводи. Атаката в случая на г-н Костов и на ГЕРБ е не само защото г-н Дянков е стълбът на правителството и идеолог на икономическата му политика. Цялата кампания е защото Симеон Дянков се превърна в символ на това управление.


Има видим неуспех в антикризисната политика на правителството. И го казвам със съжаление. Отново искам да кажа: аз искам кабинетът на Бойко Борисов да успее. Но не искам, когато има проблеми, да се върви по линия на най-елементарната, на първосигналната реакция да се търси врагът извън онзи, който е отговорен за този неуспех. Иначе оставам с впечатлението, че единствената последователно следвана антикризисна мярка на правителството е импийчмънтът на президента. Целта е президентът да бъде държан в шах и да се поддържа страх в различните социални групи. Спомнете си тона към лекарите, към академичния състав, към кметовете, към земеделските производители.


Иначе в чисто политически план целта е да се поддържа еднополюсен модел. В световната политология има такова понятие, но мисля, че можем да го пренесем и в българските условия. Да не се допусне разномислие и алтернативност. Няма да стане.


Четох тези дни, тъй като не успях да го проследя директно, изказване на г-н Иван Костов. Той каза нещо от този род като прогноза за гласуването в парламента - с едно гласуване ние ще забраним на президента да публикува стенограми, ние ще му покажем къде му е мястото.


Не е познал г-н Костов. Моето място тук е решено от 2 милиона избиратели. Впрочем, може би доста повече, отколкото цялото това мнозинство, взети заедно. Да не говорим за твърде скромното, символично, семпло присъствие на самия Иван Костов в парламента.


Да е ясно нещо: президентът, в случая аз, бях много коректен тогава, когато имаше искания за стенограми, за информация и ще запазя тази своя коректност към българския парламент. Защото ние тук имаме високо чувство на държавност, на уважение към институциите.


Но тази институция не подлежи на парламентарен контрол и нашата сговорчивост и коректност не бива да се тълкува като слабост. Впрочем, малко ми е странно това, че шефът на българския парламент, председателят г-жа Цачева, на няколко пъти беше въвлечена в това да представя партийните позиции на управляващата формация. Припомнете ми друг подобен случай в историята на българския преход.


Красина Кръстева, вестник "Труд": Бих искала да Ви попитам следното нещо. Вие казахте, че основната Ви цел и основната цел на държавата би трябвало да бъде преодоляване на кризата. Как обаче ще бъде преодоляна кризата, при положение че има война между институциите? И в тази връзка искам да Ви попитам какъв е Вашият сценарий, Вашето виждане за преодоляване на това напрежение между институциите – Вашето, на президента и правителството. И бихте ли коментирали идеята на премиера Бойко Борисов за едновременно подаване на оставки – от Ваша страна и от негова – и отиване към предсрочни избори.


Много Ви благодаря.


Георги Първанов: Чуха се доста тежки думи, уважаеми дами и господа. Пак се заговори за война между институциите. Спомням си, че имаше изказване на един от мъдрите хора на 20 век, който казваше, че войната е нещо прекалено сериозно, за да го оставим на генералите, да ме извинят висшите офицери от моя екип. Не е добре, когато от най-високо място при всяка реплика и знак за различие звучат такива доста тежки думи. Само преди броени дни имах възможността да докажа на практика готовността си за взаимодействие с правителство и парламент. Визитата в Брюксел, в която нямаше нюанс, нямаше нотка на различие между президента и другите участници в делегацията.


Не искам да връщам лентата назад, има много вътрешни примери за подобно добро взаимодействие. Не за някакъв сговор, не за нещо тайно, за принцип на взаимодействие, което става пред всички вас. И резултата му вие може да оцените.


Струва ми се, че в този случай премиерът Борисов и ГЕРБ стават заложник на една линия на, образно казано, костовизацията на българския парламент, на управлението изобщо. Така си обяснявам и това, което той беше казал някъде, че е бил на различно мнение, но групата гласувала в полза на отстраняването ми. Не знам дали това е част от някаква стратегия. Самият премиер трябва да прецени какво му носи това. Разбира се, важно е да мислим сега в разгара на този проблем за неговия изход. Аз съм за възобновяване на диалога между институциите, защото това няма алтернатива. Но нека да се разберем. Диалог под, извинявайте за израза, сатъра на импийчмънта не може да има.


Ако не бъде изтеглено това искане, ако не бъде прекратена процедурата, тогава ние просто ще работим на друг режим. Президентската институция ще продължава да работи еднопосочно с всички български институции за отстояване на националните интереси, за решаването на конкретните задачи. От нас политика на инат няма да се чуе. Напротив, тогава когато става дума за разумни, за добри, за перспективни неща, аз ще бъда един от първите адвокати. Всъщност, както и да се развиват отношенията - диалог или продължаване на напрежението, това не снема необходимостта да има коректив. Така, както аз не се притеснявам от критики, нося на критики, така и в правителството трябва да свикнат на едни подобни отношения. Това е демокрацията.


Даниел Чипев, БНТ: Благодаря Ви, господин президент. На мен ми се иска, първо, ако можем да уточним как Вие оценявате позицията на премиера Бойко Борисов в целия конфликт. Вие така загатнахте преди малко Вашата позиция. Но смятате ли, че е необходима среща между вас двамата, помирителна среща, на каквато сме били свидетели след всеки един конфликт, откакто Бойко Борисов е премиер?


Оценявате ли като грешка това, че Вие разпространихте тази стенограма, защото след нейното разпространяване всъщност дебатът наистина се измести от антикризисната политика към, както Вие го нарекохте, на деловодско ниво.


Третият ми въпрос: от ГЕРБ съзряха точно в изваждането на стенограмата Ваша стратегия за Ваш политически проект след като приключи мандатът Ви като президент.


Георги Първанов: Пак ще кажа, дами и господа, аз просто не вярвам, че г-жа Фидосова е наложила темата за импийчмънта против волята на министър-председателя.


Помирителна среща не е необходима. Срещи, разговори, съвместна работа по тези конкретни въпроси трябва да има не заради самоцелното помирение. Аз бягам от тази дума, просто защото аз не съм предизвикал по никакъв начин конфликт, за да се помиряваме. Но безусловно има нужда от взаимодействие. Това взаимодействие беше накърнено от едно доста тежко искане от страна на парламентарното мнозинство. Но ние така или иначе ще трябва да седнем да работим заедно. На ход е отсрещната сграда. Тя трябва да прецени какъв ще бъде режимът на нашето взаимодействие.


Аз чух, пак така, в репликите, които валят от всички посоки, тезата, че министър-председателят носел в джоба си оставката. Не знам какво има в джобовете му, естествено, но имам чувството, че в който и джоб да бръкне, вади импийчмънт. Искам да се сложи край на това. Още повече, че става дума за нелепи неща.


Отново ще кажа, огласяването на стенограмата беше единственият начин да се покаже цялата истина едно към едно. Всяко преразказване, всяко прессъобщение, всяка анотация ни вкарваше в схемата да се обясняваме дали диалогът е бил конструктивен, дали е станало недоразумение, предизвикано от авторите на предаването или пък някой друг е виновен. Не, ето, моля. И това би трябвало да го приветствате вие, журналистите и всички онези, които се борят за повече прозрачност в обществото.


Чух тези реплики, които традиционно обвързват моята позиция с възможен политически проект. Забележителното е, че отново атаката в тази ниша започна от министъра на вътрешните работи г-н Цветанов, както беше и при предишния път. И мисля, че не би трябвало да говори за политически проекти единственият, може би, шеф на политическа партия, който е министър на вътрешните работи. Тъй като аз в европейски, пък може би в световен мащаб, не се сещам за друг подобен случай. Защото той е и патрон на ДАНС. И аз питам: тук няма ли едно доста тревожно срастване на политическата власт със силовите органи? И на този фон той ме пита, не ме пита, ами обезценява моята позиция сега с нещо, което щяло да става в далечното бъдеще.


Впрочем, министър Цветанов ме атакува и за изваждането на стенограмата, той беше първият. И намирам за не много мъдро и това, че точно човекът, който искаше да слуша всички телефони, да следи всичко в интернет, да следи обществото като цяло, той да протестира против една рутинна управленска практика.


Изобщо смятам, че дебатът трябва да се води по същество, не с някакви отвлечени, мними, хипотетични контрааргументи. Ако нещо от това, което съм казал, не му харесва, моля.


Сашо Диков: Господин Първанов, много Ви благодаря. Аз можеше формално да бъда отстранен от тази пресконференция, тъй като не спазих срока за акредитация, така че благодаря на г-жа Башлиева и лично на Вас.


Георги Първанов: Аз лично настоях.


Сашо Диков: Така и предположих, благодаря Ви. Имам следните въпроси. Първо, ако бъдете уличен в лъжа по който и да е въпрос, ще си подадете ли оставката?


Второ, кога ще отговорите на петте въпроса, поставени от ГЕРБ към Вас, предполагам че ги познавате въпросите, тук, разбира се, аз имам наръчник.


Георги Първанов: Ако искате, може да ме питате за някое въпросче. Надценявате ме, ако мислите, че помня всички въпроси.


Сашо Диков: Значи едното е записвани ли са чужди дипломати и бихте ли публикувал всички стенограми, включително и разговорите с Путин. Само така на едро нахвърлям.


Обвинихте г-н Дянков и моите колеги от "Шоуто на Иван и Андрей", че г-н Дянков, цитирам: "…нямам съмнение, че това е една подготвена атака". И малко по-надолу: "Защо влизате в този сценарий, макар че аз нямам съмнение, че Вие сте част от него". И на две страници по-нататък: "Знам как стават тези неща, дори и в конкретния случай". Разбирате, че ако не предоставите доказателства за предварителен сценарий за цялата тази работа, с извинение, ще станете смешен в очите на немалко хора.


И накрая – ще кажете ли каква е истината за фамозния овен или козел архар по време на Вашия лов, убихте ли го тоя козел, какво става на 7 ноември рано сутринта?


Благодаря.


Георги Първанов: Вие привнасяте един характерен елемент в нашата пресконференция.


Да започна отзад напред - не съм убил архар. Произведохме новина, нали?


Второ, вече започнах отпред назад, ако имате начин да ме уличите в лъжа, направете го сега, в това число и пред съпругата ми, която седи отзад, ако имате нещо по-особено да питате, но не ми задавайте хипотетични въпроси.


Сашо Диков: Това е хипотеза, ако бъдете уличен, да се знае, ако някой – аз или който и да било, ако Ви уличи, ще си подадете ли оставката? Да, това е въпросът.


Георги Първанов: Такава хипотеза няма, защото няма възможност да бъда уличен в лъжа. Не, нека да не водим тук този разговор. Отговорих Ви, струва ми се, достатъчно ясно. Бил съм достатъчно честен и почтен пред българското общество и пред всички вас и държа на тази своя почтеност и в бъдеще. Не разчитайте, че от този храст ще изскочи заек, господин Диков.


Но все пак Вие поставихте един сериозен въпрос за водените стенограми. Сериозен, защото го превърнаха в такъв хората от мнозинството. Иначе той е много елементарен, той е въпрос на нормативни документи и на установена практика от началото на прехода, практика, която е еднаква за президентство, парламент и Министерския съвет.


За всички разговори, уважаеми господин Диков, с държавните или правителствени глави в рамките на пленарните заседания се водят стенограми. Ако Иван Костов или някой друг премиер не го е правил, той е бил в грешка, защото той няма чувство за институционална памет. Тези стенограми се водят по цял свят, за да се знае трима президенти след мен какво съм правил аз, какви са били аргументите ми и какво в крайна сметка е договаряно.


Аз много бих искал да публикуваме стенограмите от разговорите с Путин като президент и една година по-късно с президента Медведев и с премиера Путин, вече в различно качество. Няма да има по-силно доказателство, вярвайте ми, ще се видим сигурно след много години пак с Вас, за това, че не само аз, че българската делегация е отстоявала националния интерес.


Оставям настрани факта, че тези стенограми, че тези разговори сами по себе си са достатъчно дипломатични, за да крият някаква интригуваща информация. На разговорите на четири очи с държавници и с посланици - и го казвам това заради наглата лъжа и пошлостта на Асен Агов - на тези разговори присъстват по един чиновник и от двете страни, който записва, прави паметна записка, също част от идеята за паметта, за онова, което се случва в отношенията между една или друга държава. Не може Иван Костов да не ги знае тези работи. Ако не ги е правил, пак казвам, това е голям грях към идеята за държавността.


Има и друг тип въпроси, вие не ги поставяте, а други ваши колеги питат. Ще публикувате ли стенограмите от формирането на тройната коалиция? Даже един депутат от мнозинството каза да се публикуват и стенограмите от формирането на правителството през 2002 година. Кое правителство от 2002 сме формирали? Аз бях избран след формирането на правителството на Симеон Сакскобургготски, но това в кръга на шегата.


Ще направя всичко възможно, дами и господа, за да се публикуват тези стенограми в рамките на мандата ми, не сега, защото има натиск, от разговорите, които е имало по тези няколко кръга на формирането на правителството на тройната коалиция.


Опасявам се, че и тук ви подвеждат тези хора, които са участвали в подобен род консултации. Защото на тези консултации знаете ли какво става? Там се обсъждат правните основания за формирането на правителството, там се обсъжда готовността на една или друга формация да прави или да участва в кабинета. Или ако трябва образно да кажа, разговорът там се свежда до това – рапорт даден, рапорт приет. Няма интрига. И проблемът на тройната коалиция не е в начина на нейното формиране.


Ще четете стенограмите и ще видите, че там червената нишка на разговорите е била да се направи бързо ефективно, силно правителство, което да вкара България в Европейския съюз тогава, когато бяхме пред критичен, минимален срок да постигнем тази цел. Проблемът на тройната коалиция е в политиката, която правеше след това. Но това беше заложено във формулата на разпределението на министерските места, това беше заложено в конкретни механизми. Така че няма как тези неща да са се обсъждали в подобни дискусии. Ето още един блъф. Ще го разсеем и то съвсем коректно, спокойно. Ще оставя, уверявам ви, най-добрия архив на президентска институция в момента, в който напусна тази сграда, богат, подреден и той ще бъде предаден надлежно на Държавните архиви така, както се направи впрочем и при предишните президенти.


Сега, когато говоря за възможен сценарий, сценарий има във всяко предаване. Аз нямам никакви упреци към предаването, а имам предвид за сценария на самия екип на г-н Дянков. Господин Дянков не за първи път организира подобни провокативни действия към президентската институция. И в хода на разговора тези неща са припомнени, но не искам повече да ги коментирам.


Сашо Диков: Тук става дума за атака, господин Президент, извинявайте много. Ето: "Аз нямам съмнение, че това е една подготвена атака". Обвинението Ви е ясно и недвусмислено.


Георги Първанов: Нямам съмнение, че това е подготвена атака на г-н Дянков. Бях достатъчно ясен, изслушахме Ви. Вие отнехте половината от времето на пресконференцията.


Юлияна Стоянова, БНР: Господин Президент, като ултиматум ли трябва да бъдат възприемани Вашите думи, че ако не бъде изтеглено искането за импийчмънт, ще работите по друг режим и какъв точно режим ще предприемете към другите институции?


Искам да Ви върна и към въпроса на колегата от БНТ дали смятате да правите партия, тъй като споменахте, че целта е президентът да бъде държан в шах и да се поддържа еднополюсен модел, нещо, което Вие казахте, че няма да допуснете. Дали това някой няма да го разчете отново като заявка за политически формат, който се готвите да направите?
Благодаря.


Георги Първанов: Ще го разчете, разбира се, всеки има право да чете и думите на президента по какъвто си иска начин. И нямам съмнения, че ще има разночетене и на този етап, но аз съм пределно ясен и искам веднъж завинаги да се разбере, че това, което ще правя в следващите година и половина до края на мандата ще бъде свързано с ангажиментите ми като държавен глава. Какво ще правя след това, си е моя работа.


Не, не като ултиматум (б.р. – в отговор на първия въпрос). Това, което казвам, е една реалистична оценка на ситуацията. Няма да допусна да се водят преговори или разговори, които могат да имат двуличен характер. А в момента имаме точно такава ситуация. Ние просто ще си вършим работата. Имаме ангажименти, които са общи за всички български институции. Образно казано, всеки ще си носи раницата, всеки ще си изпълнява ангажиментите и надявам се в крайна сметка по силата на математическата логика да имаме събиране на векторите в една посока, в една цел.


Диана Кънчева, вестник "24 часа": Господин Президент, през всичките години, в които сте в политиката най-различни медии са се упражнявали на гърба на Вас и на Вашето семейство и са писали какви ли не неща. Защо точно сега решихте да реагирате толкова остро и да разбираме ли, че оттук-нататък при всеки слух и непроверена информация вие ще си търсите правата по друг начин?


Георги Първанов: Да, сигурно ако някога се направи изследване за това кой в каква степен е бил обект на подобни публикации и коментари с жълт характер, ще попадна в челото. За съжаление не само аз, но и моята фамилия. Съвсем незаслужено - съпругата, децата, родителите. Но така е, когато няма възражения срещу онова, което правим в политиката - тогава се търсят други начини за атака.


Аз не знам кога и как са хванали тази дезинформация в шоуто, аз съм я идентифицирал много отрано и тя още от самото начало се свързваше с името на Симеон Дянков. Не реагирах, защото това беше в жълтата част на медийното пространство. Там са се появявали и доста по-гнусни неща за нас. В случая обаче става дума за нещо друго. Аз съм участвал в много предавания, може да се шегуваме колкото си искаме. Но един финансов министър да каже подобно нещо по отношение на президента, специално на президента, забележете, там не ставаше дума за гражданина Първанов, там се говореше за президента, в контекста на правените проверки. Извинявайте, поне това съм длъжен да защитя. И по тази линия ще си водя битката докрай. Не слухове, всякакви подобни инсинуации. Жалко е и не бих искал да ангажирам президентската институция със сигнали до съдебната власт, но някога мога да защитя името си и по този начин.


Андрей Арнаудов, "Шоуто на Иван и Андрей": Аз съм тук по един личен въпрос, тъй като господин Диков зададе първия ми въпрос.


Вторият е много важен въпрос. Тъй като сте бил в подобна шоу-програма по конкурентната ни медия, ние ви каним много активно от първия ден в нашето шоу, възнамерявате ли скоро да ни бъдете гост? И, между другото, само да добавя във връзка с Европа 2020, че е много хубаво тук да има безжичен интернет.


Георги Първанов: Това е едно разумно предложение.


Бих ви гостувал, разбира се, но в тази гореща ситуация, сами разбирате, че няма как да стане това.


Сашо Диков: Не разбираме, господин Президент. Разбираме, че там, където Ви се кланят, е нормално да отидете.


Георги Първанов: Господин Диков, успокойте се малко. Аз също съм виждал как Вие се кланяте, но не правя политика от това.


Сашо Диков: На кого съм се кланял? Нещо сте се объркали, извинявайте.


Милена Минчева, вестник "Стандарт": Господин Президент, Вие казахте, че сте за възобновяване на диалога между институциите. Какъв е според Вас полезният ход и кой трябва да направи първата крачка? Господин Борисов обади ли Ви се след изнасяне на стенограмата? Имали ли сте разговор с него?


Благодаря Ви.


Георги Първанов: Да, във времето около публикуването на стенограмата ние контактувахме неколкократно. Какъв е характерът на този разговор няма да коментирам, защото не е коректно, не е редно, поне не е в моя стил.


Как би могло да стане?


Отново искам да кажа, има много важни теми, по които ние трябва да седнем да говорим. Вземам за пример съдебната власт. Една тема, по която има обща воля дори да се направи Консултативен съвет за национална сигурност. Така в хода на работата ние трябва да сближаваме позициите и да търсим изход от тази ситуация. Но отново искам да кажа, че никакви компромиси не могат да се правят докато върви искането за отстраняване. След като мине въпросът и пред Конституционния съд, тогава вероятно ще седнем на чисто и ще анализираме ситуацията.


Владислав Велев, Дарик радио: Господин Президент, казахте, че правителството трябва да предприеме т.нар. помирителен ход. Как си го представяте точно, като какво? И освен това, разкритикувахте много досегашната икономическа политика, кризата се задълбочава според Вас, но какво ще стане, ако правителството продължи по този начин. Вие какъв ход имате, за да повлияете по някакъв начин върху това, дори те да предприемат някои от идеите, които вече разкритикуваха в икономическия доклад миналата година?


Георги Първанов: Вижте, те решават какво ще възприемат. Не само от мен. В обществото ни в момента има много разумни, работещи идеи. Да чуят работодателите, ако не искат да чуят президентските експерти, да чуят синдикатите. Там има много силни идеи, гъвкави, разумни, прагматични решения. Във всеки случай обаче ние сме в дефицит от време.


Когато говоря за това, че другите институции са на ход, имам предвид основно, отново ще подчертая, това искане за отстраняване. В момента то тегне на отношенията ни и няма повече какво да го коментираме.


Валерия Касиян, електронно издание БИ НЮЗ: Господин Първанов, малко преди брифинга в интервю за "БиНюз" и вестник "Стандарт" вътрешният министър Цветан Цветанов каза за Вас следното, цитирам: "Гоце е морално дискредитиран, Първанов да отговори защо убиха неговия съветник Емил Кюлев". Как ще коментирате тези думи?


Георги Първанов: Това е речникът на вътрешния министър? Добре. Ще отговоря, разбира се, но не с такъв речник.


Аз понеже имам добра памет, помня, че той ме попита в разгара на предишната криза дали познавам братя Маргини. И аз казвам, понеже днес го превърнахме в един диалог, в един изпит, и аз се надявам да издържа - не, не съм им виждал очите на Маргините. Но ако иска господин Цветанов, може да попита някой друг, който е по-близо до него, може да попита господин Костов дали познава тези личности.


Но не става дума за това. Понеже се споменават много имена в последните няколко дни, и то, разбираемо, спекулативно подхвърлени. Без да цитирам самите имена, с внушенията, че видите ли, аз съм срещнал някого някъде, който бил на прием или на рожден ден, в присъствието на 1000 души. Отклонявам този подход. Никой от моя екип или от охраната ми не проверява присъстващите на едно публично мероприятие.


Големият въпрос обаче е тези имена, така наречените олигарси - кога станаха такива? Затова е всъщност и този скандал, уважаеми дами и господа, който се разгаря в момента. Всички мълчат, обаче ключът е идеята за икономическите досиета. Обясняват как нямало икономически досиета. Разбира се, че ги няма подредени в библиотеката. Но би трябвало някъде в компетентните органи, в министерствата, в службите, да има събрана информацията, която да покаже кой на кого какво е дал. Затова когато Иван Костов говори за Алексей Петров, моят въпрос е кой вкара Алексей Петров в ДАНС и кой го изпрати в Кремиковци? Кой даде на олигарсите банките, кой има даде да правят пътищата, кой реализира всички тези проекти, включително и до последното правителство, аз не се фиксирам върху един премиер?


За прословутите заменки - ами да ги изкараме, да ги видим, да видим кой реално какво е спечелил. Това е голямата политика. Другото са недомлъвки, клюкарски работи.


Веселка Венкова, вестник "Дума": Господин Президент, струвате ми се доста миролюбив спрямо сградата отсреща. Следователно тази криза, сегашната, няма да доведе вероятно до правителствена такава. Остава тогава въпросът кога ще си ходи Дянков?


Другият въпрос е пък, ако Дянков не си отиде и нещата продължат натам, накъдето ги виждате Вие, а и не само, през последните дни редица работодателски организации, синдикати, експерти, банковите среди се обадиха, може би отиваме към парламентарна криза или към служебно правителство преди това? Как изглеждат нещата сега, в този момент, през Вашия поглед?


Георги Първанов: Вижте, министър-председателят решава какво да прави с министрите си. Ако мога да формулирам тук пред вас, за да разтоварим малко обстановката, една формула, мисля, че продължителността на кризата ще бъде право пропорционална на времето на присъствието на министър Дянков във финансовото министерство. Без, разбира се, да надценявам ролята на субективния фактор. Понеже се чу действително заплахата, а и в публичното пространство витае все по-осезателно идеята за предсрочни избори, имам предвид от мнозинството, искам ясно да кажа, още повече че такава идея се чу, че ние всички трябва да подадем заедно оставки и да се явим на изборите отново. Това е един легален импийчмънт, защото аз нямам право да се кандидатирам отново за президент, тоест най-лесният начин да ми се прекрати мандатът е да се договорим да отидем заедно на изборите. И какво следва от това? Какви избори, моля ви се, в разгара на тази криза?


Аз може да критикувам правителството или отделен министър, но смятам, че в момента не може да има по-добро решение от това правителство. Аз не мога да си представя, че едно служебно правителство - благодаря за възможността да си подбера хората за един такъв екип - може да подготви и което е особено важно, да реализира, защото служебното правителство е с вързани ръце, една подобна антикризисна политика.


Така че, да си избием тези неща от главата и да се хващаме на работа. Нека веднъж завинаги да се разбере - политиката не са само избори и скандали. Качеството на един политик си личи от това доколко може да прави управленска политика. Не толкова дали може да печели избори, още по-малко дали може да провокира скандали. Затова, да зачеркнем темата за предсрочните избори и наистина да правим политика, която да използва последния шанс. Влакът отминава.


Марияна Конова, агенция БГНЕС: Тъй като почти се опитахте да отговорите на въпроса ми – кога според Вас ще излезем от икономическата криза – може ли да развиете този въпрос?


Вторият ми въпрос е - тъй като увеличаването на здравните осигуровки няма как да не мине през парламента, склонен ли сте да наложите вето на подобни промени в законодателството? И днес заместник-министърът Владислав Горанов е коментирал въпроса за въвеждането на постоянни здравни вноски, т. е. постоянна сума за здравноосигурителните вноски на лицата, за които държавата плаща това – деца, пенсионери и т. н. Как ще коментирате подобни идеи от страна отново на финансовото министерство и кога смятате, че трябва да стане актуализацията на бюджета и можем ли да чакаме юни месец?


Благодаря Ви.


Георги Първанов: Само да не пропусна, понеже Вашият въпрос ме подсети, че изтървах отговора на един въпрос за приватизацията. Първо, искам да кажа, че по всички икономически въпроси аз се изказвам само тогава, когато съм си сверил часовника с моите експерти. Но априори, без подобни консултации, мога да кажа, че да правиш подобна приватизация в условията на криза, не го смятам за много далновидно. Не съм сигурен, че това е най-добрият начин да напълним или да запълним дупката в хазната. Защото това ще ни се върне в момент, в който излизаме от кризата. Особено когато става дума за сферата на енергетиката.


Ако знаех кога ще излезем от икономическата криза, ако не Нобелова награда, то поне някакъв български вариант на такава награда би трябвало да получа.


Аз разсъждавам по принцип. Разсъждавам на базата на конкретните критерии, които се развиват като тенденция негативно за България. Ние ще можем да направим вярната прогноза за изхода от кризата, за времето на изхода, едва тогава, когато имаме повтаряеми критерии. Има няколко критерии, по които тази оценка се прави. Когато видим няколко последователни периода да има повтаряемост на тези критерии, позитивни, разбира се, тогава можем да си позволим да направим и една такава прогноза. Но, без съмнение, няма да звучи нереалистично, ако кажа, че всъщност 2010 г. ще бъде също година на кризата в България.


По отношение на здравните осигуровки и дали ще наложа вето - не мога да прогнозирам как бих реагирал. Принципната ми позиция тук беше много категорична. Разбира се, има една друга принципна позиция, която обичам да повтарям. Данъчната политика е работа на правителството. Можем да спорим много, надявам се със сериозни аргументи, надявам се при необходимата чуваемост, но би било лошо, ако президентът започне да пише данъчните закони на правителството. Затова отговорът е по-скоро "не". Разбира се, надявам се да бъдат чути възраженията на работодатели, на синдикати, на всички онези, които се изказаха в дискусията, и тази идея да не се развие в законодателното пространство.


По същия начин отговарям и на въпроса Ви за изказването на зам.-министъра. Не познавам, признавам, не успях да се запозная с неговата теза. Като я изчетем, ще преценя как да реагирам. Важно е, разбира се, и президентът реагира тогава, когато има закон, когато има действие на ниво правителство. Не очаквайте от мен да коментирам всеки заместник-министър. Заместник-министърът е експерт и той може да си позволява да формулира всякакви дискусионни идеи.


Мариела Балева, вестник "Труд": Господин Президент, Вие допуснахте възможността за евентуален разнобой между Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ, но смятате ли, че ако Бойко Борисов действително е изпуснал властта в ГЕРБ, може да се стигне до някаква катастрофа?


И другото, как намирате възможността управляващите да искат да възпитават президента две години преди края на мандата му?


И ако позволите, ще инициирате ли референдум за генетично-модифицираните организми?


Георги Първанов: Вижте, тезата, че има разминаване в позицията на премиера и на парламентарната му група дойде от самия него или поне така неговите думи бяха изтълкувани от медиите.


Аз съм скептик. Аз по-скоро смятам, че министър-председателят си владее групата и, слава Богу, така би трябвало да бъде. Това, което констатирах, е въздействието на един друг лидер върху парламентарното мнозинство, респективно върху групата на ГЕРБ. Но не искам да се връщам към тази тема.


Аз не очаквам оттам да дойде нестабилност. Нещо повече, никога не е имало такава солидна парламентарна подкрепа за един кабинет. Това предполага непопулярни мерки, възможност да се наложат непопулярни мерки. Отварям скоба, припомням своята готовност да подкрепям подобни непопулярни мерки, когато става дума за национални цели, когато става дума за неизбежни мерки.


Що се отнася до генетично-модифицираните организми, обявих своята позиция – ако законът върви в този вариант, в който той тръгна и който излезе от второто четене в комисията, този закон, тези промени не са добри за България. Тези промени не са добри с оглед на идеята да развиваме, на която аз държа, биологично земеделие в нашата страна. Аз продължавам да държа на идеята си за България - свободна от генетично-модифицирани организми. Ако бъде приет законът в този му вид, аз ще наложа вето. Ако ветото бъде отхвърлено, ще поискам референдум, който може да бъде съпътстван от една подписка за подкрепа на инициативата.


Гергана Венкова, телевизия "Европа: Бяхте разкритикуван по отношение на това, че е записан разговорът със Симеон Дянков без негово знание и че е публикувана стенограмата, отново без негово знание. Как ще коментирате това от етична гледна точка?


Любопитно ми е още сам ли взехте решението да бъде публикувана стенограмата и ако не, кой Ви посъветва?


И ще Ви помоля, ако позволите, да Ви върна към въпроса на колегите във връзка с бъдещи планове за сформиране на нова политическа сила. Не получих еднозначен отговор, имате ли такива планове?


Благодаря.


Георги Първанов: След като не получавате такива отговори, не задавайте повече въпросите. В тази сграда, в тази институция решенията ги вземам аз. Затова институцията е Президент на Републиката. Защото понякога се пише по инерция президентство. Няма президентство, има Президент.


Що се отнася до този случай, ако искате, след края на пресконференцията заповядайте в тази зала, в която се провеждат срещи, заседания, в която журналистите са присъствали и снимали хиляди пъти, в която стенографката стои отсреща, точно срещу събеседника. Самият събеседник стои на 20-30 сантиметра от мен и сам, по своя воля, натиска едно червено копче не за да включи високоговорител, защото, разбирате, че се чуваме добре и без усилвателна уредба, а за да се включи в записа. Това е 20 години. Никой досега не е бил изненадан. Изненадан беше единствено г-н Дянков. Но изненадата не е в това. Изненадата е, че беше показан в "цял ръст".


И понеже говорите за стенограмите - защо никой не реагира, когато публикувахме стенограмата от 4 февруари? Защо тогава нямаше искане за импийчмънт, дами и господа?


Сашо Диков: Вие искате да кажете, че Симеон Дянков сам се е записал и не е знаел.


Георги Първанов: Не става дума за записване, а за водене на стенограма. Точно така, натиснал е копчето, влезте, г-н Диков, и вижте как става тази работа. Ще Ви обяснят тук хората от администрацията, това е много елементарно. Стотици, не десетки, лидери, политици, бизнесмени, синдикалисти, всички са идвали и са участвали в подобен род разговори. Така е по цял свят. Така е вероятно и в съседната сграда. Не мога да си представя, че разговорите на министър-председателя не се стенографират. Идват синдикалистите и обсъждат. Нима за това не се води стенограма? Това ми звучи недалновидно от управленска гледна точка.


Сашо Диков: Знаел ли е Дянков, че е записван или не е знаел?


Георги Първанов: Аз хиляда пъти Ви го обясних, Вие пак един и същи въпрос. Не може да не е знаел, защото той сам се е включил в този разговор, в тази стенограма.


Благодаря ви. Други въпроси има ли?


Бойка Башлиева: Благодаря на всички за вниманието. Закривам пресконференцията.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (73)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на oIo
  oIo
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Гоце, нима смяташ, че всички сме слабоумни и не помним тъпотиите ти? иди си по-добре, че вече си жалът!

 2. 2 Профил на бай Петко
  бай Петко
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Айде седерасти почвайте да плюете по президента, само помнете, че 80% от българите гласуваха за него за втория му мандат.

 3. 3 Профил на Wow
  *****
  Неутрално

  Мнооого е мазен. Атакува Дянков до дупка. Явно това е целта на комунистите - изолират Герб от другите десни и махат Дянков, за да спрат реформите.

 4. 4 Профил на оптически услуги
  *****
  Весело

  Къде видяхте президент? Защото аз видях само 3 пера.


 5. 5 Профил на Фон Смолхаузен
  *****
  Весело

  Т'ва ако беше любимецът Ви Дянков, щеше да е изумен, че ПРЕСконференцията е записана.

 6. 6 Профил на rodoskia drebosyk
  *****
  Неутрално

  Колкото повече Гоце споменава някой политик от друга партия, значи толкова по-силно го мрази.
  Първи в списъка - Дянков. Финансов министър, несвикнал да се съобразява с нЕкои родни фактори.
  Втори - Костов. Уж слаб и немощен, a все около него го усуква.
  Трети - Цецо Цветанов. Тоя пък иска едва ли не всички октоподи да отидат в затвора. Срам!

 7. 7 Профил на родоския дребосък
  *****
  Неутрално

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  Ако българите са 2 милиона и половина, тогава си прав.
  Но може би сме толкова. Като извадиш от общия брой циганите и комуноидите.

 8. 8 Профил на Гп
  *****
  Весело

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  Гласуваха 75% от хората, които гласуваха... а избора беше между Волен Сидеров и Гоце, егати избора. Проблема беше в десните, че не можаха да излъчат избираем кандидат.

 9. 9 Профил на И ловец съм...
  *****
  Неутрално

  "Моята прогноза, която впрочем кореспондира с онова, което съм казал през септември, е, че поради самия модел на българската икономика, кризата у нас ще бъде по-дълбока и уви ще продължи по-дълго. Казвам го не зад а плаша, а за да погледнем реалността в очите, да не градим антикризисните си мерки и политика на свръхоптимистични и пропагандни хипотези."

  Ами тя, кризата не започна септември 2009, а многооо по рано. Само че тогава на власт беше тройната и не чухме и една дума за "самия модел на българската икономика...".

 10. 10 Профил на avtor
  *****
  Неутрално

  това той не го е писал!

 11. 11 Профил на мен
  *****
  Неутрално

  Очаквах по-смислена реч
  И това ако е президент???!!!!

 12. 12 Профил на Увехнал гербер
  *****
  Гневно

  Още 8 месеца и управление и политиците няма да има за какво да се карат. Всичко ще отиде по дяволите. Държава от безработни и лумпени.

 13. 13 Профил на Гоце и мафията? Без въпроси
  *****
  Неутрално

  на никой от журналистите не му мина в главата да зададе основния въпрос за връзката на Гоце с мафията - Възнамерява ли да върне парите които тандемът по източването на САПАРД Николов-Стойков му даде за предизборната кампания и заради които двамата негодници се разхождат на свобода под чадъра на главния прокурор и бивш Гоцев служител Велчев? Именно Велчев сне от Николов обвиненията за източване на САПАРД, независимо, че двама от аверите на тези мошенници почти излежаха присъдите си в Германия???

 14. 14 Профил на Антигоце
  *****
  Неутрално

  Както е казал поета - един е лозунга - ИМПИЙЧМЪНТЗА ГОЦЕ.

 15. 15 Профил на Orda
  Orda
  Рейтинг: 65 Неутрално

  Както винаги Гоце говори само общи приказки и главно се самоизтъква и се хвали сам.Паразит.

  Orda
 16. 16 Профил на ТНТ
  *****
  Разстроено

  Леле майко как ще го изтрая тоя още 21 месеца!

 17. 17 Профил на Хе-Хе
  *****
  Неутрално

  Абсолютно предизборна реч.Гоце,Гоце пътник си ами виж там
  да си събереш багажа,че да не се връщаш

 18. 18 Профил на бай Идиот
  *****
  Весело

  Браво г-н Президент!
  Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!Браво! Браво! Браво!
  Браво г-н Президент!

 19. 19 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  ДНЕВНИК,днес преядохме с гоцумецан.Отвратихме се.Ако може ,поне една година да не му показвате фейса във форума.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 20. 20 Профил на Терминологично
  *****
  Неутрално

  Не знам за трипер, но определено го е хванал трЕпер - ръцете му трепереха по време на пресконференцията.

 21. 21 Профил на Jim Stark
  Jim Stark
  Рейтинг: 1441 Гневно

  Впечатление което остави в мен изказването на Гоце, е че целенасочено и умишлено се опита да използва два парвана с цел да измести темата за стенограмата, а именно, първо Иван Костов - поне 7-8 пъти използва името му, като индиректно го обвини за настоящата война между институциите и нападаше само него, без нито веднъж да каже лоша дума за Бойко Борисов - чието име не използва НИТО ВЕДНЪЖ (само нарицателни - генералът, министър-председател и прочие), а вторият параван беше темата за кризата, макар, че самият той не предложи НИЩО КОНКРЕТНО за излизане от нея.

  Единствено ми обяснение за това му поведение - за благия тон към ББ и Дянков и за желанието му за помирение с тях си го обяснявам със страхът му, че този път импичмънът е твърде близо....

  БИВШ ТАРИКАТ... ВЯРНО, ЧЕ ТУЙ НЕ Е ДЪРЖАВА, НО ДОКАТО ИМА БАЛАМИ, ЩЕ ИМА И ТАРИКАТИ...
 22. 22 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  Писна ми от Гоце вече!
  Добре, че е надалече!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 23. 23 Профил на duh_bg
  duh_bg
  Рейтинг: Любопитно

  До бай Путко 80% от гласувалите а не от целия български народ

 24. 24 Профил на Гоце вече не става!
  *****
  Весело

  Путин трябва да го сменя!

 25. 25 Профил на Петрова
  *****
  Неутрално

  Изслушах, а от един момент нататък и гледах пресконференцията и си го отчитам като глупост. Още не мога да се освободя от усещането, че съм имала близка среща с медуза. И все още търся отговора на въпроса "Каква работа има Първанов да дава акъл за управлението на икономиката, което очевидно надхвърля правомощията му?"

  Изпитвам погнуса и от въпросите на "журналистите". В същност в залата имаше един истински журналист - Сашо Диков. И той с обичайния си маниер и в качеството си на мъж с подобаващо поведение, му зададе единствените смислени въпроси. Подчертавам, Сашо Диков е мъж. Като отговор получи няколко лъжи. Отговарящият е...?

 26. 26 Профил на duh_bg
  duh_bg
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  До бай Путко 80% от гласувалите а не от целия български народ

 27. 27 Профил на BIG AL ::)))))
  *****
  Весело

  Един поглед,на прима виста, без “изследване” на стенограмите :) Освен празните словосъчетания, нищо не казващи и особено актуални за ВСЕКИ червен празнодумец…))

  1. Гоце се уплаши от един шоу- водещ и НЕ посмя да си повтори “тезата” за умишлена “акция” срещу него.. Акцията ВЕЧЕ била от Дянков !!??- а не от предването и неговите сценаристи)) Очи в очи, дс-доносниците променят “казаното”преди.)
  2.Името на Костов беше споменато ПОВЕЧЕ от 1о-12- пъти ,,), а това премиера/не - името Борисов /-5-6 пъти…)) Дребното…

  Прочитане на целия коментар Гоце си остава дребно , злобно , човече..Костов-какъв е ??)
  3.Не четете и купувайте “труд, 24-часа , БНТ или БНрадио-няма смисъл..Нищо няма да научите..)
  4.Продължава старата “практика”-на ДС-всичко и всеки да се записва-без разрешения от съдия, преди и СЕГА !!??, която практика била “правилна”-естествен навик , за всеки ДС- доносник ..))
  5.Смачкана и ‘миловидно- доброжелателна физиономия-за да не се вижда “вълчето” и да се “убеждават” отново хора , в “доброто” лице на мафията..)
  6.Убеждаване , че като ДС-кадър, няма нищо общо с олигарсите:: Кога и кой ги бил направил такива !!???Спонсори ли ??Какви спонсори ??? И не споменаване на имена ,за всеки случай..)))))) Т.е. може и пак ще МУ потрябват..))
  7.Гоце бил загрижен за иконом криза , която НЕГОВАТА коалиция ни докара ..)))
  8.ЩЯЛ , някога да “публикува” някакви стенограми -поискани му от управляващите …Някога ..) Но веднага и бързо публикува- ТАЗИ стенограма ..)
  9.Шубето, Гоце, е голям страх,,Джуките му треперят , когато става дума за властчица..)
  10.ЗА 8 години , най- после се научи да си мърда ръцете.., но НЕ се научи да говори свободно ,без да чете ..) Все пак , това е голям успех , за един КОМПИР..))))
  12.Ехидна усмивка, за импийчмънта пред конституционния съд- знае кои са хранениците му там - все пак е ДС- доносник и той ги е посадил там..)
  14. По стар ДС- навик , се набеждават, атакуват хора, които ги няма -Костов или Дянков или Борисов , но НЕ се атакуват подлагащите се и СРАМ за българската журналистика- МЕДИЙ !!???

 28. 28 Профил на los
  los
  Рейтинг: 237 Неутрално

  какъв в крайна сметка бе проблемът с червеното копче и записите на разговорите с президента, не разбрах?

 29. 29 Профил на добрич
  *****
  Весело

  Махнете го тоя - прави се на умен! Магарин поне го знаем че е много прост

 30. 30 Профил на Вася
  *****
  Неутрално

  Поздравление за речта на президента
  Ето, това беше наистина достойното поведение на един човек - историк, политик, президент.
  Така трябва да се държи всеки един политик, аргоментиран, точен и уравновесен.
  Моля господа политици поучетесе на етика.

 31. 31 Профил на Лидер, водач, мотиватор
  *****
  Разстроено

  Няма да коментирам речта, тя както и всяка позиция на Първанов нямат никаква морална стойност. В страна в която властва съдебното блато всички скандали, които съпътстваха Първанов в сегашната му роля и преди да стане президент са показателни колко мътна е цялата ни политика.

  За огромно съжаление Първанов е олицетворение на български политик - сдобил се с власт поради стечение на обстоятелства, задържал властта благодарение на неясни, ако не и криминални задкулисни действия и гледащ в бъдещето през призмата на личния си интерес.

  В САЩ един президент си отиде заради нерегламентирано подслушване, друг бе принуден да отговаря пред съдия заради лична афера. У нас Първанов продължва да стои на Дондуков като вода ненапита, нищо че всички го виждат през окаляното стъкло.

  Та така ще е, докато не се задействат законови правила ще разчитаме на съвестта на тези във властта и ще се люшкаме между компрометирани бивши и случайни опортюнисти.

 32. 32 Профил на 2+2
  *****
  Неутрално

  Дневник едва ли постъпват правилно, като ни предлагат такава помия дори в целофан наречен изявление на президента. Един лекар, специалист по морална дебилност, би могъл да се интересува и да чете такова нещо. Един комунист, бидейки дебил, също ще му е интересно. Нормалните хора обаче си имат работа, а и се нуждаят от информация, а не от химически анализ на бълвоч.

 33. 33 Профил на BIG AL ::)))))
  *****
  Весело

  Един поглед,на прима виста, без "изследване" на стенограмите :) Освен празните словосъчетания, нищо не казващи и особено актуални за ВСЕКИ червен празнодумец...))

  1. Гоце се уплаши от един шоу- водещ и НЕ посмя да си повтори "тезата" за умишлена "акция" срещу него.. Акцията ВЕЧЕ била от Дянков !!??- а не от предването и неговите сценаристи)) Очи в очи, дс-доносниците променят "казаното"преди.)
  2.Името на Костов беше споменато ПОВЕЧЕ от 1о-12- пъти ,,), а това премиера/не - името Борисов /-5-6 пъти...)) Дребното...

  Прочитане на целия коментар Гоце си остава дребно , злобно , човече..Костов-какъв е ??)
  3.Не четете и купувайте "труд, 24-часа , БНТ или БНрадио-няма смисъл..Нищо няма да научите..)
  4.Продължава старата "практика"-на ДС-всичко и всеки да се записва-без разрешения от съдия, преди и СЕГА !!??, която практика била "правилна"-естествен навик , за всеки ДС- доносник ..))
  5.Смачкана и 'миловидно- доброжелателна физиономия-за да не се вижда "вълчето" и да се "убеждават" отново хора , в "доброто" лице на мафията..)
  6.Убеждаване , че като ДС-кадър, няма нищо общо с олигарсите:: Кога и кой ги бил направил такива !!???Спонсори ли ??Какви спонсори ??? И не споменаване на имена ,за всеки случай..)))))) Т.е. може и пак ще МУ потрябват..))
  7.Гоце бил загрижен за иконом криза , която НЕГОВАТА коалиция ни докара ..)))
  8.ЩЯЛ , някога да "публикува" някакви стенограми -поискани му от управляващите ...Някога ..) Но веднага и бързо публикува- ТАЗИ стенограма ..)
  9.Шубето, Гоце, е голям страх,,Джуките му треперят , когато става дума за властчица..)
  10.ЗА 8 години , най- после се научи да си мърда ръцете.., но НЕ се научи да говори свободно ,без да чете ..) Все пак , това е голям успех , за един КОМПИР..))))
  12.Ехидна усмивка, за импийчмънта пред конституционния съд- знае кои са хранениците му там - все пак е ДС- доносник и той ги е посадил там..)
  14. По стар ДС- навик , се набеждават, атакуват хора, които ги няма -Костов или Дянков или Борисов , но НЕ се атакуват подлагащите се и СРАМ за българската журналистика- МЕДИЙ !!???

 34. 34 Профил на Алоу бай Петко
  *****
  Неутрално

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  Нещо ти е крива сметката за кой ли път.За Гоце на последните избори гласуваха 2 050 488 души или 75,9% от гласувалите.
  http://www.izbori2006.org/results_2/index.html

 35. 35 Профил на Таня
  *****
  Неутрално

  Абе хора, първосигнален народ се оказахме. Президентът постава сериозни въпроси, свързани с бъдещето на България, а нас това не ни интересува. Ние с хъс се включваме сеира на Дянков и се забавляваме. На ниво хляб и зрелища ли сме? Как един журналист не зададе въпрос по изложението на президента!

 36. 36 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Само хора гравитиращи към хипотетично наречения ОРДЕН (Обединението за Радикална Дестабилизация на Европейския Напредък) могат да намерят реални основания за оставката на финансовия маг Дянков в този момент. Нека да я искат, но в контекста на дисциплината, а не на популизма. Нека разгледат и от тази гледна точка. Тогава ще станат смешни. Изгонят ли Дянков идват лоши времена, а точно тогава им е шансът да се докопат до блаженото дърво на негативите където растат плодовете на народното недоволство. Затова му искат оставката, защото ги е страх от оптимизма му и знаят, че той наистина ще успее и те съответно губят безвъзвратно.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 37. 37 Профил на Kokи
  *****
  Гневно

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  Де ги видя тез 80% БРЕ?! 50% от 50 % гласуващи са 25% от избирателите, т.е. ПОД 18% от НАРОДА. АМИ ТЕ ИДИОТИТЕ КАТО ТЕБ СА МНООГО ПОВЕЧЕ!

 38. 38 Профил на скептик
  *****
  Неутрално

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  Олигофрен номер 2 писа "Айде седерасти почвайте да плюете по президента, само помнете, че 80% от българите гласуваха за него за втория му мандат."

  Лъжеш, свиньо червена. На балотаж се явиха сирищника и болния. Голяма част от хората не гласуваха изобщо, което включва и моето семейство. Българските регистрирани избиратели са доста над 6,000,000. Дори полуграмотно ченге като теб може да сметне, че 80% от това прави към 5М. И какво, свиньо червена, твърдиш, че 5М са гласували за сирищника? Да бе, и като се събудиш, двата пръста в контакта

 39. 39 Профил на Обективен
  *****
  Весело

  Спонсорите, Първанов - спонсорите! Както предполагах, президентът се е опитал да успокои потенциалните спонсори на бъдещата си формация - няма бизнесмен-самоубиец, който би посмял да застане зад него в битката му с правителството и парламентарното мнозинство

  Между другото Първанов намеква, че импийчмънтът няма да мине през КС и изводът който се налага е, че в такъв случай Борисов трябва да помисли да покани Костов за трети вицепремиер, отговорен за връзките с Президентството

  Като цяло пресконференцията е безсмислена
  -- първо 2020 е много далече, засега е важно как ще се оцелее до 2011 дори
  -- Първанов продължи да напада Дянков, докато последният дума не е обелил, което потвърждава очевидното -- пожеланията за взаимодействие си остават празни приказки от страна на Първанов

  Много слаб пърформанс - този път пируетът на Първанов му се получава, колкото на уморен кон. 40. 40 Профил на До коментар [#19] от "ARRI":
  *****
  Разстроено

  До коментар [#19] от "ARRI":

  10 пъти повърнах след предаването.Последвай примерът ми.От гледане на Гоце,може и някаква болест да сме хванали.

 41. 41 Профил на Elastic
  *****
  Неутрално
  Бай Петко:мръсен червен задник,ако не млъкнеш ще ти напълня устата с човечета!!!!!!

 42. 42 Профил на kritik1
  *****
  Неутрално

  твърде бледо като съдържание,много ала-бала.най-глупавото е,че се дава акъл на правителство,което се мисли за върха на сладоледа и едва ли даже ще си направи труда да прочете това послание.по-добре е да ги оставим да си потрошат дебелите глави,няма да чакаме много.българия ще я бъде,независимо от провала на бюджет и програми.народа ще бъде спасен от спастрените резерви в килерчета и колибки,които по стар навик и традиция (от турско още) къта в дисагите на сивата икономика.Сега се вижда с цялата очевидност антинародната мафиотска същност на твърдението,че държавата е лош стопанин,в резултат на което се продадоха (изпокрадоха) 90 % от държавните активи .но брашненото чувалче ще пуска,докато го изтупваме.И парванов е като дянков,макар и 10 пъти по-умен.
  а бб ще бъде последния глупак ако не усмири своите талибани.

 43. 43 Профил на ле ле
  *****
  Разстроено

  колко внимание на един доносник,пък бил и държавен глава

 44. 44 Профил на Хайде Гоце бъди мъж!
  *****
  Весело

  О С Т А В К А ! ! !

  http://img84.imageshack.us/img84/3984/bigfinalpk6.jpg

  Гоце бъди мъж и я дай изведнъж !

 45. 45 Профил на ММ
  *****
  Неутрално

  Журналистите които бяха там / с 1-2 изключения/ не смееха да зададат нито един остър и смислен въпрос към него. Нещастници. Позор за тях. Не четете "труд" и "24 часа" за да не ви направят мозъчна клизма.

 46. 46 Профил на арсенал
  *****
  Неутрално

  До коментар [#2] от "бай Петко": Бегай да лъснеш на гоце пушката

 47. 47 Профил на Благо
  *****
  Неутрално

  " Мислете - не мразете !"
  ..." Камъните от пустинята ни се смеят "...

 48. 48 Профил на Вели
  *****
  Весело

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  80% от циганите и турците в България. + комунистите, ама те повечето са цигани....

 49. 49 Профил на брем
  *****
  Неутрално

  Не иска да отговори на Диков дали ще си подаде оставката, ако го уличат в лъжа. Значи знае, че има в какво да го уличат.
  Диков го е заклал с този въпрос.
  Явно ще чакаме новина и още по-голям скандал.

 50. 50 Профил на Да спред..
  *****
  Неутрално

  Президента да спре да говори. Иначе все повече и повече разбирам, че в сградата на "Дондуков" 1 има само въздух на свободно течение.
  Едва сега ми стана ясно каква беля сме направили на 5.07.2009 г.

 51. 51 Профил на ФИЛИП
  *****
  Неутрално

  Гоце си е типичен винаги. Той не е милиардер понеже има под 1000 милиона, архар не е убил, макар че в руския сайт го разкриха и имаш и интервю с хората от резервата, които са му го докарали. Оправданието на самото ни президенство беше , че това било станало в присъствието на тамошния вожд. Колко ли беден трябва да е Госе щом си има пушкало за 50 000 евро? Горкия беднюга. А и никой не го попита за бизнеса му с Кирил Добрев, един от най-безогледните бандити - онзи с чувалите с валута заловен след сръбската граница. Според Ангел Марин вицепрезидента никой нямал право да се шегува с Гоце, защото той билКРаля ни - така го титулува. Значи сме станали след царство, сега и кралство. Пак Марин се зканва, че тоява било само началото и т.н. Въобще Гоце си е Гоце.

 52. 52 Профил на ВИКТОР
  *****
  Неутрално

  Синовете на Гоце са си същински мутри, държат се като тези на другите от комунягите - олигарси . Имат фирми съвместно с Кирил Добрев, а единия и бил интимен със сестра му. Но Гоце не ги знае тия работи. Не плачи дете, Гоце е невинен.

 53. 53 Профил на Ангел Николов
  *****
  Неутрално

  Войната не е дори и само срещу всички партии, подкрепящи правителството в парламента. А срещу народа на България. Безогледна война в изключително тежка икономическа и финансова криза. Но Първанов няма опасност да обеднее. 50 000-евровата му пушка за която гърми неконтролираното медийно пространство, красноречиво показва до каква степен си е надвил над масрафа. Войната е и психологическа – срещу всички тези които заложиха последните си надежди за справедливост и бъдеще поне на децата си на Бойко Борисов. Комуто повярваха, че е човек който може да се пребори с мафията. Тази война на Първанов трябва да покаже на всички, че от менгемето на мафията няма измъкване. И че този, който си позволява дори да се шегува с олицетворението на мафията Първанов, ще си получи същото като Огнян Стефанов или Инджев, или много други на които не им се знае и името. "С кралете са могли да се шегуват само шутовете, но и това не винаги е било безнаказано", заплаши публично народа ни вицепрезидента Ангел Марин. Аз лично до този момент не знаех, че макар и по конституция република, страната ни вече и официално се третира от президентството на Краля слънце Първанов, като кралство. И пак от Марин разбирам съвсем конкретно и недвусмислено, естеството на случилото се: „Президентът изнесе урок на Симеон Дянков" . И прогнозата: “държавният глава все още не е казал последната дума в този конфликт"

 54. 54 Профил на Стоп Сашо-Диковци
  *****
  Неутрално

  Имам чувството, че не президента дава пресконференция, а гледам филм за "Новия Матросов" - в главна роля Сашко Диков.
  То бива защита на Костов и Борисов с голи горди-а ма пък чак толкова не бива. Много то е фалшива моряшката фанелка Диков, като теб самия-фалшив мъжкар, та чак дрънчиш. Айде бързо Сашо бягай при гожа Петрова да и избършеш лигите.

 55. 55 Профил на Стоп Сашо-Диковци
  *****
  Неутрално

  Имам чувството, че не президента дава пресконференция, а гледам филм за "Новия Матросов" - в главна роля Сашко Диков.
  То бива защита на Костов и Борисов с голи горди-а ма пък чак толкова не бива. Много то е фалшива моряшката фанелка Диков, като теб самия-фалшив мъжкар, та чак дрънчиш. Айде бързо Сашо бягай при гожа Петрова да и избършеш лигите.

 56. 56 Профил на куршум
  *****
  Неутрално

  Разкарайте я тая мърла Дамянова. Да не ви е купила вестника?

 57. 57 Профил на Серафим Близнаков
  *****
  Неутрално

  До коментар [#53] от "Ангел Николов":

  Ти нормален ли си?
  "всички тези които заложиха последните си надежди за справедливост и бъдеще поне на децата си на Бойко Борисов. Комуто повярваха, че е човек който може да се пребори с мафията"
  Мутрата щял да се пребори с мафията. Що не се пребори, когато беше главен секретар на МВР? Станишев ли му пречеше и тогава? Пребори се с мафиота на Костов Сл. Христов за една банка, която подари на Цветелина. А като министър председател се пребори с контрабандистите, но от това приходите за бюджета на България намаляха наполовина. А сега намалява ДЕСЕТ ПЪТИ наказанията за продажбите на контрабандни стоки, за да се реализира по-лесно "пребореното".

 58. 58 Профил на domakinia
  *****
  Неутрално

  тъпо,размазано,нищо интересно.опитва се да излезе от неловката ситуация в която сам се натресе.

 59. 59 Профил на Руский снаиперист
  *****
  Весело

  До коментар [#4] от "оптически услуги":

  Вижу, вижу!!!

 60. 60 Профил на Дрът Большевик
  *****
  Весело

  До коментар [#18] от "бай Идиот":

  Какъв г-н Президент бе бай Идиот той е Другарят Президент! Той е не само нашиот президент, но и велик ловец! По-добър е и от Дригарот Пенчо Кубадински!!! Те двамата са хващали лъвове, слонове, носорози, ноусърчета, трипер...

 61. 61 Профил на Това е ГОЦЕ
  *****
  Неутрално

  БСП, никога не се е отказвала от бруталното полицейско насилие, освен в случаите когато не й е стискало. Още в първите дни след рухването на режима на Живков, когато почувствалия миг свобода народ, заля улиците и площадите и апарата за насилия се беше постреснал, президента й Петър Младенов изрече прословутата фраза: “Най-добре е танковете да дойдат”. При положение, че никой на площада тогава нямаше и джобно ножче. И танковете не прегазиха хората, единствено защото външния крепител на мафията СССР, беше изчезнал, и не им стискаше. Ярък спомен остави и отвратителното полицейско насилие на БСП през януари 1997 - подло, в 2 часа през нощта, когато на площада след стоохилядния протест бяха останали едва 200—300 души. Свидетел разказва: “Ударите с палка и ритниците по всичко, което мърда - жени, старци, деца. Опитът на експремиера Филип Димитров да спаси част от жертвите, размахвайки депутатска карта и крещейки: "Спрете - аз съм народен представител!", който довежда до счупване на очилата му и отговор:"Няма депутати - бием наред!".) Още по показателно е бруталното полицейско насилие по време на Тройната коалиция на Първанов, с премиер Станишев. Която в обстановка на невиждан световен икономически подем, чрез злоупотреби и разхищения успя да доведе до спиране на всички европейски фондове, да източи до дъно държавните финанси, довело ни до днешното положение. Бруталното полицейско насилие се прилагаше постоянно - дори при немногочислени протести които с нищо не застрашаваха властта– на миньори, пенсионери и фермери. Побой за назидание. Гаврата пък с учителите по време на най-голямата стачка в историята на България, беше върха на цинизма и издевателството - полицейските кордони, пропусквателни пунктове и застави, бяха доведени до абсурд. При протестите на 14.01.2009, полицейския произвол дори отне човешки живот.

 62. 62 Профил на Лумпен
  *****
  Гневно

  До коментар [#34] от "Алоу бай Петко":

  Ами да! Както е казал Гьобелс от който се учат такива като бай Петко: "Една лъжа казани 100 пъти става истина".

 63. 63 Профил на Ангел Николов
  *****
  Неутрално

  Гоце, Сергей и Доган в единодушие! Повече от показателно. Бандитите искат да разгромят окончателно и психически България. Да покажат на всички, че за българите няма мърдане. Искат да докажат, че няма начин да се освободим от мафията. Сигурни са, че ще спасят Гоце в краен случай чрез Конституционния съд, в който са предимно назначени от него подставени комуняги. Май трябва отново да излезем на улицата. Това е положението. Ако не можем и ни мързи да го направим, сами ще сми си виновни. Увековечаваме мафията.

 64. 64 Профил на Ангел Николов
  *****
  Неутрално

  До Серафим Близнаков. Червения боклук се разсмърдя. Лъжец нещастен. Няма нито един олигарх който да не е произведен от БСП и ДС. Това го признават дори и бивши членове на Тодор Живковото политбюро. Ако щеш да търкаш и с белина гнусната си мафия, пак няма да стане дори и сива. Та а даже Висшия ви партиен съвет се състои предимно от олигарси-мародери. Гущеров, Дъбов, Добрев, Гергов - до безкрай. Мръсника Гоце с пущката за 100 бона е в съдружие чрез фирмите на сина си с такъв боклук като Добрев - дето го заловиха с чували валута на сръбската граница. Кой се срещаше с Галеви бе нещастнико - Запалката ичрез Алексей Петров. Ами наместа на сръбската мафия дори в изборите в България, директно с Йоцич. Ами мултигруп и контрабандата със Милошевич, ами Петролгейт на БСП чрез Любен Гоцев със Садам. ами поцелуйте на Гоце със самия Милошевич и каналите на сръбската мафия за наркотици и цигари чрез сина на Милошевич. Егати безочливите свини. Има ли неограбено предприятие от фирмите на входа и изхода на комунистическата номенклатура. Няма гадна мутра която да не е ченге от Д - нито една!

 65. 65 Профил на ВИКТОР
  *****
  Неутрално

  А Сашо Диков е истински журналист.ИСТИНСКИ!!! Днеска глеах Дърева и Велева, любовницата на Доган дето е при ченгето Тошо Тошев в Труд. Егати помията - да ти се доповръща. Явно БСП мафията е съвсем в мечи гъз, след като това са му елитните сили.

 66. 66 Профил на Бай Идиот
  *****
  Весело

  До коментар [#60] от "Дрът Большевик":

  Извините, я ошибся. Вот почему они называют меня Идиотом Бай.
  Это товарищ, не господин.

  Товарищ Пъраванов, самый великим охотником! Он занимает три перьев на голове .

  Но я не понял, что такое животное "трипер"?

 67. 67 Профил на Mimi
  *****
  Неутрално

  Какво ще обстрелва утре "Гоце"? Може би, Глиган?
  Но няма как да обстрели г-н Иван Костов и г-н Симеон Дянков!
  Интелктът му е далеч под тяхното ниво!
  Добър лов утре, г-н Първанов!
  Пожелавам Ви, да нямате добър изстрел!
  Не бива да убивате животни!
  Убивайте лошите мисли!
  Това ще Ви направи по-добра душа!

 68. 68 Профил на Рико
  *****
  Неутрално

  Защо се чудите българи. Тези хора строиха 50г. комунизъм а сега строят капитализъм по свой образ и подобие. Всичко това е както казват шопите'' мижи да те лажим'' С други думи - Дупе да ни е яко.

 69. 69 Профил на ПОГНУСЕН
  *****
  Гневно

  Относно: Гоцето възпят в елегия!
  Автор: Омир
  Получено на: 13 Март 2010 10:16
  Елегия

  Ех, ти Гоце- издокаран
  от Москва агент докаран
  Виж се колко жалък стана,
  цял народ ти гледа срама.
  Гоцко, идиот от село-
  де се чуло и видело
  тарикатче и нещастник,
  недодяланик и гащник,
  мераклия с поглед мазен
  отвратителен, омразен
  да се пъчи на мегдана
  да ни дямка от зарана?
  Да го возят в лимузина,
  да го вардят десетина?
  Гоце, грешка на Отеца
  извращение с Твореца
  Гоце, толкова си жалък
  и нищожествен и малък!
  Темерутин и авджия,
  по-си мръсен от мастия
  Нагъл сульо от махлата
  Изпълзял от миризмата.
  Гоце, скоро фащай пътя
  да не заиграе пръта
  по гърбината читашка,
  и московската фуражка
  да не виснеш за краката
  на върбата край реката!

 70. 70 Профил на GaGa
  *****
  Неутрално

  Хороша страна Болгария, но вот захотелось экзотики бывшему коммунисту Пырванову, наверняка еще помнящему охотничьи забавы живковско-брежневских времен. И гостеприимные хозяева лицом в грязь не ударили.

 71. 71 Профил на мими
  *****
  Гневно

  "Затова когато Иван Костов говори за Алексей Петров, моят въпрос е кой вкара Алексей Петров в ДАНС и кой го изпрати в Кремиковци? " Ако Алексей Петров е бил секретен сътрудник по времето на Костов, според мен е бил троянски кон, За да го назначи Станишев катосъветник в ДАНС. Те прогониха всички хора на Костов, а ще назначат А П в ДАНС. Като ни приказват мислят , че им вярваме.

 72. 72 Профил на Дудеско
  *****
  Неутрално

  До коментар [#2] от "бай Петко":

  80% гласували????

  Че то гласуваха само 30 процента от хората в България, от които 10 са цигани, 10 турци и 10 пенсионери....

  Аз дори се очудих как може да се избере президент с толкова малко "за".........

 73. 73 Профил на хинков
  *****
  Неутрално

  Абе баи петко нормален ли си ? 80% от народа друг път! това е само от тези които са гласували и да не забравяме че половината са гласове на ДПС. не ни ги пробутваи тез смешки

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK