Финалното предложение на правителството за антикризисни мерки

Мерки за подкрепа на бизнеса


Привличане на допълнителен външен ресурс до 600 млн. лева чрез облигационна емисия на ББР.


Създаване на регистър на задълженията към бизнеса от страна на държавата.
Аутсорсване на държавни услуги към частни изпълнители.


Всички такси за услуги, ползвани по електронен път, да бъдат намалени - това ще стимулира електронното правителство, ще намали броя на гишетата и ще спести пари.


Провеждане от Българската агенция за инвестиции на маркетинг за привличане на инвестиции чрез изпълнението на проект за "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", финансиран по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".


Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат, и за инвестиции в общините с безработица равна или по-висока от средната в страната, въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично творческа дейност в областта на културата.


Регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката съгласно изискванията на Регламент 800/2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.


Създаване на холдингов фонд за развитие на фондове за рисково капиталово инвестиране и гаранционни фондове за финансиране, като холдинговият фонд се менажира от ЕИФ в рамките на инициативата JEREMIE.


Завишаване на максималната продължителност на извънреден труд, който може да се полага от едно лице в рамките на една година.


Разширяване на функциите на ББР в частта предекспортно кредитиране.


Създаване на Комисия за прегледа на всички лицензи и регулиране с мандат за отмяна/опростяване и кратък срок на действие - 6 месеца, с участието на представители на бизнес организации, министерства, частния сектор, неправителствени организации, чужди експерти.


Да се въведе възможността за "икономическа ваканция", която да се ползва, когато работодатели от кризисно затруднени фирми са изразходвали всички други мерки, за да задържат хората си (като намалено работно време, преквалификация и т.н.). Тогава ще могат да се пускат хората си еднократно в неплатен отпуск за не повече от 3 месеца.


Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от еврофондовете.


Възстановяване в законовия срок на ДДС.


Мерки за подкрепа на фиска


Да не се поемат задължения извън предвидените по бюджет 2010 г.


Създаване на държавна консолидационна компания, в която да се апорират всички миноритарни дялове на държавата в търговски дружества с цел продажба през БФБ - 150 млн. лв.


Ограничаване на средствата за фонд работна заплата до 90% (без МО и МВР) с промяна в постановлението за заплатите в бюджетните организации и дейности за 2010 г. Министерствата, които са изпълнили плановете за оптимизиране на администрацията, вече са реализирали икономии в размер до 15 на сто от средствата за заплати. Там не се налага намаляване на заплатите - 60 млн. лв.


Либерализация на инвестиционния режим на Сребърния фонд за инвестиции в нискорискови български финансови инструменти.


Отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения за внос, освободени от ДДС и мита.


Изграждане на публичен регистър за държавно и общинско имущество дадено под наем, регистър на земеделски земи от държавния и общински поземлен фонд и сключените арендни договори.


Увеличаване на дивидента за държавата от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г. - 26 млн. лв.


Обезщетенията за временна неработоспособност да се поемат от НОИ след изтичане на третия ден от настъпване на неработоспособността. - 91 млн. лв.
Премахване на паричните суми за облекло за 2010 г. за работещите по трудово правоотношение - 70 млн. лв.


Прецизиране и свеждане до минимум на гражданските договори, на договорите за консултантски услуги, на трудови договори по ПМС Номер: 66 от 1997 г. и др. - 15 млн. лв.


Премахване на всички възнаграждения за участия в междуведомствени комисии, работни групи и други. - 10 млн. лв.


Увеличаване на наказателната лихва за невнесените данъци, така както е за осигуровките от 10 на 20 на сто.


Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на държавни и общински предприятия в приход на държавния, респективно на общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г. - 31 от ЗДБРБ за 2005 г.


Приватизация на държавни компании, включително "Топлофикация - София" и НДК. Да се приватизират 51% сега и останалите 49% след 2 години, когато частният собственик ще е повишил ефективността и цената ще се е вдигнала.


Създаване на нормативна база за ускорена продажба на емисиите от Протокола от Киото и ускорено приемане на Национален план за преразпределение на квотите за търговия от фирмите с СО2 - 200 млн. лв.


Приемане на закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства с цел създаване на единен орган по управление на подземните богатства в МИЕТ, каквато е световната и европейската практика, и повишаване на прозрачността и ефективността при предоставяне на концесии - 15 млн. лв.


Повишаването на ставката на ДДС с 2% за една година - 540 млн. лв.


По-високо облагане на свръхбогатите - въвеждане на данък върху луксозното имущество. Удвоява се данъкът върху жилища над 250 кв.м, данъкът за автомобили над 121 kw, утроява се данъкът върху яхти. - 150 млн. лв.


Намаляване на срока за КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност в случаите на освобождаване от работа - 15 млн. лв.


Мерки за финансова дисциплина


Опростяване на процедурите за производство по несъстоятелност.


НАП да създаде възможност за плащане на данъчно-осигурителните плащания с едно платежно нареждане.


Цялата държавна собственост - мажоритарни дялове и държавни имоти - да се управлява от нова агенция, която да не е подчинена на ресорните министри. Публичен регистър на държавните имоти, отдаване на всичко под наем на пазарни цени.


Социални пенсии, добавки и пр. да минат към социалното министерство и да се дават според подоходен тест за имущество.


Концесиониране на инфраструктурата (летища, пристанища, магистрали) - по възможност някакви плащания да влязат още тази година в бюджета.


Мерки за пазара на труда и социалноосигурителните системи


Повишаване на мобилността на работната сила чрез създаване на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници на секторно и териториално ниво.


Събиране на отчетна информация за неизплатените трудови задължения и анализ на същата.


До края на 2011 г. преустановяване на намаленята на осигурителните вноски.


Отказ от увеличение на здравноосигурителната вноска през 2010 г. Допълнителни мерки за повишаване на събираемостта в бюджет на НЗОК.


Лицата, които не са здравно осигурени на друго основание, да заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и имущество.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на PinotNoar
  PinotNoar
  Рейтинг: 438 Любопитно

  То ще се разчуе.......

  Две неща на този свят са безкрайни - човешката глупост и вселената. За второто не съм съвсем сигурен.Айнщайн ....
 2. 2 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1316 Весело

  Значи това със ДДСто,си е само предложение.Може и да не стане.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 3. 3 Профил на bravo
  *****
  Неутрално

  браво - И В ГЪРЦИЯ НЯМА ТОЛКОВА ЖЕСТОКИ МЕРКИ - МАЙ Е ВРЕМЕ ДА ИЗМЕТЕМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ... СТИГА ТОЛКОВА ЕКСПЕРИМЕНТИ НА НАШ ГРЪБ !!!!

 4. 4 Профил на 1951
  1951
  Рейтинг: 804 Разстроено

  Единственото, което ми хареса е данъкът върху свръхбогатите...
  Всичко друго е или имитация на дейност или заробване на малкия човек...

  Цензуриран от "Икономедиа"
 5. 5 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Като събереш всичко- цифрите в черно, половината смятат да получат от ДДС, усилвайки кризата.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 6. 6 Профил на Юрист
  *****
  Неутрално

  Това за завишаване на максималната продължителност на извънреден труд, който може да се полага от едно лице в рамките на една година е пълно малоумие. Както според нашия КТ, така и според международните конвенции, ратифицирани от България извънредният труд е напълно забранен, като се допуска по изключение само в изрично предвидените хипотези. Идеята очевидно е работодателите да доизстискат работниците с извънреден труд, но се пропуска едно важно обстоятелство и то е, че надвицата при този вид труд е двойна, а работодателите нямат пари да платят дори основните възнаграждения.

 7. 7 Профил на гх
  *****
  Неутрално

  Давай Дянков, вдигай данъците, евала ти правим дебил малоумен

 8. 8 Профил на Брадвата
  Брадвата
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Всеки е длъжен да си плаща кризата.Няма бедни и богати.

  treasurer
 9. 9 Профил на тото
  *****
  Весело

  Някои мерки са доста пропагандни - Социални пенсии, добавки и пр. - да минат към социалното министерство и да се дават според подоходен тест за имущество. Повишаване на мобилността на работната сила чрез създаване на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници на секторно и териториално ниво.

 10. 10 Профил на Петър
  *****
  Неутрално

  А лихвата за вземанията на гражданите към държавата при забава от нейна страна ще се повиши ли. Защото неможе на гражданите да им скъсват задника с лихви ако закъснеят с плащане на данъци и такси към държавата, а пък държавата да не плаща лихви като просрочи плащанията си към лекари, инвалиди и социално слаби например. Абе тия мерки са едно нелепо съчетание от свръхетатизъм и някакви псевдо либерални възгледи, взети от наръчника на Световната банка за африканските държави.

 11. 11 Профил на Питанка
  *****
  Неутрално

  Мерките срещу "свръхбогатите" няма да донесат и 1/10 от заложените приходи. Сложете си отметка на тази страница, да погледнете след една година бил ли съм прав. И сега нищо не пречи, да им съберат ДДС-то на тия джипове, които са били преработени колкото за пред Технотест, а вместо това сега ги гледаме на паркинга пред лифта на Банско. Нито пък пречи да им се събере тротоарно право, за това че 99% от тях домуват по градинките, тротоарите и детските площадки. Щом общината това не прави, какво ли ще направи изобщо? Да не говорим, че общинските служби МДТ даже нямат връзка с КАТ. Поне 60% от автомобилният парк никога не е бил деклариран в общината и така ще завърши в Надин, без изобщо общината да подозира за съществуването му. Да бяхте направили поне една електронна връзка за служебно регистриране на колите от КАТ към общините!

 12. 12 Профил на Сгугню
  *****
  Любопитно

  Аз преброих някъде около 1350 млн. допълнителни приходи за 1 година.

  Да ама бюджета е на минус по 500 млн. всеки месец и има още 2150 млн. неразплатени бюджетни задължения.

  Прав ли съм или не съвсем?

 13. 13 Профил на Инспекцията по труда
  *****
  Неутрално

  Т. нар. "икономическа ваканция" си има име в КТ и се нарича "престой". Тия, които са писали подобно нещо не са много умни. Очевидно изобщо не познават трудовото законодателство в България и си мислят, че са измислили топлата вода.

 14. 14 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 422 Неутрално

  ако вдигнат ддс-то на 22%, ще взема и аз да изляза на протест този път

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 15. 15 Профил на До коментар [#2] от "ARRI":
  *****
  Любопитно

  До коментар [#2] от "ARRI":

  Искаш ли да се хванем на бас,че всичко ще бъде прието.В това число и повишаването на ДДС?

 16. 16 Профил на ????????
  *****
  Неутрално

  "Либерализация на инвестиционния режим на Сребърния фонд за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти." Кои?

 17. 17 Профил на Брадвата
  Брадвата
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Има разлика между един богаташ, пък бил той и свръх, който стриктно си е плащал данъците, теглил е кредити, осигурил е работни места и един корумпиран кмет, който се държи като феодал върти обръч от фирми, прибира огромни пари и не плаща нищо на държавата.Същото важи и за управители на държавни фирми и корумпирани чиновници.Защо е това мрънкане сега?Който не е плащал досега на държавата сега ще трябва да се научи да си плаща.

  treasurer
 18. 18 Профил на Wow
  *****
  Весело

  До коментар [#3] от "bravo":

  Жестоки мерки??! Много са си добри даже, освен ДДС-то което със сигурност ще отпадне във финалната версия.

 19. 19 Профил на Брадвата
  Брадвата
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Малко е 22 % ДДС-трябва да е 24-30 %

  treasurer
 20. 20 Профил на pino
  pino
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Предлагам още една мярка: Въвеждане на трудова повинност чрез закон за всички младежи, без да се отчита етническата принадлежност, които не са пожелаи да се ограмотят и да получат каквато и да било трудова квалификация. Така е било преди много години, не е нещо невиждано и нечувано. Да правят пътища.

 21. 21 Профил на ---------------
  *****
  Неутрално

  Дясно ли беше това правителство или ляво, май избирателят отново е изигран.От този тюрлю-гювеч виждам само хаос и некомпетентност.

 22. 22 Профил на Чоко
  Чоко
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Мама му на тъпия пожарникар, а реформи и уволнения не, нали?! Тъпанари. Дянков и той е един реформатор, само прокризисни мерки. Спирам да пазарувам в БГ, навън и без това е по евтино.
  Всеки, който е гласувал за тях сега трябва да мълчи и подсмърча.

  Proud to be anonymous!!!
 23. 23 Профил на Брадвата
  Брадвата
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#20] от "pino":

  Съгласен съм с коментара, но трябва да спрат социалните помощи на циганите и всички да отиват да работят по магистралите и пътищата.Нека направят сметки финансистите за да видят какъв голям ефект ще има това.Без това циганите се научиха да гласуват само срещу пари и даже за гласоподаватели не стават, че да им се прави политика.

  treasurer
 24. 24 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1446 Неутрално

  Поредните новости. С цел съкращаване на администрацията ще открием 2 нови агенции. А административната риформа се свежда до просто съкращение. Ооооф. Така си е от татово време.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 25. 25 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 707 Неутрално

  Оставка!!!!
  Наместо свият разходите вдигат ДДС-то!!!
  Аман от комунисти - популисти!

 26. 26 Профил на ???
  *****
  Неутрално

  До коментар [#20] от "pino":

  Значи 100 - 200 мангусти тря да правят пътища - идеално,аз съм за.А мазните им жени?И те нека да правят нещо - примерно да мият улиците .Това си е идея.А защо не и да се забрани на хора без средно образование да гласуват.Така и пенсиите няма да избират отново бкп,а дпс отива в 3-та глуха.

 27. 27 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Трябва да се приветстват предложенията да действени мерки срещу кризата!!!

  риятелски съвет
  Неутрално

  * 113
  * 18:48
  * 22 мар, 2010

  Отговор


  Ето това е антикризисна мярка.

  http://www.glasove.com/pdf/glasove_2010_11.pdf


  Одобрение 7
  от 9 гласа

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 28. 28 Профил на ehoooo
  *****
  Неутрално

  Е,това е поне нещо за начало..най-сетне се наумуваха!
  ..За фискалните мерки - ТОВА ФАВОРИТИЗИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ Е НЕДОПУСТИМО!!! ЩОМ Е КРИЗА Е КРИЗА ЗА ВСИЧКИ!!!/ПРИ ТОВА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ ВЗИМАТ ПАРИ МНОГО НАД СРЕДНОТО НА СТРАНАТА!!! НЕ БЪДЕТЕ СЛАБИ ПОЛИТИЦИ!!!..ЗНАЕМ ЧЕ ЦАНКО И БОЙКО СА В "ОТБОРА", НО ТОВА Е НЕСПРАВЕДЛИВО!!! И ще доведе до насаждане на чувството, че живеем в полицейска държава и при военен режим! НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НА РАВНИ И ПО-РАВНИ! ЗАЩОТО ХОРАТА НЕ СА ГЛУПАВИ! ТЕ ПОМНЯТ И ЩЕ ВИ ГО ВЪРНАТ ТЪПКАНО...

 29. 29 Профил на ohu bohu
  *****
  Неутрално

  До коментар [#15] от "До коментар [#2] от "ARRI":":
  И аз си мисля същото,но знам ли? Досега единственото, което твърдо бе прието беше свързано със увеличаването на сивия сектор. Ако Боко и Мони смятат да не връщат ДДС, сигурно си прав!

 30. 30 Профил на Бай ви Ганя
  *****
  Неутрално

  Четох в някакъв вестник че управляващите вземат по 1500 лв представителни на месец Преди 9 9 1944 г в Разложка околия е имало само 1 инспектор към просвета знам го от баща ми който беше учител Елате да видите в община Якоруда колко са на щат към просвета В Разложко са 4 общини -малки А в България Това е пример с просвета Махнете представителните съкратете търтеите Цял ден кафе и цигари Събуди се народе Измити ги

 31. 31 Профил на УЛАФ
  УЛАФ
  Рейтинг: 426 Гневно

  Аз никъде не видях мерки по разследване на произхода на парите на свръхбогатите. От това се пълни хазна, а не от данък "втора любовница".

  Но тъй като ГЕРБ са продукт на същата червена олигархия, която ни язди вече 30 години, подобно разследване няма да има!!!

 32. 32 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Подобно поведение си има точно определение, Дневник. Нарича се интриганство. Широко и масово ползвано в момента.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 33. 33 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Опс, коментарът ми №32 не е за тази статия.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 34. 34 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1316 Гневно

  При тая тиня
  човек мечтае за пустиня!

  www.berbenkov.hit.bg
 35. 35 Профил на FAN
  *****
  Разстроено


  Е защо така се получи???? Нали уж през март щяхме да "дръпнеме" и да се види светлинка в тунела??? А то какво се получава ние тепърва "влизаме" в кризата. ВСЪЩНОСТ НИЕ СМЕ СИ В КРИЗА ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ...... ГОЛЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ НИ ДО СЕГА !!!!!!!!!!!!.............

 36. 36 Профил на Maria
  *****
  Неутрално

  Интересува ме колко ще бъде данък "лукс"? Б.Б.заяви,че ще вземат по 50 лв годишно за яхта.Това първоаприлска ли беше или е истина?С това ли ще пълним хазната?Много от т.нар.бизнесмени обявяват яхтите си за фирмени разходи.Може би и метресите си.Дянков да каже колко очаква да събере от такива боклуци.Хвърлят ни прах в очите,но хазната пак ще си остане празна.

 37. 37 Профил на ПРИВАТИЗАТОР
  *****
  Разстроено

  "Приватизация на държавни компании, включително Топлофикация София и НДК. Да се приватизират 51% сега и останалите 49% след 2 години, когато частният собственик ще е повишил ефективността и цената ще се е вдигнала." -ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА , ПРИМЕРИ МНОГО В ОБРАТНАТА ПОСОКА !!!

 38. 38 Профил на d
  *****
  Неутрално

  напоследък чета,гледам,слушам и си мисля,че ако някога кочината стигне нивото на гърция в тази криза в която е сега,то тогава ще сте най-големите щастливци на тоя свят и ще бъдете на ниво на което това мрачно място никога не е било и най-накрая ще можете да си кажете,е успяхме и по-важното е че няма всеки ден да се питате какво ще папкам утре,дали лекарят ще ме убие,дали ще имам пари за лекарства или ще трябва тихичко да си умирам.........и още безброй неща които сега не ви излизат от главите

 39. 39 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#15] от "До коментар [#2] от "ARRI":":

  Не искам да се хващам на бас.По скоро мисля,че ще отпадне мярката за богатите,или доста смекчена от първоначалният си вариянт.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 40. 40 Профил на Аз
  *****
  Неутрално

  ББ се оказа слабоволеви - аха нещо правилно да стане - пенсионна реформа, здравеопазване, плащане на осигуровките от държани служители, съкращения в МВР и армията - ха се съберат 100 души на площада, и ББ подвие опашката. Басси.

  И сега тоя буламач сервират, който до нищо няма да доведе.
  ДДС от какъв уй го вдигат? щото ББ не може да направи едни прости реформи. Жалко, всички плащаме грешките му.

 41. 41 Профил на donboneti
  donboneti
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Така предложената антикризисна програма, ще претърпи пълно фиаско. Данък лукс няма да събере планираните приходи, както не успя и повишения акциз на цигарите. Още 2%ДДс, та нали Дянков и Борисов искаха още лятото да го смъкват на 16%. Това с ДДс-то си е буквално прокризисна мярка. Нито една от мерките няма да насърчи производството а ще свие още повече потребленето и тогава? Лятото Дянков ще въведе и данък Въздух, Данък подметки и още и още. До скоро работихме 6 месеца за държавата и 6 месеца за нас, Сега държавата ще прибира между 7 и 8 месечния ни доход. Ако така се бори кризата здраве му кажи. Криза се бори чрез стимулиране на икономиката а не чрез ограбването и. Държавата прибра всички резерви на държавните фирми и предприятия с риск да се окаже, че в един момент те нямат средства да съществуват. Дянков така и не успя да събере предвидените милиард и късур повече от митниците, а сега реве че има милиард дефицит. По неговите думи кризата вече трябва да е свършила и от тук нататък трябваше да цъфнем и да вържем. Да, да ама не. Кризата не само не свърши, ами нещата стават все по-зле и то не без съдействието на правителството. Грубото лутане без цел и посока опипването на почвата с уж изтървани реплики, мерки на парче не са решения, които могат да извадят страната от блатото. Колкото и да го ненавиждам като човек, Костов беше много прав, че беше необходимо още от началото на мандата да се потърси помощ от МВФ и да се гарантира и бюджета и икономиката, но Ние ще ставаме отличниците на Европа, нищо че имаме жълто на гащите.

 42. 42 Профил на atea
  atea
  Рейтинг: 8 Гневно

  Не мога да си представя нещо по-малоумно от това да се вдигне ДДС. Последно Бойко се изказа, че няма да бъдат засегнати социално слабите. Какъв по-сигурен начин да се ударят точно те, от това да се вдигне ДДС. Техните мизерни доходи отиват именно за облагаеми с ДДС стоки и "услуги"-парно и т.н. Не си купуват през ден самолетни билети до екзотични дестинации, например (те не са облагаеми с ДДС).
  Да изтеглят всички военни контингенти! Ама имало договори-сори. Много хора също имат договори, но това не пречи да стоят по 5-6 месеца с неизплатени заплати. А някои остават и с неоформен стаж поради изчезнали работодатели, на които никой не им държи сметка.
  Тоя път да го духа НАТО!
  Да изтеглят всички контингенти-това не е разход от първа необходимост!!!

 43. 43 Профил на Ж Желев jelev1@abv.bg
  *****
  Неутрално

  Валутния борд ке падне!Айде довиждане циркаджии,Да уточня от ГЕРБ.Че то има и други.

 44. 44 Профил на мминерева
  *****
  Неутрално

  Спасението в свалянето на борда и обезценяването на лева и веднага ще се изплатят и 2-та милиарда на фирмите,за лекарите,за полицията........................... !
  Колкото по бързо толкова по добре ще е .

 45. 45 Профил на АЙДЕ НАШИТЕ
  *****
  Весело

  Аз пък ги харесвам антикризисните мерки. Те ще доведат до вземането на власта от нашите великолепни комунисти и тогава пей сърце. Те затова и ги поставиха на власт, за да има сега какво да се национализира.

 46. 46 Профил на Капитан
  *****
  Гневно

  око ще се провали с тия мерки още по лошо и от виденовата криза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!не ми се пише с икон терминология и без това е пьлно с разни разбирачи вьв форума!до края на годината ще е Виденов ден!Жалко за хората в БГ!тия мерки са смешни както и проектосумите от тях!все едно да знаеш дали ще се удавиш или пьк-обесиш!едно е ясно -правителството се дави-но повлича с некадьрноста си и целия бьлг народ

 47. 47 Профил на Ж.Желев jelev1@abv.bg
  *****
  Гневно

  Българският министър-председател отбеляза след срещата, че неговият домакин е препоръчал ДДС да бъде намаляван плавно през годината, с половин процент, вместо това да стане с два процента през 2011, каквито са намеренията на българските финансисти. Това е начин страната и бизнесът да се справят по-успешно с кризата, според Бенямин Нетаняху, който е един от най-добрите финансисти, отбеляза Борисов.

 48. 48 Профил на диша ли още България?
  *****
  Неутрално

  Основна мярка трябва да е ускоряване съдебните процеси срещу айдуците на Триглавата ламя и ко и изземване до дупка на окраденото. Сега какво излиза? Айдуците още по-богато си карат кефа без косъм да им падне от главите, без съд и закон да ги ловят, а беззащитните и вечни изкупителни милиони мълчаливи агънца в БГ ще бъдат подбишквани и подлагани на нови фатални експерименти. За да си е Ганю пак Ганю и заедно с клекалото си да е вечен разпоредител в България?
  А пропо, данъкът върху полибогаташките величия трябва да надвишава 50 процента. Иначе бълха ги ухапала - вместо за две хиляди години, имането ще им стигне за хиляда и петстотин.

 49. 49 Профил на Анджи
  *****
  Неутрално

  Три пъти препрочетох текста и май съм пропуснал основното- да се съкрати администрацията с 15%. Кьорав ли съм или наистина го няма? А пък направо ме умори това- да възстановяват ДДС в законовия срок. Мутрите, полицаите и пожарникарите в правителството,а и бившите редови граждани,станали временно управляващи ще вкарат в документ на правителството текст,който да обещава да спазват закона??? То това не е за Гинес,ами направо за оня списък с най тъпи законодателни решения.Не че това е законодателно решение,ама по такива ни глобяват,а не по закон.Не по долу пада и регистърът за плащанията на държавата. Няма да ги плащат,ами ще ги вкарват в регистър.Сигурно и хора ще назначат за тая дейност.

 50. 50 Профил на гражданин
  *****
  Разстроено

  а какво стана със съкращаването на администрацията и същите държавни служители сами да си плащат осигурителните вноски.....както правим всички останали в частния сектор???

 51. 51 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Поздравявам по-голямата част от "драскачите" по статията, защото преобладават искренни и смислени мнения. За първи път не се сблъсквам с преобладаващи злоба и малоумие.
  Това показва, че всички ни боли и доста хора вече са разбрали, че сегашния екип на управление е в основни линии некомпетентен и цитирам по памет "колата се управлява от каруцар, който си мисли, че е космонавт".
  Не му се сърдете на Дянков - той е научен само как да събира пари и да не дава - това го може и най обикновен счетоводител. Той не може да разбере, че ако парите не се въртят, то те няма да станат по-вече. Явно не е чел (или не го е разбрал) "Капитала" на Маркс. Да беше прочел поне историята на САЩ, как са излезли от голямата депресия. Ако няма раздвижване на икономиката, то няма излизане от депресията в която сме в момента.
  Единственното което обаче прочетох в раздела за бизнеса с конкретни възможности за създаване на работни места е "Аутсорсване на държавни услуги към частни изпълнители." Всичко останало както казва нашия Вожд е "шменти капели" с общ нюанс "Дайте да дадета". Повишаването на ДДС с 2% си е чисто увеличение на данъка с 10%. Май от прдизборната платформа на ГЕРБ нищо не остана.
  Съгласен съм и с вече изказаните мнения, че по този начин на управление не след дълго само смяната на курса на лева ше е спасението. Е тогава банката на Боко законно ще забогатее със средствата във валута които "съхранява"

 52. 52 Профил на Бо
  *****
  Неутрално

  До коментар [#11] от "Питанка":

  Затова в цимилицованите страни колите се регистрират не в пътната полиция, а в общината. Докато не си върнеш номерата, плащаш данък...

 53. 53 Профил на Бо
  *****
  Неутрално

  До коментар [#11] от "Питанка":

  Затова в цивилизованите страни колите се регистрират не в пътната полиция, а в общината. Докато не си върнеш номерата, плащаш данък...

 54. 54 Профил на Мани (опозиционер)
  Мани (опозиционер)
  Рейтинг: 1316 Разстроено

  "Обезщетенията за временна неработоспособност да се поемат от НОИ след изтичане на третия ден от настъпване на неработоспособността. - 91 млн. лв."
  Пфуууу, тази идиотия я копнахте от Лидия Шундева. Да й се платят авторски права! Че хотелите на Албена Инвест нещо не вървят, закъсала е бетер Ема Мазната. Масовите болнични са за 3 до 5 дни. И кой ще ги плаща първите 3 дни? Пак работодателят, нали? Който друса парите от крушата? Обяснете го на работниците, ако можете! И изтъкнете една разумна причина да се внасят осигуровки за временна неработоспособност!

  Свобода за СЛАВЕНА!
 55. 55 Профил на чук
  *****
  Неутрално

  Проблемите са Пенсионна система ,Здравна система,Голяма администрация,Неадекватно соц.законодателство.Горепосочените мерки няма да решат тези проблеми.

 56. 56 Профил на dnp_m
  dnp_m
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Създаване на нормативна база за ускорена продажба на емисиите от Протокола от Киото и ускорено приемане на Национален план за преразпределение на квотите за търговия от фирмите с СО2 - 200 млн. лв.

  ето тука трябва да се работи и да стане.

  Само от цанков камък са 50млн.лева на година

 57. 57 Профил на опаа
  *****
  Неутрално

  На вниманието на г-н Дянков
  И аз имам предложения за антикризисни мерки:
  1. 50% увеличение на данъка на притежателите на летящи чинии.
  2. 100% увеличение на данъка на кули/Айфилови/
  3. 90% намаление на заплатите на държавните служители/без полиция и МО.щото може да ни набият/
  4. 90% процента намаление на пенсиите на хора над 70 г./те и без това няма да изкарат до следващите избори/
  5.Увеличение на ДДС на 22% за една година/според г-н Дянков това прави 44% за две години/

 58. 58 Профил на Бамайка
  *****
  Разстроено

  Нещо като нож, нещо като цвете изобщо като нищо на света....

 59. 59 Профил на УРА
  *****
  Неутрално

  Каква криза? За едни криза ,за други мангиза. Чичо на село си е винаги в криза, Оня ,до кофата с отпадъци в града и той си е винаги в криза.А пенсионера в града не е ли винаги в криза? Дори съкратения работник или инженер без заплата не е ли в криза? За всички тези хора кризата не е особенно опасна. Проблем са богатите, няма от кого да краднат. Остава държавата да увеличи данъците ,за да може да покрие безмислените разходи и лукса на банкери, олигарси ,висши държавни администратори.Всичко друго е дим.

 60. 60 Профил на Надя
  *****
  Неутрално

  Да се въведе ергенски данък като антикризисна мярка,защото самотните майки които си живеят на семейни начала се плзват с куп привилегии и източват от бюджета помощи,кото ние семейните данъкоплатци пълним с мъка.Може би така ще се намалят и мнимите разводи.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK