Какво е длъжна да прави полицията, когато ни арестува

Какво е длъжна да прави полицията, когато ни арестува

© Дневник- Как се извършва задържането под стража?
- Какви са правата и задълженията на полицаите и на лицата (нарушителите), които трябва да бъдат арестувани?
- Има ли конкретна наредба, инструкция, написани правила, на които се основават задълженията и правата им?
- Кой инструктира групата, която отива да извърши арест?
- Каква е целта на филмирането на арестите? Защо не са обозначени датата и часът на филмирането, пазят ли се целите филми и за какво се използват?


Това са част от въпросите, които "Дневник" изпрати в началото на миналата седмица до пресцентъра на МВР с молба за среща с компетентен служител, който може да им отговори.


Поводът да зададем тези въпроси беше скандалът, предизвикан от поведението на градския зам.-прокурор Роман Василев по време на ареста на бившия военен министър Николай Цонев. Отговорите им имат значение не само за преценяване на конкретния случай, но за да е ясно какви са правата на органите на реда и на гражданите в тези ситуации.
"Моментът не е подходящ за въпроси"


Получихме устен отговор от пресцентъра на МВР, че не е възможно засега да осигурят служител за искания разговор, моментът не е подходящ. Висш служител на министерството каза неофициално, че подобен разговор "ще продължи да нагнетява напрежение, което не е желателно в момента".


Арестите - по буквата на закона


В следващите дни от неофициални разговори със служители на МВР, пожелали анонимност, стана ясно, че МВР няма специален писмен регламент, който да описва единствено как се извършва задържането под стража. Правилата са заложени в Закона за МВР, в Правилника за приложението му и в една инструкция.


Преди години е съществувала наредба, но е била отменена през 2002 г. при поредните реформи във ведомството, обясни Николай Радулов,  секретар на МВР по времето на министър Богомил Бонев.


Съществува обаче един съвсем актуален документ, публикуван в брой 78 на  "Държавен вестник" от 2 октомври 2009 г. -  "Инструкция I3 - 1711 от 15  септември 2009 за оборудване на помещенията за настаняване  на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях". В нея има  раздел за задържането под стража, в който са посочени детайлно правата и задълженията при извършването на арестите както на полицейските органи, така и на задържаните.


Всъщност глава втора на тази инструкция и Правилникът за приложение на Закона за МВР (ППЗМВР) възпроизвеждат основните разпоредби на Закона за МВР.


Ако се сравнят начините на задържане под стража, които гледахме във филмите на МВР, и написаните правила, в някои случаи се открива голямо разминаване между разпоредби и практика.


Какви са "правилата" на арестите според тези документи:


За всяко задържане се издава писмена заповед.


"Полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление", Този е общият текст на член 63 на Закона за МВР. Задържането по реда на този закон не може да продължи повече от 24 часа. За задържането се издава писмена заповед,  която се вписва в специален регистър. Какво съдържа заповедта е подробно описано в Правилника за приложение на закона и инструкция I3 - 1711.


Не се уточнява кога се издава заповедта, но в чл. 14 на инструкцията е посочено, че "незабавно след задържането лицето се запознава с основанията и му се разясняват неговите права".  В същия документ изрично се уточнява, че срокът за задържане по реда на Закона за МВР започва да тече от момента, в който е ограничено правото на свободно придвижване, като "точният час се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване". В инструкцията е казано, че задържаният подписва и декларация, в която са посочени правата му.


Задържаният може да обжалва законността на ареста


Това право се осъществява пред административния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс. (Обжалването на мерките за неотклонение, което се извършва по реда на НПК пред наказателния съд, е друг процес.)


Присъствието на прокурор при задържане под стража прави разлика спрямо задържане само от полицаи. Самата фигура на прокурора се приема като гаранция за законността на операцията.


Правото на адвокат - от момента на задържането


Любопитно е, че Законът за МВР, правилникът за приложението му (ППЗМВР) и споменатата инструкция съдържат по-големи гаранции за правото на защита на задържания, отколкото основополагащият текст на конституцията.


В Конституцията например се казва, че правото на защита възниква "от задържането под стража ИЛИ повдигането на обвинение". "Този текст често се тълкува превратно в ущърб на задържания", коментира Иванка Иванова, директор на правната програма на фондация "Отворено общество", която работи по проекти за граждански контрол над полицията.


В ППЗМВР и инструкцията еднозначно е посочено, че в момента на арести полицейският орган е длъжен да осигури възможност на задържания да си извика адвокат. Ако не може, полицаят трябва да му осигури защитник по реда на Закона за правната помощ чрез дежурния оперативен център.


Задържаният има и други по-малко известни права в момента на ареста - например да ползва медицинска помощ веднага, както и да се обади по телефона.


Помощни средства от полицията - само при съпротива


"При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин при:


- противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
- задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган;
- конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица;
- нападения срещу граждани и полицейски органи;
- освобождаване на заложници;
-  групови нарушения на обществения ред."


Това са основните възможни случаи на употреба на помощни средства, описани в чл. 72 на Закона за МВР. А в член 73 законът прави съществена уговорка: "Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя."  И още: "Прилагането на помощните средства се преустановява веднага щом е постигната целта".


В същия закон белезниците са посочени като помощни средства заедно с палките, шоковите куршуми, усмирителните ризи и други. Досега този въпрос не е коментиран: как поставянето на белезниците е хем задължително при всеки арест, хем законът изисква да се употребяват, ако са налице посочените по-горе условия. Но и той не получи отговор на запитването ни в МВР.


"Щом няма отказ да се изпълни разпореждането на полицейския орган, белезниците би трябвало да се поставят на ръцете отпред, само като знак че лицето се задържа под стража. Ако се оказва съпротива, тогава се извиват ръцете назад, за да се сломи тя", твърдят правозащитници.


Според член 72 ал. 3 на Закона за МВР "Редът за употребата на помощните средства се определя с наредба на министъра на МВР". На сайта на МВР такъв документ липсва.


Що се отнася до оръжието, Законът за МВР е категоричен: то се използва само при въоръжена съпротива, заплаха с оръжие, освобождаване на заложници или отвлечени лица.


Тази разпоредба не противоречи на практиката при арестуване на заподозрени полицаите да носят и да насочват оръжие, единодушни са различни тълкуватели на Закона за МВР.


"Принципът обаче е ясен, казва Николай Радулов: трябва да има съпротива или поне отказ за съдействие и съответстващо действие. Трябва да има заплаха с оръжие  или обосновано предположение, че заподозреният може да извади оръжие, а не да се държи насочен пистолет зад гърба на някой, който е на колене със заключени белезници", добавя Радулов.


"Легни" и "На колене" - ако няма съпротива, попадат ли под ударите на Европейска конвенция за правата на човека?


"Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение", гласи чл. 29 на Конституцията.


"Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание", се казва в член 3 на Европейска конвенция за правата на човека, която е  част от вътрешното ни право и по която съди Европейският съд в Страсбург.


А в чл. 31 на Конституцията пише: "Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието."


Как обаче да се извърши задържане на лица, за които има данни, че са извършили тежки криминални престъпления, убийства и отвличания? Ами полицейските органи ще им заповядат да легнат на земята и щом е видно, че заповедта се изпълнява, няма нужда от блъскане, тръшкане, влачене, натискане на глави, от което може и беля да стане, казват запознати с практиката по задържането.


Иванка Иванова коментира: "Аз смятам, че когато един човек видимо не оказва съпротива на задържането, но въпреки това правоохранителните органи го принуждават да падне на колене и след това да легне на пода, и му поставят белезниците на гърба, вместо отпред, като при това му крещят, а цялата сцена се заснема и излъчва по медиите, това представлява нечовешко и унизително третиране. И е нарушение на чл.3 от Европейската конвенция за правата на човека."


Филмирането на арестите  - безполезно за правосъдието, показването на лицата - нарушение на конституцията


"Филмирането на задържането под стража се прави отдавна на запад, там се записват и разпитите, но записите са с тайминг-код и са обезпечени с всички гаранции, че по тях не е имало намеса. Целта е да послужат като доказателство, че не са нарушени правилата при арестите. Ако по-късно в процеса адвокати възразят, полицията и прокурорът вадят записа. Докато филмите на нашето МВР не могат да послужат за такава цел, защото са рязани и лепени", обяснява Николай Радулов, който беше сред малцината и то бивши служители на МВР, които през седмицата коментираха как се извършват арести.


Остава въпросът ако видеоматериалът от МВР е монтиран допълнително за какво служат тези филмчета, освен за медийно излъчване? 


"Адмирирам усилията на държавата да се бори с престъпността, но не разбирам как заснемането на лицата на арестуваните помага на тази борба", коментира Михаил Екимджиев, председател на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека.


"Прекалената публичност на ареста, ако е последвана от сравнително таен процес, се превръща в сериозен проблем на съдебната система", казва Иванка Иванова, имайки предвид делото за бившия военен министър, което беше внесено още от самото начало засекретено в съда за разглеждане на мярката за неотклонение.


Юристи коментираха няколко пъти през последната седмица, че МВР и прокуратурата мощно огласяват и показват задържането под стража, а същевременно засекретяват делата по начин, който затруднява съда да разглежда представените доказателства в открит процес.


"В правовите държави е обратното - арестът се извършва сравнително дискретно с всички гаранции за спазване на процесуалните правила, а след това всички доказателства по случая се показват и обсъждат в един публичен процес", коментира Иванка Иванова.


При липса на отговори от страна на МВР, се обърнахме към адвокат Калин Ангелов за коментар по темата.

Коментари (54)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на сартр
  сартр
  Рейтинг: Неутрално

  !-да води поне 3 тв екипа! 2-да нахлуят като шайка разбойници посреднощ! 3-Да викат с насочени автомати лягай долу, не мърдай , ще стреляме и т.н "4-да лежиш с белезници на пода , а 20-30 спецполицаи да те охраняват! 5-Да е измислено име на операцията по задържането от боко тиквата и от мухата ЦЕце!

 2. 2 Профил на сартр
  сартр
  Рейтинг: Неутрално

  6-да си твърдо убеден, че след необходимия медиен шум, на втория ден ще те пуснат! Без извинения! Ако арестът не е бил достатъчно атрактивен-може и пак да те арестуват! Само не се плаши....

 3. 3 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: Неутрално

  Браво, ей-това е вече журналистика!

 4. 4 Профил на Бандюга
  Бандюга
  Рейтинг: Разстроено
 5. 5 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: Разстроено

  Мен вече седмици наред сън не ме хваща от мъка за алексей, наглите цонев и всички други невинни жертви на безобразната ни държава...

 6. 6 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Какви са "правилата" на арестите според тези документи:

  За всяко задържане се издава писмена заповед

  "Полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление",


  КОИТО ИМА ПРОБЛЕМИ ДА ЧЕТЕ КАКВИ СА ПРАВАТА МУ!!!!

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 7. 7 Профил на Здравен Министър
  Здравен Министър
  Рейтинг: Весело

  и не забравяйте- Усмихвайте се - снимат ви

 8. 8 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1316 Гневно

  Абе, хора,
  вижте как се държи прокурора!
  Докато МВР-то
  може да те прати на небето!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 9. 9 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: Разстроено

  Браво на журналистката!
  България лека полека започва да се превръща в една истинска "Ченгеджийница".
  Аз съм "ЗА" това разбойниците да са в затвора, но "НЕ" чрез методите, които прилага Сталин Цветанов!
  Дали вече не трябва да се страхувам, че ще бъда третиран като престъпник, само защото изразявам несъгласие с дейстията на МВР!

 10. 10 Профил на Варна
  Варна
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Поздравления за адекватната реакция, Дневник и момента, за разлика от казаното от пресцентъра на МВР, е точно подходящ за подобни въпроси...
  Като искам трилър, набавям си такъв по мой вкус, а не фелдфебелщината при задържане на когото и да е, нито унизителните жалки сценки от последните сапунки за ред и законност в България!

  " Бъдете промяната, която искате да видите в света" М.Ганди
 11. 11 Профил на Deep Blue
  Deep Blue
  Рейтинг: Неутрално

  трябва да се напише закон какво гражданите трябва да правят
  когато ги задьржат полицаи
  както вьв филма боговете сигурно са полудели
  да падат на земята и само глухите на стан и шевната машина не разбират нищо и си тьрсят конеца да си изтакьт сукното и дошият дрехите

 12. 12 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1002 Любопитно

  Чета статията и си мисля, че е хубаво, че не само аз си мисля такива неща.
  Нещо ме налягат въпроси напоследък:
  Как се наричаха тези, които не спазват закона?
  А тези ,които преследват тези,които не спазват закона?
  А тези, които не спазват закона, когато хващат тези ,които не спазват закона?
  А тези, които газят конституцията, когато преследват тези ,които газят закона?
  А тези, които са на върха на държавното ни управление и нареждат и приветстват погазването на закон и конституция.
  А колко ще просъществува една такава милиционерско-мутренско-фатмашка демокрация в Евросъюза?
  А как ще гледаме в очите демократична Европа?
  А как ще гледа на нас демократична Европа?
  А не вървяхме ли двадесет години към демокрация, за да се върнем към тоталитаризъм?

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 13. 13 Профил на Xa!
  Xa!
  Рейтинг: Неутрално

  Какво сте ми зачели разни правилници и наредби? Прочетете НПК. А на Цветанов съм му почитател, ама да прочете и той НПК-то.

 14. 14 Профил на .
  .
  Рейтинг: Весело

  До коментар [#1] от "сартр":

  Тебе маи са те сритвали а крадецо. Във кафеза и ком. ли имате че си се разревал . Дръж се мъжки бе болшевк

 15. 15 Профил на Мани (опозиционер)
  Мани (опозиционер)
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Много добра статия на автора!
  пп: Дневник, пуснете статията и след 3 дни. Със заглавие "Какво е длъжна да НЕ прави полицията....."

  Свобода за СЛАВЕНА!
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на .
  .
  Рейтинг: Гневно

  Има ли някои задържан които не е ЗАСЛУЖИЛ питам или за вас крадците ,измамниците , убиици, трафиканти , рекетйори и др. измет са нормални хора и трябва да се отнасят нормално към тях. Защитаващите ги и те са престъпници , после търсете нормално общуване по форумите .Няма да го намерите аз със престъпници не общувам и отношението ми към вас е такова каквото си заслужавате , червена измет

 18. 18 Профил на ANTI
  ANTI
  Рейтинг: Весело

  Длъжни са най-малкото да спазват правиалника,да следват полицеиския наръчник и да не нарушават правата на задържания,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО,НООООООООООООО ТЪЙ КАТО БЪЛГАРСКИТЕ чЕНГЕТА СА ПРОСТА ЕДНА ШАЙКА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ,НЕКОМПЕТЕТНИ,безмозъчни,ШИМПАНЗЕТА НЕ ОчАКВАЙТЕ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА.

 19. 19 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#16] от "FoX":
  На страната на закона? Закона е за всички, а когато не го спазват тези, на които им е служебно задължение да го прилагат става страшно. Прокурор, който е там да следи за спазването му го потъпква, какво ти говори? Безхаберие в най-добрия случай. Може би си гледал американски филми, там първото нещо което казват не "Тъй като си абсолютен престъпник......", а "Имате право да мълчите, ако говорите може да се използва срещу вас, имате право на адвокат, ако не можете да си позволите ще ви бъде назначен служебен...."

 20. 20 Профил на Bai Ganio
  Bai Ganio
  Рейтинг: Неутрално

  "Моментът не е подходящ за въпроси" - ми яжте ми патладжана !

 21. 21 Профил на schutzengel
  schutzengel
  Рейтинг: Неутрално

  Изложеното в статията е погрешно оринтирано. Тя се опитва да акцентира върху теоретичните основи на нашите права. Правата ни всъщност са следните:
  1. В момента ареста полицията следва да ви обясни какъв престъпник сте - кардинален, генерален, по презумпция, по наследство , по партийна принадлежност или по принцип.
  2. Ако имате скъп часовник на ръката полицията има право да ви бие само по главата.
  3. При просването ви на пода имате право да заемте по - удачна позиция за да хванат камерите в желания от вас ракурс, напр. левия, респектвино десния ви профил.
  4. Три минути преди да бъдете проснат имате право на макиаж и безпалтно ползване на коафьор, който може да бъде и на извънщатна бройка в МВР. Забележете - по време на ареста нямате право да споменавате предпочитаната от вас марка пафюм - това е форма на скрита реклама и наказва според Закона за електронните медии.
  5. Имате право на сутрешен тоалет преди да ви разбият входната врата.
  Полезен съвет - напишете си за всеки случай завещанието и се обадете на старите си гаджета за да изясните някои недоразумения във вашите взаимоотношения. Човек никога не знае.

 22. 22 Профил на piandurnik
  piandurnik
  Рейтинг: Неутрално

  То е ясно, че няма да има осъдени, поне да има филмирани задържания с исползване на всички възможни помощни средства и повече физическа сила. То и без друго това ще им остане на престъпниците, като възмездие за престъпленията...

 23. 23 Профил на nana
  nana
  Рейтинг: Весело

  Все пак ние не сме правова държава. Тук всичко власт имащо, е от племето на индианците. Каручката се опитва да тегли коня, който дори понякога не е и впрегнат.
  Публичните записи освен да демонстрират невежеството на прокурор и барети, не служи за друго. Браво!!!

 24. 24 Профил на muncho
  muncho
  Рейтинг: Гневно

  До коментар [#17] от ".":

  Кой е ЗАСЛУЖИЛ решава съда бе боклук!
  А работата на полицията, за която и се плаща от данъците на всички е ДА ПРИЛАГА ЗАКОНА, а не да го нарушава! Разбрали бе боклук? Наказания налага СЪДА, а не полицая!

 25. 25 Профил на Неутрален
  Неутрален
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#12] от "mi6osp"

  Следва ли от пост-скриптума, че ми6ор е глупав за дълго?

 26. 26 Профил на ай
  ай
  Рейтинг: Неутрално

  Да говорим сериозно: Аз на мястото на Цветанов моментално бих уволнил дисциплинарно шефа на акцията, защотот докато се мотаят с певеца, дават възможност на истинския човек, подлежащ на арестуване да се укрие. Вероятно живее в същата сграда или наоколо. Второ: вкарва държавата в разходи по ремонта на Аврамов. Трето: Може и да го е направил нарочно по две причини - да осигури време на този когото наистина трябва да арестуват (например да унищожи важни улики); да злепостави полицията и лично министъра, който във всички случаи като политическо лице отнася негативите. Значи трябва да се уволни и разследва!

 27. 27 Профил на Българин
  Българин
  Рейтинг: Неутрално

  Статията е добро начало към корегиране на нередности.
  Добре би било медиите да задават и други важни въпроси като – гаранции за защита на личните данни – биометричните данни, че няма да те да бъдат поставени някъде.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на пенче
  пенче
  Рейтинг: Неутрално

  Да не преувеличаваме, реакцията на Дневник не е супер актуална и всъщност е закъсняла с години.... Не ми се вижда и достатъчно унищожителна, имайки предвид, че всеки ден полицаи си вършат зле работата а ние СИ ИМАМЕ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО СА НИ НЕОБХОДИМИ. Само, дето не може да ги реформираме и да изпратим 'милиционерите' и дс агентите в шеста глуха. Тогава, полицаите ще могат да бъдат обучавани и ще работят ефективно.
  Нямали човек, който да отговори на въпросите... а такива дето да преследват хора от форумите имат, нали?!
  И какви са тия безкрайни простотии - питат ви по закон за достъп до публична информация. Всичките неща, които са ви питали, имат право да ви пита. Ако не сте пълни идиоти, би трябвало да спазите закона и най-малкото да отговорите в кратък срок писмено. И ЗА СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО ви плащаме заплатите, не само за да изглеждате и да се държите като мутри.
  ВИЕ СТЕ СРАМ!!!

 30. 30 Профил на muncho
  muncho
  Рейтинг: Весело

  До коментар [#28] от "muncho":

  muncho, сине. Иди удари една злобарка пред портрета на Великия Вожд Болен Лидеров да ти мине яда

 31. 31 Профил на червен
  червен
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#17] от ".":
  Дали е заслужил или не - не го решават такива като теб слава богу, поне по законите на нашата държава. Щото не става да преценяваш по презумпция виновността. Ей така днес са разбили вратата и са проснали на пода по погрешка Краси Аврамов /Човека-глас, на който въобще не съм му фен/, но е показателно, че се случва и на случайни хора да попаднат под полицейски произвол.
  А нашите полицаи - това да ти обяснят правата - забрави.
  Те не си знаят своите, та камо ли да са научили и тези за задържаните.

 32. 32 Профил на Ivan.D.
  Ivan.D.
  Рейтинг: Неутрално

  Мдаа... полицията или по скоро полицейщината и милиционерщината са едни от най-сериозните проблеми на страната ни, (и) тясно свързани и с другите най-сериозни: корупцията по високите етажи на властта; корумпираната и тотално компрометираната прокуратура и съд; липсата на лустрация на бивши дс от властта.
  За съжаление се иска мнооого кураж и мнооого професионализъм, за да се справиш с ТАКИВА проблеми а сегашното правителство, дори и да има добро желание, няма капацитета да извърши. До тогава, правата на стотици хора ще бъдат нарушавани, шефове на държавни предприятия ще продължават да ги източват, висши ръководители в правителството ще изработват схеми за лично облагодетелстване и за крадене. Полицаи ще са трайно замесени в престъпни схеми и елементарното спазване на законите и правата на гражданите ще липсват. Неспособността на реформаторите в правителството да постигнат каквото и да било в тази насока, ще определи тоталния провал в борбата с държавническо/администратвната, управленска престъпност. Борбата с дс кликата от парламентаристи, съдии, прокурори и висши ченгета е обречена на провал при невъзможността да ги лишим от властовите им механизми и да ги изпратим в затвора. 1984? - Не, по скоро днешна България.

 33. 33 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: Неутрално

  Цветанцветановщината която заля държавата ще има негативни последици за всички ни. Днес излезе новина, на която като че ли не се обърна достатъчно внимание, а именно драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции в сравнение с миналата година. Динамиката на тези инвестиции е точен показател за оценката на инвеститорите за това в което се превръща България и то не е добро...никак.

 34. 34 Профил на троп-троп ..ха така !
  троп-троп ..ха така !
  Рейтинг: Неутрално

  задържания може да смъкне потури като предупреди предварително за това и след това да се изака пред задържащите го-като господата трябва обезателно да съберат продукцията отходна за анализ и търсене на доказателства веществени.А всъщност човечецът се изакал от притеснение....която задна продукция пред съда ще е доказателство за тормоза упражнен срещу него,за стреса му и..най-малко 1-1 е резултата в мача "обвинение-защита" !!оправдан! така че ,хора в положение на скорошен арест,имайте готовност по всяко време да се изтропате-от полза ще ви е пред съда и процеса...да се изтропате-но продукцията да бъде съхранена като важна улика във ваша полза!

 35. 35 Профил на ГУМАТА
  ГУМАТА
  Рейтинг: Неутрално

  ПОЛИЦИЯТА, КОГАТО ДОЙДЕ ДА ВИ АРЕСТУВА Е ДЛЪЖНА ДА ИДЕ ДА ПИЕ ЕДНА СТУДЕНА ВОДА!

 36. 36 Профил на Хамлет
  Хамлет
  Рейтинг: Разстроено

  Нямаше ли някакви идеи да се учи предмет "гражданско общество или нещо подобно" в гимназията? Е, траябва! Да, знаем после защо има три вида власт, защо те са взимно независими, какви права и задължения имат.. каква е нашата връзка с тях и защо палщаме заплатите на заетите в тях.

 37. 37 Профил на Weingro
  Weingro
  Рейтинг: 787 Любопитно

  The Miranda Warning, известно у нас от филмите, но прилагано в Щатите след случая Ернесто Миранда срещу щата Аризона през 1963:

  "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense."

 38. 38 Профил на Анджи
  Анджи
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#6] от "rodos":"Полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление".Така е ,ама прокурорът Джамбазов оня ден отговаря,че ги арестували и почвали да събират доказателства. Данните не са ли доказателства, или някой нещо си е решил? А ако имат доказателства ,защо след това ги освобождават? Аз като прост човек си мисля,че затова имаме 60 хиляди полицаи,не знам колко си прокурори.Да съберат данни за виновността на някого,да го арестуват,до пратят в съда и на основата на тези данни/доказателства да го осъдят.Тука май полицаите и прокурорите от една страна ,адвокатите от втора,а пък съдиите от трета различни закони четат и прилагат? Не е ли време законът да е един за всички.Тогава се нарича правова,законова държава .

 39. 39 Профил на щуцер
  щуцер
  Рейтинг: Неутрално

  МВР са най-изпадналите простаци от цялото българско общество. Малоумни, корумпирани, тъпи копелета, които могат да живеят единствено ако им бъдат издавани заповеди !

 40. 40 Профил на 5 за 4
  5 за 4
  Рейтинг: Весело

  До коментар [#23] от "nana":Не обиждай индианците.

 41. 41 Профил на големеца
  големеца
  Рейтинг: Неутрално

  Идват у вас и те заковават с белезници, а след това започва ровене в целия ти дом, преобръщат го с краката нагоре, уж че вършат нещо. И хоп след 5 минути правене на бардак в дома ти изведнъж единия от полицаите казва, че е намерил "крек" ...... при условие, че никога не си се докосвал до дрога и дори незнаеш какво е това "крек" те ти лепват някакви обвинения и ти опропастяват живота. Та мисълта ми е, че българските полица и изобщо всички шефове на полиция, съдии и прокурори са най големите КРАДЛИВИ, МАФИОТСКИ, НАРКОМАНСКИ КОПЕЛЕТА В ЦЯЛАТА СТРАНА

 42. 42 Профил на email
  email
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "Моментът не е подходящ за въпроси"

  Ами как ще е подходящ, като не могат да дадат никакъв отговор! А отговор нямат защото нямат писани никакви правила. И понеже нямат правила работят като шайка разбойници. Та затова защото ще им лъснат голите задници "Висш служител на министерството каза неофициално, че подобен разговор "ще продължи да нагнетява напрежение, което не е желателно в момента"." А това напрежение ще се нагнети защото за всеки ще стане ясно, че принципът на работа на МВР е да работят извън закона.

 43. 43 Профил на ravia
  ravia
  Рейтинг: Неутрално

  МВР иска от военните да се качват на военните хеликоптери и да следят за струпване на групи от хора в населените места! Как ви се струва това??? На мен ми мирише на полицейщина от най-висша класа! Къде тук са престъпниците или ние всички до доказаване на противното сем такива?

 44. 44 Профил на rover
  rover
  Рейтинг: 374 Весело

  Аз вече не се учудвам. След като разбрах, че вътрешният ни министър, пардон "отличникът", има МАГИСТЪРСКА степен за...учител по физическо (има го на официалната страница на МС)!

  Там така ги учат - падни, стани, клекни....

 45. 45 Профил на гласчето
  гласчето
  Рейтинг: Неутрално

  Краси, да не са те объркали с Черничкия? Не? Е, него не го закачат, че много знае и по-добре ще изпее арията на клеветата/ истината/ и на някои ще им се стъжни операта. Крайно време е , обаче това да се случи./много моден израз напоследък!/

 46. 46 Профил на стрши серж
  стрши серж
  Рейтинг: Неутрално

  полицията трябва да бие,за да има респект и уважение!!!

 47. 47 Профил на Traio
  Traio
  Рейтинг: Неутрално

  Добре сега журналисти, журналисти бива ама толкова не бива! Защо пишете такива статии? Първо, че полиция може да ви задържи за 24 часа както си иска! Втора, най-много някой да тръгне да се прави на интересен на полицията, щото чел в нета, и да си го изпроси.

 48. 48 Профил на rocketscience
  rocketscience
  Рейтинг: Неутрално

  форума е пълен с глупаци

 49. 49 Профил на НЕДОРАЗБРАЛ
  НЕДОРАЗБРАЛ
  Рейтинг: Весело

  А какви права имат шофъорите, когато ги спрат КАТ - аджии и ги запитат: "Ами к'во пра'им сега..."

 50. 50 Профил на Алекс
  Алекс
  Рейтинг: Любопитно

  Вярно ли е че при ареста на Алексей Петров камерата на МВР е засялка и са го карали да стане и после отново да легне по очи?
  - не
  + да

 51. 51 Профил на ИЦО
  ИЦО
  Рейтинг: Гневно

  ГЕННОМОДИФИЦИРАНА МУТРА - МИЛИЦИОНЕР
  СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ВИЕ ГЛАСУВАХТЕ ЗА ТЕЗИ МУТРИ,
  ДА СА ВИ ЧЕСТИТИ ДИКТАТУРАТА ,ТЕРОРА, ПИНОЧЕТА, ПАРТЕНКАТА, МАРКУЧА ,БОКЛУКА,ПАРЦАЛА И ВСИЧКИ ЦЪРВУЛИ СТЯХ.
  СЕГА ДА ТРАЕТЕ И ДА ТЪРПИТЕ,КАТО НЕ МИСЛИТЕ.
  АКО НЕ УТРЕ В ДРУГИ ДЕН ВАС МОГАТ ДА ВИ ПРОСНАТ НА ЗЕМЯТА ,ДА ВИ ИЗКЪРТЯТ И НАТРОШАТ КОКАЛИТЕ
  ЗА ОПРАВДАНИЕ ЩЕ ВИ ОБВИНЯТ И НАКРАЯ ЗА ВАШ КЪСМЕТ ЩЕ ВИ ОСЪДЯТ.
  ПОРЪЧКОВИ ПРОКУРОРИ И СЪДИЙ ДАЛ БОГ, С ЛОПАТА ДА ГИ РИНЕШ.
  ДА МЕ ОПРОВЕРГАЕ НЯКОЙ ЧЕ МАФИЯТА СИ НЯМА ДЪРЖАВА ? !!!

 52. 52 Профил на ИЦО
  ИЦО
  Рейтинг: Гневно

  ГЕННОМОДИФИЦИРАНА МУТРА - МИЛИЦИОНЕР
  СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ВИЕ ГЛАСУВАХТЕ ЗА ТЕЗИ МУТРИ,
  ДА СА ВИ ЧЕСТИТИ ДИКТАТУРАТА ,ТЕРОРА, ПИНОЧЕТА, ПАРТЕНКАТА, МАРКУЧА ,БОКЛУКА,ПАРЦАЛА И ВСИЧКИ ЦЪРВУЛИ СТЯХ.
  СЕГА ДА ТРАЕТЕ И ДА ТЪРПИТЕ,КАТО НЕ МИСЛИТЕ.
  АКО НЕ УТРЕ В ДРУГИ ДЕН ВАС МОГАТ ДА ВИ ПРОСНАТ НА ЗЕМЯТА ,ДА ВИ ИЗКЪРТЯТ И НАТРОШАТ КОКАЛИТЕ
  ЗА ОПРАВДАНИЕ ЩЕ ВИ ОБВИНЯТ И НАКРАЯ ЗА ВАШ КЪСМЕТ ЩЕ ВИ ОСЪДЯТ.
  ПОРЪЧКОВИ ПРОКУРОРИ И СЪДИЙ ДАЛ БОГ, С ЛОПАТА ДА ГИ РИНЕШ.
  ДА МЕ ОПРОВЕРГАЕ НЯКОЙ ЧЕ МАФИЯТА СИ НЯМА ДЪРЖАВА ? !!!

 53. 53 Профил на черна станция
  черна станция
  Рейтинг: Неутрално

  Браво за статията! Мислех, че вече не са останали хора, които да не ги е страх и могат да мислят.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах