Прокурор обяви, че мимики и жестове скланят към педофилия и зоофилия

Прокурор обяви, че мимики и жестове скланят към педофилия и зоофилия

© Георги КожухаровС уникално постановление по жалба на хомосексуални излезе прокурорът от Пазарджик Стефан Янев - в него обвинителят разсъждава за сексуалната ориентация и заключава, че наблюдаването на прояви на сексуалност, към която според него спадат и състояния като зоофилия, некрофилия и геронтофилия, води до отклонение от собствената ориентация.


Обвинителят е бил сезиран от двама гей активисти - Добромир Добрев и Радослав Стоянов, заради Наредбата за обществения ред и сигурност в община Пазарджик, която през есента забрани "публичното демонстриране и изразяване на сексуална и друга ориентация на обществени места". Текстът беше обявен за дискриминационен от омбудсмана и от Комисията за защита от дискриминация, която нареди на общината да го отмени. Това не е станало и до днес, тъй като тече дело във Върховния административен съд.


Прокурор Янев е посветил становището си от 4 страници на разсъждения за това как сексуална ориентация, различна от хетеросексуалната, е "противоестествена" и твърди, че хората сами избират сексуалната си ориентация и тя може да бъде променяна чрез "агитация" с "думи, жестове, мимики и възклицания, представяне на картини, образи и филми". Освен това обявява класифицираните от науката като сексуални разтройства - геронтофилия, педофилия, содомия, некрофилия, фетишизъм и ексхибиционизъм, за вид сексуална ориентация. 
Обвинителят дава подробни примери, с които да обоснове съществуването на забраната за публично изразяване на сексуалната ориентация в Пазарджик. "Група геронтофили или група некрофили демонстрират подвизите си и агитират местното население като правят презентация на сексуалната си ориентация със снимки, образи и филми на мултимедиен екран пред общината". Група содомисти изразяват и демонстрират сексуалната си ориентация с екзотични животни пред група посетители в зоологическата градина на общината", развихря фантазията си прокурор Янев. Той стъпва на 9 примера, за да заключи, че наредбата в Пазарджик не е дискриминационна, като обяснява, че ще засегне и "хетеросексуални проститутки и хетеросексулани нимфоманки да изразяват ориентацията си и да набират клиенти пред общината".


"Личното невежество на г-н Янев е негов личен проблем, който обаче се превръща в проблем на още 120 000 души, живеещи в община Пазарджик, когато той се опира на него, за да кове обществени правила и да прилага законодателство, което очевидно дори не е чел", заяви Марко Марков от Младежка организация "ЛГБТ действие". "Неговата работа е да спазва законите на страната и да защитава правата на гражданите на Пазарджик, а не да налага псевдонаучни разсъждения, противоречащи на действителността и законите. Фрапиращото невежество и хетеросексизъм в редиците на местното самоуправление и изпълнителната власт в Пазарджик излизат от всякакъв контрол", добави той.Постановление на Окръжна прокуратура - гр. Пазарджик от 17.05.2010 г. Стефан Янев - прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, като се запознах с материалите по преписка Вх. № 927/2010г. на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, Установих: Преписката е образувана по повод сигнал от Добромир Добрев от гр. София до Главния прокурор на РБ, ВАП на РБ и др. адресати срещу чл.14 от наредбата за обществения ред в Община Пазарджик.


От направената проверка се установи, че Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик е приета с решение № 61/27.04.2006г., изменена и допълнена с решение № 211/12.11.2009г. на Общински съвет гр. Пазарджик. Обществените отношения, които са предмет на уреждане на наредбата са посочени в чл.1 ал.1 от нея. Това са общественият ред и спокойствието на гражданите, спазването на морално-етичните норми на поведение, организацията и редът при извършване на търговска дейност, транспортното обслужване, поддържането на чистотата; естетиката, хигиената и зелените площи на територията на Община Пазарджик, с оглед осигуряване здравето, спокойствието и отдиха на гражданите, както и защита на техните права. Като подзаконов нормативен акт тя е от местно значение. Съгласно чл.1 ал.3 от нея разпоредбите й са задължителни за всички физически и юридически лица, които постоянно или временно пребивават или упражняват търговска дейност на територията на общината.


Всяка общност си има свои нравствени правила и норми на поведение. Като общност населението на община Пазарджик има представители в Общински съвет гр. Пазарджик, които са длъжни да следят спазването на тези правила и да ги защитават. За тази цел представителите на населението на общината на основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА са решили да приемат, изменят и допълнят Наредбата за обществения ред в община Пазарджик, като в нея са включили специфични правила, характерни за поведението, защитата и морала на местното население.


В тази посока е раздел II от Наредбата. В него са включени правила, които осигуряват обществения ред, спокойствието на гражданите и морално етичните норми на поведение. В този раздел е включен нов чл.14, който гласи "Забранява се публично демонстриране и изразяване на сексуална и други ориентация на обществени места. Нормата е забранителна, но в същността си охранява морала на населението в общината. За да разберем това, трябва да преминем към изясняване на понятията.


Според обекта на насоченост има различни видове сексуална ориентация. Ориентация на едни индивиди на човешкия род към други индивиди от същия род. Тя включва хомосексуалната, бисексуалната, хетеросексуалната, сексуалната ориентация към стари хора – геронтофилия, ориентацията към деца – педофилия и т.н. Друга ориентация със сексуална насоченост включва ориентация на индивиди от човешкия род към птици и животни – содомия, към мъртви трупове и тела – некрофилия, към дрехи, предмети и приспособления – фетишизъм. Трета сексуалнна ориентация включва насоченост на индивиди от човешкия род към самите себе си – онанисти, маструбисти и ексхибиционисти и т.н.


Ако изходим от естествения закон в природата за възпроизводството на човешкия род по създаване на деца, ще видим, че той е свързан с половото съединяване на индивиди от мъжки и женски род, от което следва, че сексуалната ориентация между мъж и жена с цел създаване на деца е естествена, тъй като отговаря на естествения закон за възпроизводство на рода. Всеки индивид обаче си има право на избор, личен живот и мнение, дали ще си избере естествена или противоестествена сексуална ориентация. Тъй като сексуалната ориентация на индивида е нещо интимно, обикновено тя се споделя с други индивиди или съмишленици интимно. Публичната й изява и демонстрация води до безсрамие, груба откровеност и пренебрежително отношение към обществения морал.


Като изходим от начините на изразяване чрез думи, жестове, мимики и възклицания и начините на демонстриране чрез показване, чрез обясняване по нагледен начин, чрез представяне на картини, образи и филми, чрез поведение, чрез агитиране, предлагане и склоняване, ще разберем, че сексуалната ориентация на показващите се индивиди пред разнородна публика или влиза в конфликт с морала на наблюдаващите ги лица, или отклонява тези лица от собствената им ориентация като ги развращава. Това обаче е пагубно за самото oбщество. Няма значение с каква ориентация е то или с каква ориентация е авторът на изявата. Още по-пагубно е въздействието, когато това става на публични места. Но нека разгледаме няколко варианта на подобни изяви.


Разголени травестити показват атрибутите си пред ученици и деца, минавайки пред училищата и детските градини в общината. Ексибиционисти, онанисти и мастурбиращи със свалени панталони и поли, пипайки се по интимните части, ги показват пред гражданите в центъра на общината. Хетеросексуални проститутки и нимфоманки изразяват своята ориентация чрез агитация и набиране на клиенти пред сградата на общината,


Сдружение от педофили припипва децата, които си играят в градската градина близо до общината или правят голо парти заедно с децата в градския плаж на общината.


Хетеросексуални двойки демонстрират сексуалната си ориентация на рекламни легла пред мебелния магазин в центъра на общината. Хетеросексуални сводници набират лица за сексуални услуги в страната и чужбина по улиците на общината.


Бисексуални тройки, хомосексуалисти и лесбийки демонстрират сексуалната си ориентация чрез показни действия на тревата пред разхождащите се граждани в градската градина на общината.


Група герантофили или група некрофили демонстрират подвизите си и агитират местното население, като правят презентация на сексуалната си ориентация със снимки, образи и филми на мултимедиен екран пред театъра на общината.


Група содомисти изразяват и демонстрират сексуалната си ориентация с екзотични животни пред група посетители в зоологическата градина на общината и т.н.


Виждаме, че само по себе си публичното демонстиране и изразяване на интимната сексуална ориентация на индивида на обществени места се проявавя като форма на разврат. В европейското и националното законодателство липсва признато право на разврат. Развратни действия и поведения се санкционират и от наказателното законодателство.


Правото на мнение, на личен живот, на споделяне на своята идентичност на сексуална ориентация с други индивиди, правото на свободни събрания и сдружения на съмишленици са съвсем друго нещо. Тези права изобщо не влизат в противоречие с текста на чл. 14 от Наредбата, който всъщност представлява забрана за разврат на обществени места. Нормата важи за всички лица, намиращи се на територията на общината, а не за определени кръгове от обществото.


С чл. 14 от Наредбата не се нарушава и правото на протест на индивида чрез митинги, манифестации или демонстраии, тъй като целта на сексуалните прояви пред публика са показен разврат.


Обществената ценност, която се защитава от забраната за показен разврат в чл.14 от Наредбата, е запазване на морално-етичните норми на поведение на гражданиете от общината. В случая не са налице предпоставки за намеса на прокуратурата срещу чл.14 от Наредбата по реда на АПК.


С оглед изложеното и на основание чл.16, ал.1, т.1 от АПК,


П о с т а н о в и х:


Отказвам намеса от страна на ОП Пазарджик по реда на АПК срещу чл.14 от Наредбата за обществения ред в Обшина Пазарджик и прекратявам преписката.


Да се уведоми Добромир Добрев от гр. София.


Копие от постановлението да се изпрати на ВАП на РБ за сведение.


17.05.2010 год, ПРОКУРОР


гр. Пазарджик /СТ. ЯНЕВ/

Ключови думи към статията:

Коментари (197)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  Hermit Bob
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 2. 2 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Ами прав е, че хората си избират сами какви да бъдат. Процентът на хомосексуалистите, които са такива заради хормонални смущения е твърде нисък спрямо общия им брой. Освен това е обезпокоително, че немалка част от хомосексуалистите признават, че са станали такива след като са били изнасилени или е било блудствано с тях, когато са били в пубертета.

 3. 3 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Този прокурор има хъс в него..... да вземат да го пуснат да гони Доган Бей....

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 4. 4 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "педофилия и зоофилия"

  Содомията вече "зоофилия" ли се казва??

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 5. 5 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 857 Неутрално

  Бе те и свирките са противоестествени...

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 6. 6 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#4] от ".dru":

  Според новите трендове от Америка на блудство/разват му викат "содомия"... и аз не мога да свикна с новата мода...

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 7. 7 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Имам чуството, че авторката взима страна в случая. Демонстративното обявяване на "нетрадиционна" сексуална ориентация си е чиста проба агитация, от която най-много страдат подрастващите.

  Как се защитават правата на младите НОРМАЛНИ българи от тая сган, която иска да ѝ бъде позволено да прави свирки по улиците?

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 8. 8 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 616 Весело

  Каква блестяща логика и научна мисъл, каква неподправена загриженост за българското общество... Само се чудя две неща:

  1. Щом "сексуалната .. ориентация ... може да бъде променяна чрез "агитация" с "думи, жестове, мимики и възклицания, представяне на картини, образи и филми" и тъй като не се самняваме, че Стефан Янев е проучил въпроса лично и в дълбочина... дали пък въпросните неща не са му подействали и на него??

  2. Защо бе бате и "хетеросексуланите нимфоманки"... ей това закона няма сърце

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 9. 9 Профил на ras16377431
  ras16377431
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Доколкото разбирам, в Пазарджик са забранили целувките. А към прокурора имам въпрос - колко пъти трябва да го агитирам с фразата "да те шибам в гъза" докато смени сексуалната си ориентация и се надупи?

  gradinko.bg
 10. 10 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  Да внимават пазарджишките момичета, които обичат да вървят ръка-за-ръка из града. Някой бдителен общински полицай може да ги запре за демонстриране на хомосексуална ориентация...

  Боже, Боже! Това ли са промблемите, които интересуват пазарджиклии?!?

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 11. 11 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#7] от ".dru":

  Няма проблеми - всяка държава си има закони забраняващи да си показваш патката на обещ. мяста или пък пронография и разголване... Идва полиция и те прибира.... Иначе щеше по улиците да има всичко , нали ?

  Този прокурор го е ударил на теория.... Май се бори за Нобелова награда...

  Отворете законите и четете... или в Пазарджик се попрекалили с пиенето...

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 12. 12
  rotos
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 13. 13 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#12] от ".dru":

  Ами да така е - ти си най-големият от тях.... нали?

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 14. 14 Профил на Хриси
  Хриси
  Рейтинг: 1631 Весело

  Брейй! Тоя прокурор има доста развинтена фантазия! Да му се неначудиш направо.
  Презентации на геронтофили, демонстрации на зоофили в зоопарка, мултимедийни екрани... Леле-леле, страшен полет на мисълта! о_О

  Some say the end is near, Some say we'll see Armageddon soon, I certainly hope we will, I sure could use a vacation from this bullshit three-ring circus sideshow.
 15. 15 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 748 Неутрално

  Следвайки тази логика, всякакви подсвирквания, следене с поглед, покани за танц, черпене, возене в лъскави автомобили с руси мадами и други прояви на хетеросексуалност би трябвало да са обекта на забраната за публично изразяване на сексуалната ориентация.

 16. 16 Профил на fisting
  fisting
  Рейтинг: 229 Неутрално

  прокуротите с такива глупости се занимават....няма правосъдие в тая страна....да го махнат тоя така наречен прокурор, да го съдят, нещата които е казал са пълни глупости и са за съд...

 17. 17 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 664 Неутрално

  До коментар [#7] от ".dru":

  "Имам чуството, че авторката взима страна в случая."

  Да, точно така звучи статията. И е пример за неустановената идентичност на в. ДНЕВНИК дали е левичарски или десничарски.. Защото правата на гейовете следва да се защитават от левичарска преса. Същевременно, ДНЕВНИК ненужно често дава изява на онзи субект Георги Ангелов със силно десничарските му икономически теории.

  Може би тази разнопосочност говори, че ДНЕВНИК е центристки? Те да кажат.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 19. 19 Профил на lauritzen
  lauritzen
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#7] от ".dru":

  а нямаш ли чувството, че и комисията за защита от дискриминация е взела страна?

 20. 20 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#13] от "KOBOLD":

  До тоя момент не се беше издал. Сега вече си ми ясен!

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 21. 21
  ****

  Този коментар беше изтрит в 12:24 на 12/08/2010 от неговия автор.

 22. 22 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#20] от ".dru":

  Аз съм си само обикновен чикиджия (мнозинството от хората)... нищо по-специално....

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#23] от "The Stig":

  Ами аз това викам - шибан народ...

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 25. 25 Профил на edin slep
  edin slep
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Ей, това либералното общество какви ядове носи. Не искам педалите да си демонстрират педерастията по улиците. Същото е, както и с демонстрацията на мачизъм - гол до кръста шопар с шепа космалак под мишниците. Ама, ако пък се прекали с ограниченията ще стане пак лошо - може да забранят на мацките да ходят с къси поли или с деколтета. Та полечка, да помислим до къде може да се стигне.
  Все пак - педалите да не се фукат, егати модата.

  preklara rara
 26. 26 Профил на Strygalldwir
  Strygalldwir
  Рейтинг: 673 Неутрално

  Бре, от кога на прокурорите им влиза в работата да правят медицински диагнози?

  Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 27. 27 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 616 Весело

  До коментар [#17] от "Sir Humphrey":

  Ами политическия спектър се дели на 4: ляво-дясно по икономически въпроси, и либерали-консерватори по социални. Дневник и Капитал са дясно-либерални вестници. В случая не става дума за публичната проява на хомосексуалност, а за публичната проява на олигофрения на един държавен служител и мисловната му диария-обяснение, защо не трябва да спазва закона и да си свърши работата.

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на krassss
  krassss
  Рейтинг: 222 Весело

  До коментар [#10] от "Athanatos":

  Простотия и невежество лъха от цялата тази история в Пазарджик.
  Проявени в 100% чист популизъм.
  Сякаш децата им не могат да попаднат на порно в интернет било то гей или хетеросексуално, но къде сте господин прокурор ... желаем да чуем вашите блестящи главоблъсканици по въпроса.

  sunshine ... moonlight ... good times ... boogie
 30. 30 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Няколко корумпирани политици от една неонацистка партия и техните видиотени подлоги се опитват да отвлекат публичното внимание от реалните проблеми на местната власт (а вероятно и от имуществени злоупотреби), възползвайки се от неграмотността, конформизма и инстинктивната хомофобия на голяма част от българското общество. Пясък в очите. А правата на личността, по стара българска традиция, отиват на майната си.

  А цитираните твърдения на въпросния "прокурор" са напълно достатъчни той да бъде освидетелстван като шизофреник-параноик.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 31. 31 Профил на Швейк
  Швейк
  Рейтинг: 457 Неутрално

  "... обаче се превръща в проблем на още 120 000 души ..."

  айдееее, всички 120 хиляди жители на Пазарджик бяха обявени за педераси! всъщност таково ограничение засяга само "правата" на организаторите на прословутите паради.

  свобода е да можеш да правиш секс с когото поискаш и единственото условие да е съгласието на партньора. "правото" да ПАРАДИРАШ със сексуалната си ориентация накърнява правата на другите да имат различна от твоята ориентация и изрично е ограничено в Конституцията на РБ.

  партия ГРОБ - Граждани за Разсипване и Обиране на България. да ни е честит цар Боко Първи, цар на всички български тиквеници и на чичковите червенотиквеничета.
 32. 32 Профил на Karla Miyagi
  Karla Miyagi
  Рейтинг: 1391 Весело

  Ехей , дами и господа , замислете се над един страничен въпрос - вие , с вашите данъци плащате заплатата и привилегиите на един очевиден олигофрен - прокурора. Това бедно духом същество за половин час проучване в 2-3 "патриотични" сайта е спретнало такъв буламач от недомислици и откровени лъжи , че всеки нормалномислещ човек би трябвало да се отврати от него. В сравнение с тоя чук , позиращите гейове стават направо симпатични (може би това е и целта на латентният гей-прокурор)!

  Klaatu Barada Nikto!
 33. 33 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  ЕЙ, АМАН ОТ ПЕДЕРАСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ИМ.

 34. 34 Профил на Николай Ангелов
  Николай Ангелов
  Рейтинг: 8 Весело

  И това доживяхме, така е Евгени Минчев като напусна ПЗ само задръстеняци останаха там))))

  аман от комунисти
 35. 35 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Любопитно

  И прокурора е човек.

  И прокурора може да има мнение и виждане за нещата.

  КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА? Е не може всички да обожават и да свалят шапка на "креативното" гей общество ...

 36. 36 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Любопитно

  До коментар [#17] от "Sir Humphrey":

  "...неустановената идентичност на в. ДНЕВНИК дали е левичарски или десничарски.. Защото правата на гейовете следва да се защитават от левичарска преса"

  --Правата на гейовете (или правата на онкоболните, или майките с деца, или на служителите на градския транспорт) са права на личността. Нито една съвременна партия в Европа, лява, дясна или центристка, не би си позволила да забранява на гейове да се държат ръка в ръка на публични места. Камо ли публично да разпространява подобни умопомрачени изродщини.

  Това между другото хора като Костов много добре го разбират, поради което ДСБ е единствената парламентарна партия, която се е обявила в защита на гражданските права на гейовете, въпреки че е консервативна. Това показва принципи, каквито примерно Станишев (който навремето публично изрази своето неодобрение от първия Прайд в София) и "либералите" от ДПС и НДСВ нямат.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 37. 37 Профил на Николай Ангелов
  Николай Ангелов
  Рейтинг: 8 Весело

  Травестити показващи генеталий, тройки търкалящи се по тевата и нимфоманки пред общината-невероятно. Не се втурвайте кум ПЗ-там убеден съм няма сексуална революция, а просто много глупав прокурор.

  аман от комунисти
 38. 38 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#36] от "WOI":

  Гейовете имат право да парадират.

  Обществото има право да не одобрява парадирането им.

  Идеален баланс.

 39. 39 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Весело

  До коментар [#38] от "bamamamu":

  Точно така! Но мнозинството няма право да забранява малцинството и неговото "парадиране". Правата на личностна изява са гарантирани в Европейската конвенция по правата на човека от 1950 (ПЕТДЕСЕТА!) година, която България е ратифицирала. Жалко, че "прокурори" като тоя селски кретен не разбират от закони.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 40. 40 Профил на АК
  АК
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Прав си Швейк, в спалнята си нека правят каквото си искат, но площада е на всички.

  Публичните гей-прояви обслужват единствено комплексите за малоценност на индивиди с разстройство в инстинкта за възпроизводство. Нека се самозалъгват на воля, но защо очакват публиката да лицемерничи? Свободата на съвестта е гарантирана от Конституцията:
  Чл. 37.
  (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. ....
  (2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

 41. 41 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#39] от "WOI":

  Обичай равенството, прегърни многообразието (демек педерастията)!

  Мне, мерси ... имам право да не харесвам педерастията, нищо ще 50 НПО-та ще ми скочат на врата, че дискриминирам, че съм хомофоб, фашист, опасен социопат ...

  Е това е проблема, ето това най-много дразни. Отнема ми се правото да НЕ одобрявам.

 42. 42 Профил на Axl_Rose
  Axl_Rose
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "мимики и жестове скланят към зоофилия" - хм... Какъв жест трябва да направи някое животно, че да ме предизвика да го......
  Кметът на Пазарджик не е от най-умните, нали? Не, че ми харесва да гледам по улицата прегърнати и целуващи се мъже (срещу прегърнати и целуващи се момичета нямам нищо против ) но тази забрана е прекалена. Кметът държи да покаже, че се грижи за морала на града си - добре! Но на сегашният етап това са бели грижи. Моралът се възпитава в семейството и ако това възпитание е успешно, децата не биха се повлияли от това, което виждат на улиците.

  http://www.youtube.com/watch?v=E9VhD4SccSE
 43. 43 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#40] от "АК":

  Решението на властите в Пазарджик пряко ограничават правата и свободите на съвсем конкретни граждани и, в съчетание с истеричните и клеветнически провокации на Стефан Янев, застрашават тяхната сигурност и обществения ред.

  А инсинуациите на Стефан Янев, че гейовете застрашават "народното здраве" са смехотворни. Първо, сценариите за публични презентации (с Пауърпойнт?) на зоофилия в центъра на Пазарджик са подигравка с човешкия разум. И второ, от гледане не се става гей, както всяка авторитетна здравна, прихологична, психиатрична и научна организация по света неведнъж е потвърждавала. Така че ако господин Янев изпитва сексуална възбуда когато види двама мъже да се държат в ръце, причините са си в него и той не би трябвало да се срамува и страхува от това!

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 44. 44 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  До коментар [#39] от "WOI":

  Правата на личноста НЕ МОЖЕ да се да стават групови!

  Няма такова нещо като "права на майките", "права на пенсионерите", "права на онкоболните", "права на малолетните".

  Няма и не може да има "права на хомосексуалистите", защото автоматично трябва да има и "права на хетеросексуалните"!

 45. 45 Профил на krassss
  krassss
  Рейтинг: 222 Неутрално

  До коментар [#44] от "k":

  няма такава дефиниция като "права на хетеросексуалните" защото те НЕ са малцинство.

  sunshine ... moonlight ... good times ... boogie
 46. 46 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Весело

  До коментар [#41] от "bamamamu":

  "Е това е проблема, ето това най-много дразни. Отнема ми се правото да НЕ одобрявам."

  --И кой ти го е отнел това право? НЕодобрявай си колкото искаш, щом ти прави кеф! Но не бъркай правото да одобряваш и да не одобряваш с "правото" да налагаш мнението си над другите и да анулираш техните граждански права (което право ти нямаш).

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 47. 47 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Имам една молба към противниците на прокурора - някой да ми обясни защо хомосексуализмът е масово разпространен в определени територии и епохи, а в други - хетеросексуализмът? Очевидно причината не е в обществото и неговите порядки, а в хормонални смущения, породени от някой спартански Чернобил, примерно, за който не съм чувал. Благодаря предварително на всички, които ще обогатят познанията ми по история и география!

 48. 48 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#44] от "k":

  "Правата на личноста НЕ МОЖЕ да се да стават групови!"
  --Естествено, че всяка личност има своите права, но това не пречи на тази личност да общува с други личности, заедно с които да организира група (движение, клуб, партия), в която заедно да отстояват тези права. С това правата не стават "групови", напротив, те си остават права на всяка от тези личности. Не виждам какво толкова объркващо виждаш в това.

  "Няма и не може да има "права на хомосексуалистите", защото автоматично трябва да има и "права на хетеросексуалните"!"
  --Ами рабира се, че хетеросексуалните граждани имат своите права. Долкото ми е известно, никой не им ги е отнемал!

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 49. 49 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Любопитно

  До коментар [#47] от "usero":

  "Очевидно причината не е в обществото и неговите порядки"

  --Така ли? Ами ти как ще обясниш в такъв случай "факта" (според Махмуд Ахмадинеджад), че в Иран няма хомосексуални?

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 50. 50 Профил на Axl_Rose
  Axl_Rose
  Рейтинг: 8 Весело

  "Трета сексуалнна ориентация включва насоченост на индивиди от човешкия род към самите себе си – онанисти, маструбисти и ексхибиционисти и т.н." - този бисер едва сега го забелязах. Не знаех, че маструбацията е вид сексуална ориентация. Също така мислех, че маструбация и онанизъм е едно и също. Колко много полезни неща може да научи човек от една прокурорска заповед.

  http://www.youtube.com/watch?v=E9VhD4SccSE
 51. 51 Профил на АК
  АК
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Индивиди с разстройство в инстинкта за възпроизводство не са пълноценни индивиди в биологически смисъл и не виждам повод за парадиране.
  Нека парадират и се гордеят с артистичност, с интелигентност, но да парадират със сексуалните си предпочитания - това предизвиква единствено съжаление.
  Хората харесват артисти като Джордж Майкъл или Елтън Джон заради прекрасната им музика, а не за това което правят или не правят в спалните си.

 52. 52 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#46] от "WOI":

  Еми прокурора е изложил обоснованата си позиция по въпроса. Обективна или субективна е тя?

  Ако е субективна, какво? Да го хвърлим на кладата ли? Защо?

  Задето не иска децата му да виждат геьове, които се натискат в парка?

  Въпроса е спорен.

 53. 53 Профил на Axl_Rose
  Axl_Rose
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#48] от "WOI":

  "хетеросексуалните граждани имат своите права. Долкото ми е известно, никой не им ги е отнемал!" - а какви права са отнети на хомосексуалните граждани? Забранено им е да посещават магазини, ресторанти, училища и други, заедно с хетеросексуалните? Лекарите отказват да ги лекуват? Нямат право да работят заедно с хетеросексуални? Имат отделни тоалетни, автобуси и таксита, за да не се смесват с хетеросексуалните? Забранено им е да правят секс с когото си поискат?

  http://www.youtube.com/watch?v=E9VhD4SccSE
 54. 54 Профил на Hermit Bob
  Hermit Bob
  Рейтинг: 450 Неутрално

  убийците също имат права - обаче това не значи, че е хубаво да убиваш. Гейовете са хора и заслужават подкрепа като хора, но гейщината им е отвратителна, развращаваща и е редно да бъде възпирана по всякакъв начин като всяко престъпление срещу човечността

 55. 55 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#51] от "АК":

  Точно в десетката.

  Принципно никой не се интересува от гейовете.

  Сами предизвикват шума около себе си. Нарочно. Шума ги легитимира.

  Понеже ако го няма този шум осъзнават че са незначителни и объркани. 56. 56 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#53] от "Axl_Rose":

  Забранено им е да се показват на публични места. Забранено им е (примерно) да целунат партньора/ката си или да го/я държат за ръка на обществени места. И (което всъщност е в основата на закона), забранени са им демонстрации от рода на софийския Прайд. Което, както вече споменах, е в пряко нарушение на ЕКПЧ (1950г.). Ако у някой наивник бяха останали каквито и да било съмнения относно това дали рестрикциите са насочени към всички или конкретно към гейовете (което нарушава и законите против дискриминацията), то малоумните излияния на прокурора окончателно ги разсеяха.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 57. 57 Профил на ot4eto
  ot4eto
  Рейтинг: 506 Неутрално

  бамамаму, така ли? Ако кандидатстват двама за работа и знаеш че единия е гей, кой ще избереш? На професионален принцип ли ще ти е избора или защото не искаш "педали" в офиса? Като кажеш на някой "педерас" обида ли е това? Значи те трябва да крият това което са, само за твое удобство, така ли?
  Гей парадите ще спрат, когато на хората приемат че да си гейовете нормално и без много емоции. Така както приехме че жените може да са ни равни на мъжете, въпреки хилядолетната съпротива и потисничество от наша страна.

 58. 58 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#52] от "bamamamu":

  "Еми прокурора е изложил обоснованата си позиция по въпроса. Обективна или субективна е тя?"

  --Позицията му може да е всякаква, но тя НЕ Е обоснована с никакви авторитетни сведения. Всеки професионалист и всяка компетентна международна организация биха се изсмели на неговите твърдения.

  Прокурорът в качеството си на частно лице има право на всякакви субективни виждания. Ако прецени, че луната е направена от швейцарско сирене, мен това хич не ме засяга. В качеството си на длъжностно лице обаче, прокурорът е длъжен да обосновава твърденията си с обективни сведения, което той в своята възбуда е пропуснал да стори.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 59. 59 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#49] от "WOI":"Ами ти как ще обясниш в такъв случай "факта" (според Махмуд Ахмадинеджад), че в Иран няма хомосексуални? " ________

  В Иран са открили начин да ги лекуват - залепват им задниците, за да изолират пътя на проникване на заразата. Имаше и видео в нета, ама ме мързи да го търся.

 60. 60 Профил на Hermit Bob
  Hermit Bob
  Рейтинг: 450 Неутрално

  отчето - ама що си мислиш, че сме некви дечица от детската градина - именно гейовете са толерирани не само за работа почти навсякъде. След евреите са сигурно най-толерираната и много, ама много здрава секта, която почти не дава пиле да прехвръкне към крепостите на властта

 61. 61 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#56] от "WOI":

  Ама пич те не са забранени само за гейовете, забранени са и за геронтофилите, ексцибиционистите, педофилите, зоофилите, нацистите ... онанистите и канибалите ако щеш!

  И куп други. т.е. закона не е специално срещу гейовете.

  Ама, много криво ги гледате нещо.

  Ето това е "шума" за който говоря.

 62. 62 Профил на Axl_Rose
  Axl_Rose
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#56] от "WOI":

  "Забранено им е да се показват на публични места." - тоест? Нямат право да излизат на улицата денем, за да не ги виждат хората?

  http://www.youtube.com/watch?v=E9VhD4SccSE
 63. 63 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#62] от "Axl_Rose":

  Ами аз не ща да ги гледам например. Значи е прав прокурора - защитава ми интересите.

  Майтапя се разбира се - наредбата е супер-тъпа. Въпросът е защо пак срещу нея скочиха обратните, а не някой друг? Ама като ги гони параноята, че всички ги преследват, накрая наистина всички ще започнат да ги преследват.

 64. 64 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Весело

  До коментар [#62] от "Axl_Rose":
  --Много добре знаеш какво имам предвид. Ако искаш да водм някаква смислена дискусия, не се прави на ударен.

  До коментар [#57] от "ot4eto":
  "Значи те трябва да крият това което са, само за твое удобство, така ли?"
  --Ами разбира се, в противен случай много гръмко ще му се спука илюзията за превъзходство. Те затова и кряскат срещу равните права и ЯВНОСТТА всевъзможни фашизоиди, щото осъзнават, че каменната ера клони към своя край, а с нея и тяхното господство.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 65. 65 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело

  А бурка трябва ли да си сложа? ... че и нимфоманките, лошо, лошо, този прокурор същински Фройд го раздава

 66. 66 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Любопитно

  До коментар [#63] от "Alien":

  Как така хем си съгласен, че наредбата е "супер-тъпа", хем се чудиш защо хомосексуалните (които са нейна жертва) били скочили срещу нея?

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 67. 67 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Аз съм за тотална забрана... и най-вече на сочните български псувни, защото именно те най-вече подбуждат младо и старо към ненормален живот.... шибаняците му с шибаняците... маамаим...

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 68. 68 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#61] от "bamamamu":
  Проблемът в случая е включването на хомосексуалните в този списък. Но явно не го разбирате. Хетеро-, хомо- и бисексуалността, съгласно възгледите на съвременната холистична хуманитарна наука, са равностойни и нормални форми на полово и романтично влечение и изразяване. Те са толкова същностна част от личността, че няма как - и не е редно - проявата им под каквато и да е форма, освен публично-порнографска, да бъде регулирано. Ето това е проблемът. Формулировката на наредбата така, както е написана в момента, дава път за легитимиране на практики и нагласи, третиращи ориентираните към своя пол граждани и данъкоплатци като "втора ръка". Това е дискриминация. Самата наредба може и да е неутрална, но приложена на практика не би била, защото никой не разглежда публичното изразяване на хетеросексуалността (например държане за ръка или целувка) като нередно и нежелано. Тук вече идва неравнопоставеността.

  До коментар [#53] от "Axl_Rose":
  Аксел, да, някои от тези неща са забранени от отношението на самите хора. Аз съм бил гонен с мой партньор от заведение, защото сме се целували вътре. Мои приятели са имали проблеми с колеги и работодатели, защото не са криели, че са хомосексуални. И не, не бих се хванал за ръка с човек от моя пол на улицата, защото двама мои познати по такава причина са били нападнати от скинари. Така че не ми обяснявай с реторични въпроси кое как е, защото това, че в закона не пише "убийте ги с камъни" все още не значи, че сме в рая на демокрацията и толерантността. Подобни текстове, макар и в подзаконов нормативен акт, дават сигнал към обществото, че не е ОК да бъдеш гей и да не го криеш.

  И сега ако ми зададе някой тъпоумния въпрос "Ама хетеросексуалните защо не парадират" ще кажа само, че хетеросексуалността е статукво на лицата по презумпция. Ние по подразбиране третираме хората около нас като хетеросексуални, защото единствено хетеросексуалността се радва на масово позитивно присъствие в институционалната култура (с дребни изключения). Моите колеги, например, ще ме считат за хетеросексуален, до момента в който не декларирам друго. Толкоз. Това "парадиране" ли е? И ако не - с какво "парадирам", какво въобще е "парадиране", кой и как го прави всъщност?

  Ширпотребната теза за парадирането е очевидно фиктивна - тя обрисува несъществуващ проблем. А дори да беше съществуващ, той далеч не е основание за ограничаване на основни човешки права, като правото на свободно събиране и сдружаване.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 69. 69 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#44] от "k":

  Да, но има такова нещо като права на жените, примерно.

 70. 70 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  Относно ироничните коментари на

  "...."агитация" с "думи, жестове, мимики и възклицания, представяне на картини, образи и филми..."

  Бих искал някой, и най-вече авторката, да ми отговри:
  Защо има ограничения при рекламирането на цигари?
  Защо има ограничения при рекламирането на някои видове алкохол?
  Защо не може да има хазартни заведения в близост до училища?
  Защо порнографски вестници и списания не могат да се излагат открито?

  Рабирам, че сравненията между хомосексуаилизъм и хазарт, ще Ви се сторят пресилени, но за много хора те имат смисъл! И колкото повече паради, петиции, протести има - толкова повече хорат ще гледат със страх и объркване!

 71. 71 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#66] от "WOI":

  защото педалите сте супер тъпи и не се прави така ,а чакате другите/нормалните или както искаш ги наречи / да кажат ,че е тъпа ,защото наредбата наистина е тъпа,а сега наливате вода в мелницата на лумпените и отвръщавате хора ,като мен ,които не ви харесват ,но са толерантни към вас докато не вземете да се изживяват на големите жертви.......

 72. 72 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#70] от "k":

  Защото всичко, което си изредил, е културна и поведенческа ПРАКТИКА. Сексуалната ориентация не е практика, а психологическа даденост и не може да се заучава или рекламира. Могат да се рекламират равните граждански права на тези хора, но не и да се пропагандира ориентацията сама по себе си.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 73. 73 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#71] от "capitalist":

  Как можеш да не харесваш нещо, което не познаваш? Колко твои приятели са нехетеросексуални?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 74. 74 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  До коментар [#69] от "bette":

  Няма "права на жените" - има права на човека!

  Без значение на пол, възраст, раса, религия и т.н.!

  Това, че израза "права на жените" е навлязал в употреба, не го изпълва автоматично със съдържание!

 75. 75 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Любопитно

  не си информиран, седни 2.

 76. 76 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#57] от "ot4eto":

  На професионален принцип разбира се.

  И за гейове и негейове правилата са едни. Стига да не ми въртят "гейски" номерца (негейовете съшо го правят).

  Иначе имам доста гейове приятели и познати. Готини пичове, които не парадират.

  Парадирането дразни.

  Не друго!

 77. 77 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#72] от "stalik":

  не си прав ,ако педерастията се рекламира като модна тенденция ще има доста хора ,които ще си дадът дупето ,в името на модата човек е готов на всичко ....

 78. 78 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#76] от "bamamamu":

  Значи, аз като си сложа грим парадирам със сексуалната си ориентация и сексаулността си, така ли, то верно не е ясно с каква, но парадирам. Значи е забранено да нося грим. Ми то съвсем като в Иран бе, честито, най-демократичната държава.

 79. 79 Профил на ouzo
  ouzo
  Рейтинг: 395 Весело

  някои хора усилено се опитват да наложат тезата,че в България циганите и педерастите са най-дискриминирани.

 80. 80 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Весело

  До коментар [#76] от "bamamamu":

  "Иначе имам доста гейове приятели и познати. Готини пичове, които не парадират."
  --Доста, а? Много любопитно! Имам няколко въпроса към теб: 1. Какво означава според теб "парадирането"? 2. Щом твоите приятели не парадират, ти как научи, че са гейове? 3. Както ще рече "гейски номерца"?

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 81. 81 Профил на bamamamu
  bamamamu
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#72] от "stalik":

  Педофилията също е психологическа даденост.

  Но кой им влиза в положението на педофилите?

  А?

 82. 82 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  До коментар [#66] от "WOI":

  Жертва на тази наредба са всички. Това че вие за пореден път се мислите за "изключителни" само ви дискредитира. Цялата идея на жалбоподателите е да изпедерастят дискусията за наредбата и да се представят като поредните гей-мъченици за каузата. Ако наистина искаха отмяна на наредбата, щяха да я атакуват от неутрална (т.е. - законова), а не от хомосексуална гледна точка. За голямо тяхно съжаление, повечето хора в България не ги интересуват проблемите на обратните и само вдигат джангър на вятъра. Повярвай ми - никой, ама никой няма да подкрепи отмяна на наредбата заради гейовете. Виж отмяната и защото е тъпа ще я подкрепят много хора. Надявам се че разбираш какво точно имам предвид.

 83. 83 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Весело

  До коментар [#77] от "capitalist":

  "ко педерастията се рекламира като модна тенденция ще има доста хора ,които ще си дадът дупето ,в името на модата човек е готов на всичко .... "

  --Ти от личен опит ли говориш?

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 84. 84 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#73] от "stalik":

  Колко твои приятели са нехетеросексуални
  ==============================
  нямам такива ,но познавм и съм комуникирал с педали ,между хетеро и педали приятелството е почти невъзможно ,също между мъж и жена е доста трудно да има приятелство във истинският смисъл на думата ,по простата причина ,че рано или късно сексуалното влечение се появява....

 85. 85 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#77] от "capitalist":

  Съжалявам, но това не са основателни твърдения. Психологическата наука - която, забележи, изучавам - не е установила емпирично вече повече от един век механизъм, по който сексуалната ориентация да се промени.

  Това, за което ти говориш, е определена сексуална практика, която би могла да бъде свързана с някакви интереси - икономически и други. Но е несериозно да се твърди, че това би могло да се превърне в масова практика. Все едно да се твърди, че масовата видимост на хетеросексуалността води до масова поява на хетеросексуална проституция.

  Правете разлика между сексуална ориентация, което е фундаментален компонент от психологията на личността, и сексуално поведение, което е съзнателно упражнено поведение, но не и влечение.

  И за какво "даване" става въпрос? Сексуалната ориентация не се изчелпва със сексуалните практики с даден партньор. Тя включва в себе си и способността за романтично привличане и формиране на здрава и отдадена връзка с даден партньор. И това ли можеш да научиш като гледаш гейове? Да се влюбваш в мъже?

  Не искам да те обидя, но разсъжденията ти издават сериозна необразованост по темата. Препоръчвам ти да прочетеш това:

  http://stalik.wordpress.com/statii/homoseksualnostta-vyprosi-i-otgovori-na-apa/

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 86. 86 Профил на galka_malka
  galka_malka
  Рейтинг: Неутрално

  По два въпроса:

  Наредбата не е ориентирана, не дискриминира хомосексуалните. Но именно те са обърнали внимание на този безумен подзаконов нормативен акт. За което - поздравления!

  И искам да попитам многознайковците: Не искате да гледате гейове как се целуват в парка? Каква е разликата с и без наредбата? Колко целуващи се досега сте видели, че приветствате тази общинска грозотия, сякаш ще ви спаси от нашествието от безчинстващите орди гейове???? Аман бе!

 87. 87 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2406 Весело

  Излизащ извън всякакъв контрол хетеросексизъм в редиците на изпълнителната власт в Пазарджик!

  Боже, Боже, докъде стигна този свят. Гротескна пародия.

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 88. 88 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#82] от "Alien":

  Ако обратните не бяха вдигнали "джангър", никой нямаше и дума да обели по въпроса. Пък и наредбата бе пряка реакция на софийския Прайд. По твоята логика, обратните са виновни и за самата наредба, щото са организирали Прайд вместо да си стоят кротко по домовете и да не провокират излишно публиката с гейското си присъствие...

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 89. 89 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#84] от "capitalist":

  Първо, не се казва "педали". Това е обида и издава предубеждение.

  Второ - тезата за невъзможното приятелство е смешна и нелепа. Аз имам множество хетеросексуални приятели и колеги, а и роднини, с които съм в повече от чудесни взаимоотношения.

  Трето - не може да формираш твърди убеждения от косвен контакт с някого. Тезите ти потвърждават отколешното допускане, че мнозинството от негативно настроените към нехетеросексуалните всъщност са негативно настроени към нещо, което не познават ни най-малко.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 90. 90 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#83] от "WOI":

  Ти от личен опит ли говориш?
  ===========================
  не,доволен ли си .....имах предвид ,че човек по принцип е готов на всичко за да изглежда добре и" фйешън" и готов да изтърпи такива изпитания в името на модата ,че да си даде дупето за дефлорация е нищо ...

 91. 91 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#82] от "Alien":

  Съгласен съм обаче, че "жертва на тази наредба са всички". Понеже всички губим когато законите биват погазени, а гражданските свободи - обезценени.

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 92. 92 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#85] от "stalik":

  Не искам да те обидя, но разсъжденията ти издават сериозна необразованост по темата. Препоръчвам ти да прочетеш това:
  ============================
  нищо лично не се обиждам ,но наистина не бих могъл да съм много запознат със темата,както се вика не съм я изпитал на гъза си ,упсс гърба си .....

 93. 93 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#90] от "capitalist":

  Повтарям, че боравиш с халтави асоциации и фриволни обобщения. Говориш от името на "хората", но това не са легитимни аргументи. Опитът показва друго. Имам много хетеросексуални познати и приятели, които интензивно комуникират с нехеторескуални хора и още са си такива, каквито са били и преди.

  Предубежденията ти се материализират в нагаждане на "факти" към предварително формираното ти мнение и това ти играе много лоша шега.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 94. 94 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1170 Весело

  До коментар [#90] от "capitalist":

  Нищо не разбрах от това, освен че ти или не "изглеждаш добре", или изглеждаш чудесно, но с цената на огромни жертви...

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 95. 95 Профил на tonitod
  tonitod
  Рейтинг: 1225 Весело

  Има ли издадена Наредба значи има ограничителен режим.
  Кого и как ограничава този режим е относително понятие! Всеки има право на субективна преценка.
  Моята мисъл е друга.
  Както написах преди време, Природа е била благосклонна единствено към нас /и делфините/ да правим секс за удоволствие, а не само за продължаване на човешкия род!
  Затова ние го правим когато, където и с когото си поискаме.
  Това са си наши, интимни преживявания и не виждам защо трябва да натрапваме на другите личните си предпочитания.
  За уважим решението на Майката Природа, защото как бихте се чуствали хетеро, хомо и бисексуални форумци, ако това невероятно преживяване ви се случваше само два пъти в годината?

 96. 96 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  До коментар [#88] от "WOI":

  Нещо започна да профанизираш. Аз не коментирам лицата, които са подали жалбата - коментирам НАЧИНА, по който я подават. Не можеш да атакуваш акт визиращ всички, от позицията на "ама той нарушава правата на гейовете". Нали се сещаш, че звучи като "кажете, че за нас не важи и всичко е ОК - останалите да се оправят".

 97. 97 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело
 98. 98 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#94] от "WOI":

  с тези си постове ме караш да ставам все по скептичен към вас .....

 99. 99 Профил на bolgaroliub
  bolgaroliub
  Рейтинг: 506 Гневно

  Поткрепям прокурора и мисля че това трябва да се въведе ца цялата страна. Децата ни не са длъжни да гледат напудрени начервисани и гримирани мъже по прашки да се целуват и обарват и да си бъркат в задниците.НЕ на гей парадите и пропаганда подпомагани от НПО инструктирани от съветници от САЩ

 100. 100 Профил на capitalist
  capitalist
  Рейтинг: 1107 Весело

  До коментар [#93] от "stalik":

  не говоря от името на хората ,а от свое име ......

  по принцип не съм предубеден към гейовете ,а скептичен както съм скептичен към хората по принцип,а не защото са гейове ,индобългари или други ....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK