Голямата черна кутия

Две години след като кабинетът "Станишев" купи суперкомпютър, остават въпросите защо, как се управлява той и каква е ползата

Системният администратор Валентин Павлов (на преден план), показва какво представлява суперкомпютъра IBM Blue Gene/P

© Георги Кожухаров

Системният администратор Валентин Павлов (на преден план), показва какво представлява суперкомпютъра IBM Blue Gene/P
"Трудно ми е да кажа доколко е било необходимо да бъде купен"
Христин Петков, и.д. директор на ЕСМИС


"Инвестициите в иновации не дават бързи резултати, затова и подкрепата за развитието на научни изследвания често остава неразбрана"
Нели Стоянова, началник-отдел "Политика и развитие на информационното общество" в министерството на транспорта

На гърба на Централната поща в София, в добре изолирано, ледено помещение с постоянно бучаща климатична инсталация, се намират два "шкафа" с 8192 ядра, способни да изчисляват със скорост над 23.42 трилиона операции в секунда. Тези големи черни кутии с нежното име Blue Gene и логото на IBM са суперкомпютърът, който България има от две години.


Това време не стигна, за да се разбере какво подтикна правителството на Сергей Станишев да направи инвестиция за 5.4 млв. лв. в супермашината и защо сделката не мина през търг или обществена поръчка, а беше оформена като "разход по проучване и развитие". Няма отговор и дали инвестицията изобщо е рентабилна и ще започне ли да се изплаща.
За две години не се разбра още защо управлението на суперкомпютъра на практика минава през екип, управляван от Стоян Марков. Известен още по социалистическо време с прякора Стенмарк, преди 1989 г. той е бил заместник-председател на Министерския съвет и председател на Държавния комитет за изследвания и високи технологии.


Марков е човекът, който през 70-те и 80-те години ръководи научно-техническия прогрес в социалистическа България, развитието на българската електроника и приложението на високите технологии в индустрията.


За какво се използва сега суперкомпютърът, какви са разходите около машината, кой и какво изчислява с нея и може ли да печели пари - тези въпроси зададохме на представители на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - ЕСМИС (бившата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения - ДАИТС ), на министерството на транспорта и информационните технологии, както и на учени – потребители на системата.


Суперкомпютърът се намира в помещения на изпълнителна агенция ЕСМИС към транспортното министерство. Екипът му е от няколко системни администратори, уебмастър и сътрудници за връзка с агенцията и с Националния център за суперкомпютърни приложения (НЦСП). 


Задължението на държавата в лицето на ЕСМИС е да осигури поддръжката на системата и непрекъснатата й работа. Разходите на агенцията са свързани основно с тока (около 60 хил. лв. годишно харчи охладителната система), охраната и противопожарната защита. "Дотук нашите задължения се изчерпват - поддръжката и осигуряване на достъп", заяви пред "Дневник" изпълнителният директор на агенцията Христин Петков.


Въз основа на договор с бившата ДАИТС "Национален център за суперкомпютърни приложения" извършва повечето други дейности.


Сдружението, ръководено от Стоян Марков, отговаря за всичко, свързано с приложението на компютъра - договаряне на софтуера, системна поддръжка, обучение на потребителите. На практика мнението на сдружението е водещо за оценката на проектите - кандидати за потребители.


То e осигурило и 20 хил. лв. за тази година. Сдружението се договаря с доставчиците на софтуер с т.нар. отворен код и възлага на специалисти и учени разработването на този софтуер до т.нар. софтуерни среди (стандартизирани базисни модели, програми, на базата на които ще се правят бъдещи симулации и изчисления).


Осигуряването на безплатния софтуер и подходящите пакети програми е продължило девет месеца. На суперкомпютъра вече са качени 22 пакета и библиотеки приложни програми, които се използват в генетиката, молекулярната биология, медицината, за синтеза на наноматериали, катализатори, полимери, за оптимизация на горивните процеси, за оценка на сеизмичния риск и др.


За модифицирането на софтуера до тези базисни модели, които след това ще могат да се използват и от хора, които не са компютърни специалисти, са отделени 800 хил. лв. от републиканския бюджет за 2009 г. Проектите за софтуерните среди в момента се изпълняват и са възложени след конкурси. Конкурсите са обявени от името на Националния център за суперкомпютърни приложения.


"Трудно ми е да кажа доколко е било необходимо да бъде купен", казва новият и.д. директор на ЕСМИС Христин Петков за Blue Gene. Няма стратегията за управление, която обосновава необходимостта от купуването, развитието, натоварването и приложението на техниката.


По-скоро оставам с впечатление, че малко на парче се е действало, но това е лично мнение, допълва Петков. Сега тече проверка целесъобразно ли са изразходвани средствата за купуване на суперкомпютъра. Ревизията е възложена от министерството на транспорта, очаква се да приключи до края на месеца. Но не мисля, че може да се очакват сензации -


ще се изяснят източниците на финансиране, механизмът за купуване, обосновката


и т.н., застрахова се той. Проектът " Български суперкомпютърен център", както официално се води суперкомпютърът, е разработен в съответствие с приетата от правителството "Национална програма за реформи 2007-2009" в частта изграждане на Национален център по информационни и комуникационни технологии, обяснява Нели Стоянова.


Тя е началник-отдел "Политика и развитие на информационното общество" в министерството на транспорта, била е ангажирана с този проект от страна на ДАИТС. По думите й изграждането на електронната изследователска инфраструктура е "двигател за постигане на 2 от 3-те стълба на стратегията Европа 2020". Проектът е основа за интеграция на българската наука в европейското научно пространство, напомня още Стоянова.


Няма нито един минус от тази технология, настояват и учени – потребители на системата, и администраторите й. Подчертават, че на базата на архитектурата на Blue Gene/P е изграден първият център от най-високо европейско ниво в Германия, догодина и Франция ще направи своя най-голям център със същата технология. "За съжаление, инвестициите в иновации не дават бързи резултати. Затова и подкрепата за развитието на научните изследвания и иновациите често остава неразбрана", казва Стоянова.


Този компютър се равнява на около 2 хиляди обикновени компютъра, ако за всички 40 научни организации, които могат да ползват системата, се купят компютри, разходите ще са многократно по-големи, твърдят още специалистите. Разгорещяват се при въпроса защо тогава Институтът по органична химия при БАН например има два свои компютъра, и то доста мощни, а не ползват Blue Gene.


Този компютър все пак не може да покрие всички нужди, а и има софтуерни пакети, които работят добре на едни машини и не могат да работят на други, обясняват в суперкомпютърния център. "Не може да се използва едно нещо за всичко, това не е чук", пали се администраторът. И допълва, че не е нужно на Blue Gene да се пускат задачи, които не изискват такива високи мощности.


Не са малко скептиците, които смятат, че България не се нуждае от такава мощност, защото няма проекти, които да я натоварят достатъчно и които не могат да се сметнат на съществуващите машини. "Те просто не са виждали такива проекти", бързо отговарят работещите в суперкомпютърния център, а учените подчертават, че без Blue Gene не биха могли да осъществят проектите, които в момента разработват. Според тях натовареността на компютъра е голяма – реалната средна натовареност в последната половин година била 78%. Към момента има


84 потребители, които имат достъп чрез сървър


до мощностите на суперкомпютъра. Ползват го учени от Софийския, Техническия и Медицинския университет, както и от институтите на БАН по информационни технологии, по механика и по геофизика.


При купуването му Blue Gene е бил на около 40-о място в света, а сега извън 500-те. Хората, които работят на него, са убедени, че е необходимо да се инвестира в разширяване. В противен случай за около три години една фиксирана изчислителна мощност губи конкурентоспособност, а нуждите нарастват, хората решават по-комплексни проблеми, посочва Нели Стоянова.


"Ако бяхме успели, както се опитахме миналата година, да надградим малко системата, съм убедена, че щяхме да имаме повече потребители. Част от симулациите, които можеха да се пускат, изискват повече памет и потенциалните потребители трябваше да ползват външни компютри", казва още Стоянова. При консервативни прогнози


за следващите 10 години ще са необходими 20 милиона лева


пресмятат специалистите в центъра. С тях трябва да се осигурят допълнителни изчислителни "шкафове", по-добра вътрешна и външна комуникационна свързаност, допълнително приложен софтуер, ангажиране на около 2000 български учени и изследователи като потребители. Смятат, че няма защо да разчитат толкова на бюджета, а повече на различни европейски програми за финансиране.


В отговор на критиките, че за изчисленията могат да се ползват външни компютърни мощности (например европейски), от центъра обясняват, че българските учени по-рано са срещали затруднения - някои от тези мощности се ползват срещу сериозно заплащане, други предоставят ограничено време, а и се чака доста.


Фактът, че България има суперкомпютър, й позволява да е част от европейската изследователска мрежа (обединяваща 20 страни, сред които Германия, Австрия, Чехия, Финландия, Италия, Норвегия, Холандия), така нашите учени имат достъп и до суперкомпютъра в Германия, който е на пето място в ранглистата, обясняват още експертите.


Blue Gene се ползвал и в много проекти с евросредства, голяма част от които нямало да се реализират иначе. Имало интерес и от чуждестранни учени – от ЕС и Япония, които работят с български екипи. Скоро предстояло да се реализира още един такъв проект - за симулиране на елементи от имунната система (съвместно между Софийския университет и австрийски учени).


Докато разработката на научни проекти трудно може да се оцени справедливо от неспециалисти, то пазарната реализация на проектите, които се разработват на Blue Gene, би могла да покаже рентабилна ли е инвестицията. Отговорът -


досега няма реализация в частния бизнес


Но работещите в суперкомпютърния център са уверени, че това предстои. Не трябва да се смята, че с купуването на технологията преди две години тя автоматично е заработила, поясняват те. Осигуряването на софтуера, настройването му, разработването на софтуерни среди, обучението на потребителите... тези неминуеми първи стъпки отнели около година и половина.


Затова и досега на системата не можели да работят хора без специфична компютърна подготовка. Не можело да се демонстрира на бизнеса какви ползи биха имали, за какво биха могли да използват високата технология. В центъра очакват към края на годината, когато суперкомпютърът ще разполага със значителен набор базисни модели на програми, да бъде направена подробна презентация пред бизнеса.


Ако плановете им  - големи частни фирми да започнат да използват технологията - се осъществят, това ще става срещу заплащане. В момента учените не плащат, за да използват суперкомпютъра, а колко ще трябва да даде бизнесът още не е ясно. Това трябва да е вид държавна такса, записана в закон, за чието въвеждане, администриране и обем трябва да се вземе политическо решение, отбелязват специалистите."Трудно ми е да кажа доколко е било необходимо да бъде купен"
Христин Петков, и.д. директор на ЕСМИС


"Инвестициите в иновации не дават бързи резултати, затова и подкрепата за развитието на научни изследвания често остава неразбрана"
Нели Стоянова, началник-отдел "Политика и развитие на информационното общество" в министерството на транспорта

Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Повечето суперкомпютри се използват за правене на наука. Никой в САЩ, Европа или Япония не търси възвръщаемост на парите, вложени в такива неща. Пък и 5.4 милиона лева не са чак толкова много пари.

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 2. 2 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  ....досега няма реализация в частния бизнес...

  поради простата причина,че просто нашият частен бизнес няма задачи за суперкомпютър.
  Въобще, тезата за масова употреба на суперкомпютър в частния бизнес е смешна.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 3. 3 Профил на HERMES
  HERMES
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Има една много хубава поговорка за тази ситуация:
  "На гол тумбак чифте пищови"!
  На кой да разчитаме да използва тази машина? На гениите от БАН ли? Те с един Уиндоус не могат да се оправят, камо ли със супер компютър. Смехотворно е просто.

 4. 4 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#3] от "HERMES":

  И как да се научат гениите в БАН да използват суперкомпютри като досега сме нямали?

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 5. 5 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#2] от "mi6osp":

  Основни потребители на суперкомпютри сред частния бизнес са банки, нефтени компании и фармацевтични компании. България няма развита нито една от тези индустрии.

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 6. 6 Профил на HERMES
  HERMES
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#4] от "|":

  Имам предвид, че те дори нормален компютър не знаят как да използват пък камо ли Супер компютър.. Все още са в ерата, когато компютъра се изключва от контакта за да изгасне! Повярвай ми - много са зле. Има много малко млади хора там, които могат да си позволят са седят там за по 300 лв няколко години, за да им се отворят вратите в западните научни институти. Това е единствената причина да са там. Друга за съжаление просто няма

 7. 7 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#6] от "HERMES":

  Виждам, че си голям експерт по БАН. Колко години си работил там?

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 8. 8 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  До №5:"Основни потребители на суперкомпютри сред частния бизнес са банки, нефтени компании и фармацевтични компании."

  Със задачите в изброените отрасли се справят просто мощни компютри и суперкомпютрите са излишен лукс.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 9. 9 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#8] от "mi6osp":

  За разлика от теб знам какво говоря. Занимавам се със суперкомпютри и знам с какви компании работят тези, които ги продават.

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 10. 10 Профил на Технолог
  Технолог
  Рейтинг: 610 Неутрално

  Според мен, резултатите от работата на този суперкомпютър не могат да бъдат полезни директно на българската икономика. Дори да предположим (което малко вероятно) на този компютър, български екип да изнамери лекарство против рака или ваксина против СПИН, вероятноста от този продукт българската икономика да спечели е нищожна. Най-много някои друг доцент и асистент да си намерят работа в мултинационална компания.

  Следователно, този суперкомпютър може само да задържи някой-друг мозък да не емигрира веднага след завършването си. Без полза за бизнеса обаче това е самоцелно.

  Ако нещо може да задържи умноите българи да останат да работят в страната си, това не е суперкомпютър или някакви направени отгоре-надолу хай-тек центрове. Единствено развития частен бизнес, ползващ се от науката може да задържи талантите.

 11. 11 Профил на elady
  elady
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#10] от "Технолог":

  А сега ми кажи кой е българския бизнесмен, който те е потърсил като технолог. Българският биснесмен е толкова просто и със затворен код същество, че дори и не си е помислил да търси решения в науката.

 12. 12 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#6] от "HERMES":

  За какво друго да седят в България, за да слушат разни мрънкала като журналистите от Дневник как се оплакват, че някой бил дал 5 милиона лева за суперкомпютър? Само за сравнение, приблизително на всеки 2 години нашата група (двадесетина човека) купува суперкомпютър за 2-4 милиона долара. Не се използва през повече от 10-ина процента от времето.

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 13. 13 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Стоян Марков с право се беше скрил в чужбина, но като видя накъде отиват нещата в нещастната ни Родина, спокойно се прибра в България. И беше приютен под крилото на БАН в Института по паралелна обработка на информацията. Където, съвсем случайно, директорът и заместник-директорът се оказаха агенти на ДС. С дългогодишен опит в харчене на държавни пари.
  Докога, бе другари?

 14. 14 Профил на tub
  tub
  Рейтинг: 427 Неутрално

  ХЕРМЕС...поговорката беше: На гол тумбак - чифте компютри...и то точно по времето на въпросния С.Марков...той просто си се е върнал и с компютрите, и с поговорката...
  А ние е вече крайно време да си ходим...да ги оставим комунетата с циганетата...

 15. 15 Профил на redstar
  redstar
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Човекът каза:
  ..."Трудно ми е да кажа доколко е било необходимо да бъде купен", казва новият и.д. директор на ЕСМИС Христин Петков за Blue Gene. Няма стратегията за управление, която обосновава необходимостта от купуването, развитието, натоварването и приложението на техниката.
  ....

 16. 16 Профил на Христомир Йорданов
  Христомир Йорданов
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#2] от "mi6osp":

  Тезата за използване на суперкомпютър от бизнеса наистина е несериозна, но все пак да не забравяме, че четем вестник Дневник. Той не е научно, а икономическо издание, за което Първият закон гласи "Пазар".

  Аз научавам от тази статия за наличието на суперкомпютър в Бългаиря и съм изключително радостен, че такова нещо съществува.

 17. 17 Профил на P.I.M.P.
  P.I.M.P.
  Рейтинг: 968 Весело

  Идеята на станишев е била, да тръгва всяка игра на тая земя за която човек може да се сети, че и да няма кахъри близките 30 години. Сигурно си цъкат CS в обедните почивки.

  There are no hopeless situations; there are only people who have grown hopeless about them.
 18. 18 Профил на |
  |
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#17] от "pimp":

  Игри на BG/P? Забавно и твърде малоумно.

  Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 19. 19 Профил на Krasimir Koev
  Krasimir Koev
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Споделени ресурси ползва и ЦРУ .

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK