Септемврийските дати на новата ни история

Манифестът, с който правителството на Александър Малинов и княз Фердинанд обявяват независимостта на България на 22 септември 1908 г.

© Надежда Чипева

Манифестът, с който правителството на Александър Малинов и княз Фердинанд обявяват независимостта на България на 22 септември 1908 г.Септември е най-наситеният с исторически събития месец, който няколко десетилетия отбелязвахме с тържества само по повод въстанието (или метежа) от 1923 г. и революцията (или преврата) на 9.9.1944. Колкото и да се спори за тях, утехата е, че конкретно тези събития не са българско изобретение, а претворяване на коминтерновски формули за нов политически ред.


Но септември е и месецът на национални, български събития, които историците определят като звездните мигове в кратката история на Третата българска държава. След Съединението на Княжество България с Източна Румелия (6 септември 1885) това са обявяването на независимостта на България (22 септември 1908) и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България (21 - 30 септември 1940).
-----------------


Докато Съединението си остава чисто вътрешно събитие, благодарение на което е било благословено впоследствие и от великите сили (с изключение на Русия, която не прощава дързостта на княз Александър І Батенберг и изиграва главна роля за абдикирането му), обективният прочит на историята налага да признаем, че за независимостта и възвръщането на Южна Добруджа роля има и щастливото стечение на международните обстоятелства. Такъв е прочитът на директора на Института по история при БАН акад. Георги Марков. Но преди всичко и двете събития са плод на далновидна българска външна политика, добавя той.
На 22 септември 1908 г. е обявена независимостта на България, пише в учебниците, а до неотдавна се добавяше, че събитието е плод на суетата и нетърпението на княз Фердинанд да сложи царската корона, тъй като княжеската не го удовлетворявала. Тази интерпретация всъщност отразява нападките тогава отляво, откъм тесните социалисти, обяснява професорът. Вярно е, че князът много е искал да сложи царската корона, но неговият стремеж се е покривал с националните стремления за суверенитет. До оня момент България е васална на Османската империя и в международноправен смисъл е зависим субект в европейската политика.


Правителството на Демократическата партия начело с Александър Малинов обявява независимостта


Разбира се, че България - княз Фердинанд и правителството, не е можела да наруши еднолично Берлинския договор. Поради това Фердинанд най-напред провежда във Виена разговори с австроунгарския император Франц Йосиф да стане така, че първо Австро-Унгария да наруши клаузите на договора (а тя го е подписала!), като осъществи отдавнашното си желание да анексира Босна и Херцеговина. А след това да се провъзгласи българската независимост, така че гневът на останалите Велики сили да не се струпа върху главата само на нещастна България. А отговорността да падне и върху едната от държавите, подписали Берлинския договор, срещу което пък ние ще я подкрепим за Босна и Херцеговина, тъй да се каже, доколкото имаме думата. Това е ловък ход, който се оказва успешен, е изводът на историците.


Не отговаря на историческите факти твърдението, че князът е бързал, движен само от суетно нетърпение, напротив: правителството на Демократическата партия начело с Александър Малинов е още по-нетърпеливо и дори в началото на септември завзема Източните железници, минаващи през наша територия, които са австрийско-германска собственост, използвайки стачката на железничарите.


Целта на правителството е логична и прагматична: да обезпечи България с инфраструктура при евентуално военно усложнение с Османската империя, за да не се повтори проблемът от Сръбско-българската война, когато българските войници не са могли да ползват чуждите железници.


Заражда се комична кавга между княза и премиера, всеки от които си представял по свой начин подготовката за великото събитие, за което всъщност и двамата се борят: "Върни веднага железниците на австрийците, ще провалиш преговорите", нарежда Фердинанд на Малинов в началото на септември от Виена, където подсигурява дипломатическия тил на събитието. "Няма да ги върна, може да потрябват", инати се Малинов. И "нарежда" на княза да тръгва веднага за София, за да пише манифеста за независимостта.


Фердинанд започва да отлага завръщането си, докато убеди министър-председателя. И така на 22 септември, използвайки за повод един дипломатически гаф от турска страна, държавният глава, правителството и партийните водачи се събират в средновековната Иван-Асенова църква "Св. 40 мъченици" във Велико Търново, за да подчертаят историческата приемственост с Второто българско царство. Там първо се отслужва молебенът, а след това на хълма Царевец премиерът Малинов прочита манифеста, написан от Фердинанд, с който се провъзгласява независимостта на България.


Започва тежка дипломатическа битка за признаване от великите сили на българската независимост


България е имала да плаща към оня момент годишен данък на Османската империя, който се натрупва. И Високата порта заедно с дружеството на Източните железници иска баснословната сума от 650 млн. златни френски франка, за да си откупи България своята независимост. Александър Малинов гневно отвръща: "Дори и да можем да ги платим, българската независимост не може да се откупува."


Започват мъчителни преговори. Австро-Унгария като велика сила успява да си уреди въпроса. България остава сама, а общественото мнение, опиянено от видимата, тържествената част на събитието, отхвърля всякакви условия, назрява опасност от военен конфликт с Турция. Тогава министърът на земеделието и търговията Андрей Ляпчев проявява учудващи дипломатически качества и след тежки, продължителни преговори успява да сведе сумата от 650 милиона на 82 милиона златни франка.


По същото време Русия, която ближе рани от пораженията си в Далечния изток, няма никакъв интерес от военен конфликт на Балканите, който несъмнено ще я въвлече. И предлага на Османската империя, която й дължи около 80 млн. златни франка, да й опрости дълга, а България да сключи изгоден заем от Русия при 4 процента лихва на същата сума.


Така най-трудният въпрос - финансовият, най-сетне е решен. И на 6 април 1909 г. Андрей Ляпчев и външният министър на Османската империя Рифат паша подписват протокола за признаване на независимостта на България. Естествено в присъствието на шестимата посланици на великите сили и на Русия, които с дискретна почтителност поздравяват българския министър Ляпчев за умело водените преговори - те знаят да ценят такива умения. Оттогава България е суверенно царство и равноправен субект в международноправните отношения, а държавният глава от княз става цар.


Смисълът на събитието е грандиозен


С признаването на независимостта България вече има право на собствен митнически режим, както и да сключва договори за съюзи, военни споразумения. Българските компетентни власти вече могат да съдят на наша територия чужди поданици. Дипломатическите ни агентства се повишават в ранг на суверенни легации и българските дипломати стават пълномощни министри, равноправни на другите, което означава, че вече няма да стоят на опашката на дипломатическия корпус.


Денят 22 септември се е празнувал до 9.ІХ.1944, след това е забранен. Но според проф. Марков забраната е не толкова заради лошия Фердинанд, а защото съвпада с годишнините от възшествието на младия Борис ІІІ на престола (септември 1918 г). Други историци смятат, че забраната е, за да не се помрачават датите на Септемврийското въстание (или метеж) и на Деветосептеврийската революция (или преврат).


На 22 септември преди 70 години България си връща Южна Добруджа


Днес трудно можем да си представим, че до септември 1940 г. Добрич, Силистра, Балчик, Тутракан и още стотици селища са били част от Румъния като резултат от Ньойския договор (1919 г.), по който България прескъпо и несправедливо плаща за това, че е победена държава в Първата световна война. Към края на 30-те години Парижките мирни договори (или Версайската наказателна система, както често са наричани тези договори, сред които и Ньой) е вече поразклатена. Дори самата Германия си връща Судетите с благословията на Франция и Англия.


Тогава цар Борис ІІІ преценява, че е дошъл моментът и наказаната България да предяви част от своите справедливи претенции, разказва проф. Марков. Далновидният дипломатически ход от българска страна тогава е, че се подсигурява двустранния договор с Румъния, известен като Крайовската спогодба (7 септември 1940) да бъде признат не само от Германия, а и от Съветския съюз, Франция и Англия. Така възвръщането на Южна Добруджа става непоклатимо независимо кой ще бъде победителят в разгарящия се световен пожар.


По онова време Цар Борис ІІІ е бил силно атакуван и отляво, и отдясно, и от вестниците, че не предявил искане за цяла Добруджа, а само за Южна - в границите от 1912 г. Недалновидни емоционални атаки, смята проф. Марков. Поучен от вредния максимализъм на баща си Фердинанд, царят отбива атаките и работи за възможния резултат, понасяйки стоически критиките. И излиза прав. За разлика от връщането на Трансилвания от Румъния на Унгария, което се оказва дипломатически провал, защото е признато само от Германия и Италия. И когато по-късно тримата големи (Сталин, Рузвелт и Чърчил) започват да делят Европа и обявяват за нищожни всички договорености, признати от противника, Унгария загубва уж спечеленото и два милиона унгарци остават под румънска власт. И до днес.


Фактическото възвръщане на Южна Добруджа според договора от Крайова се извършва точно през тази седмица преди 70 години - започва на 21 септември и продължава до 30 септември). Старите ленти са запечатали невиждан възторг. Когато българската администрация и представителни части на армията влизат ритуално в Добрич и Силистра, народът пощурява. Камбаните на всички църкви в страната бият неистово, хората се прегръщат и плачат.


"Първата верига на Ньой падна" е девизът на ликуващия народ


Това е първият случай на Балканите да се промени граница по мирен път, с дипломатически средства. Проф. Марков добавя: Съдбата не предопредели да паднат и "другите вериги".


Заради такива думи, при това изречени шеговито от историци, те биваха заклеймявани като националисти. По едно време пък им намериха по-научно определение - буржоазни обективисти.


А историците просто твърдят, че историята трябва да се пише заедно и от победителите, и от победените и да се чете с двете очи. А не с едното да замижваме.

Ключови думи към статията:

Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Браво, интересна статия! Честит празник на всички!

 2. 2 Профил на КАФ
  КАФ
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Дневник, благодаря за изчерпателната информация. Обикновенно новините ви са тенденциозни ( и Вие работите за този който ви храни ) , но в случая сте обективни ! Поздравления и дано Ви стане навик !

 3. 3 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 1004 Весело

  "Русия, която ближе рани от пораженията си"
  Най светлото изречение по случай празника !

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 4. 4 Профил на nanrico
  nanrico
  Рейтинг: 561 Весело

  ИВАНЧО и МАРИЙКА :
  ПРОДАВАМЕ на ТЪРГ българското си гражданство, заедно с новите си паспорти !
  Първоначална цена - 100 000 евро за всеки , съгласно оценките на Божидар Димитров !
  Моля не се натискайте и си правете списъци , като в КАТ !

  „Свестните у нас считат за луди” http://otkrovenia.com/main.php?action=show&id=236324
 5. 5 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Весело

  Честит Празник на всички Българи !!!
  Според мен този ден трябва да ни е Национален Празник на България.
  От около 185-190 страни в света към 160-170 са с официален празник Деня на Тяхната независимост други са монархии а останалите са като Куба,КНДР,Джамахирията на Кадафи.
  /Някой ако има точна справка нека я побликува/

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 6. 6 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 447 Разстроено

  Бре, като гледам в първите коментари баланса на + и - изтръпвам - във форума в момента има дваме АНТИБЪЛГАРИ от общ 13 (14) гласували!!!! Пак КОМУНИСТИ, нали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тази сган (комунистите) винаги са били за унищожението на България!!!! И днес не престават да "ровичкат" навсякъде в общество, история и най-вече политика срещу нас, българите. КОМУНИСТИТЕ са доказали ,че са НАЙ- НИСШАТА ПРИСЛОЙКА на обществото ни, поне в България!!!!!!!!!!!!

 7. 7 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Госпожо Владимирова,
  сигурно, както повечето от нас, и Вие понякога се питате дали си струва, а и колко струва това, което правите.

  Бих искала да Ви кажа, че винаги чета с голям интерес Вашите статии. Чета ги, защото освен информацията, която черпя от тях, те ми дават и така потребната ми днес увереност, че има журналисти, които не се опитват да ме шашнат с играта на своето перо, а се отнасят с достатъчно голяма доза отговорност към професионалните си задължения, както и с уважение към читателската аудитория.
  А това е много важно за моралното здраве на нашето общество.
  Вашият труд има смисъл!
  Благодаря Ви за тази статия.

  The best way out is always through Robert Frost
 8. 8 Профил на sub-zero
  sub-zero
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#6] от "Вели":

  Има и няколко мразещи България турчеещи се мангали.Очаквам дежурните еничари да се заяждат и в този светъл ден.

 9. 9 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 954 Неутрално

  Честит празник!
  Защото за 45 години този ден беше "забравен".
  Между другото, и да не засенчи 23 септември - денят, в който червените шайкаджии честваха годишните от т.нар. "възстание" - инспириран от московските им господари метеж, проведен под ръководството на международните терористи Г. Димитров и В. Коларов.
  Които успешно се скатаха, за разлика от стотици и хиляди подлъгани от тях наивници.

 10. 10 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1507 Любопитно

  Интересна и информативна статия от която човек научава нещо - това е пример за добра журналистика!!

  Много светли и една мрачна (9.9) дати има Септември. Важното е никоя от тях да не се забравя и/или преекспонира, както имаме спомени от едни 45 години когато "празнувахме" една окупационна сила...

  На историята следва наистина да се гледа с 2 очи, при това информирани. И колкото по-малко се робува на схеми и митове от миналото толкова по-светли ще са перспективите за бъдещето...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 11. 11 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#8] от "krank":

  ПРАВ СИ!!!!!!!! ПРОПУСКА Е МОЙ. Все пак е интересно да се проследи, кой тои зад тези ТУРЧЕЕЩИ се мангали???? Кой ги организира да отидат на протестен митинг пред френскато посолство, кой плати пътуването им, "кебапчетата и бирата" им на обяд????

 12. 12 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 1004 Весело

  До коментар [#11] от "Вели":
  БСП/БКП разбира се по 50 евро на бройка циганин /от русо - бял до мораво син със сини венци/.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 13. 13 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 838 Весело

  Добра статията , но в духа на Дневник .

  Тук има още по-добра статия:

  http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=7057&sectionid=5&id=0001201

  И се вижда , че не сме заникъде без Русия !

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 14. 14 Профил на да защитим животните
  да защитим животните
  Рейтинг: 561 Любопитно

  До коментар [#13] от "ussr":
  Вярното е, че Русия е заникъде без България и българите.Това севижда по постоянното катерене по раменете и главите ни от столетия. Ние им направихме държава,църква, ние им поддържаме добра връзка със света и пак сме на път да ги изкараме от батака в който са, а те само ни се пречкат из краката като палета малоумни и ни забавят в мисията започната от преди 1 330 години.Ние ако сме добре и те ще са добре.

  Да защитим животнитe !
 15. 15 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1507 Неутрално

  До коментар [#13] от "ussr": И се вижда , че не сме заникъде без Русия !

  Дори в ден като дне6ния от русопати отърване няма...
  Идете да живеете във Владивосток при положение че ви е толкова мила Россия

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 16. 16 Профил на napbon
  napbon
  Рейтинг: Неутрално

  Ние, коментиращите тука, като параисторици и паражурналисти(наред с авторката), да добавим нещо.
  Заслугата за връщането на Ю Добруджа, е най-паче на хер Адолф. Къф Борис? Кой е имал лостовете да притисне Румъния. Никой друг. Хитлер е търсил съюзничеството на Румъния и и е обещавал закрила срещу Сталин. Румънците току що са загубили Бесарабия от Сталин, Хитлер ги е натиснал да върнат Трансилвания на старите му съюаници - маджарите, и в тая е.бана ситуация, надали на пукнат румънски политик му е било до още отстъпки.
  Работата е там, че Хитлер им обещава нещо в замяна. Територията на запад до Киев и на север с Житомир. Така той утрепва 3 заека. Задоволява Унгария и България, печели ги за съюзници, обещава на Румъния, печели и нея, армията и, и петрола и.
  Понеже никак не върви, да сложим паметна плоча на толкова кофти човек, поне устно да си припомним заслугите му.

 17. 17 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#13] от "ussr":

  "Тук има още по-добра статия:"
  В духа на в."Сега" . Като клуб по интереси

 18. 18 Профил на napbon
  napbon
  Рейтинг: Неутрално

  На седми е роден един виден български печатар, играч на табла и белот, парил през войната въшки в казан, на мегдана в Говедарци, дето жена му била лекарка. Сега има паметник в Правец, Гоце редовно цветя му носи. Взел е диплома за средно на 31 г. Главен герой на хиляди вицове.

 19. 19 Профил на athanatosify
  athanatosify
  Рейтинг: 63 Неутрално

  Слава на Русия която се е борила за свободата на българите и така днеска има празник за независимоста на българия!!! Без Русо-турските войни БГ щеше да е турска провинция....факта че в днешно време официално има турски новини по БНТ е унижително........дано след време да няма и на цигански, че става лошо за всичките на балканите!!!

 20. 20 Профил на new_ghost
  new_ghost
  Рейтинг: 450 Весело

  На всички "компетентни" писачи препоръчвам да прочетат за ограмотяване някои факти на http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=7057&sectionid=5&id=0001201, и да спрът да повтарят глупости, което станало национална черта.

 21. 21 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#20] от "new_ghost":

  А стига де.Спомена се вече тук това.Друг те изпревари
  Аман от партийни агитпропагандатори.

 22. 22 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1591 Весело

  А пък аз все си мислех, че септемврий ските празници са за да може "софиянци" да оберат реколтата и да си сложат зимнина.

 23. 23 Профил на Чупакабра
  Чупакабра
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#16] от "napbon":

  Постижението да си запазим Южна Добруджа е изцяло дело на българските дипломати, както става ясно от по-внимателно прочитане на статията. Иначе Хитлер щедро е давал да си окупираме цялата област, но без признанието от другите велики сили с Добруджа щеше да стане същото като с Македония и Беломорието - да си останат на картички от преди '44-та.

 24. 24 Профил на Костов
  Костов
  Рейтинг: 395 Неутрално

  България или това, което през 1908г. е под властта на избрания от туркофила Стамболов Фердинанд, получава "независимост" с решаваща немска подкрепа, за да може заедно с Турция да се присъедини към централните сили в назряващия световен конфликт. Участието на България в конфликтите през 20 век на страната на гермно- австриийците , за което и е "платено" с "независимост" съсипва страната и я превръща заедно с Унгария в единствената , загубила всички войни , които води за славата на немското оръжие. Всякакви възторзи на авторката, че "България сама..." са следствие от жалките и напъни да бъде политкоректна за времето , т.е. - русофобка, антикомунистка, клакьорка на "десните". Жалка работа.

 25. 25
  ****

  Този коментар беше изтрит в 12:34 на 22/09/2010 от неговия автор.

 26. 26 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#24] от "petrakieva1":

  Петракиева, нация от безделници е нация без празници..
  Виждам, че си от първите...

 27. 27 Профил на napbon
  napbon
  Рейтинг: Неутрално

  Чупакабра,
  признанието и на другите, се явява вторично. Първом се иска кандисването на румънците. Без техния параф, няма как да стане. А за да го сложат, заслугата е на ефрейтор Шикългрубер. Раиш?

 28. 28 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#6] от "Вели":

  И като направя сметката колко минуси са ти наслагали девет души са...

  Впрочем, те не са "души" - бездуховна пасмина са!

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 29. 29 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#24] от "petrakieva1":

  моля ти се повече не поствай в тоя форум, за доброто на всички

  благодаря предварително

 30. 30 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#16] от "napbon":

  Прав си. И да те допълня: съдбата наклони везните на победата във Втората световна война НЕ В ПОЛЗА на България!

  Как ли щеше да изглежда картата на Европа при друго стечение на обстоятелствата?! Със сигурност немаше да съществуват проблеми като БЮРМ, правата на българите в Западните покрайнини, излазът на България на Бело море, със сигурност немаше да има мутри и ограбване на материалните и финансови активи на България.

  И да го кажа в прав текст: Хитлер не беше враг, а приятел на България.

  За разлика от Сталин...

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 31. 31 Профил на faso
  faso
  Рейтинг: 748 Неутрално

  Професор Марков в много голям за разлика от недоразумението Божидар Димитров!

 32. 32 Профил на s_bozhilov
  s_bozhilov
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#24] от "petrakieva1":
  Стамболов - тюркофил???

  Ти май четеш родната ни история през фередже!...

  Да си останем БЪЛГАРИ, каквото и да ни струва това!
 33. 33 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Весело

  До коментар [#16] от "napbon":

  Добавям, че зам.министъра на външните работи Христо Попов в един момент плаши румънците с българо-унгарска военна акция. Едва тогава идва онкел Ади като помирител.......

 34. 34 Профил на athanatosify
  athanatosify
  Рейтинг: 63 Неутрално

  До коментар [#30] от ".dru": Hi Hitler!!!

 35. 35 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Весело

  До коментар [#23] от "Чупакабра":

  "Иначе Хитлер щедро е давал да си окупираме цялата област"...Няма документирана такава "щедрост"?

 36. 36 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Весело

  ... "връщането на Трансилвания от Румъния на Унгария се оказва дипломатически провал".... Будапеща има още един шанс за запазването на Ердел/Трансилвания/. Когато и двете страни се оказват в съветската орбита след войната. Но товариш Сталин разсъждава прагматично, диалектически, по савецки - голяма Унгария би била по силна и с по големи стремежи за независимост от Москва, в сравнение с калпашка Румъния.......… ))

 37. 37 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#35] от "dobrich":

  Има, разбира се!
  Само че трябва да се четат архивни материали.
  През август 1939 година Германия и СССР сключват спогодба за приятелство и ненападение - така нареченият договор: Рибентроп - Молотов.
  От тогава до 22 юни 1941 година Германия и съветска Русия са съюзници. Запомнене: съюзници. Претенциите на Русия са били България да сключи със СССР пакт за взаимно подпомагане, което значело практически окупиране на България от Съветска Русия, като подстъп към проливите. Вечната мечта на Русия. В замяна на това България е щяла да получи цяла Добруджа. Но това пък е означавало също да имаме сухопътна граница с Русия. И практическото превръщане на България в Задунайска губерния. Нещо което се осъществява малко по-късно (09.09.1944 г) с нахлуването на Съветите в България, без да имаме тези придобивки с цяла Добруджа.

  The best way out is always through Robert Frost
 38. 38 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#18] от "napbon":

  И да допълня:
  Дъщеря му Людмила се смяташе за интелектуалка, а внучка му Евгения пък се смята за аристократка.
  Да уточня: Трето поколение - Правешка аристократка.

  The best way out is always through Robert Frost
 39. 39 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 1004 Любопитно

  До коментар [#19] от "athanatosify":
  Северен паток под въпрос !?
  http://blogs.wsj.com/new-europe/2010/09/21/putin-confident-in-nord-stream-despite-polish-concerns/
  Полша в продължение на няколко години планира терминал за втечнен природен газ в Świnoujście, близо до границата с Германия в Северозападна Полша, насрочен за проект в средата на 2014 година. С първоначален капацитет да достави 5,0 милиарда кубически метра газ годишно, ще бъде в състояние да изпълнява около една трета от текущото годишно на Полша потребление на газ, и ще бъде алтернатива на руските доставки на газ по съществуващите газопроводи на земята.
  Полските медии от миналата година широко дискутират влиянието на "Северен поток" изграждането на дълбочина на пътя , водещ до Швиноуйшце. През декември 2009 г., Guido Westerwelle, немски външен министър, бе цитиран да казва, че тръбопроводът трябва да бъде погребан под леглото на Балтийско море и че Германия ще се съгласи за газопровода "Северен поток" АГ, ако той не блокира достъпа на големи кораби до пристанищата в Северозападна Полша.
  Руският вестник "Комерсант" също се позова на изпълнителен директор на "Северен поток" AG Матиас Warnig (Matthias Warnig), който преди това е работил в службата за сигурност на ЩАЗИ Източна Германия ".
  http://wyborcza.pl/1,75248,8408749,Nord_Stream_nie_zatrzyma_gazoportu_w_Swinoujsciu.html

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 40. 40 Профил на ibryam_ali
  ibryam_ali
  Рейтинг: 450 Неутрално

  А,бе...некой ке мое ли да ни разтълкува това:
  "Докато Съединението си остава чисто вътрешно събитие, благодарение на което е било благословено впоследствие и от великите сили..."?
  Честит празник !

 41. 41 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Ми не е свързано с пари, Ибрям Али
  Това е смисълът...

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 42. 42 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Весело

  До коментар [#37] от "Realistka":

  Май не четеш това което писах: "Иначе Хитлер щедро е давал да си окупираме цялата област"...Няма документирана такава "щедрост"?:......Не Хитлер, Сталин е предлагал да окупираме и Северна Добруджа, което си е било уловка, навреме разбрана от българските държавници.....

 43. 43 Профил на Bramasole
  Bramasole
  Рейтинг: 3922 Весело

  До коментар [# 18] от napbon:
  Тодор Живков не е бил печатар, а букволеяр - на машина е отливал метални букви за последващ набор на буквите в думи; без значение какъв се е водел по занятие, е ясно, че е бил мързел, та е тръгнал да се издига по партийна линия, вместо да прави кариера. Та издигайки се партийно повреди цял народ за десетилетия напред ...
  Иначе сред септемврийските празници за себе си слагам и утрешния ден - тогава съм се родила.

  "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
 44. 44 Профил на ibryam_ali
  ibryam_ali
  Рейтинг: 450 Неутрално
 45. 45 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#42] от "dobrich":

  Извинявам се!
  Така е, както казвате!
  Аз в момента чета "България в бурно време" на Александър Цанков и там много подробно е описано това!

  The best way out is always through Robert Frost
 46. 46 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 450 Весело

  До коментар [#44] от "ibryam_ali":

  Бай Хасане,много си нетърпелив.
  Да беше изчакал с честитката до утре..

 47. 47 Профил на caravagqio
  caravagqio
  Рейтинг: 450 Весело

  Защо ли коментиращите тука, като параисторици и паражурналисти , многознайковци , не ми обяснят на мене , простия , едно нещо , дето го не разбирам :

  КОГА България Е БИЛА НЕЗАВИСИМА ?

  За да обяви независимост е зависила от Австро-Унгария , след това е зависила от хер ефрейтор Шикългрубер , а след това от товарищ Сталин , а сега от Чичо Сам ...

  Та кога казвате е била независима ?

  През 681 година ли ?

 48. 48 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 591 Неутрално

  В памет на Негово Величество Цар Фердинанд І Български
  Владетелят който завари една кална османска провинция пълна с руски провокатори и остави една европейска държава със самостоятелна политика.

  Владетелят, който остави България по-голяма, отколкото я завари.

  Владетелят който завари кални улици и сламени коптори и остави всички красиви сгради в България, които познаваме днес.

  Владетелят, който завари държава без нито една културна институция и остави държава с театър, опера, музеи, зоопарк, университет, жп. линия. . .

  Владетелят, който тъпка полумесеца с краката си и накара една световна империя да бяга. На когото съвсем малко не достигна за да забие отново кръста върху Света София след 5 века богохулна гавра.

  Владетелят, който има силата да издържи срещу Русия 10 години пълна политическа изолация, безброй атентати и заговори и постоянна заплаха от военно нахлуване. Владетелят, чиито войски гониха и клаха казаците отвъд устието на Дунава.

  Владетелят, чиито войски влязоха с тържествен марш в Букурещ. . .

  Владетелят, чиито войски влязоха с тържествен марш в Солун. . .

  Владетелят, чиито войски влязоха на нож в Одрин. . . .

  Владетелят, който развя българския трикольор над двореца в Ниш и прие в него като гост Кайзер Вилхелм.

  Владетелят, чиито войски влязоха с "Шуми Марица" в Скопие. .

  Владетелят, чиито войски влязоха с "Шуми марица" в Прищина. . който обедини косовските сърби и албанци в паническо бягство през албанските планини. . .

  Владетелят, чиято 1 дивизия (9-та плевенска) напълно унищожи 7 английски , 2 гръцки и 1 френска дивизии при Дойран.


  Владетелят, който завари васална територия и направи България независимо царство.

  Единственият период в новата ни история, при който България не беше пешка на дъската на силните, а самостоятелна сила, вдъхваща страх и респект и доминираща региона.

  Единственият период в новата ни история, в който в България имаше действаша парламентарна демокрация и конституционен ред, по-демократична от повечето европейските страни.

  Владетелят, който бе охулен, мразен и руган от собствения си народ повече от всеки друг.
  Народът, който беше влюбен в сина му, защото ходеше с каскетче и здрависваше бабичките.

  Владетелят, който имаше едно последно предсмъртно християнско желание - да бъде погребан в България.

  Единственият владетел в новата ни история, който не е погребан в България.

  Единственият български владетел, на когото няма кръстена улица. . .


  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 49. 49
  ****

  Мненията на потребителя Щутгарт бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 50. 50 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Един грандоман , чиято единствена заслуга е , че е баща на цар Борис..А победите ги постигнаха българските генерали и войска..
  А този глупак фердинант, провали надеждите на цял един народ , след като българската армия спечели всички битки...

  BIG AL
 51. 51 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#50] от "big_al":

  На едно мнение си с комунистите по тоя въпрос.

  Винаги съм се чудил как успеха да промият мозъците на толкова свестни хора...

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 52. 52 Профил на napbon
  napbon
  Рейтинг: Неутрално

  Според Търновската, сме парламентарна монархия. Ще рече, че успехите в управлението през фердинандовото царуване, не могат да се преписват на него, защото страната е управлявана от министър-преседателите през периода.
  Неуспехите могат да се препишат(донякъде) и на него. Особено през 12, 13 и 15 година.
  Никой не е само бял или черен, ама Фердинанд е много далеч от икона. Синът му също. Той пък се нагърбва с отговорности и решения, дето не са му работа. Въвеждайки чиновническо безпартийно управление(е, наследено от Кимон, де), той лишава цяло ново поколение бълг. политици от участие в определянето съдбата на БГ. През 1934 , Ал. Цанков е можело да се върне на власт чрез избори и да ни управлява по-добре.

 53. 53 Профил на gwendolin
  gwendolin
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Говори се, че Фердинанд е дал заповедта за началото на Втората Балканска вйна-Междусъюзническата !?
  А защо се забравя генералитета му - все военни със самочуствие, току що пожънали големи успехи срещу Турция?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK