Лекцията на Меркел: Имате дълъг списък от социални и правни реформи

Ангела Меркел пред представителите на Германо-българската индустриално-търговска камара: "Благодаря на камарата, че не е избягала в общи формулировки и критики, а е подготвила 101 предложения за промяна на нормативни актове и закони, които предаде на правителството. Бях уверена, че по тях се работи. Една част от тях вече се осъществяват, а други се обсъждат. Това са класическите въпроси, които се повдигат и в Германия и са свързани с данъците, сигурността на инвестициите. Разбрах, че се работи по много юридически въпроси. Данъчните все още чакат."<br /><br />

© Красимир Юскеселиев

Ангела Меркел пред представителите на Германо-българската индустриално-търговска камара: "Благодаря на камарата, че не е избягала в общи формулировки и критики, а е подготвила 101 предложения за промяна на нормативни актове и закони, които предаде на правителството. Бях уверена, че по тях се работи. Една част от тях вече се осъществяват, а други се обсъждат. Това са класическите въпроси, които се повдигат и в Германия и са свързани с данъците, сигурността на инвестициите. Разбрах, че се работи по много юридически въпроси. Данъчните все още чакат."Публикуваме пълния текст на лекцията на канцлера на Германия Ангела Меркел пред представителите на  Германо-българската индустриално-търговска камара, която беше в понеделник вечер в София. (Вътрешните заглавия и акцентите в болд са на редакцията):


Много се радвам, че имам възможността да говоря пред германо-българския икономически форум. Благодаря за гостоприемството на българското правителство. Искам да потвърдя пред вас дългогодишното приятелство между нашите два народа, което днес беше подчертано и от министър-председателя, и от президента. Тези взаимоотношения могат да се проследят назад до IX-и век, когато империята на франките е имала връзки с ханство България. Днес фундаментът е нашето общо членство в НАТО и в Европейския съюз.


За реформите
Както на правителствено ниво, така и с представителите на Германо-българската индустриално-търговска камара обсъдихме, положителния факт, че германската икономика има водеща роля в България. От друга страна, когато погледнем инвестициите, ни предстои още работа и има място за подобрение. Усилията за реформи на министър-председателя Борисов са в правилната посока и особено що се отнася до борбата с корупцията, където са направени много смели стъпки. Въпреки това моите впечатления от дискусията с представителите на бизнеса са, че има още какво да се направи и за това започнах с това, че предстои още много работа. Имате дълъг списък от реформи в правната система, в социалната система. Мога да ви кажа, че и в Германия здравната реформа не се реализира лесно. Това са трудни стъпки. Най-важното обаче са надеждните икономически връзки. Именно правовата и устойчива държава е от особено значение за фирмите, за да нямат проблеми в работата си. Освен това трябва да бъдат преодолени трудностите, породени от прехода, започнал през 1990 г. Чак през 2014 г. икономиката ще постигне показателите от преди реформите. За гражданите на България това означава, че имат дълъг и труден път пред себе си, който да ги доведе до работещи пазарни механизми.


Балансът между бизнес, общество и държава


От една страна, имаме бизнеса, който иска преди всичко да печели пари. От друга страна, имаме гражданите, които искат да потребяват и от трета, държавата, която трябва да осигурява стабилност и да не живее със заеми. В този сложен триъгълник трябва да бъдат намерени решения така, че инвеститорите да печелят и да реинвестират печалбите си, защото трябва да бъдат направени сериозни подобрения в инфраструктурата, а от друга страна, хората да не страдат. Това е отговорът на въпроса как България може да стане солиден икономически партньор.


Икономическата криза в последната година беше тежък удар. Ако германската икономика се сви с 5% и започнахме годината с бюджетен дефицит, което означава, че всяко шесто евро е заем, то какво остава за една държава като България, която не е толкова икономически развита. Растежът на България не е толкова сериозен и разбирам трудностите, породени от това. Моята молба към представителите на правителството е да окуражат германските инвеститори да вървят по пътя си и да осигурят надеждността, която е необходима за икономическия климат. От друга страна, съм политик и знам, че гражданите също си задават въпроси, но не смятам, че е възможно развитие без помощта на икономиката. Положителна стъпка ще бъде присъединяването към Шенген и предлагаме подкрепата си. Смятам, че трябва да преодолявате тежко наследство, като например неусвояването на еврофондовете. Трябва де се справите с това за кратко време, за да може България да използва наличните ресурси. Средствата от структурните фондове трябва да се похарчат за проекти, които да са видими за хората като магистрали, например.


Впечатлението ми от разговорите с камарата е, че предприемачите имат воля да инвестират и  работят в България. Приносът им е важен за българската икономика. Готови сме да подкрепим България там, където е необходимо. Що се отнася до бюрокрацията тя съществува и в Германия, но ние имаме опит с процедурите, изисквани от Европейския съюз и можем да дадем съвет.


За образованието


Тема, която винаги е била от особено значение и за която искам да ви помоля за бързи действия, е тази за образованието. То допринася съществено за това младите хора да останат и да се реализират в родината си. Това, което чувам е, че образованието тук е прекалено теоретично и няма връзка със съвременната икономика. Може да се използва германският опит, при който възможно най-много млади хора имат възможност да влязат в предприятията още докато учат и така да усвояват професията си на практика. В Германия това е т.нар. дуална система, която в идеалния случай е обучение в предприятието, което се допълва от теоретическо образование. В продължение на десетилетия в Германия по този начин е изградена солидна структура от специалисти, които се учат през целия си живот.


Ще се спра специално на енергетиката. Този отрасъл се отразява пряко на благосъстоянието на населението. За това енергията не трябва да е прекалено скъпа, за да могат хората да си я позволят. От друга страна, енергийната система трябва да бъде модернизирана и тук е важно правителството да направи дългосрочен план за това докъде иска да стигне и какви стъпки ще предприеме. Готови сме да помагаме.


България и Еврозоната


В Германия за щастие тенденцията отново е възходяща, но Европа още дълго ще се занимава с последствията от кризата. Високо ценя това, че България не тръгна по пътя на увеличаването на външния дълг, а фиксира курса на лева и е готова да се присъедини към Еврозоната, когато изпълни всички критерии. Изрично подчертавам, че сме готови да приемем България, строго спазвайки изискванията. В България съществуват опасения, че след кризата в Гърция Еврозоната скоро няма да се разширява. Мога да ви успокоя, тъй като от 1 януари 2011 г. Естония става част от зоната.


Като се замислите, кои са интересните сфери за развитие на България с изключение на класическите, със сигурност ще се сетите за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Това са много интересни сфери, в които могат да се направят много инвестиции и Германия е готова да помага в тази област.


Промените в законодателството


Благодаря на камарата, че не е избягала в общи формулировки и критики, а е подготвила 101 предложения за промяна на нормативни актове и закони, които предаде на правителството. Бях уверена, че по тях се работи. Една част от тях вече се осъществяват, а други се обсъждат. Това са класическите въпроси, които се повдигат и в Германия и са свързани с данъците, сигурността на инвестициите. Разбрах, че се работи по много юридически въпроси. Данъчните все още чакат.


За единния енергиен пазар


Германия и България са част от общия Европейски съюз. Единният вътрешен пазар е нашият шанс. Отделните държави са твърде малки, за да оцелеят сами на глобални пазар и за това пред нас стои въпросът как да оформим и конструираме вътрешния. Заедно с класическия единен вътрешен пазар желаем да създадем и общ енергиен пазар. България още води вътрешна дискусия дали да внася, дали да изнася енергия. Това е свързано и с големите проекти независимо дали те се казват Набуко или Южен поток. През декември ще има европейски съвет по въпросите на енергетиката, който ще е важен за всички страни членки. Европа не бива да забравя, че светът няма да ни чака. Непрекъснато повтарям, че по време на кризата картите се размесват и раздават наново и трябва да внимаваме при това раздаване Европа да не загуби своята конкурентоспособност. Всички в ЕС с право смятаме, че кризата до голяма степен е преодоляна, но тепърва предстои да обмисляме как се държат отделните валути една спрямо друга. Да обмислим въпроса кой каква стратегия преследва и на срещата на Г20 в Южна Корея отново ще обсъдим този въпрос, тъй като някои индустриални нации и целият ЕС вече са част от прилагането на стратегия за изход от кризата. Има и такива обаче, които все още не са започнали. Със сигурност ще продължим да поддържаме тесен контакт по тези въпроси.


Конкурнтоспособността на ЕС


Трябва да внимаваме също Европа да се занимава с неща, които ще засилят конкурентоспособността й. Не съм сигурна, че всяка инициатива, подета от ЕС и защитавана с цялата му енергия, е била правилна. Други въпроси са много по-важни като общата научна политика, общата политика за широколентов интернет, за общ енергиен вътрешен пазар не получиха приоритета, който заслужаваха. Новите страни-члеки на ЕС имат усета за това кое е добре за бъдещето и кое не. За това ще ви помоля от българска страна непрекъснато да ни напомняте и да ни казвате какво трябва да правим, за да запази Европа конкурентоспособността си и да бъде силна. Натискът от конкуренцията върху ЕС през следващите години няма да отслабне. Това се вижда като се погледнат амбициите за китайски инвестиции в Гърция и Плоша. Тогава веднага ще забележим кои са конкурентите ни. Не искаме да упражняваме протекционистка политика. Ще приемем всички, които са по-добри от нас, но се нуждаем от добри иновации, от добра наука, от добри предприятия, за да може ЕС да продължи да бъде силен. Не правим това самоцелно, за да са потупаме по рамото, а за да повишим благосъстоянието на хората, които живеят в нашите страни. Германия до скоро беше успешна в своя модел на социална пазарна икономика. По време на кризата видяхме, че когато отпаднат всички държавни контроли и правила, нещата не отиват на добре. От друга страна държавата не трябва да иззема всичко, за да могат фирмите да се развиват.


Конкуренцията и развитието на икономиката


Последно ще кажа това. Германия спечели много от това, че освен големи фирми има и много малки и средни, които в непрекъсната конкуренция помежду си разработваха все по-добри и по-добри продукти. За целта предприятията се нуждаят от свобода и от ясни правила за конкуренция. Многото малки и средни предприятия са гръбнакът на икономиката, тъй като по-гъвкаво реагират на промените в глобалната икономика. На това се дължи и успехът на Лудвиг Ерхард (канцлер на Германия от 1963г. до 1966 г. и творец на следвоенното икономическо чудо - бел. ред). Той е гарантирал правото на конкуренция между фирмите, което е предотвратило монопола и е дало възможност на малките структури да се развиват. Ерхард не получи овации за това свое решение, беше критикуван от големите фирми, които искаха да стават все по-големи. Въпреки това той успя да отстои позицията си и да наложи правилата на конкуренция, с което помогна на Германия да се развие по начина, по който се разви до днес.


Благодаря ви за вниманието и за това, че се ангажирате с българо-германските отношения за благото на вашите фирми и за отношенията между нашите две държави.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 672 Неутрално

  меркел си е меркел - право куме по въпроса. А въпросът е ужесен - ще вземе ли правителството курс към реформи, и дали ще остане след тях...Ако ББ се сети за посланието на Меркел, то според мен е - не давайте монополите да удушат малкия бизнес и своите потребители, не поздволявайте мафията да продължи победния си ход и накрая - кажете кой калибър патрони да ви изпратим, за да се гръмнете, ако не се промени ситуацията и с еврофондовете, и с политиците и с митничарите с вся осталняя сволоч..

 2. 2 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 878 Весело

  Отново заедно, дано този път за добро!

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 3. 3 Профил на SAAVEDRA
  SAAVEDRA
  Рейтинг: 450 Неутрално

  WOW!
  "Тези взаимоотношения могат да се проследят назад до IX-И ВЕК, когато империята на франките е имала връзки с ХАНСТВО БЪЛГАРИЯ!"

  И снимката е интересна! Това синьото вляво на Меркел... не изглежда да е резултат от некачествена работа на фотографа...

  Съдържанието на лекцията няма какво да коментираме! Някои трябва да си го МНОГОКРАТНО препрочитат!

  Аха! Тая жена трябва да се слуша!

  НЕ СИ НАРОДЕН: ВИЖДАШ НАРОДНОТО ЗЛО И НЕ ГО КАЗВАШ! - В. Левски
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 5. 5 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Силно впечатление ми направи примера за конкурентноспособноста с раздаването на картите

  при кризата за който канцлера споменава, че го използва често. И уместен извод е с аналогията както

  светът няма да чака Европа, така и Европа няма да чака България, което също не бива да бъде забравяно у нас.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 6. 6 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#3] от "SAAVEDRA":

  Абсолютно правилно , подкрепям те и аз . Това е една страна от която само може с пълни шепи да черпим опит , най-вече в областта на технологиите и реда ( последното е изкоренено при нас от векове ) .

 7. 7
  ****

  Този коментар беше изтрит в 00:18 на 12/10/2010 от неговия автор.

 8. 8 Профил на 2029
  2029
  Рейтинг: 637 Неутрално

  Меркел говори основно за наука (на два пъти) и за образование. Нямам спомени Бойко Борисов да е акцентирал върху това в някое свое изказване. Дори напротив, съдейки по предложения бюджет 2011, това са най-ощетените сектори у нас заедно с културата.

 9. 9 Профил на heineken
  heineken
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Ако германската икономика се сви с 5% и започнахме годината с бюджетен дефицит, което означава, че всяко шесто евро е заем, то какво остава за една държава като България, която не е толкова икономически развита.

  ***

  Тук хората, писали речта на г-жа Меркел показват, че познават само официалната линия. България няма дефицит, има излишък. При това с най-ниските данъци в цял свят. И най-добрия финансов министър на всички времена, който по случайност не получи Нобел.

  Г-жа Меркел няколко пъти предлага помощта си, браво на нея! Аз съм чул, че Германия има много добри снайперисти! Данке шонь за което...

 10. 10 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1392 Весело

  Право Баба Меркел ама трябва малко и в Западния двор да погледне щото и те не са цъфнали та вързали еле па в образование и наука Европеиските унивеситети и фирми са толкова назад, че са смешни ... като заплатите им.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 11. 11 Профил на да защитим животните
  да защитим животните
  Рейтинг: 561 Любопитно

  Германия няма квалифицирани работници - и имигранти
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article10224568/Deutschland-fehlen-Fachkraefte-und-Zuwanderer.html
  http://www.welt.de/multimedia/archive/01231/Zuwanderer_Deutsch_1231781p.jpg
  Но напливът на чуждестранни работници е само спомен. Очевидно показва липса на инженери и ИТ специалисти. Дори през кризисната 2009 г., той се оплаква, Асоциацията на инженерите немски, 34 000 инженерни позиции не могат да бъдат заети. 3,4 милиарда евро той е струвал на цялата икономика. В математиката, компютърните науки, науката и технологиите са липсва, според Института за бизнес проучвания през юни 2010 г. вече е 65 000 търговски сили. Липсва не само за висококвалифицирани за индустрията, има недостиг, в зависимост от Федералната агенция по заетостта и за лекарите и възрастните им настойници, като учители, електротехници и в метални сделки. Необходими са поне 500 000 повече души годишно нетно за осигуряване на икономиката ни, Цимерман казва DIW.

  Да защитим животнитe !
 12. 12 Профил на ergen4ev
  ergen4ev
  Рейтинг: 450 Неутрално

  представя ли си някой излишната досада която този супер политик изпитва изнасяйки подобна елементарна за нея лекция но подсешташта и нужна за ушите на нашите неопитни политици
  де да имаше умението някой да свърши нужните неща у нас...
  не 2014-та а 2024-та ще е блато предимно политическо и след това никакво...

 13. 13
  ****

  Този коментар беше изтрит в 00:16 на 12/10/2010 от неговия автор.

 14. 14 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Неутрално

  офф... ами това не е като строителството, не могат да взимат хора разбиращи-неразбиращи език и култура, просто не става, съответно като не става определено трябва да изнасят офиси навън, надявам се, че си го знаят

 15. 15 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#11] от "медвед":

  Не всеки може (или не иска) да стане инж. Трудно следване - 60% не могат да го завършат.... Вервай ми.

  В Дойчланд просто има повече работни места отколкото инж. и това си е най-сладката професия... независимо дали електро, машинен или друг вид - гладен няма да останеш... заплати по-високи от тези на икономисти и прависти.... Значи колкото и да си захлупен като инж. в Дойчланд винаги ще има добре платена работа.

  Да не говорим за Швейцария, където има акутен недостиг на кв. раб. ръка....

  Или както казваше един познат: "Ами да са учили..."

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 16. 16 Профил на nmemory
  nmemory
  Рейтинг: 340 Весело

  по малко политика и повече работа господа

  рам памет решения
 17. 17 Профил на Mickey
  Mickey
  Рейтинг: 727 Неутрално

  .

  Меркел: "Чак през 2014 г. икономиката ще постигне показателите от преди реформите."

  Меркел на боб ли гледа??? Ами ако през 2014 съвсем влезем в л...та???
  Какво и гарантира, че комунистическия ГЕРБ ще направи нещо положително с с БГ, каквото и да било! Фактите говорят за стабилизиране на комунистическата олигархия!
  Какво и гарантира че и следващото правителство няма да комунистически Проект???

  Или ни обещава АКО НЕЩАТА НЕ ТРЪГНАТ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА, военна намеса на Германия за изриване на комунистите и въвеждане на Многопартийна Система и Пазарна икономика в БГ??))))))

  .
  Нека изясни!

  Изгони КомуноЧенгесарския ГЕРБ - спаси България !!! (Ама, не ни натрисай другарите им от БСП пак ! )
 18. 18 Профил на Mickey
  Mickey
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#16] от "nmemory":

  На баба ти фурката !

  Изгони КомуноЧенгесарския ГЕРБ - спаси България !!! (Ама, не ни натрисай другарите им от БСП пак ! )
 19. 19 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#17] от "Mickey":

  Черногледец?

  Меркел е шпитце политик! Каквото е казала е вярно на 100 процента.

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 20. 20 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 893 Неутрално

  "За единния енергиен пазар
  Единният вътрешен пазар е нашият шанс. Отделните държави са твърде малки, за да оцелеят сами на глобални пазар и за това пред нас стои въпросът как да оформим и конструираме вътрешния.
  През декември ще има европейски съвет по въпросите на енергетиката, който ще е важен за всички страни членки. "
  !!!

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
 21. 21
  ****

  Този коментар беше изтрит в 07:41 на 12/10/2010 от неговия автор.

 22. 22 Профил на .dru
  .dru
  Рейтинг: 568 Неутрално

  България е територия със затихващи функции.

  Нищо положително нема да се случи поради простия факт, че престъпниците са на власт и държат здраво властта ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА!!!

  Един нема свестен в тая "държава" - доказаха го за 20 и кусур години. Нема да изпуснат кокала никога, което в крайна сметка означава само едно: България загива.

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 23. 23 Профил на GMG
  GMG
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Ами имаме си дълъг списък от социални и правни реформи... Защото в БГ от 20 години не се работи по прехода социализъм-капитализъм, а само се краде,грешка - приватизира. За магистра тите още в началото на криминалната демокрация се изля рогът на изобилието:независима съдебна система, имунитет, недосега емост, пълна свобода на вземане на решенията и липса на всяк акъв контрол дали взетите решения не са в разрез със закона или най-малкото - неморални. И тази най-консервативна част на обществото,която като правило е призвана да правораздава и да защитава управляващите, веднаж усетила благинките на безкон тролната и независима власт, като запретна ръкави и се втурна: Опицвет,Перник,Шумен,екзотчни присъди на СГС и САС,които нямат логическо обяснение - класически пример с убийството на Борилски, сега квар та лите на веселието в Став ре Димитрово, Белащица,Марково, тузарските частни квартали в и около София,палатите по поре чието на Искъра,нощният клуб с черните прашки "Мале,мале"! Започна инвазията по черноморието: Приморско,Царево,Созоп ол, Ахтопол...Както обясняваше съдия Генков:"Ами аз вземам го ляма заплата,по-голяма от тази на министър.Нали трябва да съдя министри"! Съдите,чушки и пет лева отгоре.Сдушиха се политици,управляващи от всякакъв цвят,магистрати,полицаи от средния и висшия ешелон и стана една: мале,малеее! Щом ги пог-нат от ЕС:веднага се събира ВСС, разглежда доклада и набелязва "мерки". И накрая според кадровика на съдиите Л.Груев: Бълга рия заема достойно място в ЕС и не трябва да се държи като нак азан в ъгъла ученик, а да изправи рамене и се държи достойно. Ами,дръжте се: размаха ви френският посланик пръста, веднага ви се подгънахте пищялките,прегънахте кръста и заваляха стро гите присъди.Ясно е,че с тези висши съдии и ВСС реформи не се правят.Така че изборност на магистрати на всички нива.Поне да не ни се мяркат повече омръзналите ни вече физиономии на апо логетите на тази пародия на съдебна с-ма.Същото е и със здрав ноосигурителната система - с тези администратори в здравното министерство и НЗОК реформата ще дойде когато видим Шенген през крив макарон.За пенсионаната система да не говорим: изле зоха от пещерата реликви от преди 20 години като Ив.Нейков и започнат да ни убеждават нещо,в което и те не си вярват.И нак рая се оправдават с ЕС,ама там средната продължителност на живота на мъжете е 75 години, в БГ - 68; във Франция мъжете се пенсионират на 62 години - в БГ на 65.И се оказва,че всички пра вителства от 20 години насам все правят реформи,списъци на нови и нови реформи и в края на краищата списъците ги има - реформите - не.Ами защото се оказва,че едни и същи хора ги пра вят ,само че в началото са били от БКП,след това седесари, пос ле царедворци, и сега - гербаджии.Това е то комунист - вариш го,печеш го,на пара го кипиш - комунистът си е комунист,та дори и да се води върл демократ.Както казват - червената боя трудно се изтрива.

 24. 24 Профил на econo_mist
  econo_mist
  Рейтинг: 5 Неутрално

  "Това, което чувам е, че образованието тук е прекалено теоретично и няма връзка със съвременната икономика. Може да се използва германският опит, при който възможно най-много млади хора имат възможност да влязат в предприятията още докато учат и така да усвояват професията си на практика"

  Лельо Меркел,
  Проблемът на нашите студенти е, че започват от втори курс да работят. Сблъскват се челно с практиката. Но не им остава време да учат. А в практиката са подчинени на недоучени мениджъри и супервайзори, може би поради същите причини

 25. 25 Профил на econo_mist
  econo_mist
  Рейтинг: 5 Неутрално

  "Високо ценя това, че България не тръгна по пътя на увеличаването на външния дълг, а фиксира курса на лева и е готова да се присъедини към Еврозоната, когато изпълни всички критерии. Изрично подчертавам, че сме готови да приемем България, строго спазвайки изискванията. В България съществуват опасения, че след кризата в Гърция Еврозоната скоро няма да се разширява. Мога да ви успокоя, тъй като от 1 януари 2011 г. Естония става част от зоната."

  Браво за тия думи! Много силни, точни и на място! Благодаря! Точно това трябва да се чуе, да се запомни и да си го запишем някъде.
  Това е изключително важно - подкрепа за валутния борд!
  Но и - не увеличавайте дълга! Както и - не се оправдавайте с нас, че не сте в Еврозоната, а изпълнете критериите и заповядайте!

 26. 26 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1323 Любопитно

  От мъдрите слова на масонката Меркел се разбира че положението е натопорчено и ни чакат едно още четирсе години преход през пустинята. За да ни помогнат това да стане по-леко, германските другари са готови да инвестират яко у нас във възобновяеми енергийни източници. Демек да напраскат фотопанели и ни продават тока по 80 стинки. Това ще доведе и до ускорен растеж на БВП.

 27. 27 Профил на placido
  placido
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#3] от "SAAVEDRA":

  Пиша ти минус само заради "синьото в десно".

 28. 28 Профил на usin
  usin
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Всеки нормален човек просто ще наведе глава и ще замълчи .
  Вместо да сеправи на разбирач и да коментира.
  Да не коментираме а да вземем да направим това което ни казват хората.
  Ясно е че трябва да почнем от там дето спряхме миналата година,само че с близо 4 милиарда по малко.

 29. 29 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#24] от "econo_mist":

  Драги Мист , канцлерката има предвид средното образование, а също висшето. Тук се учи професия в някоя фирма, като 4 дни си във фирмата и те обучава майстор, а в петък ходиш в училището на теоретични занимания. В БГ е обратно, 4,5 дни теория, половин ден практика. Заблуда е , щото след това учениците търсят работа на бюро, зер нали много са "учили".

  Учениците получават и пари за 4/те дни, от 500 до 1200 евро, в зависимост от професията и годината на учене!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 30. 30 Профил на raiko61
  raiko61
  Рейтинг: 8 Неутрално

  На пръв поглед лекцията е проста,но тя е много поучителна ,Време е да се замислим и без да политизираме въпросите,да действаме,за да възродим Бълггария на 21 век,,Растението или домашното животно не се интерисува за кого си гласувал и ако не осигуриш едно от условията, за тяхното отглеждане няма да получиш конкурентна и качествена продукция така необходима за развитието на човека.Земята,която ни храни има нужда от постоянни грижи и внимание / и зползваме ли ефективно нейните подземни и надземни богаства !/Нима нашето развитие отговаря на интелктуално-експертен потенциал на нацията!

 31. 31 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 565 Неутрално

  Нали сте в една партия - ЕНП, ще се подпирате взаимно. Само че пари от това в България няма да влязат!

 32. 32 Профил на Gerasi
  Gerasi
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Лекцията на Меркел: Имате дълъг списък от социални и правни реформи (проблеми)

  Изгони ГЕРБ преди да отровят Добружда заради шистовия газ, тогава освен бедни ще бъдем и гладни... Петиция http://citizenspeak.eu/node/45
 33. 33 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1392 Весело

  Заедно с класическия единен вътрешен пазар желаем да създадем и общ енергиен пазар. България още води вътрешна дискусия дали да внася, дали да изнася енергия. Това е свързано и с големите проекти независимо дали те се казват Набуко или Южен поток.  Шрьодер го обявихте за комунист, Меркел също ли е комунистка?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 34. 34 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#30] от "raiko61":

  Браво.+++++++++++++++

 35. 35 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1392 Весело

  До коментар [#33] от "КУРДО КОЛЕНКО":

  Комунистка ,при това от КГБ..

 36. 36 Профил на dimiterr
  dimiterr
  Рейтинг: Неутрално

  Мили сънародници, както казва Сааве, тая жена трябва да се слуша, при това внимателно! Бих добавил още - да действаме, при това всеки един от нас! Г-жа Меркел говори в тази лекция доста Klartext. При един внимателен прочит става ясна както посоката в която ЕС ще пътува в следващите години, така и положението на България, което може да заеме в него.

  Проблемите на България са пределно ясни за всеки от нас (по своему). В моите очи са много по-интересни силните черти на нашия народ и Държава. Те за щастие не са една и две и някои от тях при по-внимателен прочит също прозират в лекцията на Меркел. Имаме акъл, имаме ненадмината креативност, имаме подкрепа. Остава само да се поразмърдаме.. Е да действаме!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK