Борисов: В частните пенсионни фондове са скъпите коли и секретарки

Бойко Борисов

© Анелия Николова

Бойко БорисовКабинетът обяви днес намерението си към Националния осигурителния фонд (НОИ) от 2011 г. да се създаде нов солидарен фонд, в който да се събират вноските за работещите първа и втора категория труд, от който ще се плащат ранните им пенсии.


"Дневник" публикува стенограмата от правителственото заседание, на което е обсъждана тази идея


БОЙКО БОРИСОВ: Министър Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, вчера в Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъдихме бюджета за Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година с новите параметри, които са следните:


Увеличава се размерът на вноската на Фонд "Пенсии" в Държавното обществено осигуряване с 1.8 на сто от 1 януари 2011 година. Вноската за гарантиране вземанията на работниците и на служителите от 0.1 на сто става нула за периода 2011-2013 година поради натрупани достатъчно средства във фонда. Запазват се номиналните заплати в бюджетната сфера за 2011 година на достигнатите равнища за 2010 година. Договарят се осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличаването на минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии е с 5.6 на сто в сравнение с 2010 година. По-високите осигурителни прагове оказват положително влияние върху нарастването на средния осигурителен доход.


В проектобюджета за ДОО за 2011 година средният осигурителен доход е 609.86 лева. Тоест, заложено е увеличение с 6.3 на сто спрямо очакваното му равнище за тази година. Въвежда се дефиренциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица своеобразно облагаемите им доходи за 2009 година в размери съответно – 420, 450, 500 и 550 лева по скала, определена по чл. 8 от закона за 2011 година, а за земеделските производители и тютюнопроизводителите на 240 лева.


Участието на държавата в трансфери във Фонд "Пенсии" възлиза на 2 милиарда 480 милиона лева за 2011 година. В тези средства са включени трансферите на всички осигурени и самоосигуряващи се лица.


В областта на разходите удължава се с още една година въведеният с антикризисните мерки нов режим за изплащането на парични обезщетения за временна неработоспособност, като първите три дни от настъпването на неработоспособността се изплащат за сметка на осигурителя – 70 на сто, съгласно § 22 от преходните разпоредби, а от четвъртият ден – на ДОО. Удължава се действието на § 4 на Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2011 година. Отменя се максималният размер на обезщетението за безработица и се изчислява на база 60 на сто от осигурителния доход на лицето, преди загуба на работа.


Разчетите за пенсии за 2011 година се основават на параметрите, заложени в средносрочната фискална рамка на правителството и на естествените тенденции за повишаване на индивидуалния коефициент. За 2011 година осъвременяване на размерите на пенсиите по чл. 100 на Кодекса за социално осигуряване на се предвиждат. Максималният размер на получаването на една или повече пенсии се запазва на 700 лева месечно.


Ефектът от увеличаването на осигурителната вноска от 1.8 на сто от 1 януари следващата година подобрява приходната част на консолидирания бюджет с 372.8 милиона лева. Договарянето на по-високи осигурителни прагове по икономически дейности от 2011 година увеличава приходите допълнително със 110 милиона лева. Общият финансов ефект от прилагането на промените в частта на краткосрочните обезщетения върху разходната част на бюджета за 2011 година се очаква да бъде с намаление на разходите с 15.5 милиона лева в сравнение с миналата година.


Предлагам, тъй като е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество, да се приеме и от Министерския съвет проектът за Закон за Държавното обществено осигуряване за 2011 година.


СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, аз също предлагам да подкрепите проектозакона за Бюджета на ДОО за 2011 година с една промяна. Конкретно в § 6, т.6 относно промени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса на социалното осигуряване (КСО) в момента се предлага да се отложи с още една година – до 31 декември 2011 година, преходните и заключителните разпоредби за ранното пенсиониране. Предишното правителство е направило на три пъти такова отлагане през 2006, 2008 година и месец преди изборите в 2009 година винаги с коментар, че им трябва още малко време да решат този въпрос. Има една хубава българска поговорка "Да не оставяме днешната работа за утре". Мисля че имаме достатъчно време в Националния съвет за тристранно сътрудничество – и не формални и формални срещи, няколко пъти сме разговаряли по това, има добри предложения от работодатели и от синдикати, как този въпрос може да се реши веднъж завинаги, а не да го отложим за още една година и в края на следващата година пак да сме в хипотезата на предишното правителство – три пъти го е отлагало.


Тази тема стои във вниманието на много страни в Източна Европа, така че ние сме запознати и с това, което те са вземали като решение. Според мен има достатъчно време и достатъчно желание в Националния съвет за тристранно сътрудничество, вместо да се отлага това решение за още една година, то да се вземе до края на тази година. И затова предлагам конкретно да приемем Закона за бюджета на ДОО, но да не отлагаме с още една година срока в § 6, т. 6.


БОЙКО БОРИСОВ: Освен това има подписано писмо от председателите на двата синдиката – за КТ "Подкрепа" – д-р Тренчев, за КНСБ – Пламен Димитров. Ще прочета първите три точки от писмото.


"Първо, запазване условията за ранно пенсиониране за лицата, работили в условията на първа и втора категория труд, установени в § 4 на ПЗР на КСО до 2014 година.


Второ, изграждане на солидарен фонд за ранно пенсиониране в ДОО под управлението и отговорността на НОИ по примера на функционирането на Учителския пенсионен фонд. За целта до края на 2010 година трябва да се приемат необходимите нормативни изменения в КСО. От 1 януари 2011 година вноските за работещите при условията на първа и втора категория труд в установените размери, съответно 12 и 7 на сто постъпват в новосъздадения фонд. От фонда се изплащат пенсиите за всички лица, придобили право за ранно пенсиониране при условията на § 4 от ПЗР на КСО за сметка на този фонд.


Какво е правило предишното правителство? Като дойде време т.нар. частни пенсионни фондове да почнат да изплащат пенсии те го отлагат за следващата година. Като дойде пак време да изплащат пенсии – те го отлагат за по-следващата година. Като дойде време пак за изплащане на пенсии, говорим за категорийните работници – преди всичко говорим за миньорите, за тежкия труд, те го прехвърлят още един път за следващата година вече когато идваме ние. Ние първо застанахме и искахме обективно да преценим каква е реалната ситуация и казваме, че щом по закон частните пенсионни фондове трябва да плащат, за това около 500 милиона има ресурс налети в тях - да си плащат, такъв е законът, защо ние ще влизаме в това разплащане. Само че се оказа, че ако от 1 януари изпълним закона, те могат да платят примерно по 50 лева пенсия на миньор, защото има толкова натрупани. Защото в тези фондове около 20% от парите отиват за разходи. Там са скъпи коли, там са скъпи секретарки също така. И това харчи много пари. Това го знаят синдикатите, знае се по принцип, но няма политическа воля, защото това са големи частни пенсионни фондове и рискът да почнат да ни натискат от големите държави, силните държави в Европа, е голям.


Погледнато обаче ние, въвеждайки, имаме и прецедент. Учителският фонд, който е в НОИ, има 104% ликвидност. Сиреч – работи перфектно. Аз не виждам защо ние да продължаваме да обслужваме политика и да отлагаме за края на 2011 година. Ако не го направим днес, ще дойде краят на 2011 година, ще го направим още веднъж след това. Или трънската поговорка е "Три пъти, казва, го режа, а то все късо и късо". Няма как, когато е сбъркана изконно формулата това да се случи. И затова ние както в здравеопазването, така и в пенсионната реформа слагаме истините на масата и взимаме решение съгласно истините и законността им. Защото това, което слушате от сутринта или от вчера следобед по дебата по здравеопазването, ние сме си изпълнили всички точки в споразумението. Реално за следващата година в здравеопазването влизат 3 милиарда и 5 милиона лева. Повече, отколкото през миналата година и през по-миналата.


Изпълняваме си основния ангажимент - парите от здравните вноски да отиват за здраве. Основният ангажимент, 8% - толкова има за здраве. Какво обаче сега ни казват? Има дейности, които са здраве, ама вие сега ще намерите от друго място пари, за да ги платите от другото място и тях. Нали искахте до вчера пари за здраве да отиват за здраве и казахте, че това било предостатъчно. Тогава аз ви обяснявах, че фактически ние през т.нар. резерв на касата подпираме борда, а взимаме отдолу под масата – и предишното, и сегашното правителство да плащаме разликите. Те обаче излизат и казват – държавата да го направи. Чакайте, тази държава на кой е?!


Всички българи си плащат данъци и тези данъци се преразпределят. Какво казва лекарският съюз – от здравните вноски ще се дават само за това, което е за здравноосигурените хора, ама другото ще го допълвате от другите данъци, защото тези хора са си платили само за здравните осигуровки. Да, ама и другите хора са си платили данъците и може би и тези същите са си платили и другите данъци. И на практика Дянков откъде ги взима парите – няма никакво значение, те са едни и същи. И спорът, който се поведе, е за хемодиализата. Хемодиализата медицинско действие ли е? Ама в нея можели да отидат и неосигурени хора, защото така било. Слагаме истината на масата.


Трябва това, което предложихме и в началото – да намерите непротиворечащ на конституцията текст – всички да си плащат за здраве. В противен случай хората трябва да знаят, че има едни тарикати, които не си плащат, измислят си всякакви причини, и други, които плащат и с техните пари ние щем-нещем преразпределяме. И ние сме в този кюп на плащащите, защото и нашите пари се преразпределят от нашите заплати също така.


Ние казахме – от тези пари ще се плаща за всички медицински дейности, свързани със здравето. Иначе трябва да взема от Плевнелиев, от инфраструктурата и вместо да преасфалтираме пътища или да кърпим дупки или да строим магистрали, естакади, трябва да ги вкараме отново там. Сега, разбира се, новият министър работи много усилено тези дни. Бързо реформата, сега! Изтичането на всички тези пари от 1 януари трябва да бъде спряно. Министър Константинов, имате пълната подкрепа на кабинета и абсолютно моралното право. На лекарския съюз, да им кажем – господа, не само че си изпълняваме споразумението, но и вие бъдете така добри да не разглеждате държавата като трета страна. Защото, първо римско, ако трябва да запишем – всички български граждани плащат данъци и тези, които плащат данъци, техните пари се преразпределят за образование, наука, отбрана, сигурност, здраве, театри, екология, спорт, всичко останало. И ако всеки по този начин разсъждава – дайте си ми моето и ми додайте още малко (това малко е около 340 милиона още) няма как да излезе сметката.


Ако това направим, Константинов, за това трябва да им обясняваш, ще нарушим финансовата стабилност и тогава ще обеднеят всички българи, както при Жан Виденов – наведнъж. Така че тезата – лошият Дянков, трябва да я забравят. В случая Дянков защитава интереса не само на пациентите, а и на всички българи, които след това ще обеднеят вкупом, ако той се поддаде и раздаде всички пари, които искат.


Това трябва да си го внушите, да го знаете и да си правите сметката вътре в бюджета, който имате. И това, за което говорих и миналия път – увеличаване на приходите.


Увеличаване на приходите, почти навсякъде има държавни фирми при вас, трябва да ги изцедите – сиреч, максимално малко личен състав, максимално големи печалби. Какви са тези държавни фирми, които отчитат по половин милион, един милион дивиденти?! Къде го има това?! С личен състав стотици хора. Оставяте ги на нивото, както работят частните компании – къде, с колко човека, колко печалба прави.


Така че спорът е този. Ние не сме излъгали абсолютно в нищо. Обещахме 65 милиона допълнително, дадохме. Сега и другите 65 до 130 сме гарантирали на Константинов, месец по месец ще бъдат дадени, за да може министърът да прави реформата така, както трябва.


И се връщам отново на пенсионната реформа. Всъщност с това си действие, което днес на базата на предложенията на синдикатите и на предложението на министър Дянков, започва реалната пенсионна реформа. И тя е в продължение на следващите 20 години. Това е, колеги, което исках да чуете.


Тук е мястото да кажа и за "Брикел". Разпоредил съм се в петък да има среща между министър Трайков, Нона Караджова, Тотю Младенов и ръководството на "Брикел" и там още веднъж на работниците да им се обясни, че 2003 година Брюксел е дал да се избира дали собственикът, дали 20 хиляди часа да работи и след това затвори предприятието, или да влага пари в екология и да се удължи животът му. Сиреч да ни дойдат на проверка 2014 година, ако това се прави по график. Само че те приемат варианта по-добре да излапаме парите веднага, а пък после държавата пак да му мисли. Само че тук трябва да обясните и на работниците и на всички, след това можете да излезете и да го кажете. Санкцията от Брюксел, ако ние изпълним исканията сега на работниците и продължи да работи "Брикел", ще дойде някъде от порядъка на минимум 100 милиона лева. И тогава пак всички българи ще платим заради тези, които са излапали парите, правителствата, които са ги търпели и са знаели, че ще дойде този един срок. Между другото ние сме в аналогична позиция по ТЕЦ "Варна" в момента. Ако на ТЕЦ "Варна" аз се подведа сега и подпиша, министърът съответно, 20 хиляди часа, както искат, по същият начин както "Брикел", няма да имаме никакъв проблем до 2014 година. Само че в 2014 година ще осъмнем със спрян ТЕЦ "Варна" – системна топлоелектрическа централа, която видяхте при проблемите сега в VІ блок, веднага ние включваме студените резерви, които имаме в ТЕЦ "Варна", Бобов дол и затова няма да има режим на тока.


Ако обаче подпишем и така направим, както предишните правителства и тогава спре токът, по същия начин аварира един от хилядниците, ние не можем да го подпрем и влизаме в режим на тока. Така че и по тази тема ви моля ясно и точно да отговаряте.


Освен това, когато се срещате, ние имаме по европейските фондове пари, тези работници да ги водим, колко време да им плащаме заплати? Дянков или Младенов?


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Те ще получат своите обезщетения при напускане от работа. Обаче искам да уведомя, че има един срок, който не е спазен. При масови съкращения работодателят трябва да уведоми 45 дена по-рано Агенцията по заетостта, това не е направено. И той дължи големи глоби, ако не спази това правило.


БОЙКО БОРИСОВ: Това в петък на срещата си – всичко това обществеността трябва да го знае. И ред трябва да има. Гледах по държавната телевизия снощи в предаването "Референдум" всичките гости така бяха подбрани, че всичките бяха против това, че данъчните са осветлили незаконни палати, имоти и всичко останало. Бях дори втрещен. Как сме надничали на практика зад дуварите на хората в най-неприкосновената им лична собственост. Господа, тези палати са откраднати пари болшинството от самите българи. Какво лошо, че хората са видели?! Защото, както един казал, че жена му се съмнява, че й изневерява, а той казал – добре, че се само се съмнява, а не подозира истинските мащаби. Така че и българите не са се съмнявали, че има такива неща, но те не са подозирали истинските мащаби на това, което се е случило. На Маями бийч няма такива вили, в Сен Тропе няма такива вили.


Да, много остро ще бъде всичко насочено срещу нас, но точната дума е да не ви пука. Това е правилното. И понеже те си казаха – нека след шест месеца да се видим пак, да видите, че нищо няма да се е случило. Дянков има шест месеца дотогава да се приберат данъците от всички тези и да видим колко е тоталът от летенето с хеликоптера. Похарчили сме няколко хиляди лева, да видим колко данъци ще съберем. И съответно какви процедури по незаконното строителство ще тръгнат дотогава. Всичко незаконно, така, както е по закон, да се спази стриктно. Сложихте ли нов шеф на ДНСК.


РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Госпожа Гечева.


БОЙКО БОРИСОВ: Тестът на госпожа Гечева е шест месеца. Запиши си и тя да си запише този срок.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Подкрепям предложението на вицепремиера Дянков, което впоследствие Вие развихте. Смятам че това е правилният начин. Присъединявам се към апела за реформи. В анализите Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е изцяло на разположение.


Бих искал да уточня, че в АЕЦ "Козлодуй" няма авария. При планов ремонт е открит дефект на някои от детайлите, но те не са аварирали, просто ги сменяме, затова е плановият ремонт – да се откриват такива дефекти.


БОЙКО БОРИСОВ: Нека все пак да се направи една обстойно проверка кога са внесени, дали не е охладен рязко. Искам да бъдеш мнителен при тази проверка и да се направи една действително сериозна проверка, защото съвпада с доста неща този ремонт. Затова искам да се направи проверката лично под твоя пряк контрол.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това се прави, включително и това, което засегнахте. Всичко това е известно. Но това не променя факта, че няма авария.


БОЙКО БОРИСОВ: Разбирам, никой не говори за авария. Плановият ремонт да се направи качествено в срок, не прибързвайте. Но това също са ни загуби.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Бързаме много, защото всеки ден са милион и половина. Така че десет дни са 15 милиона лева грубо загуби, макар и не в мащабите, за които сега се говори за стотици милиони. Но 15 милиона са си 15 милиона.


БОЙКО БОРИСОВ: Петнадесет милиона лева как би ги понесъл Вежди Рашидов. С каква радост би ги приел. И не само той.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не само той.


БОЙКО БОРИСОВ: Затова преди малко казах – държавните фирми да спрат да се дължат все едно не ги интересува бюджетът. Не е едно и също печалба един или два милиона, не е едно и също дали печели АЕЦ-а 50 или 100 милиона, защото нашият проблем е да увеличим приходите. Разходите сме ги свели до нула.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И в тази връзка искам да ви кажа, че в системата на предприятията, на които Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е принципал предстоят такива преструктурирания .


БОЙКО БОРИСОВ: Кажи ми сега, да си запиша пък аз срок. Кога ще ги приключиш?


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Приключихме срока на подготовка. В момента извършваме функционален анализ във всички големи дружества. За съжаление факт е, че ще има съкращения на хора. И това трябва да се знае.


БОЙКО БОРИСОВ: Трайков, още на паркинга на "Булгартранс газ" стоят пасати и фолксвагени, оградени с лента, които са купени и не се карат. Естествено, че ще се съкратят тези хора. Вие можете ли да си представите да се купи автомобил "Пасат" на цената на нов, когато вече на пазара е следващият модел. Дали е на същата цена, дали фирмата има интерес да го продаде на същата цена, дали не е дала отстъпки или нещо друго? Някой от вас би ли си купил дадена марка автомобил, след като на пазара излиза следващият модел и можеш да си го купиш от магазина за нов стария модел?! Дали някой здравомислещ човек би направил подобно нещо?! Може, но на половин цена, разбира се. Те на половин цена ли са? Проверете ги!


Точка 38 се приема с предложението.


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Напълно съм съгласен с Вас, господин министър-председател, така трябва да стане. Въпросът е, че това са два различни закона. В бюджета за ДОО ние сме длъжни да запишем тези текстове като превантивна мярка за § 4. Начинът, по който ще стане плащането, се решава в Кодекса за социално осигуряване, който се надявам да го приемем следващата седмица след подписването на това национално споразумение със синдикатите и с работодателите. И затова ние в бюджета на ДОО в § 7 сме записали, че си даваме срок до 30 юни 2011 година, може да е 1 януари, може да е 2 февруари – няма значение. Министърът на труда да внесе законодателни промени в тази посока. Да е ясно, че ние гарантираме правата за ранно пенсиониране на хората и затова нека с промените в КСО да го направим това, което Вие казахте.


СИМЕОН ДЯНКОВ: Това просто отлага с още 6 месеца. Имаме 70 дни до края на годината. Знаем каква е процедурата. Имаме разговори в тристранката, да се реши веднъж завинаги. Каква ни е гаранцията, че до средата на следващата година ще има такова решение.


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ако не приемем промените в КСО навреме, ще лишим хората от ранното пенсиониране от 1 януари.


СИМЕОН ДЯНКОВ: КСО е отделен документ, отделен закон и той минава на следващото ни заседание. Тук в бюджета за НОИ няма според мен причина ние да отлагаме изкуствено с една година вземането на решение. Това решение трябва да се вземе сега, иначе сме като предишното правителство – постоянно сме в режим на отлагане.


БОЙКО БОРИСОВ: Тези две неща трябва да вървят едно с друго. Ако днес се приеме това, на следващото заседание на Министерския съвет трябва да се приеме и КСО.


Така че приемаме точка 38 с направените предложения от министър Дянков. Възлагаме, на следващото заседание на Министерския съвет (или на подпис, за да стане по-бързо, за да е в рамките на това, което правим), депутатите участват много активно в този процес, участват на всички срещи, информирани са. Възлагаме на министър Младенов.


Можеш ли да се справиш, Младенов?


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние сме готови, обаче аз искам преди това да сключим това национално споразумение, където сме подготвили тези параметри.


БОЙКО БОРИСОВ: Ние пред себе си имаме документ, подписан от двамата председатели на синдикатите. Аз лично съм говорил с тях, това са техните предложения. Вчера час и половина са обсъждани с мен от двата профсъюза. И аз не считам, че те ще се отметнат от това, което са казали, а го имам и написано, и подписано. Какво още да обсъждаме?


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Работодателите.


БОЙКО БОРИСОВ: Какво касае това работодателите? От 1 януари по закон, три пъти е отлагано, аз не искам да отлагам повече. Миньорите трябва да отидат под прозорците на частните пенсионни фондове да ги питат защо ще им изплатят 50 лева пенсия. Само че миньорите няма да отидат под частните пенсионни фондове, а ще дойдат тук пред мен и ще искат от мен тези пари. Нали така?


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Така е.


БОЙКО БОРИСОВ: Като е така, миньорите са хора, ще отидете и ще им обясните какво правим, как са лъгани и как са отлагани във времето.


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Тоест от 1 януари вноските на професионалните фондове минават към НОИ.


БОЙКО БОРИСОВ: Ясно и точно.


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Добре.


БОЙКО БОРИСОВ: Така искат и синдикатите и са ми го дали писмено. Иначе и аз ще излизам и ще го късам най-демонстративно.


Приемаме точка 38 с всички тези поправки, забележки и всичко останало.

Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Преди 9.9.1944г пенсионният фонд е бил държавен, но е бил най-големият собственик в държавата!
  Къде си признават че влагат частните пенсионни фондове парите за пенсии? На българската фондова борса! Дано не са всички, и дано повечето да са в облигации! Защото видяхме какво стана с Мостстрой! Петрол и друга компания на БФБ не могат да плащат сами дори лихвите си! Нито имаме борса, нито имаме капиталисти! Имаме олигарси и факири! На кои да заложиш?
  В белите държави пенсионни фондове фалират! И парите им се използват за спасяване на набълбукани компании!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 2. 2 Профил на korektor
  korektor
  Рейтинг: 516 Неутрално

  ББ е меко казано леко изперкал!?!?! (

 3. 3 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 434 Гневно

  Синдикати и правителство национализират. Уникален документ. Това ще влезе в учебниците по история. Ще има работа за Конституционния съд.

 4. 4 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Идеята за частни пенсионни фондове е глупава и е създадена само за да се живее на гърба на вложителите. Държавата е тази, която трябва да се занимава с това.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 5. 5 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1341 Весело

  строг, но справедлив

  low riders team
 6. 6 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1909 Неутрално

  Ако това е заседание на правителството на Републиката по добре да не се публикуват стенограмите. Ние вече си знаем хората, но ако това нещо се преведе на чужд език, пред света за смях стават не тези палячовци, а БЪЛГАРИЯ.

 7. 7 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2218 Неутрално

  Когато бях в германия в далечната 1986г., минавайки през центъра на Дюселдорф, ми направи впечатление една страхотна офис сграда, такива тогава в Бг нямаше. Попитах, каква е тази сграда, на коя фирма офиса е тук? Тогава германецът с почитание каза: Тук е пенсионния фонд! Тогава не го разбирах, ама хората си получават хубави пенсии, нищо че пенсионния фонд е в лъскава сграда.

 8. 8 Профил на TheBelia
  TheBelia
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Хахахаха! Ооооох, заболя ме корема от смях!
  Пасати и Фолксвагени има, и не се карат - резийщ...

  I'm not angry. They just suck. It's that simple.
 9. 9 Профил на Mike Power
  Mike Power
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Аз не прочетох да са коментирали въпроса дали активите на дружествата ще се прехвърлят в солидарния фонд.

  Дневник, за момента само Вие лансирате тази теза! (по подразбиране сте прави, но дали ще стане така).

  Не се доверявай на написаното. Мисли, провери и тогава коментирай!
 10. 10 Профил на Lyubomir Hristov
  Lyubomir Hristov
  Рейтинг: 1037 Неутрално

  Скъпите коли и секретарки са предимно в банките, Бат' Бойко, и най-вече в банките (без оная банка де - банката на Цветето). Значи Барак Обама имаше смелостта да пипне банките, а наш Бойко не. Ми ша нарушим "пазарните принципи" казват. Де да беше изперкал ама не е, за всеобщо съжаление !

 11. 11 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1341 Весело

  аз отдавна твърдя, че геройко е един същински бай тошо

  low riders team
 12. 12 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  доходността в частните фондове е меко казано смешна, а разходите за управление на средствата просто недоумявам как е възможно да са 20% ?!?

  хубаво е че може да се прочете стенограмата от заседанието, а не да четем преразкази на съмнителни журналисти в още по-съмнителни медии

 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1817 Неутрално

  "Не се хващай с държавата! Ще те прецака!" - казваше един наш икономист. Ето го поредното потвърждение. През миналите години брокерчетата и застрахователчетата успяха да пробутат всякакви лобистики поправки в своя полза. Да си спомним олекотеното данъчно облагане за АДСИЦ, да си спомним облекченията по ДОД за застраховките живот, даже и за задължителни здравни фондове се точиха, а днес ги връщат в първи клас. Въпреки че Конституционният съд ще отхвърли решението за одържавяване на частни партиди, т.е. частни спестовни влогове, сянката на съмнението ще държи влага още 100 години. Повече никой няма да понечи да вложи и 1 лев в пенсионна схема. Чист човешки страх, че в дългите години трудов стаж да няма да се намери поне един популист, който да му конфискува партидата в полза на "тарикатите"

  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 14. 14 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#4] от "др. Иванов":

  Дааа,май частните фондове не са дозрели за дейността си.

 15. 15 Профил на kitaec__
  kitaec__
  Рейтинг: 594 Неутрално

  И за тази констатация ли на ББ ше последват ръкопляскания от Брюксел

 16. 16 Профил на Цветан Цацаров
  Цветан Цацаров
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Ясно и точно! Да се изпълни. ГЕРБ!

  СПАСИ БЪЛГАРИЯ ! ПОДКРЕПИ БОРИСОВ !
 17. 17 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#15] от "kitaec__":

  Достатъчно е да се ръкопляска тук.Пука ми за Брюксел.

 18. 18 Профил на Цветан Цацаров
  Цветан Цацаров
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Мачкай ги Бойко! С теб сме. Ето я култовата фраза:

  Само че се оказа, че ако от 1 януари изпълним закона, те могат да платят примерно по 50 лева пенсия на миньор, защото има толкова натрупани. Защото в тези фондове около 20% от парите отиват за разходи.

  В ТЕЗИ ФОНДОВЕ 20% ОТ ПАРИТЕ ОТИВАТ ЗА РАЗХОДИ !!!

  СПАСИ БЪЛГАРИЯ ! ПОДКРЕПИ БОРИСОВ !
 19. 19 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Това по-горе е стенограма от правителствено заседание.

  Мутрата напълно е изперкал. Смело напред (или назад?) до пълната победа на комунизъма, но всъщност "точната дума е да не ви пука".

  На 04.04. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 20. 20 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#19] от "bgkurshum":

  Не съм фен на комунизЪма,а още по-малко фен на псевдо-бизнесмени,спечелили парите си с участие в държавни поръчки.

 21. 21 Профил на revival
  revival
  Рейтинг: 434 Неутрално

  20% не е лошо.и аз искам.

 22. 22 Профил на Мартин
  Мартин
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Участието на държавата в трансфери във Фонд "Пенсии" възлиза на 2 милиарда 480 милиона лева за 2011 година.
  -------------------------------------------------------------
  Нека да изясним този факт с конкретни числа.
  Нормалните граждани внасят средно 96лв на месец в НОИ.
  При 200 хил държавни служители, тези 2,480 млрд означават,че държаварта плаща за държавнен служител по 12,5 лв за ЦЯЛА ГОДИНА !!!!


  Разликата между комунистическата икономическа система на Източна Европа и западните системи е не разлика в същността, а разлика в степента. (Ф.Х.)
 23. 23 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#20] от "xmm":

  Той и тиквата така казва ама любовницата му, и гаджето на дъщеря й, и кумеца на физкултурника първи на държавните поръчки.

  На 04.04. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 24. 24 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 797 Неутрално

  За основната причина, поради която разходите на пенсионните компании са толкова високи може да се прочете тук: http://ivanianakiev.multiply.com/journal/item/633/633

 25. 25 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 767 Весело

  До коментар [#9] от "Mike Power":Дневник, за момента само Вие лансирате тази теза! (по подразбиране сте прави, но дали ще стане така).

  Не, няма да стане така. Дневник пишат глупости. Никаква национализация няма да има. Просто от 01.01.2011 г. парите вече няма да отиват при тях. Също както и в Унгария. Не обръщай внимание на манипулативните заглавия на статийте.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 26. 26 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До "1":С най-голямо уважение към Вас Ви моля да обясните от къде са постъпвали средствата в държавния пенсионен фонд преди 9.09.44г.!Помня края на 50-те години когато с новоприетия Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори бяха дадени пенсии на около 500,000 селяни-учредители на ТКЗС,а след 1-2 години обхвата на закона беше разширен до всички земеделски стопани.Това бяха хора,които никога не са били осигурявани преди това.Имало е някакъв, с твърде ограничен обхват, доброволен пенсионен фонд за земеделски стопани,в който се е осигурявал и моят дядо,но от 550 жители на родното ми село само около десетина са били осигурените.В страната ни поради слабо развита промишленост заетите в промишленото производство до 09.09.44 г. са били твърде малко.Осигурявани са били хората от държавната администрация,армията и МВР.Предварително благодаря за отговора.

 27. 27 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1181 Разстроено

  До # 26 - откраднати са от държавата , по същият начин по който бяха откраднати над 45 милиарда лева натупани в държавният пенсионен фонд преди 10-ти ноември 1989 година за да бъдат подарени на "честните бизнесмени" , които сега крадат не само частните професионални фондове , но и здравната каса , застрховките , общинските данъци , европейските фондове и всичко до което се докопат .

 28. 28 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1181 Разстроено

  До # 26 - откраднати са от държавата , по същият начин по който бяха откраднати над 45 милиарда лева натупани в държавният пенсионен фонд преди 10-ти ноември 1989 година за да бъдат подарени на "честните бизнесмени" , които сега крадат не само частните професионални фондове , но и здравната каса , застрховките , общинските данъци , европейските фондове и всичко до което се докопат .

 29. 29 Профил на focus__radio
  focus__radio
  Рейтинг: 434 Гневно

  "... Запазват се номиналните заплати в бюджетната сфера за 2011 година на достигнатите равнища за 2010 година..."

  ТОВА СИ Е ОСНОВНАТА ГНИЛОЧ на ЦЯЛАТА "ДЪРЖАВНА СИСТЕМА " - с ПРИВЕЛЕГИИ милиционери, военни , бюджетната сфера , НО ЗА ЛАПАНЕТО - за дрането на кожи ОТ ОСТАНАЛИТЕ !...
  И ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТОВА, драги БЪЛГАРИ ?

  Минавам не в сивия , а в черния сектор , след като соц-милиционерското управление разсъждава по този начин !
  И от мене ще получи за поздрав http://snimki.princrease.com/details.php?image_id=183

 30. 30 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1149 Весело

  ББ ептен го обърна на пазар!
  Ед`а жена ми каза!
  Яжте си супичката, тарикати!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 31. 31 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1149 Гневно

  До коментар [#25] от "Български патриот":
  Какво стана в Унгария, бе тарикат?
  Нямат пари и тамошния ББ прави същото!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 32. 32 Профил на minkov62
  minkov62
  Рейтинг: Весело

  ГОЛЯМ МАЙТАП НА ГЪРБА НА НАРОДА ....ИЛИ КАК ТАМ ОЩЕ СЕ КАЗВАШЕ......

  РЪКОВОДСТВАТА НА ДВАТА СИНДИКАТА ОТНОВО СЕ ПРОДАВАТ

  ОТКРИТО СЕ НАТИСКАТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

  САМО ТАКА ЩЕ СПАСЯТ ОТ ФАЛИТ ПОЛИТИКАТА НА УПРАВНИЦИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

  В ТЕЗИ ФОНДОВЕ ИМА СЪБРАН КЕШ ОБАЧЕ ПО ЛИЧНИ СМЕТКИ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ И ТЕ НЕ ГИ ДАВАТ
  АКО ОБАЧЕ СМЕШКАТА Е ОБЩА?

  В БЛИЗКОТО МИНАЛО ВСИЧКИ В БЪЛГАРИЯ ИМАХМЕ СМЕТКИ В БАНКИТЕ А СЕГА КАКВО??????

  ЗАЩО МИ СЕ ВИЖДА ПОЗНАТ ТОЗИ ВАРИАНТ И АЗ НЕ ЗНАМ

  НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПОВТАРЯ

 33. 33 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Дааа, 20 % разходи от събраната сума.

  Ми и аз искам да направя частен пенсионен фонд.
  Тия са крали с гъза си, и то законно.
  Ситуацията тук е като в Унгария.
  Бойко се е изправил срещу многостранни и гигантски интереси.
  Та само данданията с Ковачки е за 100 млн. лева.

  Дано българина първо се информира, помисли и после да псува.

  Всички дейности са сбъркани от 20 години и сега за 1 искате всичко да цъфне.
  Дано ГЕРБ да успее иначе се изнасям. С БСП/ДПС/СДС/ДСБ/Атака/РСЗ и още не ми се живее

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 34. 34 Профил на Борислав Обрешков
  Борислав Обрешков
  Рейтинг: 8 Неутрално  Много добро решение на правителството.
  Индивидуалните спестовни партиди са добри, ако постигната доходност е над инфлацията, защото когато е по-малка означава, че след всяка следваща година парите които си спестил там ти носят по-малко блага, от колкото ако ги ползваш сега. В същото време разходно покривната система взема пари и ги дава веднага, тук няма загуба от инфлация и като цяло ползата е по-голяма за всички които плащат осигуровки.
  След 10 години видяхме, че фондовете само прибират комисионни, а постигната доходност е два - три пъти по ниска от обикновен срочен депозит. Както видяхме и че не могат вноските които правим в тях да ни осигурят пенсии и все се оправдават, че са се натрупали малко пари.
  Нека това е за урок за фондовете, че ако не почнат да си вършат работата да инвистират доходно активите на осигурените в тях, държавата може да им прибере парите и така да защити интереса на всички.

 35. 35 Профил на Iron Maiden
  Iron Maiden
  Рейтинг: 747 Неутрално

  И апартаментите, многото апартаменти и те са там...

  а също така и вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
 36. 36 Профил на andimo
  andimo
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#33] от "ironhorse":

  А бе лъжливо конче я се разходи до 20-а поликлиника кв.Бъкстон и виж как строи Ковачки.Имот продаден от кмета на София 2007г. за 100000лв. 7 декара и тогава говори

 37. 37 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#36] от "andimo":

  С платен драскач, защитаващ Ковачки няма какво да коментирам.
  И на мен да ми подарят 4 ТЕЦ-а и още 10 завода и аз ще строя.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 38. 38 Профил на andimo
  andimo
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#37] от "ironhorse":

  Ти не разбираш ли че Ковачки и тиквата са си дупе и гащи?Бившият магазин "Сливен" и 7 декара ги купи за 100000лв. Проумей го че герб е олиг. партия

 39. 39 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1149 Весело

  До коментар [#37] от "ironhorse":
  Ти шъ строиш, ма Ковачки не ще!
  И ръга да му дадат пари да строи! Филтри на Брикел.

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 40. 40 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1149 Весело

  До коментар [#38] от "andimo":
  До този още не е стигнала депешата от Позитано:
  ББ вече е наше момче!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 41. 41 Профил на miet
  miet
  Рейтинг: 488 Неутрално

  За какви съкращения говори г-н Трайчо Трайков , след като всички пенсионери все още не са съкратени в ЕСО, и продължават да "ръководят" на "временни" договори все още, въпреки че са над 65 години.Ще бъдатсъкратени обикновените работници и служители , а ще оставят тарикатите , защото те ще подготвят списъците за съкращения и назначения. Освен това в ЕСО са назначени и хора , които в момента едновременно работят и заемат ръководни длъжности в частни фирми.Тези хора работят само за себе си и корумпират държавната енергетика.Интересно контролира ли ги някой с какво се занимават през работно време и с какво го уплътняват? Нека г-н Трайков да провери и всичко това!Той може!

 42. 42 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1149 Весело

  До коментар [#41] от "miet":
  Браво бе!
  "Нека г-н Трайков да провери и всичко това!Той може!"
  И да те направи гл.спициалист по цалуване

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 43. 43 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 607 Неутрално

  Ега ти обсъждането на точка от дневния ред. За какво само не се отплексват да говорят - Брикел, пасати, ... - то си е разговор каквото им дойде на ум, особено на Борисов.

 44. 44 Профил на Hristo Petkov Hristov
  Hristo Petkov Hristov
  Рейтинг: 491 Весело

  Боже, какъв "титан на мисълта" е Боко Тиквата!

 45. 45 Профил на chavi
  chavi
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Мислех да пиша нещо,но явно всичко е сбъркано-това е еманация на бълг.общество за жалост

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK