Тодор Чобанов: Всеки може да снима културни обекти, но търговията с изображения – само след заплащане

Тодор Чобанов: Всеки може да снима културни обекти, но търговията с изображения – само след заплащане

© Георги КожухаровМинистерството на културата публикува преди дни на сайта си промени в Закона за културното наследство, предизвикващ сериозни дебати и спорове още отпреди приемането си. Какви са основните изменения, кого ще засегнат и какъв ефект се цели попитахме зам.-министъра на културата Тодор Чобанов


Отдоста време подготвяте промени в Закона за културното наследство, който още преди приемането си провокира бурни дебати. Какви са основните изменения, които смятате да направите в него?
- Законът ще бъде трансформиран, за да стане наистина работещ. Предвиждат се промени в близо една трета от текстовете. Добавят се липсващи процедури, например несъществуващите досега правила какво се случва, след като археолозите приключат проучването на някой обект – как го предават, кой го приема и т.н. Подобряват се вече съществуващите процедури, намалява се броят на наредбите и не на последно място се изчистват дефинициите, за да стане прилагането на закона по-ясно.Ще спрем практиката общините да събира приходите от културните обекти и да не инвестират нищо. Така ценностите се рушат, загиват, няма пари за разкопки


Не са верни тиражираните напоследък цифри за 50 хиляди нерегистрирани колекции. Мисля, че едва ли има повече от няколкостотин и те са основно от монети


На места през годините са станали огромни безобразия – например в един дунавски град общината вече е продала половината резерват заедно с археологията, а отгоре се ширят хотели, молове


Продължаваме да мислим за затягане на режима за металдетекторитеПланирате строги санкции за използването на изображения на културни ценности и паметници. Защо решихте да въведете мярката, кого ще дзасегне тя? Има ли много нарушители от сферата на бизнеса на сегашните правила?
- Да, ще се запише глоба за физически и юридически лица, които търгуват с изображения на културни ценности или ги патентоват, използват в марки или направо копират без разрешението на собственика. И сега такова разрешение се изисква, но почти няма случаи да се иска. Масово се печатат етикети, календари, регистрират се търговски марки и т.н. без санкцията на съответния музей или държавата. Най-често става въпрос за алкохол, хранителни стоки – например вина, лютеница, шоколадови изделия. Скоро спряхме търговска марка с най-известния тип прабългарски амулет – няма проблем да има такова нещо, но само след договор със съответния музей. Често срещано явление е и производството на копия на известни съкровища и търговията с тях. Има цели сайтове на фирми-нарушители. А би следвало някакъв процент от цената на всяко копие да влиза в музея. Именно заради тези нарушения и малкото ресурси в музейната система ще започнем да глобяваме нарушителите. Искам да подчертая – използването на изображения на културни ценности за лични нужди или за образователни и научни цели ще бъде напълно свободно, както и досега. Тоест всеки може да си снима, качва по сайтове и блогове както е навсякъде по света. Но за търговски цели – само след договор.


Ще задължите общините да инвестират част от приходите за стопанисваните от тях археологически обекти за опазване и развитие на самите старини. Това досега не се ли е правело, къде има фрапиращи примери за нестопанисване? Кой ще проверява дали не се отклоняват средства? Очаквате л общини да се откажат от управление на обектите, след като те няма да им носят "чист приход" както досета?
- Идеята на промените е общините да са отговорни стопани, а обектите да се самоиздържат. Ако приходите са големи – да отиват и за съседни обекти. За съжаление често срещано явление е община да събира всички приходи от даден обект и да не иска да инвестира нищо обратно. Има най-различни случаи – от малки суми до милиони. От гробници до цели градове. А културните ценности се рушат, загиват. Няма пари за разкопки. Има парадоксални ситуации – на единия обект общината прибира огромни суми, а за съседния – пари няма.


Променяте определението за това какво е културна ценост и кое не. Защо?
- Налага се, тъй като това е основният въпрос в този закон, а сега нещата не са достатъчно ясни. Особено важно е всеки лесно да може да се ориентира в дефинициите и да може да преценява кое е културна ценност и кое не. За тази цел сме написали и наново наредбата за идентификацията. Чрез тези промени искаме да облекчим търговията със съвременни произведения на изкуството. Авторите ще могат сами да снабдяват своите произведения с документ, който ги определя като съвременна творба, а при износ ще се използва за издаване на серртификат по облекчена процедура.


Правите списък на археологическите резеврати. Така ще е напълно ясно кое е резерват и е под защита и кое не. Но в същото време отпада изискването да се уведомява агенцията по вписванията за това кои обекти за недвижими паметници на културата, за техните граници и т.н. Как тогава ще се осъществява контрол, за да не се извършват продажби, заменки, прехвърляния и др. с тези терени или части от тях?
- Конституцията изисква археологическите резервати да бъдат определени със закон. Настоящият не го прави и затова вкарваме списък с всичките археологически резервати. Това ще облекчи тяхната защита и ще позволи бързо да преиздадем актовете за изключителна държавна собственост. Налага се, на места през годините са станали огромни безобразия – например в един дунавски град общината вече е продала кажи речи половината резерват заедно с археологията, а отгоре се ширят хотели, молове и т.н. Естествено при строежа много от културните ценности се унищожават. При това става дума за монументи, а не за отделни предмети. С вписванията срещаме трудности. Основно става въпрос за това, че постоянно ни се връщат преписки с различни формални аргументи. Насочили сме се към обнародване в Държавен вестник като най-сигурен способ за защита на границите на обектите. Мислим и за голям проект за изработване на специализираните карти, което ще позволи точни вписвания в кадастралните планове. Водим диалог и с МРРБ за подбрянане на метода за териториално-устройствена защита.


Защо отново връщате към института по паметниците на културата съгласуването на строежите за сгради-паметници с местно значение? Навремето и вие казахте, че режимът за взимане на решения в този институт създава корупционни практики.
- Първо защото вече имаме създаден инспекторат, който се занимава с контрол на тази дейност. Второ, защото институтът се реформира, има нов директор – един безупречен професионалист. Трето, създали сме възможности за легално увеличаване на доходите на колегите там, от пролетта ще влязат и в чисто нови офиси, подменя се техниката. Стараем се инстиуттът да промени своя стил на работа и съм убеден, че успяваме. Разбира се, това не означава, че сме по-малко бдителни и реагираме незабавно при всеки сигнал за нередности.


Представители на прокуратурата изразиха резерви към текста, с който се разрешава "адаптация" на културното наследство чрес съвременни методи. Така няма ли да се стигне до увреждане или унищожаване на самите паметници чрез т. нар. вграждане, където те се губят и са само апликации в модерното строителство?
- От ВКП ме увериха, че подкрепят духа на промените, които предлагаме. Разбира се, винаги може да се работи за подобряване на текстовете. Помолих колегите да анализират още веднъж текста за адаптацията и ще го пренапишем така, че да е по-ясен и да не допуска подобни негативни интерпретации. Идеята е била археологическите обекти да могат да се превръщат в туристически атракции или да се вписват в съвременни сгради когато не е необходимо да се изявяват самостоятелно. Категорично не одобряваме практиката на "вграждане" от близкото минало и не допускаме подобни решения. За съжаление знакови сгради в София пострадаха при управлението на предишното ръководство на НИПК. Водим битка за спирането на вече започнали процедури, които целят други известни сгради да бъдат заличени.


Имахте сериозни намерения за затягане на режима за работа с металдетектори. Такива изменения обаче не сте подготвили. Защо? Предвиди ли сте глоби за иманярите с металтърсачи, но няма ли да трябва да се доказва, че те търсят точно антики, а не "капачки" например, както твърдят от т. Нар. Федерация по металдетектинг?
- Продължаваме да мислим по въпроса и работим над такива изменения. Наказателният кодекс вече има текст за тези случаи, глобата ще се налага допълнително, по административен ред. Тя няма за цел да замени наказателното преследване. Мисля, че е редно да попитате магистратите, регистрирали тази организация, дали търсят капачки или нещо друго. А иначе е достатъчен един поглед на сайта на тази организация, за да стане ясно, че зад наглед невинната фасада се крие криминална мрежа. Убеден съм, че държавата ще намери начин да се справи със ситуацията. То е и тест за съдебната ни система.


След като многократно беше удължаван срока за регистрация на колекциите, сега няма да има нова отсрочка. Колко колекционери са се регистрирали, колко според вас са се укрили и имате ли данни за скрити предмети, които да са на сериозна стойност? Кой трябва да предприеме действия за проверка на необявените предмети и как ще се проследи спазването на тази законова разпоредба?
- Срокът не е бил увеличаван многократно. Беше увеличен само веднъж. С което общо се изравни със срока, даван в държави като Румъния и Унгария. Малко над 200 колекционери са се регистрирали. Трябва да се каже, че всеки може да се регистрира и сега, стига да представи документи за придобиването на предметите. Т.е. няма ограничения за колекционирането на археологически предмети, стига придобиването им да става чрез законов способ. Разликата с периода на т.нар. регистрация е, че през него такива документи не се изискваха. Колко са се укрили не мога да кажа, но съм категоричен, че тиражираните напоследък цифри от порядъка на 50 хиляди не са верни. Мисля, че едва ли има повече от няколкостотин нерегистрирани колекции и те са основно от монети. При това не бива да бъркаме т.нар. депа с колекции. Ако някой трупа монети с цел да ги продава в чужбина той се определя като трафикант, а не като колекционер.


Кога планирате да внесете поправките в парламента и кога според вас те ще бъдат приети?
- В момента тече срокът за становища от другите министерства, след което ще внесем проекта в Министерски съвет и оттам той ще отиде в парламента. Най-вероятно през пролетта измененията вече ще са факт.

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 696 Гневно

  Бля-бля на една овца..
  Плачат за метла.

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5338 Неутрално

  задникът на коня културно изображение ли е и ако до то чия собственост е като такова ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1455 Любопитно

  Не бях забелязвал колко много нерегламентирани български символи се използват в Буркина Фасо, но откак излезе законът и взех да се оглеждам, се уплаших. Само от тук бъгарската държава губи най-малко трилиарди евро в пропуснати ползи. Представям си колко ще се изръси бизнеса от Европа и Щатите - българската държава ще задмине Саудитска Арабия сигурно по доходи от тия лицензи.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 4. 4 Профил на Мартин Ганев
  Мартин Ганев
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Стига бюрокрация! Едни чиновници създват перпетуум мобиле работа на други чиновници.

 5. 5 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 816 Весело

  Леле колко плява за глупости..............

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 6. 6 Профил на КАФ
  КАФ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ,,Скоро спряхме търговска марка с най-известния тип прабългарски амулет – няма проблем да има такова нещо, но само след договор със съответния музей.

  Въпросът с музеите е решен. Музеи няма да има ,защото пречат на СВОБОДНАТА търговия. Икономическото развитие е над всичко и никакви Държавни закони няма да го спрат !!!

 7. 7 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1393 Весело

  Драги ми Смехурко Чобанинов,

  Първо регистрирайте въпросните изображения на културни ценности като запазени марки и после искайте да ви се плаща за тях!
  Какъвто министърът, такъв и заместникът му

  Вечно твоя,
  баба Цоцолана

 8. 8 Профил на gogoggggggg
  gogoggggggg
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Добре, че падна комунизма, че какво мракобесно ченге щеше да е това момче.Ей късмет за всички нас.хахахахахахахахахахах

 9. 9 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1455 Весело

  Лек шпеки за тоя "експерт"! Я закрийте торентите!

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 10. 10 Профил на Iron Maiden
  Iron Maiden
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Начи ако рисуваш Александър Невски и продаваш картините, отчисления за светия свинод ли?

  а също така и вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
 11. 11 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1393 Любопитно

  ех, че весело! току що разглеждах брошурка на Лидл за България със снимка на Айфеловата кула на корицата. Интересно дали франсетата са получили някое и дрго евро за използването на тази тяхна културна ценност?

 12. 12 Профил на uriah
  uriah
  Рейтинг: 410 Неутрално

  Каква поредна футболна драма, драги зрители! Един заместник -нападател на сборния отбор от дупедавците, напредна по десния фланг на полето, но понеже не е наясно с правилата на играта хвана топката със зъби и я отнесе до онзи, който му я подаде. От треньорската скамейка, четвъртитият треньор наказа автоматично титуляра-нападател, защото онзи отново се беше почерпил здраво в съблекялната и заспа при загрявката за мача, което автоматично изведе на терен малкото момче с влажен поглед и празни пространства между ушите. Отборът на иманярите веднага отговори със светкавична контраатака през центъра, в резултат на което Парламента одобри незабавно поправки в закона за частните културни колекции. Какво напрежение, какви футболни страсти , драги зрители! Дали ще има сили държавния отбор да се вдигне на щурм. Едва ли, едва ли с такива хилави играчи в състава си. А...... то мача взе ,че свърши. Разбира се винодевн за свсичко отново е съдията, който не даде поне 15 чисти дузпи за нашия отбор и даже не ги и вкара лично . И така на печелившите честито, а вие драги зрители, ще трябва да изчакате до следващите избори, пардон мачове...... От стадиона на данъкоплатците , за вас предаде...... (службите си знаят, отивам да си събирам багажа).

 13. 13 Профил на ras16377431
  ras16377431
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  А за знамето и химна няма ли да плащаме? А за народната музика? А школите за народни танци за хорàта кога ще плащат?

  gradinko.bg
 14. 14 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 696 Гневно

  И на тоя путьо аз и ти му плащаме и то не малко!
  Защо?

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 15. 15 Профил на rori8
  rori8
  Рейтинг: Гневно

  Народе????

  което е вътре в музеите - как да е, макар повечето да е дарение или находки от стари времена. Ама отвън ?!?!?! - това вече е тотално нарушаване на всичките ни права и свободи.

  да си преместят музеите, галериите, паметниците и прочие (за всичките сме плащали пак ние) някъде другаде, за да не ми пречат на пейзажа!

 16. 16 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  пича сериозно ли се опитва да пробута някаква идея, че музеите трябва да получават някакъв тип "авторско право" върху националните паметници/съкровища? парашутистите в герб наситина не мога да си обясня от къде са ги събирали ...

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 17. 17 Профил на Георги Георгиев
  Георги Георгиев
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Във връзка с ползването на металдетекторите и ясното разграничаване на престъпното ползване на тези уреди за търсене на движими археологически ценности от практикуваното по света хоби - металдетектинг, сме предложили промяна в някои от сега действащите норми на Закона за културното наследство, а именно:

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  ( обн. , ДВ, бр. 19 от 2009 г.,; изм. с Решение № 7 от 2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г., )


  § ...В Член 147 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Не са теренни проучвания недеструктивни методи за изследване на земните пластове в случаите когато не се издирват и изучават археологически обекти като културни ценности.”

  § ...В Член 152, се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Не подлежат на регистрация специални технически средства в случаите когато няма да се използват за издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности.”

  МОТИВИ
  Предложените допълнения на Закона за културното наследство целят преодоляването на проблеми, възникнали при неговото приложение, както и точно регламентиране на статута на специалните технически средства, за каквито се приемат металдетекторите.
  Българската национална федерация по металдетектинг, подкрепя необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, но счита че предотвратяване на опасността от ограбване на обектите на културно наследство следва да става с други мерки, по-подходящи и по-малко ограничителни за свободното ползване на металдетекторите.В тази връзка считаме за неприемлива тезата, че металдетекторите се използват само и единствено за издирване на археологически обекти като културни ценности. Неприемливи са въведените на практика ограничения за свободното им използване, чрез изискването въведено в чл.150, ал.1 от Закона за културното наследство, а именно собственика или държателя на такова средство да притежава образователно-квалификацинна степен „магистър” по специалност от професионално направление „История и археология” и най-малко две години професионален опит в извършването на теренни проучвания.
  По тази причина предлагаме ясно разграничаване на дейностите в чл.147 от ЗКН и въвеждане на нова ал.7., тъй като не всяка дейност по проучване и изследване на земните пластове е свързано с издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности.
  Неприемлива е тезата, според която вещите открити чрез специални технически средства като металдетекторите, преимуществено съставляват част от културният пласт и могат да бъдат издирени единствено от територията на археологически обекти по смисъла на чл.146, ал.1 от Закона за културното наследство.
  С помоща на металдетекторите могат да се търсят и откриват много други вещи които не съставляват част от културния пласт, намират се извън територията на археологически обекти и не представляват културни ценности, като закона би следвало ясно да разграничи двете хипотези.Считаме , че в тези случаи не следва металдетекторите да подлежат на регистрация, поради което правим предложение за допълнение на чл.152 от ЗКН с добавянето на ал.4.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK