Сметната палата: Висшата атестационна комисия е неефективна

Сметната палата: Висшата атестационна комисия е неефективна

© ДневникУсловията и редът за присъждането на научни степени и звания не са актуализирани през последните 20 години, поради което не са постигнати в достатъчна степен ефективност и ефикасност при отчитането и управлението на дейността на Висшата атестационна комисия (ВАК). Действащата нормативна  уредба ограничава  възможността на научните организации да провеждат собствена научна политика при подбор на кадрите, с което се накърнява тяхната автономност. Това са част от изводите от одит на Сметната палата за дейността на ВАК за периода януари 2008 г.- декември 2009 г.


Комисията беше закрита с приемането на закона за развитието на академичния състав, но продължи да работи


При назначаването на професорите, доцентите, старши научните сътрудници при избора им основна роля има ВАК, като на практика посочва с избора кой от кандидатите следва да заема съответната длъжност. При условие, че в конкурс за научната длъжност, обявен от научна организация, участват повече кандидати, отколкото броят на обявените места, и научният съвет предлага само на част от кандидатите да се даде научно звание, то от закона не става ясно по какъв начин може да се продължи процедурата. Ако в процедурата участва само един кандидат, такова противоречие не възниква.
Одитът показва, че президиумът на ВАК не е упражнил "ефективен контрол" за разработване, приемане и актуализиране на препоръчителните критерии за оценка на кандидатите. Освен това не са били осигурени в достатъчна степен прозрачност и публичност на осъществяваната от ВАК дейност.


Няма приети и оповестени общи критерии за даване на научни степени и научни звания, на база на които да са конкретизирани критериите в отделните области на науката.


В доклада на Сметната палата се посочва още, че президиумът на ВАК заседава нерегулярно, въпреки че по правилник трябва да прави заседания 2 пъти месечно. Вместо това членовете му са заседавали два пъти в един ден. Заседанието е било прекъсвано за кратка почивка, а от него са оформяни по два протокола. По този начин членовете на президиума за получавали двойни хонорари.


При прегледа на процедурите в научните комисии за даване на научни степени и звания са установени пропуски и нарушения на вътрешните правила. Сред тях е създадената практика докладчик по процедурата в съответната научна комисия да е неин член, научен секретар, а често и председател. Това е нарушава правилата, според които член на комисия може да бъде докладчик само по изключение. В досиетата няма мотивирано решение за избора на докладчика. Така при отказ за даване на научна степен или научно звание не могат да се видят разискванията и мотивите или ако има мотиви, те са много кратки и неясни, посочва в одита на Сметната палата.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK