Ева Борисова, председател на асоциация "Родители": Българските ученици не са глупави, те живеят в бедна на стимули за развитие среда

Ева Борисова, председател на асоциация "Родители"

Ева Борисова, председател на асоциация "Родители"

© Анелия Николова

Ева Борисова, председател на асоциация "Родители"
Крайно време е като общество да осъзнаем, че инвестицията в образование за всички деца не е въпрос на сълзлива благотворителност, а въпрос на конкурентоспособност на страната.


Бизнесът няма нищо против да обучава служителите си, проблемът е, че образователната система продължава да бълва необучаеми хора.


Години наред българското училище прилича на човек, чиито крака го носят напред, но главата му е обърната назад.


Ролята на съвременното училище е да поставя въпроси и да подкрепя децата да откриват своите отговори.


Споделянето добавя повече смисъл в прочетеното, а в българското училище и в българското семейство все по-малко отделяме време за споделяне.


Крайно време е като общество да осъзнаем, че инвестицията в образование за всички деца не е въпрос на сълзлива благотворителност, а въпрос на конкурентоспособност на страната.


Бизнесът няма нищо против да обучава служителите си, проблемът е, че образователната система продължава да бълва необучаеми хора.


Години наред българското училище прилича на човек, чиито крака го носят напред, но главата му е обърната назад.


Ролята на съвременното училище е да поставя въпроси и да подкрепя децата да откриват своите отговори.


Споделянето добавя повече смисъл в прочетеното, а в българското училище и в българското семейство все по-малко отделяме време за споделяне.

Каква е оценката ви за резултатите от PISA 2009 г.? Има ли нещо фрапиращо, изненадващо?
- Всъщност резултатите са в голяма степен предвидими. Може би най-фрапиращото е фактът, че България не просто е в групата на страните с лоши резултати, а е и страна с много силно влияние на социално-икономическия контекст върху резултатите на децата.
Това практически означава липса на адекватна система за закрила на детето и невъзможност на държавата да осигури равен достъп до образование. Ако не се предприемат сериозни мерки за неутрализиране на влиянието на социалния статус на семейството върху достъпа на децата до образование, ние много скоро ще се окажем с огромен товар от 1/4 от хората в активна възраст, които ще бъдат напълно непригодни за включване в модерния пазар на труда.


Крайно време е като общество да осъзнаем, че инвестицията в образование за всички деца не е въпрос на сълзлива благотворителност, а въпрос на конкурентоспособност на страната. Няма бизнес, който да може да функционира без качествен човешки ресурс. Бизнесът няма нищо против да обучава служителите си, проблемът е, че образователната система продължава да бълва необучаеми хора.


Както показва PISA 2009 г., българското училище просто не си поставя за цел, а вероятно вече и не знае как, да развие у децата умения за формиране на адекватни мисловни стратегии като намиране и извличане на информация, обобщаване и тълкуване, осмисляне и оценяване.


Българските ученици изглеждат глупави на фона на връстниците си от други страни. Това ли е реалната ситуация?
- Българските ученици не са глупави, те живеят в бедна на стимули за развитие среда, обитавана от безпомощни и незаинтересувани възрастни. Децата са потърпевши от неспособността на българската образователна система да осъзнае динамичната промяна в света, в който живеем, където няма истини от последна инстанция, всеки човек се сблъсква със собствената си свобода да формира мнение и да прави избор и понася лична отговорност за адекватността на житейската стратегия, която е избрал.


Образователната система, не просто училището, но и университетите, и гражданските организации, и бизнесът и най-вече политиците носят огромна отговорност за това, че години наред българското училище прилича на човек, чиито крака го носят напред, но главата му е обърната назад. Най-ужасното е, че постоянно отхвърляме собствената си отговорност с фалшиви оправдания и я прехвърляме върху децата. Остава само да кажем, че са глупави.Нещо не е наред в системата, за да има неграмотни ученици, защото се дават много пари за образование. Фактите показват, че, освен да искат пари, съсловията трябва да помислят за своето професионално израстване и за това каква продукция дават срещу получените пари.
премиерът Бойко Борисов
коментира резултатите от PISA 2009 пред ТВ7

Как си обяснявате това, че децата се затрудняват да анализират текстове. Трудно им е също и да разчитат графики и да прилагат наученото в живота ? Това показател ли е за ниска интелигентност?
- Това е показателно за липса на адекватни методи на преподаване. С голяма болка трябва да кажа, че за голяма част от образователните експерти новите методи на преподаване се свеждат до мултимедийна презентация, която не е нищо друго освен по-добре онагледена лекция. Човек се научава да мисли, когато е поставен в ситуация да търси алтернативни решения, базирани на конкретна информация, а не когато някой му казва правилните отговори за всичко.


Българското училище има осъдително отношение към всяка грешка и не вижда в грешката единствения възможен път на развитие. Ако демонизираме грешката, хората ще спрат да мислят, защото просто ще се парализират от страха да не допуснат грешка. За съжаление средното, може би дори още в по-голяма степен висшето образование, страдат от пагубното чувство, че всичко велико вече им е известно.


Основната мисия на образованието - търсенето на отговорите на най-простите въпроси - кой съм аз и какъв е светът, в който живея, и радостта да откриваш как тези отговори с годините се променят - е напълно забравена. Ролята на съвременното училище е да поставя въпроси и да подкрепя децата да откриват своите отговори.


За съжаление ние се отнасяме твърде небрежно към формулирането на въпроси, за сметка на това предпочитаме да бомбардираме децата с отговори, които вероятно са били релеватни към разбирането за света преди 50 години.


Какво може да се направи – в училище, в семейството?
- На първо място училището трябва да допусне, че не знае и това не го прави некомпетентно. Важно е да се върне любовта към ученето у самите учители и у цялата общност, която естествено включва и родителите. Важно е да преодолеем самоизолацията, в която се е поставила академичната общност. Университетите трябва да слязат от пиедестала на собственото си величие и непогрешимост и да помогнат на училищата да разберат какво не се получава и какво би могло да се промени.


Трябва да експериментираме с нови образователни методи, да поемем риска, че понякога ще грешим, но и да имаме механизъм да разберем кога един инструментариум не работи и кога е просто в естествения етап на трудности в прилагането на нещо ново. Спешно се налага да се отворим към промяната и да се научим да я управляваме. Що се отнася до семейството, най-важното е да се освободим от капана на комунистическата система, която искаше да произвежда деца чудо.


Важно е да разберем, че детето има право да открие себе си и не е длъжно да се подчинява на собствените ни амбиции. Можем да научим децата си да правят информиран избор, да приемат рационално последствията от евентуални грешки и бързо да коригират стратегията си.


Важно е също така да утвърждаваме у тях вярата, че светът и в частност училището не са съвършено място, което постоянно откликва на нашите желания, но могат да бъдат вълнуваща среда за голямото приключение, наречено живот, в което ние избираме ролята, която искаме да играем, и сме готови да приемем обратна връзка от останалите актьори и от публиката за качеството на собственото ни изпълнение.


Според изследването момичетата изпреварват значително момчетата – почти с две години. На какво се дължи това?
- Мисля, че това е сериозен въпрос за българската наука. Личното ми впечатление обаче е, че живеем в един нов етап на обратна дискриминация в семейството. Отидете на какъвто искате курс: спорт, изкуство, чужди езици, математика – няма значение. Винаги момичетата са между 60 и 100% от участниците. Може би защото са по-склонни към сътрудничество или просто се подчиняват по-лесно, в ранното си детство момичетата имат контакт с много и разнообразни стимули.


За момчетата все гледаме да не се преуморят или пък прекалено отрано се съобразяваме с желанията им и ги оставяме сами на себе си, без да им предлагаме достатъчно насърчение да излизат извън зоната си на комфорт. Мисля, че известен проблем е и големият брой деца, които се отглеждат само от жени и нямат адекватен позитивен мъжки образ за самоидентификация.


В това отношение средата в детската градина и училището, която е силно феминизирана, също пречи за пълноценното развитие на децата. Убедена съм, че колкото по-скоро поставим квоти – поне 40% от учителите да са мъже, толкова по-полезни ще бъдем в пълноценното развитие на момчетата.


Достатъчна ли е промяна в учебните планове и учебниците?
- Ние вярваме, че фетишизирането на учебните планове и учебниците, одобрени и спуснати от министерството, е една от основните спънки пред иновациите и поемането на отговорност от самите училищни екипи. Учебникът и учебният план пестят усилия на учителя, но също така му дават възможност да се оправдава за резултатите с външни фактори.


Предлагаме държавата да формулира адекватни за задачите на различните възрасти държавни образователни изисквания, свързани със съвременната представа за грамотност в 8-те ключови компетентности по Европейската референтна рамка. Да инвестира в разработването, апробирането и валидирането на богат инструментариум за самооценка и външно оценяване. Да създаде подходяща процедура за системна обратна връзка относно постиженията на отделните педагогически екипи в постигането на образователните цели.


В същото време педагогическите екипи трябва да имат свободата да избират пътищата за постигането на тези цели. Например в PISA участват огромен брой страни с много различни образователни системи, въпреки това изследването дава много точно обратна връзка върху това какво могат децата в тези страни на 15 години. В днешно време информацията е в интернет, уменията и нагласите са тези, които правят разликата между хората, които успяват, и тези, които имат трудност с предизвикателствата на съвременния свят.


Данните показват още, че почти една четвърт от децата смятат четенето за загуба на време. Как може да се върне интересът към книгите?
- Първо трябва по естествен начин да въведем децата в света на книгите и да развием умението им за четене с разбиране. Българското училище не предлага на децата свободен избор на вълнуващи за тях книги. Липсва и пространство, в което те да споделят за прочетеното, и така да се заразяват едно от друго.


Споделянето добавя повече смисъл в прочетеното, а в българското училище за съжаление и в българското семейство все по-малко отделяме време за споделяне. Книгите не са ценност сами по себе си. Те са ценни с начина, по който ни свързват с другите хора и техните открития, независимо дали са в миналото, настоящето или бъдещето.


Потвърждава ли изследването дефиницията, че е умен не този, който много знае, а който се оправя добре в живота?
- За мен тази дефиниция само подхранва мита за независимостта на знанията от моженето. Всъщност истинското можене винаги е базирано на знания – съзнавани или несъзнавани. Като хора ние постоянно научаваме някакви неща, после ги забравяме и отново ги научаваме.


Големият въпрос за успеха в живота е свързан с предизвикателството на свободата и как изграждаме уменията си за самодисциплина, поставяне на цели, справяне с неуспеха, конкуренция и сътрудничество. Тези умения винаги се развиват чрез ресурса на знанията. Но абстрактните знания, неоползотворявани за житейски задачи, са безсмислени.

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Много добро интервю, но е пропуснат въпросът за ролята на семейството. Не може училището да се обвинява за пропуските във възпитанието. Има много семейства, в които на децата се подаряват Ай-фони и подобни, но единственият урок получен от родителите са клишета от рода "На когото както му е писано" или "Money Talks, Bullshit Walks".

  Точно това е бедната на стимули за развитие среда: семейство, училище и връстници, от които детето няма какво да научи!

 2. 2 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  интересно мнение и много добри идеи. дали обаче на някого в министерството му пука за тях?

  Истината ни прави свободни.
 3. 3 Профил на moreni
  moreni
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Смислен анализ и интересни идеи. Ще добавя, че понякога ключът към по-доброто образование е в много по-прости неща като най-обикновено въвеждане на ред, поставяне на важащи за всички правила, превръщане на училището в по-сигурно място, където децата и учителите не се тормозят взаимно. Тогава естествено на преден план излиза целта, заради която си станал сутрин и си дошъл в клас - да научиш нещо, да се развиеш в някаква посока

  SOS Витоша! Не позволявай да унищожат 1000 дка от най-стария парк на Балканите!
 4. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Любопитно

  "Що се отнася до семейството, най-важното е да се освободим от капана на комунистическата система, която искаше да произвежда деца чудо."...Аз мисля, че това се отнася главно не за семейството, ами за образователното министерство!

 5. 5 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Любопитно

  ..."за голяма част от образователните експерти новите методи на преподаване се свеждат до мултимедийна презентация, която не е нищо друго освен по-добре онагледена лекция"...А дали има в 90% от училищата възможности за такива мултимедийни презентации?.

 6. 6 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1661 Неутрално

  Впечатлен съм от точността на анализа. Според малко хора в България си дават в такава степен сметка, че най-големия проблем е закостенялостта на българската образователна система, която не възпитава самостоятелно и критично мислене, а изисква най-вече възпроизвеждане на учебен материал. Това убива любознателността и мотивацията. Де факто то изкуствено свежда ролята на ученика до две почти еднакво неприятни алтернативи - да бъде зубрач или да се самоизключи от образователния процес.

  На Запад образователната система няма за цел толкова да напъха в главите на децата определено количество информация, колкото да ги научи да мислят сами. Защото умението да формулираш смислени въпроси е дори по-важно от това да знаеш определено количество отговори.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 7. 7 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Ниастина много добро преценяване на ситуацията в БГ. Цялата верига средно-висше образование и наука има нужда от преосмисляне на ценностите и много пари.

 8. 8 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  Бе те и децата на аборигените от Гвинея - Бисау не са глупави. Стига да имат добра система на обучение гарантирана с отлична дисциплина и оксфордски преподаватели , ще видите , че и тяхното КПД на обучение , ще е като на финландските деца.Друг е въпросът , че у нас това няма как да се случи.

 9. 9 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  Според проучване на Световната банка, решаващи за успеха на учениците не са иновациите и новите технологии, компютризацията, условията за учене, дори не и добре подготвените преподаватели, а нещо много просто: ДИСЦИПЛИНАТА на учениците....

 10. 10 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  До -dobrich- Преди да се правиш на папагал се сети , че именно децата чудо произвебени по социалистическо /комунизъм в България никога не е бил построен.../ наводниха "Силиконовата долина в САЩ". 1.500.000 българи избягаха от Бъллгария след 1990 година , като поне една трета от тях бяха и си остават капацитети в своята област.Хора , които никога няма да можем да заменим , защото няма с какво. Отдолу не идва нищо. Вината не е в децата - те са празен лист , върху който трябва да се работи. Вината е на първо място в семействата ими на второ място в некадърната образователна система. Те всички са жертви на образователната система от преди 1990година.

 11. 11 Профил на опа
  опа
  Рейтинг: 458 Неутрално

  ..... имахме добро образование, за което на Запад ни завиждаха ... уви, вече не. Последните удари му се нанасят понастоящем. Дано не Ви се случи да Ви лекува млад лекар от някоя от българските Сорбони.

 12. 12 Профил на ║▌│█║█║║▌│█│║
  ║▌│█║█║║▌│█│║
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Ева Борисова Мнистър на Образованието!
  Тази жена е много права! Браво госпожо, ръка ви целувам.

  Be all you can be.
 13. 13 Профил на gogogogow
  gogogogow
  Рейтинг: Разстроено

  Вината е в това, че глупостта и слабонравието на родителите им позволи на най-долните утрепки от Майката Партия да клекнат на чуждите интереси заменяйки бъдещето на нацията срещу солидни банкови сметки, дялове в международни корпорации, проституция, сриване на основни етични ценности, изкореняване на основните икономически възможности (наука, технологии, земеделие), разкъсване на основния мотивационен механизъм зад идеята за образованието и развитието (производството на блага), заменяне на реалната икономиката с фискалната и псевдокаша от
  консумация подтиквана от банковия сектор (кредити) и търговски центрове за алъш-вериш на китайски и турски стоки, унищожаване на културните ценности на нацията, разграбване на
  исторически и културни артефакти, поставяне на управленски позиции на послушни и полуграмотни, безлични и алчни, коплексирани псевдочовеци (бранд отглеждан особено старателно в дебрите на партиините коридори), обсебване на съдебната власт от активни кадри на службите за репресии ДС,
  разграбване на държавно имущество, земи и активи, усвояване на
  европейски помощи по братска, борческа, братовчедска и прочее линия, превръщчне на медиите в основен инструмент за заблуда на населението, убиване на журналистическата инициатива, афиширане на материалните блага като най-висша форма на съществуване, .....

  Сега си задайте въпроса, ако вие сте на 14 години, и родителите ви са разорени и в дългове към банки, рекламите и моловете ви провокират с неща, които искате (и реално нямате нужда)но не можете да си позволите, от телефона на вашият приятел звучи мучането на поредното уродливо, перхидролено, бездарно, порно поп-фолк чудовище, училището изглежда като бейрутска катакомба, учителите ви едва свързват двата края, докато мутретата и наркодилърите обикалят в кварталните преки с коли за по 200 бона, майка ви се е наранила на опашката за хипер евтини боклуци ЛИДЛ, дядо ви е болен от рак и почти е получил инфаркт от ценоразписа в онкологичната болница, който е залепен на всяка врата,....

  Каква мотивация ще имате да учите?
  Колко луди трябва да сте за да повярвате в идеята, че образованието има смисъл и води до просперитет и благоденствие?

  На тази възраст се оформя не само образованието, а идеята за личността, критичната роля е на примера, на хората които мразите като антипод, и хората които харесвате като мотиватор.
  Всеки иска да е успешен в живота си, всеки.

  Малцина щастливци с умни родители ще се спасят.
  Всички останали са месо в кланницата.

 14. 14 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Пълни глупости. Генетичния материал си е увреден. Това е поколението на комсомолците от селата, които се женеха за жителство за всевъзможни Софийски (Пловдивски, Варненски) чукундури. Но и това не е нищо, защото след него идва поколението плод на "любовта" между селски курвета и селски мутри. Тогава ще видите тъпанар какво е. Чак най-накрая може де дойде нещо по-читаво.

  На второ място е безхаберното българско семейство. Непукисти за нищо, за образование - още повече. Само си спомнете Вазов и останалите класици, дали споменават за мизерстващ даскал (пък било то и селски). Тогава ще ви стане ясно защо българите след освобождението за 20 години настигат Швейцария, а ние за същото време догонихме Папуа-Нова Гвинея. Държава дето селска кука и бакшиш взимат повече пари от просветител - еби и майката, Жозеф!

  А на трето (разбирасе че трето по значение) е самото училище. С учебници написани от цоциалистически тъпанари - словоблудци, дето за 5 пари работа не могат да свършат. Последните 20 години толкова гнусни и неприятни станаха читанките, че кат ги погледна идва ми да върна ... Абе чукундури прости, като не можете да съчините нищо хубаво, барем преведете някоя хубава западна книжка. Не увреждайте умствено и без това не дотам способното поколение....

 15. 15 Профил на stupidon
  stupidon
  Рейтинг: 571 Разстроено

  До коментар [#14] от "Yankee":

  За проблема с генетичния материал не може да се обвинят само последните сто години... Имаме още петстотин през които много хора с определени качества са напуснали страната, а на тяхно място са дошли циганските гени с техните си характеристики... Когато някой реши да направи едно генетично проучване ще станат по-ясни много неща... Но не знам дали си заслужава усилието и разходите...

  "Животът е като стълба на кокошарник - къс и осран." - Есхил
 16. 16 Профил на Svetoslav Popov
  Svetoslav Popov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Кво има да учиш бе, маменце! Ти ше ми станеш трафикант като таткото на Мишо от твоя клас а кака ти - елитна проститутка че да си намери някой свестен дилър..."

  Познато ли ви е?
  За какви стимули говорим, изобщо и за каква образователна система. В българската реалност това са елементи от фентъзи роман.

  Към днешна дата, българския народ няма нормална ценностна система. А ако няма ценностна система, няма и позиция. Няма ли позиция - няма цел.
  Бащите и майките на днешна България не знаят от къде идват и на къде отиват, как очаквате да знаят, на какво да учат децата си.
  И същите тези бащи и майки, стават после министри на образованието.

  Как да имаш добро образование, като не знаеш какво точно искаш, за детето си? И как ще знаеш, след като години наред си бил учен "Учи, мама, да не работиш."
  Образованието е нужно, за да направи от децата ни... какво?!

 17. 17 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  До коментар [#11] от "опа":

  поредният мит... имали сме много добро образование и империалистите са ни завиждали за него и са го унищожили по време на прехода... абсолютна глупост!

  РЕФОРМИ !
 18. 18 Профил на A10
  A10
  Рейтинг: 8 Неутрално

  От Министерството да поканят Ева Борисова и задействат предложените реформи!

  "Същественото е невидимо за очите."
 19. 19 Профил на jlh
  jlh
  Рейтинг: 8 Неутрално

  От 80% от коментарите по-горе се вижда, че просто не са чели внимателно статията и не са я разбрали... Ето това ме отчайва!

 20. 20 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 515 Весело

  Добро интервю с една важна слабост - претенцията, или поне беглата надежда, че държавата, т.е. някой (анонимен) управляващ ще

  1. "формулира адекватни за задачите на различните възрасти държавни образователни изисквания"

  2. "инвестира в разработването, апробирането и валидирането на богат инструментариум за самооценка и външно оценяване" и

  3. "създаде подходяща процедура за системна обратна връзка относно постиженията на отделните педагогически екипи в постигането на образователните цели."

  Държавата е показвала многократно, че не е в състояние да ги прави тези работи! А може би, не й е и работа.

  Според мен държавната машина не бива (не е в състояние!) да се занимава с дефиницията на образователни изисквания, да стимулира самооценяването или да разработва процедури за обратна връзка. Те трябва да са работа на всяка обособена местна (градска, квартална или селска) общност, с активното участие на родителите, наясно със същността на процеса на ученето и с детската психика.

  Трябва да започнем да мислим на локално ниво! Така ще скъсим дистанцията (във времето и пространството) между конкретните действия/мерки и резултатите от тях, ще си проличават по-лесно трудностите. По-лесни ще са корекциите на работата! По-бърза ще е реакцията на негативните феномени!

  Не се ли размърдаме ние, в "низините", нищо няма да стане! Вярвайте ми!

  ---
  Проект Новото образование прокламира "Целите на училищното образование в България" на 27.07.2009 г. --> http://www.novoobrazovanie.org

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 21. 21 Профил на ivanj
  ivanj
  Рейтинг: 458 Неутрално

  прехода към демокрация показа желанието на управляващите ни държавата да се превърне в чалгаристан- за да се манипулира и управлява лесно .Не трябват умни и можещи хора защото те задават неудобни въпроси.Държава ,в която БОйко Борисов и Цецо са управляващи,Черепа ,братя Галеви,ТИМ-аджии и всякакви такива крадци са идоли на обществото ,защото са недосегаеми е тежко болна държава.Само инстинкта за съхранение на нацията може да спаси държавата, а не сегашните управляващи.

 22. 22 Профил на chavi
  chavi
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Браво! Жалко,че умниците, които си избираме всеки път няма да чуят това!

 23. 23 Профил на chavi
  chavi
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тук да не говорим за министъра на културата,образованието и др.

 24. 24 Профил на stupidon
  stupidon
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#19] от "jlh":

  Недей, мило! Ако вземем да четем всичко, което се пише по медиите- значи сме луди... Повечето са тук за да ползват форума на Дневник... Това е последното убежище, преди всички да се прехвърлим другаде, където проституиращите медии няма да имат нищо общо...

  "Животът е като стълба на кокошарник - къс и осран." - Есхил
 25. 25 Профил на iazdakaja
  iazdakaja
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Какво се кокорите - белите държави ни бият винаги по всичко, нормално е и по това - даже резултатът (400т. спрямо 500 за Германия) никак не е зле за последна кавална дупка като нас...

 26. 26 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Mного задълбочена статия. Тая жена наистина е много ерудирана и запозната в дълбочина с проблема. Министерството на образованието само би спечелило от един диалог с асоциациацията която представлява.
  Браво госпожо Борисова, браво.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 27. 27 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1661 Неутрално

  съгласен съм с [#17]

  Един от най-големите заблуди е, че преди 10-ти сме имали добра образователна система. Този мит е причината да се говори за "рухването" на образователната система и, че всъщност единственото, което е необходимо е да "възстановим" предишното ниво.

  Това е много опасна заблуда.

  Закостенялостта на българското образование е отпреди 10-ти. Просто преди 10-ти тя се компенсираше със сравнително по-големите възможности за репресия (детски педагогически стаи, ТВУ), които в едно свободно и демократично общество са силно ограничени.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 28. 28 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1661 Неутрално

  продължение от [#27]:

  По същество продължаваме да имаме една образователна система, която се базира не толкова на поощряване на интереса и любознателността, колкото върху налагането на дисциплина и (вече липсващите) възможности за репресия.

  И както социалистическите държавни предприятия се оказаха в голямата си част нежизнеспособни в условията на свободния пазар, така и по-същество все още социалистическото по дух училище се оказва неефективно в условията на едно свободно общество.

  Това е проблемът и колкото по-рано изхвърлим мита за "златната образователна система на социализма", толкова по-бързо ще видим проблемите на българското образователна система каквито са в действителност.

  Това от което най-много има нужда е да се работи върху събуждане на интереса и любопитството на учениците. Това са естествени човешки качества, които социалистическата образователна система (донякъде по разбираеми причини) се опитваше да потисне.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 29. 29 Профил на drnick
  drnick
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#10] от "kimba3":

  Може би защото съм "жертва на образователната система преди 1990" ми се струва че си противоречите: как 1/3 от избягалите българи, които според вас са капацитети в областа си и незаменими за българското общество, са могли да станат такива ценени специалисти при една скапана (преди 1990) образователна система?

  L'enfer, c'est les autres
 30. 30 Профил на drnick
  drnick
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#17] от "Rage Against":

  От собствен опит (и като ученик и като преподавател) мога да заявя че не е мит: получих отлично образование в България преди 1990, което се оказа по добро от това на много от западните ми колеги.
  What the f$#k happened?

  L'enfer, c'est les autres
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  "В същото време педагогическите екипи трябва да имат свободата да избират пътищата за постигането на тези цели."

  Всички прекрасни учителки, които съм имала и запомнила с добра, са били Личности. И затова са били в състояние да възпитават Личности.

  Но ако искаш Личности, трябва да им осигуриш подходяща среда - достойно заплащане, свобода и уважение. Все неща, дето са много кът в българското обшество в момента.
  Вместо свобода имаме страх, вместо уважение - завист. За заплащането какво да говорим, когатои всеки гледа да прецака другия...

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 33. 33 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1298 Весело

  До коментар [#10] от "kimba3":

  "Преди да се правиш на папагал"....Айде да ми обясниш защо мислиш така?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK