Следенето на телефони и интернет без съдебен контрол е факт

Следенето на телефони и интернет без съдебен контрол е факт

© Надежда Чипева, Капитал
Как се стигна дотук


Голямата битка за достъпа до трафичните данни започна през 2007 г. след приемането на Закона за електронните съобщения, който даде право на МВР да определи с наредба как да получава тази информация от операторите. Тогава беше написана скандалната наредба 40, с която МВР си осигури пряк технически достъп до т.нар. интерфейс и негови служители можеха да ровят в масивите на мобилните оператори. Тя действаше през 2008 г. и се оказа, че докато са можели да ровят необезпокоявано, службите са направили над 330 000 разпечатки на разговори на граждани.


Правозащитниците от "Програма Достъп до информация" обаче успяха да се преборят с наредбата и съдът я отмени. Делото води адвокат Александър Кашъмов. Това принуди предишния парламент да приеме нови правила за проследяването на телефонните и интернет комуникациите. Така в закона беше записано, че получаването на тези данни става по реда за използване на специалните разузнавателни средства.


Още в началото на мандата на кабинета "Борисов" вътрешният министър Цветан Цветанов обаче започна да говори колко бавна е процедурата и че това пречи на разкриването на престъпленията. МВР отново поиска директен достъп до интерфейса и след неколкомесечни дебати, многократно преработване на текстовете и граждански протести беше приет действащият вариант на закона.


Всяка трета проверка за това кой с кого общува в интернет и по телефона става без разрешение на съдия. Над 10 000 частни комуникации са били проследени от службите и прокуратурата за първите 7 месеца, през които действат новите правила в Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
Те бяха приети след граждански протести и дълга битка на правозащитниците за съдебен контрол. Това показват данните, които "Дневник" изиска от прокуратурата и осемте най-големи районни съдилища в страната по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Широка формулировка в ЗЕС позволява на прокуратурата да изисква директно от всеки интернет доставчик и телефонен оператор информация с кого е общувал даден абонат, за колко време и къде се е намирал. Отделно указания на главния прокурор Борис Велчев разпореждат на всеки негов подчинен да съобщава на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), от която изцяло зависи дейността на тези дружества, за всеки отказ да дадат информация за потребител.


По закон трафичните данни могат да се предоставят на службите и прокуратурата само за издирване на хора и за разкриване и разследване на компютърни и тежки престъпления (такива, за които законът предвижда наказание от над 5 години затвор).


Законът за електронните съобщения постановява, че проследяването и идентифицирането на източника, направлението, датата, часа и типа на връзката, както и на устройството, чрез което се осъществява, става след разрешение на районен съдия.


Две алинеи след това обаче е записано, че "за нуждите на наказателното производство данните се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)". Този текст от закона, който действа от 10 май 2010 г., е приет от парламента без дискусия - нито един депутат не го е коментирал нито в пленарната зала, нито в правната комисия.


Магистрати разказаха пред "Дневник", че разпоредбата е неясна и в началото е предизвикала доста разнопосочни тълкувания и практика. Някои от прокурорите са преценявали, че тя означава, че когато е образувано досъдебно производство (разследване), не трябва да се иска съдебно разрешение за проследяване на интернет или телефонна връзка.


Други обвинители са искали одобрението на съда.
Главният прокурор Борис Велчев е разрешил противоречието с указания. "Дневник" ги изиска от Върховната касационна прокуратура. В тях Велчев указва на подчинените си, че когато е образувано разследване за тежко или компютърно престъпление, те не трябва да искат разрешение от съдия, а


трябва да изискват трафични данни директно от мобилните и интернет операторите


Така без санкция от съдия само за 7 месеца обвинителите са изискали 2767 проследявания на комуникации. Според указанията, ако компаниите откажат да дадат тази информация на прокурора, той може да прибегне до претърсване и изземване. За тази процедура обаче е необходимо разрешение от съдия.


Законът за електронните съобщения отваря широко вратата пред прокуратурата да получава безконтролно трафични данни, за да проследява телефонни и интернет комуникации, заяви адвокат Ина Лулчева. Според нея указанията на главния прокурор, че подчинените му нямат нужда от съдебно разрешение, не са в нарушение на закона, тъй като самият закон им го позволява.


Според адвокат Александър Кашъмов указанията на главния прокурор водят до абсурдна ситуация - получаването на трафични данни за нуждите на националната сигурност да става със съдебно разрешение, а за разследване на престъпление такова да не е необходимо. Юристът не вижда логика и в това за отказите на мобилните оператори прокурорите да уведомяват КРС.


"Както не може някой да бъде наказан за това, че не си изпразва доброволно джобовете, а полицаят разполага с последващата възможност да се снабди с разрешение за личен обиск, така не би трябвало да бъдат санкционирани и мобилните и интернет операторите, ако не окажат доброволно съдействие", заяви той. 


Показателно в случая е, че в Закона за електронните съобщения не е предвидена санкция за мобилен оператор или интернет доставчик, който откаже да предостави данни на прокуратурата. Така всъщност сезирането на КРС от недоволен прокурор на практика трябва да е безсмислено.


Другото означава на операторите да се окаже нерегламентиран натиск. Съвсем различно е положението в случай, че има съдебно разпореждане за предоставяне на данни. Изпълнението му е задължително и съдът може да наложи санкция.


От данните за това колко искания за проследяване на мобилни и интернет абонати са направили МВР и ДАНС, които съдилищата и прокуратурата предоставиха на "Дневник", става ясно, че


разговори в мрежата и по телефона се следят два пъти повече


за оперативни нужди извън официално разследване за престъпление. Статистиката е за първите шест месеца от приложението на новите текстове от Закона за електронните съобщения, които бяха приети през пролетта на миналата година с уверението, че гарантират защита на личните данни на потребителите. Тогава битката между МВР и правозащитниците беше за това службите да не получават пряк достъп до трафичните данни (виж карето).


За седем месеца службите са поискали да проследят 7214 мобилни и интернет абонати, показват данните, които осемте най-големите районни съдилища в страната предоставиха. София и Пловдив водят значително по брой проследени пред останалите градове. В столицата службите са получили трафични данни за 3393 потребители, а в Пловдив за 1005 души.


Статистиката показва, че съдиите в София, които са били засипани с най-много искания от ДАНС и МВР, са били и най-критични и са отказали проследяване на телефони и интернет комуникация в 964 случая. В Пловдив отказите са значително по-малко – 174. На следващо място изненадващо се нарежда Стара Загора – 752 искания на службите и едва 9 отказа от съда да получат трафичните данни. Доста по-скромна е статистиката за Варна и Бургас.


Във Варна службите са направили 204 искания и тъй като съдът е систематизирал информацията си според броя на мобилните телефони, за които е предоставил данни, разрешенията са 364. В Бургас съдът е удовлетворил 307 от 310 искания. В Русе разрешенията са 210, а във Велико Търново 54. Интересен е фактът, че районният съд в Плевен не е отказал на нито едно искане на службите за проследяване чрез трафични данни и е дал 126 разрешения.


За да се получи точната картината за проследените комуникации през цялата 2010 г., към 7214-те искания на службите в най-големите градове и 2767-те на прокуратурата трябва да се добавят тези от останалите 120 по-малки населени места с районни съдилища. Към тях трябва да се прибавят и разпечатките на телефони от 1 януари до 10 май 2010 г., когато разрешенията за издаването им се даваха по друг ред (виж карето). Така броят на проследените комуникации през миналата година е много над 10 хил.


По закон Комисията за защита на личните данни трябва да следи дали няма злоупотреби от страна на мобилните оператори и интернет доставчиците и да информира парламента за всички искания на службите и прокуратурата всяка година.


"В момента изготвяме правилата за действие във връзка със събирането на данните, но ни отнема доста време идентифицирането на интернет доставчиците, които са многобройни", обясни пред "Дневник" председателят на комисията Венета Шопова. Тя добави, че досега в комисията няма оплаквания от страна на граждани или мобилни оператори.
Зам. главният прокурор Валери Първанов, който отговаря за действията по ЗЕС, поради ангажименти не успя да отговори на въпросите на "Дневник".  Поискани и получени трафични данни


София - 4357 поискани, 3393 получени


Пловдив - 1179 поискани, 1005 получени


Варна - 204 поискани, 364* получени


Бургас - 310 поискани, 307 получени


Русе - 221 поискани, 210 получени


Стара Загора - 752 поискани, 743 получени


Данните са от районните съдилища за периода от 10 май до 1 декември 2010 г.


*Разминаването се дължи на факта, че за едно искане са издадени две или три разрешения


Александър Кашъмов

© Красимир Юскеселиев

Александър Кашъмов


Адвокат Александър Кашъмов: Борба с престъпността или с мирните граждани


С указанията на главния прокурор се дава директно съвет да не се ползва режимът на съдебните разрешения при образувано наказателно производство. Според мен обаче законодателят не е имал такава идея при приемането на промените в ЗЕС - никога не е обсъждана идея да се либерализира режимът и да отпаднат съдебните разрешения при образувано производство.


Тези указания в комбинация с разпоредбите на ЗЕС, които са в сила от 10 май 2010 г., означават по-малко гаранции за спазването на правата на гражданите. Според мен даденото от указанията на главния прокурор тълкуване можеше да бъде в друг смисъл. Смятам, че разумът показва, че е абсурдно за целите за националната сигурност и за оперативни нужди да се иска съдебно разрешение, а за разследване на престъпление да не трябва.


Това е абсурдно тълкуване. По-смущаващото е, че с тези указания Комисията за регулиране на съобщенията е призована да упражнява контрол върху приложението на Наказателно-процесуалния кодекс. Чисто юридически за прилагането на един закон може да отговаря само органът, които е записан като отговорен в самия закон. Спор няма, че комисията няма отношение към НПК.


Същевременно не смятам, че изобщо е допустимо от гледна точна на основните права и свободи някой да бъде санкциониран за това, че отказва доброволно да съдейства за накърняване на права. Защото дори и да е обосновано, всяко искане за получаване на трафични данни е вмешателство в права и свободи, защитени от конституцията.


По тази причина както не може някой да бъде наказан за това, че не си изпразва доброволно джобовете, а полицаят разполага с последващата възможност да се снабди с разрешение за претърсване и личен обиск, така не би трябвало да бъдат санкционирани и мобилните и интернет операторите, ако не окажат доброволно съдействие.


Освен това нарастващият брой на ограничения на правата на гражданите от страна на прокуратурата, полицията и ДАНС в името на борбата с престъпността трябва да се съпостави с резултатите от тази борба, за да се разбере дали тя е срещу престъпността или срещу мирните граждани.

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на echeveria
  echeveria
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Демокрация, демокрация! А коя държава била тоталитарна не разбрах? Тази от преди 20 години или сега?!

 2. 2 Профил на Malama
  Malama
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Това наистина е ОПАСНО. Всяко накърняване на основни човешки права е опасно.

  Освен това е знак за огромния МЪРЗЕЛ на полицията и службите. Да ровиш в личните комуникации на хората е най-мързеливия начин на събиране на улики. Освен това, само те не са достатъчни в съда. Затова сме свидетели, че има много шум за никакви реални присъди.

 3. 3 Профил на Bizareste
  Bizareste
  Рейтинг: 914 Весело

  Стига да имаш малко връзки в някоя от по-големите фирми доставчици на интернет достъп или телефония и без проблем можеш да получиш информация за който си поискаш...

  http://bizarotrips.com - Live Creative
 4. 4 Профил на yordanovmg
  yordanovmg
  Рейтинг: 587 Разстроено

  Най-жалкото е че неусетно ни превърнаха от граждани в потребители. Не само у нас - това е философията и на ЕС и на много други държави. Докато ни занимават с храбрата борба на държавата с пазарните механизми (които са лоши, защото са насочени към печалба!), лека-полека ни наслагаха етикетчета. Следващото усилие на МВР ще бъде да натиснат операторите да въведат location based services (нищо че в България това упражнение ще е на загуба), така че да ни следят и без GPS. И за да не се узорят със следенето, ще имаме право на до 3 СИМ карти (по 1 от оператор).

 5. 5 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1304 Неутрално

  До коментар [#3] от "Bizareste":

  Въпросът е, че ако дадат на теб, те подлежат на съдебна отговорност. Обаче ако дадат на някой лоясал милиционер със златни рамки на стъклата и ланци, това е тяхно задължение.

  Другата разлика е, че най-вероятно ти и да разполагаш с такива данни, с тях можеш да направиш много малко. Въпросният висш кадър от МВР обаче знае много добре как да обърне информацията в пари. Последните 65 години в школата на МВР ги учат само това. Именно затова простосмъртни не могат да влязат там.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 6. 6 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1304 Неутрално

  До коментар [#4] от "yordanovmg":

  Това твое усещане се дължи само на факта, че не смогваш да се адаптираш към променящата се среда. Повярвай ми, Борисов и Цветанов имат същото усещане. Те се чудят защо светът се променя не точно както те искат (http://mapto-on.blogspot.com/2010/12/blog-post_08.html). Само, че хората които успяват да се адаптират към средата и да са проактивни са положили доста усилия през годините да не се поддадат на течението, което българите толкова много обичаме да приписваме на конспиративни теории. А светът е прекалено сложен, за да бъде контролиран толкова директно.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 7. 7 Профил на Постовете на някой друг
  Постовете на някой друг
  Рейтинг: 594 Неутрално


  Водеща: Само навлизане в личния Ви живот ли ви притеснява или се опасявате, че заради това, което говорите могат да ви преследват?

  GlobalAdmin: Дълги години съществуваше и този аргумент. Аз съм писал изключително остри материали в Интернет още от времето на мадридския измамник - тогава Интернет се следеше, а сега още повече, но тогава имаше и опасност за авторите на подобни материали, която продължи доста години - помните съвсем неотдавна какво стана с Огнян Стефанов, който беше пребит.


  Водеща: Т.е. Вие смятате, че ако не сте бил анонимен, подобно нещо би могло да се случи и на Вас?

  GlobalAdmin: Да, и не съм единствения. Затова и толкова искаха да въведат Интернет следенето и в крайна сметка го въведоха - целта беше не да ловят престъпници, а хората, които пишат в Интернет!

  Освен това дълги години медиите налагаха лошия образ на анонимните - не се приемат анонимни сигнали, не можеш да излезеш пред камерата ако не си кажеш името, ако не е ясно кой си - съзнателно се налагаше мнението, че ако не излезеш с името си, ти си някаква лоша анонимка, мижитурка, мошеник, човек, който не трябва да има думата и да има мнение. Но никой не отговаряше на въпроса и не поставяше темата какво ще стане с този човек ако излезе публично, кой ще му осигури охрана след като е казал това, което е казал. Съзнателно се налагаше неравнопоставеност - властта беше охранявана, обикновеният човек нея не може да я пипне, а от друга страна тя имаше пълен достъп до отделния човек. Това много напомня за едни още по-стари времена. Това, впрочем, е и причината да няма осъдени престъпници - защото няма истински анонимни свидетели.

  Анонимността е много важно нещо - аз мога да ви кажа, че благодарение на нея сега Интернет в тази страна е свободен.

  Wikileaks също разчита на анонимността и даже тези дни разпространиха едно такова видео - анонимността продължава да е много положително нещо, благодарение на нея светът става по-свободен и тя не трябва да се отрича в тези времена, когато правителства се опитват да контролират хората по лош начин!  Водеща: Какво бихте направили ако вие сте на власт?

  GlobalAdmin: На първо място ще приемем ДОИП. Това е основното и най-важното.

  Ще премахнем Интернет следенето, ще го върнем в положението от преди години - никакво следене. Това ще е до момента, в който не се изкорени полицейщината и ДС. Ще премахнем регистрациите на СИМ картите. В Европа има страни, където такава регистрация няма.

  Цялото интервю:
  http://blip.tv/file/4637257

 8. 8 Профил на juvigi40
  juvigi40
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Всеки GSM преставлява един чип вграден в нас чрез който знаят всекимомент от коя точка на България се обаждаме.

 9. 9 Профил на desjardinseli
  desjardinseli
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Аз лично съм жертва на такова подслушване, блокиране на интернета и екрана на компютъра се използува, за да ми насочват микро-вълни. От една година съм жертва на оръжия с насочена енергия, посредством сателитите (които са инсталирани над България) антените, военни радари, мощни компютри и агенти, които ме малтретират денонощно. По всяка вероятност не зная как е станало, зад лявото ми ухо (извън него, долу под ухото) се намира микро-чип, защото ми изпращат различни честоти, често много опасни за здравето. Агресирана съм и тероризирана където и да съм, с насочена енергия и честоти, даже когато отидох в чужбина. Т.е. мафията, която ни управлява е една и съща, американската мафия, НАТО и мултинационалите. Тук става въпрос за терор и измъчването, което са правили по затворите, в газовите камери и това дистанционно електронно тероризиране е насочено даже в спалнята ми. Вече имам белези, синини от вътрешните кръвоизливи, защо ? Защото както много от нас зная истината, всички ли ще измъчват и убиват дистанционно ? Не ни управляват хора, а зверове, нацисти. Има еничери в нашите служби, които ме малтретират електронно 24часа/24ч

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK