Квази-ЛИДЕР в селата

Министерски чиновници с широко затворени очи и местна власт с обръчи от сдружения "усвояват" 77 млн. евро за селските райони

Квази-ЛИДЕР в селата

© ДневникМестната власт доминира над бизнеса и неправителствените организации, замества истински активните с квазиорганизации, контрол над това няма, няма яснота кога ще почне усвояването на евросредствата и дали изобщо ще започне."


Или:


"Всичко е наред, няма проблеми, има строг контрол, не са констатирани нарушения, сроковете ще бъдат спазени, всички са равнопоставени."
Двете противоположни оценки се отнасят за прилагането на подхода ЛИДЕР от програмата за развитие на селските райони. И евентуалното усвояване на евросредства, от което всяко обединение от малки общини би могло да получи до 2 млн. лв. – бюджет приблизително колкото годишната държавна субсидия на малките населени места. Контролният орган – министерството на земеделието, и самите изпълнители и участници в процеса са с крайно противоречиви мнения как върви подготовката за усвояването на тези пари.


Още с присъединяването на България в ЕС през 2007 г. и одобряването на програмата за развитие на селските райони страната е имала възможността да се възползва от подхода ЛИДЕР. За целта поне две по-малки общини трябва да се обединят в обща инициативна група. В нея задължително трябва да влязат и представители на бизнеса и неправителствените организации от съответните общини.


След множество публични дискусии на местно ниво групата трябва да изработи стратегия какво иска да развива в региона, документът да бъде одобрен от министерството на земеделието и едва след това да започне подготовка на проекти за финансиране с пари по ЛИДЕР. Единствено проекти, които попадат в обхвата на стратегията, могат да бъдат финансирани. Така че


от това кой ще изработи стратегията зависи и кой ще получи финансиране

Макар от години да има възможност за достъп до средствата по ЛИДЕР, процесът е в началната си фаза – сформиране на местни инициативни групи (МИГ) и одобряване на техните стратегии от министерството. И вече са констатирани нередности, които пораждат опасения къде и за какво ще отидат средствата. В началото на годината граждански сдружения и експерти, обединени в Коалиция за устойчиво развитие, обявиха резултати от свои проучвания за прилагането на ЛИДЕР. Те са констатирали, че в процеса доминира публичната власт, която подменя "автентичните активни граждани и техните организации с удобни такива с фиктивна дейност".


Липсвало реално и равноправно партньорство между публична власт, неправителствени организации и бизнес. Според наблюденията са одобрявани проекти, които няма да подобрят качеството на живот в селските райони, а са правени само с цел усвояване на средства.


Според тях предпоставките за това са две – силната зависимост на местно ниво от кмета, както и слабият контрол от страна на държавата в лицето на министерството. А


механизмите за овладяване на местните инициативи


са многобройни. Например в община Крумовград преди 2 години няколко сдружения са се опитали да създадат местна инциативна група (правилата по ЛИДЕР разрешават инициативата да не е на местната власт, а на бизнеса или гражданския сектор). Със собствени средства и спонсори направили информационна кампания, за да запознаят хората от селата с възможността да кандидатстват по различни мерки.


Това разказа пред "Дневник" един от инициаторите - Маргарита Топалова, председател на управителния съвет на сдружение "Заедно". Правили обучителни семинари, срещи с фирми и граждани, индивидуални консултации с хора, които представяли свои идейни проекти.


След като видели интереса, сдруженията изпратили писма до кмета на община Крумовград и до съседните общини с покана за участие на местната власт за създаване на МИГ. На всичките покани ни беше отговорено, че общината е тази, която има право да кандидатства по оперативните програми и ще реши кога, къде и кой ще учреди групата, разказа Топалова.


"Появиха се интервюта на кмета в местната преса, че ние не сме сдруженията, които ще формират гражданска инициатива, стигна се до негова заповед, с която беше премахната табелата на офиса ни. Бяхме изгонени от семинар, организиран от евродепутата Владко Панайотов (ДПС) по програмата за развитие на селските райони...


С две думи, ни беше дадено да разберем, че не сме техните субекти за създаване на МИГ", допълни тя. По думите й сдруженията са били заменени с други НПО, създадени от приближени до местната власт лица. Така била учредена МИГ - Крумовград, с председател на управителния съвет Абидин Хаджимехмед, който е и зам.-кмет на общината, и председател на контролния съвет Маргита Василева – общински съветник.


Схемата била подобна за всички групи на територията на област Кърджали. За председател на управителния съвет на МИГ - Кирково, например е определен зам.-кметът на общината. "Когато се внасят документите за регистрация на МИГ, никой в съда не се интересува от длъжността, която заемат членовете на управителните органи. Не се изискват и декларации за конфликт на интереси", подчерта Топалова.


Според председателя на Асоциацията на българските села Борислав Борисов в 90% от случаите местните групи са направени от кметове на общини, приближени до тях фондации и организации с фиктивна дейност.


В местната инициативна група на общините Златарица и Елена изпълнителен директор е председателят на общинския съвет на Златарица, разказват представители на местни граждански организации. От 33-ма души в групата 17 са свързани директно с местната администрация, дори счетоводителят и техническият експерт са близки до общината, твърдят те.


В Нова Загора се стига до абсурди. Местният агро бизнес център, обединяващ различни предприятия, решил да инициира създаването на местна инициативна група. Общинският съвет одобрил с 21 гласа от общо 23 съветници решение, че общината ще участва в създаването й.


"Външната инициатива" обаче не се харесала на кмета, който оспорил в съда решението на общинския съвет. Така към момента на формирането на групата нямало легитимно решение на общината за участие в нея и инициативата се провалила, разказаха запознати със случая.


Има общини, където нито едно обучение не е направено, нито една дискусия не е проведена,


но по документи всичко е наред


има протоколи от заседания, фактури за разходи, разказват консултанти по ЛИДЕР.


"Недоказани твърдения не би трябвало да се коментират, още повече при факта, че МЗХ не участва в сформирането на местните инициативни групи" и "Не, не са установени нарушения" - това са отговорите на министерството на земеделието на въпроси на "Дневник" по тези сигнали. От екипа на Мирослав Найденов отбелязаха, че министерството има право да осъществява постоянен контрол върху изпълнението на проекта.


Допълниха, че експертите им са извършвали както планови, така и внезапни проверки на място, разглеждали документацията и активите, закупени по проекта. Направени са проверки на проектите в Тетевен, Чирпан, Долни чифлик, Бойчиновци и "много други", нарушения не са открити, съобщиха още оттам.


За министерството "не става ясно какво значи свързани с местната власт НПО


и бизнес организации". "Ако се има предвид, че общински служител/общински съветник участва в управителния съвет на МИГ като представител на неправителствена организация, това е възможно, но той участва от квотата на местната власт, която е 49%", допълниха от ведомството. Това е отговорът им на въпрос на "Дневник" смятат ли, че от разглеждането на документите могат да установят дали съответният МИГ не е доминиран от местната власт чрез свързани с нея НПО и бизнес организации.


"Никой не пита експертите, които работят по места с групите, в министерството гледат само фактурите и ако всичко е отчетено както трябва – няма проблеми", коментира Методи Методиев - програмен консултант на Фондация за обществено развитие ФОРА, който е и сертифициран от министерството консултант на групите по ЛИДЕР. И според него текущият и превантивният контрол в министерството не са добри.


Според правилата за формиране на местните групи всяка от тях трябва да бъде наблюдавана от външни експерти, одобрени от министерството, които всеки месец отчитат дейността си пред ведомството. Аз например съм експерт и консултант към една МИГ и вече повече от половин година в отчета си отбелязвам, че не съм работил в тази група, такава е ситуацията и с другите двама експерти - как на министерството не му прави впечатление, че на практика външно наблюдение над тази група няма, пита Методиев.


Освен че местни организации и експерти продължават да имат сериозни опасения как ще бъдат изразходвани парите, когато започне реалното усвояване, те вече се съмняват и


дали изобщо ще се стигне до етапа финансиране


на проекти. Местните групи са сформирани отдавна, но министерството на земеделието удължава всеки път сроковете, в които трябва да разгледа документите и да се произнесе одобрява ли създадената група и нейната стратегия. Някои групи са готови с документите си отпреди година, но едва наскоро от ведомството позволиха материалите да бъдат внесени за разглеждане. А колкото по-рано бъдат одобрени стратегиите, толкова по-скоро ще може да се подават и проектите, по които да се сключват договори.Според земеделското министерство кандидатстването може да започне догодина


В момента се сформира комисията за оценка на стратегиите, в нея ще участват седем независими експерти-оценители, съобщиха от министерството на земеделието. И увериха, че до края на април ще бъдат оценени постъпилите 54 стратегии от първата покана. По техни изчисления, ако първите стратегии бъдат одобрени според този график, до края на годината може да започне кандидатстването за финансиране. Оттам заявяват, че одобрените стратегии няма да бъдат разглеждани само по документи, ще има и проверки на място от членове на комисията, "така че, ако има някакво съмнение, то ще бъде проверено".


Как 7 експерти ще проверят за месец и половина 54 стратегии, всяка от които по 500-600 страници, и как, ако има нередности, ще ги открият, пита обаче експертът към ЛИДЕР Методи Методиев. Ако все пак бъдат спазени сроковете, описани от министерството, и усвояването на средствата започне от началото на следващата година, местните инициативни групи ще имат две години да приемат проекти и да сключват договори. След края на 2013 г. нови проекти не могат да се приемат. А всеки изпълнител има право да кандидатства за следващ проект едва, след като приключи първият. Така забавянето в сроковете ограничава възможностите за осъществяване на повече проекти, предупреждават експерти.

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 611 Неутрално

  "Така че от това кой ще изработи стратегията зависи и кой ще получи финансиране" - Е, този извод за сведение на уважаемата авторка меко казано е неточен. По-вярното е "как ще бъде изработена". Освен това истината е, че без участието на общината въпросните МИГ не могат да се учредят. Всичко останало обаче за порочната практика в поне 80 на сто от селските общини да се прилагат принципите на Лидер "от горе на долу" (вместо обратното) за жалост е истина. Много тъжна истина!
  Повече вж.в http://www.nsm.government.bg/forum/index.php

 2. 2 Профил на hitler
  hitler
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Нещо много интересно ми направи впечатление "ще бъдат ли спазени сроковете", които има и най-бегла представа за от прилагането на подхода Лидер вече знае, че от страна на министерството всички срокове са погазени. За бенефициенитите са задължителни за министерството са пожелателни. Именно заради некадърни експерти на Министерството на земеделието и храните се проваля тази иначе хубава идея. Има общини и то не малко, които вече повече от година чакат междинни плащания, които плащания по регламент трябва да стават за около 2-3 месеца.
  А стратегиите трябваше да бъдат одобрени миналата година и да почнат да се изпълняват януари вече е март и нищо подобно не е станало, причината е, че МЗХ цари хаос, некомпетентност залята с експертна некадърност.

 3. 3 Профил на Deepdish
  Deepdish
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  А кажете после, че българина не бил умен и предприемчив! Дай му да омете европейски фондове и да си напълни джоба, както и този на приятелите и роднините, и му гледай таланта. А когато неговата инициативност е подкрепяна от министерството, тогава Ганю е способен на олимпийски рекорд по присвояване. А това там някви местни сдружения, някви граждани с планове за стимулиране на района и хората, живеещи в него - бе кви са тия балъци дет ни се пречкат, я у лево...
  След тази история господин главния прокурор трябва да прати копои в министерството и да почне отгоре надолу по веригата, като превърне проверката в грандиозен съдебен процес по разнищване на гигантската корупционна схема за източване на еврофондове.
  Но това надали ще се случи.... Поне не при ГЕРБ!

 4. 4 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 388 Неутрално

  "Правили обучителни семинари, срещи с фирми и граждани, индивидуални консултации с хора, които представяли свои идейни проекти."
  После стратегии, концепции, кръгли маси.

  Накрая теглили чертата и се оказало, че са -2 млн лв назад.

  И пред кметството - същата кал.

 5. 5 Профил на merry1
  merry1
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Да, наистина това се случва в малките населени места!!!!!
  Писала съм вече веднъж, ще пиша пак- има поне три случая, които мога да посоча, като такава замяна на "автентичните" НПО и бизнес от страна на местните общини:

  1. МИГ- ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА- 100% обсебена от администрацията на Лясковец и една камара НПО (съставени основно от представители на община Лясковец), в допълнение сега се правят още НПО, за да се доизточат парите и по други програми (гербери)
  2. МИГ Айтос -100% обсебена от администрацията и от придворни структури, да не говорорим за факта, че дъщерята на д-р Врабчев е Председател на най-стабилното НПО в региона, не в Айтос в региона. (червени)
  3. МИГ Две могили - Иваново- там са се навързали общински съветници, секретари на общини и кметове, които са в открит конфликт на интереси- бащи, съпрузи, майки, собственици и съсобственици на фирми. (червени)

  Със сигурност има и още, но аз знам за тези!!!!
  Нека МЗХ се самосизира и да провери случаите....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK