Кой ще спечели пари от скриването на търговския регистър

Кой ще спечели пари от скриването на търговския регистър

© Дневник
270 млн. лв. е приходът на агенцията от 2007 г. досега


22 млн. лв. ще постъпят тази година само от финансовите отчети


500 000 лв. би получила Агенцията по вписванията за 10 дни, ако въведе минимална такса от 1 лв. за справка


270 млн. лв. е приходът на агенцията от 2007 г. досега


22 млн. лв. ще постъпят тази година само от финансовите отчети


500 000 лв. би получила Агенцията по вписванията за 10 дни, ако въведе минимална такса от 1 лв. за справка
Какво ще стане, ще се реши днес, а златната кокошка са Агенцията по вписванията и воденият от нея търговски регистър. От 2007 г. досега агенцията е вкарала в държавния бюджет 270 млн. лв. и ще продължи да печели, а голяма част от прихода й идва от фирмения регистър. Само от подаването на годишните финансови отчети на 550 000 фирми тази година в държавния бюджет ще влязат 22 млн. лв. А търговският регистър събира доста по-големи суми от 50-те лв. за отчет - само таксата за вписване на нови обстоятелства за акционерно дружество например е 460 лв., а за ООД - 160 лв.


Две години и половина след като заработи новият регистър, който на практика вече съдържа пълната информация за всички действащи фирми и я предоставя на всеки безплатно по интернет, се заговори за скриване на част от данните и за ограничаване на достъпа. Първите, които поискаха не всеки гражданин да може да чете всичко за фирмите, бяха четирите най-големи работодателски организации. Идеята им бързо беше подета от Министерството на правосъдието и парламентарното мнозинство.


Родиха се проекти с различни варианти за ограничаване на достъпа до търговския регистър, а защитниците на тезата за запазване на пълната му публичност вадеха аргумент след аргумент срещу тях. И докато двете страни спорят с правни мотиви, председателят на правната комисия в парламента Искра Фидосова (ГЕРБ) реши да предприеме по-прагматичен подход. Тя възложи на Агенцията по вписванията да направи анализ на трите основни варианта за бъдещето на регистъра, в които водещи ще са разходите, процедурите за постигането им и практическите резултати.


Днес всички заинтересувани от съдбата на фирмения регистър ще се съберат в правната комисия, за да изслушат този анализ. "Дневник" реши да представи в аванс практичните подходи след консултация с юристи и ИТ специалисти.


Вариантите, които Фидосова поиска да бъдат анализирани, са три: първият е пълната информация за фирмите да остане достъпна за всички, като се засекретят само ограничен брой актове - копия от лични карти (които отдавна са премахнати), нотариални актове, брачни свидетелства и спесимени от подписите. Обсъжда се и възможност за скриване не на цели документи, а само на частта от тях, която съдържа ненужни лични данни.


Вторият е достъпът до търговския регистър да остане за всички, но за осъществяването му да е необходим електронен подпис или цифров сертификат, както предлага Министерството на правосъдието. Третият е фирмените дела да бъдат затворени и в тях да могат да ровят само избрани професии, както иска депутатът от ГЕРБ Емил Радев. В този случай общодостъпна ще остане ограничена информация, почти като тази в едно удостоверение за актуално състояние.


Дежа вю


Всички заинтересувани от бъдещето на търговския регистър признават, че в него има информация, която не просто е излишна, но и няма място там. В голямата си част тя съдържа лични данни. Типичен пример са брачните свидетелства, приложени по някои фирмени дела, както и нотариалните актове на имоти на дружеството.


Проблемът е като дежа вю, тъй като още през 2008 г. стана ясно, че във фирмените дела, водени от съдилищата, има копия от лични карти. Те бяха сканирани и влязоха в електронния търговски регистър. Там попаднаха и бележки като "На обяд съм" или "Да не забравя да си взема делото, дал съм го на ..."


"Тогава беше подписано споразумение между Комисията за защита на личните данни и Министерството на правосъдието да се спре сканирането на лични карти. В закона беше записано, че когато в заявлението или в документите към него има лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за публичен достъп до тях", припомни членът на Комисията за защита на личните данни Красимир Димитров. Така всички вече сканирани фирмени дела бяха прегледани и от тях бяха скрити копията на личните карти, а качването на лични документи се прекрати.


През 2008 г. подобен преглед на всички фирмени дела беше възможен, тъй като те бяха много малко, а днес в регистъра има над 550 000. Няма и софтуер, който да разпознава личните данни и автоматично да ги скрива, обясниха ИТ специалистите, до които се допита "Дневник".


По заявка на клиента, но със строги правила


Затова една от системите, които експертите препоръчват, е да се даде възможност на фирмите сами да подават заявления какво искат да бъде премахнато от партидата им. Този вариант е най-евтин и няма да засегне прозрачността на търговския регистър. За да се осъществи, в Закона за търговския регистър трябва да се регламентира изрично и изчерпателно какво може да се засекрети по искане на дружеството. Така могат да се скрият изцяло например мениджърски договори, в които са записани заплати и бонуси или правото да се ползва фирмено жилище.


Този вариант обаче не е споменат в анализа на шефа на Агенцията по вписванията Виолета Николова, въз основа на който правната комисия днес трябва да реши дали и как да се ограничи публичният достъп до търговския регистър. "Не съм разглеждала варианта със заличаване на личните данни от вписани актове, тъй като той изисква внасяне наново на документите, от които се иска премахването им", обясни Николова пред "Дневник".


Експертите, до които се допитахме, обясниха, че заличаването на лични данни от определен документ може да стане по следния начин: фирмата подава заявление за вписване например на устава, като прилага новия вариант на договора между съдружниците, в който ги няма личните данни. Юристите в Агенцията по вписванията - длъжностните лица по регистрацията, проверяват новия устав, за да установят дали от него не е заличена друга информация.


Тази проверка е изключително важна, тъй като чрез нея трябва да се избегнат злоупотреби, например дали не са дописани една или две нули в стойността на активите, с които може да се разпорежда управителят, обясниха юристи. За да се избегне случването на горния пример, фирмата на общо събрание трябва да одобри изтриването на лични данни от устава.


Потребителите на регистъра вече няма да виждат стария документ, но ще остава номерът му, за да се знае, че е съществувал друг вариант, който е премахнат по искане на дружеството. Какво става обаче със стария устав? Той не може да изчезне от търговския регистър, още повече че запазването му е наложително точно, в случай че някой подаде жалба, че при замяната му с нов е извършена злоупотреба.


Старият документ няма да е необходим на всеки, а например на МВР, данъчните, банките. И сега Агенцията по вписванията дава на държавните институции по-специфичен служебен достъп до търговския регистър. Националната агенция за приходите например е направила така, че собствената й ИТ система черпи данни директно от търговския регистър.


Такава е и практиката с НОИ. Банките и фирмите, които поддържат правно-информационни системи, пък са сред частните клиенти, които плащат за цялата база данни на регистъра, свързват системите си всяка нощ с агенцията и "дърпат" актуалната информация. По силата на същото това служебно свързване тези "клиенти" на търговския регистър ще могат да виждат в оригиналния му вид всеки документ, от който по искане на фирмата са премахнати лични данни.


Не толкова лесно е решението със спесимените от подписите на еднолични търговци, прокуристи и управители. От една страна, представянето им в регистъра се изисква от закона, тъй като те трябва да могат да бъдат проверявани от контрагенти на дружеството и например банки при отпускане на финансиране. От друга страна, са чувствителна информация, която е сред тези, които най-много притесняват бизнеса.


Мненията са разделени и за това дали трябва всеки да може да вижда личния адрес на съдружник или управител на дружество. Застъпниците на тезата, че той не трябва да е тайна, твърдят, че тази информация е необходима за връчване на книжа, защото никой собственик на фирма не е длъжен да стои постоянно в офиса и трябва да може да бъде открит.


Аргумент е и че в много чужди търговски регистри личният адрес е публична информация. От друга страна, според бизнесмени това улеснява престъпниците в търсенето на заможни хора за обири и отвличания. "Адресът на съдружниците и управляващите може да е публичен, ако дружеството е персонално, но не и при АД или командитните дружества", твърди Красимир Димитров.


Проследяване и ограничения


Другите два варианта за бъдещето на търговския регистър са свързани с ограничаване на публичността в различна степен. Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията поддържат идеята, че потребителите трябва да се проследяват. Това според тях може да стане с регистрация. Всеки ще има право да се запознава с пълната информация за фирмите, но за да го направи, ще трябва да се идентифицира с електронен подпис или специален цифров сертификат. И двата варианта са свързани с плащане от потребителите.


Депутатът от ГЕРБ Емил Радев пък предлага общодостъпна да остане само минималната информация за фирмите, чието обявяване е задължително по Търговския закон. Останалото - пълното досие на дружеството, което съдържа важни актове като решения на общото събрание, ще е достъпно само за избрани. Радев предлага фирмените дела да могат да четат само адвокати, нотариуси, юрисконсулти, съдебни изпълнители, синдици, МВР и съдебната власт. Частните професии обаче няма да дават справки безплатно на клиентите си.


Цената за въвеждането на двата варианта е една и съща, твърдят ИТ специалистите. Причината е, че системата трябва да се преработи, така че да разграничава външните потребители. Тези варианти са значително по-бавни за осъществяване. След евентуалното приемане на промени в Закона за търговския регистър, с които се ограничава достъпът, ще трябва да се променят наредбите на агенцията, която след това да напише задание за обществена поръчка, да събере оферти и да избере една.


За много пари


Разликите между двата рестриктивни варианта са в това при кого ще отидат парите. При варианта "Радев" привилегированите професии ще приберат печалбата от ограничения достъп. Нотариусите вече вземат по 5 лв. за справка в търговския регистър. При средно 30 000 справки на ден в момента дори и да паднат наполовина, това са 75 000 лв. приход дневно.


Агенцията по вписванията обаче иска парите за себе си и предлага тя да издава цифрови сертификати на потребителите на търговския регистър, без които да е невъзможно да се правят справки. Дори ръководството й е изчислило, че цената им може да е 20 лв. Основният мотив е, че при справки с електронен подпис приходът ще отива във фирмите "Информационно обслужване, "БОРИКА - Банксервиз", "Инфонотари" и "СЕП България", които го издават, а не в агенцията. Има обаче един генерален проблем - всеки, който не иска да си извади цифров сертификат, ще трябва да ходи за справка на гише в агенцията, а резултатът ще е пълна лудница и безкрайни опашки.


Затова агенцията предлага и алтернативен и може би още по-доходоносен вариант - за всяка справка за фирма да се плаща по 1 лв. Груби изчисления показват, че само за десетина дни агенцията ще получи 500 000 лв., ако се запази сегашният брой на уникалните посещения.


За платен достъп до търговския регистър се обяви и финансовият министър Симеон Дянков, но с уговорката, че таксата трябва да е, колкото да покрие себестойността на услугата. В същото време годишните приходи на Агенцията по вписванията са 60 млн. лв., а разходите й - пет пъти по-малко. 


Електронният подпис вече е измислен


Според ИТ специалисти обаче електронният подпис има големи предимства пред цифровия сертификат, който би издавала Агенцията по вписванията единствено за справки в търговския регистър. Е-подписът е регламентиран и признат от държавата в два закона. Той може да се използва и пред други институции - Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, здравната каса, банки.


Това широко приложение е пречка притежателят му да го сподели с друг.
От друга страна, е-подписът изисква по-голяма инвестиция. В една от фирмите, които го предлагат, за физическо лице цената е 66 лв., а за фирма - 102 лв., а продължаването му с още година струва съответно 18 лв. или 44 лв. На всеки две години подписът се преиздава и гражданите плащат 24 лв., а компаниите - 60 лв.


По неофициална информация в България досега са издадени близо 500 000 е-подписа, но няма данни колко от тях са активни. Проблем на електронните подписи е, че са различни във всяка държава и не са съвместими, а българският търговски регистър трябва да е публичен за всички в ЕС.Мнения


Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на "Програма достъп до информация":
Разумната промяна не ограничава достъпа, а дава право на избор на търговците


Разумната промяна би била да се въведе заличаване на лични данни по искане на дружеството при ясни правила. Не смятам, че това ще доведе до голям бум. Задължително е заличаването да става след преценка на длъжностните лица по регистрацията в Агенцията по вписванията, за да не се крият и публични данни. За целта в Закона за търговския регистър трябва да бъде изброена ясно и изчерпателно информацията, която има строго личен характер и няма необходимост да бъде публикувана. Например това са постоянният адрес или номерът на личната карта.


Трябва да се подчертае, че ако някой сам е избрал домашния си адрес за седалище на фирмата, това вече е адрес на фирмата. Неразумността и недалновидността на един човек не може да застрашава сигурността, която се гарантира чрез публичност. Не могат да се скриват имена и ЕГН, без които е невъзможна индивидуализация на лицата.


Важното е да се запази принципът, че публичността е правилото, а ограничаването й е изключение. Всичко друго би нарушило конституцията и директивите на ЕС. Една от големите опасности при обработката на личните данни е т.нар. профилиране. Търговският регистър в този си вид, с всички документи в pdf формат, не позволява това и не е опасен, а същевременно дава публичността, без която не може да има сигурност в търговския оборот.Дефект с неочакван ефект


Закъснението при вписванията в търговският регистър вече е преодоляно, твърди директорът на Агенцията по вписванията Виолета Николова. Проверка на "Дневник" на случаен принцип установи, че заявленията, вписвани вчера, са подадени преди 7-8 дни. Доскоро се чакаше по 40-50 дни за обявяване на промяна в обстоятелствата. Освен че длъжностните лица по регистрацията в агенцията работят извънредно, за да наваксат забавянето, за ускоряването "помага" и претоварването на регистъра.


През последните месеци подаването на заявления по интернет на практика е невъзможно и така притокът на нови става само на гише. Закъснението се наваксва и заради изоставянето на работата по една колосална опашка от документи, която чака от лятото на 2010 г. Това са всички финансови отчети на фирмите за 2009 г. Обмисляме варианти как кризисно да се справим и с тях, заяви Николова. Това трябва да стане наистина спешно, защото след три месеца ще завалят новите отчети, т.е. над 500 000 заявления.


Всяка година в търговския регистър влиза все повече и повече информация. Отдавна в него са натрупани над 1.5 млн. заявления. За целта на агенцията й трябва място за складиране на данните - т.нар. сторидж. За целта беше обявена обществена поръчка за доставка на дискови масиви за 180 000 лв. След жалби на единия от кандидатите и специални указания от Комисията за защита на конкуренцията поръчката беше прекратена.


Мотивът ни беше, че съдържа дискриминационни критерии, обясни Виолета Николова. На въпрос на "Дневник" къде ще пази данните си търговският регистър, чиито масиви ще прелят до два месеца, тя отговори: "Получихме сторидж дарение и мястото ще ни стигне и през 2012 г." Кой е благодетелят, който ще съхранява данните за фирмите, засега е тайна, но "Дневник" ще продължи да търси името.

Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cpnv
  cpnv
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "ИНФ. ОБСЛУЖВАНЕ" - тая фирма не я ли ОКРАДОХА вече???
  ИО е един от способите за ИЗТОЧВАНЕ от бюджета по схемата:
  МФ -> ИО -> Мениджър (Чавдар Тодоров) ->....и др. помияри ...

  Последните 2-3 години за мениджъри се назначават хора, на които е противопоказано да управляват хора и финанси. Все си мислехме, че не може по-некадърни да намерят, ама то можело .... Сегашния директор на ИО преди 5 години запожи тая "бомба" със сканирането в Търговския регистър (беше парт. секретар и ИТ директор на АП)

 2. 2 Профил на petiamarinova
  petiamarinova
  Рейтинг: 8 Гневно

  Да - Чавдар Тодоров беше в дъното със скандалите по 10-те лота за Мин. на Правосъдието. Купиха боклуци, които стояха 2 години в кашони, за да вземат каквото могат от доставчиците...

  А спесимена в ТР е една глупост, рожба на идиотската идея да се сканират и ПУБЛИКУВАТ ВСИЧКИ документи , вкл. пълномощни и документи от 20 страници, в които да попълнени 100-на символа. Цялата работа е защото искаха да купуват скъпи машини и софтуер (големи рушвети) ....

 3. 3 Профил на cpnv
  cpnv
  Рейтинг: 213 Неутрално

  ОКАЗВА СЕ ЧЕ РЕГИСТЪРЪТ в нарушение на всички практики ФОРМИРА ПЕЧАЛБА, т.е няма нужда от никакви такси. Просто трябва да инвестират приходите в оптимизиране на смахнатите бизнес процеси и на логиката на самия регистър !!!!

  Апропо, а КЪДЕ ОТИВА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ И РЗХОДИТЕ НА РЕГИСТЪРА. за какви такси ми говорят - ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА ГИ НАМАЛЯТ и пак ще има достатъчно приходи. ТОВА НЕ Е БИЗНЕС А ПУБЛИЧНА УСЛУГА !!!

 4. 4 Профил на Kostadinov
  Kostadinov
  Рейтинг: 418 Разстроено


  Искат да купуват пак - пак да има рушвети. Това е причината дами и господа - обществена поръчка.

  Гадна работа - под егидата на мисъл за гражданина да се харчат по Безобразен анчин неговите пари

 5. 5 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#1] от "cpnv":
  До коментар [#2] от "petiamarinova":
  До коментар [#3] от "cpnv":
  До коментар [#4] от "Kostadinov":
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Моля Ви- пишете по- честичко! Написаното от вас е напълно идентично с известните ми факти.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 6. 6 Профил на Kostadinov
  Kostadinov
  Рейтинг: 418 Разстроено

  До коментар [#5] от "dqdomart":

  Май всички знаят, че Някой е крадец, лъжец и некадърник, но бидейки изгоден на политиците от всеки цвят и всяко лоби/мафия се разпорежда с милиони и още по-лошо със съдбите на много хора

  ВСИЧКИ ЗНАЯТ и К'во от Т'ва ?????????

 7. 7 Профил на 65
  65
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "Кой ще спечели пари от скриването на търговския регистър".
  Елементарно Уотсън, който го е поръчал.
  А музиката поръчва кой? Който плащаааа.

 8. 8 Профил на Гогич
  Гогич
  Рейтинг: 1176 Гневно

  Трябва някой да разследва защо се отклоняват голяма част от средствата, които постъпват от такси в ТР. По памет това са към 50 млн лева на година!

  Тези пари не се разходват по предназначение - за предоставената услуга, а отиват в общия държавен кюп. После се говори, че ТР няма пари и заради това:
  1. През деня системата не работи, защото е претоварена.
  2. Първоначална регистрация на ООД отнема минимум две седмици, а преди ГЕРБ ставаше за ден-два.
  3. Искат да скрият целия ТР, като се оправдават, че няма пари да заличат личните данни.

  Това са реформаторите от ГЕРБ. За какво електронно правителство ще ми говорят тия нещастници квадратни...

 9. 9 Профил на zumm
  zumm
  Рейтинг: 624 Весело

  Няма ли някой кандидат за слава да събори таксите, събирани от Търговския регистър? Ако е вярно, че приходите 4 пъти надхвърлят разходите, значи таксите са в нарушение на Закона за държавните такси, тъй като според него те трябва да покриват разходите по извършването на услугата и нищо повече. Всичко отгоре е незаконно.

  Хайде! Няма ли кой? Делото ще е много лесно и с гарантиран успех!

  Който е готов да отстъпи първородството за паница леща, не заслужава нито първородство, нито леща.
 10. 10 Профил на zumm
  zumm
  Рейтинг: 624 Весело

  Това само не много умен човек може да го измисли- да иска достапът да информацията да бъде само с електронен подпис или сертификат, щото да се знаело кой гледа. Ще се знае, следващия път!

  Направят ли го, моментално слагам табела на офиса- "Справки в Търговския регистър- 2 лева", примерно. И касов бон ще им издам. И как ще разберат кой се е интересувал от информацията? Аз нямам задвължение да записвам на кого е извършена услугата, но не съм и аз ... Е?

  Аман от милиционерски мокри сънища!

  Другото предложение е добро- който иска да му заличават данни, да си подаде заявление с нови документи и да ги заличат. Много малко ще бъдат.

  Изобщо цялата тая дандания с личните данни ми е много смешна. В една държава, в която всички масиви от информация са изградени на основата на ЕГН-та как, аджеба, ще стане тази работа? Ми никак! Ама си приказваме само празни приказки! Лични данни на лице, което отправя покана до неограничен кръг лица- ГЛЮПОСТИ! Освен номерата на личните карти, копията от лични карти и нотариалните актове, за мен, нищо друго не е лични данни.

  Който е готов да отстъпи първородството за паница леща, не заслужава нито първородство, нито леща.
 11. 11 Профил на Trayan
  Trayan
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Оказва се, че таксите на Търговския регистър не са такси, а това е вид скрит данък. Данък фирма или данък бизнес. Значи тези такси са незаконни по простата причина, че не са такси. А не са такси, защото са няколко пъти по-високи от разходите. Дано някой се заеме с това, наистина. Занимаваме се с печалбата на монополните частни фирми като Лукойл, а в същото време държавата ни дере като по учебник. Не бяхме ли ние държавата - народът?

 12. 12 Профил на gwendolin
  gwendolin
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Само си мисля едно следващо правителство КОЛКО МНОГО РАБОТА ще има!
  И друго - как групата Икономедия бе застанала зад този дебил?

 13. 13 Профил на petiamarinova
  petiamarinova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#11] от "b_d_s":

  ДА - скрит данък е !!! А сега като скрият регистъра ще се почви още един данък - при всяка проверка (на данъчни, РЗИ, АХ ...) фирмите ще трябва да си вадят справки за актуално състояние - ЕТО ТИ ОЩЕ ЕДИН ДАНИК !!!!

  ... или да си купят сертификат от Регистъра (освен наличния е-подпис за НАП и НОИ) - ето още един данък....

  ТЕ ТОВА Е ДЪРЖАВА

 14. 14 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 647 Весело

  До коментар [#12] от "gwendolin":

  Тя, групата, да не е организация с идеална цел?

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 15. 15 Профил на cpnv
  cpnv
  Рейтинг: 213 Гневно

  Чавдар Тодоров след като забърка идейната бъркотия и похарчи няколко милиона като ИТ директор и ГлавСек на Агенцията по Вписванията (за Регистъра) беше временно "замразен" в SBS (еС Би еС) АД. След като го паркираха в ИО, за да го довърши, предходния терминатор на ИО - Цвятко зае неговото място в SBS....

  Тате ми каза: ТЕ ТОВА е НОМЕНКЛАТУРА 1-ва класа ......

 16. 16 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Журналистите, правите ли разлика между "Електронен подпис" и "Универсален електронен подпис"? Никой и в момента не ви пречи повече от един човек да ползва УЕП (но не едновременно), като собственикът му е наясно, че който и да го ползва, все едно той е на топа на устата? И без друго повечето, които имат интерес от Търговския регистър са фирми, а те така или иначе имат УЕП заради НАП/НОИ/НСИ, така че инвестицията вече са я направили. Част от физическите лица също имат УЕП заради електронни банкирания и други подобни. В този ред на мисли 20-те лева, които Агенцията иска, за едно кликане с мишката, са, меко казано - нахалство.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 17. 17 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#10] от "zumm":

  Лични данни също така са ЕГН (разкриват данни като възраст, пол и региона, в който си роден), а според някои съдии - и имената. Но адреса, на който е регистрирана фирмата няма как да са лични данни (освен ако ЕТ е регистриран на домашния си адрес - но това нормално няма как да се знае) - те са публична информация.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 18. 18 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Не е зле законотворците (особено ГЕРБ-аджийските доказаха, че са уникално езиково и юридически неграмотни) да прочетат и добре да разберат, какво точно е търговски регистър и какво е база данни към търговския регистър.
  Има вече коментари по този въпрос на много добри юристи.
  Закото като чета ми си струва проблема идва от неразбиране на материята.

 19. 19 Профил на miet
  miet
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Узнаването на лични данни и информация, за физически и юридически лица от Търговския регистър ( ТГ ), е предпоставка за проверката им от партньорите и клиентите , работещи с тях, но също , лицата могат да станат жертва за злоупотреби и извършване на престъпления. Затова е най-добре фирмите сами да подават заявления, какво искат да бъде премахнато от партидата им. В Закона за търговския регистър да се регламентира изрично и изчерпателно, какво може да се засекрети по искането им. Това да става срещу заплащане. Използването на тази цензурирана информация от ТГ , да бъде безплатно по Интернет за заинтересуваните. Ако не им е достатъчна цензурираната , за проверка легитимността на фирмите , във връзка със съвместна или друга дейност, да може да бъде предоставена от ТГ срещу заплащане , и по-разширена информация, но след записване на ползвателите и доказване на необходимостта от интереса им.

 20. 20 Профил на Arexander
  Arexander
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Въведението описва болезнено точно ситуацията. На някой да не му стана кои са глупаците в цялата ситуация?
  "В едно село имало кокошка, която снасяла златни яйца. Те не били само богатство, а и светели през нощта и гонели вълците и крадците. Така минали почти три години, докато няколко селяни се оплакали, че светлината им пречи да спят и да си броят парите на спокойствие. Те поискали яйцата да бъдат заровени. Кметът веднага видял изгода и отсякъл - яйцата ще бъдат скрити, но който иска да му светят, да му дава по една жълтица."

 21. 21 Профил на rayo
  rayo
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#1] от "cpnv":
  До коментар [#2] от "petiamarinova":
  До коментар [#5] от "dqdomart":
  До коментар [#4] от "Kostadinov":
  До коментар [#9] от "zumm":

  ВСИЧКИ ЗНАЯТ и К'во от Т'ва ?????????
  ----------------------------------------

  Защо не се обедините? Съвестните хора от интелигенцията в България не са малко, просто те са разединени и нямат обща цел. Например всички сте хора вряли и кипяли в проблемите на съдебната власт и най-добре можете да прецените какви промени в нейната реорганизация и в законите са нужни, за да се премахнат ненужните спънки и нещата да тръгнат по-леко и по-бързо. Ако това го направят и други като Вас, работещи в своите сфери - здравеопазване, наука, икономика, строителство, култура и прочие, използвайки добрите практики и на запада, а после се обединят между себе си, има шанс да променим анархията в държавата.

  Кинодейците и театралите се опитаха да го направят в исканията си, но голям ефект нямаше, защото е трудно да реорганизираш един орган, а целия организъм да се задъхва работейки по старому.

  un buen dia empieza con un solo rayo
 22. 22
  ****

  Този коментар беше изтрит в 15:53 на 14/06/2011 от неговия автор.

 23. 23 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 992 Неутрално

  17,
  Без ЕГН не може да докажеш, че лицето Иван Драганов Иванов е това, което те интересува. Представи си разследващ журналист да иска да провери в колко фирми участва Румяна Желева, ако в момента на онзи скандал нямаше ЕГН и търсене по такова в ТР. Ще излязат фирмите, но лицето ще каже, че справката е невярна, защото няма следа, че същото е намерената Румяна Желева само по име. Публичността на регистъра е едно от малкото оръжия на гражданите за намиране на следи за корупционни практики- конфликт на интереси, намиране на данни за свързани лица, които фиктивно участват в конкурс(Примерно 3 от 3 кандидата да са със съдружник брата на кмета.). Освен това вече идват и бонусите за фирмите, които ползват информацията- сигурен си с кой преговаряш, виждаш декларираното състояние на фирмата му по годишни декларации, ако ще му даваш нещо на кредит, дали има други кредити големи, имаш възможност да видиш дали на същия няма фирми, които да е продал на социално слаби...
  Публичността на ТР е най-положителното нещо в административните ни услуги от 20 години насам.

 24. 24 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 478 Гневно

  Вместо да ограничават достъпа до Търговския регистър, държавата да ограничи достъпа на офшорни компании до концесии и договори с публични средства и блага. На тези офшорки никои не може да разбере произхода на собствениците им, пък камо ли произхода на мръсните им пари, които препират за сметка на обществените интереси.

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 25. 25 Профил на miet
  miet
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#19] от "miet":
  Допълнение . Аналогични данни за физически и юридически лица се намират и извън ТГ , например в АПИС или в други подобни информационни системи. Те също трябва да се имат предвид при корекциите в Закона.

 26. 26 Профил на mned
  mned
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Добра статия, представяща проблемите от много страни. В по-долния линк можете да видите каква е европейската практика в търговските регистри на страните от ЕС. Истината е, че е различна в отделните страни.
  https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?lang=bg&idTaxonomy=106&idCountry=EU&vmac=0O6RRNLfiO0pACG93JXd2TfSNZSO4Ho6oQsnvsjVpyPNQanWXBJpzvs3zDaT1LkWmDup1qATHxrwgPkksTRPewAACusAAADx
  Но все пак смятам, че нашата практика е добра и трябва да се запази непроменена.

 27. 27 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 573 Неутрално

  ГЕРБ не се наядоха. Чудят се как да ни ограбват, защото знаят че им е за последно. ГЕРБ, черен гарван, на чии гроб грачиш тъй грозно, зловещо?

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK