Комитетът против АЕЦ "Белене" до премиера: "Спрете проекта незабавно"

Премиерът Бойко Борисов на посещение на строителната площадка на АЕЦ "Белене" през март миналата година.

© Анелия Николова

Премиерът Бойко Борисов на посещение на строителната площадка на АЕЦ "Белене" през март миналата година.Граждански комитет от експерти и общественици, обединени около каузата против АЕЦ "Белене", се обръща в открито писмо до премиера Бойко Борисов с настояването осъществяването на проекта да спре незабавно, защото е нецелесъобразен. Членове на сдружението са Димитър Иванов, Едвин Сугарев, Красен Станчев, Красимир Лаков, Петко Ковачев, Иван Сотиров, Георги Ганев, Евгений Михайлов, Огнян Минчев.


Дневник.бг публикува по-долу пълния текст на писмото.


Уважаеми Г-н Премиер,
Повод за това писмо е нашето твърдо убеждение, че реализацията на проекта АЕЦ "Белене" трябва незабавно да бъде прекратена, поради нецелесъобразност. Само това може да ограничи щетите, които ще претърпи България от този проект.


Вие помолихте дебатът по тази тема да се прекрати и да не се политизира повече. Това за съжаление е невъзможно, защото това е преди всичко политически проект. Огромните финансови средства; щетите, които той ще нанесе на българската енергийна система в следващите десетилетия; липсата на социална и икономическа обосновка и зависимостта, която ще създаде в технологичен и финансов план, го превръщат в политически. Неговата реализация би означавала пълна енергийна, а следователно и политическа зависимост на България от Русия.


Накратко, някои от най-отрицателните страни на този проект са следните.


• АЕЦ "Белене" не е нужна като производител на електроенергия за бъдещия енергиен баланс до 2025 – 2030 г. Разчита се на хипотетичен износ на електроенергия, без да се прогнозира енергийният пазар, такъв проект не може да бъде авантюра, цената за която да платят българските граждани.


• В този проект няма Европейски инвеститор - въпреки многобройните Ви уверения, че ще стартирате проекта само при наличието на такъв. Тази липса ясно говори за неговата икономическа неефективност.


• Реализацията на АЕЦ "Белене" заплашва с прекратяване на производството в АЕЦ "Козлодуй", което ще има крайно негативен ефект върху цената на електроенергията към края на това десетилетие – във вреда на икономиката и домакинствата.


• Проектът не се развива по правилния начин, няма проектна компания и НЕК, бидейки страна по договора, може да загуби своите активи – а тази загуба има пряко отношение към националната сигурност на страната.


• Този проект е в противоречие с приоритетите на Европейската енергийна стратегия - които предполагат диверсификацията като основа на енергийна независимост, намаляване на енергийната интензивност и повишаване на енергийната ефективност. В контекста на ядрената драма във Фукушима и предстоящото преосмисляне на критериите за сигурност в ядрената енергетика, неговото осъществяване ще има крайно негативни външнополитически последици за България.


Проектът "Белене" се придвижва към този завършек от три български правителства, с активната подкрепа на Президента Първанов, но има всички изгледи той да се окаже най-големия икономически и политически провал на българския преход. Вие многократно подчертавахте, че за двадесет години не е направено нищо.


Мислите ли, че сега е моментът да се направи най–голямата беля?


Въпреки мащабната пропагандна кампания, водена от заинтересованите това да се случи, българското общество остава зле информирано и му се внушават подвеждащи тези. Аргументите, които излагаме по-долу, категорично опровергават техните публично разпространявани тези за необходимостта от АЕЦ "Белене".


Ние предполагаме, Г-н Премиер, че при взимането на политическо решение има основни моменти, които са ви представени неправилно и подвеждащо от заинтересованите лица. Ето защо ние предлагаме да се срещнем с Вас и да чуете нашето мнение, което, убедени сме, ще бъде за доброто бъдеще на страната.ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АЕЦ "БЕЛЕНЕ"


Г-н премиер,


Вие препоръчахте да се спре политическото говорене по проблема АЕЦ "Белене" и обявихте намерение да възложите електроенергиен баланс на страната на съответните институции.


Проблемът АЕЦ "Белене" е технически, икономически, финансов и политически. Така че политическото говорене е не само необходимо, то е задължително. Чисто техническото и само експертно вземане на решения за такива проекти и много по-безобидни поводи свърши още през 1989.


За съжаление Вашето и на кръга около Вас е предимно само говорене – противоречиво, неаргументирано, с много неизпълнени обещания. Примери много. Ето някои от тях: ще строи ли България АЕЦ "Белене"


 • "Едва след като е доказана целесъобразността" на тази централа,
   
 • или с "европейски стратегически инвеститор",
   
 • или при "твърда цена около 5 милиарда евро",
   
 • или "по правилния начин",
   
 • или защото е необходима, т.е. защото "страната не може да мине без тази централа", или – обратното, защото "можем да минем и без АЕЦ "Белене";
   
 • или понеже цената не Ви интересува, "след като друг ще плаща",
   
 • или "за да се осигури евтина електроенергия за българските потребители", защото тази от собствени енергоизточници била скъпа,
   
 • или за да "изнасяме електроенергия",
   
 • или за да бъде България "енергиен център на региона",
   
 • или защото "руснаците" може да "не дадат разрешение за удължаване на срока на работа на АЕЦ "Козлодуй",
   
 • или тъй като ще окаже, че ако не започне изграждането, страната ще отиде на арбитраж поради договорите, подписани от Вашите предшественици,
   
 • Най-добрата западна банка ще ни каже трябва ли ни или не АЕЦ "Белене"?
   
И т.н., и т.н. до "Ние наемаме най-добрите в света – "Арева" и HSBC".


По повод последното трябва да кажем, че дори и тези най-добри според Вас имат специфичен интерес от проекта "Белене" – едните като подизпълнители в условията на свиващ се пазар на ядрено строителство, другите - поради възнаграждението за "успех", включено в договора им като процент от сделката. Разбирате, че в тази обстановка необходимостта от собствена преценка на необходимостта, рисковете и социално-икономическите въздействия на проекта "Белене" не просто не отпада, а се изостря.


Иначе, ако под "политическо говорене" се разбира преднамерена заблуда на избирателите, вие сте прав – то трябва да бъде прекратено и то веднага. Но приведените изказвания са Ваши и на Ваши подчинени. Докато само преди няколко месеца се твърдеше, че централа няма да се строи, ако няма западен инвеститор, сега се защитава перспективата за строителство на "Белене" с единствен руски държавен инвеститор. Подизпълнителят и съветникът по проекта не променят това важно обстоятелство, макар понякога Вие да внушавате, че това е така.


Предполагайки, че сте подведен и че можете да бъдете подведен от хора с предвзето мнение, тук Ви предлагаме някои обяснения, които отчитат реалното състояние на нещата.


Необходимост
Дотук е очевидно, че впрягайки коня пред каруцата, Вие смятате, че централата "Белене" е необходима, но поръчвате да се изработи електроенергиен баланс на страната.


Защото необходима ли е АЕЦ "Белене" за вътрешното електропотребление, трябваше да се реши отдавна на основата на реалистични прогнози и енергиен баланс на страната с хоризонт поне до 2025 г., съставени от отговорните за това институции на Република България, а не от външен консултант (комуто дори не е поставена тази задача). Що се отнася до външното търсене, консултантът HSBC не може за отреденото му време да проучи нещо, което към настоящия момент да не е известно.


Прогноза за вътрешното електропотребление
Към началото на настоящата година са налице три прогнози за електропотреблението – на МИЕТ, на НЕК и на БАН.Институция/година
 
2015
 
2020
 
2025
 
МИЕТ
 
37,00 TWh
 
39,30 TWh
 
42,15 TWh
 
НЕК
 
максимална
 
39,11 TWh
 
42,09 TWh
 
-
 
минимална
 
37,60 TWh
 
36,62 TWh
 
-
 
БАН
 
37,24 TWh
 
37,75 TWh
 
38,10 TWh
 
Минималната прогноза на НЕК за 2020 г. дори е по-ниска от тази на БАН. Това е така, защото са отчетени усилията за енергоспестяване и поетия ангажимент пред ЕК да се намали енергийната интензивност с 20%.


България изразходва 6,3 пъти повече енергия за производството на единица БВП от средното за ЕС. Намаляването на енергийната интензивност наполовина почти напълно ще осигури онова количество електроенергия, което се предвижда да произвежда "Белене". Опитът от последните десет години показва, че у нас икономическият растеж не се съпровожда с ръст на енергопотреблението.


Нека приемем за по-сигурно максималната прогноза на НЕК, с условието, че е по-вероятно да се сбъднат минималната прогноза на НЕК и прогнозата на БАН с риска към 2025 г. да разполагаме с още близо 1000 MW излишни мощности. (НЕК има институционален пресантиман да смята, че страната е богата и ще строи нови мощности, вместо да пести.)


Енергиен баланс
Известни са ни два опита за енергиен баланс до 2020 г. и 2025 г. на НЕК и ИПИ.


В баланса до 2020 г. НЕК допуска обосновано до 1400 MW ВяЕЦ, 300 MW ФВЕЦ и 95 MW БМЕЦ в съответствие със задължението, което България е поела по Програмата 20/20/20 на ЕС, но "изпуска" производство на ТЕЦ в "Марица-изток" от 6,48 TWh.


Трябва да отбележим още, че в баланса не са включени ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Русе" с производство минимум 5,27 TWh годишно.


Постъпва се така, сякаш България е една от най-богатите страни в Европа и си позволява с лека ръка да отпише напълно работоспособни централи - нещо, което дори "богатите" европейски страни не правят. Тези централи, обаче, трябва да се рехабилитират и екологизират, но правителството нарочно не работи в тази насока, макар да разполага с лостовете да осигури необходимите инвестиции от собствениците. Един от привилегированите от Вас собственици на такава централа, бе осъден тези дни за укриване на данъци.


В допълнение към тези грешки, Вие на всеослушание допуснахте, че реактори V и VI на "Козлодуй" не ще имат удължен живот: това може да стане само ако Вашето правителство не предприеме необходимите действия.


Долната таблица, заимствана от алтернативния на НЕК електроенергиен баланс на Института за пазарна икономика (ИПИ), показва как следва да се коригират тези пропуски.


Нека ви обърнем внимание, че последният ред на таблицата показва, че без изграждане на "Белене", към 2020 г. излишъкът ще бъде 15,3%, а към 2025 – 16%. От една страна – това е разумен резерв, а от друга – възможност за износ от страна на няколко български фирми.
Електроцентрали / години
 
НЕК
 
ИПИ
 
2020 г.
 
2020 г.
 
2025 г.
 
АЕЦ "Козлодуй"
 
14,22 TWh
 
15,00 TWh
 
15,00 TWh
 
ТЕЦ в "Марица-изток"
 
12,47 TWh
 
18,95 TWh
 
18,95 TWh
 
Топлофикационни ЕЦ
 
2,40 TWh
 
2,78 TWh
 
2,78 TWh
 
Заводски ЕЦ
 
2,60 TWh
 
1,12 TWh
 
1,12 TWh
 
ВЕЦ и ПАВЕЦ
 
3,52 TWh
 
3,98 TWh
 
3,98 TWh
 
Други ВЕЦ
 
4,28 TWh
 
1,38 TWh
 
2,38 TWh
 
Потенциал, бруто TWh
 
39,49 TWh
 
43,21 TWh
 
44,21 TWh
 
Прогноза MAX, бруто TWh
 
42,09 TWh
 
42,09 TWh
 
42,15 TWh
 
Баланс MAX, TWh
 
-2,60 TWh
 
+1,12 TWh
 
-2,06 TWh
 
Прогноза MIN, TWh
 
36,62 TWh
 
36,62 TWh
 
38,10 TWh
 
Баланс MIN, TWh
 
+2,87 TWh
 
6,59 TWh
 
6,11 TWh
 
Ефектът на изтласкването на местните енергоизточници
Много любопитно е какво представлява електроенергийната система на страната с четири блока по 1000 MW – АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене" и малко от останалите.


Горната графика онагледява неефективността на енергетиката при замисления сценарий с присъствие на АЕЦ "Белене" и отчита сезонната неравномерност на потреблението за последните шест години.


Наличието на единични мощности 1000 MW затруднява и сега, и ще продължи да затруднява, управлението на електроенергийната система.


С черен свят са обозначени предполагаемите четири реактора на двете АЕЦ, така сякаш са били в целогодишна експлоатация в периода 2005 - 2010 г. С другите цветове е представена действителната динамика на потреблението на електроенергия от неатомни централи по месеци за различните години, в TWh. Тъй като потреблението е неизбежно сезонно, онова производство на електричество, което е над средното за даден момент, неизбежно трябва да бъде ограничено. И това е по-ефективно да се прави не с АЕЦ, а с другите елементи на системата. Иначе казано, съответните централи не трябва да произвеждат.


Макар и на пръв поглед сюреалистичен, представеният на графиката сценарий с присъствие на "Белене" в електроенергийната система на страната обяснява много неща.


Те показват защо НЕК "изпуска" определени мощности от баланса и защо Ви вменяват да говорите, че без АЕЦ "Белене" не ще бъдат покрити нуждите на страната. Истината е в точно противоположната: заради "Белене" се спират дейности, които осигуряват необходимата електроенергия. И вие помагате това да се случи.


Къде е мястото на АЕЦ "Белене" за вътрешното електропотребление? Очевидно е, че тя не е необходима за тази цел до 2025 г., даже и след това.


Външно търсене и пазар
Дори само резултата от разговорите Ви с ръководителите на съседна Сърбия и неуспехът на г-н Първанов да пробута АЕЦ "Белене" на други страни от Балканите, би трябвало да са достатъчни, за да си съставите ясна представа за регионалния пазар.


Вариантът АЕЦ "Белене" да се построи единствено за износ на електроенергия е засега утопичен. Някои казват: "Дайте да я построим, а пазар ще намерим. Освен това ще съживим икономиката, ще създадем работни места...". За да се изнася електроенергията от АЕЦ "Белене" и за да бъде България "енергиен център", трябва да се вземат предвид следните три обстоятелства:


 • даже през 2025 г. България ще разполага с оперативен резерв от поне 5 TWh, който може изнася;
   
 • когато електроенергията се изнася, в цената трябва да се калкулират всички разходи, включително мито върху горивото, разходи за инфраструктура, поддържащи мощности и разходи и т.н.;
   
 • ИПИ пресметна, че за да се изнася с печалба, цената (виж по-долу) на електроенергията от АЕЦ "Белене" трябва да бъде най-малко 10 евроцента за киловатчас.
   
Ще се намерят ли купувачи на тази цена, никой не знае. Митът за печеливш бизнес от АЕЦ "Белене", който от време на време и Вие огласявате, е, меко казано, много съмнителен.


Реалното положение е следното. В региона се изграждат 8500MW нови мощности. Очевидно е, че дори без да се смятат проектите в ранна фаза и сценариите за ВЕИ и вероятните ефекти от намалената енергийната интензивност, електроенергията на "Белене" не е нужна на страните от региона.


Добра цена може да бъде намерена на пазара в Италия. Но единствената налична възможности за доставки от България на този пазар е през Гърция и далекопровода под Адриатическо море. Но капацитетът на този далекопровод е 400MW, гръцки посредници и сега реекспортират електроенергия българско производство и увеличаването на капацитета на далекопровода (или изграждането на нови такива по други направления) е съществена пречка за един по-голям износ.


HSBC, ако спазва добрите стандарти (към които се е присъединила доброволно) за оценка на такива проекти, не може да не отчете и едно друго неизбежно развитие на външното търсене, което е очевидно за нас. До 2020 година, България, както и другите страни членки на ЕС, ще децентрализира и либерализира производството и потреблението на електричество. Потребителите ще подобрят енергийната си ефективност, ще започнат сами да произвеждат електрическа енергия и ще използват масово т.нар. когенерация (впрочем най-ниска в България), умни мрежи и измерители.


Това ще рече, че, ако България спазва правилата на общия пазар на ЕС, няма да има сила, която да наложи на местни и външни потребители електроенергия по цени, които те не са готови да платят. Естествено, АЕЦ "Белене" ще може да продава електроенергия на цени, които са под равнището на разходите за изграждане, производство, управление и извеждане от експлоатация. Но въпросът е кой ще покрива загубите. Това няма да е инвеститорът, както се вижда от казаното по-долу.


АЕЦ "Козлодуй" и другите жертви на АЕЦ "Белене"
Тази централа ще доведе до огромен излишък на базови мощности, които при липса на външен пазар, ще доведат до потискане на вътрешния пазар и конкуренция, и ерозия на капиталовата база на българската енергетика.


Първата жертва ще бъдат V и VI блок на "Козлодуй". Това е така, защото при типичната сега практика за удължаване на живота на атомни реактори в Европа за период от 15-20 години, изграждането на "Белене" е абсолютно нецелесъобразно, както впрочем е показано и приведените по-горе баланси.


Втората жертва ще бъдат някои блокове в "Марица Изток", включително Мини "Марица-Изток". Там в момента работят около 10 000 души. Заедно с доставчиците и обслужващия бизнес и семействата на заетите, става дума за около 90 000 души, чийто доход ще бъде ощетен. Намалението на този доход е един вид "странична жертва" на решението на АЕЦ "Белене".


Третата жертва ще са споменатите "пропуснати" от НЕК мощности на ТЕЦ "Варна" и ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Русе". Тук на странично заколение ще бъде подложен дохода на около 15 хиляди души. Тези жертви могат да бъдат избегнати, ако тези електроцентрали бъдат рехабилитирани. Цената на това осъвременяване е около 120 милиона евро.


Намаляването на дохода на тези 115 000 души ще отрази зле и на фиска, поради по-ниски приходи от ДДС и данък доход, и по-високи разходи по социални програми и осигуряване. Този ефект не е отчетен в досегашните експертизи за АЕЦ "Белене", макар това да се изисква от чл. 45, ал. 2 от закона за безопасното използване на ядрената енергия. Изключение е само оценката на ИПИ, но тя е само за преките фискални ефекти при предполагаеми ценови сценарии за 1кWh и норма на рефинансиране.


Четвърта жертва на "Белене" са ВЕИ-проектите, енергоспестяването и локалните генерации в топлофикациите, които вие така енергично нападате, без разумни основания.


Тези жертви не са следствие на конкуренция между "Белене" и другите съставни части на енергийната система на страната. Те ще са резултат на насаждания, съзнателно или не, но с ваша помощ монопол на "Белене".


Манипулацията с цените
Колко струва изграждането на АЕЦ "Белене"
"Твърдата цена около 5 милиарда евро", освен че не е никъде записана в договора с Росатом, отдавна вече е надмината в изчисленията на инвеститора. Доскоро той настояваше на 6,3 милиарда, а от последната седмица стана известно, че допуска оскъпяване до 8-9 милиарда евро. Т.е. става дума за цена на АЕЦ "Белене", която е два пъти по-голяма от заложената в договора. Според нас е налице съществено изменение на условията по договора. Доколкото може да съдим, то е основание за нова процедура за решение по повод АЕЦ "Белене", която впрочем не бе в пълно в съответствие със закона от вашите предшественици.


Но това не е всичко. Спомената цена от 6,3 милиарда евро е само за т.нар. "ядрен остров". Системните връзки по закон са задължение НЕК. Те включват:


 • Инфраструктура на площадката,
   
 • Цех за преработка на отпадъците и временно хранилище,
   
 • Изграждане на постоянно хранилище,
   
 • Изграждане на далекопроводи, автоматика, подстанции, диспечинг,
   
 • Заместващи мощности (620 MW на газ),
   
 • Компенсиращи мощности (500MW ВЕЦ),
   
 • Връзки с европейската енергийна система и увеличаване на капацитета на съществуващите преносни мрежи,
   
 • Мерки за сигурност, външна охрана и ефективно справяне с аварии (аварийни планове в България и Румъния) и др. под.
   
Разходите за изграждане на тези връзки са 4,2 милиарда евро. В тях не са включени инфлацията, въздействията на новите мерки за безопасност след Фукушима, пропуснатите ползи за пожертвания бизнес на другите елементи на системата (в това число АЕЦ "Козлодуй"), предполагаемото и иначе традиционно оскъпяване на такива проекти след началото на строителството и загубите от неефективно управление на процесите и от отклоняването на средства.


Не зависимо какъв ще е разходът на инвеститора за изграждане на "ядрения остров", разходът на българската страна ще бъде поне 4,2 милиарда лева. За Ваше сведение привеждаме няколко сценария при различни допускания на норма на рефинансиране
(понастоящем: 8% за Росатом и 6% за правителството на Република България) и цена на кWh при 50 години проектно-гарантирана експлоатация.Цената на електричеството на АЕЦ "Белене" в сравнителна перспектива
Вие си позволихте да цитирате цени на електричеството от ВЕИ и ТЕЦ и да ги сравнявате с цените на електричеството от АЕЦ "Козлодуй", които са всъщност оперативните разходи с малка печалба. (Отделно можем да ви обясним защо цените на АЕЦ "Козлодуй" са такива.)


Ако допуснем с голяма доза оптимизъм, че оперативните разходи на АЕЦ "Белене" ще са аналогични на тези на АЕЦ "Козлодуй", валидните сравнения са следните.


Ако по чудо се запази договорената цена на АЕЦ "Белене" (4 милиарда евро) и се вземат предвид разходите за изброените системни връзки и условия на работа на новата централа (4,2 милиарда евро или 51%), то цената на KWh, за която сметките излизат "на нула", е 8 евроцента. Това е малко повече от сегашната цена на електричеството от ВяЕЦ, която Вие цитирахте в едно скорошно изявление по държавната телевизия.


Ако се повярва на визията на управителя на Росатом, че цената на електричеството от АЕЦ "Белене" ще е 6 евроцента на KWh, картинката е следната:


 • Това ще е цена, равна на сегашната цена на електричеството от "Марица-Изток 1";
   
 • Загубите ще са малко над 8 милиарда евро.
   
Ако се приеме, както твърдят народни представители от ГЕРБ и БСП и хора, които се обявават за съветници на правителството, че централата ще "генерира 100 милиарда евро доход", има две възможни тълкувания.


 • Ако "се генерира" чиста печалба – цената на KWh час от "Белене" би трябвало да бъде около 30 евроцента, т.е. около 33% над цената на електричество от фотоволтаични централи;
   
 • Ако се има предвид просто доход, цената на Беленското електричество би трябвало да бъде 10 евроцента или половина от цената на електричество от фотоволтаични централи.
   
Когато говорите за тези неща, вие не казвате на избирателите следното:


 1. Цената от ВяЕЦ и ФВЕЦ не е пазарна, а субсидирана и е наложена от практиката за субсидиране на такава енергия в ЕС;
   
 2. Тя ще намалява, докато цената от АЕЦ ще се увеличава;
   
 3. Цената от ВяЕЦ и ФВЕЦ в сметката на крайния потребител е 4 лева на всеки 110 лева, но едва ли някога ще достигне повече от 10 лева;
   
 4. Цената на сега най-скъпата ТЕЦ "Марица Изток" е равна на предполагаемата най-ниска цена на кWh от "Белене", при която обаче АЕЦ "Белене" ще работи на загуба;
   
 5. Цената на електроенергията от ТЕЦ "Марица Изток" 1 и 3 е такава, защото това са инвестиции след повече от 30 години липса каквито и да било инвестиции в тези електроцентрали, защото те съответстват на изискванията за опазване на въздуха и околната среда на ЕС и защото осигуряват заложените в договорите услуги и разполагаемост (т.е. при увеличаване на обемите на производство, цената би трябвало да намалява);
   
 6. При осъвременените ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Русе" и ТЕЦ "Варна" цената би била сравнима с тази на ТЕЦ в "Марица Изток", т.е. равна на предполагаемата най-ниската цена на кWh от "Белене";
   
 7. И при ТЕЦ, както и при ВЕИ, относителната цена на кWh ще пада, докато от АЕЦ ще се увеличава.
   
Повече подробности по ценовите сценарии за АЕЦ "Белене" може да намерите в доклада на ИПИ, за който ни е известно, че Ви е бил предоставен.


Освен това, ако в проекта "Белене" от 10 евро разходи по изграждането само 2-3 евро ще останат в България, веригата на местна добавена стойност в ТЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ в "Марица Изток" и особено при ВЕИ е над 50%, а след откупуването на първоначалната инвестиция – 80%. При АЕЦ "Белене" близо 70% от цената, която българския потребител ще плаща, ще бъде изнасяна от България. Затова дори при сегашните относително високите цени на тези мощности крайният ефект върху доходите е по-висок отколкото би бил при изграждане на "Белене". (Впрочем, според изискванията на българското законодателство тези сметки трябва да бъдат направени.)


Но не това е най-важното. Много е важно също какво става с НЕК, с отработеното ядрено гориво и с отношенията на България с другите страни от ЕС, за което Ви информираме по-долу.


Росатом и съдбата на АЕЦ "Козлодуй"
Затварянето на блокове V и VI в АЕЦ "Козлодуй" не зависи от волята на руските производители на оборудване, а от българската ДАЯР и самото предприятие. По тези въпроси до преди седмица се бездействаше.


Това бездействие бе и е само в интерес на АЕЦ "Белене", т.е. на инвеститора и подизпълнителя (чийто бизнес в Германия се разследва за корупция от десетина дни, в Швейцария е поставен под въпрос).


Вие твърдите обратното - че съдбата на тези блокове зависи от руските доставчици, че те ще се обидят от липса на сътрудничество от ваша страна по въпроса за АЕЗ "Белене" и ще блокират удължаването на живота на блокове V и VI на АЕЦ "Козлодуй". В тази връзка искаме да Ви обърнем внимание на следното:


 • Ако има такова изнудване, то е, меко казано, в разрез с нормалната практика;
   
 • Ако вие просто подозирате, че има такова изнудване при 71-процентна зависимост (по сметки на БАН) на българската икономика от руски доставчици на суровини, услуги и материали, няма никакви основания да се надявате, че тази практика ще отпадне при 85-90-процентна зависимост (каквато тя ще е след изграждането на АЕЦ "Белене").
   
 • Само безпринципен натиск на правителството върху ДАЯР може да изфабрикува такъв доклад, който да не удължи живота на АЕЦ "Козлодуй".
   
"Какво му плащаш": НЕК след "Белене"
Вие си позволихте да оставите процеса на преговори за "Белене" в ръцете на НЕК. Това е крайно недалновидно решение. Понеже положението не е окончателно изпуснато от контрол, ще Ви обърнем внимание на следното.


 • Доскоро се смяташе се, че НЕК не може да бъде страна по договора, поради отрицателното съотношение на активи към задължения на НЕК. При новото положение е налице опасност за цялостното развитие на българската енергетика и появата на системен риск от най-висок порядък.
   
 • Дяловото участие на българската страна при заявената позиция, че "няма да инвестираме повече", остава на равнището на признатите инвестиции и разходи до този момент по проекта, т.е. на малко повече от 700 милиона евро. Ако се запази делът от 51% в бъдещата компания, общия размер на дяловия капитал не може да бъде повече от 1,5 милиарда евро, като всичко други разходи и инвестиции се съотнесат към дълга, основно във вид на заемни средства от руската страна. Това ще принуждава българската страна да се съгласява с "допълнителни непредвидени разходи".
   
 • В края на проекта е много вероятно НЕК да се окаже "приватизиран" от руска държавна компания, понеже сумата на дълга ще надвишава нетната стойност на текущите активи. Дори без държавни гаранции, НЕК, като страна по договора, ще отговаря с всички свои активи по дълга си към Росатом или ще бъде принудена да поеме някаква форма на ангажимент за изкупуване на електрическата енергия. Вие може би знаете, че НЕК в момента е с изкуствена печалба - неизвършени инвестиции, изнудени дивиденти от ЕРП (около 80 милиона и де факто неразчетени сметки с подизпълнители, необслужени кредити и пр.); тепърва предстои връщане на заем към Банк Париба.
   
 • В тази ситуация НЕК е в постоянна ликвидна криза, което обяснява постоянния натиск и прехвърлянето на вината към ЕРП и тоталното занемаряване на инвестиционна програмата по критичната рехабилитация на преносната мрежа.
   
 • Ангажирането на НЕК с АЕЦ "Белене" де факто ще намали капацитета на НЕК да поддържа критични важни за енергийната система инвестиции. След отделянето на ЕСО, активите на НЕК (сега към 4 милиарда евро счетоводна стойност) ще паднат още повече и на практика Росатом, посредством легитимна конверсия на дълг в собственост, ще се окаже 100% собственик стратегически активи в енергийната система на страна, която управлявате.
   
Обстоятелства, за които не се говори
Ето един кратък списък въпроси, за които е необходимо политическо говорене и които в крайна сметка оказват влияние върху цената и другите фактори за вземане на окончателно решение.


Отработеното ядрено гориво
Рано или късно, отработено ядрено гориво ще трябва да се складира в България. Геологичната структура на територията категорично не позволява надеждно съхранение на такива отпадъци. Абстрактна възможност за това има в някои пещери или в затворени мини.


В проучванията на общественото мнение потенциалният инвеститор, а преди това и министерството на икономиката и енергетиката, нарочно инструктираха социолозите да не задават въпрос за съдбата на ядреното гориво. Президентът, известен Ви като явен поддръжник на "Белене", също съзнателно избягва този въпрос.


Вие си спомняте одисеята с боклука на София. Опитайте се да си представите как би трябвало да се пробута на избирателите перспективата в Леденика, Магурата или някъде другаде да се складира отработено ядрено гориво во веки веков.


Ако упражнението "Белене" завърши с построяването на тази централа, Росатом ще има своя централа на територията на ЕС, вероятно ще придобие и цялата енергийна система на Република България, а българските граждани ще платят за това, като за награда ще им останат отработеното гориво и рисковете от аварии.


Геополитически ефекти
Не е трудно да се предвиди, че "Белене" скара България не само с Румъния, Гърция, Австрия и други държави от ЕС, но и с Германия, която никога не е гледала с добро око на този проект и доверието на която е пред изчерпване.


Този проект ще бъде източник на постоянно нарастващо политически напрежение, като причината за това е, че той е в свързан с руските геополитически интереси и на практика предава българските, и че полза от него ще имат само неговите реализатори: руските компании и техните подизпълнители и консултантите.


Ефектът "Фукушима"
Със сигурност в стандартите ще се включат не само повишени изисквания към технологиите, експлоатацията, системите за сигурност на ядрените площадки, но и нови изисквания към националните системи за сигурност, както преки (гасене и потушаване на пожари, борба с активни фази на ядрени кризи и други подобни), но и ключови социални системи - здравеопазване, снабдяване с жизнено важни продукти, услуги и средства за живот, борба с радиационни замърсявания, релокация на хора и производства, транспорт и логистика и т.н.


АЕЦ "Белене" няма как да отговори на тези нови стандарти не само за България, но и за Румъния - т.е. проектът не може да мине без системи за сигурност и в Румъния, и в останалите страни, които попадат в зоната на безопасността.


Няколко чисто политически въпроса
Може би не е лошо, преди решението за "Белене" да бъде взето, да се отговори и на някои чисто политически въпроси.


 • Коя цивилизована държава, след трагедията в Япония, ще изгради нова АЕЦ за производство на електроенергия изключително за износ, при отсъствие на пазарни проучвания и неясна собственост?
   
 • Кое отговорно правителство би натоварило обществото с допълнителни разходи за изграждане на централата и прилежащата ú инфраструктура (подстанции, електро­проводи, преконфигуриране на мрежата 400 kV, междусистемни връзки, резервира­щи и поддържащи мощности и т.н.), за което са необходими допълнително над 4 милиарда евро? И в името на какво?
   
 • Кое правителство на страна член на Европейския съюз би загърбило приоритетите на Европейската енергийна стратегия – диверсификация, намаляване на енергийния интензитет, енергийна ефективност и би реализирало проект, които в средносрочен и дългосрочен план "изкуствено" ще повиши най –малко два пъти цената на електроенергията, ще намали конкурентоспособността на българската икономика и ще утежни на бюджета на всяко домакинство?
   
 • Коя отговорна институция би лишило икономиката на страната от възможността да реализира оперативните си излишъци от над 5,0 TWh/2020 г., за да направи подарък на инвеститори от Русия?
   
 • Кое отговорно правителство и институции биха се занимавали непрекъснато с чужд за страната проблем, какъвто е АЕЦ "Белене", вместо да се съсредоточат върху проблемите на обществото – висока енергийна интензивност, незадоволително усвояване на ВЕИ, незадоволително управление на електроенергетиката, висока степен на корупция в сектора, отсъствие на перспектива за реален пазар и силно монополно влияние по веригата производство – пренос – разпределение на електроенергията?
   
 • Кое правителство на страна пълноправен член на ЕС и НАТО ще допусне "скандала с анекс N12, към договора с Росатом" и ще го окачестви като лоша комуникация и недоразумение между членове на правителството? Тогава под диктовката на руската страна беше подписан въпросния документ в очевидно противоречие на интересите на българската страна, както се вижда от изложеното до тук. Вместо сериозно разследване на пробива на националната ни сигурност обществото получи мъгляви обяснения и PR акции, които престижният Frankfuter Algemeine Zeitung определи като "Атом за народа".
   

Ключови думи към статията:

Коментари (353)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Абе тези кой ги бръсне тези от комитета и за слива, бе?!
  Не се учудвам, че Дневник ги подкрепят толкова упорито. Нали капиталците си отвориха заводче за фотопанелки, а в същото време пазарът в ЕС се сгромоляса. Сега търсят всякакъв начин да могат да ги пробутат тук в България. А после всички ние да плащаме най-скъпия ток в света!!!

 3. 3 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 719 Весело

  До коментар [#2] от "Vassco":

  Може да е скъп,но е чист като Великият Ръководител.
  С лек теменужен оттенък..........

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Добре е написано, но е много дълго. Няма кой да го чете. Човекът не е чел толкова много от прочитането на първия том на "Винету". Пък после ще трябва и да се мисли... Сложна работа.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 6. 6 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  Шепата останали гербери се изказа. Безумно, както обикновенно - аргументи никакви, само намек за ВЕИ лобита и теменужки. Както обикновенно и на тях и на Боко им трябва виновник за собственото осиране.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 7. 7 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Весело

  Гробарите заподскачаха като котенца върху горещ ламаринен покрив. Ефектът от писмото вече се усеща.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 8. 8 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Весело

  До коментар [#1] от "VellEll":

  Вече пресоляват манджата

 9. 9 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Неутрално

  А иначе - голяма част от тезите им са лесно оборими. Явно истерията надделява.
  А на Дневник наистина не му прави чест, толкова очевидна пристрастност подхожда на друг тип медии.

 10. 10 Профил на partakesh
  partakesh
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Това писмо няма да има никакъв ефект! Само ще оправдае поетите ангажименти пред съответните бизнес лобита! Само като видиш авторите и ти е ясно за какво става въпрос!

 11. 11 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#9] от "Пчеличката М.":

  Като са лесно оборими тезите - заповядай - обори една. И като говориш за пристрастност на Дневник, редно е да обясниш пристрастието на какво се дължи и към какво е.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 12. 12 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#5] от "Dehumanizer":

  Тия къде са писали писмото са с по една гънка на мозъка, колкото имаш между другото и ти.

  Да те светна в разковничето, ненормалниците допускат, че АЕЦ-"Козлодуй" ще си работи и след 2020 година.

  Ами ако спре?

 13. 13 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#1] от "VellEll":

  Защо едно ясно и аргументирано мнение, което е против АЕЦ "Белене" наричаш плюене?!
  Не мога да разбера подобно отношение!

  The best way out is always through Robert Frost
 14. 14 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1005 Любопитно

  Лъжите за БелеНЕ, на кратко:

  http://www.svobodata.com/page.php?pid=5398&rid=5124&archive=

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 15. 15 Профил на partakesh
  partakesh
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#11] от "Тони!":

  "Не е трудно да се предвиди, че "Белене" скара България не само с Румъния, Гърция, Австрия и други държави от ЕС, но и с Германия" хахах Румъния строи свои реактори !! Може да се скара с нас единствено , че заемаме пазара на електроенергия!

  А Иво Прокопиев въобще не е пристрастен! Той е виден ядрен енергетик! Пак се правите на луди!

 16. 16 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Що не пратиха едно копие и до Валентин Златев-че то от него зависи.Ся човекът ще се засегне,че го пренебрегват.

  Всичко за БелЯне е вече казано.Кой има уши-да слуша!КОй нема-да се сърди на себе си!

 17. 17 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#12] от "Wornoxmaniak":

  Кой ще го спре?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 18. 18 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#11] от "Тони!":

  Съжалявам, но вярвам, че нещата, за които ти питаш, са очевидни за 90% от хората в този форум. Ако на теб не са ти ясни, почети повече.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Знам и Мога
  Знам и Мога
  Рейтинг: 726 Весело

  Добре написано, ала Картофът-Слънце едва ли ще го разбере. Сложно ще му е.

  Хайде сега, защитници на БеляНЕ, изнесете и вие подобен анализ в защита на проекта, пък тогава чак приказвайте.

 21. 21 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#17] от "Тони!":

  Бе ти сериозно ли? Или просто си чешеш езика и влизаш в излишни спорове и провокации?

 22. 22 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Весело

  До коментар [#17] от "Тони!":

  Язе!

 23. 23 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#15] от "partakesh":

  Я ми разкажи неговото пристрастие, че не съм наясно?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 24. 24 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#12] от "Wornoxmaniak":

  Беленджиите! Кога ще си направите едно акционерно дружество, щом е толкова изгоден проектът? После ще продавате ток и ще богатеете на воля. Защо искате да го строите с моите пари и тези на децата ми? Аз пари за руски тенджери не давам.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 25. 25 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 639 Неутрално

  БеляНЕ!

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 26. 26 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#21] от "Пчеличката М.":

  Напълно сериозно. Кой ще спре Козлодуй 2020?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 27. 27 Профил на feniks1
  feniks1
  Рейтинг: 213 Неутрално
 28. 28 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#18] от "Пчеличката М.":

  Съжалявам, но 90% от хората в тоя форум са против Белене. Има и една много активна но съвсем малобройна шайка, която пише и цъка ЗА Белене, но никога без аргументи. Като са очевидни нещата - давай?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 29. 29 Профил на Знам и Мога
  Знам и Мога
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#18] от "Пчеличката М.":

  Хайде де, моля ти се, заради мен, обори една теза. Само едничка. Ако не щеш заради мен, направи го заради Брад Пит. Или за Анджелина Джоли. Или за Лейди Гага. Само една тезичка обори.

 30. 30 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#28] от "Тони!":

  Гробар и аргументи? Ти пък...

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 31. 31 Профил на Orda
  Orda
  Рейтинг: 59 Неутрално

  Само като види човек имената в "комитета" почва да му призлява.

  Orda
 32. 32 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#1] от "VellEll":

  Оценяваме мнението, но направихте ли си труда да прочетете аргументите?

  Или предпочитате безпринципното говорене, което също е цитирано в писмото?

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 33. 33 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#24] от "Dehumanizer":

  АЕЦ-"Козлодуй" кво е бе?

  Нали е същата руска тенджера!


  Нито гледате в бъдещето, нито знаете с кви мощности разполага страната, ама за ръколете сте номер 1.

 34. 34 Профил на feniks1
  feniks1
  Рейтинг: 213 Гневно

  Който иска да си има БОМБА със закъснител да си я прави във тях в задния двор...

 35. 35 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#31] от "Orda":

  И на мен отдавна ми призлява от полуграмотното заптие, пионка на руско-правешката мафия, което сте ми турили на главата, ама какво да правя...

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 36. 36 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#24] от "Dehumanizer":

  Те дружествата за износ вече са направени.И си действат и сега.И си цъкат комисионните.Нищо,че изнасят по-евтино,отколкото на вътрешния пазар.И всички дружества са на правилните другари.С БелЯне искат точно това-да изнасят още повече.Ма понеже няма на кой-даже и на безценица-ще фиксираме цената ,на която държавата ще изкупува БелЯнския ток,че да не се обидят съветските,пардон,руските другари,пардон,господа!

 37. 37 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#9] от "Пчеличката М.":

  Така ли, оборими ли са? Може ли един пример за оборване? Защото Р.Овч и Рапона не могат да демонстрират чак такива постижения на логическата мисъл.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 38. 38 Профил на partakesh
  partakesh
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#23] от "Тони!":

  http://www.solarpro.bg/show/381_struktura/

  с главен акционер:
  http://www.alfafinance.bg/show/14_menidjmynt/

  Сега по-ясно ли ти е???

 39. 39 Профил на peterpan.03
  peterpan.03
  Рейтинг: 521 Весело

  Тия хубавци освен за някой лев и някой литър друго не ги обединява


 40. 40 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#36] от "faeton":

  Ма ние това много добре го знаем. Само Картофът, който си мени мнението по-често от жена с месечно неразположение, още се прави на луд.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 41. 41 Профил на Beny
  Beny
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#29] от "Знам и Мога":

  Например за мен не е адекватен аргумент "излишък на електроенергия". Ок може да се наложи да потърсят купувач, но това изобщо няма да е трудно, в света няма АЕЦ, която да е на загуба. Ако се продава на едни добри цени, износът на електроенергия може да се отрази изключително благотворна на икономиката ни.

 42. 42 Профил на Vonegat
  Vonegat
  Рейтинг: 1291 Весело

  Дам...
  Подозирам , че вече на въпроса "Защо да строим Белене?" основния аргумент на гробарите ще бъде - Щото така!

  Мога да преглътна грубата сила, но грубият разум е нещо непоносимо.
 43. 43 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Весело

  До коментар [#29] от "Знам и Мога":

  Добре, само една тезичка, но за Брад Пит
  Реализацията на АЕЦ "Белене" заплашва с прекратяване на производството в АЕЦ "Козлодуй": Производството в АЕЦ „Козлодуй” ще бъде прекратено ако не след 6/8 години, то след около 25. Което се дължи на изтичане на лицензи, които хипотетично предстои да бъдат удължени с неизвестен срок. Какво правим след това? Може би е добре да се действа превантивно. Евентуално.
  И едно допълнение.
  „В контекста на ядрената драма във Фукушима и предстоящото преосмисляне на критериите за сигурност в ядрената енергетика, неговото осъществяване ще има крайно негативни външнополитически последици за България” - това е абсолютна хипотеза, да не кажа гледане на кристално кълбо, която не заслужава място в какъвто и да било сериозен документ.
  Като цяло обръщението е много повече емоционално, отколкото рационално. И това не е за първи път.

  Хайде сега скачайте и пишете, че имате форум да пълните

 44. 44
  ****

  Този коментар беше изтрит в 11:14 на 19/04/2011 от неговия автор.

 45. 45 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Радиацията във "Фукашима -1" надвишава 20 пъти радиацията от Чернобил !!!!

  Японците нямат никаква ПРОГРАМА по ликвидация на последствията от аварията !!!???? (често грешат и не компетентни решения приемат )


  До коментар [#1] от "VellEll":

  След като се "разберат" с руснаците по Белене , ще се започне масова медийна пропаганда за изграждането на 7 И 8 реактори в Козлудуй от американците !!!!??

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 46. 46 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#31] от "Orda":

  Е толкова четене ли само можем. До второ изречение и вече ума ни е претоварен и не можем повече...

  Друго си е да четеш трудове на видни комунисти и доносници. Там няма нужда от мислене, та е по-лесно. Ето за това говореха от проучването PISA - неспособност за критично четене/писане.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 47. 47 Профил на trifon74
  trifon74
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Като се съберат на едно място Евгени Михайлов и Огнян Минчев се получава Евгени Минчев .

 48. 48 Профил на Гръмотевичен
  Гръмотевичен
  Рейтинг: 565 Любопитно

  Тук само хора от белене ли пишат?
  На всички ни е ясно, че повече АЕЦ не ни трябват! Стига с тая зависимост... .Сега ще си проличи дали имаме държавници. Кое е по-важно - парите или здравето на децата ни?

 49. 49 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#33] от "Wornoxmaniak":

  За бъдещето и за мощностите в писмото пише не една а три прогнози и то от всички местни авторитетни организации.

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 50. 50 Профил на Beny
  Beny
  Рейтинг: 8 Неутрално

  И всичките ей тия хора "против Белене" постоянно говорят за ПР-а, който се провеждал в полза на изграждането на централата. Къде го видяха този ПР? Аз лично една статия не съм чела, която не да е "за" АЕЦ-а, а да е просто безпристрастна. Не ми се четат гледни точки на журналисти и техните шефове, на които кой знае колко им плаща и кой им е приятелче. Кога ще се научат медиите в България да са безпристрастни?

 51. 51 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До #20:
  Ето Ви /от специалист, а ченгето Иво/:
  "Мит пет: Руснаците ще ни заробят
  Първо трябва да се подчертае, че всеки проект за ядрена мощност е международен. Тоест, абсолютно погрешно е подобни проекти да се мислят в чисто национален контекст.
  Както АЕЦ "Козлодуй" беше модернизирана с участие на американската компания "Westinghouse" и през годините намира пазар за продукцията си в целия регион, така и бъдещите проекти ще останат международни по своята същност.
  Това включва и участниците в изграждане на ядрени мощности, и доставките на ядрено гориво и оборудване, и пазарите, на които се продава тока.
  Думи като "международно" и "регионално" тук са ключови и това най-после трябва да бъде осмислено и в България.
  Конкретно в случая с евентуалното изграждане на АЕЦ "Белене" - системите за сигурност и електрическата част ще бъдат изграждани от "Аreva" и "Siemens", финансов консултант е HSBC, архитект-инженер е Worley Parsons, поне на този етап с минимален процент като инвеститори са привлечени финландската "Фортум" и френската "Алтрон".
  Въпросът с привличане на нови инвеститори със сигурност ще има допълнително развитие във времето.
  Ядреното гориво, с което работят реакторите тип В-466, може да бъде доставяно както от Русия, така и от всеки друг производител - САЩ, Великобритания и др. Подчертавам го, защото и по тази тема има доста спекулации.
  Мит шест: Европа и НАТО са против
  Това е сигурно най-лесният за опровержение мит. Истината е, че още в края на 2007 г. Европейската комисия даде положително становище за проекта "Белене". Няма нито една институция на Европейския съюз, която някога да се е обявявала против проекта за изграждане на АЕЦ "Белене".
  Дори преди броени дни Европейският парламент отхвърли искането за мораториум върху ядрената енергетика в ЕС.
  НАТО пък определено не се занимава с подобни въпроси.
  С противните твърдения обаче се прави опит за създаване на конфликт между един икономически проект и международни ангажименти на държава. Тезата е, че (видите ли) изграждайки нова ядрена мощност, България не спазва задълженията си, произтичащи от членствата в Европейския съюз и НАТО. Няма как това да е вярно. Самото приказване от името на двете организации или на други държави е крайно опасно и само може да създаде проблеми на България.
  Мит седем: Гражданите ще платят сметката
  Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че за изграждане на нови ядрени мощности няма да се харчат пари от бюджета. И при евентуално строителство на АЕЦ "Белене" няма да бъде похарчен нито лев на българския данъкоплатец. Самото строителство ще се извърши предимно с привлечен капитал, а като обезпечение ще служат акциите на бъдещата проектна компания.
  От тук още един важен момент - няма да има държавни гаранции. Както знаем, гаранциите също са държавен дълг, тоест в случая увеличение на българския държавен дълг няма да има.
  И трети важен момент. Няма да има задължително изкупуване по каквито и да е преференциални цени на електроенергията, генерирана от новите мощности. Тоест, икономическите решения ще бъдат оставени на пазара и никой няма да субсидира никого. Всеки проект в ядрената сфера ще се изплаща самостоятелно чрез приходите от продажби.
  За сравнение - близо 500 (по точно 481,8) млрд. киловатчаса електроенергия е произвела АЕЦ "Козлодуй" от 1974 до 2010 г. Каквото и да се коментира, инвестицията там е изплатена, а ценовите ползи от нея все още се усещат от цялото общество.
  Толкова, грубо казано, е количеството ток, потребен от всички граждани и предприятия в България през последните 15 години. И то без да има никакво отделяне на въглероден двуокис, азот, сяра, прах. Подчертавам го, защото беземисионният характер на ядрената енергетика винаги се пропуска от критиците й.
  Мит осем: Заплаха за националната сигурност
  Нека сме наясно. България е малка, гранична и деиндустриализирана държава с тотален демографски срив. На практика членствата в НАТО и Европейския съюз са сред малкото гаранти за националната ни сигурност, тоест страната ни е консуматор на такава, защото трудно може сама да си я обезпечи.
  Към това трябва да добавим няколко международни транспортни коридора, при които обаче инфраструктурата е неразвита, а в някои случаи е в плачевно състояние.
  Третият гарант за националната сигурност са няколко големи енергийни проекта. Реално изграждане на нито един от тях все още не е започнало, макар някои да са с десетилетна давност.
  В интерес на истината, от всички големи проекти, коментирани още от началото на Прехода, никой не се е случил, а това говори и за липса на сериозен ангажимент от страна на досегашните български правителства. Дано това се промени, защото за всеки е ясно каква гаранция за националната сигурност могат да са ядрените централи. А това е един аспект, на който рядко се обръща внимание.
  Истината е, че националната сигурност няма цена, няма как да бъде "оценена" и "измерена", но и най-големите противници на ядрената енергетика не могат да отрекат нейната геополитическа значимост.
  Личното ми мнение е, че без членствата в НАТО и ЕС, без значението на транспортните коридори и големите енергийни проекти - България би била по-скоро територия, отколкото пълноценно функционираща държава.
  Най-добрите застъпници на една теза са недобре подготвените и неаргументираните й критици. Съгласен съм, че България има много други извори на национално самочувствие, освен ядрената енергетика, но никой от тях не е в състояние ежедневно да осигурява "светлото" и "топлото" на един милион домакинства. Толкова е капацитетът на един атомен хилядник. Съпоставете го като ефективност, цена, липса на вредни емисии и срок на експлоатация с други видове генериращи мощности.
  Сигурно е, че много хора си представят България като пасторална идилия, без индустрия и високотехнологични отрасли. Сигурно е, че подобни идеи се въртят и в главите на чужди "фактори". Трябва да се запитаме обаче, какъв тип икономика искаме да развиваме, какъв тип общество искаме да сме и какви ще са приоритетите ни през XXI век."

  Валентин Стоянов, главен експерт към парламентарната Комисия по икономика, енергетика и туризъм

 52. 52 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#38] от "partakesh":

  А кой е акционер на руския "инвеститор" в Белене? Или е достатъчно че Златев-Борисов са им представители за България.

  Изобщо явно Прокопиев е по-умен и инвестира в технологиите на бъдещето. Взимайте пример!

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 53. 53 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#48] от "noxs":

  ТЕХНИТЕ пари са по-важни от здравето на НАШИТЕ деца. Да си припомним обгазяването на Русе в края на 80-те години. Е, тия са същите хора или са техни наследници.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 54. 54 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Не може да се строши хатъра на такива национални ценности , величия , експерти, национално "богатство , драпащи ЗА белене , като :
  Гоце , златевци , Р.Овчаровци , гейчета и друга руска измет , рапони и по- дребни руски агенти ..)
  Не може ..ТЕ са по- важни , ценни,скъпи , от ИНТЕРЕСИТЕ на България :)) Те са НАД тези интереси, над Закона , над ..крепостните и техните интереси ...
  Не сте ли го разбрали досега ?? )))

  BIG AL
 55. 55 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#41] от "pollyj":

  "в света няма АЕЦ, която да е на загуба"?????
  Я по-полека. Имаме ли разчети за Козлодуй?

  Защото аз знам това:
  http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3669651
  http://money.bg/columnist/id_1897122451

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 56. 56 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#43] от "Пчеличката М.":

  Кристално кълбо ли?
  Белене земетръсна зона ли е?
  Там земетресения става ли ли са вече?
  Атомна руска тенджера в земетръсна зона крие ли риск?
  Колко струва този риск-има ли цена?
  Като се пукне тенджерата,къде ще тече,с каква вода ще се полива?

 57. 57 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Да не се строи АЕЦ-Белене , но и да не се строят и 7 и 8 реактори в Козлудуй (от американците) !!!

  Да +
  не -

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 58. 58 Профил на darinka555
  darinka555
  Рейтинг: 565 Неутрално

  Ако се извърши едно добро саниране на сградите, чиято голяма част от разходите ще се поеме от ЕС, ефекта ще е в много пъти по-добър от където и да се погледне. Бедната ни държава трябва да използва всичко, което има и да не се заробва с нещо, което не е сигурно нужно ли е и каква полза ще донесе. Това от прагматична точка, без каквато и да е политика.На нашата работа с Беляне, точно подхожда мъдрата поговорка-" Цървули няма, гайда иска"

 59. 59 Профил на Знам и Мога
  Знам и Мога
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#43] от "Пчеличката М.":

  До коментар [#41] от "pollyj":

  Ето това ви е проблемът. Всичките ви "аргументи" са хипотетични - "ако, то ще, нали така, ама как иначе...". Ние и сега изнасяме електричество. Приходите от които са несравнимо по-малко от приходите от износ на други стоки и услуги.

  Искам конкретен бизнес план с парични потоци. Горе в писмото има такива и те не са ласкателки.

 60. 60 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  И 5000 руски строители -по договора...КОЛКО жилищни блока за тях и семействата им - над 15000 души ?? И всичко това на българския гръб и за да има ток за износ - за руските агенти и червената мафия ......
  Да може мафията червена - като Р.овчаровци и сие - да изнасят, на цени -"тайни", на гърба на българския данъкоплатец ..
  ТАЗИ ТИКВА , този рапон е опасен за БЪДЕЩЕТО на България..Това не са му сделките на СИК и Ипон или цветито..
  Безскруполен тип-алчен ,нагъл , тъп, двуличен , дребен компир от полетата на Банкя ..

  BIG AL
 61. 61 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#55] от "mapto":

  Много е странен материалът във Вести, между другото. Виж тези моменти:
  "Натрупаните средства във фонд "Радиоактивни отпадъци" са 135 млн. лв., а във фонд "Извеждане от експлоатация" - 1 млрд. и 50 млн. лв." - значи грубо около 1 млрд. и 140 млн.
  "...предполагаемата цена за извеждането от експлоатация на един блок е между 200 и 300 млн. евро." - значи грубо ни трябват 1 200 000 000 евро, а от ЕС вече били отпуснали веднъж 300 000 000.

  Малко звучи като мрънкане за пари цялата работа.

 62. 62 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#38] от "partakesh":

  Не, не ми е ясно. Хайде да ми обясниш, какво пречи Белене на слънчевите панели, та Прокопиев ще лобира против него?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 63. 63 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#59] от "Знам и Мога":

  Не съм убедена, че ако се мери хипотетичността, основният материал няма да звучи най-хипотетично...
  Но всеки има право на мнение.

 64. 64 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Авторите на писмото заслужават да получат и отговор,ако не лично от ББ,то поне колективен от Правителството/на което иначе по други въпроси не симпатизирам/.Предлагам този отговор да бъде подобен на отговора от запорожките казаци на пратеното до тях писмо от султана.В случая е без значение дали "султан" е Димитър Иванов, Едвин Сугарев, Красен Станчев, Красимир Лаков, Петко Ковачев, Иван Сотиров, Георги Ганев, Евгений Михайлов, Огнян Минчев. или друг "ентусиаст",почитател на газови лампи и свещи.
  А историята е следната. През ХVІІ век турският султан Мехмед ІV Авджи (1648-1687) пише следното писмо до запорожките казаци (според "Дарвинский сборник истории Запорожской Сечи":„Аз, султан и владетел на Блестящата порта, син на Мохамед, брат на Слънцето и Луната, внук и наместник на Бога на земята, властелин на Македонското, Вавилонското и Ерусалимското царство, на Велики и Малки Египет, цар над царете, властител над властителите, несравним рицар, непобедим от никого воин, владетел на дървото на живота, неотстъпен пазител на гроба на Исуса Христа, попечител на самия Бог, надежда и утешител за мюсюлманите, страшилище и велик защитник за християните, ви заповядвам, запорожки казаци, да ми се предадете доброволно, без всякаква съпротива и да не ме карате да се безпокоя с вашите нападения.Турски султан Мохамед IV”

  На което запорожците отговорили (според “История на запорожките казаци” от Д. Еварицки):„Запорожките казаци до турския султан! Ти, султане, дявол турски и на проклетия дявол брат и приятел, на самия Луцифер секретар. Какъв по дяволите си ти рицар, като с гол гъз таралеж не можеш да убиеш. Дяволът сере, а твоята войска яде. Няма да успееш, кучи сине, синовете християнски под себе си да имаш, от твоята войска не се боим, по земя и вода ще се бием с тебе, мама ти ще изпона#бем. Ти си вавилонски готвач, макeдонски дърдорко, ерусалимски самохвалко, александрийски козел кастриран, на Големи и Малки Египет свинар, арменски злодеец, татарски пръч, каменецки палач, на целия свят и подсвят шут, на отровната змия внук и за нашия х#й кука. Ти си свинска мутра, конски задник, ръфащо куче, некръстена глава, да ти #бем майката. Ето това ти казват запорожците, никаквецо. Няма и свинете християнски да пасеш. А сега свършваме, защото не знаем датата и календар нямаме, месецът е на небето, годината си отива, а денят тук е като при вас, за което целуни по задника нас!"
  Подписали: Кошевой атаман Иван Сирко с целия запорожки кош”

  А тъй като при превода се губи част от „сочността” на оригинала, ето го за владеещите руски език:„Запорожские казаки турецкому султану! Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта брат i товарищ, самого Люцеперя секретарь. Якiй ты в черта лыцарь, коли голою сракою ежака не вбъешь. Чорт высирае, а твое вiйско пожирае. Hе будешь ты, сукiн ты сыну, сынiв христiянських пiд собой маты, твойого вiйска мы не боiмось, землею i водою будем биться з тобою, распро#б твою мать. Вавилоньский ты кухарь, Макидоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашего х#я крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, мать твою въ#б. От так тобi хапорожцi виcказали, плюгавче. Hе будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзя, а день такий у нас, якиi i у Вас, за це поцелуй в сраку нас!
  Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм

 65. 65 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#41] от "pollyj":

  Как ще се продава на добри цени, при положение, че сега с евтиния ток от Козлодуй продаваме на загуба, а тока от Белене ще е три пъти по-скъп, как ще продаваш на добри цени?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 66. 66 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Бамааму,и пророците са впрегнати да защитават БелЯне!

  И да ни убеждават как нито,ама нито един лев няма да ни струва на нас,данъкоплатците!
  И цената на БелЯнския ток хич,ама хич няма да е висока!
  Не,че някой знае колко ще е-айде,ся,подробности,да строим,пък,колкото дойде!
  И че руският заем ще се изплаща сам,едва ли не само от износ!

 67. 67 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 639 Неутрално

  За мен все пак истината е по средата. Още един АЕЦ има смисъл дори и само като застраховка за бъдещето на климатичните промени.

  АЕЦ БеляНЕ обаче на тази цена и с този инвеститор е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕСЛТВО!

  Има и още нещо за което никъде не съм прочел до сега по родната преса. Технологията на АЕЦ БеляНЕ е сравнима с нивото на Лада 7-ца през далчната 88-ма година. Ще минат 5-6 години и ще изглеждаме като щастливо натоварени на мизерна ладичка а около нас ще прехвърчат Мерцедеси и BMW-та.

  Не говоря дори за нивото на "съветската" техника което е доста под нивото на западните аналози, а за типа реактор, което е доста по тревожно. След Фукушима свтът заговори за прояма на горивото и на реакцията: Ето един пример:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Thorium

  Както можем да се досетим Китай са най-напред в развитието на тази технология поради огромното ниво на сигурност в сравнение със сегашните реактори и изобилието от естествени залежи.

  Ние обаче ще строим 15 години срещу 11 милиарда за да открием че проекта дори е поставен и на грешната технология изначално.

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 68. 68 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#65] от "Тони!":

  Тях не ги интересува, че продават на загуба щом парите отиват при правилните хора. Пък и всичките разходи не ги плащат те, а ние. Те са си на чиста печалба. Затова са се наредили около още несъществуващото виме на "Белене" като прасета около майка си. Впрочем вече смукнаха около 1 милиард от гьола и им се услади. Искат още.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 69. 69 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Сега Гангстери за Енергийно Рекетиране на България имат думата.
  Лошото е, че главният Гангстер умее да рита топка, да сАди компир, да покрива контрабандисти... но никога в живота си не е прочел толкова дълъг текст, няма и да прочете.
  Не вярвайте, че Мутрата е прочела Винету - това е добър юношески роман, възпитаващ добродетели. Каквито у главния Гангстер не се забелязват.

 70. 70 Профил на Beny
  Beny
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#55] от "mapto":

  В случая с Козлодуй става въпрос за твърде ниски износни цени и лошо управление. Моята надежда е, че в бъдеще ще се научат по-добре да се възползват от мощностите, защото от тях определено има какво да се извлече.

 71. 71 Профил на Мазен чех
  Мазен чех
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Хе хе, всички платени писачи в форума скочиха на амбразурата да бранят интересите на матушката без да дадат поне един аргумент в полза на ядрения самовар. А аргументи против бол.

  икономист - неграмотник с диплома
 72. 72 Профил на peterpan.03
  peterpan.03
  Рейтинг: 521 Весело


  До коментар [#65] от "Тони!":

  И как реши, че е на загуба търговията с ток от КОзлодуй?

  Че нещо си се объркал. Това че киловатът се търгува за 4 ст. не значи че е на загуба. Може да е евтино. но не е на загуба. Оправи си сметките.

 73. 73 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#51] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  1.Хубаво,ама защо именуваш откровените лъжи,изказвани от противниците на АЕЦ-а, митове? и в допълнение:
  2. "Климатичните промени ще поставят пред Европа два сериозни проблема, свързани с водата: засилване на дефицита й в южната част на континента и зачестяване на наводненията в други части", обясни на пресконференция Збигнев Кунджевич, автор на частта от докладите на МЕГЛ, отнасяща се до водните ресурси.Според него сегашните методи на управление на водите не са достатъчно адекватни, за да се намалят негативните последици от климатичните промени.
  По думите му Южна Европа вероятно ще пострада повече, отколкото северната й част и проучванията вече показват как там периодите на високи температури и засушавания зачестяват и стават по-продължителни, което води до недостиг на вода в тези райони.
  Най-сериозно ще пострада земеделието, но и електроенергията от ВЕЦ ще намалее с 20% до 50 на сто."

  Другояче щеше да бъде,ако можеше еленергия да се произвежда от политическа пушилка и мъгла!

 74. 74 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3308 Неутрално

  До коментар [#43] от "Пчеличката М.":

  ", да не кажа гледане на кристално кълбо, която не заслужава място в какъвто и да било сериозен документ. " много несериозни аргументи имате, при това не виждам нищо весело в тази тема. Не искаме ядрен реактор в земетръсна зона. Не се нуждае и от разяснения това. Може и да се каже, че е емоционално, само защото не може да се докаже вероятноста за земетресение, обаче не може да се докаже и обратното.

  Любовта ще спаси света!!!
 75. 75 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#70] от "pollyj":

  Хах, и изведнъж събрите, на които им продаваш на една цена ще им кажеш - пичове от днес, на тройни цени, и те ще ти кажат - разбира се, няма проблеми.
  Кажи верно?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 76. 76 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#72] от "peterpan.03":

  Не казах, че продаваме евтиния ток от Козлодуй, а казах, че продаваме с него, като най-евтиния ток в страната. Средната цена от всевъзможните източници е около 90лв, а на сърбите продаваме за 88. Ако към енергийната ни сметка добавим и 2000мвт на 150лв, то средната цена ще се повиши и загубата ще стане още по-голяма.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 77. 77 Профил на Мазен чех
  Мазен чех
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#72] от "peterpan.03":

  С тия 4 ст. не можеш да платиш нито извеждането на централата от експоатация, нито да постоиш хранилище за отпадъците и охраната му.

  икономист - неграмотник с диплома
 78. 78 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Никой не коментира още един факт:
  Сега си имаме един генерал-губернатор-В.Злате от ЛУКойл.
  За БелЯне ще трябва да се назначи още един.И той ще "модерира"решенията и поведението на Боко.

  Нема ли да станат много,бе? Ми утре Боко ще реши да строи и другите части на Големия...

  Газопроводи,тръбопроводи...

  И още губернатори...

  Задунайская ще бъде лека носталгична закачка пред реалната действителност!

 79. 79 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 778 Неутрално

  До коментар [#50] от "pollyj":

  Много точен коментар , + от мен .

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 80. 80 Профил на kitaec_
  kitaec_
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Крайно време е да се намеси и евросъюза,пагубно за българия е предателското управление на Герб и БСП,а този руски гъзолизец борисов ще извърши поредното национално предателство

 81. 81 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#15] от "partakesh":
  Виж сега, остави Иво Прокопиев на мира. Няма го сред подписалите документа. Има там десетина човека, почвайте ги един по един И да не забравите, че Огнян Минчев е дебел.

 82. 82 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#49] от "mapto":

  Нещо не си в час, както и повечето у форумъ:

  Фотоволтаични модули срещу АЕЦ това искат да ти набият в кратуната с това писмо.

  Е ако си тъп плащай ток по 700 лева.

 83. 83 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#82] от "Wornoxmaniak":

  И как точно ще ни набият фотоволтаиците вместо АЕЦ?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 84. 84 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#51] от "ПРОРОК ИЛИЯ": Дали един проект е международен или не се съди не по това чии чаркове за влезли в употреба, а кой инвестира и кой потребява (в случая електроенергия)
  Да, проекта на румънците в Черна вода е международен - в инвестициите участват 5-6 западни компании. Не се сещам за китайски, френски, американски, канадски или руски международен АЕЦ, ама хайде....
  Но в това което казваш има нещо съдържателно Ако ще има нови АЕЦ ци на Балканите в бъдеще, да!!! те трабва да са международни: инвестиции, потребление и споделяне на риска.
  Иначе не става, всяка страна ще спира другата, а всеки да си има АЕЦ - множко идва

 85. 85 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Весело

  До коментар [#81] от "Дамян":

  ))) Е, то ако започнем такъв разбор - един дебел, един грозен, един смотан и т.н. - форумът става бетер БГ Мама )))))

 86. 86 Профил на qwertzz
  qwertzz
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#43] от "Пчеличката М.":

  "Производството в АЕЦ „Козлодуй” ще бъде прекратено ако не след 6/8 години, то след около 25. Което се дължи на изтичане на лицензи, които хипотетично предстои да бъдат удължени с неизвестен срок. Какво правим след това? Може би е добре да се действа превантивно. Евентуално. "

  Това звучи малко, като 'защо да не си купя още една нова пералня, защото старата може да се развали! Евентуално!'
  Вие можете да си купите нова пералня, а старата да закарате на вилата или да я дадете на сестра си (иначе няма да си купите, дори да имате излишни пари, а РБ няма)! С Козлодуй и Белене работата е далеч по-сложна и по-скъпа. И независимо кой ще инвестира в Белене, разходите ще ги плащаме ние българите! Тези от чужбина вече отказаха!

 87. 87 Профил на peterpan.03
  peterpan.03
  Рейтинг: 521 Весело

  Стига с тия фотоволтаици ве. Това е измама. Тия централи всичките имат по един малък ТЕЦ, за когенерация и пробутват неговия ток за екологичен така ви продават същите лайна на 3на цена.. Аман оф еко енергия

 88. 88 Профил на peterpan.03
  peterpan.03
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#86] от "qwertzz":

  Пералня можеш да си купиш за 1 час от техномаркет, а АЕЦ се строй от 5-10 години за да е сигурен и надежден. Що за тъпо сравнение.


 89. 89 Профил на Мазен чех
  Мазен чех
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#82] от "Wornoxmaniak":

  Поредния неразбрал или правещ се, че не разбира. Цената на фотопанелите е вече толкова ниска, че и на 20 ст. ток е изгодна и скоро хората ще си ги слагат на покривите и поне през деня няма да им трябва никакъв АЕЦ, щото АЕЦ-а може и да продава на 4 ст. но до крайния потребител цената става 20 ст. а с новия АЕЦ ще стане 50ст.

  икономист - неграмотник с диплома
 90. 90 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#83] от "Тони!":

  На глупав ли се правиш?

 91. 91 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#74] от "a.nice":

  Разбирам, че не искаш АЕЦ изобщо в България. Защото въпреки упражненията на тема земетръсна и не толкова тръсна зона, районът на Белене в никакъв случай не е сред най-силно сеизмичните в Бългаия.
  Всеки има право на мнение. Но щом няма да е АЕЦ, каква е алтернативата? ВЕИ? И какъв процент само от вътрешното потребление може да се покрие с ВЕИ? И с какво ще се запълни "дефицитът"? С ТЕЦ?...
  И отиде дискусията в една съвсем друга посока.

 92. 92 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#90] от "Wornoxmaniak":

  Хайде ти умния да ми кажеш, как точно фотоволтаика и АЕЦа си пречат, че някой ще ги противопоставя?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 93. 93 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Весело

  До коментар [#89] от "tel_112":

  Добре дошъл в бъдещето!

  Ама верваш ли си?

 94. 94 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#82] от "Wornoxmaniak": хайде прочети какво са казали хората и го оспори, ама конкретно
  Да ти помогна:
  Първо АЕЦ и ВЕИ не си противостоят, поне по начина който витае в главата ти. Аз мога да си поставя фотоволтаик на покрива, но не мога да си направя АЕЦ, нали? Компания или група компании могат да си организират комбинация от вятърни и газови мощности (като част от газа е био) но не могат да си направят АЕЦ. Преимуществото на АЕЦа е че е огромен, но точно това е и най-големият му недостатък.
  Второ. Делът на ВЕИ енергията е малък и ще остане малък - най-много 16 % за България, а цените на електроенергията им ще пада непрекъснато - особено в конкуренция с един АЕЦ

 95. 95 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#91] от "Пчеличката М.":

  В момента имаме АЕЦ с достатъчно дълъг срок на експлоатация. Не ти ли стига?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 96. 96 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#92] от "Тони!":

  Сега е бума бе човек и има сметка от високата цена. И аз искам да съм първите, никой да ми не пречи и да продавам скъп ток на държавата.

 97. 97 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  До коментар [#96] от "Wornoxmaniak":

  И как Белене ще промени бума или цената му?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 98. 98 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#91] от "Пчеличката М.":
  Районът на Белене е сред най-земетръсните в България. Но нещата стават още по-лоши заради характера на почвите и високите подпочвени води.
  През 1977 вранчанското земетресение почти не нанесе щети в Лом, Видин, Русе но сравни доста къщи в Свищов.

 99. 99 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#91] от "Пчеличката М.":

  кака Цветелина,като продаде успешно банката,зададе следния въпрос:"Защо,при намаляващо население и намаляващо потребление на ел.енергия, искаме да увеличаваме производството й?"

  И,понеже си е хитруша,се врътна и изчезна преди журналята да се сетят за отговора. 100. 100 Профил на peterpan.03
  peterpan.03
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#95] от "Тони!":

  ти май не схващаш, че Козмича е обречен на затваряне. Ако нямаме нова централа до 5 години ще стане доста неприятно, само на перки и панели и ТЕЦ марица изток 1-3 . Всичко друго излиза от експлоатация по договора за присъединяване към ЕС земи прочети малкоЗа да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK