Бойко Борисов: Ще минат години и хората ще кажат: "Добре, че бяха тези куражлии..."

Бойко Борисов: Ще минат години и хората ще кажат: "Добре, че бяха тези куражлии..."

© Георги КожухаровЩе минат години – 10, 15, 20, и хората като минат покрай Спортната зала, като минат покрай метрото, като минат по магистралите, ще кажат – добре, че бяха тези куражлии тогава и удържаха на тези гнусни, на тези гадни атаки и си изхабиха нервите, но ни оставиха направено. Народът е признателен, малко по-късно обикновено признава, но бъдете сигурни" Това е уверил министрите на последното заседание на правителството премиерът Бойко Борисов, става ясно от стенограмата.


След като научава новината, че още магистрали влизат в европейската транспортна схема, Борисов казва на строителния министър Росен Плевнелиев: "Това искам да го увеличиш в размер колкото прозорец, да си го закача в кабинета, и ще раздадеш на всички министри да си сложат по една такава карта в кабинета и в парламента във всички стаи на ГЕРБ, плюс на всички областните управители и изпрати на всички кметове в големите градове".


На заседанието премиерът се оплаква, че в България няма политическа класа и уверява министрите си: "Само за това, колеги, и само като гледате Атина днес, вчера, само за това си заслужава нервите и здравето, което си даваме всички ние в този кабинет и нашите екипи, разбира се, тези две години".
" Ако имаше сериозна политическа класа, ако Станишев, Костов, Мартин Димитров и всички, които се имат за сериозни политици, имаха поне капка обективност, те във всяко свое изказване щяха да казват – ние намираме кусур на еди кой си министър или премиер за еди какво си, но му благодарим, че в най-тежката финансово-икономическа криза намериха политическа воля и кураж, смелост, себеотрицание е точната дума…" казва още Борисов. Продължава: "Защото, повтарям, още щях да съм кмет и да им гледаме сеира. И те, вместо да ни благодарят, си изсмукват от пръстите всеки ден лъжи и манипулират хората".
Следва разяснение на случката в Созопол, когато прави сравнението, че кучетата му трябва да се сдържат здраво, както и българския народ: "Спонтанно стотици хора, тичат, пипат ме, снимат се, тридесет-четиридесет минути не мога да изляза от църквата, за да стигна до колата, за да отидем на следващото място. И те измислят. Изсмукват от пръстите, че съм нарекъл народа куче. Представяте ли си какви манипулации, какво чудо! Три партии с декларации излизат".


Обобщава: "Това са безотговорни хора. Ако днес им дам властта, даде оставка кабинетът, как ще си направят правителство без нас? Как ще се съберат по 2, 3, 5 – 10%? Как ще го направят? Ако малко имат отговорност, ще кажат – да, в тази ситуация, ако го направим, ще стане и политическа криза. Ако пак ние сме първи, само че тук да ни вкарат четири-пет министри от другите партии, през които лобизъм да тръгне във всяка една посока". И уверява, че не знае в това правителство да е минал лобистки интерес.


Борисов разпорежда на икономическия министър Трайчо Трайков да разреши казус с имот на министерството до детска градина в "Овча Купел", за който научил от предаването "Господари на ефира": "В двора на детска градина тук имате една сграда, която няма прозорци, няма врати, няма нищо и е превърната в свърталище на какво ли не, отвсякъде тече вода и мръсотия. Едни малки фарфалаци на по три-четири години ги пренасят лелките напред назад". "Лично да се заемете. Да се направи за 10 хиляди едно детско кътче, за да видят, че като знаеш вече проблемът е решен", нарежда премиерът.


"Дневник" публикува стенограмата със съкращения:


Точка 38


Проект на Решение за учредяване право на строеж на Българската федерация "Български футболен съюз" върху имот - публична държавна собственост, за изграждане на спортен обект "Национална тренировъчна база"


Бойко Борисов: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.


Свилен Нейков: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, внасям за разглеждане проект на решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок 30 години в полза на Българска федерация "Български футболен съюз" върху недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ част от УП ІІ с графично изчислена площ 61.043 кв. м, 269А по плана на гр. София, район "Витоша", комплекс "Бояна", местност "Бояна", ул. "Витошко лале" №16.


С цел спазване на законните разпоредби, комисията изисква от Спортната федерация идеен проект, който да отговаря на изискванията, заложени в Закона за устройството на територията, като за изготвянето на който задължително условие се явява да е приключила процедурата за изменение на подробния устройствен план, предвиждащ създаване на нов УП определен за спорт.


Внесеният с писмо с Вх. №09-00 от 16 юни 2011 г. от кандидата идеен проект съдържа подробна информация, свързана с проектирането и изграждането на спортен обект "Национална тренировъчна база" на БФС.


Предвижда се реализиране на проекта в три етапа:


Първи етап, проектиране и изпълнение на спортните съоръжения и съпровождаща инфраструктура.


Втори етап, изграждане на база за възстановяване и отдих и закрита спортна зала.


Трети етап, проектиране и изграждане на административни помещения, инфраструктура и други помощни помещения.


С изграждането на подобен спортен обект ще се задоволят изцяло нуждите на спортно-тренировъчния и възстановителния процес на националните отбори.


В тази връзка предлагам на Министерския съвет да приеме решение за учредяване право на строеж за срок 30 години в полза на БФ "Български футболен съюз" върху недвижим имот – публична държавна собственост.


Бойко Борисов: Съгласувано ли е със Столична община и главния архитект?


Свилен Нейков: Да.


Бойко Борисов: Господин Михайлов, честито.


Симеон Дянков: Какво се дава на БФС?


Бойко Борисов: Даваме паркинга, а сега и площта, в която се състезават незаконно с мотори през нощта, да направят футболни игрища с пари на УЕФА, като 5 милиона швейцарски франка са отпуснати на Българския футболен съюз по линия на УЕФА, да го направят за националния отбор и да се подготвят на това игрище.


Дянков, да ви кажа какво направихме с Боби Михайлов, с футболния съюз. Станишев и Платини направиха първа копка на тази база на терена на Националната спортна академия, но се оказа, че Националната спортна академия не си дава терена и не им даде игрището. Сега фактически първата копка на това, което сме решили и правим, вече е направена преди три години. Като Белене, същата работа. Правят си копки, ама ние да ги изграждаме после.


Приема се точка 38.


Точка 5


Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на мярка 1 от Иновационната стратегия на Република България и мерки за нейната реализация


Бойко Борисов: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.


Трайчо Трайков: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това са средства, предвидени в Закона за държавния бюджет, в централния бюджет. Те са необходими за извършване на плащания по вече сключени договори, макар и недостатъчни, за осигуряване на средства за български фирми, участници в местни изследователски проекти по европейската инициатива "Еврика". Това беше начин с по-малко пари да дадем възможност на фирмите да участват в по-големи и по-мащабни, с практическо приложение, изследователски проекти.


Бойко Борисов: Вчера гледах "Господари на ефира". В двора на детска градина тук, в "Овча купел", имате една сграда Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, която няма прозорци, няма врати, няма нищо и е превърната в свърталище на какво ли не, отвсякъде тече вода и мръсотия. Едни малки фарфалаци на по три-четири години ги пренасят лелките напред назад. Пуснаха общината, а те казват "Тя не е наша сграда", а на Министерството на икономиката. Пуснаха икономиката, а те казват: "Ние се опитваме да я продадем, но не можем да я продадем".


Лично да се заемете. Пратете някой сериозен човек, ако ще се прави, да се прави, но да се прави веднага, ако трябва целево, като точка в сряда я изпрати, или веднага я бутайте. Тя е опасна от това, което видях, но за да спазим закона, изпращате веднага и ако е такава – да се събори и направо го дайте на община "Овча купел" за двор на детската градина. Да се направи за 10 хиляди едно детско кътче, за да видят, че като знаеш вече проблемът е решен.


Трайчо Трайков: Поисках да ми докладват, сградата е собственост на едно дружество, на което министерството е принципал и дружеството от години не извършва никаква дейност и колегите в министерството от години се опитват да я продадат или подарят. Така, че щом толкова време това не е станало факт…


Росен Плевнелиев: Да я подарят на Софийска голяма община.


Бойко Борисов: Те лесно ще я подарят, но тогава общината трябва да плати, за да я бутне, защото собственикът е това дружество, сиреч така или иначе общината има акт и собственикът е длъжен за негова сметка да я бутне. Сиреч, пак ще загубим два, три месеца, да вървим по някакви администрации напред и назад. Изпращате един заместник-министър да го види лично дали е така, както аз го видях, и ако е на това дружество целево му давате пари, отива бута го, фалира го, закрийте това дружество, махнете го, след като е такова дружество. За какво ви е? Това дружество сигурно има някакви началници.


Трайчо Трайков: Господин премиер, аз наследих, когато станах министър, 200 дружества в ликвидация. Вече са намалени на малко над 100, т. е. половината проблеми са изчистени. Това е съвсем конкретен проблем и за това очевидно решението ще бъде такова.


Бойко Борисов:  Хората, които си водят сутрин децата, като ги попитат на кого е тази сграда, казват на икономиката. Няма кой да им обясни, че си заварил разруха с 200 дружества. Другият вариант е да се напише една голяма табела: "Тук Овчаров, Петър Димитров и ги карате подред назад, докараха тази сграда до това състояние. Аз заварих 200 дружества в ликвидация, простете ми сега…".


Другият вариант е този, затова изпращате, ти си принципал, целево ако трябва вкарайте точка на подпис на министрите, нека министърът на финансите да ти каже как, колкото пари трябват отивате и я бутате и правите една детска градинка с катерушки и тогава ще отидете и ще кажете на детската градина "Извинявайте, но това съм заварил, а това ви оставам аз, когато съм научил за проблема". Ето така искам да направиш.


Трайчо Трайков: Благодаря Ви, това решение, особено със средствата, мисля, че окончателно решава въпроса.


Бойко Борисов: Разбрахме се и те моля след един, два Министерски съвета да ни кажете как върви по тази тема.


Приема се точка 5.


Точка 6


Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на община Смолян, област Смолян


Бойко Борисов: Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Митко Тодоров: Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, всички документи по безвъзмездно предоставяне на този имот "Момчилова крепост" в двете села Градът и Подвис са изготвени, съгласувано е с областната управа и със съответните ведомства и има решение на общинския съвет.


Предлагам правителството да вземе решение за безвъзмездното предоставяне.


Росен Плевнелиев: Господин премиер, знаете, че на всеки Министерски съвет раздаваме безплатно, безапелационно на общините пещери, крепости, парцели и всичко. Това е за проекта "Момчилова крепост" – митовете оживяват", който получават абсолютно безвъзмездно в община Смолян, ще направят проекта, ще кандидатстват с европейски фондове и ще направят един прекрасен проект.


Само един пример какъв е огромният смисъл на това, което правим на всеки Министерски съвет. Асеновград направиха същото преди една година, абсолютно същото. Дадохме им крепостта, спечелиха си проект. Финансираха го и го направиха с еврофондовете както трябва. От 1000 посетители на седмица сега са 20 000 посетители на седмица. Това са пари за общините, това е страхотно протегната ръка от нас правителството към тях, за да могат да си раздвижат потенциала за приходи. Така че, не е вярно, че няма възможности за изкарване на пари. Ето хората в Асеновград са толкова доволни и печелят, а сега в Смолян ще направят същото.


Бойко Борисов:  С Вежди Рашидов разговарях, завчера бяхме с Дянков в Созопол. Преди Бургас има едни минерални бани, където навремето Сюлейман Велики си е държал войските, харема, а след това са разрушавали всичко, но там всичко е запазено. В Созопол базиликата е уникална красота, нещо, което е от VІ век и в самия Созопол. Сега, Плевнелиев, когато още го копаят сред боклука, групи от туристи ходят да гледат, защото там е историята. Губернаторът там е имал резиденция точно най-отпред на носа, а зад него е църквата. Това, на което Дянков ми обърна внимание е, че от вътрешната страна, не крепостта от към морето, е с по-тънки стени, сиреч по-малко опасни са били тези, които идват. По-дебелите стени са отзад откъм града, на резиденцията на губернатора, но това просто е история. На острова, където намерихме мощите на Свети Йоан, под Свети Иван другата част, където са военните, на Свети Кирик, за всичко това с Вежди Рашидов сме се разбрали. За баните около половин милион някъде, но там колкото пари за тези неща трябват, толкова ще ги дадем, за да ги извадим отвън.


Какъв е проблемът? Туристите, тези, които оставят пари и които са привлекателни за нашия туризъм, все по-малко идват, защото освен плажа и морето, а морето ни… За съжаление сега започваме да мислим за пречиствателни станции – 22 години само са приватизирали, без да направят пречиствателни станции, без да направят електропреносна мрежа, сега преди няколко дни открихме подстанцията, всъщност, замърсява се морето… Времето, когато не е подходящо за плаж, хората няма къде да отидат и те започват да търсят. И всеки нормален човек иска през тази една или две седмици почивка да отиде нещо да види от тази държава, в която е отишъл. Къде да ги заведат?


Митко Тодоров: Подписали сме над 100 обекта, по които са стартирали археологически разкопки и реставрации. Добрата половина са в тези региони, за които става дума.


Бойко Борисов: Максимално бързо и активно. От другата страна, на Северното Черноморие – скалите, пещерите. Там трябва да се освети, да се охранява, да се разработи. Това е бъдещето на туризма. Вече имаме много хубави хотели и аз мисля, че няма курорт в света, където петзвезден хотел да има за 100 лева, за 50 евро. Мисля, че вече няма такъв туризъм в света, а нашите хотели са такива. Много хубави хотели, но без нищо, което впоследствие да им помогне да си развият туризма. Затова тук ще поставим пари. Виждате веднага, даде пример с Асеновата крепост, те ще се мултиплицират след една година отново към държавата.


Приема се точка 6.


Точка 17


Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Кодекса на труда


Бойко Борисов: Внася министърът на труда и социалната политика.


Тотю Младенов: Тук става въпрос за удължаване с шест месеца представителността на организациите на работниците, служителите и работодателите. На оперативно заседание решихме този срок да бъде удължен с една година, но след консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество преценихме, че е по-добре този процес да бъде по-бърз и се предлага да се увеличи срокът на представителност с шест месеца, така че това, което предлагаме в Кодекса на труда като промени, е да се увеличи от четири години на четири години и половина представителността на работниците и на служителите, а през това време да се направят нови критерии, за да може да има по-голяма представителност на работодателите, на работниците и служителите.


Симеон Дянков: На последния тристранен съвет го обсъждахме и достигнахме до консенсус със социалните партньори, колкото може по-бързо това да стане и за това намалихме срока от една година на шест месеца.


Бойко Борисов:  Приема се точка 17.


Точка 20


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление №271 на Министерския съвет от 2009 г.


Бойко Борисов: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Росен Плевнелиев: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, създаваме дирекция "Жилищна политика". Знаете много добре, че в последните 20 години тази дума не е стояла пред правителствата. Същевременно е спешно вече да адресираме темата с влошеното състояние на жилищния фонд, с ниската енергийна ефективност и, разбира се, с недоброто състояние, инсталация и строителни елементи на сградите.


Трябва да знаем, че ако не вземем адекватни мерки, ако не създадем мащабни програми за обновяване на жилищния фонд в средносрочен план, неминуемо ще има много по-тежки и многократно по-скъпи последици за бюджета като цяло. От тази гледна точка създаваме Дирекцията с 11 човека. Имаме 63 милиона от Оперативна програма "Регионално развитие" и стартираме мащабна програма за обновяване на жилищния фонд чрез енергийна ефективност и благодаря лично на Вашата подкрепа, господин премиер, както и на много колеги министри, които знаят колко е важна темата с енергийната ефективност за жилищния фонд.


720 хиляди жилища, 2,7 милиона българи, които живеят в тях. Не е вярно, че панелките ще падат. Единствено, което е вярно, е че ако не се стартира програма за тяхното саниране, наистина някой ден държавата ще има драматичен проблем. Това, което е също важно, е че това е един огромен двигател на икономиката, на потреблението, защото ако ние помогнем на хората на икономисват пари от сметките чрез мерки за енергийна ефективност, ние ще станем много по-ефективни като държава.


Не искаме нови бройки, не искаме допълнително бюджет, това е вътрешно преструктуриране в рамките на министерството.


Бойко Борисов: Изключително важно е това, което приемаме като точка днес, по простата причина, че за много от хората този проблем дори не им идва на дневен ред. Преди години, когато започнахме санирането на столичните училища, ни се виждаше безкрайно дълъг период три години, когато дадеш пари за едно училище, само че те минават като миг, по 30% средно се икономисва енергия, топлина. Минават трите години и след това с 30% харчиш по-малко. Да не говорим, че всеки, който живее в санирано жилище, Плевнелиев, тук не реклама, не пиар кампания, просто агитационна кампания с хора, които са си направили санирането, те да споделят. Това трябва да направите чрез инструментите на информационните си центрове. Тези, които са си направили, да кажат: Да, дадох 10 или 15 хиляди лева, но сега вече е и по-топло, и по-малко парно, и по-малко енергия, и тихо, ако щеш, и всичко останало.


И като втора стъпка тук по нашите програми по еврофондовете, тук си заслужава да дадем и ние кофинансиране. Трябва да седнете и задълбочено, това, което правите в момента, затова го аплодирам, но с Дянков и Трайков да сглобите цялата схема.


Трайков!


Трайчо Трайков: Господин премиер, приветствам изцяло мерките, които предприемат колегите от МРРБ и министър Плевнелиев. Освен финансирането, другият основен въпрос, който трябва да се реши, е юридически, бюрократически да се улеснят нещата. Ако се санират всички тези панелки, ще отпадне необходимостта от електрическа мощност до 1000 мегавата, което е допълнителен плюс към вече изброените от министър Плевнелиев.


Бойко Борисов:  Това е една от темите, която ще бъде дебатирана на общото заседание с израелските колеги. Те предлагат също да участват в един такъв процес. Така че, дотогава много моля активно да се работи, за да имаме конкретни предложения.


Росен Плевнелиев: Благодаря, господин премиер. Ние имаме пилотен проект, с който санирахме 53 сгради, 1051 семейства, който получи европейски "Оскар", най-високата европейска награда за жилищна политика в сферата на енергийна ефективност, тъй като на България й е най-трудно. Защо е най-трудно? Защото, за разлика от всички останали европейски държави, при нас вече всичко е частно, тоест в Европа, в Германия, в Словакия, в голяма част от другите държави панелките са социални жилища, все още собственост на общински и държавни структури. В България всичко е частно. Успяхме да направим този модел, така че аз приемам Вашето предложение. Вицепремиерът Дянков се е ангажирал в скоро време да направим една среща на икономическите министри, тъй като тепърва това ще бъде мащабна и голяма програма. Има подобни идеи, фондове и проекти в МИЕТ, в МОСВ, така че много ясно ще бъдат поставени задачите.


Финансовото богатство на българите е една малка част от тяхното богатство. Последното изследване показва, че ако е сто процента богатството на българите, то се изчислява около 150 милиарда лева, 80 процента са в недвижими собствености. Тоест българите преди всичко десетки години парите са си ги влагали в недвижимости. Единственият начин ние да направим българите от тази гледна точка и по-богати, тоест това, което те са инвестирали, да има по-голяма стойност, е единствено да стартираме масова програма за енергийна ефективност. Градовете ще станат много по-хуманни, по-красиви, половината панелки са концентрирани в четирите най-големи града на България. Само вижте какво се случва от летището на София насам като гледка, за да разберете колко далече е все още България от Европа и че наистина са необходими спешни мерки.


Бойко Борисов: От летището като минеш по булевард "Брюксел", дори изкривена представа можеш да получиш, защото виждаш едно прекрасно съоръжение, което е единствено.


Росен Плевнелиев: А панелките отстрани?


Бойко Борисов:  Те не се виждат сега от шумозаглушителните огради, така че можеш да си помислиш, че в Сингапур си кацнал.


Росен Плевнелиев: Господин премиер, използвам случая да благодаря на Вас лично и на Ивайло Московски. Вчера излезе Европейската комисия с разширената TEN-T мрежа, на експертно ниво вече мина и това е една перфектно работеща администрация.


Това е картата, всички магистрали, всички скоростни пътища са вече европейски приоритети. Елементарната сметка е, че добавяме "Хемус", която беше забравена 20 години от правителствата. Това са проекти за 3 милиарда и отгоре, които получават европейска перспектива.


Бойко Борисов:  Само за това, колеги, и само като гледате Атина днес, вчера, само за това си заслужава нервите и здравето, което си даваме всички ние в този кабинет и нашите екипи, разбира се, тези две години. Няма политическа класа. Ако имаше сериозна политическа класа, ако Станишев, Костов, Мартин Димитров и всички, които се имат за сериозни политици, имаха поне капка обективност, те във всяко свое изказване щяха да казват – ние намираме кусур на еди кой си министър или премиер за еди какво си, но му благодарим, че в най-тежката финансово-икономическа криза намериха политическа воля и кураж, смелост, себеотрицание е точната дума… Защото, повтарям, още щях да съм кмет и да им гледаме сеира. И те, вместо да ни благодарят, си изсмукват от пръстите всеки ден лъжи и манипулират хората.


Дянков беше с мен през цялото време в Созопол, цял площад народ спонтанно се събрал – ние там нямаме кмет, нямаме организация. Спонтанно стотици хора, тичат, пипат ме, снимат се, тридесет-четиридесет минути не мога да изляза от църквата, за да стигна до колата, за да отидем на следващото място. И те измислят. Една жена дойде да се снима с куче, сигурно 50-60 годишно семейство бяха, с куче. И завидях, че кучето е кротко. Изсмукват от пръстите, че съм нарекъл народа куче. Представяте ли си какви манипулации, какво чудо! Три партии с декларации излизат. И да ги пита човек, ако са отговорни политици, ако не бяхме ние, как щяха да се справят с кризата? Орешарски ги беше излъгал, по-точно Орешарски си беше затраял, но има доблестта и ние му благодарим за това, че дойде в Министерството на финансите при мен и Дянков и каза – да, над половин милиард са се потопили в деня, в който ние взехме властта. Ами как щеше Станишев да го обясни, ако му бях оставил властта, сиреч малцинство сме? И затова всички тичаха в парламента – Яне, Костов, Волен, Мартин, подкрепяме ГЕРБ да направи правителство. Ако не бяхме направили правителство, държавата щеше да е под водата сега. Само че на Гърция има кой да й помага, защото е в еврозоната, защото години наред Шести американски флот беше в Гърция, затова американците веднага им свалиха визите в кризата, за да покажат отношение. На България нямаше кой да й помогне ей толкова да направи. А и сме го играли това 1996 година, когато девалвира левът.


Това са безотговорни хора. Ако днес им дам властта, даде оставка кабинетът, как ще си направят правителство без нас? Как ще се съберат по 2, 3, 5 – 10%? Как ще го направят? Или ще има от всички партии по двама-трима министри? Как ще работят? Ако малко имат отговорност, ще кажат – да, в тази ситуация, ако го направим, ще стане и политическа криза. А целта каква им е? Ако пак ние сме първи, само че тук да ни вкарат четири-пет министри от другите партии, през които лобизъм да тръгне във всяка една посока.


Аз не знам лобистки интерес да е минал през това правителство. Гледам тази карта, но много ситно е написана.


Росен Плевнелиев: "Хемус" не беше, вече е европейски приоритет.


Бойко Борисов:  Колеги, "Хемус" – от София до Варна има вече гарантирана магистрала.


Росен Плевнелиев: Варна – Дуранкулак, Констанца, вече е европейски приоритет.


Русе – Шумен – не беше.


Продължаваме надолу, Пловдив беше само до Асеновград. Сега е до Гърция. Цялата Родопска част на България се отваря – скоростен път в четири ленти.


И, господин премиер, най-интересната тема, това, което се наричаше магистрала "Рила", не беше европейски проект, искаха да го направят публично-частно партньорство, супер важно е за цяла София, това вече е европейски приоритет – скоростен път "Рила".


Всичко, което поискахме, от първото до последното.


Коридор 4 – Видин – София – скоростен път, Враца – Монтана, Ботевград – европейски приоритет.


Магистрала "Струма" освен че вече е част от новата актуализирана разширена европейска мрежа, но "Струма" ще бъде част от самото нейно ядро, 30-те най-приоритетни проекта на Европа.


Това е връзката коридор №9, също много важно, Русе – Велико Търново, тунелът под Шипка, гарантиран европейски приоритет, Стара Загора, и излизаме тук на Александруполис.


Това е гръцката магистрала, но прави връзката с "Марица".


Бойко Борисов: До къде стигна "Марица"?


Росен Плевнелиев:  Чакаме обжалването да мине. Трябваше в началото на юли да правим копките, ще има месец закъснение. По-добре така, за да сме сигурни, да се спазят законовите процедури.


Бойко Борисов:  Това искам да го увеличиш в размер колкото прозорец, да си го закача в кабинета, и ще раздадеш на всички министри да си сложат по една такава карта в кабинета и в парламента във всички стаи на ГЕРБ, плюс на всички областните управители и изпрати на всички кметове в големите градове. Защото това прави България вече различна държава след няколко години. Каквото искат да приказват в парламента опозиционерите, това е мечтата на българите. Бъдете сигурни. Държавата, когато ги има тези неща, а това в рамките на една-две до десет години за най-големите, имам предвид "Хемус", ще станат факт. Още днес ги искам, за да си ги гледам. Ще минат години – 10, 15, 20, и хората като минат покрай Спортната зала, като минат покрай метрото, като минат по магистралите, ще кажат – добре, че бяха тези куражлии тогава и удържаха на тези гнусни, на тези гадни атаки и си изхабиха нервите, но ни оставиха направено. Народът е признателен, малко по-късно обикновено признава, но бъдете сигурни.


Приема се точка 20.


*****


Трайчо Трайков: Ще позволите ли да дам още няколко сведения за сградата в Овча купел. Тя е в капитала на Дружество "Овча купел" ЕООД. Преди много години Столична община е извадила акт за собственост и е настанила в сградата социално слаби роми и я е ползвала за поликлиника. Впоследствие общината си отменя акта за общинска собствеността като незаконосъобразен, това става през 2000 година. Тогава министерството се опитва да изведе ромите, но ромски фондации обвиняват в самоуправство, тъй като дружеството, независимо, че сградата е в активите му, няма акт за собственост, защото областните управители до момента са отказали да го издадат.


Миналата седмица новият областен управител, господин Кирилов е деактувал сградата и до месец ще можем да извадим нотариален акт. Тоест, ще можем или да я съборим, или да я продадем, да я ремонтираме, на инвеститор и т. н. Защото досега е предлагана писмено на редица институции, включително на Агенцията за бежанците. Откакто аз съм министър, всички отказаха поради липса на пари за ремонт.


Бойко Борисов:  Не знам до детската градина дали да слагаме жилище за бежанци?!


Трайчо Трайков: Въпросът е да преценим какво ще ни струва. Ако може да се използва за нещо, което е съвместимо с детска градина, не бежанци – разбира се…


Бойко Борисов: Добре, ако може да я ремонтират, защото е 4-етажна сграда, ако тя понася ремонт, защото може да е вече в такова състояние, че да е опасна и трябва да се бутне, ако може – тя е на добро място там, Комисията за конфликт на интереси, отремонтирайте я и я направете.


Трайчо Трайков: Благодаря на господин Кирилов, до месец ще имаме нотариален акт, можем да правим…


Бойко Борисов: Заемате се и се занимавате с това.


Точка 23


Проект на Решение за одобряване на отчет за дейността на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция за 2010 г.


Мирослав Найденов: Две цифри по тази точка, които са много важни, тъй като това е отчетът на Държавен фонд "Земеделие". За миналата година са обработени 4829 проекта на стойност 1 922 477 000 лева. Договорирани са 3105 проекта и са изплатени през 2010 година 609 192 000 лева по Програмата за развитие на селските райони. Като директни плащания през 2010 година са изплатени 464 836 000, като са обработени над 120 000 заявления.


Бойко Борисов:  Приема се точка 23.


Точка 25


Проект на Решение за одобряване проект на Закон за управление на отпадъците


Нона Караджова: Уважаеми господин премиер, колеги, предлагам на вашето внимание един много важен закон по няколко причини. Формалната причина за започване работа по проектозакона е въвеждането на изискванията на Директивата за отпадъците от 2008 година. За ваша информация също, тази директива се разработва и е ясно какви ще бъдат изискванията още 2005-2006-2007-2008 година, когато се финализира и приема.


В тази връзка ние направихме многобройни консултации с всички заинтересовани страни, включително Сдружението на общините, големи, малки, средни общини, представители на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, браншови организации, организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, които са почти 60. Чухме мнението на много широк кръг заинтересовани страни, като в редица случаи интересите бяха разнопосочни. Водейки се от изискванията на директива, както и от националните цели в тази област, ние се консолидирахме около варианта, който предлагаме на вашето внимание.


Какви са основните нови моменти в този проектозакон?


Първо, въвеждат се в съответствие с европейските изисквания цели за оползотворяване и рециклиране на битови отпадъци – хартия, пластмаси, метал и стъкло. Целта в директивата е през 2020 година да се постигне минимум 50% рециклиране на битовите отпадъци, най-малко от хартия, пластмаси, метал и стъкло. Най-лесното щеше да бъде само да предложим този текст и съответно да очакваме някой да го изпълнява и съответно към 2020 година да бъдат изпълнени тези цели, а те се отнасят за общините, тъй като става въпрос за битови отпадъци.


Имайки предвид обаче, че от 2000 до 2010 година нищо не се случва във връзка с изграждането на съоръжения за оползотворяване и рециклиране, сепариране на полезните компоненти, ние още миналата година направихме предложения в Закона за отпадъците, които бяха приети, сега допълваме, така че да се достигнат и поетапните цели. Тоест, ние предлагаме и следните поетапни цели за оползотворяване на битовите отпадъци. Най-малко до 1 януари 2016 година да бъдат 25%, съответно рециклирани. През 2018 година – 40%, и 2020 година съответно да се достигне 50% оползотворяване от общо тегловно количество отпадъци.


По същия начин цели, които са много отдавна известни, още с присъединяването на България към Европейския съюз за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, които освен всичко останало са и голям източник на парникови газове.


Бойко Борисов: Благодаря.


Приема се точка 25.


Точка 27


Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване


Тотю Младенов:  Наред с тези промени, най-важната, която предлагаме от 1 септември тази година, е увеличаването на вдовишките добавки за пенсия от 20% на 26,5%, което е около една трета. Това ще касае около 700 000 пенсионери. Добавки ще получат хора, които получават пенсия до 250 лева – около 500 000 пенсионера.


Смятам, че по този начин действително изпълняваме ангажиментите си към най-онеправданите и към тези, които са с нисък статус и по този начин им помагаме.


Бойко Борисов:  На годишна база са над 100 милиона. За наше съжаление, просто толкова ни се иска и повече да вдигаме и пенсиите и заплатите, но това са възможностите. Виждате – за 700 000 души осигуряваме близо с една трета увеличение на пенсиите и това са около 100 милиона на годишна база отгоре в бюджета.


Симеон Дянков: Ние сме направили организация веднага след приемането тук, ако може да излезе веднага от Министерския съвет, така че още днес да се входира в парламента и Социалната комисия още тази седмица да почне работа по него. Така че до втората или третата седмица на юли това вече да е факт.


Бойко Борисов:  Приема се точка 27.


Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците


Симеон Дянков:  Господин премиер, това е една важна промяна, която предлагаме след няколко месеца работа заедно с Министерство на правосъдието, с Министерство на вътрешните работи, с Агенция "Митници". С тези промени в Наказателно-процесуалния кодекс се въвежда възможността митническите служители, т. нар. разследващи митнически инспектори, да имат правото да извършват разследване по реда на НПК за изрично предвидени престъпления, именно акцизни стоки и квалифицирана контрабанда, покриване и неплащане на данъчни задължения в големи размери и неправомерно получаване на парични суми в големи размери от държавния бюджет.


С този законопроект се въвежда институтът на задържане като административна мярка и се упълномощават митническите органи да задържат лица в изрично посочените от закона случаи.


Със Закона за митниците се предлага изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, като се създават правомощия за полицейските органи пък от тяхна страна да създават актове за установяване на административни нарушения. Промяната е във връзка с това, че в момента полицията дори и да задържи, примерно на Женския пазар хора, които продават нелегално цигари, не могат в момента да установят административно нарушение, трябва да ги предадат на митницата. По този начин, от една страна, се губи много време, от друга страна, просто нещата не вървят добре.


Тези промени ги е имало от 2001 до 2006 година, по времето на Румен Петков са отпаднали по незнайни причини и ние възстановяваме голяма част от нещата, които преди са си работили доста добре.


Веселин Вучков: Ние ще подкрепим тези промени, искам само малко разяснения да дам.


В момента разследващ орган са и следователите, дознателите от Министерство на вътрешните работи, полицаи в някои случаи. Сега Министерство на финансите предлага да включим още една четвърта категория разследващи органи – това са митнически разследващи служители. Конкретните престъпления са добре дефинирани, ние ще ги подкрепим. За период от 6 години това беше практика в България – от 2000 до 2006 година, когато митничари можеха да разследват конкретни видове престъпления – контрабанда, акцизи, неплащане на данъчни задължения. Основната причина тогава обаче да не бъде продължена тази тенденция, все пак от страна на прокуратурата беше констатирано, че имаше сравнително некачествени доказателствени материали. Поради тази причина тази идея беше изоставена.


Сега ние ще подкрепим тази идея, наистина това е много важна промяна за българската наказателно-процесуална система, но още докато текат дебатите в парламента, господин Дянков, хубаво е да се предприемат и други организационни мерки. Вие сте предвидили тази промяна да влезе в сила на 1 януари догодина. Необходимо е да се създаде една много стройна организация първо за подбор на такива служители, след това за обучение. Ние бихме могли да окажем съдействие, ако това е необходимо. Прокуратурата абсолютно задължително трябва да бъде ангажирана към този обучителен процес, защото в крайна сметка доказателствата ще ги оценява прокурорът, когато внася обвинителен акт. Аз съм сигурен, че може да бъде оказана подкрепа от Министерство на правосъдието и от Националния институт на правосъдието.


Може би е необходима една малка корекция, затова може би да приемем точката на вносител. Госпожа Машева ще каже за какво става дума.


Даниела Машева:  Предвиждаме все пак да се допълни текста и на чл. 411в от НПК, като сред разследващите органи, които разследват престъпления, попадащи в компетентността на специализираната прокуратура и специализирания съд, да се изброят и митническите разследващи инспектори, така че да няма никакво съмнение за извършените от тях действия при тяхната последваща оценка.


Симеон Дянков:  Ние приемаме това предложение – да се приеме на вносител. Молбата ми е в рамките на следващия ден това да може да го направим, така че към края на седмицата вече да е факт този проектозакон.


Благодаря.


Бойко Борисов:  Приемаме точка 37.


Понеже това е изключително важно, много бързо – в рамките на днешния ден да се мине на съгласуване, утре да се приключи, за да отива в парламента. Аз съм доволен в последните месеци от координацията и работата между Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите на ниво "Митници", НАП и всички останали, така че бързо и законово това да влезе в сила.


Дянков, веднага с Танов да се посочат хората, които ще правят това. Веднага да им се организира в академията в Симеоново един курс по дознанията и по всичко това, да опреснят. Може би да има и полицаи там, но с времето се забравя. Ангажирайте, чуй се с главния прокурор, да минат и съответно с прокурорите семинар, в който да се направи всичко така, защото опозицията ще ни дебне, ако при някоя от акциите не съберат правилно доказателства и в един момент ще се озовеш в ролята на Цветанов – ще почнат да ти приказват, че твоите хора не събират качествено доказателства.


Затова максимум подготовка, обучение, поканете, покажете какво се знае, използвайте и правосъдието, въобще целият капацитет, който имаме – да обучим такива митнически инспектори.


Добре, приехме точка 37.

Коментари (289)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тъпата майна
  Тъпата майна
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Този тип няма никаква връзка с реалността...

  Това мнение е дело на една тъпа майна
 2. 2 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1416 Весело

  Ехееееее , тоя шматарок на ясно ли е, че нацията вече прибра фанфарите и извади пищялките .......

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 3. 3 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1786 Весело

  ах на мамааааа,
  налуде ли се сине?!?

 4. 4 Профил на vordhosbn
  vordhosbn
  Рейтинг: 811 Неутрално

  Всеки с възможностите си...

  "Each sunrise is a precious jewel…for it may never be followed by its sunset."
 5. 5 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 708 Неутрално

  "- ДО КОГА питам аз?" ....ще се занимаваме с дребнотемие и ще губим време? - вместо да съберем пари от активисти и национално отговорни бизнесмени и да МУ издигнем приживе един подобаващ паметник-монумент на специално отреден парцел до голф-игрището в Правец???

  - До кога питам аз?

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 6. 6 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Замислям се дали да не почна да се осигурявам допълнително за здраве... сърцето ми може и да не издържи на толкова серотонин

  Някои "си изхабиха нервите", някои от останалите си припомняме "Неам нерви" на Милена...

 7. 7 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Бойко Борисов - строителят на съвременна България!

  УСПЕХИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ВИЖДАТ!!!

  София приема за 3 години "Турнира на шампионките"(тенис) на WТА в АРЕНА СОФИЯ

  Докато другите политици мрънкат, оплакват се, хленчат, плюят и правят "коалиция на омразата" между комунистите, Костов и ДПС или с две думи през цялото време политиканстват и приказват в ГЕРБ работят. Спортната зала вече има редица събития само до края на годината. Метрото стартира през март-април 2012 година. Ам ТРАКИЯ и тя през 2012 година! Сега започват СТРУМА и София-Калотина.

  Румяна Бъчварова - началник на политическия кабинет на премиера Борисов:
  Ние сме за строителство, за растеж, за развитие. А за какво са опозицията? За разруха? За фалит? За нова хиперинфлация?

  Седем магистрали, седем скоростни пътя + метро + тунел под Шипка + Дунав мост 2 + спортна зала + завода за боклук + Плевнелиев. А дори има шанс и за нови стадиони, при това не от данъци, а от продажбата на стари руини!
  Хайде сега се замислете.

  Какво построи Жан?
  Какво построи Костов?
  Какво построи Гоце?
  Какво построи Царя?
  Какво построи тройната коалиция?

 8. 8 Профил на iv4a
  iv4a
  Рейтинг: 458 Неутрално

  след 20 години дали?и хора в България? Или може би мнозинството цигани толерирано от всички преди теб и така като гледам не бутнато и от теб - не те може ми ще съжаляват че вече няма какво да откраднат и надали ще се ти благодарни а ние останалите Българи може би ще сме като в предградие 13 скрити !

 9. 9 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#1] от "Пловдивски":

  Не занам за него, но сега очаквай вярните кучета в чекмедже уорни и меркел, да започнат с одите за бог РА(пон)....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 10. 10 Профил на VD
  VD
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#1] от "Пловдивски":
  А тя каква точно е, явно ти имаш ?

  VD
 11. 11 Профил на bravo
  bravo
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Абе да не се надява много-много на това. Имаше един виц на времето - "След 50 години в енциклопедията ще пише: Тодор Живков - дребен диктатор от епохата на Лили Иванова." Беше виц, защото ни изглеждаше немислимо, ама взе че стана точно така. Та и Бойко ще се нареди до Тато под знака на Лили - нито повече магистрали е направил от него, нито повече зали, за НДК да не говорим

  Българските политици не са раждани - те са изходени.
 12. 12 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 458 Весело

  Ох горкичкият- само дето не е заплакал!!!!

 13. 13 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Ще минат години
  и хората ще кажат:
  Бяжме по-добре
  при червени и сини!

  www.berbenkov.hit.bg
 14. 14 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Премиерска мания за величие ли е това, или е диагноза?

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 15. 15 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3260 Весело

  Това е направо патологично!

  Тия продължават дори и от правителствените стенограми да правят пи-ар.

  Прочеее ... Боце да го дава по-кротко!

  Колцина си спомнят, че магистралата през Витиня е от бай Тошо, колцина си спомнят, че метрото го започна пак той?
  Че хората даже не помнят, че първата част я направи Софиянски. А са минали само десетина години.

  Та и Боце така.
  Даже и вицовете за него няма да останат.
  Щот' всичките са преработени от тези за бай ви Тоша. Само именцето е сменено на бат' Бойко.

 16. 16 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1416 Весело

  Опсссс , едното куче в чекмедже вече е на линия ...

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 17. 17 Профил на Дони
  Дони
  Рейтинг: 684 Неутрално

  "добре, че бяха тези куражлии..."

  Куражлиите сме ние, дето си плащаме данъците и все още, въпреки всякакви негодни правителства, живеем в България...
  И искаме тя да стане толкова добра за гражданите си Държава, колкото е красива като страна...

 18. 18 Профил на vordhosbn
  vordhosbn
  Рейтинг: 811 Весело

  До коментар [#7] от "merkel":

  Браво, след като направиха магистрали, тунели и спортни зали, българската икономика изпревари севернокорейската и кубинската.

  "Each sunrise is a precious jewel…for it may never be followed by its sunset."
 19. 19 Профил на VD
  VD
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#7] от "merkel":

  Добре, че има и хора, които могат да оценят направеното

  VD
 20. 20 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#9] от "ARRI":

  Е, започна се...

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 21. 21 Профил на Tai Lung
  Tai Lung
  Рейтинг: 853 Весело

  Аааа, тука няма да стигнат всичките емотикони на света за коментар!!!

  Себеотрицание е точната дума...

 22. 23 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 899 Весело

  Боже, тоя съвсем е изперкал. А за Юлен нищо не знае, нали? Гнъс!

 23. 24 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1416 Весело

  "Ще минат години – 10, 15, 20, и хората като се качат с колата по АМ Бъндерица на връх Вихрен ще кажат:

  "Бойко Борисов - ти си едно гигантско Лайно!"

  Иначе съвет от мен гусин Премиер - освен Конгратюлейшънс се научете да чувате една друга комбинация от думички

  "БАЙ БАЙ Бългериа!"

  Ще я чувате все по често - някъде с 200 000 на година...

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 24. 25 Профил на joro5kov
  joro5kov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  След 10 години може да видим какви са резултатите от проведените далавери от Боковото правителство ... нищо повече!

  Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект.
 25. 26 Профил на Borislav
  Borislav
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Лидерите ги слага Господ над един народ. Ако плюем по тях и се изказваме с неуважение към постовете, които заемат, ще получим вместо тях такива, от които изобщо няма да сме доволни след това.

 26. 27 Профил на Асен.p.i.m.p
  Асен.p.i.m.p
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#2] от "ARRI":

  И кречеталата.

 27. 28 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1416 Гневно

  ААААААААААА

  Вече ми иде направо да крещя от неговите тъпотии. Всеки ден едни и същи простотии, хвалби и грандоманщини! ДОКОГА!!!!!!

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 28. 29 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3260 Весело

  [quote#5:"mastikata"]да съберем пари от активисти и национално отговорни бизнесмени и да МУ издигнем приживе един подобаващ паметник-монумент на специално отреден парцел до голф-игрището в Правец[/quote]

  Подкрепям!

  И на паметника Боце с вдигната ръка като Ленин държи филия с мас. Или картоф.
  А с другата - кученце на повод.

  И непременно в постамента - двигател. Да врътка, врътка, врътка статУята. Нон стоп.
  Че без този личностен, характерен елемент няма да е "вярно с оригинала"

 29. 30 Профил на phuncky
  phuncky
  Рейтинг: 571 Разстроено

  Никой нищо няма да каже след 10 години, защото българите са късопаметни.

  Късата памет е най-големият враг на българите.
 30. 31 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Кан субиги Омуртаг II

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 31. 32 Профил на velkotod
  velkotod
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Ех Боко, Боко, тъжна работа. Бачкаш по цял ден, превиваш гръб. И ние неблагодарни кучета....Ех добре, че си ти, бащице, че иначе сме загубени в този свят. Ще се разплача от умиление. Води ни към светли бъднини!

 32. 33 Профил на нервна
  нервна
  Рейтинг: 909 Весело

  "Ще минат години – 10, 15, 20, и хората като минат ........
  Предлагам тази епитафия да я отпечатат на лентички и да я раздадат на кучетата, ежедневно напускащи Кучкария през Терминал 1 и 2 за спомен.И когато последното куче напусне територията,могат спокойно да я прекръстят на Циганария.

 33. 34 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1421 Весело

  Бойко Борисов: Ще минат години и хората ще кажат: "Добре, че бяха тези куражлии..."
  ....................
  Както е тръгнало, хората след години ще кажат:
  Алшколсун пехливан! Булгар дюшеш билиар сумусънъ, чок балдън куражлъсъ!

  nemo malus felix, minime corruptor.
 34. 35 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1897 Весело

  До коментар [#1] от "Пловдивски":

  Той няма връзка между двете полукълба на мозъка, та за, каква връзка с реалността !!!

 35. 36 Профил на velkotod
  velkotod
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#7] от "merkel":

  Мерки, какви хапове гълташ? Кажи сега. Да опитаме и ние и да прогледнем! Да видим светлината на Боко...
  Щастливец си ти, ей!

 36. 37 Профил на liolio
  liolio
  Рейтинг: 515 Неутрално

  има две - три свободни тепета в Пловдив , да вземат там да му сложат един паметник , та да му се радват поколенията през вековете , да видят техните деди и прадеди какво чудо са избрали да ги управлява и по-вече никога да не избират милиционери , пожарникари и физкултурници и га идат да гласуват ДА МИСЛЯТ с главата , а не с гъза

 37. 38 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  До коментар [#28] от "VеnRus 2008":

  Такива като тебе и мене ги избраха,
  а те на целия народ се подиграха!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 38. 39 Профил на Драги ми господине
  Драги ми господине
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  До коментар [#5] от "mastikata":

  А задължително ли е паметникът да е в Правец? Не е ли по-добре, така и така ще узаконяват бетонирането на Пирин, самата планина да се оформи като бюст на Бойко Борисов. Така паметникът ще се вижда от космоса и даже от по-далече!


  До коментар [#29] от "xm...":

  Подкрепям: В едната ръка - филия с мас, в другата повод за кученце! Предлагам другият край на повода да е празен и всеки български гражданин да е длъжен да дава почетен карул на паметника, като си надява повода за няколко часа годишно.

  Природата е най-важният капитал, с който разплага България. Да го опазим.
 39. 40 Профил на bravo
  bravo
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#7] от "merkel":

  Браво! Винаги на един едик от задника на Бойко!

  Българските политици не са раждани - те са изходени.
 40. 41 Профил на Вени Марковски
  Вени Марковски
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#11] от "bravo":

  За всички управлявали България през последните 70 години може да се каже, че са били от епохата на Лили
  Дай, Боже, още да пее жената, която продължава да издържа на всички гадости!

  Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 41. 42 Профил на ebter
  ebter
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Да бе, да!? Куражлии за да ходят на крака чак до исраелският министър председател за да искат акъл, ...защото им липсва от мозъчето им, закърнен от пожарникарските маркучи!!! Ама ЧЕ ТЪПИ ШАБЕЦ-ГОИМИ!!! БОКО-ТИКВАТА!!!

 42. 43 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  Себеотрицание - нима е толкова драматично положението в политиката?

  Като гледам депутатите - и те като премиера. Сиромаси-идеолози. Тук-таме от някоя консултацийка заработват по някоя и друга хилядарка, купуват по някои имотче, дават назаем по някое и друго милионче. Явно всичко е в полза роду. Интересно ми е при следващото правителство, освен ако не е пак на ГЕРБ, направи ревизия, какво ще излезе. Ако всичко е ОК, тогава мога да потвърдя думите на г-н Борисов за куража.

 43. 44 Профил на Дива селянка
  Дива селянка
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Бойко,кога ще излезнат първите ти томове в луксозна подвързия?

 44. 45 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  е тук да ни вкарат четири-пет министри от другите партии, през които лобизъм да тръгне във всяка една посока". ....
  ........................
  Прав си Боко , прав си..ПОСОКАТА требе да е само една - ТИМ , Златев, ДС- варна , фуражките членове на ГЕРБ , Цветито , Ипон-а, герговци , футбол , зала , 65 декара - без пари - за футбола , ...
  Ехей, сега ти е паднало ..Да РАЗДАВАШ , както си искаш , НАШИТЕ пари и ..ръка да ти целуват ..твоите хора ..))

  А иначе- елементарен психо пиниз - за помпане самочувствието на другарите министри - защото им е спихнало , нещо напоследък..))

  BIG AL
 45. 46 Профил на goryanin
  goryanin
  Рейтинг: 451 Неутрално

  като се има в првдвид, че след 15-20 г. българите в България ще са малцинство, ромите ще има да възхваляват "бат" Бойко, че има къде да си карат и паркират каруците

 46. 47 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2847 Разстроено

  Преди да прочета за курАЖЛИИТЕ от статията разбрах за Васа Ганчева - мир на праха и..., та когато мъдростта си отива значи има защо...
  Само простотията на пародийните нови герои май стана много, много повече...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 47. 48 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  [quote#36:"velkotod"]Мерки, какви хапове гълташ? [/quote]

  Там е проблема, де... Че не гълта никакви. А трябва...

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 48. 49 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 782 Весело

  "Дружна песен днес да екне!
  Песен.Песен на труда.
  На сърца ни да олекне!
  Да живей, живей труда!"

  pastor
 49. 50 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  Ще кажат, ама на цигански език....

 50. 51 Профил на Borislav
  Borislav
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#42] от "ebter":

  Ебтер, ако е толкова лошо тука, защо не се върнеш при Ахмадениджад или Асад в Сирия? Бъди благодарен за това, което имаш, защото неблагодарните са най-големите губещи впоследствие

 51. 52 Профил на against
  against
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Евалата!

  Дано синьо-червената измет никога не се върне във властта, току виж държавата живнала малко.

  А на платените драскачи отгоре - на есен на изборите пак ще пиинете една студена водица Язък ви за многото потене по форумите

 52. 53 Профил на jass
  jass
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Днеска, след като се сблъсках челно с данъчни и митници в един предиобед, си мислех че добре че съм толкова глупаво същество, че още стоя тука, плащам данъци и осигуровки и всички останали тъпизми, които ми изискват постоянно... че без такива като мене тая държава ще е за никъде. Куражлиите сме ние, драги ми Смехурко, не вие...

 53. 54 Профил на maistora_na_yoda
  maistora_na_yoda
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Бая време трябва да мине, за да се появи такава невероятна легенда. За щастие на човешкия род засега все още изобилства от живи непосредствени очевидци на деянията Бокови и герберови.

 54. 55 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#9] от "ARRI":

  Знаеш ли, направих си труда да разгледам коментарите преди изборите от 2009 година. И там преобладават мненията и обидите към Борисов за мутра, пожарникар, рекетьор. Сега просто са сменени с тиква, рапон, картоф, овчар и други.

  Истината е, че хората оценяват това което прави Бойко Борисов и го харесват.

  Тези дни много ми допадна един коментар на Илия Петров за изрусените прилепи дето се приемат за бяла лястовица.

  Та, така: Някой от десните вече не виждат никога шанс да управляват страната и много умело се вживяват в това да казват на черното бяло. Виждам, че и на теб много ти харесва този образ.

 55. 56 Профил на Noname
  Noname
  Рейтинг: 599 Неутрално

  Колкото Гоце ще остане в историята като най успешния президент толкова и ти Бойко. Но вие много си приличате и двамата правите внушения и исторически манипулация. Например, Гоце се опитва много активно да си препише заслугите за падането на Жановото правителство, а и в поселдно време ни убеждава че неговата активна външна политика били в основата ни за членство в ЕС. Тези му опити са толкова нагли колкото твоите опити да изкраш 'куражлия' Бойко. Ти може да си куражлия на ринга, но в държавното управление и политиката си страхливец и популист!

  А друга грешка която правите двамата с Гоце да си мислите че в бъдеще историята ще се пише от няколко човека които имат достъп до архивите. за ваше съжаление това се променя с бясна скорост и хората ще имат достъп до множество дигитални дири и ще могат сами да интерпретират 'жалкотот ти и страхливо' управление!

 56. 57 Профил на jamm
  jamm
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Ще каже нявга народа "Добре, че бяха И тия, та изпратих децата в чужбина."

 57. 58 Профил на neorientirana
  neorientirana
  Рейтинг: 402 Неутрално

  За това е прав-ти направи нещо хубаво,пък все ще го оценят макар и късно.Но да сложи Костов на едно място при СерГейчето -голяма обида към Костов.Да не забравяме-Костов прие България тотално опустошено от комунистите и я вдигна на крака за 4 години.Само затова да му сваляме шапка.

 58. 59 Профил на arididim
  arididim
  Рейтинг: 177 Неутрално

  Оф,Бойко ни връща към реалността но днес
  не е работен ден,Бойко.

 59. 60 Профил на keko2
  keko2
  Рейтинг: 505 Весело
 60. 61 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  ЗАЩО ЗАВОАЛИРА ОСОБЕНИЯТ ВЪПРОС ЗА ЛУСТРАЦИОННАТА КАМПАНИЯ

  - ОТГОВОРЪТ Е ЕДИН, ЗАТОВА ЗАШОТО ТОЙ Е ПОСТАВЕН ТАМ ЗА ДА ГИ ОХРАНЯВА, ДА ИМ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПО ЛЕСНО И ЦЯЛОСТНО КОНВЕРГИРАНЕ, ЗА ДА МОГАТ ВЕЧЕ СЛЕД НЕГО ДА СЕДНАТ И ДА УПРАВЛЯВАТ

  ВЕЧНО И СПОКОИНО ЗАЩО ТЪРПИ АГЕНТУРАТА В МВР, ВЪНШНО, ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ ГРАД ПРАВЕЦ И ВАРНЕНСКИТЕ ТЪРГОВЦИ - ОТГОВОРЪТ Е ЕДИН И ВСИчКИ ГО ЗНАЯТ


  СЪДЪТ И СИСТЕМАТА НА НАЗНАЧЕНИЯ А НЕ НА ИЗБОРНОСТ, НЕДОРАЗУМЕНИЕТО ВСС , НЕФОРМИРАНЕТО ИМ, КАКТО И НЕПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМИ ВЪВ ВСИчКИ ЗНАЧИМИ СФЕРИ ПАК СЕ ДЪЛЖИ НА ЕДНО И СЪщО -


  ЗАПАЗВАНЕ НА СТАТУКВОТО, КОЛКОТО МОЖЕ ПО-ДЪЛГО И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНОВА БАЗА ЗА БЕЗЗАКОНОВИТЕ ЛУФТОВЕ И НАРУШЕНИЯ ИЗВЪРшЕНИ ПРЕДИ НЕГОВОТО "ИЗБИРАНЕ"

 61. 62 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Гневно

  Наглец!

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 62. 63 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1027 Любопитно

  Този трябва да го прибират вече на 4-ти километър

 63. 64 Профил на sion1972
  sion1972
  Рейтинг: 687 Весело

  Ех , защо няма разпечатки от преди 30-40 години..Сигурен съм , че когато са започвали строежа на голямата смрад "Кремиковци" , правешкият селянин е казал същото..

  Заедно Ипон и Ин ще ни управляват во веки веков! Амин!
 64. 65 Профил на smej
  smej
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Коя точка от дневния ред е за Юлен. Къде да прочетем какво са си говорили? И вярно ли е, че тази част от разговора не е стенографирана?

 65. 66 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1240 Весело

  [quote#44:"Дива селянка"]Бойко,кога ще излезнат първите ти томове в луксозна подвързия?[/quote]


  В момента ги подготвям!

  Има и версия на мандарин за необятния китайски пазар!

 66. 67 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 853 Неутрално

  ГЕРБ отвръща на удара: Година без БСП и комунисти

  Война между симпатизантите на БСП и ГЕРБ тече във „Фейсбук“
  Истинска предизборна война тече във „Фейсбук“ между симпатизантите на БСП и ГЕРБ. След като преди дни нашумя групата „Ден без Бойко Борисов“, бе създадена група „Година без БСП и комунисти“. Автор на атаката срещу социалистическата партия е Гергана Ивелинова, родом от Плевен и понастоящем живееща в София. Тя е обявила времето от 4.30 часа сутринта на 7 юли до 7.30 часа на 6 октомври за период, в който да не се дава гласност на БСП. „След като приключи деня без Бойко Борисов, предлагам да обявим година без БСП и всякакви комунисти. Предлагам да спрем да слушаме глупавите им оплаквания, обвинения и прочие, а догодина директно да ги изхвърлим от парламента. 2012 Година на комунистическо изключване“, мотивира предложението си Ивелинова.

  http://www.facebook.com/referendumbnt#!/event.php?eid=221713517861498

 67. 68 Профил на keko2
  keko2
  Рейтинг: 505 Весело

  До коментар [#58] от "neorientirana":

  В България, а вече и по света, щом се заговори за КостОФФ, за кражби намирисва, а щом се заговори за кражби автомат го свързваш с КостОФФ, та .....
  КЪДЕ СА 27 МИЛИАРДА????? - Другарьо Гаргамун...
  Та питам аз, след приватизацията на ДЕМОКРАДЦИТЕ с Костов, постъпват 3 милиарда в хазната..../от общо 30/, а се говори за пъти повече, ама нейсе...Та тези 30 млрд. не са измислени, а са по статистически данни и са на база оценките от дю джилинса, правен за продаваните предприятия. Апропо, дю джилинса е правен в повечето случаи от външни компании.
  КЪДЕ СА ОСТАНАЛИТЕ 27 МИЛИАРДА, другарю Костов..... и другаря ГНОМ знае...

 68. 69 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Не може със строителство и популизъм да се прикрива моралната неадекватност трупана с десетилетия.

  Замазвана нарочно и пропита с просташко дебелоочие.

 69. 70 Профил на Trayan
  Trayan
  Рейтинг: 911 Неутрално

  Все едно той ги е изкарал парите за тези строежи. Да не говорим, че работата по повечето е свършена когато наш Боко се е чудел кого да застрахова от проблемите които той самият може да създаде. Яд ме е, че имаме такова нещо за премиер. Толкова ли сме некадърни, че нямаме един опитен, образован и интелигентен човек. Имаме, но не търпим такива хора. Търпим само селяндури като Живков и Борисов, а най-странното е че тези екземпляри са силно зависими от руснаците по един или друг начин. Трудно се рита срещу руската мафия в тази държава.

 70. 71 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2946 Неутрално

  До коментар [#5] от "mastikata":
  Аз мога да предложа място! Да бъде в Габрово. Точно до котката с рязаната опашка. Там му е мястото. И без това в Габрово стана малко тъжно на последък.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 71. 72 Профил на Лодка в гората
  Лодка в гората
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  [quote#15:"xm..."]Това е направо патологично![/quote]

  Заслепен си от омраза!Лашо ли ще е за държавата ни ,за децата ни,това,което е извоювано за пътищата,за тунел под Шипка?!Да не би да мислиш,че Костов,Станишев,Царя или Доган имат заслуги за това?Бойко прекалява с егото си,но бачка здраво,а екипът му е най-добрия от всички досега!
  Не виждаш ли реалните неща,които се случват,че се пениш толкова посредствено и от толкова време!?Приличаш на Меркел,вие сте като римския бог Янус-с две противоположни лица!Общото ви е ,че и двамата сте скучни,а за форум е нужен поне малко хумор!

 72. 73 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Плевнелиев да вземе да прати на Дневник една карта за магистралите и скоростните пътища! Че по описанията ми е трудно да си я представя цялата с новите пътища!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 73. 74 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  Искам да запитам г-н Борисов кога ще има куража да направи съдебна реформа (след като има мнозинство в Парламента), така щото най-сетне да има ред в страната и да не се червим пред света със социално слаби магистрати, брокери сред тях, намеса на френското посолство за обективо правораздаване и прочее?

 74. 75 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Може ли да сменим темата за Бойко с друга?

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 75. 76 Профил на uh
  uh
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Няма Бойко, няма. Магистралите ще са надупчени до тогава, а залата ще тъне в тъмнина. Добър проект, но как на никой не му направи впечатление, че това нещо както всяко друго изисква поддръжка. Не виждам как тя ще се осъществи при положение, че в София има още няколко големи зали, които са в лошо състояние.

 76. 77 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  НЕ МОЖЕ ДА ТЪРПИШ КОМУНО МИАЗМЕНИТЕ МЕГА СТРУПВАНИЯ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В ЦЕНТРОВЕТЕ И ПОКРЙНИНИТЕ НА ВСИчКИ ГРАДОВЕ В СТРАНАТА НАРЕчЕНИ КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО "ПАМЕТНИЦИ"

  И ДА СИ МИСЛИШ, ЧЕ ВСИчКО Е НАРЕД

 77. 78 Профил на SeoKungFu
  SeoKungFu
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Обикновено покрай, в, над, под и около метро, сгради и т.н. се минава по съвсем прагматична цел, например отиваш на някъде и скачаш на подземницата, това е най-обикновена инфраструктура, необходимост и освен ако не е свързана с някакво историческо събитие, няма причина и основание да се асоциира с личност, освен ако личността е с болно, хипертрофирало его и желае всички да го асоциират с "построеното".
  Разбира се, чудесно е че се прави инфраструктура, но да се навива, натяква и пупуника, че видите ли, строим та пушек се вдига - аре нема нужда !
  Има нужда, крещяща и болезнена, от дългосрочна, завършена и задълбочена визия и политика, която отсъства като липса във вещеви склад.

  ╠╩╦═╬♥∩♥{(::○::SeoKungFu::○:::)}♥∩♥╬═╦╩∞
 78. 79 Профил на korynd
  korynd
  Рейтинг: 233 Неутрално
 79. 80 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3735 Неутрално

  Бойко Борисов - куражлия?! Това е вицът на годината. Той е един страхопъзльо, който трепери от руснаците, от бившите си колеги-бандити, от олигархията, от разни анонимни атентатори; който се чувства в безопасност единствено, когато е заобиколен от цвилещи в екстаз журналистки и изкукуригали възторжени бабички, дето напират да му целуват ръка.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 80. 81 Профил на mnodulgaregforma
  mnodulgaregforma
  Рейтинг: 458 Весело

  Какво сте го сложили на първа страница, все едно някой ще го прочете цялото? Можеше просто в прав текст да си сложите посланието на редакцията "Бойко е идиот" и пак щеше да има 500 злостни коментара.

 81. 82 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Не години, още утре Цеко минев ще вика така за ББ!
  Това, което 3-ната коалиция нямаше наглостта да узакони ще го направи Боко.
  Както и продажбата на спорти обекти в София, за да се намерели пари за база на "видните" ни футболни национали на място близко до Боянските кръчми!
  Или подкрепата за ТИМ-аджията и 3 мандата кмет на Варна!

  Само че заграбването от българската държава може да се окаже заразително не само за приятелите на властимащите в България, но и за Турция, която да иска да си заграби не част от Пирин, а целите Родопи, и то като за начало!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 82. 83 Профил на uh
  uh
  Рейтинг: 402 Неутрално

  7 Ти си с мозъчни отклонения ! ! !
  "Седем магистрали, седем скоростни пътя + метро + тунел под Шипка + Дунав мост 2 + спортна зала + завода за боклук + Плевнелиев"

  1 ДОВЪРШЕНА магистрала - от 20 километра. Прочете ли китайците за 4 години какъв МОСТ са направили ?
  2 Дека ги видя скоростните пътища
  3 метро ПРОДЪЛЖАВАЩО да се строи - да
  4 Тунел под Шипка на кукуву лято
  5 Дунав мост 2 - прочети точка 1
  6 Спортна зала - ДА, евала 1 от 7
  7 Завод за боклук - хахаха

 83. 84 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#75:"Хипчо"]

  Може ли да сменим темата за Бойко с друга?[/quote]

  За СерГейчо или за Гаргамел? Или за Симо горският?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 84. 85 Профил на cobourga
  cobourga
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Бойко Борисов и групировката ГЕРБ съсипаха народа Български, при това окончателно !!!
  Този мафиот-мутра и простак е СРАМ за България. Конституционният съд да му забрани да напуска страната !!!
  Мутрата се изживява като нови "цар" Ивайло, може би толкова прост, но незначим по заслуги.... Дано свърши като него !!!

 85. 86 Профил на Гуано
  Гуано
  Рейтинг: 740 Весело

  Както е казал дядо Вазов:

  "Трева и мен ще расне над прахът"

  У нас не само смятат свестните за луди, но и лудите за свестни
 86. 87 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1309 Весело

  До коментар [#71] от "Храбър":

  абе ти нещо против котката ли имаш че искаш да я загрозиш така, тук и без ББ си е добре благодаря

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 87. 88 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 627 Весело

  Горилата ще остане ярък пример за мъдрата народна приказка:"Дай на един човек пари и власт и му гледай сеира!"
  Донякъде може и да се спомене:"Не се радвай на малко прасе и на нов началник, защото не се знае каква свиня ще излезе от тях."

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 88. 89 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1027 Весело

  Трябва да му издигнат паметник - една голяма и куха Тиква. Например, в Габрово - по обясними причини. Боко Тиквата да се празнува на 1 април - пак по обясними причини.)

 89. 90 Профил на gogoggggggg
  gogoggggggg
  Рейтинг: 571 Весело

  Та кога беше деня без Бойко Борисов?

 90. 91 Профил на c0ng0
  c0ng0
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Има нужда от принудително лечение (психиатрично).

 91. 92 Профил на arididim
  arididim
  Рейтинг: 177 Неутрално

  Ах било половината ден неработен
  минавам го за цял, по обясними причини.

 92. 93 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1240 Весело

  До коментар [#80] от "dodge_ram":

  Повечето млади хора, дарлинг.

  И не знам досега друг премиер да се е разхождал свободно между хората. Що Костов не опита? Веднага ще отлече паламарката като Саркози!

 93. 94 Профил на diogen_l
  diogen_l
  Рейтинг: 733 Гневно


  http://i1121.photobucket.com/albums/l516/poprangelov/66.jpg

  http://i1121.photobucket.com/albums/l516/poprangelov/2.jpg

  http://i1121.photobucket.com/albums/l516/poprangelov/boiko_sofia-721305.gif

  За 2 години бившият царски слуга и кандидат-депутат , носителят „на нов морал в политиката" Боко ТЪПОТО съчета по брилянтен начин дебелоочието, безпардонността, лакомията, шуробаджанащината, лицемерието и откровените лъжи, присъщи на безсмъртния Бай Ганьо и неговите най-ярки последователи в балканската ни действителност.

  ЕТО ГО И ДОКАЗАТЕЛСТВОТО :
  "Ще минат години – 10, 15, 20, и хората като минат покрай Спортната зала, като минат покрай метрото, като минат по магистралите, ще кажат – добре, че бяха тези куражлии тогава и удържаха на тези гнусни, на тези гадни атаки и си изхабиха нервите, но ни оставиха направено. Народът е признателен, малко по-късно обикновено признава, но бъдете сигурни"
  НЯМА ДА СТАНЕ ГЛУПАКО !
  Спортната ти зала и метрото ми са съвсем наблизо- само на 250 км. та сигурно всеки ден ще минавам от там...
  За магистралите ти няма пари, защото ПАТРОНЪТ ти Вальо Златев направи непосилна цената на бензина !
  ТАКА ЧЕ НАВРИ ГИ СИ В ДЕБЕЛИЯ г+++з и залата и метрото и магистралите !!!

  ЛЪЖИТЕ , КРАЖБИТЕ и ЗОЛУМЛУЦИТЕ ТИ обаче, СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ПОМНИМ !
  Че то ГЕРБ обещаваха да свалят слънцето по-близо до земята, за да пестим и от отоплението ...
  Но ни натресоха онова БАНКЯНСКОТО " слънце " ,ТЕБЕ ТЪПАКО , , дето И ЗА ДУПКА НА СЕЛСКИ КЕНЕФ не ставаш ...

  На ТЪПОУМНИЦИТЕ , които те възхваляват и на всички останали субекти по тази територия ще припомня ЛЪЖИТЕ ТИ :
  Преди изборите Бойко Тъпунгеров каза : „Мога да ви обещая повече, отколкото всеки друг може да ви даде!”

  http://bg.mondediplo.com/article221.html

  http://www.gerb.bg/uf/pages/upr_programa_gerb_1June.pdf  Този път ще направим съпоставка на обещанията и тяхното изпълнение.

  1. Обещание. Поддържане на балансиран бюджет. Неизпълнено!

  2. Обещание. Намаляване на осигуровките с 5%. Неизпълнено!

  3. Обещание. 15% ДДС. Неизпълнено!

  4. Обещание. Намаление на пенсионната осигуровка от 23 на 10%. Неизпълнено!

  5. Обещание. 7% данък върху доходите и 1000 лева необлагаем минимум. Неизпълнено!

  6. Обещание. Мораторим на строителството върху гори, придобити чрез замяна. Неизпълнено!

  7. Обещание. Ревизия на всички заменки, спорните приватизационни договори и сключени концесии. Неизпълнено!

  8. Обещание. Премахването на монопола на здравната каса и въвеждането на индивидуални здравни партиди. Неизпълнено!

  9. Обещание. Развитие на „зелен бизнес“ и данъчни стимули за инвестиции в енергоспестяващи технологии. Неизпълнено!

  10. Обещание. Инвестиции в земеделието, бърза комасация, ефективно усвояване на парите от Европейския съюз. Неизпълнено!

  11. Обещание. Финансова децентрализация на общините. Неизпълнено!


  12. Обещание. Конкурсно начало и при избора на научни изследвания, които да бъдат финансирани с пари от бюджета. Неизпълнено!


  13. Обещание. Върховенството на закона и независимата съдебна система. Неизпълнено!

  14. Обещание. Премахване на безконтролното следене в Интернет от МВР. Неизпълнено!

  15. Обещание. 10-12% икономически растеж годишно. Неизпълнено!

  16. Обещание. 20% ръст на доходите годишно. Неизпълнено!

  17. Обещание. Средна работна заплата 1500-2000 лева. Неизпълнено!


  18. Обещание. Премахване на данъци върху наследството и дивидентите. Неизпълнено!

  19. Обещание. Отпадане на минималната работна заплата. Неизпълнено!

  20. Обещание. Нови системи за оценка на труда на учениците и учителите, засилване на връзката между потребностите на реалния сектор и образованието. Неизпълнено!


  Това е равносметката на обещаното и изпълненото.
  КОМЕНТАРЪТ Е ИЗЛИШЕН !!!

 94. 95 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1240 Весело

  До коментар [#85] от "cobourga":

  Ако търсим някакъв образ в историята за Бойко Борисов, то най-точното попадение би бил Крум.

 95. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 96. 97 Профил на gl
  gl
  Рейтинг: 460 Неутрално
 97. 98 Профил на bulgarbulgar
  bulgarbulgar
  Рейтинг: 458 Весело

  Един ден като му свърши мандата народът ще го попита: "Набесне ли се?" и Бойко ще разказва това на правнуците си

 98. 99 Профил на Yadada
  Yadada
  Рейтинг: 713 Любопитно

  [quote#24:"NPaine"]Иначе съвет от мен гусин Премиер - освен Конгратюлейшънс се научете да чувате една друга комбинация от думички

  "БАЙ БАЙ Бългериа!"

  Ще я чувате все по често - някъде с 200 000 на година... [/quote]
  Човееееек, това е целта! Не го ли разбрахте България ще продължи да съществува, но кой ще остане тука? Кой ще избяга - интелигентните и себеуважаващи се хора. Ще избягат разбира се и глупави хора, но ще останат с пъти повече такива, които ще бъдат държани на ръба на бедността, но от които има какво да се вземе

  БКП = БСП = СДС = ДПС = НДСВ = ГЕРБ = Мафия! The Revolution Will Not Be Televised
 99. 100 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1240 Весело

  До коментар [#86] от "Гуано":  Един ще жали, друг ще ме проклина,
  но магистралите все там ще си стоят.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK