България

България

София ще строи "украшение" към завода за боклук

Европейската комисия одобри отпускането на 50 млн. евро за част от системата за третиране на отпадъците на София. Става въпрос за инсталация за компостиране на зелени и хранителни отпадъци, депо за смет и съоръжения за разделяне на боклуците, годни за рециклиране.

/ Зорница Латева 30