Бедни, бедни университети

Бедни, бедни университети

© Дневник
наем
университетите могат да отдават имотите си и да печелят


5 млн. лв.
са предвидили за ремонти в СУ през 2011 г.


1.1 млн. лв
са приходите на УНСС от кандидатстудентската кампания през 2010 г.

Представете си пенсионер, който получава средната за страната пенсия. Живее в центъра на София, където всичко е малко по-скъпо, в стара кооперация. С парите, които държавата му превежда всеки месец, този пенсионер може да си позволи само жизнено необходимите му неща. Отдавна не е плащал сметки за вода и парно, мебелите му са стари, фасадата на жилището е напукана.


Горе-долу такова е и състоянието на университетите - те получават пари от държавата, които обаче не им стигат. Не успяват да платят сметките си за парно, не могат да си позволят основни ремонти. Парите се разпределят за заплати на преподавателите. Собствените приходи намаляват, а допълнителните средства, отпуснати от правителството за качество, също са крайно недостатъчни.
И това положение няма да се промени, докато държавата продължава да субсидира специалности, които не носят нищо - за тях няма достатъчно желаещи и те не осигуряват добра реализация на пазара на труда.


Недостигащата държавна субсидия


Държавните университети получават субсидия, която се определя в зависимост от броя студенти и акредитацията на висшето училище. Над 70% от субсидията е определена за издръжка на обучението, по-малка част от средствата са предвидени за "присъщата за висшето училище" научна или художествена дейност, за издаване на учебници и научни трудове.


На трето място са определените средства за социално-битови разходи - тук влизат стипендиите и поддръжката на столовете и общежитията. Част от парите са и за ремонти. През последните две години обаче субсидията към всички държавни висши училища беше намалена, което на моменти предизвика протести.


Миналата година министерството на образованието изготви рейтинг на висшите училища. Методиката позволява всеки да прави своя собствена класация на висшите училища на базата на 51 показателя. Министърът на образованието Сергей Игнатов заяви още преди рейтингът да бъде оповестен официално, че той ще бъде използван за финансово стимулиране на качественото образование.


Така в началото на годината най-добрите университети си разделиха близо 7 млн. лв., като най-много получи Софийският университет "Св. Климент Охридски" - над 1.2 млн. лв., защото според класацията той е с най-добри показатели в 23 от общо 25 специалности.


Основният проблем, с който университетите не могат да се справят, е, че трябва да поддържат специалности, които не са толкова търсени от студентите, но са необходими на икономиката  - инженерните например.


От друга страна, висшите училища трябва да се справят с намаляващите всяка година кандидат-студенти, което значи да работят на загуба. Те така или иначе от години са изправени пред тази ситуация заради намалената субсидия и заради ниските собствени приходи.


Субсидията за СУ за 2011 г. е 37 730 679 лв. Разходите му са над 77 млн. лв. За сравнение, субсидията за Университета за национално и световно стопанство (УНСС) е 15 260 918 лв., а за Техническия университет - 28 568 295 лв.


"Формирането на бюджета не се получава добре. За съжаление за това е признавал и самият ректор проф. Иван Илчев. Ние получаваме пари на брой студенти. С тях се покриват абсолютно всички разходи -  заплати, консумативи, капиталови разходи", заяви Иван Петков, зам.-ректор по стопанската дейност на Софийския университет.


Той отбелязва като притеснително, че всяка година студентите намаляват, освен това в един момент ще трябва да се понесат и последствията от демографската криза. "Това означава, че ще получим още по-малко пари", казва Петков и допълва, че например тази година средствата за капиталови разходи, които са всички ремонти и поддръжка за висшето училище, са нула.


Освен това Софийският университет е "голям длъжник" към "Топлофикация", "Софийска вода" и строителни фирми. Само за последната година сумата от неплатени сметки е близо 7 мнл. лв. "Една от фирмите, към които имаме задължения, ще ни съди - има дата за насрочено съдебно заседание, имаме и заплаха от друга компания", допълва Петков. Той пресмята, че за последните няколко години субсидията към висшето училище е намаляла с близо 14 млн. лв.


Собствените приходи - наем, магистратури и такси


Според Закона за висшето образование висшите училища имат право на собствени приходи, които "се разходват само за издръжка на обучението на студентите и докторантите по ред, определен от академичния съвет". Освен това университетите могат да отдават под наем имотите си и така да си осигуряват допълнителни средства. Ако в края на годината от висшето училище отчитат повече приходи, отколкото разходи, превишаването минава в бюджета за следващата година.


Софийският университет предвижда в бюджета си за 2011 г. да събере над 1.5 млн. лв. от наеми. В УНСС в графата на бюджета приходи и доходи от собственост за миналата година е записано - отчетени над 16 млн. лв. "Дневник" не успя да говори нито с финансовия директор (в отпуска до края на октомври), нито с ректора Борислав Борисов, който е в болнични.


"Всичко оправдаваме напоследък с икономическата криза, но тя наистина се отрази лошо. Ние имаме малки приходи от наеми на бази - например в Студентския град трябваше да обявим 23 търга за подновяване на договорите - само за три се намериха кандидати и един от тях реши да си продължи договора", обяснява Петков от Софийския университет и допълва, че наемите се определят според Закона за местните данъци и такси, "но в тази ситуация се оказват високи за някои".


"На ректорски съвет разглеждахме молба на наш наемател, който има ксероксна машина в ректората - според него три-четири пъти му е паднал приходът и той иска да му намалим наема... Миналата седмица опростихме наем на една фирма. Това перо, от което бихме могли да получаваме допълнително средства, в момента може да се каже, че трудно работи и се срива", обобщава Петков.


СУ има много бази по морето и планините. При отдаването им под наем могат да се взимат значителни суми, които да постъпват в бюджета на висшето училище. Но за да стане това, за тези бази също трябва да се отделят средства за поддръжка.


"Имаме хубава почивна база на Китен - тя работи три месеца. За този период през последните три години тя е на печалба - излиза 100 хил. лв. За този сезон обаче само за там сме дали над 80 хил. лв. за ремонт, защото не бяхме правили отдавна. Не натоварваме бюджета на университета, а за тези дейности взимаме от спечеленото. Можем да имаме печалба, но нямаме начин да я усвоим. Ако работеше целогодишно, може да пресметнете каква ще е печалбата", обяснява Петков.


Проблем има и при друг източник на допълнителни средства - платените магистратури. Неотдавна правителството предложи, а депутатите приеха университетите сами да определят цената на магистратурите, след като отпадне ограничението за платено обучение за тази степен. Платеното обучение на магистри съществува от 2002 г.


Таксите трябва да са 70% от отпусканата субсидия за студент по държавна поръчка, но в много университети този таван се надхвърля. Така минимумът на таксите за платени магистърски програми по икономика например е 485 лв. на година, но и УНСС, и Софийският университет са решили да струват по 1800 лв.


"Взимаме и оттам пари, но този собствен приход не може да отиде директно за належащи ремонти, а ще бъде разпределен за заплати на преподаватели, консумативи, компютри. Има нужда от пари за издръжка и почти всичките ни собствени приходи отиват именно за това. Близо 90% от преподавателите не получават възнаграждения, получават само ако в съответната магистратура има много записани студенти.


Това са основните неща, които не ни позволяват спокойно да живеем", казва още Петков. Според него е и измамно, че източник на средства може да са студентските такси, защото те също отиват за издръжка.


Въпреки това през последните две години приходите от такси по кандидатстудентските кампании в двата най-големи университета - СУ и УНСС, са се увеличили почти двойно. Това показва справка по Закона за достъп до обществена информация, поискана от "Дневник". За същия период кандидатите, които искат да учат висше образование, са намалели също почти двойно.


Тази година правителството осигури влизането в университет на почти всеки желаещ, като увеличи местата за първокурсници с 5000, въпреки че кандидат-студентите стават все по-малко.  Обяснението на кабинета беше, че трябва да се осигури още по-голям достъп до висше образование.


За сравнение - в четирите технически висши училища в страната местата тази година са общо 6599, а само в Софийския университет са 7000.


За миналата година СУ е събрало 955 589 лв. от кандидатстудентската кампания, а УНСС – 1 045 981 лв. За сравнение – през 2009 г. сумите са били съответно – 732 263 лв. и 944 462 лв. В Софийския университет най-много средства от постъпилите такси са били изплатени за заплати на преподаватели за проведени изпити и прегледани писмени работи - над 319 хил. за 2009 и близо 487 хил. лв. за миналата година.


В най-голямото висше училище в страната се кандидатства с изпит (най-масовите са български език и литература), като организацията му включва квестори и проверяващи. Кандидатите могат да се явят на предварителна сесия през пролетта, както и на редовната през лятото. Таксата за полагането на един изпит е 30 лв.


Така, ако един дванайсетокласник иска да учи право и е решил да използва всички шансове (за балообразуването се използва по-високата оценка от двете сесии), той трябва да плати 120 лв. Освен това той трябва да плати още 30 лв., за да подаде документи за кандидатстване.


В УНСС таксата за един изпит е 50 лв., а за всеки следващ 20 лв., като желаещите там са подложени на тест – единен приемен изпит. Той се полага по избор на кандидата на хартиен носител или на компютър.


Най-големият разход от средствата от кандидатстудентска кампания и през 2009, и 2010 г. е било купуването на компютри и хардуер – 395 100 лв. за миналата година и 28 795 л.в за 2009 г.


Сред разходите на УНСС е и основен ремонт - "изграждане на център за прием на документи, изграждане на архив на кандидатстудентската кампания и проектиране на тестови център". За това и през 2009 г. са били отделени 277 643 лв., а през миналата – 28 884 лв.


Парите на кандидат-студентите в СУ са били разпределени още за "възнаграждения на техническите комисии, заплати на отговорници на сгради, охрана, каси, информационно бюро". За формуляри и консумативи са били отделени средно по 100 хил. лв. на година.


В УНСС за това са предвидени 142 312 хил. лв. за миналата година и над 160 хил. лв за 2009 г. Един от предвидените разходи на СУ е за семинар, като според справката той е струвал 1254 лв.


Проблемът е в държавната политика


Попитан как трябва да се формира бюджетът, така че ситуацията да е различна, Петков отговаря: "Проблемът е в държавната политика."


"СУ има специалност "Кореистика". Колко кореисти трябват на България? Но ние трябва да поддържаме тези предмети - това са екзотични специалности, които са на абсолютна загуба, но с отварянето на България към света трябва да имаме такива специалности", казва Петков, като според него за такива неща висшето училище трябва да получава допълнително финансиране.


По думите му важно трябва да е качеството и дава пример с Германия, където държавата е определила няколко университета с много висок рейтинг и те са специално субсидирани. "Преди няколко години по този модел се създаде асоциацията на изследователските университети - Софийският университет, Техническият и Медицинският университет - на тях би трябвало да се дават допълнителни средства.


А другите ще се стремят към същото качество, което тези висши училища дават. Това би трябвало да е държавна политика, а сега има едно противоборство", казва още Петков.


Според него друг проблем е, че държавните висши училища са прекалено много на брой. "В областта на химията (бел. ред., Петков е доктор на химическите науки) голямата химия беше 60-те години, когато имаше много заводи. Тогава имаше нужда от подготовка на такива кадри. Сега тези заводи ги няма, но химия се учи в София, Пловдив, Благоевград, Шумен и има и изнесено обучение.


Държавата трябва да регулира какво иска да й произвеждаме", смята още Петков. Според него това не означава Химическият факултет например да се закрие. Той дава идея с построяването на технически парк. "Това ще ми даде възможност - ако нямам студенти, да работя в този парк, да правя наука и да получавам заплащането си оттам. Така е по света", казва още Петков.


"В закона е записано, че субсидията се отпуска въз основа на акредитационната оценка на висшето училище, но това не дава възможност за диференциация на средствата. Такава възможност идва от комплексната оценка за качество и съответствието на специалността с пазара на труда", заяви главният секретар на образователното министерство Красимир Вълчев.


На базата на тази оценка, изготвена от резултатите от системата за рейтинг на висшите училища, бяха раздадени допълнителните средства в началото на тази година. "Догодина тези пари ще са 15 млн. лв., но качеството всеки го разбира различно", обяснява още Вълчев.


"За висшите училища е едно, а за работодателите - друго, и е трудно да се намери баланс". Според него ситуацията се променя бързо и трябва да се следи - ако една специалност не може да се запълни, но дава голяма реализация, тя може да бъде субсидирана допълнително.


Наистина реакцията трябва да е бърза. Както пенсионерът, така и висшите училища нямат възможност да чакат безкрайно.

Коментари (54)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на yankulov
  yankulov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Университетите като държавата - България е бедна държава, някой да не го знае?

 2. 2 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1303 Весело

  Така е, защото никой Университет не предложи на Боко да го направи "доктор хонорис кауза и по тази причина той и до сега си ходи като прост "доктор"!

 3. 3 Профил на plamen2299
  plamen2299
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Пенсията да си продаде апартамента и да си купи гарсониера в Люлин, а с остатъка от парите... да купи Мерцедес на детето си.

  Кенефа е място, дето мухите се аргасват.
 4. 4 Профил на Антоний Методиев
  Антоний Методиев
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Фокусът е в отговора :

  ”… Петков отговаря: "Проблемът е в държавната политика."

  От държавната политика произтича и сравнението с пенсионера. Към пенсионерите държавната политика е като към държавните университети – като към бреме. Сякаш светът започва от сега ….

  Предложение към ”Дневник” : поставете тази статия в „Анализи”. Необходима е една сериозна обществена дискусия. Бихте могли да направите отделна аналитична страница само за образованието и науката. Държавната политика в тази публична сфера наистина е проблем.

 5. 5 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 869 Неутрално

  [quote#1:"yankulov"]България е бедна държава[/quote]
  Това е ясно, но същата тази страна дава 1 милиард за МВР, без въобще да се интересува отговарят ли полицаите на определени критерии, и защо въпреки наливането на средства, по израза на любимия ни финмин с очила, престъпността расте! В същото време на БАН се дават 60 милиона с призива, ами оправяйте се, и то въпреки международния одит, който показа, че за тези пари се прави прекалено много!

 6. 6 Профил на Ваня
  Ваня
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#4:"Антоний Методиев"]Държавната политика в тази публична сфера наистина е проблем. [/quote]
  Зависи от гледната точка. За нас, обикновените хора, това е проблем, и то голям, защото виждаме затъпяването на нацията. Университетите, в стремежа си да оцелеят, снижават все повече и повече критериите, за да съберат някой лев. Положението им се затруднява и от многото частни университети, които приемат всеки, който е научил азбуката и таблицата за умножение до 5.
  От гледна точка на управляващите, за тях това е добре. Все повече неграмотно население, което е лесно за манипулиране и изтискване до максимум. Проблемът ще им дойде по-късно, когато малкото ограмотени българи се изнесат и останат само неграмотни, висящи на ръцете на бюрата по труда. Тогава ще се окаже, че няма кой да им плаща данъци, но всеки от управляващите се обнадеждава с мисълта, че той няма да е на власт.

  Аз
 7. 7 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1791 Весело

  До коментар [#6] от "Ваня":

  Те управляващите живеят с още една заблуда - ЩЕЛИ ДА СИ ВНЕСАТ БАЛАМУРНИЦИ ОТ ДРУГАДЕ. Даже опашки от желаещи им се привиждат.
  Даже чух, че щели да намаляват заплатите, зада се разредят опашките.

 8. 8 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1791 Любопитно

  До коментар [#4] от "Антоний Методиев":

  Заставам зад вашето предложение господин Методиев.

 9. 9 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Аз не мога да разбера, защо държавата дава въобще някакви пари на мафиотизираните търтеи от УНСС? Те са практически частен чалговерситет и продават дипломи за "вишу" по всевъзможни измислени, но не и научни дисциплини. Това си е "икономически инситут", т.е. фирма за квалификация на определен тип служители: тези институции на Запад са частни и нямат нищо общо с университетите. Докато държавата не се осъзнае, пари за истинска наука няма да има! Бюджетът за наука не е малък, макар че можеше да бъде и по-голям, обаче се разпределя върху необосновано голям кръг от субекти!
  Разбира се, че ДЪРЖАВАТА има нужда и от кореисти, защото полето на знанието е необятно и всяка държава е заинтересована да има специалисти във всяка една възможна област. Или си мислите, че немската държава има по-голяма нужда от българисти (тази специалност я има в поне десет големи университета) отколкото българската от кореисти?
  Но немската държава НЕ плаща убочението на счетоводители и банкови чиновници - те сами си го плащат!
  Докато в България корупционни клоаки като УНСС имат статута на държавни университети и се третират наравно с истинските Висши Училища, докато на номенкларурните звена им се позволява да смучат средствата, предназначени всъщност за наука, университетите ще си останат бедни.

 10. 10 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 853 Неутрално

  семестриалните такси държавна поръчка са изключително ниски, трябва да се повишат както и стипендиите съответно, които дават шанс на децата с по-ниски доходи в семействата да си финансират обучението ако имат достатъчно висок успех

  twitter.com/voxybg
 11. 11 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Абе Лора, ти като че на Марс си завършила, а не в България....

  Първо, от 9 IX 1944 до ден днешен, университетите са нищо повече от комунистически котила, където синове и щерки на червената селска буржоазия прекарват времето си безметежно.

  Второ, до 10 XI 1989 във въпросните котила се спазваше макар и някаква псевдо морал, ред и дисциплина. След това, нуждата от фалшив морал за пред хората отпада и връх там вземат най-низките човешки страсти.

  Трето, административната структура на въпросните първични Партийни организации представлява Хеопсова пирамида, в която за върха се борят няколко местни феодални клана. След като инсталират Ректор, той започва да дели от паницата и да топи пръсти в кацата с меда (държавната субсидия).

  Имаки предвид горните три Факта, на всеки би станало ясно, че за наука и академизъм е смешно даже да се говори (нама български университет в първите Хиляда). Напомням - в наскоро публикувания списък за ченгета и доносници във ВАК, всеки може да открие скъпи колеги и приятели. Някой толкова ангажирани с "националната сигурност" че да им се чуди човек как им е останало време за наука. Друг пример - в така често цитирания колос на Българското образование (по скоро образУвание) важна фигура бе и е доцент Трактора - не само скъп приятел, но и добър съсед на настоящия Ректор. И не само другаря Трактор-Октопод, но и ред други светила като проф Ив Славков и т.н.
  Колкото и да ми лети мисълта, трудно ми е да си представя Масачузетс с професор Капоне или университета в Хайделберг с шеф на катедра Пол-Йозеф Гьобелс.

  Четвърто - най-страшното. На повечето инакомислещи и способни (следователно непокорни кадри и такива с някакъв останал морал) им бе показана вратата по един или друг начин. С което статуквото е бетонирано от векове за векове и бронебойни куршуми за него няма открити

  С две думи нито науката е наука, ни нравите-нрави. Е за какво им е тогава на тез "университети" голяма субсидия. И малка им е повече от достатъчна.

  А ти къде спиш, Народе?

 12. 12 Профил на debil
  debil
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#11] от "Yankee":

  Според мен колега ти се губи причинно-следствена връзка. Не е вярно , че всички са маскари. Никой не е идеален, в чужбина не живеят " по-висши и по-умни " същества. Същите са като нас, но са израстнали в среда, която ги е формирала различно. Все още " битието определя съзнанието", изключенията ги канонизират за светци или ги обявяват за луди.

 13. 13 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#12:"debil"]Същите са като нас, но са израстнали в среда, която ги е формирала различно. Все още " битието определя съзнанието", [/quote]


  Дълбоко грешиш. Назначенията в България са из средите на Прогресивното Селячество и Лумпенпролетариата - хора естествено склонни към престъпления, кражба и злоупотреби с натурално потиснат глас на съвеста. По този начин (елиминирайки по-добрите и качествените) нацията е генетично увредена и нейни първенци бяха, са и ще бъдат още известно време наследниците на мандраджийски обирджии и престъпници(напр. Семейство Бокови, Куневи-Пръмови, Живкови и т.н.) На последните даже придворния шут е настоящ Премиер

  Същото е и в Русия - интелигенцията и дворянството избити, а на власт - долни шушумиги и криминални престъпници. За това и руския народ се мъчи като грешен дявол (както нашия).

 14. 14 Профил на Dimitar A.
  Dimitar A.
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Аз не схващам нещо.СУ получава близо 2.5 пъти повече от УНСС.Разполага с пъти повече собственост.А приходите от тази му собственост са 15 ( петнадесет ) пъти по-малко сравнени с тези на УНСС.И излиза, че не е виновно управлението на университета, а държавата.Ха Ха.От сравнението на собствените приходи нямаше перо където СУ да води, а активите за да води ги има и трябва да води и то с много, с пъти.Някой има ли линк да видя тези 23 специалности кои са, по които СУ води сред всички останали, че нещо ми е мноооооого съмнително.

 15. 15 Профил на fras
  fras
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Тази статия би била вярна, ако беше озаглавена "Бедни, бедни СУ".
  Защото само на тях парите (все) не им стигат. Да сте чули друг да се оплаква?
  Парите отивали за заплати. Да, защото в СУ има най-голям брой "заплатаджии" на студент. Почти два пъти повече от ТУ и УАСГ например.
  Има и абсолютно неверни твърдения. Например, че нямало интерес към инженерните специалности. А проверете с какъв бал се влиза в ТУ и УАСГ и сравнете с приема по документи в СУ.
  Не се търсели инженери. Напротив, икономиката търси инженери под дърво и камък. Точно СУ бълва никому ненужни кадри.
  Обобщено, сериозните проблеми са единствено и само в СУ.

 16. 16 Профил на Dimitar A.
  Dimitar A.
  Рейтинг: 233 Неутрално

  СУ бълва преводачи.Ама те са толкова важни за науката и държавата, че.......То и за управлението на държавата са важни, виж само как си управляват университета и помисли какво би се случило с държавата.По-нагоре е писал някакъв относно "убочението" и колко важно било за страната да има "кореисти", но пък за сметка на това не се нуждаела от финансисти.Обръщам се с молба към него/нея, моля те, върни парите които държавата е похарчила за твоето "Убочение".
  Я да видим почивната база:

  Почивната база има три конферентни зали (една с 60 места и две с по 30 места), стол-ресторант и лятна градина с по 100 места, дневен бар и просторен обособен двор.Капацитетът на базата е над 80 стаи с две, три и четири легла.

  Всеки частен инвеститор би очаквал поне 100 000 чиста печалба само от ресторанта, или само от бара.Ама не от печалбата на СУ " печалба 100 хил преди ремонтите", а чиста печалба. За хотела да не говорим.Там за 10-15 год възвръщаемост би трябвало да е поне 500 хил лв.
  Та се получава, че би трябвало да правят по милион годишно, а тези умници правят по 100 хил и то преди ремонти.А заплати дали са сметнали?Смешки....спирам да пиша, че се ядосах.

 17. 17 Профил на Andrey Siderov
  Andrey Siderov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#9] от "monacensis":

  Само за протокола: Брат ми учи в Германия информационни технологии. Но беше приет и в икономическа специалност като кандидатства - Маnagament of economics. Той просто избра информатиката. Таксата му е 375 евро на семестър, а за икономическата специалност е 175 евро. Това са държавните такси. Това, че на Вас не ви харесва някоя специалност не означава, че държавата няма нужда от нея... Германия очевидно има нужда от банки и от счетоводители също както и от инженери и лекари... затова субсидира всички специалности...

 18. 18 Профил на Dimitar A.
  Dimitar A.
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Намерих класацията, няма такъв смях.Я да видим как са оценени университетите по отношение на икономическите специалности:
  СУ пред УНСС -
  Стопанската академия в Свищов е чак на 5-о място след АУБГ ( тук добре ), УНСС ( ок ), СУ (?), Пловдив(?),Варна(?), Висше училище по застраховане и финанси(??????).
  Свищов има 53 точки от 100 възможни за икономика, СУ има 66.Доста повече.
  Свищов е с равен брой точки с Университет по хранителни технологии - Пловдив????????
  На една ръка разстояние от Висше училище международен колеж - Албена, Добрич ??????
  Югозападен университет е с 46 точки и е на 10-о място.Пред него са "много по-добрите":
  Международно висше бизнес училище - Ботевград
  Технически университет - Габрово
  Европейски колеж по икономика и управление
  Висше училище международен колеж - Албена, Добрич
  Университет по хранителни технологии - Пловдив
  Няма такава класация.Ха хаа

 19. 19 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#11] от "Yankee":

  Много точно описваш жалката ни нАучна действителност.

  За съжеление, това е "първичната супа" от която трябва да се роди нацията. А нашата супа е борш (постен, с много червено цвекло).

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 20. 20 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#17] от "andiey":

  Ами направете си труда да видите съотношението. Все пак в България е някакси в реда на нещата, дори и обикновените счетоводители да са "вишисти", което примерно в Германия не е така. Влезте в някой банков клон в София и в Берлин и проверете, колко хора на двете места има дипломи за висше образование.

  Колкото до срива в нивото на университетите в Германия: да, определено го има и става все по-осезаем, но може би все пак надежда има...

  И не забравяйте, че българската система от преди 10-ти ноември е копие на немската (още от края на 19-ти век). Това означава, че трябва да има университети и (полу-)висши институти, места за наука и места за практическо обучение. Едно от тези институтчета сега е УНСС. Нивото там е подобно на частните "академии" в Германия, които издават дипломи, но не провеждат академична дейност, т. е. не са универститети.

 21. 21 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Българските висшисти не знаят чужди езици, а дипломите които получават не са конвертируеми (не ги признават навсякъде). Броят на ВУЗ- овете е огромен за малка по население държава.

 22. 22 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  СУ е водещ в 23 от 25 специалноси или това е 92 % от тях.
  При разпределението на допълнителното финансиране СУ получава 17 % от парите. Къде е логиката?

 23. 23 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#18] от "dashikov":

  Тази класация е безкрайно смешна.

  Колко взимат завършилите е 15% от оценката?

  Това, колко ти е заплатата е показател, че това, което си учил, върши работа. Следователно добре са те научили.

  Явно това, че в "Карл Маркс" преподават неграмотни професори, които пишат статии по измислени списания, го поставя редом до АУБ, кадето продават докторанти, които не се скъсват да пишат за по 5 лв. на страница?

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 24. 24 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#23] от "lazy_and_sleepy":

  "Това, колко ти е заплатата е показател, че това, което си учил, върши работа. "
  По този показател завършилите право в ЮЗУ са много пред СУ.
  Това да ви навявява на някакви мисли?

 25. 25 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#22] от "prirodata":

  И аз това питам, но мога да си отговоря... логиката е, че пари се дават на "наши хора", а не за наука...

 26. 26 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#25] от "monacensis":

  Тогава за какво качество плачем.
  Без извинение, с пръдня боя да правим.
  Скоро ще стане половин година и не мога да намера двама грамотни специалисти за прилична заплата.
  Невероятен кошмар е в образованието.

 27. 27 Профил на Dimitar A.
  Dimitar A.
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#20] от "monacensis":

  Големи глупости за счетоводителите си изговорил.Знаеш го, нали?

 28. 28 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#26] от "prirodata":

  Ами така е за съжаление. Ако знаехте, как изглеждат нещата в българските университети отвътре, тоест как и кой се назначава, въобще нямаше да търсите специалисти в икономическата или юридическата област. Няма начин студентите да са на по-добро ниво от преподавателите си, а последните се назначават на принципа на шуробаджанащината...
  Срам ме е да го кажа, но повечето магистри с посредствени дипломи от някой добър западен университет са по-добре подготвени от българските "отличници"... които са получили отлична диплома по директива от горе...

 29. 29 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 458 Неутрално
 30. 30 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#24] от "prirodata":

  Това не е вярно, поне според класацията. Юзуто е 20% по-малко от СУ

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 31. 31 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#24] от "prirodata":

  Навява ме на мисълта, че говориш непроверени факти и заблуждаваш

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 32. 32 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#30] от "lazy_and_sleepy":

  Нямам време в момента да я търса класацията, но когато излезе, ЮЗУ юристите водеха по реализация (заплати) СУ юристите.

 33. 33 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 571 Неутрално

  СУ е с пъти по-добър от другите не защото е на ниво, а понеже другите просто са нещо средно между треторазряден колеж и килийно училище! Трябва спешна реформа! И тя е :
  - Закриване на ЦУ на БАН
  - Закриване на фонд Наука!
  - Прехвърляне на природните институти на БАН към СУ като запазят автономията на ПНЗ и се осигурява пет годишна рамка на финансиране както са направили в Скандинавия при затварянето на техните академии и осигуряването на вътрешна миграция на научната им дейност и докторантските и магистерски програми към институтите.
  - Ограничаването на пътуващите професори от БАН и СУ!
  - Сливането на техническите вузуве в Политехника.
  Това е единственият начин България да се появи на каратата на научни изследвания. Всичко друго си е преливане на пари от пусто на празно.

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 34. 34 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Забравих! Качеството на образованието се определя от докторантските и магистцрски програми и резултатите от тях. Такова нещо като оценка на бакалаври си е загуба на пари!

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 35. 35 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#33] от "BBC":

  Как да ограничиш пътуващите професори след като по закон е разрешено?
  Закриването на ЦУ на БАН е равносилно на закриване на Ректората на СУ. Какво следва от това?
  Като закриеш фонд наука, какво следва? Симпатичен си ми и ти давам 100 хил. за наука. Така ли да стане?

 36. 36 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#35] от "prirodata":
  -Ами законът ще се промени
  - Ректоратът ще се преизбере, когато институтите станат част от университета, със равни права на факултетите
  - А фонд Наука сега работи на принципа- приятел си ми и ти давам 100 хил. за наука.

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 37. 37 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Грешка - "с равни права!"

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 38. 38 Профил на Dimitar A.
  Dimitar A.
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Как ще закривате ректората на СУ.Молим ви се.Вижте какви важни решения взимат, после интервюта в медиите дават за тях.
  Говоря за "ксероксната машина на наемател в университета".Копирната машина ( не ксероксна, кажете им та белким не се излагат по медиите вече професоритье )е и пример за икономическата криза, която е налегнала страната ни.Студентите не копират вече.Дали?Мама миа )))))Ама иначе нивото им било мноооооооого високо, другите са много по-зле и низши сравнение с тях.Мама миа )))

 39. 39 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#36] от "BBC":

  Хайде де, кога ще се промени законът? Това беше варианта да окапат част от печатниците на дипломи. Посредственоста е невероятна сила. Няма да допуснат това да стане.
  Аз питам какво ще стане със СУ, като закриете Ректоратът? Не ми говорете за избори и други празни призказки.
  Какво става, като закрием фонда за наука? Как работи ми е пределно ясно. Закриване ли е решението? Какво след това?

 40. 40 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#38] от "dashikov":

  Дай да минем на драсни пални клечка.
  Езикът се променя. Ксерокс, гедоре, джип, флекс и още много други са си станали нарицатерни.

 41. 41 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  До коментар [#11] от "Yankee":

  Абсолютно Вярно!
  Yankeе, поздравявам те за коментарите ти 10 и 13! Бих се подписала под тях!
  Университетите ги правят хората, не парите. Водещите университети в света са такива, защото там преподават водещи имена в областта си, а не защото държавата им дава най-много пари. Първо хората работят за името на университета, после обратното. Нивото само привлича парите и няма нужда да му се Дават.

  Дилемата „битието-съзнанието”, отново се прокрадва в дискусията и се изкушавам пак да пофилософствам по нея. Може би най-фаталната деформация, причинена от комунизма, е насаденото убеждение, че съзнанието ни е функция на битието ни – след като ценности като свобода на избора, лична отговорност, инициативност, предприемчивост, вкус към риска, бяха грижливо изкоренени (и чрез физическо изтребване на носителите им). И така „в началото” остана едното мизерно битие, сътворено от мизерни умове, въоръжени с власт.
  Толкова успешна се оказа „операцията” на масовото съзнание, че и до днес мнозина чакат битието ни някак си от самосебе си да се „самоопредели” и после да „определи” и съзнанието... Резултатът е възпроизвеждане до безкрай на жалкото битие - посредством освободеното от отговорност съзнание... Питаш спи ли Народът. Спи – в съня е по-близо до подсъзнанието си, където е изтласкал копнежа си по свободата. Проблемът ни май е станал психиатричен...

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 42. 42 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#41] от "Яна":

  Де да бяхте права, че "Нивото" само привлича пари.
  Наслушал съм се на подобни утопични философии.
  Като си падате по философията, защо не се занимаете с яйцето и кокошката.

 43. 43 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Работя в Университета на Тулуза-3. 35 000 студенти 350 милиона евро държавна субсидия годишно, от тях 250 милиона евро за заплати.
  В моя град (Тулуза) има 100 000 студенти. Финансирането на висшето образование във Франция е крайно недостатъчно (по европейски мерки).

  Любомир
 44. 44 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1791 Весело

  До коментар [#42] от "prirodata":

  Защо го въвеждаш в заблуждение "бедното" създание. То се занимава с обикновена демагогия. Виж как се радва на демагогски откровения. И като го отпрати към философията, поне му кажи, че "проблемът" с яйцето и кокошката е решен. Ако и да не е философски.

 45. 45 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 564 Неутрално

  да направят учебната година през пролетта лятото и есента
  и няма да се плаща за парно и ток и колегите ще се нагледат на колежки и раждаемосста може да се повиши

 46. 46 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  Ха-ха! Май всички ни влече философията, но само някои си признаваме.
  Природо, достатъчно е да сравните „нивото” в топ-университетите с таксите за обучение, с инвестициите в тях от страна на бизнеса и със заплатите, при които после този бизнес наема „продукта” на въпросните университети, и ще се зарадвате, че съм права.
  „Обикновената демагогия”, АзДебиле, е да се наливат пари в бездънната каца на БГ-университетите в сегашния им вид (и в БАН, където повечето институти са за закриване) и да се убеждаваме, че образованието и науката ще цъфнат. Всеки ден ги гледаме „кадрите” на СУ по медиите – изобилие от неграмотни журналисти. За юридическата и икономическата „школа” въобще не ми се говори – видни професори по право, безславно натирени от конкурса в ЕС поради „професионална и езикова некомпетентност”, и видни професори по икономика, и до днес проповядващи „трудовата теория за стойността”... Хайде стига, не ги оправят повече пари тези грешки.
  П.П. Въпросът за яйцето и кокошката наистина е решен.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 47. 47 Профил на Monika LOVEinsky
  Monika LOVEinsky
  Рейтинг: 515 Разстроено

  Бедни университети, бедна държава. Като прочета коментари тип: "Ау, ама за кв'о са му на университета толкоз милиони, к'ва пък наука прави толкова, за к'во пък са ни "таквиз" специалности..." става ясно, защо държавата е бедна, а и защо университетите й са бедни. Това е.

 48. 48 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2161 Неутрално

  Самопровъзгласили се професори, преподавали на времето научен комунизъм, а сега маркетинг и мениджмънт, едва поназнайващи руски. С "научен принос" съавторство на поредния копипейст от Интернет доклад. Хора с терминология от политикономия на капитализма, които се борят с класовия враг и буржоазните предразсъдъци. Хора, които се страхуват от пълна лустрация и правят невъзможен живота на младите учени..............
  И от тези хора чакаме "научен продукт". Всъщност , СУ висше училище, в което се обучават студенти ли е , или научноизследователски център, в който се правят научни разработки?...О, извинявам се, обърках го с Макс Планк.

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 49. 49 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1791 Весело

  До коментар [#46] от "Яна":

  Разбрах, разбрах.
  Яна е гений. Яна има няколко десетки магистърски степени и още повече докторски. Средните й образования няма да ги броим. Яна може да прецени с половин (!) поглед образователната, научната и професионална пригодност на всеки и всички. Яна може съвсем като на шега да изведе и икономическите целесъобразност и ефективност на всяко бизнес вложение. Яна МОЖЕ!
  Яна може и още нещо. СЪЩЕСТВЕНО!. Яна е автор на КРИТЕРИЯТ! Дефинитивно! По свой образ и подобие.
  Яна е бОГ!

  Е, и?!

 50. 50 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1262 Весело

  До коментар [#49] от "AzDebil":

  Е, и?!
  Еми добре се ориентираш. Пробвал ли си да хвърляш боб?

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 51. 51 Профил на Ognyan Gerassimov
  Ognyan Gerassimov
  Рейтинг: 645 Неутрално

  "Бедни, бедни университети ..." Бедността поражда бедност ... а икономията е майка на мизерията ...

  Университети немогат да се препитават сериозно като събират такси от студентите, ОК нека събират, но това не решава въпроса. ОК нека има държавна помощ срещу това да има непечеливши специалности като Кореистика (съмнително е че не е печеливша). Нито с разни наеми това за наемите е дори СМЕШНО все едно са "хазяйка" ...

  Ако искат да печелят нямат друг полезен ход освен да служат за научна дейност. Т.е лаборатории и привличане на специалисти в съотв. област като целта са патенти и открития, е за ползване на патента се плаща. По-сериозните такси както е на запад но все пак поносими, ще пресеят хората от тези ей тъй нещо да учим. Освен това съчетаването на развойна дейност ВЪТРЕ в университета като ОСНОВНО занимание ще даде възможност на младите директно да се насочат към изследванията които са им интересни, а не да стават програмисти в някоя фирма. А преподаването е просто паралел на изследователската дейност.

  Накратко ако СУ имаше патент или участие % в създаването на новата литиево-йонна с нано-тръби, диамантен аерогел, или някой нов материал за процесори... и това бяха патенти, тогава нямаше да има такава статия.

 52. 52 Профил на debil
  debil
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#13] от "Yankee":
  Хм, малко късно отговарям, но все пак...долавям някаква нотка на расизъм - "арийците от градовете" и "вандалите от селата". Не защитавам червената номеклатура, даже напротив - мога да се определя като един яростен противник на тази мафия. Но според мен разглеждаш нещата малко повърхностно - като футболните фенове - левскарите си знаят за ЦСКА, а цесекарите - за Левски. ветът не е черно-бял. За да даваш безпристрастна оценка, трябва да си минал пътя за който говориш, да си видял нещата с собствените си очи и накрая да отхвърлиш личните комплекси . Помисли си дали говори личната ти обида или гласа на разума.

 53. 53 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#52:"debil"]долавям някаква нотка на расизъм - "арийците от градовете" и "вандалите от селата"[/quote]


  Никакъв расизъм или локален патриотизъм. Имам предвид селяните - не родените на село, а диваците със селски манталитет. Такива и на пъпа на Париж може да са се пръкнали, пак си остават мизерници по душа. Из средите на тез лумпени се формира управляващата каста в БГ. Защо от тези среди:

  1. Защото нямат лични качества - и оттам стават послушни на ръката, която ги храни (съветската)
  2. Защото нямат морални задръжки и за пари (жителство, предимство) са готови и майка си да продадат, какво остава за национални и обществени интереси


  Всичко е преживяно, не говоря по картинка.

 54. 54 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Изчезнали пари, злато и чест. И подобава да се изрече традиционната народна клетва: „Бог да ви пази от сиромашия и простотия".
  През 1896 г., по повод помирението между България и Русия, Евлоги Георгиев дарява 800 000 златни лева за построяването на сградата на бъдещия университет и парцел от 10 200 кв.м в центъра на София на стойност 200 000 лв. Оказва се обаче, че средствата са недостатъчни. Тогава идва новото дарение - на 5 юли 1897 г. Евлоги умира и в завещанието си оставя огромната за времето си, а и днес, сума от 6 милиона златни лева за основаване и поддържане на висшето училище, като то трябва да бъде с техническа насоченост. А в завещанието на братя Георгиеви е изрично отбелязано, че правят дарението САМО при условие, учебното заведение носи тяхното име - Евлоги и Христо Георгиеви.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK