Българският комунизъм срещу българската емиграция

Българският комунизъм срещу българската емиграция

© ДневникНа научната конференция "Българският комунизъм - две десетилетия по-късно", организирана по повод 22-рата годишнина от свалянето на Тодор Живков, историци и социолози говориха за предизвикателствата пред осмислянето на тоталитарното минало.
Публикуваме експозето на доц. Бойко Киряков.


Фразата "Историята учи, че хората не се учат от историята" не винаги е вярна. Доказват го българските комунисти, които след вземането на властта при "деветосептемврийската революция" не допуснаха грешките на техните учители по време на "октомврийската".


Една от областите, в която бяха изправени октомврийските грешки, беше отношението към емиграцията. На първо място – недопускане на напускане, какво да кажем за осигуряване на кораб, с който интелигенцията да се самоизнесе зад граница. Затова една от първите мерки са взети в насока за ограничаване на потенциалната емиграция в посока укрепване на границите. Това е процес труден и продължителен, пък и не винаги ефикасен. Затова непрекъснато в политбюро се занимават с въпросите за укрепване на граничните войски. И превъоръжаването им, за да се стигне до леки картечници и противопехотни мини.
За тези, които предвидливо са останали извън границите на страната, се изпращат агенти за довеждането им


Понякога за единични случаи с доставката ни на посланика ни в Загреб, друг път – за доставка на цели колективи. И в двата случая герой е Лев Главинчев, като във втория случай успява да докара от Будапеща и Виена около 600 българи.


А там, докъдето силите и средствата не достигат, използва се кореспондентски път, като с Николай П. Николаев, който с писмо е уведомен, че е осъден от Народния съд, и да бъде така добър да се добере до България на собствени разноски, за да си понесе наказанието.


Затяга се и законовата рамка. Нарасналите случаи на напускане на страната водят до новия закон за българското гражданство, приет на 6 март 1948 г., според който на незаконно напусналите и незавърналите се в разрешения срок


се отнема българското гражданство и се конфискува цялото им имущество


Явно недостатъчно, две години по-късно това престъпление се наказва с 10 години затвор и глоба от 50 000 лв., а от 1953 г. то вече се таксува като "предателство на Родината", което се наказва със смърт.


През първите осем години Държавна сигурност не се занимава системно с емиграцията. Вярно – следи я, даже през 1950 г. се появява обобщаващ доклад за задграничните представителства на българските изгнаници. А през 1954 г. юбилейно се отчита с изготвяне на справка за 10-годишната дейност на отдела за борба с изменниците на родината.


Но през това време органите имат други задачи – разгром на опозицията, колективизация, търсене, намиране и обезвреждане на врага с червен партиен билет – всичко това така изяло поема времето на службите, че те не поглеждали системно отвъд Драгоман, Петрич и Свиленград.


Докато най-сетне


всички вътрешни врагове са поставени на място и идва ред  на външните


От признание на самия заместник-ръководител на ведомството Георги Кумбилиев през 1952 г. сред многото неизпълнени задачи седи невземането на разработка на изменниците на родината. Следва светкавична реакция, започват да се трупат разработки, коя от коя по-несмислени. И за да не са изненадани, органите развиват превантивна дейност, която може да се онагледи с анотацията на една архивна единица от архива на МВР от 1952 г., озаглавена


"Списъци на потенциални емигранти"!


Разпределението е налице. С потенциалните ще се занимават вътрешните войски. С кинетичните – граничните такива. А с успелите – агентите зад граница.


Тези агенти са навсякъде. Най-вече във филтровите лагери. Държавно сигурни хора се намърдват и в "пунктовете за вербовка" на радиостанциите, излъчващи за България – Радио "Свободна Европа", Радио "Горяни", "Гласът на Америка". За качеството им можем да съдим от едно донесение на агент в Атина, който, докладвайки за присъствието на един "специалист по религиозния въпрос, говорещ малко гръцки и отлично френски и английски. Той е възрастен, около 60 години. Името не можах да запомня, понеже беше чуждо."


В дейността са включени и посолствата


Там се изготвят списъци на емигранти, а служители обикалят лагерите за бежанци, опитвайки се да придумат българите да се върнат у дома си. Това си е направо опасно начинание.
В един от докладите си разсейващият идеологическите заблуди български чиновник пише: "Колата ни беше охранявана от неколцина агенти, които не допуснаха [лагеристите] да се доближат до нея и да извършат повреди."
Това, докато друга идеологически заблудена група напирала "да изкъртят вратите на стаята, в която се намирахме".
Това са мерките по "разложение на емиграцията".
А  тези, които се оказали неразложими и не пожелали да се завърнат, попадат в списъци, надлежно снабдени със снимки. За да няма грешка.


Отношението към завърналите се невъзвращенци личи от изготвените списъци на завърналите се в България. Къде за една година, къде – обединени списъци за по няколко (понякога до 5 години), за по-прегледно да ги подкараш по един списък. Въпреки че е по-логично тези списъци да се намерят в бюрата по труда, жилищните комисии и другаде.


А тези, които са отказали да се завърнат, трябва да попаднат в други списъци. Така например през 1951 г. МВР праща до МВнР писмо, в което  прилага списък на лица невъзвращенци, "като за всеки един  поотделно ни се даде съответен документ, че е поканен и е отказал да се върне".


Разширява се и се засилва дейността на ДС към българската емиграция. Но


след 60-те години се забелязва общо разхлабване на режима


поне по външните му белези. По това време са закрити много разработки. Това може би има връзка с факта, че Хрушчов нарежда на Семичастни, новият ръководител на КГБ, от 1961 г. да продължи прочистването на архивите, което неминуемо кореспондира със свалянето на делата от отчет в България.


Тогава се прави и пробив в отношението към българската емиграция. Това намерение се вижда в едно решение на политбюро от 1961 г. "Относно идейно-политическата пропаганда сред българската емиграция в чужбина". Вярно, става дума само за дейците на македонските патриотични организации в САЩ и Канада, но за първи път се признава, че хората на Иван Михайлов извършват българска пропаганда.


Започва изпращане на български журналисти сред емиграцията


Между 1965 и 1968 г. в архива на ЦК на БКП са запазени множество документи от обсъждания за изпращане на журналисти на постоянна работа в чужбина за вестници на българската емиграция. Има дълговременни посещения като на Георги Тамбуев в Австралия през 1965 г. Търсят се контакти сред старата българска емиграция.


Но и рефлексите на тоталитаризма са живи – например, пишейки за българския свещеник, Тамбуев отбелязва, че "у него се забелязва много силен стремеж да забогатее". Това умозаключение се прави от факта, че извън работата си в черквата свещеникът отива да работи "в една градинка". След което бдително и безапелационно се отправя съвет – свещеникът да бъде отзован в България.


Краткото размразяване трае късо – до 1968


А за Държавна сигурност – още по-рано. Три години преди смазването на Пражката пролет органите установяват, че разведряването и амнистиите не водят до нищо добро.
През 1966 г. председателят на КДС внася в Политбюро докладна записка, в която споменава, че от 1954 до 1965 г. е имало три амнистии за невъзвращенци. Това е неправилно. Защото, завръщайки се тук, те на практика правят антисоциалистическа пропаганда – харчат пари от пенсии, немислими за околните, обличат се с дрехи, ненамираеми по нашите магазини, а някои  идват с леките си коли "и преднамерено демонстрират всичко това пред обществото".


Затова Политбюро взима решение да не се провеждат мероприятия за връщане на изменници в страната. Като решението  "За пресичане възможностите на капиталистическото разузнаване да провеждат подривна дейност срещу НРБ чрез вражеската емиграция".


За радост на Държавна сигурност настъпва 1968 г. Тяхната проницателност е доказана и ръцете им са силно развързани. След събитията в Чехословакия от 70-те години се отбелязва нов ръст в активността срещу емиграцията.


Самата емиграция след 1968 г. не е същата


Последните илюзии за комунизма с човешко лице се изпаряват и към противниковия лагер преминават хора като Асен Игнатов, Георги Марков, Димитър Бочев, Владимир Костов. Успоредно с практиката на КГБ, изработила план за внедряване на агенти в руската емигрантска общност и дестабилизиране на дисидентите в чужбина, работи и българската ДС.


Подпомагат се "нашите" издания. За "ненашите" се предлага да се състави комисия, която да следи вражеския печат. Има сигнална записка от "Групата за борба срещу буржоазната идеология и ревизионизма"  до секретаря на ЦК на БКП В. Коцев относно антикомунистическата и антибългарска пропагандна дейност на писателя невъзвращенец Г. Марков, 8 юни 1972 г.
Засилва се агентурната дейност срещу емиграцията независимо, а по-точно поради Хелзинкските споразумения, особено т. нар. трета кошница – свободата на словото.


От 1973 г. разузнаването се води по нов устройствен нормативен документ. В документа е записано, че


разузнаването "извършва остри агентурно-оперативни мероприятия"


- на прост език казано – убийства. Този документ е допълнен от решението на Политбюро от 1977 г. "относно усъвършенстване работата за ограничаване и обезвреждане на българската емиграция".


С две думи, работата ще върви в посока на разложение и компрометиране на ангажираната в престъпна дейност българска емиграция и оказване на положително влияние на неучастващата в престъпна дейност такава. Разложение, стигащо до пълно ликвидиране – не напразно


през 70-те години са отчетени най-много политически убийства сред емиграцията 


- изчезналият инж. Съйко Средногорски, убитата Веселина Стойнова, убитият Георги Марков, отвличането и убийството на Борис Арсов, опитите за убийство на Владимир Костов, опитът за отвличане на Димитър Инкьов и много други.


И все пак на вражеската емиграция вече се гледа по-спокойно. И това личи в документите на институциите, призвани да провеждат "меката политика" към емиграцията.


Така например  отношението към академическото дружество "Д-р Петър Берон", независимо че стои на антикомунистически позиции, или "Славянският комитет е готов да оказва съдействие в определени рамки на неговата дейност". Показателно е, че в дружеството участват най-активно служителите от българската секция на Радио "Свободна Европа".


Все по-активното  включване на Славянския комитет проличава в насоките за дейността му за 1974/1975 г., където освен разясняване политиката на БКП и други трафарети в документа се среща и "решително противопоставяне срещу опитите на реакционните сили да използват част от емиграцията за целите на тяхната идеологическа диверсия срещу нашата страна".  Както и "установяване във възможно най-близко време контакти във второто и третото поколение българска емиграция", правилно отчитайки, че първото поколение е изгубено безвъзвратно.


Адресатът  "второ-трето поколение" се среща на десетина места в текста. Сещат се да използват църквата за неделни училища за изучаване на български – пак насочено към второ и трето емигрантско поколение. Създаване на комисия за работа сред интелигенцията на нашата емиграция, хора, "които биха могли да бъдат полезни за нашата кауза, ако се спечелят на наша страна".


През 1980 г. е изготвена "Дългосрочна програма за работа с българските колонии в несоциалистическите страни за периода 1981–1990 г."


Вътре влиза детайлно политиката към 13 държави – Австрия, Австралия, Англия, Аржентина, Белгия, Италия, Канада, САЩ, Турция, ФРГ, Франция, Швейцария и Швеция.
Прави впечатление изброяването и на "български антикомунистически организации", като те са омаловажавани (например твърди се, че в Българската социалдемократическа партия и в Съюза на българите в Австрия общо членуват около 20 души), но все пак


за първи път инакомислещите българи са обект на официална и цивилна доктрина


Да не говорим, че дружеството "Д-р Петър Берон във ФРГ не е поставено сред антикомунистическите, въпреки че се споменава, че по насока е антикомунистическо, но в изданията му липсват груби антибългарски нападки.


Към "меките мерки" спрямо емиграцията трябва да се причислят и контактите чрез Българската православна църква. Дори и структурно, от княз Борис І насам по линия на цезаропапизма църквата е подчинена на държавата. Опитът за влияние над емиграцията от страна на изпратените оттук свещеници и чрез контактите с емигрантските ни черкви (особено в Америка и в Австралия) много точно в книгата на Момчил Методиев е онасловен: "Неефикасна, деструктивна и късогледа политика."


Така приближаваме до последното размразяване, дадено с решението на Политбюро от 1978 г. за тържествено ознаменуване на 1300-годишнината на българската държава. Предвидено е да бъде установена връзка с български интелектуалци емигранти.


Тогава се стопля и отношението към Петър Увалиев

кооптират д-р Симеон Симов и други.
На 29 май 1981 г. излиза решение на Секретариата на ЦК на БКП "За работа с българската емиграция в чужбина". Учредява се Държавната комисия за работата с българската колония в несоциалистическите страни, правят се промени в името и усъвършенстване на структурата на Славянския комитет, препоръчва се  МВнР "да вземе допълнителни мерки за подготовка на висококвалифицирани кадри за работа с българската емиграция в несоциалистическите страни и за подобряване дейността на всички органи от своята система, които работят в тази област".


Излиза, че 37 години след победата им започва подготовка на висококвалифицирани кадри. Ясни са целите и задачите на Държавната комисия. Но защо все пак имам плахо възражение, не можейки да си обясня защо в нея наред с културните институции участва и представител на Министерството на отбраната! Може би затова тази политика трае толкова кратко.


Икономическият крах на държавата, авантюрата "възродителен процес" променят постепенно и лексиката на цивилните институции. В плана на Комитета за българите в чужбина за 1984 г. се срещат фрази като "ядрена заплаха за световния мир", "засилване на вражеската пропаганда както с национален, така и със социалистически прицел" и други, позабравени през предходните кратки години.


За лексиката на органите не говорим, тя е непроменима. Но в през втората половина на 80-те години Държавна сигурност освен репресиите вътре и извън границите има и друга задача – изнасяне на капиталите и подготовка за посрещането на контролираната от партията пазарна икономика.


Успешна ли беше политиката на държавата срещу българската емиграция? Ако използваме фразата на социолозите – по-скоро да. Поне в психологичен план. Параноята, която тресе българските изгнаници, виждащи агенти дори в декоративните рибки в аквариума, парализира дейността им. Въпреки че параноя не е най-точната дума. Според мен


държавата успя и в изкривяване на представата на хората в България към т.нар. вражеска емиграция


За това до каква степен пропагандата влиза под черепа дори на мислещи хора говори следният случай:


В първите месеци на 1989 г. се забелязват първите симптоми на разделение в Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Различия в тактиката – масовизиране или оставане в тесен кръг, нещо като дискусионен, елитарен кръг; или в отношението към Независимото дружество за защита правата на човека, които Николай Василев нарича "фашистка организация"... Затова в средата на март 1989 не е разпространена декларация в защита на дружеството – против са Николай Василев и Невена Стефанова...


По същите съображения мнозинството от ръководството на клуба отхвърлят предложението за съвместни действия, направени от чужбина от Едуард Генов, Петър Бояджиев и други емигранти, свързани със задгранични политически организации.*Авторът е историк, заместник-председател на Държавна агенция "Архиви. Заглавието е на редакцията.

Ключови думи към статията:

Коментари (152)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Всички коментарии са излишни.
  Трябва подобни текстове да се изучават в училищата.
  За да знаят подрастващите през какво сме минали на тяхната възраст.
  И да станат малко по-критични към всички хамелеони, които по един или друг начин се мъчат да скрият червената си козина.
  Като например "управляващите" ни в момента.

 2. 2 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1487 Неутрално

  В България, първият закон с който трябваше да се почне е ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ. Който да забрани на всички комунистически и милиционерски кадри да заемат каквито и да било постове на бюджетна издръжка. Причините... вижте по-горе...

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 3. 3 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  А след комунистте, същото отношение към емиграцията имаше и първоначалното СДС

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 4. 4 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Разстроено

  Нека не забравяме,че нещата не са се променили кой знае колко в сравнение с 1989 година.За съжаление за нашите деца и внуци,това просто не е възможно да се е случило.А как да го научат,след като дори и ние,нашето поколение не е прочело докрай книгата на българския преход.нещата само се маркират,няма анализи,няма дори не само исторически,а и психологически дисекции?Както е написал Левски - НАРОДЕ?????

  Tony
 5. 5 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  10.11.11

  Българският комунизъм
  не доведе катаклизъм!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 6. 6 Профил на trulr
  trulr
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Децата трябва да учат в училище за престъпната шайка дегенерати, поставена на власт от окупационната Червена Армия, която ни управлява половин век и ни превърна в държава от 3-тия свят.

 7. 7 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 876 Неутрално

  [quote#1:"ppopov_67"]И да станат малко по-критични към всички хамелеони, които по един или друг начин се мъчат да скрият червената си козина. [/quote]
  Я не се излагай, бе! Кой си крие козината?! Те я демонстрират, защото червеният и цвят им носи само дивиденти!

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
 8. 8 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 946 Неутрално

  До коментар [#1] от "ppopov_67":

  ти твоята червена козинка не я криеш

 9. 9 Профил на spoko
  spoko
  Рейтинг: 605 Весело

  А бе то сега няма да се допуснат грешките и от 10.11.89г!

 10. 10 Профил на onufrij
  onufrij
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Виж ти каква странична тема си е избрала конференцията(българският комунизъм, две десетилетия по-късно).
  1. Логично е темата да е за след 10. 11. 89.
  2. Логично е да е за случващото се тук.

  А те ми разискват нещо като ролята на Пипмпирев в Антарктида и влиянието и върху Луната.

 11. 11 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1366 Гневно

  Каква гадост са това комунистите...нямам нерви да прочета цялата статия...

  الرجل الكبير
 12. 12 Профил на edk
  edk
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Много ми интересно другарите от БСП как ще коментират статията.

 13. 13 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#2] от "gbdesign":
  [quote#2:"gbdesign"]първият закон с който трябваше да се почне е ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ[/quote]


  Точно!
  Това щеше да "взриви моста"-София(Луканов)-Виена(О.Дойнов) и щяха поне половината парички на хората да останат тук!


 14. 14 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Призовавам малкото стойностни люде ненапуснали страната да го сторят незабавно. Живее се един живот. Не го жертвайте на комунистическата сган.

 15. 15 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5851 Неутрално

  [quote#12:"edk"]Много ми интересно другарите от БСП как ще коментират статията. [/quote]
  Как? Ами по стар навик - с "остри агентурно-оперативни мероприятия"...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 16. 16 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Разстроено

  "Списъци на потенциални емигранти"!

  "стремеж да забогатее". Това умозаключение се прави от факта, че извън работата си в черквата свещеникът отива да работи "в една градинка".

  "Групата за борба срещу буржоазната идеология и ревизионизма"

  Все си мислех, че комунистите са изроди, но каквото и да са направили добро някога... на фона на цялата им човеконенавистна политика то просто бледнее.
  Не просто изроди, а умопомрачителни такива...

  Жената е покана за щастие
 17. 17 Профил на ages
  ages
  Рейтинг: 812 Неутрално

  До коментар [#12] от "edk":

  Те ще поемат вината с мезетата. Наглеци.

  Защо ако не да?!
 18. 18 Профил на kollin
  kollin
  Рейтинг: 497 Весело

  Не виждам какво би спрчло човек да стане родолюбец ?

  How to tell Heretics from Catholics?Papal legate Arnaud Amalric:Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.(Kill them all, the Lord will recognise His own.)
 19. 19 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Една малка корекция: тези незаконно напусналите и незавърналите се в разрешения срок се наричаха "изменници на родината (ИР)" а не предатели. ИР се ставаше автоматично в момента на нелегалното преминаване на българската граница. Или на друга граница, като влизаш в държава за която нямаш разрешение от "другарите" да посещаваш. Или ако пресрочиш съществено периода за пребиваване "на запад" без изрично позволение...или удължение на "изходната виза"...нещо от сорта.
  В задочен съдебен процес можеш да бъдеш и обвинен в "предателство", и/или куп други по дребни алинеи. Присъдата не винаги беше смъртна. А и не всеки завърнал се я отлежаваше, ако се беше разкаял публично и още не знам какви си там условия.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 20. 20 Профил на kitaec__
  kitaec__
  Рейтинг: 605 Неутрално

  За жалост,ДС продължава да контролира политиката в Бг.За никого не е тайна,че Борисов и Цветанов,също са доносници на ДС,иначе нямаше как да са на тези постове.

 21. 21 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Совецка колония управлявана от изменници на Родината търсещи в чужбина "изменници" на Родината.
  Съд за държавна измяна и геноцид над сънародници и доживотен затвор с отнемане на граждански права. Може и изселване по желание в РФ, там ще ги носят на ръце на неизвестно място с лицето на долу ...

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 22. 22 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Гневно

  И само като си помисля, че тези "народолюбци" харчат с пот изкараните пари на българите в направление: "извършва остри агентурно-оперативни мероприятия" и то срещу собствената си кръв ми става още по противно. Тези 45 години са възможно най-извратения период от историята ни като цяло и всеки един червенотиквеник не просто трябва да се срамува от връзки със структурите на бившия режим. Всъщност каква е разликата между борците срещу фашизма и за комунизма... Никаква... нула... просто жалки подобия на някаква същност...

  Жената е покана за щастие
 23. 23 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Прочетеното показва още веднъж, че на Компартията трябваше да се отрежат крилцата още в началото на демократичните промени. Имам напредвид не физическо унищожение и гонения както са правили комунягите 45 години. Трябваше нещо простичко -ЛУСТРАЦИЯ! Да бъдат така добри да си работят професиите ако ги имат, НО АУТ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ! Може би нещата щяха да са други.

 24. 24 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 747 Гневно

  [quote#14:"lordcris"]Призовава малкото стойностни люде ненапуснали страната да го сторят незабавно.[/quote]
  Кретен. Това е най-лошото решение, задръж го за децаята си!

 25. 25 Профил на gaudien
  gaudien
  Рейтинг: 552 Неутрално

  До коментар [#1] от "ppopov_67":

  Това е непростима грешка на всички управляващи след т.нар. "промяна" на днешната дата преди 22 години! Тази зловеща и мракобесна политика на комуноидите към собствения им народ трябва да бъде прозрачна и ясна още от училищния курс по история на България. Тази нагла сбирщина и до днес дори намек на за гузна съвест не е изпитала заради опропастените съдби на голяма част от цвета на българската нация

 26. 26 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  [quote#23:"drago62"]Трябваше нещо простичко -ЛУСТРАЦИЯ! Да бъдат така добри да си работят професиите ако ги имат, НО АУТ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ![/quote]
  Нали имаше такъв закон - известния закон на никому неизвестния Панев. Лустрираха преподавателите във ВУЗ. Най беззащитните. Да бяха лустрирали Димитър Иванов или Андрей Луканов, ама чак толкова "простички" не са "демократите", знаят къде са парите.

 27. 27 Профил на Добрия войник Швейк
  Добрия войник Швейк
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  До коментар [#5] от "berbenkov":

  Ти си мазен комуняга,
  ума ти май започва да ти бяга,
  време ти е да се спреш с лъжите,
  и по миналото веч да не тъжите.

  Fast überall wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn. ~Friedrich Nietzsche
 28. 28 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Да започнем симулацията. Ето, вие сте 24-26 годишен студент, който не е родом от София и ви предстои дипломиране. Какво ви очаква от тук нататък..."

  За незапознатите (и за тия лицемерни комунисти, които се опитват да хвалят нещата тогава) подробно описание на живота по времето на социализма тук: http://komitata.blogspot.com/2009/11/blog-post_13.html

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 29. 29 Профил на 111
  111
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Така така сега да си доидем на думата :::::Една от областите, в която бяха изправени октомврийските грешки, беше отношението към емиграцията. На първо място – недопускане на напускане, какво да кажем за осигуряване на кораб, с който интелигенцията да се самоизнесе зад граница ::: --------
  БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ НЕ НАПУСНА - ТЕ Я ИЗБИХА А ДРУГИТЕ ГИ ПРАТИХА ПО-ЛАГЕРИ - ЗАТОВА НЯМА ИЗБЯГАИ НА ЗАПАД ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ----------- ОТ КОМУНИС И ДОРО ОТ УМРЕЛ ПИСМО! И ОЩЕ ИМАТ ОЧИ ДА ЛЪЖАТ.

 30. 30 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Горяни" -
  филм за първата съпротива срещу комунизма, на Атанас Киряков.

  Ще бъда много благодарен на този който ми каже къде и как мога да го гледам!
  Или да го купя на DVD, поръчам по интернет, или по друг начин!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 31. 31 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Любопитно

  До коментар [#26] от "Каишков":

  Луканов го лустрираха безвъзвратно... ама де да ги бяха лустросали и другите така.

  Жената е покана за щастие
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 33. 33 Профил на Øϰϰå Çҩßё
  Øϰϰå Çҩßё
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Много хубава статия!!! Това трябва да залегне в учебника по история за 11 кл. задължително!!!

  много ме впечатли това >> герой е Лев Главинчев, като във втория случай успява да докара от Будапеща и Виена около 600 българи..

  сега почти милион са по света и на никой не му пука. не казвам, че трябва да ги връщат обратно насила, но не е зле да се създадат условия за да стане привлекателно в БГ, а не това което се прави в момента - т.е. точно обратното..

  иронията е моята първа, втора и трета природа, аронията няма нищо общо
 34. 34 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  До коментар [#31] от "bgpainter":
  [quote#31:"bgpainter"]Луканов го лустрираха безвъзвратно... ама де да ги бяха лустросали и другите така. [/quote]
  Тогава, през 1989-та, 90-та бяхме "лустрирали" публично само десетина отявлени комунисти другите щяха да избягат от България с парите си и сега можеше вече да не помним въобще за "прехода".

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 35. 35 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#34] от "Росен":

  Основна грешка. Десет окачени по клоните както в Унгария през 1956 г. и сега щеше да е друго. Нямаше да се изнесат навън само децата им, а и самите те.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 36. 36 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Любопитно

  До коментар [#34] от "Росен":

  Да бяхте бе Руслане, да бяхте.
  Ако беше толкова лесно света щеше да е съвсем друг, но уви.

  Аз имам особена непоносимост към червените идеологии и имай предвид, че никой в семейството ми не е тормозен от тях, нито е имал общо с тях. Просто не мога да ги дишам и сегашните млади червени мекерета. Айде бизнеса хубаво - обвързан е партийно, но като знам какви паразити се прикрепят към техните редици само и само да намажат някоя троха от баницата и ми идва да ги заплюя. Имам чувството, че млад социалист е равнозначно на краен интелектуален запек... че сам не може да си направи живота хубав.

  Жената е покана за щастие
 37. 37 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  До коментар [#36] от "bgpainter":
  [quote#36:"bgpainter"]Да бяхте бе Руслане, да бяхте.
  Ако беше толкова лесно[/quote]
  Лесно би било, но ни внушиха, че "времето е наше" вече, а не на червени дебили. Метнаха ни със свобода на словото.
  [quote#36:"bgpainter"]Имам чувството, че млад социалист е равнозначно на краен интелектуален запек... че сам не може да си направи живота хубав.[/quote]
  Алеко. Нищо не се е променило оттогава.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 38. 38 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 660 Весело

  [quote#24:"4i4oti"]

  Призовава малкото стойностни люде ненапуснали страната да го сторят незабавно.- цитат на коментар #14 от “lordcris”

  Кретен. Това е най-лошото решение, задръж го за децаята си! [/quote]
  Напротив. Съдейки по Вашата лингвистична култура, по първосигналният Ви начин на реагиране спрямо различно и очевидно непонятно за Вас мнение, съветът на цитираният от Вас е повече от основателен.
  пс.Чичоти, кога извади рЕпата, кога прописа?

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#35] от "Dehumanizer":

  Дааа... Така е...
  Жалко, че не го направихме...
  Ние сме си виновни!
  Не международното положение!
  Късно е да търсим оправдания!
  Каквото е станало, не можем да го върнем!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 41. 41 Профил на Alexbg
  Alexbg
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До каквото и да се докоснат или докопат комунягите все се е проваляло!Емиграцията беше "трън" в очите на комунягите защото те бяха хора даващи различна от тяхната пропаганда информация.Също така ,това бяха бяха хора вън от червения контрол и това вбесяваше "другарите".

 42. 42 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 585 Неутрално

  [quote#2:"gbdesign"]първият закон с който трябваше да се почне е ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ. Който да забрани на всички комунистически и милиционерски кадри да заемат каквито и да било постове на бюджетна издръжка.[/quote]

  Интересно, как комунистите и милиционерските кадри биха гласували закон против себе си?!! Нещо не си допрочел:

  "...през втората половина на 80-те години Държавна сигурност освен репресиите вътре и извън границите има и друга задача – изнасяне на капиталите и подготовка за посрещането на контролираната от партията пазарна икономика."

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 43. 43 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 442 Разстроено

  До коментар [#28] от "Dehumanizer":

  Ето нещо, което за съжаление изглежда твърде познато... и след 22 години не мога да забравя, какво беше тогава и изтръпвам, глеидайки тези снимки... защото това беше и нашият живот тогава...
  Ετο πο τοва копнеят и нашите комунисти:

  http://www.welt.de/politik/ausland/article13707451/Prunk-Kitsch-und-Elend-im-Herbst-von-Nordkorea.html

 44. 44 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 585 Неутрално

  [quote#32:"la-romantica"]Българи или свободни? – с тази статия гръцкият всекидневник \\\’Симера\\\’ стартира дебата в гръцкото общество по повод евентуалното провеждане на референдум[/quote]

  Чакай сега да го сметна. Навремето предците ни са викали "Свобода или смърт!". Резултатът след 133 години "чиста и свята република" днес е: "Българи или свободни".

  По моята сметка излиза "българи = умрели".

  Брех, да му се не види! ((

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 45. 45 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 768 Гневно

  До коментар [#6] от "trulr":

  Така е, но вместо това гледат и си играят всеки ден около паметника на армията "освободителка".

  Отвратително е продължаващото бездействие на общината и държавата по отношение на този гнусен паметник на съветската армия, който продължава да стърчи над всичко в центъра на София. Докога?!

 46. 46 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 585 Неутрално

  [quote#36:"bgpainter"]краен интелектуален запек... че сам не може да си направи живота хубав.[/quote]

  Еее, како, айде по-снизходително го давай де!

  Ти не разбираш силата на онези първи 1Х години, съдържанието на учебниците, училищното битие. Ние сме си повредени в съзнанието и това трудно се лекува. Да знаеш колко пъти се замислям какъв бизнес да захвана като се завърна в България! И всеки път стигам до извода, че аз това - бизнеса - го не мога, и надали тепърва ще го науча. Учих толкова много нови неща през тези 20-на години, нямам нерви за повече.

  Така че упрекът ти засяга не само младите социалисти. Мнозина си направихме живота хубав извън България. Но България има нужда от много нови работодатели, безработицата е 12%. А бизнесът освен друго включва и "управление на риска". Ти примерно как оценяваш рисковете за един прохождащ бизнес в България?

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 47. 47 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 585 Весело

  [quote#43:"monacensis"]Ετο πο τοва копнеят и нашите комунисти:[/quote]

  Опа, издаде се че си в Гърция. Прописа на физика ))

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 48. 48 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#22] от "bgpainter":

  Айде да не правим такива гигантски скокове и днес да сме антикомунисти на думи(пък и по принцип), а да се прехласваме по тошо селянина дето искаше да ни прави 16-та република. Може ли? Може ли да съдим както комунистите така и другите по делата им? Много ме дразни двуличието, характерно м/у другото за номенклатурата.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 49. 49 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Весело

  До коментар [#48] от "zrenaxby":

  Каква ме нарече...??? Ти... чете ли всички коментари, че правиш подобни изводи?

  Жената е покана за щастие
 50. 50 Профил на monacensis
  monacensis
  Рейтинг: 442 Весело

  До коментар [#47] от "прелетна птица": 51. 51 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Любопитно

  До коментар [#46] от "прелетна птица":

  Не крайна и не необективна... но някои хора нямат трудови навици. Винаги поднасям почитанията си към усилията на всеки който иска да постигне нещо... с труд и постоянство... какиното

  А успешния бизнес се случва не само заради парите, и от любов. Всъщност те са без значение когато ги имаш.

  Жената е покана за щастие
 52. 52 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#49] от "bgpainter":

  Нарекох те следовничка на "Мита за двете Българии". Лично теб не съм те чул да се прехласваш по селския, но съм те чул да се прехласваш по някой който се прехласва по съответния. А иначе говорих за теб като за част от група, затова употребих мн. число.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 53. 53 Профил на Raging
  Raging
  Рейтинг: 560 Неутрално

  И авторът как се надява да привлече вниманието на младите? Аз го издържах, но сега, 1 мин. по-късно, вече не го помня. Предполагам, че е накарал хората, които са го изживели да си кажат "Ех, да, тъй си беше @?#$№ !", но надали някой млад човек би изчел един такъв скучен преразказ.

 54. 54 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Любопитно

  До коментар [#52] от "zrenaxby":

  В дълбока заблуда си. Аз съм на 31 и познавам само една България, а комунистите крайно не ги понасям и то по много причини.

  Жената е покана за щастие
 55. 55 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 551 Неутрално

  И нима ще ми забраниш да преписвам знакови реплики на лидера на тази група на нейните членове?

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 56. 56 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#30] от "drakar65":

  Търси го тук в предаването Вън от рая .

  http://kanal3.bg/?v=4912

  А тва е откъс от филма

  http://vbox7.com/play:1afc74e1ec

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 57. 57 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1402 Весело

  До коментар [#55] от "zrenaxby":

  Избирай... всеки си носи сам избора.
  Но може да ми разкажеш. Обичам да ми разказват

  Жената е покана за щастие
 58. 58 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Какво трябваше да се направи преди 22 години и по време на 22 те години, сега знаем всички.
  Въпросът е какво трябва да направим СЕГА, за да не пишем същите неща и след 22 години.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 59. 59 Профил на aussie
  aussie
  Рейтинг: 603 Весело

  Статията е много добра. Трябва да се изучава в училище като историята на БСП - партията на народа

 60. 60 Профил на e_mc2
  e_mc2
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#58] от "led_zep.23":

  Например да започнем да плюем по-малко по всичко българско защото това обезверява хората, а за да направиш нещо добро все пак трябва да вярваш в бъдещето. Да си пропомним само Априлското въстание: какъв малък % от българите успяха, въпреки нежеланието на голямата маса, да тласнат цялата страна напред.

 61. 61 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#56] от "ARRI":

  Знам. Гледал съм тези неща точно там.

  Искам да видя целия филм.
  Рових се из целия интернет и не намерих целия филм.

  Ако се предлага някъде и някой знае, да каже. Прожекция, DVD, дори torrent...

  Искам да го видя!
  Това е една неизвестна част от историята ни!
  И това движение продължава до средата на 50-те години!
  Почти десетилетие след преврата на 09.09.1944г.!

  Трябва да се знаят имената на тези хора въстанали срещу съветския комунизъм в България!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 62. 62 Профил на Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Рейтинг: 1366 Разстроено

  [quote#60:"e_mc2"]Да си пропомним само Априлското въстание: какъв малък % от българите успяха, въпреки нежеланието на голямата маса, да тласнат цялата страна напред. [/quote]

  Ми незнам, ама Априлското възстание е било неуспешно, независимо от патриотарските еквилибристики в учебниците по история...

  "И ний сме европейци, ама не чак дотам..."
 63. 63 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  за първи път чувам за Съветски комунизъм в България.
  А преврата на Желю да не би да е без емиграция.

 64. 64 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Аз лично се срамувам от този преврат.Вдигнаха се милиони
  и нищо революционно не стана поне песни да бяха съчинили
  тихо като обрулени круши се разотидоха по домовете.

 65. 65 Профил на e_mc2
  e_mc2
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#62:"Майстор Балкански (00:00–24:00)"]Ми незнам, ама Априлското възстание е било неуспешно,[/quote]
  Точно за това сега БГ е независима държава, заради "неуспешното" Априлско въстание.

 66. 66 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 605 Неутрално

  ТЕЖКО, тежко БЕШЕ да си способен човек и НАРОДЕН ВРАГ.
  Лишен си от всички превилигии които БОРЦИТЕ СРЕЩУ ФАШИЗМА имаха.
  Тежко ТЕЖКО беше и в имиграция. Тодор Живков е плащал 10,000,000 десет милиона долара емигрантите да ги мъчат.
  Комунистическата власт беше, ПО-ДИСПОТИЧНА ОТ МОНАРХИЯТА, ПО-ОТБЛЪСКВАЩА ОТ АУТОКРАЦИЯТА и ПО-ОПАСНА ОТ БЮРОКРАЦИЯТА. Тя наричаше НАРОДЕН ВРАГ, ВСЕКИ КОЙТО СЕ ИНТЕРИСУВА от НЕЙНИТЕ МЕТОДИ НА ДЕЙСТВИЯ и ХВЪРЛЯ СВЕТЛИНА ВЪРХУ НЕЙНИТЕ КРИМЕНАЛНОСТИ. Анатема!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 67. 67 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  До коментар [#66] от "Polusa":много си млад и зелен Без диктатура никоя власт не си дава средствата за производство.Ти сега що не си фабрикант с много машини,а?

 68. 68 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Раздадоха ви по една Бонова книжка и търгувате ли търгувате с нея на Фондовата борса,хи хи хи.

 69. 69 Профил на Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#65] от "e_mc2":
  [quote#65:"e_mc2"]Точно за това сега БГ е независима държава, заради "неуспешното" Априлско въстание. [/quote]

  Хахаха, е с това "независима" направо "изтрепа рибата". Абе ти чуваш ли се кво говориш - кога БГ е била "независима държава", освен в патриотарските фантазми на псевдородолюбците?

  "И ний сме европейци, ама не чак дотам..."
 70. 70 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Ако не беше преврата на Желю чак сега нещата щяха да са
  по нормалния начин.Ама като бързате така е.Никой не остана в БГ колко милиона се изнесоха не искам даже да броя.Скоро ще хващате метлите и улиците ви няма кой да мете.

 71. 71 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  А защо Дянков ги нарича "феодални старци" виждате даже и Големият брат ви е оценил подобаващо

 72. 72 Профил на e_mc2
  e_mc2
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#69:"Майстор Балкански (00:00–24:00)"]Хахаха, е с това "независима" направо "изтрепа рибата". Абе ти чуваш ли се кво говориш - кога БГ е била "независима държава", освен в патриотарските фантазми на псевдородолюбците?[/quote]
  Както виждам Бай Ганю е жив и е със самочувствие.

 73. 73 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Гневно

  До коментар [#63] от "xalikarans":
  [quote#63:"xalikarans"]за първи път чувам за Съветски комунизъм в България. [/quote]

  А какъв е бил?
  Народно-републикански? Сталински?
  Членът, първи на кой е бил?

  Например, Лев Главинчев !
  "Като комендант на Народната милиция след 9 септември 1944 г. лично ликвидира офицери, интелектуалци и общественици. Сочен е за масов убиец."

  Поправка от мен- сериен убиец!
  "Пропагандира идеите на македонизма и на Балканската федерация, Той е и човекът, който ръководи изравянето на костите на цар Борис III от Рилския манастир. Твърди се, че лично е убил членовете на регентския съвет принц Кирил Преславски, професор Богдан Филов и генерал Никола Михов, Главинчев издава нареждане и за убийство на Димитър Талев."

  Димитър Талев!!!???
  Сещате ли се за кого става въпрос?

  "Той попада за втори път в затвора и е осъден през 1951 г. на 5 години лишаване от свобода за вземане на подкуп и нелегално прехвърляне през границата на врагове на народа, които обирал на границата и след това уреждал убиването им."
  Изпращат го в лагера Белене като "културпросветник".
  Главинчев е реабилитиран от Тодор Живков след Априлския пленум през 1956 година."

  Те това е била "народната власт"!
  Терористи, крадци, мошеници и убийци!

  Поне пред Бог се смирете!
  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 74. 74 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Това да изгониш Народа си е равнозначно на същото дето сте го описали.А къде ви са сега интелектуалците?

 75. 75 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  До коментар [#73] от "drakar65":Най важното къде ви са децата? Не искат и да знаят за вас затова бълвате злоба.След някоя и друга годинка и цар Стоичков ще ви разказва играта.

 76. 76 Профил на Mickey
  Mickey
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Въпрос който изисква старателно проучване е и годините точно преди КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА реформа в БКП (10:Ноемри:1989г)
  Как точно се каляваше стоманата тогава. Много хора ще се сетят как софийски журналисти шетаха по села и паланки в читалищата им, да проповядват КАПИТАЛИЗЪМ и да ибяснява че соцализЪма се е оказал НЕДОНОСЧЕ(цитирайки тато си), пред облещените погледи на хората, които се чудеха на "смелоста" им (а милицията не само не ги закачаше, но и бранеше от неосведомените за мероприятието на Партията, озверели местни комунистически дерибеи). В последствие тези журналисти ДО ЕДИН се оказаха от ДС!
  ДА ТОВА СЕ СЛУЧВАШЕ ПРЕДИ 1989г! А емиграцията в Австрия(например) беше поставена под пълна опека на Партията с внедрени "емигранти"! Така бе и в Чикаго(спомнете си посещението там на Боце наскоро). В близките спомени се сетете КОГО Партията назначи за министър на българите в чужбина!?
  Автора на тази статия ДА НЕ МЪЛЧИ и да пуска подбрани истини А ДА КАЖЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА, наподобяващо на стар манипулаторски номер на ДС(иначе ще замирише на един ОТ ТЯХ)

  Изгони КомуноЧенгесарския ГЕРБ - спаси България !!! (Ама, не ни натрисай другарите им от БСП пак ! )
 77. 77 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 898 Неутрално

  Всъщност точно това са правели "прехвалените" български разузнавачи в чужбина - да рушат задграничните български организации, да ги връщат от чужбина, или да ги ликвидирват физически.
  Да си припомним романа на Богомил Райнов "Тайфуни с нежни имена" и "великия" агент Емил Боев. Всъщност тази роля ея изигра и Сергей на Стефан Данаилов от "На всеки километър".
  А всъщност с какво се занимаваше министъра без портфейл Божидар Димитров и неговите хора? С българите в чужбина. Да ги следят да не би случайно да направят партия!

 78. 78 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#75] от "xalikarans":

  Още ли продължавате да слизате от Балкана, от обраните мандри? АБПФК ?
  До кога ще слизат тези партизани? 2011г. сме!

  Айде спрете се, демографска криза е!
  Оредяват редиците....
  Тези които са си дали живота за идеалите, отдавна не са между живите.

  Само да спомена Иван Тодоров-Горуня...
  Пример за... Познайте...

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 79. 79 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  За статията не искам да говоря.Бях писала че народа няма какво толкова да се страхува от нашите комунисти,останали са съвсем малко от тея непоклатимите понеже имат дълг към родителите си и най вече към бащите.А тея като автора ей сега да му се даде Библия веднага ще се закълне ,че всъщност никога не е бил Комунист а марксист,но учениетое вече доста остаряло.

 80. 80 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  До коментар [#78] от "drakar65":Вие какво,ще ме агитирате ли или ме обучавате?Лека вечер и да уважите съпругата си.

 81. 81 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Мудно ходи нашто време;
  мина вече наший ред...
  Зрей отсега младо племе,
  със надежди за напред.
  ......................................
  Уморените заспаха,
  живите – те нека бдят."

  П. Р. СЛАВЕЙКОВ
  "Мудно ходи нашто време"
  (Поместено във вестник
  „Гайда“, III, бр. 1, 1866 г.
  под заглавие „Живите да работят“)

  Всеки да си прави изводите.....

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 83. 83 Профил на ivils
  ivils
  Рейтинг: 225 Неутрално

  alea iacta est - жребия е хвърлен

 84. 84 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  И продължението =>
  да се пише в учебниците:

  "Мутро-комунистите мимикрираха
  в Мутро-социалисти
  и с откраднатите пари станаха
  Мутро-бизнесмени
  и организираха Престъпността в България"

  ЩЕ СИ НАЛАПАТЕ МЕЗЕТО - БОКОВ СИ ГО ПОЕ ВЕЧЕ.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 85. 85 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  ТАКА организираната Мафия
  си има няколко крила:

  - политическо-идеологическа шапка - > Мутрата Първанов
  - финансово-икономическа шапка -> Орчаров & "Фронтиер" (чистите пари), мутренските групировки & Мутрата Димитър Иванов (мръсните пари), Мултигруп (сивите пари).
  - шантаж, рекет, медии и Флашки - Цвятко Цветков (поел вече Мезето).
  - ляво-ориентирано серГейско крило - СерГей-ят, Вигенин, Папаризов.

  - ИМА ОЩЕ МЕЗЕ ЗА ПОЕМАНЕ - БОКОВ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ САМ.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 86. 86 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Статията не е особено грамотно написана. Автора изглежда си мисли, че когато тези неща са се случвали при нас, в останалия свят е гряло слънце и са пеели птички. Студената война и съпътстващата я опасност от унищожение на цивилизацията са водели до високи нива на тревожност не само в комунистическия блок, но и в западните държави. Бурното развитие на ядрените технологии неизбежно довежда до много силно активизиране на агентурните апарати и значителното увеличаване на потоците от разузнавачи и диверсанти във всички посоки. А сегашните "интелигентни" журналисти масово си мислят, че оръжията за масово поразяване са изобретение на Саддам Хюсеин а по времето на Студената война още не са съществували и не са определяли политики на държави и блокове.

 87. 87 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  До коментар [#27] от "Добрия войник Швейк":

  Драги, за 22 години
  нищо не се е променило.
  Пак ни управлява
  комунистическо котило!!

  www.berbenkov.hit.bg
 88. 88 Профил на chiko
  chiko
  Рейтинг: 388 Неутрално
 89. 89 Профил на kakawida
  kakawida
  Рейтинг: 714 Неутрално

  "Излиза, че 37 години след победата им започва подготовка на висококвалифицирани кадри." - ето тези "кадри" ни тровиха през последните 22 години. И те са и тук, във форума, леят "ентеуект", правят внушения и лъжат, лъжат и пак лъжат.
  "Но в през втората половина на 80-те години Държавна сигурност освен репресиите вътре и извън границите има и друга задача – изнасяне на капиталите и подготовка за посрещането на контролираната от партията пазарна икономика..." - ако някой пак не е разбрал и пак ще ми обяснява как Б.Б. е виновен за състоянието на държавата, ето му обяснението. И, другари, с внушения няма как да ни накарате да забравим Луканов, Виденов, Тройната ламя. Оляхте се да ни крадете и а сега се сърдите, че не ви щем... Ако бяхте крали по-малко (да речем до 30%) сега може би щяхте да сте все още на власт. Ама вие крадяхте по 125% и пак не ви стигаше. Убихте малкия и среден бизнес да за толерирате "вашите хора". Ама така се лишихте от гласовете ни. Нали сте "висококвалифицирани"?! Помислете малко.

  :)
 90. 90 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 818 Неутрално

  [quote#86:"Отнесен"]Автора изглежда си мисли, че когато тези неща са се случвали при нас, в останалия свят е гряло слънце и са пеели птички. Студената война и съпътстващата я опасност от унищожение на цивилизацията са водели до[/quote]
  -Вярно,хич не са пеели птички.Студената война води до разделение и противопоставяне не само на едната към другата страна.И причина и вина за нея няма само едната страна."Запада" наложи ембарго на "Изтока",там се развихряше "лов на вещици" и гонитба на интелектуалци инакомислещи демократи.НАТО-то бе образувано преди "Варшавския договор",а изразеното от СССР желание, да се включи в духа на сътрудничеството от ВСВ в НАТО,получи отказ.Агентурните мрежи си вършеха тяхната работа и в едната и в другата посоки.Истинският анализ на историческите процеси трябва да изхожда от фактите.Другото е едностранчиво и пропагандистко ровичкане в миналото,за да се направят внушения с адреси в настоящето,т.е. да се "промиват мозъците" с "вода от друг кладенец".
  В началото на “Студената война” – 1947 г. - Алън Фостър Дълес – първият шеф на ЦРУ - заявява:
  “Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството - тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика на елементарен потребител. Всичко това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ".
  ________________________________________
  През 1992 г. Държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър заяви пред техния конгрес: “Ние изразходвахме над 30 хиляди милиарда долара, за да победим в студената война срещу СССР и неговите сателити, за да предизвикаме материален и духовен срив”.

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 92 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Вчера по една от уж националните медии бе излъчен отвратителен филм за Т.Живков, в който един тъп, прост и ограничен селянин бе представян като политик с неподражаем нюх, а политиката на подлезурщина с цел едно парче хляб като върховна саможертва в името на един народ, този филм бе гавра с паметта на дестките хиляди загинали заради това, че са избрали свободата пред хляба!

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 93. 93 Профил на ioanii
  ioanii
  Рейтинг: 225 Неутрално

  В тази насока през 1986г. е взето решение за възстановяване на масонството в Б-я като възможност за влизане в определени среди в западна Европа. Също и за агентурна работа на ДС, която не е прекъсвала независимо под какава форма е.

 94. 94 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Като ви беше лошо, защо не станахне партизани?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 95. 95 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Само заглавието като види човек е ясно, че става дума за пропаганда! Никъде по света не е имало комунизъм! НРБ беше СОЦИАЛИСТИЧЕСКА страна. Социалистическа по самоопределение, по устройство и по Марксистко-Лениската теория. Наричането на социализма "комунизъм" вече издава ненаучно, недобросъвестно и зложелателно отношение към обекта за който се говори. След такова фундаментално изкривяване, при условие, че повечето от нас все още помним, че градихме развит социализъм, а не комунизъм, доверието към фактология която нем ожем да проверим спада до нула. Текстът очевидно е пропаганда, независимо колко верни неща има в него. В такива текстове освен изкривявания на факти има и откровени лъжи.
  Подобни текстове изкривяват действителността и като представят само ония неща от нея, които са изгодни на текущата власт, т.е. които са политкоректни. А факта че хората по соца живееха много по-добре не само не се споменава, а даже се отрича. Да, комунистите може да са били малко параноични в опазването на сигурността и родината. Особено от днешна гледна точка, когато предателството спрямо обществения интерс в полза на личния е морално оправдана етична норма, която парадоксално всички критикуват.
  Оня ден пак даваха за Берлинската стена. Еййййй голямото чудо! За всичките години на нейното съществуване на нея са загинали по-малко хора отколкото загиват за една година на стената между САЩ и Мексико. При това ония които са прескачали Берлинската стена, и въобще са бягали от соц блока са бягали за да стават богати, за повече пари. За да пият Кока Кола, а не Кооп-Кола. Ония които загиват на Мексиканско-американската стена "прескачат" за да оцеляват. Но великите демократи и защитници на човешки права, дето ще ни продънят главите за Берлинската стена кой знае защо мълчат за Мексиканско-американската? Няма нито един дето да каже "Господин Обама, съборете тази стена!" Само ние сме виновни, нали така? Те не са! Победителите никой не ги съди? Те ни посипват главите със сол и ние като "достойни хора" трябва също да си посипем главата със сол в разкаяние за извършването на неща, които западът както обикновено върши в много по-големи размери. Ако вие предпочитате да се самоунижавате, аз няма да го направя.
  Мпля цъкането на минуси да започне сега!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 96. 96 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#91] от "Augusto Pinochet":

  Съдейки по изказването ти и ника ти "второто качество" си ти. И на това отгоре си го знаеш, та затова избиваш комплекси определяйки другите като такива. Стандартна ситуация.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 97. 97 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 848 Весело

  [quote#92:"Stavrogin"]който един тъп, прост и ограничен селянин бе представян като политик с неподражаем нюх,[/quote] не си прав, от злоба не можеш да преценяваш точно, определено Тат беше политик, затова и многото срещи с високи европейски политици, които са дадени и в предаването за което споменаваш....
  Едва ли, японският императо Хирохито, Брежнев, Кол, дебеличкият баварец Щраус, Митеран, Горби и десетки други ще си губят времето с дребна България, ако бай Тошо не беше "политик с неподражаем нюх"......
  Тато имаше по 5-6 срещи с германските топ политици всяка година...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 98. 98 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 848 Весело

  [quote#91:"Augusto Pinochet"]тукашната измет и техните отрочета , които бих закарал на стадиона. [/quote] гледай тебе да не те закарат на Католическото гробище, както се случи еднаж....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 99. 99 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 848 Весело

  [quote#94:"др. Иванов"]Като ви беше лошо, защо не станахне партизани?[/quote]щото в гората влажно, гладно, разни вредители, къде по просто е да бистрим политика на ракийка в омирисаната на лук и вкиснало кухня привечер, след работа....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 100. 100 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#90] от "benkovski11":

  Бенковски, евала!
  Мога да подкрепя. Подслушвали са Айнщайн. И са му отваряли писмата. Правили са мръсно на Чаплин и накрая го изгониха. Той отказа да се върне в САЩ, когато се разкаяха. Разработвали са дори Оруел, който е бил социалист. И т.н. Аколко лъжи и пропганда са се изсипали срещу СССР! Западът винаги е лъжел много повече от комунистите и без минимални задръжки. За времето на съществуване на СССР Военните операции на САЩ в чужбина са около 10 пъти повече отколкото на СССР и доста покървави http://antipropaganda.comxa.com/Woenni.html , но пропагандата на нас е отредила да слушаме Прага и Варшава, където броя жертви е направо символичен. Запада е потънал в лъжи и изкривявания и се опасявам, че за това ще се заплати с много страдание и много кръв. Дано не съм прав.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK