ОССЕ: ЦИК е непрозрачна и неефективна в организирането на избори

ОССЕ: ЦИК е непрозрачна и неефективна в организирането на избори

© Анелия НиколоваЦентралната избирателна комисия (ЦИК) в България отговаря за организирането на всички видове избори в страната, но макар да има 5-годишен мандат, не разполага с постоянен състав и собствен бюджет, което ограничава способностите и ефективността й. Избирателните комисии на всички нива се назначават по предложения от партиите, но няма гаранция, че номинираните от опозицията получават ръководни постове в тези комисии, което води до притеснения за предполагаемата безпристрастност на тези органи. По принцип, заседанията на комисиите са закрити за обществеността, което намалява прозрачността в действията им.


Това са част от заключенията на мисията наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която бе в България за президентските и местни избори миналата есен.


В окончателния доклад на мисията се отбелязва, че като цяло вотът е преминал според международните и националните стандарти за демократично гласуване и основните права и свободи на гражданите. Все пак има още неща за подобряване, посочват авторите.


Наблюдателите допълват, че според закона местни и международни наблюдатели могат да присъстват в изборния ден на заседания на районните и общинските избирателни комисии, но нищо не се казва за възможността да се присъства на което и да е заседание на ЦИК или на тези на общинските избирателни комисии в периода преди изборите.
"Законът позволява обжалване на решенията на избирателните комисии само на една инстанция и относно регистрацията на партии или кандидати сроковете са много къси", се казва в документа и се посочва, че в някои случаи ЦИК не просто е заседавала при закрити врати, но и е нарушила тридневния срок за взимане на решение.


"Решенията по обжалване често са затруднени и от факта, че по закон трябва да се вземат с мнозинство от две трети, което понякога трудно се събира и води до отказ от взимане на решение. Съдът постанови съвсем малко преди първия тур, че ЦИК не може да прибягва до отказ от решение и може да взима решенията си с обикновено мнозинство. Това обаче създаде несигурност сред членовете, тъй като изглеждаше като противоречия с тълкуването от ЦИК на Избирателния кодекс и на установилата се практика."


ОССЕ: ЦИК е непрозрачна и неефективна в организирането на избори

© Георги Кожухаров


За купуването на гласове


По повод купуването на гласове наблюдателите отбелязват, че това престъпление е включено в Наказателния кодекс и законите за провеждане на избори. "Но в същото време продължават да са масови обвиненията в купуване на гласове. Главният прокурор открито заяви, че не разполага с адекватен правен механизъм да разследва и наказва тази практика."


"Повечето кандидати споделиха пред мисията на ОССЕ, че купуването на гласове е голям и масов проблем, но и не предоставиха конкретна информация или доказателства в защита на твърденията си. Някои опозиционни партии също така се оплакаха от натиск над техни местни кандидати и поддръжници. ОССЕ проследи два случая, свързани с кандидати, работещи в публичната администрация, и в двата случая информацията се оказа достоверна."


Над 50 000 души са били регистрирани като кандидати за местните избори, "но регистрирането на някои местни коалиции беше решено в последните дни преди първия тур и без надзор от правораздавателните органи", посочват още от ОССЕ.


Наблюдателите изтъкват и проблема с избирателните списъци. "Високият брой на регистрирани гласоподаватели спрямо населението, имащо право на глас в страната, създава тревога и предполага необходимост от подробен одит на избирателните списъци. Над 400 000 граждани, регистрирани с адрес в чужбина, бяха премахнати от тези списъци за местните избори в процес, страдащ от липса на прозрачност и без да се има предвид възможността за ефективно и навременно решаване на проблема."


Финансиране и агитация


"Ограничена е ефективността ва регулациите относно финансирането на предизборните кампании - най-вече от факта, че не всички кандидати предоставят оперативна информация за приходите и разходите на кампаниите си, а Сметната палата зае позиция, че не бива да се меси в избирателни процес като налага това правило да се спазва"


ОССЕ обръща внимание на друг факт - изискването агитацията да се води само на български език, което според доклада противоречи на стандартите на международната организация, "защото поставя в неизгодно положение гражданите, които се идентифицират като принадлежащи към определено малцинство". "За съжаление, някои кандидати използваха националистически и подстрекателски език срещу малцинствата, особено срещу ромите. Повод за притеснения са многобройните твърдения, че малцинствата - и особено ромското - са особено податливи на некоректно влияние, включително купуването на гласове и външен натиск."


ОССЕ: ЦИК е непрозрачна и неефективна в организирането на избори

© Георги Кожухаров


Бавно гласуване, проблемно отчитане


Относно бавното гласуване - друго явление, затормозило изборите, от ОССЕ отбелязват, че комисиите са провеждали гласуването професионално, но и че мнозина са се оплакали пред наблюдателите за дълги опашки и бавно обработване на документите в първия ден от гласуването, организационни пропуски, проблеми със "забранителни списъци", приръствието на многобройни представители от една и съща партия в някои секции, прозирната хартия на бюлетините и хора, на които в крайна сметка не е било разрешено да гласуват.


Приблизително същото е заключението за преброяването - "общо взето професионално, прозрачно и съгласно реда в повечето места, посетени от наблюдателите". "Но процедурите не винаги бяха спазвани, което се отрази на попълването на протоколите и преценката за валидността на бюлетините. (...) особено в София процесът на отчитане на протоколите бе бавен и дезорганизиран и имаше наличие на хора, включително депутати, които нямат право да са на тези места."


Препоръките


Препоръките, които се отправят в доклада на ОССЕ към властите, партиите и гражданското общество в България са многобройни и включват такива като постоянна действаща ЦИК, агитация на езика на малцинствата, повече прозрачност за финансирането и регулация за ролята на медиите.


- ЦИК да има независим бюджет и персонал, работещ непрекъснато през 5-годишния мандат, а не само по време на избори


- в законите да се запише, че опозиционните партии трябва да имат представители на високи позиции в комисиите, за да се избегнат съмнения за пристрастност


- заседанията на комисиите от всички нива да бъдат отворени за обществеността през целия изборен период, изрично да се запише допускането на заседанията на представители на участниците в изборите, вътрешни и международни наблюдатели и журналисти


- в закона да се запише, че когато комисията "откаже" да вземе решение, защото не събира мнозинство от две трети от членовете, това означава отхвърляне на проекта за решение; резултатът да се публикува и да подлежи на обжалване


- още веднъж се препоръчва подробна проверка на избирателните списъци и изясняване отговорностите на институциите, свързани с изготвянето им


- на представители на малцинствата да е позволено да водят кампания на майчиния си език, да се обмисли и разпространяването на информация за изборите на езици на малцинствата с цел по-добро разбиране на изборния процес от всички


- медийната регулация трябва да гарантира редакционна свобода за отразяване на кампанията, особено в обществените медии; тя трябва да включва задължение за честно, балансирано и безпристрастно отразяване в новините и публицистичните предавания във всички електронни медии, каквито са добрите международни практики; може да се обсъди приемането на ясни правила какво означава равнопоставено отразяване на кандидати и партии в новините, за да бъдат защитени журналистите от външен натиск


- да се обмисли удължаване на срока от 1 на 3 дни за обжалване на решения за отказ на регистрация на партии, коалиции, обществени кометите и кандидати; всички решения по обжалванията да са взети достатъчно време преди изборите; отписването от регистрация също да е направено достатъчно време преди гласуването и да има разумна възможност за обжалване в съда


- решенията на избирателните комисии по жалби и обжалване да са напълно прозрачни и отворени за заинтересуваните страни и обществеността; правилата за обжалване на тези решения да са ясно разписани; обжалването да гарантира съдебен контрол над решения, свързани с правото да за гласуване, за кандидатиране, за валидността на кандидатурите, регистрирането на избиратели, спазване на правилата за изборна кампания, достъп до медиите или финансиране на партиите


- да се изработи контролен механизъм за декларации на индивидуалните дарители в кампаниите; на Сметната палата може да се позволи да ревизира тези декларации и да си сравнява с данните на НАП, например.


- би трябвало български граждани с двойно гражданство също да могат да се кандидатират
- да се обмисли дали да не се позволи да гласуват на местни избори и постоянно пребиваващи граждани отстрани извън ЕС


- да се изяснят правата на отделни избиратели да подават жалби за изборни нарушения и правото им да обжалват изборните резултати


- да се обмисли дали на прокуратурата да не се позволи използване на специални разузнавателни средства за случаите за предполагаемо купуване на гласове


- ако се запазят "забранителните списъци", избирателите да бъдат своевременно информирани за тях и да имат възможност да обжалват включването си в тях


- да се обмисли дали на предизборните агитационни материали да не се отбелязва кой ги е произвел
- да се обмисли дали в закона да не се включи определение на това що е предизборна кампания, което би помогнало и на ЦИК ефективно да се справя със случаи на агитация преди официалното начало на предизборната кампания


- да се обмисли възстановяване на средства за агитация на независими кандидати, получили значителна подкрепа на изборите, което би окуражило появата на такива кандидати и би балансирало държавната система за финансиране, даваща в момента предимство на кандидатите на политическите партии


ОССЕ: ЦИК е непрозрачна и неефективна в организирането на избори

© Цветелина Белутова, Капитал


- да се изработи правна рамка за предоставяне на кандидатите безплатно време в обществените електронни медии


- да се обмисли подробна регулация в Закона за радио и телевизия относно отразяването на кампании в електронните медии; СЕМ може да получи задача за качествен и количествен мониторинг по време на кампания


- да се създаде публичен регистър за собствениците на електронни медии с цел разкриване на потенциални политически и бизнес интереси и концентрацията на собственост върху медии
- в законите изрично да се запише, че целият избирателен процес на всички нива подлежи на неограничен надзор от местни и международни наблюдатели


- правата на местните наблюдатели могат да бъдат допълнителни изяснени като изрично се потвърди правото им да подават жалби пред избирателните комисии


- протоколите на избирателните секции може да бъдат опростени и да включват формула за междинен контрол


- да се обмисли вписването в закона на възможност за повторно броене на бюлетините в избирателната секция или в районната избирателна комисия.

Ключови думи към статията:

Коментари (134)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hammer
  hammer
  Рейтинг: 488 Весело

  Поредният звучен шемар за боковата мутрокрация.Европа не спи.

  И левите,и десните фанатици са вредни.Но са безвредни в сравнение с гербаджиите.
 2. 2 Профил на Ало, Ваньо?
  Ало, Ваньо?
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Че е непрозрачна - да, ама за неефективна не сте познали. Щом ГРОБарите успяха да спечелят изборите, значи е била ефективна.

  Спечелилият поръчка за около 50 000 лв. за коментари във форумите е 25-годишният Антони Стоев, управител на дружеството "ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД.
 3. 3 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 594 Гневно

  Е, господа управляващи, сега какво ще кажете? Казаха ви го и от най-високо ниво!
  Опозицията ли е виновна пак или отново предишните управляващи?
  Изложихте по този начин демокрацията в България, ако не сте го почувствали!!

 4. 4 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  А, бе, ние си го знаем, но е добре някой отвън да го каже на висок глас.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 5. 5 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Мда, но не шамар трябва, а голяяма метла. Редувана с ритник за поддържане на правилната посока - затвор.

 6. 6 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 541 Весело

  ЦИК: ОССЕ е непрозрачна и неефективна в наблюдаването на избори

 7. 7 Профил на stop_idiot
  stop_idiot
  Рейтинг: 434 Любопитно

  След последните избори не познавам човек,с когото да съм говорил,да е казал,че е гласувал за ГЕРБ.Или ги е срам да си признаят ,или има някаква "мистерия" как спечелиха.Европейците май декодираха мистерията.

  ЛЪЖАТА,ДОРИ КОГАТО ПРЕТЕНДИРА ДА Е С БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ ,Е ПАГУБНА ЗА ОБЩЕСТВОТО.
 8. 8 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3384 Неутрално

  До коментар [#1] от "hammer":
  Не е чисто бокова. Организацията и, както и начинът и на работа (напълно изолирано скрито от обществото) са комунистическо изобретение. Не че и "Боко" не е такъв де!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 9. 9 Профил на Moonshine
  Moonshine
  Рейтинг: 714 Любопитно

  Значи освен да бранят свещеното право на циганите да грабят, плячкосват и убиват безнаказано, ОССЕ можело да свърши и някаква съществена работа.

 10. 10 Профил на Ron
  Ron
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Докато не се въведе - поне частично - гласуването по електронен път, този хаос в избирателната ни система ще се запази и доразвие в пълна анархия.
  Но знаете, че няма в момента политик сред 240-те в парламента, който да желае промяна, защото статуквото ще рухне в миг...

 11. 11 Профил на bilbotorbins
  bilbotorbins
  Рейтинг: 591 Неутрално

  Пак меко са ни го казали.

 12. 12 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3384 Неутрално

  [quote#7:"stop_idiot"]Европейците май декодираха мистерията. [/quote]
  Аз още се чудя как Фъндъкова успя да спечели в София. И то още на първия етап.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 13. 13 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Дрън-дрън ярина. Заглавието пак е манипулативно.

  Няма шики-мики.
 14. 14 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 458 Любопитно

  Ами сега.......!!!!

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 15. 15 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Недъзите на ЦИК не са от сега, отделно не са повлияли на изборите, за когото гласуваха хората, той спечели.

  Няма шики-мики.
 16. 16 Профил на forumer
  forumer
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#7] от "stop_idiot":

  Аз познавам за мое съжаление. Има такива и хич не са малко.
  ЦИК беше ефективна за тези, които са я назначили.
  Докладът на ОССЕ е като решението на КС за изборите за президент. Има много нарушения, но изборите са свободни и демократични. Многопластова е демокрацията, с много варианти за прилагане. Така изглежда след подобни доклади и решения

 17. 17 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 916 Весело

  "...особено в София процесът на отчитане на протоколите бе бавен и дезорганизиран и имаше наличие на хора, включително депутати, които нямат право да са на тези места.""

  -При тази ниска раждаемост в страната,добре че поне се намират депутати да помагат на бременни жени.По-добре ли е да ходят да помагат в родилните отделения или акушеро-гинекологичните кабинети.

 18. 18 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1733 Любопитно

  Аз пък лично съм сигурен, че дори и точка по точка да беше изпълнено всичко от доклада, нищо съществено нямаше да бъде променено. Формалното спазване на демократичните процедури по какъв начин може да промени възгледите на матряла? По никакъв. Суверенът от кочината си иска мутрата и това е. Трябва да се свиква с шаячната правда. Останалото са блянове на претенциозни партизански внуци.

 19. 19 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  .... Инспекцията по труда да забрани на бременни и немощни хора да участват в комисиите, поради тежестта на чувалите
  .... Освен "Х" да бъдат позволени и други букви, за да няма толкова невалидни бюлетини. Например "У" и "Й"....

 20. 20 Профил на StiffUpperLip
  StiffUpperLip
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Още във втория абзац си пише "В окончателния доклад на мисията се отбелязва, че като цяло вотът е преминал според международните и националните стандарти за демократично гласуване и основните права и свободи на гражданите. Все пак има още неща за подобряване, посочват авторите.", само че не това е изведено като заглавие, що тъй? А, че има неща за подобряване, винаги има неща за одобряване.

  "Демагогията е на върха на БСП", "партийната аристокрация е една от най-уродливите форми на обществото". Жан Виденов ви го каза.
 21. 21 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 1202 Весело

  До коментар [#12] от "Храбър":

  С труд, постоянство и професионализъм Тук даже и аз ще потвърдя, че имам цял един познат, гласувал за нея.

 22. 22 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Весело

  ОССЕ: ЦИК е непрозрачна и неефективна в организирането на избори :)))))
  .............
  Айде сега ......
  Кадрите на Боко не подлежат, не могат да бъдат критикувани ..Те "много добре" си свършиха работата и ЗНАЕХА за какво са там ..))
  .............
  "непрозрачна и неефективна" - каква мека фразеология :

  BIG AL
 23. 23 Профил на hammer
  hammer
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#8] от "Храбър":Първо при комунизма не се налагаше нищо да крият,защото трябваше да гласуваме само за един кандидат от БКП.Печелеха с 99.99%.Второ изминаха 22 години,в които така или иначе в България се развиваха определени демократични правила за провеждане на изборите.Сега те бяха прекършени от ГЕРБ.Трето съгласен съм ,че Боко и всички висши герберасти са представители на третия,най-посредствен ешелон на БКП.Но така ,или иначе точно те нарушиха правилата на демократичните избори и днес ОССЕ критикува тях,а не БКП.

  И левите,и десните фанатици са вредни.Но са безвредни в сравнение с гербаджиите.
 24. 24 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3384 Весело

  [quote#21:"Мария Антоанета"]С труд, постоянство и професионализъм [/quote]
  Верно бе! Как не се бях сетил. Ма разбира се, че един учител знае много повече за устройството и организацията на живота в един град от кой и да е друг!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 25. 25 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 859 Неутрално

  ЦИК е гнездо на комунисти, затова е такава.

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
 26. 26 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 1202 Весело

  До коментар [#24] от "Храбър":

  Ми много ясно, нали и аз това ти казвам

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3384 Неутрално

  [quote#23:"hammer"]Второ изминаха 22 години,в които така или иначе в България се развиваха определени демократични правила за провеждане на изборите.[/quote]
  Ей това "така или иначе" най-много ме смущава! Като гледам колко много и колко разпространени са "бившите" служители на КДС, ставам все по "убеден" в горния израз.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на Mechanosaurus
  Mechanosaurus
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#5] от "tily_lily":

  и ВАЛЯК, да ги наредиме по пътя и да им кажем да се усмихват по-широко!!!

 29. 29 Профил на cucing
  cucing
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Е какво искате от Бай-Ганьо, Дочоолу, Гочоолу и Данко Хаирсъзина - да ви погалят с перце.
  Така се печелят избори! И да не очаквате нещо друго в следващите, че ще играе тоягата!

  ура и да живей!!!
 30. 30 Профил на Mechanosaurus
  Mechanosaurus
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#12] от "Храбър":

  Имаше три зелени партии на софийските избори. Едната точно копираше името на ПП Зелените. Ченгесарски номер разбира се - ДС знае какво е равнището на грамотност дори в София

 31. 31 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1625 Весело

  Докато барозовките се изразяват дипломатично, ние тук ще се желираме все повече... пък и започва да ухае...

 32. 32 Профил на VellEll
  VellEll
  Рейтинг: 221 Весело

  До коментар [#12] от "Храбър":

  A ти кой очакваше да спечели в София ? Може би Прошко след оспорван балотаж с Кадиев ли ?

 33. 33 Профил на bilbotorbins
  bilbotorbins
  Рейтинг: 591 Неутрално

  [quote#20:"donchoquihote"]Още във втория абзац си пише "В окончателния доклад на мисията се отбелязва, че като цяло вотът е преминал според международните и националните стандарти за демократично гласуване и основните права и свободи на гражданите. Все пак има още неща за подобряване, посочват авторите.", само че не това е изведено като заглавие, що тъй? А, че има неща за подобряване, винаги има неща за одобряване. [/quote]
  Ами защото трябва да се чете между редовете. Когато ни приемат в Шенген, тогава ще се съглася, че изборите у нас протичат честно.

 34. 34 Профил на hammer
  hammer
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#27:"Храбър"]Ей това "така или иначе" най-много ме смущава! Като гледам колко много и колко разпространени са "бившите" служители на КДС, ставам все по "убеден" в горния израз.[/quote]


  А случайно да си забелязал,че най-много в момента са в ГЕРБ? Да имаш спомен,че самият Борисов е бил преподавател във факултета на ДС МАГНАУРСКАТА ШКОЛА? Как ставаше това? Да знаеш ,че Цветанов е син на шофьора на генерал Григор ШОПОВ-човекът,който по лична заповед на ТЖ ,отговаряше за ДС.Какво ли звание има бащата на Никето Василев като шифровчик в посолство.

  И левите,и десните фанатици са вредни.Но са безвредни в сравнение с гербаджиите.
 35. 35 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  Пишат се какви ли не доклади, пише се по форуми.....а Тиквата и крадливата му шайка продължава да "управлява" държавата

 36. 36 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 977 Неутрално

  с толкова препоръки смисъла на ЦИК в тоя вариант е много съмнителен

 37. 37 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 916 Весело

  "В окончателния доклад на мисията се отбелязва, че като цяло вотът е преминал според международните и националните стандарти за демократично гласуване и основните права и свободи на гражданите. Все пак има още неща за подобряване, посочват авторите."

  -Това прилича на анализа,направен от стария поп след първата литургия на младия си колега: Един млад,новоназначен свещеник се притеснявал от първата си проповед и се обърнал към своя по-възрастен и опитен колега за съвет.
  -"Няма страшно-успокоил го старият-пий една ракия,отпусни се и говори".
  След службата се събрали на разбор.
  -"Всичко премина много добре-започнал анализа старият поп-но ти допусна и 10 малки грешки:
  1.Казах ти да изпиеш една ракия,а не пет по сто.
  2.На Амвона се качва на два крака,а не пълзешком на четири.
  3.Господ е изгонил Адам и Ева от Райската градина,а не ги пратил на "пичка си майчина".
  4.Каин не е ебал Авел,а го е убил.
  5..Христос не е "онова копеле",а Божият син.
  6.Дева Мария не е "оная курва",а Божията майка.
  7.Йосиф е работил като дърводелец,а не като рогоносец.
  8.Когато комкаш не викаш "наздраве".
  9.Христо е събрал апостолите на тайната вечеря,а не на банкет и купон.
  10.накрая се казва Амин,а не се псуват енориашите."

 38. 38 Профил на stop_idiot
  stop_idiot
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#12:"Храбър"]Аз още се чудя как Фъндъкова успя да спечели в София. И то още на първия етап.[/quote]

  Казах,че аз не познавам,казах,че може да ги е срам да си признаят,но не съм отрекъл,че в тази територия тъпаците с болшевишко мислене са малко.А за София какво да кажа?
  Софянци продължават да гласуват за модела Софянски.Е ме щом ви е кеф да ви крадат....

  ЛЪЖАТА,ДОРИ КОГАТО ПРЕТЕНДИРА ДА Е С БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ ,Е ПАГУБНА ЗА ОБЩЕСТВОТО.
 39. 39 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#20] от "donchoquihote":
  Това си е като похвала към ром в 4-ти клас, който сам си е написал името.
  "Макар написано бавно и с правописни грешки, налице са първи признаци на грамотност"

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 40. 40 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Разстроено

  От където и да ни подхванат европейците, все сме у лай***ната. Имам неприятното усещане, че ще им писне да вадят на показ фекалиите ни и ще ни изритат............Дано проявят търпение към нас , но ...........надали.........

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 41. 41 Профил на Роко 7
  Роко 7
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#25] от "charlyb"ЦИК е гнездо на комунисти, затова е такава.


  --- Цяла България е гнездо на комунисти!!! Затова ще е така.

 42. 42 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  правилно са схванали нещата, обаче, някои от предложенията им могат да направят изборите още по-голям ужас.. като това за срс-тата при съмнение за купуване на гласове... и на отминалите избори цецо подслушваше всички, а на следващите няма да има опозиционна партия, която да не е обесена в бръмбари по повод 'безспорни' данни за нарушения..

  Времето е наркотик, много от него убива.
 43. 43 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Любопитно

  ОССЕ: Централна избирателна комисия е непрозрачна и неефективна в организирането на избори? А в какво тогава е прозрачна и ефективна имайки предвид, че съгласно чл. 14, т. 1 от ИК - За произвеждане на изборите се назначава
  Централна избирателна комисия - за цялата страна при произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуването извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България?

  Платон твърди в „Държавата“, че основен принцип на справедливостта е ὅπως ἂν ἕκαστοι μήτ' ἔχωσι τἀλλότρια μήτε τω̂ν αὑτω̂ν στέρωνται, „човек не трябва да взима чуждото, нито да му отнемат неговото“ (Πολιτεία, IV, 433е). Философът е дълбоко убеден, че демокрацията се изгражда на основата на „безумието на болшинството“. Той е възмутен, че една груба, неука тълпа е оставена да взема важните държавнически решения, отвратен е от партизанщината и корупцията, която цари при тази система на управление, отблъснат е от безцеремонното потъпкване на правата и личната свобода на всеки индивид. Демокрацията довежда до там бащата да се бои от децата си, учителят- от учениците си, старите- от младите, мъжете- от жените, господарите- от робите си. Типичният гражданин в демократическата държава според Платон е нагъл, разюздан, развратен, безсрамен. Фактически според него, демократическата система представлява тирания на грубото мнозинство над качественото малцинство. Той е имал друга идея за идеалната държава.

 44. 44 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Оглушителен шамар. Зад сдържания жаргон на евробюрократите се крие потрес. Разбира се, изречението, че изборите отговарят както на международните, така и на "местните стандарти", внася особен колорит в констатациите. Отсъствието на сакралното изречение, че изборите са "честни и демократични" е ясен знак за тези, които знаят за какво иде реч.

  Ecrasez l’infâme
 45. 45 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1021 Весело

  - да се създаде публичен регистър за собствениците на електронни медии с цел разкриване на потенциални политически и бизнес интереси и концентрацията на собственост върху медии


  * * *

  За мен това е акцента в доклада - ГЕРБ държат всички медии в България, чрез кръгът Доган-Кръстева-Пеевски.
  Именно медиите на посочените трима хубавци създадоха медийния балон ГЕРБ и излъгаха много хора да гласуват за него.

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 46. 46 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#44] от "Graf":
  Оглушителен шамар. Зад сдържания жаргон на евробюрократите се крие потрес. Разбира се, изречението, че изборите отговарят както на международните, така и на "местните стандарти", внася особен колорит в констатациите. Отсъствието на сакралното изречение, че изборите са "честни и демократични" е ясен знак за тези, които знаят за какво иде реч.
  Жаргон? Това не е жаргон, "Graf"-е. Родният език, в случая български, не означава много. Има дипломатичен език, в който нещата не се казват директно, а завоалирано, така, че да не нараниш ничии чувства или пък, недай си Боже, да предизвикаш конфликт. Там си мерят приказките. Има и т.нар. метаезик, в който мислиш едно, а казваш друго, но ако си малко от малко трениран, ще разбереш. Според Тълковните речници понятието метаезик означава: „ скрит език, в който са закодирани определени идеи, различни от изказваните в момента на говоренето посредством естествен език”. С други думи – метаезикът е скрит в използвания език. Наричат ги още „детонатори на раздразнението” / с. 203 /.


 47. 47 Профил на Hristo Genev
  Hristo Genev
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Да, шамарът е силен!
  Само е омекотен от публикацията.
  Не се споменава например за "водещата" роля на Цветанов, едновременно като вътрешен министър и шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, нищичко за прозрачността на бюлетините, пропуснато е също и квотния принцип на парламентарно предстваните партии при формирането на всички комисии, много лекичко е споменто и липсата на безплатно и равнопоставено участие в Обществените Медии!
  И още доста неща са ни спестени, но основното което не е казано в прав текст е, че Изборният Кодекс е пълна катастрофа и от гледна точка на пропуските и от гледна точка на създаването на равнопоставени условия за участие в избори не само на политически субекти, но и на независими кандидати и формации! С една дума , творението на Герб и в частност на Фидосова и сие е наложително да бъде основно ремонтирано о то в следващите няколко месеца, за да има достатъчно време преди редовните парламентарни избори през 2013! Относно правната страна на нещата вижте определенията на Административния Съд в София по двете жалби на Зелените и други, достатъчно са любопитни!

 48. 48 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Не срещнах нито дума в доклада за скандалния факт, че дейставщи министър, при това силов (Министърът на Милицията - Цветанов) е Шеф на Предизборен щаб на определена политическа партия (всички знаем името й)

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 50. 50 Профил на mrh52499804
  mrh52499804
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#48:"Mr.Kilmister"]Не срещнах нито дума в доклада за скандалния факт, че дейставщи министър, при това силов (Министърът на Милицията - Цветанов) е Шеф на Предизборен щаб на определена политическа партия (всички знаем името й)
  [/quote]

  Все пак, не забравяй кой кара влака в ЕС в момента... Барозу дойде на крака да му целува задника на Баце по изборите...

 51. 51 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Любопитно

  До коментар [#38] от "stop_idiot":
  А за София какво да кажа?
  Софянци продължават да гласуват за модела Софянски.Е ме щом ви е кеф да ви крадат....

  "stop_idiot", да си чувал, че не е толкова важно за кого ще гласуваш, а кой ще брои гласовете?
  Затова според Цицерон - гласовете трябва да се теглят, а не да се броят.

 52. 52 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Мдааааа, просто ОССЕ директно ни казва : изборите ви не са нито честни, нито демократични.
  Причините- калпав закон, пренебрегващ основни принципи на демокрацията и нулева реакция дори при фрапантни нарушения.
  Всичко това нямаше как да не се случи- гарантирано е от ГЕРБ!

  Между другото, за тези, които вече са забравили, ГЕРБ бяха обявили, че са Граждани за Европейско Развитие на България.
  Е, ОССЕ им казва: нищо европейско няма в тези избори!


  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 53. 53 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#44] от "Graf":
  ОССЕ дипломацията е изкуството да пратиш някого на майната си и той да няма търпение да тръгне.

 54. 54 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  [quote#48:"Mr.Kilmister"]

  Не срещнах нито дума в доклада за скандалния факт, че дейставщи министър, при това силов (Министърът на Милицията - Цветанов) е Шеф на Предизборен щаб на определена политическа партия (всички знаем името й) [/quote]

  Щото това е практика и в страни от Западна Европа! Не е никакво нарушение, все пак Цв.Цв. беше в отпуска, нъл тъй?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 55. 55 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#52] от "mi6osp":

  Да ти кажа и аз не съм доволен от изборите...трябваше БСП да получи много по як шут в задните части и един път за винаги да бъдете наврени в кишето на историята...и само Борисов когато ви разреши да мърдате тогава да се обаждате....

  الرجل الكبير
 56. 56 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  За едни е ефективна за други не !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 57. 57 Профил на hammer
  hammer
  Рейтинг: 488 Весело

  [quote#54:"Курт Деликуртев"]Щото това е практика и в страни от Западна Европа! Не е никакво нарушение, все пак Цв.Цв. беше в отпуска, нъл тъй?[/quote]

  Те го плюват,то вика,че дъжд го вали.

  И левите,и десните фанатици са вредни.Но са безвредни в сравнение с гербаджиите.
 58. 58 Профил на janni
  janni
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#48] от "Mr.Kilmister":

  Всъщност аз не знам къде мога да прочета доклада,а не цитатите,които ни предлагат медиите.А медиите са доста услужливи към управляващите и цитатите вероятно все пак са избрани.И това ,което четем е ужасяващо.Казват ни в прав текст,че опорочи ли се избора няма демокрация,защото суверена не е делегирал правото си на управление на тези управляващи.А все още сме в ЕС,защото плащаме вноски и предлагаме високообразованите си млади хора да учат и работят там.1 000 000 млади българи произвеждат брутен вътрешен продукт в чужбина,плащат данъци и потребяват.Ако вярваме на проф.Михаил Константинов, че един математик,в които американците влагат 200 000 -300 000 долара за университетско образование носи между 5 000 000 и 50 000 000 печалба да си представим какво губи България са от националните отбори по математика,физика,химия и др.

 59. 59 Профил на stop_idiot
  stop_idiot
  Рейтинг: 434 Весело

  [quote#55:"bigman1"]Да ти кажа и аз не съм доволен от изборите...трябваше БСП да получи много по як шут в задните части и един път за винаги да бъдете наврени в кишето на историята...и само Борисов когато ви разреши да мърдате тогава да се обаждате....[/quote]

  Голям мъж,но малък акъл.Това гербаджиите освен дива злоба към всички и мисъл родена с гръбначния мозък друго имате ли бе?

  ЛЪЖАТА,ДОРИ КОГАТО ПРЕТЕНДИРА ДА Е С БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ ,Е ПАГУБНА ЗА ОБЩЕСТВОТО.
 60. 60 Профил на StiffUpperLip
  StiffUpperLip
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#39] от "DrAvalanche":

  Нищо общо няма.

  "Демагогията е на върха на БСП", "партийната аристокрация е една от най-уродливите форми на обществото". Жан Виденов ви го каза.
 61. 61 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  В окончателния доклад на мисията не е отбелязано само, че “този доклад е само за онези от вас, които притежават умението да четат между редовете.”
  Много автори определят четенето като акт на едновременно - четене на редове, четене между редовете и четене отвъд редовете. Първата част от тяхното определение, четене на редовете, се отнася до акта на декодиране на думите в основното съобщение, конструирано от автора. Следващата част, четене между редовете, се свързва с акта на създаване на логични изводи и разбиране на скритото съобщение на автора. Накрая, четенето отвъд редовете включва разбиране на значението на съобщението и прилагането му в други области на социалното обкръжение и познание.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 63. 63 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 754 Разстроено

  ОССЕ обръща внимание на друг факт - изискването агитацията да се води само на български език, което според доклада противоречи на стандартите на международната организация, "защото поставя в неизгодно положение гражданите, които се идентифицират като принадлежащи към определено малцинство".

  айде, нема нужда, те ако не знаят български кой език знаят. и въобще откъде на къде? ако могат да го научат, ако са толкова тъпи, че не могат, защо да трябва да гласуват?

 64. 64 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 754 Любопитно

  на представители на малцинствата да е позволено да водят кампания на майчиния си език, да се обмисли и разпространяването на информация за изборите на езици на малцинствата с цел по-добро разбиране на изборния процес от всички

  когато чуя във Великобритания кампания на турски, ще им повярвам

 65. 65 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1341 Весело

  Загубата на БСП на изборите доведе комунетата до дива злоба хващайки се за всичко за да изкарат изборите фалшиви ли манипулирани...
  Почакайте още две години когато ГЕРБ ПАК ЩЕ ВИ НАРИТА ЗАДНИЦИТЕ и ще си получите раираните костюми и полагащото ви се място...в затвора... там ви е мястото крадливи червеношийки...

  الرجل الكبير
 66. 66 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Демек ОССЕ препотвърди отново това което всички ние казвахме - че ГЕРБеругите се окъкаха с последните избори. И с тия преди тях.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 67. 67 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 754 Любопитно

  До коментар [#10] от "alhio":

  не, докато тука навсякъде по администрацията е пълно с мудни лелки и мениджмънта е на ниво нула, и БСП е включено във всичко това, простотии винаги ще има. Ти ако си мислиш, че електронни системи не блокират и не се получават проблеми, с тези прости люде намесени в цялата работа ако пуснат едне електронна система просто ще е пълен смях, да не говорим как ще ги хакнат веднага, щото са смотани и една обикновена система не могат да организират, пък електронна, плс

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69 Профил на NWO
  NWO
  Рейтинг: 754 Неутрално

  ох тоя изплющя до Брюксел!

  http://www.blitz.bg/news/article/118884
 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 71. 71 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1341 Весело

  Родните комунета признават за "честни и демократични" избори само изборите, спечелени от тях самите!

  Иначе плачат като вдовици и се оплакват по цял свят, ама свиквайте за следващите избори, пак няма да са честни и демократични по комуняшките ви стандарти!!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 73. 73 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1021 Весело

  До коментар [#65] от "bigman1":

  То и в ОССЕ са само комунета, нали.
  Единствено в Симеоново и около Тодор Живков беше пълно с антикомунета

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 74. 74 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#1] от "hammer":

  Много му дреме ,нали спестиха 20 милиона от бюджета.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на chara
  chara
  Рейтинг: 594 Разстроено

  ОССЕ го казаха, а ние си го знаем, понеже "участваме" в риалитито.

  По-тъжното за мен е, че преди 117 години Алеко Константинов вече беше разказал тази приказка.
  Значи за повече от век нищо не сме направили със себе си!
  Жалко за нас!

 77. 77 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#71] от "Курт Деликуртев":
  "Курт Деликуртев", непротивоконституционствувателствувай-в новите политически условия съгласно чл. 11, ал. 2 от Конституцията няма място за политически монопол на една партия, срастването на партия и държава трябва да бъде премахнато.

 78. 78 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#75] от "zemen12":

  Ае са

 79. 79 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 969 Неутрално

  До коментар [#1] от "hammer":

  но нние спим! А няма кой да ни свърши нашата работа, тук, в България!
  До коментар [#3] от "paf":

  Не всяко състезание с повече от една бюлетина е "демокрация"

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 81. 81 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Върху избирателната активност може да се повлияе най-ефективно чрез въвеждане на задължително и/или на електронно гласуване. Оценката на ОССЕ е напълно негативна според мен. Членовете на избирателните комисии гледани от върха (ЦИК) към секционните комисии са главно политически удобни хора, което е за сметка на експертните им качества.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 84. 84 Профил на yustal
  yustal
  Рейтинг: 488 Весело

  Това което констатира ОССЕ, не е достатъчно. Трябваше по шумно и навременно да се намесят и да се знае, че такъв избор е нелегитимен и с право да не се признае! Сиреч - след дъжд качулка.... Едно време по бързо реагираха, но пък тогава нямаше у нас кой да ги чуе

  yustal
 85. 85 Профил на yustal
  yustal
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#81] от "etty1":
  Електронното гласуване също може да се манипулира,зависи кой е на пулта! Важен е навременният и повсеместен контрол.
  Будната съвест, която виждаме, че е дефицит и в парламента, с последните и не само договорки.

  yustal
 86. 86 Профил на Musashi
  Musashi
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Не е важно за кого ще се гласува! "Важното е" накрая, това което пише в протоколите и каквото има в чувалите!
  Дето е казал един, "Не знам кой ще спечели, ако аз не раздавам картите"!

 87. 87 Профил на с.н.с- з.м.с greg1
  с.н.с- з.м.с greg1
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Дреме му на Борисов за ОССЕ! Щом някой го критикува , значи иска Станишев и Доган.Нали разбрахте!Наглецът го интересува мнението на обкръжението от мазни гейове около него!

  "НИКОГА НЕ БЯХ СВОБОДЕН ДА БЪДА СЕБЕ СИ-ТОВА НАРИЧАМ НЕПРОСТИМО"-Metallica - Unforgiven
 88. 88 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  Поредното словоблудство на ОССЕ на тема върху която нямат и няма кяк дя имят, някяква влияние.....
  [quote#1:"hammer"]Европа не спи.[/quote] и то как спи, сама се набута в яка икономическа криза предизвикане именно от спане ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 89. 89 Профил на bokko
  bokko
  Рейтинг: 541 Гневно

  До коментар [#7] от "stop_idiot":

  Мистерията е ясна измама измама и пак измама плащаш и получаваш победа когато народа е гладен и с 20 лева става .. а нормалните хора ще опъват каиша и ще пълнят сметките на мутрите . Да Ви е честито трябваще от Европа да Ви кажат макар че беше ясно на всички избиратели ..

 90. 90 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 488 Неутрално

  За чий го пускате това сега???????за духовен оргазъм на диванетата??? я скивайте по-нагоре кво става! Изборите бяха ли признати за ВАЛИДНИ? ДА...ЗАщО ...ЗАщОТО ПО СТАРО ПРАВИЛО В ПРАВОТО НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ СЪщЕСВТЕНИ НАРУшЕНИЯ ....пояснявам...СЪщЕСТВЕНО Е ОНОВА НАРУшЕНИЕ, КОЕТО АКО НЕ БИ БИЛО ДОПУСНАТО , БИ СЕ СТИГНАЛО ДО РАЗЛИчЕН КРАЕН РЕЗУЛТАТ....Е , според ВАС можеше ли да се стигне ДОРИ ВСИчКИТЕ нарушения да не биха били допуснати.......аре, АМА чЕСТНО!!! нЕ НАЛИ??! Тогава за какво си чешете езиците?????сърбят ли Ви? едно нещо си заслужава да бъде отбелязано- ИЗБОРНИЯТ НИ КОДЕКС НЕ СТРУВА, НЕ ДОМИСЛЕН Е, ДАВА НАЗАДЕН И СЛЕДВА ДА СЕ ПРОМЕНИ-вкл. като се отчетат този път и препоръките на Венецианската комисия....НЕДОНОСчЕ Е И ТО НА ФИДОСОВА!!! но не тая особени надежди ,че до слдв. избори ще се промени и то успешно.

 91. 91 Профил на stop_idiot
  stop_idiot
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#89:"bokko"]Мистерията е ясна измама измама и пак измама плащаш и получаваш победа когато народа е гладен и с 20 лева става .. а нормалните хора ще опъват каиша и ще пълнят сметките на мутрите [/quote]

  ++++++++++++++++

  ЛЪЖАТА,ДОРИ КОГАТО ПРЕТЕНДИРА ДА Е С БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ ,Е ПАГУБНА ЗА ОБЩЕСТВОТО.
 92. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 93. 93 Профил на jerry68
  jerry68
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Е ,казаха ни нещо ,дето и сами си го знаем. Но на герберастите това което им казват в прав текст, със сигурност не им е направило впечатление. Те затова са изпилени мозъци, нищо не може да им отнеме любовта към Вожда.

 94. 94 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#20] от "donchoquihote":Прав си...............ма на некой по му харесва да мъти водата и да рови у миналото......ма ако му кажеш чЕ ПО НИщО ТОГАВА не се отличава от тия дето пл#е и ПОчВА ДА ПИщИ-оооох, боли........в своята ЦЯЛОСТ ИЗБОРИТЕ БЯХА , СВОБОДНИ, ДЕМОКРАТИчНИ И чЕСТНИ....въпреки недостатъците на ИК по организацията, НЕГОВА ЗАСЛУГА БЕ ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА ПЪРВИ ПЪТ- ДПС се изпоти, препоти три пъти а с него и някои други.

 95. 95 Профил на kavvga
  kavvga
  Рейтинг: 434 Разстроено

  За какви избори става дума изобщо ? За мошенгиите на ГЕРБ със смяната на чували с бюлетини и протоколи на комисии ли ?
  Ако на някого се харесва това, за мене си е престъпление и липса на морал !
  Извинете, пак употребих непозната за ГЕРБ-ерите думичка - "морал" !...

  За гласувалите за ГЕРБ с официалния знак
  http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/71158_263830854827_6686770_n.jpg

  честито !
  Забихте си го , но го забихте и на България !...ЗДРАВО !

  И не забравяйте, че е по-добре таралеж за възглавница, отколкото полицай за приятел!

  "Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens."
 96. 96 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#95] от "kavvga":аз участвах в тия ИЗБОРИ бе жена.............ПОДМЕНЕНИ чУВАЛИ И Б#ЛЕТИНИ ПОНЕ В СОФИЯ НЕ ВИДЯХ.......Я ПИЙ ЕДНА СТУДЕНА ВОДА, А?!

 97. 97 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#95] от "kavvga":ХАОС, служебни ПРОТОКОЛИ -дА НО СЪНИщАТА В КОИТО СЕ ПОТАПЯш СА ФАНТАЗИИ.............УВАЖАВАЙТЕ ВОТА НА МНОЗИНСТВОТО- ПРОСТО КАТО СЕ НАУчИТЕ щЕ ВИ Е ПО-ЛЕСНО И ДА ПОБЕЖДАВАТЕ И ДА ГУБИТЕ.

 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#98] от "kavvga":А ЗАщО РЕшИ чЕ СЪМ ОТ ГЕРБ??????????ХАХ, В ТАЯ ДЪРЖАВА ТАКА СТАВА- АКО РЕшИш ДА ЗАщИТАВАш ИСТИНАТА, НЕЗАВИСИМО чИЯ Е ТЯ....СПРЕТЕ ДА СЕ ИЗЛАГАТЕ И СИ НАБИЙТЕ В КУХИТЕ ГЛАВИ чЕ ВЪПРЕКИ ХАОСА ИЗБОРИТЕ БЯХА СВОБОДНИ И чЕСТНИ....................Е , ВИНАГИ МОЖЕ ДА СЕ ИСКА ОщЕ, НО ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА чЕ ИЗБОРИТЕ В СВОЯТА ЦЯЛОСТ БЯХА ТАКИВА- ДЕМОКРАТИчНИ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK