Борисов: Ако един ден дойде гарантирана технология за шистов газ, можем да я одобрим

Борисов: Ако един ден дойде гарантирана технология за шистов газ, можем да я одобрим

© Анелия НиколоваПравителството няма да даде разрешение на "Шеврон" да проучва находищата на шистов газ в България с хидрофракинг и ще разреши само гарантирана в световен мащаб технология за такъв добив. Това е заявил на днешното заседание на правителството премиерът Бойко Борисов, показва стенограмата, разпространена от правителствената пресслужба.


Дебатите по темата в България ще бъдат възобновени, когато и Европейската комисия и Европарламентът започнат обсъжданията за шистовия газ. По думите на външния министър Николай Младенов, е много вероятно да бъде предложена забрана за проучванията и добива на този газ с хидрофракинг в Европейския съюз.


Борисов изтъква, че принципно шистовият газ е важен национален залеж и проучването му е важно за икономиката на страната и би могъл включително да служи за коз при предстоящите преговори с Русия за цените на доставките на природен газ.
Публикуваме едно към едно днешния разговор между министрите.


Точка 1
Проект на Решение за оттегляне на Решение № 427 на Министерския съвет от 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1 Нови Пазар", разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна.


БОЙКО БОРИСОВ: Трайков!


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става дума за решението, с което Министерският съвет сме натоварени да подпишем договор с "Шеврон" за проучване на нефт и природен газ.


Решението е стандартно за проучване на нефт и природен газ. В решението не се споменава каква е технологията. Впоследствие стана обществен дебат нагорещен на темата използването на хидравличен удар при добива на шистов газ и тъй като ние от неформални разговори с компанията знаем, че те имат намерение да използват тази технология при проучването, направихме този факт известен за обществото. Това е единствената причина поради която въобще имам дебат на тази тема, защото решението е стандартно за проучване на нефт и природен газ.


За да стане ясно каква е технологията трябва да бъде сключен договор и компанията да представи работна програма. Така че ако ние искаме да променим нещо в решението в посока да предотвратим използването на тази технология, която е именно темата на обществения дебат, предлагам да променим решението. Всъщност най-добре би било да изчакаме решението на Народното събрание, но като втори вариант предлагам да променим решението така, че разрешението е валидно с условието в работната програма да не се използва технологията хидравличен удар, ако има в сила мораториум или законова забрана за използването на тази технология.


СИМЕОН ДЯНКОВ: Мисля че е полезно или да се промени решението, но много твърдо в тази посока – тази технология не може да се използва не само докато трае мораториума, а и докато не излязат повече анализи конкретно в българския случай – по какъв начин, дали, какви са екологичните проблеми, които евентуално могат да излязат. Да се направи доста по-обстоен анализ и той да е обект и на публична дискусия – нещо, което обществото според мен заслужава. Така че тук трябва да се помисли дори да се отложи действието на това решение дали по някакъв начин във времето това е възможно. Мисля че е възможно с това много строго допълнително условие.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Вчера предложих на парламента, ако счете за необходимо да създаде специална парламентарна комисия, както има в редица други държави, например в Англия, в Щатите, която да разгледа всички научни екологични факти по тази технология и да представи резултатите за обществено обсъждане. Би могло и това да е в сферата на действие на решението.


СИМЕОН ДЯНКОВ: И трети вариант – просто да се спре изпълнението (тук юристите ще ни кажат) на това постановление до този анализ, до всичката работа, която трябва да се свърши. Всички да сме сигурни, не само и ние за нас, а и обществото да е сигурно, че каквото се прави то по никакъв начин няма да има екологични проблеми, свързани с работата.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Решението е за проучване на нефт и природен газ, не става дума никъде за технологията, нямаме основание, за което да спрем немотивирано. Обаче имаме основание да кажем, че не могат да предвиждат този метод в работната си програма.


БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, не случайно аз съм вносител на тази точка, защото на практика от чисто техническо решение, което по смисъла именно на това, което каза министър Трайков, ние приехме преди няколко месеца, че даваме разрешение за проучване на нефт и природен газ без да уточняваме технология, без нищо, такива, каквито даваме десетки. Грешката е, че по тази тема не се направи широкият необходим обществен дебат – да се обясни на хората какво всъщност значи това.


И след като още лятото в Добрич им обещах на площада, че няма да допусна нещо, което има и минимален процент съмнения върху вредата, което би нанесла на природата, околната среда, водите… В края на краищата защо ние искаме това разрешение да го дадем? Да се върнем назад, защо сме се мотивирали да го дадем? Защото от това нещо сме очаквали да се извлече огромно количество природен газ, който първо да служи на българските граждани да му се намали цената на топлоенергия, на българската индустрия – да се снижи цената на производство за хикс продукция.


Затова сме го правили. След като народът не е убеден, хората не са убедени, че това сега е правилно, моята логика е – спираме го и оттук нататък при спряно решение, при оттеглено решение започваме от начало дебата. Ако има технология, която не вреди на природата, няма опасност да се замърси околната среда, водите, не предизвиква такива хидравлични удари, няма никъде в света възникнали проблеми вследствие на това, аз съм убеден, че… Народът защо не протестира, че примерно при Дъбниците или плевенско се дупчи и вадят нефт, защото в цял свят се прави.


С една дума явно е, че по тази технология има световен дебат. Има държави, в които е забранено, има държави, в които са изгонени, има държави, в които придобиват и всичко е окей.


Въпросът е след като има неизяснени неща ние чий интерес защитаваме първо. Защитаваме интересите на българските граждани. Щом, и затова сме го искали да го правим този проект в техен интерес, само че не само че те не ни разбират, има протести и казват, че това ще съсипе екологията. Е тогава за какво го правим?! В наш интерес не е, в интерес на хората е. Щом е в интерес на хората и те не го искат или не искат тази технология, оттегляме решението, нека юристите така да го формулират, тъй като имаме и съдебни процеси по тази тема, да не влезем в юридически казус. Но смисъла на оттеглянето е това – искали сме в името на хората да го направим, хората не го искат, страх ги е поради една, втора, трета, четвърта причина. Спираме. Ако един ден пожелаят – лесно се вкарва ново решение.


По този начин ние показваме и политическа воля, показваме прагматичност и в същото време казваме на всеки инвеститор, който иска да дойде в тази държава – първо убедете хората, че това е рентабилно, че това е безопасно, че това носи ползи за тях – добре дошли сте.


Затова молбата ми е към Желязков, чисто юридически и във връзка и със съдебния процес, който се води, да се прецизира само текста, а оттук нататък министър Трайков да инициира всички тези дебати с обществото, с инвеститорите и повтарям – ако един ден дойде технология, която да е гарантирана, че няма проблеми за околната среда, лесно можем да им дадем разрешение тогава.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, аз знам, че всички ние смятаме, че не само гражданите на България, а и всеки от нас не би направил или инициирал нещо, което да доведе до рисковете за здравето на хората и за природата. Затова ние сме дали решение, което може да включва включително и стандартни технологии.


Аз смятам, че трябва да оставим решението валидно в тази част, че ако искат те да си използват стандартна технология, на това не трябва да се пречи. Все пак е направен международен конкурс, загубили сме две години, за да предизвикаме тази международна конкуренция да стигнат до някакъв резултат. Но трябва да им забраним по определени от нас критерии до изясняване или до законово регламентиране (това можем да го уточним) да използват тази технология. Ако искат да използват стандартни конвенционални технологии, нека да го правят, ако решат, това ще бъде в работната програма. Но ако ние решим те в работната програма няма да предвиждат тази технология.


НОНА КАРАДЖОВА: Подкрепям министър Трайков, защото по тази логика би трябвало всички, които правят такова проучване стандартно, което от години се прави, от 50 години, и сега има проучвателна дейност, трябва ли на практика да забраним. Тоест, значи само по тази технология, която е неясна към настоящия момент до изясняване на случая. Въпреки че моето твърдение винаги е било, че може да се оцени дали даден проект е вреден или не за околната среда, когато бъде представен проект, когато се представи на обществеността, защото такива са процедурите, за да се види дали е вреден или не е вреден.


Но по отношение на стандартните проучвания, мисля че няма логика да оттегляме решението, за стандартните проучвателни дейности, каквито се правят и в момента и се правят от 50 години.


БОЙКО БОРИСОВ: Фактически проблемът е в тази технология, която предлагат точно "Шеврон" за дупчене, взривяване или там с какво…


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ние не знаем дали я предлагат, защото още не сме им дали възможност да си предложат програмата. Говорим по принцип за технологията хидравличен удар, която в момента е най-широко разпространената за добив на шистов газ.


БОЙКО БОРИСОВ: И вие от сега, още преди да са я предложили, ние знаем, че тази технология няма да им я одобрим.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Точно така.


БОЙКО БОРИСОВ: Хората не я искат.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И затова можем да кажем, че в работната си програма въобще не трябва да предвиждат такава технология, при определени условия, каквито ние решим, че са те.
Ако искат обаче да правят вертикален сондаж без използване на хидроудар, без използване на химикали – такива, каквито се правят навсякъде в България, добре дошли са да го направят във всеки момент.


НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Всички сте наясно, че в Европейския съюз в момента предстои приемането на регламент за шистовия газ и за тези технологии и има много голяма вероятност тя да бъде забранена в цяла Европа, не само в България.


БОЙКО БОРИСОВ: Прочитам пак.
Проект на Решение за оттегляне на Решение № 427 на Министерския съвет от 2011 г. за издаване на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1 Нови пазар", разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, като изрично подчертавам, че става въпрос за проучване с такава технология, която не е доказана, че е безвредна за околната среда на шистовия газ – това, което възбуди общественото неодобрение. И възлагам на министър Трайков, заедно с всички инвеститори в тази област да проведе широка обществена дискусия и едва тогава можем отново да минем на вариант да разговаряме на тази тема.
Така че приемаме точка 1.


Освен това в скоро време ние очакваме решение на Европейската комисия за територията на цялата Европа, така че това да подпомогне съответно дебатите, които министър Трайков ще води с подобни организации, ако има подобни желаещи за в бъдеще.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ще наблюдаваме и ще участваме в дебата в Европейската комисия на тази тема.


БОЙКО БОРИСОВ: Да. С една дума – това, което сме обещали на хората август месец с днешното решение го изпълняваме и в същото време искаме вече когато няма от какво да се тревожат да предизвикаме този дебат на експерти, защото, ако се окаже, че има огромни количества газ, което повтарям – би могло да е от изключителна полза на България, което на практика да доведе до диверсификация на източниците за газ, да ни помогне. Защото напомням, в края на годината ще водим вече преговори без посредници за директно доставки на природен газ в България и цената на природния газ, знаете колко трудно се договаря с Русия, това би било много добре да ни помогне в преговорите.


Нека в края на краищата в тези дебати да остане българският народ да помисли в частта, ако притежава такова огромно богатство, кога и по какъв начин да има възможност да се възползва от него – след сто, след двеста години, но да знаем дали го има или не.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (225)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 616 Весело

  Да се надяваме,че никой няма да си спомня за тебе тогава..

 2. 2 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Да си дойдем на приказката! Очевидное,че борисов и хората му си запазват мостове за скорошен пирует по въроса за шистовия газ.Като се има пред вид, колко издържа думата на прремиера,очаквайте скоро новини по темата.

 3. 3 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1825 Неутрално

  БОЙКО БОРИСОВ: Хората не я искат.

  А! Той разбрал!

 4. 4 Профил на smile
  smile
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Как решаваме коя е гарантирана и коя не? По броя на протестиращите явно...

 5. 5 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2389 Неутрално

  В Тексас може, в Осман пазар не може - опасно е...Егати ченгесарската история...

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 6. 6 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1825 Неутрално

  До коментар [#4] от "smile":

  Не оспорвай решението на вожда!

 7. 7 Профил на Black Dragon
  Black Dragon
  Рейтинг: 561 Весело

  Браво на ББ... така и не разбраха хората, че сме против технологията! Ма нали трябва да вземат едни пари да лаят....

  https://www.facebook.com/Mlekarite
 8. 8 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2455 Неутрално

  "Правителството няма да даде разрешение на "Шеврон" да проучва находищата на шистов газ в България с хидрофракинг и ще разреши само гарантирана в световен мащаб технология за такъв добив. Това е заявил на днешното заседание на правителството премиерът Бойко Борисов, показва стенограмата, разпространена от правителствената пресслужба."

  АКО това е постоянната позиция на премиера....евала !
  За първи път чувам за сериозен въпрос нещо смислено от ББ и трябва да му го призная.
  Позицията на тиквата показва и нещо друго....вчерашното социологическо проучване за добива на шистов газ си беше...поръчана пица !
  Груб опит за манипулирането на твърдата гражданска позиция ПРОТИВ отравянето на българската родина.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 9. 9 Профил на focusnik
  focusnik
  Рейтинг: 672 Неутрално

  В подеделник (23.01) това решение щеше да падне във ВАС. Поне една от жалбите се покрива със становището на ЕС, дето го получиха в МОСВ . А ББ не обича да губи. И то от разни "навлеци".

 10. 10 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 506 Весело

  боки,я кажи какво си измъдрил за АЕЦ Белене?

 11. 11 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1630 Весело

  Браво БОЙКО........!!!!!!!......голема работа е.......!!!!!....

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 12. 12 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  СИМЕОН ДЯНКОВ: Мисля че е полезно или да се промени решението, но много твърдо в тази посока – тази технология не може да се използва не само докато трае мораториума, а и докато не излязат повече анализи конкретно в българския случай

  Браво на Дянков!
  Трайчо и Нона - работите за народа а не за бакшиши!!!

  Евроатлантида
 13. 13 Профил на smile
  smile
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#6] от "zg":

  То да беше негово поне... В Русия сигурно гърмят шампанско и смятат с колко да ни вдигнат цената на руския газ. Междувременно румънците ще бият сонди на същото находище и ще започнат да добиват същия газ оттатък Дунав.

 14. 14 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Весело

  ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ние не знаем дали я предлагат, защото още не сме им дали възможност да си предложат програмата.

  ==============

  Това наистина кърти мивки. Значи екобранителите надават кански вой против нещо, което... не е заявено дори като планове от "Шеврон".

  Акцията против шистовия газ у нас трябва да влезе като христоматиен пример в наръчниците по манипулиране на масите.

 15. 15 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#6:"zg"]Не оспорвай решението на вожда![/quote]
  Именно това е "финтирането"! Ще изчакат страстите да поутихнат/до..примерно другата седмица?/ и ще си приемат пак ново решение - това са мутри, бре - докато не ги изгониш, няма да мирясат))))

 16. 16 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1019 Неутрално

  Еха ББ слуша народа и се бори за одобрение. Боже боже

 17. 17 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#12:"sa6"]Браво на Дянков! [/quote]
  След като съдра кожата на народа, дойде време и да го "бравосвате" ли, бре? Машалла)))))

 18. 18 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#17] от "aron25":

  Каква кожа на народа бе? Най-ниските данъци в европа, фискална дисциплина, накара най-накрая бакалите да плащат ДДС? Който е образован и търсен специалист си е с кожата, и с акъла и с парите, който не е да забрави комунизма! Работиш - имаш пари. Не работиш - нямаш. Капиш?

  Евроатлантида
 19. 19 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3132 Неутрално

  ...Правителството няма да даде разрешение на "Шеврон" да проучва находищата на шистов газ в България с хидрофракинг и ще разреши само гарантирана в световен мащаб технология за такъв добив...

  Тоя ме втрещи!
  Нали е завършил Пожарното и се водеше инженер?
  Каква е тази глупост за "гарантирана в световен мащаб технология", като нито една технология никога не е била, не е, няма и не може да бъде "световно гарантирана"! Дори и за вадене на вода от кладенец в двора на село!

  Да не говорим за другите глупости, които е натофтал Слънцеподобният - за удара, за химикалите, които другите проучвания "не вкарвали" ... да, да!

  За мен единствено адекватни са Трайчо и Нона.
  Останалите идиоти си правят Пи-Ар знаейки, че ще им публикуват стенограмата.

  P.S. Не съм поклонник на шистовия газ или "Шеврон". Нито на технологията, по която не се смятам компетентен да давам оценки.
  Просто глупостите ме изкарват от нерви!

 20. 20 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1391 Гневно

  Много го блазни
  да дразни!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 21. 21 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Гарантирана технология е само по решение от Газпром.

 22. 22 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1004 Неутрално

  Алоу, кво прави България по газовите връзки със съседите? Що се бават толкова? Европата и пари дава за целта, ама чиновниците явно получават пари от друга държава за да не правят нищо по разбиване на руския газов монопол у нас! Напр Унгария и Румъния подписаха с Грузия за пренос на няколко милиарда м3 втечнен газ от Азербайджан през Черно Море.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 23. 23 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1391 Весело

  Трябва да се мрънка...ако разрешат проучване,защо се разрешава...сега пък що се спира...и дали се спира...а бе мрънкане му е майката...

  الرجل الكبير
 24. 24 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3132 Весело

  [quote#14:"Митридат"]Акцияа против шистовия газ у нас трябва да влезе като христоматиен пример в наръчниците по манипулиране на масите. [/quote]

  Мдам.
  Напълно съм съгласен.

  Досега се чуха само едно-две компетентни мнения както "за", така и "против", при това не напълно изчерпателни, а материята е доста сложна.
  Но Вуте от село вече е зинал!
  За или против е без значение. Важното е, че е твърдо наясно!
  До следващата кампания ...

 25. 25 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 564 Гневно

  "Народът защо не протестира, че примерно при Дъбниците или плевенско се дупчи и вадят нефт, защото в цял свят се прави"

  Гледай сега какви протести ще тръгнат и срещу тях. Като се извъртяхте тука, поне направете тръбите към Румъния, та поне оттам да си купуваме газа от нашето си находище като го разработят те, и тръбата към Турция, та поне да не ни изнудват руснаците толкова.

 26. 26 Профил на крум фильовски
  крум фильовски
  Рейтинг: 450 Гневно

  GMO дежаву е т'ва с този мораториум!

  поредната ИЗМАМА! ''Мораториум ще се приеме,но само до приемане на закона,в който разрешение за проучване и добив ще се дава след ОВОС'' не приехa законопроектите нито на АТАКА,нито на БСП,нито на РЗС, а някакъв си СВОЙ (100%писан от шеврон), който всъщност разрешава добива ,но след ОВОС!. което пък де'факто всъщност означава ПРОУЧВАНЕ и ДОБИВ,но с тази разлика,че вече ще е напълно ЗАКОННО!...това вече е ГАВРА! трябва да се забрани,но със ЗАКОН!.

 27. 27 Профил на ДСиБ
  ДСиБ
  Рейтинг: 756 Неутрално

  руското лоби все пак накара ББ да клекне, гоце и путин ще празнуват

 28. 28 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#8] от "EREBUS":

  Проучването си беше ОК:

  http://news.ibox.bg/news/id_1383081205

  Тълкуването на резултатите обаче беше атом от всякъде.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 29. 29 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Дотук добре.
  Сега остава и да си удържи на думата.
  Засега се въздържам от аплаузи.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 30. 30 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#18] от "sa6":

  Очевидно "съдиране на кожата на народа" включва и облагане с данъци на тези, които до сега не са плащали никакви данъци.

  Данъците същите, акцизите горе долу същите, осигуровките същите, всичко същото - приходите съществено повече.

  Това значи за определени другари "съдиране на кожата на народа"

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 31. 31 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1391 Неутрално


  [quote#18:"sa6"]Каква кожа на народа бе? Най-ниските данъци в европа, фискална дисциплина, накара най-накрая бакалите да плащат ДДС? Който е образован и търсен специалист си е с кожата, и с акъла и с парите, който не е да забрави комунизма!
  Работиш - имаш пари. Не работиш - нямаш. Капиш? [/quote]

  Който е образован и търсен специалист..
  по спешност си намира работа на Запад.
  Капиш?

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 32. 32 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#2] от "bate_Ventzi":
  Мда... скорошен. Още догодина като стигне цената на руския тръбен газ 500$ бате ви Борисов ще ви каже. Ееее... нали не искате шистов газ? Изобщо на всяко следващо повишавнае на цената на газ и топлото ще чувате това: народа не желае шистов газ, и понеже друг няма ще си плащаме на Газпром
  Е, има и други опции Да извадим малко повечко собствен конвенционален газ и да си изградим интерконекторните връзки. Но до тогава ще чувате това: нали не щете шистов газ ...

 33. 33 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1641 Неутрално

  :Засега това решение за мораториум е най- логично. Но наложително трябва да продължи дебата със специалисти и съобразено със становището на ЕС.

 34. 34 Профил на с.н.с- з.м.с greg1
  с.н.с- з.м.с greg1
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Другарю Борисов, у нас не е нужно да се разработва шистов газ.Това което вие ,министрите и депутатите ви изпускате всеки ден в публичното пространство ще стигне за 100 години напред като ресурс за индустрията и населението.Дерзайте и продължавайте все така и накрая ще постигнем енергийна независимост..

  "НИКОГА НЕ БЯХ СВОБОДЕН ДА БЪДА СЕБЕ СИ-ТОВА НАРИЧАМ НЕПРОСТИМО"-Metallica - Unforgiven
 35. 35 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#18:"sa6"]Каква кожа на народа бе?[/quote]
  Гербер, чети Евангелието правилно:
  "Според проучването на ЕК българският потребител търпи най-големи материални лишения от всички граждани в държавите членки на ЕС – 55.5% от населението в България е с мизерни материални възможности. В дъното на класацията са още Румъния (49%) и Унгария (41%). Най-добри материални възможности имат потребителите в Люксембург (4%), Швеция (5%) и Холандия (5%). Нивото на материални лишения се измерва като процент от жителите, които не могат да си позволят да отделят пари за най-малко три от следните девет неща: неочаквани разходи, едноседмична годишна почивка далече от дома, погасяване на ипотека или битови сметки, храна с месо, пиле или риба всеки втори ден, поддържане на дома достатъчно топъл, перална машина, цветен телевизор, телефон или личен автомобил. Процентът на материални лишения варира в държавите членки от 4% в Люксембург до 55.5% в България, като средната стойност за ЕС е 17%."

 36. 36 Профил на gtr
  gtr
  Рейтинг: 443 Весело

  До коментар [#33] от "stedim":

  Напълно съгласен.Не можем да си позволим да не се облагодетелстваме от природните си ресурси,особено в днешно време.

 37. 37 Профил на L. Marinov
  L. Marinov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#3] от "zg":

  Много умно.......

 38. 38 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 748 Неутрално

  А оставка на лобиста Трайчо?

  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Всички сте наясно, че в Европейския съюз в момента предстои приемането на регламент за шистовия газ и за тези технологии и има много голяма вероятност тя да бъде забранена в цяла Европа, не само в България.

  Трайчо май не беше наясно...

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 39. 39 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#19] от "xm...": то тва е за мат'ряла...
  А водата на Шумен тугедър и воревър е негодна за пиене въпреки световногарантираните технологии на торене и използване на хербициди.
  Аз лично бих поискал забрана селскостопанските екологично настроени жители на житницата ни Добруджа да ползват хербициди. Уверен съм, че екологичнонастроените граждани дори и с леви убеждения, ще ме подкрепят.

 40. 40 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2746 Неутрално

  Ех този Трайчо колко е загрижен за Шеврон не е истина ....роднина да му е болен няма да тича така по мъките ,че да му помага.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 41. 41 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#38] от "Kaspar": г-н Младенов малко се изхвърля. ЕС не е в състояние да забрани добивът на шистов газ на цялата си територия. И няма интерес да го прави. В противен случай ще се създаде прецедент и Германия може да поиска от Франция да не използва еди какъв си тип ядрени реактори или изобщо да ликвидира ядрената си енергетика.
  Ще видим и реакцията на Полша и Румъния когато започнат дебати по въпроса.

 42. 42 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#35] от "aron25":

  Остава да покажеш и връзката между това и Дянков. Не може да хвърлиш едно има и произволна информация и да кажеш - ТОЙ е виновен.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 43. 43 Профил на gtr
  gtr
  Рейтинг: 443 Неутрално

  До коментар [#35] от "aron25":

  Е и?Дянков ли съдира кожи?Защо?Защото 20г се мачкат обикновения човек ли?Дянков ли е виновен?Ами румънците какво да кажат с техните антикризисни мерки?Какво ли не им вдигнаха и от кое ли не им отрязаха?А ако пък осигуровките се плащат на реални доходи може и да се отлепим доста от дъното.

 44. 44 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#43] от "gtr":

  Абе Дянков е новия Костов.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 45. 45 Профил на gtr
  gtr
  Рейтинг: 443 Неутрално

  До коментар [#44] от "Distributed":

  Но само по кадърност като финансист се надявам,че имаш в предвид.

 46. 46 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#34] от "greg1":

  [quote#34:"greg1"]Това което вие ,министрите и депутатите ви изпускате всеки ден в публичното пространство ще стигне за 100 години напред [/quote]
  Сбъркал си адреса... На Позитано 20...е първата сонда за газ,след изборите,наистина няма нужда от нови сондажи...

  الرجل الكبير
 47. 47 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#26] от "vipidol":
  Добивът се разрешава или НЕ след ОВОС. Друг законен начин няма. Грешката, която правиш е, че смяташ, че непременно ще го разрешат. Кажи ми обаче, какво пречи цялата тази манифестация да се проведе отново след няколко месеца на основата на резултатите от ОВОС. Просто си пазете балончетата и плакатите. Като излезе положителна оценка и грабвате байраците.

 48. 48 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 748 Неутрално

  До коментар [#41] от "Дамян":

  На Германия не и трябва шистов газ, има си "Северен поток", за французите е ясно, че разчитат на атомна енергия. В последно време забелязвам, че Меркел и Саркози еднолично карат кораба, така че не виждам проблем да наложат и това

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 49. 49 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3132 Неутрално

  До коментар [#39] от "Дамян":

  От това, което са ми обяснявали компетентно дотук, за мен въпросът е не толкова в химикалите, защото могат да ги контролират при вкарването (за разлика от хербицидите ), колкото до това, че големият процент от водата остава свързана в шистите.
  А България е зле с водата, пък конкретно региона ... само вижте от къде я вадят и колко струва ...

  Иначе - засега цялата работа си е едната пропаганда срещу другата. Кой какви далавери гони - май тоже ...

 50. 50 Профил на Антони Де ла Реа
  Антони Де ла Реа
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Аз мисля, че решението на правителството е правилно.
  Има протести, има проблем, няма яснота, нито дали изобщо има газ, нито дали метода на добиването му е екологичен.
  Така че, забранява се всякакъв добив и проучване, който прилага подобен небезопасен метод.
  Това е, точка.

  Кой, ако не аз, кога, ако не сега
 51. 51 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2746 Неутрално

  До коментар [#44] от "Distributed":
  Дянков е елитен еничар на СБ и МВФ !
  Костов с неговите не пълни познания по политикономика е като фермер с вила пред боец преминал обучение на SAS SURVIVAL

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 52. 52 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#35] от "aron25":

  Добре аз се изумявам как има хора, които претендират че са костовисти, а все още смятат че някой е длъжен да им плаща заплати и да им търси работа. Благосъстояне не се постига със слугинаж на руски или американски интереси, нито със унищожаване на природата. Трябва образование, яка работа и да, както някой горе писа, ако трябва работа в чужбина, аз съм бил години. И ако е кадърен, връщаш се в България и правиш бизнес, печели или губи. Става дума за пазар - пазарна икономика и конкуренция, който смята че тук няма условия, никой не го държи насила?

  Евроатлантида
 53. 53 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1379 Неутрално

  България от тази година предприема своеобразно Роуд шоу за привличане на чуждестранни инвеститори."Само с желание и реклама не става-съветват Примиера-необходими са реформи".А напоследък е забелязан, че придирчиво ги дели на добри и лоши,желани нежелани.

 54. 54 Профил на A.Nikolov
  A.Nikolov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#5] от "cinik": Ей болен, пожелавам ти висчко да ослепееш!

 55. 55 Профил на Веселин Николов
  Веселин Николов
  Рейтинг: 506 Неутрално

  ...Ако има технология, която не вреди на природата, няма опасност да се замърси околната среда, водите, не предизвиква такива хидравлични удари, няма никъде в света възникнали проблеми вследствие на това, аз съм убеден, че…

  Е такава технология няма. И конвенционалните технологии са не по-малко вредни за природата, ама на такива като "Шеврон" или "Ексон" им дреме на шапката. Примерът с платформата на БП е съвсем пресен.

 56. 56 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  хммм...макар че съм евроскептик, днес за втори път ми се налага да призная ползата от бр#кселските зелки...първо- за нак. процедури срещу Унгария, и втори път за това решение на кабинета- АКЦЕНТИРАМ върху изявлението на Младенов, В КОЕТО се съдържа онова , което вероятно реално много повече е натежало в полза на това решение, отколкото протестите. Разбира се - не отричам последните в никакъв случай. Сега е време да се задесйвтаме по диверсификация на дост. си на придорден газ...да огледаме Азърбейджае например.

 57. 57 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#48] от "Kaspar": ти не виждаш, но те сигурно виждат. Добиването на шистов газ в ЕС в посочените страни ще намали консумацията на руски тръбен, с което ще се създадат по-изгодни и за Германия (Австрия, Италия, Франция) ценови условия на газовия пазар. Не мога да си представя, че Германия ще е толкова брутална към Полша, а Франция към Румъния, след като ги прецакаха с транзита на руски газ по северен поток. А и Полша изобщо НЕ Е България. Като нищо ще се опъне на ЕС даже с цената на излизане от ЕС. Един брат Качински все още има.


 58. 58 Профил на carpe
  carpe
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Има ли изнесени някъде прогнозни цени на газа от това находище, ако то бъде разработено?

 59. 59 Профил на solovey_razboynik
  solovey_razboynik
  Рейтинг: 0 Весело

  Я си внасяйте газ от Русия и не ми се халосвайте с тая Шеврон! Щото камък върху камък няма да остане.

 60. 60 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#56] от "dol":
  Лично аз не мога да си обясня изказването на Младенов... няма никакви индикации за твърднието му. Най-много да заложат на "трансгранично замърсяване" т.е. да ограничат добива до определени зони.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 62. 62 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#1] от "elevation04":

  смешко не виждаш ли че се работи професионално

 63. 63 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#57] от "Дамян":иМАш ЛИ ИДЕЯ КАКЪВ в момента е относителният дял на руски газ от доставките на газ за зап. европа..отдавна не е 100 процента ..айде най-напред провери, пък после пиши.

 64. 64 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 561 Весело

  Борисов: След 3 години страната ще се оправи.
  Дянков: Жалко, че тогава няма да ни има.
  Борисов: - Не "жалко", а "защото".

 65. 65 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#58] от "carpe":
  Няма и не може да има ако не се направи проучване за количествата газ, дълбочината на слоя и т.н.
  Знае се, че производствените разходи плюс нормална печалба при шистовия газ са в гранците 100-150 $. в зависимост от геоложките условия, големината на залежите и използваната технология. За случая Нови пазар можем да заложим 150$ за 1000 куб.м. Цената на руския газ на Исакча в момента надхвърля 400$ Аналогичните разходи за руския газ в западен сибир, обаче се не повече от 60$ за 1000 куб.м а транспортните до Исакча не повече от 50$ за 1000 куб,м

 66. 66 Профил на нервна
  нервна
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#58] от "carpe":
  Още в началото Трайчо беше казал,че се НАДЯВА?! на около 30% по-ниски цени на едро?! поради отпадане на разходите за пренос .Ама Булгаргаз щял да се договаря с Шеврон.Пък с колко Булгаргаз ще натовари цената на дребно за крайния потребител-един бог знае.

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 68. 68 Профил на blader
  blader
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Много интересно защо т.нар. 'еколози' не протестираха/ат срещу АЕЦ Белене!? ни гък, ни стон...

  Или можеби са станали привърженици на ядрената енергия, което си е революционно постижение за 'еколози'-те, па макар и само българските.

  Значи ако е български газ, не може, но ако е руски атом може...

  They didn't know it was impossible so they did it...
 69. 69 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#45] от "gtr":

  Казвам го в смисъла на :

  http://dreal.net/wiki/index.php/Костофф

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 70. 70 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Всички сте наясно, че в Европейския съюз в момента предстои приемането на регламент за шистовия газ и за тези технологии и има много голяма вероятност тя да бъде забранена в цяла Европа, не само в България.

  ето това НЕ ЛОшО да го наизустите!

 71. 71 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1059 Весело

  Путинската пионка пак се изметна

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 72. 72 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Весело

  СИМЕОН ДЯНКОВ: Мисля че е полезно или да се промени решението, но много твърдо в тази посока – тази технология не може да се използва не само докато трае мораториума, а и докато не излязат повече анализи конкретно в българския случай – по какъв начин, дали, какви са екологичните проблеми, които евентуално могат да излязат. Да се направи доста по-обстоен анализ и той да е обект и на публична дискусия – нещо, което обществото според мен заслужава. Така че тук трябва да се помисли дори да се отложи действието на това решение дали по някакъв начин във времето това е възможно. Мисля че е възможно с това много строго допълнително условие.

  Това също го наизустете!

 73. 73 Профил на ivanj
  ivanj
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "абе така като сме се събрале я да зема да попитам-абе гюро имаше ли глава или немаше-
  -е па май че имаше оти си купуваше шапка по велик ден"
  стенограма от заседание на министерския съвет на РБългария 17.01.2012г.

 74. 74 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 723 Неутрално

  Тъпо и безлично заседание на цял министерски съвет за оттегляне на още по- тъпо Решение за проучване за добив на нефт и газ. Цялата дандания е да си излезе с най-малко поражения за правителството . Разбира се че следДВЕ ГОДИШНО УМУВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ е издадено разрешение на една фирма да прави проучване . ПО СТАНДАРТНА ТЕХНОЛОГИЯ . И чак по-късно , в НЕОФИЦИАЛНИ разговори Трайков разбрал , че компанията могла да търси и по НЕКОНВЕНЦИАЛЕН начин газа - чрез хидрофракинг. А забравят че УорЛИК пръв направи изявления че американска фирма ще търси ШИСТОВ газ. А той не се добива по конвенционален начин. И проличава колко дълбоко е затънал Трайков и цялото правителство в ангажиментите за добива на това"огромно " богатство . И от всичките заклинания за "прозрачност " в управлението остават само добрите намерения . И още един повод за Борисов да се изяви като единствен , който решава проблемите с един замах . Проблеми създавани от него . Без замах. От некадърност, може би .

 75. 75 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#63] от "dol":Средно за ЕС е 25%. За Германия клони към 40% За Франция и Италия е под 25%.
  Общо като количество заедно с този за Полша, Румъния, Унгария, България е 130 млрд. куб.м. Ако Полша и Румъния намалят с 10-15 млрд. консумацията си бъди сигурен, че това ще окаже натиск върху цените на руския газ, защото тези страни консумират предимно (70-80%) руски газ. Да не говорим, че Полша има капацитет и да ИЗНАСЯ шистов газ. Защо Германия да е против да си купува газ от Полша, така както си купува и от Норвегия или от майната си (втечнен)?
  Единствения прецакан май ще е Норвегия, но тя НЕ Е в ЕС не е и в ЕЗ.

 76. 76 Профил на Kalin
  Kalin
  Рейтинг: 561 Неутрално

  риска при тази технология е оценяван на около 1/2000, колко по-гарантирана трябва да е?

  Kalin
 77. 77 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1059 Весело

  Герберастията е силно объркана
  Досега Вождът им стоеше на проамерикански позиции и те се скъсваха да плюват Русия.
  Обаче днес Бойко показа, че пъпната му връв с Русия не е толкова изтъняла и поради тази причина, матер'яла не знае сега каква позиция да заеме

  Ц И Р К !

  Защото не може току-така някой си да има позиция различна от тази на Вожда

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 78. 78 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#75] от "Дамян":е, сега ще си коригираш ли предишното изказване??? Германия ще си купува шистов газ от Полша , но няма както И франция да рискува да добива шистов газ на своя територия. И все пак нека дочакаме мнението на ЕС и евр. регулация , пък тогава да умуваме .

 79. 79 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#63] от "dol":
  А ти имаш ли представа колко втечнен газ от няколко източника измести руския в запана Европа в последните 3-4 г. и защо? Хайде да провериш

 80. 80 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  До коментар [#41] от "Дамян":
  Те поляците я казаха: Толкова сме напред вече, че не можем да позволим на някой незапознат да ни диктува условия!
  И още във този дух!

  Изпуснахме момента да напреднем във една нова област, но здраве да е! Нито е първата, нито последната!
  Надеждата ми е да започнем добив по тази технология!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 81. 81 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 1110 Весело

  До коментар [#70] от "dol":

  Да, но болшевико-демократите отдавна са забравили че България е в Европейския съюз. Те чакат команда от по-висши сили и са готови за саможертва.

  [quote#76:"Kalin"]риска при тази технология е оценяван на около 1/2000, колко по-гарантирана трябва да е? [/quote]

  т.е. при 2000 сондажа, а те ще са и повече, 100% ще стане поне 1 гаф. И тогава ако точно твоето дете пукне от рак, какво правим?

  Евроатлантида
 82. 82 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 748 Неутрално

  До коментар [#57] от "Дамян":

  И "Набуко" щеше да намали консумацията на руски газ, но вече 10 г. е само някакъв проект.

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 83. 83 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#60] от "Дамян":изпускаш какво става във Франция, а и в САщ.

 84. 84 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#78] от "dol":
  Забрави за такава регулация И то в период на криза ...
  Ще те черпя каса уиски, ако се появиобщоевропейска забрана за добив на шистов газ чрез фракинг. Виж, по състава на химикалите може да пипнат нещо.. с това не може, с онова не може... и ще го аргументират с трансгранично замърсяване.

 85. 85 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Любопитно

  [quote#55:"comtec"]Примерът с платформата на БП е съвсем пресен. [/quote]
  Стига със този пример! За този пример си заслужаваш: Диня
  Нещо зелените да знаете, че Русия всеки два (ДВА) месеца прави по един Дийп Хорайзънт из Сибир, защото разлива 1% от добития петрол?

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 86. 86 Профил на carpe
  carpe
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#65] от "Дамян":

  Благодаря за инфото

 87. 87 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#79] от "Дамян":И ЗА КАКВО ДА ПРОВЕРЯВАМ КАТО ЗНАМ и всъщност това ти казвам, а ти се опитваш сам себе си да опровергаваш..върни се назад в коментарите , пък помисли.

 88. 88 Профил на danakoplatec
  danakoplatec
  Рейтинг: 506 Неутрално

  За мен пък всичко е режисирано! Така, че за мен това е изчакване на решения от Европа или от съда по този въпрос, но така представят нещата, че уж мислят за хората и че уж правят всичко за хората! Пълен цирк е държавата ни в момента!

 89. 89 Профил на Цезар
  Цезар
  Рейтинг: 609 Весело
 90. 90 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  шЕВРОНчЕ, Трайков и милионче....................да ама не...шегувам се.

 91. 91 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  До коментар [#83] от "dol": Нищо не пропускам. Франция въведе временен мораториум но със закон. И каза, че изчаква развитието на технологиите. Ама това беше преди повече от година. В САЩ забраниха добива в едни щати, но в други се добива на поразия... Забраниха там, където гелоложките условия не са подходящи.
  САЩ си добиват 700 млрд. куб.м годишно. А ти пропускаш какво става в Китай.
  С това не казвам, че и ние като САЩ и Китай трябва да добиваме. Казвам, че след като други добиват, ще има полза и за нас. За целия световен пазар на газ.
  Ужасно много подценявате явлението шистов газ в световен мащаб.

 92. 92 Профил на Carmina BULGARANA
  Carmina BULGARANA
  Рейтинг: 616 Неутрално

  ИСКАМ ДА СЪМ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 24 ЧАСА!

  ЛОЯЛНОСТТА Е ДВУПОСОЧНА УЛИЦА!
 93. 93 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Слава Богу, неизбежното само се отлага. Ако не днес, утре ще се обърнем пак към опцията "шистов газ". А той няма да избяга. Все ще си бъде под краката ни.

  Свобода за Надежда Савченко!
 94. 94 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Днес Канада е предложила на САЩ да купуват нефт от нея.
  Преди много години беше същата дандания за нефта от битумни шисти! Ама това, ама онова! Ама почвите, ама разходите, ама тундрата!
  Но хората се запретнаха, работиха, пазят си природата и хич там не са! И не въобще не им пука ни от путин, ни от Чавес, ни от Ахмадито!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 95. 95 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 748 Неутрално

  До коментар [#91] от "Дамян":

  Мен ме интересува страна с мащабите на България, зависима от земеделие и селско стопанство, дали е разрешила фракинг в най-плодородните си земи. В Китай и САЩ има пустинни местности колкото половин Европа.

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 96. 96 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#91] от "Дамян":аха, виждам че си инромиран..като си толкова информиран , защо тогава развиваш свободни съчинения по темата. Много добре би следвало да осъзнаваш тежестта на Франция в ЕС, а и на Германия - Германия има план за пълно отказване от ядренета енергия- Полша граничи с нея...като нищо няма да подкрепи добив на шистов газ за цяла Европа , ако види риск за екол. си сигурност!Еколог. сигурност пред енерг. независимост- това не е просто мода на Запад , а политика.

 97. 97 Профил на Пропаганда
  Пропаганда
  Рейтинг: 506 Неутрално

  "Не хората трябва да ги е страх от правителството, правителството трябва да го е страх от хората".

 98. 98 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 748 Неутрално

  земеделие и туризъм имах предвид

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 99. 99 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1059 Весело

  Май Трайчо ще връща шевро-долари,
  но пък за сметка на това Боце
  ще надипли путо-рубли

  Така е в политиката -
  по-силният печели.
  Нищо, че е по-глупав де

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 100. 100 Профил на ♫♫♫
  ♫♫♫
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Хораааа, кой добросъвестен политик допуска фирма с такава репутация и осъждана неколкократно да му влезе в държавата, та било и за конвенционален газ?!? А и какъв контрол да очакваме, когато контролът зависи от Трайчо и Нона?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK