Дискусията на правителството за оттеглянето на България от АСТА (стенограма)

Трайчо Трайков и Бойко Борисов (архив)

© Анелия Николова

Трайчо Трайков и Бойко Борисов (архив)Министерският съвет спря днес процедурата по сключване от страна на България на търговското споразумение за борба с фалшифицирането АСТА, като с това на практика държавата спира всякакви действия по влизането му в сила, включително по ратификацията му.


Пресслужбата на кабинета разпространи и стенограма от разговора по време на правителственото заседание. "Дневник" публикува дискусията по решението едно към едно:


"Точка 12
Доклад относно проект на решение относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щатиБОЙКО БОРИСОВ: Ще започнем с тази точка, защото тези дни се наслушах на какво ли не. А и министър Трайков вчера много великодушно прие вината, просто за да не се водят дебати. Но те не престанаха и затова аз съм длъжен да дам малко хронология, а гостите, които са тук, преди десетина дни имаха среща с мен, могат и да я потвърдят.


Бившият премиер Станишев каза "Преговорите за АСТА са се водили плавно и тайно зад гърба на Европейския съюз. Аз самият научих за споразуменията от Уикипедия и това е един от мотивите ПЕС да не го приеме."


Спирането на АСТА е наш успех, ние винаги успехите сме готови да ги разделим с всички, но все пак искам да се знае какво е правено през времето досега, защото, повтарям, това, че министър Трайков каза за вината и то, повтарям, много великодушно, за да не се дебатира, искам специално да се знае какво е правено през годините.


При правителството на Тройната коалиция на 30 ноември 2007 г. Петър Димитров се обръща към Стефан Данаилов за тяхно становище, като водещо ведомство в работната група 18 "Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост към Съвета по европейски въпроси в България, представител на МИЕТ не участва в тази група. Това започва от 30 ноември 2007 г., започва между министерствата, ръководени от многоуважаемия господин Станишев, да се води вече преписка по тази тема. Трайков, това е 2007 г., когато ти изобщо не си си представял, че ще станеш министър. На 12 декември 2007 г. мандатът е гледан в Работна група "Интелектуална собственост" на Съвета, където участва Министерство на културата – представител Стефан Данаилов. В Работната група е водена подробна дискусия по мандата за преговори с редакции по конкретни текстове. Уточнено е, че ще се гледа в двата комитета – Комитета по търговска политика и Работна група по интелектуална собственост към Съвета на Европейския съюз.


Изчитам всичко това по простата причина, че искам да съм много коректен в изказа, за да няма след това допълнителни дискусии по него.


Февруари 2008 г. Министерство на културата, Стефан Данаилов, изготвя рамкова позиция за одобрение на мандата на Европейската комисия за преговори в Съвета по европейски въпроси в България. Предвид материята и компетентностите, както и предвидени до този момент по-съществени обсъждания в Работната група по интелектуална собственост към Съвета по европейски въпроси. Подписването на споразумението не е нито тайно, нито скрито.


Още преди одобрението на мандата за преговори има становище на Българската асоциация на музикалните продуценти с входящ номер от 2007 г., които настояват за включване на страната ни в тези изключително важни за нашата индустрия и ползватели за права преговори.


На 20 март 2008 г. Министерството на икономиката и енергетиката тогава с министър Петър Димитров уведомява Министерство на културата, Стефан Данаилов и Патентното ведомство, че е обявена мълчалива процедура до 26 март 2008 г. в Съвета на Европейския съюз за приемане на ревизирания и съгласуван между страните мандат на Европейската комисия за преговори, която предлагаме да не се нарушава.


На 26 март 2008 г. изтича мълчаливата процедура, без да се нарушава от никоя страна членка на Европейския съюз. Няма как премиерът Станишев тогава, участвайки в Съвета, да не го знае, да го научава сега.


На 14 април 2008 г. решението за одобряване на мандата за Европейската комисия е прието формално от Съвета на Европейския съюз без обсъждания по раздел "Търговска политика". От българска страна е участвал министърът на земеделието и храните министър Нихат Кабил.


От 2006 г. до октомври 2010 г. са проведени 11 кръга преговори. Държавите-членки на Европейския съюз са информирани устно и писмено за преговорите чрез Комитета "Търговска политика" на Съвета, където господин Станишев е бил информиран устно и писмено. Ротационното председателство на Европейския съюз проведе преговорите по въпроси от областта на наказателното правоприлагане въз основа на позиции, договорени и приети единодушно от Съвета в рамките на КОРЕПЕР. Основните компетентни ведомства, които в България са работили по текстовете на АСТА и са ги подкрепили в различни формати на обсъждания в Брюксел, са Министерство на културата, Министерство на правосъдието, Патентно ведомство, Министерство на икономиката и енергетиката. Министър-председателят Станишев е участвал в заседанията на Европейския съвет. Българският еврокомисар Меглена Кунева е участвала в заседанията на Европейската комисия, където са се обсъждали и одобрявали тези въпроси.


Така че, с риск да ги разсърдя, но все пак не мога да приема, че след всичките тези преговори, години наред, Трайков трябва да поеме вината. И то е изведено днес в заглавие на водещи медии. Не мога да го приема, защото те са толкова нагли, че ще минат един-два месеца, Трайков, и ще кажат: правителството на ГЕРБ работеше да влезе в сила АСТА. Затова с приемането на тази точка практически ние се оттегляме от тази си позиция в момента. Затова вече мога да поема и цялата политическа отговорност на нашия кабинет за това решение.


Гостите ако имат да кажат нещо?


ЯНАКИ ГАНЧЕВ (Председател на Асоциация на потребителите на телекомуникации и интернет услуги): Искаме да чуем формулировката на решението.


БОЙКО БОРИСОВ: Трайков!


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, позволете ми да мина през целия доклад. Предлагам Министерски съвет да разгледа и приеме протоколно решение, с което да изрази позиция относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА). Решението за одобряване на АСТА бе прието на заседание на Министерски съвет на 16 ноември 2011 г. Споразумението беше подписано на 26 януари 2012 г. в Япония от Европейския съюз и 22 държави-членки. Споразумението третира търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, които са предмет на общата търговска политика на Европейския съюз. Единствено наказателно-правните разпоредби на АСТА са от споделена компетентност на Европейския съюз и на държавите-членки. Ето защо решението на Съвета за подписване на АСТА от Европейския съюз е прието единодушно от всички 27 държави-членки през месец декември 2011 г. и страна по споразумението са Европейският съюз и неговите държави членки.


За сключване и влизане в сила на Споразумението е необходимо съгласие от Европейския парламент и ратифицирането му от всички държави-членки. Предстои обсъждането на АСТА от Европейския парламент, като непостигането на съгласие по него ще доведе до прекратяването на процедурата по сключването му.


Независимо, че АСТА още не е факт, в много държави-членки на Европейския съюз, включително и в България, е налице загриженост сред гражданското общество относно прилагането на АСТА и защитата на гражданските права и свободи и по-специално тези на потребителите в Интернет.


АСТА не налага изменение в действащото ни законодателство, но протестите срещу споразумението в много други европейски страни и у нас показват липсата на подкрепа сред широката общественост. В резултат, по информация от Постоянното ни представителство в Брюксел, Германия, Холандия, Кипър, Естония и Словакия все още не са подписали споразумението, като Германия вероятно ще изчака обсъждането в Европейския парламент. Въпреки че, напомням, германското правителство взе решение да упълномощи посланика си да подпише.


На основание изложените обстоятелства, както и факта, че за сключването на АСТА се изисква единодушие от всички държави-членки и Европейския съюз, предлагам Министерски съвет да спре процедурата по сключването от страна на Република България на търговското споразумение. С това на практика България спира всякакви действия по влизането в сила на това споразумение, включително по ратифицирането му.


На основание чл. 8, алинея 3 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация предлагам Министерски съвет да приеме следното протоколно решение:


"Спира процедурата по сключването от страна на Република България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати".


И ако ми позволите няколко думи извън официалното проекторешение.


Първо, аз съм убеден, че за всички тези шест години за първи път има реален дебат и той се случи сега. Тоест това, за което ние сме упреквани, парадоксално стои точно по обратния начин.


От друга страна, трябва да е ясно, че с това решение…


БОЙКО БОРИСОВ: Те социалистите с това са известни, че, примерно, заклеймяваха религията, сега първи тичат да палят свещи и да се комкат в църквите. Те са водели всичките тези преговори, излязоха, как не отидоха на протеста да го оглавят, затова което те са договаряли. И както във всичко останало, контрата остава в нашето правителство. Сега ние ще понесем политическата отговорност пред Брюксел с взимането на това решение днес. А те се опитаха да се възползват от тревогите на хората за пореден път.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това исках да добавя, господин премиер, че това решение не е както някои побързаха да го изкоментират – изчакване да видим какво ще направят другите, за да се съобразим. То е заявяване на нашата позиция. И ние тази позиция ще трябва да я отстояваме и защитаваме в Брюксел пред колегите ни, основно Вие, но и аз, външният министър и останалите колеги.


БОЙКО БОРИСОВ: Ние имаме основен довод да го направим по простата причина, че българското законодателство е много строго, много стриктно и решава всички тези проблеми за фалшифицирането, които всъщност АСТА като споразумение цели да защитава, и хората, които са в съответния бранш. С една дума, нашето законодателство е хармонизирано, добро и достатъчно ефективно, за да се налага и подобно споразумение да подписва.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Вероятно тази ни позиция ще бъде критикувана от международни организации и национални. Надявам се, тогава колегите от опозицията да нямат претенции също по тази тема.


БОЙКО БОРИСОВ: И надявам се тогава с господин Станишев да отчетем, че успехът ни е общ, както той самият каза, и тогава да не се скрие. Спирането на АСТА е и наш успех. Това ще си го запазя и се надявам, когато ни атакуват от другата страна, той да застане до нас и да каже: да, това е наш общ успех. Надявам се.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И последно изречение, все пак този дебат позволи вместо само ние да го гледаме и експертите, ангажирани с документа, милиони очи да го гледат и да споделят мнението си по него. В крайна сметка това е меродавно, защото, ако нещо може да се чете по различни начини, значи може би това нещо има нужда от допълнително прецизиране.


ЯНАКИ ГАНЧЕВ: Ние не можем да не бъдем доволни, тъй като фактически ние възбудихме тази дискусия още на 27 януари с едно отворено писмо и последващите ни действия в Народното събрание, среща с премиера и т. н. Защото то е в унисон с писмото, което Ви изпратихме на 6-ти след срещата, в продължение на постигнатото споразумение, където виждаме, че сте се съобразили с нашите препоръки, именно – международното споразумение, ако бъде ратифицирано, да бъде след като Европейският парламент се произнесе, тъй като ние като страна членка на Европейския съюз сме задължени да го спазваме. Алтернативата ни е да излезем от Европейския съюз, ако не го спазваме и то бъде прието.


Като организации, които се занимават с интернет, може би да изразим увереност, че то няма да бъде прието в Европейския парламент.


БОЙКО БОРИСОВ: Депутатите на ГЕРБ в Европаламента ще гласуват против.


ЯНАКИ ГАНЧЕВ: Това много ме радва. Искам да кажа, че последното изказване на Вивиан Рединг го потвърждава, че ще иска санкция от Европейския съд, което е втората част от писмото, което Ви изпратихме на 6-ти и което вече се задейства, така че в тази посока може да бъде засилено да се иска от Европейския съд да се произнесе относно това доколко кореспондира с основите на европейското право АСТА. Благодаря ви.


БОЙКО БОРИСОВ: Вие?


НЕВЕН ДИЛКОВ (Председател на Управителния съвет на Сдружението за електронни комуникации): Аз смятам, че това беше едно достойно решение на българското правителство. Благодаря ви.


БОЙКО БОРИСОВ: И аз ви благодаря. Приемаме тази точка.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (69)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 2. 2 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Леко се уплаших. Че си избрахме пример чел единствено виниту почвам да си мисля че може да има тежки последици!

  Щом подписват международни договори без дори да ги четат представяте ли си в ккава беля може да ни вкарат и в какви тежки задължения ако така подписват всички видове договори???

 3. 3 Профил на uchuden.
  uchuden.
  Рейтинг: 561 Разстроено

  БОЖЕ ОТ КЪДЕ НИ ДОЙДЕ ТОВА "ЧУДО", ТАЯ ТИКВА НА ГЛАВАТА !?!

 4. 4 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1946 Весело

  Надявам се на раздумката да е имало с какво да се почерпят, пък и една певачка не би била излишна...

 5. 5 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#1] от "merkel":

  Кажи сега една добра дума и за Трактора
  АСТА може и да се приеме със само една точка,а именно за такива като теб,интернет само влошава сегашното ви състояние

 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#2:"merkel"]Леко се уплаших. Че си избрахме пример чел единствено виниту почвам да си мисля че може да има тежки последици!

  Щом подписват международни договори без дори да ги четат представяте ли си в ккава беля може да ни вкарат и в какви тежки задължения ако така подписват всички видове договори???
  [/quote]
  Ми те така си подписват ...да не мислиш ,че четат !?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#3:"uchuden."]БОЖЕ ОТ КЪДЕ НИ ДОЙДЕ ТОВА "ЧУДО", ТАЯ ТИКВА НА ГЛАВАТА !?! [/quote]

  Винету ли? Ние си го избрахме и сега ще мълчим и ще тъпим!

  Във всяка нормална страна премиерът би подал оставка след като на третата година от пуравлението се порвдава с предишните и търси виновни извън себе си и правителството си! За бога кой е премиер???????? Да не би още Станишев да е пример и да съм пропуснал?!?

 8. 8 Профил на Gabrielle
  Gabrielle
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Както се и очакваше от страхливеца Борисов , веднага прехвърли вината върху предишните. Това може и да мине сред оредяващите му фенове , но нормалните хора са наясно , че в преговорите са участвали всички държави членки на ЕС , но не всички са подписали споразумението. България обаче го подписа чрез посланика в Япония по нареждане на правителството , чиито премиер е Борисов.

 9. 9 Профил на mail123456
  mail123456
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Дискусия, стенограма ... на мен повече ми прилича на задочен спор със Станишев и търсене на вината някъде другаде ...

  http://f1.f-e-n.net - Формула 1 каквато трябва да бъде
 10. 10 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1168 Любопитно

  "То е заявяване на нашата позиция. И ние тази позиция ще трябва да я отстояваме и защитаваме в Брюксел пред колегите ни, основно Вие, но и аз, външният министър и останалите колеги."
  Ще видим.
  Че то вашата позиция винаги е много променлива и не я защитавате - просто я сменяте със по-удобната във момента

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 11. 11 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  С ръка на сърцето ще призная, че Бойко е прав от една страна - те са завалири процедура в ход и са я приключили. Грешката им е, че изобщо не са вникнали за какво става дума. Причина за това пък е исконната ни позиция (не само на ГЕРБ) да следваме покорно големия брат.
  Покорното следване е причина и за стартирането на процедурата при предишното правителство. Понеже САЩ са натискали и ЕС е слушкал, тройните не са вникнали за какво става дума.
  Т.е. и тройните, и герберите не се различават по отношението си към АКТА. Което донякъде бих го оневинила с факта, че целият ЕС е манипулиран - ЕК я пробутва неколкократно, повечето европейски държави я подписват. Манипулиран от САЩ и мощното лоби на фармацевтичната индустрия и развлекателните индустрии.
  Като обобщение: Заради всичко това не мисля, че Бойко и ГЕРБ този път много се издъниха. Издъниха се като всички други - на нормално европейско ниво

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 12. 12 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  хаххахахахахахахаххахахахахахаха тия милиционери дори вече не са забавни и смешни а само ЖАЛКИ! Най-жалкото е е че това е ВЛАСТТА! ПОЗОР! След като след 3 години пуравление и тормоз още обвиняват предишните най-добре НЕЗАБАВНО да подадат оставка и да дойдат да пуравляват хора които поне ще носят отговорност а няма постоянно да я прехвърлят! Така стана и с доклада на ЕК така стана и с убийството на 10 човека в село Бисер заради некадърността на държавата така става постоянно! Накрая когато стана време да ги бием и гоним с камъни заради абсурдните сметки за ток парно газ бензин дизел и храна пак ще искат някой друг да гоним с камъни ама няма да стане!

 13. 13 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 677 Весело

  Мдааа...така си и знаех! За това че правителството на Герб е одобрило приемането и съответно подписало...били виновни социалистите... Просто нищо ново от Боко... Тиква та дрънка...Първата година на управлението, втората...че и 100 да остане ВИНАГИ ще има други виновници за собствената некадърност... Тъпичко, Боко..много тъпичко!

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 14. 14 Профил на edk
  edk
  Рейтинг: 450 Весело

  До коментар [#1] от "merkel":

  Браво! Такъв патриот и такъв борец против правителството рядко се среща!
  Ти си новия ни премиер!
  Фурнаджийска лопата такава!

 15. 15 Профил на Gabrielle
  Gabrielle
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Как само се подмазва и умилква на премиера министър Трайков... Тези хора от правителството нямат ли поне малко човешко достойнство? За политическо отдавна е ясно , че нямат....

 16. 16 Профил на uzur
  uzur
  Рейтинг: 450 Неутрално

  15 февруари 2012, сряда
  Европа прави интернет полиция,стъпка към ратифицирането на ACTA.
  http://yphalachev1.blogspot.com/2012/02/acta.html

 17. 17 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  3 години управляват и още се оправдават със Станишев? Това не е ли СРАМ И ПОЗОР? Не ви ли е срам като българи от това правителство? Не е ли унизително 3 години да нямат позиция и да не прочетат една страничка договор? НЕ ВИ ЛЕ Е МЪЧНО? Винету е по-дълго от това.

  Хора не че да ви плаша но дали ще има АКТА или няма да има в Б-я има ли разлика? Всичко е до манталитет на управляващите. Алоуу я се събудете! Нима в момента милиционерите не подслушват масово? Нима дори СРС-та не почнаха да излизат? За бога та те дори се самозаписаха как организират контабандата в Б-я и аферата стана известна в европейската преса като (Misho the beer)! Фалшификация на изборите, следене и компрометиране на политически противници, масово подслушване и побой над гражданите....за бога за ква акта иде реч като си иммае ЦЕЦО?????????

 18. 18 Профил на toko1
  toko1
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Тази тиква си я докарахме ние на главата.
  Гледайте да не си докараме на главата другата тиква, която е участвувала в съставянето на АКТА (като евро-комисар), че тогава ше видите кон боб яде ли.

 19. 19 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Всичко е до МАНТАЛИТЕТ на управляващите. Ако имахме демократично правителство всичко щеше да е ок. Но когато иммае управляващи от милицията и безобразия като подслушвания побоища насилие като форма на държавно пуравление ето това еопсаното. И с АКТА и БЕЗ АКТА ще видите че подслушването побоя следеното наруаването на граждансикте права и т.н. ще продължат! ТОВА Е МАНТАЛИТЕТ! Милиционерски при това!

 20. 20 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1059 Гневно

  Мдааааа, а ето, за сравнение , дискусията в МС за подписването:

  "Точка 14
  Проект на Решение за одобряване проект на Решение на Съвета за сключване и проект на Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати

  ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става дума за избягване фалшифицирането на търговски марки или пиратство на авторски или сродни на тях права. Страните са, които Вие изброихте. Китай не е сред тях.
  БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14."

  Из стенограма на МС http://tlaka.com/content/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%81-161111  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 21. 21 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 720 Неутрално

  [quote#18:"toko1"]Тази тиква си я докарахме ние на главата.
  Гледайте да не си докараме на главата другата тиква, която е участвувала в съставянето на АКТА (като евро-комисар), че тогава ше видите кон боб яде ли.[/quote]
  Аз не съм участвал в докарването на тази, нито възнамерявам да участвам в докарването и на комунистически снахи..... Само дето се шири мнението, че другия мандат е на тях двамата......
  Пази Боже!

 22. 22 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Бойко още не може да разбере, че нищо не започва и не свършва с ГЕРБ. Все пак подписът е на негов министър и хленченето му е вече досадно. Нали една от любимите думи на ГЕРБ е "надграждане", ами ето това сега е пример за надграждане след предишното правителство.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 23. 23 Профил на Gabrielle
  Gabrielle
  Рейтинг: 1052 Любопитно

  До коментар [#19] от "merkel":
  Господине/госпожо , съвсем до скоро в коментарите си възхвалявахте с такъв патос Борисов и ГЕРБ , че мнозина тук , включително и аз , изпитваха отвращение... Не мислете обаче , че след като рязко сменихте плочата /по известни само Вам причини/ отвращението ще премине! Напротив!

 24. 24 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1039 Весело

  ".....И както във всичко останало, контрата остава в нашето правителство. Сега ние ще понесем политическата отговорност пред Брюксел с взимането на това решение днес. ........
  БОЙКО БОРИСОВ: И надявам се тогава с господин Станишев да отчетем, че успехът ни е общ, както той самият каза, и тогава да не се скрие. Спирането на АСТА е и наш успех. Това ще си го запазя и се надявам, когато ни атакуват от другата страна, той да застане до нас и да каже: да, това е наш общ успех. Надявам се."
  ================

  Бойко Пируета.
  Много е страхлив горкия. Когато трябва да вземе решение, което да е дори малко нелесно, трябва някой да го държи за ръчичка, да поеме негативи вместо него или самия Боко за разхвърля негативите така че да не са при него. Пълна шушумига

 25. 25 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Абе пилете златни мамини, като чета стенограмата, ми се струва, че се дискутира одобрението или неодобрението на Станишев, а не дали всъщност е добре да подписваме АСТА или не.
  Слънцето се притеснява облакът Станишев да не го засенчи. Леле смех! Да ги е страх от Станишев. Не Станишев, Гоце ше ви засенчи ама Бат Бо се е разбрал с него та не се притеснява

 26. 26 Профил на ages
  ages
  Рейтинг: 851 Неутрално

  А бе от известно време не следя форума, та искам да питам. Меркел от кога е влязал в правата вяра. Гледам и не вярвам на ушите си.

  Защо ако не да?!
 27. 27 Профил на toko1
  toko1
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#21] от "rosko1306":

  То не само се шири, може да стане и реалност. С тези медии и с тези хейтъри във форумите нищо добро не ни очаква.
  АСТА заплашва не само сигурността ни в интернет а и правата ни на потребители. С АКТА се цели да се забрани префоматирането на електронни носители.

 28. 28 Профил на Маргарит Пицов
  Маргарит Пицов
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#26] от "ages":

  Меркелът или са го разсърдили гърбавите... или са му спряли плащането ... или другите се предложили повече ...или е друг фалшив акаунт.... или всичко заедно ... българска работа

  На спортни състезания с/у Германия не викайте "Бъъългари - юююююнаци" , защото Дойчо разбира "You , nazi!"
 29. 29 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  На следващите протести трябва да искаме оттеглене подписа на България под това (АСТА) споразумение.

  Член 41: Оттегляне
  Дадена страна може да се оттегли от настоящото споразумение посредством писмено нотифициране до депозитаря. Оттеглянето влиза в сила 180 дни след датата, на която депозитарят получи нотифицирането.
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:BG:HTML

 30. 30 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  [quote#23:"Gabrielle"]Не мислете обаче , че след като рязко сменихте плочата /по известни само Вам причини/ отвращението ще премине! Напротив! [/quote]

  Напротив. Увеличава се.

  Ecrasez l’infâme
 31. 31 Профил на boikopln
  boikopln
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Те казаха,че първичния подпис не е решаващ и че може да бъде оттеглен,тук заблуда не е имало,но нашите не очакваха така бурно да реагира обществото...нали са свикнали да казват какво се е случило,при свършен факт....та останаха изненадани от наличието на обществена позиция по въпроса и хъс за защитаването й!Беше време да покажем,че не сме като Овце

 32. 32 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  Това чаках:
  ------------------------
  БОЙКО БОРИСОВ: Депутатите на ГЕРБ в Европаламента ще гласуват против.
  ------------------------
  Останалото е бла-бла. На практика се оказва, че от всичките ни евродепутати, засега единствено Метин Казак е твърдо ЗА. Напълнете му пощата на този малоумник:

  [email protected]

 33. 33 Профил на fh11
  fh11
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Естественно, като знаеш, че хората ще четат стенограмата, ще говориш това, което искаш те да чуят. Елементарно, Уотсън......

 34. 34 Профил на toko1
  toko1
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#29] от "BlueWater":

  Прочети чл. 40 и тогава пиши.
  Трябва да ги накараме да заявят, че България няма да ратифицира АКТА независимо от решението на ЕС.
  Какво ще кажеш за чл. 27!

 35. 35 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Любопитно

  [quote#29:"BlueWater"]Оттеглянето влиза в сила 180 дни след датата, на която депозитарят получи нотифицирането.[/quote]На някого направили впечатление срока от 180 дни, половин година, в който АСТА продължва да е в сила за дадена страна, след като тя е оттеглила подписа си. Защо не е 30 дена или 50 дена.

  Според мен половин година е необходима на печалбарската машина, която се оправдава с ав-Турски, ав-Гръцки, ав-Американски, ав-Сръбски и много други права, да организира всички видове натиск срещу тази "безразсъдна" и "безотговорна" държава. Така тя ще има достатъчно време да се "осъзнае"!

 36. 36 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Ма как геройски звучи "Наша е заслугата, че спряхме АСТА". И нито дума кой я подписа, хаха..."

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 37. 37 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#34] от "toko1":
  [quote#34:"toko1"]Прочети чл. 40 и тогава пиши.
  Трябва да ги накараме да заявят, че България няма да ратифицира АКТА независимо от решението на ЕС. [/quote]
  Чел съм го и знам, че вече ПЕТ страни са го РАТИФИЦИРАЛИ и ако още ЕДНА направи "депозиране на шестия инструмент за ратификация" то "тридесет дни след датата на депозиране от страна на тази подписала страна на съответния ѝ инструмент за ратификация" АСТА ----- ВЛИЗА В СИЛА.

 38. 38 Профил на toko1
  toko1
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#35] от "BlueWater":

  Напълно си прав.
  Ще те попитам отново за чл. 27

 39. 39 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#36] от "epoc":

  Хахахахаха, споделена е заслугата със серГей..... Кой е булката, кой младоженецът - не става нещо много ясно.... Важното е чувствата да са взаимни, да се вземат младите щом се искат....
  "...... , той да застане до нас и да каже: да!...."
  Много се забавлявах!

 40. 40 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#38] от "toko1":
  [quote#38:"toko1"]Ще те попитам отново за чл. 27[/quote]
  Още първата точка в него е достатъчна за да излезем от АСТА.

  Член 27: Прилагане в цифровата среда
  1. Всяка от страните осигурява наличието на процесуални норми в своето законодателство, съгласно предвиденото в раздели 2 („Прилагане на нормите на гражданското право“) и 4 („Прилагане на нормите на наказателното право“), които да позволяват ефективни действия срещу всякакво нарушение на права върху интелектуална собственост в цифровата среда, включително и на неотложни корективни мерки за предотвратяване на нарушения, както и на корективни мерки за възпиране на всяко последващо нарушение.

 41. 41 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Борисов съвсем ни взема за баламурници. След три години от както е на власт, продължава нагло да ни пробутва претоплената манджа за тоталната виновност на предишното правителство,въпреки предупреждението на американския посланник да не го прави по-вече.
  Рзбира се на човека толкова му е капацитета и друго нито може нито знае.

  Станишев като е започнал преговорите ,защо това правителство не ги прекъсна и ли поне да беше ги осветило пред обществеността? Вместо това този министерски съвет излезе с решение за парафиране на споразумението.
  Плитко!
  Остава Цветанов да подкара и той неговата лакардия,че Трактора е бил замесен в тайните преговори по споразумението АСТА по поръчка на Гоце.

 42. 42 Профил на Malama
  Malama
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Мда... Предполагам, че и глобалното затопляне ни го натресе бившият премиер Станишев...

 43. 43 Профил на toko1
  toko1
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#40] от "BlueWater":

  Не само тябва да излезем, а трябва се забрани със закон подобни "тъговски" споразумения да бъдат предлагани за разглеждани.

  чл.27
  5. Всяка от страните следва да осигури адекватна правна защита и ефективни правни корективни мерки за случаите на заобикаляне на ефективни технологични мерки[17], които се използват от автори, изпълнители или продуценти на звукозаписи във връзка с упражняването на правата им в техните творби, изпълнения или звукозаписи, и които ограничават действия по отношение на техните творби, изпълнения или звукозаписи, за които засегнатите автори, изпълнители или продуценти на звукозаписи не са предоставили разрешение или които не са разрешени от закона.
  6. С цел да се осигури съответното ниво на правна защита и наличието на ефективните корективни мерки, посочени в параграф 5, всяка от страните следва да осигури защита най-малко срещу:
  а) в степента, в която такава е предвидена от нейното законодателство:
  i) непозволено заобикаляне на ефективна технологична мярка, извършено съзнателно или като има достатъчно основания да се знае за това; и
  ii) публично разпространение посредством пускане на пазара на уред или продукт, включително компютърни програми, или на услуга, като средство за заобикаляне на ефективна технологична мярка; и
  б) производството, вноса или разпространението на уред или продукт, включително компютърни програми, или предоставяне на услуга, който/която:
  i) има за основно предназначение или е произведен(а) за целите на заобикаляне на ефективна технологична мярка; или
  ii) има ограничено търговско значение извън целите за заобикаляне на ефективна технологична мярка[18].

 44. 44 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#41] от "bate_Ventzi":
  [quote#41:"bate_Ventzi"]Борисов съвсем ни взема за баламурници. [/quote]Защото сами се определяте като такива!

  Моля, кажете кое
  [quote#41:"bate_Ventzi"]правителство не ги прекъсна и ли поне да беше ги осветило пред обществеността? [/quote] в Европа или другаде. Според вас ВСИЧКИ правителства, участващи в изработката на това споразумение са НЕКАДЪРНИ и ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ОСТАВКА ЕДНОВРЕМЕННО!

 45. 45 Профил на tomiboi
  tomiboi
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#7] от "merkel":
  Баце,той Боцко има много ръбове за дялане,то е видно!
  Ама хайде да не очакваме отново ,че еди кой си спасител ще ни оправи(в буквален и преносен смисъл)отново,все пак говорим за 20год разграбване и унижаване,нали не си мислиш ,че който и да дойде за 4 год.,ще се справи с буламача,дробен 20 години!
  Айде стига,Капитан Планета, вече го няма!

  tomiboi
 46. 46 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  На 20 март 2008 г. Министерството на икономиката и енергетиката тогава с министър Петър Димитров уведомява Министерство на културата, Стефан Данаилов и Патентното ведомство, че е обявена мълчалива процедура до 26 март 2008 г. в Съвета на Европейския съюз за приемане на ревизирания и съгласуван между страните мандат на Европейската комисия за преговори, която предлагаме да не се нарушава.

  =================

  Някой юридически грамотен от форумците би ли коментирал това? Значи ли това, че брюкселската мафия е била партия с корпоративната мафия и от страх пред вълнения тихомълком се опитва да придвижи нещата още през 2008 г.?

 47. 47 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Весело

  АХАХАХАХА
  ... Започнах да чета и в трето изречение като срещнах "бившия премиер СТАНИШЕВ" и ВСИЧКО МИ СТАНА ЯСНООО...
  One thing Grandma knows, one thing Grandma mumbles както би го превел самия премиер с богатите си езикови познания

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 48. 48 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#46] от "Митридат":

  Стандартизация в ЕС

  коментарни процедури - независимо от предварителното решение, по всяко време преди ратификацията могат да се правят поправки или възражения по съответния stanag /процес на т.нар. ”мълчалива процедура”

 49. 49 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#46:"Митридат"]Някой юридически грамотен от форумците би ли коментирал това? Значи ли това, че брюкселската мафия е била партия с корпоративната мафия и от страх пред вълнения тихомълком се опитва да придвижи нещата още през 2008 г.? [/quote]
  Да, играли са яко американските троянски коне в Еврокомисията.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 50. 50 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#48] от "BlueWater":

  Тоест това не е принципът на мълчаливото съгласие, така ли?

 51. 51 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 720 Неутрално

  [quote#41:"bate_Ventzi"]След три години от както е на власт, продължава нагло да ни пробутва претоплената манджа за тоталната виновност на предишното правителство[/quote]
  Е като не разбира от тези неща? Нали все пак трябва да каже нещо.... да се обоснове..... КАК? То с мас и Винету тази работа не става..... Искат се познания, де ги? Пък и виновен не може да е....
  Ха кажете какво да направи човека, единственото, което му остава е да обвини някого. Да, ама кой? Ако обвини своите - лошо - ще речем да ги махне. Ако обвини международното положение - пак лошо - ще речем да бъде българин.... Като обвиняваше тройната в началото - викахме - атъй, каза ли ви го..... Сега пък му се сърдим, че пак тях обвинява.....
  Недейте бе, не му се сърдете, човекът толко си може

 52. 52 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  Шопът, който си купил калъп сапун вместо сирене: "Пениш се, не пениш се, че те ручам!". Виновна е тройната коалиция...

 53. 53 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  АЗ единствено имма един въпрос към българският народ защо застанахме като истинсик ГРАЖДАНИ като един срещу АКТА а 3 години търпяхме ЦЕЦО подслушванията насилието простащината и глупавите селски шегички на пишман вожда? То не бяха младите да стават овчари не бяхме неговите кучета оядени и мързеливи после пак пържолки за кучето записите на СРС-та как организират контрабандата след това пък бирата взе че умря друг пък се самоуби в перник и т.н. и т.н. и т.н. Вече дори не помним опита на ГЕРБ да подслушва и следи масово с един закон който се опитах ва прокарат в началото на мандата! Ама те и без тоя закон пак си подслушват и следят! Та въпросът ми е докога? Докота вече не можем да си плащаме сметките за ток парно храта гориво и т.н. докато ГЕРБЕРИТЕ вземат по 30 бона бонуси ли????????

 54. 54 Профил на vse_o6te_jiv
  vse_o6te_jiv
  Рейтинг: 450 Неутрално

  За ББ вече е ясно - слабак, защото търси само оправдания , силните вземат решение и оправят нещата. Отдавна съм го отписал. И не мога до си обясна резултатите от местните и президенските избори освен с масови фалшификации.

 55. 55 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 838 Неутрално

  ГЕРБ в началото на мандата приеха още по-нагъл закон! Не знам дали си спомняте? Там благодарение отново нап ротестие не се стигна до плъната крайност но те въпреки това милицията следи подслушва бие и т.н. Кога ще се извинят за тоя закон дето приеха?!?

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 58. 58 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#32] от "zg":

  Мдааааааа, кой е "за" личи от следното проучване:http://zonabg.info/Focus.40_42/23147.article/

  Обърнете внимание на следния пасаж:

  "На 24 ноември 2010 г. с мнозинство на Европейската народна партия Европейският парламент отхвърля остра резолюция срещу ACTA, внесена от либерали, социалисти, зелени и независими, която във висока степен отговаря на критиките на гражданското общество. Как гласуват българските евродепутати по тази проекторезолюция[4]:

  - 9 евродепутати подкрепят критичната резолюция: Станимир Илчев (НДСВ), Антония Първанова (НДСВ), Филиз Хюсменова (ДПС), Метин Казак (ДПС) и Владко Панайотов (ДПС) от групата на либералите; Ивайло Калфин (БСП), Кристиян Вигенин (БСП), Евгени Кирилов (БСП) и Илияна Йотова (БСП) от групата на социалистите;

  - 6 евродепутати гласуват против критичната резолюция –Андрей Ковачев (ГЕРБ), Емил Стоянов (ГЕРБ), Мария Неделчева (ГЕРБ), Илиана Иванова (ГЕРБ), Владимир Уручев (ГЕРБ), Надежда Нейнски (СДС);

  - 1 евродепутат не участва в гласуването – Димитър Стоянов („Атака”), а 1 отсъства от заседанието – Слави Бинев („Атака”).

  Вместо тази резолюция, с мнозинството на Европейската народна партия, в т.ч. с участието на българските евродепутати от ЕНП (от ГЕРБ и Синята коалиция) е приета значително по-мека резолюция, която международните правозащитни организации определят като като про-АСТА, защото с нея на практика се дава подкрепа за действията Европейската комисия в хода на преговорите и на подписването на споразумението[5]. Резолюцията е приета с 331 гласа „за” и 294 „против”. С официално съобщение за медиите Европейската народна партия обявява подкрепата си за ACTA, намерила израз в гласуваната резолюция[6]. Споразумението е определено като „защитен щит за европейската индустрия”, а критиките срещу него за необосновани."

  Та сега същите хора, които тогава са гласували "ЗА" АСТА, ще трябва да гласуват против.
  Но дали така ще се връцнат и останалите, гласували като тях?
  Така че, това може де се окаже освен безпринципно, но и недостатъчно.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 59. 59 Профил на kaka_ginka
  kaka_ginka
  Рейтинг: 788 Неутрално

  До коментар [#53] от "merkel":

  Първо трябваше да си смениш ника, после да обърнеш писанията си на 180 градуса.

  Сега оставяш впечатление, че страдаш от шизофрения.

 60. 60 Профил на bored2009
  bored2009
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Меркел, да не уволниха бе душо.

 61. 61 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#58] от "mi6osp":

  Случайно да знаете и мотивите за това гласуване на 24 ноември 2010 г.? Защото според мен те са гласували ГРУПОВО, спазвайки партийната дисциплина, а не ИНДИВИДУАЛНО.

  От всички присъстващи членове, от ВСИЧКИ държави в ЕС, от групата на Европейската Народна Партия ( ГЕРБ )
  За -- 3-ма
  Против -- 238
  въздържал се -- 6-ма.

  От Партията на Европейските Социалисти ( БСП ):
  За -- 151
  Против -- 13
  въздържал се -- 9

  От Алианс на Либерали и Демократи за Европа ( ДПС )
  За -- 61
  Против -- 12
  въздържал се -- 5

  http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=1189&euro_vot_valoare=&euro_vot_rol_euro_grup=&euro_vot_rol_euro_tara=&vers=2&order_by=euro_vot_valoare&order=ASC&last_order_by=euro_vot_valoare&limit=0&offset=0&nextorder=ASC&euro_tara_id=&euro_grup_id=&euro_vot_valoare=&euro_vot_rol_euro_grup=

 62. 62 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Начало на работата по АСТА - Септември 2008 год . Станишев и Данаилов са участвали в разработки и заседания от 2006 година . Сиреч, те са и бащите на АСТА. А спасител е Пикасото . Хвала .

 63. 63 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1391 Весело

  Бойко се опитва да увие смрадливото си фиаско с АСТА в целофан, да му върже панделка, и да го връчи на хората като "букет на победата на гражданските свободи"

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 64. 64 Профил на trifon74
  trifon74
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Тези, като ги слушаш, ще си помислиш, че на 26 януари в Япония някакъв непознат е сложил подпис под АСТА и сега министерството на Цветан го издирва.
  Неизвестен извършител.
  А премиерът Боко - ни чул, ни видял. Нищо не знае.
  Тепърва разбира, че има такова животно и добре, че бил той да го спре. Егати наглеца.
  А само допреди дни сами обявиха, че отиват при Меркел за да чуят какво те ще правят.
  Преди това, хората масово протестират, а те - ни вопъл, ни стон. Чакат в Берлин да си кажат тежката дума.
  След което излизат и започват да се въртят, че видите ли, на тях се дължи временното застопоряване на проблема.
  Интересно, какви ще ги дъвчат след време, когато този въпрос неминуемо пак се повдигне.
  Твърде много интереси стоят зад този акт, за да се надяваме, че ще се откажат.

 65. 65 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Интересно, че Костов, царя и Станишев ни вкарват в НАТО и ЕС, започват да строят магистралите и метрото, и му завещават финансовите резерви, които сега тихмолъком доизхарчва, но за тези неща Бойко не се сеща да благодари и напълно си приписва заслуги.

  В същото време никак не се свени да приписва на предшествениците си своите лични провали и зулуми.

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 66. 66 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#65] от "Pavlik Morozov":

  1. Строителството на автомагистрала Тракия започва през 1973 г.

  2. Софийско метро - Първите строителни работи започват през 1979 г. по най-натоварената линия (Първи метродиаметър), като започва изграждането на Първи метрорадиус – от ж.к. „Люлин“ до пл. „Света Неделя“ – с метростанции „Вардар“ и „Люлин“.

  3.Строежът на магистрала Марица започва през 1979 година, като до края на 1991 година са пуснати в експлоатация пътни участъци с обща дължина 19,14 км.

  4. Магистрала Хемус - Строителството на участъка започва през 1984 г., но в края на 80-те години е спряно поради липса на финансиране. На 5 декември 1999 г. официално е открита отсечката, заобикаляща Правец. Тя е с дължина 5,47 km и поради трудния терен включва 2 виадукта и тунел „Правешки ханове“ (871 m).

 67. 67 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#66] от "BlueWater":

  Говоря за най-новата ни история. Иначе за първите копки на магистрала Тракия трябва да благодарим на римляните

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 68. 68 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#66] от "BlueWater":

  Но иначе забележката ти е много уместна - би било добре да спре традицията всяка нова власт у нас да се държи все едно прогреса и цивилизацията започват с нея и биха завършили с нейния крах.

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 69. 69 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#55] от "merkel":

  Абе меркел, спри се бе човек! То ясно, че май са ти врътнали кранчето от герб, ама пък толкова бързо да си намерил нови спонсори...

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK