Какво полезно да направим с онзи "гьол за 800 милиона"

Площадката на АЕЦ Белене. Преди няколко години премиерът Бойко Борисов нарече мястото "гьол за 800 млн. лева"

© Георги Кожухаров

Площадката на АЕЦ Белене. Преди няколко години премиерът Бойко Борисов нарече мястото "гьол за 800 млн. лева"За алтернативи на несбъднатия проект за АЕЦ "Белене" се мисли от няколко десетилетия и идеята, за която правителството заговори миналата седмица - парогазова централа на същата площадка, е била предложена още преди 20 години. Това обяви екосдружението "За земята", което бе сред противниците на проекта за втора атомна електроцентрала. Днес "За земята" разпространи няколко хрумвания, родили се след организирания от сдружението идеен конкурс "Площадката на АЕЦ Белене - нова надежда". Някои от тях са сериозни, други са шеговити и смело смахнати. Ето ги.


Производствена база за ВЕИ технологии
Автор: Мария Андреева


Добър вариант е да се даде площадката на фирми, които произвеждат оборудване, свързано с използването на ВЕИ - изградена е чудесна инфраструктура за крупно производство. Река Дунав е отлична връзка и с чуждестанни доставчици и клиенти.
Една такава идея изисква разработването както на идеен, така и на технически проект, извършването на съответните икономически разчети, прогнози и баланси, и др., а това си е цял проект, който може да се разработи от специализиран колектив.


Слънчева дунавска магистрала
Автор: Юлиян Попов


За площадката на Белене – тази част на България има не лошо слънчево греене.


Защо да не се направи инициатива Solar Danube (или Danube Solar Highway), която да тръгне от Белене и да ангажира всички държави по поречието на Дунав.


Австрия ще се ангажира, като анти-ядрена държава. Германия ще се включи, защото тази идея ще има символично значение – как цялото поречие на Дунава се деатомизира (а те са мощен производител на соларна енергия), румънските НПО-та ще се зарадват. За сърбите това ще има интеграционен символизъм. Има много европейски програми за Дунавското поречие. Заводът в Силистра за слънчеви панели естествено ще се включи - така ще се подкрепи местния бизнес.


Белене ще се превърне в отсечка от Европейската соларна магистрала.


Нископланински курорт "Айзенберг" (Желязната планина) -
Курортен комплекс за зимни и летни спортове на открито и закрито
Автори: Златна Михайлова и Емилия Попова


Цел


Проектът има за цел да превърне площадката от изолиран обект, с ограничен достъп, в модерен развлекателен център за зимни спортове и приключенски туризъм.


Зимната инфраструктура ще влючва ски писта, трасе за ски бягане, бобслей пързалка, екстремен парк за ски скокове и сноуборд, пързалки за хокей на лед, фигурно пързаляне и кърлинг.


Лятната инфраструктура предвижда екстремни и приключенски спортове на открито, като например катерене на изкуствена стена, пейнтбол игрище, мото писта, картинг и бъги писта, въжена градина и други. Към лятната програма се предвиждат съпътстващи дейности като пешеходни и велотурове в района и из природен парк "Персина", спускане с кану по река Дунав, разглеждане на местните паметници на културата от различни епохи, както и посещение с екскурзовод на концентрационния лагер "Белене".


Обосновка


Българските планини са сериозно застрашени от нерегламентирани строителни дейности за изграждане на нови ски писти, което е продиктувано от повишения интерес на инвеститорите към развиване на подобен вид печеливша туристическа дейност. В битката между икономически силни и слаби не е нужно да има победители и победени, а може да се потърсят нови идеи за задоволяване на заинтересованите страни.


Площадката на АЕЦ Белене, чиито основи вече са положени, отдавна е нарушила екологичото равновесие в района и в момента представлява територия с нарушен характер. Проекти, които предвиждат изграждането на мащабна инфраструктура за нов тип дейности, би следвало да се разполагат именно на подобни терени, с цел да се рекултивират за повторно оползотворяване. Време е интересът на проектопредприемачите да се обърне към тези територии, върху които също могат да се развиват икономически печеливши проекти. Време е политиката също да осъзнае необходимостта от нови подходи в управлението на територията, които да са с модерен иновативен характер.


Неизграждането на АЕЦ Белене е всъщност уникален шанс една вече нарушена територия да се превърне в привлекателен център от регионално, национално и международно значение. Допълнителна популярност проектът би придобил чрез привличане на известни имена в архитектурата, които да работят по реализацията му.


В резултат от разработването на идеята в посока висока енергийна ефективност (пасивни сгради), нулев въглероден отпечатък и правилна стратегия за управление на отпадъците бихме получили туристически център със съвсем ново и съвременно лице.


В допълнение вместо да се изсичат вековните планински гори в природните паркове, една вече бетонирана площадка със стърчаща арматура може да бъде превърната в печеливш туристически център, който ще спомогне за стимулирането на иначе икономически слабо развит район.


Предпоставки


Проектът отчита климатичните и природни дадености на местността. От една страна студената за тази част на Северна България зима, със сравнително дебела снежна покривка и стабилни навявания, а от друга, близостта на площадката до голям естествен водоизточник - река Дунав, чиито води при нужда ще се използват за създаването на изкуствен сняг, необходим за пълноценното функтиониране на центъра при зимни условия.


Краткосрочни и дългосрочни ползи


Основната полза, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план е икономическото и социално активизиране на района. Изграждането на ски халето, ски пистата и на приключенските туристически съоръжения ще създадат нови работни места за местното население в периода на строителството, а след прилючването му хората ще могат да се преквалифицират за нуждите на бъдещата туристическа дейност. Следващата най-близка дестинация за ски туризъм в Северна България се намира в Стара планина, на повече от 100 км, а в съседна Румъния разстояниео е два пъти по-голямо, повече от 200 км. Това означава, че зимният курортен център ще спомогне както за цялостното развиване на ски туризма в България, така и за отварянето на района в международен план, прехвърляйки границата на страната отвъд река Дунав.


Белене ще се популяризира като нова туристическа дестинация и местното население ще може да развие собствен малък и среден бизнес за нуждите на региона.


В общ план, проектът осигурява икономическа и социална устойчивост, без допълнително да влошава вече нарушеното екологично равновесие на района. Като носител на нови и съвременни идеи по отношение на опазване на околната среда, политиката за нулеви отпадъци и висока енергийна ефективност, проектът би повлиял качествено на развитието на цялостната политика на страната по отношение на качеството, рекламата и таргетирането на туристическите продукти и услуги.


ОБСОЛЕЙ – Музей на излишните технологии
(Англ. Obsoleum – Museum of Obsolete Technology)
Автор: Апостол Дянков


След финализиране на дейностите по проекта за ядрена централа Белене, значителната по площ изградена инфраструктура, съоръжения и площадки може да бъде използвана за развитие на алтернативен "технологичен" туризъм. Разгърнатата застроена площ и нарушени терени може да бъде оставена в настоящото си състояние като част от цялостната визия на уникален за Източна Европа туристически атракцион и исторически паметник, върху който да бъдат изградени отделни инсталации, демонстриращи изведени от употреба промишлени технологии и ресурсно-интензивни и замърсяващи производства, както и "неустойчиви" стопански и битови практики, характерни за 20-и и началото на 21-век. Обсолеят може да бъде проект от световна величина, чиято културна и социална значимост да бъде подчертана с експонати, събрани от цял свят, както и с работата на световноизвестни архитекти и дизайнери. Притокът на международни туристи към комплекса е гарантиран, поради развиващия се речен и круизен туризъм по река Дунав, като единственото условие е пълно съхранение и възстановяване на защитените зони, биоразнообразието и природното наследство в района на остров Белене и съсредоточаване на туристическите дейности върху вече нарушените терени.


По-долу представям някои идеи за конкретни експонати и инсталации, които може да бъдат включени в постоянната експозиция на Обсолея, като разбира се както всеки музей, той може да включва гостуващи и пътуващи изложби, временни атракциони и др. В дългосрочен период – до 2100 г. развитието на възобновяема енергия, алтернативни технологии и цялостно изместване на икономиката отвъд ценностите на потребителските общества от 20-21 век може да се очаква голям интерес към подобен род музеи, които ще представят технологичната плът, културата и логиката на една отминала епоха. Тогава Обсолеят вероятно ще бъде само един от мрежа от подобни проекти, но поставеният прецедент и неповторимата атмосфера на скелета на неродения ядрен бехемот ще го направят един от най-уникалните и най-вълнуващите.


По-долу представям 5 идеи за инсталации, които могат да бъдат част от българския Обсолей:


1. "Атомът почива в мир" – общ тур на площадката на Белене, включително макети на реакторна зала, разрез на реактор и турбини, с оригинално оборудване, изведено от употреба в АЕЦ Козлодуй. Зала-панорама на ядрените катастрофи с експонати от Чернобил, завода Маяк, Фукушима, Хирошима. Подземен макет на дългосрочно хранилище на ядрени отпадъци, като изгражданото в Онкало, Финландия.


2. "Светът на бензинозаврите" - изложбено хале с фокус върху историята на двигателя с вътрешно горене. Изложени експонати и двигатели на автомобили, кораби и други транспортни средства от 20-и и 21-и век, показващи еволюцията на технологията за изгаряне на изкопаеми горива. Запазена кула за фракционна дестилация от рафинерията "Лукойл-Нефтохим". Модел на бензиностанция и овална писта, в която посетителите могат да усетят шума, вибрациите, дъха и тръпката на бензиновите коли.


3. "Тиха пролет" - инсталация, посветена на едноименната книга на Рейчъл Карсън и ефектите от ДДТ и другите промишлени химикали, навлезли в употреба след 1940 г. В т.нар. "газова камера" гостите разглеждат филмови материали от пръскане на маларийни комари и хора с ДДТ в условия на 4Д симулация, докато самите те биват обливани с атомизиран аерозол на водна основа. Зала с плочки, носещи имената на 4 000-те вида пойни птици по света, в памет на жертвите на трагедията в Бопал, Индия.


4. "Гора от найлон" – Декоративна гора, създадена от истински изсъхнали дървета, събрани по българския бряг на река Дунав и носещи премяна от стари найлонови торбички, наслоени от вятъра и водата. Посетителите в лабиринта ще бъдат снабдени с бинокли и електронни бележници, в които да разпознават и описват стотиците исторически корпоративни лога, от 20-21 век, които ще видят върху торбичките.


5. "Силиконовата долина" – пътека-лабиринт, изпълнена като макет на интегрална схема, чиито стени са пресовани електронни отпадъци. Гостите ще бъдат развеждани от говорящ робот модел на анимационния герой Уол-И, който ще им показва различните забравени джаджи и електронни уреди, характерни за всяко десетилетие след 1990 г.

Ключови думи към статията:

Коментари (74)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на birdman
  birdman
  Рейтинг: 907 Неутрално

  Чета и чета и със свалянето надолу на статия предложенията стават все по-Ъбсурдни ! Какво да се прави ? Да се зареже ! Курортен комплекс ..... мда тва е в стила на соц фунционер местен виртуалист !

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  Какво полезно да направим с онзи "гьол за 800 милиона"
  Чудесен въпрос.
  Обявете една хубава награда и направете конкурс по темата. Сигурен съм, че ще има много и интересни идеи. Българите сме хора с идеи и въображение и рационално мислене, ще му намерим решение.

 3. 3 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Риба не бяхме развъждали, в индустриални количества, та да го връчим гьоло на Боко да си го захрани с шарани и червеноперка.
  Може и друго, по креативно и приходосъобразно за случая.
  Най-добре е от сега да почнат да мислят за проект за централа на ядрен синтез. Таман ще сколасат докато технологията се измисли. Па и ще има оправдания за космическия ресурс. Да наемат англичаните и Владо Каролев от сега за анализ...

  Ecrasez l’infâme
 4. 4 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  Направете МАГАЗИН ЗА РУСКА ТЕХНИКА.
  Там да има РУСКИ ТЕЛЕВИЗОРИ.
  РУСКИ ЛЕКИ КОЛИ.
  РУСКИ МАГНЕТОФОНИ...
  И прочее и прочее руски технологични "бижута".
  Да могат поклонниците-големошлемадии на руската техника и технологии от цялата държава да пазаруват съкровищата,които ни надуват главата колко са били търсени и желани.
  А в едно малко ъгълче на гьола поставете гише за връщане на раздадени по повод Белене бонуси.
  За улеснение на съветските другари при събиране на раздаденото....

 5. 5 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 968 Любопитно

  К,во се чудят ? Най добре Традиционното за район Белене да направят голям затвор концлагер имат 45 годишен опит. Покрай него и голям свинарник, местните знаят как се гледат.
  Пък и много кредитен и приватизаторски мат,рял има за концлагера.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 6. 6 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Моето предложение: Затвор за политици с висока степен на сигурност, самостоятелни клетки за изолация, разходка само по един час на ден, голяма библиотека за запълване на големите дупки в общата култура на посетителите и разбира се вход за туристи ,който поне малко ще компенсира загубите от АЕЦ Белене.

 7. 7 Профил на Трудно е да бъдеш бг
  Трудно е да бъдеш бг
  Рейтинг: 480 Весело

  Какво полезно да направите с "гьола" ли? Ами просто не му правете нищо още 16 месеца.

 8. 8 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1181 Весело

  До коментар [#3] от "Graf":
  [quote#3:"Graf"]проект за централа на ядрен синтез[/quote]
  Нищо! Руснаци са го измислили теоретично, могат да се върнат да го приложат на практика. Дори и да гръмне, никой не би съжалявал за пасмината, пръсната на 111 000 кв. км! Пък може и да мутираме, знаеш ли?!

  Ала, бала!
 9. 9 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1341 Весело

  На пангара за продан! Я каква навалица от инвеститори има у нас! Става за всичко.Кеф ти паркинг с басейн, кеф ти база за скрап ))

  Простотията ходи по хората! Затова обичам животните! Цъкам само "+" ... но не на всички :)
 10. 10 Профил на ojo72
  ojo72
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Вържете на Уорлик един камък на вратъ и го хвърлете да нахрани рибите.

 11. 11 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  До коментар [#3] от "Graf": Гамизов умишлено ли го пропускаш?

  Простотията ходи по хората! Затова обичам животните! Цъкам само "+" ... но не на всички :)
 12. 12 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  предлагам мястото да стане Музей на Социализма там може да се закарат всички паметници на Ленин, Сталин, Георги Димитров и даже летящата чиния от Бузлуджа

  Истината ни прави свободни.
 13. 13 Профил на monarchist
  monarchist
  Рейтинг: 541 Любопитно

  Нали щяхме ГЕЦ да го правиме, или се отказахме от ГЕЦ-а, щот няма откъде да вземаме толкова газ за да прави ток?

  "Всеки ден се радвай на слънцето и на това, че си жив" --- Стоян Венев
 14. 14 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1341 Весело

  Отговорът е лесен. Да изнесем там североизточнославянската пасмина, дето Лужков настани при Камчия, като заради строежите си разката фамилията на твърде много... Природа. Добре е, вероятно, че българските "природозащитници" си имат друг дневен ред, финансиран от другаде. Иначе - като нищо - щяха да намерят секунда-две, за да обърнат вниманийцето си и към този проблем.

  Свобода за Надежда Савченко!
 15. 15 Профил на anty66
  anty66
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Допълнение към №4 messia
  раздел 1- МАГАЗИНИ И ИЗЛОЖБА НА СЪВЕТСКА ТЕХНИКА
  под заглавие Сделано в СССР.
  И раздел 2-МАГАЗИНИ И ИЗЛОЖБА НА РУСКА ТЕХНИКА
  под заглавие Сделано в России.
  Присъствието на членове на БСП задължително срущу вход минимум от 10лв за избиване на загубите.
  Посещенията да се провеждат на всеки три месеца до възстановяване на цялата сума с лихвите.

 16. 16 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  До коментар [#11] от "ь":

  Как така без това, копеле, бе?! Той е начело!

  Ала, бала!
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 18. 18 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1329 Неутрално

  Аз в Бранда на Бойко не се меся,да се оправя а не да си измива ръцете,по форуми.Съжалявам,моите са ЧИСТИ!

 19. 19 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#8:"ivohammer"]Пък може и да мутираме, знаеш ли?![/quote]
  Аз мисля, че мутацията е в напреднала фаза. Не мога да си обясня политическото спокойствието за вече колко правителства, при това ниво на доходи! Ти им говориш за ниските доходи, те си приказват за високи цени

  Простотията ходи по хората! Затова обичам животните! Цъкам само "+" ... но не на всички :)
 20. 20 Профил на baba_minka
  baba_minka
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Публичен дом, грандомански, по руски образец.Най-големия на Балканите, в Европа, в света...въобще във Вселената!!!

 21. 21 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#12] от "Forrest Gump":
  Най-добрата идея за момента!+++

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 22. 22 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 648 Неутрално

  АЕЦ - логично .

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 23. 23 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Гьола го искам АЗ. Дайте го на мен. Ще регистрирам компания......ще обява проекта на борсата и ще набера капитал да построя централата. И след 4-5г., вместо от турците, ще купувате от мен ток. Така де, АЗ ще ви го продавам на 50лв. ...... а не като ТЕЦовете на 139лв., или пък като вей и др. зелени енергии на 700 лв. ......... ......Така че, АЗ кандидатствам за гьола ......

  ЦЪК
  http://www.youtube.com/watch?v=QSE2grkfYOk

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 25. 25 Профил на dorko
  dorko
  Рейтинг: 712 Весело

  Статията е забавна. А защо не новият Студентски град?

 26. 26 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#13] от "monarchist":

  Доколкото разбрах като изградят ГЕЦ щели по тръба да закарат отработената пара или до Плевен или до Търново, а останалото до София! Ха-ха!

 27. 27 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1405 Весело

  До коментар [#2] от "442":

  Нека и аз взема участие. Имам няколко предложения.

  1.Да направим статуи в него на Гоце , Р.Овч , Сергей и всички други убавци , които ни го натресоха , тоя гьол за 800 млн. Стил пикаещи амурчета в езеро. Е тук ще са пикаещи идиотчета в гьол. Пикаещата статуя на Р.Петк ще е в центъра с доста по-големи. По обясними причини. Турбо атракцията ще е заместването й с живо изпълнение

  2. Да развъдим шарани от вида булгарикус ретардикус. За да има какво да лапаме , следващия път когато тия дойдат на власт

  15.02.1989 - 07.02.2018
 28. 28 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1107 Весело

  - Какво са хиляда български политика на дъното на гьола в Белене?
  - Едно добро начало.

 29. 29 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Да бяхте мислили преди да решавате...
  Сега имате гьол - това е материала с който разполагате.
  Радвайте му се!
  Паметника на Бузлуджа е символ на едно подобно решение - те си му се радват.
  Радвайте се и вие ! Гьол, ами гьол е! Пак е нещо - символ на приемствеността в българската политика, а и на България !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 30. 30 Профил на Cacafuego
  Cacafuego
  Рейтинг: 648 Весело

  Соларна централа в Белене??? Това може да го измисли само човек, който не знае къде е Белене.
  Имало "не лошо"!! слънцегреене, не лошо в сравнение с полюсите, но в Бг по-лоши места трудно ще се намерят (май само летище София).

  Едно съобщение е новина, само ако някой не иска то да бъде публикувано. Всичко останало е реклама!
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 32. 32 Профил на mkm
  mkm
  Рейтинг: 221 Неутрално

  дайте го на Захариев. тои ги разбира инвестициите.

 33. 33 Профил на PetarSt
  PetarSt
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#3] от "Graf":

  То гьолът наречен България има къде 8 милиона шаранчета. За кво му е още един?

 34. 34 Профил на Трудно е да бъдеш бг
  Трудно е да бъдеш бг
  Рейтинг: 480 Весело

  До коментар [#23] от "ARRI": Цитирам от препратката:
  Лично извиках директора на Марица 2, собственоръчно да ми напише колко струва тока на Марица 1 и 3... Малиии... Въпроси?

 35. 35 Профил на PetarSt
  PetarSt
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#6] от "drake":

  Много е един час. Ще вземат да се събират на групички, да се коалират, да се делят после. Предлагам най - много по 20 минути и на по - малки групи.

 36. 36 Профил на PetarSt
  PetarSt
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#12] от "Forrest Gump":

  Тогава много бързо ще забравим великите строители на светлото бъдеще.

 37. 37 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1167 Неутрално

  Бойко пак ли му сменя проекто-назначението? Вече не сколасвам да го следвам. Много бързо му тичат идеите. Чак изтичват...

 38. 38 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1990 Неутрално

  Да го направим на закрит басейн.Така туристите от цял свят,ще могат да се хвалят,че са се къпали в най-скъпия басейн в света!Целогодишно!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 39. 39 Профил на Гилгамеш
  Гилгамеш
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Абе идеи много и всякакви. Но единствената възможност е теренът да се продаде на търг, и който му е инвеститор, сам да си решава коя е неговата идея.

  Ако ББ беше президент на Египет => http://prikachi.com/images/27/4258027E.jpg
 40. 40 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 868 Весело

  Всичките проекти са нискоефективни, затова не гласувам.
  Предлагам на тази площадка да се направи Атомна централа. Това е най-евтиният вариант, а пък и няма да се загуби лиценза, който го има площадката

 41. 41 Профил на baba_minka
  baba_minka
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Стига сте ревали бре за Белене, турците щяли да строят, ами ще строят ами.Като са им готови централите, една сутрин Бойко става с песен на уста "Велик е нашия войник" или "Стани юнак балкански" и обявяваме война на Турция.Превземаме ги с мощните ЗИЛ-ове и МТЛБ-та летящи по магистрала Марица и централите са наши барабар с всичката им промишеност и курорти.Ако румънците докопат газ превземаме и тях, швабите не ни трябват понеже са работливи, какво да правим толкова работна ръка?!

 42. 42 Профил на PetarSt
  PetarSt
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Ти с Него не можеш се мери, и аз не мога. Срещу него да тичаш пак няма да го стигнеш. Той ще оправи проблемите с гьола а и не само с него. цък
  http://www.novazora.net/images2009/boyko_2009_2.jpg

 43. 43 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1341 Весело

  Ако не направят АЕЦ Белене, ще са най-големите тъпаци в историята на България Как може заради един чисто политически мотив да се изтърве толкова много "гювеч"? Баси, не съм очаквал това от бае Ганя, който винаги е търсил "кьоравото") Абе дайте им на разшките да си трошат рублите там, бре! Площадката е уникална, изработена е напълно професионално, получила е лиценз...Много, много голям идиот трябва да си наистина, за да не извлечеш изгода за народа си, при това никой не иска от теб пари, даже ти осигурява работа за над 6 хиляди човека и на всичкото отгоре те чакат едни 50-60 милиарда "сухо", без да си "мръднеш" пръста. Както и да е, то затова половината им отбор на герберите се оказаха "калинки" без образование. След днешния случай дигам ръце, казвам само - вървете на м.. си, некадърници, подлизурковци и жалки слагачи))))

 44. 44 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 868 Любопитно

  До коментар [#12] от "Forrest Gump":

  Мартинчо, ти ли си? Поне си допълни предложението - "а парите за построяването му, да се вземат от бюджета на МВР, отделени за подслушване"

 45. 45 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  Какво полезно да направим с онзи "гьол за 800 милиона"

  >>> Да го забравяме час по-скоро, докато не е насадило на младите поколения комплекси за малоценност относно умствените заложби на нацията. 4 милиарда ей така. Само парите от мастилото и вестникарската хартия, потрошени по тази тема, щяха да стигнат за 200 км нова магистрала

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 46. 46 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 814 Неутрално

  [quote#26:"stoicho2"]Доколкото разбрах като изградят ГЕЦ щели по тръба да закарат отработената пара или до Плевен или до Търново, а останалото до София! Ха-ха![/quote]
  И до базата в Антарктида ще ни обещае да я закара тиквата и то по магистрала.

 47. 47 Профил на c.s.i.m.l.
  c.s.i.m.l.
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Аз се чудя дали не е по-добре да направим музей на неадекватните канадски консули... издатели на "честни вестници".
  Аз лиучно се наемам да направя вивисекция на мозъка на измислен канадски консул публично.

 48. 48 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1972 Весело

  Свежи идеи, харесват ми. Нека да погледнем на Белене както холандците на земята си - от едно блато са направили една от най-богатите страни. Ако ние от една площадка не можем нещо да направим сме много зле. Цитираните идеи могат във всеки случай да направят от това забравено от бога място един интересен туристически обект. Хората на Запад ценят много интересните хрумвания та това може да стане едно добре посещавано място по Дунава.

 49. 49 Профил на Tai Lung
  Tai Lung
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Мда, гьола най- си става за развъждане на риба - с акцент на шараните и балъците...

  Иначе, единствено първият посочен проект звучи малко по-сериозно

 50. 50 Профил на Аксел
  Аксел
  Рейтинг: 942 Весело

  До коментар [#49] от "Tai Lung":Естествено,че само едно-всички гоцевчета в гьола!!!

  България има ЕДИН европейски политик-БОЙКО и ЕДНА европейска партия-ГЕРБ.Останалото е мафия!
 51. 51 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Гласувах в анкетата , макар че всички предложения ми се струват еднакво тъпи...

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 52. 52 Профил на seekingman
  seekingman
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Най-добре е да се даде на тези, които искат да се строи АЕЦ. Да учредят едно дружество, да пуснат подписка за събиране на пари, да излязат на борсата и да съберат 10 милиарда евро. То като е толкова изгоден проекта, ще се избият да идват инвеститори да влагат пари в него. Разбира се, без държавни гаранции за изкупуване на енергията. Но това да не ги притеснява! Тя ще е толкова евтина, че ще се избият да купуват съседите. А ние дето не сме се включили в дружеството, ще се късаме от яд. Точно ще съберат пари от печалбите да си гледат едни спокойни старини. Белене ще стане новия център на Балканите, пък и на Европа. Ню Васюки, тоест Ню Белене..

 53. 53 Профил на galinr
  galinr
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Да се надяваме следващите политици да са по-малко надупени,без тъмно минало,без възможност за дистанционно управление отвън,за да си влаезе по предназначение.

 54. 54 Профил на Ернесто
  Ернесто
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Да се монтира електроцентрала задвижвана с педали които да се въртят от ББ и чиновниците му. Като загреят ще се охлаждат в гьола. Сега ток не ни трябва защото нямаме индустрия и улиците са тъмни на 90%. Имаме си и марица исток собственест на чичо Сам и въглища за горене, за нас пушека.

 55. 55 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 814 Весело

  До коментар [#43] от "aron25":

  Взе ми думите от устата.

 56. 56 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 699 Неутрално

  До коментар [#23] от "ARRI":

  Закъснял си драги . Тук се искат предложения за оползотворяване на площадката . Правя предложение за използването и за АЕЦ и смятам да патентовам идеята си . А ти искаш да ти подарят нещо . Янлъш си - свикнали са само да вземат, не и да дават. Пет -шест годинки и палачинката ще се обърне . Дано съм жив , да си оползотворя патента .

 57. 57 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Най полезното нещо за един гьол е той да бъде засаден с тополи или друг вид брзо растящ вид , така като се правеше по татово време с всички голове и блата.
  След това да се пренесат и няколко семейства тревопасни - сърни, диви зайци, диви кози, зубри, лами и други и така ще стане един естествен резерват от рода на Сребърна.
  Това ще даде възможност с малко фантазия да се развият различни видове туризъм на острова, който ще привлече поне 20 000 туристи годишно, което да стане предпоставка за привличане на допълнителни инвестиции в Белене и устойчивото му развитие .

 58. 58 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1382 Весело

  Ми АЕЦ, как к'во...?

  Замразява се проекта за по-добри времена и се предоговаря за по-добри условия.

  Другите възможности могат да се построят навсякъде, защото за тях не е нужен лиценз, нито толкова пари за инвестиции.

  Жената е покана за щастие
 59. 59 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  България спокойно може да даде концесия за построяване на АЕЦ, при условия определени от държавата, сигурност итн и без никакви ангажименти от държавата, както някой тук са писали ми това е супер изгоден проект няма да има проблем и 4 блока да сложат

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 60. 60 Профил на lenor
  lenor
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Естествен терариум-резерват са пропуснали за отглеждане на змии гущери и жаби.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 62. 62 Профил на John
  John
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Предлагам на Б. Борисов да продаде площадката на АЕЦ Белене на американската армия да си направят една военна база.

 63. 63 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3342 Неутрално

  Докато е още гьол, да се закачи по един капак от улична шахта на врата на Гоце, Р.Овч., Петър Димитров и цялата останала рубладжийска шайка и да се пуснат вътре от хеликоптер.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 64. 64 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2681 Неутрално

  [quote#5:"Gouverneur général"]
  К,во се чудят ? Най добре Традиционното за район Белене да направят голям затвор [/quote]
  И да затварят всеки който каже лоша дума против мафията на "зелената енергия"

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 65. 65 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  "Белене" може да получи статут на паметник на културно-историческото наследство. Само по този начин разходът по строителството на централата ще се оправдае морално. Това е строителство на музей! Музей и то не какъв да е, а на българските соц-илюзии. Съвсем естествено, голяма част от него ще стане истинският Музей на тоталитарното изкуство, където между консервираната арматура на неуспелия АЕЦ ще се извисят неръждаемите колоси на комунистическите гОлеми - ленин, димитров, коларов, серьожки и альошки, многобройни знайни и незнайни терористи от всякакъв пол и възраст...
  Това ще гарантира работни места и на руски специалисти, които ще дават нагледен пример за Пропуснати исторически шансове...

  CONTADOR GRATUITO!
 66. 66 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Да ви кажа ли -ако беше мой личен проект, досега да съм го направила и забравила.Но да видим ,от сега нататък какво може да се направи.При разработката на всеки един проект ,първо се правят бакалските сметки (въпреки ,че накрая почти винаги парите излизат леко в недостиг).Като най-икономичен и веднага задействащ се проект е развъждането на риби ,шарани и прочие.Това е докато се намери инвеститора.Разбира се ,една АЕЦ е примамлива идея ,но тенденцията е за съкращаване на атомните централи в не чак толкова далечно бъдеще и развитие на алтернативни източници на енергия.Що се отнася до парк и туризъм-зимите в тоя край са люти и с големи навявания ,според мен-вятъра по-добре да се използва за енергия.Но наистина, да се направи конкурс за най-добра идея ,подплатена с цифри и срокове е най-доброто в случая.

 67. 67 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Да подарят площадката на руснаците. Да си строят каквото искат. АЕЦ да строят, два АЕЦ-а да строят, абе колкото искат АЕЦ-ове. От нас няма да получат ни евроцент за гарантирано изкупуване на тока, за държавни гаранции и прочие разходи. Като си го построят обаче да ни плащат в евро наем. При тия условия мисля, че всички нерусофили биха приели руското присъствие

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 68. 68 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1617 Весело

  Аре, стига феминистки лиготии бе! Белене си е един готов резерват за руските подметки. Заселваме там българите с руско етническо съзнание и всичко е шест. Овчаров кмет на лагера, Гоце комендант, Станишев първа дама. Три реда бодлива тел и да си правят там каквото им душа сака. Протести, митинги, хепънинги, не на шистовия газ, манифестация за 7 ноември, парад за 9 май, телевизия само в петък и так далее. Да не забравим - жените са общи и да преместим паметника на РККА от София в Белене че да имат място за оргазъм.

 69. 69 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2866 Разстроено

  Всички предложения са показателни за олигофренията тресяща държавата. Заравяш 2млрд лева за лицензирана площадка и след това я изоставяш и решаваш че ще строиш нова още по-скъпа в Козлудуй и се чудиш какво да правиш с първата. Случаят с Белене е най-показателния за пълната негодност на политическата ни класа да защитава националните интереси.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 70. 70 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 702 Неутрално

  [quote#58:"Bgpainter"]Замразява се проекта за по-добри времена и се предоговаря за по-добри условия. [/quote]
  Я ,а стига бе.Платихме два проекта за централа,платихме два реактора , платихме по няколко милиона долара на всеки от поредицата консултанти .И пак ли отново. То народът казва:"Повторението е майка на знанието" ,ама тук на друга поговорка й е мястото:" Само глупакът се спъва два пъти в един и същи камък".

 71. 71 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 594 Весело

  направете дисниленд там,да е весело.

  saseff
 72. 72 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Тия сичкьите са мръднАли!
  "За сърбите това ще има интеграционен символизъм"
  Ох ще се задуша отсмях.
  Юлианчо бе, а ти кажа разбрах кой ще се включи ма не разбрах в какво

 73. 73 Профил на Ecolomix
  Ecolomix
  Рейтинг: 609 Весело

  Като автор на една от четирите идеи - за "Обсолея" трябва да отбележа, че статията представя конкурса по твърде сериозен начин и леко извън контекст. Конкурсът е по-скоро закачка, и то не злонамерена, и креативно упражнение - да помислим малко извън кутията и отвъд острата полемика за или против.

  Ако харесате идеята за "Обсолея" гласувайте за нея, или за някоя от другите, но не ги приемайте твърде сериозно. Много се забавлявах докато измислях атракционите, представяйки си как биха ни изглеждали днешните технологии след 100 години. Може би тогава наистина ще има смисъл от такъв музей, който ще съдържа доста неща, които сега приемаме за даденост.

 74. 74 Профил на Златна
  Златна
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#73] от "Ecolomix":
  Подкрепям напълно - аз също се забавлявах неимоверно с нашата "Желязна планина". В проекта ни имаше бележка под линия накрая: * Авторите си запазват правото на чувсто за хумор, доза ведър идеализъм и неподправена вяра в светлото бъдеще.
  И ще добавя: шегата на страна обаче на фона на изключително наглия закон за горите, който депутатите се гласят да приемат на 2-ро четене, мисля, че проектът за един такъв ски-курорт съвсем не е толкова смахнат. Като толкова искат ски курорти и велики туристически обекти - нека се лее бетон, там, дето вече се е лял! Спасете българските гори от закона за горите!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK