Зоологически коптори

Мечките в столичния зоопарк имат сравнително прилично пространство, но то почти изцяло е бетон, което е лошо решение, понеже те са ровещи животни, обяснява Руслан Сербезов. Бетонът трябва да бъде заменен с почва и скали

© Красимир Юскеселиев

Мечките в столичния зоопарк имат сравнително прилично пространство, но то почти изцяло е бетон, което е лошо решение, понеже те са ровещи животни, обяснява Руслан Сербезов. Бетонът трябва да бъде заменен с почва и скалиТази зима слепият мечок Добри от парка за танцуващи мечки в Белица, който имал проблеми със съня, за първи път заспал. Проблемът бил решен с направата на хралупа от естествени материали, в която Добри изглежда се почувствал у дома си и се кротнал.


Мечокът има късмет. Неговите роднини в конвенционалните зоопаркове в България не могат да се похвалят с такова внимание или с нещо естествено в бита си. Обитателите им ходят и спят на бетон и нямат места за скачане, тичане и игра. Първоначално появили се като плод на каприз, повечето зоологически години в България за двайсетина години деградираха до сиви затвори за нещастни същества.Из доклада за България


Докладът за напредъка на България в прилагането на евродирективата за зоопарковете е направен след щателна проверка в 10 зоологически градини (9 зоопарка и варненския делфинариум, който по дефиницията на европейската директива е зоологическа градина). Оценени са всичките 541 ограждения в десетте обекта и условията за общо 327-те вида животни в тях.


Част от заключенията:

 • 9 от 10 заграждения не осигуряват на животните никакви занимания за поведенческо обогатяване като играчки или специфични съоръжения за хранене.
 • Над 85 % от загражденията не покриват минималните нормативни изисквания на българското законодателство
 • Никой от 10-те зоопарка не покрива напълно изискванията на българската нормативна уредба

 • Повечето отглеждани видове – 274 от общо 327, не са застрашени или изобщо не са сред включените в международния червен списък (на IUCN). Иначе казано, зоопарковете нямат природозащитна, консервационна стойност, каквато роля им отрежда евродирективата. Препоръчва се министерството на околната среда да насърчава отглеждането на по-уязвими видове, и то от европейската фауна.

 • Повечето ограждения са празно помещение, което често не притежава никакво оформление, "мебелировката" или зеленина, която да напомня естественото местообитание на вида и поради това да има и образователна стойност.

 • Много от животните нямат достъп до чиста питейна вода. Отглеждат се при лоша хигиена – сред натрупани изпражнения, урина, застояла вода или неизядена храна (оставена да гние).

 • Видове, изискващи височина, за да се катерят или да летят често са настанени в условия, непозволяващи да проявяват естественото си поведение

 • Хищници често са настанени редом до съответните им видове плячка.

 • "Макар че допълнително финансиране сигурно би допринесло за подобряването на условията на живот за животните в зоопарковете, то не би трябвало да се смята за единственото решение на проблема с лошото изпълнение. От изследването и последвалите консултации с Министерството на околната среда и водите е очевидно, че причината е до голяма степен в липсата на знания, експертност и подготовка"

 • За да онагледят констатациите си, авторите публикуват и снимка на тясната клетка на ягуара в ловешкия зоопарк със следния текст: "Заграждение на ягуар (Panthera onca), напълно неподходящо за този вид, който в естествената си среда изминава между 28 и 40 километра"Откакто живеят в Европейския съюз, съдбата на животните в зоопарковете трябваше значително да се е подобрила. Те трябваше да заживеят малко по-нашироко, сред зеленина, дърво, камък и течаща вода, да бъдат хранени с подходящите храни, да бъдат наблюдавани от подходящите ветеринари и т.н. Всичко това е записано и в евродирективата за зоопарковете, и в българското законодателство, но засега е мираж.


По сметки на екоминистерството, което основно контролира тези заведения, те се нуждаят сумарно от около 20 млн. лв., за да се приведат в приемлив за живущите в тях вид.


Парите са нужни основно за изграждане или реконструкция на "местообитанията" (вече не се говори за "клетки" или "ограждения"), за обучения на специалисти и гледачи на животните. Например един тигър би трябвало да живее сред водопад, басейни, скали или поне симулация на скали, хралупи – среда, максимално близка до естествената му.


Зоопарковете обаче до един са общински, а в момента 19-те общини, в които се намират, не могат да намерят толкова пари. Опитите на екоминистерството да осигури европейска субсидия за целта засега удрят на камък, защото "в Европа няма практика да се дават пари за диви животни в затворено пространство", казва експертът по зоопарковете във ведомството Руслан Сербезов. Министерството планира да опита отново да кандидатства за такова финансиране в следващия програмен период на ЕС (2014 – 2020). Но дотогава…


Мисията неизпълнена


В България от общо 19 зоопарка един-единствен има лиценз без условия - добричкият. По думите на Сербезов, основната причина е, че той се е насочил към по-скромна сбирка от животни, без много екзотични видове с много изисквания и скъпа издръжка, каквито са големите котки и други едри бозайници.


От останалите - 13 имат лиценз но с редица условия, които трябва да изпълнят – пространство на животните, интериорът на "местообитанията". Без лиценз (т.е. официално затворени за посетители, но не и закрити – животните са си там) в момента са тези в Пловдив и Шумен, Димитровград е в процедура по лицензиране, Карнобат е получил отказ, а зоопаркът в Кюстендил е с отнет лиценз.


Лицензите, които периодично се преразглеждат, са изискване на европейската директива за зоопарковете от 1999 г. и са задължителни от 2002 г. Така че при присъединяването си към Европейския съюз България трябваше да е приключила с лизензирането, но това се случва едва няколко години по-късно.


Лицензираните под условие 13 зоопарка имат и конкретни срокове, в които да изпълнят изискванията. И всички до един са ги пропуснали. Причината, обяснява Сербезов, е, че общините не са намерили пари да ги престроят и усъвършенстват. Поради което министерството им "опрощава" (в нарушение на собствените си контролни функции) задължителните глоби за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие и наредбата за зоопарковете, признава експертът. Единици са случаите, когато екоинспекциите (РИОСВ) към ведомството са налагали санкции (между 2 000 и 10 000 лв.) – това се е случвало в Пазарджик, където зоопаркът за известно време е бил затворен, заради мизерни условия и в Пловдив.


Отделно от сметката е закритият вече зоокът в Русе, макар че в него все още има две животни. Последните му тъжни обитатели са кафявите мечки Бойка и Санди, които живеят върху - познайте – гол бетон. Те ще са там, докато умрат или докато не им се намери нов дом. Паркът за танцуващи мечки в Белица, стопанисван от "Четири лапи", отказва да ги приеме, за да не се пренасели и да не се стигне до бой за територия между животните. Макар че тук почти всички животни разполагат с площ много над минималната, определена в българския норматив – 150 квадратни метра за мечка. Монти, най-младият мечок от общо 25-те животни в парка напр. обитава 4 дка. "Нашият стремеж не е просто да покриваме минималните критерии, всяко от животните има специфична нужда от пространство", коментира Явор Гечев от "Четири лапи".


Извън сметката, в глад и мизерия живеят и други 14 мечки - в държавното ловно стопанство "Кормисош" в Родопите. Те не попадат в дефиницията за зоопарк на евродирективата и на българския закон – заведение с диви животни, отворено повече от 7 дни в годината за посетители, различно от цирк или магазин. Тези животни се отглеждат тук отпреди 1989 г. за лов на тогавашните държавни велможи. След като свободният лов на мечки е бил забранен (сега той става с годишна квота, определена от министъра на околната среда) стопанството не печели от тях и няма достатъчно пари, за да ги изхранва, казва Явор Гечев от "Четири лапи". Според него хуманният начин да се реши техният проблем е държавата да създаде нов парк за мечки, по подобие на този в Белица, където да ги настани.


Периодично Европейската комисия, чрез международната природозащитна организация "Born free", прави проверки доколко се спазват правилата за отглеждане на животни в зоопарковете в различните държави от ЕС. Последните доклади излязоха през 2011 г. и българският, подготвен от британски експерт, е, меко казано, унищожителен (виж карето). Макар че българското законодателство в областта е безупречно, напълно хармонизирано с европейското, практиката, констатират европейските експерти, е жива трагедия.


Според различни източници от ековедомството, дългогодишното забавяне в комбинация с негативния доклад, крият сериозен риск да навлекат поредна наказателна процедура на България.


На гол тумбак чифте животни


Повечето от зоопарковете в страната са наследство от времето на социализма и условията на живот в тях не са се променили съществено оттогава – дори са се влошили. Изглежда в миналото за един провинциален български град е било гордост да притежава лъвове, тигри, ягуари, мечки, но бидейки непечеливша дейност, в последните десетилетия грижата за екзотичните зверове е видимо занемарена. Затова общо около 80-те мечки и 25 лъва (с малките), които, по данни на екоминистерството, обитават българските зоологически градини, по правило страдат от дълъг списък лишения – най-вече от недостатъчно пространство за разходка, бягане и скокове, но също от пълната липса на намек за естествената им среда в интериора, на опитни ветеринари и гледачи, на пълноценна храна, на хигиена, на кът за усамотение от човешки поглед.


Много от зоопарковете са печална гледка – справка, хасковският зоокът "Кенана" допреди година-две. Там можеше да видиш как един мърляв и обикновено неподвижен скален орел, заключен в напълно открита клетка от 1-2 кв. м. в съседство с павианите (?!) излита от унинието си за няколко отчаяни минути, в които неистово се блъска в металната мрежа. Или едър лъв, излегнат в зловонен затвор, буквално колкото една гарсониера. В съседство лъвица с две подрастващи лъвчета в ограждение колкото, да речем, двустаен апартамент. И всичко това върху бетон, без една тревичка или бучка пръст.


Сред екзотичните тревопасни обитатели на къта за недоумение на посетителите стърчеше и по някое магаре – не с естетична или образователна роля, оказва се, а за храна на лъвовете... Срещу зоокъта е имало сигнали, че тук незаконно са колени животни, казва Сербезов, но няколкото проверки на ветеринарната инспекция (сега областна дирекция на агенцията по храните) досега не са го доказали. "Ако това е ставало или става, то е нередно и неморално, но и незаконно, защото животно може да се коли само в кланица или в частен дом", посочва Сербезов.


Тук нещата са се подобрили миналата година, твърди кметът на Хасково Георги Иванов. Тогава е бил направен ремонт и е било разширено пространството на лъвовете. Самият Иванов, оказа се, не знаеше за задължението на общинската администрация да представи план за бъдещето на зоопарка до края на месеца. "Тези планове ще се направят, добре, но вие вярвате ли, че те могат да се реализират при тези свити общински бюджети?"


И един парадокс на нормативите за отглеждане на животни: за един вълк минималното пространство е над 100 кв. м., за мечка е 150 кв. м., а за лъв – 40 кв. м. Поради което зоопаркът в Кнежа например се преориентирал и след мечка сега ще отглежда лъв.


И макар, че не могат да осигурят прилични условия на животните, общините не искат да се откажат от зоопарковете си.


Какво може да се направи?


Защо тогава екоминистерството не затвори поне част или отделни части от тези зоопаркове, за да спаси обитателите им? Заради тези системни нарушения то може да конфискува животните. "Това са живи същества, затворени в клетки. Не можем да ги приспим, а не може и да ги държим в това положение. Управителят на зоопарка в Разград например се хвалеше, че калявал лъвовете на минус 20 градуса през зимата. Такова заведение трябва да се закрие, без повече въпроси.", коментира Явор Гечев от "Четири лапи".


Ведомството не го прави, понеже трудно се намира ново място за настаняване на животните, отговаря Сербезов. "За последните 2 години сме транспортирали 4-5 животни, и това се случва с постоянна комуникация, с писма... А зоопарковете в Европа рядко са склонни да приемат нови животни". Транспортираните животни са 3 лъва (сред които лъвицата Багира, конфискувана от зоопарка в Павликени, която беше в лошо здравословно състояние заради некачествени медицински грижи) и тигърът Мартин, които са в парка за лъвове Лайънсрок в Южна Африка, и едно шимпанзе, преместено от Стара Загора в британски зоопарк.


Според Явор Гечев, контролното министерство трябва най-малкото да ограничи развъждането на животни в зоопарковете. "За 2 години то трябваше да спре развъждането. Сега става едно пренаселване без ясна стратегия какво ще се прави с животните", казва той и дава за пример четири зоопарка, където в момента отново има малки – мечета в Стара Загора, Благоевград и и Варна, и лъвчета в Разград. Големите котки явно са "слабост" на разградския зоопарк. За сравнение, паркът във Виена явно гледа другояче на този въпрос – там лъвове изрично не се развъждат, посочва Гечев.


Баща на новите лъвчета в Разград е всъщност старозагорският лъв, "командирован" тук за разплод, чийто полов гастрол след това поел към следващ български зоопарк. В Разград по принцип лъвовете са много, казва представителят на "Четири лапи", и преди години зоопаркът ги е продавал на бизнесмени. Сега обаче е незаконно да отглеждаш такова животно в частен дом и не е известно какво се случва с новородените.


За да се знае колко точно колко са животните в българските зоопаркове, в момента се прави и инвентаризация на всички екземпляри и министерството очаква тази информация заедно с плановете им занапред, казва Сербезов.


Заради всичко гореизброено експертът очаква общините да се ограничат в зоологическите си амбиции в бъдеще. Дали те ще проявят такъв здрав разум ще стане ясно в края на месеца.

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 572 Разстроено

  уау, колко мастило е изхабено за нищо.

  Birds of a feather flock together.
 2. 2 Профил на antikomunist
  antikomunist
  Рейтинг: 8 Неутрално

  е тя държавата цъфнала и вързала че оставаше и мечките да са наред

 3. 3 Профил на jmi4ko
  jmi4ko
  Рейтинг: 418 Неутрално

  най добре ще бъде , Тотално да се намали администрацията за да не краднат ,щото тези раздути щатове водят .....на долу

 4. 4 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 475 Неутрално

  вместо западният парк, общината да даде на концесия зоопарка в София - с 10-на милиона инвестиция да се направи каквито са на запад и да бъде истинско хубаво място за деца, възрастни и туристи.

 5. 5 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1888 Неутрално

  Ми затворете ги зоопарковете бе, кво толкова се чудите. Парламентът стига, а Фандъковите глутници идват в повечко. Като няма пари, пратете животните кой откъдето е и толкова. Кво се мъчите. И на журналяците мастило ще спестите.

 6. 6 Профил на Alice in Chains
  Alice in Chains
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Направо е смешно. В Пловдив вече няма зоологическа градина. Може да заведеш детето си само в природонаучния музей!

 7. 7 Профил на mitkobomb
  mitkobomb
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Да ги дадат на мутробароните ,те със сигурност ще им осигорят по-добри условия в частните си зоопаркове !!

 8. 8 Профил на Татяна
  Татяна
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "Управителят на зоопарка в Разград например се хвалеше, че калявал лъвовете на минус 20 градуса през зимата."

  Този другата зима да го запрат него за 3 седмици в някоя клетка навън, че да се кали и той.

 9. 9 Профил на taz
  taz
  Рейтинг: 470 Весело

  Да ги пуснат в София направо, така може да изядат кучетата, че да видят те, хубаво ли е някой да те хапе.

  I am mine
 10. 10 Профил на Чеша си езика
  Чеша си езика
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Цитат: "Eдно общество, което не е свикнало да защитава най-беззащитните създания на природата, никога няма да се научи да брани и най-висшето нейно творение – човека."

  Работя бързо, евтино и качествено. Можеш да избереш две от трите опции.
 11. 11 Профил на mahito
  mahito
  Рейтинг: 470 Любопитно

  Милите животни, в София зоопаркът дори е цвете, преди години ми беше много мъчно, когато бях в Стара Загора и там лисици и други животни имаха много малки клетки, в които можеха да се завъртят няколко пъти и това е ://. Надявам се наистина да направят нещо, като първата крачка е да се увеличат цените на билетите. НЕ може за толкова голям зоопарк цената на билета да е 50 стотинки, това никъде в света го няма. По света цената на билетите за еднократно влизане е 20 евро, за деца примерно 10, като с това се осигуряват много по-добри условия на животните.

  Не казвам, че тук цената да отидеш в зоопарк трябва да стигат до 10 лева, по поне 2-3-4 лева е нормално, по-евтино е от кино, а и е на открит въздух . Но си трябва и контрол, както и реконструкция и увеличаване на клетките. Поне в София има още доста място, на което може да се разтегне и тези каменни неща могат да се оправят с не толкова много инвестиции.

 12. 12 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Много яка статия.
  Искате ли нещо да направите - просто посещавайте зоологическата градина входа за възрастни е 2 лв., учениците, студентите, войниците и пенсионерите влизат срещу 1 лв., а входът за най-малките - до 7 години е свободен.
  На тая цена - толкова.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 13. 13 Профил на Чеша си езика
  Чеша си езика
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Величието на една нация, нейният морален прогрес може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните.” - МАХАТМА ГАНДИ.

  Работя бързо, евтино и качествено. Можеш да избереш две от трите опции.
 14. 14 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Идете и вижте зоопарка на парк"Кенана",гр.Хасково и ще се отвратите от гледката на клетките и от смрадта която се носи от там.Животните спят върху собствените си изпражнения,пият зеленясала вода в която плуват изгнили отпадъци.Картината е повече от ужасна.Природозащитниците са ходят по такива места а не да ми се занимават със помиярите по улиците.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 15. 15 Профил на remover
  remover
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#1] от "rldkfl":

  Иди виж зоо парка в Айтос и тогава пиши глупости ,явно и ти живееш като животните и ти допада ситуацията ,електорат !!!

 16. 16 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2628 Весело

  Този Гечев колко лапи има? На всяка манджа мерудия! Оправи кучетата,сега мечките...Като Найда манчева е.Затова сме на това положение-всеки е специалист по всичко!

 17. 17 Профил на alter_ego
  alter_ego
  Рейтинг: 572 Разстроено

  [quote#6:"geneva_1980"]Направо е смешно. В Пловдив вече няма зоологическа градина. Може да заведеш детето си само в природонаучния музей! [/quote]

  А там е пълна трагедия, експонатите са толкова остарели и овехтели, че почти не приличат на нищо... Тая държава не и пука за култура и образование!!!

 18. 18 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Не оспорвам по никакъв начин статията и фактът, че има доста проблеми в зоопарковете.... НО коментара под снимката за бетона в клетката на мечока - еми наскоро бях във Виена и в техният зоопарк (един от най-старите и големи в Европа) не видях никаква пръст/почва при мечките им...

 19. 19 Профил на bravo
  bravo
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Докато не им дадат избирателни права на мечките, политиците ни няма да им обръщат внимание. Иначе преди избори може да позагладят косъма.

  Българските политици не са раждани - те са изходени.
 20. 20 Профил на Slex
  Slex
  Рейтинг: 421 Неутрално

  [quote#16:"hodounski"]Този Гечев колко лапи има? На всяка манджа мерудия! Оправи кучетата,сега мечките...Като Найда манчева е.Затова сме на това положение-всеки е специалист по всичко![/quote]

  Като стане дума за кучетата - "Защо са се загрижили само за кучетата? А другите животни?!". Като стане дума за другите животни - "Какво се занимавате с други животни, гледайте си кучетата!".

 21. 21 Профил на о. Павел
  о. Павел
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Онзи ден съобщиха, че тунелът за мечките в Беласица струвал 57 милиона лева. Досега по него не е минала нито една мечка. Това е държавна шизофрения.

  Прочетете:http://www.veren.org/product.php?b=3922
 22. 22 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Няма да е лесно.... Има някакъв напредък (говоря за зоопарка в София), но ще отнеме мнооооооооого години... Бил съм в няколко зоопарка в Западна Европа, там си като в приказките! Тук е жалка картиката....... И да, билет за зоопарка в Антверпен струва 18 Евро. Стига да се инвестира правилно - нямам нищо против тук да е 5 лв. Нищо пари са за зоопарк.

 23. 23 Профил на rosko1306
  rosko1306
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#21] от "о. Павел":

  Не, Отче, не е. Ако частна фирма прави едно съоръжение за собствени нужди - без значение какво - ще изле сигурно 3 пъти по-евтино от това същото съоръжение да бъде направено от държавата..... За съжаление нашите управници крадат от всичко.

 24. 24 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2056 Неутрално

  До коментар [#21] от "о. Павел":

  Айде стига глупости.
  Първо тунела не е за мечки а за хора, мечките се предполага да минат ОТГОРЕ, през гората. Второ това са ДИВИ мечки, не очаквайте да ви инфомират че ще минават за да ги преброите. И последно - тоя тунел го плати ЕС на 80%, голяма част от тия пари са отишли за местни строители и от там в местната икономика. Това че нашата и гръцката администрация им отне 10 години да го построят не е проблем на ЕС.
  Така че КАКЪВ ви е точно проблема на вас ?!?

 25. 25 Профил на Slex
  Slex
  Рейтинг: 421 Неутрално

  А самите зоологически градини по места трябва да се закрият. Това, че всяко село и паланка иска от местен патриотизъм да има лъв в клетка не оправдава условията, при които живеят животните там. Прави се една в София, но както трябва и който иска да гледа екзотични животни да отиде до там или да си пусне Дискавъри.

 26. 26 Профил на English Blue
  English Blue
  Рейтинг: 418 Разстроено

  Горките животни! И те като нас-хората не са случили на правилната държава, още повече че, нямат и право на избор! Посещавам поне един път годишно софийския зоопарк, и не преставам да се учудвам как са могли да исипят толкова бетон на място което трябва максимално да наподобява естествена природна среда, и как въпреки изричните надписи да не се хранят животните, хората продължават да ги замерят с храна...?! Проблемите които имаме като общество, култура и манталитет се отразяват навсякъде!

 27. 27 Профил на shango
  shango
  Рейтинг: 367 Неутрално

  В Софийският зоопарк е много тъжно. И животните изглеждат тъжни. Не знам дали е само до пари - той е запуснат и неподдържан. Персонала е нелюбезен и се разхожда с автомобил по алеите да си разнасят инструменти / продукти.
  Ходихме да видим пингвинчетата които бяха на гости зимата - не изринати алеи. Пред оградата на пингвинчето имаше огледален лед! Поне за това да се погрижат. При маймуните има радиоатори в клетките им и калорифери.
  Моля, 2 лв вход е смешно за зоопарк - направете 10лв вход за възрастни и нещо друго за деца, па вземете го направете привлекателен и го подържайте! Сложете и други атракциони, детски кът какво ли не - нека вместо в моловете, децата да са в приветлив зоопарк сред животни и природа!

 28. 28 Профил на teddy_bear_
  teddy_bear_
  Рейтинг: 213 Неутрално

  И аз вече спрях да ходя по зоопаркове в БГ - направо те вкарват в депресия. Вместо да видиш едно диво животно в среда, близка до естествената, ставаш свидетел на мършаво, наглед умиращо животно, което очевидно се тормози в условията, в които принудително е поставено. Егати удоволствието! Знам, че по принцип сме си прост народ и по тази причина доста хора нямат менталния капацитет да разберат нуждата от подобрения (и коментарите го доказват), но е хубаво нещо да се свърши по въпроса - с или без подкрепата на тълпата. Няма как да няма изход от ситуацията. Едно възможно решение е да се окрупнят зоопарковете и животните да се разпределят само в един-два зоопарка в страната, но качествени - така че и да привличат средства от посетители, и да ти е кеф да отидеш. Кой да се погрижи за това обаче...? Кофти хора - кофти страна.

 29. 29 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1731 Разстроено

  За какво са им на децата зоопаркове?!? Не им ли стигат ловните дружинки по софийските улици??? Улиците ни и без това се радват на завидно разнообразие от животински видове, покрай истерията с кучетата може да се убедите сами като се загледате в труповете, които се валят около контейнерите и шахтите.
  Дневник, след като насъсквахте толкова време срещу животните, сега да не ви е домъчняло нещо или търсите нови мишени?

 30. 30 Профил на Dr. Erectus
  Dr. Erectus
  Рейтинг: 418 Весело

  До коментар [#12] от "Десен": Съгласен, че на тая цена - толкова.. но не там е проблемът. Защото е било по-евтино вместо да се бетонира изобилно, да се наредят камъни, пръст, дървета и други естествени материали.. Да не говорим за естетическата страна. За какъв парк (зоо) може да става дума при тези бомбоубежища. Та, ако е бил реализиран с мисъл въпросния парк, тогава и билетите можеха да са по-скъпи, защото мястото щеше да е по-привлекателно за разходки..

 31. 31 Профил на Roger
  Roger
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Софийският зоопарк наистина изглежда ужасно.В другите държави имаш чувството,че си излезнал от града и се намираш в някаква тропическа гора/савана.Тук като отида все едно са тръшнали животните при някакъв недовършен бункер.Да не говорим как смърди...

  НЯМА ПО-ПРОСТ НАРОД ОТ БЪЛГАРСКИЯ.
 32. 32 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 953 Неутрално

  [quote#1:"rldkfl"]
  уау, колко мастило е изхабено за нищо[/quote]

  Не ,не е за нищо !
  Това са животни, които не по своя воля живеят в мизерия и глад!
  За които сигурно се отделят пари, но те не отиват там където трябва ,а потъват в нечии джобове по раздутите и измислени структури.
  Така ,че и тук трябва ревизия и контрол от гражданските сдружения!
  Тъжно ми е за тези животни!

 33. 33 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 889 Любопитно

  "....Или едър лъв, излегнат в зловонен затвор, буквално колкото една гарсониера. В съседство лъвица с две подрастващи лъвчета в ограждение колкото, да речем, двустаен апартамент. И всичко това върху бетон, без една тревичка или бучка пръст...."

  Същото, но за клетия човечец, се смята за много, твърде много и мръсни ръчички искат да му вземат дори и това, да го оставят гол и бос на улицата. За животните има закони, за хората остава само законът на джунглата...

 34. 34 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 477 Неутрално

  [quote#33:"aldy"]За животните има закони, за хората остава само законът на джунглата... [/quote]

  Животното не може само да измисли и приложи закон, а "хората" могат, ама не искат.. оскотяват си бавно и животните са им виновни. Може ли толкова престъпност, скудоумие, равнодушие, ниски заплати, корупция до небесата, а на избори всички единодушно гласуваха да се кара по старому...

 35. 35 Профил на Лора Рахнева
  Лора Рахнева
  Рейтинг: 1045 Гневно

  Да се забранят със закон зоологическите градини. Това е безумие!!!

  Prepare for complications.
 36. 36 Профил на Добре Облечен Бизнесмен
  Добре Облечен Бизнесмен
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Зоологическите градини са забавление от 18-19 век. Тогава пътуващите изложения на животни са представяли всякакви други интересни за масите неща, като хора със "забавни" недъзи, бой на джуджета и т.н. Крайно време е да се закрият и да се спре с това издевателстване над животните.

 37. 37 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#30:"Dr. Erectus"]но не там е проблемът.[/quote]
  Напротив, точно там е проблема.
  Столичния зоопарк е строен от строителни войски за мизерните 7.3 млн. тогавашни лева.
  Това ако се построи сега ще струва поне 10 пъти по толкова само за да изглежда пак така.
  Общината абдикира, правителството пари няма, скоро целия зоопарк ще иде на кино, а терена ще бъде превърнат в блокчета за михлюзите от Чапръкчиево.
  Това е естественото развитие след толкова усърдно положени усилия за ликвидирането на зоологическата градина.
  2 лв вход е разумна цена. Я виж като НИМ стана по 10 лв та какво - прокопса ли? Ами я преброй посетителите в Боянската черква дето е пак 10 лв? По няколко чужденеца през уикенда и през останалото време висят празни без посетители и висящи на бюджета.
  2 лв е добре, максимум 3. Който се чувства че може да помогне - да си вземе 2 билетчета, или да дари в касичката. Има за какво да се оползотворят парите. Може пък и манджа да се донесе. Кило банани, плодове, животините се радват и е голяма атракция. Задължително измити и някой от персонала да ги погледне за да не са противопоказни за конкретното животно и след това може да храните животинките.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 38. 38 Профил на clint_eastwood
  clint_eastwood
  Рейтинг: 681 Неутрално

  Зоопарк в Разград, Хасково, Карнобат, Кнежа, Павликени?! Защо? То там хора няма едва ли не. Заложете на качество, а не на количество. 4-5 наистина хубави зоопарка в областните градове са предостатъчни, щом няма средства. А иначе и софийският зоопарк е на светлинни години от това, което трябва да бъде.

  Като епидемиолози по инфекциозни болести и учени в областта на общественото здраве имаме сериозни опасения относно вредното въздействие върху физическото и психическото здраве на населението, в резултат на преобладаващите политики наложени във връзка с COVID-19: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
 39. 39 Профил на batekure
  batekure
  Рейтинг: 213 Неутрално

  пичове, зоопарковете във всеки град в България са наследство от социализма, където пари за тях имаше предостатъчно; много от вас са ги посещавали като малки и знаят колко по-добре изглеждаха.
  после за тези, дето казват, че изпражненията в клетките били неестествени - животните в нормалната им среда да не би да чистят след себе си? как се наема за тази длъжност - чистач на клетки? вие гледайте да почнете да чистите след кучетата си по софийските улици на първо време.
  За да се печели от зоопаркове (за да изглеждат по-добре) при положение, че те не са държавен/общински проблем, трябва да се промени самата функция на зоопарка - от място за забавление във място за обучение (за научаване на нещо ново за животните в зоопарка), почти като музей със живи животни. Хората са по-склонни да плащат повече за обучение, а и това се вписва по-добре в бизнес модела да се прави печалба от цялата семейна единица, която е на посещение.

 40. 40 Профил на s_bozhilov
  s_bozhilov
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#10:"Чеша си езика"]"Eдно общество, което не е свикнало да защитава най-беззащитните създания на природата, никога няма да се научи да брани и най-висшето нейно творение – човека." [/quote]

  А как ви звучи това: "Eдно общество, което не е свикнало да защитава човека, никога няма да се научи да брани и беззащитните създания на природата."?

  И тъй като в статията, и в някои коментари се говори за "хуманност" и "за хуманно отношение", ще припомня, че тези понятия са производни от "хуманизъм".
  А "хуманизъм" означава "човеколюбие".

  Не слагайте каруцата пред коня (т.е. човека), защото я тегли конят.
  И в двата смисъла - тегли!

  Кокошките, кучетата, мечките, животните в зоопарковете...
  А къде е човекът?

  =====
  Диогене, Диогене! Не знаем, дали преди 2,5 хилядолетия си намерил "човека", но днес - едва ли...

  Да си останем БЪЛГАРИ, каквото и да ни струва това!
 41. 41 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 675 Неутрално

  По-горе бяха споменати цените на билетите. Миналат седмица посетихме зоопарка в Стара Загора, минавайки оттам. 2 лева билет за един възрастен, 1 лев за дете над 7 години. Семейство с две деца - 4-6 лева. Беше пълно около 10:30. Значи десет семейства за час са 50 лева. Осем работни часа - 400 лева дневно. 30 работни дни - 12 000 лева.
  А и не вярвам да се издържа само от билетчета.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 42. 42 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Да, зоопарковете са анахронизъм. Но след като човекът вилня по планетата толково столетия, зоопарковете се превърнаха от средство за забавление в почти единственото убежище и място за развъждане на изчезващи животински видове. Като не могат и това да направят в нашите зоопаркове - да ги закрият.

  За мен е лично е депресираща гледката на затворено животно - даже и да е в най-приказния зоопарк. Противоестествено като цирковите животни.

 43. 43 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Това всичкото е истина, обаче не е редно първо да оправим човешките проблеми вместо да се занимаваме с животните?

  България е древна и заслужава много повече!
 44. 44 Профил на aglar
  aglar
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#10] от "Чеша си езика":
  Чудесен цитат! Мисля, че той казва абсолютно всичко по въпроса и със зоопарковете, и с бездомните кучета!!! И запушва устата на разните беснеещи фундаменталисти, които смятат, че става въпрос за маловажни неща (за животните в зоопарковете) или че решението е в поголовното избиване (за бездомните кучета)!!!

 45. 45 Профил на aglar
  aglar
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#14] от "saseff":

  Че то с бездомните кучета е същото - не е ли пак признак безотговорно отношение!?

 46. 46 Профил на serena
  serena
  Рейтинг: 557 Неутрално

  До коментар [#39] от "batekure":
  Само че животните на свобода в природата не са ПРИНУДЕНИ да живеят на същото място, където са оставили изпражненията си.
  Зоопарковете в България просто трябва да се закрият или да остане само един, но да се направи както трябва да е. Във Варна отдавна не ходя в зоокъта, защото картинката е трагична и сърцето ми се свива от жал! Да видиш такива горди животни като тигър и лъв затворени в мизерни клетки е отчайващо. Изобщо никак не възприемам концепцията за зоопаркове, грозно и гнусно е да държиш в клетки свободолюбиви животни.

 47. 47 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#27] от "shango":

  А де! Който търси атракции, да ходи в МОЛ-а! И така на зоопарка му идват в повече "атракциите". Детски кътове, и то нелоши, има направени. Съмнявам се, че зоопаркът печели чак толкова от раздрънканото влакче, въртележка и клатещи се ... не знам как да ги нарека... Смятам, че освен за подобряване на условията, в които битуват животните, трябва да се мисли и в насока организиране на "образователни" атракции.

 48. 48 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  [quote#37:"Десен"] Може пък и манджа да се донесе. Кило банани, плодове, животините се радват и е голяма атракция. Задължително измити и някой от персонала да ги погледне за да не са противопоказни за конкретното животно и след това може да храните животинките.[/quote]

  Добро предложение, но не е рационално. Другаде по света са го измислили - на входа на зоопарка се предлага храна за определени животни срещу заплащане - напр. кило моркови за козите на разумна цена. Голяма радост е за децата и става същевременно и атракция.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 49. 49 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "... доголяма степен в липсата на знания, експертност и подготовка",

  но най-вече в липсата на мотивация и "отношение към нещата", каквито неща са присъщи на голямата част от целокупния български народ....

  С две думи, проблемът не само в парите, проблемът е много по-дълбок...

 50. 50 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  Големи разбирачи има навсякъде, бе... Пишат ли пишат, мечките не можели да ровят в бетона ... на ракетите космоса им пречел ... Ами що не вземете да намерите пари и да го направите както искате? А ние ще вземем после да коментираме какво сте направили ....

  Предразсъдъците са за ограничените.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK