Комисия за откриване или за прикриване на конфликт на интереси

Карикатура на Иван Кутузов от септември 2011г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от септември 2011г.На 7 юни Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ) поднесе едно решение за бившия председател (Тодор Коларов) на една друга държавна комисия – онази за конфискация на престъпно придобито имущество, което трудно може да убеди някого в своята основателност. Но пък свърши полезна работа: накара смаяните от решението за Коларов да надникнат и в други актове на КПУКИ.


Но първо за Коларов.


Санкция със смешни основания, учтиво казано
Коларов подаде оставка от шефския пост в Комисията за конфликт на интереси в края на февруари с мотив "липса на реформаторско мнозинство в комисията и на подкрепа от страна на парламента и президента". Но, напускайки си, не замълча, а критикува липсата на воля за реформи от страна на правителството в ключови сфери като правосъдие и вътрешния ред.


Когато си тръгвал, Коларов си купил служебните лаптоп и мобилен телефон на занижени цени - това съобщение се появи миналата седмица. Ако се прочете решението на КПУКИ обаче, става ясно, че той е платил 1728 лв. за лаптоп (тази цена всъщност е с няколко лева по-висока от цената, на която по фактура е купен компютърът - бел. ред.) и 213 лв. за GSM-а (това е и цената, на която е закупен, защото комисията е ползвала отстъпка - бел. ред.). И двете с ДДС. Твърдението, че са купени на по-ниски цени, идва от сравнението, че комисията ги е купила с отстъпка, а пазарната им стойност била по-висока. За бюджетните активи, каквито са двете вещи, освен това трябвало да се проведе търг, а такъв не бил направен. (Дали при търга комисията щеше да получи същите пари за неизбежно остарелите мобилен телефон и компютър можем само да гадаем?!)


Освен това Коларов използвал служебното си положение, пише в решението на КПУКИ, и принудил четирима служители да напишат протокол на 24 февруари т.г., че не дължи нищо, докато той държал техниката. (На 24 февруари обаче Коларов е все още шеф и има право да ползва служебните лаптоп и телефон.) На 27 февруари пък оказал влияние върху главния счетоводител и така успял неправомерно да си купи вещите. (На 27 февруари обаче Коларов вече не е шеф и е неясно как е оказал влиянието.)


Бъкащото от алогизми решение


за Коларов кара здравомислещ човек да се запита каква ли трябва да е причината една държавна институция, състояща се от юристи и призвана да противодейства на корупцията, предотвратявайки и разкривайки конфликтите на интереси, да изсмуче от пръстите си подобни мотиви, за да уличи бившия шеф на една друга комисия, чиято оставка премиерът подписа с нескрита раздразнителност.


Да се създава нездравословен шум около дейността на комисията по конфискацията точно когато уверяваме Европейската комисия, че сме приели един закон, който сочим за принос към законодателството на Европа и дори я приканваме да вземе пример от България, е достатъчна причина за гняв.


Да се наднича какво се твори в комисията за конфискация след напускането на Коларов и да се даде гласност на нелицеприятни действия – меко казано – като разправа с всеки, който е работил с бившия председател, е крайно нездравословно за образа на властта като цяло.


Да стане обществено достояние, че в конфискационната комисия след Коларов се трупа информация с цел специфично "прилагане" на новоприетия закон. Който поради явните си и разобличени от целия неправителствен сектор пороци може да се ползва като средство за разправа с неудобни притежатели на незаконно имущество и да се пощадяват удобните...


Да стане публичност всичко това естествено е крайно нежелано от властта. И който се осмели да го разпространява, трябва да бъде наказан. Особено ако довчера е оглавявал същата комисия за конфискацията.


Толкова за Коларов.
Решението по неговия случай силно дискредитира комисията за конфликт на интереси. (Не че тя си е била извоювала авторитет досега, като се има предвид, че санкциите й са налагани предимно на дребни риби и с натрапчива последователност са заобикаляли едрите.)


Но


решението за Коларов има една голяма заслуга


- послужи за повод да се вгледаме по-внимателно в други актове на Комисията за конфликт на интереси.


Отварям решението на комисията от 26.01.2012, с което КПУКИ отхвърля санкция за бившия председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Дамян Лазаров и на члена на комисията Огнян Варадинов.


За да преведа за читателите на разбираем език този знаменателен документ, ги моля да си представят следното: Аз оглавявам държавен орган, който е длъжен да защитава потребителите по закон. При мен пристига жалба на голяма група получатели на кредити от голяма банка. Органът, който ръководя, установява, че сигналът е основателен, и взема решение да заведе колективен съдебен иск срещу банката. Вместо да изпълня решението, аз отивам при директора на банката и го информирам, че предстои банката му да отиде на съд заради неравноправни клаузи в договори с кредитополучателите. Резултатът от разговора ми е, че съм си договорила заем от банката с впечатляващ размер, който обезпечавам със 7 пъти по-малко на стойност имущество.


Ако имахме реално прилагащи законите


държавни институции в нормално функционираща държава с върховенство на закона, аз щях тутакси да бъда обвинена, че съм изтъргувала влиянието си, което произтича от поста, който заемам. Ако имахме несъобразена и изпълняваща функциите си според закона комисия за конфликт на интереси, аз щях неминуемо да бъда разобличена в конфликт на интереси.


Това не се случва на бившия шеф на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Дамян Лазаров, нито на члена на комисията Огнян Варадинов. Въпреки че премиерът Борисов много добре знае защо се наложи да принуди Лазаров през август 2011 г. да си подаде оставката и защо беше отстранен Варадинов.


Санкция няма от Комисията за конфликт на интереси, напротив, има пълно оневиняване, въпреки че Лазаров, докато не е завеждал съдебния иск срещу "Уникредит Булбанк" АД по сигнала на голяма група кредитополучатели, си е издействал кредит от същата банка в размер на 349 000 евро плюс овърдрафт от 156 хил. лева. За които – и за двата договора – банката е приела за обезпечение  апартамент с данъчна оценка 100 195 лева (данните са от решението на КПУКИ - бел. ред.). 


Комисията за конфликт на интереси невъзмутимо оневинява Лазаров с основания, които сякаш не са писани от юристи. В решението й хем се казва, че: "На 11.11.2010 г. Д.Л. (Дамян Лазаров – бел. ред.) като солидарен длъжник по договор за банков кредит (курсивът мой – бел. ред.)... дава съгласие за учредяване на договорна ипотека върху собствения си апартамент... за обезпечаване на задължения по договор за кредит... и по договор за овърдрафт... на търговското дружество на дъщерите му..." Хем три страници по-нататък пише: "Предвид така установената фактическа обстановка комисията приема, че Д.Л. не е бил в договорни отношения с банката (курсивът мой – бел. ред.) и не е получил финансиране от същата. Така предоставеният кредит на дружествата, собствени на дъщерите му, срещу надлежното обезпечение не би могъл да се цени като облага..."


Решението (образно казано) блика с вода от десет кладенеца, за да се върже предпоставено заключение. Цитирам напосоки: "Видно от представените към сигнала доказателства КЗП не е предявила колективен иск от името на кредитополучателите, тъй като анализ на събраните доказателства е показал, че такъв иск не би бил в полза на кредитопорлучателите, понеже не са установени реални ползи, които такъв иск би донесъл за тях." Това се казва юридически аргумент.


Останалите седем страници на решението се осмелявам да нарека


словоблудна абракадабра


– все някой трябва да го каже в прав текст. (И досега впрочем решението на КЗП от 2010 г. за завеждане на съдебен иск към банката не е изпълнено.)


Комисията естествено "не установява конфликт на интереси и по отношение на О.В. (Огнян Варадинов – бел. ред.) в качеството му на член на Комисията за защита на потребителите за това, че е бил съдружник и продължава да бъде съдружник в повече от 15 търговски дружества и че е получил като физическо лице кредит в размер на 375 500 евро от търговска банка".


(Чета и се питам как ли би гласувал г-н О.В. по жалбата на  някой гражданин, засегнат от дейността на някое от 15-те фирми, в които той е съдружник! И заедно с това - юридически съветник на фирмите на дъщерите на шефа  - 56 на брой. Но конфликт на интереси няма, естествено.)


По-страшното е, че комисията за конфликт на интереси се осмелява да прави изводи въз основа на  неистини, само и само да оправдае Д.Л. и О.В. Например по повод бездействието на КЗП спрямо жалбите на група английски граждани, че са измамени по строителен проект на име Windows of Paradise (да им се построят апартаменти близо до Балчик) от фирма "Интерлинк България", в решението на КПУКИ пише: "Твърденията (на англичаните - бел. ред.) не са съдържали необходимите реквизити на сигнал, нито на жалба и поради тази причина не са били предприети никакви действия."


Изискването за задължителнитe "реквизити" на сигналите обаче е въведено в закона eдва през 2011 г., докато писмата на измамените английски потребители пристигат в българските институции и най-напред в КЗП още през 2009 г.  Не знае ли председателят на Комисията за конфликт на интереси г-н Филип Златанов под какъв текст слага подписа си?  И ако не знае, как очаква някой да вярва в обективността на решенията й?


Обърнах внимание на това оневиняване не само защото то е свързано с пренебрегване на интересите на голяма група потърпевши граждани, които са се надявали на защита от КЗП. Но и защото се отнася за бивш държавен служител от най-висок ранг, заемал 10 години отгворния председателски пост в КЗП, заради когото правителството трябваше дори да дава обяснения през октомври 2011 г. пред представители на Европейската комисия, интересуващи се от съдбата на сигналите за имотни измами на англичаните от дружества, за които чуждите жалбоподатели продължават да твърдят, че са били свързани с бившия шеф на КЗП.
Но когато подаде оставка, той си замълча...


Сравненията на казусите отвеждат към притеснителния извод, че и ако Коларов си беше мълчал,


надали щяха да му открият конфликт на интереси


Затова отнех толкова време на читателите – да се замислят какво точно и с каква мотивация работят тъй наречените независими държавни органи (комисии), за които си мислехме, че са създадени да провеждат политиката на държавата в борбата с корупцията за върховенство на закона.


В списъка на случаите, за които КПУКИ не откри конфликт на интереси, са още президентът Георги Първанов и скъпите му ловни излети (аргументът беше, че "участието му в ловната дружина следва да се възприема в качеството му не на президент, а на физическо лице", и заключи, че ловните излети и трофеи не са облага на президента), депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, министърът на културата Вежди Рашидов, главният архитект на София Петър Диков, избраната със скандал и протести на съдиите нова председателка на Софийския градски съд Владимира Янева, държала без движение делото "Софийски имоти", по което подсъдими са лица, с които тя е сключвала имотни сделки от името на баща си...


Но за да разберем какво точно вършат тези органи, не е достатъчно да погледнем и препредадем заключенията в актовете им – кого са наказали и кого са оневинили. А да четем много внимателно мотивите им.
След прочитането на тези две решения на Комисията за конфликт на интереси (спестила съм твърде много от несъстоятелните им аргументи, иначе не мога да приключа текста си) разочарованието ми е чудовищно, изводите – отчайващи...

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 633 Неутрално

  За това в БГ няма осъдена банка, топлофикация, чез, мез, гъз, мъз, мобилни оператори и тн. направо ми се повръща. Къде и да бръкнеш в нещото наречено държавна структура да не може да спреш да повръщаш. Невероятно колко хора има за бесене. Бас държа, че площада пред Народно събрание може да бъде напълнено с тях.

 2. 2 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Апропо - Евала на Автора за статията.

 3. 3 Профил на leko_uchuden
  leko_uchuden
  Рейтинг: 515 Неутрално

  трагедия голяма, но още по - голяма е за експертите юристи които пишат подобни глупости и го правят с ясното съзнание, че са глупости. понеже са на хранилка и имат "сигурна" работа не смеят да кажат гък.

  същото е и в кзк.

 4. 4 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3139 Неутрално

  +++++++++++++++++++

  Перфектно! Тазе тема трябва да има продължение!

  подпис
 5. 5 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1435 Весело

  разочарованието ми е чудовищно, изводите – отчайващи
  ..........
  Извода е, че в България съдебната система е всъщност една корупционна схема за източване, прикриване, потулване и узаконяване на
  крадени пари.
  Искаме си "тройка" от Брюксел. Ако може трима немци, от по суровия вид, с намръщени очи и дълбоко свити вежди. От тия дето стават и лягат с работатата си, пък нищо, че нямали чувство за хумор. Те нашите щот като имат, та затова сме на туй дередже.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3284 Любопитно

  Браво! Сега остава да научим и какви бонуси са получили за "перфектната "си работа?

 7. 7 Профил на anzug
  anzug
  Рейтинг: 571 Весело

  КПУКИ- прилича на име на малка, рошава болонка. КПУКИ, НЕ ТАМ! ЕЛА ВЕДНАГА!

 8. 8 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Тая статия не е за вестник.
  Това е материал за прокуратура, дознание и съд!
  Това е потенциала на гербавите, това е резултата именно от вашите два погрешни вота уважаеми електорални единици и драги гъбари.
  На следващите избори - пак така и пак се чудете защо оставате само крадци, измамници и убийци в това подобие на държава.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 9. 9 Профил на Борко
  Борко
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#7] от "anzug":

  Има нещо вярно, а и върши същата работа и има същото предназначение

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Добре , Петя, много добре ...
  Браво ..Само така ...трябва да се пише ...

  BIG AL
 12. 12 Профил на Tai Lung
  Tai Lung
  Рейтинг: 853 Неутрално

  " разочарованието ми е чудовищно, изводите – отчайващи"

  На пръв поглед - много крайни изводи, но всъщност, уви - верни. Защото по-зле - почти няма накъде, и въпреки това кучетата си лаят, а керванът си въри.

 13. 13 Профил на о. Павел
  о. Павел
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Защо на илюстрацията към статията е изобразен масонски символ, а думата масонство не се споменава в текста?

  Прочетете:http://www.veren.org/product.php?b=3922
 14. 14 Профил на Alexander Pelev
  Alexander Pelev
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#13] от "о. Павел

  И аз тва се чудя

 15. 15 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Страхотен материал! Ето така работят всички - мачкат неудобните на властта.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 16. 16 Профил на kapina
  kapina
  Рейтинг: 233 Неутрално

  “Ако имахме реално прилагащи законите държавни институции в нормално функционираща държава с върховенство на закона, …” ББ щеше вече да е подал оставка, след като всички чухме как спира митническа проверка в частна фирма; Цв.Цв. щеше да е отстранен след като всички разбраха как се купуват апартаменти с помощта на пенсионери, които няма откъде да осигурят средствата, с които са помогнали и т.н.
  „ Ако имахме несъобразена и изпълняваща функциите си според закона комисия за конфликт на интереси ...” ... еееееееее, размечтахме се.

 17. 17 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Браво на авторката на статията!

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 18. 18 Профил на stdmv
  stdmv
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Браво!!! Жалко, че все по-малко хора четат!

  Сигурно повечето клакьорстват на рязането на лентички.

 19. 19 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1628 Неутрално

  До коментар [#5] от "СДС":


  [quote#5:"СДС"]Извода е, че в България съдебната система е всъщност една корупционна схема за източване, прикриване, потулване и узаконяване на
  крадени пари. [/quote]

  Напротив, сигурен съм, че безумното решение на плонжиралата пред ГЕРБ Комисия срещу Коларов няма да влезе в сила само защото все още имаме остатъци от съдебна система!

 20. 20 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Браво на авторката.Нещо май става като при тоталитаризма-проформа структури обслужващи властимащите ,уж в името на народа,пардон потребителя.

 21. 21 Профил на ivanj
  ivanj
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#3] от "leko_uchuden":

  кои са експертите -юристи към тези институции-такива като фидоската,завършила право в ....Монтана.Други не могат да бъдат назначени там.

 22. 22 Профил на  
   
  Рейтинг: 458 Неутрално

  10/10 браво

  КОГАТО СПОРИШ С ИДИОТ - увери се че и той не прави същото!
 23. 23 Профил на leko_uchuden
  leko_uchuden
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#21] от "ivanj":

  няма значение къде си завършил важното е колко можеш.

 24. 24 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 851 Любопитно

  До коментар [#2] от "The_Fly":

  Много добра статия, чудесна работа с данните от това какви решения взима комисията. На Петя Владимирова пожелавам да ползва ума си все така непоколебимо.

 25. 26 Профил на Apolon ot Tiana
  Apolon ot Tiana
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Още какво ни трябва!
  Дядо Славейков, колко си прав!
  Все пак има свястна и почтена журналистика, малко но има, Петя!

  apoloniy
 26. 27 Профил на plumpschi
  plumpschi
  Рейтинг: 1240 Весело

  "Комисия за прикриване на установен конфликт на интереси (КПУКИ)" ...

 27. 28 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Ето за какво става дума относно булбанк. Описал съм го ясно и точно в моята уебстраница, като един от групата ощетена от безобразията и закононарушенията на булбанк. Вече 3 година, ръгаме КЗП да се задейства, вече сме занимали ЕК http://plamen1967.wordpress.com/myloan/

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 28. 29 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#28] от "plamen1967":

  Сега поне разбираш защо нищо не се случва.

 29. 30 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#28] от "plamen1967":

  Пропуснах да споделя още нещо за Уникредит Булбанк. Невероятна шуробаджинащина вирее там. Всички са връзкари, което е меко казано странно за частна компания. А алчността там - просто надминава всякакви нормални човешки и морални граници.

 30. 31 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#29] от "The_Fly":
  В борбата с КЗП съм от ден 1... Журналистката трябва да цитира и още едно писмо от варадинов в което, ни дава обяснение за отказа си да заведе дело срещу булбанк... нямал достатъчно финансов ресурс за това. След като предложихме на КЗП да ги финансираме с тези 1 000 лв. (толкова струва завеждането на колективен иск) същия почна да шикалкави че не виждал полза за нас. А ползата не е само финансова, а и възпитателна за банките в България, че ако си позволяват закононарушения държавта няма да ги толерира...

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 31. 32 Профил на KTPK
  KTPK
  Рейтинг: 627 Гневно

  Направо съм потресен ! То това на Данчо Лазаров не е Конфликт на интереси ами си е баш злоупотреба със служебно положение.
  Каква комисия - направо да отива на прокурор !

  To argue over internet is like participating in special Olympics - even if you win, you will be still retarded. www.misho.eu
 32. 33 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 853 Весело

  Tche Не може да има едно лице различни качества както се оправдаваха за загубените доклади.

  Tche Един път да е на издръжка на данъкоплатците, друг път да е физическо лице.

  Tche И нека банките да обявят публично какви суми са отпуснали на държавни служители като кредити. Няма административна реформа и никаква ефективност на заетите в държавния сектор. Защо го толерират?

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 33. 34 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Ооооф... Писна ми, да се повтарям!
  За пореден път чудесна статия на Петя Владимирова!
  И то с данни, факти, числа и събития!
  Не просто философски разсъждения.
  Но данните представени в статията са толкова стряскащи, че заглавието звучи напълно реално!
  "разочарованието ми е чудовищно, изводите – отчайващи."-Точно!

  Просто казано, органите които трябва да преборят корупцията са просто еманация на същата!
  Бедна ми България...

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 34. 35 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 902 Неутрално

  За пореден път отлична статия.

 35. 36 Профил на alb22
  alb22
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Боже, колко мъка има по земята ( българска ), боже.

  И колко малко добри журналисти. Браво на автора. Отново чудесно поднесен материал.

 36. 37 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Благодаря Петя Владимирова за поредната стойностна статия.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 37. 38 Профил на kkk_20
  kkk_20
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  Браво Петя! Поредната истинска статия!

 38. 39 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#8:"Десен"]На следващите избори - пак така и пак се чудете защо оставате само крадци, измамници и убийци в това подобие на държава. [/quote]

  Да, бе! Нали при гаргамел беха други нещата, та да си кажеме думата...

  Това не е работа и за прокуратура и съд, както казва некой по-горе: това е работа за Трибунал. Целата сволоч, заемала некакви властови позиции от избухването на "демокрацията" до настоящия момент требва да бъде събрана на стадион "В. Левски" (нема нужда и да го ремонтират), да бъде полята с гас и запалена. И това да бъде предавано наживо по всички ТВ канали задължително. За да се стресне престъпния контингент в България и да престане да се гаври с тия, които са го избирали уж да им служи.

  И тези, които от сега нататък станат властимащи да знаят, какво може да им се случи.

  И Тиквата включително.

  Проклета да е Русия!
 39. 40 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#19:"svoboden"]Напротив, сигурен съм, че безумното решение на плонжиралата пред ГЕРБ Комисия срещу Коларов няма да влезе в сила само защото все още имаме остатъци от съдебна система! [/quote]

  А на бас!

  Проклета да е Русия!
 40. 41 Профил на Ало, Ваньо?
  Ало, Ваньо?
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До Авторката [#0] "Петя Владимирова"

  Петя, Петя, не можа да схванеш за какво иде реч! Не става въпрос за цената на лаптопа и смартфона, а за информацията, която се съдържа в тях. След като толкова пространно си словоблудствала, давала си примери от КЗП, изчислявала си отстъпки и още, и още, направи ли си труда да попиташ IT-специалистите в КУИППД дали са изтрили служебната информация в лаптопа и BlackBerry-то на Коларов? Как ще докажеш, че статията не е написана под натиск от разкриване на оперативна информация?

  Спечелилият поръчка за около 50 000 лв. за коментари във форумите е 25-годишният Антони Стоев, управител на дружеството "ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД.
 41. 42 Профил на petiav
  petiav
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До № 41:
  "Не става въпрос за цената на лаптопа и смартфона, а за информацията, която се съдържа в тях. "

  Че той не е ли можел да си прехвърли информацията, вместо да им дава коз да го атакуват като прибере лаптопа?
  ---------------------
  "Как ще докажеш, че статията не е написана под натиск от разкриване на оперативна информация?"

  Ами не разбирам въпроса - честно! В смисъл натиск от кого над кого... И кой да разкрие служебна информация... Аз нямам служебна информация.

 42. 43 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До журналистката Петя Владимирова. Може би също така е добре да се разследва подуправителя на БНБ румен симеонов, който също така констатира закононарушенията на банката по закона за кредитните институции в писмо до УС на булбанк юни 2010 г. - писмо което БНБ категорично отказва да ни предостави. И само няколко месеца по късно декларира спестявания от 100 000 лв. според изватка от сметната палата. Интересното е как така изведнъж е станал спестовник, след като за 2009 няма и лев спестен.

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 43. 44 Профил на petiav
  petiav
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До № 41:
  Уф, не служебна, а оперативна информация. Все едно - нямам и оперативна.

 44. 45 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Двамата румен симеонов и левон хампарцумян, седят в борда на директорите на БанкСервиз...

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 45. 46 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 902 Неутрално

  [quote#41:"Ало, Ваньо?"]Петя, Петя, не можа да схванеш за какво иде реч! Не става въпрос за цената на лаптопа и смартфона, а за информацията, която се съдържа в тях.[/quote]
  Не вярвам. По-скоро става дума за безсилие да се сглоби по-читав компромат. Явно не са намерили за какво да се хванат.

 46. 47 Профил на Ало, Ваньо?
  Ало, Ваньо?
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#42] от "petiav":

  Спомняш ли си разговорите, на които бяха записани Ваньо Танов и Бойко? Те не бяха "прехвърлени", а записани от високоговорител, защото на служебните компютри, на които има чувствителна информация, са изключени периферните връзки - не могат да разпространяват информация.


  [quote#44:"petiav"]Все едно - нямам и оперативна.[/quote]
  Добре е, че нямаш. Ама Тошко дали има за Иво? А за Ю. и съптугът й?

  Провери каква е организацията в КУИППД и кой взема решения дали да се даде ход на отчуждителни действия или не. Ето, написала си: " ... принудил четирима служители ...", "... оказал влияние върху ...". Дали е могъл да оказва и друг вид натиск?

  Спечелилият поръчка за около 50 000 лв. за коментари във форумите е 25-годишният Антони Стоев, управител на дружеството "ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД.
 47. 48 Профил на Apolon ot Tiana
  Apolon ot Tiana
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Защо всички извън системата на комисията говорят за информацията от устройствата, а тези, които са отговорни тази информация да не се изнесе, мълчàт като "Партизани пред фашистки съд"?
  Нали в тази комисия има системен администратор, инспекторат, ченгета, уши, очи, камери, биг брадър, какво правят и защо получават пари, народни пари?
  Но целта е друга, пара в свирката и мъгла, и пушек , да има и много мътна вода. Някой лови едра риба, май?

  apoloniy
 48. 49 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 760 Неутрално

  До коментар [#41] от "Ало, Ваньо?":

  Алоуу! Ваньо!
  Ти за мейлове, флашки, дискове, чувал ли си?
  Да не би информацията да е секретна?
  Ами, ако го обвиняват за изнесена информация, нека да го обвинят за това. Виж там прокуратура, Цецо, Янева, специализиран съд и готово.
  Май ти не си разбрал, за какво става въпрос! И да те светна - не е нито за лаптопа, нито за информацията, а за използуването на държавни структури за репресиране на неудобните, а това е един от белезите за зараждаща се диктатура.

 49. 50 Профил на bolgaroliub
  bolgaroliub
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#1] от "The_Fly":


  Рейтинг: 1599
  Неутрално
  1
  13:52
  12 юни, 2012
  Отговор
  За това в БГ няма осъдена банка, топлофикация, чез, мез, гъз, мъз, мобилни оператори и тн. направо ми се повръща. Къде и да бръкнеш в нещото наречено държавна структура да не може да спреш да повръщаш. Невероятно колко хора има за бесене. Бас държа, че площада пред Народно събрание може да бъде напълнено с тях.

  Абе кое е държавно бе коя банка коя топлофикация какъв чез еон газификация мобилни оператори кой от тези е държавно бе къде виждаш държава въобще в кой свят живееш ти?!?!?!Държава имаше до преди 22години сега има само такива чужди монополисти коита ни дерат кожата и държава няма да ни защити!?!?За съжаление няма нищо държавно няма държава!!!!Само чифути изедници като тия дето си изброил

 50. 51 Профил на brun
  brun
  Рейтинг: 620 Неутрално
 51. 52 Профил на Георгиев
  Георгиев
  Рейтинг: 458 Любопитно

  До коментар [#5] от "СДС":

  Добре де, какво общо има специално тук съдебната система?
  Става дума за държавна комисия, в която работят нещо като юристи. Тепърва ще видим мнението на съдебната власт, защото решенията на тази комисия може да се обжалват пред административния съд.

 52. 53 Профил на Георгиев
  Георгиев
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#32] от "KTPK":

  Данчо Лазаров е друг - председател на федерацията по волейбол, тая статия не е за него.

 53. 54 Профил на Георгиев
  Георгиев
  Рейтинг: 458 Любопитно

  До коментар [#41] от "Ало, Ваньо?":

  Ами, ако е така, трябваше да се намеси комисията за сигурност на информацията (ДКСИ) и ДАНС, а не Комисията за конфликт на интереси.

 54. 55 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#47] от "Ало, Ваньо?":

  Ало...ДС....
  [quote#47:"Ало, Ваньо?"]Те не бяха "прехвърлени", а записани от високоговорител, защото на служебните компютри, на които има чувствителна информация, са изключени периферните връзки - не могат да разпространяват информация. [/quote]

  Служебна информация? Първо лице? Единствено число?
  Не издавай чак толкова подробности!

  Закона за Омертата важи и в България!
  Хайде и не я разпространявай толкова нескопосано!
  Тия у Симеоново съвсем са забатачили работата си...!
  Негодяйииии... Така ли е мн.число?

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 55. 56 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1240 Весело

  И ни лъхна професионализма на Бойкова дружина...

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 56. 57 Профил на 2leva
  2leva
  Рейтинг: 526 Любопитно

  Дянков докато не стигнем на 100% дълга към БВП май няма да се откажеш от продажбите на държавни активи.

  Сещаш се много бързо ти, че емисиите с новия дълг ще засечат при сегашните условия и ще трябва да с плаща я от Сребърния Фонд, я от пак приватизацията.


  БДЖто ще го хaризите на "стратегическия инвеститор" за без пари. Е**ти ръста, е**ти финансовото ти управлението.

 57. 58 Профил на Dragoslava
  Dragoslava
  Рейтинг: 1014 Любопитно

  И членовете ѝ често също в конфликт на интереси, по-сериозен от разглежданите случаи.

 58. 59 Профил на desen
  desen
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#13] от "о. Павел":
  До коментар [#14] от "Alexander Pelev":

  Темата за 'българското масонство' е толкова обширна и всеобхватна, че за разнищването на само част от нея е нужен огромен журналистически и обществен ресурс.
  А за описването най-малко тритомник.
  Заемката от г-н ИКутузов е достатъчно намигване към нас, за да се сетим какви подмолни води текат и колко недосегаеми се чувстват. Както виждате, не без основание.
  Потърпевши винаги са тези, които се осмелят да им размътят водата. 59. 60 Профил на bono_vox
  bono_vox
  Рейтинг: 617 Неутрално

  "разочарованието ми е чудовищно, изводите – отчайващи..." - и моето състояние е такова, г-жо Владимирова. Лошото е, че от Вашата публикация няма да последва нищо. В момента властта се е обвила в дебелокожие, чувства се непоколебима и предприема редица действия по смачкване на инакомислещите. Предприеха се редица акции срещу инакомислещи, които са показателни. От друга страна се замитат под килима всички гафове на правителството, а те по дяволите са много:
  - флашки, изнасяне на класифицирана информация от Дянков, смяната на неудобни министри, които махат с пръст на близки до Премиера фирми..., подмяна на ВСС, подмяна на съдии, подмяна на прокурори....тотално мачкане.

 60. 61 Профил на antea
  antea
  Рейтинг: 515 Неутрално

  браво, Петя! отдавна не бях чела журналистически материал, в който нещата да се казват така направо

 61. 62 Профил на ouzo
  ouzo
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#13] от "о. Павел":

  Интересно наистина...

 62. 63 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Заради тази история с Булбанк, тези наистина трябва да бъдат наказани, а и Булбанк трябва да си бъде съдена, но ако поводът за сизиране на комисията е размерът на кредита и размерът на обезпечението, то тука наистина няма как да се докаже конфликт на интереси.
  Има някои неща, които са леко манипулативно поднесени. Тука става въпрос за бизнес кредит и това е честа практика на банките, наред с другото обезпечение, което може да бъде наприемер залог по ЗОЗ да искат като допълнително обезпечение и апартаменти.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 63. 64 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 626 Неутрално

  ...
  Доган
  Цецо Гуменката
  ...

 64. 65 Профил на NARODOVAZPITATEL
  NARODOVAZPITATEL
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#13] от "о. Павел":

  Защото,този който го направи ще получи еткетче - любител на конспиративната теория.

  По време на "СОЦ.-а'' имаше девиз: "МВР - ДОБЪР СТОПАНИН НА МОИТЕ ДЕЛА",а днес девизът е:"ДНЕВНИК- ДОБЪР СТОПАНИН НА МОИТЕ КОМЕНТАРИ..."
 65. 66 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  В иначе много интересната, тъжна и потресаваща статия, илюстрацията хич не се връзва.
  Освен ако не означава друго, освен първосигналния масонски символ, познат на всички. В масонството ръката, която води пергела е на Великия Архитект на Вселената (Бог). В тази карикатура, може би се има предвид не масонството само по себе си, а задкулисните кукловоди на българската политика. Тогава си е на мястото.

  Иначе, в масонските ложи по време на работа е абсолютно забранено да се обсъждат религия и политика, защото това са темите, които най-много разделят хората. Моите лични наблюдения в ложи по целия Свят показват, че дори при братските вечери или при светски събирания, на които имат достъп и немасони, тези теми се избягват.

  E PLVRIBVS VNVM
 66. 67 Профил на NARODOVAZPITATEL
  NARODOVAZPITATEL
  Рейтинг: 571 Любопитно

  [quote#66:"PavelCZ"]В масонството ръката, която води пергела е на Великия Архитект на Вселената (Бог).[/quote]

  Само една подробност си пропуснал - според масоните така нареченият "бог" и "велик архитект" е ...човек.Т.е. - ръководителят тази масонска ложа,която е на върха на пирамидата и ръководителка по низходяща йерархия на всички масонски ложи по-света.Разбирам,че искаш да дезинформираш хората,защото това е заложено като закон в масонските ложи - те са "профани" и не бива да знаят...

  [quote#66:"PavelCZ"]В тази карикатура, може би се има предвид не масонството само по себе си, а задкулисните кукловоди на българската политика. [/quote]

  Разбираемо е и внушението,което искаш да направиш,че задкулисните кукловоди на българската политика "не са масоните от тайните ложи"
  По подобен на твоя начин се беше изложил и кметът на Варна - Кирил Йорданов,когато беше заснет с пръстен от платина,на чийто камък беше изрязан същият символ като този на карикатурата.Той отказа да коментира,а после отрече да притежава такъв пръстен
  Посветил си много аргументи да докажеш,че символът на карикатурата е неподходящ за статията,или "в краен случай масоните не са задкулисните кукловоди"

  По време на "СОЦ.-а'' имаше девиз: "МВР - ДОБЪР СТОПАНИН НА МОИТЕ ДЕЛА",а днес девизът е:"ДНЕВНИК- ДОБЪР СТОПАНИН НА МОИТЕ КОМЕНТАРИ..."
 67. 68 Профил на о. Павел
  о. Павел
  Рейтинг: 571 Неутрално

  В богомилски дух масоните почитат като "велик архитект" дявола.

  Прочетете:http://www.veren.org/product.php?b=3922
 68. 69 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  Айде пак легенди...
  Великият Архитект не може да е дяволът, защото символизира позитивно творчество, а дяволът не е способен на такова - това е основна догма на Християнството. В консервативното масонство Великият Архитект е Бог или, ако братът е политеист - богът-демиург на съответната религия. Братя индуисти са ми казвали, че Великият Архитект за тях е Брама (създателят), но не Шива (разрушителят), макар и двамата при тях да са аспекти на Единия.
  В либералното масонство, което допуска и агностици, има и братя и сестри (то допуска и жени) Великият Архитект може да е Бог, но може да е природата или природните закони, евентуално - човешкият дух, като творчески способен. Там въпросът е оставен на индивидуалното тълкуване, но също така не е допустимо да е разрушителна сила.

  Великият Архитект не е човек, нито група от хора, защото е символ на трансцендентната Светлина. Ложите не са йерархично подредени. Масонството не е единна организация. Става въпрос за мозайка от подобни си организации, които произхождат от общо идейно начало - за сега проследимо до 1598 година в Шотландия (конституции на Шоу), но дори и тогава доста независими една от друга. След период на практически абсолютна независимост - до 1717 година, ложите са започнали да се групират във Велики Ложи - това са федерации, обикновено на национален принцип. Най-стара е Великата Ложа на Англия. Ложите, групирани в една Велика Ложа имат вътрешна автономия и се управляват по собствени правила. Всяка ложа е представена в Съвета на Великата Ложа.
  Няма по-висш орган от Великите Ложи. Отделните Велики Ложи "се признават" или "не се признават" помежду си, т.е. си разменят посещения, но не са на подчинение на някъв по-висш орган.

  Ако имахме някаква реална власт, нямаше да има бедни масони, а те са мнозинството в ложите - хич не се бъркайте от няколкото звучни мимена, дето ги пишат навсякъде. Не поддържаме и никаква тайна, която да ни дава мистична власт. Богатите или влиятелни братя и сестри не са станали такива, защото са масони, а са били такива абсолютно независимо от факта, че са масони.
  Другата безсмислица, за юдеите, ами и те са броени хора в ложите. В нашата ложа имахме един, който почина на 43 годишна възраст, а друг не сме приели. Евреи по принцип са започнали да се приемат от втората половина на XIX век, защото в повечето страни преди 1800 не са били свободно население, а само свободен човек може да стане масон. Интересно е, че мюсулмани, будисти и индуисти има от около 1730 г., т.е. повече от 100 години преди да допуснат евреи.
  Старозаветните алюзии, легенди и символи, които сте виждали, са резултат от протестантската среда, в която възниква самото масонство в края на XVI век. Протестантизмът, особено шотландският и английският, са много зависими от старозаветните истории.

  E PLVRIBVS VNVM
 69. 70 Профил на пламен
  пламен
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Както винаги - елегантен стил и брилянтно анализаторско умение!

  ОЩЕ СМЕ В РЪЦЕТЕ НА СЪЩОТО ЗЛО!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK