НА ЖИВО: Изслушване на кандидатите за ВСС от парламента

НА ЖИВО: Изслушване на кандидатите за ВСС от парламента

© Надежда Чипева, КапиталПравната комисия в парламента ще изслуша 17-те кандидати, номинирани от депутатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Съветът се състои от 25 членове с мандат за 5 години. Тримата "големи" в съдебната власт – главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и председателят на Върховния административен съд (ВАС), са членове по право. Останалите 22-ма членове са изборни – 11 от тях се излъчват от Народното събрание, останалите 11 – от съдебната власт.


В пленарната зала в четвъртък са главният прокурор Борис Велчев, министърът на правосъдието Диана Ковачева, председателят на Върховния административен съд Георги Колев, посланици и дипломати. Може да наблюдавате на живо изслушването тук


16:45 ч. Магдалена Лазарова, която е заместник-апелативен прокурор на София е представена от Христо Бисеров (ДПС)
16:40 ч. Депутатите от правната комисия задават все по-малко въпроси към номинираните.


16:25 ч. В концепцията си Михайлова е включила идеята за работна група към съвета, която да изготви диагностика и анализ на състоянието на натовареността. След това да изработи и предложи критерии за натовареност. Следващата мярка е тази група да изработи модел в структурите на съдебната система. Според Михайлова трябва да се провеждат конкурси поне два пъти годишно. ВСС трябва да провежда и последователна дисциплинарна практика. Михайлова предлага да бъде подложено на широко обсъждане възможността за създаване на дисциплинарен съд, който да се състои от действащи магистрати, избрани по аналогичен начин на избора на членове на ВСС


"Съдебната реформа се прави заради гражданите, на които съдебната власт служи. Не за магистратите.
Обществото трябва да знае какви реформи се провеждат и какъв е резултатът от тях", заяви още Михайлова.


16:18 ч. Независимостта на магистрата е задължителен международен стандарт за дейността на всеки магистрат. Независимостта регламентирана в ЗСВ и Конституцията ни позволява да защитаваме интересите на гражданите. Затова ВСС трябва да утвърди стандарти за външна и вътрешна независимост на магистратите, смята Михайлова.


16:17 ч. Каролина Михайлова започва представянето си с припомняне думите на кмета на Ню Йорк след атаките на 11 септември от 2001 г. Тя ги използва за пример, че кризата в съдебната система ще доведе до катарзис, който ще е положителен. "Видяхме с очите си и преживяхме процесите на реформиращото законодателство, преживяхме на собствен гръб кризата в общественото доверие".
16:14 ч. Емил Радев представя кандидатурата на Каролина Неделчева, съдия в Окръжния съд във Варна


16:10 ч. Как ще обясните разминаването в данните Ви в декларацията по чл. 19А, ал. 1 и чл. 22А, ал. 5 от ЗСВ за имотното Ви състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществата, която сте депозирал сега, и в декларацията по Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности за 2008 г., по отношение на цената на придобиване на апартамент от 114 кв. м. с 19 кв. м. гараж, намиращ се в София, закупен през 2008 г. и произхода на средствата за него? В първата декларирате цена на закупуване 126 145.45 лева и произход на средствата – кредити и спестявания от адвокатски възнаграждения, а във втората – 12 340 лева и произход на средствата – от заплати?
Това попита Кристияна Петрова.


"Имам малко интензивно движение на имотите", обясни той и каза, че чоже да не е бил съвсем прецизен, но парите са от продажба на друго имущества и заплати. По въпроса за независимостта: ВСС трябва да реагира при всеки иден опит по накърняване на съдебната система и самия него, казва Давчев.


16:02 ч. Давчев предложи да се изготвят профили на ръководителите, които кандидатстват. "Да има ясни, справедливи и обективни критерии. Особено при издигане на административни ръкодовители може да се чуе думата на магистратите, които работят в района, където ще бъде назначен съотвения магистрат".


15:54 ч."Всички ние сме свидетели, че научихме имената на някои административни ръководител месеци преди да бъдат изслушани. Не става ясно как при няколко кандидата, Има скрити механизми, които са способствали за ходайстване за един или друг. Но за това ми говори и скандалът Красьо Черничкият, които разбуни съдебната власт и дълго време ще търпим последиците от него", отговори Давчев на Анастас Анастасов ГЕРБ. Заместник -председателя на парламента го попита какви са скритите механизми на ВСС, които Давчев е посочил в анкетата си пред Българския институт за правни инициативи (БИПИ)


15:45 ч. Давчев смята, че по отношение на натовареността трябва да се търси решение в щатовете. "Виждам и друг проблем - дълго време този ВСС не провеждаше конкурси. А по-често се командироват магистрати и в по-горестоящ орган. Като така се пренебрегва конкурсното начало."


15:40 ч.Особено важно е да се обърне внимание на критериите за атестиране, Но тежестта на отделните критерии да се прецизира и да се видят качествените резултати на отделния магистрат. Сегашните количествени показатели не дават представа. За да може атестирането да бъде обективно, трябва да се изследват поотделно. Сега обществото критикува съдебната система за бавност и некачествена работа. А почти всички магистрати са с добра атестация. Как да си обясним това противоречние?", попита Давчев.


15:38 ч. "Намирам,че съм постигнал достатъчно като завеждащ следствения отдел в прокуратурата. Имам дългодишен стаж и натрупан опит, позлвам се с някакъв авторитет. Проблемите, които съм посочил видях и в концепциите на другите колеги. Това значи, че и те не са пропуснали грешките на този ВСС", започна изложението си Давчев. "Независимостта на съдебната система е функция на всеки един от нейните членове. Ще отстоявам своята независимост от всякакви вътрешни или външни влияния.
Особено важно е прозрачността на всеки член на съвета за професионалната му и лична дейност. Всяко решение на ВСС трябва да е мотивирано, справедливо и да е продиктувано от ясни правила


15:30 ч. Явор Нотев представя номинацията на Йордан Давчев, бивш шеф на следствието в Пловдив. Нотев изрежда биографични данни. Номинацията е на Волен Сидеров, но той не присъства в залата днес.


15:21 ч. Достъпът на гражданите до правосъдие е достатъчно гарантирано. В районния съд в Сандански бяха въведени посттерминални устройства. В условията за криза знаете ли какви пари се плащат за банкови преводи? Никъде в правилата си ВСС. Проявил съм устойчивост, поставих пред свършен факт съвета. А, да видим какво става оттук нататък. Никой не може да ме накара да ги махна
15:18 ч. "ВСС трябва да брани независимостта на съдебната власт. Като член винаги ще защитавам институциите и отделния магистрат, само ако той честно и добросъвестно е упражнил своите правомощия. За независимостта се грижат и европейските институции", заяви Узунов в отговор на депутата Мая Манолова, която похвали концепцията му и я определ като "аналитична".


15:15 ч."В автобиографията си съм посочил точно, че имам брат съдия в Окръжен съд. Не виждам какъв проблем може да произведе този факт. Не може да гледаме дела на роднините си. Този проблем е регламентиран в закона. ВСС не може да взима решения за свои роднини. Има механизъм, когато член на съвета откаже да напусне заседанието, да бъде изгонен"


15:11 ч. Според Узунов сега действащия ВСС е положил огромни усулия да разреши проблемът с натовареността. "Но не успя. Събираше данни за отделните съдилища по райони. Следващият ВСС в спешен порядък да изработи времеви стандарти относно сложността на делата. ВСС трябва да конкретизира и контролира индивидуалната натовареност на всеки един магистрат",смята още кандидатът.


Попитан от Четин Казак дали заместниците на административните ръководител не са поставени в зависимост, след като са посочени от тях, Узунов заяви: " Как виждате,че има зависимост между ръководителите и заместниците. Във всеки орган на съдебната система има разработени вътрешни правила за работа. Не считам, че има проблем в това всеки ръководител да си предлага екипа


15:01 ч. Публичността се бърка с прозрачността. Изборът на административните ръководител и на тримата големи оказват влияние въврху цялата система.Пред ВСС стои нелеката задача да проведе открита процедура и да остави порочната до момента практика, номинациите за главния прокурор и на ВКС да се правят от 2/3 от членовете - поставя под съмнения условията за конкурентност и състезателност.


14:59 ч. Фидосова пита какви са предложенията на Узунов за повишаване на прозрачността на ВСС. "Какво конкретно бихте предложили като правила за избор на административни ръководител, включително и на тримата големи. Трябва ли да има по-широко обявяване на конкурсите"


14:56ч. Емил Радев (ГЕРБ): Какво е необходимо да се подобри по отношение на избора на административни ръководители?


"Това е изключително важно за съдебната власт. Административният ръководител може да влияе върху работата на отделния магистрат. Трябва да се избират и назначават - качествени ръководители - отговорни, независими, почтенни. За целесъобразно намирам управленченската подготовка да бъде внимателно анализирана чрез представянето на концепции. В правилата на ВСС липсват разпоредби какви трябва да са концепциите. Обикновено се използват общи фрази и клишета. Необходимо е това да бъде коригирано от ВСС. Да се създадат профили на отделните длъжности. Да се промени рамката на провеждане на събеседването".


14:54 ч. Независимостта на съдебната власт е основна предпоставка за независимостта на отделния съдия. Необходима е дейностна и цялостна реформа на съдебната власт.


14:45 ч. Узунов започва своето представяне: "Изпитвам всичките чувства и вълнения, когато преди 15 години влязох в съдебната власт". Дава за пример скандалите с плевенския бизнесмен Красимир Георгиев - Красьо Черния и аферата с имотите в Приморско като пример за проблемите в настоящия състав на ВСС. "Правото трябва да се прилага еднакво спрямо всички, защото справедливостта е еднаквост в еднаквото".
Според Узунов това, че ВСС близо две години не е провел конкурси е довел до големи проблеми в системата.


Дисциплинарните процедури не са прозрачни, не е осигурена защита на магистрата, срещу когото се води производство и това говори за несправедливост и двоен начин при дисциплинарните
процедури.


ВСС не може да формулира дисциплинарна практика. Тя се създава от ВАС, заяви още Узунов.


14.40 ч.Независимият Яне Янев представя кандидата Димитър Узунов, административен ръководител на Районния съд в Сандански. Янев изрежда биографични данни и статистика за делата на Узунов. През 2010 г. е приключил над 200 дела, през 2011 - 285 дела - което е 90 % от разглежданите от него дела. Янев акцентира, че те са постановени в срок. "Съдия Узунов не само че не е наказван с уволнение, няма никакво дисциплинарно наказание", подчертава и продължава: "Димитър Узунов демонстрира инициативност, независимост и способности да управлява екип. Създадена е система за случайно разпределение, въведена през 2005 г. една година преди да бъде заложен случайният принцип в закона.


Всички реформи, проведение от него в ръководения съд имат за цел прозрачност. Много съдилища и магистрати от САЩ и ЕС са посещавали РС Сандански и са го вземали за пример".


14:04 ч. Фидосова обяви половин час почивка
14:01 ч. Яне Янев попита дали Етичният кодекс трябва да бъде променен и дали би подкрепила
текст забраняващ възможността роднини на членове на ВСС да бъдат назначавани за магистрати. "Да. Считам, че тъй като изискванията за кадровия орган трябва да бъдат много високи."


13:56 ч. "Дисциплинарните състави на следващия ВСС трябва да изучават задълбочено досегашната практика." Тя каза, че във ВАС вече има противоречива практика по въпроса дали дисциплинарноотговорното лице трябва да бъде изслушвано преди да му се налага наказание, но според личното й мнение магистратът задължително трябва да бъде изслушан.


13:55 ч. Какви конкретни действия трябва да се предприемат от следващия ВСС относно прозрачността на дисциплинарната практика. Какво трябва да направи съвета с оглед уеднаквяването на дисциплинарната практика и дали трябва да се публикуват решенията по дисциплинарни дела, попита Искра Фидосова и след това помоли кандидатите да бъдат конкретни по въпросите свързани с дисциплинарната практика и натовареността.


13:50 ч. Как бихте реагирали на натиск е въпросът, който зададоха на съдия Карагьозова депутати от ДПС и БСП. "Би било глупаво да отричам" отговори тя. Съдия Карагьозова каза, че трябва да се запази комисията, която е по превенция във ВСС и да се задълбочи нейната дейност. Според нея има добри примери и в практиката на този ВСС и даде пример с проверката, която този състав на съвета е направил в Благоевградския съдебен окръг.


13:45 ч. Емил Радев от ГЕРБ попита дали ВСС трябва по-активно да изпълнява правомощията си за квалификация и обучение на магистратите. "Категорично" отговори Карагьозова и каза, че е важно обучението по европейско право. Според нея по време на обученията може да се обсъжда съдебната практика и така да се реши проблема с противоречивата съдебна практика.


13:40ч. Трябва да има обществена нетърпимост към посегателството срещу независимостта на съдебната влат отговори съдия Карагьозова на въпрос на Димитър Лазаров. На въпрос на Ивайло Тошев, ГЕРБ за бюджета за съдебната власт:


"Парадоксално е, че много пари се отделят за съдебната власт. Струва ми се, че една от първите мерки трябва да бъде едно планиране на бюджета." В тази насока, според нея, трябва да се взаимодейства с изпълнителната власт, за да не стига както сега до неяснота както в магистатурата, така и в обществото къде отиват тези средства.


13:23 ч. "Във ВСС трябва да влезе един редови съдия", заяви съдия Карагьозова. Според нея "трябва да се почва от основите." Тя каза, че днес е чула прекрасни становища, които обаче не са в правомощията на ВСС. След това тя даде оценка на сегашния ВСС, който е решил някои проблеми, но е взел и "конюктурни" решения. Според нея сегашните показателни за оценка на съдиите са свързани само с количествени аспекти, следва да се засили ролята на комисията по атестирането.


13:20 ч. Мая Манолова представя кандидата си съдия от ВАС Галина Карагьозова. "Тя е перфектен професионалист" и "честен и почтен магистрат". За разлика от другите представяния, Манолова не преразказа биографията на съдия Карагьозова, а само каза, че е преминала през висчки стъпала на кариерата.


13:18 ч. Няма повече въпроси към Славов, изслушването му приключва
13:17ч.Емил Радев (ГЕРБ) попита Владислав Славов дали има нужда от промяна на съдебната статистиката. "Нещата могат да бъдат решени много просто" отговори Славов и каза, че е необходима единна информационна система за управление на делата, която ще генерира автоматично статистика за този, който има нужда от нея.


13:11ч. В проекта за Административно-процесуален кодекс идеята беше да има от 8 до 12 административни съдилища. Парламентът след това реши сам да има 28 административни съдилища: "Сега гледайки натовареността на тези съдилища виждаме, че разликата е около пет пъти."
Той каза, че е разговарял няколко пъти с председателя на ВАС Георги Колев и е казал, че може да се направи редукция на админситративните съдилища.


13:09ч. Христо Бисеров (ДПС) попита Владислав Славов дали според него има проблем с независимостта на съдебната система и дали има проблем с "обратен знак" - злоупотреба с незаивисмостта на системата. "Лично считам, че проблемът с незаивисмостта на съдебната система би трябвало да се разглежда на основата на едно по-добро сътрудничество между другите власти."


12:57 ч. Кристияна Петрова зададе въпрос на НПО – Как Славов оценява работата си по върховете на системата?. "Неудобно ми е да си правя лична оценка. Напуснах системата през 2003 г. и може би като оценка на работата ми бях избран в Конституционния съд... На практика този съд беше създаден от нищо"


12:50 ч. Попитан от депутата на ГЕРБ Красимир Ципов какви са били мотивите му да се съгласи да бъде номиниран за член на ВСС при положение, че е заемал високи постове, Славов отговори:


"Трудно решение. Убедиха ме колеги, с които сме работили заедно, които очевидно са оценили качествата ми. Това ме мотивира да се вкюча т.нар. от вас изслушване. Защото мога да бъда полезен на следващия ВСС."


На друг въпрос на Ципов кой е най-належащият проблем, който трябва да реши Владислав Славов отговори: "Проблемът с натовареността е водещ в момента. Много бързо трябва да потърсим решение на тези въпроси."


12:56 ч. По повод обучението на магистратите, Славов каза, че трябва да бъде разширен капацитета на Националния институт на правосъдието. Трябва да бъдат възстановени "квалификационните петъци."


12:54 ч. Фидосова прекъсва Славов, защото му е дала пет минути повече и той трябва да приключва.


12: 50 ч. Владислав Славов предложи да се върне правосъдието на две инстанции, както и преразглеждане на райониране на съдилищата. Той каза, че може да има 70 районни съдилища в цялата страна (в момента са 113). По този начин, според Славов може да бъде намален бюджета на Съдебната власт с 1/6 (около 60 милиона лева).


12:40 ч. Славов започва своето представяне също с благодарност към парламента за процедурата за избор на членове на ВСС


12: 35 ч. Мартин Димитров (Синята коалиция) представи конституционния съдия Владислав Славов. Мандатът му изтича няколко дни след този на ВСС. Той е бивш председател на ВАС и е бил член на съвета, заемал е и поста заместник на главния прокурор.


Владислав Славов преди изслушването.

© Георги Кожухаров

Владислав Славов преди изслушването.


Изслушването на Васил Петров приключва, няма повече въпроси от залата.
Петров не отговори на втория въпрос на Василев, никой не го подсети.


12:25 ч: "Колега Василев, труден въпрос. Защото той не намери решение в периода 2004- 2005 година, тогава като член на Висшия адвокатски съвет се работеше по закон за адвокатурата. В първите текстове беше предложена норма, която аз подкрепях - да има ограничение за явяване на адвокати в съдебните райони на своите съпрузи. Като беше разглеждана тази норма в присъствието на адвокати от Австрия и други страни, те заявиха, че ще противоречи на конституцията, с което аз се съгласих.
Това не реши проблемът. Не мисля, че ВСС и правомощията му дават право да се занимава с този въпрос. За себе си ще отговоря като един австрийски колега: това не може да бъде законова пречка, но става дума за морална норма. И всеки магистрат, или адвокат в подобна ситуация, би следвало да се придържа към моралната норма."


12:20 ч: Емил Василев от РЗС задава отново въпроса, който се опита да зададе на Бойко Рашков. "Ще преформулирам въпроса си, който зададох преди малко. Как ще се справим с опашките, които години наред наблюдавахме пред адвокатските кантори на адвокатите, чиито близки са съдии или прокурори. Това здравословен признак ли е на съдебната система. Как бихте редуцирали този проблем? Вторият ми въпрос е: Ако имаше механизъм за пряк избор на член от ВСС от адвокатурата. Какво бихте предпочели?


12:15 ч. "Наложително е лицето, което е подведено под дисциплинарна отговорност да бъде изслушано. Струва ми се, че когато се търси дисциплинарна отговорност от магистрат най-малкото се дължи неговото заслушване и осигуряване на възможност да реализира в пълна степен правата си да защити себе си, след като изслуша какво е обвинението по дисциплинарното производство". Така Петров отговори на въпроса на Мая Манолова (БСП) дали трябва да има възможност магистрати, срещу които има дисциплинарни производства трябва да бъдат изслушвани.


На няколко пъти Фидосова моли Петров да се придържа към позволеното му време за отговорите.


12:00 ч. Депутатът от ГЕРБ Светлин Тончев попита Петров как ще се справи с натовареността. Петров говори бавно. Повтаря на няколко пъти, че е остра нуждата от изработването на системата или методика за отчитане натовареността на магистрата или на органа. "Натовареността засяга чувствително цялата система, гарантира достъпа до правосъдие, кариерното развитие намагистрата и дисциплинарната практика. Изключително тежък и сложен въпрос за решаване. Наложително е активното участие на Министерство на правосъдието при анализиране на същия проблем, най-малкото му заради връзката му с управлението на сградния фонд.


11:48 ч. Заставането на тази трибуна за мен е вълнение. В своята битност аз съм адвокат, заяви Петров и продължи като преразказа биографията си. Той акцентира на дългия си стаж. Каза, че познава процеса "от призовкаря" до "отделни състави на Върховния съд". Васил Петров сподели, че е "имал шанса" да попадне в ИВСС и надълго обясни какви проверки е правил, докато е бил негов член и какви са правомощията на инспектрата като такъв. Накрая той каза, че членовете на комисията са мърди и очаква от тях мъдро решение.


11:47 ч. Васил Петров застава на трибуната. Той е адвокат от Благоевград, бивш инспектор, в предишния състав на ИВСС. Номиниран от ДПС. Изказва благодарност за номинацията. Представен е от Христо Бисеров (ДПС): "Малко са кандидатите с такова познание на адвокатската професия. Петров има практика и като районен прокурор".


Изслушването на Драганова продължи около 40 мин. Тя отговари на въпроси на Красимир Ципов (ГЕРБ) Мая Манолова (БСП), Екатерина Михайлова (Синята коалиция) и депутати от ДПС. На няколко пъти Драганова повтори, че ще засили сътрудничеството с медиите."Чрез протоколи да се уведомяват медиите, както и да се създаде пресцентър, свързан с работата на ВСС. Да се засили ролята на говорителите в страната". Попитана дали има достатъчна прозрачност при приемането на актове от ВСС, кандидатът заяви, че "има залитания на някои колеги... но не отговори конкретно на въпроса"


11:33 ч. По въпроса за натовареността, Драганова отговари: "Да се помисли за кадровата политика по райони. Да се върне към схемата на райониране на съдилищата, когато има няколко съдилища и прокуратури по райони, защото тогава има и състезателен принцип. Това беше една добра схема на работа".


11:31 ч. Валентина Драганова: "Когато има жалби те да се разглеждат, а не да се препращат на контролния орган. Винаги съм се опитвала да помагам на хората да бъдат доволни".


11:24 ч. Фидосова задава въпроса на Екатерина Михайлова (Синята коалиция), който тя отправи към всички кандидати в началото. Фидосова също попита Драганова как ще отстоява своята независимост. "Да задам въпрос и аз: Смятате ли и бихте ли подкрепили идея при конституирането на новия ВСС след обстоен анализ на това, което предстои да се извърши като съдебна реформа. Бихте ли се ангажирали да предложите програмен документ, който да има писмен вид, и с който да се ангажира целия ВСС?


11:20 ч. Драганова: "Бих казала, че всеки магистрат трябва да притежава морални качества и етични. Да бъде независим - да отстоява безкомпромисно своите решение. В този аспект е недопустимо да има вмешателство в работата на ВСС и това е качеството на ВСС и да отстоява независимостта си. Необходимо е да се работи с всички НПО-та, с Министерството на правосъдието и Инспекторатът към съвета.


11:19 ч. Тодор Димитров БСП: На практика как ще се постигнете


Прокурор Дрганова не успя да отговори конкретно на въпроса и когато блокира, Искра Фидосова я спаси, като й благодари


11: 17 ч. Валентина Драганова: "Връзка с НПО-тата, с тяхна помощ да стане работата по-прозрачна на ВСС, връзка с медиите - по същия начин. Да се предизвика широка общественост за работата на ВСС. В тази насока вървим и към съдебната реформа. Да се повиши квалификацията на полицейското разследване. Защото оттам започва кариерата на едно дело".


11:16 ч. Явор Нотев, Атака задава въпрос: "Какви са методите за оптимизиране на работата на съдебната система, които посочихте в концпепцията. Ще ми се да чуя някаква конкретика. Как си представяте ролята на членовете на ВСС?"


11:09 ч. Драганова започва своето представяне. Заявява, че има необходимите нравствени и професионални качества.


11:05 ч. Депутатът Димитър Главчев (ГЕРБ) представя кандидата си Валентина Драганова, прокурор от Върховната административна прокуратура.


Един от кандидатите на ГЕРБ (вляво) Валентина Драганова

© Георги Кожухаров

Един от кандидатите на ГЕРБ (вляво) Валентина Драганова


11:03 ч. Няма повече въпроси от залата. Фидосова благодари на Рашков и уточнява, че изслушването му е продължило 50 минути.


11:00 ч. Рашков: "Натъкнах се на практика на ВСС, разминаваща се с принципи в Закона за съдебната враст, касаещи преместването – без конкурс. Намаляване на щата от едно звено за сметко на другото, например. За всяко място трябва да се провежда конкурс, хората трябва да имат равен шанс да го печелят. Ще работя по чл.194 от ЗСВ, който компрометира съдебната система (повече по темата прочетете тук)


10:59 ч. Искра Фидосова задава въпрос към Рашков за кадровата политика, която той критикува в концепцията си: "Бихте ли конкретизирали, какво бихте предложили по промяна на кадровата политика? Какво поцедура бихте предложили за избор на главен прокурор, за председател на ВАС?


10:55 ч. Рашков отговаря: "Надявах се, че ще се спестяват подобни лични въпроси. Но това стана. Особено колегата е адвокат, споделяйки, че дъщеря ми е съдия и аз се гордея от това. И тя е съдия в най-натоварения съд в страната - Софийския районен съд. Тъй като тези хора работят при нечовешки условия, ако бъда избран ще работа за подобряване на условията на работа на тези деца. Готов съм да обсъждам въпроса с фамилиите, но не по този начин. Това не намалява авторитета на моята съпруга, работеща каго нотариус".


10: 54 ч. Искра Фидосова призовава депутатите: "Да спазваме добрият тон. Да се въздържате от конкретизиране на лични примери и да увреждате достойнството на кандидатите.Всички сме поели такъв ангажимент. Ще отнема думата при други такива въпроси. Ако искате отговорете принципно господин Рашков. Не се заклевайте, ако не искате. Недопустимо е да превръщаме днешното изслушване в трибуна за наказание към кандидатите, особено в личен план. Днешният форум е изключително сериозен и важен".


10:51 ч. Емил Василев,РЗС задава въпрос за правните фамилии. "Вие сте следовател, съпругата ви е нотаруис, дъщеря ви е съдия. Това касае не само вас, а и другите кандидати на ВСС, чиито роднини са практикуващи юристи... Това е проблем в цялата страна.Може ли да се закълнете в децата си, че например съпругата ви не ви е помолила или ако станете член на ВСС и дъщеря ви помоли да помогнете за нейн състудент, няма да се повлияте?


(Искра Фидосова уточнява, че и всички депутати могат да задават въпроси, не само от правната комисия)


10: 47 ч: Депутатът от ДПС Четин Казак пита как Рашков ще подобри работата на досъдебното производство


10:42ч : Рашков: "Проявих интерес, запознах се с въпросите на НПО- та. Те акцентират на тези въпроси. Създава се усещането, че онзи който е избран за член на ВСС едва ли не е притежава лоши качества. За всеки, който е номиниран за член на ВСС от парламента, това е чест. Парламентът защитава интересите на най-голям кръг на български граждани. Не може да си представим нещо различно при сега действащата конституция. Самата конституция съдържа идеята - властите да си взаимодействат.
Така би трябвало да започне отговора и всеки един друг член на ВСС. Аз имам 32 години юридически стаж. Може да се каже, че съм един от дойаените за член на ВСС. Този стаж е достатъчно силна гаранция за независимостта ми при вземане на решенията. Аз друга гаранция не мога да дам. В противен случай, ще изпаднем в ситуацията да доказваме нещо, което не могат да се докаже. Ако депутатите смятат, че ще се влия, няма да ме изберат".


10:39 ч. Депутатът от БСП Мая Манолова задава въпрос, изпратен от гражданските организации: Връзката ви с БСП е безспорна - фактът, че сте номиниран от БСП на различни позиции. Как ще гарантирате независимостта си от БСП в своята работа като член на ВСС


10:36 ч. Рашков: "Явно искате отговор сега. Заслужава се да се проучи, дали има световен опит. Ние не боравим само с критерия количество, а трябва да се съобрази и сложността, защото понякога едно дело се равнява по сложност на десетки такива".


10:34 ч. Депутатът Димитър Лазаров (ГЕРБ) задава въпрос: Критерии за максималната натовареност на магистратите дали бихте посочили?


10:30 ч. Рашков отговаря: Ако разковничето е в административни реформи, разбира се, че трябва да се предприемат подобни действия. Въпросът е изключително слажен, защото ние сме приключвали дела с 5000 страници. Сложността какво означава напрактика? Натовареността е проблем и на компютърното разпределение. Както колеги казват случайното разпределение на делата дават случайна възможност на едни колеги да се изявят и на други да не се изявят. Първоначално решенията, които ще се вземат в тази посока, няма да бъдат най-идеалните, но...


10:28 ч. Депутатът от Синята коалиция Екатерина Михайлов задава въпрос към Рашков и всички кандидати: Ще предприемете ли действия за административна реформа във връзка с натовареността и неравномерното разпределение на делата.


10:15 ч. Бойко Рашков представя концепцията си:
"Моите поздравеления на 41-я парламент. Българският парламент даде достоен отговор на квалификациите, че изборът на ВСС от квотата на парламента е белязана от задкулисност, които не правят чест. Всеки номиниран ще трябва да има смелостта да представи идеите си пред парламента и обществеността, която ще може да направи съпоставка.


10:11 ч. Депутатът от БСП Михаил Миков представи номинирания от него кандидат - Бойко Рашков


"Кариерата му е свързана с органите на съдебната власт, бил е министър на правосъдието и народен представител. Негова е и първата специализирана книга за специалните разузнавателни средства.. С него ние имаме разминавания в мислите за това. Той е един пряко пострадал от политически игри в съдебната власт", обяви Миков и напомни избирането му за главен прокурор. "Смятам, че той ще бъде с опита и знанията си един изключително работещ и независим член на ВСС", завърши представянето си депутатът.


Част от кандидатите за ВСС преди началото на изслушването.

© Надежда Чипева, Капитал

Част от кандидатите за ВСС преди началото на изслушването.


10:09 ч.Искра Фидосова, председател на правната комисия обяви регламента на заседание. Тя прикани депутатите да отбележат 11-та годишнина от атаките срещу Световния търговски център в САЩ с едноминутно мълчание.


"Това е едно недопустимо и брутално посегателство. Това е морално изпитание за България и световната демократична общност. Осъждаме подобни актове като несъвместими", обяви Фидосова и прикани депутатите за едноминутно мълчание


10:03 ч. Искра Фидосова обяви правилата, по които кандидатите ще бъдат изслушани. Тя съобщи, че ще им бъдат задавани въпроси от депутатите и неправителствените организации. Миналата седмица четири НПО-та изпратиха 108 въпроса до комисията. Кандидатите ще имат по 10 минути, за да представят концепциите си.


"Изправени сме пред предизвикателството да проведем една важна процедура, така както повелява законът и приетите процедурни правила. Това е дебат, в който трябва да създадем атмосфера на равнопоставеност, толерантност и всички кандидати да представят своите виждания за това как ще представляват своята дейност във Висшия съдебен съвет", заяви в началото Фидосова.


Въпросите от комисията са:
- Как ще отстоявате независимостта на съдебната власт?
- Какви действия ще предприемете за справяне с натовареността?
- Какво бихте предприели за подобряване дисциплинарната практика на ВСС?
- Какви мерки ще предприемете за повишаване прозрачностт на съвета?
- Как ще се подобри кадровата дейност на ВСС?


09:59 ч. Усмихнати депутатите от правната комисия се насочват към пленарната зала за изслушване на кандидатите за ВСС.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chevyvolt
  chevyvolt
  Рейтинг: 1191 Неутрално
 2. 2 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 567 Весело

  Поне да бяха наели една истинска фирма за подбор на кадри.... че тези въпроси... мале много трудни

 3. 3 Профил на salinarka
  salinarka
  Рейтинг: 524 Любопитно

  За договорките - всички знаят, че има едни малки руси мадамки - я съветнички при тоз министър, я съветнички в парламента. Твърдят, че са учили право, даже били нещо специализирали. Чакат да ги поканят - я за заместник министерски пост, я нещо държавна комисийка, я надзорен съвет в банка. Кадруват - я таз приятелка там, я оназ - на друг пост. После им е мъчно, че са уредили други на пост, който те искат да имат, и хайде - политическо решение - махаме този, махаме онази и русата мадамка с червените нокти придобива ореола на кадровика-многомашинничка, ой че е страшна, от нея зависи нещо. А тази женичка просто е много нещастна, самотна и чака някой батко да се погрижи за нея. Познахте ли я? Жалко е, че не е само една - името на този тип е легион и затова нищо не се случва в нашата страна. Тези, за които говоря мъничко се прикриват. Но от време на време имената им излизат и те хем се радват, че са излезли от анонимността, хем малко се страхуват.

 4. 4 Профил на Øϰϰå Çҩßё
  Øϰϰå Çҩßё
  Рейтинг: 628 Неутрално

  апропо нямаше да ви е трудно да изброите 17 имена - копи-пейст.. аре моля някой от форумците да го направи.. че освен собствената си работи и тази на журналята трябва вършим..

  иронията е моята първа, втора и трета природа, аронията няма нищо общо
 5. 5 Профил на Съни
  Съни
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Пропуснали сте въпрос:

  ЩЕ ВЗЕМАТЕ ЛИ ПОДКУПИ? КОРУМПИРАНИ ЛИ ЩЕ СТЕ И ВИЕ?

 6. 6 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1228 Неутрално

  До тук добре, дайте ги след това да ги изберем, електронно.

 7. 7 Профил на GM
  GM
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Mr. Boyko Rashkov ))) - какви малоумници ги пишат тия табели беее

  "Давайте БЪЛГАРИ, да се съберем и да строшим на ламята главата!!!Ма аз баш тогава не мога да дойда, че ми излезна една работа..."
 8. 8 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 567 Весело

  До коментар [#5] от "Съни":

  Втория ти въпрос е странен - ти милиш, че до сега не са били и мат намерение тепърва да стават корумпирани?
  Бих предложил друг вариант на въпроса - ще вдигнете ли мизата ако ви изберът или ще работите на старите тарифи?
  Колко ще взимате за назначение на... и се изреждат длъжностите?
  Ще въртите ли кючеци с Красьо?
  Декларирате ли, че сте достатъчно имотен вие, децата ви и роднините ви и няма да имате нужда от терени на първа линия по черноморието, както и до кабинковите лифтове в зимните курорти?

  Аз така си представям интервюто, тези въпросчета на Фидосова са за вестниците

 9. 9 Профил на fanagoreca
  fanagoreca
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Едно единствено нещо му признавам хамстера ,а именно "Здравейте циркаджии "

 10. 10 Профил на GM
  GM
  Рейтинг: 540 Весело

  А как се РАЗСТРОИ Рашков, че го питаха за семейството му )
  Не посмя да се закълне! Явно е набожен.

  "Давайте БЪЛГАРИ, да се съберем и да строшим на ламята главата!!!Ма аз баш тогава не мога да дойда, че ми излезна една работа..."
 11. 11 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Общи приказки и скука. Започнаха да Е-кат всички.
  Ами те не си знаят езика!

 12. 12 Профил на Inna
  Inna
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Слушам "на живо", но звукът е отвратителен - преводът заглушава оригиналния глас на изказващите се. Неприятно и дразнещо!

  Inna
 13. 13 Профил на niki2003
  niki2003
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Крайно време е да се обявяват конкурси за всички държавни длъжности,какви са тези изслушвания!!!

 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  Не трябва парламента да се занимава с това.Политизацията е най-вредна за съдебната система!

 15. 15 Профил на fanagoreca
  fanagoreca
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#14] от "hodounski":

  Няма как - авнгардните стратегии на магнаурската в момента управляват...

 16. 16 Профил на Едно_Българче
  Едно_Българче
  Рейтинг: 583 Любопитно

  добре де, на всякъде се пропагандираше, че изслушването можело да се гледа и онлайн, някой да е намерил линка случайно?

  Fortuna favet fortibus!
 17. 17 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  Фидоошу брани кандидатите от неудобни въпроси като квачка пилците си!

  Как да повЕрва човек, че ГЕРБ не е осиновил съдебната мафия?

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 18. 18 Профил на baba_meca1
  baba_meca1
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#17] от "Pavlik Morozov":

  Цитирай един "неудобен въпрос"?

 19. 19 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#18] от "baba_meca1":

  11:20 ч. Драганова: "Бих казала, че всеки магистрат трябва да притежава морални качества и етични. Да бъде независим - да отстоява безкомпромисно своите решение. В този аспект е недопустимо да има вмешателство в работата на ВСС и това е качеството на ВСС и да отстоява независимостта си. Необходимо е да се работи с всички НПО-та, с Министерството на правосъдието и Инспекторатът към съвета.

  11: 17 ч. Валентина Драганова: Да се повиши квалифиакцията на полицейското разследване. Защото оттам започва кариерата на едно дело.

  11:19 ч. Тодор Димитров БСП: На практика как ще се постигнете


  "Прокурор Дрганова не успя да отговори конкретно на въпроса и когато блокира, Искра Фидосова я спаси, като й благодари"

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 20. 20 Профил на uapu
  uapu
  Рейтинг: 217 Неутрално

  С ВСС И БЕЗ, ВСЕ ТАЯ, СС В БГ ОТДАВНА Е КАТАСТРОФИРАЛА, ТИЯ КАДРОВИЦИ НЯМА ДА СА ПО РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ, А И ЗА РОБИТЕ ОТ ПРОСТОЛЮДИЕТО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ Е СЪСТАВА НА ВСС, ТОВА СА ВСЕ ХОРА ОТ МИНАЛОТО, НЕ ОЧАКВАЙТЕ ПРОМЯНА В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО, СВОБОДНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ И ЛОШИЯ ЕЗИК ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ПЪЛНЯТ СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ, НЕЗНАМ ЗАЩО СИ ГУБИМ ВРЕМЕТО ДА ИМ ОБРЪЩАМЕ ТАКОВА ВНИМАНИЕ

 21. 21 Профил на Inna
  Inna
  Рейтинг: 426 Неутрално
 22. 22 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  [quote#13:"niki2003"]Крайно време е да се обявяват конкурси за всички държавни длъжности,какви са тези изслушвания!!! [/quote]  Примерно конкурс за президент!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 23. 23 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 531 Разстроено

  Няма оправяне!
  Празни въпроси и от там празни отговори!
  Аз бих чакал например въпрос:
  до сега колко рушвети си взел, или може ли да докажете от къде е имота ви?!
  Приспивната българска песен продължава!

 24. 24 Профил на topalski65
  topalski65
  Рейтинг: 217 Неутрално

  1.Това повече прилича на ВСС Брадър. 2.Цялата тази "прозрачност" е по-скоро театър на сенките.На гласоподавателя се показва това което иска да види.

 25. 25 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  "Струва ми се, че една от първите мерки трябва да бъде едно планиране на бюджета"

  Съдийката си представя, че бюджета, това са едни пари. Всъщнос бюджет, това е план за разпределение на едни пари по входящи и изходящи потоци.

  Т.е. съдийката иска да планира плана.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 26. 26 Профил на Inna
  Inna
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#25] от "tribiri":

  Съгласна! А представителят от Благоевград пък говори за "мероприятия". Леле как я мразя тази думичка още от преди 10 ноември...

  Inna
 27. 27 Профил на fanagoreca
  fanagoreca
  Рейтинг: 617 Весело

  Е както написах ЦИРК !
  А и може би някой от тях са минали кратка подготовка при Мариус Куркински , Христо Мутафчиев ,Стефан Делон ...,всеки според партайгеносеншафта .
  Ако се приеме законът за лустрация от менажерията ще останат трима - четирима най - много .

 28. 28 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 535 Неутрално

  прекрасно - всички важни назначения и дебати трябва да се предават по този начин. на човек може да му стане малко тъжно като ги гледа - и депутатите, и кандидатите, но това не значи, че идеята не е добра

 29. 29 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Ся в момента говори Mrs. Magdalena Lazarova, но явно е прекалила с къпането в хотела си на морето, щото се затруднява да каже две думи без да чете!

 30. 30 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 531 Неутрално

  ...и прилича повече на нигерийка, отколкото на българка!
  )))

 31. 31 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Божееееее,
  опази остатъка от българският народ!!!

 32. 32 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 838 Весело

  Дано при избора на главен прокурор стане въпрос и за сексуалната ориентация,защото понастоящем май нещата не стоят много добре.

 33. 33 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Информационно копие
  До Борис Велчев –
  внук и син на световно известни комунистически престъпници,
  вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
  и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
  ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
  МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
  на българския клан на руската Червена мафия и на българския
  ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
  изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
  бул. „Витоша” № 2, 1000 София
  ВКП вх. №3704 /2012 г. ІІ

 34. 34 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#33] от "vjacho":Нещо бавно работиш с компа. Б.В е вече конституционен съдия. Къде му е досието или поне картончето?

 35. 35 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#34:"cobanmaala"]Нещо бавно работиш с компа. Б.В е вече конституционен съдия. Къде му е досието или поне картончето?[/quote]

  Не Ви разбирам.Поста ми е от септември.Това е копие до него,от писмо до ЕК.Да не би да е отговорил?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK