Зависимости: Неслучайното правосъдие на Върховния административен съд

Зависимости: Неслучайното правосъдие на Върховния административен съд

© Анелия НиколоваПод рубриката "Зависимости" "Дневник" анализира случаи от съдебната система и практика, които привличат общественото внимание и поставят под съмнение независимостта на магистратите . Водени от убеждението, че държавността и сигурността на гражданите не могат да бъдат гарантирани без независимо и безпристрастно правосъдие и че темата заслужава да привлече вниманието на новия Висш съдебен съвет и неговия инспекторат, днес размишляваме над  фундаментален проблем - как се разпределят и насрочват делата във Върховния административен съд  и съобразени ли са със законите действията на председателя и зам.-председателите на ВАС.


На 27 октомври трябваше да излезе решението на Петчленния състав (последната инстанция) на Върховния административен съд за дисциплинарното наказание на съдията от Софийския градски съд Владимир Астарджиев, тъй като то беше разгледано на 27 септември, а Законът за съдебната власт (ЗСВ) определя срок от един месец за обявяване на решението. Възможно е решението да излезе днес, въпреки че законовият срок вече се смята за нарушен. Дисциплинарното наказание на съдията Астарджиев (намаляване на заплатата  за шест месеца за забавяне на мотивите по съдебни решения) беше отменено на първа инстанция (от Тричленния състав) през април т.г., но Висшият съдебен съвет (ВСС) и главният инспектор обжалваха отмяната.


Започвам с това конкретно дело, защото неговото движение е пряко повлияно от действията на зам.-председателя на ВАС Венета Марковска, която е кандидат за член на Конституционния съд, предложена от независими депутати, поддръжници на управляващата партия ГЕРБ - според тяхното публично самоопределение. Действия, които, както ще видим по-нататък, се разминават с два закона.
Тъй че ако решението на ВАС не излезе и днес, това няма да е случайно. Колкото повече се отдалечи във времето обявяването на финалното решение за съдия Астарджиев, толкова по-добре, особено ако се готви отмяна на първото решение и потвърждаване на наказанието му.
Скандалното в този сюжет ще е  "узаконеното" преобръщане на съдебната практика на 180 градуса, след като  на 2 юли Петчленният състав потвърди отмяната на наказанието на един друг съдия от СГС - Пламен Колев, за нарушено право на защита пред Висшия съдебен съвет . Малко по-късно "грешката ще бъде поправена" - при идентичен казус на съдията Иван Коев, който също беше оневинен на първата инстанция със същото основание, Петчленният състав отмени решението на тричленката за Коев и остави в сила наказанието му от ВСС.


Двете противоположни решения по два абсолютно идентични казуса бяха обявени от ВАС в рамките на 20 дни и смаяха всеки добросъвестен юрист!


При подобно драстично противоречие в съдебната практика председателят на ВАС би трябвало да свика  общото събрание на съда, за  да бъде изготвено тълкувателно решение. Вместо това предстои решаването на последна инстанция на третия нашумял казус - делото на Мирослава Тодорова за първото й дисциплинарно наказание (намаляването на заплатата за две години). То беше решено в нейна полза от Тричленния състав на 2 август и  насрочено за 15 ноември за Петчленен състав - отново след  повече от два месеца - в нарушение на закона като при Астарджиев!


    Как се осигурява правосъдие по целесъобразност


  - Чрез хитрата употреба на датите


Спазва ли ВАС принципите на правосъдието чрез последователна, непротиворечива и предвидима съдебна практика или  "правораздава" по целесъобразност според името, поведението, позицията, статуса, влиянието  на жалбоподателя?  Ако съдим  по делата на съдиите Коев, Астарджиев и Тодорова, и дори само по насрочването им, и особено ако съдим по разхвърлянето им на различни съдебни състави - отговорът е не. Касационните жалби на ВСС например срещу отмяната на наказанията на Коев и Астарджиев са постъпили на  17 и 18 април, което означава, че  делата за Петчленен състав е трябвало да бъдат насрочени до 17 и 18 юни, тъй като Административно-процесуалният кодекс (АПК) задължава това да стане не по-късно от два месеца  от постъпването на жалбите, а още по-ограничителен е ЗСВ, който предписва срок от 1 месец). Това първо.


Второ - и трите дисциплинарни дела (Колев, Коев, Астарджиев) е трябвало да се гледат от един и същи Петчленен състав, такава е практиката когато казусите са единтични, така се избягва и евентуалната противоречивост в решенията, обясняват дългогодишни съдии по дисциплинарни дела.


Насрочването на делата на последна инстанция обаче е "идеално" средство определено дело да се падне на точно определен състав и това зависи от съответния зам.-председател.


Дори делата поне на Коев и Астарджиев не са разгледани от един и същ Петчленен състав, който обичайно заседава в четвъртък. Марковска избира датата 14 юни, но за тогава е насрочено само делото на Коев. Останалата част от времето на състава на 14 юни е запълнена с девет дела по частни жалби, въпреки че АПК предписва те да се разглеждат в закрити заседания - второ нарушение.
Каквато и да е причината да не бъде разгледано и делото на Астарджиев на същата дата, а да се насрочи чак за 27 септември,  двете касационни  дела  не е трябвало да бъдат разделяни, категорични са специалистите, и е  трябвало да се гледат от един и същи Петчленен състав.


След разделянето на делата наказанието на Коев  се оказва потвърдено.  В пълно  противоречие с идентичния казус на Пламен Колев, решен само 20 дни по-рано!


Каквато и да е причината за разделянето на делата - подчертавам, отдалечаването във времето на решението за съдия Астарджиев благоприятства "правосъдието" по целесъобразност. Ако вторият Петчленен състав потвърди наказанието на съдията, както се говори все по-открито във ВАС, решението по делото на Пламен Колев от 2 юли (оневиняването му) ще изглежда вече като някакво случайно дребно изключение. И това ще създаде онази  подходяща  аура и позиция третият Петчленен състав - когато потвърди накрая  наказанието  на Мирослава Тодорова, това да изглежда  вече в утвърдената съдебна традиция. Все едно, че не е имало случай "Пламен Колев", все едно не са били произнасяни две противоположни решения във ВАС!  За какво им е тълкувателно решение на шефовете на ВАС,  след като владеят методи от конспиративния арсенал за "изправяне" на противоречивата практика...


Какво трябва да прикрие схемата?
От дистанцията на времето все по-близко до ума е изводът, че подготовката на финалните решения по делата на Астарджиев и Тодорова, тоест подготовката за разправа с тях чрез ВАС, е започнала много по-рано, още преди Тричленният състав да посочи по делото на Пламен Колев неосигуреното право на защита на магистрата като основание за отмяна на дисциплинарно наказание. Тази е причината новопосоченото основание да стресне председателя на ВАС и да се вземат бързи мерки, като бъде прехвърлен ЗСВ на друго отделение.
Въпреки това опасенията, че прецедентът  "Пламен Колев" може да изиграе лоша шега на програмата за "правораздаване" с оглед на личността, а не на правото, са наложили  - за всеки случай,  да се отделят за "по-далечно време" делата на Астарджиев и Тодорова, които на всяка цена трябва да бъдат решени "по строго определен начин". Тоест наказанията  им да останат в сила. Именно за да се позабрави "прецедентът".


След като все още няма тълкувателно решение на ВАС за противоречието в подхода към абсолютно еднакви казуси, значи липсата на единна  и предвидима практика е последна грижа, бих казала никаква грижа,  на ръководството на ВАС и конкретно на неговите председател и зам.-председатели. А игнорирането на този  сновен проблем означава просто непукизъм за върховенството на закона.


(Скоба за читателя: Основен принцип на правосъдието  е еднакви спорове да се решават по един и същи начин, затова върховнвите съдилища във всяка правова държава при  възникнали противоречия в съдебната практика се събират, мислят и приемат задължителни за всички съдилища тълкувателни решения, с които практиката да бъде уеднаквена.).


    - Чрез прехвърляне на материята от едно отделение в друго еднолично от председателя


След появата на "новото основание" за нарушеното право на защита пред ВСС по дисциплинарните дела председателят на ВАС на бърза ръка изземва ЗСВ (който урежда дисциплинарната отговорност на магистратите) от VІІ отделение, което вече е неблагонадеждно, след като Тричленният състав от VІІ е допуснал прецедента "Пламен Колев"), и със заповед от 6 март 2012 г. го предава на VІ отделение, което се оглавяваше тогава от близката до председателя Светла Петкова, и се намира в Първа колегия. Първа колегия  пък се ръководи от Румяна Монова, издигната за зам.-председател на  ВАС въпреки краткия си стаж като административен съдия, след като предишния зам.-председател Галина Солакова е била "помолена" да си подаде оставката, тоест принудена да напусне.


(Обяснителна скоба за читателя: ВАС се състои от две колегии - Първа и Втора, всяка с по 4 отделения. Двамата зам..-председатели на ВАС са и председатели на двете колегии.)


Впрочем още щом зае председателския пост (ноември 2010), Георги Колев, освен че смени всички председатели на отделения (с изключение на Светла Петкова, която вече е член на новия ВСС, предложена от ГЕРБ), преразпредели и материята (законите) на отделенията. Това председателят направи еднолично със заповед. Повечето съдии обаче смятат, че би трябвало преразпределянето да се решава от пленума на ВАС, както е във Върховния касационен съд.


Оше един пример за промяна на специализацията по материя говори за


    натрапчив интерес към точно определена част от делата


В началото на 2011 без правна обосновка Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) е прехвърлен от VІІ отделение (Втора колегия)  в ІV отделение (Първа колегия, ръководена от зам.-председателя Венета Марковска). В същото ІV отделение под администриране от Марковска са и Законът за обществените поръчки (ЗОП) и Законът за околната среда и водите, по който се правят оценките за въздействие върху околната среда (изключително важните ОВОС).


Изобщо Георги Колев концентрира на едно място и само при доверени ръководители най-чувствителната материя  с огромни икономически интереси, особено като се има предвид, че и ЗЗК, и ЗОП са от компетенциите на един и същ регулатор - Комисията за защита на конкуренцията. Промяната на специализацията  освен това руши изградената експертиза на съдиите и пречи за утвърждаване на единна и последователна съдебна практика.


Такъв начин на промяна на специализацията на отделенията, а оттам и на колегиите - чрез едноличната воля на председателя, с неясни цели, без правна обосновка, е сериозен и опасен лост за дирижиране на правосъдието по целесъобразност . Законодателите обаче въобще не се интересуват до какво водят неуредените в закона правомощия на административния ръководител.


   - Без случаен принцип за разпределяне на делата и формиране на съдебни състави извън правилата


ЗСВ е категоричен: Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределяне съобразно поредността на постъпването им (чл. 9, ал. 1).
    Това изискване на закона не се спазва във ВАС, тъй като там открай време  на случаен принцип се избира само докладчикът. Останалите съдии в състава се посочват от председателя на отделението (при тричленките) или от председателя на колегията, тоест съответния зам.-председател на ВАС (при петчленните състави). Или, разбира се, от самия председател, ако желае.


Все пак има утвърдени, макар е неписани правила във ВАС, които  да гарантират донякъде случайност на избора на съставите, но и те не се спазват. Според тези правила делото се разпределя от регистратурата според материята към съответната колегия и отделение. А от което отделение се случи докладчикът, посочен от компютъра, от същото трябва да са и останалите двама (съответно четирима) съдии в състава, като те се "класират" по старшинство и ранг, а  председателят на отделението е и председател на състава.


Лавина от примери обаче сочи друго. 
Никога няма да отшуми  във времето казусът, който най-крещящо илюстрира отрицанието на принципа за върховенство на закона: формирането на Петчленния състав по делото, което потвърди избора на Владимира Янева през декември 2011 за председател на Софийския градски съд (СГС). Само двама съдии в този състав бяха от "титулярното" VІІ отделение (докладчикът и председателят). Другите трима, които всъщност формират мнозинството, са от ІІ и VІ отделение (?!). Каквито и обяснения да бъдат дадени (а не бяха дадени никакви и до днес), пак няма да се види правно основание за това формиране на състава, просто защото такова няма.
(От останалите 6 съдии в VІІ отделение наистина 3-ма не могат да участват, тъй като са били в Тричленния състав по делото, но другите 3-ма нима едновременно са се разболели или вкупом са излезли в отпуск? Всъщност и датата 27 декември на това дело надали е случайно избрана... Ако е имало съдии в отпуск, всичко   ще изглежда по правилата, без да има нищо общо с тях!)


Подобни примери  са белязали участието и на самата Венета Марковска в разглеждането на дела като докладчик или председател на съдебния състав. От достъпната справка на ВАС се вижда, че зам.-председателката Марковска е била докладчик по 35 дела за периода октомври 2011 - октомври 2012 и по 58 дела  в периода октомври 2010 - октомври 2011. По дело № 2180 /2010 г. по Закона за МВР например (който е материя на V отделение, Втора колегия), съдиите в Петчленния състав са от ІІІ; по дело №206/2010 (пак по Закона за МВР) са от ІV. 
По дело № 12067 /2010 , разглеждащо спор по Закона за държавната собственост, в Петчленния състав влизат двама съдии от VІІІ отделение, един от І и един от ІV.  А по дело № 5837 /2010, отново  по Закона за МВР, дори  са "кръстосани" колегия и отделения: съдиите в Петчленния състав са от І и VІІІ отделение (които са в Първа колегия), докато материята Закон за МВР - повтарям, е на V отделение, което е в другата колегия!
Защо Марковска проявява  интерес да гледа дела на МВР не е ясно, забелязва се само, че обичайно оставя без уважение жалбите срещу заповедите на вътрешния министър.


    Чувствителната материя - икономическа и политическа -  е предпочитана от Марковска


Била е докладчик по 9 дела по изборния закон през 2010, също тя гарантира и избора на софийския кмет през ноември 2009, отхвърляйки жалбата, мотивирана с   нарушения. От споровете с огромен материален интерес си е избрала 22 дела -   обществени поръчки, Закон за защита на конкуренцията, данъчни нарушения, актове за публични държавни вземания, от чийто съдебен изход зависи  финансовото състояние на фирмите...


Едно дело на съдия Марковска обаче (№3282/2012 г.) заслужава специално внимание. Тя отменя решение на Административния съд в Монтана, с което е била отхвърлена жалба срещу отказа на местния полицейски началник да разреши купуване на огнестрелно оръжие, и връща делото на полицейския шеф за ново произнасяне - "при съобразяване със задължителните указания на съда  по тълкуването и прилагането на закона". Решението на Марковска взривява утвърдената още от възстановяването на ВАС  последователна практика   по тълкуването на закона за оръжията и боеприпасите относно обстоятелствата, при които се счита, че искащият да си купи оръжие има право. Марковска посочва нови основания - че жалбоподателят е обиран.


Няма обяснение лекотата, с която съдия Марковска обръща наопаки съдебната практика, освен някакъв личен интерес на член на състава или изпълнение на поръчка. Както няма друго обяснение обръщането на 180 градуса по дисциплинарното наказание на Коев (виж началото). Освен че трябваше да даде  да разберат  останалите все още непревити  съдии във ВАС, че няма да "мине" през Петчленния състав, разбирай -  ще бъде формирана такава петчленка, през която няма да мине - отмяна на наказанията на Астарджиев и Тодорова, хич да не се гласят някои да отсъждат по съвест и закон.


Владимир Астарджиев е съдията, когото съдиите от СГС предложиха на председателката Владимира Янева като предпочитан от тях за неин заместник, но Янева си избра Петя Крънчева.


Мирослава Тодорова е съдийката, заради която ВСС почти се лиши от лятна ваканция, за да успее да я уволни, преди да дойде новият ВСС, тъй като не беше сигурно дали новите  ще изпълният поръчката да бъде елиминирана смутителката на спокойното битуване под тогите.


Прави впечатление, че мнозинството в "тричленката", въвела противоречивата практика по делото за оръжието, се образува от самата зам.-председателка Марковска и съдията Иван Раденков. Прави впечатление също, че в 17-те дела през 2011-2012, в които Марковска е била председател на тричленния състав (не докладчик), тя формира мнозинството или с Иван Раденков (по 10 от делата), или с Андрей Икономов (6 дела), едното оставащо е с Марио Димитров.


Раденков е съдията, който през ноември 2011 се опита да провали решението на тричленния състав, което отмени избора на Владимира Янева за председател на СГС,  отказвайки да го подпише, въпреки че е участвал във вземането на решението.


Икономов е един от тримата върховни административни съдии, чиито деца и родители си купиха терени в Приморско като крайно нуждаещи се, а Съюзът на съдиите, председателстван от Тодорова, остро прикани ВСС да реагира, с което си спечели влиятелни противници. Но ВАС ги оневини.


    Властта не иска реформиране, а съдии, с които да си говори


Описаното дотук е само малка част от смущаващите пороци в правораздаването на ВАС. Описанието  ще остава винаги непълно, ако Инспекторатът на ВСС не реши да провери с независими специалисти  електронния архив на най-важното за функционирането на държавата върховно съдилище, за да се види как се "управлява" технически електронната система.


Тенденцията в ръководството на ВАС към все по-безпардонно несъобразяване с елементарни правила, толерирането и дори създаването на противоречивата практика от самия връх на съда, от една страна, и незаинтересоваността на политическото мнозинство да усъвършенства и допълни законите, за да спре произвола, от друга, ще задълбочат кризата в административното правосъдие. Болестта на кариерната корупция ще стане неизлечима, а търгашеството и покупко-продажбата на съдебни решения ще останат да правят впечатление само на някой и друг журналист.


Вместо мерки да бъде спряна развалата, изрязано гнилото и оздравено лечимото в съдебната система, властта урежда с постове в най-пресгижната институция на държавата - Конституционния съд,  точно онези магистрати, които са имали правомощия да свършат нещо полезно, но не само не са го направили, обратното -   станали са проминентни фигури именно като създатели на хранителната среда за пороците и дори са ги "упражнявали". Странен и вече устойчив е афинитетът на ГЕРБ и конкретно на МВР точно към такива магистрати, с които връзките,  разделите и събиранията се градят в здрачината и тишината на задкулисието.


Затова реална промяна (реформа) на съдебната система в България все не настъпва - просто властта не я иска. Ако съдим по онова придобило печална слава  изявление на министър Цветан Цветанов,  за властта добрите съдии са онези, с които може "да си говори".

Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на nea
  nea
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Отново много сериозен и хубав материал на Петя! За съжаление, маТРияла няма да може да го прочете и разбере... Май трябва да се опита с "кратки форми", които са по силите на повечето читатели

 2. 2 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  ВАС и АС станаха подлоги на управляващите!!!

 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2374 Неутрално

  Тези, които са се продали веднъж ще се продадат пак.А герб няма да е вечно на власт...

 4. 4 Профил на vaya_
  vaya_
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Заглавието реторичен въпрос ли е?
  Поздравления за статията!

  http://vayakoprin.wordpress.com/
 5. 5 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Браво Петя! тази статия наистина е страхотна, аз лично я разчетох и като знак на отчаяние, в см. че са толкова зле нещата във върховния съд и във ВСС, че вече единственият начин за борба с вредата от тях е да се крещят на висок глас проблемите. А матрялът трябва да разбере че е време да започне да се интересува от тези проблеми и да им реагира.

 6. 6 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Описаното е само малка част от мракобесието което се възцари във ВАС с назначаването на мазния възпитаник на Симеоново Георги Колев за председател. Във ВАС вече има все по-малко правосъдие и все повече ГЕРБ. Ако допуснем публичната разправа с независимите от ГЕРБ съдии като Астарджиев и Тодорова всички свободни българи ще извършим предателство към Републиката.

 7. 7 Профил на kapitalist
  kapitalist
  Рейтинг: 418 Разстроено

  Метла, чрез ВНС! И в настоящия състав на Конституционния съд болшинството е на болшевиките!
  Раздвоени хора... Мат'реал. 8"(

 8. 8 Профил на Штирлиц
  Штирлиц
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Браво на Петя! Само не разбирам защо този важен материал не е на първа страница, а е скрит свенливо в непроходимите дебри на сайта?

  verum esse ipsum factum
 9. 9 Профил на goodman69
  goodman69
  Рейтинг: 470 Неутрално

  в сряда ГЕРБ ще подкрепи предложената от "независимите" депутати за член на КС Венета Марковска, за която имат достатъчно данни, че е мегакорумпирана. Но именно заради тези данни те я предлагат, защото смятат, че така ще я контролират. Нещастни глупци! Така смяташе и Румен Петков като МВР шеф през миналия мандат и какво стана? Венчето бързо припозна новите властници като най-добри приятели на принципа "услуга за услуга".

 10. 10 Профил на dragobago
  dragobago
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Статията е блестяща! Браво! Поздравления за търпението, проявено в търсене на логическите връзки - без тях истината не може да бъде обективирана! Веднага споделям линк във фейсбук. Нека повече хора видят тази статия... Време е да се даде урок на ГЕРБ, които все повече започват да приличат на Нептун и неговия тризъбец - с три зъба, но с една дръжка...

 11. 11 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 1008 Неутрално
 12. 12 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1584 Любопитно

  То правосъдие май вече няма ...

  Предразсъдъците са за ограничените.
 13. 13 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  Поздравления за добре свършената работа, Петя. В тази статия всичко е логично и простичко, като 2+2=4. "Матрялът", ако не друго, поне ще има поредното едно наум за догодина.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 14. 14 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 659 Любопитно

  +

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 15. 15 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Председателите на ВАС и на ВКС не би трябвало да са членове на ВСС. Вместо това, би трябвало да има, по подобие на длъжността гл. прокурор, една длъжност на гл. съдия, който да бъде над председателите на ВАС и ВКС, и да осъществява надзор и методическо ръководство върху дейността на ВАС и ВКС.
  При драстични противоречия в съдебната практика гл. съдия може да изиска от председателите на ВАС и ВКС да свикат общото събрание на съответния съд, за да бъде изготвено тълкувателно решение.

 16. 16 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 829 Неутрално

  "Затова реална промяна (реформа) на съдебната система в България все не настъпва - просто властта не я иска."

  Това е същината на проблема! Политическата класа не иска реформа на съдебната система. Ако тя стане силна и независима, първите, които ще изгърмят под силата на ударите и, са политиците.....

 17. 17 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Отново поздравления за Петя! Дано този път господа депутатите се натъкнат на текста й. Ако не - някой да им го раздаде в пощенските кутии, та да обмислят задълбочена проверка. Чух свенливото приканяне на г-н Янаки Стоилов, адресирано към главната героиня в този сюжет, да осветли някои обстоятелства във връзка с един сигнал. Като оставим настрана негодуванието ми, че народните представители не се считат овластени сами да проверят сигнала /!/, идва ред на недоумението ми, че всички изпитаха една особена неловкост.

  Неловкост от това да питат, да проверяват и да назовават нещата с истинските им имена. Г-жа Марковска се задоволи /с типичната си безцеремонност и липса на капка свян/ да етикетира сигнала като "пасквил", да изръси няколко гръмки и напълно кухи фрази, но по същество не коментира нито един от фактите в него.

  А и в Медиапул излезе един материал /ще дам линк/ с по-напоителни подробности. Също четиво за срамливите и така деликатни членове на правната комисия в Парламента. Фактологията в него позволява проверка - има откъде да се тръгне и какво да се провери. Но депутатите ще чакат да им отговаря Марковска. Това е подигравка, защото е абсолютно несходимо със здравия разум.

  Демократичната култура у нас не е на ниво, че да застави Марковска да се оттегли /Румяна Желева се озова бодро чак в Европарламента, където обаче не бяха така смутителни, та й задаваха настъпателно и с особена любознателност всякакви въпроси/. За жалост не е и на ниво да застави депутатите да се засрамят, да загърбят противните си договорки и да си кажат, че всяко нещо трябва да има граници. Още по-лошо - не е на ниво да се изправят двама-трима, да кажат, че са проверили и да попитат г-жа Марковска за всеки факт.

  Затова към журналистите и най-вече към парламентарните репортери: упорствайте и питайте всеки ден депутатите! Като ви кажат, че не знаят, че не са чули, връчете им материала и на другия ден пак ходете и питайте проверили ли са, какво смятат, не се ли тревожат, че ако описаните в сигнала и в статиите факти са истина, са на път да пратят в Конст. съд един човек с доста спорен морален облик. Меко казано.

 18. 19 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Петя, Петя, две противоречиви решения драга НЕ ФОРМИРАТ все още противоречива практика и не са основание за приемане на тълкувателно решение!!!!.(ма как ли да го знаеш)...ДАВАШ ЛИ СИ СМЕТКА, че КАТО ПИШЕШ ТАКА ОБЩО ЗА ВАС И ЕДВА ЛИ НЕ ПОСТАВЯШ ВСИЧКИ ПОД ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ, ВСЪЩНОСТ ПОДКОПАВАШ И ДИСКРЕДИТИРАШ ОНОВА КОЕТО ЕДИНСТВЕНО Е ПРИЗВАНО ДА БРАНИ И В ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ДЕЙСТВИТЕЛНО БРАНИ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА. ъ?МНооо ти пука за това върховенство очевадно!!!...на твоето МУ ВИКАМ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА БЕЗОТГОВОРНОСТ...един път НЕ СИ НАПИСАЛА НЕЩО ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА СЪДА ИЗОБЩО или ЗА ЧЕСТНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪДИИ които НИКАК НЕ СА МАЛКО И СЪВСЕМ ОТГОВОРНО И БЕЗПРИСТРАСТНО СИ ГЛЕДАТ РАБОТАТА И БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО СТОТИЦИ, ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАВАТ ПРАВОСЪДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТ...А ЛАПНИ ШАРАНИТЕ САМО ТОВА ЧАКАТ - ДА ВИКАТ РАЗПНИ ГО СЛЕД ТЕБЕ лишени от трезва преценка и мисъл...как беше оная приказка- тръгни след бръмбара, да те отведе при ............................

 19. 20 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 921 Неутрално

  Да, а вие се подигравахте ,че кадри на Симеоново взимали властта в съдилищата.Били втора ръка юристи,а да не говорим шкартото от ЮЗУ ,дето завършват манекените и манекенките.Видяхте ли какво правят-с няколко прости хватки и определеното дело се пада на определения състав.Нищо ,че са му отменили всички присъди-той нали пак си е шеф.

 20. 21 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Мдаааа, ефектът на намесата на Цвък-цвък в независимата съдебна система-чрез назначаване на свои хора като шефове се достига до абсурдно функциониране на съда- противоположни решения за еднакви деяния.
  Толкова удобно за управляващите.
  Поздравления за автора за отличния анализ.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 21. 22 Профил на denere
  denere
  Рейтинг: 367 Неутрално

  То само сегашните управляващи да се месеха в работата на съда. И преди са го правили и ще искат да го правят, защото могат и им позволяваме.

 22. 23
  ****

  Мненията на потребителя SorryLol бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 23. 24 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Петя, НЕЩО ДА ИМАШ ДА КАЖЕШ СЕГА, ъ??????????ЛАПНИ ШАРАНИТЕ И ДА ГИ ПИТАМ, СМИСЪЛ НИКАКЪВ..ТО И ЗА ТЕБ СЕ ПИТАМ ДАЛИ ИМА СМИСЪЛ ДА ТЕ ПИТАМ...Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на тричленния състав, с което бе отменено дисциплинарното наказание на съдия Владимир Астарджиев от Софийския градски съд като незаконосъобразно. Същевременно ВАС отменя и наложеното от Висшия съдебен съвет наказание на съдия Астарджиев и връща преписката на съвета за определяне на ново наказание на съдия Астарджиев.
  В началото на годината ВСС наказа магистрата с 10-процентно намаляване на заплатата за срок от 6 месеца заради забавени мотиви по 31 дела.

  През април т. г. причленен състав на ВАС отмени решението на ВСС, защото прие, че е нарушено правото на защита на съдия Астарджиев - той не е присъствал на заседанието на съвета, на което е гласувано да му бъде наложено наказанието, като е бил изслушан само от дисциплинарния състав. Допълнителен аргумент в тази насока е фактът, че на заседанието на съвета е била главният инспектор Ана Караиванова, която е изложила допълнителни аргументи за вината на съдия Астарджиев, срещу които той не е имало как да възрази. Освен това тричленката прие, че съдия Астарджиев е бил изключително натоварен, което го поставя в обективна невъзможност да си изпише навреме делата, а не го е направил умишлено.
  Не на последно място – тричленният състав изтъкна, че съдия Астарджиев е бил ангажиран и като преподавател в НИП, давал е дежурства, обучавал е младши магистрати и т.н.

  Всички тези аргументи са отхвърлени категорично от петчленния състав на ВАС.
  Съдиите Надежда Джелепова, Светлана Йонкова, Славка Найденова, Ангел Калинов и Таня Радкова (докладчик) смятат, че в случая няма нарушено право на защита по чл. 56 от Конституцията.
  "В случая по дисциплинарните производства правото на защита не се ограничава от неизслушването на лицето от ВСС. Такава правна норма няма, поради което разширителното тълкуване от първоинстанционния съд стига до степен допълване на закона и подмяна нормотворческата воля на законодателя. Същата е в смисъл Висшият съдебен съвет да не дублира дисциплинарния състав, изрично регламентиран от закона. В противен случай ще се допусне провеждането на ново дисциплинарно производство пред ВСС. Целта на закона е дисциплинарното производство да се проведе от минимизиран състав на колективния орган, като върховенството на последния е запазено досежно определянето на вида и размера на наказанието.
  Дисциплинарният състав е от лица, членове на колективния орган, поради което повторно изслушване пред целия ВСС е неоправдано", мотивира се петчленката на ВАС. Съдиите добавят, че в закона е предвидена възможност отмяна на наложеното дисциплинарно наказание от съда, без да разглежда делото по същество, ако дисциплинарно привлеченото лице не е било изслушано или не е било прието писменото му обяснение от дисциплинарния състав.

  Петчленният състав смята, че забавянето на изписването на тези 31 дела е значително и че това деяние е "извършено виновно" от съдия Астарджиев, защото той е съзнавал "противоправния характер на извършеното нарушение и допускал последицата забавяне постановяването на съдебните актове".
  "Да не се изготвят мотиви на присъда повече от година и половина не може да се определи като разумно правораздаване, повлияно от обективни причини. Както се посочи, извършената от Инспектората проверка не е за цялостната работа на магистрата. Поради това неправилно решаващият състав отнася броя на тези 31 дела към общия брой разгледани от магистрата дела за проверявания период. Общият брой разгледани дела, техния характер не са предмет на проверката, която е сведена само до проверка изпълнението на служебните задължения в сроковете, определени от процесуалните закони. Обратно на приетото от съда, статистическите данни за натовареността на съдиите в отделението сочат на средна натовареност на съдия Астарджиев. В наказателното отделение 15 съдии са били по-натоварени от него, като болшинството не са допуснали забавяне като процесното", пише още петчленният състав.
  Затова ВАС смята, че съдия Астарджиев не е от най-натоварените в СГС, освен това в закона нямало критерий натовареност. И все пак големият брой дела, които разглежда магистратът е бил взет предвид от дисциплинарния състав на ВСС, който е предложил налагане на наказание "забележка", отбелязва ВАС.
  "В разглеждания аспект не са налице обективни причини за забавата, както е приел решаващият съд - преподаване в НИП, експерт във ВСС, наставник на младши съдии и др. Тези дейности не се обхващат от същностната функция на съдията, която е решаването на делата и преписките в определения срок съгласно чл. 210, т. 1 ЗСВ. В този аспект приоритет следва да има именно тази функция, а не други като гореописаните, които не могат да бъдат квалифицирани като служебни такива на действащ съдия. Поради това те и не могат да бъдат в хипотеза на конкуренция", изтъква още петчленният състав.

  А по повод на аргумента, че актовете на съдия Астарджиев са изключително прецизни, ВАС коментра, че това е въпрос на проверка по реда на инстанционния контрол и не се включва в обхвата на проверката на ИВСС.
  Все пак петчленният състав смята, че наказанието на съдия Астарджиев трябва да бъде отменено, а преписката върната на ВСС за ново произнасяне, защото е извършено друго нарушение.
  По време на заседанието на съвета, на което се е обсъждало решението на дисциплинарния състав за съдия Астарджиев, главният инспектор Ана Караиванова е изтъкнала допълнителни мотиви за налагане на наказание. Тези нейни доводи са били подхванати от членовете на съвета Вельо Велев и Петър Стоянов, които са поискали по-сериозно наказание. И така съдия Астарджиев е наказан с намаляване на заплатата, вместо със забележка, както е предложил дисциплинарният състав, без да има възможност да се запознае и да изложи свои доводи. И именно така се е стигнало до нарушаване правото на защита, смята петчленният състав на ВАС. Затова връща делото на ВСС за налагане на "съответното дисциплинарно наказание".

  Както се очакваше, с това решение ВАС обръща практиката от тази пролет по няколко дисциплинарни дела, включително и на петчленен състав, според която неизслушването на предложения за наказание магистрат от пленарния състав на ВСС е нарушение на правото му на защита по чл. 56 от Конституцията. В момента при работата върху проект за промени в Закона за съдебната власт се обсъжда и този въпрос и доколко подобен изричен текст не следва да се запише в закона.
  .........

 24. 25 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Аз споделям мотивите на петчленката че незислушването от диц. съвет не нарушава правото на защита..правя паралел с практиката по ЗДС и също така с уредбата на дисц. производство уредени в КТ...например в Кодекса самото поискване на обяснения е достатъчно за да се приеме,че правото на зашита на работника/слижителя не е нарушено...законът не се интересува изобщо дали раб.служителят е дал такива обяснения, достатъчно е те да са му поискани..ЗСВ наистина не съдържа разпоредба изискваща изслушване от дисц. съвет.....а РАЗПОРЕДБА уреждаща ангажиране на дисц. или адм. наказателна отговорност съгласно ЗНА не може да се тълкува разширително, ТАКА мотивите на ВАС са абсолютно издържани.

 25. 26 Профил на БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Чл. 313. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Преди налагане на дисциплинарното наказание наказващият орган в случаите по чл. 311, т. 1 и 3, и дисциплинарният състав - в случаите по чл. 311, т. 2, изслушва привлеченото към дисциплинарна отговорност лице или приема писменото му обяснение и събира доказателствата от значение за случая.
  ИЗСЛУШВА или ПРИЕМА ПИСМ. МУ ОБЯСНЕНИЯ- ЗАКОНЪТ Е ПРЕДЕЛНО ЯСЕН!!!...Е, ТОДОРОВА Е ИЗБРАЛА ВТОРОТО,Т.С ПРОЦЕДУРАТА Е СПАЗЕНА, ПРАВОТО И НА ЗАЩИТА ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е НАРУШЕНО....НОВИ ОСНОВАНИЯ ЗА ДИСЦ. И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НЕ СА ВЪВЕЖДАНИ ИЛИ ИЗТЪКВАНИ СЛЕД ДАВАНЕ НА ОБЯСНЕНИЯТА ЗА ДА МСЛИМ, ЧЕ ТЯ НЕ И Е БИЛА ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ТЯХ

 26. 27 Профил на Боян Юруков
  Боян Юруков
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Прекрасен материал и разследване. Браво!

  Lipsva.com | Yurukov.net | Crime.bg
 27. 28 Профил на Sofia Markarian
  Sofia Markarian
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#1:"nea"]маТРияла няма да може да го прочете и разбере[/quote]

  Не обикновените хора са виновни за корумпираната (в превод от анг. думата може да означава също и разлагаща се) съдебна система. Проблемът се корени, според мен, не толкова в незаинтересоваността на голяма част от хората, а в ужасяващото ни минало като тоталитарна държава. Репресиите от режима смазваха в продължение на половин век българите и унищожаваха мислещите хора системно и целенасочено. Режимът в България е един от най-репресиращите в целия соц блок. И до ден днешен не се напълно изследвани стотици или може би дори хиляди случаи на издевателства на хора от страна на системата на тоталитарната власт в България преди 1989 г. Как да бъдат силни и свободомислещи цели поколения родени и възпитавани в този ад? Съдебната система тогава е прикривала репресии и убийства, а сега прикрива хората дирижирали този зловещ театър на соц-а. Ако не се случи пълна лустрация, като тази след нацизма нищо няма да се промени в нашата държава.

 28. 29 Профил на maikavi
  maikavi
  Рейтинг: 367 Неутрално

  По принцип покривките се сменят но, винаги са бели!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK