Ще имаме ли патриарх без досие - трудната мисия на Българската православна църква

Църквата Св. Петка, притисната от монументалната социалистическа архитектура

© Надежда Чипева

Църквата Св. Петка, притисната от монументалната социалистическа архитектураНа 24 февруари догодина партриаршески събор на Българската православна църква ще избере новия патриарх. Междувременно митрополит Инокентий, който оглавяваше алтернативния синод по време на разцеплението, се покая и се завърна в лоното на църквата. Тези две новини от последната седмица поизместиха проблема за съпричастността към Държавна сигурност на мнозинството митрополити, сред които вероятно ще се избира новият патриарх. Проблемът обаче стои и налага да се мисли.


"Да мислим за "това нещо", за  да намерим полза"


Когато през януари Комисията по досиетата огласи документите, разкриващи сътрудничество за Държавна сигурност на членовете на Светия синод, ловчанският митрополит Гавриил, каза: "Трябва да мислим... Да се реши това нещо така, че да намерим полза." А на въпроса как вижда ползата той допълни: "Да опазим църквата."
Гавриил е единият от тримата митрополити, извън патриарх Максим, за които комисията не откри документи за съпричастност с ДС. Другите двама са Пловдивският митрополит Николай и бившият Доростолски Амвросий. От тримата само дядо Гавриил отговаря на условието за възраст, за да бъде обсъждан за патриарх.


След смъртта на патриарх Максим проблемът с досиетата отново придоби значимост, особено на фона на слуховете, че е възможна промяна на устава на БПЦ, която да премахне условието за 50-годишна възраст на патриарха и така да се даде възможност на Пловдивския митрополит Николай да бъде издигнат. Ако и дядо Гавриил имаше досие и ако за престижа на Българската православна църква трябваше да бъде избран патриарх без съпричастност с ДС, тогава промяната на устава може би нямаше да остане само слух.


При положение че 11 членове на Светия синод  от общо 15 са били съпричастни на ДС, думите на митрополит Гавриил "да мислим, че да намерим полза" изглеждат единственото решение. Той самият мотивира така необходимостта от мислене: "Как да искаме оставка на 11 души... Това е невъзможно... Да бяха двама-трима..." И допълва: "Синодът трябва да остане единен, за да не разрушим църквата."


На този фон най-разумното решение би било да се изследва детайлно съдържанието на архива за всеки от митрополитите, но 


личните и работните им дела в по-голямата им част са унищожени


Особено папките, събирали донесенията за Шесто управление на Държавна сигурност. Според огласените документи към него са били съпричастни Варненският митрополит Кирил с псевдоним Владислав, Врачанският Калиник - Велко, Сливенският Йоаникий - Кирилевич, Старозагорският Галактион - Мишо, Видинският Дометиан - Добрев, Плевенският Игнатий  - Пенев, и Търновският Григорий - агент Ваньо.


Оцелели са  две папки на Дометиан и една съвсем тъничка на Русенския Неофит. В документите е записано за


Неофит - не е бил активен в помощ на службите


От описа на документите се вижда, че няма лични донесения, няма и разписки да е получавал пари, няма и повишаване през периода на сътрудничеството.


Оцелели са дела и псевдоними от Първо главно управление (разузнаването), когато архиереите са били ползвани от ДС и в чужбина - на първо място за Западноевропейския Симеон (27 папки) и на Американския и австралийски Йосиф. Митлополитите Натанаил, Кирил и  Игнатий също са работили и за разузнаването по време на пребиваването им в чужбина.


Ако досиетата не бяха унищожени, можеше да се изследва конкретно сътрудничеството на всеки и днес миряните нямаше да изпитват абсурдното притеснение дали бъдещият патриарх е писал доноси за тях и въобще дали е простимо извършеното от него.


Извън това безпокойство буди и съмнението дали наистина всичко е унищожено. В изпълнение на заповедта на вътрешния министър Атанас Семерджиев от януари 1990 прочистването на архива се е извършвало с разпореждания (писма) и протоколи, но от тях виждаме три вида дейност, от която не става ясно - поне за неспециалиста, в кои случаи става дума за унищожаване и в кои за отделяне за унищожаване. И ако се има предвид  едно и също действие, защо са различни номерата на документацията, за която се разпорежда да бъде унищожена.


Цитирам извадка от папката на Великотърновския митрополит Григорий (Ваньо) : "Регистрационен дневник, картони 3 броя, писмо на НСЗК (Национална служба за защита на конституцията - бел. ред.) от 9.11.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за агент Ваньо; протокол ... от 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР-495 (В.Т.); протокол ... от 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР-999 (Ст.З.)..." От цитата се виждат три различни действия: отделяне за унищожаване, унищожаване, заличаване от всички картотеки... Номерата на документацията обаче, предназначена за отделяне, и онази - за унищожаване, са различни...


Доноси няма, но има дискредитиращи интерпретации на църквата и пропаганда на режима


В изложението-характеристика за дядо Симеон, писано през 1971 г. от полковник от ДС до по-горен началник, четем: "Той е наясно по отношение на нашата партийна оценка за ролята на църквата като един от най-реакционните институти и има трезво и реално виждане по този въпрос, но е необходима къртовска работа от страна на оперативния работник, който ще го ръководи в бъдеще, за да придобие облика на наш разузнавач." Ако оценката на полковника е вярна, коментарът е излишен. Дядо Симеон е вербуван най-рано - през 1964 г., когато е още архимандрит, и е бил разузнавач в един от най-секретните отдели на Първо главно управление с псевдоними Христов и Торес.


Четири години по-късно е регистриран Калиник - през 1968 г., като агент на Трети отдел на Шесто управление, през кариерата си има два псевдонима - Рилски и Велко.


През 1972 г. е вербуван Дометиан, през 1980 - Игнатий (първоначално за сътрудничество от чужбина  към Първо главно управление), а през 1983 - Неофит.


След разговор с Калиник скоро след вербуването водещият офицер пише: "Изнесъл е доклад пред свещениците за помощта, която ни оказва СССР в изграждането на социализма, за любовта на целия народ към Съюза. Докладът се  посрещнал добре от свещениците в Силистра, Разград, Попово, но в Русе се забелязало неодобрение от някои, които смятали, че не бива да се говори за религия и социализъм."


Поради липса на автентичните донесения от архиереите


съдим  по докладите на офицерите


От двете папки на митрополит Дометиан добиваме представа за дейността му от личните му писания. Чета ги със смесени чувства, тъй като се долавят рискови опити за разхлабване на примката - в смисъл хем да бъде изпълнено задължението, хем не съвсем. Един пример.  От Дометиан са поискани агентурни сведения за библиотекаря на Светия синод Х.И. Искане много опасно, тъй като библиотекарят е заподозрян във "вражеско отношение" и е бил вече обект на ДОП (дело за оперативна проверка).


На 12.09.1975 Дометиан пише "сведението", което повече прилича на психологическо обяснение за критикарството на библиотекаря към властта, отколкото на информационно уплътнено свидетелство: "По лични впечатления и свидетелства на негови преподаватели има интелектуални качества. За съжаление ги занемарява в последно време и изпада в безразличие и немара по отношение на служебните си обязаности. Твърди, че че не му се дава възможност да се развива. Потиска го обстоятелството, както сам казва, че народната власт гледа с недоверие към него, когато пожелал да посети свои сродници в чужбина. При такова демобилизирано състояние той естествено изпада в критикарство по отношение на държавни органи пред свои познати, а може би и пред непознати." 


Водещият офицер (някой си полковник Вутов) обаче не се "поддава" и  пише по-нагоре по повод сведението на Дометиан за Х.И: "Говорихме с агент Добрев с оценка за работата му като сътрудник, която не удовлетворява. Невинаги информира службата. Каза, че е съгласен с оценката и си взема бележка..." 


(Впрочем библиотекарят след време успява да излезе в чужбина да види роднините си и не се завръща.)


От тъничката папка за Русенския митрополит Неофит разбираме, че произхожда от силно религиозно семейство на баща железничар и майка чистачка, че има брат също духовник и че е бил пълен отличник и в Духовната семинария, и в академията. И че по собствено желание, заявено категорично веднага след 10 ноември 1989, е изваден от списъка на кадрите на ДС.


Неговият оперативен ръководител пише: "В него настъпи колебание за необходимостта от продължаване на контактите с органите на ДС. Въпреки положените усилия за укрепването му като агент той категорично отказа да се среща и поддържа връзки с представителите на органите. Своето нежелание мотивира с това, че с настъпилите изменения в политическата обстановка в страната необходимостта от такива конспиративни взаимоотношения напълно отпада."


Когато бяха разсекретени досиетата на духовниците, митрополит Неофит каза, че се чувства неудобно, макар че нямало за какво да се притеснява, и допълни: "Трудно понасям положението, в което съм поставен, защото никога не съм имал желание да злепоставя някого или да ползвам привилегиите на ДС."


Колкото е да е трудно да се направи диференцирана оценка за позорящата църквата дейност на нашите владици, тя е задължителна при предстоящия избор на патриарх. И такова е мнението на всеки загрижен за бъдещето на църквата ни. След като сме се оказали в позорното положение 11 владици да са сътрудничили на Държавна сигурност, очевидно е, че единственото възможно средство, за да се сведат до минимум моралните поражения за църквата, е "да се мисли", както казва и митрополит Гавриил.  С ръка на сърцето - от страна на владиците, и отговорно - от страна на миряните.


За да не се срамуваме от бъдещия патриарх.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (110)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 638 Неутрално

  "трудната мисия на Българската православна църква"

  Трудна мисия на цялата държава - то църквата да беше само проблем. Дали изобщо ще има управляващи, които да не са свързани с тъмно минало!!

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6125 Неутрално

  стана повече от ясно, че всички кандидати са зависими от службите ! на най- заслужилите са скрили досиетата за да ги притискат когато е необходимо !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Поповете - агенти на КДС. Закривай я такава църква.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 4. 4 Профил на Pima
  Pima
  Рейтинг: 466 Разстроено

  все ми е тая дали има досие или не.
  по-важното е да бъде човек за пример като поведение и морал.
  като гледам обаче как само лимузини и заменки на имоти са им в главата и с каква жажда за власт се домогват до поста ми сечтрува, че избора е обречен...
  лошо, лошо...

  Най-страшното на комунизма е това което идва след него...
 5. 5 Профил на simeonov_
  simeonov_
  Рейтинг: 524 Любопитно

  А не е ли по--важно то това дали ще е с досие или без,дали новия митрополит ще може да върне църквата към хората?

 6. 6 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 409 Весело

  няма причина да имаме Патриарх без досие !

  не се назначават непознати , непроверени люде за Патриархси

  както и до сега не са назначавани непроверени люде..

  а и изборът е нулев ........дано се яви на интронизацията в
  униформа-да му видим поен "пагоните"

  за да знаем генерал ли е , полковник ли е..или обикновен лейтенант

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 7. 7 Профил на Øϰϰå Çҩßё
  Øϰϰå Çҩßё
  Рейтинг: 638 Неутрално

  тя тая църква не е каквата е била някога, няма и да бъде, на кой му пука какъв ще е патриарха, каква роля има той въобще. я се хванете да поработите малко, стига писахте глупости.

  иронията е моята първа, втора и трета природа, аронията няма нищо общо
 8. 8 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  Патриарх с досие или патриарх без досие?
  Звучи ми малко изкуствено изискване. Защото на България и трябва ПАТРИАРХ! Сигурен съм, че разбирате за какво иде реч.

 9. 9 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4618 Неутрално

  Ако патриархът се избира от настоящия "синод", няма как да е читав. Трябва да се направи общ църковно-народен събор, на който да се излъчи провинциален духовник, ползващ се с безупречна репутация сред паството си, скромен и достоен човек, мъдър и алтруист, духовна опора на нуждаещите се от такава.

  Разбира се, това никога няма да стане, защото мафиотите-безбожници са се вкопчили в златните си кръстове, в огромната си власт, в дебелите си портфейли и лъскави дрънкулки и се изживяват като местни феодали, нещо като окръжните секретари на БКП от едно време, нежели като духовни пастири на нацията.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 10. 10 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#7:"Крала Бурми"]тя тая църква не е каквата е била някога,

  няма и да бъде,[/quote]

  църквата винаги е една и съща..........
  и тогава и сега

  един се бият за кокала в униформи ,
  други-в расо

  а матряла .......
  и той се бие за правото си да плаща и да верва

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 11. 11 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Ако са му го скрили ще има

  Ето досието на Кирил... - не просто доносник, а секретен сътрудник пратен на мисия в Гърция... и от там пишещ доноси :-Д

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.470306423021377.131272.306664979385523&type=1
  Все още се качват някои страници до седмица трябва да е пълно.

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 12. 12 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  Това прилича на мисия не възможна.
  И уви се отнася за цялата държава

 13. 13 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1152 Неутрално

  Андроповщина!Този обичан съветски лидер даде тласък на вербовките във всички сфери на живота,за 1 година направи КГБ най-голямата шпионска организация в света и ни остави 100 години да се замеряме с изпражненията му.Проклетник!

 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4618 Неутрално

  [quote#11:"zaza"]Ето досието на Кирил... - не просто доносник[/quote]

  Кирил е максимално одиозна фигура, по-недостоен от него едва ли би могло да се намери (освен може би пловдивското куку). Ако той бъде избран, БПЦ ще се превърне в нещо като Нове Холдинг.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  БПЦ няма за мисия да избере патриарх без досие, нейната мисия е друга. Всеки политик смята, че Църквата трябва да действа и расъждава като фанатик от неговата партия, но пропуска да уведоми за това Синода.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 16. 16 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 524 Неутрално

  С уважение и интерес към мнението на Петя Владимирова, само няколко въпроса към нужното мислене:

  - Сигурни ли сме, че Гавриил, при близките му връзки с руснаците, няма досие в КГБ?

  - Въобще сигурни ли сме, че необявените нямат досиета, при положение, че и Максим на беше обявен, а за него има категорични документи, че е бил сътрудник?

  - Дори да изберем някой без досие, каква е надеждата за църквата, след като той ще е от същия кръг, натоварен десетки години с най-висша отговорност? А никой от тях не се покая за безразличието на църквата към страданията и проблемите на българите, нито за убийството на отец Стефан Камберов. Никой не е проявил и грам мъдрост и доброта.

  Така че да не се лъжем. Все тая е кой ще бъде избран.

 17. 17 Профил на gangnam_style
  gangnam_style
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Не се вторачвайте в тези досиета. по-добре кадърен патриарх с досие, отколкото комедиант без досие.

 18. 18 Профил на grund
  grund
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Кого искате за Патриарх на Българската Православна Църква?

  Врачански митрополит † КАЛИНИК 11 (1%)
  Сливенски митрополит † ЙОАНИКИЙ 37 (6%)
  Видински митрополит † ДОМЕТИАН 21 (3%)
  Варненски и Великопреславски митрополит † КИРИЛ 38 (6%)
  На САЩ, Канада и Австралия митрополит † ЙОСИФ 34 (5%)
  Западно- и Средноевропейски митрополит † СИМЕОН 15 (2%)
  Великотърновски митрополит † ГРИГОРИЙ 17 (2%)
  Русенски митрополит † НЕОФИТ 127 (20%)
  Неврокопски митрополит † НАТАНАИЛ 10 (1%)
  Плевенски митрополит † ИГНАТИЙ 4 (0%)
  Старозагорски митрополит † ГАЛАКТИОН 11 (1%)
  Ловчански митрополит † ГАВРИИЛ 228 (37%)
  Пловдивски митрополит † НИКОЛАЙ 47 (7%)
  Доростолски митрополит † АМВРОСИЙ 12 (1%)

  http://yphalachev.blogspot.com/


 19. 19 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Митрополит без досие --- Евреин миньор

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 20. 20 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3799 Неутрално

  ".. Ще имаме ли патриарх без досие - трудната мисия на Българската православна църква.."
  Поредното доказателство за това какво раково образувание е БКП и колко е трудно да отрежем всички пипала на този октопод. Асоциациите с италианския филм съвсем не са случайни.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 21. 21 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3799 Неутрално

  [quote#15:"др. Иванов"]Всеки политик смята, че Църквата трябва да действа и расъждава като фанатик от неговата партия[/quote]
  Що приемаш, че всички разсъждават като теб!? Толкова ли ти е трудно да приемеш църквата като едно самостоятелно и напълно независимо учреждение, чието задължение е да подпомогне вярващите да се свържат с Бог!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 22. 22 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#21] от "Храбър":

  Само дето Църквата не приема Костов за бог, има си Друг! Това не схванахте толкова време.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 23. 23 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Николайчо със скъпия часовник нещо не ми се връзва. А и погледът му един такъв...

  Път без препятствия не води до никъде.
 24. 24 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2534 Неутрално

  До коментар [#4] от "Pima":
  "все ми е тая дали има досие или не.
  по-важното е да бъде човек за пример като поведение и морал. "
  Противоречиш си! Един свещенник, сътрудничил на ДС , не може да бъде морален човек.


  подпис
 25. 25 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 993 Неутрално

  Разбирам, че много от коментарите тук са написани от хора, които така или иначе стоят далеч от вярата. Именно за тях искам да направя уточнението - не пишете "църквата". Пишете за синода, за висшия клир и т.н. Но когато пишете за Църквата, имайте предвид, че тя не е само синодът и клирът. Напротив, тя е преди всичко общността от вярващите в Христос, тя се състои преди всичко от миряните, които в огромната си част имат отношение към ДС в ролята на потърпевши. Просто уточнете понятията.

 26. 26 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3019 Разстроено

  Явно единствената ни надежда остават думите на Христа: "Невъзможно е за човеците, за Бога всичко е възможно".
  Въпрос е обаче, дали когато Христос е казал на Св.Ап.Петър "ще въздигна Църквата си и портите адови няма да й надделеят" е имал предвид тъкмо БПЦ, която е само едно локално поделение на Църквата...

 27. 27 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  До коментар [#24] от "Иван К":Има такова нещо като покаяние, ама хората, далече от бога, не го знаят. Св.ап.Павел е преследвал първите християни, участвал е в убийството на Св. Стефан, а после се е покаял и е един от двамата първовърховни апостоли наред със Св.ап.Петър. Посланията му са неразделна част от Новия завет. Звършил е живота си мъченически.

 28. 28 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#22:"др. Иванов"]Само дето Църквата не приема Костов за бог[/quote]

  Откъде пък ти хрумна да пишеш за Костов???

  Кампанията срещу Костов вече се вихри със трашна сила!!! Това ни дава надежда - щом толкова ви е страх от него, значи все още има шанс!

  Път без препятствия не води до никъде.
 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4618 Неутрално

  [quote#28:"ecolog"]Откъде пък ти хрумна да пишеш за Костов??? [/quote]

  И наводнение да стане, и теле с две глави да се роди - селският идиот ще се сети да оплюе Костов...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  [quote#22:"др. Иванов"]Само дето Църквата не приема Костов за бог, има си Друг! Това не схванахте толкова време.

  Изгони ГЕРБ, спаси България!
  [/quote]
  ти да нямаш някакви ментални проблеми ?

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 31. 31 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#23:"ecolog"]А и погледът му един такъв...[/quote]
  Дянков има същия безумен поглед, струва ми се..

 32. 32 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#25] от "8th_ball":

  Къде беше тази общност от вярващи 20 години, та не измете недостойните? По какво си личи да има християни в бездуховното, алчно и безразлично българско общество? Православните интелектуалци ли са тази общност, които отхвърлят социалната функция на църквата и заравят глава в сричкопренасяне, или суеверните, които се редеят на опашки пред чудотворни икони и мощи?

 33. 33 Профил на stefanova
  stefanova
  Рейтинг: 516 Неутрално

  ДАЙ БОЖЕ НА БЪЛГАРИЯ ПАТРИАРХ С КОМПЛЕКС ОТ КАЧЕСТВА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ПОДЕМ НА ПРАВОСЛАВИЕТО! ИМА ЛИ ПРАВОСЛАВИЕ - ЩЕ ИМА БЪЛГАРИЯ! НЯМА ЛИ ПРАВОСЛАВИЕ- ГУБИМ БЪЛГАРИЯ!!! ПАТРИАРХА Е ДУХОВНИЯ БУДИТЕЛ,ВОДАЧ НА НАЦИЯТА!!!

  stefanova
 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3799 Неутрално

  [quote#22:"др. Иванов"]Само дето Църквата не приема Костов за бог, има си Друг! Това не схванахте толкова време.[/quote]
  Живо доказателство си, че комунистите сте болни. Всичко пречупвате през партийната си принадлежност.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3799 Неутрално

  [quote#33:"stefanova"]ДАЙ БОЖЕ НА БЪЛГАРИЯ ПАТРИАРХ С КОМПЛЕКС ОТ КАЧЕСТВА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ПОДЕМ НА ПРАВОСЛАВИЕТО![/quote]
  Дай Боже добронравие и смирение в душите на българите, защото те биха били истинските вносители на християнските добродетели в БПЦ.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 36. 36 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3799 Неутрално

  [quote#30:"stg"]ти да нямаш някакви ментални проблеми ?[/quote]
  Отдавна съм му го казал, ама то шило в торба стои ли.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 37. 37 Профил на Marriela
  Marriela
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Хм, прочетох статията и ми се струва, дано не греша, че тя е малко манипулативна, защото така са подбрани извадките, че на нас трябва да ни се внуши, че всички, които са били агенти на ДС непременно са били лоши и са вършили нещо недопустимо. Впрочем, това е политиката на българските медии вече толкова години: ДС е нещо изцяло лошо и всички работили и сътрудничили, независимо за кое управление, са недостойни хора! Аз мисля, че точно това поведение на медиите през всичките тези години е недостойно - да слагат всички под общ знаменател и да ни внушават индиректно, че една тоталитарна държава не е трябвало да има служби за сигурност (най-общо казано), защото те непременно са репресивни - независимо дали става въпрос за външно разузнаване например, а пък едни такива служби като ЦРУ са си нещо необходимо и са света вода ненапита :-/
  Браво на OffNews, че се сетиха да прочетат неманипулативно доситета на митрополитите ни, от което е видно, че дейността на някои от тях като агенти на ДС не е била непременно недостойна:
  "Из досиетата на митрополитите в Светия синод: Кирил и Натанаил (част I)": http://offnews.bg/index.php/125653/strogo-sekretno-ageni-pod-rasoto-ili-bozhi-sluzhiteli-s-agenturno-minalo

 38. 38 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#37:"Marriela"]ДС е нещо изцяло лошо и всички работили и сътрудничили, независимо за кое управление, са недостойни хора![/quote]

  Абсолютно вярно!!!

  Справка - ЩАЗИ и работата, която свърши (и продължава да върши) немската комисия за разкриване на документите на службата.

  У нас това, че агентите не бяха разобличени незабавно след 10.11.1989, доведе до всички последващи проблеми. Винаги се намира агент, който да бъде активиран в подходящия момент и да промени нещата в полза само на определени групировки, както и в полза на Русия. И докато тази измет не бъде разкарана и публично оплюта така, че да стане негодна за по-нататъшна употреба, няма да има оправия. А лустрацията е задължителна - все още!!!

  Път без препятствия не води до никъде.
 39. 39 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Според канона не може да се издигне патриатрх от низшия клир. Значи още едно поколение ще трябва да си ги изтраем с досиета или без. Колкото и да ни се иска да е чист, духовен и достоен човек. Дано поне да е способен администратор и ловък дипломат, защото църквата е и земна организация и трябва да преживее. Иначе - земната църква е огледало на обществото, в което се развива. Да се замислим всички какво отражение виждаме.

  По въпроса за отраженията има виц, макар и не по темата :
  Става сутринта Сара, гледа се в огледалото в банята и вика :
  - Абе, не те познавам, ама съм добра жена и ще те измия.
  След това клати глава и вика :
  - Ах, бедна Саро, на какво си заприличала, тез торбички под очите, повехнала кожа, коса беъ блясък, сива, бледа...
  После се усмихва и вика :
  - Абе що се кося, хак му е на Моше такава жена !

  E PLVRIBVS VNVM
 40. 40 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1159 Любопитно

  "Ще имаме ли патриарх без досие.."

  Откъде да го намерят?

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 41. 41 Профил на o_gor
  o_gor
  Рейтинг: 524 Неутрално

  То Христос има 4 официални досиета, свидетели от 7 -я ден, и всякакви недоказани доброжелатели, че Патриарха ни ли ще е без? Срамота

 42. 42 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#37] от "Marriela":

  ДС си е нещо изцяло лошо и въобще не може да се сравнява с тайните служби на нормални държави. ДС е служела на нелигитимна, наложена от чужда армия власт - по същество е работела срещу народа си в полза на Москва. Офицерите от Държавна сигурност са се кълнели във вярност на БКП и КПСС. Може някои от тях да са смятали, че работят на ползу роду, но като гледам как опоскаха страната си след 1990, трябва да са били единици. Част от работата по смазване на народното самосъзнание и воля е и подмяната на водачите на църквата с агенти, сребролюбци и циници. А статията не сте прочели добре. Тя не приравнява всички агенти, а намира качествени разлики в поведението например на Неофит и Дометиан от това на прононсирани ченгета и комунисти като Симеон и Калиник.

 43. 43 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Неутрално


  То и Максим нямаше досие > ама има.

  Мутрите от ДС са селектирали мат'рялите.

  Така че > Ловчанският няма за какво да Му прявим реклама.

  Щом "вкара парите" на БПЦ в Мутренската Ортодоксална банка > е Мулташка мутра.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 44. 44 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Любопитно


  И понеже от омагьосаният кръг "Досие"
  няма излизане >
  трябва да си сменим критерия.


  - Кой си е признал доброволно и се е покаял ??!!

  Аз се сещам само за Йосиф американски.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 45. 45 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Неутрално


  Като добавим и че Мутрите от ДС са го отписали като неблагонадежден .......


  - Йосиф американски - Патриарх !

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 46. 46 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Весело


  Като добавим и че

  е модерен човек, пътувал много по Света
  и НЕ изповядва догмите на
  Кремълско-руската Секта >

  - Йосиф американски е достоен за Патриарх !

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 47. 47 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  До коментар [#39] от "PavelCZ":Според канона може. Според практическото му приложение последните 1000 години – не. Според устава на БПЦ – също не.
  Спомням си лекция, изнесена от архиепископ Дионисий /цитирам по памет/ от Вселенската патриаршия преди 12 години вече в София за задачите на Църквата през третото хилядолетие. Като основна цел той виждаше връщането към практиката на първото хилядолетие.

 48. 48 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3409 Неутрално

  Хм ...
  Тая тема е доста лизгава и нееднозначна. И безкрайна.

  Лично за мен е по-просто - знам какво не искам.
  Твърдо не искам за Патриарх Кирил, Калиник и Николай.
  И не искам новият Патриарх и Църквата да се заиграват и подлагат на великоруските забежки на Руската Православна Църква.

  А и искам нещо. Само едно. Читав, представителен и ... умен Събор ...

 49. 49 Профил на kolcho_slepetza
  kolcho_slepetza
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Досиетата не могат да бъдат водещ критерии, защото куцо и сакато може да влезне под егидата "без досие" - особено ако бил прикрит. Основното което трябва да се гледа е какво прави и какво може да направи с Църквата, така, че тя да започне да играе ролята си - да бъде с народа, когато има нужда, а не с властващите. Да има морал. Да не би Николай като няма досие да е модел. Сигурен съм, че и на Гавраил ще извадят нещо - защото за да стане митрополит сто процента е бил "приемлив". Ионикий пък има много достоен начин на живот - скромен и смирен, но няма активно отношение, а Църквата ни има нужда от реформатор.
  Затова човек който може. Ако има двата и единият е без досие - тогава досието е фактор. Но не преди това.

 50. 50 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Неутрално
  А и що за Патрирх ще е > НЕ-разкаял се ?!


  То ще си е жива Мутра в Расо.


  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 51. 51 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 925 Весело

  По добре, любопитковци, не се завирайте в делата на Светия Синод на БПЦ, още не сте пораснали да осъждате....

  Както се казва "Не судите, да не судими будете!"
  Има кой да съди......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 52. 52 Профил на TPOTOAP
  TPOTOAP
  Рейтинг: 545 Неутрално

  Спомням си какво стана в Румъния при падането на техния режим. Патр. Теоктист публично си призна, че е сътрудничил на службите, подаде си оставката и се оттегли в манастир. След няколко месеца хората сами го върнаха. Ето това е истинско разкаяние. Благодарение на този блестящ пример на патриарха Румънската църква се възроди и в последните 20 години процъфтява.

  Жалко че ние изпуснахме безвъзвратно този момент.

 53. 53 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 925 Весело

  [quote#39:"PavelCZ"]защото църквата е и земна организация и трябва да преживее. [/quote]
  Ако имаш предвид БПЦ, пиши я с главна буква...
  Ще преживее, не се бой, турско робство и гръцки владици преживя, та една ДС ли ще й се опъне....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 54. 54 Профил на kapitanova1990
  kapitanova1990
  Рейтинг: 8 Неутрално
 55. 55 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Любопитно

  а аз мисля че е време източно православна църква да се обидини със католическата както си е било преди кръстоносния поход от запад и започне да им се държи сметка на тези обосновали се като феодали духовници иначе много скоро новите поколения ще гледат на тази църква с омраза.

  мисля че точно това беше последната мисия на папата при последното пътуване в балканските страни и близкия изток.

 56. 56 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#44] от "barcelonski":
  [quote#44:"barcelonski"]- Кой си е признал доброволно и се е покаял ??!!
  Аз се сещам само за Йосиф американски. [/quote]
  Постъпката на дядо Йосиф е похвална, но има и други, които се покаяха публично - дядо Калиник изрази някаква форма на съжаление, дядо Йоаникий, дядо Кирил (по особен начин).
  Аз бих искал да ви обърна внимание на това, че покаянието не е публична дейност. Покаянието пред Бога е по-важно и то трябва да се извърши от цялото сърце и със силна воля за изправяне. По този критерий може да се окаже, че има доста повече покаяли се. Просто държа тези неща да се имат предвид.
  Относно статията. На едно място пише - "дали бъдещият патриарх е писал доноси за тях (миряните) и въобще дали е простимо извършеното от него". Това изречение показва сериозно непознаване на християнството, на църковните правила и т.н.
  Непростимо може да е самоубийството (защото няма възможност за покаяние) или съзнателното отдалечаване от Бога, съзнателното изкривяване на съвестта, съзнателното въвеждане на хора в ерес и разкол и непокаянието после. Тези неща са непростими. Но да има нещо, което миряните да не могат да простят - не, няма такова нещо. Всеки човек е длъжен да прости всичко на всички (искрено), защото иначе не може да се надява на прошка от другите и Бога.

 57. 57 Профил на kapitanova1990
  kapitanova1990
  Рейтинг: 8 Неутрално
 58. 58 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 554 Неутрално

  [quote#25:"8th_ball"]Но когато пишете за Църквата, имайте предвид, че тя не е само синодът и клирът. Напротив, тя е преди всичко общността от вярващите в Христос, тя се състои преди всичко от миряните, които в огромната си част имат отношение към ДС в ролята на потърпевши. Просто уточнете понятията. [/quote]

  Как тогава трябва да се тълкуват следните думи на един от митрополитите и потенциален патриарх: "Как да искаме оставка на 11 души... Това е невъзможно... Да бяха двама- трима..." И допълва: "Синодът трябва да остане единен, за да не разрушим църквата."?

 59. 59 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#58] от "Форд Префект":
  Всяко действие на всеки член на Църквата оказва влияние върху общото и състояние. Това е имал предвид дядо Гавриил.
  Иначе - Църква е Богочовешки организъм. Тя е основана от Христос и в нея участват всички светии, праведници (живи и починали), всички хора, които следват Христос. Никой не може да я разруши, но с действията си можем да рушим земната Църква.

 60. 60 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Разстроено

  До коментар [#56] от "peter1878":
  какво покаяния пред Бога когато те работиха и служиха на
  система срещу БОГА
  аз мисля че тези хора всичките трябва да си махнат расото и да изчезнат от църквата така както са дошли в нея те не са достойни повече да служат на Бога

 61. 61 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Разстроено

  ...и нещо повече
  ако държавата,власта и църквата ви е корумпира как ще възпитавате подрастващите поколения и какъв ще е този народ след 20-30 години всичко това ще се стовари обратно на вас (възпитаващите) един ден с по голяма сила. размислете се малко.

 62. 62 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#61] от "swich2green":
  [quote#61:"swich2green"]ако държавата,власта и църквата ви е корумпира [/quote]
  Това, че 11 човека имат досие не значи, че са корумпирани всички хора в Църквата. Моят дядо, баща, чичо не са сътрудничили на ДС, а са имали възможност.
  Аз по-скоро се опасявам от това, че няколко милиона човека са стояли кротко и са търпели произвола на властта. Притеснява ме, че тези милиони са родили деца и в момента не полагат грижи за правилното им възпитание. Притеснява ме, че хората нямат базови знания за Църквата и че чакат някой да им ги снесе свише, че чакат Месията да ги издърпа без самите те да положат усилия. Така не става.

 63. 63 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Разстроено

  До коментар [#62] от "peter1878":
  тук в случая не трябва да се обвиняват хората а само църквата защото тя като представител на Бога не се е борила (така както църквата в полша, чехословакия и унгария се бори срещу режима ) а се подложи най подло да служи на режима и
  срещу не само Бога но и народа си.

 64. 64 Профил на Marriela
  Marriela
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#48] от "xm...":

  +++  [quote#42:"dimihas"]А статията не сте прочели добре. Тя не приравнява всички агенти, а намира качествени разлики в поведението например на Неофит и Дометиан от това на прононсирани ченгета и комунисти като Симеон и Калиник.
  [/quote]
  Да, прав сте, не съм прочела съвсем внимателно статията, а разсеяно, затова си взимам думите назад за нея, че "ми се струва, че тя е малко манипулативна", макар и написани с уточнението "дано не греша" - е, сгреших... Случва се :-//
  Иначе - за останалата част от коментара ми - мнението ми е принципно и си стоя зад него, коментиралите го не успяха да ме убедят в правотата на тяхното мнение!

 65. 65 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#16] от "dimihas":

  Не сме сигурни за никого сред митрополитите, че не е вербуван от съветските , а сетне от руските служби. Всички, ако помня добре, вкл. Инокентий са минали специализации в СССР/Русия. Няма и как да узнаем.
  От друга страна, и днес, Руската Православна Църква се ръководи от човек, който е бил сътрудник на КГБ и ГРУ. А отношенията с Руската Православна Църква винаги са били приоритетни за Българската, между двете църкви винаги е имало интензивен междуцърковен обмен.
  За момента въпросът за "руската агентура" в БПЦ е неплодотворна посока на търсене. По точи начин само биха могли да бъдат компроментирани хора, без да има реални доказателства за това.

  Nec vitia nostra nec remedia pati possumus ...
 66. 66 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#49] от "kolcho_slepetza":

  Гавриил става митрополит през 2001 г.

  Nec vitia nostra nec remedia pati possumus ...
 67. 67 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#63] от "swich2green":
  [quote#63:"swich2green"]тук в случая не трябва да се обвиняват хората а само църквата[/quote]
  В коментар по-горе дадох дефиниция за Църква. Църквата не е учреждение. В църквата участват всички кръстени хора (поне са длъжни).
  [quote#63:"swich2green"]тя като представител на Бога не се е борила (така както църквата в полша, чехословакия и унгария се бори срещу режима[/quote]
  И това на база на какви сведения го казвате? Чели ли сте колко свещеника са избити от комунистите, колко са заточвани по селата, за да не проповядват? Дядо ми е бил уволняван и заплашван многократно, а той е продължавал да си служи и проповядва. Как така се оказва че повечето мои познати свещеници и миряни са се борили, а Църквата не се е борила?
  И какво разбирате под борба? Да не искате от Църквата да вдига революции? Това е абсолютно изключено. Западните деноминации може да разбират така Христос, но аз не се сещам на база на кои Христови думи е това? Кога Христос е вдигнал революция?

 68. 68 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#37] от "Marriela":
  Съвсем права сте. Джеймс Бонд е герой, нищо че е агент на британското ДС.

  Една българка
 69. 69 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Разстроено

  До коментар [#67] от "peter1878":
  не съм имал в предвид онова време имам в предвид тези
  "герои" за които става дума че всички те са продажници на Бога ,църквата и народа и те всички трябва да бъдат изметени като боклук защото не са нищо друго .

  а за това че хората са били изселвани там където е било удобно на режима го е патила едната срана от фамилията ми и от която и идва и един от първите завършили в русия тогава български свещенници. повода за моя коментар тук беше че аз не се съгласявам с това което става и е в българската църква днес не само в там в българия но и тук в америка където превърнаха даренията на българския народ с години в лична собственност прекривайки се под божието расо.

 70. 70 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#44] от "barcelonski":
  До коментар [#44] от "barcelonski":
  Митрополит Йосиф си направи самоотвод - каза, че не иска да участва като потенциален кандидат за патриарх.
  Както личи от статията, като неблагонадежден е описан и русенският митрополит Неофит.

  Една българка
 71. 71 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#54] от "kapitanova1990":
  Четохте ли представянето под клипа? Гарелов явно е пропуснал момента, че "българската екзархия" отново е въздигната в патриаршия - преди повече от половин век. Или не прави разлика между двете. Не съм сигурна, че гледната точка на толкова невеж журналист има някакво значение.

  Една българка
 72. 72 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#70] от "Палица":

  а за този йосив в ню йорк като чуя (само защото го познавм лично)
  освен че в църквата му не влизам повече но ми става и доста неприятно
  това е примера какъв не трябва да е свещенника и мисля че мястото му не е в църквата въобще и отдавна.

 73. 73 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#55] от "swich2green":
  Мило дете, ако беше толкова просто, да се бяха обединили. Голям успех е поне, че през 1965 г. са свалили взаимните си анатеми, изречени около 1000 години по-рано. Потърсете информация за Великата схизма и за основните догматични различия между православие и католицизъм.

  Една българка
 74. 74 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  [quote#46:"barcelonski"]Йосиф американски е достоен за Патриарх ! [/quote]
  Знаеш ли го и него дали няма досие в.. някоя друга
  служба.

 75. 75 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  [quote#45:"barcelonski"]Йосиф американски - Патриарх ! [/quote]
  Аз пък залагам на друг:
  Неофит - не е бил активен в помощ на службите
  От описа на документите се вижда, че няма лични донесения, няма и разписки да е получавал пари, няма и повишаване през периода на сътрудничеството.

 76. 76 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#72] от "swich2green":
  Малко от коментиращите тук познаваме лично като вас някого от митрополитите. Повечето съдим по медийните им изяви и проповедите им в църква, а някои (като господина, който е фен на Йосиф) надгражда над медийния му образ някаква русофобия, която за него явно е най-ценното качество на бъдещия патриарх.

  Една българка
 77. 77 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#76] от "Палица":
  всичко което споделям с вас е за ваше добро и доброто на следващите ви вас поколения най вече там в българия
  защото поговорката казва каквито семена посееш такова ще береш
  а това че аз дали ще стъпя в църква или не най малко трябва да е от значение по важното е да бъда честен и откровен към всеки както със думите така и с делата си ( това поне е включено в десете божи заповеди които поне аз спазвам за разлика от тях)

 78. 78 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2959 Неутрално

  Патриарх без досие... че то има ли такива? Ако съвсем, съвсем случайно има някой наистина без досие /не да няма картонче а да не е бил към службите/ за мен ще е необяснимо как така са го пропуснали и как е оцелял толкова години в тази ченгеджийска среда.

  За мен най-доброто решение е да ги разпъдят всичките и вярващите сами да изберат нов Синод и каквото се полага. Желателно е по-млади и неживели дълго при социализма, т.е. някъде до 35г.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 79. 79 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 696 Неутрално

  "При положение че 11 членове на Светия синод от общо 15 са били съпричастни на ДС"

  Аз бих го редактирал така:
  "При положение че 11 членове на Светия синод от общо 15 са били ченгета"

  Много е деликатна Петя. Да не поверва човек, че е симпатизантка на гаргамел...

  Проклета да е Русия!
 80. 80 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#78] от "Fred":

  [quote#78:"Fred"]Желателно е по-млади и неживели дълго при социализма, т.е. някъде до 35г.[/quote]
  Младите (до 35 г.) са най-често неопитни и недипломатични. Липсва им спокойствие, консервативност, мъдрост. Властта ги огъва и правят глупави грешки. Революционните промени винаги носят множество неефективности.
  По-генерално погледнато - владиците не участват толкова в ежедневния живот на вярващите. Владиката идва веднъж годишно в Църквата на храмов празник. Много по-важно е християните да започнат да участват в ежедневния църковен живот. Да се обучат повече качествени свещеници. Хората да си променят отношението към вярата и свещенството. Децата да се възпитават в Християнски ценности...

 81. 81 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2959 Неутрално

  До коментар [#80] от "peter1878":

  Идеята ми е да се спре този порочен кръговрат. Защото личността се формира някъде до тези години и след това ще формира подобни на себе си. Не директно а като подбира такива като нея.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 82. 82 Профил на philipo
  philipo
  Рейтинг: 466 Неутрално

  А всъщност - какво значение има кой ще е Патриарх, при положение че 11 от 15 в т.нар. "свети синод" са били агенти на ДС?
  Това е все едно в едно начално училище 11 от 15 преподаватели да са педофили. И да се спори кой да стане директор ...

 83. 83 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#52] от "TPOTOAP":

  Че кой у нас е подавал по такива морални съображения оставка!?
  Кой се е покаял за нещо? Аз не знам за такива - само оправдания за невинност слушаме. От политически и духовни "водачи".
  Да ги покажат в диспут по всички телевизии, както правят американските кандидат-президенти. Това ще изиграе ролята на църковно-народен събор.Другото са дрън-дрън приказки.

 84. 84 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Ще имаме - ако иаберм отец Иван или дядо Добри !

 85. 85 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1096 Любопитно

  Хей хора ,приличаме ва оня , който се загубил ключа в гората, но готърчил пред народния театър, че било по-светло; Проблемът е съвсем другаде.За да не ни се смее светът пак , /сефте?/ че имаме нов патриарх ДС-доносник, е необходим някакъв поне обществен отпор срещу това. Съпротива срещу назначаването на патриарха-ченге обаче досега няма, тъй като голяма част от нас българите /има и анкети в потвърждение/ , лековерно и безотговорно приехме , че бай-тошовата ДС е "работила за Родината".
  За това , особено тежка вина носят и медиите , които 20 г. ни убеждаваха, че ДС в България, при комунизма е била обикновена спец.служба, такава, каквато има във всяка нормална страна, а не че са слухтяли за "врагове на народа", които ловяха и бутаха после в концлагера Белене или пребиваха в милицията.
  В резултат, сума ти ДС доносници бизнесмени, издадоха книги, дава им се широка обществена трибуна. 10 г. имахме президент доносник, целият ни "елит" - почти всички банкери и собственици на медии са ДС-доносници. Хората подсъзнателно приемат че патриарха може да е такъв?
  С писане по форумите нищо няма да стане. Трябва масов протест пред синода. Това е нещото което може да даде някакъв резултат. Останалото е от лукавия.

 86. 86 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 982 Неутрално

  [quote#49:"kolcho_slepetza"]Досиетата не могат да бъдат водещ критерии, защото куцо и сакато може да влезне под егидата "без досие" - особено ако бил прикрит. [/quote]

  Да, напълно съм съгласен. При положение, че активните не се разкриват, а досиетата са масово унищожени, това не може да бъде критерий изобщо. Но трябва да се говори, пита и отговаря по този въпрос.

 87. 87 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Просто трябва да бъде избран някой от тези без досие...
  Относно покаянието , донякъде съм съгласна с позицията на peter1878 , но тъжната истина е ,че нашите владици изпълняват и представителна фунция за нашата земна църква и ИМАШЕ НУЖДА от ПУБЛИчНО ПОКАЯНИЕ !
  Нямаха моралната сила , някои станаха митрополити по-късно .....ни вопъл , ни стон / да , с извесните полупризнания на някои след време / ....не казвам че всички са били буквално доносници , но трябваше да намерят морална сила , като патриарх Теоктист в Румъния ....

 88. 88 Профил на de40
  de40
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Всяка човешка общност се е консолидирала около "проблема" Ecce Homo. Да не драматизираме прекалено - ще намерим човека, особено след като е ясно, че няма да е от Пловдив (нищо нямам срещу прекрасните хора от Пловдив)
  Празният патриарши престол очаква от нас мъдрост чрез смирение. Тогава, вероятно, че можем да кажем - "ето човека!"

 89. 89 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Да бе, да... Патриарх без досие. Че откъде да го вземат ))))

 90. 90 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Да замениш митрополит с досие , с митрополит от "бизнеса" , е тежък Грях . Повтарям : Преходът на Светата ни Българска православна църква към полезна за всички нас Самостойност , тепърва започва и трябва да завърши с избор на по-следващия Патриарх . Силно се надявам , тогава и Гражданският "преход" към Демокрация , да е стигнал своя Комплексен край . Имайте търпение , Миряни , като сторите своя Избор , между по-възрастните Митрополити , Господ да им дава здраве ...

 91. 91 Профил на otis
  otis
  Рейтинг: 524 Неутрално

  ВИСШИЯТ КЛИР Е ПРОЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО-ПОКВАРЕНО ОТ 45 Г.ЛЪЖИ И ДУХОВНА ТЪМНИНА.СМАЧКАНО И НЕВЕЖО ОБЩЕСТВО Е НАЙ-БЕДНО В ЕВРОПА НЕ САМО МАТЕРИАЛНО НО И ДУХОВНО БЕЗПЪТНО.МУТРАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКО-АТЕИСТИЧНОО ЧУДОВИЩЕ НЕ БЕШЕ ПРЕМАХНАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ СА ОЧЕВИДНИ.БОГ Е ЛЮБОВ НО БОГ Е И ИСТИНА-С ФАЛШ И ЛЪЖА НЕ СЕ СТИГА ДАЛЕЧЕ.ВСИЧКО ДРУГО Е СУЕВЕРИЕ-ЕДНАКВО ВРЕДНО ЗА РЕЛИГИЯТА ЗАЕДНО С АТЕИЗМА.

 92. 92 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  До коментар [#89] от "tily_lily":
  След отказът от лустрационен закон в името на равенство пред законите се получи така, че бяха дискриминирани хората без досиета-навсякъде: в Синода, министерства, съюзи, асоциации са само хора с досиета, хора на бившите служби, други там не се допускат.

 93. 93 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  Разкриването на досиетата имаше смесъл да се прекрати зависимостта и изнудването на хората на ръководни постове, а не за да ги обесим. Ако някой сега ми каже, че се бил държал като Морозов по времето на соца няма как да му повярвам, защото ония ченгета мачкаха наред. Тези, които трябва да отречем и обвиняваме са техните наблюдаващи офицери, които са прилагали изнудване и силови методи за да смачкат тия хора психически и да ги направят свои слуги. Това, че например дядо Неофит е бил набелязан за агент изобщо не го прави лош кандидат за патриарх. Мен ме притеснява друго. Страшното е, че нашият патриарх явно се избира в Москва. Кой да стане владика също се определя в Москва. Трябва да ни тревожи, че Кирил спешно пътува първо до Москва и след това отиде и стана временен шеф на Светия синод.

 94. 94 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  Мен ме притеснява друго. Страшното е, че нашият патриарх явно се избира в Москва. Кой да стане владика също се определя в Москва. Трябва да ни тревожи, че Кирил спешно пътува първо до Москва и след това отиде и стана временен шеф на Светия синод.

 95. 95 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#65] от "kephy":
  [quote#65:"kephy"]отношенията с Руската Православна Църква винаги са били приоритетни за Българската[/quote]

  Естествено. Както отношенията с КГБ бяха приоритетни за ДС. Още от 1944 тези отношения са приоритетни и са императивно наредени от комунистическата власт: ”да укрепва връзките с Руската православна църква, да съдейства ежедневно и активно, щото чрез Българската православна църква България да остане постоянно и завинаги в антиимпериалистическия и демократичен лагер начело със СССР..”

 96. 96 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Не е толкова важно дали кандидатът за Патриарх е сътручничил на държавна сигурност (все пак не е била някакава мутренска организация, а ДЪРЖАВНА), а каква е програмата му за разширяване влиянието на Християнството; какви са плановете му за взаимотношения с Християнските общности на Католиците и Протестантите; има ли намерение за сближаване с тях и провеждане на обща политика и мероприятия. В края на краищата ролята на свещениците е да "ловят души", да пропагандират Християнски морал, да възпитават в Християнската ценностна система, каквато роля са имали и първите Апостоли, сподвижници на Христос.

 97. 97 Профил на zollernkreis
  zollernkreis
  Рейтинг: 409 Неутрално

  От 1953 г. досега червените не са имали "патриарх", който да не е свързан с ДС. Нима нещо се е променило в управлението на РБ, та сега да е по-различно?

  Историята на света се гради от биографиите на великите.
 98. 98 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  Тези червени владици до един служители на комунистическата партия не могат и не трябва да са патриарси.Нали класиците на комунизма Маркс Енгел Сталин Ленин Мао и Хитлер са единни ,че комунизма като религия не можа да търпи друга религия.Иска се безрезервна вяра без мисъл, а ако има друга религия човек се затруднява и почва да мисли кое е вярно.Затова всички владици са истински атеисти/безбожници/за да могат да станат владици.Като безбожници не могат да са патриарси.

 99. 99 Профил на 16bit
  16bit
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Просто няма как са се случи@

 100. 100 Профил на mcu
  mcu
  Рейтинг: 294 Неутрално

  филиал на МВР с патриарх за началник

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK