Борислав Сарафов пред ВСС: Не е удачно ходенето на излети с бизнесмени със съмнителна репутация (стенограма)

Борислав Сарафов

© Юлия Лазарова

Борислав СарафовИ тримата кандидати за главен прокурор - Галина Тонева, Борислав Сарафов и Сотир Цацаров, притежават нравствените качества да участват в избора и да бъдат избрани, обяви председателят на етичната комисия към Висшия съдебен съвет (ВСС) Ясен Тодоров в понеделник. Тримата бяха изслушани в началото на миналата седмица от комисията, а днес тя обяви становището си. Освен това те публикуваха и пълната стенограма от изслушването.


Изборът ще се проведе в четвъртък, а днес членовете на съвета трябва да решат как точно да се случи това - дали ще ползват бюлетини или ще гласуват електронно.


"Дневник" публикува едно към едно стенограмата с въпросите и отговорите към административния ръководител на Специализираната прокуратура Борислав Сарафов. По-късно през деня очаквайте и стенограмата от разговора с председателя на Окръжния съд в Пловдив Сотир Цацаров. Вчера публикувахме протокола от изслушването на заместник главния прокурор Галина Тонева.
На заседанието на етичната комисия са присъствали Ясен Тодоров, Даниела Костова – зам.-председател; Васил Петров, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Димитър Узунов, Мария Кузманова, Незабравка Стоева, Румен Боев и Юлиана Колева. Били са поканени и представляващия ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – Калин Калпакчиев, Камен Иванов и Магдалена Лазарова. 


Изслушване на Борислав Сарафов:


Г-н Тодоров: Господин Сарафов, по отношение на Вас има два конкретни въпроса. Единият е сигналът, който е получен в Инспектората към ВКП и съдържа твърдения от страна на Димитър Кацаров, свидетел по досъдебно производство 173/2008 г. на НСлС, че същият в качеството си свидетел по това досъдебно производство, това е процесът по т.нар. братя Галеви, е бил подложен на психологически натиск от страна на прокурор Сарафов, който го убеждавал да каже истината по делото, предупреждавайки го, че затаяването на истината е лъжесвидетелстване. Извършена е проверка от прокурор Владимирова при ВКП, която е констатирала, че разпитът на свидетеля в качеството му свидетел по досъдебното производство е проведен от наблюдаващия прокурор Бисер Киров от СГП в присъствието на наблюдаващия прокурор от ВКП Борислав Сарафов, като по време на разпита спрямо Кацаров не е оказван натиск с цел манипулиране на показанията му и преписката във ВКП е прекратена. Какво може да кажете по този сигнал?


Г-н Сарафов: Ако ми позволите, по този сигнал ще се върна малко по-назад. През цялото си време на моята професионална кариера – вече 18 години – съм работил основно по дела срещу организираната престъпност. Докато срещу хора от организираната престъпност ние разполагаме само със средствата на закона и процедурите и правния инструментариум, които ни дава НПК, лицата от организираната престъпност разполагат с неограничен арсенал от "въоръжение" срещу нас. Те могат да заплашват, могат да подкупват, могат да използват абсолютно всичко, което им позволяват финансовите средства и възможности, и тяхното въображение. Аз съм твърдо убеден, че и настоящия случай е такъв. Свидетелят Димитър Кацаров е бил съдружник на единия от свидетелите по делото – Стоян Терзийски – мисля, че се казваше. Това са именно хората, които са държали едната от дискотеките в гр. Дупница и които са били задължени да плащат така наречената и добила гражданственост такса спокойствие, т.е. това е своего рода изнудване, което те са били длъжни да плащат месечна лепта на братя Галеви.


По отношение на този диспозитив има влязла в сила осъдителна присъда, потвърдена от ВКС. Така, че доколкото това е наистина така като фактическа обстановка, мисля, че не подлежи на съмнение. По отношение на самия свидетел, дали са използвани незаконни методи и средства, за да каже истината, аз мисля, че едно предупреждение, че казването на истината, предупреждението, така както е в самата бланка на протокола за разпит, че свидетелят е длъжен да каже истината и затаяването на истина е лъжесвидетелстване, това в никакъв случай не бих казал, че е някакъв психологически тормоз. Напротив органите на разследването и досъдебното производство са длъжни да предупредят свидетеля за неговата отговорност. Аз не мисля какво би могло да се каже повече по този случай, още повече че наистина е направена пълна проверка от Инспектората на ВКП и нарушения не са установени. Както казах, аз съм дълбоко убеден, че това е един случай, в който свидетелят е заставен по един или друг начин от обвиняемите, впоследствие подсъдими, понастоящем вече осъдени и в неизвестност, да компрометират органите на разследването, органите на досъдебното производство, като по някакъв начин с всички методи и средства искат да компрометират начина на събиране на доказателства и начина на действие на органите по разследването. Всъщност аз за 18 години, откакто работя по такива дела, си знам, че има само един сигнал, защото такива биха могли да бъдат и повече.


Г-н Тодоров: Благодаря, господин Сарафов. Във връзка с отговора на господин Сарафов, някакви допълнителни въпроси. Няма. Вторият въпрос, който ще Ви задам, е: В медийното пространство излезе информация за Ваши родствени връзки с депутата от ГЕРБ Светлин Танчев. Въпросът ми е вярно ли е, че съществува такова родство и това по някакъв начин влияе ли на Вашата професионална кариера и създава ли някакви зависимости между Вас?


Г-н Сарафов: Благодаря, господин председател. На първо място искам да потвърдя, че с народния представител Светлин Танчев сме първи братовчеди. Моята майка и неговата майка са сестри. Искам да кажа, че той е 10 години по-малък от мен и със сигурност не е повлиял по никакъв начин на моята кариера, както досега, така и занапред. Не е повлиял и не би могъл да повлияе. Това е така, тъй като той 12 години, ако не и повече беше извън страната. Той завърши средното си и висшето си образование в Съединените американски щати. След това работи в Министерство на финансите като експерт и впоследствие стана народен представител от политическа партия ГЕРБ. Той се развива в съвсем друга сфера и област на живота. Той е икономист по професия и нямаме никакви допирни точки освен чисто роднинската си връзка. Аз не крия, че сме братовчеди, не крия, че сме в едни много добри, чудесни отношения. Това е съвсем нормално и логично. Аз съм убеден, че той е непознато име за почти всички от Вас, с изключение на тази публикация. Така че вие най-добре знаете, че той по никакъв начин не е повлиял и не би могъл да повлияе нито на номинацията, нито впоследствие на каквото и да е гласуване.


Г-н Тодоров: Благодаря Ви за отговора. Допълнения към въпроса? Колеги ще си позволя въпросите, които зададохме на госпожа Галя Тонева, които ще зададем и на господин Цацаров и бяха адресирани до тях от Центъра на НПО – Разград, въпреки, че не са адресирани конкретно към господин Сарафов, да му ги зададем и на него, защото те са общи и мисля, че се отнасят до проблематика, по която трябва да вземе отношение всеки от кандидатите. 1. Каква е Вашата позиция и одобрявате ли съдии и прокурори да членуват в тайни общества - масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на лов и риболов с политици и бизнесмени със съмнителна репутация? 2. По време на гражданското наблюдение на съдилища в различни градове установихме, че съдии и прокурори не посочват конкретни размери на банковите кредити/заеми в декларациите по ЗПУКИ. Какво е необходимо да се направи, за да се насърчи положителна практика по този важен въпрос? 3. Според Вас приемливо ли е магистрати да получават значителни дарения със съмнителен произход или кредити от децата си или частни фирми? 4. Как бихте коментирал концентрацията на семейства и роднини в съдебната система, синдрома "семейно правосъдие" или българския модел "майка – съдия, баща – прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус"? Според Вас влияе ли "семейното правосъдие" на резултата от съдебните решения? Моля, обосновете отговора си! Вие приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи да работят в един съдебен район (районно, окръжно, апелативно и върховно ниво) и да се явяват по съдебни дела? 5. Какво е отношението Ви към употребата на алкохолни напитки в работно време? Как бихте коментирали становището на Комисията по професионална етика на ВСС в предишния й състав "Употребата на алкохолни напитки в минимални количества не прави магистрата негоден да изпълнява служебните си задължения?"


Преди да отговорите на въпросите, ще Ви помоля да кажете Вашата съпруга с какво се занимава, защото за съпрузите на другите двама кандидати знаем, че се занимават с право – единият е адвокат, другият е нотариус.Борислав Сарафов ръководи специализирана прокуратура от лятото на 2011 г. Преди това той оглавява отдел  за борба с организираната престъпност към Върховната касационна прокуратура (ВКП). Работи по редица знакови дела като тези срещу Братя Галеви, Златомир Иванов-Златко Баретата, депутатите Гюнай Сефер и Митхат Табаков, прокурорите Тома Томов и Димитър Викентиев и други.
Номинацията на Сарафов беше представена от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев. Зад нея застанаха още четирима членове, предимно издигнати от парламента - бившите инспектори Милка Итова и Мария Кузманова, бившият депутат от ГЕРБ Юлиана Колева и бившият председател на Районния съд в Сандански Димитър Узунов, издигнат от РЗС.


Г-н Сарафов: Благодаря Ви, господин председател. Съпругата ми се казва Евгения Сарафова. Тя е икономист по професия. Завършила е УНСС - София, и работи в търговско дружество. По никакъв начин не мисля, че се пресичат нашите професионални пътища и съдби. Тя се развива в съвсем друга сфера и област на живота и професионалната кариера.


По отношение на позицията ми - одобрявам или не дали съдии и прокурори да членуват в тайни общества. На първо място искам да кажа, че самият аз не членувам абсолютно никъде. Не членувам дори и в професионалното сдружение на Асоциацията на прокурорите в България. Считам, че членуването в тайни общества, доколкото те са тайни, би могло да породи някакви съмнения. Виждам, че е доста чувствително изострено общественото мнение по този въпрос. По отношение на ходенето на излети и лов и риболов с политици и бизнесмени със съмнителна репутация, ако действително са със съмнителна репутация, то наистина не е удачно. Но принципно магистратите, независимо дали са съдии, прокурори или следователи, не биха могли да бъдат ограничавани от участие в сдружения – например професионални, макар и аз самият да не членувам. Вън от съмнение е, че много от колегите участват и в съответни ловни дружинки, ходят и на риболов. Това е по този въпрос. Би могло да бъде компрометиращо, доколкото се ходи на излет, лов или риболов с хора с наистина със съмнителна репутация, хора, които имат висящи наказателни производства. В противен случа не намирам, че е укоримо.
Г-н Тодоров: Кой би трябвало да се счита за бизнесмен със съмнителна репутация?


Г-н Сарафов: Съмнителната репутация - със сигурност няма определение на термина "съмнителна репутация". Според мен би трябвало да бъде хора, срещу които има висящи наказателни производства, хора, които имат негативен обществен отзвук. Бизнесмени със съмнителна репутация биха могли да бъдат всички бизнесмени, които доскоро ги наричаха така наречените Братя Галеви, които ходят с кортежи от по три-четири-пет джипа.


По втория въпрос. Моето мнение е категорично. Декларациите по закона трябва да бъдат коректно и точно попълнени. То има и такава графа – за размера на банковите кредити и заеми. Аз винаги съм я попълвал точно своята декларация. Носи се административна отговорност за непопълване на коректни данни.


По третия въпрос: Действително, господин председател, е особено актуален с оглед кандидатурата на г-жа Гугушева за конституционен съдия. Със сигурност не е удачно магистрати да получават дарения със съмнителен произход. Особено зависи в какъв контекст и в каква ситуация. Биха могли да получават кредити от децата си, но всичко е въпрос на конкретна преценка и конкретен казус. Аз не бих могъл да взема становище към момента и по отношение на кандидатурата на г-жа Гугушева, доколкото аз самият, преди да я предложа за заместник, тя е имала коректно и не бих казал укоримо и каквото и да е служебно поведение. Не съм правил и някакъв финансов, профил преди да я предложат.


За мен тези неща са били неизвестни. По този казус аз с интерес ще изчакам решението на Комисията по професионална етика, след което ще преценявам каква е ситуацията и в зависимост от решението бих могъл да предложа евентуално освобождаването й от длъжност заместник административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Ако няма нищо укоримо и Вие излезете със становище, че няма нищо укоримо в нейното поведение, нейните декларации и произхода на средствата, то не виждам какви негативи бих могъл да предприема спрямо нея. По следващия въпрос – "семейно правосъдие". За мен този модел не е валиден. Съпругата ми работи в търговско дружество. Тя не юрист. Синът ми все още е ученик. Откровено казано, въпросът е много деликатен. Ние със сигурност не бихме могли да забраним браковете или семейното съжителство на прокурор или съдия с адвокат. Много от браковете се сключват още в университета, когато хората следват заедно и впоследствие избират различни професионални поприща. Аз мисля, че няма проблем в т.нар. синдром, ако това, разбира се, синдром е "семейно правосъдие", доколкото те биха могли да се развиват в различна област, още повече че отводите съществуват, съществува инстанционен контрол. В тази връзка не считам това за невъзможно, не считам това за укоримо. Моето отношение за употребата на алкохол в работно време е критично. Аз съм пълен въздържател – не пия изобщо и не пуша изобщо. За мен е недопустимо наистина магистрати да употребяват алкохол, след което да продължат да правораздават.


Г-жа Стоева: Съществува мнение, че има корупция в съдебната система. Споделяте ли това мнение?


Г-н Сарафов: Да, споделям това мнение. Корупция има навсякъде в обществото и съдебната система не е изолирана част от обществото. В нея работят българи, хора със своите пороци, със своите качества. Убеден съм, че има корупция в съдебната система. Въпросът е до каква степен ние самите можем да се борим – това е и наш ангажимент – това става и с административни мерки – да не се допуска възможността за корупция и по едно дело да има решения, които да оставят съмнение за това.


Г-жа Найденова: Господин Сарафов, какво е Вашето впечатление за самочувствието на българските магистрати, имайки предвид всички ограничения, които законодателството налага относно възможността те да извършват друга професионална дейност, имайки предвид всички завишени изисквания към тяхното морално-етично поведение, част от които виждания са заложени във въпросите, които председателят на комисията преди малко Ви зададе. Как смятате - имат ли те нужното самочувствие?
Г-н Сарафов: Аз мисля, че българският магистрат все пак има самочувствие, макар този въпрос да е особено актуален в момента, като виждаме как върху всеки, който бъде издигнат за ръководна длъжност фокусира върху себе си и много сериозни негативи, фокусира върху себе си много сериозни противоречиви становища. Според мен все пак българският магистрат има самочувствие и не би следвало да бъде другояче. В крайна сметка ние сме призвани да правораздаваме, ние сме една от трите власи в страната. Ние трябва да имаме самочувствие, защото плахият магистрат не е добър магистрат. Трябва да можем да отстояваме своите решения, които са взети на базата на доказателствата и нашето вътрешно убеждение, и съм убеден, че плахият магистрат не е добър магистрат и не трябва да бъде поставян в такива условия. Г-жа Найденова: Едно допълнение. Смята ли, че е диференцирано общественото мнение, обществената оценка, подхождаща към това дали нещо е направено от магистрат или от друг гражданин?
Г-н Сарафов: Да, по-скоро да. Определено обществено мнение е по-чувствително за всякакви прояви от страна на някой магистрат. Не е нормално това положение. Надявам се твърде скоро това да се промени, но все пак зависи от всички нас.
Г-жа Колева: Аз искам да задам един въпрос, който най-вероятно много организации биха задавали. Какво е Вашето усещане за намеса в работата на органите на съдебната власт? На какво ниво е? Определя ли тази намеса основно работата на органите в съдебната власт, дава ли тон на работата и Вие като магистрат усещали ли се подобна намеса?


Г-н Сарафов: Откровено казано, аз не съм усещал някаква намеса в моята работа и винаги съм се водел от вътрешното и убеждение и доказателствата по делата. Действително има едно фокусиране в съдебната система, като цяло един доста сериозен обществен негативизъм. Това в крайна сметка в известна степен почива и на отношението и на медийната среда. Ние се оказахме удобния виновник за доста от проблемите в държавата. Аз не мисля, че прокуратурата и съдебната система като цяло трябва да бъдат някаква изолирана част от обществото и да капсулират своите проблеми. Това е невъзможно, разбира се. Ние сме част от обществото, система, която по някой път генерира скандали, по някой път не работи добре. В крайна сметка ние сме призвани да работим не за себе си, а заради гражданите. Ние не може да бъдем изолирана част от обществото и да забраним на някого да коментира съдебните актове или постановено съдебно решение. Въпросът е, че от съдебната система рядко има някой доволен. Особено по наказателните дела – има две страни, по които единият е пострадал, другият е обвиняем, и рядко има доволни хора. Човек, когато влиза в съдебната палата, няма как да си тръгне доволен, защото всеки остава с една неудовлетвореност. Всеки счита, че е могло и повече. От тази гледна точка ние не бихме могли да останем капсулирани и изолирани от обществото, но същевременно трябва да отстояваме и своята независимост. Това би могло да стане по пътя на добро аргументиране на нашите проблеми, на нашите съдебни актове, на добра медийна политика в крайна сметка.
Г-н Тодоров: Благодаря Ви, господин Сарафов. Десет минути почивка.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2695 Любопитно

  "Убеден съм, че има корупция в съдебната система. Въпросът е до каква степен ние самите можем да се борим..." - защо пък да стои въпрос със степенуване?! РАБОТА съобразно закона трябва, че борбата предизвиква различни асоциации, а не ослушване за посоката, от която е възможна корупцията.

  Обичай света като самия себе си - тогава наистина ще можеш да се грижиш за всичко
 2. 2 Профил на rkirov
  rkirov
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Добре си е научил " урока " , добре звучи .
  -"През цялото си време на моята професионална кариера – вече 18 години – съм работил основно по дела срещу организираната престъпност."
  Аз бих го попитал - А колко бандити вкарахте в затвора ?

  Все по-хубаво става :)
 3. 3 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 648 Любопитно

  Съд ли бе да го опишеш, разровиш ли го смърди от червени поръчки и корупция.
  Съдебният процес срещу Серкеджиева и Семерджиева
  http://desebg.com/cache/multithumb_thumbs/b_800_0_0_0___images_stories_SistemataDS_Otdeli_arhiv_serkezieva-kapital.jpg
  "През 2002 г. състав на Върховният касационен съд призна за виновна Серкеджиева по обвинение в злоупотреба с власт и служебно положение и я осъди на две години по делото за унищожаването на досиетата. Ген. Семерджиев получи 4 години затвор.
  Присъдите обаче бяха обжалвани. През август 2003 г. 5-членен състав на ВКС отмени първоинстанционното съдебно решение и върна делото за доразследване. То не е внесено за повторно разглеждане от прокуратурата и до днес."
  http://desebg.com/2011-01-06-11-23-01/995-2012-12-08-09-40-32

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 4. 4 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "По отношение на ходенето на излети и лов и риболов с политици и бизнесмени със съмнителна репутация, ако действително са със съмнителна репутация, то наистина не е удачно."
  Прокурори и престъпници заедно "не е удачно"?! Само толкова?

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 5. 5 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1868 Весело

  "Бизнесмени със съмнителна репутация биха могли да бъдат всички бизнесмени, които доскоро ги наричаха така наречените Братя Галеви, които ходят с кортежи от по три-четири-пет джипа."

  Че аз се сещам и за люде на държавнически постове дето ходят на работа с кортеж от три-четири-пет джипа, па и блъскат другите коли по пътя си.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 6. 6 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 663 Весело

  абе почвам да си мисля, че с тази "прозрачност" при избора нещо не се получава...
  чиято и стенограма да прочета, се разколебавам, много вицове има вътре...
  все си мисля, че трябваше да има стенограми и за Велчев, и особено за Боксьора...

 7. 7 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1648 Неутрално

  Г-н Сарафов: Да, споделям това мнение. Корупция има навсякъде в обществото и съдебната система не е изолирана част от обществото. В нея работят българи, хора със своите пороци, със своите качества. Убеден съм, че има корупция в съдебната система.

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 8. 8 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1648 Неутрално

  Ние се оказахме удобния виновник за доста от проблемите в държавата. Аз не мисля, че прокуратурата и съдебната система като цяло трябва да бъдат някаква изолирана част от обществото и да капсулират своите проблеми. Това е невъзможно, разбира се. Ние сме част от обществото, система, която по някой път генерира скандали, по някой път не работи добре. В крайна сметка ние сме призвани да работим не за себе си, а заради гражданите =============================

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 9. 9 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1648 Неутрално

  В крайна сметка ние сме призвани да работим не за себе си, а заради гражданите.
  ===============================

  Добре казано , ам ние гражданите сме на обратно мнение !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 10. 10 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Нямаше да ходят, ако не беше удачно финансово.

 11. 11 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Май за момента Сарафов се представи най-добре на изслушването. Повече няма какво да кажа.

 12. 12 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 818 Неутрално

  "Борислав Сарафов пред ВСС: Не е удачно ходенето на излети с бизнесмени със съмнителна репутация (стенограма)"


  Още малко като се напъне и ще открие и топлата вода.

  А удачно ли е шеф на мутренска банда да предлага/назначава главен прокурор?

  Никога повече мутри начело на България.
 13. 13 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 2613 Неутрално

  Да призная честно не намирам нито един от кандидатите за особено убедителни. Що се отнася до прозрачността - вярно е, че тя води до разочароване защото се вижда колко "подходящи" са кандидатите, но все пак е по-добре с такава прозрачност отколкото изобщо без нея - както беше практиката повече от 20 години.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 14. 14 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 523 Неутрално

  що да не е удачно, щом е ок бб да е генерал, кмет, мин предс, всичко е ок.

 15. 15 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 581 Неутрално

  ами то други няма, всички са комсомолци , комунисти, военни, полицаи иразбира се от държавна сигурност

  BG e мини империя на злото.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK