Цацаров пред ВСС: Подозираха, че делото на Мирослава Тодорова ще дойде в Пловдив (стенограма)

Сотир Цацаров, председателя на Окръжния съд в Пловдив

© Асен Тонев

Сотир Цацаров, председателя на Окръжния съд в ПловдивСлед изслушването в етичната комисия на ВСС миналата седмица Сотир Цацаров отказа уговореното интервю с "Дневник". Тогава той заяви пред журналисти, че е изморен от "помията, която се изля върху мен". "Смятам, че бях обект на една доста целенасочена кампания." Попитан кой е "изсипал помията", Цацаров отговори само: "Хората, които имат интерес процедурата по избор на главен прокурор да се отложи и въобще да не се състои избор." 


Сотир Цацаров е сочен като фаворит на изпълнителната власт. Той получи похвали от министър-председателя Бойко Борисов и от вътрешния министър Цветан Цветанов. Цацаров неколкократно обяви, че няма как да спре хората, които го хвалят. По думите му това не му върши услуга. Миналия понеделник той дори обяви, че това го дразни.

Срещу Цацаров има постъпили най-много сигнали и единственото отрицателно становище от Българския хелзинкски комитет (БХК). Според организацията Цацаров не спазва върховенството на закона.


Изслушване на г-н Сотир Цацаров
Г-н Тодоров: Колеги, продължаваме. Господин Цацаров, ще Ви задам няколко въпроса, които са постъпили от центъра на НПО в Разград към Вас и към Галя Тонева. Същите зададохме и на господин Сарафов. Въпросите са по-общи и касаят всички кандидати и техните общи виждания. След това въпросите, които се отнасят само да Вас.
1. Каква е Вашата позиция и одобрявате ли съдии и прокурори да членуват в тайни общества - масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на лов и риболов с политици и бизнесмени със съмнителна репутация?


2. По време на гражданското наблюдение на съдилища в различни градове установихме, че съдии и прокурори не посочват конкретни размери на банковите кредити/заеми в декларациите по ЗПУКИ. Какво е необходимо да се направи, за да се насърчи положителна практика по този важен въпрос?


3. Според Вас приемливо ли е магистрати да получават значителни дарения със съмнителен произход или кредити от децата си или частни фирми?


4. Как бихте коментирал концентрацията на семейства и роднини в съдебната система, синдрома "семейно правосъдие" или българския модел "майка – съдия, баща – прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус"?


Според Вас влияе ли "семейното правосъдие" на резултата от съдебните решения? Моля, обосновете отговора си!


Вие приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи, да работят в един съдебен район (районно, окръжно, апелативно и върховно ниво) и да се явяват по съдебни дела? Моля, обосновете отговора си!


5. Какво е отношението Ви към употребата на алкохолни напитки в работно време? Как бихте коментирали становището на Комисията по професионална етика на ВСС в предишния й състав: "Употребата на алкохолни напитки в минимални количества не прави магистрата негоден да изпълнява служебните си задължения?"


Г-н Цацаров: Отговорът на първия въпрос. Не одобрявам всякакво членуване в каквито и да е общества, независимо дали са формални или неформални, които по един или друг начин биха повлияли с оглед връзки, зависимости върху поведението на магистрата като такъв и на начина на изпълнение на професионалните му задължения. В същото време казвам, че от значение е дори не толкова видът на организацията, в която членува, било формално, било неформално. Тя може да бъде една ловна дружина, може да бъде не само масонска ложа. Въпросът е в крайна сметка какви са връзките и зависимостите, които се създават, и ако се създават такива зависимости, това е недопустимо. Разбира се, оставя и по линията, такова каквото е в чл.195 от Закона за съдебната власт, става дума за такива, които са несъвместими въобще с упражняваната длъжност.


По отношение на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Такова гражданско наблюдение беше осъществено и в Окръжен съд – Пловдив, от въпросната неправителствена организация. Тогава беше установено, че част от магистратите са декларирали размера на кредитите си в декларацията за конфликт на интереси, част от тях не са. Според мен проблем в тази област не съществува въобще. Не съществува по простата причина, че размерът на кредитите съществува в декларациите пред Сметната палата. На практика този размер е известен, дали той ще бъде посочен и в декларацията за ЗПУКИ, честно казано, не мисля, че е толкова необходимо. В крайна сметка това е задължение и всеки го декларира в съответния раздел, познат на всички Вас в декларацията образец пред Сметната палата.


Приемливо ли е магистрати да получават значителни дарения със съмнителен произход или кредити от децата си или частни фирми?


Мисля, че въпросът зависи от това какъв е произходът на средствата. Не мога да давам оценки за това кой какви дарения е получавал. Не мога да давам оценки дали е правилно някой да кредитира някого, но не може на базата на пълния отрицателен отговор на този въпрос, дори и за целите на изслушването по тази процедура, да се изключат обичайните дарения. Въпросът е в произхода на средствата и в целите, с които всичко това се прави.


По отношенията на концентрацията на семейства и роднини ще отговоря така. Не бих желал да я коментирам по отношение на концентрация, съдии или адвокати, или нещо такова. Дори и в съда, в който аз работя, има колеги, които са съпрузи и които работят като съдии. Познавам и безкрайно много колеги, които единият работи като магистрат, другият като адвокат. Ще отговоря по начина, който засяга мен самия. Съпругата ми е нотариус, важно е в крайна сметка служебното положение на съпруга да не влияе върху начина, по който упражнява частната практика на съпругата. Говоря за моя конкретен случай, както е важно по никакъв начин производства, свързани с нотариалната дейност, било откази на самия нотариус или откази на службата по вписванията, по повод актове на съпругата ми да бъдат разглеждани от съда, в който работя.


Дали приемам за допустимо магистрати, които са съпрузи, да работят в един съдебен район и да се явяват по съдебни дела, отговарям Ви съвсем откровено, че го приемам за допустимо. Ние не можем да наложим ограничения, или поне аз така мисля, но това, че едно семейство трябва да бъде разделено, защото и двамата са съдии и двамата са от един съдебен район. Ако отговоря с примера от съда, в който работя, единият е прекрасен граждански съдия, другият е добър наказателен съдия. Това значи ли, че трябва да работят в различни райони и по какъв начин това ще повлияе на справедливостта на правосъдието. Важното е тези хора да не заседават заедно. По отношение на това дали би било в хипотеза, в която единият, да речем, упражнява съдийска, другият - прокурорска професия, в крайна сметка процесуалните закони съдържат достатъчно ясни разпоредби за правилата за отвод.


Отношението ми на употребата на алкохолни напитки в работно време, страхувам се да Ви дам отговор на този въпрос, означава да изляза прекалено голям моралист пред Вас. Аз шофирам и поради тази причина отговорът ми е не. Не мога да съдя поведението на други хора или да преценявам поведението на други хора. Мисля, че с това изчерпах тези въпроси.Кандидатурата на председателя на Окръжния съд в Пловдив беше внесена по-малко от два часа след като Висшия съдебен съвет (ВСС) откри процедурата за избор. Зад номинацията са застанали седем от членовете на съвета -  бившият заместник главен прокурор Михаил Кожарев, който е подписал пръв предложението, и Ясен Тодоров, издигнат от "Атака". Останалите петима са Каролина Неделчева (ГЕРБ), Магдалена Лазарова-Проданова (ДПС), Соня Найденова (ГЕРБ), Светла Петкова (ГЕРБ), както и от доскорошната съдия от Апелативния съд в Пловдив Галя Георгиева.


Г-н Тодоров: Благодаря Ви, г-н Цацаров. Колеги, по отношение на тези общи въпроси някакви допълнения?


Госпожо Стоева, ще зададете ли въпроса, който зададохте и на другите кандидати?


Г-жа Стоева: Съществува мнение, че има корупция в съдебната система. Споделяте ли това мнение?


Г-н Цацаров: Съдебната система е част от системата на държавните органи в цялата държава. Ако кажем, че няма корупция в съдебната система, това означава да кажем, че въобще няма корупция в държавния механизъм. И едното, и другото е неистина. Казано по друг начин, да, споделям мнението, че в съдебната система съществува и корупция. За съжаление. Не споделям мнението, че това е преобладаващият начин на работа на съдебната система.


Г-н Тодоров: Благодаря Ви, г-н Цацаров.


Г-жа Найденова: Във връзка с допустимостта на контакти с бизнесмени със съмнителна репутация. Какво би трябва да разбираме под лица със съмнителна репутация?


Г-н Цацаров: Под лица със съмнителна репутация мога да кажа това, което аз по-скоро бих разбирал.


Г-жа Найденова: Да, Вашето мнение.


Г-н Цацаров: Първото ограничение би следвало да бъде лица, които имат съответни производства в органа на съдебната власт, независимо от факта каква е тяхната репутация. На второ място, по отношение на тези със съмнителна репутация, проблемът със съмнителната репутация, той сам по себе си като определение е много обтекаем. Той е нещо като криминалистическата регистрация, която така или иначе се прави независимо от факта, че лицето в крайна сметка може да бъде неосъждан. За едни репутацията е съмнителна, за други не. Това, което трябва да се избягва, е това, което е свързано с лица, малко или много негласно свързани с неустановен произход на средствата, с по-съмнителен вариант на бизнеса, или въобще по някакъв начин известни на обществото с такива прояви. Мисля, че априори не може да се даде определение. Мисля, че това, което определя поведението на човек, е неговата самостоятелна лична преценка. Той самият трябва да има изграден някакъв имунитет и някакви вътрешни критерии, които ясно да му показват с какво може да общува и с какво не може да общува. Разбира се, далеч съм от мисълта, че магистратът трябва да бъде монашески настроен до такава степен, че дори да не поздрави хора, които познава, поради факта, че упражняват бизнес.


Г-жа Найденова: В тази връзка, другата част от въпроса, който искам да задам, е имат ли самочувствие българските магистрати? Предвид това, че те трябва да спазват една хигиена на личните контакти, многото ограничения, които законодателството им налага, във връзка с невъзможността да упражняват извън магистратската си дейност друга. Общественото очакване е те да са хора с по–висок морал от останалите.


Г-н Цацаров: Аз мисля, че имат самочувствие, ограниченията са присъщи на професията. В крайна сметка въпросът за избор на професията е въпрос на свободен избор. Не мога да кажа, че колегите ми нямат самочувствие. Напротив би следвало да имат самочувствие. Друг е въпросът, че немалка част от това самочувствие страда от постоянните обществени упреци срещу работата на системата. Включително и от представители на други сектори на държавната власт. В крайна сметка оказва се, че съдебната система или въобще нейната работа, тя е на държавната сцена най-осветена от сценичния прожектор и поради тази причина тя е най–критикувана, пък и е най–удобно да бъде критикувана, защото нейното положение е в положение, в което не й позволява толкова много свободно да отговаря на начина, по който я критикуват.


Г-н Тодоров: Позволете ми да преминем към конкретни въпроси към г-н Цацаров. Ще започна с една преписка, която миналата седмица обсъждахме в комисията, във връзка със запитване от Ралица Петрова от "Правен свят". Установихме, че през 2010 г. има сигнал срещу г-н Цацаров, подписан от лицето Христо Иванов Чобанов. Ралица Петрова искаше да й отговорим дали са му снемани обяснения по случая, как е приключена преписката. От състава на комисията ми беше възложено да извърша детайлна проверка по случая и да Ви докладвам какво установих. От официалната справка от Дирекция "Български документи за самоличност" към МВР отговорът е, че лице с имена Христо Иванов Чобанов с адрес в град Пловдив, улица "Г. Данчов" №50Д, етаж №3, не съществува, няма данни за лице с такива данни. В националната база данни съществуват четиринадесет лица с такива имена, девет от които са починали и нито едно не е от град Пловдив. Беше изискана справка от всички районни съдилища на територията на Пловдивски окръжен район, това са: Районен съд – Пловдив, Районен съд – Първомай, Районен съд – Карлово, Районен съд – Асеновград. Не се установи лице с такива имена да е било страна по гражданско дело или участник под някаква форма в наказателно производство от 2005 г. до момента. При някои съдилища справката обхваща по–дълъг период – от 1998 г. В този сигнал, който на практика се оказа анонимен, все пак имаше някакви твърдения. Едното е, че съпругата на г-н Цацаров укрива данъци при изповядваните сделки и върши нарушения като нотариус. Изискал съм и съм получил отговор от Нотариалната камара на Република България, в която се казва, че там няма сигнали за нарушения от страна на нотариус Цацарова. Няма и образувани дисциплинарни производства и наложени дисциплинарни наказания, считано от датата на вписване в регистъра и към датата на настоящото писмо. Тя е вписана в регистъра през 1997 г. Другата справка, която изисках от Националната агенция за приходите, оттам стана ясно, че на Миглена Илиева Ангелова–Цацарова е извършвана проверка през месец март 2007 г. за регистрацията й по Закона за данък добавена стойност, при която не са констатирани нарушения и няма извършвани допълнителни ревизии. Мисля, че този сигнал е изяснен, като на практика се оказа, че той е анонимен, но с оглед ние да бъдем максимално коректни и да не бъдем упрекнати, че нещо сме укрили, проверихме и фактите, изложени в сигнала, те просто не отговарят на обективната действителност.


Ако има нещо да каже г-н Цацаров.


Г-н Цацаров: Нищо не мога да кажа освен това, че със сигнала се запознах непосредствено преди заседанието на комисията. Съвсем честно отговарям, че не ми е било известно, че през 2010 г. е бил подаден такъв сигнал. Доколкото разбирам, в сигнала става дума за това, че гражданинът е имал гражданско дело, че това дело е било в районен съд, не помня даже в кой, че е посетил председателя на съда в приемния ден и председателят на съда, тоест аз, му е поискал сумата от 10 000 лв. След като я е получил, не разбрах каква е съдбата на делото - или го е загубил, или го е спечелил. Единственото, което мога да кажа, е, че аз нямам и приемен ден. Тоест имам утвърдена процедура за приемане на оплаквания и всичко друго, но не ми звучи тази хипотеза, в която в кабинета си ще поискам 10 000 лв. и едва ли не ще я раздам на престъпна група от съдии и адвокати.


Г-н Тодоров: Преминаваме към следващите въпроси, те са също така конкретни. Станаха известни и в медийното пространство, г-н Цацаров ги е коментирал и пред медиите, но ще искаме да чуем неговото становище и пред нас. Става дума за две сделки, които са наречени симулативни в сигнала. Това е сделката с покупката на овощните градини, покупко–продажбата на един апартамент, който е отбелязан в службата по вписванията като дарение. Друг основен въпрос е отношенията Ви с г-н Гергов и някои публикации в медиите, че едва ли не сте му подарил Пловдивския панаир. Друга често коментирана тема е делото с Максим Савов и делото Мирослава Тодорова срещу вътрешния министър. Това са основните въпроси. Ще помоля г-н Цацаров да каже своето мнение и след това, ако имате допълнителни въпроси или допълнение към тези въпроси, може да ги зададете.


Г-н Цацаров: По отношение на първия въпрос, който касае покупко–продажба, осъществена на 4.01.2008 г. На 4 януари 2008 г. моята съпруга заедно с нейна колежка – нотариус, купуват две овощни градини. Овощните градини се намират в близост до град Пловдив. Овощните градини са с площ приблизително по три декара. В нотариалните актове и за двете овощни градини е записана цена от 1000 лева. Цената от 1000 лева не е цената, която е платена. Предварително казвам, че не съм имал каквито и да било контакти със самите продавачи, както и с агенцията за недвижими имоти, която е осъществила посредничеството по сделката. Това, което ми е известно от двете купувачки, едната от които е моята съпруга, е, че продавачите изрично са настоявали да не се подписва разписка, изрично са настоявали да няма предварителен договор. Една от продавачките е осъществила изключително желание за бързина за реализиране на сделката. Действително в нотариалния акт сумата е записана в размер на 1000 лева. При подаване на декларация пред Сметната палата за 2008 г. в самата декларация, в раздел таблица 1.а "Земеделски гори и земи", аз съм записал действителната продажна цена. Такава, каквато е тя, и такава, каквато е платена, по една проста причина. Тези пари са излезли от банковата смета на моята съпруга. Мисля, че при една от покупко–продажбите са преведени директно по банковата сметка на продавачката с основание покупко–продажба. При това положение възниква следният въпрос, който беше задаван многократно. Каква е сумата, която е платена като местен данък. Сумата, която е платена като местен данък, аз съм представил удостоверение, отвънка в чантата ми, то е в оригинал, от служба "Местни данъци и такси" на община Марица, е в размера, който е, разбира се, за закупената от нея ½ идеална част, казах, не мога да отговарям за другия купувач, нито за продавачите, е в размера, който съответства на действителната цена - такава, каквато е посочена в декларацията ми пред Сметната палата. Поставен беше и още един въпрос - дали не съм посочил тази цена и дали не са внесени местни данъци в този размер в момента, в който към момента на задължението за деклариране не е станало известно, че едната сделка е проблемна. Не е така, внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките. Само в удостоверението, което е представено, са посочени дати, мисля, че 5 февруари или ден по–късно, но мисля, че това е датата на осчетоводяване в служба "Местни данъци и такси" на община Марица. Впоследствие се оказа, че в една от тези сделки продавачката е продала несобствен имот. Как е станало това не е предмет да обяснявам тук. Така или иначе тя е разполагала с констативен нотариален акт. След издаването на този акт е имало административно дело, в резултат на което планът за земеразделяне е бил променен и за нея е бил отреден съвсем друг имот. Въпреки всичко за същия този имот тя е получила редовни документи от Общинската поземлена комисия, тоест от Общинската служба "Земеделие и гори", скица и всичко друго, като е променила партидите на действителните собственици. В интерес на истината бяхме ответници по дело, заведено срещу купувачите, жена ми и нейната колежка, от действителните собственици, роднини на продавачката, и в крайна сметка бяхме осъдени да им върнем имота, което сме и направили, и да им заплатим разноските по делото. Договорът е развален с решение на Окръжен съд – Кърджали. След развалянето на договора се оказа, че продавачката се е освободила скоростно от всички имоти, които притежава. В момента е висящо производство по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите. На въпроса. В нотариалния акт е отразена цена от 1000 лева, в декларацията е отразена действителната цена. Местният данък е заплатен по действителната цена.


Г-н Узунов: Колко е действителната цена?
Г-н Цацаров: Ще направя справка и ще Ви кажа.
Г-жа Карагьозова: 49 604 лева е цялата цена.
Г-н Цацаров: Това е половината, платената от съпругата ми.
Г-жа Георгиева: Тази местна такса, която сте внесли, получихте ли я обратно след приключване на делото от Окръжен съд – Кърджали. Местния данък имам предвид.
Г-н Цацаров: Имате предвид след развалянето на една от сделките. Не сме я получили.
Г-жа Кузманова: Те не са си получили сумата.
Г-н Тодоров: Колеги, по този казус въпроси? Както виждам, няма. Да преминем към следващия казус. Това е за покупко–продажбата на апартамент, която в службата по вписванията е била отразена като дарение.
Г-н Цацаров: Апартаментът е 56 кв. метра. Апартаментът се намира в град Пловдив на улица "Ал. Константинов" №16. Апартаментът е закупен от строителна фирма "Калисто – мати" ЕООД. Цената на апартамента, закупен в състояние на груб строеж, е в размер на 21 120 евро, ако не ме лъже паметта, но мисля, че е посочена и в документите, които съм представил. Категорично сделката е покупко–продажба. Вторият обем документи, които съм представил, фактурата, която е издадена от "Калисто – мати" ЕООД, фискалният бон за заплатените суми, а те са платени така: 9120 евро в момента на покупката и останалите на четири равни вноски.


Имам ксерокопие на разписките, тоест на копията от приходните ордери и фискалните бонове за приетите суми. Оттам възниква въпросът защо в електронната система в службата по вписванията сделката е представена като дарение. Ако трябва да съм честен пред вас, в момента, в който и аз видях, без да назовавам името на сайта, в който го видях за първи път, започнах трескаво да ровя нотариалните актове, които семейството ми притежава. Оказа се, че в службата е допусната грешка. Подал съм молба в службата по вписванията веднага, разбира се. В тази молба поисках две неща. Първо, да бъде установена грешката, ако е направена такава. Второ, да ми бъде издаден заверен препис, разполагам с него и съм го представил тук, но не на нотариалния акт, който аз имам, а на нотариалния акт, който е подреден в книгите на службата по вписванията. Отговорът, който получих и съм приложил, е, че е допусната техническа грешка. Дадоха ми протокол, в който констатираха тази грешка, както и отстраняването й. Честно казано, след това не съм влизал в службата и не знам и до настоящия момент как е отразена тази продажба, тоест дали наистина са поправили грешката, както и ми дадоха и нотариалния акт, както е вписан и подреден в актовата книга. Казано по друг начин, не съм надарен по никакъв начин. Сделката е покупко–продажба и разполагам с абсолютно всички доказателства.


Г-н Узунов: Тоест при регистрирането на нотариалния акт вместо покупко–продажба е отразено дарение.
Г-н Цацаров: Абсолютно.
Г-жа Кузманова: В електронния регистър, а иначе от подреждането си е продажба.
Г-н Цацаров: Покупко–продажба, аз казах, че съм представил всички документи за плащане на продажната цена.
Г-жа Карагьозова: Фирмата "Калисто – мати" ЕООД с какво се занимава, фирма за недвижими имоти, строителство?
Г-н Цацаров: "Калисто – мати" е строителна фирма в град Пловдив.
Г-н Тодоров: На сайта на съвета има качено писмо от "Калисто – мати" ЕООД, в раздела "Кандидати за главен прокурор" има изпратено писмо.
Г-н Цацаров: Тя е издател на фактурите и другите документи.
Г-н Тодоров: Г-н Цацаров, към следващия въпрос, Вие ли подарихте на г-н Гергов Пловдивския панаир?
Г-н Цацаров: Ще започна от въпроса на г-жа Найденова, който касаеше така наречените бизнесмени със съмнителна репутация. Съвсем ясно казвам, че познавам Георги Гергов, познавам го като всеки, който в град Пловдив малко или много има контакти, които са свързани с общи мероприятия, организирани от общината или от някои други държавни институции. Не мисля, че Георги Гергов е човек, от когото някой трябва да се пази, когато го види, да му каже добър ден, при условие че го познава. Това не означава нищо. Постарах се да разгледам добре сигнала, който беше в същия сайт, и след това изтече навсякъде. Той касае образуването на едно дело за апорт в Пловдивския окръжен съд, това е частно търговско дело №418/2006г. Въпросното частно търговско дело е образувано на дата 4.12.2006 г. с молба за оценка на апортни вноски. Съдията докладчик е определен на 5.12.2006 г., определението за назначаване на вещи лица е на 7.12.2006 г. Две са нещата, които искам да кажа. Първото, за времето от 3 до 6 декември аз съм бил командировка в Тирана, Албания. След това на 7 и 8 декември съм ползвал платен годишен отпуск. Казано по друг начин, малко е трудно да влияя на съдията от Тирана. Начинът, по които е определен докладчикът към този момент, считано от 1 юли 2006 г., в съда действа програмата за разпределение на делата Low choice. Изборът на съдия докладчик е осъществен именно чрез използването на програмата за случаен избор. Приложил съм пълна разпечатка на паметта на програмата за всички търговски дела от дата 3 юли 2006 г. до дата 31 декември 2006 г., като е видно, че делото е разпределено чрез случайния принцип. Оттам насетне, ако трябва да продължа същата тема, трябва да отида до 2010 г. На 19 април 2010 г. е постъпил сигнал министър Трайчо Трайков, с които той обвиняваше директно в извършени дисциплинарни нарушения и нанесени крупни щети на държавата от трима съдии от Окръжен съд – Пловдив, по повод вписвания, извършени по фирменото дело на Пловдивския панаир, които бяха свързани и с въпросния апорт. На 21 април поисках проверка от страна на председателя на Апелативния съд с оглед възможностите за извършване на ревизия. Такава проверка беше извършена и на 23 април 2010 г. докладът от проверката излезе с категоричното становище, че делата са разпределени на случаен принцип и че не вижда каквито и да е проблеми с образуването и движението на делата. По този повод не отговорих на министър Трайков по простата причина, че тонът в неговия доклад спрямо съдиите беше достатъчно обиден. Позволих си да кажа пред медиите тогава, че трима съдии, включително и един от тези, които касае сигналът в сайта, не могат да бъдат отговорни за държавната политика в областта на икономиката и за решения на Министерския съвет, които са взети във връзка със съдбата на Пловдивския панаир. Ако беше вярна тезата, че съм подарил панаира на Георги Гергов и че влиянието и начинът на администриране на делата е толкова голямо от страна на административния ръководител в съда, в който работя, трудно би могла да се обясни тезата, че именно с първоинстанционно решение на Окръжен съд – Пловдив, исковете на държава по отношение на Пловдивския панаир бяха уважени и, грубо казано, панаирът бе върнат на държавата. Съдбата на делото в другите инстанции не мога да коментирам, но някак си не мога да разбера защо в единия случай ще помагам на държавата, а в другия ще помагам на панаира. Казано по друг начин, мисля, че става дума за откровена манипулация.


Г-жа Кузманова: Тоест Вие никога не сте гледал търговски дела?
Г-н Цацаров: Не, никога не съм гледал търговски дела.
Г-жа Кузманова: Там си имате гражданско, търговско и наказателно отделение.
Г-н Цацаров: Отделенията в нашия съд са наказателно, търговско, гражданско първа инстанция и гражданско втора инстанция. Наказателен съдия не е гледал никога търговски дела, а въпросният съдия е от състава на търговско отделение и е получил делото на случаен принцип.
Г-н Тодоров: Става дума за съдия Стойчев.
Г-н Сотир Цацаров: Съдия Александър Стойчев.
Г-н Тодоров: За когото се твърди, че е Ваше протеже и се ползва с преференции.
Г-н Цацаров: Съдията не може да бъде мое протеже и да се ползва с преференции, защото, ако беше мое протеже и се ползваше с преференции, трябваше да му бъде дадено делото на панаира, за да го реши по определен начин. На Александър Стойчев щяхме да му дадем делото, заобикаляйки случайния принцип. Ако трябва да съм честен, ние към 2006 г. не сме разпечатвали протоколи за случаен избор. Пазим архива на програмата за случайно разпределение. В противен случай не зная как щях да оправдая разпределението на Александър Стойчев. Да, Александър Стойчев е бил командирован в Окръжен съд – Пловдив, командироването е извършено от председателя на Апелативния съд, а не от мен. Освен това Александър Стойчев е съдия в Окръжен съд – Пловдив, след спечелен конкурс и смея да кажа, не защото е Александър Стойчев или неговото име се меси тук. Той е много свестен колега като начин на мислене на съдия. Не е достойно неговото име да бъде замесвано във всичко това. Александър Стойчев е един от хората, които са проверявани по повод сигнала на министъра на икономиката и енергетиката. Един от хората, за които се твърдеше, че е нанесъл крупни щети на българската държава. Не, не ги е нанесъл, защото не е участвал в това заседание на Министерския съвет, което е взело решение по отношение на капитала на Пловдивския панаир.
Г-н Румен Боев: Само за яснота, колегата няма как да коментира дейността на други магистрати, конкретният казус, тъй като аз съм бил съпричастен, мога да кажа, че това решение на Пловдивския окръжен съд, с което де факто панаирът беше върнат на държавата, беше отменено от Пловдивския апелативен съд, а решението ПАП беше потвърдено от ВКС. Така, че, ако се говори, че неправилно панаирът е върнат на държавата, единственият съд, който би следвало да си е свършил работата, е Пловдивският окръжен съд. Това е правото и правоприложението. Ние наистина не можем да ги коментираме тези решения и актове. Всеки съд си го е решил сам за себе си. На всичкото отгоре ВКС е последна инстанция и се приема, че това е правилното решение. Няма как да бъде съпричастен съдия от българския окръжен съд или неговия председател. Не за друго, а защото аз образувах дело във връзка с набиране на капитала, има и мой документи там. Единствено съм абсолютно убеден, че ако нещо, което може и трябва да се разследва във връзка с раздържавяването на Пловдивския панаир, не е проблем на Пповдивската магистратура – това са актове на МС, на тогавашния министър на икономиката, на тогавашния негов заместник–министър, които, ако се приеме, че има някакви нарушения, съвсем други инстанции и съвсем други съдилища и прокуратури би следвало да се занимават с тях. Просто го казвам за осветление на целия този казус. В Пловдивската районна прокуратура продължава да тече едно дело и точно срещу вещите лица, които са съставили оценките на апортираните имоти, но си е дело, което в момента се движи. Какъв ще бъде резултатът ще преценяват колегите след неговото приключване.


Г-жа Карагьозова: Вярно ли е това, че тези три вещи лица са посочени от Гергов и са назначени от съда. Има подобни данни в пресата.
Г-н Цацаров: Това не мога да Ви кажа, откровено. Ако е вярно, е практика по много дела за апорти.
Г-н Тодоров: По този казус допълнителни въпроси... Следващият случай беше – Максим Савов, ако не се лъжа.
Г-н Цацаров: Случаят Максим Савов изглежда така:


На 5.01.2010 г. в денонощен магазин в гр. Пловдив през нощта е извършен грабеж. Извършителят влиза, насочва нож, опира го в лицето на продавачката и отнема от касата сумата от 484 лева. На 12 януари продавачката сигнализира органите на полицията, че е забелязала на улицата човека, който я е ограбил. Тъй като те не предприемат нещо, тя за втори път ги сигнализира, че този човек е минал през квартала, минал е през улицата, където е магазинът, и твърди, че може да го разпознае. След което посочва лицето на пристигналия полицейски патрул, който го задържа. Задържаният е Максим Савов. След като той е задържан, е проведен разпит на пострадалата. Продавачката заявява категорично, че може да го разпознае, след което се провежда разпознаване. При проведеното разпознаване, то се провежда на 13 януари, тя разпознава Максим Савов. На 13 януари той е привлечен в качеството на обвиняем. На същата дата е извършено претърсване в дома му. Тъй като пострадалата упорито твърди, че може да разпознае ножа по острието, който е бил опрян в лицето й, както и характерните обувки на извършителя, в дома му е извършено претърсване. При претърсването е иззет нож с характерно острие. Иззети са и обувки. След което се провежда разпознаване и на ножа и на обувките. Продавачката, Маргарита Димитрова е нейното име, разпознава и ножа, по-скоро по острието, разпознава и обувките. Така се стига до ситуация, при която на 15 януари РП – Пловдив, внася искане до РС – Пловдив, за вземане мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на Максим Савов. РС - Пловдив, взема мярка за неотклонение "парична гаранция". Изрично подчертава, че според него обосновано предположение съществува. Оттам насетне мярката е обжалвана, като попада на въззивния състав, който е дежурен в момента, и има въззивно заседание, председателствано от мен. На фона на тази доказателствена съвкупност и на фона на това, че лицето няма какъвто и да е постоянен адрес, и на фона най-малкото на начина извършване на конкретното престъпление, ние приемаме - единодушно, не съм докладчик по делото, но това не ми снема отговорността по никакъв начин, освен че съществува обосновано предположение, е налице опасност от укриване и извършване на престъпление. Така се развиват нещата до дата 19 януари. Оттам насетне защитата на Максим започва да сочи доста и да прави искания за оправдателни доказателства. Такива доказателства частично са събирани и в огромната им част се отказва. Следва внасяне на обвинителен акт. Следват две поредни искания за изменение на мярката за неотклонение, които в крайна сметка са оставени без уважение. Съдебните състави се позовават основно на категоричните показания на пострадалата и на извършените три броя разпознавания. Най-сетне делото влиза с обвинителен акт в РС – Пловдив. Присъдата е условна – за грабеж, с три годишен изпитателен срок. След това присъдата е обжалвана от частния обвинител с искане за реално наказание и е обжалвана и от самия Максим Савов. На производството пред ОС – Пловдив, се прави експертиза, която е извършена от специалисти от НИКК и която сравнява действителния ръст на подсъдимия с макар и неясния образ от камерите, съществуващи в магазина, и дава заключение за несъответствие. Следва нова присъда на ОС – Пловдив, която е оправдателна. Оттам насетне следва производство пред ВКС, инициирано от пострадалата частна обвинителка Маргарита Димитрова, която упорито и до момента, твърди, че това е лицето, извършило грабежа. ВКС потвърждава оправдателната присъда. Толкова по отношение на фактите.


По отношение на делото се изговори страшно много. Изговори се много по отношение на начина, по който сме процедирали, и този начин се прехвърли от мен върху всичките ми колеги от наказателно отделение. Ще кажа няколко неща, с които ще престана да говоря толкова много:


Първото – без да се оправдавам въобще, задавам въпроса при онази доказателствена съвкупност към 19 януари 2010 г., която включва – разпознавания и категорични показания на пострадалата, че това е лицето, извършило грабежа, какво би било решението на някой друг състав, дали има, или няма обосновано предположение.


Задавам след това втория въпрос – никой не знае как ще се развият доказателствата след това. Не сте Вие хората, на които ще обяснявам какво е обосновано предположение и каква е увереността за внасяне на обвинителен акт в един по-късен момент, камо ли за постановяване на оправдателна присъда. След това идва и един втори момент. Този втори момент е, че последващият процесуален инат за събиране на доказателства е трудно обясним. Това не го казвам, защото трябва да прехвърля камъните в двора на прокуратурата или на разследващите органи.


След това идва третият момент – целите, за които беше използван случаят Максим Савов, и то не без известна адвокатска кантора в гр. Пловдив.


Най-сетне идва четвъртият момент – каквото и да Ви кажа на Вас, на обществото или на него, нищо не може да оправдае факта, че на практика невинен човек бе задържан и невинен човек престоя в ареста. Слава богу, този човек беше оправдан. Никой обаче не може да ми отговори на въпроса защо според твърденията за такъв огромен натиск върху съдиите, които не изменяли мярката на Максим Савов заради, цитирам дословно, "суетата на председателя на Окръжния съд", точно от Окръжния съд, или от състава на Окръжния съд, Максим Савов бе оправдан. Аз Ви казвам честно, че към 19 януари такова решение бих взел и сега на базата на тези доказателства. Но това не оправдава по никакъв начин случилото се със Савов.


Г-жа Георгиева: Аз лично бих казала, че ако бях първоинстанционен съдия, нямаше да му сложа условна присъда, а задължително реална. Искам само да Ви попитам, ако си спомняте, кой беше защитникът на подсъдимия Максим Савов?
Г-н Цацаров: Адвокат... Снежана Стефанова от кантората на адвокат Екимджиев.
Г-н Тодоров: Колеги, по този казус допълнителни въпроси?
Преминаваме към следващия въпрос, най-общо се свежда до това. Оказвали ли сте по някакъв начин влияние върху съдия Екатерина Роглекова по делото на Мирослава Тодорова срещу вътрешния министър Цветан Цветанов и имате ли някакво участие в разпределението на това дело в Пловдив?


Г-н Цацаров: Делото е образувано в СРС. Съдия докладчик е определен в СРС. След което делото отива във ВКС с оглед разпоредбата, че частната тъжителка е съдия от района на съда. ВКС определя като компетентен съд по реда на чл. 43 НПК Пловдивския районен съд. Съображенията, по които е определен точно Пловдивският районен съд, на мен не са ми известни. Не е моя работа да коментирам акта на върховните съдии. В него няма ясни мотиви защо делото идва точно в Пловдив, а не в близък до София съд, какъвто е Перник, но... дошло е в Пловдив, ще се разглежда в Пловдив. Делото е в РС - Пловдив. Определена е съдия Екатерина Роглекова при стриктно спазване на случайния принцип. Това мога да гарантирам най-малкото защото имам тези пълни гаранции от страна на административния ръководител на РС – Пловдив. Най-малкото защото, първо, няма дело, което да заобиколи това разпределение и, второ, защото точно по това производство едва ли някои ще си позволи да прави какви и да било нарушения. Смея да кажа и още нещо - никога, по никакъв повод спрямо съдия Роглекова не е упражняван не натиск, съвети, въздействие, или, как да го нарека, под формата на чисто доброжелателен разговор, или нещо такова... Самата тя беше поставена на един достатъчен медиен натиск. Дали си е свършила работата като хората - мисля, че ще го преценява горната инстанция, тъй като мотивите, поне на мен, доколкото ми е известно, до днес,още не са публикувани. Не мога да давам оценка за работата на Екатерина Роглекова. Мога да кажа, че който я познава, трудно би приел, че тя е от хората, които ще изпълнят нечия поръчка на която и да било от страните по делото.


Г-жа Георгиева: Казахте, че има отвод на съдия от СРС, но все пак има ли отвод на всички съдии от СРС, макар че има вече определение на Върховния съд и не бихме могли да контролираме акта на Върховния съд, но все пак...


Г-н Цацаров: В такъв случай мисля, че не е необходимо да има отвод, тъй като в този случай те не се отвеждат, а по силата на факта, че... не е необходимо отвод, мисля, в тези случаи... Ако трябва да кажа нещо друго, но всъщност няма да го кажа, защото ще хвърля камъни в нечия друга градина... Делото не е разпределено на случаен принцип в този съд. Аз протокол там не видях. Но за това дали Пловдив е на случаен принцип.


Г-н Узунов: Да Ви попитам, господин Цацаров, влияли ли сте по някакъв начин делото да бъде изпратено във Вашия съдебен район за разглеждане?


Г-н Цацаров: Аз не мога да влия на върховните съдии. Ако трябва да съм честен, председателят на РС беше човекът, който ми каза: "Ще видиш, че това дело ще дойде при нас. Помни ми думата." И то така се случи.
Г-н Тодоров: Колеги, тези въпроси аз се опитах да обобщя на базата на всичко, което е в медиите, като най-щекотливи и основни въпроси към господин Цацаров. Ще Ви дам възможност всеки от Вас, ако иска, нещо допълнително да попита.


На нашия сайт е качено искането на сдружение "България на гражданите", където има въпроси конкретно към него, но според мен те са извън предмета на нашата комисия.
Г-н Узунов: По повод на това дело, което е изпратено по подсъдност, да попитам. Някой обаждал ли Ви се е, влизал ли е в контакт с Вас да оказвате влияние, член ли сте на Съюза на съдиите? От съюза да са Ви търсили, да са търсили контакт с Вас?


Г-н Цацаров: По документи съм член на Съюза на съдиите. Признавам си, че не съм си плащал членския внос от осем години. Става дума и за двете страни. Член съм на Съюза на съдиите от много време, но от един момент насетне съм престанал да плащам членски внос. Не съм изключен. Онзи ден ми изпратиха проект на профил на БИПИ, от който беше видно, че съм. След което проверих в интернет страницата на съюза и се оказа, че съм.


Г-жа Кузманова: Имам един конкретен въпрос, който е от въпросника на "България на гражданите". Колко жалби и сигнали на граждани са били подадени в периода на упражняване правата като председател на Окръжен съд – Пловдив? Колко от тях визирани с корупция, лошо състояние на деловодната и правораздавателната дейност на съдилища или съдии от района? Какви са резултатите от извършените проверки, предприетите мерки за отстраняване при евентуално нарушение.


Г-н Цацаров: Не мога да отговоря колко по простата причина, че това означава да бъдат извършени проверки за години назад. Мога да кажа само следното: Утвърдената система, която действа в ОС – Пловдив, като вътрешни правила е следната: Съвсем съзнателно административният ръководител няма приемен ден. Практиката от приемния ден е показала, че хората недоволстват от инстанционния контрол и от резултатите. В замяна на това е установена система, при която се водят, грубо казано, две направления на жалби всяка година. Едната – това са, грубо казано, жалби на граждани и другите са всичко онова, което ни се праща от ИВСС за проверка. Процедурата по всяка жалба изисква проверка. По огромната част от жалбите проверка се прави от съответния заместник-председател и се придружава с доклад. След което задължително на гражданина, независимо кой е, включително и лишен от свобода или всякакъв друг, се изпраща отговор. Отговорът може да бъде, че поставеният проблем не е в компетентността на председателя. Отговорът може да бъде, че на съответния служител е наложено дисциплинарно наказание. Но така колко жалби и сигнали не мога да кажа. Мога да представя годишните класьори, в които са събрани тези жалби и сигнали. Като бройка не мога да Ви отговоря.


Г-жа Карагьозова: Аз не разбрах, членувате ли в масонска ложа или в частност Сдружение "Ложа, Слънце, Ориент – Пловдив"?


Г-н Цацаров: Не, не членувам.


Г-н Ясен Тодоров: Ако имате други въпроси към господин Цацаров, възползвайте се, докато е тук. Ако разбирам, че нямате. Благодарим Ви, господин Цацаров, за отделеното време. На 17, на следващото заседание на комисията, ще бъде изготвено становището относно Вашите нравствени качества и ще Ви бъде предоставено за запознаване.


Г-н Цацаров: Довиждане и лека работа.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK