Очаквано ВАС потвърди уволнението на Мирослава Тодорова

Съдия Мирослава Тодорова

© Надежда Чипева, Капитал

Съдия Мирослава ТодороваТричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с решение, обявено на 4 януари, потвърди дисциплинарното уволнение на бившия съдия от Софийския градски съд и доскорошен председател на Съюза на съдиите в България (ССБ) Мирослава Тодорова. Съдебният състав с председател Милка Панчева и и съдии Георги Чолаков - докладчик по делото, и Тодор Тодоров е  отхвърлил всички възражения в жалбата и е приел частично само едно от тях - че е изтекла давността за налагане на дисциплинарно наказание за едно от трите дела, по които Тодорова е забавила написването на мотивите към присъдите. Съдът е приел за достатъчно основание забавените мотиви по двете дела, за да направи извода, че е налице системно нарушаване на посочения в закона срок.


На 12 юли 2012 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) уволни дисциплинарно Мирослава Тодорова със същото основание.


Тричленният състав отхвърля въвзражението в жалбата
 за нарушено право на защита


на Тодорова, която  не е била изслушана на заседанието на  наказващия орган - ВСС. Съдът не приема за нарушение и това, че не й е било предоставено становището на Инспектората на ВСС, на което се позовава дисциплинарният състав, за да вземе тя отношение по него пред ВСС.В закона не пише, че наказваният трябва да се запознава с тези становища - така смята съдът по това възражение. "Липсват законово разписани правила, които да уреждат процедура по запознаване с тези становища, а още по-малко задължение (...) съгласно което привлеченото към дисциплинарна отговорност лице да се изказва последно", казва тричленният състав.


Нарушено право на защита няма, смята твърдо съдът, въпреки че не е изслушана от ВСС, понеже " в  Закона за съдебната власт (ЗСВ)  няма разпоредба, която да задължава висшия кадрови орган на съдебната власт, когато действа в качеството си на наказващ орган, да изслуша магистрата или да приеме писмените му обяснения".
Няма нарушение и на член 56 от Конституцията, който предвижда правото на защита и има пряко действие, тъй като дисциплинарните наказания подлежат на съдебно обжалване, смятат тримата върховни административни съдии.


"Трайната практика по всички административни дела (...) е, че  по дисциплинарните производства правото на защита не се ограничава от неизслушването на лицето от ВСС", казва съдът.


(Трайната практика впрочем миналата година се оказа нетрайна,  когато само в рамките на 20 дни два петчленни състава на ВАС излязоха по два идентични казуса с две диаметрално противополжни решения - по делото за наказанието на съдия Пламен Колев беше прието, че има нарушено право на защита, а по делото на съдия Иван Коев - че няма.)


"Упражненото право на жалба е достатъчна гаранция за защита на накърнени права", казва съдът и от решението му излиза, че в едни случаи конституцията действа пряко, в други не. Делото  "МирославаТодорова" е сред вторите.


Отхвърлено е и възражението


за липсата на безпристрастност от ВСС


Интгервютата, дадени в медиите от председателя на дисциплинарния състав, в които той обсъжда и привежда основания за наказанието й, не били съотносими, тъй като са давани след решението на ВСС за уволнението й. А изразяващото ярко негативно отношение   (видно от протокорла) изказване на докладчика по дисциплинарното производство по време на заседание също не било основание да се предположи пристрастност, тъй като то може да се е подкрепяло от събраните доказателства. Но основният мотив на тричленния състав да отхвърли мотивите за пристрастност е това, че Тодорова не е поискала отвод на никого.


Отхвърлен е и мотивът в жалбата, че ВСС не е подложил на гласуване направеното предложение  от члена на ВСС и представляващ съвета Анелия Мингова


 да се наложи по-леко наказание вместо уволнение


В закона не пише, че "при наличие на две предложения за налагане на различни дисциплинарни наказания на гласуване първо по ред следва да бъде подложено по-лекото  предложено наказание", казва съдът. А след като е приета с необходимото мнозинство предложената от дисциплинарния състав най-тежка санкция, е безсмислено да се подлага на гласуване по-леката.


Натовареността на Тодорова също не е била по-голяма от средната за СГС, пресметнал съдът  и отхвърля и този мотив, както и всички останали, посочени като причини за забавеното написване на мотивите. Не е взето предвид и това, че по едното дело забавените мотиви не са довели  до отпаднала наказателна отговорност, тъй като Тодорова е произнесла оправдателна присъда, която е потвърдена от Апелативния съд, и не е имало протест на прокуратурата. По другото дело пък Тодорова е произнесла осъдителна присъда от осем години, през което време осъденият би следвало да е в затвора поради друго осъждане.


Не е приет и мотивът за разумния срок, който се определя от множество фактори. Съдът смята,  че за  отделните действия на съдията в рамките на процеса, сред които  и написването на мотиви, не може да има разумен срок, а само законов, тоест инструктивният, записан в закона, в случая един месец.


Не е уважен от съда нито един мотив от писмената защита, основана на норми от Европейската конвенция за правата на човека и на международните стандарти за независимост на съдиите и за правото им на изява. Съдът не приема, че наказанието на Тодорова  е непропорционално на нарушенията и представлява прикрита санкция за изразени от нея публични становища като председател на ССБ срещу недостатъците в работата на ВСС, въпреки че на съда бяха представени вички писма, апели, становища на Съюза на съдиите, в които е ясно изразена остро критичната позиция срещу  самия ВСС. И в които се настоява съветът да реагира адекватно и безкомпромисно по случаите като Красьо Черния, придобивето на крайморски терени от деца и родители на висши магистрати и други нашумели случаи, дискредитиращи правосъдието.


Всички тези становища носеха подписа на Тодорова като председател на Управителния съвет на ССБ. Забележително е, че ВСС я уволни на 12 юли - само ден след като на 11 юли с нейния подпис ССБ отправи апел до всички магистрати в България, не само до съдиите,  по повод започващите събрания за номиниране на кандидати за новия ВСС "да не гласуват за спуснати отгоре кандидати", а да излъчат принципни и отстояващи независимостта на съдебната система магистрати.
Тричленният състав не съзира  връзка между публичната дейност на Мирослава Тодорова, изразяваща се в остра критика  към ВСС, и тежестта на санкцията й, наложена от същия ВСС, чиято оставка Съюзът на съдиите дори беше поискал.


        Нито един друг съдия, прокурор  или следовател при същите обстоятелства не е уволняван


Няма магистрат, който при същите по мащаб и вид нарушения (забавени мотиви  или забавено извършване на  други действия по служба)  да е  бил наказван с най-тежката санкция - изваждане от системата.


На съда беше представена публикация на вестник "Капитал", която доказва, че ВСС дори не води статистика за видовете наказания, които налага според вида на нарушенията. ( ВСС не е и твърдял че води такава статистика и очевидно е смятал това за нормално). В деня на уволнението след настояване на медиите от ВСС информираха за единствен случай на уволнение за забавено изготвяне на мотиви. Но  другият уволнен магистрат е забавил написването на 50 процента от делата си. Докато уволнението на Мирослава Тодорова е за 3 процента, при тройно по-голяма натовареност.


За тричленния състав на ВАС всичко изброено се е оказало  без значение.


Особено натрапчиво целенасоченото отношение към Мирослава Тодорова се откроява при подаването на сигнала от председателя на Апелативния съд Веселин Пенгезов до ВСС за нарушенията й. От поисканата от защитата на Тодорова и представена пред съда справка от Софийсикя апелативен съд  се вижда, че от 2010 г до  октомври  2012 г. са прекратени заради изтичане на давността общо 9 дела: през 2010 - едно, през 2011 - 6, през 2012 - 2, едното от които е на Мирослава Тодорова.  Председателят Пенгезов обаче изпратил до ВСС сигнал само  за забавеното дело на Тодорова. (При това към момента на започване на проверката от ВСС мотивите на Тодорова са били вече написани.)  За нито едно друго прекратено с аналогични основания дело Пенгезов не е сезирал  Висшия съдебен съвет -  нито за забавени мотиви, нито за прекратяване поради изтичане на давност.
За тричленния състав на ВАС и това няма значение - Пенгезов само подава сигнала, той не взема решението за наказанието, мотивира се съдът.


Решението  подлежи на обжалване пред Петчленния състав на Върховния административен съд, който е и последна инстанция.


(Защо нарекох "очаквано"  това решение на ВАС ли?


Само факти:
Същият съдебен състав, който взе това решение, през юли м.г. взе и решението за отказ  да спре уволнението докато се реши делото по същество (съдия Тодорова поиска временното спиране за да си довърши поне делата, които бяха пред приключване). Съставът е от VІ отделение на ВАС, на което председател беше  Светла Петкова,  която месец по-късно беше предложена от ГЕРБ (и избрана) за член на ВСС от парламентарната квота. А на нейното място шеф на отделението стана Милка Панчева, пак уточнявам, председателката на състава, който през юли м.г. отказа да спре уволнението на  Тодорова,  а сега го и потвърди. Съществена подробност е, че през април м.г. след образуването на дисциплинарните производства срещу Тодорова председателят на ВАС Георги Колев смени подсъдността на дисциплинарните дела, като ги препрати  от VІІ на VІ отделение.


Най-последователният и упорит противник на този вид кадруване и кариерно израстване от няколко години е Съюзът на съдиите и  и Мирослава Тодорова лично.)

Коментари (145)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 402 Неутрално

  естествено е ,че ще я уволни !
  никой не е по-голям от Системата ,
  каквато и да е Системата!

  сега може да стане адвокат - ще събере опит от другата страна

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 2. 2 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1537 Неутрално

  До коментар [#1] от "апсурт":Да ви е... системата ! Добре я организирахте тая система.! Бойко отдавна е заревал ,че съдебната система му пречи да прави каквото си иска. Те , сега на всички нива системата му е в ръцете ! Па като падне от власт след 6 месеца , как ще работи тая система без него ?

 3. 3 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Очаквано ВАС потвърди уволнението на Мирослава Тодорова
  Щом едно решение на ВАС е очаквано - значи насилват Темида (на гръцки: Θέμις) богинята на правосъдието, въплъщение на божествения ред, закон и обичай в древногръцката митология, с послушните си марионетки. Има склоняване към проституция на Юстиция (лат. Iustitia) - римска богиня на справедливостта и правосъдието.

 4. 4 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 627 Гневно

  В ДЪРЖАВА КЪДЕТО НАЧЕЛО Е МАФИЯТА,ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО.АКО НЕ МОГАТ ДА Я УВОЛНЯТ,ЩЕ НАМЕРЯТ НЯКОЙ ДА Е ГРЪМНЕ.

 5. 5 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 402 Весело

  [quote#2:"ahasver"]Да ви е... системата ! Добре я организирахте тая система.![/quote]

  по-фнимателно с еб**нето на Системата -
  не е моя системата ,
  просто нямам какво да кажа -
  но съм сигурен че има на кого да го кажа
  ----------
  Истината е ,че като забравиш гладните години -
  винаги рискуваш да си ги припомниш

  тази съдийка точно това направи-ще си ги припомни

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 6. 6 Профил на adze
  adze
  Рейтинг: 515 Гневно

  Крайно време беше някой магистрат да бъде наказан ! Дано това да се превърне в практика , защото в България има много които плачат за наказания , но до сега никой не е посмял да започне !

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Европейският съд по правата на човека не разглежда жалби на съдии на основание, че не са имали справедлив съдебен процес. Ето защо този тричленен състав на ВАС играе ролята на дядо Господ. Край. Комедия ла финита !
  Ако всички съдии получаваха дисциплинарно уволнение заради забавени мотиви цялата съдебна система щеше да се обнови за 10 дни. Обаче Мирослава реши да съди Цвъцкооо! Грешка ! Груба грешка. Сега и тя ще разбере като обикновените хора има ли правосъдие в България. Добре дошла в Бюрото по труда!

  Има ли живот след демокрацията ?
 9. 9 Профил на jackdaniels
  jackdaniels
  Рейтинг: 684 Неутрално

  "Нито един друг съдия, прокурор или следовател при същите обстоятелства не уволняван"

  интересна логика, ама да се надяваме че ще почнат да ги уволняват при тези обстоятелства, вместо никой да не пипат защото не са го правили до сега

 10. 10 Профил на ikar
  ikar
  Рейтинг: 515 Неутрално

  мда,все повече заприличваме на онази рисунка на онзи чех,нещо за клозет май беше

  в събота-СОРОС-иада,в неделя-ПРОКОПИ-ада
 11. 11 Профил на kumec
  kumec
  Рейтинг: 8 Любопитно

  А кога ще бъдат уволнени Миро Найденов и Цецо Кумецо?

 12. 12 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 402 Весело

  [quote#8:"mediator37"]Сега и тя ще разбере като обикновените хора има ли правосъдие в България. Добре дошла в Бюрото по труда![/quote]

  имаме участник-познал точното тегло на предмета

  -бях се отчаял........

  толкова пролетариатщиния в този форум.....
  .просто не е истина
  ---------

  както казват мъдреците -
  както съдиш / така те съдят

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 13. 13 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Жалки сте!
  Мишки!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 14. 14 Профил на psb83
  psb83
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Просто нямаше начин да не е очаквано... ББ, обаче, си изигра лоша шега- все някога ще падне от власт. Тогава ще усети "ефикасните" промени в така наречената "система" по себе си...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 15. 15 Профил на thesame
  thesame
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#3] от "latcho59":
  Склоняването към проституция е извършено преди това. Сега въпросната Юстиция си проституира без задръжки и с пълна сила.
  Имам предложение - да се премахнат всички тези безкрайни видове съдилища. Не е необходимо тяхното посредничество, за да се осъществят разпорежданията на Цв.Цв. Така само плащаме излишни пари за заплатите им, дава се възможност те да карадат неконтролируемо и понякога не изпълняват волята Му точно, тъй като освен нагли и безсрамни са и тъпи.
  Затова - нека Цв.Цв. съди сам от името на независимата съдебна власт. Така демокрацията ще бъде съвсем пряка!

 16. 16 Профил на с.н.с- з.м.с greg1
  с.н.с- з.м.с greg1
  Рейтинг: 1134 Гневно

  До коментар [#6] от "adze":

  Тъпанар , защо не наказаха приятелката на Цветанов , която има не по-малко забавени и предатирани дела , а точно съдийката влезнала в конфликт с физкултурника??

  "НИКОГА НЕ БЯХ СВОБОДЕН ДА БЪДА СЕБЕ СИ-ТОВА НАРИЧАМ НЕПРОСТИМО"-Metallica - Unforgiven
 17. 17
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 18. 18 Профил на kumec
  kumec
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#14] от "psb83":

  ББ е поставил свои хора на всички ключови места в съдебната система

 19. 19 Профил на MILKO
  MILKO
  Рейтинг: 402 Весело

  [quote#16:"с.н.с- з.м.с greg1"]Тъпанар , защо не наказаха приятелката на Цветанов , която има не по-малко забавени и предатирани дела , а точно съдийката влезнала в конфликт с физкултурника??[/quote]

  Тъпанар е този - който не знае поговорки:

  "Който кон хванат - той вършее"

  всеки е длъжен да се пази и да не дава основание за критика!
  Тя не се е пазила - изгоряла е !

  който и съдия да уволят - винаги има за какво

  ПАЙНЕР , ШЛЬОКАВИЦА , ЗРЕЛИЩА И НОВА АЕЦ
 20. 20 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 854 Неутрално

  Цвъцко не може да се уволни сега,защото го чакат да се произнесе по един въпрос-е ли,или не е ...После ще видиме.

  4itatel
 21. 21 Профил на psb83
  psb83
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До 18: Колега, системата е изявена проститутка спрямо силните на деня! Справка- Филчев и Костов...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 22. 22 Профил на Венко
  Венко
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Това е положението. Въпрос на Система и Администратор. Каквито те, такова и положението.

  Жить стало лучше, жить стало веселее!
 23. 23 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 994 Неутрално

  В системата в която се подвизават смешни;и като Нагугушева и Марковска...

 24. 24 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  Сега да започват съдиите да си пишат решенията навреме, да няма после "не бях изслушан".

  Предразсъдъците са за ограничените.
 25. 25 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Гневно

  Всичко ще мине през всички инстанции а след това съдия Тодорова ще осъди България тоест нас защото е права но от тия милиционери тогава и помен няма да има за да ги съди поотделно всеки.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 26. 26 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 765 Весело

  [quote#19:"ъпсурт"]Тъпанар е този - който не знае поговорки:
  "Който кон хванат - той вършее" [/quote]
  А хващат който СИ искат!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 27. 27 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 571 Неутрално

  А личната приятелка на Цв.Цветанов-Владимира Янева,забавила мотиви с повече от година,поради което присъдата за убийство е отменена-е "наказана" с повишение-шеф на СРС.

  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/12/29/1976336_delo_za_ubiistvo_zapochva_otnachalo_zaradi/?ref=id#comment-84

 28. 28 Профил на Йордан Халачев
  Йордан Халачев
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Гласуването на необосновани промени в процедурата по избора във ВСС, издигането на фиктивни алтернативни кандидатури, инсценировката на 10 часово "изслушване",бързия подпис на президента,особено след "героичното" спиране на поредния гаф с назначаването на съдия в КС, само доказва необходимостта съдии и прокурори,а особено ВСС и КС да бъдат избирани пряко от народа,и да имат граждански контрол и никаква партийна намеса.
  http://yphalachev.blogspot.com/2013/01/blog-post_744.html

 29. 29 Профил на косъм в супата
  косъм в супата
  Рейтинг: 571 Весело

  До коментар [#5] от "имаш чакане.

 30. 30 Профил на ikar
  ikar
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#17] от "Курт Деликуртев":

  то реално 99% от съдиите ни със сигурност имат доста прегрешения от този вид,по-скоро дразни демонстрацията че който се заяде с цветанов или приближен му го очаква подобна съдба т,е никой няма да смее да каже нещо против физкултурника,пожарникара и останалата паплач:

  в събота-СОРОС-иада,в неделя-ПРОКОПИ-ада
 31. 31 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1178 Разстроено

  Вече окончателно милиционерите онодиха съдебната система.
  Народе...

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 32. 32 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1636 Неутрално

  До коментар [#17] от "Курт Деликуртев":

  Това да го казваш, при положение, че последиците от нейната забава са в ущърб на мафията, а последиците от забавянето на няколко пъти повече дела на Цвъковата приятелка са в полза на мафията звучи леко дебилно.
  Ходи снимай дечица да хранят гълъби по-добре...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 33. 33 Профил на nomer37
  nomer37
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Нито един друг съдия, прокурор или следовател при същите обстоятелства не е уволняван
  /////
  Е все някога трябва да има първи път, мисля че тя няма да е единствена, следващата ще е Петя Крънчева. И Ханке каза, че корупцията пречи на инвестициите, т.е. ще има уволнение на още съдии.
  Лошото единствено за тази жена с мъжки поглед, че трябва да работи, а не виждам кой ще е вземе за адвокат, ако пише мотиви 2 лета!

  "Отдавна твърдя, че социализмът има нещо общо със СПИН. Предимно се предава по наследство и по полов път." Антон Кутев
 34. 34 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Вся власть советам! Някои от по старото поколение, сигурно си спомнят този болшевишки лозунг? Милата съдийка, надявала се в мутростан на правосъдие! Криво седи, право съди стар кадия.......! Циркът продължава! Спасение дебне отникъде!

 35. 35 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  Мисля че отстреляха един от нас,за назидание на останалите.Печелил съм дела срещу държавата в съда,но преди ерата "Дзерджински".И затова мисля че съдът е бил някакъв проблем все пак за управляващите.На предишните също не им е било приятно да губят в съда,дори бяха премахнали таксата от 50 лв по административните дела за да не се набутват,но не бяха се сетили да слеят всички власти в едно.
  Те тези,откъде се вземаха,точно това правят.

 36. 36 Профил на Никола Рупев
  Никола Рупев
  Рейтинг: 226 Гневно

  1:0 срещу моите интереси... честито на ГЕРБ

  Системата на ВАС доказа своята политизираност а механизмът на юридическата машина кадърните но неудобни да бъдат мачкани с претоварване отново доказа своята своята ефективност. Поставянето на двоен стандарт за наши и чужди като на нашите се дава да правят под 100 дела на година а на независимите шерпи по 300-400, която кара повечето независими да кажат една майна и да започнат да работят срещу системата е мило наследство от комунизма където тези механизми за вътрешна кастова организация бяха основата за изграждането на шуробаджанашкия 'елит'.

  Липсата на ефективна вътрешна регулация в най - тъмночервената част от държавата където наистина не трябва да има никаква политическа намеса за да може да работи нормални, ще се превърне в повода за разпад и в крайна сметка за политическа реконструкция тип пълно разрушение както се случи с 'народната' милиция. В крайна сметка ще се окажем в африкански тип диктатура с небръснат татуиран дегенерат с тъмни очила за държавен глава и баща на нацията...

  Истината ще те освободи... единствено от заблуда, но няма да те направи свободен.
 37. 37 Профил на косъм в супата
  косъм в супата
  Рейтинг: 571 Весело

  Очаквано ВАС потвърди уволнението на Мирослава Тодорова,обратното щеше да е новина.

 38. 38 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 515 Любопитно

  а дали лицензията и да упражнява право е спряна?!

  ако съдия е уволнен от какъвто и да е съд то е заради огромно нарушение и ако е такова то съдията не може да упражнява професията си за известно време или завинаги и понеже е нарушил закон на който е дал клетва да изпълнява следва често и присъда която води и до затвор

 39. 39 Профил на bateVal
  bateVal
  Рейтинг: 559 Неутрално

  [quote#8:"mediator37"]... реши да съди Цвъцкооо! [/quote]
  Спокойно - за всяка свиня рано и или късно идва Коледа!

 40. 40 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#38] от "swich2green":
  Какъв затвор, бе? Направо разстрел! Що не отидеш, да изпълнеш присъдата?

 41. 41 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  [quote#38:"swich2green"]а дали лицензията и да упражнява право е спряна?! [/quote]

  Ако волята на Цветанов е такав,ще намерят начин да й я отнемат.

 42. 42 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Предполагам , че Тодорова не е от хората ,които си оставят магарето в калта . Сагата ще има продължение може би и в Страсбург. Само един факт от скудоумиета на тричленката - в закона НЕ ПИШЕЛО, че при две предложения за наказание , първо трябва да се гласува това с по- лека присъда . Но НЕ ПИШЕ И че ПЪРВО трябва да се гласува това предложение , което изисква по- тежка присъда . Същите хватки ,както и при избора на главния прокурор - гласене на процедурата за постигане на желания резултат. Което води до нежелан брюкселски доклад. Което пък за дебили е без значение .

 43. 43 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1456 Весело

  Някой във форума ми дължи извинение

 44. 44 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Чакам решение на ВАС седемчленен състав, чийто едномесечен срок изтечен през м.септември 2012 година. Оня Георги Колев ще вземе ли да уволни сега т.нар. съдии, които бавят умишлено това решение?

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 45. 45 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Страшно много заслепени - или слепи по рождение - има тук. Едната била уволнена, щото била съдела физкултурника, а другата не била, щото му била приятелка. Съди се по делата и по други реквизити на лицето, а не с кого какъв е. Правилно е, че тая е уволнена. Правилно ще бъде и за Янева и Крънчева да бъдат уволнени. Но преди да бъде поставен въпросът за уволнение на Янева трябва ВСС да се самосезира по въпроса Янева страда ли от психиатрично заболяване - за което има съобщения в медиите. Дано Янева да не е болна! Но ако е, трябва да бъде освободена, в съответствие със закона! Съдия не може да бъде лице с психическо заболяване - чл. 162, ал. 6 от Закона за съдебната власт!

 46. 46 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#10] от "ikar":

  Онази тоалетна беше поне чиста е бяла, а нашенската си е осмърдяна, мръсно-жълта и осрана.

 47. 47 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#24] от "Нефертити":

  Изказването ви е безпросветно, след като добре се знае,че други съдии като Владимира Янева например, с много по-драстични закъснения на мотивите, дори бяха издигнати в съдебната иерархия.
  Как не разбирате,че подобни безчинства не са подходящи за демонстрация на политическа запалянковщина, тъй като ни оставят сред слабаците в клуба на цивилизованите държави.

 48. 48
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 49. 49 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#46] от "bate_Ventzi":Янева е на второ място по замотаване но шампионът е Мирослава! И Янева и Мирослава са за специализиран съд за връзки с организираната престъпност! Не оправдавам Янева с посочването на съдийската шефка - но кой да разследва прокурори съдии следователи - гарван - гарвану===

 50. 50 Профил на Konstantin Kostadinov
  Konstantin Kostadinov
  Рейтинг: 570 Неутрално
 51. 51 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Важно е да не забравяме имената на всички тези съдии. И на онези от петчленния състав, които най-безотговорно и профански не си направиха труда да коментират задълбочените мотиви на тричленния състав, а прибързано, с нескопосан диспозитив, резил за професията, отмениха безцеремнно решението.

  Още по-важно е, когато приключат делата навън да си припомним въпросните съдии и да настояваме да получат съответната оценка. Във ВАС трябва да се откажат от безумните си халюцинации, че над тях е само Господ. Ще им се, но не е така и най-сетне трябва да го разберат.

 52. 52 Профил на ХДС(CDU)
  ХДС(CDU)
  Рейтинг: 515 Весело

  Почват да се самоизяждат както стана навремето с ВИС, СИК, Мулти и компания. Да се надяваме с това уволнение да се случи еволюционен скок или взрив, след което да последва нова ера на развитие на съдебната система.

 53. 53 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  [quote#16:"с.н.с- з.м.с greg1"]защо не наказаха приятелката на Цветанов , която има не по-малко забавени и предатирани дела , а точно съдийката влезнала в конфликт с физкултурника??[/quote]

  Ти само почакаи...и на цвъки ше му изстине мястото...и на началника му...нека нещата се случват по естествения си ред, че иначе, един стадион не е в състояние да побере тия, дето са за разстрел...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 54. 54 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#48] от "richardnixon":

  Ей балалайки такива. Така и не прочетохте, че онова изнасилване е провалено от прокуратурата, която не е разбрала, че единият от извършителите е бил полицай и случаят трябва да е подсъден на военен съд. А защо не оплю оправдателното решение на самия военен съд? Или сте платена радиоточка, или още по-зле - същество, което коментира, поддавайки се на манипулация!

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 55. 55 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 609 Неутрално

  Тази дама как ще ги щипне в Страсбург! Let the show continue!Ще плащаме обаче ние! ):

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 56. 56 Профил на Goebbels
  Goebbels
  Рейтинг: 458 Весело

  [quote#50:"kn_andrey"]Става страшно. [/quote]

  МНОГО СТРАШНО!!!

 57. 57 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  [quote#48:"richardnixon"]В Страсбург тази съдийска шефка- дето е взела пари да замотае 55 тежки дела включително за изнасилване на деца [/quote]
  Председател на Съюза на съдиите в България,подписала техните предложения за съдебна реформа,които по един нагъл и скандален начин се разминават с намеренията на Цветанов за овладяване на съдебната власт.
  Вашата версия не ми се връзва.Никой не би си сложил главата в торбата да реформира нещо,което му носи пари.

 58. 58 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Всеки в детството си е чувал една българска народна приказка: Когато едно момче видяло татко му да гони от къщата своя баща, внучето взело да дълбае една копаня. На въпроса "Сине, за какво ти е тази копаня?", момчето отвърнало: "Ами когато и ти остарееш, да има от какво да ти давам да ядеш...".

  Изключително затормозващо е да се общува със съд като ВАС. Няма да е пресилено да се каже колко много сервилност и колко малко правосъдие има във във важните за властта дела. За съжаление. Явно дори фактът, че правораздават за свой колега, не е в състояние да ги освести. За разлика от горепосочената приказка, в която бащата е разбрал какво иска да му каже синът му...

 59. 59 Профил на Goebbels
  Goebbels
  Рейтинг: 458 Весело

  [quote#31:"DrAvalanche"]Вече окончателно милиционерите онодиха съдебната система.
  Народе... [/quote]

  Дааааа.... НАРОДЕ????

 60. 60 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#48] от "richardnixon":

  Ами прав си - имаш си мнение ,изразяваш си го . Макар, според мене доста емоциално , и поради това доста пристрастно . Но съда в Страсбург изглежда не разглежда подобни излияния , а съди по факти . И ни е с тебе ще продължаваме ДА ПЛАЩАМЕ за съзебните изцепки , политически мотивирани . И ако на тебе ти е безразлично ,че те скубе държавицата ни , на мен не е . А това че не одобряваш да съди за клевета цецко , това отваря врата всеки да те псува , да те обижда , да те клевети и така нататък. Защото съдът постанови , че всичко това не е клевета и обида , а ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ .Дано си разбрал.

 61. 61 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  Интерсно, че докладчик по делото е личният слуга на Георги Колев, Жоро Чолаков!?

 62. 62
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 63. 63 Профил на Memish Mustafov
  Memish Mustafov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Нищо друго не може да очакваме от ВАС ръководен от Георги Колев.

 64. 64
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 65. 65 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  До коментар [#48] от "richardnixon":

  Ако наистина тази съдийка е взела пари, според теб МВР трябва ли да я разследва, защото според Цветанов не трябва!? Има някакво противоречие или Мирослва Тодорова не е извършвала престъпления или МВР се ръководи от отквровен некадърник. За който за разлика от Тодорова, знаем, че получава апартаменти.

 66. 66
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 67. 67 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#57] от "vjacho":господине хванал си се да защитаваш изключително гнуснотно и вредно статукво в прокажената съдебна система! Що не размислиш защо в Естония всички магистрати от съветско време на възраст 35 и повече години не бяха изхвърлени буквално за три дни от системата и правосъдието им прокопса и стана за пример на новите членки !

 68. 68 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#65] от "svoboden":Ти пък откъде имаш информация че Тодорова е социално слаба - аз имам точно обратната - женицата е много много богата - само за едно от нейните давностни помилвания казват че е получила половин милион - става дума за Тракия банк - шефа - 2007-ма лично Тодорова е издала оправдателната му присъда за завлечените десетки милиони по времето Виденово - ами проверете а след това ревете колко чисти са магистралните ни жрици!

 69. 69 Профил на Фронт за Национално Обединение
  Фронт за Национално Обединение
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Е,госпожа Тодорова сега ще ни осъди в Страсбург,ще си платим и чудо голямо.И както казваше един председател на НС : Аз какви по големи грешки съм правил.Защо изобщо си правите труда да пишете госпожо Владимирова,като писанията ви са като глас в пустиня,не е ли по лесно и доходоносно да венциславите бат Бойко и компания.Сега не е ли така модерно?

  И въпреки всичко,и въпреки всички ще я има България
 70. 70 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Системата е курва, свали я! Колкото повече гледам как от система става бойкоема си го мисля

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 71. 71 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#69] от "Владимир Български":кой европейски съд ще оправдае мърла с 55 тежки забатачени дела приключили с освобождаването на престъпници по ДАВНОСТ! Да не си мислиш че ще и цепят басма! Тази тиква трябва да бъде подведена под тежка отговорност за престъпления срещу правосъдието и жертвите на престъпниците а не да и пишете сърцераздирателни дитирамби - да се сещаш някъдсе нещичко тази чавка да е обяснила защо е смачкала делата - има дори освободени от нея 11 изнасилвачи на 2 деца! Ами проверете след това пишете - като овце не се водете!

 72. 72 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  [quote#42:"papyre"]Предполага , че Тодорова не е от хората ,които си оставят магарето в калта . Сагата ще има продължение може би и в Страсбург.[/quote]

  Да там ще е продължението преди минути съдия Тодорова го потвърди в новините на Нова ТВ.
  Ще има дело срещу България а не срещу виновните лица и ще платим всички ние.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 73. 73 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  [quote#67:"richardnixon"]:господине хванал си се да защитаваш изключително гнуснотно и вредно статукво в прокажената съдебна система![/quote]

  Опазил ме Господ!Така ли изглежда?

 74. 74 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 515 Любопитно

  Закона и наказанията срещу съдиите трябва да е по - суров
  когато те го нарушат.
  Така поне е в демократичните страни.

 75. 75 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  [quote#68:"richardnixon"]само за едно от нейните давностни помилвания казват че е получила половин милион - става дума за Тракия банк - шефа - 2007-ма лично Тодорова е издала оправдателната му присъда[/quote]

  Значи така: давностно помилване и издадена оправдателна присъда...

  Човече, връзката между:
  1) погасяване на наказателната отговорност порази изтекла давнст;
  2) помилване и
  3) оправдателна присъда,
  е нещо като като завера между Ричард Никсън, Фидел Кастро и Леонид Брежнев...

  При изтекла погасителна давност, съдът само констатира този факт и прекратява делото (т.е. не се чете присъда - нито оправдателна, нито осъдителна).
  Помилването се прави от президента, при условие, че има влязла в сила осъдителна присъда (наскоро на Й. Опиц беше отказано помилване).
  А оправдателната присъда е като Леонид Брежнев - понятие много просто и същевременно много хард...

  Все пак добре е, че цитираш на неназовани източници:
  [quote#68:"richardnixon"]казват че е получила половин милион [/quote]

 76. 76 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#71] от "richardnixon":
  [quote#71:"richardnixon"]:кой европейски съд ще оправдае мърла [/quote]

  Ми същия който ще ни преджоби всички нас заради решенията на съда на тоя който пробутаха за главен прокурор!

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 77. 77 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#74] от "swich2green":

  Ха сега си представи, че тази жена вместо да си губи времето в Страсбург, реши да се пренасочи към политическото поприще и създаде партия -България против Калинките, с която да участва на изборите. Голям кошмар за работодателите ти!

 78. 78 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Тази вечер платените колорадски калинки ударно заработват. Явно Тодорова е настъпила Цвъцо яко, та се пръскат кинти дори и за обидни квалификации. ного е добре, че има опция "Избягвай потребител", за да чета само интелигентните постинги на хора, които мислят с главите си, и преди да пуснат мнение са запознати с факти, а не с бюлетин и сутрешен инструктаж.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 79. 79 Профил на 212
  212
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#77] от "nikero":
  на този етап на " развитие" всичко е възможно в България

  но за има борба срещу корупцията тя първо трябва да започне от законодателно изпълнителна система и първите жертви трябва да са от там чак след това да се премине към полиция и
  данъчни служби.

  Само вчера в статията за "ДЮНИТЕ" ми направи впечатление как един закупил земята на една цена но после платил поткуп 400 хил. за да включи към нея разрешително за строеж...
  Първо той сам си признава за подкупа и затова ако беше някъде другаде в Америка или западна Европа веднага щяха да го зкопчеят в белезници в България всички гледат на него като героя хитрец и никой прокурор или съдия не би издал заповед за арестуване. Ами това е голямо престъпление и от него оттърване няма защото е направено съзнателно и без регрет с една единствена цел лична облага.
  тези които са получили откупа едвали ще обяват сумата за таксуване пред данъчното само защото вярвам няма тагава графа "данък подкуп"...
  Така държава не може да функционира нормално и губещи във нея са дори и тези които печелят днес от това. Затова всичко зависи от вас вички ако не искате държавата да ви е кочина каквато е вече заприличала.

 80. 80 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  До коментар [#47] от "bate_Ventzi":

  Безпросветно е от гледна точка на обстоятелството, че не съм светната какви точно далавери въртят съдиите, само се досещам, че са много. Това, че един от тях си е изпатил наистина няма да доведе до съществени промени. Но със сигурност ще накара останалите да размишляват върху поведението си.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 81. 81 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#8:"mediator37"]Европейският съд по правата на човека не разглежда жалби на съдии на основание, че не са имали справедлив съдебен процес. [/quote]
  Чл.6 от ЕКЗПЧОС гарантира правото на справедлив съдебен процес, а България е втора, след Гърция в Европейския съюз, с най-много нарушения на правото на справедлив съдебен процес.
  Харта на основните права на Европейския съюз
  ДЯЛ VI — ПРАВОСЪДИЕ
  Разяснения по член 47 — Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес
  Първа алинея се основава на член 13 от ЕКПЧ:„Всеки, чиито права и свободи, предвидени в тази конвенция, са нарушени, трябва да разполага с ефикасни вътрешноправни средства за тяхната защита от съответна национална институция дори и нарушението да е извършено от лица, действащи в качеството си на представители на официалните власти.“ Въпреки това в правото на Съюза защитата има по-широк обхват, тъй като гарантира право на ефективно обжалване пред съдия. Съдът утвърди това право в качеството му на общ принцип на правото на Съюза в решението от 15 май 1986 г. (Дело 222/84 Johnston, ССП 1986, стр. 1651; вж. също решенията от 15 октомври 1987 г. по Дело 222/86 Heylens, ССП 1987, стр. 4097, и от 3 декември 1992 г. по Дело C-97/91 Borelli, ССП 1992, стр. I-6313). Според Съда този общ принцип на правото на Съюза се прилага и към държавите-членки, когато те прилагат правото на Съюза. Включването на тази съдебна практика в Хартата нямаше за цел да измени системата на съдебен контрол, предвидена от Договорите, и по-специално правилата за допустимост на жалбите, образувани пряко пред Съда на Европейския съюз. Европейският конвент проучи системата за съдебен контрол на Съюза, включително правилата за допустимост, и я одобри, като в същото време измени определени елементи, както това е отразено в членове 251-281 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 263, четвърта алинея. Член 47 се прилага към институциите на Съюза и държавите-членки, когато те прилагат правото на Съюза, и това е валидно за всички права, гарантирани от правото на Съюза.
  Втора алинея съответства на член 6, точка 1 от ЕКПЧ, който гласи:„Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Съдебното решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес на нравствеността, обществената и националната сигурност в едно демократично общество, когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за защита на личния живот на страните по делото или ако съдът счете това за извънредно необходимо в случаите, в които поради специални обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.“ В правото на Съюза правото на съдебна защита не е ограничено до жалбите, свързани с гражданските права и задължения. Това е една от последиците от факта, че Съюзът е правова общност, както това бе посочено от Съда в решението му от 23 април 1986 г. по Дело 294/83 Les Verts с/у Европейския парламент, ССП 1986, стр. 1339). Въпреки това, с изключение на приложното им поле, гаранциите, предвидени от ЕКПЧ, се прилагат по сходен начин в Съюза.

 82. 82 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#80] от "Нефертити":


  [quote#80:"Нефертити"]Но със сигурност ще накара останалите да размишляват върху поведението си. [/quote]

  Безпросветна в смисъл,че при конкретната ситуация не можете да различите болното от здравото, вероятно поради евентуалната ви дистанция от същността на проблемите в тази сфера. Другият вариант е, че приемате за чиста монета всякакви пропагандни клишета на един представител на изпълнителната власт, по-известен с непремерените си изказвания, отколкото с образоваността и политическата си ерудиция.
  Ето защо ще продължавам да наричам поведение като вашето "политическа запалянковщина", след като не сте в състояние да надмогнете полуварварските нагони изразени в принципа "да утепаме един, пък другите ще умрат от страх!".
  Твърде е примитивно, извинете!

 83. 83 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  До коментар [#82] от "bate_Ventzi":

  Цялата съдебна система е болна, но верочтно на вас ви оттърва да я защитавате или може би не сте се докосвали до вонята й.
  Цецо направи смешен опит да се набърка в системата, но това не доведе до резултат.
  Системата обаче крещи за лечение! Мирославка беше първата, която изхврикна, а има още толкова много които трябва да я последват! Незабавно!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 84. 84 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#49] от "richardnixon":


  [quote#49:"richardnixon"]Янева е на второ място по замотаване но шампионът е Мирослава![/quote]

  Очевидно не сте запознат с конкретните обстоятелства по случая, но дори да приемем,че с Янева и Тодорова са един дол дренки, то няма как да си обясним чрез нормалната човешка логика, защо едната е уволнена дисциплинарно, а другата е издигната за административен ръководител на едно от най-големите съдилища в страната - СГС !?

 85. 85 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#84:"bate_Ventzi"]то няма как да си обясним чрез нормалната човешка логика, защо едната е уволнена дисциплинарно, а другата е издигната [/quote]
  Гербер действува инстинктивно, гербер не мисли, той отмъщава После се чеше по главата и се вайка..

 86. 86 Профил на daria_vip
  daria_vip
  Рейтинг: 515 Любопитно

  Мракобесна присъда писана от тоталитарни тоги .
  Мирослава Тодорова е единственният магистрат подложен на подобна гавра и унижение с нмаляване на заплатата и съсипване на репутацията и на магистрат -по слухове и то тенденциозно оклеветяване с политически мотиви от министър който не му е работа да коментира Съда
  Защо?
  Защото дръзна да се защити и опълчи срещу Цецко Апартаментски .
  Това е достойна позиция господа магистрати и показва воля и здравомислие.
  Вие сте тези които се накланяте и хващане за палците при всеки звук на ГЕРБ
  Непропорционално наказание .Абсолютно неаргументирано Защо не Трябваше ли да уволните с същите тези мотиви всички в момента действуващи магистрати по тези ненаписани мотиви ?
  Неписани мотиви Смях
  А най първо на Физкултурника приятелката му трябваше да изгоните за това и след това всеки един БГ съдия.
  Има ли обективна предпоставка и система за оценка на натовареността на магистратите у нас изключваща политически корупционно архаичните тоги на ВАС ?
  Дела които ще се плащат от данъкоплатците на България в Страстбург
  И нещо друго .
  В България вече няма правов ред и правова държава .Откакто ГЕРБ стъпи имаме анархо фашизъм и пилицейски час в държава на подслушване 24 /7
  Има физкултурник и той си казва и обявява кой какъв да се счита
  Изобщо ирелевантно е да се имплементира правосъдие от какъвто и да били магнитут в този ред след като той Цецко апартаментски се явява и кадия и палач и прокурор едновременно.
  Направо му дайте сикира и публично да реже глави и да беси Ква е разликата след като считате всяка неговата дума за влязла в сила присъда и обвиненият до виновен до доказване на противното в нашата "правова държава "
  Отново поклон и пред пловдивският а.съд който изкара по Делото на Мирослава Тодорова всички ни невменяеми

 87. 87 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#83] от "Нефертити":

  Очевидно спорът чрез аргументи с вас е безпредметен, тъй като най-вероятно сте на работа, която се състои в това да опонирате на читателите на форума, чието мнение не съвпада с това на управляващите.
  Желая ви неуспех!

 88. 88 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  До коментар [#87] от "bate_Ventzi":

  Аз съм на работа в която такива като Мирославка ми бъркат работата. Така, че волно или неволно ми се налага да се придържам към решението на Върховният административен съд когото много уважавам.
  И нека пожеланията ви към мен да ви се връщат стократно!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 89. 89 Профил на Mylène Jampanoï
  Mylène Jampanoï
  Рейтинг: 1069 Весело

  Похвално, похвално. Съдия Мирослава Тодорова е най-слабия съдия, па Боцан, Цецан и целата компания корумпирани гъзоблизци най-добрия


  [quote#88:"Нефертити"] Аз съм на работа в която такива като Мирославка ми бъркат работата [/quote]

  Каква ти е работата на общинска/държавна трътка де гледа кисело, ко и развалат забавата да си потрива кълките?

  The Man Who Mistook His Wife for a Hat
 90. 90 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  До коментар [#68] от "richardnixon":

  И защо според теб не я разследва МВР, заради това, че Цветанов е получил пари или защото е глупав!?

 91. 91 Профил на Mylène Jampanoï
  Mylène Jampanoï
  Рейтинг: 1069 Весело

  [quote#71:"richardnixon"] кой европейски съд ще оправдае мърла [/quote]

  май не ще да е она де осъди България заради мърлата Борисов? и що ли си мислуам, дека у ойропейските съдилища не оправдават, ми осъждат държавицата зарад наща си мърлящина. Ко мишлувате из гражданята за ойропейско развитие?

  в тоа ред на мисли, колко точно сме платили заради малоумните решения на фаворитите на Боцан и Цецан?

  The Man Who Mistook His Wife for a Hat
 92. 92 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1240 Разстроено

  Вече не искам и да ги коментирам събитията около съдия Тодорова.Нагледно се доказа , как всеки ,дръзнал да се опита да промени статуквото , бива смазван с цялата мощ на държавната мащина.Кой вярва вече ,след тия трагикомични назначения на съдии в КС , на гл прокурор и на новият ВСС ,че някой от политическата каста иска нещата да се променят към добро.Нема луди.Още сто години няма да се оправим.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 93. 93 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2184 Любопитно

  Време е да бъде променено наименованието на върховното съдилище, оглавявано от фатмака Колев на Върховен милиционерски съд. И без друго съдебната система клони към придатък на Цоко, а административните дела се решават в МВР, та време е съдържанието да бъде облечено в съответната форма. И без друго позорят тогите, та на съдиите от ВАС много ще им отиват зелени чорапи и фуражки. И белезници за респект.

 94. 94 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#93] от "Lemmy":

  Е Цацаров си има и пистолет... награда

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 95. 95 Профил на bate_but...
  bate_but...
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Никой ме коментира защо тази пача е уволнена?!? Защо е забавила делата? А коментират Цветанов и как се бил намесвал. Ами крайно време беше някой да започне да разрива обора наречен съдебна власт.

 96. 96 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1352 Любопитно

  [quote#17:"Курт Деликуртев"]Тази леко мързелива и подкупна перзона, дето нямала време да напише мотивите за няколко дела повече от 5 години, в резултат едни изнасилвачи не са осъдени??[/quote]

  Имаш предвид оня полицай, дето са му бавили делото 12 години и чак съдия Тодорова е открила, че изнасилвачът е полицай. Според закона по онова време е трябвало Маникатов да бъде съден от военен съд. А някой беше го пуснал от затвора, та човекът си бил вкъщи. Панимайш?

 97. 97 Профил на hyram1
  hyram1
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Вече и аз не знам какво всъщност се случва. Истина е обаче е че нито имаме съдебна система нито пък е независима доколкото все пак е има.

 98. 98 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  Защо толкова шум се вдига за съдия Тодорова?Тя ако е добър юрист може да стане и добър адвокат,а колко до Цветанов,че се меси в съдебната система,тази година ще имаме възможност да уволним и него,и партията му.Като падне Герб от власт нещата могат отново да бъдат променени.

 99. 99 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#81] от "latcho59":

  Дълбоко грешиш! Казах и пак повтарям , че Европейският съд не разглежда дела за назначения и уволнения на магистрати. Член 6 , който цитираш касае само граждански и наказателни дела (процеси). Това дело, за което се пише в статията е административно. Има и съдебна практика на ЕСПЧ, по приложението на чл. 6, която за съжаление не мога да ти цитирам, защото не разполагам с лит. в къщи, а на работа.
  Ако беше така, както пишеш и както пишат доста други съфорумници, всички назначения и уволнения на магистрати, главни прокурори, шефове на съдилища, щяха да приключват в Страсбург. Но не.
  В заключение: Мирослава Тодорова няма правна възможност и не може да съди България в ЕСПЧ.

  Има ли живот след демокрацията ?
 100. 100 Профил на bubiolino
  bubiolino
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Сложиха навсякъде свои хора, и милиционерът Колев е от тях за да не ги пипат като паднат от власт

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK