Боряна Димитрова: Популизъм и политическа диктатура

Боряна Димитрова

© Георги Кожухаров

Боряна ДимитроваТова, което виждаме да се поставя на политическия тезгях, придобива все по-крайни форми. Можем да го наречем национал-популизъм, радикал-популизъм, патриотарски популизъм… Идеите, които се лансират, на пръв поглед звучат примамливо за хората в тежко икономическо положение, но имат и много опасен втори пласт, отвеждащ към  различни форми на политическа диктатура. Всички тези неща не водят до нищо друго освен до политически модел, който вече е съществувал и който е твърде опасен.


"Дневник" препубликува интервюто на Боряна Димитрова - управляващ партньор на социологическата агенция "Алфа Рисърч", пред Портал Култура

Как оценявате състава на предложеното от президента Росен Плевнелиев служебно правителство – то изглежда като пълно отрицание на управлението на Борисов или като кабинет в сянка на ГЕРБ?


- Твърде малко е времето, твърде нови хора има в това правителство, за да можем да си позволим обективна оценка в едната или в другата крайност. Полярните мнения задават различния начин на интерпретиране и форматиране на служебното правителство в публичното пространство. Лично на мен това правителство ми изглежда балансирано и съставено от хора, които са добри експерти в своята област.
Струва ми се, че служебното правителство – изхождайки от това, което имаме като заявка в автобиографиите на новите министри, от заявленията в речта на министър-председателя и от изказванията на отделни министри – по-скоро ще следва една разумна политика и ще изведе онези приоритети, които е възможно да бъдат изведени в този относително кратък период на действие до изборите. Не само че не виждам основания за полярни оценки, но смятам също така, че те не са продиктувани от анализ на това какво представлява правителството, а по-скоро целят да формират мнението без достатъчно доказателства в едната или в другата посока.


Споменахте приоритетите, кои са всъщност основните задачи и приоритети, които трябва да си постави и да следва това правителство в твърде ограничения му и кратък мандат?


- Кои са приоритетите можем да видим, ако проследим логиката, по която дойде на власт това правителство и по която се стигна до необходимостта от съставяне на служебно правителство. Скицирана съвсем накратко тази логика е следната – всичко започна с една икономическа криза, която е по-отдавнашна, но която ескалира до социална криза с протестите срещу монополите. Социалната криза премина в политическа с оставката на правителството на Бойко Борисов и с отказа на останалите политически сили да съставят правителство в рамките на загубилото доверие 41-во Народно събрание. Оттам нататък кризата почти премина в институционална, когато исканията на протестиращите от икономически станаха и политически и бяха сведени до настоявания за оставка на всеки и всичко. Струва ми се, че тези три стъпала на развитие на кризата – социално-икономическа, политическа и институционална – определят и приоритетите на служебното правителство, само че решаването на проблемите трябва да бъде в обратен ред. Тъй като общественото спокойствие все още е твърде крехко, най-напред правителството би трябвало да се заеме с институционалната криза, да предотврати хаоса и да създаде поне минималното необходимо доверие към институциите, да гарантира както основните демократични ценности, така и наложената геополитическа ориентация на България.


Вписвам всичко това в общия приоритет институционална стабилност, защото на нея се крепят функционирането на българската държавност и приемствеността в последните 20 години. На второ място е разрешаването на политическата криза. Това не може да стане по друг начин освен чрез провеждането на демократични и честни избори. В това отношение правителството трябва не просто да хвърля заявления, но да предприеме и някои конкретни мерки, тъй като у нас липсва добре работеща изборна администрация, а на места са установени редица зловредни практики. Така че служебният кабинет трябва да хвърли сериозни усилия, за да може следващият парламент да бъде избран нормално и да не бъде поставен под съмнение още в първите дни на своята работа. И третата задача е свързана със социално-икономическите проблеми. Не бива да храним илюзии, че тук може да се постигне съществен напредък, но поне може да се даде заявка за някои добре премислени стъпки в правилната посока. Струва ми се, че има някаква слабост в начина на очертаване на полето на действие в социалната сфера, в това отношение заявките са най-объркани и най-хаотични. Дано не съм права, но ми се струва, че ако има слаба част в конструкцията на това правителство, тя е точно в областта на социалната политика.


Нека фокусираме вниманието си върху протестите – обнадеждаващи ли са те от гледна точка на развитието на гражданската активност? Днес протестиращите хора търсят възможност за участие в управлението, какви са модерните и цивилизовани начини гражданите да намерят своето място в управлението на страната? Как трябва да бъде канализирана енергията на протеста, за да се превърне тя в коректив на властта?


- Протестите, които наблюдаваме в момента, нямат аналог в най-новата история на България. Често ги оприличават на митингите и протестите от 1989 г. и 1997 г., но това са съвършено различни по характера си протести. Предишните бяха съсредоточени срещу едно провалило се управление, сегашните са насочени срещу партиите, срещу политическите елити, срещу статуквото. Изобщо зад най-често използваната фраза за промяна на политическия модел се крие целият спектър от политически идеи, каквито можем да видим през последните 100-200 години. Така че това са протести, които са действително без аналог, и ми е много трудно да отговоря на въпроса ви как те биха могли да се канализират.


Убедена съм, че за толкова кратко време, в рамките на тези два месеца – би било важно тази гражданска енергия да не увисне във въздуха, а да намери начин да участва в политическата конструкция и след изборите – няма как да намерим най-добрите и най-продуктивните форми. Дълбокото ми вътрешно убеждение на социолог е, че не само в България, но и в много други страни в света се търсят и налучкват новите форми на гражданско участие, които надали ще са тези на добре познатата ни демокрация от последните 100-200 години. Със сигурност самият демократичен модел търпи развитие, което трудно може да бъде направлявано инженерно, просто е необходимо да мине време, за да се намерят най-подходящите форми. Затова няма лесен и ясен отговор на въпроса как да се канализира енергията на протестите, защото в продължение на няколко години ще имаме активни протести и ще се търсят и намират различни форми от тези, които са ни познати досега.


Ако се фокусираме обаче върху един по-кратък хоризонт до изборите, има два основни модуса за канализиране на гражданската активност. Единият от тях е участие чрез политическа партия – протестиращите или поне части от тях могат да участват в различни формирования, в различни партии, могат да се опитат да потърсят свое представителство като определят доста по-целенасочено своя периметър на действие. Това е едната възможност, а другата, която също ми се струва, че не е за подценяване, е продължаване на съществуването на тези движения под формата на граждански натиск и на търсене на по-ефективни форми за упражняване на граждански контрол, на граждански натиск върху властта. През последните години в България се появиха множество организации, т. нар. обществени комитети, или комитети за гражданско участие, които са абсолютно кухи и изпразнени от съдържание.


Ако енергията от протестите даде нов живот на тези комитети и реално участие и контрол от страна на гражданите, това би било много важно, стига да не бъдат "интегрирани" протестиращите граждани към едни кухи обществени съвети, които в крайна сметка нямат абсолютно никаква тежест и служат по-скоро за замаскиране на действията на управляващите, отколкото за постигане на прозрачност.


Как оценявате опасността от една нова, много по-сериозна и застрашителна вълна на популизъм – сега наблюдаваме как всички (включително медиите) се опитват да говорят от името на "народа" и да лансират тези и политики, които биха се харесали на "народа"? Да не говорим за политиците и за предстоящата предизборна кампания. Да очакваме ли по-страшна популистка вълна от това, на което сме били свидетели до момента?


- Опасността е голяма и аз вече започвам да мисля, че думата популизъм е твърде мека и че това, което виждаме да се поставя на политическия тезгях, придобива все по-крайни форми. Можем да ги наречем национал-популизъм, радикал-популизъм, патриотарски популизъм… В случая думата популизъм е мека, защото идеите, които се лансират, на пръв поглед звучат примамливо, звучат атрактивно за хората, които се намират в тежко икономическо положение, но те имат и един много опасен втори пласт, а именно осъществяването на различни форми на политическа диктатура. Под политическа диктатура имам предвид следните искания – вън всички чужденци и всички чужди инвестиции, да се разпуснат всички партии, да се махнат всички познати лица, които са участвали във властта, да се конфискува имущество…


Всички тези неща, разгледани в тяхната съвкупност, не водят до нищо друго освен до политически модел, който вече е съществувал в историята и който е твърде опасен. Затова казвам, че ако меката форма е популизъм и лансирането на идеи, които просто звучат примамливо, по-страшната променлива, която стои отдолу, са форми, които вече прескачат икономическите решения – били те повече или по-малко приемливи – и отиват към неприемливи политически решения. Демократичните ценности започват да звучат като клише и тези неприемливи политически искания лека-полека проправят пътя към форми, които в никакъв случай не бихме искали да се осъществят. Част от хората не си дават сметка, нямат реална представа, че всички тези "малки" отстъпления от демократичните ценности водят до една много по-страшна ситуация. Тези форми са опасни, опасно е заиграването с тях, още повече, че след първата крачка се крият следващи, които са по-страшни и имат по-далечен прицел.


След оставката на Бойко Борисов мнозина обявиха, че той "свършен" като политик. Всъщност как бихте определила решението на бившия вече премиер да подаде оставка – "поведение на истински държавник" (Цветанов) или "захвърляне на управлението и бягство от гнева на хората" (Костов)? Кое е по-вярното и дали Борисов ще успее да съхрани и мобилизира остатъците от политическо доверие или с политическата му кариера е свършено, както твърдят някои анализатори?


- Аз не бих използвала подобен патос. Смятам, че оставката беше добре премерен партийно-политически ход. Вместо да бъде подложен на всекидневни протести и ерозия на ГЕРБ до изборите, Борисов предпочете по-сигурната партийна стратегия да подаде оставка и да излезе в полето, което владее най-добре – опозиционното политическо поле. Така че оценката ми за неговата оставка е следната – добре разчетен партиен ход. Той калкулира партийно своите ходове.


Мисля, че Борисов не е свършен политик, първо, защото при всички критики и при цялата ерозия като политическа партия, ГЕРБ все още има достатъчно привърженици и със сигурност – поне в близко бъдеще – ще продължи да поддържа един електорален потенциал, който ще задържи Борисов като значим фактор в политическия живот. Второ, независимо от люшканията в различни посоки, независимо от гнева на улицата в България и занапред ще има търсене на такъв тип политици, независимо дали това ни харесва или не. Ще ми се да мисля иначе, ще ми се да мисля, че политиците, които обществото ще иска, ще бъдат разумни и балансирани професионалисти и пр. Но ако погледнем и европейската политика, ще видим, че търсенето на медиатични политици в една епоха на глобализиращи се медии съвсем не е отмряло и съвсем не клони към своя залез. Така че подобен тип медиатичен политик вероятно ще има своя ренесанс, независимо дали това ни харесва или не.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (152)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Кур Деликурев
  Кур Деликурев
  Рейтинг: 360 Неутрално

  Жена с излъчване - красива и умна . Рядко срещана комбинация в днешно време.

 2. 2 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Винаги има още едно мнение;

  ЦИНИЗМЪТ НА ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ДЪЛГАТА РЪКА НА КГБ

  Отвратителна и цинична гротеска се разиграва пред очите ни със специалното участие на Президента на Републиката. Този спектакъл ще бъде запомнен и по всяка вероятност ще бъде в основата на един бъдещ импийчмънт срещу Плевнелиев.

  През последните десет дни, г-н Президентът прояви дебелоочие и безпардонност, които едва ли ще бъдат подминати, както от политическите му опоненти, така и от протестираща България.

  Плевналиев режисира една постановка с предизвестен финал и този финал, според моята прогноза, ще е след не повече от един месец.

  На какво ни направи свидетели през последните дни мултимилионерът- държавен глава?

  Едва ли има нещо по-зловещо от церемонията по представяне на служебния кабинет на фона на поредната жива факла, бележеща жестоката равносметка на последните 4 години.

  Едва ли има нещо по-жалко от зализания перчем на новия министър на културата и сладката му прегръдка с досегашния трудно изтрезняващ титуляр.

  Подведени от привидното затишие на протестиращите българи, президент и служебен премиер демонстрираха не само, че няма да допуснат промяна на статуквото, не само, че са неразделна част от него, а влязоха в откровена конфронтация.

  И докато презрителното отношение към „улицата", към „нейната некомпетентност и безотговорност", опитът да се раздели България на „протестираща" и „мълчалива" /разбирайте –доволна!/ могат да бъдат погледнати снизходително, един друг факт не бива да се подминава.

  В интервю пред BBS снощи , Плевнелиев съзря зад протестите дългата ръка на Москва.

  Това „топ откритие" би трябвало да обясни всичко: подтискащата бедност, убийствената корупция, смазващата обикновения човек престъпност.

  Такова нахалство при подмяната на един проблем и причините за него май до сега никой нашенски политик не си е позволявал.

  Да навържеш на една сиджимка АЕЦ-Белене, протестите срещу шистовия газ и петролопроводът Бургас –Александропулис е демонстрация на такъв отчаващ популизъм и провинциалност, които в кабинетите на Запад могат да предизвикат единствено киселини.

  С това си откритие държавният глава просто отнесе на финалната права досегашният лидер Б.Б. в негласното състезание по подмяна на проблемите.

  В интерес на истината Кремъл има за какво да има зъб на правителството на ГЕРБ и лично на Борисов. Пожарникарят дори бе наречен от Путин „криминален тип" на една от пресконференциите си през миналата година.

  Намесвайки „дългата ръка на Москва", Плевнелиев демонстрира уникален непрофесионализъм, зле прикрита изнервеност , откровената глупост на съветническия си екип и манталитетът на комсомолски секретар.

  Да! Дългата ръка на Москва е тук. Само че Плевнелиев злощастно бърка за местонахождението й. Тя не е във Фейсбук и не организира протестите.

  Дългата ръка на Москва е стиснала Плевнелиев директно за гушата. Тя наднича от биографиите на служебния премиер Марин Райков и бившия вече външен министър Николай Младенов, чиито бащи са видни чекисти, хили се зад мазната усмивка на Валентин Златев, простира сянката си над Малката Одеса – Варна, седи си спокойно зад бюрата на съветническия му екип.

  Какъв цинизъм!

  На фона на горящи хора!

  Убеден съм, че президентът Плевнелиев трудно ще дочака края на мандата си. Затишието от последните няколко дни заблуждава. Надменността и презрението към т.н. улица ще изиграят лоша шега и на служебен премиер, и на президент.

  А ако зад ъгъла отново се покаже ръката на Москва, нека Росен се загледа да не би случайно ръката да държи пищов.

  Атанас СПАСОВ

 3. 3 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 701 Разстроено

  Българина е болен от Стокхолмски синдром. Винаги е обичал своите мъчители...

 4. 4 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Жената е права в едно. Протестите са израз на омразата и отвращението на българите от така наречените политически , икономически и духовни "елити", които взеха хората съвсем за калинки. Лъгането, безочието, безпардонността, чувството за ненаказаност бяха ежедневни и все по фрапиращи.

 5. 5 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Управлението на ГЕРБ, доколкото може да се нарече с такова определение, се провали заради една единствена грешка: Бойко прие управлението за лично състезание срещу БСП.
  През всичките 3.5 години на диктатура постоянно се мереше в детски площадки, саниране на училища или километри полети с албански асфалт шосета.
  В неистовото желание да станат първенци, ГЕРБ не обърнаха внимание, че народа обезлюдя и все повече и повече напуснаха държавата ни, а в същото време прираста на население стигна катастрофални размери. Също така не обърна внимание, заслепени от нарцисизъм, че малкото останали хора в България мрат от глад и нищета.
  Ето това провали ГЕРБ, както тези причини ще провалят и следващото правителство - което и да е то.
  България ще се оправи тогава, когато управляващите започнат да мислят за народа си, а не за банковите си сметки, и тогава, когато изкореним корупцията в съдебната система!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Поздрави за това : "Дългата ръка на Москва е стиснала Плевнелиев директно за гушата. Тя наднича от биографиите на служебния премиер Марин Райков и бившия вече външен министър Николай Младенов, чиито бащи са видни чекисти, хили се зад мазната усмивка на Валентин Златев, простира сянката си над Малката Одеса – Варна, седи си спокойно зад бюрата на съветническия му екип."
  Много точно си го напипал, за това и веднага са ти нацакали минусите.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3519 Неутрално

  "..Идеите, които се лансират, на пръв поглед звучат примамливо за хората в тежко икономическо положение, но имат и много опасен втори пласт, отвеждащ към различни форми на политическа диктатура..."

  Тези думи трябва внимателно да бъдат прочетени от примамените от Болен Сидеров и Атака. Партия, която се заиграва с най-големите проблеми и желания на хората. Партия, която бързо и напълно неоснователно дава лесни решения, но киото биха ни довели да още по-жестока разруха.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 10. 10 Профил на mar_x
  mar_x
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Чудесен анализ на ситуацията в момента в България. Национал-популизъм е много точно определение на тенденциите в обществото. За съжаление нищо добро не ни очаква, ако продължаваме в тази посока.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3519 Неутрално

  [quote#8:"jetchev"]като цяло българина е изрод, неспособен да се модернизира като народ и поради което е обре4ен на из4езване[/quote]
  Липсата на самочувствие и нихилизъм са първата стъпка към самоунищожението.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на kosta1961
  kosta1961
  Рейтинг: 389 Неутрално

  Тази персона социолог ли е,политик ли е,анализатор ли е,или добре платена държанка,за да реди поредните мантри за популизъм,клишета др.Тези "социологически" агенции са добре прикрити агентурни звена,които утвърждават пагубен за България политически модел,манипулират общ.мнение,насаждат страх и така постигат определени пол.цели.
  В повечето случаи зад такива агенции стоят неясни капитали...

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1341 Любопитно


  "Популизъм и политическа диктатура"
  ========================
  паралелно с това >

  се шири >


  > Соц'иологическата Лакардиология.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 18. 18 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3519 Неутрално

  До коментар [#6] от "sandr0":
  Този е някакъв параноик! Трябва да се изисква свидетелство за нормалност за да се разрешава писането тук.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 19. 19 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 488 Неутрално

  управлението на герп се провали, защото подмениха вота на избирателите - като начало в София припознаха кметовете назначени от Стефан Софиянски , спазариха се със сините за заместник - министри и зам.кметове , директори на дирекции и агенции, разграбваха както всички оставали управляващи де що можеше, създаваха лобистки закони съобразени единствено с поръчителите, пренебрегнаха най-слабите - пенсионерите, майките, младежите, безработните, болните, съсредоточиха се в една тема - строителство на магистрали за страната и метро и детски градини за София.Основното им занимание на всички герпави беше да венцеславят бб, да говорят назидателно на матряля и да обясняват след всеки гаф, а те бяхя безброй, колко са невинни и велики и тях започва света.

 20. 20 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  Протестите в България са като всички протести в Европа против Безработицата с главно "Б" и ненаказуемостта на монополите от които фактически зависи всичко-хляба,семейството, даже раждаемостта.

 21. 21 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 647 Весело

  [quote#18:"Храбър"] Трябва да се изисква свидетелство за нормалност[/quote]
  Лично от Костов издадена или от Надка Гаражната.

 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3519 Неутрално

  До коментар [#7] от "drago62":
  "Ръката на Москва" се вижда още по-ясно и директно в действията на Болен Сидеров и Атака. В стремежите му тотално да разруши българската държавност. Зад патриотарски изблици той прикрива желанията и намеренията на неговите господари.
  Ето защо е жалко да се прехвърлят проблемите от болната глава на здравата. Влиянието на Русия в България по естрествен път е било доста широко, така че ако речем лесно можем да намерим причини да оплюем когото и да речем. В случаят с със Сидеров нещо болно, нещо неннормално преувеличено.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на Радостина
  Радостина
  Рейтинг: 594 Неутрално

  [quote#2:"kolizej"]Едва ли има нещо по-зловещо от церемонията по представяне на служебния кабинет на фона на поредната жива факла, бележеща жестоката равносметка на последните 4 години. [/quote]
  [quote#5:"opposition"]Също така Герб не обърна внимание, заслепени от нарцисизъм, че малкото останали хора в България мрат от глад и нищета. [/quote]
  По´добре не знам дали може да се каже !

  Свободата Санчо, ....
 24. 24 Профил на иван
  иван
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Много я уважавам Боряна, много сладко приказва. Но като голямата част от социолозите - с необходимата резерва и реверанси. Така да е - така също може. Но на всички стана ясно, че в "кухнята" на социологията не се вари само социометричен материал, а и способността да виждаш ясно тенденциите. Ако не можеш да ги видиш и вербализираш - не си за тая работа. А част от нейните колеги просто си съчиняват разни версии в зависимост от парите, които им подхвърлят. Това е диктатурата на социологията и медиите! Вероятно, частично с тази институционална промяна следва да се започне, защото търсенето на "медиатични" политици може да означава "намиране на ерзац-политици".

  effi
 25. 25 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3519 Неутрално

  До коментар [#4] от "drago62":
  Ето това е ясното обяснение. Всякакви други забежки са опит да се уреждат някакви други, чужди на родината ни и обикновените и граждани сметки.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 26. 26 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 827 Неутрално

  [quote#9:"Храбър"]"..Идеите, които се лансират, на пръв поглед звучат примамливо за хората в тежко икономическо положение, но имат и много опасен втори пласт, отвеждащ към различни форми на политическа диктатура..."[/quote]

  Тези думи трябва да бъдат прочетени много внимателно не само от примамените от Сидеров, а от всички десни гласоподаватели, които вече 23 г. са подмамвани от десни вождове, един от друг по-велики, по-големи спасители и по-справедливи водачи, които единствения знаемюли и можели да оправят държавата - "командир", "цар", "слънце". Резултатът след поредният десен експеримент - "управлението" на муттренската банда на рапоня - е поредно разграбване на държавата, срината държавност, масова бедност, мизерия и липса на перспектива за българите и пълна международна изолация за България.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 27. 27 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 647 Неутрално

  До коментар [#23] от "Радостина":

  Да не забравяме и това .че Президента ,който пискаше за обединение и се лансираше за президент на всички българи показа как цепи народа на свои и не свои --България на „протестираща" и „мълчалива" /разбирайте –доволна,имотна и налапала се като него/.

 28. 28 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2775 Неутрално

  До коментар [#3] от "rusamanova":


  [quote#3:"rusamanova"]Българина е болен от Стокхолмски синдром. Винаги е обичал своите мъчители...[/quote]А това казано от фен на БСП/БКП звучи много нагло!!!!

 29. 29 Профил на Радостина
  Радостина
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Някои виждат ръката на Москва ,други ръката на САЩ..., вперили поглед в ръцете от тук или там не гледат към България и не ги интересува . Двама убиха семействата си , заради непосилни лихви от Банки, петима се самозапалиха от безизходица , ...но министрите се прегръщат и депутатите си казват до скоро. Какъв цинизъм!

  Свободата Санчо, ....
 30. 30 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 541 Весело

  [quote#18:"Храбър"]Този е някакъв параноик! Трябва да се изисква свидетелство за нормалност за да се разрешава писането тук. [/quote]

  Даже и да не ви харесва писанието на колегата(както и на мен), няма нищо демократично в искането ви.
  А, мисля, сте симпатизант на партия, заявяваща се като демократична такава ?! Един от стълбовете на демократичноста е свободата на словоиязвлението. Да го уважаве, щото утре някое мнозинтво от "знаещи и мислещи", може да забрани мен и вас...

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 31. 31 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  До коментар [#5] от "opposition":

  Имаше състезание лично на Борисов с БСП,но то беше в спортният смисъл на думата.
  Бойко не е самовлюбен,иначе нямаше да вдигне кръвно.
  Б.Б. направи върховна глупост (самата световна криза е породена от глупост и алчност). Решаващо беше и това,че той в действителност,никога не е имал семейство и не знае какво значи,децата и жена ти да гладуват. И ако продължа аналогията,вместо да нахрани семейството си,той купи с последните пари нови гуми за колата,не за да се изфука,а просто за свой кеф! Мислейки,че семейството ще преглътне това!

 32. 32 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2775 Неутрално

  До коментар [#9] от "Храбър":


  [quote#9:"Храбър"]Тези думи трябва внимателно да бъдат прочетени от примамените от Болен Сидеров и Атака. [/quote]Примамените от Сидеров не четат новини в интернет-те гледат СКАТ и четат вестници от типа на Шок и Шоу.За такива хора интернет е гнусно западно изобретение.

 33. 33 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#6:"sandr0"]Поредната платена статия на РУСКИТЕ МЕКЕРЕТА!!!!!!![/quote]
  Ако съдя по гласуването са доста на брой. И още нещо характерно, бригадите за гласуване само натискат клавишите, рядко се осмеляват да излязат с мнение. Защото ако го направят веднага ще проличи колко тъпи и фанатизирани са.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 34. 34 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#28:"yanne"]А това казано от фен на БСП/БКП звучи много нагло!!!! [/quote]
  Но нали е вярно...

 35. 35 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#9:"Храбър"]Тези думи трябва внимателно да бъдат прочетени от примамените от Болен Сидеров и Атака.[/quote]
  Вече са маргинали, влиянието им стремително намалява.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 36. 36 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#22] от "Храбър":

  Ръката на Москва не я виждаме никъде. Абсолютно никой не се интересува от нас в Москва и единственото писано за последните 20 години за нас в руската преса са няколко платени от наши политици статии. Но "ръката на Москва" я виждаме много ясно навсякъде. Виждахме я размахана заплашително от Евгени Минчев срещу Шиляшки, когато критикувал подписването на договорите с Мариците от Иван Костов, виждаме я сега размахана от същия Минчев срещу БСП и царя, защото не развалили тези договори.
  "Рйката на Москва" е политическата мръсотия която трябва да се излее срещу всеки, чията политическа линия не е успоредна с тази на Костов и Булката.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 37. 37 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#10:"mar_x"]Национал-поулизъм е много точно определение на тенденциите в обществото.[/quote]
  Аз имам по-тревожни усещания и са свързани с понятието национал-социализъм. Малка държава сме да тръгнем срещу света но някои вътрешни безумия които да ни отрежат от толкова трудно постигнатото членство в ЕС и хвърлят задълго в руската орбита можем да си спретнем.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 38. 38 Профил на kokobo
  kokobo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Борисов бил свършен като политик, ха ха ха, ще бъдете МНОГО неприятно изненадани на 12.05 вечерта. О забравих, че ако ГЕРБ е първа , то изборите са фалшиви.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 39. 39 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#27:"kolizej"]България на „протестираща" и „мълчалива" /разбирайте –доволна,имотна и налапала се като него/.[/quote]
  На площадите 50,000 (1%) и 5 млн (99%) не са там. По твоята логика 99% от българите са "доволни, имотни и налапали"? Пък и тези 50,000 нещо вече ги няма събират се по 50-100 души. Значи останалите 49,900 също се налапаха? Нещо личният ти лекар е сбъркал диагнозата.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 41. 41 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#32:"yanne"]Примамените от Сидеров не четат новини в интернет-те гледат СКАТ [/quote]
  Вярно е, в един друг форум срещнах атакист. Скъса се да ни убеждава колко велика е СКАТ и да я рекламира. Аз съм я гледал само веднъж от любопитство, толкова плоско и елементарно промиване на мозъка дори при социализма нямаше.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 42. 42 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#41:"Fred"]Вярно е, в един друг форум срещнах атакист. Скъса се да ни убеждава колко велика е СКАТ и да я рекламира.[/quote]
  Вие и това не знаете. СКАТ е телевизия на Величко националиста от Бургас. Те отдавна се скараха със Сидеров. Атака има своя телевизия и тя е Алфа... Проявете малко повече политическа култура. Времето на герберастията отминава.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#1] от "losta":

  ебати сексизма. трябва ли енда жена изобщо да е красива. за мъжете така ли говорите? ако не са красиви, какво? няма оправия в тая държава със сексисти като вас

 46. 46 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3690 Любопитно

  До коментар [#5] от "opposition":За какъв прираст на населението, който бил достигнал катастрофални размери пишете!?
  Предполагам, че искане да пишета "намаляването на населението", което вследствие на измирането и емиграцията наистина е достигнало катастрофални размери.

 47. 47 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  [quote#4:"drago62"]отвращениео на българите от така наречените политически ,[/quote]Българския елит
  http://tantanev.hit.bg/bgelit.htm

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 48. 48 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Мън - мън- мън с висок академичен стил !
  Ако я слушаш ще заспиш и в крайна сметка не можеш да разбереш какво иска да каже
  Хващат се откъслечни думи разбираш че говори вярно но някак си несвързано както впрочем всички социолози политолози антрополози икономисти журналисти и спортисти !

 49. 49 Профил на magistrat
  magistrat
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Всички искат да ни приспат!
  Сгромоляса се цяло правителство, опозори се най-харизматичният, най-,най,най......и след падането на правителството всички ни заливат с теории и концепции.
  Целта е една - да се запази статуквото.

  Анализът на г-жа Димитрова е много смислен, но е постфактум. Всички виждаха истинското лице на Борисов през послените 3,5 години, но си траеха. По какви причини - няма да узнаем.

 50. 50 Профил на Окото
  Окото
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  1917-1933 г. - червеният терор и кафявата чума, т.е комунизъм + нацизъм.

  "В случая думата популизъм е мека, защото идеите, които се лансират, на пръв поглед звучат примамливо, звучат атрактивно за хората, които се намират в тежко икономическо положение, но те имат и един много опасен втори пласт, а именно осъществяването на различни форми на политическа диктатура. Под политическа диктатура имам предвид следните искания – вън всички чужденци и всички чужди инвестиции, да се разпуснат всички партии, да се махнат всички познати лица, които са участвали във властта, да се конфискува имущество…:

  Част от диаметъра на кръга "Капитал"
 51. 51 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  [quote#38:"kokobo"]ще бъдете МНОГО неприятно изненадани на 12.05 вечерта. [/quote]Не питай за кого бие камбабата ....Тя бие за ГЕРБ.
  Хунтата свърши! На ГЕРБ му предстои или да се бори с "култа към личността" или да отива при Костов с 2% подкрепа Така става с ВОГОНИТЕ строители на магистрали (от "Пътеводител на галайтическия стопаджия", ама то това не е за главата калинка.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 52. 52 Профил на Malvina Eneva
  Malvina Eneva
  Рейтинг: 403 Неутрално

  До коментар [#36] от "др. Иванов":

  Толкова много не се интересува никой в Мосва от нас, че в последните два дни вестниците им се напълниха с коментари за служебното правителство. Нещо повече - от всички чужди държави, те първи публикуваха информации и коментари. И още повече - в един техен вестник си позволиха да определят назначаването на служебния премиер за "недипломатично", защото посланик Исаков не го харесвал!

 53. 53 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Всички политици у нас признават че България е бедна страна,а ужасното е че нищо не правят това да се промени .Партиите просто са ампутирани от разум освен от лъжата.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 54. 54 Профил на paolo51
  paolo51
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Безспорно е че има практика в развитите демокрации, от чисто тактически причини в даден момент на падаща популярност да предизвикаш предсрочни избори с надеждата за ново начало. И това Герб можеха да направят, но някъде през миналата година, лятото. Сега това си беше чисто дезертиране. Целта да се запазят остатъците от армията, срещу предаване на държавата която уж браниш, какво е? Дългот и напоителното ни облъчван образ на смелия генерал беше срутен с една пукната глава и няколко стотин по-агресивни граждани. Да но при нов мандат нали същото може пак да се повтори? Е ще си предоставим ли отново държавата на такъв "смел" водач? Ние не го избираме само за да ни реже лентички и да му се радваме на "атлетичната" осанка. Между другото и спортната му мощ също така дълго медийно ни втълпявана и тя пътъна някъде след болнавите напоследък кадри на бившия ни Министър-председател. Дали има политическо бъдеще ББ не мога да кажа, още повече че не приемам хора натрупали опит (вкл. и отрицателен) да бъдат отписвани напълно. Но че няма да има това влияние (и слава богу) както преди това е сигурно. Жалкото е че такива хора като ББ отблъснаха твърде много от дясно мислещите хора, а това е само в полза на твърдите левичарски електорати на БСП, ДПС и Атака. А може би след идването на т.н. цар и това да беше целта на кукловодите в нашия безумен преход. Само алчната им сметка да не излезе крива? Нали знаете: лакомо дупе кръв сере.

 55. 55 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#52] от "alexs":

  Като отвориш интернет изданията на тези вестници започваш да търсиш отдолу реклама и или попадаш на цените на статиите, или се обаждаш и питаш колко струва една статия. След това превеждаш парите и изпращаш статията.
  Много ми е интересно как преди всички избори в 2-3 руски издания се появяват еднотипни статии колко е добре за русия да победи някой от БСП и какъв руски душманин е кандидатът на съответните "десни" и как русия трябва да хвърли всички сили и средства за да спечели комуниста (нищо, че Путин искаше да забрани Комунистическата партия), защото като спечели техния човек Русия ще си върне господството в България. Това е преди всички избори!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  [quote#48:"kepler"]Мън - мън- мън с висок академичен стил ![/quote]Всеки е някакъв , интелигенцията така си говори ... Някой които очакват коматче говорят в стил пръц-пръц ... Тези които не говорят и не пишат по форумите са страшните и и звукът от техните оръжия е различен от мрън - мрън ... След самозапалванията е въпрос на време да се появи и такъв или такива не интелигентни.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 58. 58 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 702 Неутрално

  [quote#49:"magistrat"]Целта е една - да се запази статуквото. [/quote]
  Ами то поне до есента ще е същото. Изборите ще са пропорционалната система ,така че резултатите ще са същите. Подредени листи от провалилите се "лидери" и задкулисие, които вече 23 години се скъсват да правят"реформи", да прилагат "нови политики" , а като се огледаме, виждаме се все по-бедни, по-болни и готови да си изгоним децата някъде в чужбина, защото сме оставили държавата на превратаджиите от 10.11 и техните измекяри, сложени в различните партии. От 12,05 не очаквам нищо, което да ни изненада. Затова пък няколко месеца след това ,а защо не и месец след изборите очаквам по-големи протести, с по-ясни искания - преди всичко за мажоритарни избори и край на премиерската "република" , наложена чрез пропорционалната система на гласуване.

 59. 59 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 953 Неутрално

  Всички проблеми са следствие на един основен,ниската правна и политическа култура,за сметка на добре усвоените от различни групи полулегални практики и демагогия.Проблем е и толерирането на социалното и политическото инжинерство,за сметка на ефективни и неутрални по отношение на субектите механизми за защита на права и интереси.И това е системен проблем,започва още с олразованието.В училище не се изучават легалните механизми,историята им и функционирането им.За сметка на това се учи за всякакви възстания,революции,войни и всякакви подобни съития,които по принцип са нежелани в съвременен контекс и патоса с който се говори за тях в училище е крайно неуместен и води до радикална индоктринация.Не може в училище да се учи подробно за Октомврийската революция,а New Deal в САЩ да не се споменава въобще.Тоест подробно се изучава,как се проваля държава и разпада управление,а не най доброто решение на проблемите,съществували тогава.
  И проблема не е само в масовото образование.В програмата на юридическите факултети и държавните изисквания за образование по специалност Право,липсва основни и много важни дисциплини ,като антимонополно право.Как да очакмаме,когато защитата на абсолютните отрицателни права не се изучава даже и от юристите и политолозите,някой да ги уважава и зачита или някой да провежда успеши антимонополни политики,като не е учил това.
  После какво се учудваме ,че се чуват предимно гласове в стил трябват ни някой като Чавес,Пиночет,Сталин или дявол знае каква революция,като успешните примери за еволюционно развитие на общества не се изучават въобще.
  Не се изучава риторика и водене на дебати,като вместо това се развиват умения за "правилно" и ефектно излагане на безспорни тези,като литературна тема и есе.Т.е хората се индоктринират в демагогия,вместо да се учат да я разпознават и да се защитават от нея.

 60. 60 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 710 Неутрално

  До коментар [#5] от "opposition":
  Пълни глупости си написал. Не познавам нито един човек, който да умира от глад. Масовото напускането на държавата стана преди доста години. Напротив. Сега се върнаха повечето работещи в Гърция, Испания и Италия и има прекалено много хора. Проблема, е че в България е пълно с хора с черни шушляци, които са взели доста кредити, похарчили са ги и сега търсят виновник.

 61. 61 Профил на JR Ewing
  JR Ewing
  Рейтинг: 427 Любопитно

  Боряна Димитрова, тия не бяха ли комунисти от Алфа Рисърч? (не прочетох статията)

 62. 62 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#26] от "bgkurshum":
  Сидеров, дясно?!? И десните да внимават?!? В много голяма заблуда си. Десните никога не са се лъгали. Лъгаха се наречените от мене "чалга избиратели", които, за съжаление, са мнозинство. Истинските десни хора в България са най-много двеста-триста хиляди (за огромно съжаление!). И престанете да сравнявате Костов с Царя или с ББ. За забравилите - да припомня: през 1997 ОДС бяха естествената алтернатива на проваленото управление на БСП. Те си бяха тук, бяха си опозиция на практика от 1992. Никой не е дошъл като спасител, никой не е обещавал чудеса. Казваха "демокрация, приватизация, пазарна икономика, НАТО и ЕС". И го направиха! За щастие! А това, че чалга избирателите са си представяли други неща (както и на всички следващи избори) е друг въпрос.
  Така че, хайде да не говорим с лека ръка за "десните", защото се обиждам!

  Who Is John Galt?
 63. 63 Профил на k@lcho
  [email protected]
  Рейтинг: 471 Неутрално

  ... добре казано, анализирано и най важното вярно !

  няма кой, значи – аз, няма кога, значи – сега! Control - C Control - V! DONT Control - ME! ... Просто е НАЛИ!
 64. 64 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Интересно че в тези времена когато народа е по улиците и гори като факли се намират много "експерти" които сякаш сега "расцъфнаха" и обилно се изхождат по въпроса интересно къде бяхте социологически кукли тези 3.5години а онези 23г къде спахте в социологически проучвания и проценти симпатизанти за този и онзи мутренски дебил-въобще не ви вярвам вие заедно с политиците пърдите в едно гърне и ако сега казвате нещо против тая алчна чета политиците то е защото знаете че народа иска това да чуе...този който е тръгнал да се пали утре може да подпали и вас заедно с политическата каста чиито подлоги сте долни социологически подлизурки.

 65. 65 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 984 Неутрално

  [quote#18:"Храбър"]Този е някакъв параноик! Трябва да се изисква свидетелство за нормалност за да се разрешава писането тук. [/quote]
  Мисля си, че точно участието на всякакви персони във форума - спокойни, по-агресивни, със здрави нерви, идиоти, поети, хора четящи световни издания и статии в оригинал, хора поднасящи данни и информация от източниците, явното наличие на експерти по различни сфери на стопанската дейност, а също така и на параноици и лабилни хора, прави този фурум ценен, поне за мен. Лично аз се ориентирам от форума, така да се каже от първа ръка, за настроенията в обществото и дълбочината на обществените болести по-добре от всякакви социологически изследвания, защото хората тук са достатъчно представителна извадка.

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  [quote#31:"deaf"]Бойко не е самовлюбен,иначе нямаше да вдигне кръвно.[/quote]

  [quote#31:"deaf"]И ако продължа аналогията,вместо да нахрани семейството си,той купи с последните пари нови гуми за колата[/quote]

  Викаш, ония на кормилото, боцманът, бил завършен егоист, но не бил самовлюбен нарцис. Кръвно вдигал от притеснение...
  Сложил обаче нови джанти и гуми, а в дома - студ, глад и кютек за разнообразие...
  Да ти кажа, няма как едно такова "семейство" да просъществува дълго....

  Ecrasez l’infâme
 68. 68 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Поредната глупава изява на платен от икономическите и политически картели папагал.

  Протестите не са израз на нищо друго, освен на разпада на обществото. Разпадът е следствие на криминалния преход в който една група "назначени за бизнесмени" ограбиха обществените активи и превърнаха народа в роби - работят, но не могат да си платят функционалната свобода на свободни граждани - храна, консумативи, дрехи и жилища.
  Негативизмът към политическите партии, които са посредници между суверена и властта е следствие не на симпатии или антипатии на протестиращите, а на декорната или фасадна демокрация, която прикрива грозния лик на корупция, комунизъм, див капитализъм и мрачно робство. Господ да е на помощ на Народа ни, когато престане да търпи, защото тези "протести" в момента са само началото - начало, което е започнато не от суверена, а от партиите в опозиция. Ако обществото не бъде успокоено с бързи и крайни правила и закони, то ще въстане съвсем скоро и пак - Господ да ни е на помощ на всички и жертви и мъчители.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 69. 69 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#3:"rusamanova"]Българина е болен от Стокхолмски синдром. Винаги е обичал своите мъчители...[/quote]
  Вие, комунистите, сте най-яркото доказателство.

  'Let light surround you' Dream Theater
 70. 70 Профил на Memish Mustafov
  Memish Mustafov
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Следващото правителство ще бъде коалиция между ГЕРБ и Атака.То ще е малко на власт-най много до първия февруари.Атака ще стане трета политическа сила, поради"патриотичния " вот.ГЕРБ ще бъде първа сила вследствие на нов емоционален вот.Месец май сме на зелено и с малки сметки за ток и останалото за преживяване.така че всичко ще бъде забравено.Чак след невиждания нов провал ще има изтрезняване.Да ви е честита новата коалиция.Не бих желал да съм познал!

 71. 71 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  Сега основната заплаха идва от уличната диктатура. С услужливата поддръжка на медиите тя все повече се оформя като терор на малцинството - вече стана практика проявите на 100-200, а то и по-малко, кресльовци да се въздвигат до ранга на "масови улични протести". Дано медиите си дават сметка за отговорността си в такива ситуации, защото търпението на хората (мнозинството) може да свърши и те сами да вземат нещата в свои ръце. Зная, че подобни събития са манна небесна за "вампирската " журналистика, както удачно я беше назовал един от гилдията им, но както показаха яловите опити да се вампиризират протестите, тя няма значима подкрепа и разбиране в България. С което и би трябвало да се съобразяват умните хора. Където ги има , де...

 72. 72 Профил на Iron Maiden
  Iron Maiden
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#2] от "kolizej":

  Този коментар е по-добър от статията.

  ++++++++++++++++++++++++++

  а също така и вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
 73. 73 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#42:"rusamanova"]Вие и това не знаете. СКАТ е телевизия на Величко националиста от Бургас. Те отдавна се скараха със Сидеров. Атака има своя телевизия и тя е Алфа... [/quote]
  Знам и то много добре. Атакиста се беше разочаровал от СКАТ и Атака когато Сидеров беше с ГЕРБ и беше минал към Алфа но после когато Сидеров се обяви против ГЕРБ нещо СКАТ пак почна да му харесва. Самият той се определяше като разочарован атакист така че не ги свързвам телевизиите, просто говоря за манипулативност.

  Иначе СКАТ я погледнах само веднъж по друг повод а Алфа въобще не съм я гледал и нямам и намерение да се занимавам с нея. А за елементарното промиване и идеологизиране знам вероятно повече от вас защото 40 години съм живял при онази система. Само като го видя и веднага го подушвам.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 74. 74 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#70:"memish_mustafov"]Следващото правителство ще бъде коалиция между ГЕРБ и Атака.[/quote]
  И грам вероятност няма за това.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 75. 75 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  [quote#61:"abattoir"]Боряна Димитрова, тия не бяха ли комунисти от Алфа Рисърч? (не прочетох статията)[/quote]
  Май че не си чел въобще нищо нито от нея нито от Алфа Рисърч. Да ми кажеш за Галъп или МВМД че са червени веднага ще те подкрепя но за Алфа Рисърч... без коментар. Всъщност Алфа Рисърч е единствената агенция които не са червени.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 76. 76 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 806 Неутрално

  За популизма в политиката имат съществена роля журналистите.Слаба компетентност (с малки изключения), ниска култура (жълтите медии), нисък морал (поръчкова журналистика), упорито връщане към социалистическото минало, изтъкване на съмнителни герои (мутрите и т.н.) всичко това създава среда , в която разцъфва популизъма.

 77. 77 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  [quote#55:"др. Иванов"]След това превеждаш парите и изпращаш статията. [/quote]
  тоя номер що не го пробваш с Комерсант или Огонек

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 78. 78 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  едно от важните неща които се случи е че имахме толкова дебилно правителство, че на практика всеки който си направи труда да организира 300 човека можеше да си прокара решение, причината за това е пълната неориентираност в решенията и абсолютната неспособност за какъвто и да било анализ на събитията

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 79. 79 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  Само допреди няколко седмици всички запитани от "Дневник" социолози твърдяха тук, че предсрочни избори са изключени, ГЕРБ няма интерес да ги предизвика, защото ще ги загуби. Сега Боряна уверява, че оставката била добре премислен и правилен партиен ход. Ами! Беше си каприз на егоцентричния бивш премиер. Не знам за вас, но аз не бих си купила кола от него.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 80. 80 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  И друго - служебното правителство в общи линии изглежда по-малко зло в сравнение с предходното, защото това не е трудно, но нека не губим представа кой е премиерът - ами номенклатура с ченгеджийска семка е. От висшата ченгеджийница. Г-н президентът явно е видял вакуум в пространството, когато е търсил служебен премиер, или е гледал само в крайностите.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 81. 81 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 854 Весело

  [quote#31:"deaf"]Бойко не е самовлюбен .........[/quote]

  ..........А един мармот загъва шоколад!

  А историята с кръвното на главния хипертоник на републиката ритащ всеки ден топка е толкУ достоверно колкото това ,че Доган искал да го гръмне та да стане той главсек на милицията.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 82. 82 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Можем да го наречем национал-популизъм, радикал-популизъм, патриотарски популизъм…Ние сме 2013г а не 1989г
  Имаше един мираж през1989 наречен" демокрация" които се превърна в олиго демокрация имаше думата "свобода"-всеки си я обесняваше и мечтаеше по своемо и партиината диктатура беше заместена с диктатурата на кланът на олигарха на мутрата на глада и тн--всичко това свърши като изпушена цигара и започна кашлицата от дима

 83. 83 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 543 Неутрално

  До коментар [#51] от "bay Tan":

  Пак простотии от съселския речник.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 84. 84 Профил на kamski
  kamski
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#42] от "rusamanova":"СКАТ е телевизия на Величко националиста от Бургас. "

  Телевизия "СКАТ" е собственост на Валери Симеонов и Данчо Хаджиев!А партията на СКАТ е НФСБ-нац.фронт за спасение на България

 85. 85 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#81] от "navy":

  Ха-ха от толкова много народна любов няма начин да не се увреди сърцето...

 86. 86 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 861 Любопитно

  Мнението на Боряна Димитрова е доста адекватно,особено ако погледнем състоянието на целия европейски ЮГ.

  и най-умният си е малко прост....
 87. 87 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#84:"kamski"]Телевизия "СКАТ" е собственост на Валери [/quote]
  Сбърках Валери с Величко...
  А телевизията на Атака е Алфа...

 88. 88 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 594 Неутрално

  "...правителството би трябвало да се заеме с институционалната криза, да предотврати хаоса и да създаде поне минималното необходимо доверие към институциите, да гарантира както основните демократични ценности, така и наложената геополитическа ориентация на България."
  ----------------
  Съвсем други са очакванията на хората.

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 89. 89 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Г-жо Димитрова, въпросът бе: "...Как бихте определила решението на бившия вече премиер да подаде оставка – "поведение на истински държавник" (Цветанов) или "захвърляне на управлението и бягство от гнева на хората" (Костов)?"
  Вместо да отговорите на въпроса, вие му се възхитихте - "добре разчетен партиен ход..."
  Само че на хората започва да им писва точно от подобни партии, които гледат да жонглират, и да останат в политическия живот, и точно затова се започва един бунт срещу партиите. Според мен има някои партии, които са по-малко популистки, и са готови да понесат по-голяма отговорност, но точно тях вие социолозите и лайняните медии сривате!
  Добър анализ на ситуацията в държавата, без да разберем кой е виновен (пак филанкишията е виновен) - НЯМА ТАКЪВ, БОЙКО БИЛ ВЕЛИК ПОЛИТИК!


 90. 90 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 534 Неутрално

  РОДЕНИТЕ ЗА ТРИ ДЕНА МИЛИАРДЕРИ ,СИ КУПИХА - СЪЗДАДОХА , ПОЛИТОЛОЗИ ,ЖУРНАЛИСТИ , ПРОФЕСОРИ , ИНСТИТУТИ , ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ,"НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ", ПОЛИТИЦИ ,ВСЕ ХРАНЕНИЦИ И ОБЯВИХА ТОВА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.

  ДО СЕГА ЛЪЖАТА "ИЗБОРИ" МИНАВАШЕ НО ВЕЧЕ НЕ.

  А БЕЗ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ НЯМА ДАЖЕ НАЧЕНКИ НА ДЕМОКРАЦИЯ ,

  СЕГА НОМЕРЪТ НЯМА ДА МИНЕ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 91. 91 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#36] от "др. Иванов":
  Ръката на Москва е "Атака", субсидирана от КГБ.
  Ръката на Москва, или марионетката й е и БСП- за да се харесат, Миков обеща на Москва (на 03.03. т.г.), че спечелят ли, веднага им дават карт бланш за АЕЦ Белене - руска АЕЦ в ЕС.

 92. 92 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 905 Неутрално

  България е в политическа криза отдавна, просто сега икономическият разпад показа срамотиите на царя/царете/. Българинът неще смяна на системата, както някои изопачават исканията от протестите, а смяна на класата. Трупалите лой и пачки през годините ще бранят статуквото със зъби и нокти. Въпросът е буквално ние или те. Не се ли промени нещо из основи, не се знае какво ще стане:
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1838046&fb_action_ids=589158544445033&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22589158544445033%22%3A278409285624559%7D&action_type_map=%7B%22589158544445033%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
 93. 93 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#68:"marquis"]Поредната глупава изява на платен от икономическите и политически картели папагал. [/quote]
  Всъщност вие изложихте почти същите мисли, като Боряна Димитрова като диагноза... Въпросът е какво да правим при тази диагноза.

 94. 94 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#37] от "Fred":
  Абсолютно си прав, но доста политици, и по-важното,влиятелни медии, дават къде целенасочено, къде непремислено широка трибуна на всякакви национал-популистки безумия, които повторени стотици пъти започват да изглеждат на много хора все по-приемливи и нормални

 95. 95 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Борянче, Борянче..........дали ти плащат да ги говориш тия неща....
  Ето една случка (след нова година). Пътувах с нощния автобус за София. След 6-7 чака пътуване към 6 часа пристигаме и търкам очи и виждам, че не отиваме към Автогарата, а към Аерогарата(явно нова услуга на автобусите, но журналистите могат да проучат повечко). Спряхме на Терминал 2 - бам 30 човека, след това на терминал 1 - бам 10 човека. А познайте колко останахме за Автогарата(демек в БГ) - аз и шофьора! И тръгнала Боряна за геополитика да говори, че и за УМНИТЕ И ГЕНИАЛНИ ходове на Борисов.

 96. 96 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 701 Неутрално

  "Лично на мен това правителство ми изглежда балансирано и съставено от ...."а какво ще каже авторката на статията за това "Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, свързан с кръговете на Джордж Сорос, бил с двойно гражданство – българско и британско. Според чл. 110 на Конституцията членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани."

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 97. 97 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#89] от "shumkar":

  Категорично споделям! Бойко ще остане(по нашите полит. анал.) като най-ВЕЛИКИЯ провален политик. Оксиморон ли как му викат на това. Аз също съм гласувал за ГЕРБ на парл. избори и за Росен. Но не виждам поради какъв зор повече да гласувам за ГЕРБ! Вместо да хванат и да работят за българите, те тръгнаха......на ГЕНИАЛНИ ХОДОВЕ. Баси му аз гениалността бе....Затова на изборите вече с повечко разум и на проверени и доказани КАТЪРЧЕТА. Може да не са толкова ВЕЛИКИ и ГЕНИАЛНИ, но поне ще са работливи и няма да се изживяват на холивудски звезди!

 98. 98 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#97] от "nando":
  само да не е Волен!

 99. 99 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#93] от "Дамян":

  1. Връщане на обществото (Българската държава) на активите и, а за унищожените активи - отчуждаване в полза на обществото на частната собственост на лицата допуснали да бъдат унищожени;
  2. Трудово-превъзпитателни лагери за 80% от държавни, общински в това число полицейски, съдебни и партийни креатури;
  3. Трудово-превъзпитателни лагери за мутри и собственици на преобразувани национални активи.
  4. Трудово-превъзпитателни лагери за неполагащи труд роми, българи и разни чалгаджии - журналисти от токшоутата, социолози, обслужващи олигархията и подобна "интелектуална" пасмина.
  5. Всеки безработен със над основно образование - надзирател, а всеки без образование в лагер за ограмотяване.

  Авторът(т.е. аз) на тези редове с предимство да изкара 6 месечен курс на преквалификация в първия лагер

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 100. 100 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#98] от "shumkar":

  е не казвам. Само ми се струва, че предпочитам СИЛНА България, вместо ВЕЛИКА

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK