Мнозинството във ВСС се уплаши и разпусна комисията за проверка на случайното разпределение на делата

Мнозинството във ВСС се уплаши и разпусна комисията за проверка на случайното разпределение на делата

© Анелия НиколоваСкандал без прецедент разтърси кадрoвия орган на съдебната система - Висшия съдебен съвет (ВСС). Под команда на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, мнозинството във ВСС бламира започнала проверка на системата за случайно разпределение на делата.


Според годишната програма на съдебния съвет и графика за неотложни мерки за напредъка на съдебната система такава ревизия трябваше да се извърши във Върховния касационен и административен съд и в най-големия окръжен съд в страната – Софийски градски съд.


След заседанието в четвъртък, на което по думите на някои от членовете тонът е "надхвърлил нормите на колегиалност", а според други е имало "подчертано неетично отношение" към членове на съвета, ВСС без никаква аргументация разпусна създадената работна група от представители на НПО, независими ИТ специалисти и представител на ВСС, като възложи ревизията на комисията по информационни технологии към съвета. Предложението за това беше на Георги Колев.
Досегашният състав и правила на работа на комисията бяха избрани с единодушно решение на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и връзки с инспектората към съвета, чийто председател е Незабравка Стоева (избрана от парламентарната квота). Решението за проверката е взето през февруари.


От днешното решение на съвета, което беше взето с 15 гласа "за", трима "против" и един "въздържал се" не стана ясно какво предстои оттук нататък. Проверяващите екипи вече са били във ВАС и ВКС, а в понеделник (осми април) трябваше да започнат ревизия  в СГС. Незабравка Стоева попита дали ще може да изготви заключенията си за тези два съда, но така и не получи отговор.  Пред "Дневник" тя заяви, че ще приключи работата си, независимо от "правните нелогизми", произведени на заседанието. Не е сигурно обаче дали новоопределената комисия няма да поиска да започне проверката отначало. Нейн председател е бившият следовател Румен Георгиев, чийто мобилен телефон беше изключен.


Въпросът за надеждността на софтуера за случайното разпределение на делата отдавна е отбелязван - и от Европейската комисия и неправителствения сектор и от самите магистрати, като един от основните проблеми за съдебната система. Причината за това е, че дава възможност на административните ръководители еднолично да избират кой съдия кое дело да разгледа, което създава лостове за корупция.


На заседанието в четвъртък обаче членовете на съвета изглежда бяха забравили какво са приели в началото на мандата си, когато гласуваха годишната си програма. В нея е записано, че такива проверки трябва да бъдат извършени, а резултатите от тях – публично оповестени. Освен това подобни действия са включени и в графика за неотложни мерки във връзка със съдебната реформа, приет от правителството.


Повечето от членовете на ВСС възроптаха срещу присъствието в екипа проверяващи на неправителствени организации. Сред тях беше и главният прокурор Сотир Цацаров, който попита: "кое е основанието в такъв тип проверки да присъстват представители на НПО, кой ги определи да са точно те" и заяви, че ако е административен ръководител не би ги допуснал.


"Вие какво правите всъщност? Изземвате функциите на инспектората. Всяка проверка ще бъде посрещната добре, но само от хората, които имат право на това", заяви още Цацаров и настоя: "Ако се приеме да извървите цялата река, ви препоръчвам, да проверите начина на случайно разпределението на конкретното дело в Софийския апелативен съд. Предлагам ви да проверите дали делото САПАРД е било разпределено." В отговор на този негов призив ръководителя на ИВСС - Ана Караиванова заяви, че това дело вече е било проверявано.


Не ги познавам - не ги признавам


Дискусия по темата започна след като председателят на ВАС Георги Колев се оплака, че на 18 март 10 души са отишли в съда на проверка, от които познавал само Незабравка Стоева, инспекторът Димана Йосифова и експертът от ВСС Валери Михайлов. За останалите седем души нямал никакви данни, не му били представени поименно, научил, че сред тях има представители на две неправителствени организации – Българския институт за правни инициативи (БИПИ) и Програма за развитие на съдебната система (ПРСС).


Председателят на ВАС заяви, че все още няма констатации от проверката, попита защо едва сега му е пратено това писмо с допълнителни искания, а не е сторено по-рано, как са избрани тези две НПО, защото останалите, които членуват в Гражданския съвет към ВСС, не знаят за това, как и по какъв начин са определени членовете от комисията към ВСС, които да участват в проверката, има ли въобще регламент, по който да се извършат тези проверки. Тук Георги Колев изброи какви са правомощията на комисията за конфликт на интереси според правилника на ВСС. Там никъде не пише, че извършва проверки за случайното разпределение на делата. Той поиска да знае и на какво основание комисията е решила, че е компетентна да извърши тези проверки. Този тип ревизии трябвало да се извършат от Комисията "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика". Няма нормативно основание за такава проверка, заяви още Георги Колев, като според него в проверката се забелязва някаква тенденциозност.


Във връзка с ревизията във ВАС председателят на комисията Незабравка Стоева е изискала
допълнителна информация от Колев - колко са командированите магистрати във ВАС, колко и кои лица имат администраторски права, кои лица имат пароли за достъп до системата.


Линч по команда


След изказването му, Стоева беше ожесточено нападната от членове на съвета с идентични въпроси, като на моменти се стигна до абсурдни твърдения като това на бившия съдия от ВАС Светла Петкова, която влезе в съвета като номинация на ГЕРБ.


Петкова направи нелеп прочит на закона, като заяви, че комисията, оглавявана от Стоева е нищожна, защото в конституцията било записано, че бивш инспектор не може да бъде да бъде председател на Комисията за връзки с Инспектората към ВСС, тъй като "в Конституцията се казва, че инспектор не може бъде такъв два последователни мандата". Въпреки, че е дългогодишен съдия Петкова явно не беше способна да направи разлика между член на ВСС и член на Инспектората към него. Тя предложи на няколко пъти свършеното от комисията да не бъде взимано предвид. Магистрати коментираха, че ожесточеността на Петкова най-вероятно се дължи на факта, че сред проверените дела има и такива, които са били разпределяни докато тя е била в съда.


Друг член на съвета -  Галя Георгиева искаше да разбере колко от членовете на съвета участват в неправителствени организации и откъде те получават финансирането си, защото това можело да доведе до зависимости. Стигна се до абсурда Стоева да бъде обвинена в конфликт на интереси, защото преди време е участвала в експертен панел на БИПИ, а Магдалена Лазарова (парламентарна квота) попита защо други неправителствени организации, които участват в гражданския съвет към ВСС не са били поканени да участват в проверката. Милка Итова (съдебна квота) повдигна върпоса как са били избрани институциите, които ще бъдат обект на проверката и кои да бъдат проверяващите.


Незабравка Стоева, член на ВСС от парламентарната квота

© Надежда Чипева, Капитал

Незабравка Стоева, член на ВСС от парламентарната квота


Право на отговор
"Ще преглътна личната обида от тона, по който бяха задавани една част от въпросите. От въпросите, с които се опитахте лично да ме засегнете. Ще преглътна квалификациите като некомпетентна и нищожна комисия. Ще помоля всички колеги, докато правя изложението да не бъда прекъсвана", започна изложението си Стоева, която изчака всички членове на съвета да вземат думата.


"Действията на проверката във ВАС не са лични действия. Това са действия, които съм осъществила в изпълнение на годишна програма и в изпълнение на решение взето от комисията, която оглавявам.
Обръщам внимание на колегите -годишната програмата е качена на сайта на съвета", заяви още Стоева, която подчерта, че няма нейно еднолично решение във връзка с действия за проверката. Тя обясни участието на неправителствените организации с препоръката на ЕК и с това че присъствието на независими експерти е било заложено в графика и в годишната програма. За БИПИ, Стоева заяви, че е избран заради натрупания опит в проверките на случайното разпределение. А ПРСС има много добра съвместна работа със съдебния съвет (организацията получи в началото на годината награда от ВСС).


Стоева припомни на председателя на ВАС, че в началото на годината е била изготвена методология, по която да се извършват проверките, с която се въвеждат еднакви правила. Те са били пратени на всички административни ръководители и на гражданския съвет.


"Отдъхнахме си, защото можехме да кажем, че наистина работим по случая, извършена е вече една проверка, т.е. предприемаме наистина реални мерки", разказа Стоева за срещата с представители на ЕК, които изрично са попитали какви действия предприема съвета във връзка с препоръката за случайното разпределение. Добави, че докато е член на ВСС ще продължи да работи с НПО при установени правила.


По отношение на списъка с дела, които са били проверени, Стоева обясни, че една част от тях са избрани произволно, друга са били посочени от НПО, а трета е по медийни публикации, в които се твърди, че има нарушение на случайния принцип. И не на последно място, петимата членове на комисията – тя, Галя Карагьозова, Васил Петров, Калин Калпакчиев и Камен Ситнилски са теглили жребий за проверките. ВАС се е паднал на Незабравка Стоева, ВКС – на Галя Карагьозова, а СГС – на Калин Калпакчиев.


Стоева на няколко пъти заяви, че не разбира защо не се изчакат резултатите от проверката и след като те бъдат представени на съвета, колективният орган да вземе решение.


Без доклад няма смисъл от дебат
В подкрепа на тази теза беше и изказването на Юлия Ковачева. Според нея дебатът сега бил излишен, защото все още не е готов докладът от проверките и членовете на съвета не знаят какво ще пише вътре. Тя също изрази недоумението си от това защо сега се реагира толкова бурно на нещо, което още никой не е видял и не знае какво ще пише в него. Ковачева предложи всички въпроси, поставени от членовете на съвета да бъдат обсъдени след изготвянето на доклада. Георги Колев не остана доволен от изложението на Стоева и заяви, че не е получил нито един отговор.


Светла Петкова отново се намеси, за да съобщи, че решението за проверките било не само нищожно, но и незаконосъобразно. Тя постави под съмнение компетентността на Незабравка Стоева, а и на останалите двама, които трябва да извършат проверки, защото никой от тях не бил се занимавал със случайно разпределение на дела. По думите й тези проверки трябвало да се извършат от административните ръководители (бел. ред. по логиката на Петкова това означава проверяваните да се провярват сами). Малко след това Петкова предложи проверката да бъде иззета от комисията на Стоева и възложена на инспектората.


В крайна сметка, главният прокурор Сотир Цацаров защити Стоева. Каза, че я познава още от времето като инспектор, виждал я е как работи и знае, че разбира от случайно разпределение на делата. В подкрепа на Стоева се изказа и Калин Калпакчиев, който нарече поведението на колегите си "подчертано неетично". В този момент председателят на ВАС Георги Колев демонстративно излезе от заседанието и трясна вратата.


Членът на съвета Васил Петров призова членовете на ВСС да спазват добрия тон, защото "той е надхвърлил нормите на колегиалност". Той обяви, че застава напълно зад всяко решение на комисията за конфликт на интереси, като решенията взети от нея за проверките са били гласувани единодушно. "Интересно е предложението на госпожа Петкова – да отмени част от програмата на ВСС и да отмени част от неотложните мерки, от приетите от МС", заяви още Петров.


Трупани с години проблеми
Преди време от най-голямата магистратска организация в България -  Съюза на съдиите, призова ВСС да направи детайлна проверка на дейността на ВАС по отношение на прилагането на задължителния (според Закона за съдебната власт) принцип за случайно разпределение на делата и начина по който се формират 5-членните съдебни състави, както и на принципите, по които се определят материите на различните отделенията в съда.


Тогава съветът отказа, а на практика прие че не е в компетентността му да проверя върховния съд. При отчета си преди време вече бившият правосъден министър Диана Ковачева също призна, че  настоящият софтуер, с който се разпределят делата е податлив на манипулации: "По няколко пъти може да се натиска копчето (на компютъра, който разпределя делата), докато се избере удобният (съдебен) състав", заяви Ковачева.


Проблемът е намирал отзвук и в доклада на Европейската комисия от юли 2012, която изрично препоръчва такава проверка да бъде направена съвместно с независими експерти.

Коментари (83)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1291 Гневно

  Агресивната простащина спечели.

  Надежда всяка тука оставете...

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4535 Неутрално

  КОШМАР !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2587 Разстроено

  НЕдоПИПНАТИТЕ... ЗАКОННО при това...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 4. 4 Профил на typalypa
  typalypa
  Рейтинг: 470 Гневно

  Ами на тея по сековци една демонстрация под прозорците дали нама да ги стресне.Те тогава ще се оакът......

 5. 5 Профил на Славена:Цензурe, пак ли бият Паниковски/Прокопиев?
  Славена:Цензурe, пак ли бият Паниковски/Прокопиев?
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Досега ВСС винаги е имитирал дейност, броейки срокове и преследвайки най-натоварените магистрати, които просто няма начин как да се вместят в тях, ако искат да си вършат работата прилично. При първия опит да се разровят същинските проблеми в системата се видя, че това няма да бъде позволено.

  "Не прекалявай с борбата, най-хубавите неща се случват неочаквано." Габриел Гарсия Маркес
 6. 6 Профил на Troubadour
  Troubadour
  Рейтинг: 479 Неутрално

  проверка на системата за случайно разпределение на делата.
  .............
  Щом ВАС и ВСС са попречели на точно тази проверка,
  значи делата не са се разпределия случайно, а по шуробаджанашки, батко-братко,
  чадърът на(д) мафията работи и тия плондери са гарант за просперите на организираната престъпност, неразривна част от която са именно те - овчарите...

 7. 7 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 653 Неутрално

  ВСС е сбирщина от корумпирани боклуци - не че е голяма изненада...но наглостта премина всякакви граници някакви си месеци след конституирането!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 8. 8 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 932 Неутрално


  След жесток скандал по инициатива на шефа на ВАС
  ВСС прекрати ключова проверка за случайното разпределение на делата
  Георги Колев-ченге, симеоновец, БСП, масон Гербер-
  чети, учи се:
  http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%81%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-news204854.html

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 9. 9 Профил на argosan
  argosan
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#6:"Troubadour"]именно те - овчарите..[/quote]

  Ааа не така! Овчарите не заслужават таз участ да бъдат приравнявани с тез.....същества!

  "Bolshevism is not a policy, it is a disease."
 10. 10 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Съдията по "Октопод" засечена със СРС да поръчва "кошници с плодове"
  ВСС все още чака информация от Македония дали Румяна Ченалова ще бъде разследвана
  18:44 | 03.04.2013 | 5834 прочитания
  Съдия Румяна Ченалова

  http://www.mediapool.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news204818.html

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 11. 11 Профил на typalypa
  typalypa
  Рейтинг: 470 Весело

  Само бой ще ги оправи май.

 12. 12 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Масонски ложи, ДС приятелства, ловни дружинки, кой разпусна държавата и даде право на тея да го ударят на печалбарство вече 23 годин? Любен Гоцев?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 13. 13 Профил на widowmaker Всички сме парлеву франсе
  widowmaker Всички сме парлеву франсе
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Е, след такава реакция има ли смисъл от проверка.
  Щом скачат като ужилени, значи има какво да крият, явно нещата са мнооого зле. Не, че е изненада.
  Беновска още преди няколко години беше зачекнала темата, но така и нищо не се случи.

  "We're not gonna take it! Anymore."
 14. 14 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 726 Гневно

  За тези, единственото решение е, докато заседават да се пусне газ "Циклон" и да се заключи вратата.
  След това да се циментира отвън, и да се сложи паметна плоча за поколенията!
  За назидание!

  ПП: Оставам изумен от броя НПО, които щъкат из София!
  Някой може ли да ги изброи тези безполезници?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 15. 15 Профил на pierr
  pierr
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Георги Колев - ГЕРБЕРСКА МЪРША!!!

 16. 16 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  Ай, майкооо, к'ва веселба!
  И що тъй? М'чи това е тъпо!

  Тъпо е да вдигаш скандал точно накрая, преди доклада.
  Тъпо е да скачаш срещу НПО-тата по процедура едва в края на процедурата. И това от шеф на ВАС и Главен прокур!
  Тъпо е да си водиш НПО-та на такава проверка. Без значение как са подбрани. Защото нямат законово място там, при бъркането в архивите и в системата на съда. Има си ред!
  Тъпо е да си обиждаш колегите като на циганска свада.
  Накрая ... най-тъпото е, да си мислиш, че може да си позволяваш такива тъпотии!

 17. 17 Профил на Barionas
  Barionas
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#14] от "The Core":

  Ама защо цилкон Б ? По -добре е да се откарат към някой ТЕЦ за добиване на екологично чиста енергия , а не да горят въглища и да ни тровят.

 18. 18 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  Незнам дали още някои таи надежди, че тия сами ще се реформират! Докога ще ги търпим!?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 19. 19 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#3] от "А БЪ В":

  НЕдоПИПНАТИТЕ - това ли е новия сериал по телевизията, започващ от 4-ти април?

 20. 20 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  Защо управелението на ГЕРБ и РЗС в съдебната система да бъде по различно от управлението на ГЕРБ и РЗС въобще!?

 21. 21 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 668 Неутрално

  ВСС бе така заченат , че се очакваше да се пръкне глухо , сляпо , недъгаво недоносче . Както и се оказва .

 22. 22 Профил на 4i4e
  4i4e
  Рейтинг: 470 Неутрално

  ЧЕНГЕТО,ПОСТАВЕНО ОТ ГРОБАРИТЕ ЗА ШЕФ,НЕ ЩЕ ПРОВЕРКИ

 23. 23 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Ето как лъсна голямата марва за магистратите - пачките за предварително решени дела! Ето какво ги боли - че няма да могат да се наредят на хранилките за тлъсти дела с големи плащания за правосъдие в кавички!Че някой ще им попречи - а ревизията ще разкрие защо някои клиенти печелят точно при някои съдии! Е няма Шенген - Финландия им го каза зощо - точно заради съдебната корупция! Всички партии са виновни за нея! няма невинни

 24. 24 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Естония уволни преди години всички магистрати на възраст над 35 години - пенсинира ги със закон - оттогава тази страна е първенец по реформи и правосъдие в цяла източна европа! не е ли време за естонския почин и в бг!

 25. 25 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Айде всеки да си гледа работата, аман от ентусиасти тип Яне Бибияни...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 26. 26 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 726 Гневно

  До коментар [#17] от "Barionas":

  Защото по пътя някой от тях ще открадне катинара на фургона, и ще се разбягат!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 27. 27 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#24] от "richardnixon":
  За съжаление нито опита на Естония, нито този на Грузия с катаджиите е приложим за България.
  Мащабите са други и чисто технологично не може да осигуриш замяната като бройка.
  Затова процесът би трябвало да е еволюционен.
  Би трябвало ...

 28. 28 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 916 Неутрално

  [quote#12:"~бивш тъмно син"]Масонски ложи, ДС приятелства, ловни дружинки, кой разпусна държавата и даде право на тея да го ударят на печалбарство вече 23 годин?[/quote]
  господарят им - князът на този свят.

 29. 29 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#16:"xm..."]Тъпо е да си водиш НПО-та на такава проверка. Без значение как са подбрани. Защото нямат законово място там, при бъркането в архивите и в системата на съда.[/quote]

  Не си прав. Задължително е гражданско участие при такива проверки. И те не "бъркат" в ТАЙНИ архиви, а в публични дела , нали решенията ги има на сайта на съответния съд.

  Отделен въпрос е как са избрани НПО-та и техните представители.

  Във всички случаи трябва да присъстват грамотни програмисти и компютърни специалисти при проверка на софтуера и техниката за "случаен избор". Защото е безспорно, че такъв няма.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 30. 30 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 750 Весело

  Гузен не(до)гонен бяга.

  Масономилиционерите са добри в спринтовите дисциплини.

 31. 31 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 647 Неутрално

  простащината и безпардоността на ГЕРБ, "бившите" комунисти, настояшите социалисти и прочие всички те са виновни за клоаката наречена "съдебна система"

 32. 32 Профил на karada64
  karada64
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#1] от "NPaine":
  Има надежда. Въоръжаваме се кой както може и изтребваме гадното продажно племе до крак.

 33. 33 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Президента спи ли, или яде семки? Не му е в правомощичта, но едно мнение може да изкаже, да!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 34. 34 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#27] от "xm...":ти пък ще кажеш че опитът на естония не е приложим! напълно прирожим е при политическа воля! тия естонци да не падат от марс!

 35. 35 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Не е за учудване тълкуването на конституцията, което е направила Светла Димитрова Петкова, като се има предвид, че тя е във ВСС от “квотата” на ГЕРБ. Светла Петкова, предложена от депутати от ГЕРБ, поиска и ВСС да има право на нормотворческа дейност, за да решава казуси, по които законодателството не е уредено. Една и съща ли Конституция ли четем със Светла Димитрова Петкова или тя просто не разбира написаното? Или така е при “юристите” с - Общ успех от държавните изпити: „Мн.добър (4,50)” и среден успех през периода на следване: „Добър (4,12)”, но с доста недвижимо имущество.
  http://judicialprofiles.bg/profiles/255/ http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1540145

 36. 36 Профил на нервна
  нервна
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#18] от "virtual_brain":[quote#18:"virtual_brain"]Незнам дали още някои таи надежди, че тия сами ще се реформират! Докога ще ги търпим!?

  Докато не спретнем една гражданска подписка с въпрос за референдум - да се избират ли всички магистрати от глас народен - глас божи - с достатъчно мнозинство,за да бъде задължителна санкцията за парламента да промени закона.По бързият вариант е - единият край за шията- другият за стълба. Като се полюшнат двама-трима....

 37. 37 Профил на Sevdelina Boikova
  Sevdelina Boikova
  Рейтинг: 1054 Гневно

  Монополи ли? Ей го най-големия престъпен монопол, скрит е а зад превръзка и държи везната с кинтите.Ккойто сложи повече, той получава справедливостта.
  Кочина гадна, мръсна, неизчистена.

 38. 38 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#34] от "richardnixon":
  Може и от Марс да паднат. Без проблем.
  Провери първо колко народ са, па тогаз се пеняви.
  Колкото една София хора са ...
  Едно е стотина - друго е няколко хиляди да замениш, революционерино

 39. 39 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1130 Гневно

  [quote#37:"paprika"]Монополи ли? Ей го най-големия престъпен монопол[/quote]
  ...заради който съществуват другите монополи и се вършат безнаказано безобразията в държавата..Има ли човек , който вече да не е убеден , че този случаен избор и мижи да те лажем?! Има ли сила , която да ги измете тези гъонсурати и да прочисти системата? Няма.Докато ВСС се избира и от политиците , никога няма да има нормална правосъдна система в България.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 40. 40 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Любопитно

  Всеки нов ВСС е образ и подобие на предишния ВСС, но още
  по - калпав от предишния… и така до края на ? .

 41. 41 Профил на Sevdelina Boikova
  Sevdelina Boikova
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#39] от "Sion ,free again":
  Има една сила,която може да ги изкара за ушите с главите напред и да им потърси сметка за беззаконието на тия съдебни юди. Малко крещене и бой с домати под прозорците на тоя аврамов дом, може да окаже доста отрезвяващо действие на пияната шантонерка.

 42. 42 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1130 Разстроено

  [quote#40:"latcho59"]Всеки нов ВСС е образ и подобие на предишния ВСС, но още
  по - калпав от предишния… и така до края на ?[/quote]
  Ценя мнението ти , що се отнася до съдебната ни система и всичко свързано с правото.Щом и ти го казваш , значи нещата наистина са от зле , по зле.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 43. 43 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1130 Разстроено

  [quote#41:"paprika"]Има една сила,която може да ги изкара за ушите с главите напред и да им потърси сметка за беззаконието на тия съдебни юди[/quote]
  Направо не го вярвам.Спомняш ли си онова дебелоокото Марковска? Ако всичките са такива нищо не помага.Само промяна на системата на избор , но ще се откажат ли политиците от контрол върху съдебната власт?! Никога.Нали ще са и първите клиенти..

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 44. 44 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#38] от "xm...":естония са близо 2 милиона - и какво от това - естонският бвпе почти колкото у нас - и двете страни са в евросъюза и в двете има валутен борд - ако можеш да правиш елементарни преценки - нищо уникално няма в бг - тези които го твърдят просто не искат промени - така че недей да пилиш на тази тема без смислени доводи

 45. 45 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#29] от "Музар":
  Тцъ!
  Това е изцяло и само работа на Инспектората!
  А НПО-тата ... за тях си има процедура за достъп, нямат проблем и отвън, по косвени данни да проконтролират.
  И програмистите ... за какво са ти, след като сами си казват как си работи системата? Ако толкоз се опре до тях - чрез Инспектората, като експерти. Но не "по принцип", а по реда!
  Цялата работа е тъпа и е само за замазване на очите!
  Много добре и в детайли се знае и от юристите тук, и в чужбина как работи системата и какво и как става. Обществото пък е дълбоко убедено, че положението е още по-ужасно, отколкото е в действителност.
  Тогава за какво им беше всичко това?
  Тъпо е и им се чудя. Те са с изострено чувство за собствената кожа и защо го направиха целия цирк - не мога да разбера!

 46. 46 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1413 Разстроено

  Няма ли читави военни в тая държава да направят един преврат ........

  15.02.1989 - 07.02.2018
 47. 47 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Очаквано от Колев да скочи срещу проверките, очаквано от ВСС, малко неочаквано от Цацаров.. всъщност, съвсем закономерно. Едно и също котило ги назначи.
  Колев пристъпи към контраатака повече от половин месец, след като проверката в неговия съд бе извършена. Период достатъчен, за да разбере по свои канали дали някой е открил нередности.
  Недоволството на Колев срещу двете неправителствени организации, които са видели какво става във ВАС е разбираемо. Става дума за Българския институт за правни инициативи и Програма за развитие на съдебната реформа. В много случаи двете организации са критикували порочната кадрова практика на ВСС, която произведе много скандали, включително избора на самия Колев за шеф на ВАС.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 48. 48 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Весело

  Бистришките баби, попадаха при некадърните бистришки тигри!
  Това е битката за кокала.
  Фотограф: Надежда Чипева

 49. 49 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#46] от "Karelson":

  На твоето мнение съм...но както двамата знаем, а и всички останали читавите воени ги изгониха от армията преди десет години сега там има п.....ки...а колкото до съдийската ситуация в момента ще кажа само...ака ми се...

 50. 50 Профил на kman
  kman
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Невероятно нервни са - явно е напипано огромно корупционно гнездо.

 51. 51 Профил на fh11
  fh11
  Рейтинг: 473 Гневно

  Откритата и честна съдебна система е гарантирано от ГЕРБ+БСП+ДПС!

 52. 52 Профил на TrakerBG
  TrakerBG
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Светла Димитрова Петкова
  Притежава компютърна грамотност.
  хаххаахахха! Мда, вижда се от изказванията й!

  Практикуването и толерирането на тъпотия е престъпление.
 53. 53 Профил на ubb_1
  ubb_1
  Рейтинг: 418 Любопитно

  [quote#8:"~бивш тъмно син"]След жесток скандал по инициатива на шефа на ВАС
  ВСС прекрати ключова проверка за случайното разпределение на делата [/quote]
  Милиционерът Георги Колев е близък с Цветанов и верен ГЕРБаджия

 54. 54 Профил на mahmud
  mahmud
  Рейтинг: 213 Гневно

  Пазите си дупките...така ли???

 55. 55 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Дневник, какво правим с пунктуацията? Текстът изглежда написан от треторазряден адвокат.

 56. 56 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2587 Весело

  До коментар [#19] от "_dan_":
  Ами, новото ИМЕ на стария ми РОМАН. От н-та година...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 57. 57 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 572 Разстроено

  [quote#17:"Barionas"]По -добре е да се откарат към някой ТЕЦ за добиване на екологично чиста енергия , а не да горят въглища и да ни тровят. [/quote]
  Че то въглищата са по чисто гориво от тази смрад.

 58. 58 Профил на someeeee
  someeeee
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Идват избори ПОМНЕТЕ КОЙ избра тази СВОЛОЧ във ВСС и чии интереси защитават, за тези които ще се направят, че не се сещат аз ще ги назова. ГЕРБ и в частност Цветан Цветанов и Бойко Борисов! Те продължиха и задълбочиха корупцията, шуробаджанащината и малоумието в съдебната система. ТЕ - дошлите с обещания за справедливост и правосъдие !

 59. 59 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Бой на негри в тъмна нощ !

 60. 60 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 572 Любопитно

  [quote#58:"someeeee"]ГЕРБ и в частност Цветан Цветанов и Бойко Борисов![/quote]
  Че те , БСП да не са нещо друго щом издигат за депутат издателя на списание"Егоист", сменил три партий?

 61. 61 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#24] от "richardnixon":
  БСП няма да позволи!

 62. 62 Профил на someeeee
  someeeee
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#60] от "BASCO":

  Напротив не казвам, че БСП са по - различни от ГЕРБ. ТОчно обратното ГЕРБ са СЪЩИТЕ като БСП И ДПС ! ПО абсолютно нищо не се различават, но явно вие гласоподавателите им трудно можете да го осъзнаете.. Че докато ГЕРБ плюеха БСП те вършеха същите безобразия като тях, че и по - лоши!

 63. 63 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Леле, леле! От помийната яма наречена ВСС засмърдя ужасно! И тия ще раздават правосъдие!! Пфу!! БОКЛУЦИ!!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 64. 64 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Драги сънародници, време е да разчистим мършата, която трови по-вече от две десетилетия въздуха в НАШАТА, не тяхна, родина. Пълнете джобовете с камъни!! Нека си върнем България!!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 65. 65 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  Браво на ВСС, за пореден път не се и опитаха да опровергаят всеобщото негативно мнение, че са орган без капка чест.


  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Жената е покана за щастие
 66. 66 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  Браво на ВСС, за пореден път не се и опитаха да опровергаят всеобщото негативно мнение, че са орган без капка чест.


  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Жената е покана за щастие
 67. 67 Профил на Divaka
  Divaka
  Рейтинг: 253 Неутрално

  Оставак и след това Разтрел!

  一期一会
 68. 68 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Горката България, така и не случи на правосъдие - при комунистите, ич го нямаше, а при демокрацията - ептен! Два модела, един от друг по-сбъркани. Такива мърши, трябва да бъдат разстрелвани по улиците, без съд и присъда - защото съдът е техен. И ще ги оправдае. Бавно и тъжно започвам да разбирам, защо е имало Гилотина в центъра на Париж, или както Ботев го е нарекъл, "столицата на разврата". Великият българин, не е знаел, че София ще го засенчи - по корупция и по мизерия - но не и по решителност. Такава е съдбата на народите, които сами корумпират управлението си, водени от сбърканата си морална ценност - да минат метър.

  /не се чете/
 69. 69 Профил на zdra4
  zdra4
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Цецовчета...
  Ето нещо за което си струва да се окупира Орлов мост.

 70. 70 Профил на Sevdelina Boikova
  Sevdelina Boikova
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#43] от "Sion ,free again":
  Спомням си, и онова Гугушева нагушена.То като ги гледаш тия двете и ти е ясно какво е разложението там и що за морални оргии се извършват в храма на богинята.Иде ти да вземеш едно черешово топче и да почнеш да гърмиш, да гърмиш, докато нищо не остане от системата.
  Нов 10 ноември ни трябва,ама съдебен.

 71. 71 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  [quote#70:"paprika"]То като ги гледаш тия двете и ти е ясно какво е разложението там и що за морални оргии се извършват в храма на богинята[/quote]
  И единственият изход е да оставят хората вътре в системата да се изчистят от тези недоразумения.Сигурен съм че ще го направят мигом.Има много почтенни магистрати.Дори съм убеден , че в огромната си част са такива.Но никой не имдава възможността , да се отърват от тези , които петнят името на всички.Няма и да им я дадат.Пак да го кажа - като как да стане политиците да се откажат от контрола?! Нали заминават 98% от тях по затворите мигом.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 72. 72 Профил на balki65
  balki65
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Клоаката бе нарисувана от художник от Чехия,тогава всеки се възмощаваше не го примаше,накараха човека да смъкне картината ,която изобравяваше реалното.Но дойде ББ и всеки почна да се прави на политик, при Царя мълчание,при Бсп мъчание,няма отърване от ДС и комунистите. Да се приложат вариантите на Естоня и Латвия.Нашите само си мислят за бакшиши и бонуси

 73. 73 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1152 Неутрално

  ВСС прехвърли всякаква граница. Сега вече и ще проверява сам себе си, и естествено присъствието на НПО и каквито и да било външни лица е нетърпимо. 15 от 19 членове на ВСС са съгласни с това.
  Не знам как, но трябва да се намери начин тая корупционна клоака да се разтури. Не може висшият съдебен орган от години да е генератор на корупция и престъпност.

 74. 74 Профил на mnodulgaregforma
  mnodulgaregforma
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Браво на Бобо, чудесен нов ВСС си е сътворил. Направо не мога да ги позная след съдебната реформа.

 75. 75 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 672 Неутрално

  [quote#29:"Музар"]грамотни програмисти и компютърни специалисти [/quote]

  for( var i:uint = 0; i< newCases.length; i++){
  newCases[i].setJudge( Math.ceil( Math.random() * judges.length ))
  }

  А съм студент по право, даже не съм завършил програмиране... Толкова ли един генератор на случайни числа не успяха да намерят???
  Естествено самото разпределение на делата е по-сложно: имаме натоеареност на колегиите, съдиите и т.н, изключване на разни принципи. И все пак не ми се струва технически да проблем, който второкурсник от ФМИ примерно да не може да реши. Просто милият ни ВСС е оплетен в далавери като свински черва...

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 76. 76 Профил на 4i4e
  4i4e
  Рейтинг: 470 Неутрално

  и по лошо ще става изберете ги пак,тоя не беше ли протеже на тиквата

 77. 77 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1540 Неутрално

  Ха, добрутро, матряла! Какво друго може да се очаква от милиционер по душа и по образование като Колев. Късно, късн-ооо..., от 7-годишния му мандат не са изтекли и 2 години.

 78. 78 Профил на conartist
  conartist
  Рейтинг: 206 Неутрално

  Докато магистратите имат имунитет, тези случаи няма да са рядкост. И тъй като нито правителство, нито парламент ще се заемат с този вид реформа, лидерството на България в негативните класации на съдебните системи ще се затвърди.

  Good lawyer knows the law. Great lawyer knows the judge!
 79. 79 Профил на kapeli
  kapeli
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ''Тя също изрази недоумението си от това защо сега се реагира толкова бурно на нещо, което още никой не е видял и не знае какво ще пише в него. ''

  Ами нещо с гузната съвест май са свързани нещата?

 80. 80 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 624 Неутрално

  " Повечето от членовете на ВСС възроптаха срещу присъствието в екипа проверяващи на неправителствени организации. Сред тях беше и главният прокурор Сотир Цацаров, който попита: "кое е основанието в такъв тип проверки да присъстват представители на НПО, кой ги определи да са точно те" и заяви, че ако е административен ръководител не би ги допуснал." Хем посрани, хем голями! Самият Цацаров е говорил неведнъж, че един прокурор е водил десетки дела свързани с един проблем, което говори за конфликт на интереси. Няма как да му се падат все дела свързани с една и съща енергийна фирма, например. Той се ангажира публично с проверка и отстраняване на пропуски от такъв характер. Сега - нова песен! Всеки един потребител на правни услуги има правото да знае как се бори системата с конфликта на интереси и какви резултати постига! Щом са съумели да делегират наблюдението, значи, изпратените трябва да бъдат допуснати като наблюдатели! Не е нужно някой от наблюдаваната институция да ги познава, или признава!

  goblenka
 81. 81 Профил на widowmaker Всички сме парлеву франсе
  widowmaker Всички сме парлеву франсе
  Рейтинг: 624 Весело

  До коментар [#22] от "4i4e":


  [quote#22:"4i4e"]ЧЕНГЕТО,ПОСТАВЕНО ОТ ГРОБАРИТЕ ЗА ШЕФ,НЕ ЩЕ ПРОВЕРКИ[/quote]
  Напротив! Иска проверки, но от "проверени" хора - да не стават сакатлъци

  "We're not gonna take it! Anymore."
 82. 82 Профил на kapeli
  kapeli
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ''Проблемът е намирал отзвук и в доклада на Европейската комисия от юли 2012, която изрично препоръчва такава проверка да бъде направена съвместно с независими експерти.''

  Проблемите както на пишещите във форума така и на ВСС са емоционални, а не прагматични. И какво следва от това - нов негативен доклад за правосъдната система в БГ. Е айде стига емоции де. Айде време е за малко разум! А? Не мислите ли? Емоците водят до преливане на чашата. Преливането на чашата до революции (това и децата в училище го знаят) а революциите до катсатрофи. След катастрофите идват осъзнаванията. Кой има интерес от емоции - ами тези които не искат да се научи истината. Ако няма разум и спокойствие - няма истина. Ако ВСС не се осъзнаят значи искат да заличат следите на виновните с катасрофа. Ако има малко разум трябва да НЕ се оставят да го направят. А и защо винаги има тенденция да се търсят виновните и след това едва ли не да се сочат с пръст, да се оплюват публично, едва ли не да се замерят с камъни на публично място . Четете историята - никой, който се е намирал в подобно положение не е търсил виновните. Винаги се е знаело кои са те. И сега се знае. ПРОСТО ПРАВЕТЕ КАКВОТО ТРЯБВА ПЪК ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ. От сегашната ситуация без потърпевши явно не става. Не че оцелелите няма да са потърпевши. Всички са потърпевши. Ама така е като искаме онова, което другите народи са постигнали за 100 години ние да го направим за 10. Изглежда просто, но като започнеш да го правиш излизат едни тенденции, едни процеси и разбираш, че 100 не е равно на 10.
  Така, че правете проверка за случайното разпределение на делата и това е - пък да става каквото ще. И с доклад от назначената от ВСС комисия и без доклад пак едни и същи хора ще се сочат като виновни. А и дали комисията ще посочи в доклада си виновни? Такъв ни е манталитета. Настрои ли се общественото мнение, след това трябва време за осъзнаване. То общественото мнение е инертно, голямо, трудно набира инерция и трудно се спира. Ама много трудно. ННастрои ли се негативно помита всичко, дори и носителите си.

 83. 83 Профил на RUSE
  RUSE
  Рейтинг: 565 Неутрално

  На тия предатели и куршума им е малко. ГЕРБ направи само едно смислено нещо - раздели храната от боклука по щандовете на магазините, но тия слуги на мафията свалиха и това решение. Що за измет сте се събрали там бе? Вие деца нямате ли? Няма ли поне един достоен сред вас? Не разбирате ли, че заради някой лев в джоба обричате българите на геноцид?
  Долни слуги на Дявола.

  не съм избягал
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK