Сметки за милиони "на четири очи"

Локвите, които блесват върху неравния нов асфалт на бул. "Владислав Варненчик" във Варна с всеки следващ пролетен дъжд.

© Морски дневник

Локвите, които блесват върху неравния нов асфалт на бул. "Владислав Варненчик" във Варна с всеки следващ пролетен дъжд.Сумата от 5 млн. лв. за ремонт на бул. "Владислав Варненчик" във Варна е била отпусната от правителството на Бойко Борисов "на око" и без финансова обосновка за реалната стойност на рехабилитацията. Това личи от информация, предоставена на "Дневник" от Правителствената информационна служба. Фактът беше потвърден и от Стоян Димитров, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустройство" в Община Варна.


Колкото - толкова


Решението за отпускането на 5 млн. лв. е било одобрено единствено "на базата на представен доклад от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков", съобщиха от Министерския съвет.
Според информация от пресслужбата на правителството, "средствата са осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. Предложените промени не налагат необходимост от допълнителни средства от държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка". Така се оказва, че размерът на отпуснатите средства не е бил предварително съобразен с реалните нужди и изискванията за качествен ремонт на булеварда. Точно обратното – ремонтните дейности са "напаснати" по размера на отпуснатата сума. Или с други думи – усвоено е толкова, колкото е отпуснато, без да е ясно дали то е било достатъчно или повече от необходимото.


"Беше ни съобщено чрез министър Павлова (Лиляна Павлова, бивш министър на регионалното развитие и благоусройството и водач на кандидатдепутатската листа на ГЕРБ във Варна, бел. ред.), че кабинетът отпуска 5 млн. лв. за рехабилитация на бул. "Владислав Варненчик", каза Стоян Димитров. Така от разговора, който проведохме, стана ясно, че ние трябва да напишем такова писмо. Нямаше как да поискаме повече, след като се е установило, че парите ще са 5 млн. лв.", обясни той.


Дефектите на ремонта, извършван без ясни предварителни сметки проличаха още в края на април т.г. Тогава с първия пролетен дъжд по асфалта се появиха огромни локви. В същото време зам. кметът на Варна Богдан Караденчев обяви, че дължината на трасето, което е имало нужда от рехабилитация, е било скъсено. "Това се наложи, защото 5-те млн. лв., които държавата отпусна за преасфалтиране, нямаше да стигнат", обясни Караденчев.


По неговите думи сметките не излезли и защото в една от отсечките на ремонтирания булевард -  от варненската централна автогара до пл. "Митрополит Симеон", на 8 см. под асфалта имало стар паваж. Така се наложило да бъдат поставени, за да бъде изпйлнено предписанието за дебелината на новото асфалтово покритие. За това от общинския бюджет били отпуснати допълнителни средства, каза Караденчев. Той обаче така и можа да обясни, как при планирането на ремонта и при дълбочинното обследване на пътната настилка, извършено със специализирана и скъпоструваща техника, доставена с финансиране от Световната банка, паважът не е бил забелязан. Проверка на "Дневник" показа и друго разминаване между фактите и думите на варненския зам.-кмет.


Тука има – тука няма


Както вече стана известно ремонтът на бул. "Владислав Варненчик" се извършва от две дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите - "Варнастрой 2012" и "Обединение АБ Варна". Техниката и работниците за ремонта на булеварда, обединението е наело с договор от компанията "Хидрострой". Неин управител е доскорошният общински съветник от ГЕРБ във Варна Николай Пашов.Кой, кой е?


Участници в сдружението "Варнастрой 2012", регистрирано на 3 август 2012г., са "Трансстой – Варна" и силистренското "Пътстроймонтаж".


В "Обединение АБ Варна", регистрирано в Хасково и основано на 3 септември м.г., участват компаниите "АБ" и "Агро инвест ПП". И двете сдружения имат напълно идентичен, кратък и ясен предмет на дейност - "строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени".

Контролът по изпълнението на обществената поръчка е отговорност на две общински структури - предприятието "Инвестиционна политика" и дирекцията "Инженерна инфраструктура и благоустрояване". Именно директорът на втората Стоян Димитров е изготвил и количествено-стойностните сметки - част от възлагателните писма, изпратени до двете компании.


Още на пръв поглед от тях става ясно, че разходите за подмяна на старите бордюри с нови, по-високи , са били заложени в предварително определената с министерско решение цена от 5 млн. за ремонтните работи, извършени от "Обединение АБ Варна" "Варнастрой 2012".


Шефовете на двете фирми не бяха открити на телефоните си през тази седмица.


Мерки и теглилки


Дължината на отсечката, която компанията "Обединение АБ Варна" е  ремонтирала е 1700 м., а предварително обявената цена – малко над 2.6 млн. лв. Втората отсечка, на която работи дружеството "Варнастрой 2012" е дълга 2057 м. а парите, отпуснати за преасфалтирането й са близо 2.4 млн. лв. Така сумата на разходите за ремонт на булеварда става точно 5 млн. лв. а необходимостта от отпускането на още пари – необяснима. Богдан Караденчев обаче вече повече от седмица не може да бъде открит за коментар. Мобилният телефон на Стоян Димитров прехвърля всеки разговор към автоматичен секретар. Количествено – стойностните сметки за ремонта на булеварда носят именно неговите подписи като съставител. Ето какви въпроси поставят те:
В сметката на дружеството "Обединение АБ Варна" за "превоз на строителни отпадъци до депо" е обявена единична цена от 28 лв. за куб.м. на километър. (виж. прикачените документи). Стандартната вместимост на камионите, превозващи строителни отпадъци е около 10 куб. м., а сметищата за депониране на строителни отпадъци край  Варна се намират на около 10 км. от центъра на града, твърдят специалисти в строителния бранш. Така цената, заложена в количествено-стоностните сметки,  показва, че че всеки курс на "Сдружение АБ Варна" е струвал на данъкоплатците 2800 лв. или малко под 55 хил. лв. за всички предварително планирани за извозване 1960 куб. м. отпадъци. Справка в няколко компании, лицензирани за извършване на същата дейност, показа, че цените, които те предлагат, за тази услуга, са няколко пъти по-ниски.


Любопитна подробност в сметките е и това, че посочената по-горе цена не включва натоварването на отпадъците. Този вид работа е калкулиран от "Обединение АБ Варна" заедно с фрезоването на съществуващата пътна настилка на цена 4.45 лв. за кв. м. За същата работа "Варнастрой 2012" е получила 4.59 за кв. м.


Двете компании се разминават сериозно в единичните цени, които са предложили за доставка и полагане на битумен асфалт. За първия и втория слой от него "Варнастрой 2012" е предложила цена по 0.01 лв на кв.м. По същите позиции "Обединение АБ Варна" е заложила несравнимо по-високата цена от 1.23лв. за първия и 1.19 лв. за втория асфалтов слой. Справка с документите показва, че при това положение за един и същи тип асфалт, положен на 36 хил. кв.м. първата компания е получила само 728 лв., а втората... близо 83 хил. лв. за 34 хил. кв.м.


Сериозни позиции


В документите има и друго странно съвпадение. За една и съща услуга - "профилиране" "Варнастрой 2012" е получила от парите за ремонта 238 лв. на кв. м., а "Обединение АБ Варна" 221 лв. на кв.м. Пак "профилиране" обаче е заложено и в друга позиция на количествено-стойностните сметки на двете компании. Там за него, заедно с "доставка и полагане на неплътен асфалтобетон" двете дружества са заложили буквално същите цени, както и в първия случай - 238 лв. и 221лв. на тон.


Необяснимо се разминават и единичните цени, предложени от двете ремонтиращи компании, за "подмяна на капаци на ревизионни шахти със самонивелиращи се". За "Варна строй 2012" това струва 520.75 лв. на шахта (или малко над 7 хил. лв за 14 шахти), а за "Обединение АБ Варна" - 429 лв. на шахта (или близо 9.4 хил. лв. за 22 шахти).


Необяснимо различни са единичните цени и по друга позиция - "Разкъртване на бордюри и бетонови ивици, включително изрязване с фугорез и натоварване". Тук "Варнастрой 2012" предлага около 5 лв. на линеен метър, а "Обединение АБ Варна" - по-малко от 4 лв.


Когато сметките стигат отново до прословутите бордюри обаче друго разминаване става особено очебийно. От количествено-стойностните сметки за ремонта се вижда че "Обединение АБ Варна" е положило по време на ремонта 6.8 км. нови бетонни бордюри по двете платна на своята част от бул. "Владислав Варненчик". При положение, че дължината на ремонтирания участък е 1.7 км., това означава, че трябва да са подменени всички бордюри по двете платна (край тротоарите и разделителните зелени площи) и то по цялото протежение на булеварда от автогарата във Варна до централния площад на града. Разминаването на данните от количествено-стойностните сметки с действителността в този случай е очевиден за всеки, който се движи по булеварда - подменени са голяма част, но не и всички бордюри. По това перо обаче в сметката на компанията са калкулирани повече от 187 хил. лв.


Фотогалерия: Локви за 5 млн. лв. във Варна >


На две, на четири или на шест очи


За ремонт на бул. "Владислав Варненчик" се заговори в началото на февруари т.г. Той бе обявена лично от Лиляна Павлова като идея на бившия премиер Бойко Борисов. Тогава тя дори шумно се възмути: "Този булевард прилича на коловоз (...) Въпреки твърденията на кмета (тогава все още Кирил Йорданов), градът разполага с достатъчно пари в бюджета си, за да го ремонтира".


Сега булевардът е почти завършен. Сметките за преасфалтирането му обаче очевидно са правени "на око". Или "на четири очи"... Или на повече – толкова, колкото са локвите, които блесват върху неравния нов асфалт с всеки пролетен дъжд.

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Замирисва на разчистване на сметките.

 2. 2 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Пет милиона пет милиона еми направете го като хората,а не понеже не дадоха колкото искаме сега на ви..и кой страда,старците и майките с колички.

 3. 3 Профил на Hristo Gospodinov
  Hristo Gospodinov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ахм... и пак ще трябва да се ремонтира за повече от 5 милиона нали? Би било хубаво да видим наказателна отговорност при такива нескопосано работи най-накрая... Не че и в други държави не се случва, ама то бива бива...

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Ами като са им дали 5 млн, нека общината да даде още толкова и да го оправи като хората. А не да правят кьопави работи.

 6. 6 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Спасе, всичко при управлението на правителството на Бойко Борисов беше "на око" и без правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ, без реална обосновка. На две, на четири или без очи.

 7. 7 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2739 Неутрално

  "без финансова обосновка за реалната стойност на рехабилитацията" - така де, така, все едно не се знае, че в подобни "проекти" ПОТЪВАТ най-много пари! Естествено, хората които ги ОПравляват си знаят цената. ГРАЖДАНСКОТО ни общество още не е знае, та е време - ВРЕМЕТО е НАШЕ - поне на 12 май...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 8. 8 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 449 Неутрално

  Трябва да се краде! И когато няма предварителни изчисления, никой после не може да каже, къде, за какво, колко пари са се похарчили!

 9. 9 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 449 Неутрално

  " Или на повече – толкова, колкото са локвите, които блесват върху неравния нов асфалт с всеки пролетен дъжд."

  И защо е неравен? Защото са пестили от материала. Нека журналистите видят, коя фирма е ремонтирала и какви са и връзките с герб. Да не се окаже измежду дарителите на Пъпеша!

 10. 10 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Абе супер си е булеварда! Някои си мислят, че за 5 милиона трябва да стане като писта за Формула 1. Няма как да стане това. Ако беше тройната коалиция щяха да отидат 50 милиона за няколко кръпки.

 11. 11 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  Това е черен ПР. Дали били 5млн! А колко милиона са платили варненци за софийското метро? А колко милиона варненски данъци са заровени в южната дъга на софийското околовръстно?
  Варна е важна, но само месец Август. През останалото време е само статистика.

 12. 12 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Делата срещу герб за по 5-10 милиона ще отидат за след 10-15 години, толкова ще трябват за да се приключи с грабежите за десетки и стотици милиони.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 13. 13 Профил на Euronymous
  Euronymous
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Ай стига толкова ! Колкото толкова ! Свърши вече ГЕРБ ще видим по нататък

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  From the depths of Norway , take out your crop pain and feel the true evil !
 14. 14 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Заради точно такива сметки Бургас размина Варна в развитието си,очевидно в Бургас не се краде ,или много по-малко, в рамките
  на търпимото....

 15. 15 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Като не сте доволни на тези 5 милиона ,
  ами върнете ги обратно в бюджета !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 16. 16 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  " паважът не е бил забелязан"...
  ------------------
  Спасов,варненци помним улица Владислав прекръстена на бул.Карл Маркс.Улицата беше паваж от катедралата до изхода на Варна,а и още по-нататък.Такива като теб Спасов които си мислят,че са част от Варна са вредни за града

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 17. 17 Профил на radoslavivanov
  radoslavivanov
  Рейтинг: 470 Весело

  Така, както се инвестира в инфраструктура в БГ и конкретно според статията във Варна, качествена инфраструктура следващите 20-30-50 години няма да има .
  Комбинациите "евтино-некачествено" и "скъпо-некачествено" струват на данъкоплатците 2-3 пъти по-скъпо отколкото комбинацията "качествено-адекватна цена" .
  И тъй като ние сме най-бедната държава в Европа, и тъйкато за далавери кражби в големи размери тук не се лежи в затвора съответно ще гледаме как едни и същи улици и булеварди се асвалтират през 5-7 години .

 18. 18 Профил на zh Vulchev
  zh Vulchev
  Рейтинг: 379 Неутрално

  защо не дадете цените в София, просто за сражнение или някой друг град. Немисля че трябва да има фрапантни разлики, или пък ще си проличи колко точно са надути сметките

  zhv
 19. 19 Профил на Теодоси Бялков
  Теодоси Бялков
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Ето снимки от трудовия процес при ремонта на булевард "Владислав Варненчик" :http://touchesofvarna.blogspot.com/2013/04/20042013.html

  http://touchesofvarna.blogspot.com/
 20. 20 Профил на jazzi
  jazzi
  Рейтинг: 423 Неутрално

  Спасе, намерете актовете обр. 19 и ги публикувайте и тях, за да се разбере съответствието им с КСС - така може да се разбере дали всичката работа е свършена според изпълнителя. После трябва да се направят измервания и да се вземат проби от различни места по трасето и да се сравнят с актовете и КСС. А най-накрая да се вземат усреднените цени на строителни борси и транспортни фирми за материалните и да се види дали има надценка. Аз предполагам, че действителната стойност на вложените материали и работата не надвишава 50% от отпуснатата сума или 2,5 млн. лева, иначе подобна схема ще е изключение от правилото на ГЕРБава договорка! Поздрави!

 21. 21 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 418 Неутрално

  а как тогава отсечката до затвора струва 14млн??

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK