Кои са заместник-министрите в кабинета "Орешарски"

Кои са заместник-министрите в кабинета "Орешарски"

© Надежда Чипева, КапиталПремиерът Пламен Орешарски назначи днес 17 заместник-министри. Пресцентърът на Министерския съвет разпространи кратки биографични справки за тях, а за политическото влияние при назначенията "Дневник" разчита на собствени източници. 


Анна Янева Георгиева – заместник-министър на икономиката и енергетиката (БСП). Завършва търговския техникум в гр. София и магистратура по "Управление и организация на МТС" във Висш икономически институт "Карл Маркс". В периода 2009-2012 г. е член на Постоянната комисия по "Икономика, енергетика и туризъм" към Народното събрание. От 2005 г. до 2009 г. е на длъжност заместник-министър в Министерството на икономиката и енергетиката, ресор "Икономика", преди това работи като главен секретар на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. В периода 1991-2005 г. е общински съветник и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на комисиите по Стопанска политика и инженерна инфраструктура. Владее руски език.


Васил Стоянов Василев – заместник-министър на културата (БСП). Завършва езиковата гимназия "Екзарх Йосиф", гр. Ловеч, магистър "Театрална режисура" в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и специалност "Мениджмънт на бизнес организациите" в Стопанската академия "Д.А. Ценов". В периода от октомври 2011 г. до юни 2013 г. е общински съветник в гр. Ловеч, член е и на Националния съвет на Българска асоциация на работодателите в областта на културата. От 2006 г. е директор на Драматичния театър в гр. Ловеч. Владее немски, руски и английски език.
Велислава Иванова Кръстева – заместник-министър на културата (ДПС). Завършва Нов български университет, като магистър по "Политология", притежава бакалавърска степен по икономика и управление в социално-културната сфера от Югозападния университет "Неофит Рилски". От 2004 г. е ръководител звено "Връзки с обществеността и пресцентър" на ПП "Движение за права и свободи". Работила е като говорител и член на Централна избирателна комисия за местни избори и като редактор във вестниците "Монитор" и "Стандарт" и в Дарик радио. В периода март 1999 – август 2001 г. заема длъжността на главен съветник в 38-мо Народно събрание.


Проф. д-р Чавдар Крумов Славов – заместник-министър на здравеопазването (БСП). Завършва Висш медицински институт, гр. София, специалност "Урология" и магистратура по "Здравен мениджмънт" в УНСС. Специализирал е във Франция, Белгия, Великобритания, САЩ по урология, трансплантология и реконструктивна урология; организация на бъбречната трансплантация, лапароскопска хирургия. През 2012 г. става член на Комисията за лечение в чужбина при Министерството на здравеопазването. В периода от 2010-2013 г. е национален консултант по урология, бил е началник Клиника по урология в УМБАЛ "Александровска". През 2009 и 2010 г. е член на Борда на директорите на УМБАЛ "Св. Анна". Трудовият стаж започва в Окръжната болница, гр. Кюстендил и Медицинска академия в София. Владее руски, френски и английски език.


Бойко Маринов Пенков – заместник-министър на здравеопазването. Завършва магистратура по "Медицина" в Медицинска академия и "Стопанско управление – здравен мениджмънт" в Университет "Проф. Асен Златаров", гр. Бургас. Притежава дипломи по "Болничен мениджмънт" и "Социална медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт", "Белодробни болести", "Вътрешни болести" от Медицинския университет в София. Изучавал "Администрация в здравеопазването" в JICA, Япония. Владее английски и руски език.


Мая Тодорова Тодорова – заместник-министър на младежта и спорта (БСП). Дипломира се в СУ "Св. Климент Охридски", като магистър по "Философия". От 2008 г. работи в Националния център "Европейски младежки програми", дирекция "Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми" и дирекция "Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми. Експертната си дейност в държавната администрация започва през 2006 г. в Държавна агенция за младежта и спорта, където до 2008 г. работи в главна дирекция "Политика за младежта". Владее руски, френски и английски език.


Людмила Костова Петкова – заместник-министър на финансите. Завършва магистратура по "Икономика и управление на търговията" в УНСС. От април 2010 г. е директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите. В периода април 2007 – април 2010 г. заема длъжността на началник отдел "Данъчна методология" в НАП. Преди това е работила в Офис "Средни данъкоплатци и осигурители, ТД София град, ТД "Големи данъкоплатци и осигурители", ДП "Големи данъкоплатци", СУДА, София, ДП "Средец". Владее английски и руски език.


Мукаддес Налбант Юсуф – заместник-министър на образованието (ДПС). Докторант по "История на философията" в СУ "Св. Климент Охридски". От април 2011 г. е експерт в ПП "Движение за права и свободи". В периода юли 2009 – март 2010 г. работи като директор на дирекция "Координация и контрол на средното образование" в Министерството на образованието, младежта и науката. Заема длъжност като заместник-министър на образованието и науката в периода септември 2005 – юли 2009 г. Трудовият й стаж започва като преподавател. Владее турски, руски и френски език.


Чавдар Георгиев Георгиев – заместник-министър на околната среда и водите (БСП). Завършва Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Трудовият му стаж започва като председател на СД "Агенция за юридически консултации". В периода септември 2005 – юли 2009 г. заема длъжността на заместник-министър на околната среда и водите. От юли 2009 г. е секретар на Правния съвет към Президента на Република България, като от 2011 г. до февруари 2012 г. – негов председател. В периода май 1995 – юни 1997 г. заема длъжността заместник-главен секретар на Народното събрание, а през 1995 г. на главен секретар на Министерството на околната среда.


Неджми Ниязи Али – заместник-министър на отбраната (ДПС). Завършва магистратура по икономика в УНСС. В периода 2005-2013 г. е народен представител в 40-то и 41-то Народно събрание. Заема длъжността на заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, бил е член на Комисията по външна политика и отбрана и на подкомисията, осъществяваща парламентарен контрол върху дейността на НРС, НСО и военна информация. През 2006 и 2007 г. е член на Европейския парламент. В периода 2003-2005 г. е заместник-министър на отбраната, член на надзорния съвет на Агенция за приватизация. Владее руски, английски и турски език.


Инж. Иван Василев Иванов – заместник-министър на отбраната. Завършва ВА "Г. С. Раковски", специалност "Земна артилерия и ракетни войски" и магистратура във ВНВАУ "Г. Димитров" по обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини. Преминал е курс в Колежа по отбрана на НАТО за висши ръководни кадри на НАТО, в гр. Рим, както и курс за управление при кризисни ситуации в Германия, курс за управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси, както и курс за военни наблюдатели на ООН във Виена. Професионалната му практика започва през 1979 г. в структурите на Българската армия. От 2012 г. е президент на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и почетен представител на Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО (АЗКОН). Преди това е директор на дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната. Награждаван е многократно с български и чуждестранни военни отличия и награди. Владее английски и руски език.


Бюрхан Илиязов Абазов – заместник-министър на земеделието и храните (ДПС). Дипломира се във Висшия селскостопански институт, гр. Пловдив. От 2009 г. работи в частния сектор във фирма за подготовка, изработване и консултации по проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма "Рибарство и аквакултури", възобновяеми енергийни източници, земеделско производство. В периода юни 2009 – октомври 2009 г. е член на Комисията по земеделие в Народното събрание. Март 2005 – юни 2009 г. е заместник-министър на земеделието и горите.


Светлана Григорова Дянкова – заместник-министър на труда и социалната политика (ДПС). Специализира "Финансов мениджмънт" в Стопанската академия "Димитър Ценов", гр. Свищов и "Електроинженерство" в Техническия университет в гр. Габрово. Завършила е средното си образование като програмист. През 2007 г. завършва USAID във Вашингтон специалност, "Публично-правно партньорство и социално осигуряване". От 2009 г. е ръководител на проект "Вътрешни комуникации" ПОК "Доверие". През 2009 г. заема длъжността заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика. Започва работа в държавната администрация през 1993 г. като експерт в Министерството на образованието и науката. Избрана е за народен представител в 37-мо, 38-мо, 39-то и 40-то Народно събрание като член на социалната и образователната комисии, експерт и председател на Комисията по труда и социалната политика. Ползва руски, английски и немски език.


Росица Калчева Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика. Завършва магистратура като "Юрист" в СУ "Св. Климент Охридски", както и магистратура за икономист в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Изучава финанси, мениджмънт, право, счетоводство, управление на риска, управление на промените, управление на таланта и човешки ресурси в Административния колеж на Индия, Хайдерабад. От юни 2009 г. работи в КНСБ като съветник, а след това като изпълнителен секретар по пазара на труда. В периода декември 2003 – юни 2009 г. заема длъжността на зам.-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, а от 2009г. до 2011г. заема поста изпълнителен директор на същата агенция. Работила е като юрист в Държавен фонд "Земеделие" и фонд "Тютюн". Владее английски език.


Лазар Манолов Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика (БСП). Завършва УНСС и специализира в Международната организация на труда. От август 2009 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание. В периода август 2005 – юли 2009 г. заема длъжности в Министерството на труда и социалната политика като съветник на министъра и заместник-министър. Трудовият стаж започва в неправителствения сектор в областта на социалната политика. Работил е и в Икономическия и социален съвет и БСК. Владее английски и ползва руски език.


Ангел Величков – заместник-министър на външните работи. През 2006 г. завършва Университет на Щата Небраска като доктор на юридическите науки. Притежава диплома от Университет Грейсланд, Щат Айова за международни отношения, политология и немски език. От януари 2013 г. работи в частния сектор като инвестиционен представител и съветник. През 2012 г. е съветник на доброволни начала на Президентската кампания – Губернатор Мит Ромни и юридически съветник, архивист в кабинета на Сенатор Майк Джоханс от Щата Небраска. Владее английски, руски и немски език.


Тодор Чуров – заместник-министър на външните работи (БСП). Завършва Московския държавен институт за международни отношения като магистър по международни отношения. Трудовият му стаж в държавната администрация започва в Министерството на външните работи, отдел "Арабски страни. От 2009 г. е постоянен представител, посланик на Република България. В периода 2005-2009 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи, като през 1995 г. е бил и говорител на министерството, по-късно директор на дирекция "НАТО и международно сигурност" и директор на дирекция "Права на човека и международни хуманитарни организации". През 1993-1994 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи и председател на националната комисия за ЮНЕСКО. Бил е посланик в Кралство Бахрейн, седалище Кувейт, заместник-ръководител на мисия във Вашингтон, аташе в Аман, Йордания. Владее английски, руски, словашки, испански, френски и арабски език.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Екстра! Всичките са доказани седесари! Не виждам нито един комунист, който да е доносничил на Държавна сигурност!
  Умен човек е Орешарски!

 2. 2 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 577 Неутрално

  [quote#1:"Федор Венедиктович Езерский"] Всичките са доказани седесари! [/quote]

  Мукаддес Налбант Юсуф - тази е доказан доносник, член на ДПС

  Моралът не е порок!
 3. 3 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#1] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Светлана Григорова Дянкова - тази беше дясна ръка на Христо Бисеров

  Моралът не е порок!
 4. 4 Профил на georgi_val
  georgi_val
  Рейтинг: 426 Неутрално

  6-7 от тия са били зам-министри на тройната. Супер! "Браво", Бадемов!

 5. 5 Профил на Ламбо
  Ламбо
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Не разбирам вълненията. Тези хора ще останат никому неизвестни, понеже правителството ще падне точно след 7 месеца.

  Fortuna favet fortibus.
 6. 6 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 875 Весело

  [quote#3:"dnk"]Светлана Григорова Дянкова - тази беше дясна ръка на Христо Бисеров[/quote]

  А Христо Бисеров не беше ли доказан седесар?

 7. 7 Профил на morska_svetulka
  morska_svetulka
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Тодор Чуров – заместник-министър на външните работи. Завършва Московския държавен институт за международни отношения като магистър по международни отношения."

  Какво има повече да коментираме? Коя година е завършил и от коя година започва да работи за ДС? Другарят Орешарски моля да предостави тази информация за нас простите избиратели!

 8. 8 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#6] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Не - беше доказан доносник, който от поне 10-тина година е основен играч в ДПС. Тази булка го последва почти веднага след като Костов исрита Бисеров от СДС.

  Моралът не е порок!
 9. 9 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 796 Весело

  Със старите палавници нов обществен дом

 10. 10 Профил на morska_svetulka
  morska_svetulka
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Ангел Величков – заместник-министър на външните работи."

  Този само разбрах, че е завършил на майната си в Небраска, доброволствал за Мит Ромни и разни други републиканци, значи това сега му е първата платена работа. Най-вероятно синчето на някои комуняга от ДС. Ноу комент! От къде ги намира тия боклуци Орешарски не мога да разбера! То аз мога да посоча няколко познати завършили политика или международни отношения в Харвард, говорещи много езици, работещи за Световната банка или в Брюксел, които са по-квалифицирани от тия лекета! Мъка, мъка....

 11. 11 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1501 Неутрално

  [quote#10:"morska_svetulka"]От къде ги намира тия боклуци Орешарски не мога да разбера![/quote]
  Спускат му ги.

 12. 12 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 3496 Весело

  Досега не си спомням таквоз вълнение да се е отделяло на заместник-министри. Даже не помня да съм знаела имената на който и да било... ама сега нали вторите станаха първи, а първите ще паднат в... и ситуацията е по-различна.

  Доброто е заразно
 13. 13 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 704 Любопитно

  Поради каква необходимост има трима зам. министри на труда и социалната политика ?

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 14. 14 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  [quote#4:"georgi_val"]

  6-7 от тия са били зам-министри на тройната. [/quote]

  Сиреч доказани сподвижници на Али Баба?

  Сега като почнат пак по-старому: заменки, батко на братко, фондове от ЕС ....

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 15. 15 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 875 Весело

  [quote#8:"dnk"]Не - беше доказан доносник[/quote]

  Стига бе! А не го ли водиха за "Сивият кардинал" на СДС? Един от ключовите фигури и голям играч? Общо взето, човека който нареждаше нещата?
  А след това я знам историята - преориентира се към по-жизненоспособна организация

 16. 16 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  Доказани .Екстра.Симпатични. Колко много суперлативи.Така е като БСП и ДПС си избират втория ешалон министри само и единствено от гражданската квота.Ако някой Ви каже че замовете са били в отбора на тройната коалиция не му вярвайте. И как не се сетиха поне едно зам. министерско кресло да бутнат на патерицата Атака.

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 17. 17 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 875 Весело

  А този Инж. Иван Василев Иванов – заместник-министър на отбраната, просто му личи седесарлъка! Вижте му само биографията!
  "Преминал е курс в Колежа по отбрана на НАТО за висши ръководни кадри на НАТО, в гр. Рим, както и курс за управление при кризисни ситуации в Германия, курс за управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси, както и курс за военни наблюдатели на ООН във Виена."
  На такъв човек как да му имаш вяра? Поне едно леко курсче да имаше в Москва или поне в Кременчук... И да не е там, хайде, от мен да мине, да е прескочил през Букурещ или Варшава за месец... Ама нъцки.... Поне от хорска срама да бяха написали, че е имал командировки в Източен Берлин или Прага, ама не! Или не са го пускали? После да се чудиш с какъв акъл такъв са го допуснали до армията още през 70-те години? На мен ми намирисва, че е предател....

 18. 18 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3194 Весело

  Тройната ламя се завръща

 19. 19 Профил на Пешо
  Пешо
  Рейтинг: 374 Весело

  браво браво асколшун Али ще ни отбранява Мукаддес ще ни образова а Бюрхан храна ще ни дава

  Промяна на системата ???
 20. 20 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 662 Разстроено

  Ужас!!! Цели трима не знаят руски. Е как може така....

 21. 21 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 2513 Разстроено

  Добре де ,
  заместници на еди кое си министерство ,
  ама кой за какво направление ще отговаря ?

  Или понеже са безотговорни но верни другари ,
  хептен няма за нищо да отговарят !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 22. 22 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 2513 Гневно

  До коментар [#18] от "hodounski":


  [quote#18:"hodounski"]Тройната ламя се завръща [/quote]
  ==================

  Хем тройна ,
  хем триглава !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 23. 23 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1211 Весело

  Има доста с калинково образование. Особено тази:...Завършва Нов български университет, като магистър по "Политология".

 24. 24 Профил на Цензура
  Цензура
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Турчин за зам-министър на отбраната - и това ако не е национално предателство в пълния смисъл на думите, здраве му кажи!

 25. 25 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  До коментар [#11] от "Yard":

  Точно - спускат му ги и той ги назначава , като се е хванал на продажното хоро, трябва да го играе.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 26. 26 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Повечèто имат впечатляващи биографии

 27. 27 Профил на martin
  martin
  Рейтинг: 217 Неутрално

  с трима зам.министри на труда и социалната политика, ще пускаме обяви за работодатели

 28. 28 Профил на bo44ko
  bo44ko
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Ужас, турчолята се намърдаха навсякъде. Няма да прокопсаме.

 29. 29 Профил на Истината - "езикът на омразата"
  Истината - "езикът на омразата"
  Рейтинг: 793 Гневно

  Нека това да ни е за урок. НО на матряла пука ли му въобще???

  Народе????

  Molossian: Желанието на международния модерен другариат за равенство между нормалността и извратеността създаде чудовища.
 30. 30 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Чудно,чудно...Мукаддес Налбант е тази,която написа доклада за дискриминацията в поезията на Ботев.Оня скандал,където препоръчваха да се извади поезията му в едно с произведенията на Вазов, от учебниците,щото били внушавали не знам си какво,расистки били,някаква подобна изродщина беше.
  Мукаддеската и компания бяха гушнали 50 000 за тази си чудесно свършена работа.
  http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5063391

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 31. 31 Профил на Malta
  Malta
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Бе вие всичките, щатни оплювачи ли сте или какво..Как не ви омръзна да плюете всеки, всичко и винаги..Плащат ли ви или какво?

  Mal
 32. 32 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#30:"Paprika"]Чудно,чудн...Мукаддес Налбант е тази,която написа доклада за дискриминацията в поезията на Ботев.Оня скандал,където препоръчваха да се извади поезията му в едно с произведенията на Вазов, от учебниците,щото били внушавали не знам си какво,расистки били,някаква подобна изродщина беше.
  Мукаддеската и компания бяха гушнали 50 000 за тази си чудесно свършена работа. [/quote]
  И Левси, защото нарушили спокойствието в Османската империя....
  Вече не се чудя. Нямам думи. Скандално е.

 33. 33 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 531 Неутрално

  ПП към # 32 Левски! Да се извадели от учебниците...
  И това се казва в държавата България.
  На фона на днешните събития с Пеевски може и да не случи поради възможното падане на това правителство.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK