Харта 2013: За възстановяване на демокрацията и върховенството на закона

Харта 2013: За възстановяване на демокрацията и върховенството на закона

© Юлия ЛазароваУставна декларация Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава беше подписана от над 60 юристи, представители на НПО, деятели на културата, преподаватели, журналисти и еколози.


В нея се представят основните проблеми на обществото - корупцията, непотистки мрежи от тайни общества и корпоративни картели, чрез които функционират публичните сфери, неуспешната борба с престъпността, проблемната медийна среда, липсата на правна сигурност на едрата собственост, уязвяването на независимостта на съда, както и утвърдената култура на зависимост и подчинение в държавната администрация. В хартата са изброени и още от проблемите в държавата.


Повод за декларацията е казусът с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС, което е провокирало и задълбочило "дълбока криза на обществения договор и на тотално дискредитиране на държавните институции". "Затова протестиращите граждани ясно и категорично изразиха своето несъгласие да продължат да наблюдават безропотно и безучастно симулацията на публичен ред и на демократични процедури", пише още в декларацията.  
"Казусът "Пеевски" оголва задълбочаващото се обземане на политическата система, медиите, правосъдието, националната сигурност и банковия сектор от мрежа на скрити зависимости, която не признава върховенството на закона и разделението на властите, изпразва институциите от демократична легитимност и подменя обществения интерес с корупция и морална разруха. Не е случайна грешка на симулативния политически модел и назначаването на Волен Сидеров за председател на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика", пише в началото на хартата.


В документа са представени предложения за създаването на експертни работни групи, които да анализират съществуващото законодателство по отношение на възможностите на полицейските и други служби за злоупотреба с гражданските свободи, да изготвят концепция за управление на публичните средства, мерки за защита на медийната свобода и други.


До края на деня ще заработи сайтът www.harta2013.eu. Дотогава всеки, който иска да подкрепи инициативата, може да изпрати имейл на [email protected]Ето пълния текст на хартата (може да я видите и в прикачения файл):


Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава
(Независима гражданска инициатива за възстановяване на демокрацията и върховенството на закона)


Протестите на десетки хиляди граждани в цялата страна бяха мотивирани от отчаяна загриженост за състоянието на държавността в България. Няма съмнение, че се намираме в дълбока криза на обществения договор и на тотално дискредитиране на държавните институции. Затова протестиращите граждани ясно и категорично изразиха своето несъгласие да продължат да наблюдават безропотно и безучастно симулацията на публичен ред и на демократични процедури. Назначаването на г-н Делян Пеевски за председател на ДАНС не беше нито случайно, нито грешка и затова доведе до кулминация на общественото възмущение и погнуса.


В неговата кариера и публичен образ се синтезират всички патологични процеси, довели до унизителното и привидно безизходно положение на България днес. Казусът "Пеевски" оголва задълбочаващото се обземане на политическата система, медиите, правосъдието, националната сигурност и банковия сектор от мрежа на скрити зависимости, която не признава върховенството на закона и разделението на властите, изпразва институциите от демократична легитимност и подменя обществения интерес с корупция и морална разруха. Не е случайна грешка на симулативния политически модел и назначаването на Волен Сидеров за председател на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Изригването на масовата нетърпимост е така изразително и защото бяхме свидетели на пълната негодност на държавните институции да реагират адекватно и в обществен интерес на епизодичните осветявания на задкулисните властови отношения в България.


Публичното огласяване на разговорите с участието на бившия премиер Бойко Борисов, началника на митниците Ваньо Танов, бившия градски прокурор на София Николай Кокинов и бившия министър на земеделието Мирослав Найденов не доведоха до правните последици, които биха настъпили във всяка цивилизована страна при огласяването на подобни уличаващи факти. Общественото възмущение има тази безпрецедентна сила и заради множеството сблъсъци на всеки от нас с реалността на завладяването на нашата държава от олигархията.


Ситуацията е извънредна и изисква зряла гражданска консолидация около базисните ценности на демокрацията. Въпреки че едва ли ни допускат до цялата истина за това кой конкретно и как вземаше решенията извън публично видимите сфери в годините на прехода, можем достатъчно добре да осъзнаем разрушителните последици за държавата и собствения ни живот от срастването на олигархията с властта, от подмяната на ценностите.


Независимо от това каква беше непосредствената причина за всеки от многобойните скандали в управлението през последните години – некомпетентност, недобросъвестност, груба криминалност или симбиоза между тях, моментът е решителен и изисква много повече от лична почтеност и добросъвестно упражняване на професия. Налага се да положим общо и координирано гражданско усилие за точно и честно определяне на състоянието на демокрацията у нас, за дефинирине на основните пречки пред функционирането на държавата и за очертаване на план за тяхното отстраняване, за налагане на върховенството на закона и реабилитиране на автентичното парламентарно представителство.


Дотук достъпната информация и собственият ни опит ни позволяват да обобщим като отправна точка за бъдещата си активност следното:


– Държавното управление трайно се е отчуждило от своите легитимни основания, от интереса на гражданите.


– Корупцията се е превърнала в основно съдържание на властовите отношения и основен мотив за участие във властта.


– Държавата не просто претърпява неуспех в борбата с престъпността, тя сама генерира безнаказана престъпност.


– Публичните сфери функционират като непотистки мрежи от тайни общества и корпоративни картели. – Службите за сигурност подхранват олигархията икономически от държавно-частни схеми за контрабанда, разпространение на наркотици, пране на пари, източване на бюджетни и европейски средства и завладяват все по-цялостно държавната власт, медиите и обществения живот.


– Съдът е поставен в слаба, уязвима позиция чрез последователно укрепване на зависимостта му от политическо и икономическо влияние, нелегитимно овластяване на административна номенклатура и толериране на корупционни лобита.


– Контролните и правоохранителните органи участват в многогодишното поддържане и укрепване на негласен консенсус за границите на безопасната им дейност, които не бива да прекрачват. Това позволява на хората, които носят пряка отговорност за срастването на престъпността с държавата да остават безнаказани, затруднява разкриването на истината за действителните политически и икономически фактори, изградили плутократичния модел на държавата в последните 23 години. По правило управляващите се разследват едва когато загубят властовите си позиции и дори когато задкулисните цели съвпадат със законните, съвпадението не работи за върховенство на закона. (Последен пример – променената позиция на прокуратурата по отношение на това дали прочитането на данни, получени чрез СРС, от бившия вътрешен министър Цветан Цветанов от парламентарната трибуна представлява престъпление.)


– В медиите се утвърди практика на заобикаляне на определени теми и факти, което осуетява възможността гражданите да получат достатъчно информация, за да си изградят обща картина за реалното състояние на държавата, а оттам и за личните си перспективи и политически възможности за въздействие и съпротива.


– Икономическата и финансовата системи са организирани на картелен принцип. Липсата на правна сигурност на едрата собственост, на изпълнението на договорите и превръщането на държавните органи в инструменти за рекет задушава независимото предприемачество и подчинява стопанската дейност на нуждата от осигуряване на протекция. Това захранва корупцията и деморализира гражданите, които претърпяват личен крах, защото срещу залога да осигурят препитание за себе си, семействата и работниците си са принудени да поддържат системата, която ги подтиска и от която се възмущават.


– В държавната администрация, силите за сигурност и сред магистратите се утвърждава културата на зависимост и подчинение – на отместването на погледа, на пасивността и очакването да дойде и твоят ред да направиш услуга, за да се появи новото очакване – плутократичната мрежа да ти "върне" услугата, като ти осигури израстване в своите рамки и структури. Този модел осигурява и мълчанието на замесените, което пък е част от механизма на възпроизводството му. Дори когато отделни нейни членове биват "жертвани" заради обстоятелствата (напр. в "случая Марковска"), механизмите за зависимост и лоялност се оказват достатъчно ефективни, за да осигурят мълчанието на "пожертваните".


– Политическата система функционира като клирингова територия на всички тези области, в които съществува олигархичният модел – там се преразпределят властовите ресурси и потенциали, така че плутокрацията да осигури съществуването си и в следващия политически цикъл при продължаваща имитация на публичност и демократичност. Формите на фасадна демокрация служат за легитимация на статуквото пред международните наблюдатели, а същевременно затрудняват демаскирането и разобличаването на скритите властови центрове.


Все още не знаем цялата истина за функционирането на този модел. Не можем да я научим, без да извършим обстойно и системно интердисциплинарно проучване на всички споменати процеси и елементи на модела, в който не искаме да продължаваме да живеем. Засега обективните факти ни дават възможност да обобщим като отправна точка, че при всички положения става въпрос за алтернативен модел на социална организация, проникнал в недрата на болното ни общество и бутафорната ни демокрация. Този модел се инкорпорира в динамична неформална мрежа от по-малки мрежи, осигуряващи разпространението на необходимия корупционен етос, генериращи нови членове и изграждащи ефективни механизми за политическо възпроизводство – чрез поддържане на лоялност, зависимост, страх и обезкуражаване у гражданите, че промяна е възможна.


Това, което знаем обаче, е достатъчно за избора на стратегия за борба с плутократичния режим – вместо фокусирането върху еднократно усилие за обезглавяването му, олицетворявано от повтарящите се масови надежди за един спасител (Симеон, Борисов, Цацаров и пр.), трябва да възприемем тактиката на мобилизация на малки групи в ключовите сектори на вкореняване на режима (правосъдие, медии, служби за сигурност, финансов сектор, партийна система) и изработване на конкретни програми с конкретни мерки, които да наложим чрез локални активистки кампании по предизвикване на олигархията в отделните области – "отдолу нагоре" в система от координирани усилия.


Опитът от работата в съдебната власт през последните години, както и опитът на зараждащата се реална разследваща журналистика, показват, че моделът на добре осъзнат активизъм може да бъде изненадващо ефективен по отношение на самодоволната, но трудноподвижна плутокрация. Същото се отнася за правозащитното и екологичното движения, които постигнаха в рамките на опорочената държава непренебрежими подобрения на законодателно и практическо равнище в полза на правата на човека и върховенството на закона. Както никога досега, днес в обществото ни се е натрупала критична маса на интуитивно осъзнаване на това състояние и силна непоносимост към него.


Откъслечното (само)разкриване на олигархията и обществената реакция са безпрецедентен шанс за нас. За първи път след присъединяването на България към ЕС можем да се обединим около една голяма национална цел – да възстановим държавността чрез процес на постъпателно и планомерно изработване и изпълнение на подробен план за разрушаване на сегашния модел и за установяване на демокрацията и върховенството на закона. Това изисква реформа на сферите, които крепят властта на олигархията и я снабдяват с ресурс да обезвластява държавните органи, както и на сферите, които са призвани да утвърдят върховенството на закона.


За тази цел е необходимо


1. Създаването на експертни групи, които:


= да изработят идейни програми и конкретни законодателни предложения за изменение на изборните правила и правилата за осъществяване на политическа дейност така, че да бъде гарантирано автентичното политическо представителство на гражданите. По този начин ще се даде време и реална възможност на политическите сили, които претендират да осъществяват действителна политическа дейност, да мобилизират собствения си ресурс за активно участие и за заявяване на собствените си идеи за излизане от кризата на държавността.


= да извършат пълен комплексен анализ на съществуващото законодателство по отношение на възможностите на полицейските и други служби за злоупотреба с гражданските свободи и права, да изготвят обща идейна програма за разпределяне на правомощията между службите, за координация помежду им и контрол.


= да изготвят концепция за управление на публичните средства така, че да бъде обезкървен настоящият модел на отглеждане на олигархията от държавата.


= да изготвят програма с конкретни мерки за защита на медийната свобода – чрез разкриване на източниците на финансиране, формулиране на добри управленски практики, развитие на разследващата журналистика като осъзнат приоритет и налагане на общите етични стандарти.


= на основата на постигнатото досега да представят законодателни предложения за укрепване на независимостта на съдебната власт.


Всички експертни групи ще представят като начало на дейността си описание на конкретиката на плутократичния модел в отделните публични сектори от критично значение за неговото съществуване и демонтаж: политическа система, съдебна власт, сектор сигурност, медии, финансова система.


2. Създаване на обществена комисия с участие на юристи и общественици, които са заслужили обществено доверие, за обобщаване на всички анализи, за провеждане на собствено проучване и за диагностициране на състоянието на демокрацията у нас. Така ще си дадем шанс да научим истинските имена на процесите и лицата, които са ги направлявали в годините на прехода.


За целта е нужна настоятелна доброволческа работа в общественото пространство и политическия живот за осъзнаване на тази нова голяма национална цел и кризисната спешност на нейната решителна реализация. Необходима е постоянна активистка кампания за публично атакуване на всички проявления на плутократичните мрежи в съответните сектори с инструментите на либералната демократична публичност и закона. Така едновременно ще стесним територията на режима и ще вдъхнем живот на институциите, законите и демокрацията си.


С настоящата харта ние – юристи, социални учени, журналисти, активни граждани, независимо от политическата си ориентация, се обединяваме около ценностите на европейския хуманизъм и демокрацията, от разбирането, че човешко достойнство може да има само когато има действено върховенство на закона, гарантирано от независим съд, и от решимостта да реформираме страната си.


С това свое волеизявление ние искаме да създадем перспектива за националните усилия и да споделим своята увереност, че от нас зависи да живеем смислено и почтено в демократична държава, която осигурява на гражданите равни възможности за реализация и еднакво третиране от закона.


Всеки, който подкрепи хартата, самоопределя себе си като препятствие пред разрастването на модела – с ясната си публична позиция и активност, които ще препречват неговото функциониране.


Призоваваме към разпространяване на този текст и присъединяване към него! Текстът на хартата, информация за допълнително присъединилите се и за дейностите ще бъде оповестявана на интернет адрес: www.harta2013.eu  


Христо Иванов - юрист


Мирослава Тодорова - юрист


Еми Барух - журналист


Петя Владимирова - журналист


Даниела Доковска - юрист


д-р Румен Петров - преподавател по социална работа


Цветозар Томов - социолог


Таня Маринова - юрист


Весислава Иванова - юрист


Красимир Кънев - правозащитник


Маргарита Илиева - юрист


Юлиана Методиева - журналист


Нели Куцкова - юрист


Марин Бодаков - поет и журналист


Емилия Недева - юрист


Антоанета Цонева - застъпник за честен и свободен изборен процес


Борислав Белазелков - юрист


Полина Паунова – журналист


Михаил Екимджиев – юрист


Георги Атанасов - юрист


Асен Генов – блогър


Атанас Чобанов – журналист


Тома Белев - лесовъд


проф. Антоний Тодоров – политолог


Светослав Терзиев – журналист


Атанас Атанасов – юрист


Емилия Дворянова – писател


Андрей Ангелов – юрист


Биляна Гяурова-Вегертседер – юрист


Живко Георгиев – социолог


Пролет Велкова – журналист


Румяна Червенкова – журналист


проф. Евгений Дайнов – политолог


Йонко Грозев – юрист


Борис Митов – журналист


проф. Дончо Хрусанов – юрист


Росен Босев – журналист


Христо Комарницки – карикатурист


Елена Енчева – журналист


Зорница Христова – преводач


проф. Ангел Калайджиев – юрист


Деян Кюранов – политолог


Явор Гърдев – режисьор


Манол Пейков – издател


доц. Светла Маргаритова-Вучкова – юрист


проф. Ивайло Дичев – културен антрополог


Валентин Траянов – преводач и издател


проф. Георги Каприев – философ


проф. Огнян Герджиков – юрист


Рада Смедовска – юрист


Иглика Трифонова – режисьор


Веселин Стойнев – журналист


Спас Спасов – журналист


Лилия Христовска – журналист


Мирела Веселинова – журналист


Нери Терзиева – журналист


Людмил Тодоров – режисьор


Иван Бедров – журналист


Диана Андреева – специалист по икономика на културата


Иван Бакалов – журналист


Веселина Седларска – журналист


Копринка Червенкова – журналист


Лили Маринкова – журналист


Петко Цветков – еколог


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (167)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на andor
  andor
  Рейтинг: 409 Неутрално
 2. 2 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално
 3. 3 Профил на Зевс
  Зевс
  Рейтинг: 466 Неутрално

  А тези чии интереси представляват?

  "Всеки човек е една вселена" Хайнрих Хайне
 4. 4 Профил на heineken
  heineken
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Чартистите са едва 60 бройки този път, в предишните масовки бяха по 100 водещи интелектуалци. Такива като полк. Гарелов, агентите Стефан, Димитър и др. под.
  Ако беше проведена своевременна лустрация чартистите вероятно щяха да са наполовина.
  А още по-точно нямаше да има нужда от никакъв чартизъм.

 5. 5 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Весело

  До коментар [#3] от "Зевс":

  Питай бат си Бойко?

 6. 6 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 975 Весело

  Някои от имената са с неубедителна репутация, някакви абревиатури, от които тръпки побиват, но да не коментирам повече.

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
 7. 7 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1266 Неутрално

  До коментар [#3] от "Зевс":
  Коприна Червенкова и Лили Маринкова.
  Ти специално можеш да бъдеш доволен.
  Аз нещо се притеснявам заради тези две лица и заради още някои.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 8. 8 Профил на aaa
  aaa
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Малко не ми се връзва, как хем искате да връщате ГЕРБ на власт, хем за някаква демокрация говорите, но успехи в начинанието пожелавам

 9. 9 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1338 Весело

  До коментар [#5] от "dobrich":
  Питай бат си Бойко? "

  -Той ще го препрати към Доган и Станишко.

 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3082 Неутрално

  Много добре - протестите вече започват да придобиват идеология.


  [quote#4:"heineken"]Ако беше проведена своевременна лустрация чартистите вероятно щяха да са наполовина. [/quote]

  Били посочил, нещастнико, ПОИМЕННО кой от тях се нуждае от лустрация? След като посочиш собственото си име и професия?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Задкулисието се заяви с декларация!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 12. 12 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1441 Неутрално
 13. 13 Профил на vento
  vento
  Рейтинг: 0 Неутрално
 14. 14 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  Толкова много хора ако се пъснат по комисиите които са изредили, кой ще защитава Хартата ? ... и май тя важи само за тези които са я подписали? Сигурен съм че Мафията трепери от страх да не накарат мутрите да четат харта!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 15. 15 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2043 Неутрално

  Дори и да имам резерви към някои от подписалите, изцяло подкрепям началото на нещо ново. Протестите трябва да придобият в писмен конкретни искания - в близък и далечен план. Зад тези искания да застанат хора с авторитет /не е задължително да бъдат с еднакви политически пристрастия/, но с еднакви убеждения, че мафията и олигархията тласкат България към гибел. И партии с наистина демократични ценности да припознаят това като основна задача, както и с потенциал за икономическа стабилизация. Считам /за което знам, че ще получа много минуси/, че една от тези партии вече е ДСБ, но не е само тя. Когато започне диалогът между подписалите хартата и политическите партии и той е успешен ща знам, че започва нещо хубаво.

 16. 16 Профил на phenix
  phenix
  Рейтинг: 524 Весело

  проф. Евгений Дайнов – политолог;
  Красимир Кънев - правозащитник

  Нели Куцкова - юрист

  Антоанета Цонева - застъпник за честен и свободен изборен процес

  Само най-доброто е достатъчно добро и нищо освен най-доброто не е достатъчно!
 17. 17 Профил на heineken
  heineken
  Рейтинг: 717 Неутрално

  [quote#10:"Norman Granz"]Били посочил, нещастнико, ПОИМЕННО кой от тях се нуждае от лустрация? С[/quote]
  1. Нещастник е на майка ти нефелния син/дъщеря/друго.
  2. Лустрация се провежда за всички, без изключение

 18. 18 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  В този списък за съжаление, освен ярко изявени неопетнени авторитети, има и имена, които с досегашното си присъствие в обществения живот, които нямат нищо общо със заявените ценности на хартата.

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3082 Неутрално

  [quote#15:"stedim"]Дори и да имам резерви към някои от подписалите, изцяло подкрепям началото на нещо ново. [/quote]

  От пръв прочит аз имам резерви към поне четирима. Но нали досега се оплаквахме, че се делим на секти - какво лошо има Цветозар Томов, Евгений Дайнов и Йонко Грозев да са на едно мнение ПО ОСНОВЕН ВЪПРОС НА ДЕНЯ с Еми Барух, Лили Маринкова и Деян Кюранов. Последните може да са с леви убеждения, но не са уличени в мафиотски зависимости.

  За мен Еми Барух (при всичките ми резерви към нея) е по-малко вредна за нацията от Бойко Борисов.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Въпрос ми е,
  Като се обединим, откъде ще го започнем възстановяването ?...

 21. 21 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1490 Неутрално

  Кратко и ясно! Сериозен списък от сериозни хора под текста! Сега остава и да има кои да го реализира!
  А от мен - протестирането!

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 22. 22 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3082 Неутрално

  [quote#11:"др. Иванов"]Задкулисието се заяви с декларация![/quote]

  Иванов, както винаги си тотално неадекватен. Понякога си мисля, че си остроумен интелектуалец с десни разбирания, който нарочно пише тотални глупости и дивотии, за да се подиграва с "лявото". После си викам, че ти ... си си ти...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 23. 23 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1490 Весело

  [quote#15:"stedim"]Когато започне диалогът между подписалите хартата и политическите партии и той е успешен ща знам, че започва нещо хубаво.
  [/quote]

  Дали партиите ще искат да водят такъв диалог?!
  За някои от тях тази харта е смъртна присъда!

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 24. 24 Профил на abhorration
  abhorration
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Чудесно!
  Ето това вече е НЕЩО - да се надяваме първа стъпка към учредяване на нова партия. Защото ако си остане само харта няма да има никакъв ефект.
  И трябва много да се пазят да не ги възседнат и узурпират седерастите, които вече се опитват да яхнат протестите. Седерастие, расистиет и туркофобите трябва да бъдат изолорани.

  VenRus2008 : "Eврeйските унтери са си позволили да се отнасят непочтително срещу висши бели европейци - ей-това не мога да го преглътна."
 25. 25 Профил на Jorro Jorrov
  Jorro Jorrov
  Рейтинг: 638 Весело

  Ами, то само ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ са се подписали . Пак се мъчат да ни излъжат. Даниела Доковска е от клана Джурови от село Врабево.

 26. 26 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Не харесвам целият текст, но това е само начало, което е ПРЕКРАСНО. Има време да се усъвършенства.
  Не е драма, ако има имена които не ни харесват. Не е нужно всички да ни харесват. Точно това е важното - да има дискусия и чуваемост. Външните привнесени физиономии бързо ще се забележат, както се забелязват провокаторите в протестите.

  подпис
 27. 27 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Дори си мисля, че учредителите изобщо са без значение. Тази декларация ще се променя и развива драматично. Част от хората сами ще се оттеглят.

  подпис
 28. 28 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1266 Неутрално

  [quote#15:"stedim"]Дори и да имам резерви към някои от подписалите, изцяло подкрепям началото на нещо ново.[/quote]
  Разбира се.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 29. 29 Профил на bokko
  bokko
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#3] от "Зевс":

  На ГЕРБ разбира се нали който плаща поръчва музиката

 30. 30 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1266 Весело

  [quote#22:"Norman Granz"]Иванов, както винаги си тотално неадекватен. [/quote]
  Добър лакмус е той.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 31. 31 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Именно това е задкулисието!
  Хора които по всяко време имат достъп до произволна мас-медия, преекспонирани навсякъде, сипещи съвети наляво и надясно, но неносещи викаква отговорност за тях.

  Тези хора постоянно сочат някой с пръст и реват: негодник, мафиот, престъпник, но никога, за никой не са представили доказателства.

  Тези хора са дупе и гащи с всяка власт която има шансове да спечели следващите избори и винаги срещу всяка власт за която се появи подозрение, че ще падне.

  Тези хора са рекламното лице на понятието "кьор софра" и ако си извадят държавните субсидии за организациите нищо чудно да се окаже, че сборно са измъкнали от държавата повече пари от ГЕРБ и БСП взети заедно.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 32. 32 Профил на azo
  azo
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Чудесно, но стоят на един крак - къде е така наречената "техническа" интелигенция?
  Животът не е само думи, трябва и работа да се върши....

 33. 33 Профил на rp
  rp
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Доковска е много, много добър юрист. С вулгарна лустрация ще отидем директно при Бойко и Цецко.

 34. 34 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 990 Неутрално

  "2. Създаване на обществена комисия с участие на юристи и общественици, които са заслужили обществено доверие"

  Абе Дайнов, айде не се опитвай да пробуташ нови ръководни кадри.

 35. 35 Профил на Зевс
  Зевс
  Рейтинг: 466 Весело

  Зад всяко НПО стоят агресивните интереси на кръговете, които финансират съответното НПО. Така е навсякъде по света, и в това няма нищо лошо, стига финансирането и интересите да са достатъчно прозрачни, за да знаем кой участва в процеса.
  Повечето от споменатите имена също имат своите неизбежни обвързаности - политически, идейни, масонски, други. И в това няма нищо лошо - това е техния профил и амплоа, но те също трябва да са ясни, за да знаем кой от какви позиции участва в процеса.
  Само тогава всеки свободен гражданин, моя милост включително, може да определи отношението си към хартата от индивидуалната си гледна точка и интереси.
  Мисля, че това са изискванията на гражданското общество.

  "Всеки човек е една вселена" Хайнрих Хайне
 36. 36 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Весело

  Констатациии,,::)) Споменавани стократно , само тук , в този форум...
  НЕ СЕ подписвам под нещо , което НИТО веднъж не споменава ДС-БКП - мафията и не изследфва " проблема в дълбочина : причини, червена номеклатура , ограбване на държ. богатство , взаимозависимости и семейственост в България , лица и ""служби"', довели ни до тук и т.н...
  Проблемите се разглеждат предимно '"теоретчино" и юридически , правно , без да става дума за ГЕНЕЗИСА , власт- мафия , произход и причини , участници и т.н...Поне веднъж да бяха споменали БКП-плутокрацията :)

  Герб се споменава , но БКП -БСП - и ДС- НИТО веднъж ..Олигарси ?
  Ние , гражданите , без ВЛАСТ и ресурси , без криминално минало - НЕ сме причините за всичко това ..)

  BIG AL
 37. 37 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  в така нар. държава България първо има сливане на парламентарна и изпълнителна власт поради липса на народни избори за изпълнителна власт ; народен избор липсва и за така нар. независима уж съдебна власт ; независими власти означава преки избори за всяка власт ; има избори само за парламентарна власт, където се гласува за политически партии, които не са никакви партии, а корпоративни представителства (така нар. обръчи) ; същият проблем се наблюдава при сливане на съд и прокуратура (първото прерогатив на съдбната власт, второто на изпълнителната) КОЧИНАТА Е ЗАЛОЖЕНА ОЩЕ В ОСНОВИТЕ !! може да си протестирате хиляда години

  veni vidi fugi
 38. 38 Профил на Колаборационист
  Колаборационист
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Всички депутати, които са участвали до сега, да нямат право да участват, новите такива да имат право само на един мандат !

  Всички ТРЯБВА неумолимо да наказваме невежеството на администрацията и духовенството !
 39. 39 Профил на JR Ewing
  JR Ewing
  Рейтинг: 459 Весело

  Кажете от кои организации сте в момента и досега. Какво значи "блогър"? Хартата е несъществена, а най-малкото подозрителна така. Хората ще си помислят, че сте интелектуалния фронт на новия политически проект на Цветелина Бориславова.

 40. 40 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Красиви думи, опаковани в евтин целофан....Харта...марта...будаларта....Напъна се планината и роди мишок......Нищо конкретно и градивно....бля...бля...бля.....ък и част от имената нещо ме притесняват....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 41. 41 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Защо сайта http://www.harta2013.eu/ не е достъпен от чужбина?

 42. 42 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#39:"abattoir"]Хората ще си помислят, че сте интелектуалния фронт на новия политически проект на Цветелина Бориславова.[/quote]


  И назначената капиталистка, банкстерката цвета карогьозова и тя ли ще прави партия....??? Кажи ми, че тва черен хумор.....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 43. 43 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  До коментар [#41] от "kki":

  Forbidden

  You don't have permission to access / on this server.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 44. 44 Профил на silverhead
  silverhead
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Тези имена ме смущават:
  Лили Маринкова
  Копринка Червенкова
  Огнян Герджиков
  Живко Георгиев
  Борислав Белазелков

 45. 45 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1384 Гневно

  Общи приказки.
  Половината ги познавам или от работата си, или от учението си.
  Част от тях са пряко свързани с днешните управляващи или са били в органите на държавната власт, но са изплюти от там.
  Трети са с много съмнителна репутация...
  И какво се предлага в тази харта?
  Поне аз не разбирам защо трябва да се присъединя като добрововец (безплатно) и да давам съвети на управляващите (или на адвокатите им), докато те сиполучават заплатите, въртят далавери и си клатят краката...

  ОСТАВКА НА КАБИНЕТА ОРЕШАРСКИ!
  Другото е празни приказки и запазване на статуквото...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 46. 46 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  [quote#27:"Иван К"]Дори си мисля, че учредителите изобщо са без значение. Тази декларация ще се променя и развива драматично. Част от хората сами ще се оттеглят.[/quote]

  Съжалявам колеги,но всичко,което не води до възстановяване на Търновската Конституция и поставяне върху този здрав и единствено легитимен фундамент на правовия ред в България,поставям в графата "Мероприятия на народната власт."Мога да симпатизирам и подкрепя,но само при тази яснота.

 47. 47 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  След като прочетох внимателно материала, щях да възкликна: най-после светлинка в тунела. Но после като прочетох имената на посписалите, клюмнах.
  Огнян Герджиков, Лили Маринкова и Копринка Червенкова да разграждат мафиотската и плутократична система!
  Ха-ха-ха! Ужас!
  Сигурно има и други, които трябва да изредя, моля за извинение на пропуснатите, но тези ми стигат.

 48. 48 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 696 Весело

  Некои инициативни комитети от близкото минало.
  Инициативният комитет за издигане на кандидатурата на Георги Първанов за втори мандат
  http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=934338
  инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Светослав Емилов Витков
  http://www.cik.bg/reshenie/?no=484
  И т.н на всеки червен км.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 49. 49 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  _______1. Създаването на експертни групи, които:

  = да изработят идейни програми и конкретни законодателни предложения за изменение на изборните правила и правилата за осъществяване на политическа дейност така, че да бъде гарантирано автентичното политическо представителство на гражданите.___________

  Веднага Ви давам верния път - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ .....
  А дано, ама на дали........

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 50. 50 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  [quote#41:"kki"]Защо сайта http://www.harta2013.eu/ не е достъпен от чужбина?[/quote]
  Защото там ще ги разпознаят много бързо. Емигрантите помнят.

  А в БГ материалът помни само до вчерашния боб...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 51. 51 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Весело

  Има само някои имена , вероятно подведени ...Останалите ??? Направили добра кариера , при ТЕЗИ , с които сега ще се борят или ще ни заблуждават , че ще се борят :))
  Христо Иванов - червен плужек , ако е този ,,когото мисля :
  Герджиков-? царския ? : Сега с кого е , мазника ??
  Пролет- червена , Барух - червена ;Бакалов- нямаш работа с тези : Куцкова- не се излагай с тези :)
  Ивайло Дичев- червен полуфабрикат- мътен и лукав :)
  Копринка червенкова - защо вестник СЕГА и перестройчиците се активизираха ?? Хахахаа....
  Една преобладаващо перестроечна група от "общественици" - с цвета на вестни Сега..))
  Тези , повечето НЕ са ДЕМОКРАТИ, а службогонци и..
  вече си мисля ,че ТОВА е поредния филм, който сме гледали ..)

  BIG AL
 52. 52 Профил на abhorration
  abhorration
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#46] от "vjacho":

  А защо не възстановяване на Крумофите закони? Тов ане е ли за теб един още по-здрав фундамент. Голям .. фундаменталист си

  VenRus2008 : "Eврeйските унтери са си позволили да се отнасят непочтително срещу висши бели европейци - ей-това не мога да го преглътна."
 53. 53 Профил на Картина
  Картина
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Трябва да има нови избори, и тези Бисеров, Пеевски, Цонев и като тях -вън. хора от протестите - интелигентни, мислещи, но и честни в парламента. И да се знае кои е баща му, коя е маика му- не разни синчета, а истински хора и Народе, не се хващаи на манипулации. Наи добрият министър председател на БГ след 1990 беше Боико Борисов- всички пари на държавата дадоха за музеи, опери, театри, построиха магистрали, а вашите пенсии и преди 4 години бяха 145 лева. Само злобни, прости и завистливи хора говорят против него и използуват това качество на българите . За Плевнелиев говорят сащо мръсотии, защото иска да ви оставят в ръцете на мръсници. Хора, бдете!Ако тези останат нова вълна ще емигрира от българи.

  Пази се да не бъдеш измамен от суетна слава - тя е пропаст за ограничените умове.
 54. 54 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Добра основа както за разговор, така и за действия
  Подкрепям

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 55. 55 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 538 Неутрално

  До коментар [#18] от "442":подкрепям това мнение.навремето имаше един прокурор във пловдивска военна прокуратура-негв девиз беше -не се страхувай от старите си врагове страхувай се от новите си приятели

  за чиста и свята република-но не с този народ
 56. 56 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава...
  ... и укрепване на мафията

  автори - говорителите с унищожени картончетана Държавна сигурност

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 57. 57 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 856 Неутрално

  quote/"= да извършат пълен комплексен анализ на съществуващото законодателство по отношение на възможностите на полицейските и други служби за злоупотреба с гражданските свободи и права, да изготвят обща идейна програма за разпределяне на правомощията между службите, за координация помежду им и контрол."

  Първостепенна задача!
  Искам и специална група за анализ на законодателството по собствеността и гражданския оборот.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 58. 58 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#46] от "vjacho":
  Търновската конституция заедно със Симеон или неин републикански вариант?

 59. 59 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Весело

  На тези , точно на ТЕЗИ юристи , нищо не давайте - да законодателстват :
  Доковска - колко измъкна от пандиза , използувайки същата ТАЗИ система ??:)
  Белазелков - свестно момче беше , какво правиш с тези ?? Освен кастовия , интерес на щристите / магистрти? ИМА и по- важния - интерес- ОБЩЕСТВЕНИЯ ...
  Куцкова , имах по- добро мнение за теб от Рени Рашева - Бог да я прости...
  Бакалов и Чобанов - не се излагайте , не сте перестройчици.>))

  BIG AL
 60. 60 Профил на xart
  xart
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#3] от "Зевс":

  Постара ли се да прочетеш повече от 1 абзац от хартата?

 61. 61 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 856 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Подкрепям напълно мнението Ви.
  "Ако всички мислят еднакво, никой не мисли много"

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 62. 62 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Весело

  ТЕЗИ констатации НИЕ сме ги направили :
  Трябват ни ХОРА , граждани , които да се борят срещу тези ФАКТИ , явления в живота ни ..
  А тези , по- горе - НЕ са тези хора , граждани, които ще го направят ..))

  BIG AL
 63. 63 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#50] от "Депутат 241":

  като гледам, в този форум хората вече написаха конкретните имена Иначе, тъкмо мислех да си предложа услугите като ИТ консултант, безплатно разбира се, и видях, че не мога да достъпя сайта... тъпо!

 64. 64 Профил на kalliope
  kalliope
  Рейтинг: 516 Разстроено

  Сидеров организира шествие на Атака тази вечер, в центъра, от 17,45ч.

  http://www.blitz.bg/news/article/207045

  БСП delenda est.
 65. 65 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 593 Неутрално

  "С настоящата харта ние – юристи, социални учени, журналисти, активни граждани, независимо от политическата си ориентация, се обединяваме ..., и от решимостта да реформираме страната си."
  Отново питам :
  Къде е Ключът към Реформата, ключето за "достъп" към нея ?
  Нямаме ли поне догадка , Къде е мандалмата му, за чий чеп да носим всичкия инструмент, да събираме бригади и т.н.? ...

 66. 66 Профил на Картина
  Картина
  Рейтинг: 409 Неутрално

  4е мафия има - има, но ако има стегнато, интелигентно правителство, ще ги държи в полза на народа. Защото те са окрали парите на страната и от страх са ги изнесли в чужбина. ако се хванем на Костовите приказки- на които и той предполагам не си вярва, тези мафиоти ще си държaт парите в чужбина, а ние ще стоим гладни. Затова мислете трезво. Да ги променим за добро. Не плюите Боико - толкова много това са обективните възможности.

  Пази се да не бъдеш измамен от суетна слава - тя е пропаст за ограничените умове.
 67. 67 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Весело

  Трябва не само да констатираш , а да се бориш ...
  Тези службогонци , горе , нямат дупе , да се борят с тези , които даже не смеят да споменат - червената мафия :))
  Професор , два пъти , професир герджиков- съветн на мфията - борец срешу нея ???
  Защо някои толкова бързо се самозабравят и си мислят , че нямаме памет и не помним ???

  BIG AL
 68. 68 Профил на kapablanka
  kapablanka
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Пълно е с другари в тоя списък) Професор Дайнов, Маринкова и т.н. Да се смее ли човек или да плаче ?!
  Професор Дайнов получи абсолютно незаконно професорско знание преди доста години и сега тръгнал да приказва за морал...
  И другите са бити карти. Впрочем прави впечатление, че никъде в текста не се говори за лустрация.
  А това с хартата не е оригинално. Поредният плагиат. Преди години имаше Харта 77 в Чехословакия и тия сега правят Харта 2013 - колко са жалки.

 69. 69 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#43] от "ARRI":

  прав си. от никъде не се отваря... те са си написали , че ще го пуснат по-късно

 70. 70 Профил на rp
  rp
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#68] от "kapablanka":

  Те и Харта 77 са се вдъхновили отнякъде. Лошо няма.

 71. 71 Профил на kapablanka
  kapablanka
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#70] от "rp":

  Ама тия направо си плагиатстват. А освен това тия се клоуни. По-голямата част от тях ог години се лигавят и правеха метани на кой ли не.
  А онези от Харта 77 се действали в условията на комунизма.

 72. 72 Профил на nikolay_mihaylov
  nikolay_mihaylov
  Рейтинг: 487 Любопитно

  Добре звучи. Добре е, и че липсват най-одиозните имена от тинктанкариата. Нещо като пълна ревизия на политическата ни система. Но и нещо по-важно - тази инициатива пренася работата по промяната на територията на гражданското общество, а не на държавата, както досега и както предлагат от този кабинет с обществените съвети за изборния кодекс например. Но - що е гражданско общество?
  Организаторите имат да решат два основни проблема според мен. Първо, легитимността на решенията им. Предложенията, които ще направят накрая, чрез представителност ли ще бъдат легитимни (т.е. да се търси масовост на участието или някакво гласуване), чрез експертност ли, или например чрез обоснованост/убедителност, както при делиберативната демокрация? Надявам се да е последното. Защото представителност значи да се прави някакъв вид референдум, а това няма да успее. Експертна легитимност пък е друг вид елитизъм (освен това експертите имат своя идеология или зависимости). При третия вариант, организаторите трябва сериозно да помислят как да включат гласове от изолирани групи като пенсионери, бедни, малцинства и др. Те нямат инструментариума, който предполага тази платформа (интернет, технологии и т.н.) Обосноваността освен това ще изисква много добра система за обсъждане.
  Вторият проблем е как тази инициатива ще взаимодейства с политическата и най-вече законодателната власт, която ще трябва да превръне предложенията в закони. Дали водещи политици ще участват в тези групи за обсъждане и после ще прокарат промените? Дали предложенията ще бъдат дадени на парламента да работи с тях (и после?) Или нещо друго?
  Един интересен въпрос е какво е отношението между тази инициатива и протестите на улицата? Подозирам, че подписалите се са и протестиращи, но това е крайно недостатъчно. Може ли улицата да застане зад тази идея? Ще приеме ли тази все пак елитна инициатива при grassroots имиджа до момента? Освен това инициативата предполага доста време за работа, а избори "незабавно" очевидно не могат да се направят по рамката, която Хартата ще изработи.
  Та така. Успех!

 73. 73 Профил на През прокуракура ми е
  През прокуракура ми е
  Рейтинг: 263 Неутрално

  Плюйте, плюйте, някой се опитва да създаде нещо, вие плюйте, лигите ви текат за такава новина, която да оплюете - еми да, някой бивш плужек се е залепил за тази харта - логично, но точно заради него, издърпайте всички, които се опитват да изпълзят от казана обратно, в него, лигльовци!

 74. 74 Профил на Нощен злодей
  Нощен злодей
  Рейтинг: 409 Неутрално
 75. 75 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1192 Весело

  [quote#58:"Мондиана"]Търноската конституция заедно със Симеон или неин републикански вариант?[/quote]

  Разбрах проблема Ви.Съчувствам Ви,както и на всички останали,поразени от пропагандата на мафията,с която се борят.

 76. 76 Профил на Eenk
  Eenk
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Какво значи "харта" и "плутократичен"?

  http://www.eenk.com
 77. 77 Профил на Россприматрезил
  Россприматрезил
  Рейтинг: 637 Неутрално

  http://www.harta2013.eu/

  Адресът(IP) на този сайт е в Русия. Някой да обясни защо.

  WWW . ДЕНьГИ .ru.net
 78. 78 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Нека да не удумваме, по стар български обичай, хората които са се подписали - повечето от тях са високо ерудирани, морални и достойни личности.
  Важното е, че Хартата е всеобхватен, основополагащ изключителен текст - съдържание, което не вярвах, че може да бъде въздигнато в знаме в деморализираното ни и деградиращо общество. Наистина това е знамето на протестите!
  Пълна подкрепа!
  Да го направим!

 79. 79 Профил на n_kukaleva
  n_kukaleva
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  Подкрепям идеята, още повече че много сериозни и доказани професионалисти искат да се захванат с тази огромна по обем работа в името на гражданите! Дано да им стигнат силите и времето да изринат авгиевите обори на властта и мафията т.е. двуглавата ламя на прехода.

 80. 80 Профил на Доколянков
  Доколянков
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#44] от "silverhead":

  И мен.Май всички сме смутени.

  „Луната е обитаема, защото там свети."
 81. 81 Профил на Россприматрезил
  Россприматрезил
  Рейтинг: 637 Неутрално

  До коментар [#10] от "Norman Granz":


  Посоченият сайт (http://www.harta2013.eu/) е с физическо местоположение в Русия! За мен това е много притеснително!!!

  WWW . ДЕНьГИ .ru.net
 82. 82 Профил на Россприматрезил
  Россприматрезил
  Рейтинг: 637 Неутрално

  До коментар [#36] от "BIG AL":

  Много си прав! Посоченият сайт http://www.harta2013.eu/ е с физическо местоположение в Русия!

  WWW . ДЕНьГИ .ru.net
 83. 83 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Бодаков, съветник на Георги Пирински по културните въпроси, Копринка - комунистка и несменяема, Георги Каприев - агент Павел, Е. Дайнов, Работническо дело, Деян Кюранов, потомствен...
  Тази страна никога няма да се оправи!

 84. 84 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Когато самите не знаят какви са и се наричат сами "социални учени", много явно им лъсва желанието да манипулират. Което и единствено могат.

 85. 85 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1596 Любопитно

  До коментар [#83] от "bobop77":

  Видях първо Копринка и престанах да възприемам останалите.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 86. 86 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#85] от "Мария":

  Права си. Затова допълних "списъка", за да не се чувстват обидени останалите от "игнориране".

 87. 87 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Можеха поне за малко да се удържат да демонстрират колко много чуждици знаят и колко дълги изречения могат да конструират. Няма да им вземат дипломите, ако примерно вместо "непотизъм" употребят доста по-разбираемото "шуробаджанащина". Макар и възникнали в различен социален, културен и исторически контекст, семантичната натовареност на двата термина е аналогична. (Да не ме презрат, че не им разбирам НГО лафовете...)

 88. 88 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Хубаво е било да бъде поканена за участие и Малина Петрова - кинодокументалист. Нейното произведение "Приключено по давност" за палежа на Партийния дом дава онази картина на процесите от миналото, които предопределят печалното ни настояще

  The best way out is always through Robert Frost
 89. 89 Профил на Hristo Hristov
  Hristo Hristov
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Така като гледам, основната част от този списък са хора от партията на Зелените. Тома Белев не съм го видял да заеме някаква позиция по повод протестите, ама и той в кюпа. Йонко Грозев до вчера стоеше за Кунева. Ся хайде кажете, че тук няма нищо политическо?
  Уж журналистите все били платени медийната свобода била страшно ниска и т.н., а тука пълно с такива.

  www.economistbg.com/
 90. 90 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Употребени, изтъркани комунистически назначени за интелектуалци. Те самите са най-големите плутократи!

 91. 91 Профил на 228
  228
  Рейтинг: 481 Неутрално

  До коментар [#3] от "Зевс":

  Моите и твоите.

 92. 92 Профил на Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Рейтинг: 621 Неутрално

  [quote#3:"Зевс"]А тези чии интереси представляват?

  Прикрити комунисти, псевдоинтелектуалци, "анти" ГЕРБ протестиращи. "Юристи", които твърдят, че съгласно българския закон огласени незаконни записи са "уличаващи"... Нормално, "Атака" и "новата" левица надигнаха глави... с интелигенцията воглаве... Нещо като "Екогласност" навремето. Правят "СДС2". По чия поръчка ли? Съдете ги по делата им.

  Knocking on heaven's door
 93. 93 Профил на Molotov
  Molotov
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Хора, сега ли е момента да се делим на подкрепящи и против?Може би целта е точно това... Идеята принципно е добра и повече от всякога имаме остра нужда от широко обединение. ОК - има и компрометирани, но не сте ли съгласни, че имаме нужда от промяна? Нормално е кръгът Капитал, да си има собствени интереси, но медийните империи на КТБ, ТИМ и пр. също! Започна нещо добро, което може да ни обедини, защото всички искаме по-добро бъдеще за България! Да не ги оставяме да говорят от наше име, а да се обединим и заедно да си изчистим държавата! Няма да успеем да постигнем целта, ако хвърляме камъни по всяко куче по пътя... и тяхното време ще дойде!!!

 94. 94 Профил на Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Рейтинг: 621 Неутрално

  [quote#93:"Molotov"]Хора, сега ли е момента да се делим на подкрепящи и против?Може би целта е точно това...[/quote]
  Да, това е целта. Те ни казват: "Ние сме елитът, ние ще ви кажем, ние ще ви покажем, последвайте ни! Ние ще убедим Орешарски! Не протестирайте, ГЕРБ не трябва да се връща, а Цветанов и Борисов трябва да са в затвора!"
  Който иска да ги слуша! Без мен!  Knocking on heaven's door
 95. 95 Профил на Зевс
  Зевс
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#60] от "xart":

  Предполагам, че вече си стигнал до пост 35

  "Всеки човек е една вселена" Хайнрих Хайне
 96. 96 Профил на Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Рейтинг: 621 Неутрално

  [quote#31:"др. Иванов"]Тези хора са рекламното лице на понятието "кьор софра" и ако си извадят държавните субсидии за организациите нищо чудно да се окаже, че сборно са измъкнали от държавата повече пари от ГЕРБ и БСП взети заедно. [/quote]
  Браво, Иванов! Напълно подкрепям!

  Knocking on heaven's door
 97. 97 Профил на pravdad2001
  pravdad2001
  Рейтинг: 5 Гневно

  Политическият коментатор от в. "Сега" Светослав Терзиев е бил агент и секретен сътрудник на 6-то и 1-во управление на ДС. Вербуван е през 1981 година и няма данни кога е снет от действащ оперативен отчет. Сътрудничил е под псевдонимите Филип, Каменчев (Камен).

 98. 98 Профил на miramor
  miramor
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Пак ли тия? Докога Копринка Червенкова ще ни поучава? Ами Живко Георгиев не е ли от Райчевците? И Даниела Доковска - адвокат на мафията. А Еми Барух - овекът на Луканов, чийто съпруг е ченге?Моля, престанете да разочаровате хората. Смущаващо е също, че първо в. Капитал ги пусна много преди да съществува сайтът. Много подозрително.

 99. 99 Профил на niko_tin
  niko_tin
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Харта 2013: За възстановяване на демокрацията и върховенството на закона"

  Това после! Първо трябва харта "За възстановяване на националния суверенитет срещу 20 годишна чужда окупация" След това може да се окаже дори, че приемането на втората не е необходимо.

  Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
 100. 100 Профил на nikoia
  nikoia
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#24:"abhorration"]И трябва много да се пазят да не ги възседнат и узурпират седерастите, които вече се опитват да яхнат протестите. Седерастие, расистиет и туркофобите трябва да бъдат изолорани. [/quote]
  Да ги убием или да ги изгоним ? . Нали и те живеят в същата държава.

  nikoia
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK