Не е нужна актуализация на бюджета, а овладяване на разходите

Сумата, която Пламен Орешарски спомена по отношение на непланираната "дупка" в бюджета, т.е. евентуалното увеличение на дефицита след актуализацията, бе "1-2 млрд. лева".

© Юлия Лазарова

Сумата, която Пламен Орешарски спомена по отношение на непланираната "дупка" в бюджета, т.е. евентуалното увеличение на дефицита след актуализацията, бе "1-2 млрд. лева".Публикуваме текста на Десислава Николова от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


През изминалата седмица министър-председателят Пламен Орешарски хвърли поредната бомба в публичното пространство с декларацията, че се налага актуализация на бюджета за 2013 г. заради очаквания за неизпълнение на заложените приходи и в същото време – умишлено "занижени" разходи, които налагат ревизия нагоре. Сумата, която Пламен Орешарски спомена по отношение на непланираната "дупка" в бюджета, т.е. евентуалното увеличение на дефицита след актуализацията, бе "1-2 млрд. лева". Тук няма да коментираме сериозността на едно такова изказване – при положение че заложеният дефицит по закона за бюджета за 2013 г. е около 1,1 млрд. лева,  има огромна разлика между повишение на този дефицит с близо 100% или с 200%. И това един бивш министър на финансите и настоящ премиер би следвало да го знае много добре.


Малко по-късно на специално свикана пресконференция от финансовото министерство министърът на финансите Петър Чобанов потвърди новината за подготвяната актуализация на бюджета, като даде и малко повече информация за нейните параметри. Според него факторите, които налагат тази актуализация, са следните:
1) Очаквания за неизпълнение на приходите на Агенция "Митници" с 450 млн. лева тази година.


Агенция "Митници" събира ДДС върху вноса, акцизи и мита. Това, което се вижда при тези три пера до май е, че като цяло те се представят на нивата от миналата година, а дори и малко по-добре. Събраният ДДС върху вноса е с около 38 млн. лева повече за първите 5 месеца, акцизите – с 34,5 млн. лева по-малко, а митата са донесли 8,3 млн. лева повече. Т.е. като цяло няма проблем със събираемостта тази година спрямо миналата, а очевидно изначално са заложени нереалистични приходи за агенцията.


Освен очакваните по-ниски приходи на Агенция "Митници" тази година министър Чобанов цитира и някои други приходни пера, които най-вероятно ще донесат по-малко от заложените приходи (като данъка върху доходите от лихви, за което ние отдавна предупреждаваме). Все пак по теза пера цитираните разминавания са доста по-малки и не биха могли сами по себе си да предизвикат актуализация.


В същото време, обаче, ако се погледне цялостната картина, се вижда едно увеличение на приходите и помощите със 7,2%, или 792 млн. лева, спрямо 2012 г., като приходите са с 477 млн. повече (изцяло заради повече данъчни приходи), а помощите – с 315 млн. лева. Т.е. по-глобално погледнато, проблем с приходите в бюджета няма и ако този темп на увеличение се запази, заложеното увеличение от 1,8 млрд. лева за цялата година е постижимо.


Тук обаче идва вторият фактор, който според министър Чобанов налага актуализацията, а именно


2) невърнатият ДДС в размер на 315 млн. лева, което правителството би искало да изчисти като задължение. Невърнатият ДДС беше и едно от основните "открития" на министъра на финансите в правителството на ГЕРБ Симеон Дянков при поемането на бюджета през кризисната 2009, но тогава бяха споменати близо двойно по-големи суми за връщане. За съжаление няма никакви публично достъпни данни за динамиката на задържания ДДС през годините – според заявление за достъп до информация от БГНЕС по-рано тази година, тази сума е била по-висока и е стигала 365 млн. лева към края на февруари. Дори и да приемем (нереалистично), че задържаният ДДС се изчисти до 0, то пак ръстът в приходите от ДДС само за първите 5 месеца с 336 млн. лева ще го позволи – т.е. тук отново няма някаква особена драма.


3) Обща сума на поискани от министерствата около 900 млн. лева допълнителни (т.е. небюджетирани) разходи. Като примери за непредвиден разход министър Чобанов даде някои социални разходи (най-вероятно свързани със социалните мерки на правителството) и разходи за проекти по оперативните програми, които не са заделени  в бюджета за 2013 г., но ще трябва да се направят за подготовка на проекти за новия програмен период от 2014 г. нататък. Все пак 900 млн. лева е много сериозна сума, а примерите, дадени от Чобанов, далеч не я изчерпват, а дори съставляват много малка част.  След пресконференцията непредубеденият слушател остава с впечатлението, че някакви големи разходи умишлено не се споменават (според някои това са най-вече разходи за плащане на "Росатом" по АЕЦ "Белене").


Тук въпросът е как са аргументирани тези искания – на министрите това им е работата, да искат повече за своето министерство, а на финансовият министър работата е да отхвърля тези искания. Ако наистина се прецени от МФ, че някои от тези допълнителни разходи са неотложни и важни, то тогава трябва да се потърсят възможности за спестяване или отлагане на по-малко важни разходи. Това всъщност направи и служебното правителство – одобри социален пакет, който бе финансиран изцяло с вътрешни спестявания от забавени инфраструктурни проекти. Т.е. възможности винаги има, въпросът е дали има желание да се търсят и да се вземат непопулярни решения или се избира по-лесния път на щедро харчене и удовлетворяване на всякакви искания за разходи.


4) Нужда от ревизия на заложения дефицит от 1,4% от БВП нагоре, но не повече от Маастрихтския критерий за 3% - т.е. възможно е над двойно увеличение на дупката в бюджета. Едно такова увеличение ще заличи с лека ръка трудно постигнатата консолидация в бюджета от 2009 г. насам.


5) Необходимост от ревизия на допустимия брутен размер на новия дълг за финансиране на дефицита тази година. Таванът за брутен нов дълг тази година според бюджета е 2 млрд. лева, но от тях 1,1 млрд. би трябвало да  покрият заложения дефицит, а 800 млн. лева бяха емитирани през февруари, за да се спази (с известно закъснение) поетия ангажимент за плащане на субсидиите за земеделците през първия месец на годината. Въпреки че парите след това бяха преведени от ЕК през април, а емисията от февруари е с падеж през август, лимитът за брутен нов дълг почти изцяло е изчерпан. Ако трябва да се намери дългово финансиране за още 1 млрд. дефицит (грубо), то това също налага съразмерното повишение и на този параметър в бюджета.


Всъщност дълговото финансиране на нарастващи дефицити е изключително опасен път, по който, ако страната (която и да е) веднъж тръгне, трудно може да се върне назад. Това се видя ясно от дълговата криза в Европа, която вече няколко години не може да бъде преодоляна заради огромната политическа и социална цена, която трябва да се плати, за да се консолидират бюджетите, да се свият дефицитите и да се удържат дълговете.


Не е нужна актуализация на бюджета, а овладяване на разходите

Ако е преценено, че има неотложни разходи за 2013 г., които не са бюджетирани, то тогава разумните стъпки, които би следвало да предприеме МФ, са следните (по степен на разумност от гледна точка на фискалното здраве):


1/ да потърси и наложи вътрешни спестявания в администрацията. Похвално е, че министър Чобанов е помислил и в тази посока, като е възложил, според неговите думи, замразяване на разходите на министерствата с 5%. Според него обаче това ще доведе само до 60 млн. лева спестявания. Тук възникват няколко въпроса – първо, защо само 5%, а не примерно 10 или 15%, при положение че идентифицираните допълнителни разходи са много по-сериозна сума? В средата на 2009 г., когато министър Симеон Дянков също съобщи за подобна ситуация – по-малки от заложените приходи и очакван значителен дефицит – Дянков възложи 15% съкращение на разходите на министерствата. Част от тях тогава не се съобразиха и направиха по-малки (а дори и никакви в няколко министерства) съкращения, което е още един аргумент да се поиска повече, за да се получи поне някакво съкращение. Дори и в периода на висок икономически растеж и бюджетни излишъци допреди кризата в България се прилагаше правилото за 10% замразяване на разходите в първите месеци на година, докато изпълнението на бюджета покаже, че няма риск за приходите и дефицита и тези пари могат също да се похарчат. В момент, в който българската икономика продължава да стагнира и бюджетът остава на дефицит, едно такова правило за задържане на разходите би било дори още по-адекватно.


Другият въпрос е как точно са сметнати тези очаквани спестявания за 60 млн. лева. В бюджета за 2013 г. разходите на министерствата са общо 5,4 млрд. лева, т.е. дори и при 5% съкращение, то пак получаваме 270 млн. лева – в пъти повече от заявените от министъра.


Тук е и мястото да се коментира какво показва бюджетното изпълнение до май месец тази година. Това, което се вижда от данните на МФ, е че като цяло притеснения за приходите няма. Проблемът е изцяло в разходната част, където виждаме много бързо нарастване на някои разходни пера, т.е. с темпове далеч по-високи от заложените в бюджета. Така например, разходите за заплати и стипендии за първите пет месеца са се увеличили двойно по-бързо - с 8% в сравнение с планирани 4% за цялата година. Разходите за текуща издръжка са заложени да нараснат с 1% за цялата година, а само за първите пет месеца са били надути с над 7%.


2) Да се увеличат данъци или да се потърсят други приходоизточници, за да се финансират новите разходи. При стагнираща икономика обаче такава мярка би могла да има отрицателен ефект върху бюджетните приходи, защото маржовете масово са свити до минимум, чувствителността на данъчните субекти е изострена и те лесно биха взели решение да преминат в сивия сектор, за да оцелеят. В този смисъл, чест прави на това правителство, че не мисли за увеличение на данъците, а дори обмисля премахването на (нискоефективния) разход в/у доходите от лихви, който до май е събрал 29 млн. лева при заложени за годината  130 млн. лева.


3) Да се приватизира/концесионира/дава под наем държавно имущество и като цяло, да се управлява по-активно и ефективно с цел генериране на приходи, с които да се финансира дефицита в бюджета.


Всъщност за такива проекти изобщо не се говори от сегашното правителство. Липсата на планове и дори намерения в тази насока е необяснима, тъй като това е един приемлив и с ниска социална цена (сегашна и бъдеща) подход за генериране на финансиране за бюджетния дефицит. А държавни компании и други имоти, които отдавна се нуждаят от по-активно управление, има в изобилие. Между другото, трябва да се спомене, че продажбата на имоти и предаването за скрап на стари вагони се мисли като една от стъпките за оздравяване на железниците, но тези планове, дори и да се реализират успешно, ще донесат приходи само и единствено за БДЖ, т.е. не биха могли да се използват за финансиране на бюджетния дефицит.


4) Да се емитира дълг – това, което виждаме, е, че правителството е поело по най-лесния път. (Почти) не съкращава разходи, не приватизира/концесионира, а ще  емитира дълг, който ще се плаща в  бъдеще. За бюджетните финанси обаче важи с особена сила пословицата, че правилният път обикновено е трудният  път. Състоянието на икономиките и бюджетните финанси на страните с дългова криза от ЕС са много добър пример за това.


Като цяло бюджетното изпълнение до момента показва, че проблемът е изцяло в разходната част, т.е. харчи се по-бързо от планираното. При една такава ситуация най-логичното решение е да се надянат юзди на разходите, а не да се търси лесното решение за ревизия на бюджета и завишаване на дефицита. Всичко останало е популизъм и заиграване с едно от малкото поводи за гордост на страната ни – стабилни публични финанси. 

Коментари (102)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5538 Неутрално

  не искаме повече мизерия ! писна ни !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  А най-нужна е оставка на правителството.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 3. 3 Профил на Schliwobeatz
  Schliwobeatz
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Комунистите не искат да овладеят разходите, а да харчат повече и да пръскат пари по отмрели болници и неработещи заводи. Искат да ни обрекат на лошо здравеопазване и смешноплатена държавна работа в името на някаква мижава 200- левова изкустевено поддържана заетост.

 4. 4 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Орешарски и Чобанов са се подготвили да преразпределят в частни джобове едни бъдещи приходи от нашите данъци, от здравеопазването ни и от образованието на децата ни.
  Ще го позволим ли?

  Да +
  Не -

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 5. 5 Профил на Karla c Україна Hanneman
  Karla c Україна Hanneman
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Нужна е смяна на правитеслството в следствие на предсрочни избори!
  Всичко друго са кръпки.

  To Crush Your Enemies, See Them Driven Before You, And To Hear The Lamentation Of Their Women!
 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Точен анализ.
  Срам за "експертите".

 7. 7 Профил на Karla c Україна Hanneman
  Karla c Україна Hanneman
  Рейтинг: 700 Весело

  [quote#1:"КМЕТ В СЯНКА"]не искаме повече мизерия ! писна ни !!! [/quote]

  Фащай се да работиш! Лузър мамин.

  To Crush Your Enemies, See Them Driven Before You, And To Hear The Lamentation Of Their Women!
 8. 8 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#0:"статията"]популизъм и заиграване с едно от малкото поводи за гордост на страната ни – стабилни публични финанси [/quote]
  Егати "гордостта", щом това й е поводът Стабилни, но на каква социална цена?...
  Във всеки случай ако опрем до заемче от МВФ (все по-малко невъзможно развитие на събитията), така ще ни го настабилят, че ще има и децата ни да се "гордеят"...

 9. 9 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Мевефейско промитите мозъци само на едно са дресирани - никаква глътка въздух, само затягай колана, пък ако остане някой жив в държавата, разгеле. Дянков що държа държавата на 1,2% дефицит, след като ОФИЦИАЛНО Й Е РАЗРЕШЕН 2%? Щото и той е мевефейско дресиран.

  П.П. Авторката има ли идеи какво да се прави или възможностите й стигат само до това да се критикува. Ама що ли и питам....

 10. 10 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 711 Весело

  [quote#4:"Депутат 241 Occupy Parliament"]Да +
  Не - [/quote]
  Евтини номера от селски вечеринки!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 11. 11 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Неутрално

  За съжаление наблюдаваме обладаване на бюджета и актуализация на разходите.

  Олигарски, долу крадливите ръчички от бюджета - къш!

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 12. 12 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  До коментар [#2] от "ПАВЛА - సటోరి":

  Най-нужно е мигновено съкращаване на бюджетни бройки (заети) поне с 2/3. Ама ИПИ не искат това, а увеличение на данъците. ИПИ също протестират...
  Какви са изводите?

 13. 13 Профил на ЧеГоБараш
  ЧеГоБараш
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Както и да го погледне човек е видно, че искат да ни ограбят с 1-2 млрд. докато са още на власт, но тоя път ми е много интересно как ще го направят с тоя нелегитимен парламент и под натиск от улицата! А сега да ви видя, нали искахте да управлявате???

 14. 14 Профил на 404
  404
  Рейтинг: 388 Весело

  [quote#1:"КМЕТ В СЯНКА"]не искаме повече мизерия ! писна ни !!! [/quote]

  Започни да работиш, кмете =)

 15. 15 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ще купува нещо за 1 млрд ама не казва какво...

 16. 16 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  Ти му искаш оставката, той ти отговаря, че ще ти актуализира бюджета!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 17. 17 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Никакви актуализации, никакви разходи повече.....От над 230 000 държавни хрантутници оставяте около 25-30 000, а останалите да си търсят друга работа, а не да чакат на наш гръб. След това намалявате майчинството от 2г. на 6м. както е у Швейцария(цитирам по памет, но май съм прав)......а детски надбавки ще давате само на майки завършили средно образование или поне да са навършили 18г. Ето ви първите 3 мерки за намаляване на разходите.....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 18. 18 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 554 Неутрално

  До коментар [#14] от "404":

  Спри да крадеш Кмете

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 19. 19 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#17] от "ARRI":
  [quote#17:"ARRI"]От над 230 000 държавни хрантутници оставяте около 25-30 000, а останалите да си търсят друга работа[/quote]
  Като начало предлагам да съкратим депутатската хранилка от 240 на 120 бройки...

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 20. 20 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 554 Весело

  Май далаверата стана видима и двамата инициатори стигнаха до "катарзис" и се поотказаха на този етап.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 21. 21 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 554 Неутрално

  До коментар [#15] от "lynyrdS":

  Индулгенции за БСП.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 22. 22 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  [quote#17:"ARRI"]първите 3 мерки за намаляване на разходите..... [/quote]
  И още:
  -Без субсидии за партии /или минимални,като в ЕС/
  -Без автопарк в парламента /с лични коли или гр.транспорт/
  -...
  и други може да се допълват

 23. 23 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Институт по всичкознание или пътят към ада за повечето българи е щироко отворен! Но за ИПИ нама бедни, а "по-малко заможни" !техните господари не дават да се каже истината!
  23 години тези призовават- нулеви заплат, нулеви данъци, и скоро България ще цъфне! Какво се получи-ниски заплати-повечето изнемогват, а Цветелини и други трупат офшорни сметки!
  23 години пазарна икономика, която остави милиони без работа и милиони прокуди в чужбина, други накара да се занимават с какво ли не, за да се препитават!
  Но за шепа богоизбрани негодници си направиха ВЕИ-та и си гласуваха закон за неизбежен грабеж на потребителите! И опт политическите п**ки няма кой една дума да обели срещу това!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 24. 24 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2933 Неутрално

  До коментар [#15] от "lynyrdS":

  Ще плаща за Белене

 25. 25 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Представям си следващия му бюджет / пази боже/....300 млн за железниците че да има заплати за всички без съкращения...100 млн за ВМЗ Сопот по същите причини..още половин процент дефицит щото чичковците от БСП не дават приватизация...
  Ще му се молим на колене да не ни зачатка с милиардите за Белене..

 26. 26 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#19:"ПАВЛА - సటోరి"]Като начало предлагам да съкратим депутатската хранилка от 240 на 120 бройки...[/quote]

  Подкрепям

  + премахването на всякакви субсидии и глезотии, които се заплащат от бюджета....като охрана, лимузини....воаяжи из широкия свят и пр.

  п.п. У Швейцария федералната канцлерка няма служебен автомобил, а ходи на работа или с гр. транспорт, или пеша.....А тя е канцлер на 6тта държава у света по БВП от глава на населението .....и пак не и се полагат разходи за лиготии.....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 27. 27 Профил на На комунист доверие да нямаш
  На комунист доверие да нямаш
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
  [quote#1:"КМЕТ В СЯНКА"]не искаме повече мизерия ! писна ни !!! [/quote]
  Готвеният милиарден заем със сигурност ще повиши мизерията в скоро бъдеще.

  Безбожен народ иска морални политици, но такива няма да му се явят
 28. 28 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#22] от "xmm":

  ПОДКРЕПЯМ ++++++

  Ей за тва да протестират......И да не се прибират по домовете си, до като не се гласува .......

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 29. 29 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#26] от "ARRI":
  [quote#26:"ARRI"]+ премахването на всякакви субсидии и глезотии, които се заплащат от бюджета....като охрана, лимузини...[/quote]
  Ахам, така току-виж останал някой лев и за референдуми.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 30. 30 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  [quote#0:"заключението"]Като цяло, бюджетното изпълнение до момента показва, че проблемът е изцяло в разходната част, т.е. харчи се по-бързо от планираното. При една такава ситуация най-логичното решение е да се надянат юзди на разходите, а не да се търси лесното решение за ревизия на бюджета и завишаване на дефицита. [/quote]
  От цитата по-горе можем да стигнем до заключението, че управляващите не са се отучили от нехайството и широките пръсти, с които вече 67 години ни водят към разорение и фалит (примери за некадърността на соц-комунистите имаме много в историята).
  А старците на контрапротеста искат да ги оставим управляващите да работят на спокойствие. Иначе казано, да оставим Олигархски и "експертите" му на спокойствие да влачат родината ни към следващия фалит....
  Каква ирония!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 31. 31 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  Орешарски:
  И ако преди си мислех, че ще бъдат необходими поне година-две, за да се преодолеят последиците от хаоса в икономиката и да се насърчат инвестициите, днес картината е малко по-песимистична...Никога не допускайте "дърводелци" до властта - ще ви запалят чергата.

 32. 32 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  [quote#11:"bibian"]Олигарски, долу крадливите ръчички от бюджета - къш![/quote]
  О С Т А В К А!
  Махнете се некадърници!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 33. 33 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  Тук не става въпрос за най-правилното решение !!! Тук меродавни са олигарсите, и те искат Орешрски да им напълни джобовете с пари.

 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  [quote#9:"Митридат"]Мевефейско промитите мозъци само на едно са дресирани - никаква глътка въздух, само затягай колана[/quote]
  Ами така се прави по време на криза умнико.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#29:"ПАВЛА - సటోరి"]Ахам, така току-виж останал някой лев и за референдуми.[/quote]

  Точно.....И за напред за всичко да са длъжни да ни питат.....Просто една единствена крачка да не могат да направят без да сме я одобрили....
  И накрая си дойдохме на думата - Пряка демокрация, като у Швейцария ! ей тва е пътя по който да върви България, ако не тръгнем по него, мафията ще продължи да си има държава, а ние хората ще сме само данъкоплатци......

  Ама уви, никой от протестиращите, които се борят с/у мафията (уж де), не предлагат това разумно решение....никой ! Та за това и подозирам, че са на протеста заради финансови стимули, а не защото искат наистина положителна промяна....Факт....Тъжно, но факт.....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 36. 36 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 534 Неутрално

  БСП е като търтеите, могат само да ядат и харчат, но мед не могат да събират!
  Айде оставка!

 37. 37 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 602 Неутрално

  Тaя булкa от ИПИ ще я видя кaкво ще пише през зимaтa кaто се вдигнaт глaдните и босите и ги пометaт всичките финaнсови aнaлизaтори

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 38. 38 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Овладяването на разходите е невъзможно !
  Тук е реч за "междупартийните разплащания подир изборите", сиреч, за осребряване на предизборна покупка "на едро", на БСП от ДПС...
  Някой да не е чувАл за тази далавера в родната Политика ???...

 39. 39 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  Доживяхме гербер да прави даже и анализи Бе що не си фанете гората, отдето сте дошли? Орешарски е над 10 години в управлението на финансите и се е доказал като професионалист. Както между другото се "доказаха" в некадърност и сите герберасти и комунисти, по случайност попаднали във властта, за да сипят поразии за населението. Аре, къш, безумни прахосници! Орешарски да даде червен картон и на комунетата и ибриците, за да не му се бъркат! Точка по въпроса!

 40. 40 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1342 Любопитно

  Като стана реч за бюджетни дефицити - скоро четох че в Египет за да нахранят матряла, за 1 г зели заемчета, дигнали бюджетния дефицит с 10 млрд $ и стопили валутните резерви наполовина. Сега цедесето им удари 9% и мирише на дефолт - http://www.dailynewsegypt.com/2013/07/03/credit-default-swaps-hit-alarming-levels-amid-nationwide-protests/
  Разликата е, че в Египет на власт са дошли мюсулмански братя, а у нас - юдомюсулмански братя.

 41. 41 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#35] от "ARRI":
  [quote#35:"ARRI"]Та за това и подозирам, че са на протеста заради финансови стимули[/quote]
  Тук не си много прав. Или се действа избирателно. На мен поне никой не ми е предлагал подобни облаги.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 42. 42 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1328 Весело

  "И това един бивш министър на финансите и настоящ премиер би следвало да го знае много добре."
  ---------

  Орешарски е финансист, колкото Бойко е полицай, т.е. намира се около въпросната сфера, но не е от нея.
  А премиер е само на хартия...

  CONTADOR GRATUITO!
 43. 43 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#41] от "ПАВЛА - సటోరి":

  Е, има и изключения......Едно невинно въпросче тогава към теб...

  Като катурнеш олигарски, коя престъпна шайка ша туриш на негово място........Не ми отговаряй, АЗ отговора съм го написал у въпросчето.......

  отг. Престъпна шайка......!!! ша замениш едни престъпници с други престъпници....безплатно при това......А тези които протестират с/у хонорар са си на далавера.....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 44. 44 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#34:"Храбър"]Ами така се прави по време на криза умнико.[/quote]

  Един друг умник като теб го прави това 3,5 години у нас и накрая народът излезе през февруари на улицата, защото беше докаран до ръба на оцеляването.

 45. 45 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1032 Весело

  Много добра и аргументирана с числа статия.

  Статистиката на министерство на финансите показва, че няма нужда от актуализация на бюджета а от по-добро управление!

  Оставка на Олигарски и некомпетентното и лъжовно правителство!

 46. 46 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#43] от "ARRI":
  Стига с това, че всички са маскари.
  Но щом казваш, няма да ти отговарям..., пък и знаеш какво ще ти отговоря.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 47. 47 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#46] от "ПАВЛА - సటోరి":

  Ами за сега нищо читаво не се подава на хоризонта....така, че ще залагаш пак на старите будалартии(партии за будали).....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 48. 48 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Ммм даа ,
  А пък се смеехая на Борисов , че е прост и сутрин казва едно а вечер друго.
  Те какви са ? Умници?

 49. 49 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1032 Весело

  АРГУМЕНТИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА АКТУАЛИЗАЦИЯ – КРИТИЧЕН ПОГЛЕД
  http://ikonomika.org/?p=6998

  1. Правителството на Бойко Борисов е увеличило държавните дългове с 4 милиарда лева за 4 години.
  Вярно е, но това не е аргумент сегашното правителство да прави същото и допълнително да увеличи държавните дългове. Правителството на Орешарски иска да увеличи дълга с 1 милиард до края на годината. Ако продължава със същите темпове, за 4 години ще натрупа 8 милиарда нови дългове. Не е аргумент за актуализация.

 50. 50 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2876 Неутрално

  Ако не беха този вид харчове можеш да изтърпя комунистите още един мандат. Но те нямат търпение за забатачат държавата. И сега лихвите са високи. На мен ми се наложи да вземам заем и лихвите ме отказаха. Взех пари от близки в чужбина. С нов държавен заем няма надежда за лихвите за българите.

  подпис
 51. 51 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2876 Неутрално

  Ходя на протестите, но все имах някаква надежда, да поне да се забавят със заемите.

  подпис
 52. 52 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Хайде да кажете , Борисов какво нарастване на дълга завари? Някой го смятаха 17 милиарда , други 12 милиарда? Та колко оставихте на Борисов да плаща при криза , а тройната управляваше при строителен бум?

 53. 53 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1032 Весело

  Вижте как на 04.07.2013г. Министерство на финансите не побликува цялото съобщение на експертите на Международния Валутен Фонд при редовната мисия.

  Пропуска "случайно" критиките:
  1. За дефицита и пенсионната реформа
  2. За негативното влияние на минималните прагове въру заетостта.

  Сами сравнете двата текста:
  http://www.minfin.bg/en/pubs/1/7959
  http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13246.htm

 54. 54 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Да ви направи впечатление че когато МВФ се разкарваше из София , някъде се мярна и Дянков.Дано е раздумал МВФ да ни натриса дългове , че ония от това живеят.
  Света гори от дългови кризи , новите го карат през просото. Разкъсаха се по форумите да вземат паспорта на Дянков и да го вкарват при бай Ставри.

 55. 55 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  "В момент, в който българската икономика продължава да стагнира и бюджетът остава на дефицит, едно такова правило за задържане на разходите би било дори още по-адекватно."

  Това стига. Достатъчно е, за да се препоръча на Деси да си хвърли някъде дипломата.
  Десито вика, че разчетите били нереалистични. За приходите де. "Т.е. като цяло няма проблем със събираемостта тази година спрямо миналата, а очевидно изначално са заложени нереалистични приходи за агенцията."
  Тъй е. Но и раходите са заложени нереалистично, та дупката вместо да намалява се увеличава, а десито не казва кво шъ правим с капиталовите разходи. Които са заложени 3.98 милиарда, а са реализирани само 0.99 милиона. Там, да припомня на Десито, стоят плащанията по оперативните програми и ПРСР...
  Кво вика умницата от ИПИ? Да са отказваме от европейските пари, за да видят местните "икономисти" балансиран бюджет.
  Некадърници.

  Ecrasez l’infâme
 56. 56 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  [quote#55:"Graf"]а са реализирани само 0.99 милиона[/quote]

  Да съ чете това в милиарди.

  Ecrasez l’infâme
 57. 57 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1032 Весело

  [quote#55:"Graf"]кво шъ правим с капиталовите разходи. Които са заложени 3.98 милиарда, а са реализирани само 0.99 милиона. [/quote]Както винаги правите елементарни и смешни опити за манипулация.

  Капиталови разходи в бюджета НЕ са 3.98 млрд. лв., а 0.93886123 млрд. лв.
  До края на май са похарчени 0.249513632 млрд. лв, което е 26.6% от планираното, което е по-добре от миналата година когато са били 22.9% защото остават по-малко пари да се плащат до края на годината.
  http://www.minfin.bg/document/12703:2
  http://www.minfin.bg/document/10909:4

 58. 58 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  До коментар [#7] от "Karla Hanneman":
  Фащай се да работиш! Лузър мамин."

  -Нашето сме го изработили.
  Отчайващото е,че от нашите осигурителни вноски сте се пръкнали такива хитреци-умници.

 59. 59 Профил на Vei Hai Vei
  Vei Hai Vei
  Рейтинг: 221 Неутрално

  МАХАНЕ НА ПЛОСКИЯТ ДАНЪК

 60. 60 Профил на Vei Hai Vei
  Vei Hai Vei
  Рейтинг: 221 Гневно

  МАХАНЕ НА ПЛОСИЯ ДАНЪК! Просто и непопулярно за тези, които слушкат новите управляващи

 61. 61 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 743 Неутрално

  "Като цяло бюджетното изпълнение до момента показва, че проблемът е изцяло в разходната част, т.е. харчи се по-бързо от планираното."
  ..........
  Спокойно, ако червените вампири се задържат още малко, проблемът ще лъсне и в приходната част. Където се зъвъртят тези, трева не никне с години след тях.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 62. 62 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  До коментар [#57] от "BlueWater":

  Нъл' съм ти казал, че си неграмотен и не знаеш да четеш? Смислено де. Па и там дето трябва.
  Казал съм ти.
  Бегаш тука: http://www.minfin.bg/document/12708:2 и четеш размера на капиталовите разходи по КФП, гледаш изпълнението, па се връщаш пак да скимуцаш. Може да погледнеш и тук: http://www.minfin.bg/document/12702:4

  Ecrasez l’infâme
 63. 63 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#4] от "Депутат 241 Occupy Parliament":

  при така зададен въпрос би трябвало 100% да са минуси какво ли означават плюсовете!?!?

 64. 64 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  До коментар [#61] от "Яна":
  [quote#61:"Яна"]"Като цяло бюджетното изпълнение до момента показва, че проблемът е изцяло в разходната част, т.е. харчи се по-бързо от планираното." [/quote]

  Лельо, лъжат от ИПИ, па и ти с тях. Изоставането по разходната част е с 4.5%. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2013 г. са в размер на 11 756.8 млн. лв., което представлява 37.1 % от годишния разчет. Требе да са 41.66, ако бюджетчето се изпълняваше и в двете си части. Отлево и отдесно.
  Само с туй на Десито съм съгласен:

  "Разходите за текуща издръжка са заложени да нараснат с 1% за цялата година, а само за първите пет месеца са били надути с над 7%"

  Администрацията е лапала като за последно. Сякаш са идвали избори....
  Трябва сеч тук, всякаква. И на калинки, и на ресурс...

  Ecrasez l’infâme
 65. 65 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1343 Весело

  До коментар [#64] от "Graf":
  Ако мога да отбелжа, господине, Вие изпълнявате само първата част от много популярното правило: Учи..учи.. затова у главите на опонентите Ви не остават следи. Затова утре отново ще трябва да повторите упражненийто

 66. 66 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  Двама некадърни хамелеони са се заели с неблагодарната задача да оскубят колкото се може повече перушина с колкото се може по-малко крякане. Естествено за сметка на всички български граждани.
  Ще подхвърлят трохи и огризки на глупавите си поддръжници.
  Всяка намеса на подобни боклуци в икономиката води до катастрофа.

 67. 67 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 743 Весело

  Дедка, ай стига се излага, че чак на мен ми става неудобно... Пак ти лъсна червения каскет изпод бомбето.
  Лапали са администрацията - след като Дянков си вдигна чуковете. Още малко и ще го търсите със свещ посред бял ден.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 68. 68 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  До коментар [#67] от "Яна":

  Викаш, за нема тридесет дена са опукали всичко, а?
  Сал един Дянков държеше фронта, ама - на.
  Лельо, давай го по сериозно. Сигурен съм, че нема как да замениш Иринчето.
  На Цункай Джиджи са му праснали една графика горе, да си му гледате дефицитите.
  http://www.dnevnik.bg/shimg/oo_2098560.jpg
  За 2012 изцъкленото па направи една от характерните му врътки, като зареди сметките на общините на 29 декември, изпомпа резерва, но на касова основа остана с нисък дефицит.
  Е, тази година ще калкулираме "упражнението", но за сметка на служебния кабинет и на всички следващи..

  Ecrasez l’infâme
 69. 69 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1343 Весело

  [quote#67:"Яна"] след като Дянков си вдигна чуковете. Още малко и ще го търсите със свещ посред бял ден.[/quote]
  Еми..вфнимавай какво пожелаваш - дан зема го връна за фтория ми заслужен мандат, обичам да гледам българе по улиците с изправени коси кат ударени от високо напрежение..

 70. 70 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Не зная кой реши, че няма да издържи бюджетът, при положение, че финансовият министър говореше друго преди 2-3 седмици. Най-вероятно не е той.
  А и преди още да си влязъл в кабинета си да знаеш, че парите няма да ти стигнат - звучи малко несериозно.
  И по принцип обещанията за увеличаване на това и онова не се правят без да имаш реална преценка на ситуацията.
  Другото е популизъм...

 71. 71 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  Да въведат модерни електронни обществени услуги и правителство и ще видят какъв огромен ресурс ще освободят. При последното ми идване в България ми се наложи да ходя по разни институции. Навсякъде се започваше с попълване на личните ми данни в хартиен формуляр! Навсякъде имаха компютри, които обаче не са свързани в мрежа и затова не могат да ползват база данни с личните ми данни. Навсякъде опашки и изнервени хора, които губят дни наред за уреждане на елементарен въпрос, дни през които не могат да работят. За същата задачка, която в България ми отне 3 дни (с лично явяване на всяко гише и попълване на все същите ми данни отново и отново) в Холадния ми отне точно 15 мин да попълня два електронни формуляра, където 80% от информацията беше вече автоматично въведена. И като си помислиш колко е добра България в ИТ, защо са и толкова динозавърски институциите и харчат безмислено средства и време?

 72. 72 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 743 Весело

  Какво да му гледам дефицитите - че намаляват всяка година насред кризата ли? След последния бюджет на "най-експерта" сред експертите, дето не можа да улучи БВП-то за 2009 с едни около 10% само... Махленските ви похвати на всеки неудобен да му лепвате по някое Джиджи не отменят факта, че Дянков водеше последователна предварително обявена политика към балансиран бюджет. Или това е лошо, щото го правеше Дянков? И дефицитите станаха хубави, щом Пинокио рече тъй? Заради този Мъпет ли сам си стреляш в професионалния крак? Да не се надяваш, че има "как да замениш" серГея в сърцето му?...

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 73. 73 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  [quote#72:"Яна"]И дефицитите станаха хубави, щом Пинокио рече тъй? Заради този Мъпет ли сам си стреляш в професионалния крак? [/quote]

  А, не. В туй не мож ме обвини. Винаги съм твърдял, че дефицитът е зло. И съм казвал, че дефицитът се плаща, а най-много плащат бедните.
  Като убеден ляв считам, че дефицитите които натрупа Дянков са чудовищини, но те са по причина на идеолози като Десито.
  2010 година - давай шъ сваляме осигурителната "тежест", па шъ заместваме прихода с акцизи. През май вече бюджетът на изцъкленото бе гръмнал, а твоите приятелчета от ИПИ се скриха. Приходната част се срина до 33.9% от БВП.
  2011 - същото, с нюанси. Приходите - 33.7% от БВП. Е, нема такава държава у европско, освен ако не вземем да си цитираме Швайцарията.
  Днес бюджетът на изцъкленото отново е провален, но аз нямам спомени поне един да се е сбъднал. А от ИПИ викат, режете разходи. От къде ма лельо да режат?
  http://www.minfin.bg/document/3043:9
  Ае, гледаш табличката и кълцаш лельо. Аз после ще ти обясня ефектите.

  Ecrasez l’infâme
 74. 74 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Не е нужна актуализация на бюджета, а овладяване на разходите..

  - Разбира се,.. че така..
  Този ... Орешарски,.. е пълен чифут..
  След оставката, на това .. "правителство"
  държавата , освен другите, не малки разходи,..
  ще е принудена да изплаща..
  и заемите ..на...Станишев и Местан..

  urkobozambo
 75. 75 Профил на nikolayo
  nikolayo
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Нищо ново от Орешарски. Като министър на финасиите всяка година раздаваше от 1 до 3 милиарда защото били "излишни" за бюджета. В края на всяка година, за седимица-две, под масата. Сега пак иска да се "разплаща с бизнеса". Дали можем да познаем за кой бизнес става дума? Цветан Василев? Делян Пеевски? Цеко Минев? Васил Божков? Николай Банев? Красимир Гергов? Георги Гергов? Гриша Ганчев? ...???

 76. 76 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 434 Неутрално
 77. 77 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Нека да видим същата Десислава Николова в подобна статия, също в "Дневник", но при приемането на бюджета в края на
  м.г.
  http://www.dnevnik.bg/analizi/2012/10/06/1920689_
  bjudjet_2013_na_krustoputia_mejdu_jelaniia_i/

  "Ако пък не се изпълнят приходите в бюджета и сценарият с превишаване на 2%-ният максимален законов дефицит в бюджета (според фискалните правила в Закона за устройството на държавния бюджет) стане съвсем реален, тогава ще се наложи спешна ревизия на бюджета
  Това е така, защото от една страна правителството е поело
  дефакто неотменим ангажимент за вдигане на пенсии, заплати
  и социални плащания, а от другата – срещу това е заложило нереалистична прогноза за увеличение на потреблението и съответно, за по-високи приходи от непреки данъци.
  Буфери в бюджета, които биха могли да компенсират неизпълнение на приходната част, също няма...."

  А ето го и Орешарски тогава, при разискванията за бюджета, също през октомври м.г.:
  Проектобюджетът за 2013 г. е доста безинтересно четиво
  Прочети повече на: http://profit.bg/news/Oresharski:-Proektobyudzhetut-za-2013-g-e-dosta-bezinteresno-chetivo-/nid-96498.html
  07 октомври 2012 | 12:32 285 0 Проектобюджетът за 2013 г.
  е доста безинтересно четиво. За четвърта поредна година правителството ни представя проект за Бюджет, в който цифрите категорично доминират над съдържанието. По-лесно
  е да се говори какво липсва в Бюджета, отколкото какво има. Макрорамката е малко по-реалистична. Не е невъзможен растеж от 1.9%, какъвто е заложен. Индексирането на пенсиите е частично преимущество на бюджет 2013. Малко по-добре изглежда и прогнозата за приходите. Има ръст от 1.8 млрд.
  лв., но не е чак толкова голям този ръст. Очаква се основната част от приходите да дойдат основно от косвените данъци на базата на по-високия процент на инфлация. За Фиска това е добре, но за гражданите не е толкова добре. Това каза пред
  БНР Пламен Орешарски от БСП, бивш финансов министър. Планираните приходи за следващата година остават под равнището, в относителен дял, на събираемостта дори и спрямо кризисната 2009 г. като дял от БВП. Това показва определени резерви в приходната част

  Питам се идиоти ли управляват тази страна?! И някога, и
  преди, и доскоро, и особено сега?!
  Напомням им знаменитата фраза от едни предизборни дебати
  в САЩ: ИКОНИМИКАТА, ГЛУПЧО (И ФИНАНСИТЕ).
  Бележката ми се отнася не само за ИПИ. Отнася се и за БСП- Орешарски, отнася се и за ГЕРБ-Борисов-Дянков и за кого ли
  не.
  Видяхте цитатите. Може ли един анализатор от ИПИ през октомври да твърди, че приходите няма да се изпълнят и има опасност от актуализация, а сега да твърди, че опасност за приходите няма и не е необходима актуализация. Та числата
  не са се променили.
  Може ли един депутат тогава да твърди, че приходната част е занижена, и то много, а сега да твърди, че завишена, неизпълнима и да иска актуализация като действащ премиер.
  Въобще цари вопиюща и посредствена политическа "целесъобразност". И освен нея неграмотност, при това с претенции.

  А ето ви и един анализ на бюджета - също от октомври миналата година, при това умишлено написан по-простичко - като адресиран за хора без претенции за "изученост в икономиката". При това в него има тамън четири вече сбъднали се прогнози - за побягване на Дянков, (напусна преди правителството да подаде оставка), за масови протести на населението, за падане на ГЕРБ, за актуализация на бюджета. Но не е публикуван в централните медии, нито в блоговете, а се кипри във "Фейсбук", което също е показателно за експертното равнище в страната

  4 октомври
  Проектобюджетът за 2013 г. е бюджет на катастрофата. Една с една цифрите не се връзват. Нека да видим някои от тях, сравнени с тези година:
  1. номинален ръст на БВП (брутен вътрешен продукт е най-общо казано стойността на всички произведени стоки и услуги у нас) - 4.86%. Реален (т.е. по съпоставими цени) - 1.9%. Дефлаторът (величина, която отчита инфлацията на цени на производител) го дават на 2.4%, което не звучи реално (би трябвало да е около 2.9%). Хармонизираната инфлация (цени на дребно) я сочат със същата величина - на 2.4%. И тук започват големите удивителни
  2. От лятото насам производствените цени растат по-бързо, отколкото цените на дребно. Това е и световна тенденция при суровините и храните. Т.е. дефлаторът не може да е равен на инфлацията, а трябва да я поизпреварва. Има нещо сбъркано в макрорамката.
  3. Корпоративният данък расте само с 20 млн. лв. или с 1.01%. Т.е. на практика имаме прогноза за свиване на сектора на производството и услугите.
  4. Приходите от данъка върху дивидентите на местни и чуждестранни лица спада с почти 10%, което потвърждава още по-драматично точка 3, а включва и бягството на капитали навън от страната.
  СПАД НА ПРОИЗВОДСТВОТО, УСЛУГИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ОЗНАЧАВА СВИВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО И НАРАСТВАЩА БЕЗРАБОТИЦА
  5. Данъкът върху личните доходи обаче расте с 12.4% при неизменна, непроменена ставка от 10%! Как ще стане това, след като горните точки се отразяват в икономическия цикъл и като рязко свиване на доходите??!
  6. Приходите от ДДС растат с 11.04% при свиващо се потребление. Откъде?! Това означава продажби в повече, отколкото за тази година за 4,705 милиарда лева!!! Това е ръст от 6% !!! А защо не го виждам като отражение в прогнозата за растежа на БВП и в корпоративния данък. Та нали повече продажби значи и повече печалба.
  7. За сметка на това приходът от акцизи расте едва-едва - с процента на инфлацията. Т.е. контрабандата ще продължи да се вихри под държавната опека. А ако се върнем към точка 6 (най-голям относителен дял спрямо други стоки в ДДС имат приходите от горива, цигари, алкохол) сивата икономика ще направи огромна крачка напред.
  8. Глобите и санкциите растат с 10.45%. Т.е. държавата спрямо едни бизнесмени (виж т.7) ще бъде ласкава майка, а спрямо други злобна мащеха, за да им затрудни бизнеса и така да разчисти пътя за първите.
  9. Разходите нарастват само с 3.2% на фона на драматичния ръст при облагането на личните доходи и в косвения данък върху потреблението, какъвто е ДДС. По-надолу ще обясня защо е така.
  10. Драматичен е скокът при плащанията за лихви. Увеличението е с 24.6%!!! Та нали сменихме един заем с високи лихви с нов при по-ниска лихва (Велчев с Дянков). Защо така бе, джанъм? А като отчетем и безумно ниските лихвени равнища на централните банки по целия свят, този овчарски скок вещае драматични последици. Стряскат и структурните му компоненти - преминава се все по-широко към вътрешно финансиране. Това говори за две неща:
  * пълна липса на доверие от международните финансови пазари към България;
  * връзване на двата края чрез увеличаване на задлъжнялостта на държавата (тя непрекъснато расте, откакто ГЕРБ дойде на власт);
  * изземване на кредитен ресурс от икономиката към бюджета, което ще задълбочи рецесията, безработицата и ще смъкне доходите.
  11. Капиталовите разходи спадат с 15%. Това не означава, че по-малко ще се краде от обществените поръчки. Фактът говори, че бюджетът не може да върже сметките и реже откъдето му падне. Намаляването с тези 15% е зарязване на поддържането на обществени функции и инфраструктура. Явно сметката за магистралите ще се плати с порутен обществен фонд от сгради, занемарени болници, зарязана на произвола жп и пътна мрежа (вкл. поддръжка на същите магистрали) и т.н.
  12. С 5.55% спадат приходите на Националният фонд към Министерството на финансите. Това са парите от Европа. Не може да бъде!!! Да, но може, както се вижда. Дръжки, че правителството на ГЕРБ ги усвоява добре - в тази сметка е отразено онова, което ще изрежат от Брюксел догодина, защото го крадем или оползотворяваме от зле по-зле.
  11. И още едно потвърждение. Вярно, че дефицитът в абсолютен размер спада на 58% спрямо тазгодишния. Но защо се получава така? Причината е изменената методика под натиска на Брюксел и МВФ. Преди средствата от ЕС се записваха като помощи в графа приходи, а сега се вкарват като финансиране на дефицита (за парадоксалния начин на изчисляване на бълг. бюджетен дефицит темата е много дълга). Проблемът в този разчет на бюджета е в това, че външното финансиране е с отрицателен знак от 1.273 млрд. (т.е. балансът от вземането и даването на всички външни пари - от средствата от ЕС до дълга ще е отрицателен за България).
  НАКРАТКО без да го обявява официално, Брюксел е отрязал парите на българските власти точно както спряха парите на Тройната коалиция на Станишев.
  Затова вътрешното финансиране на дефицита - т.е. растежът на вътрешния дълг е цели 2.572 млрд. И нова скоба - за т.г. беше предвидено вътрешният дълг да се намали, но се случи точно обратното. Този вътрешен дълг ползва един основен източник на средства - банковата система и различните социално-осигурителни фондове. Това кажи-речи са всичките им налични пари. Ако бюджетът изгърми, гърмят и те!
  И т.н., и т.н.
  За да се постигнат тези показатели, на практика се оказва, че бюджетът е разчетен при средногодишна инфлация от 10 на сто минимум (и лихва по вътрешните заеми от между 4.5-5%). Питам ви тогава къде отиват същите банки и фондове, които счетоводно може и да печелят, но на практика ще получават кухи пари и ще влязат вътре с двата крака.
  Но дори и тази планирана, но необявена инфлация няма да е достатъчна, за да се увеличат така решително ДДС и данъка върху личните доходи (виж т.5. и т.6 съответно с 11.04% и 12.4%). Тя е направена при допускането, че безработицата няма да нараства, обаче пък други показатели (корпоративен данък, мита и т.н.) отчита именно нарастването й.
  И т.н., и т.н., и т.н.
  На фона на това поскъпване уж увеличените пари за образование, здравеопазване, обещания ръст на пенсиите и учителските заплати и т.н са вятър и мъгла - в реална покупателна способност въпреки увеличението ТЕ ЩЕ БЪДАТ НАМАЛЕНИ.
  Единствено в бюджета на МВР е прогнозирана реалната инфлация, която залага правителството там разходите растат с 13 на сто!
  Естествено някой трябва да ги пази, когато хората СКОРО И МАСОВО ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НА УЛИЦАТА, за да протестират.
  И последни думи - сметката може и да се върже на хартия, но на практика няма да издържи повече от няколко месеца. Резултатът ще е актуализация, а заради огромните натрупани диспропорции тя ще нанесе тежък удар върху разклатената вече стабилност на Борда и запътилата се към фалит банкова система.
  Единственото, което ме изненадва, е позицията на Дянков. На негово място бих побягнал със светкавична скорост, за да си съхраня имиджа, който му е създаден навън и да си намеря добра работа. А ако не веднага, то поне месец-два след приемането на бюджета ще се измета от страната - преди да започне сгромолясването на държавата заедно с все икономика и финанси.

  Е, сравнете този анализ и онези на ИПИ и Орешарски. Та онези са на касиер - приходите такива, разходите - такива и нищо повече. Просто срам за претенциите им.
  И да довърша - държавата наистина няма пари. Над половината от вътрешния дълг и половината от външния ни дълг са КРАТКОСРОЧНИ! По неизвестни за мен причини действителните плащания (особено главниците) са потулени в бюджета и бюджетните прогнози за следващите няколко години. Вярно, дългът ни е нисък, но заради краткосрочността му вноските са огромни. И към славославящите малкия вътрешен дълг - разберете, че за бюджета е важно освен колко голям е дългът, и каква част от приходите отиват за погасявания и лихви. Минават ли 6-7%, мирише на катастрофа. А у нас ситуацията вече догони 10%-те. Та нали и в Банката задължително ви питат каква част от доходите ви е вноската ви по кредита и не ви го отпускат, колкото и да е малък по размер, ако нямате достатъчно приходи.
  За методиката на изчисляването на дефицита съм писал още през миналата година в постовете си - такава методика може и да съществува някъде по света, но само ако това някъде е някаква Танганайка.
  Замислете се и какво обслужва нарасналия кеш в страната - парите в обръщение извън банките. Ръстът е 25% от началото на световната криза при намаляло и свито вътрешно търсене поне с 30%. Има само две разумни обяснения - скрито финансиране на дефицитите чрез печатане на пари или далеч по-висока инфлация от официално обявяваната.
  Има и огромни извънредни плащания - 800 млн облигации за фермерите, държавните гаранции по заема, с който рефинансира онзи за енергетиката от Париба (190 млн. евро - 380 млн. лева). Една скоба - там са заложени и всички държавни ВЕЦ, та затова мисля, че няма да се плати, "Ситибанк" освен фантастичните 3% месечно лихва като капак ще си вземе ВЕЦ-овете и по предварителната договорка с родните олигарси ще им ги продаде, за да си върне главницата. Има и др. извънредни плащания заради дивият популизъм на кабинета на Орешарски.
  Накратко - финансовите и икономически безумия от първите години на прехода ни вкараха в катастрофа, а безумието на Виденов я финализира. Сега ситуацията е абсолютно същата. Две управления два мандата коваха, така да се каже, краха, а сега третото ще то подпечата.

 78. 78 Профил на anonymous_
  anonymous_
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Май искат ние да връщаме комисионните за АЕЦ "Белене".

 79. 79 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1562 Неутрално

  Ще успеят ли да прокарат актуализацията?!
  Защото за това Волен няма как да излезе с номера: против правителството съм, само с осигурявам на кворум!

  I Want To Believe
 80. 80 Профил на krastitel
  krastitel
  Рейтинг: 486 Разстроено

  Актуализираният по-висок дефицит е резултат от ангажимента на това правителство да налее бюджетни средства в схемите на задкулисието подкрепящо това правителство - пари които са чакани още от предишното управление на ГЕРБ, но някак си бяха спестени от Дянков. Сега ще ги източат от данъкоплатците...

  krastitel
 81. 81 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  230 000 - Държавна администрация на държава от 6.5 милиона души = БЪЛГАРИЯ!

  При 40 000 - Държавна администрация на държава от 10.5 милиона души = Холандия!

  и 1 МИЛИАРД ЛЕВА за МВР дейности на година!

 82. 82 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  БКП(герб) създаде неимуверено раздут административен щат от нищо правещи, за да си осигури изборни гласове и електорат.

  230 000 + семействата им ПРАВЯТ ПОЛОВИН МИЛИОН СИГУРНИ ИЗБИРАТЕЛИ.

  Урока от майката -кърмилница БКП(дс) е перфектно и структурно изучен. Селският Хитрец Янко(Т. Живков ) навремето стздаде комбинат "Кремиковци" завод без суровина в полето, само за да имало подкрепа от т. нар. работническа класа в София, защото липсвала в града.

 83. 83 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  КОМУНОУРОДСТВАТА са ежедневие в социума на България вече 69 години.

  Това е един много дълъг период в който РЕЗУЛТАТИ КЪМ ПОДОБРЕНИЕТО МУ НЯМА, но и не се забелязва да има както в по близко, така и в по-далечно бъдеще.

  ДОЛУ КОМУНОКАМАРИЛАТА на БКП и нейните нови образувания, клонинги и роене съставени от НАГЛИ И ПРЕСТЪПНИ НАХАЛНИЦИ ОПРОПАСТИЛА ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОСНА в периода на абнормни и безмозъчни управленски експерименти!

 84. 84 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#15] от "lynyrdS": Ще купува нещо за 1 млрд ама не казва какво...

  Как не знаеш? Първо, балами, които си мислят, че държавата може трайно да повиши нивото на жизнения стандарт със заеми и които по този начин ще подкрепят правителството. И второ, лапачка -- за олигарсите и за управляващите.

 85. 85 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#17] от "ARRI":Съгласна,ама бабите да се пенсионират на 55 години ,та да си гледат внуците,а младите да работят. В яслите децата боледуват често, а това налага отпуск по болест. Кой частник ще те търпи да те няма на работа ката ден? Хеле пък а детенцето е още бебе? Колко от българските семейства могат да си позволят детегледачка с аборигенските заплати,които получават? сравнението със Швейцария е неуместно.

 86. 86 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#41:"ПАВЛА - సటోరి"]Тук не си много прав. Или се действа избирателно. На мен поне никой не ми е предлагал подобни облаги.[/quote]
  В шоуто на протестите пред МС ,както вече бе отбелязано , има и професионалисти, има и аматьори. След време, когато аматьорите разберат кои са сценаристите и истинската цел на шоуто, аматьорите ще са много разочаровани. Е,ще има и такива, като героя на Чехов, дето се хвалел, че във вестника са го писали.Наистина са писали, само дето са упоменали, че се е бил натряскал. Ама кой ти обръща внимание на такива подробности.

 87. 87 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#84:"glog"]Как не знаеш? Първо, балами, които си мислят, че държавата може трайно да повиши нивото на жизнения стандарт със заеми[/quote]
  Баламите си мислят, че като не се платят задълженията на държавата към фирмите, това ще е зле за техните собственици и толкова. Само дето не могат да разберат, че всички губим от това. Над 350 милиона невърнат ДДС, над 110 милиона задължения на министерствата, над 150 милиона- на общините, над 150 милиона задължения на болниците.Това са пари на работещите в икономиката.По веригата тези задължения растат като снежна лавине. И от тая лавина резултатите са десетки хиляди безработни, фалирали фирми, освободена пазарна ниша за чужди фирми. За четящите будали, проблемът е никакъв.Такъв е и за пишещите будали от ИПИ.

 88. 88 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Абе тези от ИПИ защо не вземат да говорят със Сорос да започне да ни плаща на всички заплати, като техните.

  Тогава по-лесно някак си ще можем да преглътнем факта, че имено нашето поколение бе осъдено да погасява дълг, който на моменти надминаваше 100% от БВП-то ни.

  Явно Сорос им е поставил за задача да проверят дали могат да научат българите на фотосинтеза.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 89. 89 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#86] от "cobanmaala":

  Преди 10-ти неомври:
  - Аз участвам в този филм!
  - Като какъв участваш?
  - Играя убит работник на първомайска манифестация покрит с вестник!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 90. 90 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  До коментар [#75] от "nikolayo":
  [quote#75:"nikolayo"]Дали можем да познаем за кой бизнес става дума?[/quote]

  Може. Това е онзи бизнес, който получаваше поръчките от ГЕРБ. И договорите покрай тях.
  Ако са тези:
  [quote#75:"nikolayo"]Цветан Василев? Делян Пеевски? Цеко Минев? Васил Божков? Николай Банев? Красимир Гергов? Георги Гергов? Гриша Ганчев? [/quote]
  значи са били близки дружки на цялата камарила от грабливата дружинка.

  Ecrasez l’infâme
 91. 91 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#83] от "convince":

  Твърденето ви е повече от смешно! 12 години преди да дойдат гробарите на власт държавата се движеше в правилна посока.

  Има едни сайтове, на които поместват данните си МВФ, Световната банка, Евростат, НСИ, ЦРУ.

  Човек, който никога не си е правил труда да погледне в някой от тези сайтове обикновено прикрива неграмотноста си с лозунги и декларации.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 92. 92 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#4] от "Депутат 241 Occupy Parliament":

  Ти нали беше в Англия?! Какви твои данъци ще преразпределят Орешарски и Чобанов?

  Аман от пишман патриоти, които седят зад граница и следят внимателно, какво става в България, защото ги е страх да не би нещата тук да се оправят и те да се окажат прецакани камилчета.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 93. 93 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  До коментар [#92] от "tribiri":
  Само от любезност ти отговарям на питането - иначе не го заслужаваш.
  Първо е непочтено да гледаш в канчето на другите. Второ - и аз плащам данъци както в БГ, така и държава-член на ЕС (и много ме интересува кой и как ще ги харчи). Трето - не си ти персоната, която ще ме лишава от българско гражданство с всичките му права и задъжения.
  Пий си бирата със здраве.

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 94. 94 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#93] от "Депутат 241 Occupy Parliament":

  С какво си по-различен от турците с двойно гражданство? Може би с това, че си по-креслив от тях.

  Понеже не са те управлявали Боко, Цецо и Дянков през последните 4 години и не си гледал от близо как щпиц командите на Пашата и Каратиста присвояват чуждия бизнес, затова искаш много бързо да ги върнеш на власт за да си сигурен, че в БГ нещата никога няма да се оправят.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 95. 95 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  До коментар [#91] от "tribiri":

  Имам един съсед над мен, който казва. че нещата тръгнали към промяна още през 1989 и скоро всичко щяло да се промени, а над него има една бабичка раждана през 1928, за която промените са към по- добро веднага след 1944, а твоите са от по-ново време за преди 12 години преди ГЕРБ да поеме кормилото през 2009, което прави 1997.

  Интересно, кой КОМУНОИД управлява тогава и защо да него върнем, за да продължи едно успешно завършване на прехода?

 96. 96 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  [quote#94:"tribiri"]Понеже не са те управлявали Боко, Цецо и Дянков през последните 4 години[/quote]
  Но пък са ме управлявали Живков, Луканов и Виденов и резултатът е бил един и същ - пълна катастрофа и фалит на държавата.
  А ти искаш да ме убедиш, че подобните на тях ще построят Белене, Кремиковци и българо-съветската дружба?
  Напоследък Позитано започна съвсем да издиша в идеологията и конспирацията...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 97. 97 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  [quote#22:"xmm"]-Без автопарк в парламента /с лични коли или гр.транспорт/ [/quote]

  А най-добре - с велосипеди - тъкмо имат нужда тлъстите им задници!

 98. 98 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#96] от "Депутат 241 Occupy Parliament":

  След Виденов имаше 12 години през които държавата се управляваше нормално, защото в политиката освен комунисти имаше и нормални политически сили.
  После мутрите си направиха Герб и най-напред изтикаха нормалните в ъгъла, а после ги изхвърлиха съвсем.
  Сега същите тези мутри искат да се преборят бързо с белите якички на БСП и да довършат започнатото. Що се отнася до Позитано - не съм ходил там и не знам дали издишат. Знам, че идеологията на гербероните и комунистите е една и съща.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 99. 99 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  [quote#26:"ARRI"]У Швейцария федералната канцлерка няма служебен автомобил, а ходи на работа или с гр. транспорт, или пеша.....А тя е канцлер на 6тта държава у света по БВП от глава на населението[/quote]

  Ами, това е само една от причините Швейцария да е това, което е.

 100. 100 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#95] от "convince":

  Комуноид?! Това е все едно коренен жител на столипиново да обижда на мръсен циганин.

  Нито при Костов, нито при царя, нито при тройната е имало комуноидно управление. Комуноиди в завършен вид са Боко, Цецо.
  "Служители на МВР и ДС и партийна секретарка от времето на соца. "
  Каква по-добра дефиниция за думата комуноид.


  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK