Янка Такева: Тайна работна група изготвя новия проектозакон за училищното образование

Янка Такева: Тайна работна група изготвя новия проектозакон за училищното образование

© Красимир ЮскеселиевНачалото на новата учебна година наближи. По този повод разговаряме с председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева за новия проектозакон за училищното и предучилищното образование, промяната на формулите за изчисляване на делегирания бюджет, учителските заплати и оперативната програма "Наука и образование" за 2014-2020.


Кои са основните проблеми в училищното и предучилищното образование, които трябва да бъдат решени?


- Големият проблем е добре да се организира работата в училищата и детските градини, управлението на делегираните бюджети и спазването на принципа за колективно управление в училище. Делегираните бюджети провокираха едноличното управление в учебните заведения, а това наруши психоклимата в училищата. Проблем е и липсата на целенасочена квалификация на учителите, които днес изпадат в ситуации, за които не са били подготвяни в университетите. Такава е работата с деца, които имат специални образователни потребности и с агресивни деца и родители.
Хроничното недофинансиране на системата също е съществен проблем, както и условията на труд.


Следващият проблем е липсата на нагласа, че образователните изисквания, учебни планове и програми трябва да бъдат променени. Това може да стане с приемането на новия закон за училищното образование и предучилищното възпитание. Ръководството на Министерството на образованието и науката в лицето на министър Анелия Клисарова има намерение да разработи нов закон, стъпвайки на хубавите политики в сегашния и обсъждания проект досега. Очакваме до септември, най-късно до октомври да имаме нов проектозакон.


Синдикатът на българските учители направи изследване за социалните и икономически последици на делегираните бюджети върху развитието на средното образование. Тези основни изводи трябва да се вземат предвид при разработването на новата законова и подзаконова нормативна уредба. Те са предоставени на министерството и съвпадат на 80% с препоръките от последния доклад на Световната банка.


Какви са отношенията между синдиката и Министерството на образованието и науката?


- Министър Клисарова и екипът й са изключително диалогични на този етап. Щом поставим въпрос, веднага се реагира и се взимат мерки.


Сега е важно ръководството на министерството да работи за отпускане на допълнителни 9.4 млн. лв. за системата на образованието до края на бюджетната 2013 г. С тях трябва да бъдат увеличени заплатите на работещите в 17% от училищата и 23% от детските градини, които не можаха да направят това увеличение от 1 януари. Надявам се парите да бъдат отпуснати.


Защо изготвянето и приемане на нов закон за училищното и предучилищното образование се бави?


- Има неща, които не могат да се разработят бързо и експедитивно. Закон, учебни планове, държавни образователни изисквания и промяна на учебно съдържание трябва да бъдат приети от педагогическата колегия. В някои отношения това забавяне е необходимо, за да се запознае колегията и да направи предложения, чрез които могат да се изработят по-качествени изисквания. Ако се бърза, току-виж, сме изхвърлили от учебниците Ботев, Вазов и сме сложили испански автори.


Министър Анелия Клисарова обяви, че се работи по нов законопроект, който трябва да бъде изготвен до края на септември. Сега има ли предложение синдикатът да участва в изработването му?


- Това е грешката на сегашното ръководство на Министерството на образованието и науката. В момента някаква тайна работна група работи този проектозакон.


Имам уверението, че ще ни бъде предоставен.Имам сведения, че той много не се различава от проекта на ГЕРБ. Надявам се в по-късен етап да бъдем включени при доработването на текстовете.


Казахте, че общувате добре с министерството, а сега, че има тайна работна група за проектозакона...


- Може би това е подходът на ръководството да си разработи проектозаконите и след това да ги внесе в отрасловия съвет.


Според вас новият проектозакон си прилича с този на ГЕРБ. Ще го подкрепите ли?


- Където не сме съгласни, отново ще си дадем становището и ще настояваме да бъдат променени съответните клаузи.


Кои ще бъдат приоритетите на синдиката през учебната 2013-2014 г.?


- Първият е тези 9.4 млн. лв. да бъдат отпуснати. Вторият е бюджет 2014 и промяната на философията на делегирания бюджет. В сегашния си вид той не може да продължава да работи, защото дискриминира малките училища.


Трябва да бъдат увеличени защитените училища. Квалификацията на учителите и работата по оперативните програми също ще бъдат приоритетни.


Тревожна съм от това, че не можа да започне програмата за квалификацията на учителите. До края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени 67 млн. лв. от оперативната програма "човешки ресурси". Не зная как ще стане и как ще се проведат качествени квалификации на учителите. Като председател на синдиката ще бъда безкомпромисна, ако има провал.


Към кого ще бъдете безкомпромисна?


- Към хората, които ръководят тази оперативна програма. Безспорно – към Министерството на образованието. Не може да се проспи един програмен период и сега за три месеца да се прави тази квалификация.


Провеждали ли сте срещи с министерството на образованието за оперативната програма "Наука и образование" за новия програмен период 2014 - 2020? Участвате ли в разработването на концепцията за оперативната програма?


- Да, това ще бъде следващият ни приоритет. Особено по програмата "Образование и интелигентен растеж". По моите сведения скоро министър Клисарова ще назначи новия заместник-министър, който ще работи по новия програмен период.


Като синдикат участваме в съгласуването, обсъждането, даването на мнения и становища.


Какъв е коментарът ви за частта от програмата, която засяга училищата?


- На 30-септември този проект трябва да бъде разработен и време няма. Заради това може би министър Клисарова бърза с назначаването на този ресорен заместник-министър. Доколкото зная той е много опитен, работил е само по тези проблеми. Не може някой да ни дава пари и ние с лека ръка да не ги искаме, защото нямаме капацитета да ги усвояваме и разработим.


Каква ще бъде сумата, за която ще настоява Министерството на образованието и науката по новата оперативна програма?


- Ще се борим за не по-малко от един милиард лева.


Какви трябва да са критериите при определяне на учителските заплати?


- И сега има такива критерии; в момента се взимат предвид образователният ценз, квалификационното равнище и професионалният опит. Началните работни заплати обаче са изключително ниски. Не може един младши учител да започне работа с 500 лв. Приоритет ще ни бъде увеличаването на тази минимална заплата.


Според мен работната заплата на учителите днес не трябва да бъде по-малко от 1200лв.


Как ще го постигнете?


- С увеличаването на единните разходни стандарти и промяната при формирането на основните работни заплати по длъжностни степени - "младши учител", "учител", "старши учител", "главен учител", "учител-методик", "учител-наставник".


Нашите искания са предоставени на министър Клисарова и всички политически партии в парламента, на министър-председателя и министъра на финансите.


Как ще привличате младите преподаватели?


- Нужно е да се изработят политики за влизането на млади хора, които завършват висше педагогическо образование. Ние имаме конкретни продложения, които са обсъждани в края на миналата година и са изпратени до висшите учебни заведения и министерството. Сега подготвяме учителите чрез квалификация за наставничество с преподаватели от Софийския университет.


Трябва да се разработят политики за преодоляването но феминизацията в средното образование, защото 85% от учителите са жени. Това е по-голям проблем от възрастовата структура. В новия закон трябва да бъде отменена инструкция номер 2 за заемане на учителска длъжност, която дава възможност на директорите по техен избор да правят учителския подбор.


Работим и за промяна на наредбата за получаване на квалификационна степен, за да може по-лесно учителят да може да получи първа, втора, трета, четвърта и пета квалификационна степен. Условията на труд и заплатите също трябва да бъдат променени, за да може младият човек да бъде доволен от влизането си в образователната система.


Трябва ли директорската длъжност да бъде мандатна?


- Обезателно. Това е основно искане на учителите. Ако един директор работи добре, защо ще се страхува от мандатността...


Готови ли сте да излезете на протест, ако исканията ви не бъдат изпълнени?


- Никой не е защитен от протести. Ако днес ситуацията е "не", утре може да бъде променена.


Каква е позицията ви за протестите срещу правителството на Пламен Орешарски и актуализацията на бюджета?


- Никой не трябва да се страхува от протестите. Който и да управлява, такива протести ще има, но трябва да се води диалог. Протестът и контрапротестът са предизвикани от разминаване на вижданията за общественото развитие. Протестите ще станат едно от неизменните неща, с които властта ще се сблъсква.


За актуализацията на бюджета смятаме, че 1 милиард е много голяма сума.


Преди два месеца имаше голям сканадал с учебната проектопрограма по български език и литература. Какви промени са нужни според синдиката в учебните програми?


- Трябва да се промени методиката на преподаването на български език. Имаме проблеми с правописа и не можем да продължаваме да работим с тази методика, след като този проблем не се решава толкова дълги години. При новата методика децата се научават да четат в средата на втори клас. При старата методика децата се научаваха до края на първия учебен срок.


Вслушват ли се институциите в предложенията на Синдиката?


- Корпоративните лобита в системата надделяват. Ако те не надделяваха, щяхме да имаме превъзходни учебници. Знаете ли, че 35% от учениците в България нямат учебници? Те ходят с една тетрадка. И аз да съм ученик днес, и аз няма да си купувам учебници...


Съставът на комисиите за списването на учебниците трябва да бъде променен.


Как се борите с корпоративността?


- Като казваме истината.


Какво успя синдикатът да свърши през учебната 2012-2013 г.?


Големият успех е, че в 86 процента от училищата и 80 процента от детските градини се увеличи работната заплата, увеличи се сигурността и стабилността на работното място. Заради това днес кандидатстват по 196 човека за едно работно място. Разработихме и стратегия за намаляване на отпадащите ученици.


Синдикатът ще настоява единният разходен стандарт да бъде увеличен с 200 лв. на дете и ученик и така да стане 1738 лв.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK