Янка Такева: Тайна работна група изготвя новия проектозакон за училищното образование

Янка Такева: Тайна работна група изготвя новия проектозакон за училищното образование

© Красимир ЮскеселиевНачалото на новата учебна година наближи. По този повод разговаряме с председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева за новия проектозакон за училищното и предучилищното образование, промяната на формулите за изчисляване на делегирания бюджет, учителските заплати и оперативната програма "Наука и образование" за 2014-2020.


Кои са основните проблеми в училищното и предучилищното образование, които трябва да бъдат решени?


- Големият проблем е добре да се организира работата в училищата и детските градини, управлението на делегираните бюджети и спазването на принципа за колективно управление в училище. Делегираните бюджети провокираха едноличното управление в учебните заведения, а това наруши психоклимата в училищата. Проблем е и липсата на целенасочена квалификация на учителите, които днес изпадат в ситуации, за които не са били подготвяни в университетите. Такава е работата с деца, които имат специални образователни потребности и с агресивни деца и родители.
Хроничното недофинансиране на системата също е съществен проблем, както и условията на труд.


Следващият проблем е липсата на нагласа, че образователните изисквания, учебни планове и програми трябва да бъдат променени. Това може да стане с приемането на новия закон за училищното образование и предучилищното възпитание. Ръководството на Министерството на образованието и науката в лицето на министър Анелия Клисарова има намерение да разработи нов закон, стъпвайки на хубавите политики в сегашния и обсъждания проект досега. Очакваме до септември, най-късно до октомври да имаме нов проектозакон.


Синдикатът на българските учители направи изследване за социалните и икономически последици на делегираните бюджети върху развитието на средното образование. Тези основни изводи трябва да се вземат предвид при разработването на новата законова и подзаконова нормативна уредба. Те са предоставени на министерството и съвпадат на 80% с препоръките от последния доклад на Световната банка.


Какви са отношенията между синдиката и Министерството на образованието и науката?


- Министър Клисарова и екипът й са изключително диалогични на този етап. Щом поставим въпрос, веднага се реагира и се взимат мерки.


Сега е важно ръководството на министерството да работи за отпускане на допълнителни 9.4 млн. лв. за системата на образованието до края на бюджетната 2013 г. С тях трябва да бъдат увеличени заплатите на работещите в 17% от училищата и 23% от детските градини, които не можаха да направят това увеличение от 1 януари. Надявам се парите да бъдат отпуснати.


Защо изготвянето и приемане на нов закон за училищното и предучилищното образование се бави?


- Има неща, които не могат да се разработят бързо и експедитивно. Закон, учебни планове, държавни образователни изисквания и промяна на учебно съдържание трябва да бъдат приети от педагогическата колегия. В някои отношения това забавяне е необходимо, за да се запознае колегията и да направи предложения, чрез които могат да се изработят по-качествени изисквания. Ако се бърза, току-виж, сме изхвърлили от учебниците Ботев, Вазов и сме сложили испански автори.


Министър Анелия Клисарова обяви, че се работи по нов законопроект, който трябва да бъде изготвен до края на септември. Сега има ли предложение синдикатът да участва в изработването му?


- Това е грешката на сегашното ръководство на Министерството на образованието и науката. В момента някаква тайна работна група работи този проектозакон.


Имам уверението, че ще ни бъде предоставен.Имам сведения, че той много не се различава от проекта на ГЕРБ. Надявам се в по-късен етап да бъдем включени при доработването на текстовете.


Казахте, че общувате добре с министерството, а сега, че има тайна работна група за проектозакона...


- Може би това е подходът на ръководството да си разработи проектозаконите и след това да ги внесе в отрасловия съвет.


Според вас новият проектозакон си прилича с този на ГЕРБ. Ще го подкрепите ли?


- Където не сме съгласни, отново ще си дадем становището и ще настояваме да бъдат променени съответните клаузи.


Кои ще бъдат приоритетите на синдиката през учебната 2013-2014 г.?


- Първият е тези 9.4 млн. лв. да бъдат отпуснати. Вторият е бюджет 2014 и промяната на философията на делегирания бюджет. В сегашния си вид той не може да продължава да работи, защото дискриминира малките училища.


Трябва да бъдат увеличени защитените училища. Квалификацията на учителите и работата по оперативните програми също ще бъдат приоритетни.


Тревожна съм от това, че не можа да започне програмата за квалификацията на учителите. До края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени 67 млн. лв. от оперативната програма "човешки ресурси". Не зная как ще стане и как ще се проведат качествени квалификации на учителите. Като председател на синдиката ще бъда безкомпромисна, ако има провал.


Към кого ще бъдете безкомпромисна?


- Към хората, които ръководят тази оперативна програма. Безспорно – към Министерството на образованието. Не може да се проспи един програмен период и сега за три месеца да се прави тази квалификация.


Провеждали ли сте срещи с министерството на образованието за оперативната програма "Наука и образование" за новия програмен период 2014 - 2020? Участвате ли в разработването на концепцията за оперативната програма?


- Да, това ще бъде следващият ни приоритет. Особено по програмата "Образование и интелигентен растеж". По моите сведения скоро министър Клисарова ще назначи новия заместник-министър, който ще работи по новия програмен период.


Като синдикат участваме в съгласуването, обсъждането, даването на мнения и становища.


Какъв е коментарът ви за частта от програмата, която засяга училищата?


- На 30-септември този проект трябва да бъде разработен и време няма. Заради това може би министър Клисарова бърза с назначаването на този ресорен заместник-министър. Доколкото зная той е много опитен, работил е само по тези проблеми. Не може някой да ни дава пари и ние с лека ръка да не ги искаме, защото нямаме капацитета да ги усвояваме и разработим.


Каква ще бъде сумата, за която ще настоява Министерството на образованието и науката по новата оперативна програма?


- Ще се борим за не по-малко от един милиард лева.


Какви трябва да са критериите при определяне на учителските заплати?


- И сега има такива критерии; в момента се взимат предвид образователният ценз, квалификационното равнище и професионалният опит. Началните работни заплати обаче са изключително ниски. Не може един младши учител да започне работа с 500 лв. Приоритет ще ни бъде увеличаването на тази минимална заплата.


Според мен работната заплата на учителите днес не трябва да бъде по-малко от 1200лв.


Как ще го постигнете?


- С увеличаването на единните разходни стандарти и промяната при формирането на основните работни заплати по длъжностни степени - "младши учител", "учител", "старши учител", "главен учител", "учител-методик", "учител-наставник".


Нашите искания са предоставени на министър Клисарова и всички политически партии в парламента, на министър-председателя и министъра на финансите.


Как ще привличате младите преподаватели?


- Нужно е да се изработят политики за влизането на млади хора, които завършват висше педагогическо образование. Ние имаме конкретни продложения, които са обсъждани в края на миналата година и са изпратени до висшите учебни заведения и министерството. Сега подготвяме учителите чрез квалификация за наставничество с преподаватели от Софийския университет.


Трябва да се разработят политики за преодоляването но феминизацията в средното образование, защото 85% от учителите са жени. Това е по-голям проблем от възрастовата структура. В новия закон трябва да бъде отменена инструкция номер 2 за заемане на учителска длъжност, която дава възможност на директорите по техен избор да правят учителския подбор.


Работим и за промяна на наредбата за получаване на квалификационна степен, за да може по-лесно учителят да може да получи първа, втора, трета, четвърта и пета квалификационна степен. Условията на труд и заплатите също трябва да бъдат променени, за да може младият човек да бъде доволен от влизането си в образователната система.


Трябва ли директорската длъжност да бъде мандатна?


- Обезателно. Това е основно искане на учителите. Ако един директор работи добре, защо ще се страхува от мандатността...


Готови ли сте да излезете на протест, ако исканията ви не бъдат изпълнени?


- Никой не е защитен от протести. Ако днес ситуацията е "не", утре може да бъде променена.


Каква е позицията ви за протестите срещу правителството на Пламен Орешарски и актуализацията на бюджета?


- Никой не трябва да се страхува от протестите. Който и да управлява, такива протести ще има, но трябва да се води диалог. Протестът и контрапротестът са предизвикани от разминаване на вижданията за общественото развитие. Протестите ще станат едно от неизменните неща, с които властта ще се сблъсква.


За актуализацията на бюджета смятаме, че 1 милиард е много голяма сума.


Преди два месеца имаше голям сканадал с учебната проектопрограма по български език и литература. Какви промени са нужни според синдиката в учебните програми?


- Трябва да се промени методиката на преподаването на български език. Имаме проблеми с правописа и не можем да продължаваме да работим с тази методика, след като този проблем не се решава толкова дълги години. При новата методика децата се научават да четат в средата на втори клас. При старата методика децата се научаваха до края на първия учебен срок.


Вслушват ли се институциите в предложенията на Синдиката?


- Корпоративните лобита в системата надделяват. Ако те не надделяваха, щяхме да имаме превъзходни учебници. Знаете ли, че 35% от учениците в България нямат учебници? Те ходят с една тетрадка. И аз да съм ученик днес, и аз няма да си купувам учебници...


Съставът на комисиите за списването на учебниците трябва да бъде променен.


Как се борите с корпоративността?


- Като казваме истината.


Какво успя синдикатът да свърши през учебната 2012-2013 г.?


Големият успех е, че в 86 процента от училищата и 80 процента от детските градини се увеличи работната заплата, увеличи се сигурността и стабилността на работното място. Заради това днес кандидатстват по 196 човека за едно работно място. Разработихме и стратегия за намаляване на отпадащите ученици.


Синдикатът ще настоява единният разходен стандарт да бъде увеличен с 200 лв. на дете и ученик и така да стане 1738 лв.

Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Todor
  Todor
  Рейтинг: 450 Неутрално

  От делегираните бюджети директорите на училища станаха милионери, учителите - бедняци, децата - необразовани. Два мандата директор и после пак учител. Иначе става страшно!

 2. 2 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 616 Весело

  На това образование му се разгони фамилията, кой от където се появи започва да го "оправя "

 3. 3 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 724 Разстроено

  http://www.webcafe.bg/id_700965997_Choveshki_kapital_

  А можеше нещата да стоят и така..........
  С такива синдикати и мин. председател, които предадоха учителското съсловие по време на стачката, няма как да се чака нещо добро

 4. 4 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3678 Неутрално

  Тая роднина ли е на Янчо Таков?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 5. 5 Профил на Моника
  Моника
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Образованието има нужда от много реформи, за да стане на ниво и да достигне европейското. Дисциплината на децата в училищата е под всякаква критика, липсва им мотивация, трябва да се направи нещо по този въпрос, за да се улесни учебния процес.

 6. 6 Профил на novina
  novina
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Янка Такева - мно-ого ретроградно-о!

  novina
 7. 7 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1946 Любопитно

  Я, ми тази още ли е жива?! От години не бяхме чували гласеца И.

 8. 8 Профил на Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
  Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
  Рейтинг: 672 Гневно

  Вечната и несменяема примадона на българския учителски синдикат се изказа, тежката и дума се чу от всички.
  Ако беше разрешено бих я попържал дъъълго и с удоволствие старата пръдла!!!!
  Заради такива като нея образованието ни е на този хал а завършилите педагогическо образование гледат да не работят по специалността си а да избягат в чужбина, българските училища са препълнени със стари и изкукуригали лелки и са една лаборатория за в която ролята на бели мишки играят нашите деца!!!

  АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ
 9. 9 Профил на dokkerra
  dokkerra
  Рейтинг: 229 Неутрално

  ПАК ЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!! За 20 години написаха поне 5 закона и неприеха нито един. Щом Янка се е заела няма да стане.
  В България синдикатите са на страната на власт имащите а не на страната на власт даващите. По време на стачката на учителите
  синдикатите ги предадоха по най-долния начин. Сега пак застанаха на страната на СтаниШЕВ и ОгЛуШаРсКи. Стари дружки от Татово време са си.

 10. 10 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Партизанска работна група?!

 11. 11 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  При извършването на реформи широките работни групи и консенсусното мислене са самооборващи се понятия. Самата дума ре-форма предполага промяна на статуквото, с което ще има и засегнати, а те няма как да са щастиливи. Съвсем друг е въпросът, дали трябва държавата да се меси в подробности като задължителни програми, брой часове и дали по литература да се учи "Майце си" за сметка на "Заложници" или обратното.

  Правилният подход е да се заковат едни стандарти за външно оценяване, най-добре взети от някоя водеща държава от ПИЗА-теста, и оттам насетне училищата да имат автономията, как да вкарат тези знания в главите на учениците си. Дали с либерално преподаване, дали с консервативно, дали с дистанционно обучение, дали с целодневно. А най-вероятно за всяко отделно дете ще работи различен подход, т.е. най-добре за него е да има избора.

  И задължително трябва да има стимули за ефективност. Ако едно училище успее да подготви учениците си за матурите за 11 години вместо 12, за последната година парите пак да му се изплащат и то да се развива с тях още повече.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 12. 12 Профил на xps
  xps
  Рейтинг: 450 Неутрално

  И тая стана милионерка на гърба на учители, ученици и родители....

 13. 13 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1694 Неутрално

  До коментар [#5] от "Моника":

  Дисциплина? Ае нема нужда.. Нали за деца говорим все пак?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 14. 14 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  [quote#2:"elevation04"]На това образование му се разгони фамилията, кой от където се появи започва да го "оправя " [/quote]

  Образование ли? Какво образование?

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 15. 15 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 741 Весело

  "Тревожна съм от това"-Я Такева.
  Това се нарича владеене на език.

 16. 16 Профил на nmw
  nmw
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Уважаема г-жо Такева, време е да отстъпите ръководството на Учителския синдикат на някой по-млад от Вас. Вашите набори, родени 1947 година, отдавна са пенсионери.

 17. 17 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Това 'нещо" , което дава интервюто, отдавна трябваше да пасе патки - на село....

  BIG AL
 18. 18 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Това ' нещо" , което дава интервюто, отдавна трябваше да пасе патици - на село ...

  BIG AL
 19. 19 Профил на Кирил Върбанов
  Кирил Върбанов
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Истината е, че 'учител' звучи позорно, а България е единствената държава, успяла да го постигне.
  Благодарение на тези целенасочени ретроградни усилия, буквално поколения деца излязоха тотално необразовани от системата и не ги чака нищо добро.
  Нас, които ще чакаме пенсии от тяхната работа и данъци, също.

 20. 20 Профил на 993
  993
  Рейтинг: 609 Разстроено

  Когато такива, като тая буля ви разправят какво трябвало да бъде образованието ни, не вярвайте и дума. В синдикатите влизат недоказали се "специалисти"...

  911,959,964,993
 21. 21 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 514 Гневно

  такева е една червена подлога и главна причина за положението с РЕДОВИЯ български учител!
  *нарочно наблягам на *редовия*

 22. 22 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 604 Неутрално

  Големият проблем на тази ретроградна персона е, че ТЯ не е в тези работни групи, и няма свои хора вътре.

  Абсолютна партизанщина, наглост, безпардонност идват от всичките и действия и думи досега, толкова години. Стана милионерка на гърба на деца и родители, и си позволява да дава акъл...още...

  Българският вомиториум. Тази е неразделна част от него.

 23. 23 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#18] от "BIG AL":
  ))
  Че тя и това няма да може - и патките ще избягат от простотията и....Да не говорим как ще ги остави гладни - по навик, ще си мисли, че са учители....

 24. 24 Профил на Прекрасница
  Прекрасница
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Мандатност трябва и за шефа на синдиката.
  Такава посредственост и мракобесие рядко се срещат.

 25. 25 Профил на трафоПОСТ
  трафоПОСТ
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Явно и образованието ще е тайно

  „Ако целенасочено се опитате да се провалите и успеете, какво сте постигнали – успех или провал?“ Иво Иванов
 26. 26 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  Такева е хвърлила око на Орко, още от времето, когато с министър Вълчев разтуряха седенки...

  I Want To Believe
 27. 27 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Не за пръв път Янка Такева работи против интересите на българското учителство. Нейната длъжност доживотна ли е? Да подава оставка! Другарко Такева, как стана така, че дъщеря ви Живка Такева-Първанова бе така бързо назначена от Борисов за зам-областен председател на София? http://sfoblast.government.bg/index.php/nachalo

 28. 28 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  Навремето именно тази се обяви против това учителите да бъдат държавни служители. Щяло да тежи на бюджета. Благодарение на тези от синдикатите учителската заплата беше увеличена от 402 на 450 лв. и до ден днешен не е мърдала.
  Това са синдикатите!

  Ала, бала!
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1089 Любопитно

  Аз не мога да разбера какво го мислите толкова?
  Що просто не погледнете какви са учебните системи във водещите Европейски държави и просто не прецените коя от тях най-много би ни паснала??
  Или щото все ние сме най-умните, акъл не щем, само пари. Все откриваме тука топлата вода (а народа пак мръзне през зимата!)..

  Fail with honour then succeed by fraud
 31. 31 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#4] от "Храбър":

  Тая малко я интересува образованието. Тя е мастит бизнесмен

 32. 32 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Има някой, който предлага услуга и друг - получател на услугата.

  Да приемем, че услугата е мобилен телефон. Нима правите интервю с шефа на синдикатите в този бранш и го питате кои са проблемите на сектора.
  НЕ!!!!
  Питате потребителите, дали са доволни от услугата.

  Питайте по същия начин и за образованието. Защо питате синдиката на работещите в сектора. Той защитава само техните интереси - на учителите. Този синдикат не защитава обществения интерес.

 33. 33 Профил на stiga_be
  stiga_be
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Абе тая май забрави кой разтури седянката?

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 34. 34 Профил на stiga_be
  stiga_be
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Между другото интелектуалните напъни на някои персони в нашата мила родина, често ме напушват на смях - все някой се опитва да измисли някаква система. Без значение в коя област, винаги излизат едни "авторитети" и обясняват - ние мислим това, ние мислим онова. Все си мисля, че е по лесно да почерпим опит директно от държави които са по напред от нас и да въведем системите им тук, а не да се напъваме да измисляме топлата вода. Щото се вижда тоя подход до къде води.
  Нашето образование е толкова безнадеждно остаряло и безмислено, че вече е крайно време да се рестартира системата.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 35. 35 Профил на gsv
  gsv
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Госпожо Такева, излезте в пенсия! Не ангажирайте аудиторията с появяването си, дразните! Нямате ли достойнство? Трябваше да слезете от сцената още след голямата учителска стачка, когато предадохте учителите, а сега упорито защитавате автора на делигираните бюджети. Няма по-голямо зло от това, което сътворихте тогава. Чии интереси защитавате изобщо?

 36. 36 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  Синдиката на учителите се държи благодарение на добрата воля на Фандъкова.Само харчи пари за администрация,време е да се саморазпусне и да спести средства на Образователното министерство.

 37. 37 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  "Какво успя синдикатът да свърши през учебната 2012-2013 г.?

  Големият успех е, че в 86 процента от училищата и 80 процента от детските градини се увеличи работната заплата, увеличи се сигурността и стабилността на работното място. Заради това днес кандидатстват по 196 човека за едно работно място."

  Това е успех и на правителството на ГЕРБ. Дянков се опитваше да реже отвсякъде, но осигури пари за реално увеличение на учителските заплати.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 38. 38 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  Делегираните бюджети са добра идея. Просто трябва да се засили външното оценяване и бюджетите да се обвържат с резултатите от него.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 39. 39 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  В условията на "делегиран бюджет" и несменяемост на директорите, училищата ни се превърнаха в откровени феоди .
  В днешно време, такава констатация звучи повече от страшо...

 40. 40 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Докато тая е председател на синдиката на бг учителите, ще продължавам да смятам, че си заслужават отношението. Щом искат подобно нещо да ги представлява, заслужават си всичките л....а, които са принудени да изядат.

 41. 41 Профил на Alice in Chains
  Alice in Chains
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Само за такава работна група не бях чувала!

 42. 42 Профил на gsv
  gsv
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#38] от "Nikolay UK":

  Очевидно сте далеч от образователната система в България. ... Твърде много хора у нас се упражняват на тема "Образование", затова и халът ни е такъв. Делегираният бюджет превърна несменяемите директори във феодали, дерибействат над подчинените си учители, а учениците са безнаказани. Външното оценяване, провеждано в сегашния му вид е пълен майтап, така че не виждам как от резултатите от него ще зависи бюджета на училището.

 43. 43 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3678 Неутрално

  [quote#33:"stiga_be"]Абе тая май забрави кой разтури седянката? [/quote]
  Как ще забрави, като и тя беше участник в заверата?

  А другарката Такева е толкова вредна, толкова вредна, че думи нЕмам.
  И прОблемът и е, че тя и нейни хора не участват. В писането на прОграми, та да се оправят капиите.
  Пък образованието ... ху кеърс? То е само за повод ...

 44. 44 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  [quote#42:"gsv"]Делегираният бюджет превърна несменяемите директори във феодали, дерибействат над подчинените си учители, а учениците са безнаказани. Външното оценяване, провеждано в сегашния му вид е пълен майтап, така че не виждам как от резултатите от него ще зависи бюджета на училището.[/quote]Делегираните бюджети и мандатността на директорите са две различни теми. Директорите следва да носят отговорност за резултатите на училището независимо дали се използват делегирани бюджети или не.

  За външното оценяване - не знам какво имате предвид като казвате, че е майтап. За мен външното оценяване на матурите е стъпка в правилната посока. Просто не трябва да се спира до тук, а да се въведе ежегодно външно оценяване на всички ученици по всички предмети. Може би не от първи клас, но най-късно от четвърти. Така ще станат по-ясни проблемите на отделните училища и по-лесно ще може да се сравняват едно с друго.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 45. 45 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#4:"Храбър"]Тая роднина ли е на Янчо Таков?[/quote]

  да,негова реинкарнация от женски пол...

 46. 46 Профил на gsv
  gsv
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#44] от "Nikolay UK"

  Само няколко елементарни щрихи: При сегашната ситуация на делегиран бюджет, един "немандатен" директор предпочита да назначи на работа учители без квалификации и без грамоти, тъй като ще им плаща по-малко. Освен това им подписва договори от септември до май, така също си спестява средства от фонд РЗ за летните отпускарски месеци. А на един ученик се гледа като на касичка с пари, затова през последните години понятието "изключен ученик" не съществува.
  Външно оценяване на това ниско ниво и с квестори преподаватели от същото училище е пълен фарс. Масово учениците не покриват необходимия минимум от знания и се налага да бъдат "подпрени" малко, за да се отчетат накрая приемливи резултати. ... та така..

 47. 47 Профил на sebastians
  sebastians
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  "Вечната Амбър" е велик демагог. Плете интриги, урежда проекти и източва пари. Тази безпардонна и нагла жена е олицетворение на учителството в България...срам и позор, скъпи учители!

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 48. 48 Профил на sebastians
  sebastians
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  И още малко инфо за илюстрация...

  http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/Zaeti_v_turizma.pdf

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 49. 49 Профил на Вальо
  Вальо
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Спомням си преди много години когато правехме студентски стачки, че тази нагла женица щеше да „докара“ комбайнерите, за да се разправят със студентите. Тогава изглеждаше доста смешна. Мислех, че тия комунистически лелки ще останат завинаги в червеното ни минало и ще дойдат млади, умни, образовани момичета и момчета. Уви, тя пак е тук - вероятно по-стара и от Лили Иванова, че и програми пише….. Какво очаквате да роди подобно образование?

 50. 50 Профил на usmivka99
  usmivka99
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Стига сте си играели с децата ни.на нищо не ги учите в училище, подложени на ежедневен стрес, това е безумие.всичко свеждате до пари, но и за съжаление малко са истинските учители, даващи всичко от себе си.

 51. 51 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#44] от "Nikolay UK":

  Всичките ви постинги показват пълно непознаване на нещата в България. Не само на тема образование. нищо чудно, че от чужбина масово подкрепиха ГЕРБ на последните избори.
  Заявявам го твърдо, тъй като съпругата ми е преподавател. Мога да говоря много за делегираните бюджети, за назначаването на пълни некадърници без стаж и без необходимия ценз, само и само да се плаща по-малко. Да не говорим за абсурдните учебни програми, тоталната липса на дисциплина в училище и липсата на респект от учителя. който е смазан от една страна от директора, а от друга - от родителите на учениците.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 52. 52 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#37:"Nikolay UK"]Големият успех е, че в 86 процента от училищата и 80 процента от детските градини се увеличи работната заплата, увеличи се сигурността и стабилността на работното място. Заради това днес кандидатстват по 196 човека за едно работно място."

  Това е успех и на правителството на ГЕРБ. Дянков се опитваше да реже отвсякъде, но осигури пари за реално увеличение на учителските заплати. [/quote]

  Сладур, стой си в UK и не коментирай глупости - в детската градина точно миналата година съкратиха 1/3 от персонала и вдигнаха заплатите на останалите. В резултат се оказа, че няма достатъчно учителки, за да се грижат за децата. Това са ви "успехите на герб", поднесени като лайно в целофан.

  А, да, и ако може преди да гласуваш следващия път си ела за 1-2 месеца и поживей тук. Помага, не е като да четеш форумите отдалече.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 53. 53 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Ех Янчето, което взе едни пари от старата тригъза коалиция и предаде учителите по време на стачката. Ма то в България, за да станеш профсъюзен деятел, първото условие е да си пълен мръсник по душа. После нещата ти се уреждат.

  chavo64
 54. 54 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  [quote#46:"gsv"]Външно оценяване на това ниско ниво и с квестори преподаватели от същото училище е пълен фарс. [/quote]Ами това е проблем и той трябва да бъде разрешен независимо от това дали има делегирани бюджети или не. Примерно да се използват външни квестори и, може би, дори да става в зали с видеонаблюдение както е при ТОЕФЛ, САТ, ГМАТ и др. изпити.

  Не разбрах как премахването на делегираните бюджети би решило проблема с външното оценяване. За мен има смесване на две различни теми и съвсем очевидна грешка в логиката.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 55. 55 Профил на 993
  993
  Рейтинг: 609 Разстроено

  Много ви моля, махнете я тази лелка от страницата на Дневник. Гадно е!

  911,959,964,993
 56. 56 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  [quote#46:"gsv"]При сегашната ситуация на делегиран бюджет, един "немандатен" директор предпочита да назначи на работа учители без квалификации и без грамоти, тъй като ще им плаща по-малко. [/quote]Логиката на делегираните бюджети е да се даде възможност на директорите да използват ограничени бюджетни средства по-рационално. Те би следва да действат сходно на мениджъри на частни фирми - и икономично използване на ресурсите е една от задачите им.

  Важното в случая да има обективни критерии за оценка на произведения продукт. Ако има проблеми в тази насока, значи следва да се работи над тях, а не да се премахват делегираните бюджети.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 57. 57 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  [quote#51:"demonoid"]Да не говорим за абсурдните учебни програми[/quote]Този проблем е сериозен, но няма нищо общо с делегираните бюджети. Да не би да твърдите, че преди въвеждането на делегираните бюджети учебните програми са били съобразени с изискванията на 21-ви век?

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 58. 58 Профил на gsv
  gsv
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#54] от "Nikolay UK":

  Опитвам се логично да обясня, че не бива делегираните бюджети да се обвързват с резултатите от външното оценяване. Особено във вида, в който се провежда то сега.

 59. 59 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 450 Неутрално

  На тази назначена пожизнено "профсъюзна" лидерка от някой неин любим рицарски орден не трябва да се дава глас. Тя има наравно вина за съсипаното образование заедно с всички т.нар. "образователни" министри.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 60. 60 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  [quote#58:"gsv"]не бива делегираните бюджети да се обвързват с резултатите от външното оценяване. Особено във вида, в който се провежда то сега. [/quote]С второто част от Вашето съждение съм склонен да се съглася. Ако външното оценяване не е наистина външно, то би било нелогично да се използва за определеня на бюджета. Това е "бъг"-ът който трябва да се оправи и това може да стане сравнително лесно като се направи участието на външни квестори задължително. Но само защото външното оценяване в момента е бъг-аво да се махат делегираните бюджети е по-същество пренасяне на проблемите от болната глава на здравата.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 61. 61 Профил на gfn_666
  gfn_666
  Рейтинг: 395 Неутрално

  По проектозакони работи тайна група? Коя? ДАНС, КГБ, ФБР, ЦРУ?

 62. 62 Профил на Софианец
  Софианец
  Рейтинг: 545 Неутрално

  Абе махнете я тази дърта чанта.

 63. 63 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1355 Разстроено

  Реформите (ако изобщо могат да се нарекат реформи), провеждани у нас, са проформа, козметични и като цяло - безсмислени.

  Жалко...

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 64. 64 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 548 Неутрално

  До коментар [#51] от "demonoid":

  тъкмо обратното е - младежът от англия е доста по-наясно от Вас с проблемите в образованието - повечето си плещите едно към гьотере

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 65. 65 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Никой не ви иска ни закона, ни образованието!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK