Плевнелиев: Контрапротестът е българска иновация и трябва да се замислим за ефекта му

Росен Плевнелиев

© Георги Кожухаров

Росен ПлевнелиевПротести е имало и ще има, но контрапротестът е българска иновация и си заслужава да се замислим за ефектите от широкото ѝ използване днес. Това е заявил президентът Росен Плевнилие в началото на днешното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, на който се обсъждат актуалните рискове и заплахи за страната ни вече над пет часа.


Всеки български политик трябва да се притеснява от опитите за разединяване на народа и противопоставянето на хората едни срещу други - на протестите да се спретнат контрапротести, на студентите - контрастуденти, на гражданите - контраграждани, смята той.


Президентът посочва, че актуалните заплахи към нацаионалната сигурност могат да се обобщят в четири групи. Първата е засиленият миграционен натиск и свързаните с него рискове от влизане на лица от терористични групировки в страната, както насрещната ксенофобска вълна. Освен това съществуват рискове от недостатъчното ресурсно обезпечаване на отговорните институции за посрещане на предизвикателствата.
На трето място той поставя рискът за енергийната сигурност на страната във връзка с напрежението между Русия и Украйна. Четвъртата група е обществено-политическа криза в страната, която е с потенциал за ескалация и силно негативни въздействия върху обществото.


В изказването, разпространено от прессекретариата на държавния глава, той отделя голямо внимание на засилващата се вълна на псевдопатриотизъм, ултранационализъм, ксенофобия и все по-масовото използване на езика на омразата към всеки различен.


Той призовава всеки от политиците да поеме своята отговорност, така че да не се допусне застрашаване на етническия мир в страната. по думите му това е най-сериозното предизвикателство пред нац сигурност.


Президентът отбелязва, че не е съгласен противопоставянето ляво-дясно да става на всяка цена и цената на политическия успех не може да бъде разделението на нацията. "Нека партийните лидери да решат кое е по-важно - конюнктурният партиен успех сам по себе си или стратегическата посока - каква кауза защитаваме и какви ценности ще завещаем на следващото поколение", призовава Плевнелиев.


"Дневник" публикува пълния текст на изказването:


"От представените доклади и получените анализи е видно, че актуалните заплахи към националната сигурност могат да се обобщят в следните групи:


1. Кризата в Близкия изток поражда заплахи и рискове за националната сигурност, като основният риск е засиленият миграционен натиск и свързаните с него рискове като повишаване нивото на заплаха от проникване в страната на лица, свързани с терористични групировки и организираната престъпност лица, както и породената от миграционния натиск ксенофобска вълна и използването на езика на омразата.


2. Риск от недостатъчно ресурсно обезпечаване на отговорните институции за посрещане на предизвикателствата и надграждане на способностите.


3. Риск за енергийната сигурност на страната във връзка с напрежението между Русия и Украйна.


4. Тежката обществено-политическа криза в страната с потенциал за ескалация и силно негативни въздействия върху обществото, включително трайно ниско доверие на гражданите към институциите и засилващо се разединение в обществото.


Сирийският конфликт доведе до най-тежката хуманитарна криза в света днес. В средносрочен план същата ще се разраства, а проблемите могат да се задълбочат в случай на друга гражданска война в региона, регионален конфликт или дестабилизиране на някоя от съседните на Сирия страни. Необходим е комплексен и системен подход за ограничаване на актуалните рискове, чрез интегриран подход и споделен ресурс на компетентните институции от изпълнителната власт. Проблемите с нелегалната имиграция и бежанците, търсещи закрила, са добре познати за Европа и развитите страни по света. Анализирайки миграционните процеси и бежанските вълни към европейските държави, констатираме, че досега България не е била сред предпочитаните дестинации. Засиленият миграционен натиск днес поставя страната на изпитание за пръв път в демократичния преход. Това е сериозен тест, който трябва да издържим. Това е и първото поле на консенсус, около което вярвам, че можем да се обединим днес. Да направим реалистична оценка на готовността на институциите, да реорганизираме тяхната работа, ако е необходимо, да подобрим координацията и надградим техните способности. Важно е да използваме потенциала на специалните служби по-пълноценно за превантивна работа, за да сме подготвени по-добре за бъдещето. Изминалите месеци ни показаха съвсем ясно къде са слабостите в нашата система. В същото време има европейския опит, от който можем да се поучим. Европейската солидарност съдържа достатъчно механизми за подкрепа. Това е второто поле на съгласие, което вярвам, че можем да постигнем. Да се координират външнополитическите ангажименти на президента, на правителството и на всеки един от нас по аспектите на кризата с бежанците. Да се обединим около външнополитически приоритети и инициативи във връзка с кризата като например:


1. Активно участие по формиране на общата позиция на Европейския съюз за решаване на кризата в Сирия – предстоят преговорите Женева 2.


2. Европейският съюз е донор номер 1 с над 2 млрд. евро в тази криза. Тази политика трябва да продължи, за да може се гарантира хуманитарна помощ вътре в Сирия, като се стимулира оставането на бежанците вътре в Сирия.


3. Осигуряване на всякакъв вид помощ от Европейския съюз за България – техническа, материална, финансова, експертна, по линия на Фронтекс, европейски фондове, оперативни програми и други.


4. Освен да разчитаме на помощта от ЕС, трябва да мобилизираме и българската двустранна дипломация, за да получим подкрепа и от страните-членки на Европейския съюз.


5. Да координираме усилията си с Италия, Гърция, Кипър, Малта и други държави, използвайки предстоящото гръцко и италианско председателство през 2014 година за формиране на общоевропейска политика по бежанските кризи.


Трудностите, които сега изпитваме, ни показват колко е важно да сме активни в работата на европейските институции. Да настояваме да бъде приет общ европейски подход за бежанците и общи правила за споделяне на отговорността при бежански кризи. Да се работи за сключване споразумения за реадмисия със съседни на съюза държави, които всяка страна сама би се затруднила да постигне, но ЕС може. Сега държавата трябва да впрегне целия си ресурс не просто, за да се справи с настоящата бежанска вълна, но и да се подготви достатъчно добре за това, което следва. Анализите показват, че независимо от развитието на военния конфликт в Сирия, нямаме основания да считаме, че бежанската вълна ще намалее в обозримо бъдеще. Нещо повече, възможно е към нея да се добавят и нови вълни от мигранти от други конфликтни точки. Мерките, които се предприемат в момента, са важни, още по-важно е те да са синхронизирани с дългосрочните прогнози. Необходимо е институциите да преразгледат дългосрочните стратегически документи в тази област и да преценят дали да ги актуализират на базата на цялостен и дългосрочен анализ на миграционната ситуация в региона и света. Вярвам и тук можем да постигнем съгласие.


Важно е да осигурим работата на институциите, които са призвани да защитят националната сигурност. Службите вече са изпратили мотивирани сигнали, че така заложеният бюджет за следващата година е недостатъчен и силно ще затрудни работата им по опазване на националната сигурност. Трябва внимателно да бъде анализирана и тенденцията от намаляването на бюджетите за отбрана както у нас, така и в съюзните ни държави.  Тази тенденция може да доведе до липса на средства за модернизация на българските въоръжени сили и сериозно отслабване капацитета или дори неспособност за осъществяване на национални и международни мисии и задачи. Това, че сме член на НАТО, не означава, че отбраната на страната ни е подарена. Трябва да отделим ресурс за модернизация и надграждане на способностите.


Проблемите, които изпитва държавата, свързани с миграционни процеси, все по-отчетливо извеждат на преден план друга опасност за страната. Това е засилващата се вълна на псевдопатриотизъм, ултранационализъм, ксенофобия и все по-масовото използване на езика на омразата по отношение на всеки различен. Този род поведение разчита на естественото недоверие към всичко, което не познаваме, подхранва се от трудностите, които изпитваме в опита си да надградим институциите, които да работят ефективно и с лице към хората. Голямата отговорност днес за всички политици, които определят себе си като проевропейски, като демократични, е да не допуснем тази вълна на омразата да разяде обществото отвътре. Когато основни ценности на нашето общество са застрашени, ние всички трябва да оставим на по-заден план ежедневните си политически битки, споровете за левия и десен път на развитие и да се противопоставим на по-голямата опасност пред страната и пред Европа днес. Затова призовавам всеки един от нас да поеме своята отговорност, така че да не допуснем застрашаване на етническия мир в страната. Това е най-сериозното предизвикателство пред националната сигурност. Нека се поучим от историята си, от историята на нашите съседи, която показва до какво може да доведе насаждането на етническа нетърпимост. Българският патриотизъм исторически винаги е бил с европейска насоченост, винаги е почивал на най-демократичните и хуманистични принципи. Живеем във време, в което ценностната система на българския елит и на българския народ, като цяло, са поставени на изпитание. Само с действията си ще докажем дали сме хуманни и толерантни, дали сме за обединена и силна Европа, дали народът и институциите имат волята и силата за разрешаване на кризисни ситуации.


Надявам се, че всички ще се обединим днес и ще призовем политическите сили да се откажат от използването на езика на омразата и да не се заиграват със страховете на хората. Защото най-силно отеква гласът на омразата, най-тих е гласът на доброто. За съжаление, българският криворазбран национализъм и ксенофобия подкопават основни ценности на българския народ като толерантност, гостоприемство и хуманност, работят за разделянето на българското общество и подклаждат европейския национализъм и ксенофобия, които конюнктурно днес са антибългарски – България да не е в Шенген, българите да не работят на Запад, да не бъдат допуснати до социалните системи. Нека направим разлика между бягащите от войната и нелегалните имигранти. Да се обединим, че не бива да се създава изкуствено напрежение, използвайки бежанския проблем. Нека се откажем от популистка риторика по отношение на бежанците и да водим честен и открит диалог в обществото, базиран на европейски подход и българска толерантност. Нека да положим усилия всеки да работи за спиране на разделението в обществото. Нормално е противопоставянето ляво–дясно, но не съм съгласен това да става на всяка цена. Цената на политическия успех не може да бъде разделението на нацията. Нека партийните лидери да решат кое е по-важно – конюнктурният партиен успех, сам по себе си, или стратегическата посока – каква кауза защитаваме и какви ценности ще завещаем на следващото поколение.


Засиленият поток от бежанци към страната е факт. Правилният подход е институциите, не популистите, да се обясняват, като посочат реалните проблеми, такива каквито са, и в открит диалог предложат мерки за решаването им. Повишила ли се е престъпността в районите, където са настанени бежанците? Има ли епидемии, има ли реална опасност за здравето на населението в тези райони? Ще се отрази ли помощта за бежанците върху доходите на хората или върху работните места? Институциите трябва да изложат пред обществото фактите, а не да мълчат -  за това е необходима добра комуникационна стратегия. Трябва да убедим нацията в способността на институциите да се справят със ситуацията. Ако е необходимо да бъдат изграждани нови места, в които да се подслонят бежанците, то нека тези въпроси се решават в открит диалог с местната власт и местната общественост от самото начало. Да се предвидят механизми за засилена инвестиция на държавата, включително и чрез европейските фондове в тези райони. Радикализирането на обществените настроения е сериозен проблем. Ескалацията на ксенофобски прояви, нападенията срещу чужди и български граждани създават конфликтен потенциал, реализацията на който може да доведе до трудно преодолими дългосрочни негативни последствия, включително за репутацията на страната, икономиката, инвестициите и други.


Бежанската вълна завари страната ни в средата на безпрецедентна криза на доверието – на гражданите към институциите, на политическите сили една към друга, на хората към политиците и други. Всеки български политик трябва да се притеснява от опитите, които се правят да бъде разединен народът, да се противопоставят хората едни срещу други – на протестите да се спретнат контрапротести, на студентите – контрастуденти, на гражданите - контраграждани. Протести е имало и ще има. Но контрапротестът е българска иновация и си заслужава да се замислим за ефектите от широкото й използване днес.


Друг сериозен риск пред националната сигурност е енергийната зависимост на България. Усложнените отношения между Русия и Украйна са факт. Изпитахме на гърба си до какво може да доведе това през зимата на 2008 г. Институциите трябва да се отнесат отговорно към този проблем, да се ускори работата по диверсифициране на енергийните доставки, да се предприемат действия по осигуряване на необходимите резерви за българската икономика и за домакинствата. Ако кризата от преди няколко години се повтори, този път ще го понесем по-тежко, защото икономиката и хората сега не са в състояние да понесат подобно напрежение. За това са необходими превантивни действия – ясни анализи и планове за преодоляване на евентуална криза в доставките на газ.


Асиметричните заплахи и тяхната най-опасна форма - хибридните заплахи, още повече в тази международна среда, продължават да представляват реална опасност за България. Терористичният акт от 18 юли 2012 г. на летище Бургас, с причинени човешки жертви и материални вреди, бе сериозно изпитание за българския народ. Трябва да сме сигурни, че институциите са си направили изводите и са минимализирали рисковете.


Днешният Консултативен съвет е добро място, от което да излъчим към българското общество по-различен сигнал. Да покажем, че можем да постигнем съгласие в интерес на нацията.


Нека КСНС днес покаже, че има политическа воля за съгласие поне по такъв важен приоритет като сигурността на нацията."

Коментари (183)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3585 Гневно

  Контрапротестът е най-разходната част на ужуправляващите. Оказа се, че имало личност, която проверявала присъствието.
  Остават много важни въпроси господа ком-социалисти:
  1. Защо се проверяват присъстващите и какви са последствията ако някой не присъства?
  2. Кой е организаторът и кой плаща (този въпрос директно следва от път=рвия въпрос) за този измислен контрапротест?
  3. Чии интереси защитава наличието на такъв нагоден контрапроцес?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3585 Весело

  [quote#1:"irgnet"]Тоя да не оцапа гащите с кафяво?
  Айде вън от президенството, нямаш място там![/quote]
  Толкова сте...."първосигнални"! Ти как стигна до това :"гениално" заключение?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 924 Неутрално

  Преди доста години имаше една друга глупост от страна на политиците "правителство в сянка" Мале,мале.... хвани едните удари другите.
  Сега "контрапротест",другарите от АОНСУ започнаха и националистически партийки да лансират и скоро може да им се запали Д-то.
  Една шепа самозабравили се онанисти си играят с огъня!
  Оставка!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 7. 7 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Мисля, че думата иновация не заслужава да стои в едно изречение с контра-гражданите...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 8. 8 Профил на xart
  xart
  Рейтинг: 497 Весело

  Еми какво да се прави - ние сме си по иновациите

 9. 9 Профил на chevyvolt
  chevyvolt
  Рейтинг: 1231 Неутрално

  Президентът - единствената останала инситуция защитаваща гражданите и демокрациятя!

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12 Профил на torquemada
  torquemada
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Да бе българска иновация. В Иран и Турция какво правиха? Парапротести сигурно.

  Ако една лъжа, 100 пъти повтаряна, всеки път се възприема за истина, значи просто не е лъжа.
 13. 13 Профил на radan_lostov
  radan_lostov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Браво на Президента. Достоен човек, не като Гоце.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 14. 14 Профил на nicoleta
  nicoleta
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Станишката един контрапротест не можа да спретне като политик.Но поне може да го патентова .

 15. 15 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Има известни разлики в изказването на Президент Плевнелиев и това на вицепремиера Цветлин Йовчев.Президентът направи добър анализ на сегашната ситуация в страната,като акцентира и на енергийната зависимост от един доставчик - примерно Русия.Цветлин Йовчев набляга на следствията,а не на причините.Според него Протестите са една от причините за дестабилизация на страната,но това е следствие от правителството,в което той е вицепрепиер.Т.е. Правителството и неговите безумни действия са ПРИЧИНАТА и ако то си подаде ОСТАВКАТА,нещата ще се поуспокоят,докато няма ново правителство след нови избори!

  Tony
 16. 16 Профил на victor2
  victor2
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Това са похвати от "соца". Пълномощници на партийният секретар правеха списъци кой е присъствал на манифестацията и ако не защо?

 17. 17 Профил на Дневник, я ме цункайте по дупето !
  Дневник, я ме цункайте по дупето !
  Рейтинг: 497 Весело

  Контрапротестът е българска "иновация" ... на червените чуГунени бабеЦи !
  Дайде да го ЕьХпорТираме !

  Albert Einstein : "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
 18. 18 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 504 Весело

  абе то и "десен" студентски протест е българска "иновация", ама нейсе

 19. 19 Профил на lele266
  lele266
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Контрапротеста е нещо безсмислено. Може ли да протестираш срещу исканията на някого. И то тези искания са най-демократичното нещо избори. Ми то бареков ако се беше родил преди години сигурно щеше да направи контравъстание на априлското въстание

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 435 Неутрално

  [quote#17:"detchopora"]Контрапротестът е българска "иновация" ..[/quote]
  Май не е български патент... Наскоро Ердоган си свика свой контрапоротест срещу протеста на окупаторите на площад "Таксим": http://www.segabg.com/article.php?id=653857

  В Истанбул късно вчера започна контрапротест от привърженици на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на премиера. Те се събираха в района Казлъчешме в квартал “Зейтинбурну”. Заради окупацията на магистралите от недоволни предимство в трафика се даваше на автобуси от страната, отиващи за митинга на ПСР, предаде кореспондент на френския в. “Монд”.
  “Нека Би Би Си, Ройтерс и Си Ен Ен се опитат да прикрият този митинг”, каза пред 100 000 симпатизанти на Казлъчешме премиерът Ердоган.
  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2064481

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 24. 24 Профил на keko2
  keko2
  Рейтинг: 481 Весело

  [quote#18:"petrov9"]абе то и "десен" студентски протест е българска "иновация", ама нейсе [/quote]
  А и ....Партия, определяща се като "дясна", призовава синдикатите да организират протести, а и десните студенти също ... Аз ли нещо се бъркам, или отново сме новатори ???
  Ясно е накъде вървят нещата. Дори да не му се иска, Орешарски ще се мъчи до 2017.

 25. 25 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 792 Весело

  Както не сме ние открили топлата вода, така не сме измислили и контрапротестите.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 26. 26 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#15] от "Free person":

  Причината е, че има протести, следствието, че на никой не му пука! Чатна ли пиниза?
  Да не говорим за глупостта заключена в журналистическото определение "контрапротест", такъв няма. Има протест срещу президента. Ако някой протестираше срещу протеста щеше да ходи при самият протест, а не при президента. Хората протестират срещу това, че човек на държавна копанка и с титла "обединител" взима еднозначно страна в дадена ситуация и прави налудни изказвания от рода "че свалял доверие от правителството". Иначе претести срещу исканията на други протести, наречени тук "контрапротести" има в цял свят и общо взето са малко протестите, без да има протести срещу исканията на първите протестиращи.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 27. 27 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  След изказването на Плевнелиев, не може да не си зададем въпроса дали правителството разбира български език.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 28. 28 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 435 Неутрално

  3. Риск за енергийната сигурност на страната във връзка с напрежението между Русия и Украйна.
  ----
  Проектът "Син поток" елиминира именно риска "Украйна"... Та не занам защо толкова се реагира срещу стоителството на газопровода.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 29. 29 Профил на argosan
  argosan
  Рейтинг: 497 Весело

  До коментар [#13] от "radan_lostov":

  Анатема! Споменаването на псведоимето негово в този контекст, е не са противоконституционно но и аморално!

  п.с. Не искам и да си представям тоталната трагедя на, която щяхме да бъдем свидетели ако авджията заемаше поста!

  "Bolshevism is not a policy, it is a disease."
 30. 30 Профил на argosan
  argosan
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#28] от "geo_19":

  Но не и риска Москва Затова! Но най-вече риска, настоящето българското правителство да определя стратегическото бъдеще на България! Панимаеш?

  "Bolshevism is not a policy, it is a disease."
 31. 31 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  До коментар [#27] от "ПАВЛА - SorryLol":

  [quote#27:"ПАВЛА - SorryLol"] дали правителството разбира български език.[/quote]

  Превеждат си от руски... добре, че е "Гугъл преводач" иначе ще асимилират информацията с 3 дни закъснение.

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 32. 32 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Щом за БСП , управлението на страната е игра на белот,

  трябва да знаят, че на Контрата, може да се обяви и РеКонтра...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 33. 33 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  [quote#28:"geo_19"]Та не занам защо толкова се реагира срещу стоителството на газопровода.[/quote]

  Защото чрез риска Украйна някой болни мозъци са решили, че борят БСП.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 34. 34 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1367 Неутрално

  Протести е имало и ще има, но контрапротестът е българска иновация
  .............
  Голяма глупост каза Президентът, дори не се усеща, понеже няма познания по история, и явно с АОНСУ наистина нищо общо няма.
  Контрапротестът е измислен по времето на Виетнамската война, в организирана форма. В Западен Берлин. Там излизат 10 000 леви за стоп на войната на 18.02.1968 г , и 3 дни по-късно 100 000 нормални за стоп на левите глупости, контрапротест именно; ей го на Източен Берлин, да си одят там.
  Тези хватки ги владеят социалните инеженери от АОНСУ, изучавани са подробно, затова и са толкова ловки и гъвкави, паразитите шумкарски.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на due07477623
  due07477623
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Да ме извинява Президента но контрапротестирането не е българска иновация...

 37. 37 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Слушам изявлението на Асенов след Съвета. Боже, какво чуват ушите ми. И ТОЙ ги предаде.
  Бедни ми бедни студенти, защо не се напиете и заключите в 272ра. После оповръщайте всичко... Вашите жертви са напусто...

 38. 38 Профил на Karla c Україна Hanneman
  Karla c Україна Hanneman
  Рейтинг: 713 Неутрално

  "Протести е имало и ще има, но контрапротестът е българска иновация"
  Да погледне в историята на Ваймарската Република примерно какви хубави контра-протести са си правели , с трупове и всичко. А ние - две селски агитки не можем да съберем...

  To Crush Your Enemies, See Them Driven Before You, And To Hear The Lamentation Of Their Women!
 39. 39 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#2] от "Храбър":

  Организатора е същия - този който докара прасетата напролет

  Простщината победи с ИПОН
 40. 40 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 497 Гневно

  До коментар [#38] от "Karla ОСТАВКА Hanneman":

  Ееее, иновативно си е, особено онова с прасетата...мутрииииииииии

  Простщината победи с ИПОН
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 42. 42 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2459 Неутрално

  До коментар [#1] от "irgnet":

  Много си му е добре там, първо да изметем Станишко и Местан.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 43. 43 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 435 Неутрално

  [quote#30:"argosan"]Но не и риска Москва Затова! Но най-вече риска, настоящето българското правителство да определя стратегическото бъдеще на България! [/quote]
  Да, ама от два риска ще се елиминира поне единият. За решаване на втория риск (един-единствен доставчик) питам какво направи за решаването му ГЕРБ? Направи ли се байпасна връзка с Турция? Или изграждане на терминал за разтоварване на втечнен арабски газ от близко гръцко пристанище? Нищо...

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 44. 44 Профил на Cypher
  Cypher
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Днес "Констативният" (по думите на президента Плевнелиев) съвет за национална сигурност заседава доста дълго и при отсъствието на Боко е работел продуктивно и без конфронтации единодушно е взел своите решения. Похвално.

 45. 45 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Любопитно

  До коментар [#2] от "Храбър":
  ". Кой е организаторът и кой плаща (този въпрос директно следва от първия въпрос) за този измислен контрапротест?
  3. Чии интереси защитава наличието на такъв нагоден контрапроцес? |

  1.Съзирам голяма доза завист и недимократичност. Няма състав от НК, съгласно който организацията на даден протест да е наказуемо. Обърнете съм правоохранителните и право раздавателните органи.
  И Вие ли ще определите дали даден протест е" измислен"? Не си надскачайте боя. Смешно е.
  2. Със сигурност не Вашите интереси. Има ли нарушение на закона - това е съществения въпрос?. За разлика от т.н. протест?
  И Вие ли ще определите дали даден протест е "нагоден"? Не си надскачайте боя. Смешно е.

  ПП Слагайте кавички където трябва. Наложително е. 46. 46 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#1:"irgnet"]Айде вън от президенството, нямаш място там![/quote]
  тъкмо се измириса натрапчивата смрад на кисело зеле, чесън и немити крака от сирищника и президентската институция придоби европейски вид.
  ще има да почакате, докато се вредите отново там.

  zenrus.ru
 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#31] от "Велислав":
  Предвид тоталната им некадърност, дълбоко се съмнявам, че могат да ползват преводача.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 49. 49 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#18:"petrov9"]абе то и "десен" студентски протест е българска "иновация", ама нейсе[/quote]
  ами наричащата себе си 'социалистическа' партия, де факто обслужваща интересите на едрия бизнес и маргиналния си електорат, влязла в коалиция с крайнодясни националисти? щом тези са "леви" нормално е студентите да са определят като "десни"

  zenrus.ru
 50. 50 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Много добро наблюдение на Плевнелиев - респект!

  Папагалското повтаряне на аргументите на опонента, но с обратен знак и вършенето на аналогични, но обратни неща, на тези, които върши противника, без никаква мисъл или фантазия е характерно за комунетата. За разликата между вродените способности на homo sapiens и homo bolchevicus е писано доста... морлоците компенсират със злоба и хъс това, което им липсва като интелект и въображение.

  Още в самото начало на демокрацията бяхме свидетели на това. На обвинението в тоталитарно мислене, отправено към току-що нареклите се "социалисти" комунета, комунетата започнаха да отговарят ... със същото.

  Днес на обвинението в олигархичност от най-гнусен балканско-азиатски тип на българското управление, морлоците отговарят ... със същите думи, хвърлени в посока на президента и на Иво Прокопиев. Президентът явно им пречи, бидейки единствената непревзета от дпс+ктб+свинеевски институция, а Иво Прокопиев, който нито е измежду най-богатите, нито измежду най-влиятелните хора (класацията на Форбс доста ясно посочи най-влиятелните), просто притежава медия, над която свинеевски няма власт.

  Морлоците няма да се откажат от папагалстването с обратен знак и да са контра-, те друго не могат. Нашата игра е да променяме постоянно играта, за да сме два хода пред тях. Можем го, понеже сме по-умни.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Контра-протестът е контра-българска иновация, измислена в москва.

  zenrus.ru
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1460 Весело

  [quote#14:"nicoleta"]поне може да го патентова[/quote]

  готов франчайз бизнес... паре ша напрай за още 100 годинЕ контрапротести

 55. 55 Профил на naonit
  naonit
  Рейтинг: 442 Неутрално

  то и да оргнизираш митинги , когато си на власт е странно . може би само нацисите са го првили преди да ликвидират евреите или инквизицията , когато е прщала деца да освобождават Еросалим . Страшно е

  никога да не се забравя , че комунизъм е равно на фашизъм .
 56. 56 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Плевнелиев: Контрапротестът е българска иновация и трябва да се замислим за ефекта му..

  - Ефекта, от подкрепа, за нагли хамстери
  и .. страхливи гризачи, .. е никакъв !!!

  urkobozambo
 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3585 Неутрално

  Най-добре е да се замислим за произхода на контрапротеста. Кой плаща и кой го организира. Не може разни ком-социалистики да записват присъстващите и да не желаят да обявят къде отиват техните списъци, какво е последствието при отсъствие и кой се разпорежда с тези списъци!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 60. 60 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 660 Весело

  Алеле контрапротестът бил иновация ХА ХА ХА ХА ХА ХА , браво голем си .......

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 61. 61 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1460 Любопитно

  До коментар [#23] от "geo_19":

  Не си прав колега... камионите с прасета бяха преди 21 юни

 62. 62 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#57] от "tur671":

  Така ли? Ами нали митингът е бил един цирк с 2-3 хил. човека, защо ги е страх? Нали и контрапротестът беше цирк, какво се е закъхарил Плевньо?
  Смейте се!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 63. 63 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  [quote#59:"Храбър"]Кой плаща и кой го организира. [/quote]

  Кой?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 64. 64 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3585 Неутрално

  До коментар [#63] от "др. Иванов":
  БСП/ДПС/Атака

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 65. 65 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 660 Любопитно

  Не мога да разбера какво прави този човек на този пост , след като за него контрапротест е ИНОВАЦИЯ ?

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 66. 66 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  [quote#57:"tur671"]след като видяха какъв митинг
  им организираха в центъра на софия от......... живи мангали[/quote]

  Интересно... доста от твърдите депесари участвали в митинга също са бясни поради тая/ а и други причини

 67. 67 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  досега срещу протестиращите за да се заглуши протеста им бяха пуснати:
  1. Атака и шпицкомандите им (Волен с масата, платените агитки)
  2. контрапротестиращите (извозени с автобуси и влакове от провинцията)
  3. полицията и жандармерията (с насилие и сплашване)
  4. ВМРО и други ксенонофобски организация (уж за да патрулират покрай бежанците)
  5. Бареков и циркаджиите му с "обществени обсъждания"
  6. синдикатите
  7. таксиметровите шофьори

  Истината ни прави свободни.
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 660 Весело

  Няма празно при този президент , всеки път като се обади гаф !

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 72 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Ето го Асенов. Поумнял...
  "Членовете на КСНС изразяват безусловно уважение към правото на протест, но категорично настояват това неотменимо конституционно право на българските граждани да се реализира в рамките на закона. КСНС призовава политическите сили и другите организатори на протести и митинги да се въздържат и разграничат от действия, които биха нагнетили допълнително напрежение и биха задълбочили политическата и социална криза. Демократичната многопартийна система е безалтернативна. Политическите различия и алтернативи не са нейно отрицание, а са съществена част от самата нея", заяви Плевнелиев.

 73. 73 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 857 Неутрално

  След като президентът взе страна се питам морално ли е да дава оценки за последиците от разделението. Той е част от това разделение, участва в разделянето на нацията, а би трябвало да е обединител.

 74. 74 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 857 Неутрално

  По едно време президентът говореше колко полезни за страната са иновациите, и как чрез тях страната може да дръпне бързо напред в развитието си...

 75. 75 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  До коментар [#1] от "irgnet":

  това, което прочитам от изявлението на президента ми показва едно важно нещо. президентът, като един германски възпитаник и професионалист, е подходил много професионално към рисковете за националната сигурност.

  формулирал и предложил точки за анализ и подходи за решения, както би направил всеки един професионалист, само не и министрите и политиците от комунистическата кохорта. те могат да използват "високия си наратив", за да обвинят други, като им лепнат етика на собствената си комунистическа престъпна некомпетентност.

  радвам се, че в този труден момент Плевнелиев ни е президент, а не оня архаро-убиец Гоцката. който правеше протести против НАТО, контра-протести в подкрепа на Милошевич, и т.н. и т.н.

  изобщо докато не изритаме комунистическата проказа от властта, не ни чакат добри дни...

  РЕФОРМИ !
 76. 76 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  [quote#72:"Асенов-700те хиляди евро!!!"]Ето го Асенов. Поумнял... [/quote]

  Нали казах, че митингът на Орлов мост върна в реалността всички!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 77. 77 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#28] от "geo_19":Чува се шум отвън и сър Джон пита иконома си:
  Какъв е тоя шум отвън?
  Икономът отговаря:Протестират срещу погазването на правата на хомосексуалните,сър.
  Че кой им ги погазва?
  Педераси, сър.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3280 Неутрално

  абсурда е че самата личност президент е иновация .единствения човек избран да НЕ прави нищо , се опитва да пречи . е това е разликата със скалистите планини и тамошните разбирания за достойнство и местните красоти и порядки

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 80. 80 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 714 Весело

  [quote#76:"др. Иванов"]Нали казах, че митингът на Орлов мост върна в реалността всички! [/quote]
  А един заради митинга и някакъв Съвет си отряза коляното...

 81. 81 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#76] от "др. Иванов":

  Абе Иваноф толкова ясно се видя, че т.нар митинг да Орлов мост е в пъти по-малък от летните протести които на всичко отгоре бяха всеки ден. Освен това ти не какво викаш митинг? На група полуграмотни получовеци които дори не знаят къде са ги довели? И за какво? И за 2 кебапчета са готови на всичко. И даже 2/3 бяха доведени от ДПС. Не те ми е срам. Кой си мислиш че заблуждаваш. Единствено себе си. Нямате грам подкрепа и толкова сте намацали гащите - и го знаете затова и не пускате кокала. Щото на изболите ще бъдете маргинализирани.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#82] от "ФИЗКУЛТУРНИКА": е.? И какви доказателства имаш? Имал палат в Халкидики. Ми що не.? Спечелил пари купил си.
  Ето това ви е цялата работа. Ми ходи осъди някой че си купил кола бе. Щото ти караш трошка. Ми това и заслужаваш.
  В момента в който изкарам достатъчно пари веднага ще си купя къща в Халкидики.това проблем ми ти е?

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 86. 86 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#81] от "Стан":

  Ами радвайте се!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 87. 87 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#86] от "др. Иванов":

  Аргумент нямаш нали? Бягаш от дебат

  На кое да се радвам на полуграмотната биомаса дето я стоварихте ли?

  Типични болшевишки методи. АОНСУ и фатмаците толкова могат.

 88. 88 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Контрапротест няма. Има протест срещу Плевнелиев и няма какво да се замисля за ефектите, а да действа. Една оставка като начало е добре дошла.

 89. 89 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Глупости, по много поводи има едновременно групи и поддържащи и протестиращи определена теза групи които организирват мероприятия, често по едно и също време и място.

 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 92 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5811 Неутрално

  защо не оставим последната работеща и легитимна институция в българия да работи , да назначи служебен кабинет и да има нове избори рез май до година . който спечели - ще се снишаваме до като ни уврят главите , че трябва всички БЪЛГАРИ да гласуваме .

 93. 93 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#87] от "Стан":

  Аз бях на митинга, не ми трябват други аргументи, а вие се радвайте, че се е провалил, а летните протести били по-големи. След това се сетете кой управлява.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 94. 94 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#93] от "др. Иванов": е нема да управлявате още дълго успокой се. А с купени цигански гласове повече нема и да се върнете на власт

 95. 95 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#94] от "Стан":


  Щом казваш!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 96. 96 Профил на ямх
  ямх
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Бай Ганьо е също българска марка и трябва да се замислим за ефекта му! Историческите резултати са видими с просто око. Има налудничева българска психиатрична индивидуалност и невъзможност за интегриране в обществото, с ред противопоставяния и индивидуални разединения, импотентни за създаване на едно нормално общество....където партиите си мерят оная работа по броя на платените автобусите, олигархията с държавните поръчки, медиите с рекламите, мутрите с общинските и ....т.н. и т.н. ....важно е .......ганьо да си бай, това, че не знае, само той си го знае...но продължава да баййй...
  Прав е Плевнелиев, вероятно за пръв и последен път! 97. 97 Профил на wunderbar
  wunderbar
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#28] от "geo_19":

  Е как ще знаеш!??То за това акъл трябва!От Украйна ще сме независими,ама от Руските боклуци няма да има отърване!!!А освен това и ще цакаме яко,та даже и децата ни!!!Не е трудно да поразмисли човек,но и за това са нужни сиви клетки!!!

 98. 98 Профил на hotentot
  hotentot
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Много показателни доклади. На Йовчев е манипулативен, в стил полицейско хитроумие. Непълни, манипулативно подбрани факти. Плевнелиев показва дипломатически стил, и ясно показва кой и как разделя нацията. Лошото е, че войната няма да спре. Но губещия в лицето на обществото и Европа е правителството.

 99. 99 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 1681 Весело

  [quote#81:"Стан"]Освен това ти не какво викаш митинг? На група полуграмотни получовеци които дори не знаят къде са ги довели? [/quote]
  Няма значение какви са! Един човек, един глас. Демокрация, какво да се прави.

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 100. 100 Профил на hotentot
  hotentot
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Форумци, четете опорните точки и разпознавайте изпълнителите им!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK